15 Aralık 2008 Pazartesi

4 DIAMETER E V A L U A T O R S W I T H " T H E    N O S E "
ÇAP ÖLÇÜCÜLER; : ıŞIK hızını geçince, " e n " v e " b o y " Y e r değiştire-
bile ceĞinden; " Ç A P " "ÖLÇÜCÜLERE " GEREK OLACAK
R U H ö l ç e r; R a h i p l e r i n e d e Ğ i L.
S e n öyle her işe ;" B u r n u n u S o k m a " derler y a,
B u n l a r " b u r u n l a r ı n ı " sokmadan,burunları ile ölçmeden,
T e k İ ş, yapmazlardandırlar..

.....in EnglisH;DIAMETER EVALUATORS;: W h e n, o v e r " the speed of L i g h t"
because,, "w i d h t" e n d "l e n g h t" will r e p l a c e; there should be n e e d 4
DIAMATER EVALUATORS
not t o; S O U L MEASURER; Pr i e s t S
SO They say; " don't Y o u P u t Y o u r Nose, in Everything " b u t,
T h e s e are from the O n e s;,W h o P u t Their "N o s e" , into E v e t y Thing &
i f they didn't i n s e r t their N o s e into someThing
T h e y do not study any J o b, if t h e y didn't "measure it first"
with their o W n ; N o s e.
Yorum Gönder