10 Mart 2018 Cumartesi

- WHAT iS -  A SECULAR - 
- " ART - W O R K  " ..
_______________________________________

- A s , A -  - -  - "  WORK -  "  ,,
,,that is ;
- SECULAR - MULTi - Discipliner - &
- SiMULTANEOUS - - 
- & , A - TRUE - EXPRESSiON  "  .. ..  :
,,
..
..
,/(  -  h o w Much - Work - has to be produced - BY - - the CURATOR ..
..at least : ARTiST WORK = CURATOR - WORK .  ) ..


,,
,,
- /(   aRT THiNG - iS A -   " SECULAR - THiNG  " - 
,,
- that has - " SOMETHiNG - HiDiNG - UNDERNEiGHT - " ,
-  in it   ) ..
________________________________________________________________________________
..
- WHY - ARE THESE - EXPRESSiON -
- AND - iMPRESSiON -
,, ABSTACTED - SURREAL - ABSURD -
-  CONTEMPORARY ART  - Videos ,
- MADE . . HERE ..

_______________________________________________________________________________
..
a/   .. WHERE is THE - ART - in these - ViDEO EXPRESSiON ..
.. ( is it in the SOUND - or - in the Vision , or what . )

b/ -  .. is ART -  " Something "  , that is for us to  " - love - ourselves  " .

c/  .  " what was in me "  - that came out - with these - serial - videos ..

d/   .. is this a painting video set - or a - music - Video set .

e / .. do we need an Art Form - to express - out the - THiNG - in us .
/( or - what ever we do - it will come - out if we insist on - expressing - ourselves . ) ..
..
f / .. if there is - SOMTHiNG - THAT - REALLY - is - İN US , and - has - to go out
of our BODY - because , " IT iS - aN ART - THiNG - " , in - our Body ,,
- then - if we insist on - expressing ,, ,   , it will - go - out - into art - mediums ,, ..
- and - if it is totally free - expression - - then - it is untouched - by -
- human - mind , knowledge , or - even - it has - to be - in the - form - of - "
- " non-conscious ", state , .. so - it can be  a " genuine " - a THiNG ,,
- different - from - our  -  - nature ,
- "   but in it's nature - of the THiNG " ..
,,
g/ ..  SOMEONE - HAS to ,,  , HAVE - - a - open - mind ,
        -and -  " similar - THiNGs "  as-  art -
        so - he/she can - - memorize - the -
         -  " secular - THiNGs " , /( abstract - things ) , of the ART ..
        - and - follow them to where they are - leading ..

h/  .. " abstract art - need - to be - listened /( and - see) ,,  - many - many - TiMES ,,
        - .. if you - can - listen - some - THiNG and - KNOW - at the first Time ,
         that - means - " you - already - KNEW - IT " ..
         .. so - there is a little - thing in it -,,    ,,   that is - NEW ..
..
________________________________________________________________________________
- NOTE : CLiCK - ON THE ViDEOS - to MAKE - BiGGER ..


1-2-

3-4-
5-

6-7- 


8-

9-
10-

11-

12-.. 12 SECULAR - COMPLEX - - ART -   -ViDEOS ..
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
-
- SECULAR - THiNGs - of ART ,,
- CAN BE -
- COLLiSiON - in - many - ways ..
,,
and - there can - occur - many many - new - structures - of art's  ,
- because - " ART - THiNGS - ARE SECULAR ) ..
,,
note :
-  if it is a LEG ,, then - there is an - only place - you can locate it ,
in the BODY ..
________________________________________________________________________________

- "  - DiLEMMA - CANON - FORMAT - in ART  "  ..  :1-

2-
_________________________________________________________________________

- NOTE : for - CURATOR ..
- /( - " THE FiRST - STEP - for - THE -  - CURATOR  " ) ..

....
- iÇiMDEKi - MÜZiK ,,
,,
-  -  iSTEDiĞiN KADAR DEBELEN ,,
- ÇIKMAMAK için - DiREN ,
- KENDiNi - PARALA - ,,
,, BENDEN VE ELiMDEN - KAÇAMAYACAKSIN ...
,,
- OKULLU - bir MÜZiSYEN - KİRALAYIP -
-  SENi - BÜTÜNLÜKLÜ - HALiNLE -
- YAZDIRTACAĞIM , ,  ÜSTELiK .
,,
..ANCAK - KULAĞI VE BEYNi - DELiKLER ,,
- BENiM - iZLEYiP - ÇIKARTTIĞIM - MÜZiĞi ,,
- BU HALİ - iLE DE ,
DUYABiLECEKLER -
- OLACAKLARDIR ..
..
..
..
..
..
..
..
..efendim , şaka değilse , cevaplayalım . Sanırım burada soru ,  ‘’. bu nadir ‘’ idi . /( .. Şu an soruyu - göremiyorum ) .. BUNUN NE - olduğunu , derinlikli - açıklamak - gerekirse , bu adrese - gidilmelidir .. http://muratdanis.blogspot.com.tr/2017/10/survey-what-escaped-from-hands-of-art.html ..   . Basit bir cevap ise , şudur  : .. BU - HAKiKi SANATÇI OLDUĞUNU , iDDiA EDEN - Bir KiŞinin ,  ,  HAKiKATİ - RESiM /( hareketli - RESiM ) , ve , MÜZiKSEL - SES - arasında  /( NOTALAR ARASINDA ) ,,  ,  ,,  , ARAYIŞININ - ÖYKÜSÜDÜR , Hikayelenişidir ..

...    .... ayrıca ,  ESASEN -  ‘’. sanatsal ŞEYLERiN  ‘’. - ,, tüm sanatsal - Mediumların - Kesiştiği ,  - bir ORTAMDA ,,   ,,  - SEKÜLER - BiR - EŞYAYA ,,  ,, /( insan - AKLINI - da - bilebilişini de , acıtacak kadar sert - bir EŞYAYA ) , , ilerletilebilişinin , ÖYKÜSÜ ..
..
.. ‘’ SANAT ‘’ - NE KADAR ,, KİŞİNİN - DOĞASINI - içerir ise , O - KADAR ,, ‘’ KiŞi’NiN KENDiNi - SEViCiLiĞinden ‘’ , öteye - gidemez ..
,,
.. BU ViDEO - 12 - DIŞAVURUMSAL - iZLENiMCİ - ABSTRACT - ABSÜRTD -SÜRREAL - ViDEOlardan. 2. Sidir .. ,, DIŞAVURUM - tamamlandığında ,  , ancak ‘’. SANATSAL - ŞEYiN ‘’ , insanın - VÜCUDUNUN - DIŞINDA DA ,,
‘’ VÜCUTLANDIĞIĞINDAN ‘’ - ve. ‘’ VAR OLUŞUNDAN  ‘’ da - bahsedilebilinir ..
.. SANAT - DIŞA VURULURKEN , gayet - lakayt - gevşek - rahat - olunmalı ,
Asla - OKULLARDA - OĞRETiLEN - SANATI - VAR ETME - METODLARINA ,
, itibar - etmemelidir - ki ,,
‘’ SANATSAL - SEKÜLER - EŞYA ‘’ , insanın - hiçbir - BiÇiM VERiŞi - olmadan ,
Serbestçe - ifadeler bilmiş - dışa - çıkabilmiş. Olsun ,
İnsanın - düşüncesinin - içinde - uyuduğu ,
Orijinal SEKÜLER - ŞEKLİ -  ile ..
..
Sanırım , bu - konuyu açan bir cevap - olabilmiştir ,
NE - SORUSUNU - karşılayan ..
,,, adres - yanlış - olmuş ..
,,


,,
..
....
,,http://muratdanis.blogspot.com.tr/2018/03/blog-post.html ..doğrusu bu , sanırım ..
.
.
.
.
..

- " BU NE - YA " ,   ,, SANAT EYLEMiNE , sorulacak ,
EN TEMEL - SORUDUR . iLKiN ..
,,
,, ve - bu soruyu - sorduracak - olan - kişi - sanatçıdır ..
,,
sanatçı aslen - bu sorunun - sorunsalının , , " nehrini - akıtan " , üreten ,
- kişidir ..
,,
NEHiRDE - " YÜZEN - BALIKLARIN -  "  belirlenmesi ,,
- , KÜRATÖR - veya ,, -SANAT ELEŞTiRMENLERiNiN ,,
- İŞ - ÜRETMELERiNi -
gerekli - kılar ..
/( KÜRATÖRLER - in - işi - en az - sanatçı kadar - çok değilse ,,
- o sanat hakiki - sanat - değildir ,
- o küratörler de , şarlatanlıktan - öte ,
bir işe - İMZA - atamamış - olurlar ) ..
,,
,,
BU DEMEKTiR - Ki ,,
- HAKiKi - BiR - KÜRATÖR - ,,
BU - SANATSAL - DIŞAVURUM - EYLEMinin , "  - NE  "  - iÇERMEKTE - olduğunu ,
SU - YÜZÜNE - ÇIKARTACAK - OLANDIR .. , ..
,
VRMI - BENiM - YÜZLERCE - /(onbinlerce ) , sant işimin birine ,
EL - ATABiLECEK -
HAKiKi - FORMATTA - EMEKÇi -
bir -KÜRATÖR - ,,
BU SANAT - - ORTAMINDA ..
..
..
- herkes - hap yap - PARA - KAP DEVRiNDE - sefasını - sürme , mimarlığında ,
demirlemiş -  " insanlığını " .
..
desem ..
,,
,,
,,

..
..
,,- SON OLARAK - ŞUNU - EKLEYEYiM ..
,,
- BURADA - Disiplinler arası - bir - Çalışma - ÖYKÜNÜLMEKTEDiR ..
,,
BU Demektir - ki ,,
- sanatsal - ŞEY - EŞYA - , YAZI - RESiM - SES - SANATI - ARASINDA ,, gezindirilmekte ,
- olduğu - için ,,
,, iyice - SOYUT ,,
- KIRIKLI - , - KESiKLi - , EKLENTiK - PARÇALI - SAÇMA ,, V.B.
bir - FORM , YAPISI - - VE - İçerik - ,
İÇERMEKTEDiR ..
..
-  bunu - sunulur hale - getirmek -
KÜRATÖRÜN - ŞiDiR ..
- ve uzun bir çalışma ve emeği gerektirir ,
/( en az - sanatçının - emeği - kadar - bir emeği ) ..
,,
ben - bu - ilk - CÜMLELERiMLE ,
- KURATÖRLÜĞÜ - başlatmış ,
iLK - ADIMI - VAR ETMiŞ - OLUYORUM ..
..
,, VAR MI , HAKiKi - EMEK iŞÇiSi - bir KÜRATÖR, ETRAFTA ,,
,, ben - YOLU - göstermeye - hazırım ..
- bu ürünün - üreticisi -  - olarak ..
..
..
_________________________________________________________________________-
,,

N O T E :
..
________________________________________________________________-
.-  BEN BU SANAT iŞiNiN - KÜRATÖRÜ - OLSAM ,,
,, iLKiN - - BU - - OLAYI - BiLEŞENLERiNE - PARÇALARDIM ..
,,
,, .. 1-   ilk - önce - Videoların - MÜZiKLERiNi /( SESSEL - YAPILARINI ) ,,
- çalışırdım - onlara eşlik eden - - ViDEO - RESiMLERiNE - BAKMAKSIZIN ) ..
- /( onları kaydıran - görüntülere - takılmadan ) ..
,,
Bu SESSEL - yapıları - ezberleyene - kadar - birkaç kere - DİNLRERDiM ..
- BU SESLERiN - içinde söylenileni -  -- yazardım ..
- bana - ne - söylediğini ..
,,
..
2- .. sonra - SESLERiNi - kapatıp ,
,, - SALT - FiLMLERi - izlerdim ,
- onları da - AYRI - AYRI - öğrenip - birbirine - ekleyip ,,
- NE ANLATTIĞINI ,,
ANLARDIM ..
,,
3- Sonra - - ViDEODAKi - RESiMLERi ,,
- BAZI - RESiMLER - - Videodan - AYRI VE ,
RESiMSEL - NiTELiKLERi - YÜKSEK - olabilir ..
,,
BU RESiMLER DE - ViDEODAN - AYRILIP - ,
AYRI - incelenmelidir ..

..
4- .. ViDEOLAR - VE- GENEL - iÇERiK ,  - DANS - ETMEKTEDiR ,,
, ve - BU DANS - - RESiM - MÜZiK - YAZI /( SÖZ ) ,, FiLM - gibi ,
bileşenlerin - en ORTASINDA ,
her - birini de ,
birbiri ile - kesiştiren ,
ve - belirsizleştiren - BULANDIRAN ,
asıl - ÖĞE iKEN ,,
- TÜM BiLEŞENLERiN - Ayrılabilmesi - için ,,
- BU DANSIN DA - EZBERLENEBiLMiŞ - olması - önemlidir ..
,,
,,
..
..NOT :
DiKKAT EDiLiRSE ;
- EZBERLENECEK - 4 AYRI - EZBER - KATMANI - VARDIR ..
- VE BU Çalışma - yapılmadan ,,
- BU SANAT EYLEMi - SUNULUR ,
hale - getirilemez ..
..
..
..,, NOT :
Tabii - ki - KÜRATÖR - olmayı - isteyen - kişilere ,
- özellikle - sunulmalıdır ,
- bir - ÖRNEK - TEŞKiL - EDiYOR ,
- OLUŞU - ile ..
....
..


.. NOT :
..
- bir KÜRATÖR - olarak ,
- herbir - " SALT - SESSEL - YAPIYI " ,
- " SES SANATSAL - " - ViDEO SESiNi ,,
- MÜZiK - olarak - duyabilme - beceriniz - bulunmayabilir ..
..
,,
bunun - için - konservatuar /( MÜZiK ) , okumuş - bir Kompozisyon ,
bölümü - mezunu kişiden - bunu - istemeniz - yetecektir ..
, bu kişi - " BU - SESSEL - YAPININ " , içinde ,
KATLANMIŞ - olarak- duran - MÜZiĞi ,
- oturup - size - yazar ..
,,
,,
YA DA ,
 ilerde ,,
- BU TARZ  " SESSEL - bir YAPIYI " ,,
- bir - MÜZiĞE - dönüştürme - Bilgisayar - programı ,
üretilebilir -BU - iŞ - iÇİn .
,
PEKALA ..
..
MÜZiK -YAZILINCA - bu SESSEL - YAPIDAN ,
O Zaman - O Müziğin ,
anlattığı - ÖYKÜ - DE ,
küratörün - sunumuna , yerleştirilir ..
..


..


2 Mart 2018 Cuma


,, 
,,  - A NEW - GENERATiON , : 
,,of - " - ART - WORK - "  - ,,

,,
- HOW CAN , iT - HAPPEN .. 
_______________________________________
,,
" UPSiDE - DAWN " - of an ART - WORK ,
, still is an -  OTHER - ART - WORK .. 
________________________________________________________________________________

1-

2-  

3-4- 

5- 
..
22 Şubat 2018 Perşembe


- " SEE - EXy - J A C K .. 


..  -  "  -  iNSTALLATi O N  " .. .

..

.. Note :
- YAZI - MASANIZIN - ÜZERiNDE BiRiKEN ,, - " - IVIR ZIVIR " , ŞEYLER - NE - KONUŞURLAR - , ARALARINDA .. ,, PEKİ - BUNLAR - bir RESiMSEL - HEYKELE DE ,, geçiş halinde - " DURUMUNDA " - TUTULUYOR DA , - olabilirler mi - YAZI DA - YAZAN - RESSAMIN , MASASININ - üZERiNDE . , .. .. YAKINDAN - bir BAKALIM - NE OLUŞMUŞ - /( bilmeden ), orada - RESSAMIN - ELLERiNDEN , ve - farkında -olmayan - heykelci , 3 - boyutlu - görüşünden .. .. ..

________________________________________

ViDEOS - ON SEE EXy - J A C K -   - iNSTALLATiON . 1-  https://www.youtube.com/watch?v=QnwxP6B353I


2-        https://www.youtube.com/watch?v=sI1b3X0T5ZM&t=37s

_________________________________________________________________________

..  CLiCK - ON iMAGES - to M A K E - them - BiGGer  : .. __________________________________________________________________________

- GLOBAL PiCTURES , 
- 4-   -  "  SEE EXy - J A C K  " .


.