28 Ağustos 2015 Cuma

" TRANSCENDENTAL- B R A iN " .. &/ t h e - A R T ..
N   E  W-  Y O R K- FOTOGRAFLARIMDAN; derlenen,,
b  U; görüntüler,
T R A N S AN DANTAL , dirler ....Man h a t t a n; i s TRUELy a " GRAFFiTi L A N D " .. 
20120424113918-image00003
murat danis
..s o m e  of; m y,  NEW Y O R K;  GRAFFiTi es..
..Man h a t t a n;  i s TRUELy  a  " GRAFFiTi  L  A  N  D  "  ..
.... " Transparent  T R A C E; GRAFFiTi   w i t H;      "         -transparent  t r a c e-    o   f;  the ,   ;a c t i o n   s.."

CONTEMPORARY W A Y; toGRAFFiTi; ;writing..

- E - D İ N,
KARA' M ' A Z, -O V ..
..
/( B A N K O- FAVORi-
-Video larımdan birinde,
YOU-TUBE; d e .. )
,,
,,
T R A N S- A N - - DANTEL,,
2 4 - TELLi-
,, L U T U, N U N; ARDINDA,,
" D U V A R I N- i Ç i N D E- SAKLANIYOR ..
,,
D i N- i c r a , E T M E K,
KOLAY M I..
" D O Ğ R U ; D i n,,
" A D A M L I Ğ I ",
K A R A ; ELBiSE-KARANLIĞI,,
V E,
E L -E M E Ğ i,, ; ister ..
..
/( YAZI, i l e- YAZILMIŞ- MüZiK-
ETTEN- KULAĞA-
,, TAŞINACAK,
i s e ..) ..
..
..

The Tenth International Guitar Festival Belgrade, Serbia February 7- 14, 2009

Murat Oktay DanisCREATIV'ın fotoğrafını paylaştı.
5 dk.Düzenlendi
DiYOR K i,,
,,SANAT i l e, 
,, EŞZAMANLI-olarak,,
" K E N D i N i z i ", 
" H E M- BULUR- HEMDE ", 
kaybe 'dersiniz ..
/( B U SANAT-D E R S i,,
bunu ,iç e r i r,
Y A N i .. ) ..
,,
,,
S E R A P- -/(MiRAGE) -, K i ş i l k,, diye,,
birşeyden, bahsediliyor ..
,, Y a n i, " belirsizlik içeren- Kişilik ",,
/( çoklu-çeşitli-yeteneklilik ,,
çoklu-kişiliklilik, h e r, yeteneğe,,
bir, -kişilik ..)
,,ü s t e l i k- T O P L U M S A L-
" K i M L i K S i Z- olabilme-
özgürlüğü,, V E- d u r u m u " ..
,,
..
. B U; s i z i n- her-gün, kendinizi, yeniden,,
.. " k e n d i, i ç, sesinizden " ,,
/( k e n d i, içinizden-yeniden- doğuşunuzu ),
i z l e m e y e, yöneltecektir ..
/( yeni-günle -yeniden-doğabilmek, g i b i ) ..
,,
..
D E M E K -K i, oturup, ALFABE; i l e,
,, yazacaksınız, h e r- gün ..
,,sabahları ..
/(/ h a r f l e r i, seçme hakkınız, v a r,,
yazarken, kelimeleri, d e ,,
böylece,, ,,i ç, sesinizi, içinizde,
izleyecek, onu-düşüncelerinize, FiKRiNiZE-, AKLINIZA;
eş, -zamanlı-taşıyacak,,
i l e r l e t e c e k s i n i z..
,,
Y E N İ- sesinizden D O Ğ A N- Y E N i- KiŞi, olurken,,
E S K i- DÜNKÜ, k i ş i y i,
d e, " S i L i P ", unutacaksınız ..
,,
B U N U; yapabiliyorsanız,,
S A N A T; yapabildiğinizi,,
s ö y l e y e bilecek,,
m i y i z ? ..
,,
E V E T ..
,,
,,
_________________________________________________________
n o t :
buna, E K; olarak,,
,, Ş U; da , söylenilebilinir ..
,, P i y a n o, çalmayı, öğretmeyeceksiniz ..
P i Y A N O ya, dokunan , k i ş i,,
aynı anda, H E M; Piyanoyu ö ğ r e n m e y e,,
çalışırken,,
,, H E M - D E; K E N D i- i ç, sesini,
söyleyebilmeye çalışacak, A Y N I- PiYANONUN; SESLERi,
V E- TUŞLARI, i l e..
,, e Ş - Z A M A N L I ..
..
,,
ö ğ r e n i r k e n- ifade d e, edebiliyorsanız,,
s a n a t- , size, ve elinize,,
V E-* D ü N Y A Y A; sızabilir,
A R A D A N ..
/( K A P I- aralığından ..)..
..
..
size öğretilmemiş, n e, VARSA;
onunla, s a n a t, YAPIN ..
,,
..
RESSAM- V E Y A ,, - Ç i Z G i-ÇiZEN,,
,,
iseniz,, /( YAZI-YAZAN- i s e n i z d e ),,
E L i N i Z , değil,,
KALEMiNiZiN- U C U,,
,, Ç i z g i y e, ifadeyi,,
, Y Ü K L E R ..
..
n o t :
B U-YAZININ-ANA-F i K R i,,
BESTECi-BESTEYi-ELLERi, i l e- üretiyorsa,,
,, -besteciyi-bize seyrettirmekten, ö t e d e,,
" i c r a c ı- performans -sanatçısı-piyanistlerin,,
,, PER-F O R M-anslarını,,,,
,, E L L E R İ, ile,,
yapıyor-olmamaları- e s a s t ı r,,
CONTEMPORARY-a r t- Performansı-
T U T U M U D U R ..
,,
,,
,,
R E S S A M- Çizgi, binicisi, olarak,,
P i y a n o- Performansı, esnasında, d a,,
" Ç i Z G i y e - binebilmelidir " ..
V E- B U_ Ç i z g i-
,, Piyanoyu- seslendirmelidir ..
,,
B U; V i D E O D A;
,, karekteristik, olan,,
,,bir - " minik-E L " - görüntüsünün,,
,, -bir tek- parmak- boyutunda- ,, Piyanonun, tuşaları, üzerinde,,
ı ş ı k- hızıyla,, - koşturmaya-çalışmasıdır ..
/( " ışığın-kızı " - gibi ..)
..
,,/( ,, Y A DA; " ÇILGIN, bir RODEO-ATI-gibi ..)
,,
,,
M Ü Z i K, ellerde, değil,
BEYiNDE; V E- RUHTA-
bulunuyor, olmalıdır ..
,,v e , ellerimi , 10-parmağımı,
kullanmadığım, halde ,,
bir YOL-BULUP; MÜZiK- PiYANOYA,
veya, Müziğe, inebilmektedir ..
..
B U; NEDENLE- B U,
" CONTEMPORARY-a r t ", RESiM, v e- MÜZiK,
V i d e o s u, olarak, adlandırılabilinir ..
/( Y A Z I- da, bunlara, eklenilebilinir ..
bazı ç i z g i-hareketleri- harf şeklinde- çiziliyorlarsa,
b o ş l u ğ a )..
,,
,,
" ÇAĞDAŞ-PiYANO-PERFORMANSI- R E S S A M,
olmayı d a, m ı,
gerektirecektir ,,
g e l e n e k s e l- ELLE- Piyano-icrasından,
a y r ı, nitelenebilme, v e
tanımlanabilmeye ..
,,
,,
N O T E :
" ÇAĞDAŞ-contempo r a r y- ", SANAT;
ü r e t i m- V E- PER-FORM, ansı, ,,ayırabilmeye,,
nişan alırken,, " ü r e t i m i n- tabiatının- koruyucusu- D i N D E N,
farklılaşır,
bir " A N T i-D i N ", /( D i N D E N- gelenekten-arındırabilme ),
p r o s e s i, olarak, N i t e l e n i l e,
biline- b i l i r, d i r..
,,
sa a n a t- üretilecek s e, ELLER-iLEDiR ,,
,, fakat, hakiki- IŞIK-S A L- PERFORMANs,,
Ç i Z G i, binicileri,
tarafından, s e r g i l e n m e l i d i r..
,,
M i M A R L A R- d a,,
Ç i z g i y e, binenlerden,
olurlarken,, M i m a r i- d e ,,
P E R F O R M E- e d e r,,
/( ü r e t m e z ) ..
,,
,,
..
________________________________________________________
,,
..
________________________________________________________
.,,i f PAiNTER, /( t h e- DRAW- M A K E R- driver ,,)
i s , CRAZY- a s- A- H o r s e,,
, t h e n, h e- has to, R i D E, O N,
A ; L i n e ,,
,,and, " THAT-LiNE "
,, - w i l l, " PLAY- t h e P i a n o " ..
,,
,,
is there a " c r a z y- l i k e " , a ; " HAND; L i k e this,,
acting L i k e- a- " ONE- F i n g e r " ,,
,, a n d, ,, a " crazy-one-finger-hand ",
i s fast- a s, -a -
" c r a z y- H O R S E ",
I am,, , h e r e..
,,
M U S i C; is, i n, t h e ,,
B R A i N- NOT; i n, the HANDs ..
,,s o, although , I did not u s e, my-hands,
to play-that- m u s i c ..,,
,,
m u s i c-occures,
-comes-from-my SOUL, &BRAiN-and- M i n d,,
somehow i t, finds t h e, W A Y- O U T ..
,,
S O; THAT; i s a CONTEMPORARY-a r t,,
PiANO-PLAYiNG-V i D E O ..
,,
/( a painter-RiDES, a- L i n e ,,
and, a finger-size-hand, d o e s,
all t h e- JOB;
as a CRAZY; H O R S E,,
, that N O -O N E; WiLL D A R E,,
to, STAND-O N, i t ,,
a s PiANO_PLAYiNG- B E C O M E S,
A- PAiNTERs-L i n e- RODEO - V i D E O ..
..
n o t e :
CONTEMPORARY-i s- ANTi-RELiGiON ..
,, h e r e, " HANDs, o f-traditional-nature,,
i s , , dimissed, o u t,,
o f, the - P i a n o- PLAYiNG ..
..
i s there any-MUSiC, i n, your, M i n d, and soul,,
then, contemporary- computer programs, c a n ,
e x p r e s s, i t, out,,
/( n o-need -to, hands .. ),,
b u t, first you are to, work-with your-HANDs,,to produce -work,,
b u t, " performing-need not b e, c o n v e n t i o n a l ..
/( you produce it by hands,
b u t, perFORM, i t,, with- machine .. )
..

,,i f PAiNTER, /( t h e- DRAW- M A K E R- driver ,,) i s , CRAZY- a s- A- H o r s e,, , t h e n, h e- has to, R i...
YOUTUBE.COMMurat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
Az önceYouTube

,,i f PAiNTER, /( t h e- DRAW- M A K E R- driver ,,) i s , CRAZY- a s- A- H o r s e,, , t h e n, h e- has to, R i...

Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
Az önceYouTube

,,i f PAiNTER, /( t h e- DRAW- M A K E R- driver ,,) i s , CRAZY- a s- A- H o r s e,, , t h e n, h e- has to, R i...V i D E O..
...Devamını Gör117 Görüntüleme
Murat Oktay Danis yeni bir video ekledi.


Murat Oktay Danis kendi videosunu paylaştı.
Az önce ·
" CONTEMPORARY- ",,
,, A R T; ,, ..
" ÇAĞDAŞ " -SANAT ,, 1
V i D E O..
,,
kendikendimi kopyalayıp,
,i ç i m d e k i, " tehlikeli- Ş E Y i ,,
" D I Ş A R I Y A VURUYORUM ..
,,
B U TEHLiKELi- Ş E Y ,
b e n i m, içimden, Ç I K T I ..
/(/ contemporary- a r t- uygulaması- i l e ..)

______________________________________________________
,, bir konsept olarak, açar i s e k, BU- ViDEOYU  :
BURADAKi-K i Ş i ' nin, i Ş i,,
" E N ORTADAN "  ,,  -sürekli-   "  yarılmaktır   "..
Y  A  R  I  M L A N MAKTIR ..
,,
" b i r- ELMANIN; İKİ-YARISI , OLMAK ", diye,,
bir L   A  F;  V A R D I R ,,
,, /( genelde-erkek-ve-dişinin beraberliği, i ç i n,,
söylenilen,  b u,  S   Ö   Z ;    Ü;
,  T   E  K- B  i  R  BiREY;
E     Ğ    E     R;   o y n a ma  y a,,
gerçekleştirmeye kalkışırsa,,
/( B   U- ÇAĞDAŞ- b i r-  UYGULAMA , O   L   U  R .  )
/( GELENEKSELDE; i k i, yarım, iki ayrı kişi,
v  e  i k i, A Y R I;  C   i  n  s  t e n,
olmalı,  i  K  E    N ..
,,
" B   U-i K i ,- Y  A  R  I  M;
"   aynı ö  z   e  "    -/(tek kişiye),   ,,a  i  t    s e ,,
"   HOMOJEN- OLABiLECEK  "  ; ,, içeride,,
B   U;  K  E Z ;  " S   i  METRi ",,
"   değişik ŞEKiLLERDE; BiRLEŞME  " ,
v  e  yeni hareketler yapabilmekte,,
o l a n a k l ı- olabilecek,,
,,
V   E  ,  "   yepyeni- V  A  R  L  I  K;  L   A  R   " ,,
V   E YARATIKLARıN; OLUŞMASINA,
V   E; oluşabilmesine,,
olanak, - v e r e bil e c e k t i r,,
" T   E   K  '  i  L  "- BECERi ..
..
/( ÇAĞDAŞ; B U; NEDENLE,,
T  E  K; i L-  olmalı,,
V   E; geleneğe,  s a p m a m a l ı d ı r..
" T E K i L_ olanın, ÇOĞULU;
"   Ç O K L U-  O Ğ U L U  "  ;  ü r e t e b i l m e s i,,
,, inanılmaz bir z e n g i n l i k, getirir,,
g  e  l  e n e  Ğ  i  N;
genişleyebilir, olabilmesi, i  L   E,,
" T     E   K   '     T   E "  ..
,,
,,
B  U  NEDENLE; CONTEMPORARY;
"    T E K i L i N, - genişleyebilmesine,  " ,
V  E  B U; i  Ş; için  d  e ,,
" P E R F O R M A N S A  ",,
" P E R FORM A N s, -S A N A T I N A " ,,
g  e r e k, duyulur ..
/( b u nedenle, performans-contemporary a r t' ın,
olmazsa, olmazıdır ..)
.. Z A T E N; ARTIK;
PERFORMANSA, KALKIŞAMAYAN; a,
sanatçı dememe- e ğ i l i m i , v a  r .
D  ü n y a d a..
V   E  SANAT;  D  A, s a d e c e, performansın, içinde,,
, K  E  N  D İ, istediği, Ş E K i L D E,
hareket, E D E B i L i yor,,
OLABiLMEKTE ..
,,
p E R F O R M A N S I N;  asıl belirteci, d e,,
,,aynı şeyi-üst üste, yapmaktır ..
,Filozofun, V E Y A- LEONARDO-nun, söylediği,
gibi, " AYNI-NEHiRDE-i k i- KERE-yıkanamazsınız ,," ..
O ZAMAN,  s  i  z,,
,, AYNI ŞEYi-hızlı bir şekilde, T E K R A R;
terar, y  a  p ı n,,  /( s a n a -at  ta,,,, )
,, N E H i R  DE,
daha HIZLI; A K I P,,
/( sizi aynı nehirde, iki-k e r e, yıkattırmamak-için),,
,, z a m a n ı, nı, değiştirecek,
V   E  sanatın-yaratık, V E VARLIKLARININ;
yüzecekleri,, "   B  i  R- N   E  H i  R  " ,
olmak- m e c b u r i y e t i n d e,
kalacaktır ..
/( BÖYLECE-SANATÇI- D O Ğ A, nehrinin,
hızını, d e Ğ i Ş tirebilendir ..)
/( k  i, VARLIK; V E- yaratıklar, B E L İ R i R L E R,,
v  e  yüzerler,   d  e ,, b   u, y  e  n i,
nehirde ..)
,,
,,
,,gelenek, ERKEK; V E -D i Ş i y i,
biribirinden, ayırarak, somut v e r e a l-yaptığında ,,
/( D ü n y a- yüzeyinde- DNA-yapıları ,,
,, v  e -G E N L E R;i, üreterek,,)
,, bir daha , o n u, AYNI-KiŞi, içinde, birleştirebilerek,,
/( ERKEK- V E- D i Şi, özleri ,,)
,,  t  e   k- - B i R,
 nehrin-içinde-akabilen,, /( B i R-insanın- i ç i n d e ),,
,, T E K i L_ v e T Ü M E L,,
bir genişliğe,  v  e , tümlüğe,,
nasıl   A  Ç  A  B i L i R i Z ..
..
SANATÇI-TÜM-yaratılışı,,
T ü  m, genişliği, v  e  ; UÇSUZ BUCAKSIZ- E  N  i,
i l e,  ,, sürekliliği, i ç i n d e,
y e k pare,-A Ç A B i L M E K L E,,
yükümlü, o l a n,
K  iŞi d i r.
,,
,,
______________________________________________________________________

" DANGER-O-US " ,, MÜZiK-parçası,,
DAViD- G U E A T A,  nın,
ürettiği, bir parçadır ,,
https://www.youtube.com/watch?v=-0A9CzPNVhs
b  u videoda, ,,
kadınlar, i ç i n, KAVGA EDEN-ERKEKLERiN, YARIŞMALARI,,
V  E; BUNUN- " D'ANGER-O-U S  " ,, o l d u ğ u,,
B i Ç i M L E N D i r i l i r ken,,
/( TOPLUM-MiMARiSİ- d e ğ i l d e),,
,,F   i n  e -  a  r t,  çalışan,  b ir, erkek,
santçıda,
" K A Z I - A  Y  A  Ğ  I ", b  ö y l e ,
,, y  e  r l e ş m e z ,,
 y e r i n e ..
,,
.. "  F  i  N  E- a  r t  "  , sanatçısı, EMEKÇiDiR,,
/( ELLERi-ile, çalışır ..)
böylece- E  L  L  E  R;  i  n, " E  M  E  G  i,,
; - D  i  Ş  i L D İ R  " ..,,
,,
/( genelde- E M E K-veren -SANATÇI-ERKEKTiR,,
v  e , VUCUDUNUN; i ç i n d e,,
" D  i  Ş  i ", bir , VUCUT;
oluşturur ..
/( ERKEK-kendisi, i k e n, DiŞi y i, d e,,
E D i M  s e  l- ve EVRENSEL-D  i  Ş  i, olarak,
içinde oluşturur ..
,,
,,
A  S  I  L; E  N- T E H L i K E L  i, olan,,
" B  i  r  DiŞi- /( doğurulmuş, D  i  Ş  i ' nin ),,
/( b i r- D  i  Ş  i- sanatçının ),,
sanatçının, e v l i- olduğu, -sanatçı-olamayan-KADINLA-
D   A ;  ,, birleşerek,,
" S A N A T Ç I N I N - i Ç i N D E K i-
"     E V R E N S E L-K  A  D I N I   "   ,,
 " n e s n e l-ve -hakiki-atomsal- EVEREN " -yardımı, i l e, d e ,,
kuşatmaya, kalkışmasıdır ..
..
..
B U R A D A-
"   KADINLARIN, savaşı  "  ,,
, V  A  R M I Ş;
gibi, gözükecektir,, a   n  c  a   k,,
aslında, S A V A Ş;  ,, " Evrensel- HAKiKi ",
erkek, i ç i n d e- emek-v  e- EDiMLE; oluşan,,
,, D  i  Ş  i -nin, -VE-SANATIN-DiŞiL-YANININ -
,, T O P L U M- KADINI-KADSINSI-LARINCA,,
K  u ş a t ı l m a s ı d ı r ..
.. /( TOPLUMUN-SANATIN-DiŞiL-YANINI
KUŞATMASI, M i M A R L A R I N
,, e  r  e Ğ i- olurken ..)
,,
B  U- SANATÇININ; T  Ü  M- kadınların, kulaklarını,,
T A N R I N I N; Bıçağı- i  l  e,
kesmesinin , gerekmesine kadar,
varabilir,  v   e ,  b   u,
YÜZDEN; TEHLiKELiDir ..
,,
K A D I N I N; olmasa d a,
"    D i Ş i' nin,  "   ,,
asıl - B E Y i N- KULAĞI,
v  e  , D   i  N  ' L E M E D E N,
işitebilmesi,,
" V A G in A_sından-",
,,  OLMALI- i k e n ..
,,
,,
ERKEKLER-TOPLUMUN KADINLARıNIN;
" D  i  Ş  i  ", olmalarını,
b o ş u n a,  U  M  A  R , v   e ,,
hayal- e d e r,,
V  E  BOŞA-HAYALPEREST- o l u r -l a r ..
,,
T O P L U M U N- KADINI-
Ç O K T A N; T  O  P   L  U   M -MiMARLARIN, I N,
yanında,  y  e  r- almışken .. ,,
" D  i  Ş  i ", olmanın, TEKELiNi,,
 d  e , KENDi, CEPLERiNDE; tutarlar ..
,,
VAGiNA-NESNELERi, olsa i d i,
bestecilerin, hiçbirisi,, b e s t e, yapmaya, kalkışmazlardı ..
" B E Y i N L E R İ  , i l e, SANATIN-PENiSiNİ, tutabilecek,
bir, " i m a g i n a r y  ", " V  A- G  i  N  A  yı ",,
,, b e y i n l e r i, içinde,,
kendi, evrensel-emekleri, i l e,  d e
v  A  R; e d e b i l i p,,
bir   d  e ; " FORMLARI-DA ", tutabilin,
b u, " i m a g i n a  r  y ",
B E Y N i N-i ç e  n d e k i-V A g in a, -i Ç E R i Ğ - i -  y l e ..
  d  e ..
,,
,,
https://www.youtube.com/watch?v=k8icFBTyMYw
bence DAViD-GUAETA,,
,, SANATÇI-E Ş i- KADIN; i l e,,
konuşuyor,
ona h i t   a p, ediyor,,
B  U , ŞARKIDA..
,,
T  e h l i k e l i, olan, SANATIN; TOPLUMCA; KUŞATILMASINA,,
,, SANATÇININ; VERECEĞi, tepkidir, aslında ..
T  E H L i K E N i N, DOĞASINDAKi,
hakikat d   e, ,,
b  u, olabilir,
F  e  l s  e  f i, açıdan,  d  a ,,
tanımlarsa,k, burada, " TEHLiKE' y i "..


,,
,,..
..
..,105 Görüntüleme
DEMOKRATiK- Ü L K E, İNGiLTEWREDE;
B i R, PARSi, b i l e ,
KRAL- OLABiLiR,
MONARŞi, sayesinde ..
B a ş b a ka n l a r , i s e, İNGiLiZDiR..
,,
FREDY-MERCURY, nin,
,," P A R S i " - i R A N; asıllı, olduğunu,
kaçımız, b i l i r..
,,
,,
i N G i L T E R E D E; KRAL-OLURSUNUZ, d a,,
,, sonra da PARSi, i N S A N L I Ğ I N I Z; ; paramparça- ,
darmadağın, olur v e parçaları, Toplayamaz,,
s a v r u l u r, gidersiniz .. ..
... s o n suza ..
,,
,, b i r PERS-TEN, ,, ne kadar,, i N G i L i Z , olur,,
söylüyor bunu şarkıda, FREDY-MERCURY ..
,, i N G i L i Z, ÇOCUKLARLA, yatar kalkarsın, d a,
onlara bir ş e y, olmaz,,
S O N U N D A- PARSi,
.., iNGiLTEREDE- ö l ü r ..
,,
PERSLERiN, i n g i l t e r e y i,
fethedemeyeceklerinin canlı- hikayesidir, b u,
F r e d y -*M e r c u r y- ; ,, H a z i n, ÖYKÜSÜ ..
,,

Beğen   Yorum Yap   M.I.T. - d e , MASAL-YARATIP-YAZMAK; da
,, B Ö Y L E; birşey,, ..
,,
" BEN BABAMIN BEŞiĞiNi,,
TINGIR-MINGIR ,,
SALLAR- i K E N " ..
,, MASAL-BAŞLANGICI- G i B i..
..6.353 Görüntüleme
Uzay Zamanı Anlamak


Murat Oktay DanisMUCİZE ENERJİ'nin videosunu paylaştı.
1 dk. ·
" MEDiTASYONUN ", da, bir,
,,
" T E K N i K ", olduğu,
defalarca t e k r a r, edilir,,
O N U; UYGULAMAYI, talep-edeceklere ..
/( B U tekniği, öğreteceklerce..)
,,
,,
v e her TEKNiĞiN- d e, MEKANiK,
bir yapısının olduğu,,
B E Y N i N i z i n, içine,
bir M A K i N A Y I, sokacak,
yerleştirecek,
olduğunuz,
s i z e, en baştan,
hatırlatılır, söylenilir ..
,,
,
T E Ş H i S, "D O Ğ R U ",,
t e d a v i, " b i r a z -sakıncalı " ..
n e d e n ?..
,,
,,
ÇÜNKÜ, insan- e v r i m i,
,, değişimi, c a n l ı, olarak- s ü r e n,,
" y a r a t ı l m a - EVRESiNDE; olan,
bir, " Ş E Y " ; - N E S N E - ,,..
,,
e v e t, hergün, bizim,
kontrol e d e m e d i ğ i m i z, birçok,
ALGI; ,V E- E Ş Y A; v e Ş E Y,,
,, birçok, kanaldan,,
B E Y N i M i Z E- VUCUDUMUZA; V E,
R U H U M U Z A, ; AKLIMIZA; dolmakta ..
,,
,,
b u n l a r ı n, -dolmalarına, D U R; diyecek, bir,
çağda d e ğ i l i z ..
/( D a ğ, başına çıkıp, sırtımızı-TAŞA-YASLAYIP; d a,
inzivaya- çekilmeyeceksek,
ARPA-LAPASI, e ş l i ğ i n d e,
bir T i b e t-RAHiBi, d e, olarak ..
,,
M E S E L E; BUNLARI; DEViNDiREBiLMEK,
OLGUNLAŞTIRABiLMEK,
/( içinizde Farklı-işlemcilerle ,,
YAZMAK-ALFABE; i l e,,
T O P; i l e, hareket, TOPUN; içine,
i l e t i p, TOPU; Fırlatabilmek,
kendinizden ),
V . B ..
,, V E,
" D I Ş A - VURUMLARLA ", içimizden,
çıkartıp, , SANATSAL-ORTAMIN; içinde,,
h a p s e d i p- sabitleyebilmek,
i ş l e m i n i, sürdürebilmek ..
/( HANi-Ş U; sanat-yapmak-dedikleri- Ş E Y ),,
h e m, d e- ç o k, h ı zl ı,,
,,bilinç e k l e m e y e, çalışmada n,,
" k u s a r c a s ı n a- çıkartacaksınız,,
i ç i n i z d e, " b e k l e y i p ",,
Y E R L E Ş M E; e Ğ i L i M L i,
" Ş E Y ' L E R i ..
,,
,
,,
,,
D E M E M; O; K i,
insan-hareket- e d i y o r s a,- E V R i, M i n e,,
z a m a n a- PARALEL- D O Ğ A L,
oluşumu, içinde kalabilir,
k i,
" hayat- canlı-olmak- H A R E K E T-ETMEKLEDiR, " ,
d e, denilmektedir ..
,,
,,
, g e n e l- " D i N 'öğretilerindeki, ",
sakınca,, /( D i N- KURULU-bir K U R U M,,
v e y a, -MAKiNA, i k e n,,
,,k i, DiN-Kitapları d a, BU;
MAKiNA-*S i s t e m i n- Manueleleri,
/( u y g u l a m a- Kitapları ),, i k e n.. )
,,
, MAKiNANIN; s i z i,
ve hayat ENERJiNiZi,
D U R D U R U P; s i z i,
BEKLETMEYE;
alıştırmalarıdır ....
..
/( b e n, zaten, BEKLEYEN; DURDURULMUŞ,
ö z g ü r-hareketi, elinden, alınmış- birisiyim,
diyorsanız,
D i N E- yönelmenize, v e,
onunla -m o b i l l e ş e bilmeyi,
denemeniz, n o r m al, olur ..
,,
B E N i M- TARZIM; i s e,,
,,sanatsal- -emici- MALZEMELER,e,,
BEYNiM-RUHUM; V E VUCUDUMDAKileri,
V E, HATTA; A K L I M D A K i leri,,
e m d i r mektir ..
/( D I Ş A- VURMAKTIR .. )..
,,
,,
S E R B E S T- V E- TAMAMEN- Ö Z G Ü R ,, ;
V E- " M U T L A K -KARE- KUYUYA " -TABANLANAN " ;
V E, T E M ' E L L E N E N,,
ancak,
sanat- disiplinleri, ile, standardize edilen, SABiT,,
,, " D I Ş A- VURUMLARINIZ " ; sayesinde,,
HAKiKATEN; B E Y N i N i Z E,,
i ç e r i d e n, " MUSALLAT ", o l a n,
Ş E Y L E R i,,
T A M A M E N- BEYNiNiZDEN; S O K Ü P ,,
,, DIŞARIYA-AKTARMIŞ,
olabileceksiniz ..
,,
S A N A _AT; , SANAT; ,, bunları- karşıdaki,
kişinin içine , a t a b i l m e y e,
temellenirken,,
D i N - KURUMUNA; /(Ki,LiSEYE),,, parelel, davranır ..
..Y a n i,
,,içinize yerleşen, -ikincil-yaratık v e Varlıklarla-, yaşamayı,
reddedecek s e n iz ,,
o zaman-o-Tanrının-Yaratık v e-Varlıklarını,
h i ç, değilse, S E N; diyeceğiniz-birçok, kişlinin,
i ç i n e, A T ' a bilin,,
k i, Tanrının YARATIKLARI; o r a d a, d a,
YARATILIŞ-YAŞANTI- V E- VAR;
oluşlarını, sürdürebilsinler..
/( B Ö Y L E C E- T A N R I ' n ı n,
yarattıklarında, eksilme,,
azalma-oluşmasın,,
TANRI' n ı n, sistemi,
aksamadan- yürüyebilsin .. )..
,,
,,
D E M E M- O ' D U R, k i ;
,, sanat- içimizdekilerin- sonsuz-sonrasız- s e r b e s t,
dışavurumu, i s e,,
V E S E X, yaratıluşın, dengelendiği, t e k,
kanal-olma- n i t e l i ğ i,
ile, s ü r d ü r ü le c e k, i s e .),,
,,
TANRININ; V E Y A; A K L I N/(RESiM),,
b a z ı, yaratık, v e y a, VARLIKLARINI,,
içimize, D O Ğ R U, yerleştirebilmek,
v e yaratılışımızın e v r i m i n i, " D O Ğ R U ",
düzenleyebilmek, i ç i n,,
, o n l a r ı-
bir süreliğine- D I Ş A -* V U R A B i L M E Y i,,
d e n e m e l i y i z..
,,
,,
N E ZAMAN; k i, ONLAR; iÇİNiZDEN,
D I Ş A R I; ÇIKARTILABiLirler,,
,, G Ö Z L E R i N i Z;
K U L A K L A R I N I Z; RUHUNUZ-VUCUDUNUZ,
A K L I N I Z;
B A M B A Ş K A, S E S L E R,,
V i Z Y O N L A R, ,, i M G E L E R,
işaretler, S i m g e l e r,,
,, yepyeni-hareket-çeşitleri,
" D U Y A B i L M E Y E ",
başlayabilecekjlerdir ..
,,
,,
,içinizde, N E- VAR-i s e,
o n a, ait, Ş E Y L E R i,,
dışarıdan-duyarsınız, s a d e c e..
..
bir- improvize -S E S-Dışa-VURUMU,, s e s s i on' ın- d a n, sonra,,
K U L A K-A L G I M- MUTLAĞA- A Ç I L I R,,
V E; BEYNiM- APAYRI-S E S L E R i,
D U Y U P; içine,,
E M M E Y E; HEMEN,
b a ş l a r ..
,,
i m g e, işaret-simge, hareket, r e n k, ışık,, v.b.,
için d e,
b ö y l e, gelişir,
DIŞA-VURUM-SONRASI- DURUM ..
,,
,,
..
Y E N i-yaratılış- V E-VARLIKŞAR;
h e m e n- yerleşmeye, başlarlar,
i ç i n i z e,,
V E; S i Z, onları-d a, DIŞA-VURABiLMEK, i ç i n,
sadece, ZAMAN- kazanmış, olursunuz ..
,,
n o t :
A k s iş, taktirde, içinize, bir kere, yerleşen,,
ş e y l e r i, KiMLiĞiNiZ,
olarak, b e lk l e y i p,,
" B A Ş K A- KiMLiKLERLE- s a v aş a ",
tutuşur, b u l u r s u n u z, kendinizi ..
,,
" E L E- geçirilmniş ", ,, ; ,, s i n izidir, ,,
" B i r- Ş EY L E R C E " ..
,,
..
..
..
24.047 Görüntüleme
28 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK OLAN 21 GÜNLÜK BOLLUK BEREKET ENERJİSİ SESLİ ANLATIMI
Eğer muradınız size verilmiş olmasaydı onu istemek aklınıza bile gelmezdi.Daha iyi yaşamayı arzu ediyorsanız istediğiniz hedefe ulaşmak için evreni ayağa kaldırmaya çekinmeyiniz.Sonuçta biz buraya yaşamaya, deneyimlemeye ve tekamül etmeye geldik.Evrende herkese yetecek kadar bolluk bereket var. Yeter ki biz istemesini bilelim ve çekmesini bilelim.


_____________________________________________________________________

W H i L E; LEARNiNG-P i A N O,, I am trying to, improvise,, m y- iner- s o u n d, also .. ,, ,, 300 -houes, not more.. I touched, P i a n o, ,i n, all m y, L i f e .. S O; I am to L e a r n, Piano, also, mean-while,, I a m, to e x p r e s s, o u t, m y- feelings, and my, thinking, &-m y- imagination, and, m y- " i m a g e s " .. O U T; o f, ,, i n t o , t h e SOUND-& Piano- W i n d o w .. /( FRAME ..)

" TRANSANDANTAL-BEYiN ", n e d i r ..
,,
D e r l e r, k ii,
, " M E D i T A S Y O N ", yaparken, TRANSANDANTAL,
katmanlarına ,i n e r s i n i z-
,, B E Y i N- TARLALARINIZIN ..
,,
Transandantal-B o y u t a, geçebilme yetiniz,,
sorgulanır, b e n i m, B U; YAZI- l a r ı m ı n,,
O K U N M A S I N D A ; D A ..
,,
MÜZiKLERiM ,,/( SES SANATIM ), d a,,
,,T R A N S A N D A N T A L- KULAK; v e, BEYiN-iŞiTEBiLMESi,,
g e r e k t i r r i r.
,,
/( 4 FARKLI-sanatı - E Ş, zamanlı-yapmakta,
iseniz,,
,, /(YAZI-RESiM-DANS-SES-SANATI ,,)
,, zaten, sizin BEYNiNiZ, eş-zamanlı-4-Ş E Y,
yapmakta olduğu, i ç i n,,
Z A TEN,, ,,
" TRANSANDANTAL- F O R M A T T A- i Ş' l e r..
..
..
,,
,,
a r a TEORi :
____________________________________________________
Y A Z I D A; ALFABEDEN; V E-DiLDEN, D A Y A K,,
yemeye, planlayacaksınız, k e n d i n i z i ..
/( sizin alfabeyi, kullanarak, anlatacaklarınızı,
i f a d e- etmeniz d e n, Ö T E ..)
,
PiyanoNUN; DAYAĞINI; yiyebilmelisiniz PiYANODAN ..
/( sizin yanlış, d a n s-hareketleriniz,in, SESSEL-KARŞILIKLARI,,
,,sizin- KULAĞINIZI; SES-OLARAK; D ö v e c e k l e r,,
,,V E; BU-SES-HAREKETi,,
üzerine- kuracaksınız-
b e y n i n i z d e n,,
s e s ' e, inecekjlerin,
i M G E L E R i N i,
,,- Y i n e- SALT-SESLERLE;
Dans-hareket-estetiğnizden-gelen,,
SES-HAVUZU-TABANI,,
V E " S E S i N_ -SESSEL-TABANINDA .. )
,, ..
,,RESiMDE; RENK-V E-BOYALARIN
V E - " RENKLERiN-arasında -varsayılan--ÇiZGi l e r i n ",,
,, DAYAĞINA,,
hazır, olun..
/( Yazılarınızda, Alfabe Harflerine-parçalanan v e,
harflerde, bir saat zembereği, gibi kurulan, Ç i z i m l e r i n i z,,
B O Y A N I N; içine, düşürüldüklerinde,,
a ç ı l a c a k l a r d ı r,,
/( a k a r , haldeki, boyanın, hareketi, i l e-de ),,
RENK-V E Çizgi, AKAR_-V E; belirsizken,
,,RENGiN-TABiATINA; U Y G U N- Ç i Z G i L E R,,
" i M G E yi ", Ç i z e b i l e c e k l e r d i r,
,,B O Y A Y A ..
/( KLASiK-RESMiN-sorunu,,
ö n c e, Ç i zi p, sonra, RENGE-BOYUN,
eĞdirmeye, kalkışmasıdır .. )
/( Çizilmiş, bir RESMi-BOYAYABiLMEYi, d e,,
s a n a t, ilan- e d e c e k l e r d i r..
,,buna olsa, olsa, zanaat, d e n i l e bilinir .. ..)
,
DANSTA; ,, HAREKETi n i z i,,-BEYNiNiZ; V E düşüncenizden,,
ö n c e, yapacaksınız ..
_____________________________________________________
,,
,
TRANSANDANTAL- b i r- B O R U; olarak,,
BEYNiNiZiN-içinde olanları,,içinizden, , dışarıya,,
/(sanat-mediumlarına), dışa-vurabilir, -iletebilir-
,,yetkinliğe geldiğinizde,,
,, AKLIMIZA-YAKALANAN, v e y a- yakalanmayan,
" U F O, lar,, ",
/( y a n i- EVRENSEL- V e,,
,,ö t e- UZAY- VARLIK; v e,
yaratıklarını,, )
UZAY-MADDE- , Diyalektiği, içinde , yüzen,
h e r ş e y i,,
,, 4-FARKLI-FiLitRE, i l e, süzerek,,
/( Alfabe-ses-renk-hareket,,)
D ü N Y A Y AA,,
t r a n s f e r,
ede bilirsiniz ..
/( EDiMLER- V E-
E D i L M iŞLER,,
olarak,
d a. )
,,
B E L K i- D E,
A Y D A- OLABiLMEK; gibi,,
bir MEDiTASYON- ö r n e ği,
o l u r..
,,
/( A Y' D A N-* Y A Y A; D Ü N- YAYA .. ),,
R E E L-olan, ,, i s e,
AYIN-KARANLIK-Y ü Z ü N D E N,
S I Z A R ,,
sanatsal-Dışavurum-
,, EDiMLERiN i n,, - i ç i n e ..
..
,,
,,
,,
n o t e :
,,k e n d i-nizi, boş yere -küçültmeyin ..
TRANSANDANTAL-YANINIZA, g e ç i ş -yapabilmeyi,
d e n e y i n, d e r i m ..
T E S T- EDiN-TRANSANDANTAL-
B O Y U T U N U Z U,,
V E- B U-ALANINIZI,
KONTROLüMüZü,
i l e r l e t i n,
d e r i m..
,,
AKSi-TAKTiRDE;
" K Ö T Ü L Ü ğ ü, RAHAT; bırakırsanız,
O VAR-OLUR, V E, sizi,
V U R U R ..,,
sizin, o n u, istemenizle ..
O N U N; içine, girip, içerden, kontrolü,
öğrenmelisiniz .. O N U-TABANINI,,
" TRANSANDANTAL-TABANINDAN- B E Y N i N " ..
K o c a nızın-B E Y i N i Z iN, BEY' N i Y E-BEYNiNE,
d e , bunca takmanıza-
,, g e r ek-olamaz, b ö y l e c e ..
..
..
..
..
n o t :
sanatı ben yapıyorum demeye kalkışırsanız, mimar-olursunuz ..
,,bırakın, s a n a t ı, bilinmeyen- b e l i r s i z- " BiRŞEY ",
y ap s ı n, s o n r a,,
bakın, K i M D i R,,
N E D i R, B U- SANAT; v e,,
nasıl- d a v r a n ı y o r,
N E- OLMAKTA-dır, Ö Z G Ü R,,
b ı r a k ı l a bilindiğinde..
..
..

i f YOUR-B O D Y, has BEEN- M A D E ,, " V e r y- SYMETRiC ",, ,,i n SPORTs,, ,, T H E N- Y O U, a r...
YOUTUBE.COM
Beğen   Yorum Yap   
 • Murat Oktay Danis 7. BOYUTTA;
  ,, PiYANO; Ç A L M A- " Ç A L I Ş M A L A RI "..
  ,,
  P i Y A N O; , D A ,,
  E L L E R- KOLLAR V E, PARMAKLARLA;
  çalınacaksa, sonuçta,,
  /( P i y a n o y u, çalacak, H I R S I Z ,,
  P i y a n o y u, t e k, başına, tümü,i l e, çalabilmeyi,
  7 / B O Y U T T A; çalışmış, olmalı .. )
  /( AKSi-TAKTiRDE; KLASİK HIRSIZLAR; G i b i,,
  PiYANOYU-TAŞIMAK için bile,, birçok, 7-KiŞiyi,,
  hırsızlık- i ş i n e,, katabilmiş olmanız gerek i r )..
  /( BAKLAVA BiLE-çalacaksanız,
  tek başınıza yapacaksınız ..
  S u ç u, çok az olur ..
  Çe t e, kurup, birlikte, çalarsanız,,
  Topluma karşı-örgütlü eylemden,
  25 sene,
  ceza alırsınız . )
  ,,
  ,,
  b u r a d a, S P O R D A ;; ,,
  KOLLAR , çembere nişan almayı , çalışırken,,
  p a r a l e l kullanımılarını ezberler
  , öğreniyorlar ..
  /( biribirilerine e ş l i ğ i ,
  çalışırlar ..)
  ,,
  PARMAKLAR ; TOPUN, KÜRESEL YÜZEYi,NDE,,
  ,, en s e r b e s t şekilde,, hareketi ,,
  D O Ğ R U; BASKI v e- G Ü Ç
  uygulamayı ,,
  /( topu doğrusal-yönde,, çembere gönderebilme hareketini )
  yönetebilmek, i ç i n, hangi oranlarda kuvvet üretmelerinin,,
  gerektiğini,,
  v e b u kuvvetlerin, birleşik -ilerleme- y ö n ü n e- katılımlarının,,
  nasıl v e , ne şekilde,
  d o ğ r u, olacaklarını,,
  ,,
  ,,
  çalışıyorlar ..
  /( Piyanoda olsa, , B U N A ;
  " A K O R- BASMAK " ; DENiLECEK,,
  ,,S P O R D A;i s e, TOPA;
  -ELLE- A V U C L A; PARMAKLARLA-
  B A S M A; d e n i l i y o r ..
  sadece ..
  TOPU; POTAYA; A T M A K- eylemi, E L i N ..
  ,,
  ,,
  ,,
  ,,
  SPORDA- B U- BASMA, HAREKETi,,
  S E K Ü L E R, YAPILAbiliniyor ..
  Ç ü n k ü,, Piyanoda, A K O R; bastığınızda, o n u n,,
  tınısını v e doğruluğunu, tonunu,,
  K U L A K L A R I N I Z L A, ölçecekken,i beyninizin,
  içinde,,
  Sporda,, s e s, olmadığı, için, -ve notalar-,,
  ,,gözlerinizle v e, Vucudun dışında, izleyebilirsiniz,,
  T O P U N /( AKORUN); POTAYA; V E ÇEMBERE;
  U Ç U Ş U N U ..
  /( T O P; basket olduğunda,,
  A K O R; 3- Boyutta d a, " doğru, fizikseldir "..)
  /( halbuki, Piyanoda , elinizle kolunuzla ,,
  yapacağınız, yanlışlar, beyninizin, içinde, d e
  ö ğ r e n i l i r, v e, ,,
  birikir..
  ,,
  ,,
  ,,
  ,,
  B E N; M Ü Z i K L E; D A N s ,,
  ederken d e, s e r b e s t, EL-KOL-PARMAK,,
  hareketlerim, 7. BOYUTTA; ÇALMAKTADIR,,
  P i y a n o y u ..
  /( MÜZiKTEKi, T ü M,
  enstrumanları, T E K; P i y a n o, i l e,,
  çalabilmeye, -taşıyabilmeye-
  kalkışmaktır,, b u,
  dansın, t e m e l- eylem- ö z ü ..
  ,,
  ,,
  Piyano çalarken, Piyanonun,
  TüM; AĞIRLIĞI; i l e,,
  ü z e r i n i z e, devrilmesi, d e, olasıdır..
  /( Piyanoyu öğrenenler,b i l e n l e r ,,
  OKULDA Piyano- öğrenmişler,, )
  ilk, önce onun, üzerlerine,,
  devrilme ihtimalini sıfırlamakla,
  y ü k ü m l ü d ü rl e r..
  ... z a t e n, Piyanoyu , iyice, küçültmüş,
  o l u r l a r k e n ..
  b i l e re k ..
  ,,
  N i y e, B Ü Y Ü K; Olabilen birşey,i,,
  O N U; B i L E R E K- KÜÇÜLTEYiM,
  ,,
  AĞIR olan birşeyi, hafifleteyim, k i,,
  o n u, i y i, bilerek ,,
  ,, b a s i t e, indirgeyebilerek ,,
  v e extra, güçle- o n u,,
  kontrolüm, altında, , d a ,,t u t a r a k .. )
  ,,
  /( EGEMENLERiN; Piyanosuna,,
  o t u r a n- - PiYANiST; d e ,,
  P i Y A N O Y U, v e - ESERi, d e, ,B i L E R E K,,
  ,,O D A; ,,
  PiYANOYA V E; insana, E Ğ E M E N d i r ..
  ,,
  ..
  /( MiMARi, y ,i, MiMARLARI,
  A K I L L A R I; i l e, iş, yapanları,,
  " F i n e- a r t s, a ",
  /( güzel-sanatlara )
  ekleyecek,
  miyiz ..
  ,,
  ,,
  E G E M E N-AKILLI, M i M A R L A,,
  SANATA; D A, iNSANA; D A; egemen,
  olabilmek, g e l e n e ğ i,,
  n e zaman, y e r i n i,,
  müziğin d e, F i n e- a r t, olabilmesine,,
  b ı r a k a c a k ..
  ,,
  ,,
  /( s a n a t ı n, bile s e r b e s t- özgürlüğüne .. )
  ,, sanatı okulda okumadığım,için,
  4 - s a na t- yapmakla , yükümlü,i s e m,,
  s a n a t ı, da,
  ,, bilmemle, öğrenmelerimle,,
  kuşatamıyorumdur,,
  ,,
  , v e , sant da, 4 a y r ı, PENCEREDE,
  k e n d i- olacağı gibi,,
  kendiliğinden, v e, özgür,, c e ,,
  hareket, e d e bilecek,,
  davranabilecektir ..,,
  ,,
  ö z g ü r, olmayan,,
  " k o n t r o l, edilen s a n a t ",,
  ,,onu dinleyenin, d e, kuşatılmasına,,,,
  katılmış-, o l u r,,
  E G E M E N L E R i N, OKULLARINDA,,
  EĞiTiLMiŞ, v e, ÖĞRETiLMİŞ L E R C E ...
  M i M A R L A R, /( MiMAR AKILLILAR ),,
  a d ı n a ..
  ,,
  M i M A R L A R A; V E; onların, E N- B Ü Y Ü K,
  yapılanması,, KAPiTALiZB-BU'DiZMiNE,,
  DÜŞMAN; d e ğ i li z, yanlış, anlaşılmasın ..
  ,,
  E V R E N i N, iki, katmanından, bahsediliyor ,,
  1- NEWTON-MEKANiĞi, V E REEL- EŞYALAR- DÜNYASI ..
  2- v e, KUANTUM MEKANiğine temellenen,
  ,, y a r a t ı c ı l ı k l a, taşıma-kuvvet, üreten,,
  K U A N T A L- " Kimliksiz l i k- - K A T M A N I ..
  M e s e l e, ş u, k i,
  S O S Y A L i z m, bu , Kunatal-Katmana,,
  v e yaratıcıulığın, v e, sanatın,,
  ö z ü n e, , içine, inemedi ..
  ,,
  sanatçı-tümü i l e, Kunatal-bölgeye, inebilecek,,
  ,, B i Ç i M; b u sayede, en-MUTLAK, hali,
  i l e, b e KiMLiKSiZ- ERiTiŞE; -eriyiğe- sızmış,
  olacak,
  ,,V E BU; " MUTLAK- R E A L-AKIL,,
  ,,MUTLAK-MEKANDA; AKIL EMEĞi, i l e,,
  " R E A L- KAPiTALiST- BUDiST ",
  B i Ç i M L E R E;
  VARDIRILA-
  B i l i n e c e k ..
  ,,
  i D E A L- M U T L A K- KAPiTALiZM, B a r ı ş ı n a,,
  ancak, MUTLAĞA; TEMELLi, " B i Ç i M ler, ile,,
  V A R _ ı - la - bilinir ..
  ,,SOSYALiZMi-i D E A L i Z E, edebilin,,
  sanata v e r e c e ğ i n i z, özgürlükle,,
  ,,i K A P i T A L i Z M; b u ,,
  sayede,,
  MÜKEMMELiNE- ERişebilsin ..
  ,,
  ,,
  ,,
  ,,
  n o t .. :
  ,,
  " Piyanonun, ALTINDAN; NASIL; KALKILIR " ,,
  v e y a ,,
  P i Y A N O; üzerinize, yürüdüğünde, O N U,
  KENDiSiNE- ,, ; " K E N D İ nizle " , n a s ıl,
  yansıtırsınız ..
  /( PiYANOYU; ÜZERiNiZE yürütecek,
  olan, d a, sizin, ELLERiNiZ,,
  olacakken.. )
  ,,
  D E M E K; K i,
  sanatçının, kendisi, d e, e n , a z ,,
  bir P i y a n o, kadar, a ğ ı r,,
  karmaşık, geniş Ç A P L I_
  şişkin- fazlalıklı, V E
  P E R FORM A N s l ı,
  olacak .. https://www.youtube.com/watch?v=nHRPtR-ScLk