6 Mayıs 2015 Çarşamba


16 dk. · 
Beton ve sıvadan ve Boyanmış Duvardan, Oksijen geçmez , z a t e n .. BU YALITIM; PLAKALARININ; ZEHiRLi Maddeleri d e, geçemez B U; duvarlarınızdan, evinize ........________________________/( S U, içtiğiniz bardaktan, su damlıyor , m u).. K a t ı maddenin , molekuler kristal dizilimi, örgüsü,, a r a d a n, Olsijen Moleküllerinin geçmesine izin vermeyecektir ..) /( sen el ele tutuşmuşken, bir başkası, aranızdan geçebilir, mi )../( D u v a r ı n ı z, D ı ş t a n, içe çatlak değilse, tabii )..KiMYACI; KONUŞTU ..
AMAÇ HALKI BİLGİLENDİRMEK HER KONUDA..!
BELKİ DİKKATE ALAN OLUR.
Mantolama ile zehirliyorlar!
Türkiye’de son zamanlarda bir mantolama furyası almış başını gidiy...
Devamını Gör
Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
32 dk. ·
.
..
..,,b e n ' i M; ; i ç i n, ,, :
/( M O D E R L i K; yanlısı,
,, i k e n, ; b e n .. ) ..
,,
,, " E N ; S O S Y A L - K' i Ş i " ,,
" T E N i N E- G Ü N E Ş; IŞIĞININ " ,,
,, d o k u n u ş u n a ,,
....... . . . .. " i Z , ' i N,
... V E R - E N, kişi dir " .
/( e n, s a f, sosyallik .. )"
..
/(b u , s o s y a l l i k t e;
insanlar da, biribirilerine bakarlarken,,
" o kişi - üzerine düşen ışığı-alabilmeye " , bakarlar ..
/( bu bakışla, -anlayışla- ,, s e x, bile,
" elektiriğe dönüşmüş, g ü n e ş ışığını " ,,
diğ e r, -N e s n e d e n, alabilecek,
,, olmak- k - k e n ) ..
..
.. böylece " modern-sosyalde " ,
sadece ışığı, alır sınız,, ..,,
-Ö B Ü R- i N S A N - LARDAN .. ..
..
... " biribirimizin- i ç i n e, düştüğümüzü " ,
olsa olsa MODENistler,,/(ingilizler), i d d i a,
ederler .. biribirimize ,bakınca .. ) ..
,,
/( " iNGiLiZ-REALiTESine " ;
, LAF; SÖYLETMEM, ayrı yeten. ) ..
/( GÜNEŞiN; içine ,hiç düşmeyecekseniz,
,, /( PRO-OLABiLip ),,
.. iNGiLiZE; Tutun ' malısınız )..
..
,,
/( MODERNiTE-FRANSIZ OKULU; i k e n,,
T ü m,- iZMLER- iNGiLiZ- MATERYAList, OKULUNA,
/( ingilizin S i S i n i n-gizeminin , ;
,, Fransız - " KÖY-SOĞANINA " , saldırısına)
adreslenir ..
..soyaL-izm-DE- ;dahil ..)
/( ya iNGiLiZ; olun, ya da , FRANSIZ..
arada kalanı, ikili, oyunla -harcarlar ,,
.. siyaset AKADEMiSiNDE ..)
..
..
'Sonuçları sorğulayınız.
Çünkü, dilde herkes sosyalist.'
Zata
" RESSAMA-RESSAM-FALI " ..
/( YOKSA-SANATÇIYA-SANATÇI-FALI-m ı, 
.. D e s e m ..) ..
..
/( bana sorsalardı, d e r -d i m i,,
, b e n d e, B Ö Y L E,
d e r - d i m ..)

Duygularını dışavurup Dali mi olacaksın, yoksa Rönesans'a gidip mükemmel uyumu mu yakalayacaksın. Hangi ressam senin ruh ikizin diyoruz yani. Testi çö...

ONEDİO.COM

Murat Oktay DanisHaber Ay'ın fotoğrafını paylaştı.
1 saat · Düzenlendi ·
.. siyaset, " s a t ı n ALMA D I R .. " ..
..
,,M i L L E T i n; ; geleceği, satılır, ..
/( Sürüleştirip-gütme, d e Ğ n e Ğ e, UYGUN; D a w r a n m a,,
,," Bireysel Sınırların- çöZündürülme -iŞLEMİ " ,, d i r..
,,
S E Ç i M E ; M i, gidiyorsunuz ..
,,g e l e c e Ğ i n i z, .... " i H A L E Y E, " ,,
çıkartılıp, , s a t ı l a c a k ..
/( Y A; D A; Birileri, ; geleceğinizi, S i Z E; satacaklar
,, V E; siz D E; SATIN ALACAKSINIZ .. )
..
D E M O K R A S i Y i,,
; " S i y a s e t REJiMiNE " ; K A R Ş I,
bir hareket olarak, algılamalı ..
,,
..A K L I- OLAN; B İ r E Y l e r,,
AKILLARI-i l e, Davranabildikleri,,
B Ö L G E l e r i n, V E ;
buralarda;
" Ü r e t e c e k l e r i n i n, sahipleri " , i s e l e r,,
,,
B i R E Y L E R i N; biribirileri, i l e,
E Ş i T; olmaları,
" B i r e y -OLMAYI ", var edeceği, i ç i n,,
D E M O K R A S i den, /(AKLA DAYALI-Birey eşitliği )
b a h s e d i l e b i l i r ..
,,
,, H A L B U K i, siyaset,
" T A K M A- AKLA ", temellenir ..
Hükümetiniz-TAKMA-AKLINIZDIR ..
NORMAL, - A K L I- BAŞINDA; olanlar,,
T A K M A - AKLIN; a k ı l s ı z l a ş t ı r ı l m ı ş l a r,,
i ç i n, " E N - ORTA ", yere,,
konulduğunu , bilirler ..
A S I L- MESELE ; K i Ş i lere, A K L I N,,
/( ya da Beyinlerinin içindeki AKLIN; )
N A S I L; OLUPTA; VERiLEBiLECEĞi d i r..
,,
S i y a S E T;; ,, AKLINIZIN; i ç i n e,,
Ş E Y tan laştırılmış, D Ü Ş Ü N C E nin,
sokulması, çabasıdır ..
S i y a s e t Ç i l e r, AKLINIZI-Ç E L meye,
,, çalışırlar .
A K L I N I Z D A N; V A Z; geçmenizi, örgütlerler..
S i y a s e t, sayesinde, AKLINIZI-KULLANMAK; durumunda,
kalmayacaksınızdır ..
,,
/( SOSYALiZM; AKLIN-KULLANILMASINI;
devre DIŞI-bırakmaya dayalı,
a s ı l- S i s t e m, i k e n,, ,,
o n u, üretmek yerine,,
S i y a s e t i n, ONUN; yerine, konmasına,,
razı, olursunuz, Ç Ü N K Ü; siz d e ,, B U
SAYEDE; KADININ; UYGUN; YERiNE;
kendinizi v e, MALINIZI,
y e r l e ş t i r e bilme, KOYABiLME,,
h a k k ı n ı,
SATIN; ALMIŞ; olacaksınız ..)
../(T e r s i, kadın için d e, geçerli dir ..)
,,
S a t ı l a n, " sosyalizmdir ,," ,,
" g ü n e ş i n, Çocukları, olabilmektir .."
,,
R Ü Ş V E T T E N; bahsedeceksek,,
,,H A L K I N, KATILIMLARI; i l e,,
gerçekleşen, " S i y a s e t- KURUMUNUN ",
/( SOYSUZLAŞMANIN- Ö N D E- gidişinin ),,
t e m e l i n d e ,
" R Ü Ş V E T- Alan- H A L K I N ",, satın alacaklarından,
memnun, edilebilmesi, birincil,
olanken ..
/( SOSYALiZM- S I Ğ I R I N I N, alım satıma ; Kasaplara,
teslim, edilmesi , i l e,,
aslında SOSYALiZM; SIĞIRININ; P a r ç a l a n ı p, satılması,,
kabul ettirilmektedir, halka..
/( M i l l e t, ' e DEMOKRASi, yaraşırken,,
Ç ü r ü k- Ç a r ı k, edilmiş Halka, S i y a s e t,
u y g u n, düşer.. )
/( H A L K I N; ağzına, ; BAL-Çalma, i ş i ..)
/( Şimdilerde, B A L; AYAKKABI; KUTULARINDA,,
K i l e r e, Kaldırılıyor ..)
____________________________________________________________
K A R i ' K A T Ü R E; döner, i s e k :
,,A D A M; P O L i T i K A C I; olduğunu, söylüyor,
i l KiN..
/( POLiTiKACI; i l e, Siyasetçiyi, ayıralım, ilkin ..
POLiTiKA-MiMAR- gerektirir .. PLANLAMA; ..
Turgut ÖZAL-, POLiTiKACI; i d i,,
söz gelimi ..
/( Adamın, Planlarını, bilemezdiniz )..
T A Y -iP; ' e, DiN-ADAMI; diyenler, yanılıyorlar ..
BEYEFENDi, düpedüz sanatçı .. /( HiTABET-SANATI,,
Ülkenin S A N A T; B O Ş L U Ğ U N U; dolduruyor ..)
,," S i y a s e t, H i Ç, B U, kadar BANAL-OLMAMIŞTI ",
diyecek, olan, " sosyalizm sevicilerine ",,/(ancak hakiki-Sosyalizme,
yanaşmaz, bu kolaycı-Cumhuriyetçilerimiz),,
,, " s i z ,S i y a s e t t e n, V a z g e ç i n i z ",,
E Y - HALKIM; V E E Y- MiLL-ETiM,,
diyor ; Olmalı, " Hi- i P -i- T A Y -iP " .
,, /( sanatı, yapan , bilir, sınırlar-eritilmeden,
banal ve iğrenç olana dokunulmadan,,
cehennenme inillmeden ,,
,, C e n n e t e, VARILAM, a z.
..
T A Y- iP, M i L L E T E; temelleniyorsa,,
D E M O K R A S i , ' y i,,
S i y a s e t e,, TERCiH EDECEKTiR ..
,,
SANATÇI-KiŞiLiK,, T i P i,,
/( T A Y- iP,, ) ,, n i,
" S i y a S E T; k e s m e z " ..
/( sanatçı olmayan-sanat yapmaya özenenlerin--
s a n a t ı, tadabilmelerinin
kolay yoludur,
" s i y a s e t, kurumu ,,
/( KILICI-D A R; olanın, iktiDAR; KININA,
uygunluğu, tartışılır, bizim gibi, ÇAPI-GENiŞ-ALATURKA,,,
ÜLKELERDE .. )..
/( T.C.iyi d e, hoş d a,,
ALATURKA yaşayan HALKIMIZa biraz DAR GELiR ..
/( biraz DA; ALATURKALAR-TAŞISINLAR- MEMLEKETi),,
/( CUMHURiYETÇiLER- ŞATO-V E- KULE V E,
K ö ş k l e r i n i z e , çekiliniz ,,
V E ALATURKA; i l e
muatap olmama sanatını, ilerletiniz ..
yaşayınız )..
,,
,, A L A T U R K A ' nın, LAĞIMINI; boşaltıyor,,
T A Y - iP; /( LOGAR-KÜNK_B O R U ), olmuş,
,, T a y -i p t e; gördüğünüz her Ş E Y i,,
onun kendisi, sanmayınız,,
M E M L E K E T i N; TÜM; LAĞIMI,,
o n u n, içinden, A K I Y O R ..
/( V e , ADAM, Sanat-M e m u r u , ,,tınmıyor, B i L E ,,
B O R U; EDilmesine ..
V E Y A; borunun , ÇAPININ; sürekli -genişlemesine ..) ,,
,,
________________________________________________________________
KARI- KA- T Ü R E; döner, i s e k, yine :
,, Karikatürdeki, K A D I N; d a , BÜYÜK, ihtimalle,,
D O Ğ R U; söylüyo r..
,, " 25-YıLLIK-FAHİŞ -e y i m,/( iyi yim ); V E- HÂLA-BAKiR -EY iM ",, ..
,,k a d ı n,, B E L L İ; k i,,
" F A H i Ş ten " ; /( ÇAPI-geniş olandan ),,
/( ÇOK-olarak-AKITILANDAN) ,,
, e T - Ki- Len memiş ..
,,
B U; NASIL- VUKUBOLABiLir..
OLAY; BiRAZ; y i n e,,
POLiTiKA; -siya-SET ayrımına gidiyor ..
" P E N i S i n, içine düşerseniz, siyasi-olursunuz " ..
" P E N' isin " , dışına Düşebilirseniz, POLiTiKACI " ..
/(M i M A R ..) ..
,,
KADININ; POLiTiKA YETENEĞi, V A R ..
O KADAR- Ç O K- PENiS l e, karşılaştığı HALDE,,
P E N i s i n, içine ; DÜŞMEMiŞ ..
/( BECERiSi; PENiSiN, dışında kalabilmek )..
..
/( BiZiM, gibi, ERKEK; D E, D E Ğ i L,,
PEN i s, VUCUDUNA; BAĞLI-takılı- d e ğ i l ..)
/( ERKEĞiN, PE N , i sin, içine , düşmesi,,
ç o k daha, olası, i k e n..)
/( B E N; d e , her halde, PEN isimin, içine Düşmemek, i ç i n,,
her -güm K'AL-E M i, /( ingilizce-P E N ),,
AVCUMA ALIP; AVCUMTAN; DIŞARI; i T tiri YORUM ..
/( YAZARLIK; KALEMi-PENiS e çevirip,,
B e y i n d e n, DIŞARI; ittirebilme sanatı,
h e r, H al d e..)
/( K' A L- E M i n izin,, İ S- izi, d e,
KARA- K U R U M ' dur ..)
/( i s ve KURUM; karası, -KÖMÜR-KARBONU-T O Z U,
DUVARLARIMIZI; d a, O; KARATIR, y a, KIŞIN .. ),,
,,
" N İ C E; KADINLAR; V A R D I R, k i,,
o n l a r, V E N Ü S; doğarlar..
/( TÜRK, DiZileri, AFRODiT-YETişTirirlerken..)
,,onlar PENiSiN; i ç i n e, asla, düşmezler,,
onunla temas etseler, bile, T A M; TERSiNE,,
" P E N i S i ", nasıl dışlayacaklarını, edinimlerler,,
,, " e r k e k, tem^Asından "..
Karika türdeki, K A D I N; doğruyu , söylüyor ..
O VENÜSTEN-B O Z M A; bir AFRODiTi,
OYNUYORSA;
, B E N C E; BAKiRE- H ^A L A,, ..
B U; sayede , Penisi içine -düşmüş erkekler,
KARŞISINDA; yıkılmadan,
KALIP; D U R a - Bilmiş,
A Y A K T A ..
,,
P O L İ T İ K; OLABiLEN; B i Ç i M i,,
eritseniz, bile, " siyasete ", R A Z I ,,
edemezsiniz ..
" V E N üS ' ü n " , Mayası " , farklıdır , Ç ü n k ü ..
,, / ( çamurlaşmaz, yozlaştırılamaz )..
,,
__________________________________________________________________
A K I L L A R I N I; insanların,
nasıl R A Z I; EDEBiLECEĞiZ, ,,
" Y i N E "; BEYiNlErinin , i ç i n d e, DURDURUP;
BEKLETEBiLMEYE..
/( B e n i m, MESELEM; d e , B U dur ..) ..
D e r i m, k i,
R E S i M, , /( AKLA-TEMELLi-RESiM)
/(A K L I,içinde Bulundurup, hareket d e, ettirebilen, RESiM),,
,, M E K A N I N I Z D A; BULUNMALI ..
RESiM- 3-Boyutlu heykel olmadığı, i ç i n,,
insanın, h e y k e l- olması i l e, d e , ÇATIŞMAZ .. k e n ..
,,
bir ÖRNEK :4 Mayıs 2015 Pazartesi

4 - APRiL- ' = ! %; 2 0 1 5 ..

/    

 (      
           4 - APRiL-  ' = ! %; 2 0 1 5   ..

                                                                 )  ..________________________________________
.." S i L G i ", olabilmek,
... T Ü M- R E NK L e r e..
,,
/( IŞIĞIN- S i L E B i L M E S i,
i L E ..)
,, " C A T - STEVENs, B E N iM L E; KONUŞUYOR,,
... i ç i M D e n " ..
,,
K E N D iME; D E Ğ i L,,
s a d e c e,,
/( içimdeki- CAT STEVENS ' e,
D E; baKıyorum ..)
/( KENDiME- V E CAT'e,, d e,
BAKAN, B E N i M.. )
,,B U DEMEKKi, ,i K i, K E R E, BAKAN IM )..
,,
/( Hüküm' e t t e, BAKAN,,
olup da, " ona BUNA " ;
-ş u n a; BAKACAĞIMA)..
- " as t h e r e, i S " ; /( a Chance, t o b e ; ),, : ,, " B E i n G -AN ERASER " ,, .. : _______________________________________ /( S i L G i - OLABiLMEK- ...

Turgay Gürses, "ÇİKİDAK ÇİKİDAK KUŞU..." adlı yeni bir video yükledi.
DİKMEN VADİSİNDE YENİ BİR KUŞ TÜRÜ KEŞFETMENİN DAYANILMAZ MUTLULUĞU İÇİNDEYİM...ADINI ÇİKİDAK ÇİKİDAK KUŞU KOYDUM..ÖT KUŞUM ÖT..DÜNYA ALEM DİNLEŞİN SENİ....

131 GörüntülemeW H E R E ;       i     S,            "  t h e-  B  i  R  D    "   ..  :..
_________________________________________________________________________________