27 Şubat 2016 Cumartesi

..28 FEB. 2016 ..
,, sigaranın -beyazı-ile,
/( sigara bir beyaz -boya- fırçası )..
,,
göz-irislerini, beyazlatıyor ..
,, beyazla-boyuyor .
..

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
46 dk.
,,demekki- NEFES- için- -d o ğ r u s u,
6- SAYISI ..
,,____________________________________________
6 ya kadar sayarken- 6- kere nefes,
,,
alacağız- az az, basamaklı,,
,,sonra da, 6- ya kadar sayarken, 6-kere, minik
nefes vereceğiz ..
/( TÜRKÇESi )..
,,boya, B e y n i n- ETiDiR ..
,,
v e RESSAM- - Çevrede- ET- yapabileceği,
herşeyi, , B O Y A -ile,,
" E T - L E R ", ÜLKESiNE- katar ..
,,
/( Hazır baharda Tabiat- Bitkiler- Çiçekler-
yeniden- etlenirlerken,, D a ğ- Deniz- Bulut- d a,
ve nesneler d e- et- olarak- düşünülebilinip,
hayal edilip- böylece- etten, bir,
ülke- yapılabilinecekken ,,
m a d d e d e n- d e ğ i l .. )
,,
,,
R E S i M- B E Y N i N , - E T i n d e n,
,, yapılıp- E D i L i R ..
,," ETTEN- YAPILMIŞ,,
herşeyin- e t t e n- olabildiği,
bir- Ü L K E,
ÜLKÜSÜ, i l e..


TV' nin olmadığı- R E S i M- v e,
M i M A R i,,, Ç A Ğ L A R I N D A,,
,,
R E S i M L E R- B U- BÜYÜKLÜKTE,
i M i Ş L E R ..
,,
,,
demekki- minik- ev penceresi, kadar,
yapılan- resimler,, insanların ,,
e v l e r i n i n- penceresiz- duvarlarının,
bu penceresiz olma kusurunu,
gidermek-için- o boyda,
üretilmişler ..


-0:03
127.092 Görüntüleme
The Metropolitan Museum of Art, New York yeni bir video ekledi: Conservators reattach the Jabach portrait to its stretcher in ...
Happy birthday to Charles Le Brun, born on this day in 1619. Watch a major milestone in the conservation of his Jabach portrait: the reattachment of the canvas to its stretcher.
Learn more about the conservation of his Jabach portrait, now on view in gallery 617, in this blog series: http://met.org/1U8eF8m

Murat Oktay Danis" İ M G E ' yi ", BOYA-VUCUDUN iÇiNE YERLEŞTiRMEK . albümüne 44 yeni fotoğraf ekledi.
2 saat
,,TO- i n S T A LL- " - i M A G E ",,
i n t o,,
" t h e- - B O D Y- o f- P A i N T " ..
_____________________________________
,,
,,
,,
/( the- A V A T A R- -BODY--o f- the- ARTiST ,,
Driven- o n t o- the canvas,,
a s- the body- o f- p a i n t- f i r s t.. )
,,
t h e n-
-TO- i n s t a ll- " i m a g e ,
w i l l- have to b e- PUT ,,
,,
i n t o- that " avatar- - PAiNT- -body ",
,,
SPONTANEOUSLY-
-and- SiMULTANEOUSLY .)..
,,
____________________________________
n o t e :
..it has to b e- simultaneous,,
and s p o n t a n e o u s,,
,,
that,, y o u r- b o d y-,,
and your- i m a g e,,
,,
has- to - f i t, i n- -together ..
-i n- e a c h- other- ..
,,
,,w h i L e-
they- B O T H- ,,
i n c l u d e- i n,,
,,
,, O N- t h e - C A N V A S ..
____________________________________
S O- THiS- -PAiNTiNG- - S T Y L E,,
,,
n e e d s, " i m p r o v i s a t i o n " ..
,,
W H i L E- MAKiNG- an- avatar-B O D Y-with-PAiNT,,
at the s a m e- t i m e-,
y o u - a r e- to- L O C A T E,,
,,
,, RELATED- " M U L T i- i M A G E S " ,,
i n t o- that " A V A T A R- PAiNT- BODY " ..
,,
spontaneously-&simultaneously .


Murat Oktay DanisMy Modern Met'in videosunu paylaştı.
4 saat
, " A R T- W O R K " - -has to- D O N E- ,, b y-
,,
U S i N G- B O D Y,, ..
/( if you do- not use-b o d y,
you are playing- with y o u r- BRAiN,
with- y o u r- L i t l e-
BRUSH- s t i c k .. )
______________________________________________________
,,
NO-ARTist- can D e n y,, t h a t ,,
,," y o u R - B o d y ", is,
n o t- i n- your- ,, ART-Work ..
,,
L e o n a r d o-da Vinci, has said- ,, that- ,,
, " Human-* BODY" w a s- ,,all- UNiVERSE ,,
that , w e,, -t h e-artist-,,W i L L- b e
i n t h e- - - N E E D .. o f..
,,
https://www.google.com.tr/imgres…
,,
i f- y o u- w a n t - t o- M A K E-
" B i G- S i Z E " , P A i N T i N G s,,
/( or Drawings) ,,
t h e s e - L i n e s - A B O V E-in the V i d e o,,
that- L A D Y- DRAWs,,
,,
w i l - come into-
y o u r- B i g- S i z e-W o r k..
, i f- you will - flow-and- fallow- and express,,
every-thing- , O U T,,
USiNG- YOUR- B O D i E ' s - MOVES,
and, a c t i o n s ..
,,
s o- that- DRAWiNG- h a s to- b e-
-A- UNiVERSAL- V E R S i O N,
o f our- fast- acting- UNiVERSAL-
-BODY- SYMmETRY ..
..
and your- art-work- can b e-
BASED- ON- these- Drawings- or- m o v e s,,
,, that will b e - presented,,
-and- PERFECTLY- F i t,in, a r t,,
i n- y o u r- a r t- W O R K,
also ..
..
..


-1:09
694.943 Görüntüleme
My Modern Met yeni bir video ekledi: Artist Tracks Her Own Kinetic Movement Directly Onto Paper.
Artist Heather Hansen explores the combined art of painting and movement for her experimental project titled Emptied Gestures. "I am searching for ways to download my movement directly onto paper," she explains. http://bit.ly/1QBswie
Beğen
Yorum Yap
Yorumlar
Murat Oktay Danis ______________________________________,,W i T H- YOUR- BODY- MOVEs,, W iT H- P A i N T ,, ,, ,, y o u- c a n- " DRAW- YOUR-SELF " - i n t o- YOUR- BODY- M O V E S ..________________________________________________________________ /( that is- your- Body- will b e- sliding-on the canvas- with the PAiNT- &- you- your-self- will have to, " B E- P U T ",, " go- i n t o " ,,- these, ,, " your- b o d y- actions- -dressed- paint " .. .. __________ " i N S T A L L-in- YOUR- i M A G E- " ,,, ,,,i N - T O ,, Y O U R- B O D Y, that i s, happening- w i t h- paint, o n the-canvas, - f i r s t. -.
Murat Oktay Danis , S i m i l a r ..
Murat Oktay Danis ,, w h i l e- t h e s e- " B O D Y- R E G U L A R- MOVES " - a r e- fast,ly-happening- - O N- the- CANVAS, ,,___________L E T- your- " i m a g e s, " ,, JUMP- i n, these, " UNiVERSAL-RAW- Paint- -BODY- o f- yours ", .________.just like- " making- SPORT-M O V E S " , you will a c t- on, canvas- a s a- " LAYER- o f- BODY- D O i N G s " - L i KN E- an- A V A T A R- DRAWiNG " ,,.., ,,________________ t h e n- - " t h e- İ m A G E S ", has- to- go- into- that , " PAiNT-B O D Y " , and, it - h a s t o- -f i t, ,,-and-install- - - the- right - image in-to-- WiTH- ," the " right -Body- part " - M O V i N G- ON- t h e CANVAS- SiMULTANEOUSLY .."..
Murat Oktay Danis'in fotoğrafı.


" B E T Y- DAViES- E Y E s " ,,
Bety- deyvis- gözleri ",,
, OLAY- B U- olsa gerektir :
___________________________________________________
,,ARASI- A Ç I K- ,,
" D E M i R - PARMAKLIKLARDAN " ,,
,,
V U C U D U Y L A- T Ü M D EN-
Ç I K M A Y I P, d a ,,
,,
" K E N D i S i N E- N E Y i N- BAKTIĞINI " -
arayan- K A D I N ..
,,
/( ART-ık- MAZO-SADiST-FETiŞiST-
PARA-NOYAK, A K I L I - falan- m ı-
demeliyiz- BU- K A D I N I N,
i S m i - N E .. )
,,
n o t:
______________________________________________________
Kimileri- kendilerine- BAKILMASININ,
önündeki- engellerin- kaldırılmasını,
a r z u l a r l a r ..
,,
onlara BAKACAK- O L A N,
,, " BAŞKA-- ALEMLERiN- BAŞKA- V A R L I K L A R I N I " ,,
,, A K I L L A R I- v a s ı t a s ı- i L E,,
,, K E N D i- - B E Y i N L E R i N E ,,
giyinebilmenin,
G i Y i N E R E K- - B A Ş K A ' nın, MEGALOMANI,,
/( ALEMLERiN- B A Ş K A N I nın ),,
, V E d e; ,,M A Z O Ş i S T - l e r i ..
,,
n o t :
__________________________________
o n u- izleyen kadının, y ü z -ifadesi,d e,
bir k a r i k a..
,,
iki - s A N i y e-lik-
MÜKEMMEL- bir R E S i M, B U ..
,,
" Â N ' ı n,
,,
M Ü K E M M E L- b i r- RESMi-
- B U- S A N K i ..
,,
,,
Demir Metalinin-i ç i n d e k i,
AĞIR-A N- B a s ı n c ı n ı,,
e m i y o r- sanki- BEYNiNE ,,
-K E N D i- B e y n i n i n-,,
- MUTLAK- - KARA-
-g ö z- E B E K L E R i N D E N ..
..