28 Ocak 2016 Perşembe

.. 30 1 2016 ....Ş U-B E R T ..,, " B U- B ER T .. .. BU-DA, /(BUDHA), kimdir nedir .. " B U D A " ,, Türkçede, " bu da k e z â ", demektir . B U- NEDENLE BEN- BUDA- olacak isem,,/(ya da BUDist),, o zaman- h e r bir Ş E Y E, " B U- ", demeyi, başarabilmeliyimdir .. _____________________E Ş Y A- kişi veya, ŞEYLERE, sadece " B U ", diyeceksiniz, adlarını , İSİMLERiNi, ,b i l e- UNUTARAK ..____________ ŞU-O, onlar-şunlar, bizler , falan da dememek- BUDA, i r a d e s i n i n, tabanı- o l u r, yapılır- B Ö Y L E c e .. __________ " TÜRKLER- NASIL B U D A , ve -budist- olur , la r " , K i T A B I N D A N, sayfa, 16, paragraf 11..,


-0:08
Gulsin Onay
13 saatInstagram
Schubert iyi ki doğmuş, do minör Sonat'tan..
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.


,MESELE- E L E ,,
A D A M I N, DONDURMA-i l e- birlikte ,,
,,
E K M E K- d e- yemeyi,
istememesi ..
,,dondurmayı- huni ekmekle- mideye -transfer etmek ..
mühendisliği


Y A N i, diyor ki, özünü yeterince saçıp da saçmalaştırabildiğinde - onun içine tutunmuş, r u h u n u - da yerinden -özünden- kımıldatıp- ÖTE-TARAFA- ittirebildiğinde ,,ALEMSEL-ORiJiNAL, RUHUN - yerine, Ö Z Ü N E- iner, i ç i n e yerleşir ..
Y A N i, diyor ki, özünü yeterince saçıp da saçmalaştırabildiğinde - /(hani- K i Ş i- U Ç U K - olacak- bu-günün tabiriyle ,biraz- U Ç U K- takılacak .. ) ,, onun içine tutunmuş, r u h u n u - da yerinden -özünden- kımıldatıp- ÖTE-TARAFA-ittirebildiğinde ,,ALEMSEL-ORiJiNAL, RUHUN - yerine, Ö Z Ü N E- iner, i ç i n e yerleşir ..
Y A N i, diyor ki, özünü yeterince saçıp da saçmalaştırabildiğinde - /(hani- K i Ş i- U Ç U K - olacak- bu-günün tabiriyle ,biraz- U Ç U K- takılacak .. ) ,, onun içine , ÖZÜNE-,, tutunmuş, r u h u n u - da yerinden -özünden- kımıldatıp- ÖTE-TARAFA- ittirebildiğinde ,,ALEMSEL-ORiJiNAL, RUHUN -YAN,-E N PRiMiTiF- v e -MUTLAK- -A K L I N,, , Ö Z Ü N E- iner, -ÖZÜNÜN i ç i n e yerleşir .. d i y o r.. /( HARBiDEN- T Ü R K ' e yakışır- bir i f a -d e - l e m ..)

DNA'nda kimin genleri var? Atalarının kim olduğunu öğren! Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT


Sanat kendi " eşyasını " ifade etmeden önce ilkin bestecinin beynine dolmuş olan toplumsal mobilyaları dışa vurmak durumunda . derin ve en dip güdü toplumsal eşyanın beyinden boşaltılması sonrası inilebilinecek derinliklerde saklı . Bestecinin ailesi varsa otomatikman- ses-ailesi, d e, müziğin içine iner .. Mozartın ilk piyano konçertosunun Londrada Bach-Ailesinden oğul-Bachın yanında çalışırken yazıldığı ve bestenin kendisine ait olmayıp sadece onu konçertoya düzenliyenin Mozart olduğu konuşuluyor ..orda burda . .. D i p-güdüye binmekten başka gayesi-olmayan bir anlayışta ses-ailesi-falanda, kalmaz-ortalıkta ..SANAT E ş y a s ı çatır çatır-kendisini- konuşur ..onun serbest-dışavurumunda ..,, N e-aile de- NE-toplum sesi .kukuru sanat E ş y a s ı- s e s i ,,yuvarlak- kulaklara çok köşeli- mi-gelecektir ..
__________________________________________________
Matematik Bilim sayılmıyor . Tüm Bilimleri taşıyan mimari çatkıdır .matematik . Toplum mimarlarının işine öyle geldiği için- Müziğin içine de matematik-mimarlık-Toplum gibi ,"robotik" -mekanik- m e k a n- sağlayıcı- ,elemanlar-sarkıtılıp indiriliyor ..H a l b u k i-sanat-saf-Hakikate,temellenmeli ,Sanat-NESEsini- E Ş Y A S I N I,, tamamen-H a k i k a t e.. /(HAKKIN-iki-Olduğuna =Dualiteye ), taşıtabilmelidir .. Sanat matematik-içerirse-Mimari d e- içerir ..Mimari-TOPLUMU-maniple eder, ve Toplum, Mimarları sanatla da Toplumlarını insanların beyinlerine indirirler ..Matematiği sanattan dışlayabileceksiniz ki, /(ne-yapıp-yapıp),,s a n a t ı n- Hakikate temellenebilmesi oluşsun . /( Tüm Romantik-Çağ-bestecileri, Toplumu sanatın dışına ittirebilmenin onları-Romantikleştirmesini, taşır .S h u m a n n- kendisini boşuna mı- TOPLUMUN-REN-nehrine attı .. ) ..

FAZIL SAY
Bir kaç haftadır üzerinde çalıştığım bir konu var, bir "armoni" araştırması çoksesli müzik konusunda. Armonilerin "arkaik" baabta insan ruhuna gücü konusu. Mozart'ın 10 yaşında yazdığı eserleri çalışırken hissettiğim bir "ses ailesi" konusu. Mesela , tonalitenin oluşturduğu "ana" ( karar sesi) ya da "baba" ( dominant çekeni) gibi unsurları var, seslerin dünyasında, matematiksel bir "doğa" var,
Müzik seslerin insan tarafından düzenlenmesi , haliyle,
insan, sesi sadece güzel olsun diye yapmaz, ondan güç ve inanç kazanmak için yapar, en dip güdülerinin aracıdır aslında. Biz fazla informasyonlu düşüncelerimizde en dip güdüyü unutuyoruz hep.


Murat Oktay DanisUrban contest'in gönderisini paylaştı.
Dün, 15:57
,, " R ÜY A LARA- D A- B U- A R Z U , i l e,
,,
" B Ö Y L E " , G i r i y o r,
olmalılar, B U N L A R ,,
,,
D Ü N Y A- D Ü Ş 'LERiNİ,,
A L E M- DiYARLARI R Ü Y A L A R I N A -,,
HIZLANDIRIP- d a,,
,,
, i n d i r e B i L M E Y E ..

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Dün, 14:57
,,b a k ı n-TOM- CRU-İSE, e,,
,,o h i ç- EL- ETEK- Ö P T Ü, m ü,,
,,OSCAR-istedi, m i,
" b e n- OYUNCU ", y u m, diye ..
/( Döndürüp-bakışını,
o tarafa bile- bakmadı .. )
/( iyi oyuncu- ruhunu- s a t a r- çünkü,
oynadığı- K i ş i y e .. ) ..
,,
,,
T O M,,
O OSCAR-HEYKELiNiN- KENDisini,
O Y N U Y O R ..
,," ONUN-içine- G i R E R ",,
ONUN- Ş A H S I Y L A-BÜTÜNLEŞir,,
,,o n u n- oynadığı oyunu s e n,
kendinle- o y n a r- - o ' olur ,,
s e n- neşelenirsin,,
/( -T O M- CRU- i s e,,
,, Ö Y L E S i N E- D i K- durur- sahnede, k i,,
h e r k e s- onun-içinde-hissedebilsin, k e n d i s i n i,
V E- yapabildikleri, i l e,
onlar d a, ö z g ü r l e ş e b i l sinler,
" k e n d i- oyunlarını- o r a d a,
oynayabilmekle " ..
,,
O Y U N C U- O L A N- L A R,,
Ö Y L E- KUVVETLi- b i r- KARAKTER, Ç i Z E R ,,
,içini- d e- sadece -kendileri- doldururlar,
k i,,
H İ Ç - B A Ş K A- KiMSE, giremesin,
O Karekterin- i ç i n e ..
,,
,,
JUSTiN- TiMBIRLEK, d e- oynadı-bir-
F i l m d e,, n e- kımıldıyor,
n e bir heyecan duyuyor ..
,,
N E- oyunculuk- N E- d e,
bir- " HEYECANLI- K i Ş i " ,
var , PERDEDE..
,,
..
TOM- KURU- i S E ,
i s e,,
" H E Y E C A N- DUYAN- HASSAS- b i r i ",
hepimizin y e r i n e,
O - SAHNEDE ..Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Dün, 14:23
,,d a h a- n e l e r,
görecek- bakalım, b u,,
,,g ö z l e r i m i z..
..sorular sorular sorular
Neden durup dururken tanrı iyiliği-kötülüğü bilme ağacını Aden bahçesinde bitirdi? Bitirdiyse, neden diğer ağaçlardan ayrı tutup onun meyvelerinden yenmesini yasakladı? Madem bitirdiyse o ağaçtan kim faydalanacaktı? Meyvesi yenmeyecek olan ağacı neden bitirdi? Diğer canlılar mı iyiyi kötüyü bilmeliydi?
"Ve Rab dedi: “İşte Adam iyiyi ve kötüyü bilmekte bizden biri gibi oldu;" denmekte, ancak önce Havva meyveyi yediği halde neden Ademin bilmesinden dehşete kapıldı?
Tanrı öğleden sonra bahçede gezintiye çıktıysa, demek k, cennette gece gündüz, zaman-mekan vardı.
2 kişi bunu beğendi.
Yorumlar
Ali Kemal doğada iyi-kötü olgusu var mı ?
Minerva von Rinda işte onu vurgulamak için sordum ben de
Murat Oktay Danis

Yanıt yaz...
Ali Kemal doğada olmayan bir farkındalığa sahip olunmak olgusudur, iyi-kötü ayrımını yapabilme olgusunda şu soru sorulur..; kime göre.....kendine göre, dolayısıyla kendi bilincinin farkındalığına sahip olma gerçekliği vurgulanmış gibi....hayvanlar aleminden ayrımlanma ...........
Murat Oktay Danis ,, M O D E R N- RESiMDEN, yürüyüp d e- geleyim, biraz.._______SANATTA- " F i G Ü R " , bir AĞAÇTIR ..EĞER-S i Z- F i g ü r ü, bilerek, F i G Ü R Ü, çizerseniz,, RESME- sonra d a, onu boyamaya kalkışırsanız, bir türlü- D O Ğ R U- RENK-ÇiZGi- dengesini-tutturamaz, k ö t ü, bir i ş, ELDE- e d e r s i n i z.._______________ SANATIN- CEHENNEMLiK- bir- EYLEM- olduğu ,L e o n a r d o-da Vinci, sanat-yaklaşımı-ile d e, ortaya dökülmüştür .. https://www.youtube.com/watch?v=5Z9plD2J8Lk ..Adam, Klisenin Meleklerini , madonnayı- falan çiziyor- ancak- Figürle başladığı,i ç i n, " CEHENNEM- zabanilerini-çizmekten- ö t e- açılamıyor .. ) ...__________________________________________________________ M O D E R N - sanat- -Modernite-,, impressionism- Devrimi, ile, b u n u- aştı .. Fırça-darbeleri, F i g ü r,ül e r i n- çizgilerini, erittiler .. ..v e - RESMi- AKILLA- 4- E , bölebilme- Ç a ğ ı n ı, başlattılar .. MODERNiZM, herşeyi, bölüp- parçalama, çağıdır ..h e rş e y d e.. --:__ Y E N i- güncel sanat ise- BÖLÜNMÜŞLERi- ÇARPMA- işlemiyle, TOPLAMA, ç a ğ ı .._______________________________ K I S A- keseyim.. M E L E K-,, " i Y i, MELEK- Ç A Ğ I " - Meleklerinin, U Z A Y I,, i l e d i r.. DEMEM- O- K i, AKIL, F i g u r u- hatırlayacak ancak çizmeyecek,, e y l e m,içinde, " İ M A J- KENDiSiNi- 4- E- BÖLMÜŞ- olarak, TUALDE- BELiRECEK, ,, -AKIL-BöLME-iŞLEMCisinin -yapacağı- B Ö L M E- işlemi, ile.. _____________ M O D E R N RESiM- ÇAĞI- tamamlanamamıştır . B e n i m, özel ilgi, alanımdır, v e- " MODERN- RESMi- REALiZE-ettiğimi- düşünmekteyim .._____________________ HANi , d e r l e r, ya, aynı-enstrumanla- kaç kere düşünürsen, d ü ş ü n, aynı sonuçlara varırsın .. B U- MODERN, RESiMLEWRDE, F i G Ü R -/(AĞAÇ), 4- e- Bölünürken, MEYVEYE- d e- duramaz , k i, Figür-zaten-meyvenin, k e n d i s i d i r.. M E Y V E Y E- duramayan AĞACIN, M e y v e s i, d e- yanemez. V E- insan, cennetin- ılık- nehirlerine d e ğ i l- d e, " M E L E K- VARLIKLAR - alemlerine, V A R I R ../(YANi- iY i-RESiM- MODERN- RESiM- iledir ..) ..
Murat Oktay Danis ,,yani- " iyi- kötü " , F i G Ü R Ü, kullanmak- v e- " B Ö L E R E K- 4-i M A J- EDiNMEK ",, arasında ,, f a r k- gibi ..
BeğenYanıtla5 dk.
Minerva von Rinda YAZI TARZINIZ ÇOK DİKKAT DAĞITICI VE YORUCU. BENİM İÇİN ZAMAN ÖNEMLİ OLDUĞUNDAN ÇOK ZAMANIMI ALIYOR YAZI TARZINIZ, ÜZGÜNÜM...
BeğenYanıtla2 dk.
Murat Oktay Danis
Yanıt yaz...
Murat Oktay Danis ,,cehennemden çıkamazsınız, F i g ü r -olanlarla, v e- açıkta dolaşan figür meyveleri, i l e, çok- uğraşırsanız .. D E M E M- O dur , k i,, ,, MODERN- 4-LÜ- i m a j l a r, B i L i M, ve onun t a n ı m l a m a l a r ı n ı, İSİMLENDiRMELERiN,i ,çerirler .. s ö z g e l i m i,, size aşşağıya , MODERN, r e s i m, göndereceğim .. HERBiR-KENARDAN- RESME- isim BULMA- -tanımlama- çalışması, MODERN, v e- iyi, ö z g ü r- bir eylemdir ..
BeğenYanıtla2 dk.
Murat Oktay Danis https://www.facebook.com/moddanis/media_set...
Murat Oktay Danis" M O D E R N- 4-TARAFLI- R E S i M " ..albümüne 4 new photos ekledi.
,, ASIL- - M O D E R N- R E S M E,,
b i r- Ö R N E K- DAHA ..
,,
bir R E S M E- " A S I L- - MODERN ",,
denilebilmesi, için,,...
Devamını Gör
Murat Oktay Danis https://www.facebook.com/moddanis/media_set...
Murat Oktay Danis" 4-Sided-painting ".. albümüne 4 new photos ekledi.
,, MODERN--PAiNTiNG- ,
has to b e- " 4- S i d e d " .. :
______________________________
,,
it is important-that,,...
Devamını Gör


Murat Oktay Danis ,, ZAMANIN- KIYMETLi- i s e, KADiM- B i l g i, seni, ç o k- daha fazla- yorar- diye düşünüyorum .. A d a m l a r, önce- tarih-öncesi yazıların şifresini,/( alfabesini),, çözüp- sonra, D i l i, belirleyip- sonra NE- YAZILDIĞINI- falan, m e r a k- ediyorla r, ..________________________________ D i ğ e r- taraftan, aceleci- h ı z, F i g ü r l e r i n- ÇEVRESiNi,, sürekli- turlayıp- kuşatabilmede, a r a ç t ı r.. .. ü z ü l e c ek- birşey- yok .. fakat-üzülünecek, ş e y l e r d e n, d e- kaçmayınız b e n c e.. oturup- hakikaten- üzülmek- gerekir - - o n l a r a.. d ü ş ü n c e s i n d e y i m..


21 kişi bunu beğendi.
Yorumlar
Hans Reefman Thank you Erkan !
BeğenYanıtla118 saat
Murat Oktay Danis ,,Ç i G i L E R - Mi- BOYANACAK,, - - BOYADAN- m ı- çizgiler- çıkıp- b e l i r e c e k l e r.. /( bence-ikincisi ) ..
Erkan Yazargan O HALDE, İZLENİM EVRENİMİZİ AÇALIM:

"Uygun örnek seçiminin nedeni renklerinin çeşitliliğidir, tonlar apayrı bir yazı konusu..."...Daha Fazlasını Gör

BeğenYanıtla159 dk.
Erkan Yazargan Bir önceki oturumda, "sanatçı bazen ne yaptığını kendisi de bilmez / farkına varmaz" demiştik. O cümlenin üzerine bir cümle daha eklemek isterim burada: "Sanatçının farkına varmadan ürettiğini görüp gösteren de ELEŞTİRMENDİR."

Mutlu günler dileklerimle.

BeğenYanıtla238 dk.
Murat Oktay Danis , b e n- ,, özellikle- bilinç- dışına- çıkmaktan yanayım, s a n a t ı yaparken ..Y A N i, çizgi-ile- başlanamaz, b e n c e.. hem- ÇiZiLMiŞ- olanı- BOYAMAYA çalışmak- beyhude- ç a b a, olur , b e n c e..FiGÜR -Çizerek başlandı i s e, zaten en başta e s t e t i k- B i l i m i, sakatlandı, p e ş i n e n..______________.. e ğ e r , F i g ü r,, oluşacaksa- /( y a - DA- i M A J- V A R- olacaksa ) ,,b u- kend,iliğinden olmalıdır .. sanatsal-yapıp-etmeler-esnasında .. E Ğ E R- F i g ü r- bir şekilde, k e n d i s i, Boyanın içine gelirse, O , z a m a n- HAKiKATiN- d e ,,s a n a t- materyalinin i ç i n e- indiğinden e m i n, olabiliriz , k a n ı m c a.________________________________________B i R- ZAMANLAR- YAHŞi- BARAZIN, yanında çalışıyordum, istanbulda,, 8. Katta kalıp- 2. Katta- çalışırdım .. 46 Büyük-boy TABLO- verdim kendisine .. O R A D A,, gayri- ihtiyari- kendimi, SOYUTLAMALARIMI, ,, " KONTURLARKEN ", buldum k e n d i m i .. Hayatımda ,ilk d e f a, ,, C I L IZ- hayal- çizgilerimi, KUVVETLENDiRiP, KALIN, Çizgilerle, BELiRGiNL e ş t i r m e k t e, idim ..______________________ ancak- 4- e- BÖLÜNMÜŞ, F i g ü r ü n,, EŞiT- v e - MELEKSi- i n c e-" 4-iMAJINNDAN ",, birinden- alıp- diğerine v e r i y o r d u, " KONTÜRLEMELERiM " ..yani, RESMiN, TABii- - " 4- e -BÖLÜNEBiLMESi " ,, zorlamalarla, bir KENARI HAKiMiyetini, kuvvetlendirerek,, MODERN- RESMi- Klasiğe- d e v ş i r i y o r d u .._____________ D E M E M- O- k i,,yazı-ile-ALFABE-i le- e s k i z- yapmalı- ressam/( kırık-kopuk-harf- standart-çizgi- kırpıntıları i l e..) ... RESiMDE- Ç i Z G i,, birçok sakıncaları çağırır, isterse-3-4-Boyuttan -gelsinler .. __________________________ RESiM- PAiNTing d i r..RESME- BOYA- i L E- BAŞLAR- BOYA,ile- BOYARSINIZ.. i ç i n d e- RENGiN-ışığın-tabiatıyla çatışmayan, i z a f i, Ç i z g i- izleri, z a t e n, ilerledikçe, i n e r l e r, BOYANIN, i ç i n e ..________________________M O D E R N- TARZDA, h e r-,işi, Klasik-Sanat eğitiminin - t e r s- yönünde yaparsınız .. BOYADAN- başlar- çizgiye sonra gelirsiniz .. a n c a k- sanatçıyı- Ç i Z G i, çizme- zorunda b ı r a k m a m a k-için, E L E Ş T i R M E N ", kendi-AKLINDAN- RESME-Bindireceği-i Z A F i- AKIL- Çizgileri-i l e ", kendi, " ÇERÇVESiNi ", B O Y A- EYLEMiNE ", bindirir .. ___________________ Y a n i- ben- DOĞAÇLAYACAĞIM-herşey,, dışa vuracağım, yeni, bir DÜNYA- yaratılmış- olacak,, ç ı r ç ı p l a k, boya ,i l e- v e- ELEŞTiRMEN, i M A J- arayacak, B U, c o ğ r a f y a d a..E L i N D E- ÇERÇEVE- i l e, /( yani- Fotograf Makinası, i l e ) ../( HANi-şu- KONUYU- TUVALE-yerleştirme- d e rs i, gibi ) ,, .. V E- ELEŞTiRMEN, KAMERA AÇISINI- değiştirerek, Santsal- O B J E- V E-imajın,, ,, Ç i z g i l e r i n i, d e-istediği gibi sündürebilir, böylece ..________________________________________________________________ D E M E M- O- k i, b e n- çırçıplak- boya nehrini, tüm balıkları i l e, N i L ' i n- kıyısına taşıyacağım, V E- ELEŞTiRMEN, b u- çıplak-sanatı, H E R- T Ü R L Ü,giyindirecek, R E S M E- -Resim- olmaya taşıyacak .. B i Ç i M i, belirtecek Çizgilerin- N E- olacakları bile, ELEŞTiRMENE- bırakılabilini r.._______________________ R E S S A M, KAMERA işi, sonrası, BiLGiSAYARDA, MÜKEMMEL- FORMLARI- aramaya, d e v a m, edebilir, BU- kez, Fotograf makinası , i l e- d e ğ i l, B i L G i S Y A R- K A R E - K Ü B- MUTLAK- M E K A N I, i l e..,, s a d e c e- bir AKILSAL- B i R L E Ş T i R M E- v e- FORMA- e v i r m e, DEViRME-i ş i ..o l u r- b u ..
BeğenYanıtla18 dk.Düzenlendi
Murat Oktay Danis .. 4- Tarflı- MODERN-RESiM- EŞiT- Ö Z D E Ş- MELEKSi- AKIL- DENGESi ..https://www.facebook.com/moddanis/media_set...
Murat Oktay Danis" 4-Sided-painting ".. albümüne 4 new photos ekledi.
,, MODERN--PAiNTiNG- ,
has to b e- " 4- S i d e d " .. :
______________________________
,,
it is important-that,,...
Devamını Gör
Murat Oktay Danis ,,bir TANE- DAHA ..https://www.facebook.com/moddanis/media_set...
Murat Oktay Danis" M O D E R N- 4-TARAFLI- R E S i M " ..albümüne 4 new photos ekledi.
,, ASIL- - M O D E R N- R E S M E,,
b i r- Ö R N E K- DAHA ..
,,
bir R E S M E- " A S I L- - MODERN ",,
denilebilmesi, için,,...
Devamını Gör
Murat Oktay Danis V E - ,, Bilgisayarda ,, SADECE-AKIL-ile- /(Renk-çizgi-eklemeden ),, R E S M i- BiÇiMLERE- E V R i L T M E K .. /( Asıl-RESiM yapmak- -PiCTURiNg- B u- evredir .. http://muratdanis.blogspot.com.tr/.../t-h-e-o-t-h-e-r-s-i...

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
8 dk.
,,d a h a- n e l e r,
görecek- bakalım, b u,,
,,g ö z l e r i m i z..
..


  Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
  6 dk.
  ,,d a h a- n e l e r,
  görecek- bakalım, b u,,
  ,,g ö z l e r i m i z..
  ..
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis
  Yorum yaz...
  ..
  ,tabii- yakından yaşadı,,
  ,, " H i t a b e t-sanatının ", DiNLE-Birleştirildiğinde,
  i n s a n l a r- üzerinde n e- kadar etkili-
  olabildiğini ..
  ,,
  b ö y l e c e- " sanat-için-sanat ",,
  D E V L E T i, d e- hakikati,i l e,
  , s a n a t ı n- kendi, içind e, ,,
  ü r e t e b i l e c ek t i r..
  ,,
  /( h e r-insana- D E V L E T i-verilebilmek- üzerine.. )
  ../(DEVLET- v e- DiNi, dışarı-atınca,
  n e - kadar d a, zayıflamış ,,
  h a k i k a t i- s e v e n- HAKiKi- sanatı-d a- s e v e r .. )
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis
  Yorum yaz...

  Haber Kaynağı

  ,,ç o K- Ş Ü K Ü R ,,
  ,, " Ş U- IŞIK-HIZI- BANAZ,,
  D i N- DUVARI- S E D D i ", aşıldı ..
  ,,
  " N U H- DEYiP- d e -peygamber ",
  demeyenlerin, ,,
  Ç A Ğ I- n ı- bitirecek,
  " M E T A- F i z ik- çağındaki
  y e n i, sabitleyicilere,
  y ö n e l i n e c e k ..
  ,,
  ,,
  B e n i m- - " r e s i m l e r i n " -, - Ç A Ğ I N A,,
  " A H i R E T- KAPISI- ARALANDI ",
  d e m e k t i r..
  ..
  /( ışık-hızının- aşılması,,
  IŞIĞIN- d a- içine girilebileceği,,
  r e n k l e r i n- hakikaten- -ışıyabilecekleri,
  1- Ç A Ğ .. )
  ..
  Mihriban Serap Demirağ
  24 Ocak, 12:38Bodrum
  ARTIK METAFİZİK ÇAĞI....
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis
  Yorum yaz...


  Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
  23 dk.  Kanında hangi dil var? Biz bunu sana söyleyebiliriz! Buraya tıkla!
  TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis
  Yorum yaz...


  Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
  25 dk.  Sende herkesin sahip olmak istediği bir şey var! Ama ne? Buraya tıkla!
  TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis
  Yorum yaz...


  Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
  26 dk.  600 yıl önce doğmuş olduğunu hayal et! İsminin geçmiş anlamını hemen şimdi öğren. Buraya tıkla!
  TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT-OKTAY
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis
  Yorum yaz...

  Haber Kaynağı  Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
  28 dk.  Kendini olduğun gibi seviyor musun? Testi hemen çöz! Buraya tıkla!
  TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis
  Yorum yaz...


  Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
  29 dk.  Herkesi büyüleyebilirsin! Hangi cadıya benziyorsun? Bunu sana açıklayacağız! Buraya tıkla!
  TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis
  Yorum yaz...
  , B U- MAKiNA,,
  ,,i y i, KAFA- BULDURUYOR ..


  Ünlü oldun ve kimliğini gizlemek için bir sahne adına ihtiyacın var! Buraya tıkla!
  TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis
  Yorum yaz...


  Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
  34 dk.  Kişisel bir yanıt aldın! Dünyadaki en güçlü adamın senin hakkında ne dediğini göstereceğiz! Buraya tıkla!
  TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis
  Yorum yaz...

  Haber Kaynağı

  ,,K U Z E Y L i- olabilmeye,
  ,,
  çok-uğraştığımın,,
  F A R K I N D A ,idim,
  Y I L L A R C A,,
  ,,
  E M E K- v e r d i ğ i m,
  T A B i A T I M D A ..


  Bu kocaman ve devasa dünyada tıpatıp sana benzeyen birisi var! Nerede? Buraya tıkla!
  TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis
  Yorum yaz...


  Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
  37 dk.  İyi bir örnek ol! Burayı tıkla ve sonucunu gör!
  TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis

  Yorum yaz...


  Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
  42 dk.  Birçok yeteneğin var! Hangi Orta Çağ mesleğinin sana en uygun olduğunu göstereceğiz. Buraya tıkla!
  TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis
  Yorum yaz...


  Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
  43 dk.  Profil resmin duygu saklıyor olabilir ama bunu henüz bilmiyorsun! Hemen öğren! Buraya tıkla!
  TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis
  Yorum yaz...

  Haber Kaynağı  Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
  44 dk.  Yaşayan bir efsanesin! Müzikal yeteneğini ortaya koyacağız! Buraya tıkla!
  TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis
  Yorum yaz...


  Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
  46 dk.  Paralel evrende ne tür bir hayat sürdürürdün? Bunu sana açıklayacağız! Buraya tıkla!
  TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis
  Yorum yaz...
  ,,hayalleri, sanata -boşalta boşalta,
  b i t i r e m e d i k,,
  d e p o larda- y e r- kalmadı ,,
  h a l a,,
  " hayaller- o r a d a lar ",,..
  ,,
  uzman-başarı-planı-kısmında,,
  nasıl sürekli-duracağımı,
  ö ğ r e n m e l i y i m..
  ,,
  oladı-tepeme- bir- ÇiVi,
  çakmalıyım ..


  Beynimizin ne kadar çok işlevi var! Son damlasına kadar inceledik! Buraya tıkla!
  TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis
  Yorum yaz...
  N E- t e s a d ü f, ,,
  günlük kullanım, i ç i n,
  T U R K U A Z- bir- Toyota , satın,aldım ,,
  g e ç e n-sene..
  ..


  Ruhunun rengi kişiliğin hakkında çok fazla şeyi ortaya koyar. Hemen öğren! Buraya tıkla!
  TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis
  Yorum yaz...

  Haber Kaynağı

  ,, R E S M i N- d e ,,
  bir ,, " Y A Z I "
  - o l d u ğ u n u,,
  ,, h a t ı l a r s a k,,
  ,,
  YAZI' LARIMIN- d a,
  RESiM- TANIMLAMA- i S i M L E M E ,,
  ÇALIŞMALARI,
  /( DEDEM-KORKUT-olacam- y a..)
  oldukalarını d a,
  anımsarsak ,,
  ,,
  ,,Y A Z A R L I K L A- RESSAMLIK,
  e p e y- bir- A K R A B A L A R ..


  Her birimizin birkaç gizli dileği vardır. Neleri hayal ediyorsun? Testi hemen çöz! Buraya tıkla!
  TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis
  Yorum yaz...
  .. MAKiNEYE- MAKiNE*- R E S i M-,,
  v e r e c ek s i n i z..
  ,,
  t u t a r l ı l ı k- açsından ..


  Kaç yaşında gösterdiğini öğrenmek için yüz analizini kullan! Buraya tıkla!
  TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis
  Yorum yaz...
  ,," e n- i y i -kısmında - UYANIYOR-olmayı ",,
  ,, " sanatın , i ç i n d e- UYANMAK " - üzere- kendisi- planlamış,,
  olarak- geliştirebilirim ..
  ,,
  ,,GERÇEK-REEL- HAYATA, 
  D O Ğ R U- DÜRÜST- TUTARLI,
  bir geçişi-
  bakalım- hangi- ÜLKEDE,,
  R E A L i Z E-
  edebileceğim ..


  Hayatın senin tarafında olduğuna inanıyor musun? Bu testi çöz ve öğren! Buraya tıkla!
  TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis

  Yorum yaz...
  /110 nedir- çözemedim .. ancak-Laflara katılırım ..


  Kendini olduğun gibi seviyor musun? Testi hemen çöz! Buraya tıkla!
  TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT

19 kişi bunu beğendi.
Yorumlar
Hans Reefman Thank you Erkan !
BeğenYanıtla116 saat
Murat Oktay Danis ,,Ç i G i L E R - Mi- BOYANACAK,, - - BOYADAN- m ı- çizgiler- çıkıp- b e l i r e c e k l e r.. /( bence-ikincisi ) ..

,, BBC- BELGESELDE,
- B i r- -Numaradır ..
,,MOZART BELGESELi ..
,,
,,

Great BBC documentary of the musical genius Wolfgang Amadeus Mozart! The story begins with the composer's father Leopold with whom Mozart conducted a passion...
YOUTUBE.COM

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
1 saat
, k ı z - k e n d i- D i L i, sandı ..
DE-J A- VU,i ş t e ..
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
1 saat
,, D E N E Y- m i yapıyor,
O Y U N, MU,
oynuyor ..

,, " HAYAT- ALFABESi, H A R F L E R i " ,,
ni - b i z - Kendimiz- m i
üreteceğiz,,
,,
Y O K S A- TOPLUMDAN, M I,
ALIRIZ- A K L I M I Z A ..
,,
,,/( olası- m ı
TOPLUMSAL- ORTAK- AKILLA-
,, başedebilmek .. )
___________________________________________________
,,
,,
,,
T O P L U M D A N,i z a t e n,,
T E P E M i Z E- sürekli-
,,i n d i r m e l e r,,
B i N D i R- M E ' L e r d e l e r .. V A R ..
,, A K L I M I Z A- sızmadıkları- b i r- an- YOK ..
T O P L U M- U N- ORTAK- -AKIL- M i M A R L A R I N I N ..
,,
,,
geceleri, b i l e- Ş E H R i N- MAKiNA- s e s i n e-*
maruz-B e y n i m i z..
uyurken-ipnotize-oluyoruz uğultu- -s e s, i l e..
,,
,,
" T O P L U M- -HAYAT- A L F A B E S i " ,
V E,
" Y A Z I S I ", ,, v e, A L F A BE- -HARFLERiNi,,
O L S A- O L S A,,
b a ş k a- bir
,, "a L F A B E- SöKER ",
Ç Ö Z E R- ERiTiR- AK IT I R ,,
AKLIMIZ, v e,
b e y n i m i z d e n ..
,,
,
B U- NEDENLE,,
h e r sabah- oturup,
bir sayfaya- 4- yazı- yazacaksınız ..
ELLERiNiZLE ..
a y r ı ,, K i t a p-harfleri, i l e ..
,,
,,
V E- B U- -4-kenarlı- -KARE- YAZI,,
yuvarlanan- düşüncenizi, d e,,..
d u r d u r a bilecek ..
,,
,,
beyninizin içine ,,
" yazarak- ELLERiNiZLE, yerleştirdiğiniz " ,,
,, " L A T i N- ALFABESi " ,, harfleri,,
G Ü N- B O Y U ,,
i ş l e m e l e r i n i,
işlevlerini, sürdürecekler,
y e r l e ş t i r i l dikleri,
y e r l e r d e, b e y i n d e..
,,
,,
,,,,
.._________________________________________________
,, h e m- " Toplum-ALFABESiNi " , eritip-çözecek,, l e r
B E Y N i N i Z i n- i ç i n e-
inmiş- v e inecek- ol a n,,
,,
h e m d e, i n s a n- olmanızın,
K O D L A R I N A-
ulaşabilmenize , y e t e b i l e c e k ..
,, b o ş l u ğ u,
V A R- EDECEKLER,,
,,
,, B E Y N i N- içine sızan,
T O P L U M- ALFABESi, a n l a m l a r ı n ı,,n,
" P A N Z E H i R i ",,
Ç Ö Z Ü C Ü S Ü,
olarak ..
,,
,,
..
,,B U- KOŞULLAR- oluşursa,,
b u n a- e k- olarak ,,
,,
,, LATiN- ALFABESiNi, A Ş I R I,
yükledikçe, b u- k e z, BU-SABiT-KIMILDAMAZ,
" T O T E M- ALFABE ",, y e,,
/( FACE-BOOK-ta- MAKiNE- YAZISI ,ile,
sabah- yazısı- i l e r l e t i l e bilinir ) ..
,,
,, s i z i n- D e ğ i ş e b i l e n,
" i n s a n- KODLARINIZIN- KATMANLARINI ",
t e k e r- t e k e r, OKUMAYA- BAŞLAR ..
..
B U- EXTRA- A L F A B E-
H A R F- A D I M L A M A L A R I ..
,,
,,
n o t: B U- ADIMLAMALAR,
nedeniyledir, k i,
b e n i m- BU-K I R I K- DÖKÜK,,
YAZILARIM,
B E Y N i M D E Ki- UYGUN- -yerlerine,,,
v e- AKLIMA- -
,,AKLIMA- YERLEŞTiRDiĞim,
,,
A L F A B E- harfleri- d e- olurlar ..
..
Canan Elbir
16 saat
İyi mi geceler


,, " L i B E R A L- A K I L ",,
,,
h e r- ş e y i,, n,,
O L A B i L E C E Ğ i N i,,
,,
A K L E T M E N i N, b u n a,
yeteceğini,,
V E- ALEMSEL- H E R- OLAYA,,
O L A N A ,,
i n a n m a m ı z ı ,,
,,
,,
,, " V E- " A L E M L E R E ",, bakabilir l e r d e n " ,,
ola bileceğimizi,
F I S I L D I Y O R- SÜREKLi,
b e y i n l e r i m i z e ..
V E- A K I L L A R I M I Z A ..
/( AKLIN- CEHENNEMiNE- A Z- KALDI ) ..
,,
,,
sonrasında , K i M- K i- AKLEDECEK,,
N E- O L U R S A- olsun,,
,, O L A B i L E C E K,,
,,
" A K L I N- ALEMLERi- yapıldığında - D Ü N- yamız,,
/(düşüncenin- yer-yüzü- olmak-yerine),,
..
..
,,n O T:,
,,
AKLETMEYE- bakın, s i z,
Y I L A N- ,, i N S A N- olacakmış,
AKLEDEBiLEN- i L E ..
..
AK L E D E B i L M E K, ne kadar abartıldı ,,
bunların karşısına, b e n i m- RESiMLERiN-
,,OTOMATiK- AKIL_ MOTORLARINI,,
y e rl e ş t i r e c e k s i n i z,,
,,
A K I L L A R I N I- YÜRÜTTÜKLERiNDE,,
A K I L L A R I- ÇARPILIP-
,, " A K I L L A R I N I- yitirecekler " ..
..

Murat Oktay DanisGulsin Onay'ın videosunu paylaştı.
2 saat
V i D E O, v e F o t o g r a f ,, ç e k i m i ,, d e , ,, '' s a n a t - E Y L E M L e r i n d e n- '' ,, s a y ı l ı y o r l a r .. .. ________SANATA ADANMIŞ- K i ş i l e r i n- '' i Ş L E R i N i, ç e ş i t l e n d i r meleri '' ,, ,, sanatın farklı- d i s i p l i n l e r i n e,, v e hatta- b i l i m e- bile- y a y ı l m a l a r ı ,, ,, t ü m- sanat eylemlerinin,, d o ğ a l- daha doğal- olabilmelerine, o l a n a k- v e r i r .. __________ B U- anlamda, V E- ayrıca, g ü z e ...
Devamını Gör


-0:03

1.716 Görüntüleme
Gulsin Onay yeni bir video ekledi.
Barrington'da kış..Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
2 saat
,, B E B E K- Y Ü Z L Ü,,
L E O N A R D O-DiCAPRiO, y u,
nasıl K I Z D I R A C A K L A R I N I,
,, h e r k e s,
ö ğ r e n d i,
A R T' ı K..
,,
,, O D A - KIZGINLIĞINI,,
e t r a f t a k i, K I Z ' l a r a,,
t a ş ı y a b i l m e k,
i ç i n,,
" E T- RAFA ", bakını y o r,,
,,
u s t a l ı k l ı,
bir E S K i V- i l e..
..Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
2 saat
,, B U N A- HAYRET- ETMEMEK,,
O L A S I- d e ğ i l..
,,
" H A N G i- PEYGAMBERiN- ayak, i Z i, B U,,
sonradan S U Y U N- içine D Ü Ş M Ü Ş ..
,,
,,ya d a, N E- ezilince, ADEMiN- SURTiNE- dönüşmüş,
Peygamber- AYAĞI- " S O Ğ U K_ - BASINCI, "
A L T I N D A ..
..
Anooshirvan MiandjiTakip Et
3 saat
Beyin Kaslarını Güçlendiren 7 Emir
Ünlü teknoloji dergisi Wired’ın hazırladığı IQ dosyası, daha yaratıcı bir zekâya, kuvvetli bir hafızaya ve iyi bir beyne sahip olmak için püf noktalarını içeriyor. IQ’yu bir bilgisayar gibi görmemiz gerektiğini söyleyen dergiye göre, bu cihaza program yüklemek bizim elimizde. Wired’ın 12 maddelik beyin egzersizi rehberinden bir seçme yaptık…
1.DİKKATİNİ DAĞITACAKSIN
Çok önemli bir bilgiyi ezberlemek mi gerekiyor? O zaman öğrenmeyi çalıştığınız konudan daha farklı bir şey üzerinde çalışmanız lazım. Böylece beyin asıl bilgiyi depolamak için daha çok güç harcayacak. 2007 yılında araştırmacılar UCLA Üniversitesi’nden öğrencilerden 48 çift kelimeyi ezberlemeye çalışmalarını istedi. Ülke=Rusya, çiçek=papatya gibi kelime çiftlerini çalışan öğrencilerden bazıları, papatyanın yanında diğer çiçeklerin isimlerini de inceledi ve bu öğrenciler daha çok kelime çiftini ezberlemeyi başardı. Eğer dikkatinizi çeken başka bir öğe daha varsa, asıl ezberlemek istediğiniz kavramı daha iyi öğrenirsiniz.
2.ÇOK KAHVE İÇMEYECEKSİN
İster kahve ister Red Bull yoluyla olsun, kafein mutlaka vücudu diriltip zekayı keskinleştiren özellikler sunuyor. Ancak araştırmalara göre kafeinle kurduğumuz ilişkide yanlışlıklar var. Örneğin Türkiye ve İngiltere’de yapıldığı gibi düzenli aralıklarla çay içmek, beynimiz için Starbucks’da dev bir kahve içmekten daha iyi sonuç veriyor. Bunun sebebi de kafeinin beyindeki alıcıları bloke etmesi. En yüksek seviyede farkındalık için ufak dozlarda çay içmek daha faydalı. Üzerinde araştırma yapılan denekler, ufak dozda alınan içeceğin onları sakinleştirip zihinlerini açtığını söylüyor. Büyük boy bir kahve ise tam tersi etki yapabilir.
3.OLUMLU DÜŞÜNECEKSİN
Yeni şeyler öğrenmek beyni güçlendirir. Özellikle de yeni şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız beyniniz güçlenir. Zekânızın güçlendiğini düşündükçe zekânızı güçlendirirsiniz. Stanford Üniversitesi’nden psikoloji profesörü Carol Dweck’in yaptığı araştırmalara göre önüne çıkan zorluklara rağmen denemeye devam et görüşünde olan deneklerin beyinleri daha çok geliştirilebilir. ’Savunmacı ol, çabuk vazgeç’ yaklaşımındaki deneklerin beyinleri ise aynı şekilde gelişmiyor.
4.PANİK YAPMAYACAKSIN
Eğer bir ayıdan kaçıyorsanız, stres duygusu faydalı olabilir; stres sayesinde daha hızlı koşarsınız. Ancak satranç oynarken aynı endişe duygusu beyni işlevsizleştiriyor. Aşırı stres anlarında neandertal moduna geçip medeniyetin öğrettiği özelliklerimizi kaybediyoruz. Beynimizin amygdala isimli bölümü, ’korku merkezi’ işlevi görüyor ve endişe anlarında harekete geçiyor. O zaman yaratıcılık, espri duygusu yok oluyor. Peki içimizdeki mağara adamını (veya kadınını) nasıl yenebiliriz? Sakinleşerek ve beyne her şey yolunda mesajı göndererek. Yoga yapmak da iyi bir seçenek.
5.DÜZENSİZLİĞİ SEVECEKSİN
Hayata karışın. UCLA’in psikoloji bölümünden Robert Björk, düzenli değil, düzensiz biçimde algıladığımız bilgileri daha iyi öğrendiğimizi söylüyor. Beynimiz hayatın kaotik yapısını içselleştirdiği için bilgiyle kurduğu ilişkide de kaostan hoşlanıyor.
6.EGZERSİZ YAPACAKSIN
Aerobik yapmak yaşlı insanların beynindeki gri ve beyaz bölgeleri yeniden oluşturuyor. Aerobik yapmanın zekâya faydası büyük. Ağırlık kaldırmak ise zekâyı kesinlikle etkilemiyor. Stres yaratan durumlarla karşılaşınca insanlar çoğunlukla nefesini tutar; yoga yaparak bu tür kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkün. Baskı altında yanlış nefes alıp verdiğimiz için zekâmız geriliyor. Doğru nefes almayı öğreten yognnın bu yüzden beyne etkisi çok olumlu.
7.ACELE ETMEYİP YAVAŞLAYACAKSIN
Bu cümleyi okumak iki buçuk saniyeden fazla zamanınızı almamalı. Eğer alıyorsa cümlenin içeriğini tam olarak anlayamayacaksınız. Retinadaki motor tepki ve kelime görüntüsünün beyne ulaşması sonucunda dakikada en çok 500 kelime okuyabiliyoruz. Massachusetts Üniversitesi’nden psikolog Keith Rayner, “Hızlı okumak diye bir şey yoktur. Tabii ki okurken yazılanı anlamaktan da bahsediyorsak,” diyor. Hızlı okurların okudukları metin konusunda kendilerine sorulan soruları yavaş okuyanlara göre çok daha yavaş cevaplayabildikleri kanıtlandı. O yüzden yavaş okumak iyidir, hatta dudaklarınızı oynatarak kelimeleri fısıldayabilirsiniz.
ref: psikoloji portali