28 Ekim 2015 Çarşamba

ANSELM-Kiefer, , and-N U D E-WOMAN-art ..Murat Oktay DanisFAZIL SAY aracılığıyla
11 dk.Düzenlendi
.. Fazılın, SAYI, saymayı , i y i, bildiğine hiç , ş ü p h e m- y o k. /(Müzik- e n azından- BASiT-S A Y ı, saymaya d a, temellenir ..)... .. SAYGILI- olmayı becerebilmesi d e, s a n k i, genetik bir becerisi .. .. M e m l e k e t i n, hangi, F A Z D A,, bulunduğu konusunda d a,,B U R N U N U N,, ç o k, i y i, K O K U, aldığı, s e z i ş l e r i n i n d e, becerikli, olduğu, b e s b e l l l i ..S e ç i m, sonrası- duygularına, v e, söylemlerine, düşüncelerine d e , t ü m, kalbimle, v e beynimle d e, Aklımla da , katılmaktayım, b e n , d e ..___________________________________________________________________________ .. " N A S I L- K A Ç I L A C A Ğ I , " /(kaçınılacağı),,K O N U S U N A, B i r k a ç,, ,, C Ü M L E , d e , b e n, ekleye y i m.. ..ilkin, F A Z I L ' ı n, da dediği, gibi,, ü z e r i m i z e-bir- sorumluluk-düşüyorsa, diyerekten,, ,,ELiMiZi-TAŞIN, altına- sokma- V i C D A N L L I Ğ I n a, gerek-kalmamış,, ,i ş- bitmiştir .. /(hiç vazifemiz-olmadığı-halde , üstlenmeye çalışmalarımız- m e m l e k e t i ..).. ..M e m l e k e t, B i z i m- üzerimize, b i n m e d e n, d e, KENDiSiNi, taşıyabileceğine v e , Y O L- alabileceğine,, d e,, karar v e r m i ş, V E K A Y N A K, da, belirlemiş, K e n d i- PROJESiNİ, d e, i K T i D A R I N I, d a, oluşturmuştur .. N E- MUTLU- O N L A R A .. /( ALLAH-YOLLARINI- a ç ı k- E T S i N, k i,, YOLLARINI-tıkayanın-bizler-olduğumuzu- i D D i A- edip, , b i z l e r l e, d e, uğraşmasınlar ..i n ş â -A L L A H .. ) _______________________________________________ B i z l e r- Cumhuriyet tarafından, on yıllarca kayırılan sınıflar - o l a r a k, ZATEN; k e n d i, A y a k l a r ı m ı z- üzerinde, haspel-kader- d u r a b i l m e- becerilerine U l a ş m ı ş- i n s a n l a r -, olmuş- i k e n,, ç o k- F a z l a- yakınmaya,, y a- d a,, ,, bizi kayıran sistemin- ,, h e r şeye, rağmen- değişmeden, a y n e n, korunması-i ş i n i,, p e k- üstlenmemeliyiz d e, z a t e n - kolaya , kaçıp ..D e ğ i ş i m e- dönüşüme, a y a k, uydurmaktan , ö t e,, ,, o n u n, önünde, i l e r l e y e bilecek, PROJE- v e - PLANLAR, i Ş L E R- tasarlamlıyız . .. B U- d i ğ e r- TOPLUMSAL-M i L L i- SINIFLARI- d a , Cumhuriyetçileştirme, Çağdaşlaştırma, yönünde, onları, e ğ i t m e- -öğretme- mecburiyetimiz,, d e , a r t ı k, o r t a d a n, kalkmaktadır .. Y A N i, F A Z I L- S A Y, d a,, Millete borcunu, ödemek- i ç i n, YÜZÜNÜ, sürekli- M i L L E T E- DÖNÜK- tutmak- zorunda, olmayacaktır, B U, gidişle .. /(KAPiTALİZME, V e, U . S . A ., ya, d a, teşekkür- borçluyuz, aslında, B U-MiLLETE-M E G A-iŞ- PROJELERi, sunarak,, o n l a r ı- çağdaş-uygarlığa- kendilerinin- taşıyabilmesine, ö n- A Y A K, olduğu, i ç i n .. ... O N U R L U, insanlar- PROJELERE- TUTUNABiLENLERKEN,, /( k e n d i-Ülkesinin-birileri-tarafından-eğitilip-öğretilecek-halk-kesimi-olmaktansa- ) .. _____________________________________________________________________________D E M E M- O- k i,, F a z ı l da artık, , M i l l e t l e- ilişki, kurarak, onları, , y ü k s e l t e r e k- ,, Cumhuriyete olan b o r c u n u, ödeme, i ş i n d e, çalışmak- mecburiyetinde, kalmayacaktır ../(B U, tüm- cumhuriyetçiler-i ç i n- geçerlidir ..M A D E M K i, b i z, ,, hepimiz- tüm-Cumhuriyetçiler,, gidip-de-ATATÜRKÜN- CHP sine- kayıt yaptırıp, orada yan yana gelmiyoruz,, /(CILIZLIĞA, mahkum-ettiğimiz- CHP, nin , koalisyon-ortaklığını , d a, dışarıdan, d e s t e k l e m e, yükünü, d e, niye -taşıyalım.. z a t e n, CHP- d e,, b i z e- yaslanmak- y e r i n e- bambaşka- e r k- v e- güç-odaklarının ,, p e ş i n e- düşmemiş-midir .. b i z i, m i, dinler, ,,k e n d i- siyasi- menfaatinin, i l e r i y e, taşınacağı, politikalara, m ı, yönelir ..______________________________ Cumhuriyetçilerin- m i l l e t i- milletin-iKTiDARINA- bırakarak,, o n l a r l a, irtibat, V E, ilişkide, o l m a k, y e r i n e,,kendi, PROJELERiNiN, i l e r l e t i l m e s i, yönünde,, ,, y i n e- sadece, C u m h u ri y e t ç i, olanlarla, ilişkide, olmaları, V E, CUMHURiYETÇi-i Ş, V E , PROJELERiN, ilerletilmesine, odaklanılması, e s a s, alınmalıdır ..____________________________________________ M i L L E T E, " E Y Y A M ", geçmeyecek, Ç E K M E Y E C E K s i n i z, K a r d e ş i m .. M i L L E T-i ç i n- B i r ş e y- yapmayacak- M i l l e t i n- içine- girmeyecek,, ,,Milletin- s i z i- içinden- ÇIKARTMAK-için- HAPSETMEYE - B i L E, kalkışması, POZiSYONLARINA- d ü ş m e y e c e k,, yakalanmayacaksınız .. .. M i L L E T T E N- beslenmeyeceksiniz ..b i z z a t .. /(Milli-Duygunuzu da, siz, kendiniz, için- V E- K e n d i N i Z L E, kend,inize- ÜRETECEKSiNiZ .. ).. ..CUMHURiYETÇi-i s e n i z- Ö N C Ü, i l e r i c i, i l e r i d e, ,, Ö N D E, i L E R i D E,, /(biraz-DA-U Ç U K- u ç u c u ), olacaksınız, kardeşim, k u şlar gibi d e ..V E, bırakın, M i L L E T, kendi-O N U R U N U- kendi-iKTiDARI-i l e- oluşturup, kendi-i ş i n i n, d e, sahibi- olduktan sonra,, s i z i n- E s e r i n i zi, din'leyecek, P A R A Y I- d a, kendisi, ürettikten, s o n r a, sizin, peşinizden, size, yetişebilmeyi, d e n e s i n, Y i n e- KENDi- B E Y N i, VUCUDU, V E, o n u r u , i l e..
n o t : H A L K I N- /( V E ONUN-AKLININ)YANINDA, olmaya ,itirazım Y O K ..Y a n l ı ş- anlaşılmasın ..H a l k- Y O K -YOKSULDUR, k o n u ş m a z- L A F- E T M E Z .. /(ISSIZDIR-SESSiZDiR- s u s t u r u l m u ş t u r ,, v e, ö y l e- d e- kalmalıdır .. H a L K- konuşup-L A F , etmeye başladığında, M i l l e t- olmaya, başlamıştır .. V E R i R S i N- İKTiDARINI- eline, kendi, o n u r u n u, kendisi, oluşturabilsin .. ))
,,
,,
..
.
Fazıl Say
Son YazısıTüm Yazıları
‘Yeni hayat’
Fazıl Say: Gerçek şu ki; başaramadık
03 Kasım 2015 Salı
Diyecek fazla bir şey kalmadı
Biz kendi aydınlığımızda, işimizi daha da iyi yapalım, çocuklarımızı aydınlıklar içinde, bu dünyanın ve insanlığın “pozitif olma umudu”nda yetiştirelim, gerçekçi olalım, üretelim, güzel yaşayalım...
İyi yapılan bir şey dünyanın her yerinde kabul görür.
Bu tuhaf “dost-düşman” çatışmasından çok sıkıldık artık.
Şunu anlayalım, “değişmek istemeyen birisini değiştiremeyiz”.
***
Yıllarca gayret ettik çoğumuz.
Yazdık, çizdik, eleştirdik gerektiği yerde...
Ve bunu, kendi işimiz olmadığı halde üstlendik. Çoğumuz -birey ve yetenek olarak- dünyaya donanımımızla katkı sunmaya odaklanmak dururken, mecbur hissedip buna odaklandık...
Gerçek şu ki; “başaramadık”.
Bir başkasını ikna etmek mümkün olamadı...
Dostlar, bakın, bu kendimizle ilgili bir konu değildir.
Şimdi iş değişti,
Kendimize dönelim...
Kendi cevherimizin aydınlığına, öz yaşamımıza...
“Başkasını ikna etme konusu” bu toplumda zor bir zanaat.
Bu dönemde, rüzgâr bizim istediğimiz yöne esmiyor...
***
Şimdi gerçekten pek anlamı kalmadı; “Oyunlar oynandı”, “Seçim şartları adil değildi”, “Sandıklarda şaibe vardı” gibi avuntuların...
Birçok kişi açısından artık “muhalif olmak” gerçekten kendini körü körüne yakmak anlamıyla eşitlenecek.
Bu tabii ki yazık bir durumdur.
Keşke demokrasi kazansaydı, “farklılıklar” eşit değer görseydi, keşke, keşke...
Şartlar elvermedi.
13 yıllık bu iktidar, 17 yıla uzadı... Daha da uzar belki... Bilmiyoruz...
***
Ben, hem ülkemde, hem tüm dünyada, müziğimi yapmaya, bestelemeye, inandığım aydınlığa ve insanlığa koşarak, doğru hissettiğim her şeyi yazmaya devam edeceğim.
Benim için yaşamak bu umutlardan oluşuyor...
Sabahın erken saatlerinde bir yürüyüş ile fotoğraf çekerek, günü düşünerek, tüm benliğim ile nefes alarak ve yaşadığımız için mutlu olarak...
Kimse yüreğindeki yaşama umudunu, aydınlıkları kaybetmemeli.
***
Artık taksicilerle, siyaset veya gündem konuşmayız da, havadan sudan konuşuruz ya da hiç konuşmayız...
Kimse hayata küsmemeli...
Yaşamak güzel çünkü...
Yaşayabilelim...
‘Yeni hayat’
CUMHURİYET.COM.TR
günlük...çalışmalardan.....3.ayrı.....çalışma......gençlere.......


0:56/0:56
Ömer Üstel ve Batuhan Civelek bunu beğendi.
Yorumlar
Ömer Üstel ÇINAR ÇOK GÜZEL OLMUŞ VİDYON
Murat Oktay Danis ,,d o ğ a ç l a m a, V i d e o l a r ı ,, , ; bekliyor v e UMUYORUZ .. , .. .." SESi, V E- OBUAyı, ,, paçavraya, çevirebilen " - U S T A - Doğaçlamacı - O B U A cımızdan .. __________/( sanat- ,, S E S i, ve -ENSTrumanı-P a r ç al a y a bildiğimizde, ; ,, Y Ü Z Ü M Ü Z E, gözümüze- kulağımıza, ,, görünür-olmaya- b a ş l a ya c a k ke n .. ) .. /(SÜRTÜK'E, SÜRTÜNMEDEN, /(enstrumana),,s a na t, KIVILCIMLARI,, çakmaya-başlamazlar ..), k e n ..

https://www.facebook.com/index.php


Murat Oktay DanisYeah Yea'nın gönderisini paylaştı.
9 saat
ATATüRK; , e , " BONAPARTian- D i k t a t ö r,,
/( " BiREY C i, -D i k t a t ö r " ,
B i r e y- olarak- davranan- D i K T A t ö r ..)
diyenler v a r ..
,,
E V E T; , Ö y l e d i r..
OSMANLI- B Ü Y Ü K , bir, RESiMDiR ..
/(ismi v e ADI-KONMUŞ- biçok- ş e y,,
z e n g i n i, bir,
i m ' P A R A ' torluktur .. ),,
ATATÜRK- d e, B U, RESMiN, içine Doğmuş,,
Osmanlının bir, RESMi-PAŞASI d ı r..
,,
ANADOLUYA-Çıktığında,,
Y E N i, bir, RESiM, ,,
Y E N i, bir R E S M i YE T,
V A R, EDEBiLMEKLE,,
yükümlü, hissetmiş-olmalı,,
k e n d i s i n i ..
,,
ANADOLULU " ÇARIKLI-ERKÂNINDAN " ,
R E S M Î, b i r, D E V L E T,,
V A R- EDECEKTi ..
,,B i R- RESiM,, Ç i Z E C E K T i ..
,,
B U R E S i M, p e k- Tabii , k i,,
bir B i R E Y i N,- üreteceği, bir R E S i M,,
olmak durumunda idi ..
/(onun-, B U, RESMi, oluştururkrn, b i r ç o k,,
e s k i z l e r- çizdiği, d e, bilinir ..
,, bu ülkede, n a s ı l, bir Resim-v e- resmiyet,,
kurulması gerektiği, ile ilgili,,
birçok- RESiM-önerisini, uygulaması,,
/(içten- v e- dışardan ),,
o n a, önerilmiş d e, olmalıdır ..
,,
O , T Ü M- B U- R E S i M,,
V E , R E S M I^D E V L E T, oluşturabilme,,
ö n e r i l e r i n i n, ortasında, durmuş,,
,, birçok- E S K i Z i/(ö n- çizim- denemeleri ),,
de deneyerek,,
T Ü R K i Y E- CUMHURiYETi, D E V L E T i N i,,
V A R , ETMiŞ, V E,,
E N, ö n e m l i s i, O N A,,
" R E S M Î ^' y e t, kazandırmıştır ,,
..
,,
..
N E D i R - R E S M Î Y E T ..
,, RESMÎ DEVLETTE; h e r ş e y i n- A D I- KONUR,,
Y A Z I , i l e.. - r e s m i- çizilir- ..
/(RESiM D E, bir ş e y e, A D- KOYABiLMEK,,
O N U, " İ S İ M lendirebilmek " , i ç i n-
yapılır ..) /(RESiM-D E- bir YAZI, yazma- METODUDUR,,
i S i M L E R; onunla - bulunur .. )
,,
R E S i M- olmanın, A D I- Konulmanın,,
" RESMi-DEVLET " , olmanın, , üstünlüğü,
nerededir . .
R e s i m,, olan, ADI, olan- AKLA- bildirimdir ..
,, n e t t i r, ,, esnetilemez,
yanlış-anlamalara,, hurafelere,
tevatürlere, , dedi-kodulara,,
H E R ŞEYiN; ,,
h e r- k e s i n- kendi-i ç, S E S i, , i l e ,,
y o r u m l a n masına, i z i n- v e r m e z ..
,,
/( P O L i T i K A- sözgelimi, R E S M E, temellenirken,,
S i y a s e t,, " insanların- i ç- SESLERErine " ,, - temellenir ..)
,, i ç- SESLERiNi, /(düşüncelerini-), değiştirebilirsiniz,,
i n s an l a r ı n, V a t a n d a ş l a r ı n ..
siyaset- v a a t l e r i, /(rüşvetleri), i l e..
,,
R E S M Î - D E V L E T, ö y l e,
A B U R CUBUR- değiştirilmez ..
R E S i M- tarihin- e n- çok-silikleştiği,,
k ı r ı l m a l a r ı n, yaşandığı zamanlarda,,
/(bulanıklığın-arttığı- dönüm-noktalarında),,
,, T Ü M Ü- Y e n i d e n- R E S M E T M E K ,,olanağı, olur ,,
V E, " RESMi-DEVLETiNizi " ,
/( BÜYÜK- D E V L E T- RESMinizi ),,
, O L U Ş T U R U R; bununla d a ,
Ö Y L E- ÇOK- oynamazsınız ..
..
h e l e - k i- S i y a s e t e n,
,, herkesin-i ç- S E S i ,ile, istediğiniz, gibi,
oynayabileceğiniz- e r i t i ş l e r i n,, ezilenlerin,,
çoğaldığı, z e m i n l e r d e ,,
siyasetin-yapay-SESLERi-i l e ,,
B Ü Y Ü K- RESMiNiZi, , d e ğ i ş t i r m e y e,
kalkışmak, ,,
s i y a s e t i, /( onun bunun, önüne- s i y a s i ,, -Si YASASI ),,
E N G E L L E R i, koyarak, v e , Y E R L E Ş T i R E R E K,,
S i y a s e t- SELİ- n i n, Ö N Ü N E,,
" R E S M i- D e v l e t i n i z i n- RESMini, d e,
katarak, S E L i N- HÜKMEDiCiLiĞinin,,
g e r ç e k- sanılması,-sayılması- YANILSAMASI,
arkasına giR E S M i y e t i, V E, DEVLET-RESMiNi,,
h e b Â, V E; V E B A- e t m e k,,
,,
v e B U; sayede, o l u ş t u r u l a n, ,
" s a h t e- tarih-kırılıyor " - senaryoları, i l e,,
d e r e - geçerken, " A T- Değiştirmek- g e r e k " ,,
s e n a r y o l a r ı,, , ü r e t e r ek,,
M i L L E T i- YAPAY- RESMi-DEVLET ,,
R E S M i N i N- yeniden, yapılmasına,,
sürüklemek ..
,,
A K- PARTi, iktidarı,,
" B Ü Y Ü K - RESiM- y a p m a " ,,
b ü y ü k- RESiM- yapabilme- e r k i, ile d e,,
g e l i y o r ..
/( USA-POLiTiKALARINA- Temelli,,
B Ü Y Ü K- PROJELERE-imza-atabilme- t e l a ş ı ..)
,, b u r a d a, B U- BÜYÜK-KAPiTALiST-RESiMLERE,,
i m z a , atalım, D E R K E N,,
s i z , RESMi-DEVLETiNiZiN,,
" B Ü Y Ü K- RESMiNDEN- sapıyor- m u s u n u z ,,
sapmıyor- m u s u n u z..
,, B U N A- BAKILIR ..
/(TARiHiN- hakikaten- kırıldığı-zamanlarda,,
ü r e t i l e n, RESMi-DEVLET-RESMin d e n ,,
sapıyor, musunuz, sapmıyor, musunuz .. )
,,
H U K U K- RESMi-AKLiyetini,,
/( apaçık-RESMİ görüleni,n ) ,, , inkarına,
yöneldi, i s e,,
,, HUKUKUN-YAZILI-RESMiyetten- sapması,,
oluştu i s e ,,
/( HUKUKUN-içine - siyaset, v e , herkesin,
kendi, subjektif-i Ç - S E S i, sızabiliyor, V E,,
hukuk- herkese, AYNI- R E S i M,
olarak- görünemiyorsa ),,
,, s i z i n- RESMi-DEVLETiNiZ, z a t e n,,
a y a k l a r, altına, alınmaktadır ,,
ç o k t a n ..
,,
P K k, i l e, ,, RESMi-DEVLET, görüşüyor- i s e,,
V E; P k k ,, R E S M i- bir PROSESE,
ç e k i l e c e k s e,, S E N- RESMi- D E V L E T, tarafı,
o l a r a k, E N- ORTAYA,,
,, a s ı l- " ÇÖZÜM-SÜRECi-RESMiNi ",
koyması gereken, olmalı, i d i, iken,,
,, PROSEDÜR-V E- ANLAŞMALARI- konuşmaları,,
s a k l ı- v e , görünmez, v e, belirsiz,
tutmayı, tutum, e d i n i y o r s a n,,
,,
R E S M i- V E- RESiMSEL-davranmayan,
/(vatandaşların d a,
R e s m i, d e v l e t i n, ortaya getirdiği, RESMİ-görüp-izleyebilecek,
,, olmalı-iken ),,
.. y i n e- R E S M i, DEVLET-RESMi,,
s i l i m e k t e, i k e n..
,,
ve . birçok- başkaları, .i l e d e,,
R E S M i- D E V L E T /(T.C.),,
,, h i ç e- sayılıp, silikleştiriliyorsa,,
V E ; T Ü M- bunların yerine, d e ,,
b u l a- BULA,
A . B . D., menşeyl,i B A Z I,,
K A P i T A L i Z M i n, ,, R E S i M L E R i N i,
/( P R O J E L E R i N i ),,
b u l u p- d a- getirip,,
gelin-b i r l i k t e- yapalım,,
s i z d e, B E N- D E, N E M A L A N A L I M,,
d i y o r s a n ı z ,,
/8global-Kapitalizm-Resimlerinden ),,
,, b u r a d a,,
R E S M i- DEVLET-aleyhtarlığı,
gizlenilemez, boyutlardadır,,
V E; b i r- ö r t ü l ü,,
ANTi- /(v e KARŞI-D E V R i M ),
sürdürülmekt- olmalıdır ..
,,
D E V R i M L E R,, d e,, RESMi-DEVLETi,
kuran Devrimler, olarak,
adlandırılabilinmeli, i k e n ,
d e ..
,,
Yeah Yea
Shakespeare yazdı,
Einstein düşündü,
Atatürk yaptı..Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
11 saatnametests.com


What are the qualities that make you the person that you are? This test shows you the truth!
EN.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURATMurat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
Az önce

iZMirDE, 2000 kişi, Z e y b e k, OYNAMIŞ, hep, birlikte ..
,,
,,
" DÜNYAYA-Ç I K I P " ,
" O Y U N U " ; D Ü N Y A , yüzeyinde,
o y n a m a l ı s ı n ı z,,
,, K E N D i, Vucudunuzla ,, h e m,,
,, h e m, h e r k e s i n, d e ,,
G Ö Z L E R i,
ö n ü n d e ,,
,, DANSINIZ,D A, bir, HATiBiN, SÖYLEM,,
" E Z B E R i, - d e ", olmadan ..

,,
,,
D I Ş A R D A,, oluşabilen hareketin,
i z a h a , d a,,
i h t i y a c ı, olmaz ..i k e n ..
..
" BEYiNLERiN- i ç l e r i n d e " ,
olan olaylardan, ,,
A K I L L I- olanların, AKILLARININ, i ç i n i,
dibini, sıyırmaktan, ,,
B E Y i N L E R i N, DiPlerini,
K A Z I M A K T A N;
,,B I K M A D I K, m ı,,
B i R A Z ..
..
V U C U T L A R A,, açılsın beyinler, ,,
E N D Ü S T R i, İŞÇiSi, olmak zorunda,,
kalmaktan, d a,
ö t e ..
..
Zata
2 saat
Farkına varmalısın...

Murat Oktay Danismedici.tv'in videosunu paylaştı.
1 dk.
M Ü Z İ K- Ö L D Ü R E M i y o r s a ,,
,,/( MÜZiK- u ğ r u n d a ; " Ö L E N ", 
- Y O K S A,, ),,
,V A T A N- , " T A D I " ,, - alamıyorum ,
M Ü Z i K T E N, nedense ..

..
..
,,
Ö L D Ü R E S i Y E- H I Z L ı,,
olabilmeli, parmaklar ..
,,
Y O K S A, Ö L Ü M Ü,,
,, " başka - REEL-ŞEKiLLERDE "
B A Ş K A- ENSTRUMANLARLA,,
, d e n e m e k,,
zorunda, olacağız,,
B U; ÖMRÜMÜZLE,,
b i z d e, " B U, A Ş K ",
varken ..
,,
birleştireni- BÜTÜNLEYENi- anlamaya,,
a r a m a y a,,
,,, " p a r ç a l a n a bilmeyi " ,
U M A R I Z ..
M Ü Z i K T E ..
/( V E, müzikle- .. dansla )..
..
1.261.764 Görüntüleme
medici.tv
17 Ekim, 21:00Paris
En la víspera de la gran final de ‪#‎Chopin2015‬ recordamos a una de las ganadoras de este concurso Martha Argerich! --> http://chopin2015.medici.tv/

Murat Oktay Danishttps://www.facebook.com/medicitv/videos/10153036005237352/?fref=nf
medici.tv
17 Ekim, 21:00Paris
En la víspera de la gran final de ‪#‎Chopin2015‬ recordamos a una de las ganadoras de este concurso Martha Argerich! -->http://chopin2015.medici.tv/
ALMAN- RESSAM, ,, ANSELM-K i efer ,, ALMAN-NAZİ, yıkımını, yaşamış, v e, bu yıkıma, ,, " aşık, olmuş " /(mucizeye-inanmak-isteyen),,, bir- N E O- N A Z İ, m i d i r .. __________________________ .. Çünkü,, b u, yıkımın, " E Ş Y A L A R I N, içinde " ,, ,, yüzyıllarca - b i r i k t i r i l m i ş, olan, " SPiRiTiN " , /( insanı- -T i n s e l- T E N i n i n,, ),, - V E-insan-RUHUNUN- V e y a-basitçe- r u h u n-, s e r b e s t -K a l m a s ı n ı,,, s a ğ l a d ı ğ ı n ı, m ı,, düşünür .. _____________________________ .. bir Yahudinin, insanın - R U H U N U ; ,, eşya içinde biriktirebilmeye , p e k-bir M e r a k l ı,olduğunu, bilmekteyiz .. /( , YAHUDi, inancı v e, düşüncesi ,, ) ,, ,, K i e f e r i n- bunu ,, ,, ö z g ü r, bırakabilmeyi, i s t e m e s i,, YAHUDiLiĞE,, t e r s, bir, tutum, m u d u r .. .. .. Y O K S A - ONUN, ATMOSFERE, karışıp, her, ş e y e, d e, ulaşabilmesi,, - görünür v e Hissedilebilir de olabilmesi - ,, ,,b i r, sonraki, aşama, , m ı d ı r, YAHUDi, M i s y o n u n d a .._______________________________________________________________________________/( v e y a - " ALMAN-B A T I, bilimi " V E,, " iCATÇI- Düşüncesi " -, eşyayı-kırarak, o n u n, içine RUH,u n, biriktirilmesi, geleneğinde, , bilime , d e, " bir K A P I " ; açabilmiş, olmaktadır , K i e f e r, ile ..____________________.. A l m a n- A Ç I K- BiLiMi,, " SPiRiTin, T i n i n i,/( T E N i N i ) " ,, ,, d e,,B i L i M E , - A Ç I K, tutmayı, m ı, denemektedir, K i e f e r, i l e,, h e m , d e,, ilel- e b e d..D Ü N Y A- YÜZEYiNDE .. _______________O N U N; E S E R L E R i, açık-bir-Laboratuar-gibi, işleyen, EŞYA-ö z ü t l e r i n d e n, ,, o l u ş u r k e n .. o l u ş malarına, d a, d e v a m , E D E C E K L E R K E n,, sanat ESERLERiNiN, içlerinde, RUH-biriktiren Ş e y l e r, olmaları,i d a, istenilmez, b i r, daha .. Y A H U D i- n i n, EŞYAYI, kutsayıp, insan-RUHUNU, biriktirebilmesine, bir s o n, verebilmek, i ş i .. s a n a t t a .............____________________________ /( B U V i d e o-Filmin 5-kısmından, i l k i dir .. ) .. https://www.youtube.com/watch?v=FUQuhoqTKtg://www.youtube.com/watch?v=FUQuhoqTKtg
" ANSELM-KiEFER; /(RESSAM-SANATÇI),,
STÜDYOSUNU geziyor,
bisikleti, i l e ..
,,
,,
.. EŞYALARI, parçalamamız , g e r ek,,
onları kırıp, mıncıklamamız, , m a n i p l e
etmemiz,,
/(ezit-V E, özütlerini, çıkartmamız ),,
g e r ek, diyor,,
" O N L A R I N ", içlerinde,
gizlenen, y e r l e ş i k- RUHLARI ,, /(SPiRiT ),,
,, i Z L E N E B i L i R,,
kılabilmemiz, i ç i n ..
,,
,
E Z i T i, özütü, çık a r t ılmış,,
TABiAT, NESNELERi, ; V E-EŞYALARINA),,
-manzaralarına,,
baktığınızda,,
,, " U Z A M I N- v e - UZAKLIĞIN- ,,MADDE, v e,
E Ş Y A, içine, N E-Ç O K- miktarda,,
yerleşmiş, olduğunu, göreceksiniz ..
/(MADDE v e EŞYAYI, ezip,
özütünü çıkarttığınızda,,
,,U Z A M, D A SERBEST, K A L I R ,,
V E, /S P İ R i T ), d e ,
b u, büyük mekanda,
daha ö z g ü r, YERLEŞEBiLiP,,
" H A K i K A T İ ", ,, /( b u ikiye katlanmış, miktar-Mekanda)
b i z e, daha görünür,
k ı l a b i l i r ..
..
d e r- A N selm-K i efer ..
,,
,,
/(benim d e aynı b u, felsefede,,
bir " Maket-Bıçağı " -dönemim, olmuştu ..)
,,
,,
,,
,,
A N C A K- U M U T ; e t m e k,
benim-işim d e ğ i l, diyor, K i e f e r ..
,,
N O T :
,,... ..... sonraları, b e n, ,, " özüt-v e-ezit t e n se " ,,
,, B O Y A L A R I N, içinden, çıkıp, gelebilecek,,
" i M A J L A R A " ,,
" Y O L- AÇABiLMEYi ",,
/( " B U, i m a j l a r l a " ,, ),
i n s an ı n,, Y E N i- HAKiKATiNiN,,
" c e n n e t l e r d en, " , bize, gönderilmekte, o l a n,,
" ,, Y E N i- i N S A N " ,,
oluşumlarını, U M U T, E D E N,,
olabilmeyi, d e, denedim,
V E, kalkıştım,,
,,
AKAN-göllenen; -BOYALARIN-i ç l e r i ni,,
" SPATULA ", i l e ,,
A Ç A B i L M E K L E,,
yeni, imajlara, " Y O L- AÇABiLME ",,
,i ş i ..n e,
başladım ..
..
..

A small look into the extraordinary studio of the extraordinary artist Anselm Kiefer. From the 1 hour documentary "Imagine: Anselm Kiefer - Remembering…
YOUTUBE.COM
Yorumlar
Murat Oktay Danis RESSAM_ ANSELM-K i E F E R, i l e, k o n u ş m a k ..https://www.youtube.com/watch?v=_8h11-Jm4-s

Meet the extolled German artist, Anselm Kiefer, who lives for the process of creating,…
YOUTUBE.COM
Murat Oktay Danis ANSELM-K i efer ,, ALMAN-NAZİ, yıkımını, yaşamış, v e, bu yıkıma, aşık, olmuş, biridir .. Çünkü,, b u, yıkımın, E Ş Y A L A R I N, içinde yüzyıllarca b i r i k t i r i l m i ş, olan, " SPiRiTiN), /( insanı- -T i n s e l- T E N i n ),, - r u h u n-, s e r b e s t -K a l m a s ı n ı,,, s a ğ l a d ı ğ ı n ı, düşünür .. .. bir Yahudinin, insanın - R U H U N U ; ,, eşya içinde biriktirebilmeye , p e k-bir M e r a k l ı, /( , YAHUDi, inancı v e, düşüncesin,i ) ,, ,, ö z g ü r, bırakabilmeyi, i s t e m e s i,, YAHUDiLiĞE,, t e r s, bir, tutum, m u d u r .. .. .. Y O K A - ONUN, ATMOSFERE, karışıp, her, ş e y e, d e, ulaşabilmesi,,b i r, sonraki, aşama, m ı d ı r, YAHUDi, M i s y o n u n d a ../( B U V i d e o-Filmin 5-kısmından, i l k i ) ..https://www.youtube.com/watch?v=FUQuhoqTKtg


M A D E M, olay, i n s a N A,, g e t i r i l i y o r, ,, o zaman, " KADIN-ERKEK,Y A P I S A L, ayrımına " d a, inilmeli, Y A P I s a l- T E M E L L E R E .. _________ " EVRENSEL-T A N R I " ,, h e r n e , kadar,, ,, E R i L /(Erkesi),, t a n ı m l a n s a , d a,, ,, her-yerin ve her-ŞEYiN, , v e T ü m zamanların- K U T S A N M A S I, i l e,, ç o k-genel-V E- tüm- E V R E i, yöneten, b i r, G Ü Ç, olarak, epeyce , bir geneldir .... /( KADIN-ESTETiĞi, d e,, Ç A P I - ÇOK-geniş, olmasıyla,,B U, her, yerde-VEher-ŞEYDEKi,, T A N R I, i l e,,benzeşir ..)..______________B U, ,, ; KADINLARI, V E, KADINSILARI,, ,,b i r l e ş m e y e, V E, ,, ,, i D E O L O J i K- OLMAYA; ,, /(KöKTEN-D i Ş i, nin ,,herşeyi-t u t a n- ; EVRENSEL-K U V V E T i N E, i t a a t , etmeye ..),, y ö n l e n d ir i r,, ,, Ç a ğ ı m ı z d a, TOPLUMSAL-Hayatta, K O N U M, Edinebilen,, /( TOPLUMDA-KONUMLANAN), K A D I N L A R I .._____________________Felsefenin E S K i, Çağlarında, K A D I N I N, EVinde, oturacağı, ö n görülmüşken ..ü r e t i l m i ş t i r, " E V R E N S E L-TANRI ", anlayışı, erkek, F e l s e f e c i l e rc e..______________________T A N R I S A L-T i N, , bizi tam anlamıyla b e l i r l e y e m e miştir..ç ü n k ü,, D i Ş i, -ERKEK, yapısal farkları,, h e r- bireyi, a y n ı, ve özdeş, v e eşit, yapmaz, T o p l u m d a.. ________________________________" i n s a n ",ın içinde, V A R; EDiLEBiLECEK, o l a n, " T A N R I ", için,, ,, TOPLUMU; D A , K i Ş i L E R i, d e, insanın, içine doğru, ilerletebilmelisiniz .. /(T A N R I Y I, insanın, içine taşıyabilmek,, i ş l e m i,, -EYLEMi-,, Toplumu, V E, Kişileri, d e, " bir-insanın ", içine taşıyabilmekle, olası ..___________________ bir SANATÇI-i n s an ı, E L E, alalım.. denilir ki, sanatta 7-disiplin , 7-MESLEK; V a r d ı r.. ..... demek, k i,, ,,bir Sanatçı, 7- i Ş, yapabilmeli, " 7-kişiyi " , ,,, ; kendi içine yerleştirebilmeli,,d i r.. Somut söylersek, Ressam, yazar, müzisyen,dansçı, Tiyatrocu, Mimar, f a l a n, her, biri, d e, olabileceksiniz, -bulundurabileceksiniz-, i ç i n i z d e,, /( TOPLUMDA DA, onları, dışa vurabilerek.. ) _____________________________O z a m a n, sizin- içinize, YERLEŞiK; ,, " i n s an ı n, içindeki, b i r- T a n r ı-TANIMINDAN ", bahsedebiliriz, V E ,, ,, B U-Tanrının, s i z i n-içinizde, bir T O P L U M- oluşturan, 7- k i ş i, ile, bir T o p l u m u n, Ö Z N E L- T A N R I S I,, o l d u ğ u, bile, s ö y l e n i l e bilinir .._________________________________V E , b u, Ö Z N E L- V E-insan-MEKANLI-TANRI n ı n, bu 7-kişiyi üretebilmek, v e ,, biribirilerinden, a y r ı - d a, işletebilmek, açısından, i ş i, d e, başından-A Ş M I Ş, da, olacaĞından, i N S A N I N, i ç i n d e,, B A Ğ L A N M I Ş -TUTULMUŞ-, olacağından d a , b ah s e d e biliriz, k i ,, D i N, v e TANRI n ı n, herşeye, Her-YERE, her zamana, mekana, yerleşip,, dadanmadığı, bir, T A N R I, da, böyle, " V A R-*edilip- ", tanımlanılabilinir .. ____________________________________________TOPLUMSAL-ALANI, ,, içerdiği, ç a t ı ş m a- pratikleri,/(Kadın-Erkeğe, eşit temellendirilemeyenV E, Kadınların -yapılarının-k e n d i l e r i n i-kayıran-bir dini-ideolojilerinin..oluştuğu ),, ,,işGaL, etmeyen, T O P L U M D A- M E C B U R; o l m a y a c a Ğ ı M ı Z,, " b i r, T A N R I " .. .. insanın,i içinde, Ö Z N E Y E, ait, 7-kişi y e, T A N R I, olmakla, özgürleşebilen, d e, ,, " b i r, i n s an - i Ç İ- T A N R I ,, " ..b i r İNSANIN; içinde, Y E D i-KiŞiyi, T A K I M, olarak, işletebilme, i ş i n e, soyunmuş, " katmanlar-a r a s ı " ,, , geçişleri,, O L U Ş T U R A N, yardımcı, b i r, ,, T A N R I .., /( k i, -tanınabilinen .. d e ,, üstelik.. tanımlanılabilinen, i n s a n- vucudu, i l e, d e. ))_________________________________________
Fırat Lacivert - Jean Baudrillard
O zamanlar tanrısal bir tine sahip olmamız bekleniyordu, şimdi ise insanî bir tine sahip olma­mız bekleniyor.
Ama tanrısal tin Bizi tam anlamıyla belirleyemediyse insanî tin nasıl belirlesin?
Örneğin Feuerbach, tanrısal olanı insanîleştirmekle, hakikâti bulduğunu sanır.
Hayır, eğer Tanrı bize eziyet çektirdiyse, "İnsan" bize daha büyük işkence edebilir.

.. C U M H U R i Y E T i N-  
,,   "  N  E  " ,,
......olduğunu- konuşacak, i s e k : 
,, C U M H U R i Y E T- ö z  g ü  r-olabilen,
bir K  A D I N D I R ,,
/( e r k  e k l e r  d en-  b i l e - özgür ..)
..
..
,,
" Y A Z I ' y ı ,, ", V E ; " A L F A B E y i " ,,
V E- 
" i S i M L EN D i R M E L E R i " ,, n i ,,
; ,, -G i Y i N- M E Y E N L E R,,
,,
,, " A S I L ",
Ç I P L A K L A R D I R .. L A R ..
..
..


When Bar Rafaeli appeared completely nude on the cover of Esquire, was it performance art? Possibly – she did have an actual artist named Stephen Victore…
ARTFİDO.COM
Yorumlar
Murat Oktay Danis P E K i - O- " K A R E- K A R A " ; pencerelere, n e, demeli .. KARA-ALFABE-HARFLER- ORALARIN-MUTLAK-Karanlığından gelmiş, olmalılar .._______________ O ZAMAN-ALFABE HARFLERiNDEN, o l u ş a n,,K E L i M E L E R, B U- DÜNYANIN- K Ü L T Ü R E L- EŞYALARI- y a n i, ELBiSELERDEN, s a y ı l a bilinir dir l e r.. https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=Cf5_7IbKEuw
Murat Oktay Danis B U R A D A; D A ,, ,," S A N A T-YUMURTASI-V E- R E N K L E R i n i n " ,, i N S A N- VUCUDUNUN, " A L T I N- ORANLA- " ,, belirlenen,,TÜM- Y A P I- ELEMANLARININ.. /(YUMURTLAMA-V E N T i L i - d a h i l ) ,,ELiPs-bir E V R E N- KAPSÜLÜNÜN;/(b...Daha Fazlasını Gör
Murat Oktay Danis B U, ÇAĞDAŞ- SANAT -P E R F O R M A N S I N D A, d a, MESELE; , N O R M A L- insanları,, k e n d i, TEK-EŞLi,, K A D I N- GÖRSELLİĞi- G Ö Z, alışkanlıklarından- ,, , çıkartarak,, ,, /( her ne k a d a r, KADIN-VUCUDU- D A i R E Y E, t e m e l l ...Daha Fazlasını GörMurat Oktay DanisJamie Janover'in videosunu paylaştı.
1 saat
" ALTIN -O R A N " ,
,,E v r e n i n- Tabiatındaki, T ü m, 
YAPI- kurmalarda,, 
,, i ç e r i l e n, bir,
ORAN ..

..
..
,,
" S A N A T ı N; YAPMALARININ " ,, d a ,
Tabiatın- Y A P M A - yolundan,
gitmesini,,i l e rl e m e s i n i,,
istemek- e n - hafif tabiri , i l e,,
gelenekçilik V E,,
B Â N A Z L I K,,
" S A N A T T A- YOBAZLIK ",,
olarak, i S i M l e n d i r i l e-
bilinir ..
,,
SANATI-Altın-orana
temellendiren, sanatçılar,,
b ö y l e-
ö n g ö r e n, , B ü y ü k, , sanatçı v e,,
" Y A P I -t a s a r ı m l a n d ı r ı c ı l a r ı,,
/( Leonardo d a V i n c i - dahil ..) ,,
,, SANATSAL-Y A P M A L A R I N I,,
/( v e sanatlarının - y a p ı larını )..
B U, " ALTIN-O R A N- ",
d e s t u r u n a ,,
Y A S L A N D I R mışlarken..
/(yaslamışlarken.. )..
,,
,,
B U, kolaya kaçma,,
,, SANATIN-CENNETSEL-özgürlüğünü,,
,, D Ü N Y A v e- EVRENiN-YAPI- STRATEJilerine
/( ALTIN ORAN-TEKiL-stratejisi, KALIBINA),,
b o y u n, eğdirerek,,
sanatın- " O Cennetsi- V A R L I K ,,larını,,
sanattaki- cisimleşmelerini ,
" D Ü N Y A- C E H E N N E M i ", n e,,
/( A L T I N- ORAN-kalıbına ,, ),,
m a h k u m, etmişlerdir ..
,, s a n a t l a r ı, i l e ..
..
https://www.youtube.com/watch?v=5Z9plD2J8Lk
..
MODERN SANAT SONRASI,,
" C E N N E T i N- ALTIN-Oransız- " ,,
e s t e t i ğ i n i,,
k e ş f e d e bildi, insanlık ,,
Pi-sayısından d a,
DAiREYi-bölen .Ç a p ı n,,
,,Düz çizgileri- k ı r ı k landırmasından, d a,, ,
D A i R E- v e- E LiPSE- ,
tekrar, d ö n e bilerek ..
..
2.256.249 Görüntüleme
Jamie Janover, "Phi - The Golden Key" adlı yeni bir video yükledi.
The Golden Key - a video by Jonathan Quintin Artanother great expaination vrom 1957 
Walt Disney USA
DONALD in the Land of Mathmatics


https://www.youtube.com/watch?v=zSj1Q9TEEUU&index=5...


,," A L T I N- ORAN ", SONSUZA;  g  i  d  e r   ..
,,
S A N A T; i  s  e ,, B U, YOLU; i z l e y e r e k,,
C E N N E T T E N; dünyaya,,
,, b i r  - ş e  y l  e r i, getirir ..
,,
 y a  n i, sanat, " altın-oran-Yolunu-izleyerek ",,
D  Ü N Y A Y A, ulaşsa, b i l e,,
,, " ALTIN-ORAN ", yolunu, y a p m a z ..
/(Sanatta, Altın-oran-uygulaması,,
,,CEHENNEME, Çıkan, bir, YOLDUR-SONSUZA, vardığında ....
,,
K A D I N L E R I M I Z,  v  a  r ,, onların -önlerine-TAKILI-YOLU,var,,
oradan CENNETE-ULAŞIP; , g  e r  i, dönüşte  d  e,,
sanatın-Y O L U N U ,,/( KADIN-YOLUNUN- EŞLENiKLENMESini ),,
k u l l a n a c a  k  sı n ı z..
,, /( KADIN-ALTIN-ORANLI, b  i  r- Yaratıkken,,
bir  d  e, sanatta, ALTIN-ORAN-YOLU-üretmek,,
bizi c e h  e n  n  e  m   e, VARDIRIR ..  )
..Murat Oktay Danis ,," A L T I N- ORAN ", SONSUZA; g i d e r ..
,,
S A N A T; i s e ,, B U, YOLU; i z l e y e r e k,,
C E N N E T T E N; dünyaya,,
,, b i r - ş e y l e r i, getirir ..
,,
y a n i, sanat, " altın-oran-Yolunu-izleyerek ",,
D Ü N Y A Y A, ulaşsa, b i l e,,
,, " ALTIN-ORAN ", yolunu, y a p m a z ..
/(Sanatta, Altın-oran-uygulaması,,
,,CEHENNEME, Çıkan, bir, YOLDUR-SONSUZA, vardığında ....
,,
K A D I N L E R I M I Z, v a r ,, onların -önlerine-TAKILI-YOLU,var,,
oradan CENNETE-ULAŞIP; , g e r i, dönüşte d e,,
sanatın-Y O L U N U ,,/( KADIN-YOLUNUN- EŞLENiKLENMESini ),,
k u l l a n a c a k sı n ı z..
,, /( KADIN-ALTIN-ORANLI, b i r- Yaratıkken,,
bir d e, sanatta, ALTIN-ORAN-YOLU-üretmek,,
bizi c e h e n n e m e, VARDIRIR .. )
.... https://www.youtube.com/watch?v=zSj1Q9TEEUU&index=5...