28 Temmuz 2015 Salı

" MOD- E R N -A R C H i T E C T U R E " - A G E ..- E R A ..

zaman zaman, onlardan, hangilerini,
yan yana -getirmeyi, istemeniz bile,,
,, " Y E N i, bir SEÇiM " ,,yapmak,
ş i m d i, ' d e,,
V E ; " Ş i M D i ' yi ", seçebilmeye,,
,, 1 OLANAK; V E R i R ..
,,
Ş i M D i, B E N- N E Y i M .. ?
acaba,..
V E Y A ; " Ş i M D i ", N E- NEDir,,
ya da, " Ş i M D i " , N E ? ..
..v e y a ,,
Ş i m d i k i, estetik-s e s i m,
v e d e " düşüncem " ,,
,,
nerelerde,
" N E L E R D E " ;olmayı ,, istiyor ..
ş i m d i - d e..
,ve b u, nasıl,
açı' lımlanıla- bilinir ..
,,zararsız-
" foto-eserlerin " , içlerinde..

Murat Oktay DanisASIL- S A N A T .. albümüne 212 yeni fotoğraf ekledi.
1 dk. ·
,HAKiKATiN- SANAT I ..
MISIRLI, " i N S A N A " ,,
i N A N M I Y O R ..
" B U, D A N E Y i N,- N E S i- K i,,
,, D i Y E- BAKIYOR,,
K E N D i S i N e ,,
V E
V U C U D U N A, V e,
i N S A N- FORMUNA ..
,,
..
..
.. " HAkiKATLE- Y Ü Z- Y Ü Z E,,
gelebilmiş " ,
.. O L A B i L i R l e r..
,,
/( Hakikati,, - HAKKIN-iKi-. K A T I N I),,
görebilmeyi, UMMUŞ,
beklemişler ; s a n a t t a n,,
B E S - BELLi, k i ..
/( sapsarı altın da, epeyce,
,, HAKiKATLi, i k e n,,
HAKikati- b u l a bilene ,,
V E görebilene ..
ö z e l l i k l e- O-
ÇAĞLARDA .. )
..
..
, S A N A T I N- S A N A ' T,,
,,Ç i Z G i nin, ; Ç i Z G i,
gibi olduğu çağlarda,,,,
,,
" RENGiN - D E- R E N K ,,
,,
..
A F R i K A SANATI- B A Ş K A - dır ..,
" SANATIN KENDisi-dir .." ..
" S A N A T I N- KENDiSiNi,
aramaktır ..
,,
,,
..
,,
,,ç ö p l ü ğ e, dönmüş,
günümüz, kültür v e, sanatında,
doğru birşeyler, arayacaksak,
ö n c e,,
,, b a s i t, Ç,i Z G i,,
V E -E N sade Formlar, v e
,, e n hakiki,
R e n k l e ri, ile,
konuşmalıyız, A F R i K A- SANATININ,,
i ç i n d e, kendimizle ..
..
,,
S A N A T I N; Ö Z Ü,,
" Yürütüp-koşturmaya da -alıştırdığımız,
günümüzün- A K I L L A R I N A ;
MUTLAK-D U R G U N L U K,,
V e r e bilecek,,
kadar,,
S A D E- V E,
D U R M A K T A;
bekleyebilmekte,,
V E DURDURULA bilinmişlerle, d i r..
..


ARTiST STUDiOs "   .

" D Ü N Y A- MiMARLARI, ,,
NERELERDELER " ,, :
,,
,," M i M A R i- S A N A T - STUDiO su, "
formatları, n e lerdir ..
/(ARTiST STUDiO ö r n e k l e r- i
araştırması sırasında g ö z e, takılanlar ..)..

,, b a n a, KALSA; , g i t,
PANORA ' d a,,
bir ,,
D Ü K K A N I; Kirala,,
/( v e y a Dükkan sahibiyle, oRTAK-ol,,
severim, ORTAK-katılımlı, eşit, ORTAKLIKLARI nı)..
,,
,,V E ORAYA TAŞI; K E N D i,,
E V D E N- sosyal-Konuttan- BOZMA,,
" A R T- S T U D i O ' NU " ..
..
b u r a s ı n ı , hem d e, satış, Y E R i, yap, ,,
insanların, S A T I N- A L B i L M E lerine,,
olanak, t a n ı, v e r ..
/( s h o w- R O OM ..)
..,,
,,
A T O L Y E-Tanım " ı; " i s e,,
(RESiM-YAPILAN- Y E R ),,
s a n ı r ı m,
B O Ş, V E; BÜYÜK; Y Ü K S E K,
bir, i Z B E, Y E R,,
/( bir t e r k- E D i L M i ş,,
FABRiKA- falan,,
OL-MALI ..
,
o da , K i r a l a nır..
,,
,,
M i M A R i- ÇAĞINA,,
N E zaman- yükseleceğiz..
..
y a DA; RESiM; Ç A Ğ I,,
N E ZAMAN- BAŞLAYACAK,,
T Ü M, M E K A N - MUTLAKLIKLARINI,,
V A R,
E D E B i L M E Y E ..
..


Murat Oktay DanisB A S i T- MADDE- -AKLA-M E K A N , AÇAR .. albümüne 67 yeni fotoğraf ekledi.
5 dk. ·
" B A T I- T i P i, ,,A K I L S A L; ,,
V E; " B İ R E Y S E L ",,
D' E L ' i L i K T E,,
" D ' E L ' i k- , ; K A R E " - OLUR ..
,,
..
..
..
" A K L A - B O Ş L U K-
V E -M E K A N " ;
/( AKIL-için-BOŞ- M E K A N ),,
açabilmeye, ; BULABiLMEYE,,
,, u ğ r a ş a n,
,,
" B A T I ' L I -B i R E Y L E R " ,,
" M A D D E YE " -MALZEMEYE,,
,,O N U , BASiT- T U T A bilerek,,
- " B Ü Y Ü T E B i L M E Y E " ,,
y ö n e L M i Ş L E R ..
..
/( A K L A- MUTLAK-M E K A N
a ç a b i l m e y e,,
B i Z ' Z A T ;
; M A D D E nin , D E - K E N D i,,
iç e r i s i n d e .. . n . ) ..
..
..
YANi, B i Z L E R,,
" ORTANIN -DOĞULULARI;
, g i b i " ,,
,, AKLIMIZA-BAŞKA-insanların -AKILLARI,içinde,,
" Y E R- A Ç A B i L M E Y E ",,
u ğ r a ş ı r k e n,
B i T E V i Y E ;;
O N L A R ;;
/( B i r e y l e r ) ,,
,, ,, " Ö B Ü R _i n s an l a r a ", yönelip,,
" iNSANA- ,, N i Ş A N- ALMIYORLAR " ,,
" D E M O kratik ", ülkelerinde ..
..
,,
,,/( " i n s a n AKLI-sadece i N S A N- AKLINI,
M E K A N- B i l m e y i, ister,,
h a z ı r, O AKLIN; MEKANINI; kullanabilmek,
V A R K E N, kolayda " ..)
..
..
oralarda,
B A T I ' D A ,,
" M A D D E " - il e- UĞRAŞABiLME-
ö z g ü r l ü ğ ü , V A R K E N,,
/( Demokrasi de ,MADDE, ile, uğraşabilme,,
özgürlüğünü V A R; E D E N, R e j i m,
iken )..
..
..
..
..
..
N o t e :
,,
i N S A N L A R I N; /( B i R- E Y lerin ),,
A K I L L A R I N A; MADDENiN-içinde n,,
M E K A N; v e r e ' B i L i N; , k i,,
,,kimsenin, içine girip, d e,,
Tabiatına-karışamadığı,
" A S I L- A K I L L A R " ,,
V A R- OLABiLSiNLER;
V E,,
,, Y E N i, B i r ş e y l e r,,
tutup d a, getirebilsinler,
B i R E Y S E L- A K I L L A R I,
i l e,
Ö T E; ALEMLERDEN; ,,
s e v g i l i,,
D Ü N ' Y A ' mızın,,
,,
" B i T ' E Viye -V E- b u d a l a,
banalliğin in , berbat- monotonluğuna,,
V E -i ç e r i sinde, kaynatıldığımız,
B U - MADDE-KAZANI
V E
" TENCEREDE M A D E-
- PENCERESiNE " V E
karıştırıcı - KAŞIĞINA. ) ..
..
..
::
::
e k :
EKteki, Çirkin-A L E M, yaratıkları d a,
,, bizler, oluruz, E Ğ E R, onları,,
MADDELERine büründürüp d e,
Ç A Ğ D A Ş-olarak,
" D I Ş A; -VURAMAZSAK " ..
, D Ü N Y A nın, içine .. d e..
/( onlara da, yer V a r, Dünyamızda,,
,,MADDENiN,içinde, bekleyeceklerse..)
,,
" KAYNAYAN-AKILLARIN - İ Ç i N D E N " ,,;
ZATEN-FIRLAYIP, kaçıp,
i n m e y i,
; " MADDE içinde,, D E;
TUTULMAYA--B i l e,,
R A Z I, olmayı,
ister ,oluyorlar,
/( O N L A R; B i l e ),,
" Ç i r k i n' liklerine-
A L D I R M A Y I P; d a..
DüNYADA V A R,
olabilmeyi, isteyerek,,
A K I L L I lardan ..
A K L I- i L E, B i r l i k t e,
O L A ' bilenlerden ..)
..
..
Murat Oktay DanisCONTEMPORARY- a r t -&ARCHiTEC T U RE albümüne 488 yeni fotoğraf ekledi.
2 dk. ·
BÜTüN; G Ü N; OTURDUM,,
" M i M A R i- Z E V K i M E ",
ipuçları, topladım ..
,,
A R T - ı k, M i M A R I M A; V E R i P
/( B U , RAPORU.. )
,,zevkimin ortalamasını alıp
" B E N i M- K O N U ' T U M U,,
/( benim talep edeceğim Mimari, YAPIYI,, )
,, Ü R E T E bilmeli ..
,,
,, n o t : IMAC i m e,,
özel olarak teşekkür eder,im,
,, BU FOTOlar, baktıklarımın,,
40 t a , biridir ..
..B E N i, ;YORMAD I..


" A K L I N ,,, 4 -Y O L U " ,, :
..
AKLIN- Y O L U ;
/( 5-PARALEL-ÇiZGi, i l e) ,,
aslında 4 ' e , BÖLÜNMüŞTür.
MÜZiĞin-P O R T E, sinde..
..
M Ü Z i K T E; -A K I L,, :
sadece ,
AKIL-" K E N D i- Y O L U "
U Z A Y I,, - içinde,
hareket, ederken,
" dış Dünyaya " , çıkmamayı başarır ..
i n s a n, B E Y N i N D E N ..
..
,, " M Ü Z i Ğ i N ; P O R T E ' S i N i N,, " ,,
/( 5 - PARALEL- Ç i Z G i ),,
,, " M i M A R ' L A R- Y O L U " ,
,, olduğu meydana çıktı,
sonunda .
..
..
A K L I N- Y O L U ; 5- Çizgi ilke, çizilir,,
M ü z i k t e ..
..
E Ğ E R; siz d e, AKLINIZLA_
,,- Y O L A, çıkacaksanız,,
" NOTALAR; S i z i n-
AKLINIZDIR /( ya da, RUHUNUZ )..
,,
,
,
,
,
,,
n o t :
..
M i m a r l a r ı n, AKILLARI; bence ;
" 4- PARALEL- ÇiZGiYE ",,
B i N E R ,,
; BEYNiN, içinde ..
,,
..
E Ğ E R , aynı- a n d a,
Beyninizin içindeki,,
4 -PARALEL-ÇiZGİye, binemiyor,,
/( h e r b i r i, ile d e,
" 1 BAŞKA-AKIL " ,,
çizemiyorsanız, AKLINIZLA ..)
i s e n i z,,
M i M A R , O L A M A Z S I N I Z ..
,,
h a d i bir d e AFORiZMA- F ı r l a t a l ı m :
,, ;
..
... D E V L E T ; , D i N, , Mühendislik,,
dizayn Çizgilerini,
" bu 4-Akıl çizgisini " , " TEK-BiR_ Ç i z g i y e " ,,
E R i T E R E K,,
TEK bir ÇiZGi, EDEREK;
ç i z e r ..
..
..
B U ; TEK; ÇİZGiYi,,
i ç e r d e n, -D ,i Z A Y N A- eğip büken,,
d e yine, bu t e k Çizginin , içinde , olan,,
A K I L d ı r..
/( Y a n i, ata ineğe horoza , d a,,
ş e k l i n i, veren, yine, AKILdır ..
/( B e n, M A D D E N i N, B i l g i s i n e,,
A K I L, d e r i m , k e n..
..
..
.. M Ü Z i K, size, M i M A R i - DÜŞÜNCEYi- YAZABiLME,,
şansını v e r i r..
,,B U; s a y e d e, M Ü Z i K;
MiMARLARIN; M i ma r l ı k,,
öğrettikleri,, b i r, ALANDIR ..
/( B e s t e c i, duyar- DÜŞÜNÜR- ancak, i ş,
MÜZiK, yazmaya , gelince, ;
,, N O T A, kağıdını, v e,,
4- ALANLI- 5-Çizgili,,
YOLA- OTURTMALIDIR; AKLINI,, ..
M Ü Z i K L E; MiMARi,
Ç i z i m l e r i n i,
; ,, ANLATABiLMEYE- A K L I N.
..
..
..
..
n o t :
,,
AKIL- KENDiSiNi, 4 E, BÖLEBiLENDiR ..
/( B E N L i Ğ i N i Z- ; d e BELKi,,
A K L I N I Z I N- VUCUDU " .. )
..
" 4 - A K I L , Y O L; A L I R K E N,,
h e r A N,,
" A N L A K ' I N I Z ", size,
,,4 ünden birine,
,, binmenizi söyler,
RUHUNUZ sayesinde .. ..
..
,, BESTEnin NOTALARINI;n her biri,,
,,b u 4-AKILDAN, hangisine- binildiğini,
s ö y l e r, bakana ..
O A N D A,, RUHLA ..
..
..
R U H; ; ,,AKILDAN- 4 kere daha ince
v e, hafif o l u r,,
B Ö Y L E C E ..
/( R U H; M ü z i k- Mimarisi, i l e,,
i n c e l tilmiş, A K I L D I R .. O L U R,,
B U ANLATIM v e
TANIMLAMA, i l e.. )
..
,,
" A K L I N I Z I N; içinde, durabilme becerisini " ,,
/( PROFESYONEL-MiMAR-KiŞi, olabilme becerisi)..
MÜZiKTEKi-M i M A R L A R I N,,
/( besteciler )
,,inceltilmiş, RUHLARININ;
" AKLIN, 4-E katlanmış, geniş Y O L U "
/( B U- PORTE' Dir..),
İÇİNDE,
kalarak, yine d e,
/( R u h u n u z l a) çizgi,
çizebilir, olmalarını,
izleyerek, e -d i n -in.
..
.. R U H U N U Z U; sorgular, M ü z i k,,
,,MÜZiSYENiN; , RUHU; i l e,
BiÇiMLENDiREBiLMELERi,,
i s e, ONUN -RUHUNUN; N E kadar, incelebilgiği,,
i l e, ilgilidir ..)
..
" E N, i n c e, RUH ' u , V A R, EDEBiLME K " ..
M ü z i ğ i n, i ş i ..
,,
A K I L L A R I N I- YÜRÜTEREK;
AĞIRLAŞTIRIP-KALINLAŞTIRANLARA,,
i n a t ..
..
,, SANAT için SANAT; ı n,
" SES -SANATINDA " i s e,,
/( B U MÜZiK- d e ğ i l d i r ) ..,,
,,
" düşüncelerinizi " ; , N E K A D A R,,
i n c e l t e b ileceğiniz,
d e ğ e r,, , kazanır ..


..
,, U.S.A,,
" P O P, MÜZiĞi, " ,,,
,,bir ,
" m i n i k, - S E N- F O N i, " ,
daha, V A R; E T T i..
/( " W A L K " ) .. ..
..
..
-/( birkaç dakikaya, sığdırılabilinen-..)
/( sözlere, v e şiire-hakim değilseniz,,
M ü Z i K, yetemeyebilir,
,, S E N FONi-F O R M atına..
V a r d ı r a bilmeye, D U Y U M U ..)
..
..
" ŞiiR; d e, KUVVET " - B U L A M A Y A N,,
, b i r, Ş A R K I,,
O Z A N I N I; hiçbir yere taşıyamıyor,,
,,para verilip, satın alınan, B U;
,,POP--MÜZiK- P i y a s asında ..
..
,, arabanın radyosunda takıldığım,
evrensel,, POP-MÜZiK-
,, tüm şarkıların sözleri, içinden, süzülen,,
v e defalarca,-duyulup da, AKILDA- D A,
KALMAYA; BAŞLAYAN,,
P A R Ç A L A R L A /( Şarkılar),,
seçkinleşiyor ..
,,
y a n i, " değersiz, olanları " ,
ayıklamak, için,
/( zaplamak-için) ..
dinliyorsunuz, bu , M ü z i ğ i,
araba, R A D Y O nuzda ..
/( yani % 90 ' ı ,,
" d e ğ e r - s i z " ,
yani, dinlemeye bile, d eğ m e z ..
/( i L L A DA; BEĞENMEK, i ç i n , değil ..)
..
/( Cliplere, bakmayı sevmiyorum ..)
,,
m ü z i ğ i n i, D U Y M A D A N, ö n c e..

.. " B U - K I Z " ; ö n c e 1 -KÂTiL;
sonra, Müzisyen ...
..
/( MÜZiK V E ÖLÜM; bağlantısı,,
b e n c e çok önemli ..
.. b e n d e, bir BESTECiNiN; - ESERiNi,,
seslendirecek olsam,,
i l k i n, ONU YAŞATMAYI, d e ğ i l,,
/( hücrelerini yaşatmayı d e ğ i l ),,
,, O N U
..Ö L D Ü REBiLMEYi, TALEP EDERiM, kendimden ..
/( onun her bir A T O M U N U; MIHLAYABiLMEYi,
O N U N; R E S M i N E /( BEDENiNE)..) ..
..
/( MÜZiSYENi- besteciyi- öldüremezseniz,,
mükemmel-atomlarına ,,
O N U N, R E S M i N E; d e,
ulaşamazsınız ..
/( BESTELERiN-içinde RESiM-aramak,,
i ç i n, b u, kıza verin besteyi,,
MÜZiKÇiYi,, h ı z ı, ile ,,
öldürsün ..)
..
RECEP İVEDiĞE sorarsak, ,,
ADAM; ZATEN; ö L Ü, olduğundan ,,
bir sakıncası yok diyecektir ..
/( otel Kapı tokmağı, benimken ).
..
..
/(RESSAM-DA MÜZiK yaparsa,,
notaları öldürmeden, sesleri geçip-RESME
V A R A M A Z ..
..

Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=WQNlnLxBB7k

Dmitri Shostakovich Piano Concerto No 1 in..." A Ş K TAN; BAHSEDiLECEKSE; ",,
i L K- Ö N C E ;
" Ç A Ğ D A Ş - MiMARiDEN " ,,
B A Ş L A M A L I  ..
..
Murat Oktay Danis ve FAZIL SAY bir bağlantı paylaştı.

Fazıl Say & Serenad Bağcan - Yeni Şarkılar (2015) dinle! Takip etmek için: https://goo.gl/SpQWjc iTunes :http://bitly.com/1OquN28 Ada Müzik: http://bit.ly/1...
YOUTUBE.COM

 • Murat Oktay DanisFAZIL SAY aracılığıyla
  1 dk. ·
  ,

 • ," Ö M E R- H A Y Y A M I N " , bu , Ş i i R i N i,
  N A S I L, O K U -yacaĞ ı z..
  ..
  .. MADDE-Y i, m e r a k, edenler,,
  ATOMDA D ö n e n, elektronların,, ASLINDA " B O Ş L U Ğ U " ,,
  ; V A R edebilmek ,için- döndüklerini,, ,,
  bilirler ..
  /( O R B i T A L - FORMLARINDA)..
  ..
  ..
  " N E S N E " nin , /( EŞYANIN ),,nasılsa,,
  ,, - i Ç i- DOLU; iken,, ,,
  " M A D D E nin, ATOMLARININ "
  .. ; içi, BOŞTUR ,,
  ..
  ,,/( MADDE nin hacmine heybetine,,
  büyüklüğüne, aldanmayın ) ..
  /( M A D D E Y E; TAPINAN,,
  MUTLAK- B O Ş L U Ğ A, TAPINmaktadır,,
  A S L I N D A )
  /( " ALLAH " , inancının da, temellendiği,,
  AKIL da, MADDEnin B O Ş-olmasına,, -TEMELLENir,
  s a n k i ..)
  .. ..
  ..
  ..
  ..
  E Ş Y A N I N; içini , D O L U ; SANIP;
  /( DÜŞÜNCELERi-ile, EŞYANIN;
  i ç i n i, doldurduklarını , s an a n lar..)
  O N A, SAKIN; O L A ; K i, T A P I N M A Y I N,,
  d i y o r, HAYYAM ..
  ..
  ..
  B U R A D A; MATEMATiKÇi- HAYYAMIN;
  ,, belirttiği, ikinci, H U S U S,
  i N S A N - FORMU; i l e,,
  A T O M; FORMUNUN;
  " PARALELiTESi ", dir ..
  ..
  i n s a n-ın MiMARiSİ; , en çok A T O M ;u n,
  mimarisi, i l e, ÖZDEŞLEŞTiRiLEBilinirdir..
  ..
  .. i n s an ı n, da, i ç i n d e,,
  ,,E N DEĞERLi- VARLIĞI,,
  ,,
  " i n s a n ı n- içindeki- B O Ş L U Ğ U D U R ,,
  , b e l k i,, A K L I D I R, diyor,
  .. y ,i n e, ; HAYYAM ..
  /( matematik d e, AKLIN-Mimarisi, ile yapılacakken)..
  ..
  ..
  BOŞLUĞU DÜŞÜNCENLE DOLDURUP; D A,
  bir i ş, yaptığını sanma, ,,
  A S I L; i Ş,
  senin , içini,
  A K L I N I; " B O Ş; TUTULABiLiR,
  olman ,, , i l e, ; Ç O K T A N,,
  yapılmıştır, B i L E S i N ,,
  ../( ALLAH - TARAFINDAN )..
  ,,
  ..
  A K L I N ; , " B O Ş L U Ğ U ",,
  , V A R; edebilmesi,,
  B U NEDENLE; ,, E N TEMEL;
  i n s a n, OLMA; E Y L E M i D i R,, ..
  ..
  n o t :
  K E N D i, AKILLARINI-EŞYALAŞTIRMAYI-
  B O Ş L U K L A R I- eşyalaştırmaya, uğraşmayı ,,
  " A K I L- YÜRÜTMEK " , , SANALARA,,
  çatıyor, her halde, HAYYAM ..
  ..
  A K I L- BOŞLUK; V A R EDEBiLENDiR ..
  İ N S A N, D A;
  Ö Y L E ..
  /( k i, b u, ; savaşın, D A; TAM- t e r s i d i r ..)
  ..
 • ASLINDA MATEMATiĞiN- ŞiiR ESTETiĞiNE, katılışı,,
  HAYYAMIN; G ö Z ÇUKURUNUN; i Ç i, d e ZATEN-B O Ş,
  KöR; ; olana,,
  /( BOŞLUĞUN-KENDiSiNE ),,
  " BAK DA BOŞLUĞU- G Ö R " ; diyor,,
  olaması,ndaki, PARELELLiKLE ,,,,
  olmasında, b e l k i ..  d  e ..

 • ÖMER HAYYAM / EY KÖR
  Ey kör! bu yer, bu gök, bu yıldızlar, boştur boş!
  Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut hoş!
  Şu durmadan kurulup dağılan evrende
  Bir nefestir alacağın, o da boştur boş!

Murat Oktay DanisFAZIL SAY'ın fotoğrafını paylaştı.
1 dk. ·
,, " Politik, -TOPLUM-MiMARLARININ-R E A L i T E lerine "
-, iner - i s e k ..
,,ORADAN- " M A N Z A R A " ,,
; NASIL, görünüyor ..
..
..
..
A P O ' nun, STRATEJi, değiştirerek,,
" MARKSiST-LENiNiST - P K K , teşkilatlanmasını
f e s h e t m e y e,
tasfiye etmeye- kalkıştığı,,
bizlere, " bu " ; açıklığı, i l e,
,, söylenmedi ..
..
/(APO' n u n,, P K K , yı, iSLAM temeline,,
yaslama stratejisinin, K Ü R T L E R i n,,
özgürlüğü, için,,
d a h a, d o ğ r u, bir strateji ,,olduğu, f i k r i n e
saptığı ..)
B A S i T-H a l k ı n , normal vatandaşın, gözlerinden,,
saklandığı meydana, çıkıyor ,,
şimdilerde .. ..
..
/( BU Memlekette - Vatandaşın, basit haberleri,,
B A T I D A , olduğu gibi ,
a l m a, edinme , bunlarla B i R E Y; yapılanmasını,,
V A R - EDEBiLME-
,, H A K K I; v a r , m ı dır ? ..
..
S E L -HADDiN; D E M İ R- TAŞ,, ,,
,,iSLAMDA- BiRLEŞTiRME;- ÇÖZÜM- S ü r e c i ,,ne,,
karşı , HADDiNi, bilmeden,, h  L Â,,
" MARXiST- L E N i N ist ",,
hayat görüşü, ve F i k i r - TABANINI,, korumakla,,
, i T H Â M, ediliyor, ; Ş U günlerde ..
/( KAN-DiL- D , E k i, ; DAĞLILAR T a y f a s ı, da,,
e m e k l e r i, n i n, BOŞA- gitmesine,,
sinirlenmelerde,, v e , DEMİR- T A Ş I,,
,, köşeye sıkıştırıp,,
" TÜRKiYELi-MARKSiST ", M a s k e, sini,,
d ü ş ü r ü p, onun,, Y Ü Z Ü N D E , b i r,,
,, bir " MARKSiST-KÜRT- M i L L i Y E T ç i s i " ,, nin,,
y e r l eş m i ş,
,, olduğunu
,,söyleyerek, O N U; köşeye, sıkıştırıyor ..
../( N E - B Ü Y Ü K- T i Y A T R O,,
N E BÜYÜK; HIRSLAR; E G O lar,, O Y U N ; OYNUYORLAR,,
v e bunlar bizlerden, saklanılıyor, yıllarca,,
A S I L - B Ü Y Ü K - O Y U N L A R ,,
T i Y A T R O S U ..
F a z ı l ı n, dediği, gibi ..
..
..
..
..
..,, M E D A H- TiYATROSUNDAN,
HiTABET- SANATINDAN; çözecek,,
anlayacaksınız,,
,, b u oyunda nerede, duracağınızı ..
..
/( ORTADA DURAN, bize yardım, e d e n,,
" T E K, oyuncuyu " ; beğenmez misiniz,,
alın, s i z e , OYUNUN; A S I L,,
gerçeği,,
sizi d e BU REEL-OYUNA; katalım, d a ,
görün, N E ; OLDUĞUNU ..
..
..
R E A L i t e, ,i l e, YÜZ; YÜZE; gelecek,,
O Y U N U, ASIL-REEL- SAHADA; OYNAYACAK,,
gücünüz olduğunu, ç o k,,
i d d i a, ettiniz ,,
A L I N; size, " ASIL-REEL-TiYATRO " ..
..
D Ü N Y A D A; GLOBAL-ÇAĞDAŞ; yapılanma, nın,
EMPERYALiST-KANADINDA; n e l e r, oluyor ..
T a r i h, yazıcıları, Filozoflar, İ d e o l o g l a r ,,
toplanmış, karar v e r m i ş l e r, K i,,
" D i N S E L- DEVLET, ULUSAL- YAPILANMALARININ,,
artık, d e v r i, geçiyo r..
..
..
T A N R I N I N- YARATTIĞI; i n s a n -yaratılışının,
içine -k a Ç I P, da saklanamazsınız ..
..B U EĞEMEN-EMPERYALiST;
B A K I Ş-V E- ,,ANLAYIŞA, g ö r e,,
,,i n s a n ; da, ETTEN-KEMiKTEN; bir, MA>ĞARA,,
v e , H u m a n i t e- b u- Mağaranın, içine,
kaçıp da, gizlendiğinde, D E V L E T L E R,,
onları, zorla, b u, etten mağaralardan,
a n c a k,,
çıkartabilip ,, , d a, yönet-i m- sağlayabiliyor ..
/( s e v k- v e- idare-gerçekleştirebiliyor )..
/( ASKERE; d e ,, zorla, mecburen, alınabilirsiniz ..)
..
..
MARKSiST- REALiST-M A D D E C İ, görüş,,
,,seküler anlayışla,,
insanları, TAŞTAN; MAĞARALARA,,
sığınmaya, zorluyor, diğer taraftan,,
V E; ,,
onları, insanın -k e n d i- - mağarasına- sığınan-
cemaatleşmelerden,,
böylece, koruyup, ayrıştıracağını, d a,
iddia, ediyor .. ..
,,
,,
.. b B U Marxist-ANLAYIŞ- REALiTESiNİ,
biraz daha açarsak,,
,,aslında S A V A Ş; ; " ETE-KEMiĞE; SIĞINDIRILANLARLA " ;
,, /( D i N- DEVLETi-n d e, O R D U, üzerinden d e,,
cemaatleşme, sürdürülmekte ,i s e, ... ,, ),,
,," TAŞTAN- M A Ğ A R A Y A , sığınıp,,
insanın, içine sığındırılanlardan- olmamaya,
i n a n d ı r ı l ı p, d a;
MODERNiZMiN-REALiTESiNİ,
kabul e d e r e k, Ö N- ALABiLMEYe,,
çalışanların, m ü c a d e l e s i " ,
/( S A V A Ş I; ),,
olarak, PLANLANILIYOR; OLMAKTA ..
,,e m, peryal i z m- - M i M A R L A R I N C A..
sanırım ..
..
..
A . B . D .,, Marxizmi, tepeledikten, s o n r a,,
,, M A R K S i S T- MADDE- REALiTESini,
V A R- E T M E, işini, d e, yine,
kendisi, üretmekte, OFiSLERiNDE ..
/( B U BÂB ' D a,,
,, P K K , yı, desteklemesi,, n i n, sebebi,,
,,k e n d i- D i n- TABANLI-* ULUSAL- yapılanmasının,,
s a d e c e, kendi, sisteminde, bulunmasını,,
istemesi, olmalı ..
/( k e n d i, ordu insanını, v e cemaatleştirmelerini,,
e ğ e r, kendi, ülkesi, içinde, i s e ,,
çok daha kolay kontrol edebilecektir,
D E V L E T; olarak ..
/( T ü r k, ORDUSUNU; ancak,,
KAFALARA; ÇUVAL-giydirierek,,
kontrol altına, alıp, kimliksizleştirmek,,
durumuna düşmek yerine,,
,,P K K , y e, yaptırtıyor, b u, i ş i ..
..
" M A Ğ A R A- REALiTESiNi ", yaşamak,
durumunda bırakılan,, B i R E YU ;
,, sıcak çorbasını,
ocak başında, ailesi, ile, birlikte,,
yudumlamayı-ülküleştirenlere, A C I R, m ı ..
..
..
B Ö L Ü N M Ü Ş; insanlar,ın T O P L U M U; z a t e n,,
U L U S , özelliklerini, ç o k t a n, yitirmişken,,
A . B . D ., D E V L E T; ,, Mimarlarının,
,, b i z i m, TOPRAKLARIMIZA; h i z z a,,
verip, buraların, yönetimine, d e ,,
uzaktan, soyunmaları,,
i s t e n m e k t e, i k e n,, , onlardan ,,
,,
onlar d a, ,, bir Marksist ölümüne-, bir ORDU- e r i n i n Ölümünü,,
,, d e n g e l e y e r ek,,
b u,işi, sürdürürler ..
/( A B D, inek çobanlarının, Ülkesi, i k e n,,
i L K i n..onlardan bunu Talep e d e n e,
BUNU- V R i R L E R ) )
.. V E; FAZLA TARAFLARINIZ,,
B Ö Y L E L i K L E, DENGELENiP,,
y o n t u l u p ; ,,
,, y ö n e t i l e bilinir, bir, T O P L U M A,,
dönüştürülür v e EMPERYALiZM E, veya, onun,
M A R K S i S T- KANADI- DEMOKRATiK- K A P i T A l i Z M ,
- T R E N i N E- V A G O N U N U Z; L A,,
-E K - LE NE- BiLiRSiN i Z ..
..
..
..
..
n o t :
..
.. b ö y l e Fotograf v e, yayınlar, d a,,
b u, saatten, sonra,
" SAVAŞA-ÇAĞRI ",,
v e ,
b u SAVAŞ, v e YÖNETiŞiM- oyununa,
daveti y e,, - ÇIĞIRTKANLIĞIDIR ..
/( KIŞKIRTMA L A R I -DIR ..)
..
,, içinde e n e r j i, birikmiş, olanları,,n
E n e r j i l e r i n i-sağmaya, yönelik ..
/( üreten, b i r, ULUS; olarak,,
enerjinizi, kullanamayacaksanız ..)
..
/( yoksa-savaşacak, öcünü alacak, olan,,
l a r, ,, z a t e n, çoktan, silahlarını,,
edinmişler, siper, v e, mevzilerine,
inmiş, savaşta yerlerini,,
almışlardır, b i l e ..
AĞIR-R E A L i T E L E R i n -D E,, ,,
T A Ş T A N- MAĞARALARINDA,,
v e y a , ÇORBA-kuyruklarında .. )
..
.. n o t : Y o k s a,
M H P; n i n dediği, g i b i,, :
,,
" TÜRK- REALiTESi " ,,
" -K Ü R T, REALiTESiNiN " ,,
...../( T Ü R K; REALiTESiNiN, A Y N A- görüntüsü,,
olması hasebi, i l e,,),,
içine , M U T L A K A; yutulmasına, m ı,
TEMELLENDiRiLMELi dir..
..
/( MHP-nin, " KÜRT Kardeşlerimize " , A Ş K I,,
DEVLETiMiZiN- bu günlerine,
anlamsız-olduğu düşünülen-damgasını,
tümüyle- - vurmuşken ..)
..
P O L İ t i k a,, b i t m e z, tükenmez,
e n, B Ü Y Ü K; T i Y A T R O; S A H N E S i,,
iken ..
..
n o t : bu arada , FRANSIZ filmi,
beklediğimden çok, enteresan, ç ı k t ı ..
http://www.sinemalar.com/film/233571/caprice-2015
Aslan gibi aile babası.. Binbaşı Arslan Kulaksız...
Bu fotoğraf şunu anlatıyor; Sivil elbisenin içindeki insan da insan askeri elbisenin içindeki insan da insan.
Nur içinde yatsın bu ışıklı ve güzel insan.
Ah... Ah... o bir kişinin akıllara durgunluk veren hırsı, durduk yere alevler çıkarıp barış arayan halkları ateşe atışı,
ne büyük insanlık suçudur.. Ne büyük...
Memlekete "barış" bir daha ne zaman gelir bilmiyorum ama barış ve dostluk içinde yaşayacağımız günlerin tarihi uzunca bir süreliğine ertelendi belli ki...
Her gün felaket haberleri...
Yazık bu insanlara.
Yazık.
İnsanoğluna yazık.
https://www.youtube.com/watch?v=Ltc655Mw5rU


'' PARÇALAYICI-PARSELLEYiCi- L E R i N, ; K Ö Ş K L E R i " ..
..
" PARÇALARKEN " , PERVANELi, UÇAKLAR; Kullanılıyordu ,, ..
,,sonrasında, P A R S E L A S Y O N, ö n e m, kazanınca ..
daha düzgün ÇiZGiLERLE, PARSELASYON SAĞLAYAN,,
" Ç E L i K UÇLU; ÇELiK-KALEMLER " ,,
" K Ö Ş K - oldular " ,
, birilerinin, G Ö K L E R i N E " ..
,,
/( " ç e l i k- K al e m " , varken,,
,, v e çizgilerini, çok, hızlı çizebilirken ,,
kelamın esamesi, m i,
okunur ..)

..
..