27 Şubat 2015 Cuma

" TOUCHiNG-WiLL- 2-t H e- MUSiC-A N G E L ",W H E R E, i s,
; U'r
,, ", L i T T L E - C r a z y " ..
thing ..
/( I -am-2- , HAVE- my- T H E-SOURCE-OBJECT-of, mine ) ..

"Crazy" by Seal from Seal, available now. Download on iTunes: http://bit.ly/13VVMNu Connect With Seal:Website: http://www.seal.com/ Facebook:https://www.facebook.com/Seal Twitter:https://twitter.com/seal YouTube:http://www.youtube.com/user/SealOfficial "Crazy" Lyrics: In a church by the face He talks about the people going under Only ch...
YÜKLEYEN: WARNER BROS. RECORDS" TOUCHiNG-WiLL- 2-t H e- MUSiC-A N G E L " 1 03 2015/ 0
__________________________________________________
MELEĞE DOKUNMA-İSTEMi..
/( MELEK VUCUDU; i M' LERDEN; OLUŞUR ..)

RESSAM; iS E N i Z,,
R E S' i M L E;  ,,;   "  iM' L e y e Bilecek sin iz. " ..
RESSAM,    ;  ÜST ÜSTE; i M ' l e y e b i l e n d i r..
B  Ö  Y  L  E  L  i K L E; ,,
bir RESSAMIN DANSI; D  A, ü  s  t-ü  s  t e -
"   iMLEYEBiLMELERLEDiR "  ..
,,
B  U V i d e o d a,, RESiM, yapan bir ressamın,
,, "  kımıldamazlığının, içinde bekler oluşunun " , /( resim yapma,  esnasında),,
,, çoklu, /(multi), hareketlilikle,,içinde  biriken hareketleri dışarıya,,
çıkartma, /( dans etme eylemi ),,
s  e   a  n  s   ı  n ı  n,, m e c b u r, bırakışıdır ..

RESSAM; aslında, s ü p e r, hızlı , bir sporcu , i k e n,,
,, YAZI; i l e,, /( bir sayfaya 4 yazı, birbuçuk saat sürer),,
,,KIMILDAMAZLIĞA; geçer, ilkin..
S   O  N  R  A; bir Ç e ş i t, İMLE , Y A Z I, yazma işlemi , plan,,
R   E    S   '  i M; yapma esnasında  d  a,,
" BEKLEYEBiLME; v e KIMILDAMAZLIK; sürer " ..

,,D  A  N  S; b  u, nedenle ,,
uzun süren, DURUP; BEKLEME VE KIMILDAMAZLIKLARIN;
içinde beklemiş, hareketlerin,,
H I Z L I; bir, ş e k i l d e,, D I Ş A  VURUMU; O L U R ..

,,DANSTA; içinde beklettiğin,, Ş  E  Y;
dışarıya çıkacaktır, acilen ..
" V U C U D U N;  YENiDEN_ HÜRRiYET; V E,
ÖZGÜRLÜĞÜNÜ; E D i n e c e k t i r..

,, MÜZiĞiN-A K L I,
V U C U D A; MELEKLERiN-ÖZGÜRLÜĞÜNÜ S U N A R ..
RESiM; DE; MELEKLER; ALEMiNDE; V A R;
OLDUĞU; i ç i n,,
D A N S; aynı zamanda da, ,,
" RESMiM;  d  e,  özgürleştirilmesidir ..
" E Ğ E R; MELEKLERi, T U T U K L A D I; iseniz,,
R  E S  i  M;  ESNASINDA; RESMiNiZiN;,
i ç i n d e..


_______________________________________________________
D a n c e, 2- m e, ;
; is to dance with,
; ,, t h e, " ANGEL-o f- T H E - M U S i C "..
,,
w h e n, A; M u s i c-GROUP; MA K E s,-M U S i C,,
,,every instrument-PLAYER; M a k e s , the-PART;
o f Music and, D A N C E ..
,,
t h e n, when, M U S i C; i s, O U R ' s,,
/( i n OUR-ROOM),,
,,i n O U R-ABSOLUTE-VOLUME-/(MiRROR ),,
W E A R E; f r e e, 2- T O U C H,
every, single , " SOUND ", /( or note o f), t h a t,,
" MUSiCAL; STRUCTURE; /( t h a t, " MUSiC-A N G E L ..
,,
D A N C i N G; W İ T H; M U S i C- ANGEL..
,,/( not W i t h, A-WOMAN,, ) /(as usual)..
..B U T; " W O M E N-can, M A K E, that D a n c e,,
also, i n, their, MiRROR,,
i n, t h e i r, " OWN-R O O M s. " ..

,, H E R E; MUSiC-i s, " COMANDiNG, &Conducting, m e..
/( that m e a n s, , ONLY-M U S i C;
i s " going to, COMMAND & conduct, m e,,
,, i N, ; L i f e " , also..
,,
,,I G i V E; THis, ONLY-2-M U S i C-A N G E L ..


https://www.youtube.com/watch?v=l9LJocUmihw&list=UUoclApcUHJH_NyOZI_kqZ8Q
https://www.youtube.com/watch?v=paOisquz-4Q&list=UUoclApcUHJH_NyOZI_kqZ8Q

https://www.youtube.com/watch?v=qtIiOQmJCso&list=UUoclApcUHJH_NyOZI_kqZ8Q
https://www.youtube.com/watch?v=GQxW9A1slQ8&feature=youtu.be


n  o  t  e  :
, t h e Video :
DESiRELESS-VOYAGE VOYAGE ..
https://www.youtube.com/watch?v=6PDmZnG8KsM&list=FLoclApcUHJH_NyOZI_kqZ8Q&index=25


1 dk. ·
A S I L; OLAN;
" M Ü S L Ü M A N L I K ",,
,,çağında, yapılabilinecek, ..,, ;T E K; D E V R i M;
BiÇiMi, mi, i d i ..
..
/(ASIL MÜSLÜMANLIĞI; K i M,
bilip, anlayabiliyor, b u g ü n ..
/( onun a s ı l-DEVRiMsel-özünü,
,,hangi D E V R İ M C i ler, araştırıp, BULUP,
/( D E V R İ M L E R; tarihindeki,
D O Ğ R U, yerini, o n a, vererek,,
" D E V R i M L E R-EDEBiYATINA, " ,,
ekleyebilmeye, ö z e n i y o r ..
..
/( DEVRiMCi, ; ,, h e r tür, devrimsel, ÖZÜ;
ö z e n l e, d e r l e r, V E de, a r ş i v l e r ..
/( E Ğ E R ASLEN-GÜÇLÜ-BiR DEVRiMCi, ö z,,
içermekte , i s e ..
,,
/( DEVRiMCiLiĞiNiZE; güvenirseniz,
Müslümanlık, öğretileri içinde devrimciliğinizi
yitirmez,,
o n u n, içinde DEVRiMSEL; o l a n ı,,
,,v e , " biçimini ", N E T leştirirsiniz ..
,,
/( DEVRiM, olmasa, i d i, ASIL-Müslümanlık,,
,,b u g ü n e, d e k, binbir çeşit,
KARŞI-DEVRiM, hareketi,,
157 Ç e ş i t, " D i n Bezirganı-v e Softası- t ü r ü ",,
,,tavşandan çok, yavrulatılmazlardı ..
,,
D E V R i M C i,, /asıl Devrimci),,
d e v r i m i n, h e r, BiÇiMiNi,,
V A R ETMEK; /( b i l m e k),,zorundadır, k i,,
127 çeşit, karşı Devrim-edebiyatı
savunucuları karşısında,,
,," D E V R i M i N ", Ö Z Ü;n ü
AYAKTA - T U T U P,, ;
" V A R- E D E B i L sin.. " ..
,,
/( aksi taktirde en sert SOL-Edebiyatı-Siyaseti d e
d e v r i m, kategorisine, bir türlü,
yükseltilemez,, o l u r ..
/( CHP; Cumhuriyet Cemaati, bezirganlığına
soyunursa, Din, Cemaatlerinin d e,,
olsa olsa, d ü ş e n,,
" NALLARINI; T O P L A R " ..
/( v e, yine onlara, i a d e, e d e r.. )
n o t : ,,
.. çok enteresan, 20 yıl öncesinin,, efsane şahsiyetleri,,
,,k u z u , kuzu, " d e ş i f r e -edilirlerken " ,,
/( siyasetleri-ayak oyunları, ikircilikleri,,
kendilerine yansıtlırken, nasıl, da, birer ayna, gibi,,
ü z e r l e r i n e, düşen, beyaz ışığı,,
,,başka yönlere, yanısıtıp,
saklanabilmeye , çalışıyorlar ..
ENTERESAN; ENSTANTENELER ..
,,
BEYAZ IŞIK; DOĞRU, söz gibidir,,
TÜM, r e n k l i l e r, ton-yanlışları, deşifre
, o l u n c a,,
nasıl da renklerinin t o n-ayarına, uğraşıyorlar,,
,,bakışlarını, göz bebeklerinin karanlığını,,
onlara söylemeye, cesaret eden,
" KARA SAKALLIdan,
bakışlarını kaçırırlarken .. -, yan -dönen-VUCUT-pozları, i l e- .. " ..
,,
..
,,DAYASANIZA-GÖZ BEBEKLERiNizdeki-BOMBOŞ-KARANLIĞI,,
ADAMIN; MAPHUSHANE-KARANLIKLARINI,
,, fırsattır- bilerek,,
/( VERDi i s e, ALLAH-V E R m i ş t i r-diyerek)..
,, sakalınına yürüttüğü,,
,, s a f, V E ; A S I L-
i ns a n ı n, -" göz bebegi-karasını "),,
M U T L A K I N- ASIL-KARASINA ..
/( KARA-KILA) ..
,,
/( uzatıyor, ADAM; k a r a sakalının, her, bir telini,,
birçok-k e z- göz-bebeğinin ,, asıl -mutlak karanlığı,,nı
biriktirmiş, olarak s i z e,,
/( A K I L_EMEĞi-İLE ::)
/(MAPUSHANE-KARANLIĞINA SARINIP-D A) ..
/( A  K  I  L  SADECE MUTLAK-KARANLIKTA-
-YÜRÜTÜLMELi, i K E N )..,,
,,
,, s e ç, beğen, sakal kıllarından, birini,,
adamın çoğulcuğluğuna, d a, sığınabilip-, de ..
/( SAKAL kıllarından birini olsun, b e ğ e n, anacım ..)
/( tüm sakal-kıllarını- " KARA-SAKALI n",, t ü m ü n ü,,
sana uzatılmış, sanma ..
/( alışmışsınız -tabii-sistemin - eşyasını-HÖRGÜCÜ; i l e,,
C E B i N i ZE> Endirmeye ..)
/( ADAMIN; KARA SAKALINI; da ,, GÖTÜRECEKSiNiZ,,
y u v a r l a y a c a k sınız,,
başka bir-yöne,,
,, " mutlaka- bir kılıfa sarıp " , d a ..
EK ; :
" ASIL DEVRiMiN-V A R L I K-sorunsalı, ü z e r i ne " ; K i T A B I ,, ..
saife,, " S a r ı , elektirik ışığı tacirleri " ..
.. v e gün- ı ş ı ğ ı ..
444.147 Görüntüleme
Mustafa İslamoğlu'nun duruşunun bugünlere ait olduğunu söyleyenlere ithafen...
Bugün yeni duyduğunu söyleyenler 20 yıldır hiç dinlememişler.
Yıl 1996, Siyaset Meydanı
Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
Az önce ·
,,ona ö y l e, demezler Z A T a ..
..
,, "Kutsalın yarımlamalarını - kıskanan- yüceci-e l i t l e r i n, "
" şımarık-d a, olmak-ihtiyacı " ,,
,, a s ı l, yanıltıcı v e, bölücüdür ..
/( elitler yanlış, YARIMLAYICI,
ve yanlış, ayırıcı, v e
yanlış-paylaştırıcılar, olurla,r ..)
,,
,,
..
D E V L E T-;
" TANRI TARAFINDAN;
,, " HAKiKİ-Y A R I M L A N M I Ş L A R I N ";
KURUM-KORUNMASI; OLURKEN " :
____________________________________________
/( TANRI-HIZLI-YARIMLAYABiLENDiR; " ,,
V E " DEVLET ;
BU HAKiKi, " Y A R I M L A M A L A R D A N " ;
v e yarımlanmışlardan, ,,
D O Ğ A R ..
/( V E; ,,ancak hakiki yarımlar,
" t ü m-tamlara " - e vr i l i, r l e r..
DEVLETE-temellenerek . )
s a d e; E K O N O M İ, TANIMI .. :
______________________________________________
/( e v l i l i k, PARA-basar, v e
para- " e k o n o m i n i n-tam-ŞEYLERiNE " ,
/( ekonominin ürettiklerine)
temeller,
" DOĞRU-VE-D Ü Z G Ü N -DÜNYA EŞYASINI " )..
/( KADIN, VE ERKEK, hakiki; yarımlar-y a,
,, dolayısıyla, evliler, " tam-tümü " ,
var e d e b i l e r e k, , ;
D E V L E T E-TEMELLi,
EKONOMiYi,D E; V A R; edebilirler ..
/( cinsel-tümlemede, her ETE-ETLE--gir-ÇIK;
, b i r, EURO-yu temellendiren,,
" dar aralık-geçitlerinde ",,
/( dağlar arası, o v a , ovalamalarında,, d a )..,,
" bir EURO-SiKKESİ " ; ü r e t i r.. )
/( en azından, edimlendirir-EURO y u,
insan beyinlerinin i ç i n d e..
v e, 1 Euro eden bir tam-/(ekonomik), nesnenin
üretimine , s e b e p, oluşturur ..
çalışma fabrika ve iş yerlerinde ..
,, fahişle-fahişeleştirilmeye çalışalan-
-işçilerce ..
/( sözüm -o n a, s e x, i, aşşağılayacak,,
fahişleştirecek, i ş ç i y i, fahiş'e
,,s ü r ü k l e y e n, uyanık akıllı, b u r j u v a..
/( çok çalıştırılan,i ş ç i n i n,
AKLI, d a, tamamen, s i l i n e bilecekken,,
" AKILLILAR KLÜBÜNÜN-L E H i N E " ..
..
,,
,,bir-AYDA; et içinde kaç git-gel yaparsanız, sizin,
EVLiLiK, ekonominizin, üretme tabanı da, odur ..
,, çok üreten, devletlerde, s e x, d e, çok, işlektir ..
Buradan şu tanıma, da, varılır..
" H O M O-EKONOMiKUS " insan nesli-, olabilmenin,
tek ş a r t ı,,
, " s e x, yapan, k i ş i " , olmaktır ..
/( yani s e x, yapmayan, -yapamayan-
, ekonomiye katılamaz,
katılmaz ..
/( BUNUN ADINA DA; S E X; demezler,,
HOMO-EKONOMiKUS l a r,, ; EURO; basıyor,l a r,,
d e r l e r .. ),, ekonomi, çevrelerinde..
/( EVLiLER-KLÜBÜNDE )..
,,
..,,,,
not :
_________________________________________________
B i z d e, cinselliği, kısmayı,evlilik- s e x i n i,
/( v e ekonomik, çok, üretmeyi),,
/( v e dolayısı ile BU-Dünya ekonomisini,,,,)
k ı s a n, KADINLAR; ,,
niye EURO, basmayı durdurursunuz,,
,, " yarımlayıcı-yarığın, z e m i n i " sahibi,,
kadınlar ..,,
/( BU; DÜNYAYI; kısmak zorunda, kalmış,,
,, -yitirdikleri, çok olanların- ,,
Ö T E-ALEMLERE; temellenmeleri,
d e, devrimci, bir, yaşamak-istemek hareketi,
olurken, mükemmel-müslümanlık ..asaleti ..
i l e ..)..
sexten -kıstıkları i l e,,
- " , sosyal-s e x i,n, ,,üreticiliğine soyunan " ,,
çok-konuşkan
kadınlar,,ımız ,,
" yapay elit-sınıfı- oluşturanlar "
-yaratıyorlar-sanki- ,, olurlar .. ,
" konuşkan-e l i t, yarımlamacılarımız ",, ı n
" yapay, -kadın-cemaatçilikleri " ..
..
/( KADIN; diyemeyeceğim, onlara
çünkü TANRI -PATENTLi, yarımlama yeteneklerini ,
küçümsemeyi, i ş, sanırlar .. ..))..
/( TANRI-YARDIYSA-
YARIK; ÜZERiNDEN-YÜRÜTECEKSiN;
DEVLETSEL-ekonomi- G e m i , i n i .. )
,,
..kendileri , " yarımlamacı konuşmalarıyla ,,
/( sanki , yapay-yarımlamalar,,
,, d o ğ r u, paylaşyırmalara, v a r a bilecektir .. ..)
B U; kendini, " TANRI-ÜSTÜ,,TANRI; ",,
; sanma, ; " H ü k ü m , sahipliğine " ,
d e, çok, kolay , soyunurla r..
,, Y A P A Y- E l İ T; -sınıfı üreticileri ) ..
..
B U N L A R;
/( YAPAY-ELiTL-KADIN-YARIMLAYICILAR),,
DÜNYANIN;
" belirleyici, YANLIŞ; kırılma noktalarını " ;
- EMEKLE-sanki- O L U Ş tururlar..
, " ,i n s an ı n; t a r i h i n d e " ..
..
/( ö y l e, Afrikalıya bakıp, da,, elit çukulatası,
yemeye soyunmaya, kalkışmakla,
" tam-tüm yarımlamacı-evrensel,,
entellektüellik, d e, olmaz ..
...../(,,geleneğin, ç o k t a n, ,,
OTURTULDUĞU; y e r d en..
konuşupta ) , d a ..
" A K I L; bile yenilenebilmelidir,,
TANRISAL-HIZIN-eşitlemeci-yarımlamalarıyla "
.... i ç e r i k l e r d e....
/( neydi O, IRAK FELLUCE,EL- SADR,,
DÜN; AMERiKAN-SNiPER-F i l m i n d e..
..http://www.sinemalar.com/film/219800/american-sniper
..
____________________________________________________
/( TANRI-zengini,/( çok yetenekli)
olmadan;
; yapay-y a r ı m,,yetenekleriyle,,
,," Tanrı-zengini " ,, oluverrirler , ya, " elit-saraylılar " ,, ..
/( vereceğim vereceğim deyipte ; a s l a,, vermeyenler ) ,,
.. ,,
,,YOKSA HAKiKi,/(yetenekli) ZENGiNLE-
" İSTEYEREK-Y O K S U L" ,,
tam bir dayanışma ,i ç i n d e d i r..
,,
/( en a z, YOKSULUN; d e r d i, kadardır,,ç ü n k ü,,
zenginliği, taşımak
/( FAZLA OLANIN-DEPOSU),,o l m a y ı ;
derdi,d e r d i, eDiN' ebilmiş,
Z E N G i N ) ..
/ ,,V E; Hakikaten YOKSUL,olmayı isteyen,
yetenekli-kişi,,/( K i Ş i ),,
zengine bakar v e;
" buna bakar, bunu görür " ..
..
Y O K ; olsun istemez, miyiz, bazen,
" bizi kuşatan, h e r ş e y ", Y O K; ol u versin .. ....
" Y O K ' ; S U L " ; olabildiğinizde,,
yapabilecekleriniz, belirlenir,,..
V E; yeteneğinizle-, yalnız kalabilip,,
,, " ÇOK-Ç A L I Ş K A N- ÇALIŞMA -YAPMAK ,,
" , başlayabilir,,
/( nerede nasıl nekadar, ne zaman,çalışacaksın,
s e n, belirleyebilirsin, çok-çalışma özgürlüğünde,
AKILDAN , v e, AKILLI_P A T R O N;dan,
da UZAKTA ,,
b i r, y e r,,
çok, çalışma-ÜLKESi.. )
/( zamanın, içine , /( nesnenin içine ), hakikaten, i n e bilmek,,
çok çalışabilme-, i l e, d i r, y a l n ı z.. )
.. Y O K; sulun,,
,, çevresi, bomboş,,
/( çalışmaya y e r, v a r ),,
/( S O L, hakiki sol da, buna ,
temellenir ..
/( yoksul yeteneklinin, yeteneği temelli
çalışabilmesine ) .. )
..
..
,,zengine teşekkür eder, Y O K S U L,
fazla eşyayı, kendi çevresinden alabilip,,
,,b i r, süreliğine, D E P O la yabilen,,
s a r a y l a r ı, üretebilmesine ..
" HAKiKATLE-yalnız kalabilip ", /( hakikate-inebilip ),
" Ç A L I Ş A B i L M E; HAKKINI; ",,
i S T E Y E , bileceklere..
,,ö y l e, değil m i, EZiK AFRiKA-BURUNLU,,
U Z A K-DOĞUDAN; B A T I L I Y A,
bakan, fotograftaki, minik, k ı z..
'Afrika'daki yoksulluk, bencil zenginlerin doyumsuzluklarını gizlemeye çalıştıkları maskelerini kaldıran en belirgin gerçekliktir.
Dünya, bencil zenginlerle dolu.'
Zata

25 Şubat 2015 Çarşamba

" PENiS_ A S- ADVERTiSEMENT " ; &-PERCEPTiON- 2-our-; VAGiNA ../(MOUTH) , o f, OUR-BODY..- /( - 4-US-2- BE-F.E.D. ; b y, CAPiTALism - MATTER ) ..

" PENiS_ A S- ADVERTiSEMENT " ;   &-PERCEPTiON- 2-our-; VAGiNA ../(MOUTH) , o f, OUR-BODY..- /(  - 4-US-2- BE-F.E.D. ; b y, CAPiTALism - MATTER ) ..

,,Kapitalizm,,     ; i  N; 
/, ahlakı hiçe sayma eğilimli,,
o l a n ı ..  n ı n;  ..
,,   "  A Ğ Z I N "  y e r i n i,
/( V E Y A; ASIL-KAPiTALiZMi-YiYEN,
ALT-A Ğ  Z I-betimliyorlar.. ),,
..(  değiştiriyor..l a r ) ;
İ D D i A L A R I,,  :
..
,,T A N R I  NEDEN; ,,  "   iki A Ğ I Z TAKTI; D i Ş i L E R E   "..
"  T  A  N  R  I;  aHLAKSIZ, olmasa, i  d  i ,, " ,,
,, i  n s a n ı,  i  N  S  A  N A;  doğurTmazdı,,
İ  L  K i N,, ..
,, /( MAKiNALAŞMIŞ; KAPiTALiSTLER;
T A N R I, KADINI;  V  E;
doğurganlığı, y a r a t t ı ğ ı, i ç i n,,
, " KADINLA ", ilgili B A L A N S,,
tutmadıĞını,,
" i T i R A F ", E   D  i  y o r l a r .. ) ..
..
,,
.. DOĞUM-KANALINDAN; girip çıkanın, HADDiNi,
V  E  HESABINI TUTAMAYAN; " KAPiTAL-MAKiNALARI "  ,,
,,  i  T  i  R  A  Z  L A R I N I,,
,, CONTRA-reverse-imPRESSiONist-EXPRESSiON,, i  l  e,,
/( kontra-tersten-izlenimci-dışavurum, i l e ) ,,
,, i  F  A D  E  L e n d i r m e k t e, eylemliler ..
,,
,, b  e  n  c  e,, kapitalizm,,
,, i N S A N-DOĞUM; B  O  R  U  S  U  N  U,,
K U l l a d ı Ğ ı n ı, itiraf, e t m e l i,, artık ..
,, T a n r ı s al, - s e x, VE,  s e v g i n i n -Y O L U;
Yapılan,, /( s e x),,/( yüzyıllarca D i n, sevgisi onunla özdeşleştirilerek)
,, Ş  i  M D  i lerde,,  H  A  K  i  M L  E  R,,
,,/(/ KAPiTALiSTLERE; D E V R-oluyor ..)
,,
,, demem O '  D  U  R,  k i,,
,, Kominizm, D i n i , yasaklıyordu ..
B U N L A R /(KAPiTALiSTLER),,
,,  AKLI-PENiS_ ,, VAGiNAYI d a,-KAPiTALiZMiN-YOLU;
,, e d e b i l m e y i,
" T A K T i K ",  i  Ş;  e d i n' mekteler,,
"  e -WAJEN- üzerinden ) ..
,,
,,
,,
,, ..
/( bilgisayara bakan, kişi, MAKiNA; olmak , zorunda ..)
/( i n s a n;  V E; sosyalizm,
 Bilgisayar Makinasının içinden, t e m i zlenecek ..)
,, /( insan herŞEYiN; içine girmeye,  Ç O K, HEVESLi,
,bir yaratık, y   a..
bilgisayarların, içine sosyalliğin, yerleşmesine,,
b ö y l e s i n e, özgürce ,i z i n, V e r i l, meyecek ..
,,
,,
..

REKLAMNLARI, görmeyen gözlerinizi ,
giyinebilir, misiniz..
A K S i, TAKTiRDE; REKLAMLARI, gören, gözleriniz,,
B  U,  K E Z; h e r  gördüĞüNÜ,
R  E  K  L  A  M  ' dır,  ;  B i L E C E K ..
/( bilinçaltının çorabı, da, BÖYLE-TERSiNE,,
ç e v i r i l e BiLiNiR .. ) ..
,,  b  i  r, A   N,    ;  Ö  N  C  E,,
M A K i N A L A Ş I N.. MAKiNALARI;
KULLANACAKSANIZ ..
,i y i ' s i , m i.Who are we? We are the providers of the platform through which third party advertisers will serve you with different advertisements and commercial offers ('Commercial Content') that are most likely will enhance and optimize your experience. We will serve you Commercial Content so our partners (free software and utility providers) will be able to keep and provide you with those FREE utilities.

 • How does it work?

  By downloading and using free applications and features online, you will see various types of ads based on the website you are visiting (but not necessarily provided by such website).
 • Privacy Control

  We are comitted to your privacy and EMPLOY security standards.

  Check out our privacy policy and ourterms of service
 • Ad Control

  If you don't want to see our Commercial Content you can opt out of one or more of our advertising modules. If you encounter any problem, you can contact us at:
  support@online-browser-advertising.com


B  U  ;  "   R'  E   K ', L  ''  A     M   l a r  ı  " ..

K  i  M, EKLEDİ, b e n,  i  M,
B  l  o  g '   "  U      M  '  A "..

,,kapitalizmin-U  M  U  T,i tüccarlığı,,
/( tüccarlığı ),,
,,b  e n i  m,  U M U T; H A Y A L L E R i M,,
,i  l  e, taban tabana, z ı t  i K E N ..

,,A H L A K S I Z L I Ğ I N; AHLAKI;
,, benim Vucudumun içine  d e, 
girebilmeyi, L i b e r a l l e ş t i r e  c e k s e,,
,, AHLAKIN; t ü m d en,
i m h a s ı,
,,kaçınılmaz, E D i '  LECEK  t i R ..


,, ÇiKOLATA; Ö  Y L E;İ yenmez,,
,,B   Ö  Y  L  E;  YENiL i R,,
" A H L A K I N A  ",  
G   E  Ç  i  Ş  ..
/ COTEMPORARY-A R T- V i D E O  )   :
,, artık, b i r  T E K;   "  E S K i sosyal istler  " , K A L D I ,,
g  ü  n, IŞIĞINDA; ,, E T L E  -S  E  X,,  Y A P A N ..
,,ha bir,  D  E, ,, " E T T E N - Yapılmış, ; HAYVANLAR " ..

KAPiTAListler, ÇOKTAN; KARALTILARIN KARANLIĞINDA,,
/( MUTLAK MAKiNASAL-M E K A N L A R D A ,,)
I Ş I K L A, SESLE-sizinle - s e x,/( A K I L-Mutlak-S  E  x  i, n i),,  yapma
MODUNA;  g e ç t i l e r..
/ " GREYiN-ELLi-T O N U ",, F i l m i n i  d e,,
oturmuş, izlediler, y e n i, YETMENiN;  g e  n  ç, BEBELERi,  D  E ..
,, savunuluyorlarmış, poozunda, savunmasızlaştırıldıklarından , d a, /( b i l e)
haber siz ..


..
CONTEMPORARY-A  R  T- V i d e o ..  :

http://www.hdzog.com/videos/18578/let-katie-kox-do-his-black-rod-to-the-bitter-end/

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün videosunu paylaştı.
Az önce ·
Bethoween, Müziği, ,
" i n s a n ı n, içindeki,
ATEŞi, " m i, tutuşturur, Y O K S A; ,,
" MÜKEMMEL-BiÇiMiN "
;/( Mükemmel FORMUN),,
,, " s o ğ u k, V E; MUTLAK; M E K A N I ",
i ç i n d e, ,, m i,,
,,ATEŞi,, s o n l a n d ı r ı r ,, b o ğ a r ,, ; ;,,
/( b i ti r i r . )
/( i N S A N I N , i Ç, ATEŞiNi ),,..
/ ( B e e t h o v e e n, " d , i n ' lerken,, " ,,
,,mükemmele m i /( MUTLAK MEKANA),
tapınmaktasınız,
Y O K S A ; , i n s a n ı n , içindeki, A T E Ş E ,,
,,kıvılcıma, m ı ..
eklemlenebilmeyi, denemektelerde-siniz ..
/( ATEŞi VAR ETMEYE; kıvılcım yetecekken ..)
..
,, ADAMIN; dediği,
,, n i Y E; ÖTE TARAFA; /( n e r e d e), d ö n d ü nü z,,
,d e d i ğ i, DE;
" B U NOKTA OLSA- g e r e k t i r )..
.." M Ü K E M M E L i Y E T T E N "; mi yanasınız,,
,,A T E Ş , t e n , m i ..
/( i n s a n ı n, içinde, yakılabilen, ateşten,
e n e r j i d e n,, = spiritten ..m i,,
YOKSA; ,, /( " SOUL "=R U H, mükemmeli arzular k e n ) ..
,i N S A N I N ; " R U H U N D A N " ,,
m ı, yana sınız ..
..
KAPiTALiZM; Mükemmele tapınırken,,
SOSYALiZM; h a y a t a , doğaya, /(TANRIYA), tapınmayı
seçer ..
/( VATiKAN- KiLiSE s i, nin, sosyalist olabileceği,
,hiç aklınıza, gelir mi ..) i d i ..
..
KAPiTALiZMin, S O S Y A L OLANI, " H A Y A T I
" B i y o LOJiK; h ü c r e y i " ; ; e z me y e,,
HAKKI; Y O K T U R ..
,, KAPiTALiZM;
" MUTLAK MEKANA; t e k n o l o j i y e,,
v e M A D D D E; T E M E L L L i,,
AKILCI-d e ğ e r l e r e, tapınmakta, özgürdür,,
ancak, " H Ü C R E Y i ", e z m e, HAKKI; o l m a z..
/( değer çatışması, anlamsızdır, b u r a d a..
tüm doğal-insan düşüncesini, zehirler ..)
..
,,
D e m e m, O ; K i,,
insanların, çoklukla yaşadıkları, yerlerde,,
/( ş e h i r l e r d e ) ,, " HÜCREYi ", ezemezsiniz ..
( eğer KAPiTALiZM; kendi AHLAKINI;
i n ş a a , edecek s e.. b i l e.. )
,, şehirlere, d e, kar, yağar.. / ( ağustos, ayında, olmasına gerek, yok,,
aslında,i l l Â,,
/( veya geceleri güneş osun, isterseniz,,
ş e h i r d e, de, ATEŞ; yakabilmelisiniz
güneş d e, A t e ş t e n, TOPTUR, y a )..
..
...... e ğ e r, kar yağdığında, /( k ı ş ı n ) ..
yağmış olan tüm kara, ulaşabilmiş olmak için,
tüm şehri, gezmeme, izin verilecekse,, /( kar yağdımı, işe gidilmez..)
v e y a ,,
G ü n e ş e ulaşma-HAKKIMI; engelliyorsa,
,, yüksek, mekan-BETON-Binaları,,
,, şehirde, d e, güneşi Bulabilme,,
H a k k ı m, hücrelerime,,
v e r i l e c e k t i r..
/( gün boyu terasta güneşlenebilir, v e y a
güneş içeren, cadde, v e, sokalarda, g ü n e ş i-sadece,,
b u l a b i l m e y e,, ona dokunabilmeye,,
,,t u r l a r ı m, /( hücrelerimin hakkıdır ) ..
..
L A F I; uzatmayayım..
Ş e h i r d e, yaşamak, başlı başına, bir, işken,,
/( i ş kence y e, dönüşür) ..
g,d,p , bir d e, o n u n-bunun, AKLININ; ,, iŞiNDE;
çalışma mecburiyetim,, -epeyce 1- ,, f a z l a dan-d ı r..
/( AKILLI-ADAMA, yakın, olup, " AKILLI; olmayı " ,,
-Patron olmayı- ondan, öğreneceksen,,
,git onun, iş yerine ,V E; onun, yanında v e,
yakınında olabilme,
ö z g ü r l ü ğ ü n ü, E ' D i n ..
" AKILLAN )..
bakalım,
AKLIN; kirli havayı, suyu süzebilecek, m i ..
..
/( b u n a, da, itirazımız, olmaz .." i ş v e r ene ) ..
A N C A K; HÜCRELERine, TAPINMAYI,
D O Ğ A Y A; tapınmayı, -AĞACA-SARILMAYI-
sevenlere, d e, " b u, D i n s e l, v e T i N S E L " ,,
özgürlükeri, V E TÖRENLERi,, v e r i l e c e k ..
,,çok değil, adam/kadın,, sevişebilmeyi,
birşeyler, yiyebilmeyi,,
v e yürüyebilmeyi, g ü n e ş i,,
rüzgarı s u y u, yağmuru,,
sıcağı soğuğu,,
s e s i, ışığı,
ağacı, bulutu, taşı toprağı,,a t e Ş i .. ,,
hareket, edebilmeyi, sporu,, istiyor ..
/(petrol, elektirik,kömür, ; kullanayım d a, demiyor
kışın hareket, ederek,
veya örtünerek, ısınacak ..
koyuna, bir, post, yetmez, m i ,, kışın))..
..
..
..
V i d e o d a ..
" D ' E L i, " ; ,, ADAM;
KOYUN, b i l e,,
OLAMADIĞININ; F A R K I N D A,, ..
/( o şansını bile , yitirdiğinin FARKINDA
( ..h iç değilse, düşünebiliyorken, h e n ü z..)
" Y Ü N; DiYE ATEŞi, alevleri,, üzerine,,giyinmeyi,, " ,,
,,k a d e r i n i n, GEREĞi-geleneği-
V E; " E Y L E M " i, ; ,, sayıyor ..
/( henüz, YAPABiLiyorken d e, YAPIP ) ..
,,HÜCRE-D E -Y A P A R ..
yapmazsa, MADDE;-O L U R ..
/( M a t e r y a l i z m e, sürüklenir ..)..
..
/( b ö c e k, VIZILTILARINI; b e y n i n e,,
şimdiye kadar sokmamış, -tabiatın, b öc e ğ i, ve vızıltısı-
d a, olmasına; /( yapamamış,olmasına)
/( k i, one b ö c e k t e n, korkutup ayrı tutan, geleneğe,,
küfrediyor, olmalı, b u rada .. d a) ..
..
________________________________________________________
,, g e l e l i m, Ö N e r i, lere..
,
KAPiTALiZM; AHLAK KANUNU; 1 :
/( kominizmin disiplini, değil, h a a ..yanılmayın.. )
,, bugünden, itibaren, ÜLKEYE; /( şehirlere PETROL v e, ÜRÜNLERi
girişini, Y A S A K L I Y O R U M )..
,,/( henüz, elektirik, ODUN, kömür, kullanılabilir ..)
KANUN; 2 :
, t ü m, DEVLET DAiRELERi,, n i,, özelleştirip,( bir çeşit) satıyorum ..
V E Y A, DEVREDiyorum..
v e E V; haline, getiriyorum,
KOMUNAL-yaşayabileceklere ..
/( açın bakın ,Londra, hostellerine,,
günde, 21 Liraya, eviniz, olur ..
,, ..
,,sende, talebe göre,
/( 1 Lira, olabilsin,
,,D e v l e t, E V i..
ayrıca ..
,, t ü m, insanlar, bugünden, itibaren, k e n d i,
işlerini, k e n d i l e r i, yapacaklardır ..
,,isteyen işbirliği yappar..
/( i R i; ; B Ü Y Ü K ,,DEVLET ARACI,
v e, ARACISI; yoktur ..a r t ı k ..)
,, KANUN; 3 :
,,O R D U; DA; L ^ A V; e dilmiştir ..
,,VATAN; sınırda, değil, ,,insanın, olduğu, VE, dokunduğu, h e r,
y e r d e,, v e,, Ş E Y D E d i r..
,,/( hattı müdafa değil sathı, müdafaa)..
D E V L E T, işlevini, ö z e l, işletmeler,
üstlenirler, nasılsa,,,, ,,
e ğ e r, D e v l e t, EVRENSEL; v e,
,, " taşıyabilense " ..
,, /( işletme kolaylaştırıcısı,, mikro, devletçikler,,
işletmecikler ..) ..
..
/( malum, tahta da sudan hafiftir,,
,,suda ,insanı, d a, taşır, tahta ..
,, " TAHTA; S U D A; , D E V L E T T i R " ..
/( ,, soğukta, da, asıl devlet, TAHTA; v e, ateşidir ..
,,kömüre, elektirik' e, gaza, n e, kadar güvenebilirsin..
,,h e r , kişi, her, Y I L; belli sayıda, kendi,
ağacını, d i k e c e k, bahçesine, anacım ..
,,n o t :
,, " KAPiTALiZM; d e, DOĞRU ,i D i, SOSYALiZM; D E
BiRibirilerinden, A Y R I TUTULABiLDiĞiNCE " ,," ,,
K i T A B I ..
,, saife,, : EGZOZ VE MiDE; BULANTISI ..
,,/( J .P. SARTRE'ın, BEYiN-BULANTISI; h i ç, değil..)
176.812 Görüntüleme
Bir Delinin Haykırışı - Dünyanın en iyi sahnesi
İzlenmeli, sanki bugünler için bir mesaj...,," i N G i L i Z ADASI " ; G E M i, C i L i K , geleneĞ i .. :
..
..
İngiliz " İ M' P A R A T O R L U Ğ U " ;
,, " ANA-KARA-GEMiSi- ", DENiZCiLERi,, " ,,
/( t h e, B E A T L E S; v e, oradakiler,,)
E V D E N; BOZMA;
basit MAKiNALI;
MÜZiK STÜDYOSUNDA; ,, )
G e m i y i, V E; KENDiLERiNi,,
,, d e n e y i m , l e y e r e k,,
," i n s a n ı,- G E M i-yapmayı, geliştiriyorlar ..) ..
,,
..
" yaşam-G E M i S i, - /(MÜZiK-PARÇALARI) " ,,
ü r e t i y o r l a r,,
/( D i ğ e r, İNSANLARA; h e M;
,, ,, " G E M i- V E;D E,,
,, g ü v e r t e " ; DE,, ..) ..
,, /( MÜZiK GEMisinde, iNSANI, g e m i-leştirmek ..)
,,; " / i n s a n a, insanın, kendisi,
G E M; Vurabilsin,,
, g e m i, edebilirseniz, i N S A N I ..
/ ( i N G İ L ,i Z; ; iZM-L i b e r a ALi iz mi....)
/( iNGiLiZ-icadı; L i b e r ALiZiM.. )
..
..
,, g ü v e r t e y i, VERMEZSENiZ,
G E M i,, ü r e t milşsiniz, İ ç i n d e,,
i n s a n, y a ş a r MI; B i l i n m e z ..
A D A ' L I, bilir ,,
" iNSAN- A D A S I N I N ",, i n s an a,,
g ü v e r t e, GÜVENcesi, v e r e c e ği n i ..
, g ü v e r t e s i, Y O K S A,,
biner mi , idiniz, GEMiYE ..
,,t e r a s s ı z, E V D E; d e,,
yaşar MIYDIN ı Z..
..
b u, V i d e o d a ,,
" KARA-MÜZiK-G E M i S i,, -GÜVERTESiNDE " ,,
,, " k e n d i l e r i,, yaşamayı,
.. ö ğ r e n i r l e r k e n,, , ilkin..
" GEMiYi, DE; GÜVERTEYi, D E.. " ..
H e m, GÜVER C i N i, hem, ŞAHiNi, OYNAMAK,
" B Ö Y L E ' C E " ..
..


https://www.youtube.com/watch?v=sg3ekWYbw6E&list=RDsg3ekWYbw6E&feature=share