7 Aralık 2014 Pazar

M A N MATTER- C A S T L E ..


MAN-M A T T E R ..

MAN -M A T T E R-CASTLE

Murat Oktay DanisThe Jungle'nin fotoğrafını paylaştı.
..b u n u n İ Ç İ N D E; s e n i, b e k l e y e n ; KADINI;
... '' M E R A K E T M E L i '' ; M i S i N ..
,,
,,
,, '' Y O K S A '' ; B U ŞATOLAR ; S A D E C E ERKEK TAPINAKLARI; m ı dır.
/( ERKEĞiN KADINI DA; sadece T A Ş; V E- MADDE; o l a c a k s a. )
/ (b u h a r S i S; d e, burnunuzun içindeki kadın vucudunu hissedebilmek , i ç i n i s e .. )
Burg Eltz, Germany
Beğen ·  · Murat Oktay DanisThe Jungle'nin fotoğrafını paylaştı.
'' YÜKSEKLER Y O K YOKSUL; ''
,, YALNIZ; SOĞUK V E; I S S I Z
....... v E; D E ,S E S SİZ D i R .. /(DIR) ..
.. '' YÜKSEKLER;, Y O K SULLUĞU; y ü c e l tirler. '', s a d e c e ..
A L Ç A K' larda, i s e, hep, '' EN ,P E M B E '';
,,E T; Ç I P L A K LIĞI ; t e b e s s ü m l e ri,n i n,,
a T E ş Si, sıcaklığı,,
, Ç i Ç E K; a Ç a r l a r ,,
/( Kiraz çiçeklerinde,
;dudaktan KAN;
e n , İRİ; damlayacak, D i YE ..
K i R AZ LA ..)
,, yükseklere, tırmanamayan erkeklerin,
,,hiç değilse, BÂRi;
,, ç o c u k l a r ı n ı,
,, D O Ğ .. U R t A B i L M E Y E ..
'' F U J i ' nin ETEKLERiNDE '' ..
/( FUJi nin BACASI; ÇOKTAN; S U S muşken ..)
not :
''KAN DAMLARDI KiRAZ DUDAKLARDAN ;
,,REALiZASYONU '' Kitabı..
,,sayfa , i k i .
Mount Fuji, Japan
Beğen ·  · 

'' S E V G İ,, '' ,,
'' Y O K OLABiLMEK ''; ,
'' Y O K L U K '' ; s a y e s i n d e ,
.. V A R ..o l u r..
YOKLUĞA; katlanabilenler,, a n c a k,,
SEVEBiLMEYi, ö ğ r e n i r l e r..
'' SARAY '' YÜZYILLARCA; KRALLARA;
S E V G i Y i, ürettirebildi i s e,
... '' O N U D A ''
'' YOKLUKLAR ÜLKESiNiN;
'' Y O K L A R; MEKANLARINA ''
; e k l e y e b i l i r i z..
,,BAKIN; FRANSIZ SARAYINA..
,,bakalım,,, bugünün, Teknolojilerinden,
hiçbirini görebilecek , misiniz ..
YOKLUĞU ÇEKiLDiĞİ; i ç i n,, O GÜN;
; '' b U G Ü N; '' ,,
,,b U; TEKNOLOJiLER; VAR ..
SARAYLARA;
,, YANLIŞ BAKIYORSUNUZ; EFENDiLER ..
/( b ü y ü k mekanlarda , duyumsayabilirsiniz geçen zamanın sonsuz çoraklığını, v e,
Y o K LUKLARıN; I S S I Z; Yalnızlığını ..
..yokluğun duyumsanabilmesi için,
,,olmayan Ş E Y i N;
Y E R i, ,boş tutulacak ..
KRALLAR; YOKSULLAR KLUBÜNDE; KALMAYI; SEÇMiŞLERDi..
KENDiLERiNİ sevebilmeye çalışmalarının sebebi i s e, , insanlarına da, kendi sahip olduklarını verebilme istemi, i d i ..
/( KRALIMIZIN SARAYINDA; N E varsa, bize, d e, onları , V A A D; E D i y o r ..d u r ,,
/( KRALımızın sarayında yüzme havuzu gördük, demekki, bize, onu verebilmeyi, istiyor .)
,, d e r d i, o zaman, l a r,,
... vergi veren , HALKLAR..
S e v e r l e r d i, KRALLARINI,,
v e, ONUN '' Y O K s u L '', dan yana ;
'' YOKÇU ' ' , ; TAVRINI; d a.
not :
'' FRANSIZ SARAYI V E R s a y,, YOKSULDU .. '' K i t a b ı ,, sayfa , s ı F ı r. /(ÖNSÖZ) ..
Hayatta hep mutlu olursam,
Hayalini kuracak neyim kalır?
Dostoyevski
Beğen ·  · 
  • Murat Oktay Danis

'' K U R D A ''; sormuşlar,
E Y K U R T ; ,,
... s e N i n, '' E N S E N '';
.... N i Y E; '' K A L I N ''; d i y e ,,
'' S A B A H KAHVALTIMI '' b i L E;
.... b e n, hazırlarım D E M iş.
..
.. ö T e, t a r F T a n,, ; ...
'' ç o r a b ı m ı , b i l e; B E N ; K E N D i M; g i y e r im.. )
Ç a y ı m ı bile benim yerime çay kaşığı ile çay önümde iken karıştıracak bir '' G E Y Ş A NIN SARAYINI '' ; K i M istemez O Y S A ..
'' B U L A N T I '' , ; ,
.... H i Z M E T i N; sınırlı ve kesintili tutulmasından çıkıyor ..
S i z e nerelerde ve nelerde,
hizmet edeceğini ,
size bedava hizmet ettiğini
söyleyen mi seçecek ..
T e r s i olsa da; N E FARK; E D ER.
Size nelerde ve nerelerde nasıl
hizmet edileceğini siz belirleyin ,
hizmetin Parasını , Ö D E Y i P ..
PARAnız , gitti, v e gidecek ..
'' G E Y Ş A da '' , i s e, H i z m e t S O N S U Z D U R ..
.. S A H i P OLDUĞUNUZ H E R Ş E Y i; bir K A D I N A , verebildiğinizde,
/(ELiNiZi o n a verdiğiniz hiçbir şeye dokunmayacaksınız , b i r DAHA ..
S i z; d e, s o n SUZCASINA ..)
..G E Y Ş A; KADIN; ,,'' k e n d i s i ne AiT; SARAYINA ' ; B A Ş K A L A R I N I N; dokunmaması ,i ç n, S i Z E;
H i Z M E T ; , E D E R ..
/( SARAY T E K , bir KiŞİ d e n, sorulur ..
/( saray da ilerletilecek, tekâmül, ettirilecektir ..
,, değişmeyen SARAY ; b i l e,
SARAYLIĞINI; yitirir .. )
/( Aslında Hizmet ettiĞi, KENDiSi VE K E N D i,-SARAYIDIR ..) /( Size Hizmet ediyor gibi görünse d e ..)
E R K E Ğ i N; MALI ; i S E; SADECE '' K E N D i S i '' ; olaBiLiR; B Ö Y L E C E ..
KADINI SARAYINI ; i S E; SADECE S E Y R E D E C E K T i R ..
/( M i l l e t d e ; S a n ı r, ki,
... diğer insana ,Hizmette sınır Yoktur..
J A P O N; bunun ,i ç n, AŞMIŞ;
v E; '' Ö T E TARAFA;
a s ı R L A r; ö n c e s i n d e n,
g e Ç m İŞ..
SONUÇ :
MALI SAHiBiNE; VERECEKSiN; i L K ; CELSEDE; h e M; d e ..
,,ondan sonra, himin eli kimin cebinde, Y O K ..
.. MALIMA; ELiNi; DOKUNANIN DA; E L i N İ; keserim.. S M U R A Y I; K I L I C I,,
i s e; DUVARDA ASILI; BEKLER,,
b ö l ü c ü, VE; '' M E L E Z L E Y i C İ l e ri ',,
,, YARIP DA; AYIRAbİLMEYE .
,,o kadar  N î , i N ER; Ki; J A P O N KILICI,
N E OLDUğUNU; B i L E; anlayamazsın ..
MALLARI BAŞTAN PAYLAŞABiLENLER; i L E R L E R; L E R ; ,,MALLARINI; D A;
..... iLERLETEBiLDiKLERi; s ü R e C E ..
A ç gözlülerin, i s e ; '' İŞi '' ; H i Ç; b i T M e z..
'' EZ BABAM ''; E Z ..
/( söz MECLiSTEN; D I Ş A R I .. )

n o t :
/ '' T A K L A ATAN TENCERE MiĞFER OLDU ASKERE ' ; K i T A B I .. s a y f a, 16 ..
“Ne zaman ki güçlü olmak, tek çare olarak kalır;
o zaman anlarsın ne kadar güçlü olduğunu.”
Bob Marley
Beğen ·  · 

Sanat hayatı da içine alan, /( B i y o l o j i ) , ; /(REEL-TOPLUMU; da, içinde sürükleyen ), , E N GENiŞ ; N E H i R .. /( N E H R i, geniş tutmazsanız, ,, N E Y İ ; eksilteceĞinizden EMiN; olamazsınız,, A K I L C I; T O P L U M REALiTEleri , i ç i n B i L E ..
sanatın......sanatçının...........olmadığı.....bir......ülke......düşünü
n......o....ülke....ne....kadar.....renksiz.....tek.....düze.....olurdu.........ruhu.....olmayan......içi.....bomboş.......güzelliklerin......farkında.....olmadan.......sadece........çıkarlar......bencillikler.....üzerine.....kurulmuş....hiç....birşeyin......farkında......olmadan.....yaşayan......bir.....insan......düşünün.......korkunç.....bir şey............işte......sanat......insanın.....ruhunu.....içini......dolduran.....yaşadığı...hayatı.....anlamlı.....kılan.....ve....bir.....toplumun......medeniyetinin......göstergesidir......sanatı.....bir....insanın.....hayatından......çıkarırsak......o....ülkede...ne...........demokrasi.....ne.....adalet......ne.....üretim.....kalır.....hatta.....insan......ilişkileri......bile........çöker......çünki......sanat.....hayatın.....kendisidir................hayatı..............yok......etmeyelim................
..'' D Ü N Y A ''; S E V G i, nin YAPILANACAĞI; Ü L K E D i R ..
/(Severek büyütürsünüz ..DÜNYA ' y ı )
/( D Ü N 'ya, Y A Y ' ını ..)
/( DÜNYADA ATACAK O K ' u , bulunanlara,,
DÜN'YA YAYI; g e r e k i r .. )
..
'' Ö L Ü M '' i s e, '' Ö T E ÜLKENİN '' kapısıdır ..
,, sevebilmek yerine '' E L E Ş T i R D iĞ i N İZ ; h e r , an, ...... ÖLÜMÜN; ÜLKESİNE;
,,'' K A P I ARALAMAKTASINIZ '' ..
not :
EMEKÇi; E L i n i n; ve EMEĞiNiN,
,, b u D ü n y a n ı n her işine yeteceğini, i Y i; bilir .
E L i ; yapar i Ş i..
N E ZAMANKi; D Ü N Y A ; i Ş i N i,,
'' A Ğ Z I N I Z A ; DA '' yaptırtaBileceğinize; inanmaya başlarsınız,
KARAR V E R i R siniz ,
'' ELinizi kullanmak yerine, ''
,, '' AĞZINIZLA E L EŞ Tirmelerinize '' BAŞLARSINIZ; BAŞINIZIN /(BEYNiNiZiN), i ç i n D E N ..'' 
E K :
/( E L-HÜSNÜ-ARAB, E L-KER,iM; GöstergeBilim -Kitabından .. )
DÜNYANIZLA; AHİRETiNiZi , A Y I R M A Y I; B i L i N..
/(RAHATA/(I)MA- Y AM A K i T A B I .. 12 Cilt sayfa, 12 . ) ..
Hiç kimseyi kolay kolay yargılamayın.
İnsanların içindeki yangınları, savaşları, acıları, ölümleri bilemezsiniz. Anlamaya çalışın, yardım edin, dinleyin ama asla yargılamayın..
O insanın geçtiği yolları bilmeden onun yolunu kınamayın.
Ya yardımcı olun yada uzak olun.
İnsan olmak bunları gerektirir;
toz olan hayatları bir de duman etmeyin..
La Edri.
Beğen ·  · 

'' D E L i- E L i '' ; EDiN E BiLMEK; i Ç i n ,,
,,ö n c e KAFANIZA ; bir D E L İ k ,, açabilmelisiniz ..
... '' K E N D i, -E L L E R İ ni i z le.. ''
/( öyle O aşağıdaki, DELiKLER; biraz uzak kalırlar BEYNiN -MUTLAĞA AÇILAN; K A P I l a r ı n a ..)
DIŞARISI b e y n i n içine d e, girebilmeye başladığında, anlayacaksınız
' 'DIŞARILARDA; O Y N A N A N; D E L i-DELiK; O Y U N U N U '' A Ç I K SAHNESiNi ..
..DELiNiN; B E Y i N; V E; E G O; KAPILARI; yerlerinden sökülmüş, o l a Bilmeli ..
delinin RUHU; tamamen Ş E F F A F; v e Transparan, bir ,, ÇORAK; YOKLUKLAR ÜLKESi,
o l u v e r m e s .i ..
not :
BAZAN; evinizin kapılarını menteşelerinden çık a r tıp, DUVARLARA; DAYAMAK; D A; i y dir.. İ Y İ; gelir ..
'' KAPISIZLIK ; KAPILARA TAPINANLARA; i Y i, gelir .. ''
,,e m e ğ i n i z, bir >İŞE YARASIN ..
,, /(iLAÇ YUTTURULACAĞINIZA) ..
Deli dedikleri,
etrafında neler döndüğünü çözmeye başlamış bir insandır.
Hepsi bu.
William S. Burroughs.
Beğen ·  · Harika bir yıldı! Bunun parçası olduğun için teşekkürler.
Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
'' K ' E D i KIÇ INI (kılıç KINInı) ; G Ö R M Ü Ş ; Y ' A R A ZANN ETMiŞ '' d e r di, AN NEM .. /( Biz Çocukken, b i z e ..)
..aĞlamaya, b a ş layınca .
.. '' A ğ l a m a , yavrucuğum, ..... MEMESiNi; b u l a n, TÜM ,A Ğ I Z L A R; (YARA L A R); K a p a NIR .. ''
,, i L A N :
/ (UYGUN M E M E bulunamayanlara , D e v l e t, HEDiYE EDiLECEKTiR; NEZA kETEN ..
/ '' Y A N D I; GÜLÜM; K E T E N , H E L V A .. '' ,,türküsü eşliğinde,
süzinak bir ARA PEŞREVi; i L E;
'' K A S A P; AHMET ; ŞENLİKLERİ; '' O Y U N HAVASINA '' ; G E Ç i L E C E K ..
/( hadi ELLER Havaya, h e p, birlikte ..)
not.. :
/( B i Z; ELBiRLER VE DANIŞLAR; BÖLGESiNDE b e k l e m e lerde y i z.. ..)
'Benim derdim, cahilin kulağıyla değil,
dinlediği ağızlarla.'
Zata
'' S E N f o n i '' ,, b e n FONi y e, b e n ZEM e z...
( S E N f o n i, iZLEMEK; i ç i n,, -s e n sevgisini duyabilmek için- ya spor salonuna gideceksiniz ya da , S e n foni, KONSERi; Salonuna ..)
,,M E S E L E; '' H i Z M E T HAREKETiNiN '' (TÜM '' iZ M '' cilerin ,, )
s İZİ DE; b i R Y e r l e r d e ,,
... E L E ; geçirmiş olup OLMADIKLARI ..
/(MODERNiZM tarafından ele geçiriliş olmalarının zamanında farkına varam'ayıpta ; öykülerinin sosyolojisini ; kendilerine verili bir Bilim silahı sanma ihtiyacında olan '' HiZMETÇiLERE '' ,, VAHLAR O L S U N ..R A B b im . B E N L i Ğ i; olanların, '' R A ' B, ' I ' ' ..)
,
,
'' S E N foni S E V G i SiNDE '' ;
,V e r d i ğ i n i sana hemen yansıtan ŞEYLERE;
,, Y A K I N; DURUR s u n . /(sadece) ..
( Foto-resimde, çiçek TOPlayan k ı z ı, ç i ç e k l e r d e, sevebiliyor ..(TOPlayabiliyorlar dağıldığı y e r l e r d e n, çiçeklerin içine , ç e k e b i l m e, İŞİ ,i l e DE ..
.. .. '' -İŞ Mi YAPIYORSUNUZ '' ; y o k s a, '' çiçeklerin isteyerek sizi içlerine çekebilmeleri '' İŞİNE; olanak m ı, vermektesiniz, ' ç i ç e k toplamakla , k ı r larda ..
..
..T Ü M ' KIRIK ' V E
YARIKLARIN DA;; -E V R E N D E; D E-;
ÇANAKLAŞTIRILABiLİNMESi; iŞiNE .. e Ş L i k,,çiçeklerin İŞİ D E; E V R E N d e..
/(Çiçek çanakları, N E; i Ş YAPARLARKi, E V R E N D E .. )
,,D E M E M; O' DUR K i ; ,,
'' HiZMET ETMELiYiM; K i, BANA DA; H i Z M E T- E T S i N L E R '' , d ü ş-ÜNCESi; ''
...'' düşüncecilerle, DÜŞÜNCE ' leştirildiğinde '' ,
... i Z M içeren, HiZMET-HAREKETÇiLİĞinin
nehrinin içine düşürülme şansınız da, da çok yükselmişti ..
/( USLUP; Nietczhe ..)
D E D i Ğ i M i S E;-/(SiS) ; O ' d u r, ki ,,
'' HiZMETTEN '' ;
'' insanın insana Hizmetini , İŞ; saydırma EĞiLİmİ n D E; olanlardan ; Olmayın ..
İŞ M i, YAPACASINIZ;
'' İŞ_İ Ş T,iR; , B U; iŞTiR-diye YAPIN '' ..
..( karşılık beklemeyeceğiniz işler yapın ..)
'' '' iŞiD' DE '' ; yapılAmayın ;işi iş diye ; yaptırtacam; diye, n l e r d e n ..
/(suratlarına kara maske takıp, insan soyunu insana borçlandıranlardan, olup , d a ..)
,,günlük hayat işçilerinin hizmete sürüklenmelerine de gelince .. :
.. S E N; bulaşık mı, yıkama İŞİ yapacaksın ..
'' SPOR YAPMAM LAZIMDI; B U; tabaklar SU ve SABUNLA; S P O R SAHASI KURUP; nasıl SPORA ÇEVirebilirim , d i y e, DÜŞÜN; B U; i Ş i ..
S E N; S E N D E N; yansıyabilmeyi,
ö ğ r e n,
B U DüNYA; '' G Ü Z E L '; yapılmalıdır ..
(TABAKLARA DA; '' H e y ! '' S E N; TABAK ''; m aç a hazır mısın benimle ,, diyebil,
deterJan da , S U Y A; D A :: )
BORÇ BORÇ BORÇ..
ELEŞTiRi, ELEŞTiRi, E L L E R D E ..
; EMEK-V E R M E K; yerine, H i Z M E T Hareketi içinde, o l a b i l m e k,, ANKSİ Y E T E si ..
DÜNYALI MI; OLMAK istiyorsunuz..
ASLA ELEŞTiRMEYiN .. (Hiçbirşeyi v e kendinizi d e)
'' GÜNÜN KONUSU '' ; '' HiZMET HAREKETiNE; '' ,, gelince, d e.. onlara da, '' T e ş e k k ü r edebilirsiniz, BU; DÜNYA D A .
.. her birimizin içine yerleştirilmiş ..
'' H iz m e t Kültürünü ''; gözlerimizin önüne böylesine getirmeyi her pahasına , yapabilmeye kalkıştıkları , i ç i n ..
S o s y o l o g l a r ; B U, ADAMLARIN YAPTIKLARINI; inceleyerek,,
,,i n s a n soyunun, H i z m e t - k ü l t ü r ü n e, tutkusunun, kökünü, kazıyabilecekler, günün birinde ..
.. /( hizmet bekleyen , hizmetçilik eden, insanın
.. '' Y a r ı m ''; V E; '' YARIK ''; /(YARDIM'a MUHTAÇ),,
,,olduğunu kabul etmesi ,i l e, başlayan, insanın (human); aşşağılanma prosesine D U R; D A,
d i y B i L M E L E R; i ç i n, d e ..
n o t :
K I Z BABALARıNA; D A; selam o l s u n ..
../( e n çok YALNIZ Bırakılanlar sizlersiniz, BU; DÜNYA i L E; D E .. ) ..
n o t : ( NURiYE HANIMIN HiZM'ETİN
NOT DEFTERi,
.. K i T A B ı.. 227 . sayfa )
Küçük şeylerden keyif alabilmek...
Lüks şeyler yerine zarafet aramak...
Saygı istemek yerine değerli olmak...
Zengin olmak yerine muhtaç olmamak...
Sıkı çalışmak, sessizce düşünmek
ve dürüst konuşmak...
Yıldızları, kuşları, kelebekleri ve bilgeleri, açık kalple dinlemek...
İşte benim senfonim...
William Ellery
(Bu senfoniye kulak veren herkese günaydın)
Beğen ·  · 

B U; ' DÜN' YAYI '' ; ,,
..SADECE - K A D I N LAR; ,,
...... G Ü Z E L L E Ş T İ R E BiLiR ..l e r.

Ok, this redone version of the song "Prince Igor" contains only the Russian chorus with Sissel, apart from the end when Warren G raps a bit... And again I've...
YOUTUBE.COMD Ü N Y A ' YI; '' K A D I N I N ' a '' ,, V E R ,,
, S ' e n, '' G Ö K Y Ü Z Ü ' N E '' ,, Ç ı K ..
/(ERKEK S E N , s e n ..)'' N E H i R K E N A R I N D A ''; oturup da,
,, PEER GYNT, ü n, U F U K IŞIKLARININ içinden
,, çıkıp da gelmesini bekleyebilen 
,,, . . . . ,TÜM KADINLARA ; ..


/ ( ... GÖÇERTMEDEN Ö N C E ,; O ' N U
....... ; , T Ü M; ,, ö l ü m ü n ÇUKURLARINA ..
hen ü z , u m a b i l i r l e r k e n .. E r k e n ..)

This is a video of beautiful captivating views and voice of Norway. If you like to view more fjords of Norway, please click: http://www.youtube.com/watch?v=Q...
YOUTUBE.COM
Erika Miklósa - Der Hölle Rache (Queen of the Night) - Minkowski
'' M O Z ART; BIÇAK V E KADIN '' ,, ; /(2) .

Hungarian coloratura soprano Erika Miklósa singing the famous Queen of the Night aria Der Hölle Rache Kocht In Meinem Herzen from Wolfgang Amadeus Mozart's o...
YOUTUBE.COM

Diana Damrau - Queen of the Night (The Magic Flute)
'' MOZ A R T MI ; BIÇAĞI '' ,,
'' KADIN MI BIÇAĞI '' ; 
yoksa '' BIÇAK MI; >KADINI '' /( söyleyeni ) ,,
k e s i y o r ..
... BiR DE ; KADININ ELiNDEKi; '' R E A L; BIÇAK '' V A R ..
/( Sanatın D U A L i T E S i, ; 3 e katlanmış, s a n k i ,
.. BU ARi ADA .. )

Full Song Title: Wolfgang Amadeus Mozart - Aria (Queen of night) Here is another one of my favorite Mozart pieces,it's from the Opera Die Zauberflöte K. 620 ...
YOUTUBE.COM


" UZAY GEMiSiNiN " " ANKARA >D Ü N Y A ÜSSÜNE "; inişi
" M A D D E LEŞTiRiLMESi, " ,, sürüyor ..
/ Y E N i KONSER SALONU ..
/( Çınar TURKAN, (t h e OBOe ist) ,, reporting ) ..
'' T A K L A AT '' ; , '' T E K ERLEK Ö K S Ü R S Ü N '' ; ..... . .
...... '' ÖKSÜZ ÖKÜZ ARABASI- YÜRÜSÜN ..
'' SAMAN YOLU '' ; GALASiSiNi ..
/( EVRENiN '' EŞYA-MADDE '' ; -NEFES- RiTMi ;; ,,
sayılarda , mı atar ) ..
/( s i s l i günlerde, RiTM; aramayın ) ..

2.699.872 Görüntüleme
〄 3 6 9 - "If you only knew the magnificence of the 3, 6 and 9, then you would have a key to the universe." - N.Tesla
Have you ever wondered why there are 360 degrees in a circle? This short video distills a lot of information about numbers, geometry and the relationship between them. ᴷᴬ


Kapak fotoğrafını güncelledin.
Beğen ·  · Strauss: Oboe Concerto / Mayer · Thielemann · Berliner Philharmoniker
R E S A M L A R; i Ş BAŞINDALAR ...
'' Ç i Z i Y O R '' ; ,,
.... V E ; BOYUYORLAR ..
/ ( Resmi RESMî Kurumlardan ; M I; ö ğ r en i r s i n İZ . )
R E S M i, MÜZiKTEN; ö Ğ r e n d iM.
Beğen ·  · 

'' M i S S i O N '' F i L M i N i N; ; , , i Ç i n DE d i r ..

The oboist Henrik Chaim Goldschmidt plays Ennio Morricone's "Gabriel's Oboe" with The Faroe Islands Philharmonic Orchestra, 10.01.2009 www.singh-goldschmidt.dk
YOUTUBE.COM
Beğen ·  · 


'' I S S I Z L I Ğ I N S E S S i Z L i ĞİNİ '' ... K E N D İ KULAKLARINLA; D A,,
d u y a bildiğini , h i s s e d e miyorsan,,
,, YALNIZLIĞIN; ÜLKELERiNDEN BiRiNDE; d e değilsin, '' S A F - N E S N E L E R L E '',,
... D E; değilsin ..
(ONLARIN SÜKUT EDEBiLEN,
,, S U K Û N  ,, ETLERi,      ,  ,   i l e
D E; ,, d e ğ i l s i n. )
Gerçek yalnızlık başkalarından uzak yaşamak değildir,
Gerçek yalnızlık, söylediğin şeylerin başkalarına uzak,
anlamsız, anlaşılmaz gelmesidir...''
Isaiah Berlin
Beğen ·  · 
Murat Oktay DanisThe Jungle'nin fotoğrafını paylaştı.
R E S M i N i Ç i N D E K i ; '' E V '' ..
,, /( e v i n içindeki Resim, d e ğ i l . )
Berchtesgaden,Bavaria,Germany
Beğen ·  · 
  • Murat Oktay Danis


'' K E N D İ, Y O L U N U '' YÜRÜMEYENLERLE; ''
..... N E '' KONUŞURSUN K i ..
'Kendini, kendi kendine araştır, keşfet.
Başkalarının senin yolunu senin için belirlemelerine izin verme.
O senin, sadece senin yolundur.
Diğerleri o yolu seninle birlikte yürüyebilirler;
fakat hiç kımse o yolu senin için yürüyemez.'
Aborjin sözü..
Beğen ·  · 
  • Murat Oktay DanisMozart - Requiem - Karl Bohm sergiobrumano
'' A L M A N ULUSAL A K A R -NEHRiNiN '' ; i Ç ' i ND E; 
........... '' B i R; ' i N S A N - B E N L i Ğ i -B   E    Y  A   Z   MOZ A R T '' -; B Ü S T Ü; ,, ..  
.. YÜZER .. d i r .

Mozart Requiem - Maestro Karl Bohm S@S sergio augusto simao Sip: voip 38993085@ufv.br sergiobrumano
YOUTUBE.COM
Beğen ·  · Gershwin: Rhapsody in Blue ∙ hr-Sinfonieorchester ∙ Fazıl Say ∙ Carlos Miguel Prieto
'' TÜRK , ŞA' MAN I N '' METHiNİ; d u y a n, gelmiş ..
,,TURKUVAZ; KOLLUKLARIN; içinden UZANAN ELLERLE; ,sunacak, MAVi RAPSODEYiYi; O N L A R; i ç i n ..
,BATILI; i n s a n ı, D O Ğ R U; informe /(Bilgilendirilir) ,, edilir ..
N E ' yin '' N E ''; olduğu Konusunda ..
'' NEYiN N E ''; olduğunu da , ayırd EDE B i L i R ..
/( N E; OLMADIĞINI) , D A ..

hr-Sinfonieorchester (Frankfurt Radio Symphony Orchestra) ∙ Fazıl Say, Klavier ∙ Carlos Miguel Prieto,...
YOUTUBE.COM
Beğen ·  · 

Fazıl Say "Appassionata" 3rd Movement Variations
BEETHOVEN; R A; A R A D A ;
; /Between) ;
,, '' B i Z i M ŞA M A N ' A '',, /(KULAĞINA) ; N A S I L; V E; '' N E '' ; FISILDIYOR ..
/(FAZ ı L; D A BUNU MERAK; E D i Y O R ,, herbir Şamanik MED'i'TASYONA; OTURDUĞUNDA; ,
22 '' P i Y A N O N U N ''; BAŞINA ..

Fazıl Say Beethoven's "Appassionata" 3rd Movement (op.57) beethoven appassionata sonata classical piano
YOUTUBE.COM
Beğen ·  · 
Fazil Say-Black Earth (Kara Toprak)
'' FAZ I L; SAY '' ; da,
'' M A D D E N i N FAZLARINI ''; '' D O Ğ R U '' ; sayacaksınız ..
F A Z ı L; '' ŞAMANLIĞA '' soyunur . BATILI; O N A 
'' TüRK-ŞAMANI '' AYAĞIMIZA KADAR G E L D i ...D i Y E; /(olarak) , bakar ..
22
.. '' C u m h u r i y e t i n Savaşçısı '' , yaftası,
'' bizim E L L ER; T i y a t r o SAHNESi '' ,, M e d d a h l ı ğ ı n d a n ; BAŞKA B i r ş e y, deĞiL; a s l ı , n , d a ..
ADAMIN MÜZiĞiNiN; i Ç i N D E; '' SESiZ V E ISSIZ KALAN '' Ş A M A N ' ın, N E; yapıp, BiLDiĞi N E;, 22 '' B A K I L M A L I '' ..


Beethoven - Symphony No.9 - Furtwängler, WPO (live 1953)

FURTWANGLER AÇIK A R A; ,, '' e n ; i Y i '' , ORKESTRA-Ş E F i ..
.. '' EN iyierle, takılırsanız,, '' ; ,,
'' hayatı yaşamak ,i ç i N ; D E;
....... '' z a m a nı n ı z ''
,' ' A R T ' a ' B i L i R 2 '' ..
.. d i Ğ e r; deyimi ile, ,
'' h e p, KENDiNiZiN; i ç i n d e, BULUNABiLiR s i N iZ ..''
''22 ..

-------- ReSound Project -------- Ludwig van Beethoven. Symphony No.9 in D minor, Op.125 Irmgard Seefried, soprano Rosette Anday, alto Anton Dermota, tenor P...
YOUTUBE.COM
Beğen ·  · 
Beethoven - Symphony No.9 - Furtwängler, WPO (live 1953)

FURTWANGLER AÇIK A R A; ,, '' e n ; i Y i '' , ORKESTRA-Ş E F i ..
...Devamını Gör

-------- ReSound Project -------- Ludwig van Beethoven. Symphony No.9 in D minor, Op.125 Irmgard Seefried, soprano Rosette Anday, alto Anton Dermota, tenor P...
YOUTUBE.COM
Beğen ·  · 


.... '' bu ;Ç A Ğ '' , DiNi , bilmeyi M E C B U R; bir hale getirmeye başladı ..
/( her halde i n s a n ı ; ,, dinleştirme çağının sonlarına yaklaştık, '' bilip '' , Kitabı KÜTÜPANEMiZDE; ; RAFLARA; yerleştireceğiz, / '' kafamızdan çıkARTıp '' , d a..)
/(DiNi KAFADAN ÇIKartMAK ; için, '' i Ş ' i D '' gibi, i n s a n KAFASI; (BAŞI) Kesmeye de, gerek, Y O K ../(contemporary -ÇAĞdaş- ; ART yapıyoruz diye ..)
.. B U Yaşta, '' Â L i M '' ; ararım , öğrenebilmeye .. /(k e n d i M e) ..
İSLAMI; , KURANI; B U ADAMDAN; Duymayı , bilmeyi, t e r c i h ediyor, A k l ı m .
..... ö ğ r e n m e n i n DE; Y A Ş I; hiç Y O K ..
'' PENCERESi '' '' OLANIN O D A S I N A '' ;
.. m i s a f i r, olurum,, o r a d a n, ç e v r e, '' MANZARA '' /(RESiM) ; NASIL görünüyor, d i y e ,, D E;
...'' B A K A B i L M E Y E 22 '' ..
,,,y a n l ı ş PENCERELERDE; v e SALONLARDA; ,, k o l a y i K A M E T; e d i y o r,
olmanın ; RÜŞVETi,, ; kullanışlılığı,
-V E; E V ; diye b i l i p ;
......... d e, sefa sürmeleri- , ;
... y e r i n e .. D E ...... '' bu ;Ç A Ğ '' , DiNi , bilmeyi M E C B U R; bir hale getirmeye başladı ..
/( her halde i n s a n ı ; ,, dinleştirme çağının sonlarına yaklaştık, '' bilip '' , Kitabı KÜTÜPANEMiZDE; ; RAFLARA; yerleştireceğiz, / '' kafamızdan çıkARTıp '' , d a..)
/(DiNi KAFADAN ÇIKartMAK ; için, '' i Ş ' i D '' gibi, i n s a n KAFASI; (BAŞI) Kesmeye de, gerek, Y O K ../(contemporary -ÇAĞdaş- ; ART yapıyoruz diye ..)
.. B U Yaşta, '' Â L i M...
Devamını Gör
Beğen ·  · AÇIK ARA ; E N; i y İ ..

Berlin Philharmonic, Wilhelm Furtwangler Live Recording, September 15, 1953
YÜKLEYEN: SHELLAC192

5Murat Oktay DanisTurkiye.Net'in fotoğrafını paylaştı.
8 saat · Düzenlendi ·
KARA ÇARŞAFI ( MUTLAK KARANLIĞA BANDIRILMIŞ -BEZ- ŞEKİL ALABİLEN ENSTRUMAN ) GİYİNeBİLME HAKKINI , BİR ERKEK OLAnBANA DA VERİR , MİYDİNİZ ..
( Bu pankartlarda yazılanları ben isterim, ..Şah S E N .. )
PROTEST TAKILANA (Dünya malına yapışanlara karşı , Ahiretin Mutlak Karanlığını giyinmeye , razı /(HAZIR-HIZ-IR) ,, olabilenler ..)
____________________________________________
,, Karanlığı giyinebilmek, '' karanlığı ile ''; ,, gezinebilmek, görünmez olabilmek , -ışığı da dünya malı bilenler varsa , o gün ışığının bile benim üzerime düşmesine izin vermemek- ; a s i ,, olmanın da raconlarındandır .. - )
V E ; PROTEST DAiMA YALNIZ gezer,, ( '' MUTLAK KARANLIK '' ,,SADECE 1 ,olabilenledir ..)
,, /(birlikte davrananlar karanlığı giyiniyorlarsa hepsi d e KALLEŞLERDiR ..
Y Ü Z Ü açık gezmeyen ; '' KELEŞi '' haketmez ..
K EL E Ş; b i l e, Kalleşin, eline , D Ü Ş T Ü ..
İ Ş ' '' İD '' , i ; /(İŞ İDİ ,ÇAĞDAŞ SANAT /(con
'TEMP 'o rarry ART; ) O LD U ) /
,,b e n ; Kurdursam, tüm Militanlara , Kara Çarşaf giyindirirdim ..CAi ..
n o t :
'' ÇAĞDAŞ SANATI ; ORTALIĞA BÖYLESiNE -hayatın içine ,sokanlara- , /(DÖKENLERE) ; AHD, olsun ..
ÇAĞDAŞ SANAT D A M I; '' S i L AH '' olarak kullanılacaktı ..
( ABSÜRDizm, '' aldı BAŞINI ''; Y Ü R Ü D Ü ..
Çağdaş sanatı mı, durdurcaksın ..
,,hemde k e n d i /(senin) , T O P R A K L A R I N D A ..
5 Aralık Kadın Hakları Günü.
Bize göre bu resim bir oksimoron (birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanılması ve bu şekilde oluşturulmuş ifade).
Eğer bu kadınlar kendilerini gerçekten özgür hissediyorlarsa ve bu onların kendi özgür iradeleriyle yapılıyorsa bize de kabul etmek düşer.
Tabii kuralları koyan, yasak getirip uygulamaya zorlayan ve ceza verenlerin de erkekler olmadığına inanmak isteriz.
DİKKAT: Küfürlü, saygısızca, ayırımcı ve ırkçı yorumlar silinip, onları yazanların siteye girmesi engellenecektir.
Lütfen sayfamızın girişindeki Yorum Yazma Kurallarını okuyunuz.
(Büyütmek için resmin üstüne tıklayınız)

Murat Oktay Danis, "iOS Photos" albümüne 32 yeni fotoğraf ekledi.
3 Aralık, 20:51 · iOS · 
Beğen ·  · 


Murat Oktay Danis, "iOS Photos" albümüne 8 yeni fotoğraf ekledi.
30 Kasım, 17:37 · iOS · 
Beğen ·  ·