30 Kasım 2013 Cumartesi

i n 2; t h e " F A C E .. "


i  n   2;  t h e   "  F A C E ..  " Murat Oktay Danis, 8 güncelleme paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  BEYiNLERiNiN; i Ç i N ' e; " ARA Y Ü Z " , ; " DiŞi insan ARA Y Ü Z Ü " ; Takamamış; ERKEKlerden; sanatÇı; olmaz.. (.... i n s a n; O L U R, M U .. )
  (Sanat DiŞi VE Erkeğin Toplamı ile ulaşılan bir ; N e s n e l; içerik iledir.. ) ( Kalbe Akıl da ekleyemezseniz; d e .. olmaz ..Kalp de Akıl da Saf olmalı, sanat eyleminde..)

  B e y i n l e r i n e Kalp yerleştiremeyenlerin; YÜZÜ " R E S i M " taşıYOR; O L S A; " N E " YAZAR; ; k i .. İnsan YÜZÜ; özgürleşir -RESiMDEN-; bir DiŞiNiN; ARA YÜZÜNDE; -VE KALBiNDE-
  Müzik KALBi cisimlendireblmeli, Resim, AKLI , yazabilmeli ..

  .. R E S M i DE; i n S A N; Y Ü Z Ü N E; yapıştırarak var etmenin de, gereĞi , N i Y E .. ( VEYA RESMi DUVARIN ü z e r i n e ; yapmanın .. )

  RESiM d e, ; ö z g ü r l e ş e bilsin; " insan YÜZÜNE; B A K ABildiğinde, R E S i M " ; i n s a n AKLINA; " i n s a n ı n VARLIĞINI " ; yer leştirebilsin.. ( RESiM; ZATEN VARLIK; F O R M u; ; O L U R, ,i K E N. )
  'Büyük insanın değer verdiği üç şey vardır; davranışlarında dikkatsiz ve düşüncesiz olmaktan sakınmak, yüz ifadelerinde samimilik, sözlerin kabalık ve adilikten uzak olması...' Konfüçyus / Konuşmalar (IIV)
  Beğen ·  ·  · birkaç saniye önce ·
  • Murat Oktay Danis BEYiNLERiNiN; i Ç i N ' e; " ARA Y Ü Z " , ; " DiŞi insan ARA Y Ü Z Ü " ; Takamamış; ERKEKlerden; sanatÇı; olmaz.. (.... i n s a n; O L U R, M U .. )
   (Sanat DiŞi VE Erkeğin Toplamı ile ulaşılan bir ; N e s n e l; içerik iledir.. ) ( Kalbe Akıl da ekleyemezseniz; d e .. olmaz ..Kalp de Akıl da Saf olmalı, sanat eyleminde..)

   B e y i n l e r i n e Kalp yerleştiremeyenlerin; YÜZÜ " R E S i M " taşıYOR; O L S A; " N E " YAZAR; ; k i .. İnsan YÜZÜ; özgürleşir -RESiMDEN-; bir DiŞiNiN; ARA YÜZÜNDE; -VE KALBiNDE- 
   Müzik KALBi cisimlendireblmeli, Resim, AKLI , yazabilmeli ..

   .. R E S M i DE; i n S A N; Y Ü Z Ü N E; yapıştırarak var etmenin de, gereĞi , N i Y E .. ( VEYA RESMi DUVARIN ü z e r i n e ; yapmanın .. )

   RESiM d e, ; ö z g ü r l e ş e bilsin; " insan YÜZÜNE; B A K ABildiğinde, R E S i M " ; i n s a n AKLINA; " i n s a n ı n VARLIĞINI " ; yer leştirebilsin.. ( RESiM; ZATEN VARLIK; F O R M u; ; O L U R, ,i K E N. )
  • Murat Oktay Danis
" T i Y A T R O' A L " ; L a d Y; G A g a ..k e n d i s i n i, eleştiriyor.. t ü m sanat Piyasası, , i K O N ları, ö n ü n d e .. ( ITALYAN MAFYASI; CARLiONE, R ö l ü n d e .. )

..." y a DANS ; KareoGrafleri ", , b u, k ı Z; PerFormans SanatÇısı; tanımına uyuyor, kendsi;ARTPOP; -sanat Halkı- yaptğını, söylüyor ..

http://www.youtube.com/watch?v=40pTk7HMYFw

Yükleyen: mehaga85
Lady Gaga-you und i - mtv video music awards 2011" FACE BOOK' ta yazıyoruz .. Son Yılların DÜNYADA; " 1 Numara l ı ; " Y Ü Z Ü " ; " L A D Y; GAGA " .. d i Y o r, K i; " YÜZÜ M Ü; O K U Y A M A Z S I N I Z " .. ( B i r KiTABI; o k u d u Ğ u n u z; G i B i .. ) ..B U; Y Ü Z, D E; benim; YÜZÜM; " benim POKER -Yüzden Okumayla kazanılan bir KaĞıt OYUNU- , YÜZÜMDÜR" ..


" BiLE biLmeye kalkışanlar, (okuyup da bileBiLmeye ) D i b e ; çökerler, Çötürürler.. .. .. b e n i m; POKER Yüzümü, erkekler, okuyamazlar, , ( en iyi bir KADIN benim YÜZÜMÜ EN i Y i ; görebilir, diyor BU; NEDENLE .. -VE d e, ,saçı uzunNEW York l u ; erkek arkadaşlarım-.) ..V E; diyor ki, benim YÜZÜM; s a d e c e ; " YÜKSELTMEK " içindir .. indirgeyip küçültmek küçümsemek için d e Ğ i L.. 


M e s a J; çok Kuvvetli.. " a s ı L; KADIN Y Ü Z Ü N Ü N " ; ;" NEREDE; giZLi olduĞunu " ; ; V E; ; Yükselmek V E; GÖRMEK; i s t e y e n herkese; " ASIL; OKUNAMAZ YÜZÜNÜZÜ " ; g ö s t e r i n; diyor; t ü m ; , D i Ş i lere..
( SANAT ESERi D E; SANA T DA; SADECE ; Yükseltir; i K E N .. )( Erkekler, sizin , y ü z ü nüzü görseler bile Okuyamazlar,, YÜZÜNÜZDEN; s a K ı n; Çekinmeyin, küçümsemeyinYÜZÜNÜZÜ; , , erkeklerin yörüngesinde v e Dünyasında V E; B İ L G İ ye, K ö l e liğinde , olmayın; -b e l i r s iz l i k, okunamazlığın kayganlığı; sizin t e k silahınız- ; D i y o r ; tüm ÇıplaklıĞa kalkan; Ç I P L A K; e llere.. V E; d e ; , K olla r a..

E r k e k l e r DERLER; y a, " KADINLAR; güvenilmezdir " .. diye.. ( onlara hemen asıl YÜZÜNÜZÜ; V e r i n , V E; Hemen onları bilinemezliĞin YÜKSEKLiKLERi N E; Y ü k s e l t i n , diyor. B U; Ş A R K N I N; M e s a J ı.. )

( D i Ş i ler, asla küçük düşmeyin; büyüyün Genişletin v e YÜKSELTiN ; T i N i; VEDE; yükseltin küçülenleri; küçültenleri ) .. ( SANATIN; işi d e BU; d e Ğ i L; m i..S a n a t ç ı; BUNU; sosyal enstruman VE; Ş e y l e r l e ; yaparken; -yükselten YÜZÜ; olmayan da; s a n a t yapamaz- .. .. H i ç duydunuz MU; dişilerin sanata daha yatkın , oldukların.ı Kadıdan sanatçı olmaz, derler..k e n .. )

( gösterin onlara Neye sahip olduğunuzu diyor, Lady GAGA.. 13 yaşında; kışkırtma üzerine çalıştığı gece Klübünde, çırçıplak soyunmuş , , k e n d i s i.. U.S' ...A. da.. )

Amerika'da ; N E L E R; o l u y o r .. -SOSYAL; alanda- m e r a k, E D EN L e r e. duyrulur.

www.youtube.com/watch?v=40pTk7HMYFwwww.youtube.com/watch?v=lcioXWfioa4


Yükleyen: Smudgers Lot
Gaga Lady Poker Face
Beğen ·  ·  · YouTube'da Abone Ol
 · 2 dakika önceYouTube ile · 

" G A G A ' dan " ; bir s e b e s t ; (Free) ; " PER F O R M ans " ; d a h a.

( " Çağdaş SanatÇı " ,art ık; ; " s a h ne d e ; PER F O R M A N s; yapabilen " ,olarak; TANIMlanıyor.. T e k başına , N E , sergileyebiliyorsunuz, arkanıza; müzisyenleri,d e almadan .. )
( D i Ğ E R; taraftan, S ö z leri kendiniz YAZA caksınız, duyguları kendinizden yükleyeceksiniz Ş a r k ı y a üziĞe,, EnsTruManınızı kendiniz; kullanacaksınız .. v.b.)

( E l t o n John da, ilk çıktığında; Piyanosu ile yalnızdı, sahnede .. PerFormanstı; ancak; onda ; sözleri Bernie Taupin; yazardı.. )

" S E N V E -B E N " ;diyor; B U; K E Z, b u Şarkıda; GAGA. B U KEZ diyor; SENSiZ; ayrılmayacağım; B U Ş E H i R D E N ,, g i d e r k e n .. (SENi almadan; g i t m e m, .. ) .. karar vermiş, kararlı , B U; K E Z , K ı Z ..

Yükleyen: HausOfGaGaCZ
Lady GaGa performs an acoustic version of her new single "You And I" for eight of her biggest Amp Radio-listening fans.Y i N E; " JEFF KOONs " ; G i y d i r m i ş , LADy G A G A ' y ı.; (Çingene BIYIĞI VE ALTIN KiRpiK l e r ile d e.. ) ..

.. " GLOBAL D ü n Y a ; ÇİNGENE; l e r i " ; O L M A Y A; ,b i r; , i ç t e n; V E; Duygusal; S Ö Z E L; ; e n f e s ; 1 " B A L L A D " ..

... m ü k e m m e l; bir DIŞAVURUM; ( Çarpıyor-ALMAN-N o r m a l ll e r i ne ..NORMLARıNA; ; " Ç I L G I N U.S.A. L I , U S u " ; , i l e. )

" Ç I R Ç I P L A K K; b i R, DUYGU, v e , D U Y G U S A LL L I K " ; ..

Müzik sanatı da KAPTEN; duygunun cismleştirilmesinden başka N E obilir ki, (BEYiNSEL V AKILSAL RESMETmemeli, i s e, müzik ..) .. T ıı P K ı, " BAROk Müzite " d e , olduĞu, g i b i, geÇmiŞ t e. d e .

B U; K ı Z, " 1 OZAN " .. " E L TO N JOHN " sanki, b u K e z, " bir DiŞİ "
olarak, D o Ğ D U .

Yükleyen: Pedro Pablo Sepulveda Oelckers
Gipsy the new Song from ARTPOP available 11,11,2013
" TiCARi; G A G A " ; K i m dir, ( CLİPlerdeki.) ,1 yana bırakın; -ticari GAGA nın içine yüzlerce KiŞinin;" İŞİ " ,s ı z a r- ..Kişiye yakından bakamazsınız. .. " T E K; Kişilik PERFORMans " ; acak s ö y l e y e b i i r; " K' i Ş i nin, " ; " K i M v e N E OLDUĞUNU " ..

" K i M d i r " ; G A G A ..yakından 1 BAKIN.. ALKOL V E; " DOP " denilen Uyuşturucuyu, yaratıcı olup; yüksek düşünceleri yakalayabilmekte; K u l l a n m ı ş; BiRiSi. ( -yaşasın U.S.A. Sosyal Toplum;MühdisliĞi; HristiyanlıĞı- ; yaratış ve yaratılış anlayışı.. )

" B U Ş a r k ı " , uyuşturucu ve ALKOL olmadan da; YARATABiLMELiYiM; diyen, BUNA; karar veren bir, Ş A R K I .( Ç ü n k ü; en sevdiği kişiyi DOP yüzünden kaybetmiş.. ) ( insanların dostluğu DOPtan çok daha ; önemlidir; s i z DOPtan daha yaslanılabilirsiniz diyor; V E; E L i n i kaldırıp; yemin EDiYOR .. -sevenlerinin mahkemesinin önünde-,, DOPsuz yaşayacaĞım; D i Y E ..)...Devamını Gör

Yükleyen: LadyGagaVEVO
Lady Gaga performing Dope live at #VEVOartRave in Brooklyn, NY on Nov. 10, 2013. © 2013 Interscope


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  ARADIĞIMIZ; " B U " " V A R OLA B i M E ; ; A L A N I; -b i r e y, Olabilene- VUCUT M A D D E mizin; ATOMLARI; içinde; M U V C U T t U R ..

  .." mutaç olduğun KUVVET; Damarlarındaki ASiL; KANDA; m e v c u t t u r ..", g i b i.
  'Tek başına olma kapasitesi, aşık olma kapasitesidir... Belki sana çelişki gibi görünür ama değildir... Sadece tek başına olabilme yeteneğine sahip olan insanlar aşk yeteneğine, paylaşım yeteneğine, başka bir insanın özünün daha derinine gitme yeteneğine sahiptir. Başkasına sahip olmadan, başkasına bağımlı olmadan ve başkasını bağımlı hale getirmeden... Onlar, diğerinin mutlak özgürlüğüne izin verir... ' OSHO
  Beğen ·  ·  · 13 saniye önce ·
  • Murat Oktay Danis ARADIĞIMIZ; " B U " " V A R OLA B i M E ; ; A L A N I; -b i r e y, Olabilene- VUCUT M A D D E mizin; ATOMLARI; içinde; M U V C U T t U R ..

   .." mutaç olduğun KUVVET; Damarlarındaki ASiL; KANDA; m e v c u t t u r ..", g i b i.
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.BU; K ı Z; SINIRI; Ç o K t a n; .. G e ç mş .. ( v e r , C A Z; söylesin .. ) ..

D ü n; Murat Danis You Tube Chanell " a ; önemli video larını atarken, inceledim .. Tüm RÖportajlanı, iZledim ( tüm günümü aldı ..) .. 13 Yaşında,, gece klüplende, kendi grubu ile; başlamış ; o yaşında Laf atanlara;karşı e t k i verebilek için ,Ç ı p l a k 'a soyunuvermiş; bir k ı z.. L ise mezunu .. Çekirdekten; sanatçı.. Y e t e N E' Ğ i; , ile VAR olaBilip; YAŞABilmeye KALKIŞAN; lardan; SINIR ÖTESi N E; g ç n; bir T i P.. .. ( SeX t e de; kadınErkeKfalanTanımayan; sex i; SINIR AŞIMI A l a n ı, -VE i L A N I- sayan;yaPınca DA; bitirebilen, NORMALLEŞEBiLEN; , doğal yollarla, sanatçılaşmış bir KİŞi LiK . -New York SoyalliĞĞ i l e.. .. Sanat ila sosyal ,olmalı m ı, burd mecburen, Hristiyan, düşüyor..olsa bile.. -fazla Amerikan- .. )

...k i; Sanatçı, sınır öt e s ii n e geçemiyorsa; " KÜTÜRLEŞMiŞTiR " .., k i, BU; K I Z, KÜLTÜR ENDÜSTRiLEŞMESiNi; ( JEFF COONs sayesinde; hazır alıp POPsanatına; Katıyor.. " ö t e s i n e geçeceği ŞEYLERLE " ; sosyalleşmeyi d e ç o k, iyi öğrenmiş.. ) .. b u K ı Z; intervieW larını ; bile KENDsi, y ö n lendirebiliyor, S O N DERECE d e; T i y a t R a l ; d e , 1 KiŞilik ; ,bir O KADAR d a, i Ç T E N; V E dE; ö n c e Kendisine V E SANATA da; DA sam i m i .. ( SANATIN V a r l ı ğ ı n ı; tüm TV yapımcılarına, Ç A R P I veriyor..)

D i Ş i; 1 " E T O N John " , D i Ş i, " 1 DAViD; B O W i e " (J EFF COONs ile DE..), 1 de; A M E R i K A L I .. NeW YORKLU.. ( U.S. 'A. l ı .. )
SANAT i ş i n e, KENDiSiNi; ADAMIŞ, b i r i ..

Yükleyen: Andressa Lima
Lady Gaga's solo piano performance of The Edge Of Glory on Howard Stern Show

Yükleyen: protestant7
Alessandro Marcello (1684~1750) Concerto per Oboe, Archi e Basso Continuo in re minore, SF 935 - Op.1 (First published in 1717) I. Andante e spiccato - 00:00 II. Adagio - 03:32 III. Presto - 07:09 Marcel Ponseele (Baroque Oboe) Ensemble Il 
Yükleyen: Vihor189
Johann Sebastian Bach, The Magnificent Aria, Concerto for Oboe and Orchestra, BWV 1059, II. Largo - Aria Heinz Holliger, Academy of St Martin in the Fields Chamber Orchestra _____________ Dedicated to the great director Aleksandr Sokurov. Алекса́ндр Никола́евич Соку́ров, большое спасибо...
Beğen ·  ·  · YouTube'da Abone Ol
 · 24 saniye önceYouTube ile Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  KiŞi nin, " B A R I N A bilme " ; ihtiyacını, H A F i F E; alısanız; ; tüm ihtiyaçlar d a, SAHTE; TEMELLERE; o t u rur.

  Psikolojide insan BEYninde " e n T e me l; ihtiyaçların başında gelir, " BARINMA " v e -1Yerde- , B U L U N A BiLME ; ; ihtiyacı .. B U N U; K ü ç ü m s e y e n, T Ü M i NS A N; BE Y N i N i; V E; " İ n s a n ı " , da küçümse miş .. O' L u r.

  ( ondan sonra BU çocuklar N i y e DAĞA çıkıp DA; Silaha sarılıyorlar, d e, PARA DÖK BU; i ş e ORDUYA; SilaHA.. .. -B i L E bile, LADES..Şimdi de siyaset silahın YOLUNU izlemeye başlamadı m ı; ORDU; silahsızlandırılınca, d a-..)

  .. biraz eGzecere ettiğimin Farkındayım; -ab a r t tığımın- , ancak; BENCE; 18 Yaşına gelen her insan KiŞiye, İLK MALINI; bir Silah; OLarak EDiNME; HAKKINI; ANSINI; V E R E C E K S i n; (TAVSiYE EdE cek sin ) , K i; TÜM DiĞER; i H t i y a ç l a r yErLi YERleri N E; o t u r a b i l si n l e r.
  ( i H tiy açlar da; boşa açılıp da; i H T i yarlamadan, d a, ... ç o K ; Ö N C E )
  ...
  Beğen ·  ·  · 28 saniye önce ·
  • Murat Oktay Danis KiŞi nin, " B A R I N A bilme " ; ihtiyacını, H A F i F E; alısanız; ; tüm ihtiyaçlar d a, SAHTE; TEMELLERE; o t u rur.

   Psikolojide insan BEYninde " e n T e me l; ihtiyaçların başında gelir, " BARINMA " v e -1Yerde- , B U L U N A BiLME ; ; ihtiyacı .. B U N U; K ü ç ü m s e y e n, T Ü M i NS A N; BE Y N i N i; V E; " İ n s a n ı " , da küçümse miş .. O' L u r.

   ( ondan sonra BU çocuklar N i y e DAĞA çıkıp DA; Silaha sarılıyorlar, d e, PARA DÖK BU; i ş e ORDUYA; SilaHA.. .. -B i L E bile, LADES..Şimdi de siyaset silahın YOLUNU izlemeye başlamadı m ı; ORDU; silahsızlandırılınca, d a-..)

   .. biraz eGzecere ettiğimin Farkındayım; -ab a r t tığımın- , ancak; BENCE; 18 Yaşına gelen her insan KiŞiye, İLK MALINI; bir Silah; OLarak EDiNME; HAKKINI; ANSINI; V E R E C E K S i n; (TAVSiYE EdE cek sin ) , K i; TÜM DiĞER; i H t i y a ç l a r yErLi YERleri N E; o t u r a b i l si n l e r.
   ( i H tiy açlar da; boşa açılıp da; i H T i yarlamadan, d a, ... ç o K ; Ö N C E )
 • Murat Oktay DanisMüjdat Gezen'in fotoğrafını paylaştı.
  " SiLAHLARINI " ; gizleyemeyenler, B U Kadar dönüşümü, başaramazlardı l a r ..  ( Bizim ÜLKEDE; h e r ŞEYiN; S i L a H L A; değiştirileceĞi, e n iyi ; Dindarlara, öğretilmiş i k e n -BU iyice B E L L İ , oldu; ORDU KiME; çalışmış, yıllarca, döverek; en sevdiğinizi DÖVERSiNiZ..- .. , askerde..VE Siyasette; .. .. yıllarca .. c u m huriyet l e .. )  M e s e l e; " G i Z i L; S i L A H LAR " ; ü r e t e bilmek , becerisinde .. ( CumhuriyetÇilerin Silahları, A Ç I K T I R; A Ç ı k T A; dır, zaten iŞlerler, Y A .. )  G ö z ü n ü ; Seveyim; " COLT MARKA;" , Tabancayı, icat edenin, V E, ü r e t e n i n .. (Bizde de; KARA D E N izlilerin ) .. U.S.A; D e m o k r a s i s i n i, Bireyin Silahlana bilmesi Üzerine kurar .. İ N C i L in, yerine d e; " COLT u n TABAN CASINI " ; Ü R E T T i R E B ilmiş; k o Y a BİLİNMİŞ; i K E N.
  ( YAZI dan; NESNEYE; yükseltileBilinmiş, 1 TOPLUM..yarataBilmek.. )

  B i Z HÂLâ, " S i l a h TAKiYYESi " , i l e, DEBE l e n e l i m .. ADI ; Silahsızlandırılmış; " C u m h u r i y e t, EĞitimlileri " ; i l e; " D i n i Silahlaştırabilmişlerin " , EŞiTLENMELERi; V e , D E N G E LENeBi L i n MELERi n i; D E V L E T içinden d e, yürüt t ü r e Bilmek i K E N .. .. ( DeriN DEVLETi; olmayan m ı, VAR .. herbir C e m a a tin; d e .. -Cumhuriyet Cemaati de buna Dahildir.. CUMHURiYETin KDV si-

  " C O L T ' T U R; " halbuki; , U.S.A. da, B i R E Y ' e ; DEVLET; Din, yargıç, Hakim , " T A N R I " , VE " i N S A N " o l a B i l m e; HAKKINI; V E R E N , " T E K NESNE " ( " Tek Nesne İNCİL d e ğ i l ; D i n Çağını geçmiş Bunlar; ) . T O P l u m larında da..

  ( COLTun TOPLUMUNDA; " COLT' u n TOPUNU Çevir d i n mi; " 6 insan vardır " , TOPUN ; i ç i n D e ..) .. b e n; DE; HÂLÂ; TOPLUMU; b a s k e t bol TOPUMLA; -onun içinde- bulabilmeye, ç a l ı ş ı r K E N, D E .. ( NESNE i l e; DEVLETLEŞEbilmeye kalkışınca; s a na t; DOĞAR; bundan.. diyerek T e n .. )
  ÖZET... Takunya
  • Murat Oktay Danis " SiLAHLARINI " ; gizleyemeyenler, B U Kadar dönüşümü, başaramazlardı l a r ..

   ( Bizim ÜLKEDE; h e r ŞEYiN; S i L a H L A; değiştirileceĞi, e n iyi ; Dindarlara, öğretilmiş i k e n -BU iyice B E L L İ , oldu; ORDU KiME; çalışmış, yıllarca, döverek; en sevdiğinizi DÖVERSiNiZ..- .. , askerde..VE Siyasette; .. .. yıllarca .. c u m huriyet l e .. )

   M e s e l e; " G i Z i L; S i L A H LAR " ; ü r e t e bilmek , becerisinde .. ( CumhuriyetÇilerin Silahları, A Ç I K T I R; A Ç ı k T A; dır, zaten iŞlerler, Y A .. )

   G ö z ü n ü ; Seveyim; " COLT MARKA;" , Tabancayı, icat edenin, V E, ü r e t e n i n .. (Bizde de; KARA D E N izlilerin ) .. U.S.A; D e m o k r a s i s i n i, Bireyin Silahlana bilmesi Üzerine kurar .. İ N C i L in, yerine d e; " COLT u n TABAN CASINI " ; Ü R E T T i R E B ilmiş; k o Y a BİLİNMİŞ; i K E N. 
   ( YAZI dan; NESNEYE; yükseltileBilinmiş, 1 TOPLUM..yarataBilmek.. )

   B i Z HÂLâ, " S i l a h TAKiYYESi " , i l e, DEBE l e n e l i m .. ADI ; Silahsızlandırılmış; " C u m h u r i y e t, EĞitimlileri " ; i l e; " D i n i Silahlaştırabilmişlerin " , EŞiTLENMELERi; V e , D E N G E LENeBi L i n MELERi n i; D E V L E T içinden d e, yürüt t ü r e Bilmek i K E N .. .. ( DeriN DEVLETi; olmayan m ı, VAR .. herbir C e m a a tin; d e .. -Cumhuriyet Cemaati de buna Dahildir.. CUMHURiYETin KDV si-

   " C O L T ' T U R; " halbuki; , U.S.A. da, B i R E Y ' e ; DEVLET; Din, yargıç, Hakim , " T A N R I " , VE " i N S A N " o l a B i l m e; HAKKINI; V E R E N , " T E K NESNE " ( " Tek Nesne İNCİL d e ğ i l ; D i n Çağını geçmiş Bunlar; ) . T O P l u m larında da.. 

   ( COLTun TOPLUMUNDA; " COLT' u n TOPUNU Çevir d i n mi; " 6 insan vardır " , TOPUN ; i ç i n D e ..) .. b e n; DE; HÂLÂ; TOPLUMU; b a s k e t bol TOPUMLA; -onun içinde- bulabilmeye, ç a l ı ş ı r K E N, D E .. ( NESNE i l e; DEVLETLEŞEbilmeye kalkışınca; s a na t; DOĞAR; bundan.. diyerek T e n .. )

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  HELÂL d i r, ; " Z A T A" .. " ANLATILAMAYACAKLARA; T a K ı L mayacaksan " Ö T E tarafa geçmekle, bir işin YOKTUR; -sınırları aşabilmekle- ..

  Anlaşılamayanla uğraşmayacaksan, " bildiğini söylemek " ,olur tek ereĞin .

  VE; V i RG Ü L; ; NOKTADAN; ( B i l G i den ) ; sonradir.. ( Noktaya nın dışına çıkarsın Virgülle, N O K T A nın içinden, bir E Ğ R i, Ç i z g i İ L E .. )


  (SeX de, EĞRi Çizgi içinden yürütülür; N O K T A D AN; s o n r a..
  -NEYDi O D ü n Akşamki; " The COUNSELOR; , D A N I Ş MAN " F i L M i ..N e y d i O; " Ç i T A " KADININ;KEDi BALIĞI V E ; D E; , " BOYUN; HALKAsı " .. M a n y a k ; F i L M. )
  'Anlatamadığın her nokta, virgüldür.' Zata
  Beğen ·  ·  · 1 · yaklaşık bir dakika önce ·
  • Murat Oktay Danis HELÂL d i r, ; " Z A T A" .. " ANLATILAMAYACAKLARA; T a K ı L mayacaksan " Ö T E tarafa geçmekle, bir işin YOKTUR; -sınırları aşabilmekle- ..

   Anlaşılamayanla uğraşmayacaksan, " bildiğini söylemek " ,olur tek ereĞin .


   VE; V i RG Ü L; ; NOKTADAN; ( B i l G i den ) ; sonradir.. ( Noktaya nın dışına çıkarsın Virgülle, N O K T A nın içinden, bir E Ğ R i, Ç i z g i İ L E .. )

   (SeX de, EĞRi Çizgi içinden yürütülür; N O K T A D AN; s o n r a..
   -NEYDi O D ü n Akşamki; " The COUNSELOR; , D A N I Ş MAN " F i L M i ..N e y d i O; " Ç i T A " KADININ;KEDi BALIĞI V E ; D E; , " BOYUN; HALKAsı " .. M a n y a k ; F i L M. )Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.

Murat Oktay Danis, Felsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.


" HAPiS H A N E LER " ; ; " BÜYÜK HIRSIZ ; A D A Y ADAYLADALARNA " ; V E r i l e n, olanaklar d ı r ..( YAN YANA gelebilip biribirilerini ; E Ğ i t e bilir ler.. ) " ( Benim V e r ğimi bana g e r i VER ;SİLAH alayım, kendimi ,koruyayım.. ) . V i c a n l a r ı n a ; h a p s e d e m e Z i seniz " ; insanları, V ey aa ; OrmanKanunlarına; ; büyük hırsızların malikhaneleri; Polis MalikHanelerini de; doğurur, HAPiS H A N E; M AL i K HANE l e r i ni, d e ; , C a m i l e r i; DE ( DEVLET Parası, i l e ) .. D E ..

VER HERKESiN; ELiNE i L AH i ADALETiN SiLAH MALiKLiĞiNi ( M A L SAHiPLiĞini ); ; ; ( EŞİTLİK Demokrasi d e n dir.. ) HERKES " E F E N D İ OLSUN; ;Bi r i ;1 ine ..
B i r i b i r i n i, bilebilsin, i n s a n l a r .. " Y A L A N; RiYA; VE Ş e y t a n ı n yerini, -inini- " BİLİNÇLLERini TEMİZ TUTULAbil e n, insanlar, a l sın l a r " TOPLUMLARDA....

( TABii; S i l a h ı n, NAMLUSUNU; d a, T E M i Z; t u t a caksın; , " TETiĞi; Ç E K T i N M i; BARUT; PATLAYACAK " ..M E R M İ; d e, UÇABiLECEKSE; " D O Ğ R U " ; d o Ğ rul tuDA. ) ..

" N A M L U N U N; NAMUSUNU " ; T e m i z tutmayı çok iyi, bilir, AVCILAR; ( Cemaatlerde; TOPlumlarda; " KADINLARINI Silahları sananlar " ,, Ç O K LAR i K E N , bugünlerde ) ; HAYVANLA BURUN BURUNA; geldiğinde, s e n i, ÖLDÜRECEĞi; ,K E S i N K E N .. ( NE işin VAR; Hayvanın i n i n d e .. ) (ETrafta, hayvanlığını eğitememiş; ç o k; kişi d e varken; VE; EĞiTiMDE; i y i c e bir, Y O Z laşırken, D E ; , Ş e h i r L E R L E ..
''Bizim problemimiz, hapisler küçük hırsızlarla doluyken ve büyük hırsızlar ülkeyi yönetirken insanların itaatkarlığı.''

Howard Zinn
''Bizim problemimiz, hapisler küçük hırsızlarla doluyken ve büyük hırsızlar ülkeyi yönetirken insanların itaatkarlığı.'' Howard Zinn
Beğen · · Paylaş · 1 · yaklaşık bir dakika önce ·

Murat Oktay Danis " HAPiS H A N E LER " ; ; " BÜYÜK HIRSIZ ; A D A Y ADAYLADALARNA " ; V E r i l e n, olanaklar d ı r ..( YAN YANA gelebilip biribirilerini ; E Ğ i t e bilir ler.. ) " ( Benim V e r ğimi bana g e r i VER ;SİLAH alayım, kendimi ,koruyayım.. ) . V i c a n l a r ı n a ; h a p s e d e m e Z i seniz " ; insanları, V ey aa ; OrmanKanunlarına; ; büyük hırsızların malikhaneleri; Polis MalikHanelerini de; doğurur, HAPiS H A N E; M AL i K HANE l e r i ni, d e ; , C a m i l e r i; DE ( DEVLET Parası, i l e ) .. D E ..

VER HERKESiN; ELiNE i L AH i ADALETiN SiLAH MALiKLiĞiNi ( M A L SAHiPLiĞini ); ; ; ( EŞİTLİK Demokrasi d e n dir.. ) HERKES " E F E N D İ OLSUN; ;Bi r i ;1 ine ..
B i r i b i r i n i, bilebilsin, i n s a n l a r .. " Y A L A N; RiYA; VE Ş e y t a n ı n yerini, -inini- " BİLİNÇLLERini TEMİZ TUTULAbil e n, insanlar, a l sın l a r " TOPLUMLARDA....

( TABii; S i l a h ı n, NAMLUSUNU; d a, T E M i Z; t u t a caksın; , " TETiĞi; Ç E K T i N M i; BARUT; PATLAYACAK " ..M E R M İ; d e, UÇABiLECEKSE; " D O Ğ R U " ; d o Ğ rul tuDA. ) ..

" N A M L U N U N; NAMUSUNU " ; T e m i z tutmayı çok iyi, bilir, AVCILAR; ( Cemaatlerde; TOPlumlarda; " KADINLARINI Silahları sananlar " ,, Ç O K LAR i K E N , bugünlerde ) ; HAYVANLA BURUN BURUNA; geldiğinde, s e n i, ÖLDÜRECEĞi; ,K E S i N K E N .. ( NE işin VAR; Hayvanın i n i n d e .. ) (ETrafta, hayvanlığını eğitememiş; ç o k; kişi d e varken; VE; EĞiTiMDE; i y i c e bir, Y O Z laşırken, D E ; , Ş e h i r L E R L E ..


HANİ; " A L i " , D E R; Y A.. " E L i n i, BELiNi; D i L i ni, TEMİZ; tutacaksın, , Y A . "
''Bizim problemimiz, hapisler küçük hırsızlarla doluyken ve büyük hırsızlar ülkeyi yönetirken insanların itaatkarlığı.'' Howard Zinn
 • Murat Oktay Danis 

  Murat Oktay Danis, Felsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı. • " HAPiS H A N E LER " ; ; " BÜYÜK HIRSIZ ; A D A Y ADAYLADALARNA " ; V E r i l e n, olanaklar d ı r ..( YAN YANA gelebilip biribirilerini ; E Ğ i t e bilir ler.. ) " ( Benim V e r ğimi bana g e r i VER ;SİLAH alayım, kendimi ,koruyayım.. ) . V i c a n l a r ı n a ; h a p s e d e m e Z i seniz " ; insanları, V ey aa ; OrmanKanunlarına; ; büyük hırsızların malikhaneleri; Polis MalikHanelerini de; doğurur, HAPiS H A N E; M AL i K HANE l e r i ni, d e ; , C a m i l e r i; DE ( DEVLET Parası, i l e ) .. D E ..

  VER HERKESiN; ELiNE i L AH i ADALETiN SiLAH MALiKLiĞiNi ( M A L SAHiPLiĞini ); ; ; ( EŞİTLİK Demokrasi d e n dir.. ) HERKES " E F E N D İ OLSUN; ;Bi r i ;1 ine ..
  B i r i b i r i n i, bilebilsin, i n s a n l a r .. " Y A L A N; RiYA; VE Ş e y t a n ı n yerini, -inini- " BİLİNÇLLERini TEMİZ TUTULAbil e n, insanlar, a l sın l a r " TOPLUMLARDA.... 

  ( TABii; S i l a h ı n, NAMLUSUNU; d a, T E M i Z; t u t a caksın; , " TETiĞi; Ç E K T i N M i; BARUT; PATLAYACAK " ..M E R M İ; d e, UÇABiLECEKSE; " D O Ğ R U " ; d o Ğ rul tuDA. ) ..

  " N A M L U N U N; NAMUSUNU " ; T e m i z tutmayı çok iyi, bilir, AVCILAR; ( Cemaatlerde; TOPlumlarda; " KADINLARINI Silahları sananlar " ,, Ç O K LAR i K E N , bugünlerde ) ; HAYVANLA BURUN BURUNA; geldiğinde, s e n i, ÖLDÜRECEĞi; ,K E S i N K E N .. ( NE işin VAR; Hayvanın i n i n d e .. ) (ETrafta, hayvanlığını eğitememiş; ç o k; kişi d e varken; VE; EĞiTiMDE; i y i c e bir, Y O Z laşırken, D E ; , Ş e h i r L E R L E ..
  ''Bizim problemimiz, hapisler küçük hırsızlarla doluyken ve büyük hırsızlar ülkeyi yönetirken insanların itaatkarlığı.''

  Howard Zinn
  ''Bizim problemimiz, hapisler küçük hırsızlarla doluyken ve büyük hırsızlar ülkeyi yönetirken insanların itaatkarlığı.'' Howard Zinn
  Beğen · · Paylaş · 1 · yaklaşık bir dakika önce · 

  Murat Oktay Danis " HAPiS H A N E LER " ; ; " BÜYÜK HIRSIZ ; A D A Y ADAYLADALARNA " ; V E r i l e n, olanaklar d ı r ..( YAN YANA gelebilip biribirilerini ; E Ğ i t e bilir ler.. ) " ( Benim V e r ğimi bana g e r i VER ;SİLAH alayım, kendimi ,koruyayım.. ) . V i c a n l a r ı n a ; h a p s e d e m e Z i seniz " ; insanları, V ey aa ; OrmanKanunlarına; ; büyük hırsızların malikhaneleri; Polis MalikHanelerini de; doğurur, HAPiS H A N E; M AL i K HANE l e r i ni, d e ; , C a m i l e r i; DE ( DEVLET Parası, i l e ) .. D E ..

  VER HERKESiN; ELiNE i L AH i ADALETiN SiLAH MALiKLiĞiNi ( M A L SAHiPLiĞini ); ; ; ( EŞİTLİK Demokrasi d e n dir.. ) HERKES " E F E N D İ OLSUN; ;Bi r i ;1 ine ..
  B i r i b i r i n i, bilebilsin, i n s a n l a r .. " Y A L A N; RiYA; VE Ş e y t a n ı n yerini, -inini- " BİLİNÇLLERini TEMİZ TUTULAbil e n, insanlar, a l sın l a r " TOPLUMLARDA.... 

  ( TABii; S i l a h ı n, NAMLUSUNU; d a, T E M i Z; t u t a caksın; , " TETiĞi; Ç E K T i N M i; BARUT; PATLAYACAK " ..M E R M İ; d e, UÇABiLECEKSE; " D O Ğ R U " ; d o Ğ rul tuDA. ) ..

  " N A M L U N U N; NAMUSUNU " ; T e m i z tutmayı çok iyi, bilir, AVCILAR; ( Cemaatlerde; TOPlumlarda; " KADINLARINI Silahları sananlar " ,, Ç O K LAR i K E N , bugünlerde ) ; HAYVANLA BURUN BURUNA; geldiğinde, s e n i, ÖLDÜRECEĞi; ,K E S i N K E N .. ( NE işin VAR; Hayvanın i n i n d e .. ) (ETrafta, hayvanlığını eğitememiş; ç o k; kişi d e varken; VE; EĞiTiMDE; i y i c e bir, Y O Z laşırken, D E ; , Ş e h i r L E R L E ..

  HANİ; " A L i " , D E R; Y A.. " E L i n i, BELiNi; D i L i ni, TEMİZ; tutacaksın, , Y A .

Sedat Danis ve Ercan Esendağ buna yorum yaptı.

2013 sezunu kapanmıştır
Beğen ·  ·  · 18 saat önce ·