21 Ağustos 2013 Çarşamba

BOOKED-FACE

BOOK E D;- F  A  C E


Murat Oktay Danis, 3 güncelleme paylaştı. • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  Atolyemde'de 1EY
  P E K i; s e v g i y e; ( güneş ışığına ) , O.K. de; " güneş sevgisini; " ; güneşi yüzeylerinde taşıyan; -içleri c a n s ı z- ; " NESNE OBJE; v e Oyuncaklara " ; düşüncecilerin E Ş Y A; S E V i C i L i Ğ i; i l e;s e v g i; içirebileceklerini sanmalarının A l e m i, N E.. d i r. .... Oyuncakçı Dükkanları, KARA MADDENiN; " i B L i S i N i " çağıracaklar; " SEViCiLERCE " ; " çok sevilmiş " ; OBJELERiN; i ç l e r i n i, Temizleyebilmeye.. (Halbuki Alemlerin " KARA MADDEsi " ; v e ONUN " MUTLAK Hacmi " ; M a s u m, temiz; V E " i B L i S S i Z k e n " ..)

  " KORKU SEANSI " F i l m i n e , gidin; görün seviciliğin sevicilikleri ile; çağırdıkları iBLiS l e r i n; ; insan etini, içerden; çürütmelerini; ,Nesnelerin sevicilerce sevilmişliklerinin nesneleri çürütmelerinin ö c ü n ü; alırlar ken....

  N i e t z sche ' nin dediği kadar v a r..Kilise; b u İSA' n ı n D i n i n i; çürütmüş, OBJE SEViCiLiĞi; i l e..
  " AHiRET KAPIMIZ A L L A H A " ; şükredersiniz; (bize Bedava ÖTE Tarafa, geçebilme V i z e s i; VERiR )..
  " NESNELERDEN " (Nesnelerde düşünceci sevicilikle Ahiretin Kapısı açabilmayi denerseniz; çürüttüğünüz nesnelerin içine i B L i S; M u t l a k HACMi; g e l i r, Oturur, n e s n e n i n Biçimini ; RESMiNi; d e giyinip; d e ..seviciliği nesnenin içinden çıkartabilmeye..) ...;Nesneyi oyuncak edip d e ; çok önemseyip d e ;eşyayı; ; AHiRET KAPISI yapabilmeye, uğraşanları seyredince.. ( a z mı; ev eşyası; Parçaladım gençliğimde..ellerimle v e AYAKLARIMLA.. E V i, M u t l a k; " M e k  n " , edebilmeye..)
  ''Korku; daraltan, kapayan, içe hapseden, kaçan, gizleyen, biriktirerek yığan, zarar veren enerjidir.

  Sevgi; genişleten, açan,yayılan, kalan, açık olan, paylaşan, iyileştiren enerjidir.''

  Neale Donald WALSCH
  Beğen ·  · 10 saniye önce · 

  • Murat Oktay Danis P E K i; s e v g i y e; ( güneş ışığına ) , O.K. de; " güneş sevgisini; " ; güneşi yüzeylerinde taşıyan; -içleri c a n s ı z- ; " NESNE OBJE; v e Oyuncaklara " ; düşüncecilerin E Ş Y A; S E V i C i L i Ğ i; i l e;s e v g i; içirebileceklerini sanmalarının A l e m i, N E.. d i r. .... Oyuncakçı Dükkanları, KARA MADDENiN; " i B L i S i N i " çağıracaklar; " SEViCiLERCE " ; " çok sevilmiş " ; OBJELERiN; i ç l e r i n i, Temizleyebilmeye.. (Halbuki Alemlerin " KARA MADDEsi " ; v e ONUN " MUTLAK Hacmi " ; M a s u m, temiz; V E " i B L i S S i Z k e n " ..)

   " KORKU SEANSI " F i l m i n e , gidin; görün seviciliğin sevicilikleri ile; çağırdıkları iBLiS l e r i n; ; insan etini, içerden; çürütmelerini; ,Nesnelerin sevicilerce sevilmişliklerinin nesneleri çürütmelerinin ö c ü n ü; alırlar ken....

   N i e t z sche ' nin dediği kadar v a r..Kilise; b u İSA' n ı n D i n i n i; çürütmüş, OBJE SEViCiLiĞi; i l e..
   " AHiRET KAPIMIZ A L L A H A " ; şükredersiniz; (bize Bedava ÖTE Tarafa, geçebilme V i z e s i; VERiR ).. 
   " NESNELERDEN " (Nesnelerde düşünceci sevicilikle Ahiretin Kapısı açabilmayi denerseniz; çürüttüğünüz nesnelerin içine i B L i S; M u t l a k HACMi; g e l i r, Oturur, n e s n e n i n Biçimini ; RESMiNi; d e giyinip; d e ..seviciliği nesnenin içinden çıkartabilmeye..) ...;Nesneyi oyuncak edip d e ; çok önemseyip d e ;eşyayı; ; AHiRET KAPISI yapabilmeye, uğraşanları seyredince.. ( a z mı; ev eşyası; Parçaladım gençliğimde..ellerimle v e AYAKLARIMLA.. E V i, M u t l a k; " M e k  n " , edebilmeye..)
Cahilleri, s e v e r i m; hiç değilse saklayacak birŞEYLERi; ,kenara ayırdıkları bir ; B İ L G i leri;-Vaya Nitelikleri YOKKEN; , çok ilgilidirler..

___________CAHiLKEN; cesur olacaklarına; iyice Âtıllaşıp DA; " APTALLIKLARININ DEVLETiNi " i l â n E D E N ; ve üstüne üstlük; " KÜSTAHLAŞANLAR " i s e; BiLGi V E NiTELiK; K i B i R L i lerinden DE; D A H A; ; i T i C i dir L E R.. (TÜCCARDIR l a r ..)
- MUHTEŞEM BİR ANALİZ -

SON AYLARIN EN ÇOK PAYLAŞILAN HABERİ

İki psikiyatri uzmanı, 10 yıl kadar önce bir teori ortaya atmış şöyle ki;

"Cehalet, gerçek bilginin aksine, bireyin kendine olan güvenini artırır."

Ve bunun üzerine bir araştırma başlatıldı. Fizyolojik ve zihinsel alanda yapılan çeşitli uygulamaların sonucunda şu bulgulara ulaşıldı:
· Niteliksiz insanlar ne ölçüde niteliksiz olduklarını fark edemezler.
· Niteliksiz insanlar, niteliklerini abartma eğilimin-dedir.
· Niteliksiz insanlar, gerçekten nitelikli insanların niteliklerini görüp anlamaktan da acizdirler.
· Eğer nitelikleri, belli bir eğitimle artırılırsa, aynı niteliksiz insanlar, niteliksizliklerinin farkına varmaya başlarlar.

Cornell Üniversitesi'ndeki öğrenciler arasında bir test yapıldı ve klasik "Nasıl geçti?" sorusuna öğrencilerden yanıtlar istendi...

Soruların yüzde 10'una bile yanıt veremeyenlerin “kendilerine güvenleri” müthişti. Onların "testin yüzde 60'ına doğru yanıt verdiklerini" düşündükleri; hatta "iyi günlerinde olmaları halinde yüzde 70 başarıya bile ulaşabileceklerine inandıkları" ortaya çıktı.

Soruların yüzde 90'ından fazlasını doğru yanıtlayan-lar ise “en alçakgönüllü” deneklerdi; soruların yüzde 70' ine doğru yanıt verdiklerini düşünüyorlardı.

Tüm bu sonuçlar bir araya getirildi ve Dunning-Kruger Sendromu'nun metni yazıldı:

“İşinde çok iyi olduğuna” yürekten inanan ‘yetersiz’ kişi, kendini ve yaptıklarını övmekten, her işte öne çıkmaktan ve aslında yapamayacağı işlere talip olmaktan hiçbir rahatsızlık duymaz! Aksine her şeyin hakkı olduğunu düşünür!
Ancak bu ‘cahillik ve haddini bilmeme’ karışımı mesleki açıdan müthiş bir itici güç oluşturur.

‘Eksiler’ kariyer açısından ‘artıya’ dönüşür.

Sonuçta, ‘kifayetsiz muhterisler’ her zaman ve her yerde daha hızlı yükselirler…

Bu arada, gerçekten bilgili ve yetenekli insanlar çalışma hayatında ‘fazla alçakgönüllü' davranarak öne çıkmaz, yüksek görevlere kendiliklerinden talip olmaz, kıymetlerinin bilinmesini beklerler... Tabii beklerken kırılır, kendilerini daha da geriye çekerler... Muhtemelen üstleri tarafından da ‘ihtiras eksikliği’ ile suçlanırlar..."

N'olur fazla mütevazi olmayın!...

"Siz de çevrenize şöyle bir bakın" diyeceğim ama eminim bu satırları okurken bile aklınızdan bir dolu yüz, bir dolu isim geçti...

Bence Dunning ile Kruger'in, bu çalışmalarıyla 2000'de, Nobel yerine Harvard Üniversitesi'nin Ig Nobel'ini alma nedeni "cahil olmamalarıydı".

Gönlümün nobelini bu ikiliye vererek yazımı Bertrand Russel'in bir sözüyle bitiriyorum:

“Dünyanın sorunu, akıllılar hep kuşku içindeyken aptalların küstahça kendilerinden emin olmalarıdır.”

(Başkaları da okuyabilsin diye paylaşır mısınız lütfen)

Bunları Biliyor Muydunuz?
Bize Katılın;
OBUA; D e r i n KaranlıĞın; nesneleşmiş; " KARA M A D D E S i " ..,

O B U A; S E S i; Derin Karanlığın, " KARA MADDENiN " ; i ç i n d e n; D O Ğ A N; ..... "N o k t a s a l; I Ş I K " ..


Johann Sebastian Bach, The Magnificent Aria, Concerto for Oboe and Orchestra, BWV 1059, II. Largo - Aria Heinz Holliger, Academy of St Martin in the Fields C...

 • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  S E V G İ; her Ş E Y i; " S E N " ; v e " SENLiKLi " e d e b i l m e k için saran; s i s t e m, sarı ışığıdır..dışarıdan dışarıyla s a r a r..
  " İ Y İ L i k, veya; " i S T E M " ise, " B E N " ; V E " BENLiKLi " bilebilmeye ,birleştirir insanları, beyaz ışığı , ,ile içeriden ..  B E N DEMEYi istiyor B U; BEYAZ SAKALLARIN; MAVi-IŞIĞI i l e; BAKAN; G Ö Z L E R i, R E S i m d e ..
  'Kusursuz beyaz renk olarak neyse, kusursuz sevgi de his olarak öyledir. Birçok kişi beyazın renksiz olduğunu düşünür. Öyle değildir. O tüm renkleri içerir. Bey...Devamını Gör
  Beğen ·  ·  · 18 dakika önce · 

  • Murat Oktay Danis S E V G İ; her Ş E Y i; " S E N " ; v e " SENLiKLi " e d e b i l m e k için saran; s i s t e m, sarı ışığıdır..dışarıdan dışarıyla s a r a r..
   " İ Y İ L i k, veya; " i S T E M " ise, " B E N " ; V E " BENLiKLi " bilebilmeye ,birleştirir insanları, beyaz ışığı , ,ile içeriden .. B E N DEMEYi istiyor B U; BEYAZ SAKALLARIN; MAVi-IŞIĞI i l e; BAKAN; G Ö Z L E R i, R E S i m d e ..

 • Murat Oktay Danis, 4 güncelleme paylaştı.  • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
   Atolyemde'de 1EY
   ...."K A R E KARA KUYU; ALFABE' y i " y a z a r ı m ; " a r a y a c a ğ ı m; D i Y E; "; b u iletişim çağında nasılsa içime dolmuştur; V E; ; ALFABEnin ; harflerin kenarına köşesine; takılır, i ç i m d e n; " ; A L F A B E yazılarıma ; ç ı k a r k e n, " ; ; i Ç ' ( i M. )
   ....
   Beğen ·  · 35 dakika önce · 

   • Murat Oktay Danis ...."K A R E KARA KUYU; ALFABE' y i " y a z a r ı m ; " a r a y a c a ğ ı m; D i Y E; "; b u iletişim çağında nasılsa içime dolmuştur; V E; ; ALFABEnin ; harflerin kenarına köşesine; takılır, i ç i m d e n; " ; A L F A B E yazılarıma ; ç ı k a r k e n, " ; ; i Ç ' ( i M. )


  • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
   Atolyemde'de 1EY
   ...yemeğini de ye; DÜŞÜNCELERiN; karanlığın içinde, " yediklerinin üzerine " yazılsınlar..D ü ş ü n c e l e r i n; seni " o y m a s ı n l a r " ; ...düşersin , gecenin içinden.. b o ş l u ğ a ..

   ...h e m i y i,d e ; U Y U; ; D Ü Ş L E R i N; taşısınlar seni, s a b a h l a r a; ; düş ü n c e lere, dönüşmeden, uyana b i l ; ;" beyaz ışıklı, D ü Ş L E R i n i n DÜNYASINA " ..
   “Fakirlik yemeksiz geçirilen bir gece değildir. Fakirlik düşünmeden geçirilen bir gecedir.”

   Ali Şeriati
   Görsel: Kenya'da çöp toplayan bir kadın
   Beğen ·  · 47 dakika önce · 

   • Murat Oktay Danis ...yemeğini de ye; DÜŞÜNCELERiN; karanlığın içinde, " yediklerinin üzerine " yazılsınlar..D ü ş ü n c e l e r i n; seni " o y m a s ı n l a r " ; ...düşersin , gecenin içinden.. b o ş l u ğ a ..

    ...h e m i y i,d e ; U Y U; ; D Ü Ş L E R i N; taşısınlar seni, s a b a h l a r a; ; düş ü n c e lere, dönüşmeden, uyana b i l ; ;" beyaz ışıklı, D ü Ş L E R i n i n DÜNYASINA " ..


Akıl kılıçsa; OKUMAK; e v e t onu bileyler..
Ancak YAZMAK; " K I L C I " ; y e n i , l e r..
'Bir kılıcın nasıl bilenmeye ihtiyacı varsa, aklın da okumaya ihtiyacı vardır.'

Game of Thrones Theme - Orchestral CoverMurat Oktay Danis, 9 güncelleme paylaştı.


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
 • Atolyemde'de 1EY
" T ü m S i s t e m' s e l ŞİDDETLERiN " arkasında; KADINA YÜKLENMiŞ ŞiDDET V A R D I R.. (hiç Doğuran bir kadına şahit oldunuz mu.. -Avazınız çıktığı kadar bağırsanız ağzınız yırtılmaz- ) ( Kadınlardan her ay sistemli olarak akan kanın eşitlenmesidir, savaşlarda akan kanın miktarı..)
E r k e ğ i n Şiddetinden korkmam, " bir an gelir; geçer " ; a s ı l şiddet ; hiç dinmezcesine için için yanan sinsi şiddettir..v e bu şiddetin d e yeri d e bellidir; çocuğu doğurabilmek; doğuramazsan ölürsün.. b u n e d e n l e kadın ŞİDDETiNİ, Y a r a t ı c ı k l ı k t a; kullanabilmek d e ; ; o l a s ı, olmazdır..

Doğaya bakın; erkekler mi çok doğar dişiler mi.. Tabii ki; erkek doğumları daha çoktur..Çünkü, sistemsel şiddet, o n u üretemeyen erkekleri tepeleyecektir, i l k i n..

T a b i i ; en tehlikelisi, S i s t e m yöneticisi olan; " KADINLAŞMIŞ ERKEKLERDiR.. " çünkü, " erkekleşmiş Kadınların kullanımlarına fazlasıyla açık olurlar..

E n yumuşak v e spiritüel enerji i s e ; bir erkeğin, kendi içinde, b i r " k ı z " inceliğini, nazikliğini zarifliğini v e t e m i z l i ğ i n i,, " yani bir kızı " yaşatabilip d e ; hiçbirşeye; sinirlenmeden k ı Z a B i lmesidir..
 • “İnsanlığın tek ümidi kadınların yumuşaklığıdır, erkeklerin sertliği değil. Erkeklerin sertliği yüzünden yeterince acı çektik. İhtiyaç duyulan şey kadınların erkeklere benzemesindense, erkeklerin kadınlara benzemesidir.”

  Osho - Kadın
  Beğen ·  · birkaç saniye önce · 

  • Murat Oktay Danis Murat Oktay Danis, 9 güncelleme paylaştı.

   Murat Oktay Danis, Felsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
   Atolyemde'de 1EY
   " T ü m S i s t e m' s e l ŞİDDETLERiN " arkasında; KADINA YÜKLENMiŞ ŞiDDET V A R D I R.. (hiç Doğuran bir kadına şahit oldunuz mu.. -Avazınız çıktığı kadar bağırsanız ağzınız yırtılmaz- ) ( Kadınlardan her ay sistemli olarak akan kanın eşitlenmesidir, savaşlarda akan kanın miktarı..)
   E r k e ğ i n Şiddetinden korkmam, " bir an gelir; geçer " ; a s ı l şiddet ; hiç dinmezcesine için için yanan sinsi şiddettir..v e bu şiddetin d e yeri d e bellidir; çocuğu doğurabilmek; doğuramazsan ölürsün.. b u n e d e n l e kadın ŞİDDETiNİ, Y a r a t ı c ı k l ı k t a; kullanabilmek d e ; ; o l a s ı, olmazdır..

   Doğaya bakın; erkekler mi çok doğar dişiler mi.. Tabii ki; erkek doğumları daha çoktur..Çünkü, sistemsel şiddet, o n u üretemeyen erkekleri tepeleyecektir, i l k i n..

   T a b i i ; en tehlikelisi, S i s t e m yöneticisi olan; " KADINLAŞMIŞ ERKEKLERDiR.. " çünkü, " erkekleşmiş Kadınların kullanımlarına fazlasıyla açık olurlar..

   E n yumuşak v e spiritüel enerji i s e ; bir erkeğin, kendi içinde, b i r " k ı z " inceliğini, nazikliğini zarifliğini v e t e m i z l i ğ i n i,, " yani bir kızı " yaşatabilip d e ; hiçbirşeye; sinirlenmeden k ı Z a B i lmesidir..


Candan Elbir OzturkEN GÜZEL AŞK ZOR OLANDIR'ın fotoğrafını paylaştı.
 • Atolyemde'de 1EY
  .. " iyiliği g ü n ışığından bileceksin " , insanlardan d e ği l; , i L K i n; ..gibi geliyor bana..B u n u; böyle bildiğinde ancak; susmalarının ; i ç i n d e ; SES; olmaz.. S Ö Z e , birikmez .. V E;yalnız " ses duymayı isteyenlere " ; SÖZ söyle .. Aksi taktirde ses söylersin SÖZ söyledin sanırlar..Söz söylersin, niye ses çıkarttın; YAZAMAZ M I Y D I N; S E N; ; B U N U; Kulağıma SES u f l e d i n; d e rl e r.. d e r L e r..Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
" İ Y İ L i K " ; A Y N I; UYKUNUN i Ç i N D E; U Y U YA B İ L M E K T İ R.. ( gözleriniz açıkken d e ; b e y a z ışığın çoklu-enerjisinde .. )

" FiL OZOFLAR N E Y i UNUTTULAR " K i T A B I.. sayfa 12..
Her türlü kötülüğü yapma imkanın varken,
Kötü bir şey yapmamak..
-İşte, budur iyilik..

Andre Gide
Beğen ·  ·  · birkaç saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis " İ Y İ L i K " ; A Y N I; UYKUNUN i Ç i N D E; U Y U YA B İ L M E K T İ R.. ( gözleriniz açıkken d e ; b e y a z ışığın çoklu-enerjisinde .. ) 

  " FiL OZOFLAR N E Y i UNUTTULAR " K i T A B I..


BEKÂR UYUKLAMALARININ ISSIZLIKLA EVLiLiĞi


S e s s i z l i k, " I S S I Z L I Ğ A " ; " yarım -UYUKLAMA BAKIŞLARI ; ,i L E; b i l e " ; ö t e L e n e B i L i N di Ğ in d e ; ..
" V U C U T EViNiN; E V r e n s e L i; EV EŞYALARı; N ı " ; ,d a ; ; " MUTLAK M E K A N I N; V A R L I K - B i Ç i M L E N ME L E R i " ,giyindirirler..
N E MUTLU; b u D ü n y a; M E K A N I; EVLERiNDE; ; Ö T E ALEMLERiN; V A R L I K B i Ç i M LERiNi; ,ıssızlıĞa vardıraBilip d e EŞYALARININ ŞEKiLLERiNDEN; ; ; - " B i L E B i L E R EK; d e " - ; ,i Z leyeBiL i p; d e ,; E Ş L E YE B İ L E N L e r e...
'Evrensel bir nimet olan sessizlikten zevk alabilenler, dünyanın en mutlu kişileridir'

Charlie Chaplin.
Beğen ·  ·  · 15 saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis BEKÂR UYUKLAMALARININ ISSIZLIKLA EVLiLiĞi

  S e s s i z l i k, " I S S I Z L I Ğ A " ; " yarım -UYUKLAMA BAKIŞLARI ; ,i L E; b i l e " ; ö t e L e n e B i L i N di Ğ in d e ; ..
  " V U C U T EViNiN; E V r e n s e L i; EV EŞYALARı; N ı " ; ,d a ; ; " MUTLAK M E K A N I N; V A R L I K - B i Ç i M L E N ME L E R i " ,giyindirirler..
  N E MUTLU; b u D ü n y a; M E K A N I; EVLERiNDE; ; Ö T E ALEMLERiN; V A R L I K B i Ç i M LERiNi; ,ıssızlıĞa vardıraBilip d e EŞYALARININ ŞEKiLLERiNDEN; ; ; - " B i L E B i L E R EK; d e " - ; ,i Z leyeBiL i p; d e ,; E Ş L E YE B İ L E N L e r e...


M ADEM; T ü r k ç e, yazıp da söylüyoruz; " Türkçenin ses yapısındaki " IŞIKTAN " ; birşey UM ALIM; T ÜRKÇE, y a z a r k e n.. ( BU IŞIK B İZİ ,N A S I L; N i t e l e y e c e k; gösterecekse ; -tuz çürümesin diye- (ışığın benliği erimesin diye), B U; N i t e l e M e L e R i, giyineBileceğiĞi z; i L K in, ü z e r leri i m 'i z e..HECE; HARF; EK; KÖK; yapıları; e m i r l e r ; VERECEKLER; b i z e.. -yoksa Orduya girip emirleri oradan m ı tedarik e d e l i m ..- , -emir d e giyinilebilinmeli, i K e N; ; V U C UD a..)

D i L Alfabe , ses ışık hele bir silindirip düzlesin biçimlendirsinler; i L K i N; i n s a n -B E D E N i M i; onlar BiÇiMLENDiRsinler.. o n d a n; sonra; b u; i NSANA; nasıl bir " V U C U T; Ş E K L i " vereceĞimi; seçebileceğim b e n.. ( B U; arada; b e n i m iNSAN BEDEMiN; B i ç i m l e n d i r i c i MAL-SAHiBi; d e; " Yazı ve ALFABE; B i ç i m i " ve Türkçenin sesinin ıŞIĞI; , olsun; ; B a ş k a 1 MAKAM; veya, insan; olacağına.. )
'Zararıma da olsa eleştirene uysal davranmalıyım ki beni her zaman serbestçe uyarsın, kendimi düzeltmeme yardım etsin. Düzeltilmek herkesin ağrına gittiği için kimse kimseyi düzeltmeyi göze alamıyor.Düşüncesini saklayarak konuşuyor çokları.!'

Montaigne - Denemeler
Beğen ·  ·  · birkaç saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis M ADEM; T ü r k ç e, yazıp da söylüyoruz; " Türkçenin ses yapısındaki " IŞIKTAN " ; birşey UM ALIM; T ÜRKÇE, y a z a r k e n.. ( BU IŞIK B İZİ ,N A S I L; N i t e l e y e c e k; gösterecekse ; -tuz çürümesin diye- (ışığın benliği erimesin diye), B U; N i t e l e M e L e R i, giyineBileceğiĞi z; i L K in, ü z e r leri i m 'i z e..HECE; HARF; EK; KÖK; yapıları; e m i r l e r ; VERECEKLER; b i z e.. -yoksa Orduya girip emirleri oradan m ı tedarik e d e l i m ..- , -emir d e giyinilebilinmeli, i K e N; ; V U C UD a..)

  D i L Alfabe , ses ışık hele bir silindirip düzlesin biçimlendirsinler; i L K i N; i n s a n -B E D E N i M i; onlar BiÇiMLENDiRsinler.. o n d a n; sonra; b u; i NSANA; nasıl bir " V U C U T; Ş E K L i " vereceĞimi; seçebileceğim b e n.. ( B U; arada; b e n i m iNSAN BEDEMiN; B i ç i m l e n d i r i c i MAL-SAHiBi; d e; " Yazı ve ALFABE; B i ç i m i " ve Türkçenin sesinin ıŞIĞI; , olsun; ; B a ş k a 1 MAKAM; veya, insan; olacağına.. )
 • " F A C E thoW e n " ;......... " Y Ü Z Ü " V A R; " K o n u ŞAMIYOR " ..
  ( ..100 ü olmayanlar ÇOK f a z l a; konu şu ,rlarken.. )


  Learn more at http://oneinspireddude.com "Follow your bliss" - through this outrageous facial dance to Beethoven's Fifth - I am telling the story of the chal...
  Beğen ·  ·  · 31 dakika önceYouTube
   ile ·
 • Candan Elbir Ozturk, 12 güncelleme paylaştı.  • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
   Atolyemde'de 1EY
   ..yaşam U Y K U; nun kendisidir..UYUyamadığın zaman, " ÖLDÜN " ; demektir..A s ı l mesele uyuyacağın Uyku y u, " KEN D i N " ; üretebilmendir..( başkaları seni uyutmasınlar.. başkanın adamları..) ( v e uykunun da metafizikle; alakası y o k t u r..) (Düşler sosyalist, Rüyalar kapitalist; olacaklarken ..) (zeka sosyalist, AKIL; Kapital i s t ken..) (can sosyalist; r u h; kapitalistken ) (hepsine ayrı ayrı; O.K. yeterki iç içeleşmesinler..)
   'Yaşam uykuya karşı verilen bir savaştır; sonunda hep kaybedilir.'

   Schopenhauer - Aforizmalar
   Beğen ·  · yaklaşık bir dakika önce · 

   • Murat Oktay Danis ..yaşam U Y K U; nun kendisidir..UYUyamadığın zaman, " ÖLDÜN " ; demektir..A s ı l mesele uyuyacağın Uyku y u, " KEN D i N " ; üretebilmendir..( başkaları seni uyutmasınlar.. başkanın adamları..) ( v e uykunun da metafizikle; alakası y o k t u r..) (Düşler sosyalist, Rüyalar kapitalist; olacaklarken ..) (zeka sosyalist, AKIL; Kapital i s t ken..) (can sosyalist; r u h; kapitalistken ) (hepsine ayrı ayrı; O.K. yeterki iç içeleşmesinler..)TC Emirhan Keskin Erşanbir bağlantı
 paylaştı. • Atolyemde'de 1EY
  ..batılı " görüp d e DUYUP; d a,, bilmeden " ,,konuşmaz.. ( ..LAF ola , b e r i; -GELE..d i y e..MUSA; gelecekmiş; ;İ s a yerine, yer; , YÜZÜNE..)

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Atolyemde'de 1EY
Felaketler; SA N K i; (SEN SANMAYI S a n a t t a n çok ; seversin ..) ; A" ATOMLARIMIZIN ÖLMEZLiğine "; yaslanmamızı; istiyorlar.. (ATOMUNA; inanıyorsan; ONUN yanına git, O N L A R A; katıl..) (b e n seni; Atomlarının i ç i n e; SOK madan.. )..

" ATOMUN-SOSYAL TARiHi " K i T A B I; sayfa, 12..
' Kendilerini özgür sanıyorlardı, oysa felaketler oldukça kimse asla özgür olmayacak '

Veba / La Peste - Albert Camus
Fotoğraf: Vietnam
Beğen ·  · birkaç saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis Felaketler; SA N K i; (SEN SANMAYI S a n a t t a n çok ; seversin ..) ; A" ATOMLARIMIZIN ÖLMEZLiğine "; yaslanmamızı; istiyorlar.. (ATOMUNA; inanıyorsan; ONUN yanına git, O N L A R A; katıl..) (b e n seni; Atomlarının i ç i n e; SOK madan.. ).. 

  " ATOMUN-SOSYAL TARiHi " K i T A B I; sayfa, 12..


Canan Elbir Sonatİki Yarım Elma'nın fotoğrafını paylaştı.
DİĞER paylaşımları GÖRMEK için TIKLA; İki Yarım Elma • Murat Oktay Danisİki Yarım Elma'nın fotoğrafını paylaştı.
  Atolyemde'de 1EY
  " bir araba Laf edeceğine " başkalarının durumlarını s e y r e y l e y e B i l i r k e n ; , -eğer öyle görünmekte isen birilerine -; en basit " S A D E " o l a n; yapılacak; ; " biraz daha az ; g e z e c e n ; ..e t r a f t e " ..
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Atolyemde'de 1EY
..i h t i y a ç larınızın, , " sizi ihtiyarlatmalarının " ö n ü n e; G e Ç e bilmenin Y O L U; " ÖLÜMÜ " ; " A T O M MiMARiSi " ; olarak; B i l i p; " bir AN Ö N C E " ; " B U; V i LL A " nın Kapı sından ; içeri G i r e Bilmektir..

(göreceksiniz ki; B U ViLLANIN K A P I S I; F a l a n; Y O K.. ATOMUN KENDisi " K A P I .. " -ve bu Kapının SAPI; da yok.. " işte Kapı-işte Sapı " - .. )
"İnsanoğlu ona ihtiyaç duyulmasını arzular, fark edilip sayılmak ister. Bunlardan mahrum olması, var oluşunun anlamını sorgulatır ve nihayetinde de yok sayılmayı, ölümü cazip kılar..."

Eddi Anter
Beğen ·  · 6 saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis ..i h t i y a ç larınızın, , " sizi ihtiyarlatmalarının " ö n ü n e; G e Ç e bilmenin Y O L U; " ÖLÜMÜ " ; " A T O M MiMARiSi " ; olarak; B i l i p; " bir AN Ö N C E " ; " B U; V i LL A " nın Kapı sından ; içeri G i r e Bilmektir.. 

  (göreceksiniz ki; B U ViLLANIN K A P I S I; F a l a n; Y O K.. ATOMUN KENDisi " K A P I .. " -ve bu Kapının SAPI; da yok.. " işte Kapı-işte Sapı " - .. )Canan Elbir SonatPolyanna'nın fotoğrafını paylaştı.
"Hepimizin bir kuyusu var elbet...
En derine gömdüğümüz kaygılarımızı,
İhtiraslarımızı, tutkularımızı saklayan,
En mahrem sohbetlerimizi paylaştığımız,
En cesur itiraflarımızı haykırdığımız bir kuyu,
...Utandığımız anılarımızın yatağı..
Endişelerimizin barınağı...
. . .
Kuyulardan delik deşik olmuş bir yolda,
Düşe kalka yürür gibi yaşıyoruz hayatı...
Çukur çukur olmuş bir kalple..."

(Can Dündar / Kuyu) • Murat Oktay DanisPolyanna'nın fotoğrafını paylaştı.
  Atolyemde'de 1EY
  " Kuyuları VE; K A L P leri, " ,onarmanın; b i r YOLU; var; BiLİMDE..B e ğ e n d i Ğ i n; ADAMLARI; s e X ile E DiN e ceksin; KEn D i N e ..YOKSA; D i n e; saparsın.. (DiNLe Kuşatırsın K e n d i n i..9 ..)
  D i ğ e r taraftan; " Modern Nesnel psikitatri " ; d e DER; K i,,.. " A c ı l a r ı ; sadece ZEVK alarak; " KENDiN i n leştirmeler " ; D i N direbilir d i r.. "

CMurat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Atolyemde'de 1EY
" DOĞRU " ; uzaklarda; D U R sun, eğer " ŞEY ' TAN " ; D o Ğ R U ların, içlerine ; yerleşmenin, " Y O L U N U " buldu, i s e.. (DOĞRU m u; YOLA; yerleşir; y o k s a; YOL M U; " DOĞRUYA " ..)
'Doğru uzaklarda, çünkü sen yanlışlara yakınsın.'

Zata
Kitap bilgi; http://bit.ly/12frzI1
Beğen ·  · birkaç saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis " DOĞRU " ; uzaklarda; D U R sun, eğer " ŞEY ' TAN " ; D o Ğ R U ların, içlerine ; yerleşmenin, " Y O L U N U " buldu, i s e.. (DOĞRU m u; YOLA; yerleşir; y o k s a; YOL M U; " DOĞRUYA " ..)

Ercan EsendağRamazan Colak'ın fotoğrafını paylaştı.
 • Murat Oktay DanisRamazan Colak'ın fotoğrafını paylaştı.
  Atolyemde'de 1EY
  " K EDi " ; yediği her KARA-FARE; i l e ; " MUTLAK AKIL UZAYıNı " yeniden edinir ..
  B U; demektir, K i; " KARE-FARE' nin B i Ç i M i; "; ; " K EDiNiN AKIL UZAYI GEOMETRiSiNiN Ş E K L i D i r " ..

  AKILLARıMIZIN; U Z A Y ı N I N; ; sadece K EDiLERiN , EDiMLERiNE; e M a NET; e D i l e B i L ineceĞine; B E N DE; K a t ı l ı r ı m..
  Beğen ·  · 2 dakika önce · 

  • Murat Oktay Danis " K EDi " ; yediği her KARA-FARE; i l e ; " MUTLAK AKIL UZAYıNı " yeniden edinir ..
   B U; demektir, K i; " KARE-FARE' nin B i Ç i M i; "; ; " K EDiNiN AKIL UZAYI GEOMETRiSiNiN Ş E K L i D i r " .. 

   AKILLARıMIZIN; U Z A Y ı N I N; ; sadece K EDiLERiN , EDiMLERiNE; e M a NET; e D i l e B i L ineceĞine; B E N DE; K a t ı l ı r ı m..

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Adaletin; e n; " S A D E " anlatımı, " E Ş i T L i K T i R "..
..v e , sadece Eğitimli -E ğ i l e bilinmişler- -demiri eğmek, gibi- ;insanlar; , ÇELiK kadar; s a d e ; işler yapabilirler.. H E R Ş E Y İ; " bir kerede-VE EŞiT-K E S E N " çelik de; S U; gibi, E Ş i t; ola B i l i r.. ( DEMiRE; eğdikten sonra; S U; katılabilindi i s e; -S A D E ' C E;- ...)
Y O K S A; işleri sade' l e ş tiremeyecek olanlar, b u KEZ, " ADELETi " n ; " N E " olduğunu; EĞ i P- BÜKMEYE; başlarlar.. ( A LL AHIN i P i ne; sımsıkı sarılın; ki; o iPiN; içine ; girebilesiniz; gibi..)
'Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar.'

Konfüçyus - Öğretiler
Beğen ·  ·  · yaklaşık bir dakika önce · 

 • Murat Oktay Danis Adaletin; e n; " S A D E " anlatımı, " E Ş i T L i K T i R "..
  ..v e , sadece Eğitimli -E ğ i l e bilinmişler- -demiri eğmek, gibi- ;insanlar; , ÇELiK kadar; s a d e ; işler yapabilirler.. H E R Ş E Y İ; " bir kerede-VE EŞiT-K E S E N " çelik de; S U; gibi, E Ş i t; ola B i l i r.. ( DEMiRE; eğdikten sonra; S U; katılabilindi i s e; -S A D E ' C E;- ...)
  Y O K S A; işleri sade' l e ş tiremeyecek olanlar, b u KEZ, " ADELETi " n ; " N E " olduğunu; EĞ i P- BÜKMEYE; başlarlar.. ( A LL AHIN i P i ne; sımsıkı sarılın; ki; o iPiN; içine ; girebilesiniz; gibi..)
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Yaşam sevgisinin gelişebilmesi için bir şey "yapma" özgürlüğü gereklidir: Yaratma ve kurma özgürlüğü, şaşabilme ve göze alabilme özgürlüğü. Böyle bir özgürlüğü tatmak için etkin ve sorumlu bir birey olmak gerekir; tutsak ya da çarkın iyi yağlanmış bir dişlisi olan birey değil.

Erich FROMM, Sevginin ve Şiddetin Kaynağı(Sf.45)Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
''Gidecek yer kalmadığında sükûnet ve huzur gelir. ''

FRANCIS LUCILLE
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
'İnsanları tanıdığımdan beri hayvanları severim.'

Arthur Schopenhauer
Beğen ·  · 11 saniyMurat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
'Sevginin ölçüsü, ölçüsüz sevmektir..'

Spinoza - EticaOrmanda otostop yapıyordu,birazmuhabbet ettik
Beğenmekten Vazgeç ·  ·  · 17 saat önceGöcek, Fethiye yakınlarında· Tuncay OlcayCheyenne River Lakota (Nomads) NA MC'in fotoğrafını paylaştı.
Beğenmekten Vazgeç ·  ·  · 6 saat önce · 
 • Sen ve 5 kişi daha bunu beğendiniz.
 • Mahmut Erhan Özen Kartal kalkar dalkalkar mı?
 • Murat Oktay Danis " KaranlıĞı; k e n d i, içinde arama Boşuna " .. ONU; nesneye emdirip; yükseltebilmeyi, " d e n e y e n e, K A T I L " ; y ü k s e k l e r d e; ;IŞIĞI; N e s n e l e ş tiren, K A R L A R D A N YÜKSEKTE.. .. ( hepsini yükselten; d e ; d a ğ l a r k e n..)

Bekleme; esNAsında; , " DOĞRU DAVRANIŞ; " ; olsa olsa; " AKLINI hareket " ,ettirebilmektir.. Çünkü beklerken; Vucudunuz Durmuştur; V E; t ü m hareketlenmeleri; " AKLINIZ " üstlenecektir..
" AKLINIZI " yüceltebilmeyi; m i; istiyorsunuz; " ; Vucudunuzu MUTLAK olarak ; (AKLIN MUTLAK MEKANI i l e ); dD U R duraBilin.. ( " AKIL VUCUDUNUZU " DA; e D i N e BiLMEK..i ç i n.. çok Liberaldir AKLIN V u c u d u .. )

B e k l e m ; e k ; ; " B E K Ç i L i Ğ E " de; dönüştürüleBilinir.. (BEKÇiLiK DE; Mükemmel bir sanat alanıdır, e ğ e r ; MUTLAKTA D U R A B i l i r s e n i Z.." N e d i r BU;" .. " B E K Ç i; öylesine DUR a Bilir; K i; ; O BAKMAZ; " Ş E Y L E R E..ŞEYLER BAKARLAR; BEKÇiYE; VE; KENDiLERiNİ DE; " B E K Ç i N i N; RESMi " olarak; görmeye başlarlar ; v e onlar; DA; " D U R U R L A R " ; (Mutlak sayesinde) ; B Ö Y L E; c e.

" B E K Ç i " ; aslında; HER Ş E Y i; Mutlakta DurduraBilecek; OLAN d ı r.

RESiMLEŞEBiLEN; V E RESiMLEŞTiREbİLEN ; B E K Ç i.
Bir şeyin sizi engellediğini hissediyorsanız bunu nasıl değiştireceğinizi bilmiyor yine de değiştirmeyi istiyorsanız...
Yaşamınızda aynı olayların tekrar tekrar...Devamını Gör
Beğen ·  ·  · Dün, 10:30 · 

 • Murat Oktay Danis Bekleme; esNAsında; , " DOĞRU DAVRANIŞ; " ; olsa olsa; " AKLINI hareket " ,ettirebilmektir.. Çünkü beklerken; Vucudunuz Durmuştur; V E; t ü m hareketlenmeleri; " AKLINIZ " üstlenecektir..
  " AKLINIZI " yüceltebilmeyi; m i; istiyorsunuz; " ; Vucu
  dunuzu MUTLAK olarak ; (AKLIN MUTLAK MEKANI i l e ); dD U R duraBilin.. ( " AKIL VUCUDUNUZU " DA; e D i N e BiLMEK..i ç i n.. çok Liberaldir AKLIN V u c u d u .. )

  B e k l e m ; e k ; ; " B E K Ç i L i Ğ E " de; dönüştürüleBilinir.. (BEKÇiLiK DE; Mükemmel bir sanat alanıdır, e ğ e r ; MUTLAKTA D U R A B i l i r s e n i Z.." N e d i r BU;" .. " B E K Ç i; öylesine DUR a Bilir; K i; ; O BAKMAZ; " Ş E Y L E R E..ŞEYLER BAKARLAR; BEKÇiYE; VE; KENDiLERiNİ DE; " B E K Ç i N i N; RESMi " olarak; görmeye başlarlar ; v e onlar; DA; " D U R U R L A R " ; (Mutlak sayesinde) ; B Ö Y L E; c e.

  " B E K Ç i " ; aslında; HER Ş E Y i; Mutlakta DurduraBilecek; OLAN d ı r.

  RESiMLEŞEBiLEN; V E RESiMLEŞTiREbİLEN ; B E K Ç i.
____________________________________

Fotoğraf: “Düş, tek bir kişinin mantığıdır. Gerçekse, herkesin çılgınlığı!” 

Gilbert Sinoue

..gerçeklerin dayatmalarından oldum olası nefret etmişimdir..Düş Dünyanız Sanata evrildiğinde; b u Bile gerçeğin Şiddetini i ç e r i r..Ancak; S a n a t ı n içine hapsedilen ŞiDD E T; ; kontrol edilebilinir..Şiddeti, sanattan e D i N meyi, s e v e r; o l d u m, çoktandır..O NE " Ç I P L A K " ; bir şiddettir k i, , " Dünyasal Şiddet " ; -ki İDEOLOGLAR; planlarlar ve siyasetçiler- ; , h i k â y e ; kalır..GERÇEK SANAT ŞiddetininYanında..
( yaratıcı Şiddeti içine emmeyen; yaratılmıyordur, yaşamıyordur; zaten..) (çocuklarınıza şiddeti de siz öğretebilin ki; başkaları öğretmeye kalkışmasınlar; iDEOLOJiK-TARLALARINDA) , v e belki bir gün sanatçı olabilir l e r; Ş i d d e t i; SANATA aktarabilen; VE; orada ; biriktireB i l e n; ;b i r i ..)
“Düş, tek bir kişinin mantığıdır. Gerçekse, herkesin çılgınlığı!” 

 • Zeynep AlnıaçıkRenksiz Günce'nin videosunu paylaştı: Zalim Kızların Oyunu.


  ...
  Türkiye'nin neden geri kaldığını onca zamandır bir türlü aklımız almıyordu ama artık çözüldü. Türkiye neden geri kaldı hep birlikte izleyelim. İşte bunlar hep seks! Kadınlar ah hep bu kadınlar.
  Süre: 5:36  • " AHiR ET i n B i L G i S i N i; " ; içinde saklayacağınız; " DOĞRU " KILIFLAR; " SöZ gelimi; AKLIN içinde hareket edebileceĞi; -AKLA Özgürlük verebilen- RESiMLER " ü r e t e m e z s e n i z; AKLINIZ; d a ; " h e p " , yanlıŞ KILIFLARIN; i ç i n e kaçar.. ( kayar ..)

   ..her gördüğün Kılıfı; " AKLIN KILIFI " ; sanma sanrınız v a r s a; bir an ö n c e ; AKLINIZA; HAKiKi; Kılıf; " RESiM " ; sanat; e d i n in; ; herkes size VE; AKLINIZA; i M R E N E R E K; baksın.. (nasıl olupta; " BAŞKA; bir UZAYDA " ; AKLINI; MUHAFAZA; EDEb i l i y o r; BU ADAM; diye..)

   A k s i; taktirde; " size karı şılmış " ;VE; " D i n e; mecbur bırakılmış; olmanızı " ;başkalarını -KADINLARI- da MECBUR; e d e r e k; ileteceksiniz; bunu size yapan; TOPLUMA..
   ( ADAM BASTIRILDI; i s e; BASTIRMAYA; uğraşacak; b i t t a b i i ..k i..bastırılmış olduğunun bilincinde değil i s e . )..
   .. o n a ; bir " RESiM " Verilse; AKLINI içinde; devindirebileceği; b e n c e,, A k l ı n ı MALI; edinemeyen hepimizden; DAHA; saygın o l u r..TOPLUM MiMARiSiNDE..
   T o p l u m; ; nasıl " BIÇAĞIN " ağzı; pozisyonları; t e t i k l e r, BASKICI; olunca..V E; insanları; " biri biriNE " ; düşürür..Murat Oktay Danis bir fotoğrafa yorum yaptı.

Tuncay OlcayCheyenne River Lakota (Nomads) NA MC'in fotoğrafını paylaştı.
Beğenmekten Vazgeç ·  ·  · 6 saat önce · 
 • Sen ve 6 kişi daha bunu beğendiniz.
 • Murat Oktay Danis ....bu, " şişirmiş şişirileceği .. " (tüm şişkin mobilyaların sahibi )i, demekki bunun yanında hiçbir yerimi şişir m e m e , g e r e k; olmaz.. ( kişiliğimi-kimliğimi-sosyalliğimi..) (bizimkiler pek bir kara kuru dururlar, tavır olarak , da;..b e n her şekilde şişineceğim-tüm şişirmeleri.. ) n e varsa, USA da, v a r.. İŞTE; bir şişirici.. (şişirmeye çekinirsin-ya patlarsa; diye..şişirici-İŞÇİYİ....).. s t i l sahibi, olabilmek, , b a ş k a; ; birşey, kanka.. ..
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
 Schopenhauer, bayaa bir İdealistlerin, Permenidesçilerin yanına düşüyor, AŞK METAFiziginin, bayaa bi ORTASINA; d ü ş ü r ü p d e ; AKLINI..
K i t a p, o k u m a y ı; hayatlarını OKUNMUŞ; K i t a pların içinde biriktirebileceklerini; sananları bekleyen; S O N U; anlatıyor, burada SCH OPEN h a u e r..

" E M E K "; bunun için Kutsaldır.. C a n ı m ı; V E; VUCUDUMU emeğim Vasıtası i l e; bir NESNEYE; " başka bir Vucuda " ; yüklediğimde ; ; Vucudum ve CANIM; BİRİKİR..( tabii ki; canınızı; başka bir CANLININ içine yüklemeye; O N A; e m e k vermeye kalkışmayacaksınız.. E M E K; Canınızı cansız bir NesNe y e ; yükleyebilme yeteneği..zaten canı olana canınızı yüklerseniz b u onda can sıkıntısı, o l u r..)

" V U C U D U N VE C A N I N ; YAŞAMININ SONSUZLUĞU " ; emek sayesinde ancaK; ; biriktirilebilinir; çoğalabilen canlar v e Vucutlar; s o s y a l hayatta; filizlenir veya, CANLILARA; t e k r a r; yüklenilebilinirler..

S a n a t; 7 tane sanat yapma şekli var..birinde veya birkaçında biriktirin CANINIZI; ; ODANIZDA; - ve EMEĞiNiZi - ; n e zamanınızı ; , yitirmiş olursunuz N E; DE; " V U C U T ".. unuzu.
S o s y a l ; dostluklar; bile, kırılgan olabilirler, v e ; oralarda verdiğiniz E m e k l e r ; akıp; gider, üzüntülere ; G A R K; olabilirsiniz.. (insanlar sanatsız bırakılırsa; D o s t l u k l a r da; e r i y e c e k l e r d i r; içerden ) Sanat, b e s l e r ; " SOSYAL; toplumun CANLILIĞINI " ; i ç e r i d e n..
( sanat emek ile ürtilindi i s e ; eğer; canını seve seve vermekten çekinmeyen<; biri; -şehit olmak illa birinin emri ile cephede değil..- )

" VUCUDUMU VE CANIMI BiRiK tireBildi i s e m " ; ; onları yitirdim; m i..
AŞKIN METAF i z i ği n i n; örttükleri; " MEZARLARINDADIRLAR " Ç o k t a n.. Sanattan bile birşey u m a m a y a caklar k e n.. ______________________________________________________________________________V E; N i e t z s c h e ; BU; " METAFiZiğ i " K I R A B ilmenin; F i Z i Ğ i N i; geliştirir; MEZARIN içindekiler; " C A N " verebilme, c e s a r e t i; i l e..
''Verdiği sözü tutmuyor hayat, tutsa bile, özlediğimiz şeyin özlenilmeye değer olmaktan ne kadar uzakta bulunduğunu göstermek için yapıyor bunu.

Kimi zaman umut, kimi zaman da umulan şey aldatıyor bizi. Bir eliyle verdiğini öteki eliyle alıyor. Uzaklığın büyüsü, cennetler gösteriyor bize. Ama büyülenir büyülenmez, bu cennetlerin uçup gittiğini görüyoruz.

Demek ki, mutluluk ya gelecekte, ya da geçmişte. Şimdiki an, güneşli ovanın üzerinde dolaşan bir küçük buluta benziyor. Önü arkası pırıl pırıl bu bulutun, ovaya yalnız gölgesi düşüyor.''

Schopenhauer - Aşkın Metafiziği
Beğen ·  · yaklaşık bir dakika önce · 

 • Murat Oktay Danis Schopenhauer, bayaa bir İdealistlerin, Permenidesçilerin yanına düşüyor, AŞK METAFiziginin, bayaa bi ORTASINA; d ü ş ü r ü p d e ; AKLINI..
  K i t a p, o k u m a y ı; hayatlarını OKUNMUŞ; K i t a pların içinde biriktirebileceklerini; sananları bekleyen; S O N U; anlatıyor, burada SCH OPEN h a u e r..

  " E M E K "; bunun için Kutsaldır.. C a n ı m ı; V E; VUCUDUMU emeğim Vasıtası i l e; bir NESNEYE; " başka bir Vucuda " ; yüklediğimde ; ; Vucudum ve CANIM; BİRİKİR..( tabii ki; canınızı; başka bir CANLININ içine yüklemeye; O N A; e m e k vermeye kalkışmayacaksınız.. E M E K; Canınızı cansız bir NesNe y e ; yükleyebilme yeteneği..zaten canı olana canınızı yüklerseniz b u onda can sıkıntısı, o l u r..) 

  " V U C U D U N VE C A N I N ; YAŞAMININ SONSUZLUĞU " ; emek sayesinde ancaK; ; biriktirilebilinir; çoğalabilen canlar v e Vucutlar; s o s y a l hayatta; filizlenir veya, CANLILARA; t e k r a r; yüklenilebilinirler..

  S a n a t; 7 tane sanat yapma şekli var..birinde veya birkaçında biriktirin CANINIZI; ; ODANIZDA; - ve EMEĞiNiZi - ; n e zamanınızı ; , yitirmiş olursunuz N E; DE; " V U C U T ".. unuzu.
  S o s y a l ; dostluklar; bile, kırılgan olabilirler, v e ; oralarda verdiğiniz E m e k l e r ; akıp; gider, üzüntülere ; G A R K; olabilirsiniz.. (insanlar sanatsız bırakılırsa; D o s t l u k l a r da; e r i y e c e k l e r d i r; içerden ) Sanat, b e s l e r ; " SOSYAL; toplumun CANLILIĞINI " ; i ç e r i d e n..
  ( sanat emek ile ürtilindi i s e ; eğer; canını seve seve vermekten çekinmeyen<; biri; -şehit olmak illa birinin emri ile cephede değil..- )

  " VUCUDUMU VE CANIMI BiRiK tireBildi i s e m " ; ; onları yitirdim; m i..
  AŞKIN METAF i z i ği n i n; örttükleri; " MEZARLARINDADIRLAR " Ç o k t a n.. Sanattan bile birşey u m a m a y a caklar k e n.. ______________________________________________________________________________V E; N i e t z s c h e ; BU; " METAFiZiğ i " K I R A B ilmenin; F i Z i Ğ i N i; geliştirir; MEZARIN içindekiler; " C A N " verebilme, c e s a r e t i; i l e..Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
..cepheye gönderenlerin böyle bir güçleri varsa; " S E N " de; cepheye gitmeyecek; " k a d a r, G Ü Ç L Ü "; olabilmelisin.. (SENLiKLiLER; " B E N L İ K " VE; " B E N " ; sözü duymayı, istemezlerken..)

A s ı l savaş S e n i; EVDE; istemeyen, bir savaşa gitse d e; evde yer açılsa diyen; a i l e y e; " ailedeki SENLiKLiLERE; " , ; karşı verilecektir..i l k i n.. .... d i ğ e r zorlayıcı ,mecbur edicilerle; s a v a ş; buna E K t i r.. ( YOKSA; HER Kişi " VATAN bileceği " ş e y, için Kimse demeden; K e n d i s i, ZA t e n, savaşır.. ..Vatanın nE; olacaĞına da HAKiM sınıf karar verir; N A S I L S A.. )

GÜCü; V E; BENLiĞİ; oluşmamış; B i r e y; olamayanların ÜLKESiNDE; " DEMOKRASi " içi; b o ş; bir KUTU; olur; i ç i; " OYLARLA " Doldurulup da taşırılan..
''Bütün savaşları dövüşemeyecek kadar korkak olan bu yüzden de kendileri adına dövüşmek için dünyanın gençlerini cepheye süren hırsızlar çıkarır.''

Emma Goldman
Beğen ·  · 5 saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis ..cepheye gönderenlerin böyle bir güçleri varsa; " S E N " de; cepheye gitmeyecek; " k a d a r, G Ü Ç L Ü "; olabilmelisin.. (SENLiKLiLER; " B E N L İ K " VE; " B E N " ; sözü duymayı, istemezlerken..)

  A s ı l savaş S e n i; EVDE; istemeyen, bir savaşa gitse d e; evde yer açılsa diyen; a i l e y e; " ailedeki SENLiKLiLERE; " , ; karşı verilecektir..i l k i n.. .... d i ğ e r zorlayıcı ,mecbur edicilerle; s a v a ş; buna E K t i r.. ( YOKSA; HER Kişi " VATAN bileceği " ş e y, için Kimse demeden; K e n d i s i, ZA t e n, savaşır.. ..Vatanın nE; olacaĞına da HAKiM sınıf karar verir; N A S I L S A.. )

  GÜCü; V E; BENLiĞİ; oluşmamış; B i r e y; olamayanların ÜLKESiNDE; " DEMOKRASi " içi; b o ş; bir KUTU; olur; i ç i; " OYLARLA " Doldurulup da taşırılan..Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Dost a yevsKİ; y i n e; NESNE- C i S i M LERi; " SENLİKLERi " ; yığmış; kafasının içine..nereden Çatlatabileceğini a r ı y o r; Tüm BU; C i S i M L E R i.." KADINA " ..Adam; N i e t zsche; değil ki; b u Cisimleri; dışavurup da; KIRBAÇ e t s i n; KADINA; duvardaki tüm çatlakları; yapıştırmaya..
(Babası Duvar sıvacısı olanlar; bir ADIM; ö n e Çıksın )

" K a d ı n ı kendinden " , cisimleştireceksin; sonra da; içindeki cisimleri; " Ç a t l a t a m a y ı p " suçu da; TANRI 'ya atıp; şikayetçi olacaksın; tüm yakın dostlarının; çatlaklı; ilişkilerle ; olmalarından.. ( Vucutlar çatlıyorlarsa ; ilişkiler de haydi haydi; " ç a t l a y a bilir.. ) ..
( i y i örnek olmaz zaten; " Ç a t l a k l ı olan dost ilişkileri " ; " C i S M i nasıl çatlatabileceğini " TANRI i l e birlikte , arayana; ... C i s i m l e r i; TANRI; g i B i; " KADI NA " . çatlatabilmek, ; " Tanrıya EŞ; olabilmek " ; M a d e m; ki; SENLiKLilikte...Devamını Gör
' Düşmanlarım, dostlarım, her türlü aptal, değersiz insan, herkes bana acı veriyordu. Zannedersem dostlarım, düşmanlarımdan çok acı veriyordu bana '

Ecinniler - Dostoyevski
Beğen ·  · 21 saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis Dost a yevsKİ; y i n e; NESNE- C i S i M LERi; " SENLİKLERi " ; yığmış; kafasının içine..nereden Çatlatabileceğini a r ı y o r; Tüm BU; C i S i M L E R i.." KADINA " ..Adam; N i e t zsche; değil ki; b u Cisimleri; dışavurup da; KIRBAÇ e t s i n; KADINA; duvardaki tüm çatlakları; yapıştırmaya..
  (Babası Duvar sıvacısı olanlar; bir ADIM; ö n e Çıksın )

  " K a d ı n ı kendinden " , cisimleştireceksin; sonra da; içindeki cisimleri; " Ç a t l a t a m a y ı p " suçu da; TANRI 'ya atıp; şikayetçi olacaksın; tüm yakın dostlarının; çatlaklı; ilişkilerle ; olmalarından.. ( Vucutlar çatlıyorlarsa ; ilişkiler de haydi haydi; " ç a t l a y a bilir.. ) .. 
  ( i y i örnek olmaz zaten; " Ç a t l a k l ı olan dost ilişkileri " ; " C i S M i nasıl çatlatabileceğini " TANRI i l e birlikte , arayana; ... C i s i m l e r i; TANRI; g i B i; " KADI NA " . çatlatabilmek, ; " Tanrıya EŞ; olabilmek " ; M a d e m; ki; SENLiKLilikte; -yanımızdaki dostlarımızla- , klonlayabiliriz insanı; " d ü ş ü n c e l e r i m i z d e ..

  Z a t e n, Düşmanın senin yanında durmayandır.. Dolayısı ile d e; " içinde deflarca C i s i m l e ş m e l e r e " sebep; olmayan..
  B U N U; başaraBildiği için; " D Ü Ş M A N I N A " ; daha çok saygı duyabilmeli; AKLI; V E; B i l i n c i, olan.,, i N S A N..

  DOST A ViEVSKi; M a d e m yanında Adam istemiyordun; ; Düşmanlar edineydin; SAYGI; duyabileceğin.. " D ü ş m a n ı n ı sevemeyen; DOSTUNU da ; s e v e m e z " ; diyelim; M i..son uçta..

  " BENLiKLi OLMAYAN DA; S e n L i k L i LEri; uZAK; tutamaz..
  BENLiKLi; zaten yanındakileri d e " SENLER " değil, " B E N L E R " ; g ö r ü r ..


Felsefe KulübüMistik Dükkan'ın fotoğrafını paylaştı. • Murat Oktay DanisMistik Dükkan'ın fotoğrafını paylaştı.
  Z a m a n; MEKANI ; şişirir, " H a m i l e " bırakır; DOSTUM..
  AKLIMIZ ZATEN; h e p; M e K A N D A.. ( Ö T E TARAFTA .. )

  ..zaman sayesinde, " ö t e Taraftaki B i Z E " ; AKLIMIZLA; B i l i n c i m i z l e ; bakarız..s a d e c e ..

  B e n i m bildiğim " zaman gider İŞ K a l ı r " derdi, babam.. Yani M e k a n ı n ı; zamanın eğmesine izin verme, i ş Yaparken; AKLINLA; " MEKAN " yap demek..

  Birde bir Filimde vardı..A D A M; ISSIZ bir yerde tek başına yaşıyor..K e n d i ; M E Z A R I N I; kazmış; " BU KIŞ ÖLÜRSEM D i y e.. öleceğini anlayınca gidip; içine yatacak..AKILLI ADAM; ves selam.. ( kimsenin zamanını almayacak, VUCUTSAL ÖLÜ; MEKANI..cenazesi yerinden kalkmayacak..Mekan taşınmayacak.. z a m a n ile..Mekana ait olmayan zaman i l e.. E f e n d i; olmak kendine hizmet ettirtmemek demektir, B E Y L E R ..)
  Beğen ·  · birkaç saniye önce · 

  • Murat Oktay Danis Z a m a n; MEKANI ; şişirir, " H a m i l e " bırakır; DOSTUM..
   AKLIMIZ ZATEN; h e p; M e K A N D A.. ( Ö T E TARAFTA .. )

   ..zaman sayesinde, " ö t e Taraftaki B i Z E " ; AKLIMIZLA; B i l i n c i m i z l e ; bakarız..s a d e c e ..

   B e n i m bildiğim " zaman gider İŞ K a l ı r " derdi, babam.. Yani M e k a n ı n ı; zamanın eğmesine izin verme, i ş Yaparken; AKLINLA; " MEKAN " yap demek..

   Birde bir Filimde vardı..A D A M; ISSIZ bir yerde tek başına yaşıyor..K e n d i ; M E Z A R I N I; kazmış; " BU KIŞ ÖLÜRSEM D i y e.. öleceğini anlayınca gidip; içine yatacak..AKILLI ADAM; ves selam.. ( kimsenin zamanını almayacak, VUCUTSAL ÖLÜ; MEKANI..cenazesi yerinden kalkmayacak..Mekan taşınmayacak.. z a m a n ile..Mekana ait olmayan zaman i l e.. E f e n d i; olmak kendine hizmet ettirtmemek demektir, B E Y L E R ..)


" BENLiK PENCERENiZE "; konsantre olun ; O N U h e p, " AÇIK TUTUN "; we her baktığtnız Ş E Y D E; aslında SADECE; ;KENDiNiZE; baktığınızı ; " BENLiĞiNiZE BAKTIĞINIZI " , bilin, diyor amca.

" SENLiKÇiLER " ; herşeye ," S E N " deme ihtiyacında V E; G ö r EV i n d e; olanlar,, size söylüyorum.. S i z l e r i de ancak; " S E N FONi " Orkestrası konserleri paklar..S e n f o n i; S E N; o l m a sanatını YÜCELTiR; çok sesliliğe, bindirerek, s i z ' i; çünkü..i y i Ş E Y L E R; söyleyebilmeyi öğrenirsiniz; " S E N " ettiklerinize, E D E ceklerinize; V E; " S E N " ediNiLmiş ;; " SENLİKLİ LERE " ..

..senlerle i y i sevişmelere; sosyalleşebilmelerinizle..sosyalleştirebildiklerinizin senleri i l e.. (aslında bu da " kendi seviciliğine " b e n z e r ; yukardaki,, " t e X t ' e " , göre..


Eckhart Tolle ''Benlik Bilinci'' .. İlgilenenler için anlamlı bir video...
Süre: 6:23
Beğen ·  ·  · yaklaşık bir dakika önce · 

 • Murat Oktay Danis AÇIK TUTULAN B E N L i K PENCERELERi i Ş i ___________________________________________________" BENLiK PENCERENiZE "; konsantre olun ; O N U h e p, " AÇIK TUTUN "; we her baktığtnız Ş E Y D E; aslında SADECE; ;KENDiNiZE; baktığınızı ; " BENLiĞiNiZE BAKTIĞINIZI " , bilin, diyor amca.

  " SENLiKÇiLER " ; herşeye ," S E N " deme ihtiyacında V E; G ö r EV i n d e; olanlar,, size söylüyorum.. S i z l e r i de ancak; " S E N FONi " Orkestrası konserleri paklar..S e n f o n i; S E N; o l m a sanatını YÜCELTiR; çok sesliliğe, bindirerek, s i z ' i; çünkü..i y i Ş E Y L E R; söyleyebilmeyi öğrenirsiniz; " S E N " ettiklerinize, E D E ceklerinize; V E; " S E N " ediNiLmiş ;; " SENLİKLİ LERE " ..

  ..senlerle i y i sevişmelere; sosyalleşebilmelerinizle..sosyalleştirebildiklerinizin senleri i l e.. (aslında bu da " kendi seviciliğine " b e n z e r ; yukardaki,, " t e X t ' e " , göre..


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
SAKLANABiLECEĞiNiZ; T E K bir yer V a r d ı r .. " KENDi GÖLGE n i Z " .. (Beyninizin içindeki ıssız Karanlık ).. Konuştuğunuzda; Ağzınızdan içeri; ı ş ı k; sızar.. V E; DIŞARIYA VURAN; G Ö L G E N i Z; susar; ; Yani silinir.. ( IŞIK; DeğerLi KarnlıĞınızı; S i l e r ..) ( ..HÜCRELi YARATIKLARA KARŞI; t e k saklanabileceğiniz yerdir, A t o m larınızdan ÖdünÇ alaBileceğiniz; KARA; KARANLIĞINIZIN; G Ö L G E; s i .)

G ö l g e s i, olmayan i s e; ZA T E N; " Y O K t u r " , G E R Ç E K t e..
''Susmak, insanı ele vermeyen sadık bir arkadaştır.''

Konfüçyus - Öğretiler
Beğen ·  ·  · 8 saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis SAKLANABiLECEĞiNiZ; T E K bir yer V a r d ı r .. " KENDi GÖLGE n i Z " .. (Beyninizin içindeki ıssız Karanlık ).. Konuştuğunuzda; Ağzınızdan içeri; ı ş ı k; sızar.. V E; DIŞARIYA VURAN; G Ö L G E N i Z; susar; ; Yani silinir.. ( IŞIK; DeğerLi KarnlıĞınızı; S i l e r ..) ( ..HÜCRELi YARATIKLARA KARŞI; t e k saklanabileceğiniz yerdir, A t o m larınızdan ÖdünÇ alaBileceğiniz; KARA; KARANLIĞINIZIN; G Ö L G E; s i .)

  G ö l g e s i, olmayan i s e; ZA T E N; " Y O K t u r " , G E R Ç E K t e..


Murat Oktay Danis, 10 güncelleme paylaştı. • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  " Issızlığın " ; n e r e d e ; OLDU ğ u n u; bilemezsin.. P e k i; ona ( ISSIZLIĞA ); nasıl EMEK; verileceĞini; NASIL; B i l e c e k sin.. AKINTININ T E R S i N E; Y Ü Z meli S i N.. Y a DA; YÜZÜNÜ DAiMA; AKINTIYA ; KARŞI; t u t..

  ( içine DOLMUŞ olanları ancak; y i n e " BU içine Dolma eğilimlerinin GerÇeK; SAHiPLERi; " ; ancak; i ç i n d e n ; ALIP da uzaklaştırabilirler, SENDEN; k i; ;ISSIZLIĞIN ASIL Y E R İ; de ( MUTLAK ISSIZLIK ) ; SENiN BEYNİNiN E N i Ç L E R i D i R..)

  B E N; ISSIZLIĞIN KENDiSiNDE; A T O M L A R I N bile, bulunmadığını, düşünürüm.. ya da eriyip de, " mutlak uzayın R U H U n u;" oluşturmuş ATOMlar.. K i ; R E S i M DE; ÖZDE; BUDUR..RÜYALAR DA; ; orada; ISSIZLIKTA VAR olurLAR..
  "Yüzüşü akıntıya karşı; kimi zaman öyle güçlü ki akıntı, boş bulunduğunda, içinde didindiği ıssızlığın bir noktasında umutsuz kalıyor; böyle bir eksiklik anında geri dönüşsüzce gerilere sürükleniyor."

  Aforizmalar - Franz Kafka
  Beğen ·  · yaklaşık bir dakika önce · 

  • Murat Oktay Danis " Issızlığın " ; n e r e d e ; OLDU ğ u n u; bilemezsin.. P e k i; ona ( ISSIZLIĞA ); nasıl EMEK; verileceĞini; NASIL; B i l e c e k sin.. AKINTININ T E R S i N E; Y Ü Z meli S i N.. Y a DA; YÜZÜNÜ DAiMA; AKINTIYA ; KARŞI; t u t.. 

   ( içine DOLMUŞ olanları ancak; y i n e " BU içine Dolma eğilimlerinin GerÇeK; SAHiPLERi; " ; ancak; i ç i n d e n ; ALIP da uzaklaştırabilirler, SENDEN; k i; ;ISSIZLIĞIN ASIL Y E R İ; de ( MUTLAK ISSIZLIK ) ; SENiN BEYNİNiN E N i Ç L E R i D i R..)

   B E N; ISSIZLIĞIN KENDiSiNDE; A T O M L A R I N bile, bulunmadığını, düşünürüm.. ya da eriyip de, " mutlak uzayın R U H U n u;" oluşturmuş ATOMlar.. K i ; R E S i M DE; ÖZDE; BUDUR..RÜYALAR DA; ; orada; ISSIZLIKTA VAR olurLAR..

"  Issızlığın  " ; n e r e d e ; OLDU ğ u n u; bilemezsin.. P e k i; ona  ( ISSIZLIĞA ); nasıl EMEK; verileceĞini; NASIL; B i l e c e k sin.. AKINTININ  T E R S i N E;  Y  Ü   Z meli S i N.. Y a   DA; YÜZÜNÜ DAiMA; AKINTIYA ; KARŞI;  t  u   t..  

( içine DOLMUŞ olanları ancak; y i n e   "  BU içine Dolma eğilimlerinin  GerÇeK; SAHiPLERi; "  ; ancak;  i ç i n d e n ; ALIP da uzaklaştırabilirler, SENDEN;  k  i;   ;ISSIZLIĞIN ASIL  Y  E  R  İ;  de  ( MUTLAK ISSIZLIK ) ; SENiN BEYNİNiN  E  N   i Ç L E R i D i R..)

B E N; ISSIZLIĞIN KENDiSiNDE; A T O M L A R I N  bile, bulunmadığını, düşünürüm.. ya da eriyip de, "  mutlak uzayın R U H U n u;"   oluşturmuş ATOMlar.. K i ;  R E S i M  DE;  ÖZDE; BUDUR..RÜYALAR  DA;  ; orada; ISSIZLIKTA VAR olurLAR..Murat Oktay Danis, 9 güncelleme paylaştı. • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  Hz.ALi' nin; KENDi cenazesini almaya gelen, BEDEVi 'nin de kendisi olduğu; rivayet edilir..B e n bunu, Bilim çağında; ; " ZATEN ATOMLARDAN YAPILMIŞ; B İ R İ N İ N " ; kendi ATOMLARINI; d a ; almaya gelmesinin NORMAL; olduğu; olarak da anlayabilirim.. Zaten, Atomik bakışta; " ALLAH ' ın " ; da; ATOMsal bir PUT; olarak okunabimesi olasıdır; KURAN' ı n da; tüm; MÜKEMMELLiĞİNE; d e ; Bakılınca.. (Atom da; Mükemmelken..)

  Z a t e n; Dinin diğer yorumlayıcıları da; ; yukarıda anlatılan rivayet ile; ; Hz A l i ' nin; " ALLAHIN " KENDiSİ; olarak; ; konumlandırıldığını v e BUNUN; bir " ABARTMA SANATI " içerdiğini, söylerler.. ( ) .. anlatıldığına göre; Hz.ALi ölmeden önce, yarın bir BEDEVi; gelip cenazemi alacak, sakın onun yüzüne bakmayasınız.. d e r ..oğluna.. OĞLU dayanamaz bakar..GELEN BEDEVi; Hz.Ali N i n; k e n d i s i d i r..
  ( B u; biraz Yüzüklerin Efendisindeki; Karanlık yüzlü ancak yüzlerinde BOŞLUK olan; Süvarileri, hatırlatır.. )
  İnsanlar genellikle ölümlerinden önce ölürler. Her iki ölümleri de aynı olan pek az kimse vardır.

  Dr. Ali Şeriati
  Beğen ·  · 16 saniye önce · 

  • Murat Oktay Danis Hz.ALi' nin; KENDi cenazesini almaya gelen, BEDEVi 'nin de kendisi olduğu; rivayet edilir..B e n bunu, Bilim çağında; ; " ZATEN ATOMLARDAN YAPILMIŞ; B İ R İ N İ N " ; kendi ATOMLARINI; d a ; almaya gelmesinin NORMAL; olduğu; olarak da anlayabilirim.. Zaten, Atomik bakışta; " ALLAH ' ın " ; da; ATOMsal bir PUT; olarak okunabimesi olasıdır; KURAN' ı n da; tüm; MÜKEMMELLiĞİNE; d e ; Bakılınca.. (Atom da; Mükemmelken..)

   Z a t e n; Dinin diğer yorumlayıcıları da; ; yukarıda anlatılan rivayet ile; ; Hz A l i ' nin; " ALLAHIN " KENDiSİ; olarak; ; konumlandırıldığını v e BUNUN; bir " ABARTMA SANATI " içerdiğini, söylerler.. ( ) .. anlatıldığına göre; Hz.ALi ölmeden önce, yarın bir BEDEVi; gelip cenazemi alacak, sakın onun yüzüne bakmayasınız.. d e r ..oğluna.. OĞLU dayanamaz bakar..GELEN BEDEVi; Hz.Ali N i n; k e n d i s i d i r..
   ( B u; biraz Yüzüklerin Efendisindeki; Karanlık yüzlü ancak yüzlerinde BOŞLUK olan; Süvarileri, hatırlatır.. )


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
M.Fuco' ya selam olsun bu resmi anlatır.. Mesele; " mani olabilecekken neden M a n i; olmadın yapana " meselesi , değildir.Düşünen yapacaktır; da..Araya girerseniz; sizin düşünüce yapabilmelerinizin d e ; arasına girilir..İLKiN düşünen yapabilecek d e; ..Üzerinde yapma eylemi uygulanan da kaçmayı öğrenecek..Y a n i..Y a p a n a ; karışılmaz..ONUN içine girilmez; ENSESiNE; yapışılmaz..T E R S i n e..O BUNU yaparsa; S E N; de başka birşey yaparsın, O N A.. (eğer sağ kalabildi isen , t a b i i..) ..Yapmadan önce iyi düşünmeye zorlamak ; ancak böyle mümkündür..B E N; birşey yapacakken rakibim benim iÇİME DÜŞTÜ; i s e; ya da ENSEME Yapıştı; i s e, zaten; b e n i m kontrolümdedir.. Y a n i, bana birşey; d e yapamaz bana ; bilemeyeceğim bir Konumdan ; V E; ; BiÇiMDE.. ______________________________SUN-TZU nun iZinde 2 gün K i t a b ı.. sayfa 16.
-Adaletsizliğin iki türü vardır; biri zarar verenlerin, diğeri ise başkalarına haksızlık yapılmasına mani olabilecekken bunu yapmayanların adaletsizliğidir.

- Kendisine cezasızlık ve herkesçe bilinmeme imkanı tanındığında haksızlık yapmaktan çekinecek çok az insan bulunur.

- İki tür uzlaşmazlık vardır: Biri tartışmayla ilerler, diğeri kaba kuvvetle; biri insana özgüdür, diğeri vahşilere; insan ancak ilkini kullanamadığında ikincisine sığınmalıdır.

Yükümlülükler Üzerine - Cicero
Beğen ·  ·  · 6 dakika önce · 

 • Murat Oktay Danis RESSAM; KENDiSiNDEN BiLE; " A Y R I; " DURMAYI; B i l i y o r RESMiN içinde D E.. çünkü düşman kendi içine bile yerleşmiş olabilir d i r..____________________________________________________________________________M.Fuco' ya selam olsun bu resmi anlatır.. Mesele; " mani olabilecekken neden M a n i; olmadın yapana " meselesi , değildir.Düşünen yapacaktır; da..Araya girerseniz; sizin düşünüce yapabilmelerinizin d e ; arasına girilir..İLKiN düşünen yapabilecek d e; ..Üzerinde yapma eylemi uygulanan da kaçmayı öğrenecek..Y a n i..Y a p a n a ; karışılmaz..ONUN içine girilmez; ENSESiNE; yapışılmaz..T E R S i n e..O BUNU yaparsa; S E N; de başka birşey yaparsın, O N A.. (eğer sağ kalabildi isen , t a b i i..) ..Yapmadan önce iyi düşünmeye zorlamak ; ancak böyle mümkündür..B E N; birşey yapacakken rakibim benim iÇİME DÜŞTÜ; i s e; ya da ENSEME Yapıştı; i s e, zaten; b e n i m kontrolümdedir.. Y a n i, bana birşey; d e yapamaz bana ; bilemeyeceğim bir Konumdan ; V E; ; BiÇiMDE.. ______________________________SUN-TZU nun iZinde 2 gün K i t a b ı.. sayfa 16.


Murat Oktay Danis, 7 güncelleme paylaştı. • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  ...helal olsun sana; CAMUS..ATOMLARıNıN; da yaşaması gereken alanın da insana verilmesini; hatırlayabildiĞine göre; " ATOMLARIN SAĞLAM KALMIŞ " ; olmalı..
  "İnsanlarla uzun süre yaşayamıyorum. Sonsuzluğun payından bana biraz yalnızlık gerek."

  Albert Camus
  Beğen ·  · 23 saniye önce · 

  • Murat Oktay Danis ...helal olsun sana; CAMUS..ATOMLARıNıN; da yaşaması gereken alanın da insana verilmesini; hatırlayabildiĞine göre; " ATOMLARIN SAĞLAM KALMIŞ " ; olmalı..

Murat Oktay Danis, 6 güncelleme paylaştı. • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  BAĞIMSIZ; " 1 duruşu olmak " ; bana çok daha özgürlük verir.. Hayal gücü hoyrattır, hürriyetlerin gezgin oluşları da; Ö Y L E..
  'Hiçbir şey düş gücümüz kadar özgür değildir. '

  David Hume
  Beğen ·  · 7 saniye önce · 

  • Murat Oktay Danis BAĞIMSIZ; " 1 duruşu olmak " ; bana çok daha özgürlük verir.. Hayal gücü hoyrattır, hürriyetlerin gezgin oluşları da; Ö Y L E..


Murat Oktay Danis, 5 güncelleme paylaştı. • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  BEN; ortaya " 1 Çizgi " çizmekten yanayım. b e y i n V e Vucudu; ayıran..bir tarafa; tüm Beyinsel değerler; (Ki Kapitalist değerlerdirler..) diğer tarafa da tüm sosyalist; değerler; vucutla ilişkili.. ASIL ; MESELE; ise; " SINIRIN " iki yanındaki, hiçbir şeyi; d i ğ e r trarafa taşımaya kalkışmamak.. S ö z gelimi AKLA; zeka eklemeyin..Yeteneğe de beceri..Mekanla zamanı da karıştırmayın biri birine..v.b.
  ''Eğer gerçekten kim olduğunuzu bilmek istiyorsanız, yüreğinizi araştırın, zihninizi araştırın. Yüreğinizin ve zihninizin içerdiği her şeyi araştırın. O zaman, bilmeye niyet ettiniz demektir. O zaman, kim olduğunuzu bileceksiniz.''

  J. Krishnamurti
  Beğen ·  · yaklaşık bir dakika önce · 

  • Murat Oktay Danis BEN; ortaya " 1 Çizgi " çizmekten yanayım. b e y i n V e Vucudu; ayıran..bir tarafa; tüm Beyinsel değerler; (Ki Kapitalist değerlerdirler..) diğer tarafa da tüm sosyalist; değerler; vucutla ilişkili.. ASIL ; MESELE; ise; " SINIRIN " iki yanındaki, hiçbir şeyi; d i ğ e r trarafa taşımaya kalkışmamak.. S ö z gelimi AKLA; zeka eklemeyin..Yeteneğe de beceri..Mekanla zamanı da karıştırmayın biri birine..v.b.


BEN; ortaya " 1 Çizgi " çizmekten yanayım. b e y i n V e Vucudu; ayıran..bir tarafa; tüm Beyinsel değerler; (Ki Kapitalist değerlerdirler..) diğer tarafa da tüm sosyalist; değerler; vucutla ilişkili..  ASIL ; MESELE; ise; " SINIRIN " iki yanındaki, hiçbir şeyi; d i ğ e r trarafa taşımaya kalkışmamak..  S ö z gelimi AKLA; zeka eklemeyin..Yeteneğe de beceri..Mekanla zamanı da karıştırmayın biri birine..v.b.

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Ah; şu KADINLARA; takılı; istepne; " sıfırı " var ya; OSHO; NE; çekiyorsak; ONDAN Çekiyoruz.. " Ç e n e y e Vuran " tüm N e s n e l e r i; O KUŞATACAK; y a.." KUŞ ATMA " hiç bitmez, tekerlek her birimizin Beyinlerimizin içine düşüp; yerleşip d e " YER ETTiĞiNDE " .. (SIKICI mı olmaya başlar herşey..veya kuşatma sıktıkça nefessiz bırakır, bizi )
....
Beğen ·  ·  · 13 saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis Ah; şu KADINLARA; takılı; istepne; " sıfırı " var ya; OSHO; NE; çekiyorsak; ONDAN Çekiyoruz.. " Ç e n e y e Vuran " tüm N e s n e l e r i; O KUŞATACAK; y a.." KUŞ ATMA " hiç bitmez, tekerlek her birimizin Beyinlerimizin içine düşüp; yerleşip d e " YER ETTiĞiNDE " .. (SIKICI mı olmaya başlar herşey..veya kuşatma sıktıkça nefessiz bırakır, bizi )


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Sosyal; Biyolojik,v.b. SINIRLAR; tüm PSiKYATRiYi özetleyebilecek; T E K Kelime yi var ederler.. " S I N I R " ..
''Hiçbir zaman haklarını aşma, çünkü başkalarının sınırlarına saldırmış olursun.''

Jean Jacques Rousseau - İtiraflar
Beğen ·  ·  · 8 saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis Sosyal; Biyolojik,v.b. SINIRLAR; tüm PSiKYATRiYi özetleyebilecek; T E K Kelime yi var ederler.. " S I N I R " 


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Ya da; şöyle demeliydi; N i e t zsc h e.. " benim Dilim biraz fazla uzun; BU Kulakların içine biraz fazla girdi; b e y i n l e r gıdıklanıyor.. Nietzsche her zaman devrik ifade eder, bir kez daha; d e v r i l m e y e..
''Gülüyor ve beni anlamıyorlar,
ben bu kulaklara göre ağız değilim.''

Friedrich Nietzsche
Beğen ·  ·  · 6 saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis Ya da; şöyle demeliydi; N i e t zsc h e.. " benim Dilim biraz fazla uzun; BU Kulakların içine biraz fazla girdi; b e y i n l e r gıdıklanıyor.. Nietzsche her zaman devrik ifade eder, bir kez daha; d e v r i l m e y e..


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Oğullarımın adlarını İzgi ve İLke, koydum..duygularına dalan bir sanat işçisiyim, ilk bakışta görürüm ; ancak, ilk başta gördüğümü ezberlemeye başladığımda; ilkelerin d e ; değişerek ileri devinmeleri i l ; y a ş a r ı m..
“Duygularıyla yargılamaya alışkın olanlar akıl yürütme sürecini anlamaz, çünkü ilk bakışta görür onlar ve ilke arama alışkanlıkları yoktur. Diğerleri, yani ilke...Devamını Gör
Beğen ·  ·  · 9 saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis Oğullarımın adlarını İzgi ve İLke, koydum..duygularına dalan bir sanat işçisiyim, ilk bakışta görürüm ; ancak, ilk başta gördüğümü ezberlemeye başladığımda; ilkelerin d e ; değişerek ileri devinmeleri i l ; y a ş a r ı m..


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
..zeki bir kişi, kafasının içine " nesnesiz " 300 kişiyi sığdırdı i s e, ve onların 300Hakikati; ile nasıl davranacağı kestirilemeyecekse, tabii ki, n e s n e l; ve hakikatleri-yoğrulabilinecek; 300 kişi b e " 1 " kişiye; tercih edilecektir.. (OBJEKTiViZm, a d ı n a da, bu doğru bir tutum olur..) (ancak yaratıcılığı yönlendirebilen Devletlerden olabilmek 1 ayrıcalıktır..zaten..)
"Toplum, dikkatli, kıvrak zekalı, devrimci kişileri çoğu zaman istemez, çünkü öyle kimseler, oluşturulmuş sosyal kalıba uymayacaklar, yapıyı bozabileceklerdir. ...Devamını Gör
Beğen ·  ·  · 7 saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis ..zeki bir kişi, kafasının içine " nesnesiz " 300 kişiyi sığdırdı i s e, ve onların 300Hakikati; ile nasıl davranacağı kestirilemeyecekse, tabii ki, n e s n e l; ve hakikatleri-yoğrulabilinecek; 300 kişi b e " 1 " kişiye; tercih edilecektir.. (OBJEKTiViZm, a d ı n a da, bu doğru bir tutum olur..) (ancak yaratıcılığı yönlendirebilen Devletlerden olabilmek 1 ayrıcalıktır..zaten..)


Murat Oktay Danis, 11 güncelleme paylaştı. • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  “Devlet diyorum, herkesin,
  iyilerin ve kötülerin zehir içtiği o yere.
  Devlet…
  İyilerin ve kötülerin, herkesin kendini kaybettiği yer.
  Devlet…
  Herkesin yavaş yavaş intihar etmesine
  ‘yaşam’ adı verilen yer.”

  Friedrich NietzscheMurat Oktay Danis, 10 güncelleme paylaştı.
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
..amca sana , yarınlarını BiRiLERi mi; verecek lerdi.. (sen d e tüm hesaplarını buna göre hazır ettin..) .. korku seni, kapitalism Mimarisinin iyice derinlerine çekecek ve BETONUN içine gömecek , ki, bir daha asla çıkmayasın, çıka maya sın..

..bunun alternatifi i s e; önüne bakmaktır..sadece yakın çevrene..asla uzaklara bakmamalısın, hep yakına hep yakına.. sadece yanındakileri görebilmeye..yakınıda görülecek öyle çok şey vardır, ki bi r ömür, yetmez..hele ki çalışabilirsen kendi ürettiğin işlerde, k e n d i n d e de; öyle çok görülecek seye rastlayabileceksin, k i, yetişemeyeceksin hepsini izleyebilmeye..

B ö y l e, devam edersen,(göz bebeklerine uzakların karanlığını doldurmaya) i s e; BETONUN içine eninde sonuda kabul edileceksin,, b u n u s e n seçtin, diye.. b u n u da, M E R A K; e t m e..senin etin-BETONDUR; a r t ık..
3 Idiots
Beğen ·  ·  · 11 saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis ..amca sana , yarınlarını BiRiLERi mi; verecek lerdi.. (sen d e tüm hesaplarını buna göre hazır ettin..) .. korku seni, kapitalism Mimarisinin iyice derinlerine çekecek ve BETONUN içine gömecek , ki, bir daha asla çıkmayasın, çıka maya sın..

  ..bunun alternatifi i s e; önüne bakmaktır..sadece yakın çevrene..asla uzaklara bakmamalısın, hep yakına hep yakına.. sadece yanındakileri görebilmeye..yakınıda görülecek öyle çok şey vardır, ki bi r ömür, yetmez..hele ki çalışabilirsen kendi ürettiğin işlerde, k e n d i n d e de; öyle çok görülecek seye rastlayabileceksin, k i, yetişemeyeceksin hepsini izleyebilmeye..

  B ö y l e, devam edersen,(göz bebeklerine uzakların karanlığını doldurmaya) i s e; BETONUN içine eninde sonuda kabul edileceksin,, b u n u s e n seçtin, diye.. b u n u da, M E R A K; e t m e..senin etin-BETONDUR; a r t ık..
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Arayışta olan bir KALP, kendisini BEYNiNE ADAR..; (elleri ve 10 parmağı ile de çalışan, işçinin kalbidir b u ..bu 10 yönetebilen parmak zamanla beyinde; " 10 pen isli bir VUCUT " olarak algılanır.. ARTIK; b u BEYiN; kendisine " 10 KADIN " üretebilmenin telaşına düşecektir )..(KALBinden bunu ister..)v e K a l p; d e; ; her gün " 10 BEDEN " çizer ve doğurtturur; B E Y N i N KENDiSiNE..

işçilikten, ellerinden, parmaklarından; ve sevgililerinin orta-parmağından -ve bu orta parmağın elinden- ayrı düşmüş kadınlar ise, tüm bunların-KARŞILIĞI; o l a n, BEYiNLERiNDEN (doğurgan WA gina larından ) da; uzaklaşmış olurlar..
b u durumda; KALPLERi; T ü m VUCUTLARINI; bir ÇEKİCE; ( Bir Araba-Pistonu PEN i s e ); terfi ettirir.. b i r bakarsınız; b ü t ü n erkeklerin BEYiNlerinin i ç i n e; bir D i L B E R; kadın, boylu-boyunca; TÜM VUCUDU; i l e yerleşmiştir..( Yani kadın Pen is olmuş; B e y i n aramaktadır, içine yerleşecek..) d e place olmuş, seX durumu mu; demek gerekir b u n a; yoksa; ;aşırı sosyalleşmenin s e X i n yerini alışı; m ı.. (seX böyle de üretilebilinir ,demeye..)

" J.W. GO ete He' nin , BEYiN WA GENi " ; K i T A B I; EK-1 sayfa 4.
Gönül Yakınlıkları - Johann Wolfgang von Goethe

Kitaptan anlamlı bir pasaj.
Beğen ·  ·  · birkaç saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis Arayışta olan bir KALP, kendisini BEYNiNE ADAR..; (elleri ve 10 parmağı ile de çalışan, işçinin kalbidir b u ..bu 10 yönetebilen parmak zamanla beyinde; " 10 pen isli bir VUCUT " olarak algılanır.. ARTIK; b u BEYiN; kendisine " 10 KADIN " üretebilmenin telaşına düşecektir )..(KALBinden bunu ister..)v e K a l p; d e; ; her gün " 10 BEDEN " çizer ve doğurtturur; B E Y N i N KENDiSiNE..

  işçilikten, ellerinden, parmaklarından; ve sevgililerinin orta-parmağından -ve bu orta parmağın elinden- ayrı düşmüş kadınlar ise, tüm bunların-KARŞILIĞI; o l a n, BEYiNLERiNDEN (doğurgan WA gina larından ) da; uzaklaşmış olurlar.. 
  b u durumda; KALPLERi; T ü m VUCUTLARINI; bir ÇEKİCE; ( Bir Araba-Pistonu PEN i s e ); terfi ettirir.. b i r bakarsınız; b ü t ü n erkeklerin BEYiNlerinin i ç i n e; bir D i L B E R; kadın, boylu-boyunca; TÜM VUCUDU; i l e yerleşmiştir..( Yani kadın Pen is olmuş; B e y i n aramaktadır, içine yerleşecek..) d e place olmuş, seX durumu mu; demek gerekir b u n a; yoksa; ;aşırı sosyalleşmenin s e X i n yerini alışı; m ı.. (seX böyle de üretilebilinir ,demeye..) 

  " J.W. GO ete He' nin , BEYiN WA GENi " ; K i T A B I; EK-1 sayfa 4.Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
KALBin Hafızası " ; " BEYNiN-BELLEĞine " benzemez..Kalbin hafızası kişinin emeği ile örülen bir duvara benzer..B u D u v a r ı n örülmesine siz de " E M E K " , verecekseniz, Duvarın ö t e yanında YER; t u t a bilirsiniz..

...hem KAlb, delik deşik birşey, BEYiN; büyükken-büzülmüşken..

Fotograftaki kapının üzerinde, sanki ters dönmüş kalp işareti; v a r.. D i k k a t l i B A K I N; aslında onlar, " bir silgi yi " tutan; ikili emekçi-parmaklar..
“Kalp kilitlidir, her kalbin anahtarı farklıdır..
Ne kadar zorlarsan zorla, yanlış anahtar doğru kalbi açamaz..”

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî - Mesnevi.
Beğen ·  ·  · 8 saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis KALBin Hafızası " ; " BEYNiN-BELLEĞine " benzemez..Kalbin hafızası kişinin emeği ile örülen bir duvara benzer..B u D u v a r ı n örülmesine siz de " E M E K " , verecekseniz, Duvarın ö t e yanında YER; t u t a bilirsiniz..

  ...hem KAlb, delik deşik birşey, BEYiN; büyükken-büzülmüşken..

  Fotograftaki kapının üzerinde, sanki ters dönmüş kalp işareti; v a r.. D i k k a t l i B A K I N; aslında onlar, " bir silgi yi " tutan; ikili emekçi-parmaklar..Murat Oktay Danis, 7 güncelleme paylaştı. • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  ..her Beynin bir PEN isi olduğu gibi, her Beynin de bir " WA GENi " var , diyor olmalı; amca.. (yapıp ettiklerimiz işin pen is kısmı idi.. bir d e işin " isi" değil; " su buharı " nemi, buğusu tarafı var..falan .. efendiler.. U m u t işin -oyunun- , ikinci p e r d e s i . (Sulu-gözler; ağlayanlar; umudu öldürürlermi; doğururlar mı..
  "Yaşamımız yaşadıklarımızla değil, beklentilerimizle şekillenir."

  Bernard Shaw - Aforizmalar
  Beğen ·  · yaklaşık bir dakika önce · 

  • Murat Oktay Danis ..her Beynin bir PEN isi olduğu gibi, her Beynin de bir " WA GENi " var , diyor olmalı; amca.. (yapıp ettiklerimiz işin pen is kısmı idi.. bir d e işin " isi" değil; " su buharı " nemi, buğusu tarafı var..falan .. efendiler.. U m u t işin -oyunun- , ikinci p e r d e s i . (Sulu-gözler; ağlayanlar; umudu öldürürlermi; doğururlar mı..


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
F a N U S; üretmezseniz; " DIŞ GERÇEKLiğin " sizi giyineBilmesini, durduramazsınız..
( hele ki, tüm Medyanın; V E Kentlerin, Kapitalist-AKLIN; hizmetine geçtiği bu günlerde..)

S i z i n içinize yerleştirilenleri; (teşekkür de etmelisiniz, bunun için d e) teker teker değiştirirseniz, " FANUSUNUZ " var; olur..b u emeği aksatırsanız, ( günlük temizlik ) içinize yerleştirilenler bir ÇEVRiM; oluşturabildiğinde, , sinirleriniz ve âsâbınız bozulur; " RUHUNUZ TERS çevrilmiştir, bazı Akıllılarca..)

..bunun için ; " TV -i Z lemeyiyi;" bir İŞ m i ş cesine; ; önemserim.. kendime b u yol üzerinden, D Ö N E bildiğimde, " FANUSUM " bağışıklık lıdır..
''Psikolojik anlamda gelişmiş insanlar, kendi özerk yasa ve kurallarıyla kendilerini yönetirler. Aslında dış gerçekliğe uyum göstermez, dış gerçeklik tarafından şekillendirilemezler. Dış gerçeklikle başa çıkmak üzere donatılmamışlardır.''


Abraham Maslow

Beğen ·  ·  · birkaç saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis F a N U S; üretmezseniz; " DIŞ GERÇEKLiğin " sizi giyineBilmesini, durduramazsınız..
  ( hele ki, tüm Medyanın; V E Kentlerin, Kapitalist-AKLIN; hizmetine geçtiği bu günlerde..)

  S i z i n içinize yerleştirilenleri; (teşekkür de etmelisiniz, bunun için d e) teker teker değiştirirseniz, " FANUSUNUZ " var; olur..b u emeği aksatırsanız, ( günlük temizlik ) içinize yerleştirilenler bir ÇEVRiM; oluşturabildiğinde, , sinirleriniz ve âsâbınız bozulur; " RUHUNUZ TERS çevrilmiştir, bazı Akıllılarca..)

  ..bunun için ; " TV -i Z lemeyiyi;" bir İŞ m i ş cesine; ; önemserim.. kendime b u yol üzerinden, D Ö N E bildiğimde, " FANUSUM " bağışıklık lıdır..