19 Temmuz 2013 Cuma

Face-BOOK " Face-Phase s "

F  A  C  E-BOOK,

"   F  A  C  E-  P H A S E        s    "


TC Emirhan Keskin Erşan, 10 güncelleme paylaştı.

 • EŞiTLiĞiN E N G E L L i Ğ i; Y E R D E; DEMOKRASi,


  ...V A R; M I D I R ( D e M O; kr asinin olmadığı y e r d e, D E; SAVAŞ; v a r d ı r..bunun adı başka türlü konamaz.. ancak b u d a, " hadi savaşa " diye bireylere karışma hakk, ı da vermez KiM i s e ; y e d e..PAŞA'nın DURUŞUNA; H i ç b i r sözüm; yok.. (DURUŞU ÖNEMSiyor OLMASI; y e t e r, b a n a..) H e r k e s ( v e her K İ Ş İ ) , kendi savaş stratejisini ; PLANlamakta; ö z g ü r d ü r .. C e m a a t olmadığınızı iddia edecekseniz; BİR EY' E; a s l a karışmayacak, sın ı z. i s t e d i ğ i, MiTE DE; inanır; ve kendi ayakları ile DE; onun yanına gidince eylemi, başlar..)______________________________________________________________________ " iDEAL AKIL; RESiM i " , ; olmadan; -iDEALiZM d e- ,b u " akan-RESiM TVlerin " ; çağı da; PARA denilen " cebe yerleştirilen REsimli kağıtların " ,da; Ç A Ğ I; bitmeyecektir.....iDEAL KAPiTALiZM ÇAĞI üretilemeden i , u y g a r l ı ğ ı n S o s y a l i s t l i ğ i de oluşamayacaktır.. ( her NE kadar; iSLAM Peygamberi, b u n u kendi çağında denemiş olsa , bi l e , D E..)_____________________________________________________________________________________________.." yumuşak l ı k olacaksa " ; " S e r T L i K; D E; olacak " .. .___________________________.yumuşağı arayan bulabilecekse, S E R T ; i arayan da b u l a c a k.. (bulabilecek..) (A P O; yu arayan ONU DAĞDa; b u l m a d ı ; m ı..ya da ONUN M i t o l o j i s i; APOnun MALI; m ı, i d i..________________APoyu herkes kullandı, N e d e n; bir TÜRK GENERALi; bir M i T (Mitolojik ); olamasın K i.. bu DAĞDAKi TÜRK' Ü; s e v i y o r u m.. (APO MiTiNİ ) sevmediĞimi d e, söyleyemeyeceğim..ÇÜNKÜ; b e n MiTOLOJiYE; inanırım.. H E R; Türlüsüne.. H AAA, Toplum, MiTOLOJiLERiNi; R E S i M L E R i N içlerine y e r l e ş t i r e m i y o r s a; ; CANLI-MiTOLOJiK VARLIKLAR DAiMA; ; ö l Ü M L E R E; sebebiyet V e r i r l e r.. ( 3 BOYUTLU NESNELERiN; i k i; BOYUTA (Resme ) isteyerek inememelerinin M a l i y e t i,, dir B U..______________________ TÜRK generali; Mitleştirilemeyecek, baş BAKAN; M i T i n i; iM RALı-MiTi ile konuşmaya; gönderecek.. (iM RALı; N E zaman " RES i M -RALISINA " ; d e Ğ i ş i r, bilinm EZ.. konuşanlar s e s ve SÖZ üretmiyorlar mı; iM RALIda, RESiMMiş gibi, saklıyorlar, görüşmeleri.. K i m s e de ONLARI; D i N ' leyeMiyor..sanatta, (iMAM-HATABET SANATI i n m e z TeleVizyonlar a ; b i n m i ş; görüntünün görünüşün yalan hareketine inecek beyinlere; sonrasında da; REsİMleşebilmeye; " HALKınA - i n D i, " , ile.. ) Dinde, ikTİ d a r da; onların c e b i n d e, M A L ,,,,e s e f.. i k e n)
  Beğen ·  · yaklaşık bir dakika önce · 
  • Murat Oktay Danis EŞiTLiĞiN E N G E L L i Ğ i; Y E R D E; DEMOKRASi, 

   ...V A R; M I D I R ( D e M O; kr asinin olmadığı y e r d e, D E; SAVAŞ; v a r d ı r..bunun adı başka türlü konamaz.. ancak b u d a, " hadi savaşa " diye bireylere karışma hakk, ı da vermez KiM i s e ; y e d e..PAŞA'nın DURUŞUNA; H i ç b i r sözüm; yok.. (DURUŞU ÖNEMSiyor OLMASI; y e t e r, b a n a..) H e r k e s ( v e her K İ Ş İ ) , kendi savaş stratejisini ; PLANlamakta; ö z g ü r d ü r .. C e m a a t olmadığınızı iddia edecekseniz; BİR EY' E; a s l a karışmayacak, sın ı z. i s t e d i ğ i, MiTE DE; inanır; ve kendi ayakları ile DE; onun yanına gidince eylemi, başlar..)______________________________________________________________________ " iDEAL AKIL; RESiM i " , ; olmadan; -iDEALiZM d e- ,b u " akan-RESiM TVlerin " ; çağı da; PARA denilen " cebe yerleştirilen REsimli kağıtların " ,da; Ç A Ğ I; bitmeyecektir.....iDEAL KAPiTALiZM ÇAĞI üretilemeden i , u y g a r l ı ğ ı n S o s y a l i s t l i ğ i de oluşamayacaktır.. ( her NE kadar; iSLAM Peygamberi, b u n u kendi çağında denemiş olsa , bi l e , D E..)_____________________________________________________________________________________________.." yumuşak l ı k olacaksa " ; " S e r T L i K; D E; olacak " .. .___________________________.yumuşağı arayan bulabilecekse, S E R T ; i arayan da b u l a c a k.. (bulabilecek..) (A P O; yu arayan ONU DAĞDa; b u l m a d ı ; m ı..ya da ONUN M i t o l o j i s i; APOnun MALI; m ı, i d i..________________APoyu herkes kullandı, N e d e n; bir TÜRK GENERALi; bir M i T (Mitolojik ); olamasın K i.. bu DAĞDAKi TÜRK' Ü; s e v i y o r u m.. (APO MiTiNİ ) sevmediĞimi d e, söyleyemeyeceğim..ÇÜNKÜ; b e n MiTOLOJiYE; inanırım.. H E R; Türlüsüne.. H AAA, Toplum, MiTOLOJiLERiNi; R E S i M L E R i N içlerine y e r l e ş t i r e m i y o r s a; ; CANLI-MiTOLOJiK VARLIKLAR DAiMA; ; ö l Ü M L E R E; sebebiyet V e r i r l e r.. ( 3 BOYUTLU NESNELERiN; i k i; BOYUTA (Resme ) isteyerek inememelerinin M a l i y e t i,, dir B U..______________________ TÜRK generali; Mitleştirilemeyecek, baş BAKAN; M i T i n i; iM RALı-MiTi ile konuşmaya; gönderecek.. (iM RALı; N E zaman " RES i M -RALISINA " ; d e Ğ i ş i r, bilinm EZ.. konuşanlar s e s ve SÖZ üretmiyorlar mı; iM RALIda, RESiMMiş gibi, saklıyorlar, görüşmeleri.. K i m s e de ONLARI; D i N ' leyeMiyor..sanatta, (iMAM-HATABET SANATI i n m e z TeleVizyonlar a ; b i n m i ş; görüntünün görünüşün yalan hareketine inecek beyinlere; sonrasında da; REsİMleşebilmeye; " HALKınA - i n D i, " , ile.. ) Dinde, ikTİ d a r da; onların c e b i n d e, M A L ,,,,e s e f.. i k e n)Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
“Ancak şüphe, kalp titremesi, sarsılma, ızdırap ve dertten sonra meydana gelen şeyin değeri vardır”

Ali Şeriati
Beğen ·  ·  · 9 dakika önce · 

 • Murat Oktay Danis ... h e r H A L D E; b e n i M; Y A Z I; yazmaM; -E y L E M i M-; D E; d a; ..b u kalp-T i t R E M E L E R i; SARSILMALAR; (DEPREM oluyormuşcasına sarsıntılı YAZI t a r Z ı ) ..yazana da OKUYANA da, v e r d i k l e r i ıZdı ıRapt, v e; DE; a r t; i l e, ; " ürettikleri D EĞER i; i l k i n , v E ; e n " i L E L " hali , ile, benim BEYnimin i ç i n e, " install " ediyor l a r, Y E R L E Ş T i ri yorlar.. _____________________________ " ALi DEPREMi " ; K i T A B I; sayfa 13 satır 2.
Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
" ALnıNdaN; Ö P E b i l d i k l e r i M İ " ; (buna izin verenleri) , " ö y l e ; Kuvvetli EMEREK; Ö P E R i m ; ki " ............ .. " b e y i n l e r i n i n içiNiN; " b o ş ALDIĞINI " , D U Y A b i l i R d i r l e R " .....b u, onların geçmişlerini DE; geleCeklerini d e ; anlamaya; n i y e t L i ve sorumlu olduğumu, s ö y l e R; ; o n l a r a .. 
" Â n ' I v e ALNI -A L I N I " ;i Ç i L E N E "
(babama da; a y n ı s ı n ı yapardım, zayıflamış kalbinin s o n s u z l u k-H a s t a l ı ğ ı n d a, hayatın ağırlıkları, canını acıtıp da , o n u daha da silerken , ; , hayattan.. (ALın Öpmem; ağırlıklarını ondan Almamdı, b e y n i n d e n.. ..)


........ ( ÖzBekÇe " SEN GELMEZ OLDUN " şarkısında da Reyhon; " SEV GELEM " demiyor, m u; bizim, " SEVGiLiM " ; d e d i ğ i m i z e.. - ö z T ü r k ç e ÖPmesini biliyor- -e y l e m e dayalı- -SÖZ söylemeye , d e Ğ i L..-.. ..)

( AlınLa SECDE; E D i L i R; y a, ALLAH A ; d a ..)
( ALLLAH- Z A T E N; Ö P E R, h e p i m i z i .. bil ya da bilme.. yaşa yada yaşama; NESNEL-HALini.. -insanın da ;Alın öpmeleri i l e-..)
Anlamak, sevmenin olmazsa olmaz kuralıdır.

Abraham Maslow
Beğen ·  ·  · yaklaşık bir dakika önce · 
 • Murat Oktay Danis " ALnıNdaN; Ö P E b i l d i k l e r i M İ " ; (buna izin verenleri) , " ö y l e ; Kuvvetli EMEREK; Ö P E R i m ; ki " ............ .. " b e y i n l e r i n i n içiNiN; " b o ş ALDIĞINI " , D U Y A b i l i R d i r l e R " ..____________________________________

  ...b u, onların geçmişlerini DE; geleCeklerini d e ; anlamaya; n i y e t L i ve sorumlu olduğumu, s ö y l e R; ; o n l a r a .. 
  " Â n ' I v e ALNI -A L I N I " ;i Ç i L E N E " 
  (babama da; a y n ı s ı n ı yapardım, zayıflamış kalbinin s o n s u z l u k-H a s t a l ı ğ ı n d a, hayatın ağırlıkları, canını acıtıp da , o n u daha da silerken , ; , hayattan.. (ALın Öpmem; ağırlıklarını ondan Almamdı, b e y n i n d e n.. ..)_____________________________________

  ........ ( ÖzBekÇe " SEN GELMEZ OLDUN " şarkısında da Reyhon; " SEV GELEM " demiyor, m u; bizim, " SEVGiLiM " ; d e d i ğ i m i z e.. - ö z T ü r k ç e ÖPmesini biliyor- -e y l e m e dayalı- -SÖZ söylemeye , d e Ğ i L..-.. ..)
  ________________________________________________
  ( AlınLa SECDE; E D i L i R; y a, ALLAH A ; d a ..)
  ( ALLLAH- Z A T E N; Ö P E R, h e p i m i z i .. bil ya da bilme.. yaşa yada yaşama; NESNEL-HALini.. -insanın da ;Alın öpmeleri i l e-..)

Murat Oktay Danis, 9 güncelleme paylaştı. • Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
  DeLİLik; " TEK KiŞİLiK AZINLIK " ; olaBiLDiĞinde;
  " 5 KiŞiLiK " ÇoĞunLuĞA da,
  .......... ilerleTiLeBilinir, EDiLEbilinir..

  (Hangi insanın içinde 5 tane Kişilik BULUNABiLiR; şizofreniye Dönüşmeden..B U 5 kişiliğin her birinin DÜNYASAL; V e NeSNEL; gereklerini yerine, getirmek i l e..farklı disiplinlrdeki yapmalarınız " nesnel s ı n ı r l a r ı var eder ki; Şizofreni; t a m tersine " e r i m i ş sınırlar " i l e d i r.. ) 

  (5 yetenek ; 5 kişi, VAR ettiğinde içinizdeki 5 KiŞi; i l e, s i z Tüm " BiREY; i n s a n l a r " içinDe; " Ç O Ğ U N L U K " ; o l u S u N U Z.. (Çeşitli-yetenekler,i n -Multi-yeteneklilik- , her birine e m e k verebilmekten bahsediyorum..H a l b u k i insanları eğitenler o n u TEK bir yeteneğinin yapmaları i l e kısıtlar; aynı şeyi çok yaptırtırlar..)

  ..içiniZde " 5KiŞi " ;beşide, iŞ; yapıyorlarsa; sizin 5 Kolunuz,5 ELinİZ; 5 ayağınız ,5 BEYniniZ; 5 AKLINIZ; 5 Düşünceniz, ...v.b. o l u r, ki, BU bir insanda ÇOĞUNLUK üretmekTir..

  Resimdeki; " D E L i gömleği giydirilmiş insan " DURumunda i s e; ; " TEK KiŞilik AZINLIK " değil;,,, " SIFIR KiŞiLiK HiÇLİK " , v a r d ı r .. Sıfır KOLLU; Sıfır ELLi; Sıfır Beyinli v.b.DELİ-D E L İ K olmaya; ö t e l e n m i ş .. Ü s t t e n ne eklesen Delikten akıp, gidecek..

  ...bu nedenle sanat disiplinleri; bize yapma çeşitlerinin ; yetenek sayesinde; aynı Vucutta " ÇOKLU-VUCUTLULUK " ; oluşturmada; ; ç o k T E M E L; iŞleVleRi; V A R D I R.. M e s e l â; YAZMAK; " MUTLAK olarak durmak " , sadece Kalemin uCunu, oynatmakken; SPOR EYLEMİ; (ya da DANS ) Tüm Vucudun, d e v i n i m i n i, içerir.. (biribirinden en uzak olabilen Tüme ait eylem çeşitleri..içerilebilinir sanat disiplinli yapmalar i l e..)

  ( böylece sanatsal yapmalar biribirine uzak farklılaşmış yapmalarla " 5 kişilik " ayrımını, keskinleştirirler ki; b u " Normal insanın beşte biri Şizofren durum bulundurmak " anlamına da gelir.. e f e n d i l e r...
  O ZAMAN; ; kendinizi; 5 KAT daha " sınırsızlık " yapabilme, Ş A N S I N I Z L A; birlikte bulur V E; i s t e d i ğ n İ Z; gibi, saçmalayabilme olanağını da CEBiNize koyup da ö y l e başlarsınız ; T Ü M; H a y a t , EYLEMLERiN iZE ; D E ..
  Z A T E N; böyle bir serbestin iz, YOKSA; da SANATINIZI da b o ğ u p, öldüreceksiniz..
  Saçmalama sanata, K e n d i l i ğ i n d e n olma, alanlarını T A n ı r.
  ”Delilik tek kişilik azınlıktır.”


 • DUDUK; D U D A K L A; " B Ö Y L E " , " ü f f l e n i l i n i l i r " ..
  Beğen ·  ·  · yaklaşık bir saat önceYouTube
   ile ·
  • Murat Oktay Danis B U; Adam; DAĞLIDIR..( bir DAĞ Emekçisidi )r.. " S Ö Z " ü ; bile söylemeyen..o n a;" Er meni " ; diyenler de; MiLLi E T; VEBASINI, yayanlardır.. ( bu adam benim için " susabilmek için; DUDUĞU ağzına bastıran A D A M D I R..D a ğ ı n d a " ..) ona; S ö Z söyletilebilinse, o n u , b i l e ; duymam d i n lemem..d u y m a z d A N GELİRİM..( S a r ı gelmek) ( b u da benim; i Ş i M; , g ö r e v i m. o l u r..ona karşı..bir sanatçı y a.)

 • Sarı G e l i n, ( anonim )


  TTNET Müzik ' den Online Dinlemek veya Satın Almak İçin ; http://www.ttnetmuzik.com.tr/album/Safak_Turkuleri/21006/albums/288485 AHMET ŞAFAK " Şafak Türküler...
  Beğen ·  ·  · yaklaşık bir saat önceYouTube
   ile ·
  • Murat Oktay Danis " Duduk' un VURGULARI " ; i l e söylenilebil i n c e; ; " NENEM ÖLSÜN; SARI GELİN, A m a n; SUNA yarım, (yÂrim değil) " " içimde bir Kız gezer; OYY.. NENEM ÖLSÜN; S A R I G E L i N; " d i y e b i l i y o r; M ü z i k..( ses..i l e söz..______________________________________________ (....en azından b e n böyle DUYABİLİYORUM; S Ö Z Ü..n değişebilirliğini.. m e l o d i y i, EZGiYi zaten değiştiremezsiniz..)____________________A Y D E R D E N; AVUSOR yaylasına, KAÇKAR Zirvelerine, çıktık, BUZUL GÖLÜNE; D a ğ ı n; TAŞIN N E, olduğunu, o r a d a anlıyor insan; çaresizliğin sesini ciğerlerinizde DUYUYORSUNUZ..KULAKLARINIZ; sağır oluyor.. SARI Çiğdemlere, basmamaki ç i n, dikkatlice sekiyorsunuz taşlardan, çimeninden..D A Ğ I N..____________________________KAÇKARLARın; Zirvesinin ö t e s i de; ERZURUM,a iniliyor..( 6 yaşıma kadar; bulunduğum şehir..)___________________________________________________________________________________________________SARI GELiN; NENESi için Yazılmış..Nenesinin kendisinin içinde nasıl bir SARI GELiN; olarak gezindiğini anlatıyor; b u DELi KANLI..( Erzurum Çarşısında gördüğü; k ı z ı ; NENESi olarak bilmeyi, istiyor.. -nenesinden ayrılmayı istemiyor..N e d e çarşıda gördüğü KIZA; k ı y a b i l i y o r.. Hangisinin yanında olmasa, O ölecek.. ( B U; Yorum; BANA; bunları söylerek seçkinleşti..)___________________________________ K I Z; G E L S i N ; , NENESiNiN içine gelsin otursun, i s t i y o r.. " S A R I GELiN; böyle olunuyor..( SARI GELMEK ) ..( SARILMAKTAN; S A R I ..)
______________________________________


 • DUDUK; D U D A K L A; " B Ö Y L E " , " ü f f l e n i l i n i l i r " ..
  Beğen ·  ·  · 37 dakika önceYouTube
   ile ·
  • Murat Oktay Danis B U; Adam; DAĞLIDIR..( bir DAĞ Emekçisidi )r.. " S Ö Z " ü ; bile söylemeyen..o n a;" Er meni " ; diyenler de; MiLLi E T; VEBASINI, yayanlardır.. ( bu adam benim için " susabilmek için; DUDUĞU ağzına bastıran A D A M D I R..D a ğ ı n d a " ..) S ö Z söyletilse, o n u b i l e ; duymam d i n lemem.. ( b u da benim; i Ş i M; , g ö r e v i m.)

 • Sarı G e l i n, ( anonim )


  TTNET Müzik ' den Online Dinlemek veya Satın Almak İçin ; http://www.ttnetmuzik.com.tr/album/Safak_Turkuleri/21006/albums/288485 AHMET ŞAFAK " Şafak Türküler...
  Beğen ·  ·  · 55 dakika önceYouTube
   ile ·
  • Murat Oktay Danis " Dudukun VURGULARI " ; i l e söylenilebil i n c e; ; " NENEM ÖLSÜN; SARI GELİN, A m a n; SUNA yarım, (yÂrim değil) " " içimde bir Kız gezer; OYY.. NENEM ÖLSÜN; S A R I G E L i N; " d i y e b i l i y o r; M ü z i k..( ses..i l e söz..______________________________________________ (....en azından b e n böyle DUYABİLİYORUM; S Ö Z Ü..n değişebilirliğini.. m e l o d i y i, EZGiYi zaten değiştiremezsiniz..)____________________A Y D E R D E N; AVUSOR yaylasına, KAÇKAR Zirvelerine, çıktık, BUZUL GÖLÜNE; D a ğ ı n; TAŞIN N E, olduğunu, o r a d a anlıyor insan; çaresizliğin sesini ciğerlerinizde DUYUYORSUNUZ..KULAKLARINIZ; sağır oluyor.. SARI Çiğdemlere, basmamaki ç i n, dikkatlice sekiyorsunuz taşlardan, çimeninden..D A Ğ I N..____________________________KAÇKARLARın; Zirvesinin ö t e s i de; ERZURUM,a iniliyor..( 6 yaşıma kadar; bulunduğum şehir..)
Cüneyt ŞapcıoğluBeşiktAŞK'ın fotoğrafını paylaştı.

İnternet Sitesi · 541.215 kişi beğendi
O Kadar 
Beğen ·  ·  · 6 saat öncemobil ile · 
 • 3 kişi bunu beğendi.
 • Cemali Özmen waaaaaaaayyyyyyyyyyyy
 • Murat Oktay Danis Evime siyah-beyazdan başka Mobilya sokmam..ç ü n k ü b e n; R e s sa m ı m.. R e n k l e r , normal zamanlarda Başımı döndürür.. Y A T A K Çarşafım Nevresimim; i l l â ki, B e m b e y a z T U V A L B e z i nden; olacak.. ( ö y l e çiçek böcek resimleri uğramaz, benim doğacağım v e d e; ÖLECEĞiM; B E Ş i ğ i m e..) Y i n e d e ; b e n K e n d i m e; BEŞiK TAŞLIyım, d e m e m.. ( F e n e r bahçeliyim d e r i m ..U zak Lacivert Denizde, bir " s a r ı " f e n e r e, tapınabilirim.. )__________________________________ G i t, B A K; Beşiktaşlıyım diyenlerin, e v l e r i n e; Mutlaka ya Renklendirilmiş D u v a r l a r; Ya da; RENKLi; ODA V E SALON-TAKIMI; K a n e p e koltuklar bulacaksınız d ı r..hemde Bolca Ç i ç e k Böcek ; Desenl..__________________________________ TAŞA; yatan; o n u BEŞİK; edinen, ışığa v e Karanlığa birlikte; TAPINIR..S i y a h; V E; BEYAZ Nesnelere..


 1. ''Günümüzün sinirli, ne istediklerini bilmeyen insanları,
  geçmişin dürüst, namuslu maceraperestleri ile kıyas edilemez.''

  Dostoyevski
  Beğen ·  · 
 2. ...ç o k i y i, film.. ( Cosmo polis ) ..
  "Kapitalizm ne üretir, biliyor musun? Marx ve Engels’e göre?"

  "Kendi mezar kazıcılarını," dedi Eric.

  "Ama bunlar o mezar kazıcılar değil. Bu, serbest piyasanın ta kendisi. Bu insanlar piyasanın yarattığı bir fantezi. Piyasanın dışında var olmuyorlar. Buranın dışına çıkabilmek için gidebilecekleri bir yer yok. Dışarı da yok zaten."

  David Crononberg - Cosmopolis
  Beğen ·  · 
 3. " MUTLAK Mekan, Mutlak karanlığı, " , ç e k i c i d i r " .. demek istiyor b e n c e, PLATON PALTO PLATOSU..
  MEKAN' ı n M A L; ; sahibi, olamayanlar, -veya PARA n ı n,- (ki para da, Mekan sağlar ) ; Duvarları; KÖTÜLÜK adını almış; , sahipsiz " MUTLAK Karanlığı " , bulduklarında, i ç i n e , z ı p l a m a d a n ; e d e m e z l e r..
  ... ( ...Kapitalizm sapıklığı, v a g i n a tutkusu ile başlamaz m ı.. İ d ea l , M A B E D s e l, M e k a n ; i s e, ,bu AKIL-BUDizminin, e n M E D E N i, h a l i.. dir.. -Bildiğimiz 4 Duvarlı, BARINA b i l m e- .. )

  " A K I L E D E B i L M E " ; de; " 4 ' e kadar sayabilE N lerde, - i l e- , BAŞLAR..

  R e s i m, i y i..
  “Kötülük etme olanağını bulan kim olursa olsun, kötülük etmeden duramaz”

  Glaukon (Devlet) - Platon
  Beğen ·  · 
  • Murat Oktay Danis " MUTLAK Mekan, Mutlak karanlığı, " , ç e k i c i d i r " .. demek istiyor b e n c e, PLATON PALTO PLATOSU..
   MEKAN' ı n M A L; ; sahibi, olamayanlar, -veya PARA n ı n,- (ki para da, Mekan sağlar ) ; Duvarları; KÖTÜLÜK adını almış; , sahipsiz " MUTLAK K
   aranlığı " , bulduklarında, i ç i n e , z ı p l a m a d a n ; e d e m e z l e r.. 
   ... ( ...Kapitalizm sapıklığı, v a g i n a tutkusu ile başlamaz m ı.. İ d ea l , M A B E D s e l, M e k a n ; i s e, ,bu AKIL-BUDizminin, e n M E D E N i, h a l i.. dir.. -Bildiğimiz 4 Duvarlı, BARINA b i l m e- .. )

   " A K I L E D E B i L M E " ; de; " 4 ' e kadar sayabilE N lerde, - i l e- , BAŞLAR..

   R e s i m, i y i..
 4. i N S A N ı n, " d ü ş ü n c e s i " arttıkça , s ı k ı n t ı s ı artar.. ( düşüncecilik düşüncenin ezilmesidir, -insanın düşünen yerinin ezilmesi- sonuçta.. ) ( 1 düşün bir akıl et bir d e yap; sonra yine düşünürsün, yaptıktan sonra..)
  A K I L a r t t ı k ç a; ,tam tersine , " köşeye sıkıştırılma " ; " e z i l m e " ; ,, a z a l a c a k t ı r; ; ; " N E; B A H A T.. " )
  ''İnsanın aklı çoğaldıkça can sıkıntısı artar. ''

  Fyodor Dostoyevski
  Beğen ·  · 
  • Murat Oktay Danis i N S A N ı n, " d ü ş ü n c e s i " arttıkça , s ı k ı n t ı s ı artar.. ( düşüncecilik düşüncenin ezilmesidir, -insanın düşünen yerinin ezilmesi- sonuçta.. ) ( 1 düşün bir akıl et bir d e yap; sonra yine düşünürsün, yaptıktan sonra..)
   A K I L a r t t ı k ç a; ,tam tersine , " köşeye sıkıştırılma " ; " e z i l m e " ; ,, a z a l a c a k t ı r; ; ; " N E; B A H A T.. " )
 5. ''Kimse aklının azlığından yakınmaz,
  belleğinin yetersizliğini ileri sürer.
  Aklı calıştıran ona gereken
  gerçekleri sunan bellektir.''

  Descartes - Metot Üzerine Konuşma
  Beğen ·  · 
 6. Mark Twain amca ,diyor ki...
  ............ kadınsan ( KIZSAN ) ,VE E V den; ; , BAKKALA gideceksen ve BAKILACAKSan; " BAKiRE k a l " ; b a r i .. ( Madeni Para BASMA; makinası yeni ise, herkesin d e DiLLERi tutulur..p a r a isteyemezler .. -makina kimin parasını basacak , d a h a , b e l l i değilken..- ) ( Tüm BAKKALLAR; M e r k e z Bankası darphanesinde çalışır l a r, , y a )
  "Çeneni kapalı tutup aptal görünmek, çeneni açıp tüm kuşkuları ortadan kaldırmaktan iyidir..."

  Mark Twain
  Beğen ·  · 
  • TC Cemile Macit Cetiner bunu beğendi.
  • Murat Oktay Danis Mark Twain amca ,diyor ki...
   ............ kadınsan ( KIZSAN ) ,VE E V den; ; , BAKKALA gideceksen ve BAKILACAKSan; " BAKiRE k a l " ; b a r i .. ( Madeni Para BASMA; makinası yeni ise, herkesin d e DiLLERi tutulur..p a r a isteyemezler .. -makina kimin parasını basacak , d a h a , b e l l i değilken..- ) ( Tüm BAKKALLAR; M e r k e z Bankası darphanesinde çalışır l a r, , y a )
 7. ZATA; d i Y O R; k i ;
  ................ her zaman S E N ; ,herŞ E Y i N; i Ç i n D E N GEÇECEKSiN; ( kendilerini erkek sanma; ,tatlı-unutkanlığı içinde olanlar..) s a n m a.. ( B I R A K B i R A Z; da, H E R Ş E Y; s e n i n i Ç i n d e N; g e ç e B i L S i n .. ( " seninle de bilebilsin l e r " , , b a z ı şeyler; , d e .. ) - S e n i kendisini herşeyden saklayabildiğini sanan, " KÖFTE o r, S E N i " .. -
  ''Anahtarla açtığın her kapının karşılayanı daima sensin.
  O karşılamada, ince bir sorgulama olmalıdır.
  Neden, çözüme anahtardır. ''

  Zata
  Beğen ·  · 
  • Murat Oktay Danis ZATA; d i Y O R; k i ;
   ................ her zaman S E N ; ,herŞ E Y i N; i Ç i n D E N GEÇECEKSiN; ( kendilerini erkek sanma; ,tatlı-unutkanlığı içinde olanlar..) s a n m a.. ( B I R A K B i R A Z; da, H E R Ş E Y; s e n i n i Ç i n d e N; g e ç e B i L S i n .. ( " seninle de bilebilsin l e r " , , b a z ı şeyler; , d e .. ) - S e n i kendisini herşeyden saklayabildiğini sanan, " KÖFTE o r, S E N i " ..
 8. " TV karşısına geçmezseniz " , t ü m bunlar , ,O l a s ı dır..
  TV karşısına geçmezseniz, D O Ğ A yı karşınıza ( yanınıza ) alabilir ; v e TV yerine onun i ç i n d e n geçer din iZ .. ( ..... ö y l e D e Ğ i L m i; ;" M A T A T U.. ( d u m a n ı n i Ç i n d e n G E Ç e n ) ...)
  ''Karanlık gecelerin sabahında doğan güneşle uyandik, durgun göllerde yıkandık, esen yelde yüzümüzü güneşe çevirdik, kurumuş dalları yaktık, ağaçları kesmedik... Beyaz adamdan farkımız buydu.''

  Algonquian kabilele topluluğu / Kara Ayak
  Beğen ·  · 
  • Murat Oktay Danis " TV karşısına geçmezseniz " , t ü m bunlar , ,O l a s ı dır..
   TV karşısına geçmezseniz, D O Ğ A yı karşınıza ( yanınıza ) alabilir ; v e TV yerine onun i ç i n d e n geçer din iZ .. ( ..... ö y l e D e Ğ i L m i; ;" M A T A T U.. ( d u m a n ı n i Ç i n d e n G E Ç e n ) ...)Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Her zamanki N i e tz sch e; " b e y i n T a k l a l a r ı n d a n ".. Son cümlede ayağa kalkıyor..
”Bu ruh şimdi yerde sürünüyor ve kemirerek kirleniyor. Bir zamanlar kahraman olmayı düşünüyorlardı. Şimdiyse keyif düşkünleri olmuşlar. Kahraman, korkunç ve hazin bir şeydir. Fakat sevgim ve ümidimle sana yemin ederim ki, ruhundaki kahramanı terk etme. En yüksek ümidini kutsal tut.

Zerdüşt, Böyle Buyurdu, Nietzsche"
Beğen ·  · birkaç saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis Her zamanki N i e tz sch e; " b e y i n T a k l a l a r ı n d a n ".. Son cümlede ayağa kalkıyor..
Murat Oktay Danis Her zamanki N i e tz sch e; " b e y i n T a k l a l a r ı n d a n ".. Son cümlede ayağa kalkıyor..__________________B u Adam bir ALFABE; şairi, yazınında ..Y a z ı t ı Beyinleştirebilmesi ile....


Ercan Esendağ ve Ibrahim AkpolatT.C Çapulcular'ın fotoğrafını paylaştı.
PAYLAŞŞ  Ercan Esendağ ve TC Emirhan Keskin Erşan, 10 güncelleme paylaştı.


 • Ercan EsendağUlusalpost.com'un fotoğrafını paylaştı.
  İlk defa mantıklı konuşan bir islamcı gördüm !!!
  Muhalif hocadan kapak...
  Beğen ·  · 2 saat önce · 
  • Murat Oktay Danis B U, R. Eliaçık; 1980 de MARXistlerle aynı koğuşta, kalınca KURANA; yanlış taraftan baktığını, a n l a m ı ş ..( bildiğim ş e k l i y l e . )
  • Murat Oktay Danis ...bir de; Mustafa İslamoğlu var, ALLAHI RESiMLERi ile, anlatan..( Esma ül Hüsna Dersleri..) ALLAHIN N E olduğunu resimlerinden öğrenmeyi yeğlerim; Allahı Kurandan öğretmeye kalkışanların yerine..Bilgi edinmek için; bu iki A d a m, y e t e r l i.. ( b e n c e )


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
..ö n alıcı; (benden önce benim düşüneceklerimi düşünüverenler) ; DÜŞÜNCECiLERiN ; B i Ç i M; DE eDiN e bilen; ; " Şekillendirilmiş; , t a ş a n- H E Z E Y A N-sarMALInın; h ı z l ı yuvarlanan Kuşatılıcığını; "
.. ancak bireye ait; " B O Ş "; , MUTLAK M E K A N, barındırması i l e, D U R dur a B i L i R S i N i z. b i r O ' D A ' n ı n.. ( O DADA n ı n.. ODASI.. )

( Yaşasın BAKiR KALAbilen KADINLAr..) ________________________________________
" T A B U - LA-RASA BEYAZI-Mutlak-KARANLIK KANOcuları " ; 13.sayfa..K i T A B I.
Kimse kendine benzemiyor. Herkes bir kalıp seçiyor, ona özeniyor; tamamıyla seçilmiş bir kalıbı kabulleniyor. Bununla birlikte, insanoğlunda okunacak başka şeyl...Devamını Gör
Beğen ·  ·  · 3 dakika önce · 

 • Murat Oktay Danis ..ö n alıcı; (benden önce benim düşüneceklerimi düşünüverenler) ; DÜŞÜNCECiLERiN ; B i Ç i M; DE eDiN e bilen; ; " Şekillendirilmiş; , t a ş a n- H E Z E Y A N-sarMALInın; h ı z l ı yuvarlanan Kuşatılıcığını; " 
  .. ancak bireye ait; " B O Ş "; , MUTLAK M E K A N, barındırması i l e, D U R dur a B i L i R S i N i z. b i r O ' D A ' n ı n.. ( O DADA n ı n.. ODASI.. )

  ( Yaşasın BAKiR KALAbilen KADINLAr..) ________________________________________ 
  " T A B U - LA-RASA BEYAZI-Mutlak-KARANLIK KANOcuları " ; 13.sayfa..K i T A B I.____________________________________________________________KARANLIĞIN K A R A- Çizgisi üzerinde; YOL ALAN; ; GÖZ B E B E K L E R i ..Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Y e r i n , içine " Dikine KARE; bir SU ; Deposu " da eklemeli, ,insanı içine, alabilecek ; ( - s a d e c e insanı-) yükseklikte; " bir T A Ş; BANYO.. "

SUYU BULUTLARDAN; -bir yoğunlaşmış su-PAMUĞU- ; -v e y a Yoğunlaşmış GÖKYÜZÜ-; " S U - y a t a k " ..
.. .. ( dünya SUdur , V E su-yatak; da taşır ve yükseltir, ölüme yatmadan; ayakta iken d e dünyada..) . ( b i l e ) ..

S U i l e, D E; ; " Gök YÜZÜNE; y ü k s e l e b i l m e k " .. i l e , d e .
..k e n d i Y Ü Z Ü N Ü Z i l e. d e ..
“İnsan sadece yalnız kalabildiği sürece bütünüyle kendisi olur: Demek ki yalnızlığı sevmeyen özgürlüğü de sevmez; çünkü insan ancak yalnız kaldığında özgürdür. Baskı, her toplumun ayrılmaz arkadaşıdır.”

Arthur Schopenhauer, Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar
Beğen ·  ·  · birkaç saniye önce · 

 • Murat Oktay Danis Y e r i n , içine " Dikine KARE; bir SU ; Deposu " da eklemeli, ,insanı içine, alabilecek ; ( - s a d e c e insanı-) yükseklikte; " bir T A Ş; BANYO.. " 

  SUYU BULUTLARDAN; -bir yoğunlaşmış su-PAMUĞU- ; -v e y a Yoğunlaşmış GÖKYÜZÜ-; " S U - y a t a k " ..
  .. .. ( dünya SUdur , V E su-yatak; da taşır ve yükseltir, ölüme yatmadan; ayakta iken d e dünyada..) . ( b i l e ) .. 

  S U i l e, D E; ; " Gök YÜZÜNE; y ü k s e l e b i l m e k " .. i l e , d e .
  ..k e n d i Y Ü Z Ü N Ü Z i l e. d e ..

Felsefe KulübüÇekirdek İnanç'ın fotoğrafını paylaştı.


 • Murat Oktay DanisÇekirdek İnanç'ın fotoğrafını paylaştı.

  " S e v g i yi " ,abartırsanız da, " içiçeliğin içi N E " ; sürüklenir VE; , d ü ş e r sin i z.; -düşünür-olursunuz- ..

  G e l i n, SEVG İyi, " yanında rahatlıkla DURAbildiğimiz " ; NESNELERLE ŞEYLERLE ve E Ş Y A L A R L A; -b i l e - olan doğal yakınlığımıza, " y a k ı n l ı k l ı l ı ğ ı m ı z a " , i n d i r g e y e bilelim. ( orada arayalım ..)

  " YANINDA DURABİLİP; yine d e , yanında " durabileceklerimizi, Z A t e n , s e v i yoruz. V E YANINDALIK; B e y n i m i z c e, " S E V G i " olarak, bilinecektir, (Yakınlık olarak, izlenip d e) ; ; " OTOMATiKMAN "; v e d e, ,," D o ğ a l l ı k l a ..

  S e v g i, sözcüklerinin h e p s i, yalanın ta; K E N D i L E R i dir l e r.. Yanında N E; kadar DURABiliyorsunuz, ( s i z; bu İ Z İ; i z leyin..) (YAn YANA gelebiliyormusunuz; yoksa; Karşı Karşıya, m ı s ı n ı z, biribirinize, yaklaştığınızda, d a.. ( D E R DADA..)
  Beğen ·  · yaklaşık bir dakika önce · 

  • Murat Oktay Danis " S e v g i yi " ,abartırsanız da, " içiçeliğin içi N E " ; sürüklenir VE; , d ü ş e r sin i z.; -düşünür-olursunuz- ..

   G e l i n, SEVG İyi, " yanında rahatlıkla DURAbildiğimiz " ; NESNELERLE ŞEYLERLE ve E Ş Y A L A R L A; -b i l e - olan doğal yakınlığımıza, " y a k ı n l ı k l ı l ı ğ ı m ı z a " , i n d i r g e y e bilelim. ( orada arayalım ..)

   " YANINDA DURABİLİP; yine d e , yanında " durabileceklerimizi, Z A t e n , s e v i yoruz. V E YANINDALIK; B e y n i m i z c e, " S E V G i " olarak, bilinecektir, (Yakınlık olarak, izlenip d e) ; ; " OTOMATiKMAN "; v e d e, ,," D o ğ a l l ı k l a ..

   S e v g i, sözcüklerinin h e p s i, yalanın ta; K E N D i L E R i dir l e r.. Yanında N E; kadar DURABiliyorsunuz, ( s i z; bu İ Z İ; i z leyin..) (YAn YANA gelebiliyormusunuz; yoksa; Karşı Karşıya, m ı s ı n ı z, biribirinize, yaklaştığınızda, d a.. ( D E R DADA..)

herkese selamlar.........iyi tatıller............müzik.......dolu.....güzel....günler.....dilerim......................
Beğen ·  ·  · Çarşamba, 17:51 · 
 • 6 kişi bunu beğendi.
 • Semra Öztan Çınarcımmm sevgi ve selamlar.....
 • Harun Özbay Altın obualı,iyi müzisyen,sanatını seven arkadaşım.Sana sanat dolu yıllar ve başarılar diliyorum.
 • Murat Oktay Danis " Tüm Kadınlar bir araya gelseler " bir OBUA " ; e d e mezler (KARA E T) " ,d e r; , Üstat, , N i e t zsc h e .._________ " KARANLIĞIN E T i MABEDiN BEDENi iKEN " .._________________________ ...biraz yumuşatalım..Kadın ve erkekler; e n azından sınır olan " bir EŞiĞiN " ; iki ayrı yanına düşe b i l m e l i l e r.. ( EŞiK arada -Zihinde- geçilmez d e, olabilecekken.., ; e ş i t l e n e b i l m e l i ler; KADIN L A R -VE Erkek l e r )....O BU ADA; E Ş İ K, KARA GÖVDEDEN, hemen önce, d i r, d e.. ( İ N S A N-öpen , üstDudaklarımızl arasında; EŞİTLENilip; EŞiKLENİLİP; d e " d e n g e lenil e n " .. ________________________________BU ARADA; ZÜMRÜDÜ ANKA, ANKARA KARANLIĞINDA; , sadece altın-Obuaların KARA-METAFiZiK-E T i n e, , i n e r.. ( TÜNER..) ( M E K A N MUTLAKLAŞTIRILABilindi i s e, T a b i i.. ) ._____________________( Biraz metaFizik oldu, BU YAZI.. -öyle de olmalı idi- , O BU A 'nın içinden; e ğ e r geçecekti, i s e. - insan N e f e s i-.. -humanite nin N e f e s i..) _______________ S e v g i l e r.


Murat Oktay Danis " i n s a n -EŞiĞİ;" ( insanın Dudakları ile taşınmakta..) V E de; ; " v e- A L E M L E R ine ; g e ç i ş; , B O R U S U ; -O BU A- "..


 • Zap ata, Emil YAN O; bir ELDE; bir " BIÇAK-SATIR " ; k e s e bilirdi b u " a s a n; i p i " de " İPİ ASAN P İPİ Yİ " de ; PEPE mi, demeliyim s a n a, d a ..

  Aslında çok irinik ve dramatik bir Fotograf b u.
  E L; kırıklı kemikli iken kuşatabilmeye kalkışmış, K a l e m e tutunarak; ( yine kırıklı çizgi; olan HARFler ile ve " satırlarla " ;YAZIYLA; halbuki " iP KIRIKLI DEĞİL SÜREKLİDİR " kuşatır; iken kemendi nin kendisi ..i l e, d e... ; -YAZI DA; YAZAR DA; KUŞATIVERECEK y a OKURU;n beynini, KALEMi v e E L i, i l e- . )

  ( REALize edilip nesneleştirilmiş ve tersine çevrilmiş SEX edimi, similasyonu yazı yazan el, resmi..) (cinsel haz, bu kez tersine işletilebilinip; A K L A ; AKLETMEnin yürütülecek cinselliğine; biriktirilecek, kalem bu kez K A Ğ I D A; yazabildiğinde; h e m de KUANTAL-KIRKLI-AlfaBE; Harfleri, i l e..)

  " HALKIN SOYLU DAVASI " NA; gelince..B U Hukuk Davasının sebebi, Halkın sürekli Beynine ve Vucudunun IRZINA; geçilmesi midir b u; o n a hiç sorulmadan, v e " EMRİ VAKi " ; ler, i l e..
  " HALKIN ÖZGÜRLÜĞÜNE " DÜŞMAN olanlar N E demek.. Y a n i , HALK m ı, HALK edilmiş olanlarların Halk edilmiş olmaklıkları; ile edinmiş oldukları HAKLAR m ı.. H a l k edilmişlerin böylece edinebildikleri ; özgür olma hakları.. ( HAKKI HAK EDENLER HAKLARI nın verilmesi d e, DiNiN V e r i c i l i ğ i n d e n , değil midir ..)
  Halkın Özgürlüğüne engel olan Halk Düşmanları; (Halkın; -ikinci kademe- ; ezilmiş insanın ; ikinci kere, ırzına geçmeye, bu kez Allahın bölgesindeki ezilmiş ve hak edinmiş insanı , bir daha becerebilmeye kalkışanlar demek, aslında..

  (HALK YAZI YAZACAKSA; -ki YAZI; e z i l m i ş , binlerce kere kopartılmış Ç i Z G i dir, iPTiR ; , -çizgileştirimiş ve mutlağın KARANLIĞINA bandırılıp çıkartılmış; " B e y a z iPTiR " yazının harf çizgileri- .. H a r f l e r i n herbiri o yamuk yumuk yuvarlanabilen kuşatabilmeleri ile; bu kez deneyecekler, - cinselliğin o sıkan ve boğan- sürekli kuşatabilmeyi -parçalayabilmeyi , kuantalleştirebil meyi .. ...........ki YAZInın " K U Ş A T A B i L M E si de ;" İKİNCİLİ b u " ; HALKÇA; ezilmişliği ile Çizginin; -iPiN- - " ikincil-HALK- insanlaştırması " ; g i b i..- ......

  HALKLAŞTIRILMIŞLIĞINA; HALKAlanan YAZI harflerinin kuşatabilmesini d e ekleyemezsin; y a r ı nm l a r ı; T Ü M L E Y E bilmeye..


  VALLA; b a n a sorarsanız; Nesnelere k a r ş ı ; D E V R İ M; N e s n e l e r l e; yapılır; " d i r e k t " ..(Dosdoğruca ) (Dolaysızca ) .. N e d e n bir d e; YAZIDAN; D o l a ş t ı r ı p yazı ie HALKLIĞIMI YAZIDA; ayağa kaldırmaya çalışayım.. A L I R I M " BIÇAK SATIRIMI ELiME; Koluma; bacağımın yürüyebilmesinin üzerine, alırım kazmayı küreği elime, apansızın beliriveririm silahlarına davranma zamanını bulamayacakların karşılarına..O Silahını kullanmadan s e n, " BIÇAK SATIRINI; kullanabileceksen " ..

  YAZILARIN SATIRLARIDAN; m e d e t ummaz DEVRiMCi.. O n a nesnel olarak yapılanı, yine NESNELERLE; i a d e, edebilendir.. h e m e n.. (zaten çalışan bir insan i s e..)
  ...benim Sanatta yapıp ettiklerimin TORTULARIDIR; b u YAZILARım..Allahın ALEMLERiNE; DOĞRU; ö t e l e n m i ş ittirilmiş, kaktırılmış; HALKLARIN; bu ALEMSELLİKLERiNi; zenginleştirebilmeye.. o alemlerde de , " insanı " ayağa kaldırabilmeye, " deviririm ben kendimi " , b u Y a z ı l a r ı n; - ALFABENiN- M E Z A R MABEDiNiN- ; i ç i n e,.

  HALKIN ÖZGÜRLÜĞÜNE; , KALKIŞMASI; hakikaten HAYDUTLUK; ASiLİKTiR; ( SEX YAPMAYI; SPOR yapmak sanmaktandır..Spor nesneldir-S e x, te görülen hayaller is yanıltıcıdır onları gerçek sanmayı isteyeceklere.. ) ..Sanat ve Spor yapabilmek özgürlüğü edinilebilecekken ; -b u çağda- ; insanlığını ve vucudunu yeniden ediebilip d e; HALK edilmişlikten çıkabilmeye olanak varken..tekrar..d a n.. ( Birey olabilmeye..benlikli vucudunuzla..)

  T a b i i ki; HALK olduklarını ; -çabuk unutmaya- ; kalkışacak olanlar; " insanlıklarını, Dinin -ALLAHIN onları; otomatikman " i n s a n " etmiş olmalarına sarınarak; " insanlığı Allahın insan etme eyleminin Projeleri ile EZBELEYEREK; E-DİN ENler, , B i r e y olduklarını -olmaklıklarını- d a; ezbere sanabileceklerdir..l e r.. B u g ü n ; C e m a a t oldukları söylenenlerin kendilerini B i R E Y; sananları, yanılmaktalar; ..
  i Ş i N; en ilginç yanı; CUMHURiYET HALK PARTiSi d e; Doğulu bir P a r t i imiş gibi, diğer cemaatlerle ETKiYE- T E P K i; aşık atması , i l e, T e k i l- Din -DEVLET; ; Sistemi -SARMALINA; sarılarak Cemaatleştirmektedir kendisini.. (insanın canını, b i l e )

  ... b e n c e " BEYAZ iP ; KEMENT yapılmış ,bile OLSA " ; etten ve kemikten yapılmış herşeyden, (her etten kemikten olanı Birey insan; -İNSAN-ATOMU-MiMARiSiNDE Vucutlanmış sanma -) ; çok daha masum v e temiz duruyor, B U; Fotografta..

  " i n s a n l ı k- Cematinin " Cendereye alan bağlayan boğan-kemendi; " insanın canı, edilmiştir; cehennem olmuşturtur çünkü; b u dünyada.. c a n ı n tüm sürekliliği; i l e.. ( ya biraz öliym sonra yine canlanırım, diyemezsiniz ki,,)

  Devletinizi cemaatlere veriseniz; bizim maliyetimiz olan dünya cehennemini d e ; paylaşıverilelim bi zAHMET; ; n i y e demesinler.. ( Cumhuriyetiniz size d e cenneti vaad ettiğinde, zıplamadınız m ı; hemen kendi ; C e n n e t i n i z i n ÜZERiNE; s i z D E.. )

  T ü m; evliliklerde; " EŞİTLİK " E Ş İ Ğ İ " ; hep asıl taşıyıcı, d e ğ i ; midir..
  D e v l e t i n i z l e evliliğinizde d e; " ORTAK;V e - EŞ; ; VATANDAŞLIKLARI; " paylaşabilmeleriniz , i l e
  “Yurda ve halkın özgürlüğüne düşman olanlar, her zaman halkın soylu davası uğrunda kendilerini feda edenlere haydut gözüyle bakmışlardır.”

  Emiliano Zapata
  • Murat Oktay Danis Zap ata, Emil YAN O; bir ELDE; bir " BIÇAK-SATIR " ; k e s e bilirdi b u " a s a n; i p i " de " İPİ ASAN P İPİ Yİ " de ; PEPE mi, demeliyim s a n a, d a ..

   Aslında çok irinik ve dramatik bir Fotograf b u.
   E L; kırıklı kemikli iken 
   kuşatabilmeye kalkışmış, K a l e m e tutunarak; ( yine kırıklı çizgi; olan HARFler ile ve " satırlarla " ;YAZIYLA; halbuki " iP KIRIKLI DEĞİL SÜREKLİDİR " kuşatır; iken kemendi nin kendisi ..i l e, d e... ; -YAZI DA; YAZAR DA; KUŞATIVERECEK y a OKURU;n beynini, KALEMi v e E L i, i l e- . ) 

   ( REALize edilip nesneleştirilmiş ve tersine çevrilmiş SEX edimi, similasyonu yazı yazan el, resmi..) (cinsel haz, bu kez tersine işletilebilinip; A K L A ; AKLETMEnin yürütülecek cinselliğine; biriktirilecek, kalem bu kez K A Ğ I D A; yazabildiğinde; h e m de KUANTAL-KIRKLI-AlfaBE; Harfleri, i l e..)

   " HALKIN SOYLU DAVASI " NA; gelince..B U Hukuk Davasının sebebi, Halkın sürekli Beynine ve Vucudunun IRZINA; geçilmesi midir b u; o n a hiç sorulmadan, v e " EMRİ VAKi " ; ler, i l e..
   " HALKIN ÖZGÜRLÜĞÜNE " DÜŞMAN olanlar N E demek.. Y a n i , HALK m ı, HALK edilmiş olanlarların Halk edilmiş olmaklıkları; ile edinmiş oldukları HAKLAR m ı.. H a l k edilmişlerin böylece edinebildikleri ; özgür olma hakları.. ( HAKKI HAK EDENLER HAKLARI nın verilmesi d e, DiNiN V e r i c i l i ğ i n d e n , değil midir ..)
   Halkın Özgürlüğüne engel olan Halk Düşmanları; (Halkın; -ikinci kademe- ; ezilmiş insanın ; ikinci kere, ırzına geçmeye, bu kez Allahın bölgesindeki ezilmiş ve hak edinmiş insanı , bir daha becerebilmeye kalkışanlar demek, aslında.. 

   (HALK YAZI YAZACAKSA; -ki YAZI; e z i l m i ş , binlerce kere kopartılmış Ç i Z G i dir, iPTiR ; , -çizgileştirimiş ve mutlağın KARANLIĞINA bandırılıp çıkartılmış; " B e y a z iPTiR " yazının harf çizgileri- .. H a r f l e r i n herbiri o yamuk yumuk yuvarlanabilen kuşatabilmeleri ile; bu kez deneyecekler, - cinselliğin o sıkan ve boğan- sürekli kuşatabilmeyi -parçalayabilmeyi , kuantalleştirebil meyi .. ...........ki YAZInın " K U Ş A T A B i L M E si de ;" İKİNCİLİ b u " ; HALKÇA; ezilmişliği ile Çizginin; -iPiN- - " ikincil-HALK- insanlaştırması " ; g i b i..- ...... 

   HALKLAŞTIRILMIŞLIĞINA; HALKAlanan YAZI harflerinin kuşatabilmesini d e ekleyemezsin; y a r ı nm l a r ı; T Ü M L E Y E bilmeye..

   VALLA; b a n a sorarsanız; Nesnelere k a r ş ı ; D E V R İ M; N e s n e l e r l e; yapılır; " d i r e k t " ..(Dosdoğruca ) (Dolaysızca ) .. N e d e n bir d e; YAZIDAN; D o l a ş t ı r ı p yazı ie HALKLIĞIMI YAZIDA; ayağa kaldırmaya çalışayım.. A L I R I M " BIÇAK SATIRIMI ELiME; Koluma; bacağımın yürüyebilmesinin üzerine, alırım kazmayı küreği elime, apansızın beliriveririm silahlarına davranma zamanını bulamayacakların karşılarına..O Silahını kullanmadan s e n, " BIÇAK SATIRINI; kullanabileceksen " ..

   YAZILARIN SATIRLARIDAN; m e d e t ummaz DEVRiMCi.. O n a nesnel olarak yapılanı, yine NESNELERLE; i a d e, edebilendir.. h e m e n.. (zaten çalışan bir insan i s e..)
   ...benim Sanatta yapıp ettiklerimin TORTULARIDIR; b u YAZILARım..Allahın ALEMLERiNE; DOĞRU; ö t e l e n m i ş ittirilmiş, kaktırılmış; HALKLARIN; bu ALEMSELLİKLERiNi; zenginleştirebilmeye.. o alemlerde de , " insanı " ayağa kaldırabilmeye, " deviririm ben kendimi " , b u Y a z ı l a r ı n; - ALFABENiN- M E Z A R MABEDiNiN- ; i ç i n e,. 

   HALKIN ÖZGÜRLÜĞÜNE; , KALKIŞMASI; hakikaten HAYDUTLUK; ASiLİKTiR; ( SEX YAPMAYI; SPOR yapmak sanmaktandır..Spor nesneldir-S e x, te görülen hayaller is yanıltıcıdır onları gerçek sanmayı isteyeceklere.. ) ..Sanat ve Spor yapabilmek özgürlüğü edinilebilecekken ; -b u çağda- ; insanlığını ve vucudunu yeniden ediebilip d e; HALK edilmişlikten çıkabilmeye olanak varken..tekrar..d a n.. ( Birey olabilmeye..benlikli vucudunuzla..)

   T a b i i ki; HALK olduklarını ; -çabuk unutmaya- ; kalkışacak olanlar; " insanlıklarını, Dinin -ALLAHIN onları; otomatikman " i n s a n " etmiş olmalarına sarınarak; " insanlığı Allahın insan etme eyleminin Projeleri ile EZBELEYEREK; E-DİN ENler, , B i r e y olduklarını -olmaklıklarını- d a; ezbere sanabileceklerdir..l e r.. B u g ü n ; C e m a a t oldukları söylenenlerin kendilerini B i R E Y; sananları, yanılmaktalar; ..
   i Ş i N; en ilginç yanı; CUMHURiYET HALK PARTiSi d e; Doğulu bir P a r t i imiş gibi, diğer cemaatlerle ETKiYE- T E P K i; aşık atması , i l e, T e k i l- Din -DEVLET; ; Sistemi -SARMALINA; sarılarak Cemaatleştirmektedir kendisini.. (insanın canını, b i l e )

   ... b e n c e " BEYAZ iP ; KEMENT yapılmış ,bile OLSA " ; etten ve kemikten yapılmış herşeyden, (her etten kemikten olanı Birey insan; -İNSAN-ATOMU-MiMARiSiNDE Vucutlanmış sanma -) ; çok daha masum v e temiz duruyor, B U; Fotografta..

   " i n s a n l ı k- Cematinin " Cendereye alan bağlayan boğan-kemendi; " insanın canı, edilmiştir; cehennem olmuşturtur çünkü; b u dünyada.. c a n ı n tüm sürekliliği; i l e.. ( ya biraz öliym sonra yine canlanırım, diyemezsiniz ki,,)

   Devletinizi cemaatlere veriseniz; bizim maliyetimiz olan dünya cehennemini d e ; paylaşıverilelim bi zAHMET; ; n i y e demesinler.. ( Cumhuriyetiniz size d e cenneti vaad ettiğinde, zıplamadınız m ı; hemen kendi ; C e n n e t i n i z i n ÜZERiNE; s i z D E.. )

   T ü m; evliliklerde; " EŞİTLİK " E Ş İ Ğ İ " ; hep asıl taşıyıcı, d e ğ i ; midir..
   D e v l e t i n i z l e evliliğinizde d e; " ORTAK;V e - EŞ; ; VATANDAŞLIKLARI; " paylaşabilmeleriniz , i l e . ._______________________________________________YAZI SATIRLARI ile, BIÇAK-SATIR; da benzeşerek, EŞleştirilebildiklerinde, b e n; i l k i n; ELiNE; satırı olanlardan; olurum.. Devrimci isem..Garip bir ironi var burada..Eli kalem tutanların, kendilerini astırabilmeye, Polisin karşısına israrla dikilmeleri ile; onların ellerine alacakları PALAYI; ; PALANIN Y a n tarafını kullanarak insanları kesmeden onlara PATAK atan; ESNAFIN yaptıkları, a r a s ı n d a.. (BU MEMLEKETTE; YAZI S A T I R L A R L A R I KESERLESE; Y A Z I; olurlar; GERÇEK SATIR-BIÇAKLARı i s e, onunla kesmeyebileceklerin elinde sadece ODUN gibi KÖTEK ATMAKTA; enstrumanlaşabilir..N e ilginç, v e TERS bir TOPLUM-HALH yapılanmamız var; e p e y c e d e; MAZOŞist..___________________________________________________________________________________________ " KESiP BiÇEN SÖZLERi VE YAZILARI; BIÇAK-SATIRLAR İÇLERİNE; YUTABİLDİĞİNDE; " K i T A B I .. .. ö n s ö z..