1 Ağustos 2017 Salı


-  " SPACE - TiME " - ALİEN " ,,
" SiTUATiON " ,,
,,
-  - İN - ME ,,
- WiTHiN --  MY - STUDiO ,,

________________________________________
,,
..
W H i LE 
 - MY - P A i N T i N G S  - 
,,
-  in - THERE  ARE ,,
,,
" HiGGS - BOSON - FiELD s " ,,

BUT STiLL - THiS - MASS - iN - ME 
/( - " Higgs - Bosons " - - in - me ) ,,
are CURViNG - T H E - S P A C E ,,
of the - STUDiO .

- with - these - FASTENED ,, THiNKiNG - ENERGiEs ,
- of the " MULTi - 4 -PERSON ,
standart - in ONE BODY - ALiEN "  ,
..
ON -  -  T H E - - E -A R T H ..
________________________________________
________________________________________________________________________________
NOTE :

- STÜDYOMDAKi - UZAYLI ..
,,
- UZAY - ZAMANI " , EĞiP - BÜKÜYOR ,,
" AĞIR - KÜTLESi " - İLE ..
,,
,,
/( IŞIK - HIZI SABiTi - " TORBASI " ,, ) ,,
- DÜŞÜNCELERiM - HIZLANINCA ,,
,, ATOLYEDEKi - UZAYI - EĞiYOR - ki ,,
IŞIK - HIZI - SABiTi - DELiNMESiN ..
korunsun ..
,,
,,
- HIZLANAN - /( ÇOK - HIZLANAN ) - -DÜŞÜNCELERiNiZ - VARSA ,
/( Düşünce - hızlandırmanın - yolu ,
içinize - birçok kişilik - yerleştirmelisiniz ,
herbiri de -yapan - emek - veren - olarcak ,,
/( ressam yazar müzikçi - dansçı , sabit kişilikleri ,
içinizde ise - düzgün hız - artışları üretebilirsiniz ,
düşünce - sisteminizde ) ..
,,
,,
DÜŞÜNCELERiNiZ - UÇUŞMAYA VE - HAFiFLEMEYE ,,
saçılmaya - başlayınca , ONLARI -
- NASIL - DURDURACAKSINIZ .. PEKi ..
,,
EVREN -BURADA , " HiGGS - BOZONLARINI - KULLANIYOR " ..
,, enerjiyi - MADDE- KÜTLESiNE - DÖNÜŞTÜREN ,
ENSTRUMANLAR - " HiGGs - BOZONLARI " - VE ,,
VE - ONLARIN - UZAYI , " HiGGS - BOZON ALANI " ..
,,
,,
RESiM , /( VE - ALFABE - harflerinin olduğu - YAZILARIM ) ,,
benim , " HiGGS ALANLARIM " ..
,,
BEYNiMi - RUHUMU - enerjiye - dönüştüren
/( hızlandıran - titreştiren ) ,,
,, " ÇOKLU - KiŞiLiKLiLiKLE - HIZLANMIŞ " -
DÜŞÜNCELERiMDEN ,,
YENiDEN - BEYNiME - AKLIMA -RUHUMA ,,
,, TEMEL - iNDiRGENME - BiLiNÇ NESNELERiME,,
dönebilmemi - sağlayan ,..
" HiGGs - ALANLARIM " , ,,
RESiMLERiMi - bile ,
eğebilmekte ,,
,,
" UZAY - ZAMAN " , SABiT - VE - TEKLiĞi ,
KURALI , VE ,,
KANUNU ..
,,
..
..
..
NOT : ..
- DÜŞÜNCENiZi - ÇOK - HIZLANDIRAMAZSANIZ -
" ÇOKLU - KiŞiLiKLi - " , olabilmelerinizle ,,
/( KENDi - içinize - KiŞi VE - Kişiliği ,
yerleştirmelisiniz - KENDiNiZ ) ,,
,,
ANCAK - O - ZAMAN - EVREN - SiZE ,,
" HiGGS - BOZONU - ALANINIZI " ,,
yani -RESiM-LERiNiZi ,
VERECEKTiR ...
,,
,,
YANi - Düşüncesini " çoklu - kişilikleri " , ile - hızlandıramayan ,
hiçkimse - ETRAFTA - " - RESiMLERiM - VAR - BENiM " ,,
diye gezinmesin ..
,,
..
Tabii ki - RESiM in - ARA YÜZÜ -
- " YAZIDA " , VAR - OLUR ..
sadece ..
/( YANi - RESSAMIN -YAZI - YAZMASI - da - ŞARTTIR ..) ..
RESSAMIN -YAZISININ - Edebiyata / ebedi - yata ,
dönüşmemesi için d e,,
" 4- KENARLI " ,,
bir sayfaya - - 4- yazı -
- YAZILMALIDIR ..
,,
YAZI DiYE - DE ..

___________________________________________________________________________________________

KÜTLE - UZAYI , eğer .. BU DEMEKTiR Ki -- UZAYIN ŞEKLiNi -
izleyen IŞIK ,, DA - YOLUNU - değiştirecektir - EĞRiLEN -
UZAYI - iZLEMELi - İKEN ...____________________________________________________________________________________ DEMEKKi - KÜTLE ÇE
KiMi - SANILAN -
ŞEY ,, KÜTLENiN - EĞDiĞi - UZAYIN - ŞEKLiNiN , -
İZLENMESi - ile - " HAREKETiN " , HIZIN - , OLUŞACAĞIDIR .. YANi -
ZAMAN DEDiĞiMiZ - ŞEY , UZAYIN EĞRiLMiŞ -
OLMASINDAN - BAŞKA - BiR - ŞEY DEĞiLDiR .... VE -
ZAMANDA , BULUNAN - KüTLELER VE ŞEYLER ,, EĞRi YOLLAR -
ÜZERiNDE - iLERLERLER .... BU DA DEMEK -
OLUYOR Ki - YAŞAM - dediğimiz şey ,, ,, çok fazla EĞiLiP -
İÇE - KATLANMIŞ -KÜTLELERin - HAREKETLERiDiR .. 
... ...________________________________________________________________________ UZAY - ZAMAN - TEORiSi - olarak da - söylenilen -
" GENEL - GÖRELiLiK - KURAMI " ,, ZAMAN - DENiLEN ŞEYiN - KÜTLE ile - UZAYIN - - EĞRiLMiŞ - olmasının , BOYUTMUŞ - gibi - sunulması - ile özdeş - dir ..

___________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________

..

..
______________________________________________________________________________

NOTE .. :  ViDEOs , ARE - Visual , at - least ..

..

..


..
..
   ..
Yorum Gönder