22 Ağustos 2017 Salı

.. " ART - OCCURED  " - iN - - PHOTO .
,,
in - " A - MOMEMT "  ..
- A - " PERFORMANCE " ..

________________________________________
.. ART -  "  -AS A - PERFORMANCE  " ..
iT - İ S .. /( in - FACT .. )


ART - iS LiKE - A 
- STAGE - / - STATE -
.- iN - A - ...............................
CHEMiCAL - REACTiON ..


466 PHOTOS -
to CATCH -  " - ART -  STATE "  
.. in - PHOTO s,,  ..................................
/( where - art might - have - occured ,
and - showed - it self .. ) 
..

_______________________________________________________________________________

1- This - is - ART ANKARA - TURKEY ..

https://www.youtube.com/watch?v=tLlhndfn_dE
..
2- I AM - iN - A - PERFORMANCE ,, in that - ART FAiR ,,
with - my - telephone - camera ..

3-  - ART - iS A - THiNG -* THAT - HAPPENS - & OCCUR ,
it is a - - MiDDLE - " STATE " , that - happens - only - in - some 
- seconds /( or in - mili - seconds ) .. if - you - insist - ON - slowing - the - time -
 and - 
SURROUNDiNG - THAT " STATE " , - or " STAGE " ,,
to , EXiST - ON - EARTH - in - THE - BRAiN ,, and - 
artist is - someone - who - pushes - the same - moment - in - time ,
so it can - EXTEND - to  a  - " ART - SCALE - STATE " ,
where ART - THiNG - SHOWS - itSELF .. 4- CLiCK ON THE Photo - to make bigger .

5- WHAT iS A -  " - ART - CURATOR "  - FOR .. take - responsibility - and - 
 PiCK -  UP - " THE - ART - STATE "
 - THAT HAS ,, " - THE MOST - TRUE - ART - THiNG  " ,, - - honey .
______________________________________________________________________________

.. here :
,,
- there has - occured - a  " golden - like - siluet - FACE " 
as I pushed -  "the moment - and - THiNGs " , there ..
,,
" SPACE - TiME - DOOR - has - OPENED  " 
,, and - and - that - " Golden - SOUL THiNG " ,
has - SHOWN - HiMSELF ..
..
is - it my - SOULD , or - THE - ART - THiNG - SOUL " , then .. ?


______________________________________________________________________

1-     NOTE : CLiCK - on - PHOTOS TO - MAKE BiGGER - iMAGE .


2-                               TASK : - SESSiON - of - - - the - PROCESS , of - 
- " ART - OCCURiNG - İTSELF -  " ..
in my - camera - and - BRAiN .. 3- TOPiC : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,     ,,   -  " - THiS iS AN -installation " - ABOUT ,, the ,,
" COAL - MiNE - WORKER's , - CUPBOARDs "  ..
..
by -  " Hacettepe - University - ART - faculty  " .. in Turkey . NOTE :


- SANAT - -
- TEK - BiR " AN ' IN " - 
- içine - sanatçının - kendisini - 
,,
VE - " ÇEVREDEKi - EŞYAYI " - ,,
" SIĞDIRABiLMESi " ,
- ile - ilgilidir ..
..
..
bir KiMYASAL - REAKSiYONUN DA ,, içinde -
yüzlerce - ARA - REAKSiYON ,
oluşur ve - " yüzlerce ARA - BiLEŞiK " ,,
,, kararsız - olduklarından - hemen ,
başka - moleküllere - dönüşürler ,,
VE - HiÇ - KiMSE - BU EVRE - VE - MOLEKÜLLERi -
bilmez - ve - hatırlamaz - bile ..
/( REAKSiYONA - NE - girdi ,
neler - çıktı .. herkes - realitededir .. ) ..
,,
,,
PEKi -
BU - ARA - BiLEŞiKLERiN - " ÜLKESi " - - YOK - MUDUR ..
..
/( evet - dünyada - gerçek - olabilecek - kuvvetleri - yoktur ,
bu - oluşan - ara- moleküllerin ..
ve - fakat - sanatçı - onları - kararlı ve - KUVVETLİ - hale ,
getirendir - ,, BU - DÜNYADA DA .. ) ..
/( ONLARIN - ÜLKELERiNi - BU DÜNYAYA - indiren ,
ve - DÜNYA - ÜLKESiNi - daha - yaşanılır - YAPANDIR ) ..
..
.. SANAT - SANATÇININ - BEYNiNi - de ,, ittire - ittire ,
,,
sanatçının - beyninde de - SENTEZLENiR ..
..
ve - oluştuğu anda - " yakalanabilirse " ,
sanat - da - - orijinal - olur ..
BU bakımdan - " SANAT EYLEMi - bir PERFORMANS - olmalıdır " ,,
VE ,,
" UZAY ZAMAN - KAPISINI - iYiCE - AÇIK - TUTABiLMELiDir ,,
PERFORMANs ..
..
..
..
.. NOT ONEBOOK ' ta - FOTOGRAFLARIN - üzerine - TIKLANIRSA ,
fotograflar - büyüyecektir ....Yorum Gönder