18 Temmuz 2016 Pazartesi

" iNSAN RESiM - MARKASI " .. /( TRADE -MARK - of - M A N - image - MiRROR - PiCTURE - KAPiTAL in Muslim ism ..) ..

US 'A ,, veya - USA STATE - ine ,, 
 ,,
MÜSLÜMANLARA 
DEVLET - OLMADAN ,,
,, Ö Z E R K - ALAN , 
,,
-KAPiTAL - ALAN - TANIMA ; 
PROJESi - - 
,,
T E Z i : .. 
_____________________________________________________________________

,,


Murat Oktay Danis bir anı paylaştı.
4 saat
; : " Y E N i - - Ö N S Ö Z " 
E K - LENMESi - - i L E : ,, 
___________________________________________________________
..
,, eğer 
- s e n - de -
,,
- SOSYAL - ELEKTiRiK - iZLERi - 
- sosyal - v e - - sosyalist - siyasi - düşünce - 
- " DÜZLEMLERiNE " , 
,,
/( TOPLUMSAL - ŞEHiR - - MEYDANLARINA; - değil - ) ..
,,
, elektiriksel - şehir -uzaylılığı - 
- - elektiriksel - iz- lenim- ışımaları evrenine - ,, -- ,
,,
,, " i n e c e k - isen " : ,,
b u - gün - ışığı - ile,, d e ,,
..
bu - olanca ,
" AKIL -ve - göz - ALICI - ALACAKARANLIK "
- içinde ..
.. :
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
.. " MÜSLÜMAN - ULUSLARIN , V E -
USLARININ , ,, EVRiLECEĞi -
- " EVRENSEL - VE- DE - - MARKA - -UFKU " ,
ÖNGÖREBiLME -YE - TEMELLENEBiL-ME " ,
T E Z i .. :
_______________________________________________________________
T E Z i N - Ö Y K Ü S Ü : 

_________________________
..
..
MiLLETiN - ÖTE - TARAF - ALLAH - ÜLKESiNDEN ,
/( ALEMLER - ALLAH - MiMARiSi - iMALATI -iMARI -
" BEYiN VE ,,
- PENiS- BASINCI - iNANÇLI " 
- BEYiN - EMEĞi - - MEMLEKETLERinDEN - ),,
iTHAL - ETMiŞ - OLDUĞUM ,,
,,
RESiMLER- im -DEN ,
ÖRNEKLER .. ,,
,,
..
MiLLET - BAĞIMSIZLIK ,SAVAŞINI ,,
kazanabilirse ,,
,, HER - HALDE , CAMiLERi , d e,
BU - " ALLAHIN - ÜLKESi "- TABANLI , RESiMLERE ,,
,, " YENi - MÜSLÜMAN - SANATI " ,,
,, " RESiM - GALERiLERiNE - DÖNÜŞTÜRECEK " ,
,,
..
/ 100 - - " MiLLi - HÜKÜMETLERiMiZ " ..
/( KADIN - SiSTEMi - TABANLI - saldırgan ,,
U S , A ,, DEVLET - STiLiNE - ALTERNATiF ,
olabilmeye ..
SOVYETiN - DE - KADINSI - SiSTEMDE , yapılanıp ,
US - A , alternatif - değil ,, yardımcı , olduğu ,
günümüzde , gerçek - gözlerle , de görünür - olmuşken ) ..
....
.
NOT : MARKA - DEVRiM , BÖYLE , YAPILIR ,
BU , KAPiTALiZME - EVREiLEN ,,
DÜNYA - SAHNESiNDE ..
,,
,,
,, CAMiLERi - RESiM - GALERiSi , yaptığınızda ,,
Müslümanlığınızı da , bir - " MUTLAK - RESiM -SANATI " , ekolü ,,
üreticisine - dönüştürmüş ,de ,
VARDIRMIŞ - OLURSUNUZ ..
,,
olursunuz ..
..
/( müslümanlar - bu dünyanın , " MUTLAK - RESiM " - üreticileri ,
ve - SAĞLAYICILARI - /( PROViDER - ları ) ,,
, olarak , TÜM , GELENEK ,
görenek ,
ve , RiTÜELLERi , ile ,
,,
BU DÜNYADA - BULUNMA - HAKLARINI ,
/( KADIN - STiLiNDE - KLiTORAL - SiSTEM - MERKEZCisi ,,
ORDU - SARAYI - KUTSAL -DEVLET - OLMA - iddialarına da ,
, bu - HRiSTiYAN - DEVLET - TiPiNE- kalkışma , alışkanlıklarını ,
da
TERK - EDEREKTEN , d e ) ,, 
,,
ancak , BÖYLELiKLE ,,
,, 
,, müslüman lık - MARKA -bir , DÜNYA ,MARKASI ,
olarak ,,
TÜM , Dünya - insanları , v e ,,
T Ü M - YAZIYA - TEMELLi - DEVLET VE -EK - KiTAP ,,
D i N L E R i N E - ,,inanan , ve - onlar için ,
çalışmakta , olan ,,
,, s o s y a l - D ü n y a , , veya " SARAYCI- ORDU " , 
- KUTSAL - KADIN - VUCUDU , - KUTSAYICILARI ,
BEKÇiLERi - U.S - A - SÜPER JANDARMA ,
bekçilerince ,
bile,
,, k a b u l , görebilir ,
olurla r ..
..
..
NOT : 
UMARIM ,, Ç O K - ABSÜRD ,
kaçmamıştır ,
bu anlattıklarım ,,
..
AKILLI - insanlara , bile ..
..
/( AKLINI - KAYBETMEYi - göze - alarak,
US-A - ORDUSU , gibi ,,
MiLLi - DEVLETiMiZE, saldırarak ,,
,, M,LLi - YAPILANMAMIZIN , gözünün - görmesi ,
gerektiği - ŞEYLERi , onlara , anlatan ,,
,, şu - ŞEREFSiZLiĞi de ,
kabul eden , TÜRK - SUBAYLARI ,
yapılanmasının ,
" cinnet - şerbetini - içen " ,
,, subayları , nın ,
eylemleri ,,
,,
AÇIK - EDiLMiŞKEN ,
gün - ışığını , fazlaca ,
anlan ,
ÜLKEMiZDE ..
..
..
..
..
NOT : 
DEMEM - ODUR , Ki ,,
" MUHAMMED " , de ,, AKLINI - KAYBEDiP ,,
,, KURAN - RESiM - YAZISI " - KiTABI ,, , içinde " ,
TEKRAR BULMAYA ,, ,,
AHD - ETMiŞ , bir ,
" MUTLAK - ALAN - KAŞiFi ",ve ,
" insanın - MUTLAK - RESiMSEL - imajına - 
AKLINI - HEDiYE - ETMiŞ - birisi , iKEN ..
,,
,, bu , VAHŞi - KAPiTALiZM - AKIL - YÜRÜTME - 
SEFALETiNiN , DÜNYAYI , getirdiği ,
uçurumlara , da , bakarak ,,
,,
MüSLüMAN - RESiM - Misyonunu , 
bu - MUTLAĞA - yönelik -,,
DÜNYA - DEVLETLEŞMESİ -nden , 
apayrı - tutulması - gereken ,,
AKIL - BEKARETi - REALiZASYONUNU ,
DOĞRU , anlama k , da ,
hayati - önemdedir ..
BU - MiLLETiN - - BU - ZOR ,, ZAMANLARında ,,DA ..
,,
..
..
NOT :
demem - şudur , ki ,
AKLINIZI - KAYBETMEYi - GÖZE - ALAMAZSANIZ ,,
,, BU - RESiMLERi -* yapamazsınız , bu , DÜNYA ,
MARiFETi , ile ..
,,
..
..
..
AKLINIZI - RESME - TAMAMEN , VERDiĞiNiZE , ancak ,,
AKILLI - insan - AKLINI - iNSANIN RESMi - imajından ,
EDiNEBiLiR ,,
" MUTLAĞIN - MALI - DiNiN - TARAFINDAN " ,
RESiMDEN ..
..
..
,,
,,/( Ressam - olarak ) ,,
,, faydacı - akıl - yürütücüleri ,, -size ,
" A - AKLINI - kaybetmiş - biri -
doğru - PSiKiYATRi - BÜROSUNUN , içine , kapatın ,
ki , AKLI - TEKRAR - TAMAMLANABiLiNSiN ,
diyeceklerdir , ROBOTiK - TOPLUM ,
Mimarisi adına " ) ..
; - TIPKI - MUHAMMEDE - denilir - olduğu ,
gibi - tekerrür - eden - tarihte .. ) ..
,,
AKILLI - iNSANLARIN , AKILLARINA , AKIL - KATMADAN ,
VEYA - SOYUTLAMALARINIZLA ,,
onların - AKILLARINI , da , onlardan - almadan ,,
..
,,
..
..
_________________________________________________________________________
; ASIL - EN - ABSÜRD- olanı , en , NET, olarak -
söylersek ,,
,,
YAZAR ,isek, ; :
,,
AKLIN - MAL - SAHiBi , olabilmeniz , için ,,
" AKLIN - TÜMÜ " , RESiM - içinde ,,
BULUNUYOR - OLABiLMELi dir ..
,,
/(insan - imajlı - hümanite temelli ,
bir - MUTLAK - AYNA- FORMATINDA " ,, ) ,,
BULUNABiLiYOR - olMALIDIR ..
,,
,,
insanın , AKLINA , MUKAYYET - olabilmesi , için ,,
,, iNSANLAR - AKLI ,,
- KAPiTAL - TABANLI - bir - MARKA - EŞLiĞiNDE ,,
,,
RESiM - OLARAK , M A L L A RI -
E-DiN- EBiLMELiDiRLER ..
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
,,
/( tüm ALICILARA - ,,
ALICI - kuşlara -
itibar etmeyebilmek - için ) ..
,,
,, " MARKA - - KA P i T A L - SOSYALiZMi " ,,
her - iNSANIN - AKIL - SAHiBi ,
yapılabilindiği ,,
/( AKLIN - HER insana VERiLEBiLEN ,
birşey -* olmasına , sosyalizm - diyoruz - burada .. ) ..
,,
AKILSIZLAŞTIRILIP - AKILLARI - onlardan , alınmak ,
için ,dayak - atma , çağının , bitirilebilindiği ,,
,, /( ki , işçilikle - üretim ekonomişine - zorlanan ,
süper - ülkelerde , bile ,, i ş ç i n i n ,,
çalışmakla - dayak - yiyip ,
akılsızlaştırılmaya , TÂBi ,
tutulduğu ,,
,, artık , bir - uyanışa , dönüşürken ,
tüm , Batı - Dünyasında , da .. ) ..
,,
,,
diye -söylerim - SOSYAL - ELEKTRONiK - soyut ,
ve - TOPLUMSAL - olmadığını ,
- t e o r i k - ve - izafi ,bir ,ZEMiN , olduğumu - düşündüğüm ,,
,, elektirik -üzerine - iz bırakan ,
SÜMER - ÇiVi -iz - i , yazı -tarzımla ,,
STiLLENDiRiLEN ,
,, benim , DÜNYASAL - TOPLUMSAL - ses verdiğimi ,
ifadelendirmeyen ,,
,, sadece - dünyasal - iç sesi , ve - düşüncelerimin ,,
, İ Z L E R i N i N , içerildiği ,,
,,
" TOPLUMDA - SÖYLENDiĞi - iDDİA - edilemeyecek ,
bir - METiN - YAZIMIDIR ,, B U ..
,,
..
_________________________________________________________
,,
E K - OKUMALAR :
_______________________________________________________
son - SÖZ ; :
,, SOSYAL - "
/( TOPLUMCU - OLMAYAN ) ,,
" MANiFESTOMA " - GELiNCE :
_______________________________________________________
,,
eni sonu - ben -TOPLUMDA , ne , bir - akademisyen ,
ne - bir asker ,ne , bir , öğretmen , veya , sanatçı ,
sporcu - yazar - ressam - müzisyen -
olarak , da , yer , almamış , v e - - almayan ,,
DEVLETTEN - VE - TOPLUMUNDAN
- çoktan , istifa edip ,,
HiPi - tarzı - ağzını - havaya , ve - güneşe - açarak ,
yaşayan ,,
,, TOPLUMCA- ,, D A ,,
" esamesi - de - okunmayan " ,
, bir - sosyal - UÇUK - DELi - FORMATLIY- IM ..
,/( TOPLUMDAN - ," DELi - DiPLOMAMI " ,
da , almışımdır .. -vardır ,, .. VAR OLDUĞUM ,
BUDiST - iFADELENMESi ..
olarak .. ) ..
,,
VE SADECE- Akılsızlaştırılmış ,,- dövülmüş -
- sosyal işçileri ,,
VE - " H i P i - PiPi " , s e r b e s t - yaratılışları ,
eşlenik - çevrem - olarak - kabul - edenim .. ,,
yıllardır ..
,,
VE - askerlik - de- yapmamışımdır ,
bu - nedenle ,de ,
BU - HRiSTiYAN - DEVLET ,, SiSTEMLi ,
TOLUMA , da ,, ..
/( bu da , ASLEN , MUSLUMAN - sayılabilinecek ,
ASIL - tavrımdır .. ) ..
ve - toplumsal bedellerini de,
toplum , dışında , durarak , da , ödemişimdir ..
,,
şimdi - birileri , internetin , FACE-BOOK -SOSYAL -
alanının , toplumsal - alanın , işgali ,
altına , gireceğini ,
söylerlerse ,,
TOPLUMLAŞTIRILAN , BU - ALANI , da,,
Tamammen - terk , ederim ..
,,
/( TOPLUMA -hiç- direnmeyen , çok zayıf , " 4--kişilikli " -
,, " şizofren - ezikliğini " de ,
- mükemmelen , hemen - kabul , ve - taklit -edebilip ,
kaçak - yaşayabilen ,,
,,
orada da , hapis - esaretimi - açık - havada , da ,
- yaşayabilen , biriyim ,ben ,,
, devlet - hastanelerinde -de - HAPiSANESiNDE -de ,,
YER - TALEBi d e, olmayan ..
,üstelik .. ) .. açık - hava ,özgür gökyüzü - hapishanesinin ,,
" UÇUK - DARANIŞLI - SÜPER - MÜZMiN - H i P i - si " ..
,,
,,
_________________________________________________________________
güne - güncele - uygun - EK:
..
tabii - k i ,benim - bu - Toplum - dışı , sosyal konumumu ,
içermeyen , " DARBE - ASKERLERi " ,
/( ki benim ev içinde - kırıp - dökme eylemlerinin ,
herbiri de , TOPLUMLU - ANNEM - BABAM ,
ve - TOPLUM - ŞERiATINI - TALEP EDiP - isteyenlerce ,
bana , haydi - haydi ,
ödettirilmişken , - adım , adım ,
en - yavaşlatılmış ,,
,, gönül - VE - AKIL - KOYMALARI , ile .. ) ..
,,
,, " TOPLUMSAL - cinnet - intaharımı ",
gerçekleştirirken , BU - ORDU - SUBAYLARI ,,
,, TOPLUM , içinde - idiler,,
/(TOPLUMSAL - ALAN - İÇİNDE ,,
TOPLUMUN - MiLLETiNDEN , Birilerini ,
öldürerek - aslında , bu - toplum ,için ,
ŞERiAT - HUKUKUNU , da ,
çağırdılar .. ) ,,
,,
v e - TOPLUM - iNSANLARINI - da - öldürerek ,,
TÜM - ŞERRi , TOPLUM - HUKUKU, ŞERiATINI , da ,
kendileri ,için , işlettiler ..
,, onlara verilecek , TOPLUMSAL - ceza - ne - olursa - olsun ,,
ALLAH - katında ,, /( YA DA - T A N R I- katında ) ,,
eylemlerinin - TANRISALLIĞINDAN ,,
- onlar - sorumlu , - -olacaklardır ..
,, " TANRI - DEVLETi " ,, CENNETi - - SORGULARINDA ..
..


, i R -A N - L I - - S O K - RAT -  E   S .. BAKIŞI - ..
Yorum Gönder