14 Temmuz 2016 Perşembe

,, " M- EM- ELEK- ETiN - - RESMI^- RESM-i - - ÂLiYESi .. " .. 14 JULY - 2016 .. /( MEMLEKET -RESMi .. )

,, " M- EM- ELEK- ETiN - - RESMI^- RESM-i - - ÂLiYESi .. " .. 14 JULY - 2016 .. /( MEMLEKET -RESMi .. ).. to help - MY - EARs -
/( ,, with my HANDs ,, ) ,,
HEARiNG ,,
what - MY BRAiN - - want 2- hear ..
,,
NAME of the ViDEO :
" W H A T - MY - SQUARE - E A R ,,
D O E S NOT - LiSTEN .. ) 14 JULY 2016 .
_____________________________________________________
..
,,TANRI - TENGRi- YE , TEŞEKKÜRÜ ,
- bir - BORÇ , bilirim , ki ,,
,, şu sahip - olabildiğim , birkaç ,TEK -NO- LOJi ,ile ,,,
,,
YOU - TUBE - Videosu ,izler ,
ve , D i N L E R K E N , /( DiN- LERKEN ) ,,
,, onları ,,
KARE - KULAKLARIM , VE ,
" KARE - gözlerime - ,,
" KARE' LEŞTiREREK " , gönderebilmeye ,
" EMEK - VEREBiLMEKTE - yim " ..
,,
,, böylece - KULAKLARIMA ,
ULAŞTIRILACAK -
- iŞiTMEK - istediklerimi ,,
,,
iŞiTEBiLiP ,
- DiNDAR , DiNLEYiCi- leştirilemeyenlerden ,
olabiliyorum ,
sadece , kendi , EMEĞiMLE ..
..
..
NOT : DiĞER - TARAFTAN , US -A ,
, " iŞiD-le " ,,
" - DiNSiZLiĞiN - ÇAĞDAŞ , sanatını "
, -yürütedursun ,
" AKILLILARA - iŞiTTiRE-DURSUN " ..
,, BÜYÜK - ölçekli - ÖLDÜRME - METODLARI , olarak ,
uygular - iken ..
" CONTEMPORARY - ART ," ,ın
SiSTEMLi -MAKiNALARINI ..
..
,,
" BENiM - iŞiTMEK istediklerimi ,,
BEYNiME - VEREBiLMEM " ..
,, ben Şostokoviç - 3 - . Piyano Konçertosunu ,
ve - ordaki Piyanoyu
,,böyle " işitmeyi " , istiyorum ..
/( hemde , ikili - - bakışımlı - PiYANO ,ile ..)
/( Piyanolardan - Birisi ATMOSFERE - MEKANIN Üretilmesine , katılırken /( MARTHA ARGERiCH ) ,, b e n , d e- BU - MEKANIN var edilmesinde , Vazifeli
olmamanın - rahatlığı - ile , BU - MEKANDA , istediğim gibi , AT - OYNATMA ,,, BECERiLERiNE - soyunabiliyorum ..
TAMAMEN , " Liberal ve - ÖZGÜR , bir ,
PiYANiSTiN , ,, bilinebilir - tanımı ,",, da ,
BU olsa , gerektir ..
/( bilinebilir - diyorum , çünkü , serbest - Piyano çalan , kişi d e , Konçertonun PLATFORMU - üzerinde ,
hareket ederken , BU - MEKAN , ve - Platform ,
Piyanistin , yaptıklarının da zemini , olup ,
onların , tanımını yapıp ,
bilinebilmesine , YOL - AÇIYOR ..)
,,
/( Konçertoyu , bir de ,, tek , piyanistten , -you-tube- videosundan , izleyin ,, bakın , göreceksiniz , NE - kadar - yavan , gelecek .. ) ..
..
..
..
E K - :
________ " KARE - KULAK " -LA - iLGiLi ,
" -FANTAZi - ABSÜRD - " - TÜRÜNDE - - bir - HİKAYE - :
,,
/( BENLiĞiMiN - - iLKiN - - DiN-i , REDDEDiŞi - ile - ilgili .. ),,
,,
/( O KADAR - ÇOK - SPOR - yaparımdım - ki ,,
öyle çok - çalışırım - ki ,,
DiNLENME - ihtiyacım , kesindir ,ve ,,
kemik ve kas - sızlamalarım , 1-2 saatten önce - durmazlardı ..
.. kesin yatar- yatay - pozisyonda ,
,, /( kas ağrılarını durdurabilmek ,için vücudunuzu - YATAK - taşımalıdır ) .. Müzik Dinleyerek ,
Dinlenirim ve , , d e - ben ayakta iken , bana hiçkimse - beni dinleyeceksin , diyemez , KULAĞIMIN - YAN TARAFINA - geçip de ,,
,, DiNlemem ..
,, /( çok çalışmak - KÖŞELENDiREBiLMEK - içindir , ŞEKiLLERi ,
ŞEYLERi , düşünce - eşyalarını , /( sanat- yapmak - -için- BU ,, KÖŞELER- -gereklidir ) ,, ve birilerinin " y u v ar l a k l a ş tı r a n " , DiNSEL - düşünceleri , benim , düşüncelerimi , dinlendiremez ,,/( onların - sanmalarını benim beynimin , içine - taşıyıp da ,, ) .. beni yumuşatarak - dinlendirebileceklerini sanırlar .. ne zaman ki BU - KÖŞELER - sanat - işine - iletilir ,O zaman -ANCAK ,, onların - bıraktıkları - BOŞLUKTA -- DiN-LENME - OTOMATiKTiR ,) ,,
,,
,, BU - " DiN-LENDiRiCi " , yuvarlaklaştırmalarını bana , KULAĞIM - YOLUYLA , /( -kulağımın içini de - yuvarlaklaştırarak -) - satmaya - kalkışanları da , çok sert - azarlarım .. " -HUYUM - KURUSUN , mu , derler , ART'-ık , bana ,b e n - - BiLMEM " ../( SANAT I- VAR EDEBiLMENiN - çalışması - çok - CiDDi - SERT - ZOR - bir - iştir , ve - düşmanı - da , YUVARLAKLAŞTIRMALAR , ve - YUVARLAKLIĞI - DiN - sanmalardır ........__________________________________________________
_________________________________________________________
HiKAYE :
,,
,, 1976 - yılında , aşırı - HiPi , davranışlarıma bir ELEŞTRi, olarak ,, BABAM - TA-ARAFINDAN , -- " PSiKiYATRi - MAL - BÜROSU MÜDÜRLÜĞÜNE ,, " ,, TESLiM , edildiğimde ,, beni - " KULAK - BOĞAZ - BURUN , BÖLÜMÜNE " , gönderdiler ,yönlendirdiler ,, .. kontrole - /( BURNUMU , BiRAZ , BÜYÜK - BULDULAR " .. ) ,,
BURNUMUN ARDINDAKi BOĞAZIM , ve DIŞINDAKi , KULAĞIM , da , incelenmeli , idi , bu Nedenle ..
,,
,, HACETTEPE - ÜNiVERSiTESi HASTANESiNDE ,,
,, sonrasında - yapılan - , DERiNLEMESiNe - araştırmalar ,,
,, benim , KULAK içi BORUMUN , " K A R E - BiÇiMLi " , olduğuna , karar KILDI .. , OY - BiRLLiĞi , ile -
- AKADEMiS-YENLER , KONSORSiYUMU-UYUM - KONSEYi ... ..
tarafından ..
/( NAM - AZ , N-AM -az ,, kılmadıklarından ,
-KARAR - KILARLARDI .. ) ..
,,
..
.. bu çocuğun , KULAĞI - YUVARLAK - olamasına , rağmen ,,,
kulak -içi - borusu , KARE , VE - BU - NEDENLE -
- BU - evlenemez , ,,
E V L E N S E de , " Eşİnİn - EN - YUVARLAK YERiNE " -
" -UYUM ,da - sağlayamaz " ,
dediler ..
/( DiYE - FETH-i- VAA - , verdiler .. ) ..
/( halbuki ben - yıllarca - elimde - basketbol topu ve ,
onun , tüm - KÜRESEL - yuvarlaklığı ile , gezmiş ,,
hemde - onu - atıp - tutmuştum da ,,
8- saatlik - seanslar - olarak ..
KADINI - TOPTAN - üretebilmeye de ,
kararlı - idim ) ..
..
..
BAŞKA - DiĞER - bir SONUÇ DA ,,
,, KULAKLARIMIN , İÇİ , yeterince ,
yumuşak - ve YUVARLAK - olmadığından ,
,, " SÖZ - DE DiN-LEMEZ " ,,
/( bunun Beynine - AKLINA - LAFLA - girilemez ,,)
RAPOR - SERTiFiKASI ,
idi ..
,,
,, kendisine söylenenleri de , tüm - yuvarlaklığı ,ile ,
duyamaz , ve - bu - nedenle - tam-ve TÜM- - yuvarlak ,
da , davranamaz ,, ,,
/( AHBAP -ile - ÇAVUŞ - birbirine - kavuş ,
ilişkisini de - üretemez ) ..
,, yani , sosyal de - olamaz ,,
" A-SOSYALLiĞE - MEYiLLi " , olacaktır , hep ,,
TÜM - ÖMRÜ - BOYUNCA ..
..
,,
hele -ki, MÜZiK - BiLE - DiNLEYEBiLCEK ,,
" KULAK - YUVARLAKLIĞI " , bile - yoktur ,
bunun ,,
,,
B U - NEDENLE - DUYDUĞU , her şey ,,
" K A R E " ,DuYAN - - KULAK- FORMATINDAN ,,
" yuvarlaklık - Formatına " , , dönüştürülecektir
BEYiN - TARAFINDAN ,,
VE BU TÜM - BEYiN - ENERJiSi
-VE EMEĞİNİ - tüketeceğinden ,, ,,
-bu nedenle- ,BEYNiNiN - sosyal - YETiLERiNDEN ,
VE - BEYiNiNiN - BECERi VE YETENEKLERiNiN ,,
TOPLUM - TARAFINDAN , KULLANIMINA -
-UYGUN - DEĞiLDiR ,,
/( YANi - TOPLUM- için - bir MESLEK - d e ,
iFAA - edemez .. ) ..
,, /( ,, YANi - BEYiN - VEREMi , ve - VEBASI -
birlikte , işleyecektir , BU - BEYiNDE ) .. ..
/( D i Y E - RAPOR - TUTULDU " ,
benim , AKILIM- - HAKKINDA , da .. ) ..
,,RAPOR - DA - YAZAR - RESMi, DEVLET - in ,
ORADAN , VE - BURADAN - iş edinecek
- RESiMLEŞMiŞ - YAZINSAL -
ve - YAZGISAL - KURUMLARI ,, ..
/( M-EM-LEKE - ETiMiN - ,,
DEVLET i -ÂLi - - i - KURUMLARINIn,
HÂLi . ) ..
,,
,,
TEŞHiSLEWRiMi - CEBiME - KOYUP ,,
/( DEVRiM - VE - EVRiM , VE - EV - - PLANLARIMI -
AKLIMA - İ Y İ c e - - yerleştirip ,,) ,,
,, kendimi , bilinmez , bir - MERKEZ ARACILIĞI- ile ,,
C.S.O. ya , MEMUR - atadım ..
/( BiR - ANDA - AKLIMDA - MOD - ve - FORMAT ,
değiştirebilme - yeteneğim , AKLI - EVVEL - MEMURLARIMIZIN ,
gözlerinden , iyi ki , kaçmıyordu , " EVVEL - i - -ALLAH " ,,
ALLAH - T A N .. ) ..
/8 -beeni , görünce - hepsi TIRSARDI ,,
memur olmasam , neden , ve nasıl ,
böylesine - ısrarlı - - geleydim , ki , hem d e - sürekli
30 sene - bir DEVLET - KURUMUNA ..
DEVLET BENi - ONLARI - gözlemlemeye ,
göndermişti ..
YA DA BENCE - ALLAH - göndermişti ,
b e e n i .. ) ..
,,
/( 30 sene - SEN-FONi - ORKESTRASI ,na , devam ,
eden , bir - RESSAM - YAZAR - DANSÇI - SPORCU ,
var mıdır , Dünyada ..
,, AZICIK DEVLET - SEVGiSi - olsa ,,
(- bırakın - herşeyi -bir yana - benim -KiM - olduğumu - falan )
bunun , nasıl nadir , bir - DENEYiM , olduğunu ,,
düşünecek , birileri ,
beni , DEVLET SENFONi -ORKESTRASI - RESSAMI ,,
KADROSU -ile , memur - ederdi ..) ,,
,, DEVLETiNi , benim kadar çok seven , ikinci birini ,
görmedim ..
/( NADiR DENEYiM - ORKESTRA VE - MÜZiĞiN - RESSAMI - ,, yetiştirmektir .. -" ATATÜRK - ENSTiTÜSÜNDE " .. ) ..) ..
/( ÖYLE - bir - KURUM - bile - YOKKEN ,,
ben , en - başta - giden , enayi ,idim ,
hep . üç kuruşa - satın alınabilinen ,-insan - memurlar ,,
,, kendilerini , hep - en - kurnaz , sanacak , kadar ,
cahildiler .. ) ..
,,
.. tekrar -
benim - PSiKiYATRi - BÜRO-SU " ,,
- " BEYNiN - BODRUM - KATI - SENDROMLARI " ,,
,, genel - ofisleri ,
MÜDÜRLÜĞÜ MACERAMA - , DÖNER iSEK ,,
/( orada - tek tahammüln - edebilmemi ,
sağlayan , şey - bekleme - salonundaki ,
EXPRESYONiST - ressamların - POSTER - TABLOLARINI ,
seyredebilmek , , BAKABiLMEMDi , ONLARA .. ) ..
,,
,,
senelerce , C.S. O . ya gittim ,
/( KUL-AĞIMI ,, yuvarlatabilmeye ,
yıllarca - Orkestra- MÜZiĞi -
- , din - ledim ,
,, Orkestra - elemanları ,ile ,,
çok - yakın ,dosluklar - kurup ,
onların - tüm - kadın - borusu - yuvarlaklığı ,,
incliklerini d e, iyice - din- ledim , ..
..
ne - gezer .. ) ..
33 sene - hep orada idim , yarım zamanlı - bir - ÜNiVERSiTEYE ,,
haftanın -yarısı , devam , eder , gibi ...
,, YUVARLAKLIĞI -yerleştirebildim ,mi ,,
KULAĞIMIN , VE - BEYNiMiN - içine ..
/( VUCUDUNUZUN , bir ENSTRUMANI ,
FARKLI - ise , unutun ,,
her - türlü , yerleştirme - çabalarının - başarısını ,,
eğitim , olabilir , hepsinin , tek - ereği ..
eni - sonu , sonsuz - sonrasız - sürekliliği .... ) ..
..
BU ARADA , HACETTEPE - ÜNiVERSiTESi ,,
,, PSiKiYATRi - BiLiM - DALI , BAŞKANI ,
sayın , " LEYLA - ZiLELi " , hanım ,,
/( ELÇi - kızı , kocası ,NÖROLOJi - BÖLÜM - BAŞKANI ) ,,
,, birçok EKOLDE - PSiKiYATRi , de , US-A -DiPLOMALI ,
V E - diğer taraftan ,, BENiM , bir - " PSİKİYATR - KASABI " ,,
olduğumun , ANKARA - Psiki-yatri - çevrelerinde ,
duyulması , nedeni ,ile ,,
beni - 8 sene -- BLOKE - ETTi ..
.. /( .. BENiM - BARAJIM ,
BU - MELEK - KADIN , OLSUN .. d u .. ) ,,
/( Ankarada , hiçbir Psikiyatristin , başa ,
çıkamadığı , Pi-SiKi- YATRiKLER , hep ,
son umut olarak ,, LEYLA - ZiLELiYE ,,
özel - olarak - ulaşmalı imişler , meğer , ..
ve - BU - HANIMEFENDi - sadece , kendisinin
yardımcı - olabileceğini bilmese ,
hemen , sizi - kapının , önüne - koyuverir .. )
/( BU - BANA- U S - A ' nın , ISMARLADIĞI ,,
bir - OLANAKTIR .. 8 sene ,
15 günde - bir , 1 saat .. ) ..
,,
,,
/( BU ARADA , USA dan , bazı - METiNLER , getirtmiş ,,
- benim - durumumla - ilişkili ) ..
,, özel - gizli - KOZMiK - - ARŞiVLERDEN ,,
,, orada - " BU - FEDERAL -PSiKiYATRi -BÜRO " ,,
,, " Hz - MUHAMMEDiN " - de , KULAĞININ ,
" KARE " , OLDUĞUNUN , TESPiTi " , ile ,
çalkalanıyormuş ..
/( CÜK - MÜ - ÇÜK - mu ,
BÖYLESiNE - DÜŞEŞ , OTURUR ,
AT - OMURGASI - A Ş I K - ,, /( - ÂŞIK " ) ,
KEMiĞiNDE .. .. ) ..
/( bilirsiniz , AŞIK - OYUNUNDA ,,
kaybeden , diğerlerinden , DAYAK - yer .. ) ..
/( AT - OMUR - KEMiĞiNDEN , bir -
ZAR - OYUNUDUR - - AŞIK , .. ) ..
,,
bunu bana , bizzat - söyledi , LEYLA - ZiLELi ,
ve , sonrasında , bana , " seni - saklayacağım ,
rapor etmeyeceğim " ,,
,, " BU ,, TÜRKÜN -
- MEMLEKET- MEDENiYETiNE - , SIĞMAZ " ,,
diye - düşündüğünü ,
sezinleyebiliyordum ..
DEDi - k i ..
,, yaklaşan - " - DiNSiZLER - - ÇAĞINDA " ,
" - senin - BU - bu - DURUMUN " ,
SANA - PEK - ÇOK - AVANTAJLAR , - sağlayacak ,
eğer , ONU - DOĞRU - kullanabilirsen ,, " ,
,, dedi ..
,,
ben de - vazifemi ev - ödevimi - iyi yapmaya -
- ona - söz - verdim ..ve - yaptım , da ..
,,
VE - " - YENi - MÜSLÜMANLIĞI " ,
/( KAPiTALiZMiN - BARIŞININ ,
NESNEL - EŞYA - TEMELLERiNi ) ,,
,, " BU - KEZ - RESiMLE " ,
Y E P - Y E N i ,,
icat -ettim ..
/( gizlice , ve - gizil - gizlenme ,
ve - kaçak - saklanıp ,
kendimi , sporla - tamamen , silebilmelerimle ,
de .. Malum ERKEKLiĞiN , 10 da 9 u ,
,, kaçabilmekken .. ) ..
..
- " GLOBAL - RESiM " - DEDiĞiM , bir - OLAY ,,
,, " MiRAÇIN - bizzat " - TA ,
KENDiSiNi ,
içerir , v e ,
, enteresandır - " MiRAÇIN , AÇILAN - KAPISI " ,
VE - MUTLAK MEKANI ,,
da , MARiFETLi ,,
BiLGiSAYAR , VE -
- ONUN - AKILLI - programlarıdır ..
.. YOL - ÜZERiNDE , EKLENDi , bunlar ,
deneyimlerime , ve ,
DENEYLERiME ,,
,,kader ve - TALiH - birlikte ,
yuvrlanabilmekte , idile r,,
,, " hayretle - izledim - bunu " ..
,,
..
UMARIM - " YENi - MUHAMMED-E " ,,
hazırsınızdır ..
/( hazır - olabil- din - i z ..mi ..) ..
,,
___________________________
,, SÜRREAL - Hikayem ,
bir O KADAR da ,
bu hikaye ; ,,
HAK-iKi , VE ,,
SÜRREAL - VE -
de ," SEMBOLiSTTiR , de ,,
,,
" TIPKI - MUHAMMEDiN - MÜKEMMEL - ÖTESi ,,
" ALLAHIN , KARE - KiTABI n d a " , anlatmakta ,
OLDUĞU ,
" KARE - ŞEYLER " , gibi ..
/( KARE - KULAKLAR - OLSA ,,
,, TAM YERiNE - OTURACAKLAR ,
bu - trans-AN-DANTEL , ifadeler ..
,, " KARE- LEŞEBiLECEK - - BEYiNLERE " .. ) ..
/( " YUVARLAK - BEYiNLERi " , - çok - düşünmek ,,ler ,,
daha da , yuvarlaklaştırırken , DiN-in ,
,, " sözün - yuvarlaklaştırıcı - - söylemleri ,
dönemi " , asla - aşılamayacaktır ..
insanlık - tarihince .. )
,,
MUSLUMAN , dini ,
-- ESKi - AHiDiN ,
yuvarlaklığını , ve DAiRENiN - doğallığını , ,
içermez ,
,, ONUN , için , ONA ,
,, " gözleri , ile - bakacaklarına " ,
,, " yuvarlaklaştırılmış - - KULAKLARI - ile " ,
bakmaya - kalkışanlar , ,,
" büyük - hüsranlara " ,
sürüklenirler ..
,,
RESMi - RESiM -
- KAPiTALiST - VE - BUDiST -
- MiRAÇ - ÇAĞI ,, " ,, ,, BARIŞI -
,,
,, TÜM BU - " YUVARLAK - KULAK - YERiNE " -
- " AKLA - BAĞLI - GÖZ , BiLiŞi " ,
aYRIMINI ,,
/( " AKILLA - GÖRÜLEBiLEN , AKILLI - RESiMLER -
- MUTLAK - UZAYININ " ,,
var edilebilinmesi , sayesinde ,
genel - ve - NORNAL - MiMARi - MEKANLARINDA -
DA .. ) ..
,,
,, bitirip - din-dirilip ,
BU - yuvarlak - kulak - çağı ,,
/( kadınlara bile - faydası - olamayan .. ) ,,
sonlandıracak , gibi ,
duruyor ..
,,
..
.. N O T :
bu - HiKÂye ,,
,, /( PSiKiYATRiSTiMiN , iLERi - GÖRÜŞLÜLÜĞÜNE,,
ADANMIŞTIR ..
ki - O - 8 sene , bir - " - dışardan , sanatçı OLMA " -adayına
bildiği , tüm - Psikiyatrinin - KOPYASINI , onun - BEYNiNDEN ,çıkartmasına , almasına ,, öğrenmesine - ,,
izin de - vererek - ONU - DA - bir PSiKiYATRi- SETi ,
ile - TECHiZ DE , ETMiŞTiR .. ,,
BU sayede - BEYNiNDE - KAYBOLMA - surununu aşabilmiştir ,
sanat - kaparken , her yere gidebilme ,
özgürlüğünü , ona , hediye - edebilip ) .. )
,,
NOT :
.. Bu - Hikaye , EDGAR -ELAiN - POE ,
KAFKA , ve- ÇEHOW , tarz ve Formatlarına ,
öykünerek , taralanmıştır ,BU - bir - ,
Mühendis - v e - sanatçı - VE - sporcu ,,
-tarafından ..
..
,,TANRI - TENGRi- YE , TEŞEKKÜRÜ , - bir - BORÇ , bilirim , ki ,, ,, şu sahip - olabildiğim , birkaç ,TEK -NO- LOJi ,ile ,,, ,, YOU - TUBE - Videosu ,izler ,...
YOUTUBE.COM
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gören Erdoğan ; YAZMIŞ :
,,/( ... BEN DE - R E S i ML E D iM ) ..
,,
.. " M E M L E K E T i N - R-ES-M- Î - iM - i .." ..
,,
11 Temmuz, 00:30
..
Neden sürekli din konuşuyoruz?
Sosyal medyada ki hemen her platformun genel sorunu da budur!
Açılan her paylaşım, birkaç yorumdan sonra dine bağlanıyor ve konudan kopuk bir şekilde dinler tartışılmaya başlanıyor!
"Peki neden?" sorusunun cevabına bakalım mı?
Sıradan bir insan düşünün! Sabah kalkıyor. Kulağında uykudan önce kalmış ezanın tınısı. Çıktığı sokağın kapısında ailesine "Allahısmarladık" cümlesi ile ardında kapanır kapı. Sonra Selamın aleykümler. Gün içinde konuşulan mevzular belli olmasada içerisinde ki cümleler belli.
Allah aşkına
Allahını seversen
Allaha Şükür
Aziz allah
Bismillah
Kuran çarpsın
Yemin ederim
Vallahi
Bunun daha namazı, sünneti, farzı var. Kapına gelen adamın topladığı camii yardımı var. Yolda " Allah Rızası için" diyen dilencisi var. Günde 5 vakit ezanı var. Tövbesi, günahı, cenneti cehennemi var.
Yetti mi?
Hayır!
Araban da radionu açarsın, 3 tanesinden birinde dini sohbeti var. Evine gelirsin izlediğin film de din var. Siyaset yapan adamların ellerin de kuran var.
Okulda ve Tv'de ne yok!
Felsefe yok
Bilim yok
Tarih yok
Açarsın Tvni. Bir belgegel bile yok.
Terörü lanetlersin ama içinde dinden başka bir şey yok.
Kitapçıya gidersin ama içinde siyaset ve din olmayan kitap neredeyse yok.
Gazete bayiisine gidersin fakat siyaset ve dinden başka bir haber olan gazete yok.
Yani biz toplum olarak cahil bir toplumuz. Bilimi siper edinen ateisttin iki linkten başka bir numarası yok. İnternette bilim siteleri olmasa memlekette ateistler argümansız kalacak. Paylaştığı linki okuyan dahi yok.
Evet cahiliz.
Hayatımızda bilmeye yönelik bir amaç yok.
Gayemiz sadece dinleri pasifize etmek. Bir Müslümanın okumadığı kuran kadar bizler de okumuyoruz!
Elinin altında bir kitap olan kimse yok.
En önemlisi insanların soruları yok.
En son ne zaman beyin yakan bir soru gördünüz.
Yani cahiliz arkadaşım! Hiç fark etmediğimiz kadar tehlikeli boyutta cahiliz!
Kendi cehaletimizin farkında değiliz.
Din mevzusu insanların önünde koca bir duvar gibi. Ben din harici hiç bir şey konusamayan insana cahil olarak bakmakta kendimi haklı bulabilirim.
Çünkü hayatınız da dinden başka bir şey yok!
______________________________________________________________________________ B U - DA BENiM - K O N U - HAKKINDA ; b e n i m - -YORUMUM :
_______________________________________
,,,iLKiN ; ,, TÜRKÇE Düşünürsek ,, /( Ki - Türkçe konuşanlar , alt bilinçlerinde , DiN , kelimesini duyunca , Türkçe düşüneceklerdir - otomatikman ) ,,DiN , ,, DiNLENMEK , KÖKÜNDEN , türer .. demekki , DiNGiN , olmak ,, rüzgarın - DiNMESi ,, arada bir , yorulduğunuzu hatırlayabilip de DiNLENEBiLMENiZ ,, ______________________kısacası ,, DiN ,, yavaşlamaktır ,, durmaya yakın , bir , YAVAŞLAYABiLMEYE ,, kendi tabiatını ,yeniden , kazanabilmeye ,, BEKLEYEBiLiR - olup , DURADABiLMEYE , de - Ö Y K Ü N Ü R .. _________ BU HIZLANDIRILMIŞ , VAHŞi , kapitalizm Çağında ,, hiç kimsenin duramaması ,, yavaşlayamaması , dinlenememesi , tartışılamaz bir gerçek - olmuşken ,, DiN , kelimesini , /( DiNLENME - EYLEMiNi ) ,, duymamazlıktan , gelebilir , mi , BiLiNÇ - ALTIMIZ .. ________________________________________________________________________________ " B i L i N Ç - ALTIMIZ " , KAPIYI - AÇINCA , da ,, TÜM - DiN - TÜCCARLARI , çok Tabii olarak , DiNLERiNi - - SATMAYA ,, beynimizin ,içine girecek , VE , içeride de , i y i, AĞIRLANACAKLARDIR .._____________________ N i y e ,, ? ,, çünkü hepimiz , BiRŞEYLER SATIN - ALMAYI , da , çok , severiz .. SATICILAR ,, bize , hizmet etmek için , çevremizde - 4- döneceklerken , B U - TiYATRO da , gururumuzu okşar , demekki , PARAMIZ , varki , BiZE , MAL - satmaya , uğraşanlar var ,, diye - düşünür , yine , bilkinç , altımız ..___________________________________________________________________________________________ VALLA - ben , TOK - alıcıyım ,, TVlerdeki , TiYATROYU , TiYATRO - olarak , seyrediyor ,, insan - MANZARALARIMIZI , SEYRE - dalıyorum .. /( TV - DUVAR - RESMiNiZDiR ,, orada birçok , insan - manzarası ,seyredebilirsiniz , eğer , sizde de , RESiM - SEYRETME - kültürü varsa .. kendi , hayatınızın - FiLMiNi , hızla - çekenlerin , telaşı ile , hızlandırmadıysanız , kendinizi .. ) ..______________________________________________________________________________ b e n , KENDi - DiNLENDiRiLMEMi ,, DiNGiNLEŞMEMi ,, " K E N D i S i ,, İŞ , E-DiNMiŞ " - birisi - olarak ,, bu memlekette , sadece ,, " DiNLENMENiN " , TAM , , /( tüm zamanınızı - alan ) ,, en temel - ve , en - önemli , bir - iş - olduğunu , " ASIL - AKILSAL - POSTULAT " - , olarak , KABUL , etmiş - birisiyimdir .. ______ KAPiTALiZMin ,, HIZLANDIRICI ,, - MiMAR VE - " MANÜPLASYON - MÜHENDiSLERiNE " ,teslim etmem , kendimi .. ___________ TOPLUMLA - ARAMA ,KENDiMi , ve , mesafeyi , koyabilmek ,için , hergün , " FANUSUMU " , /( KENDiMi = Kendi Dinimi ) ,, ü r e t m e l i y i m d i r , İLK - iŞiM , olarak .. ALÂKAYA - bakın - ki ,, i L K - iŞiMi , yapayım , d e r k e n ,, , bir de , bakmışım ki ,, 24 SAAT , DiNLENME - işinde , ÇALIŞTIRILAN , birisi , olmuşum .._________________________________________________________________________________________ BU KADAR - UZ U N - ,- U Z A D I Y A , VE - AÇIK - U Z A Y A , serbesdtçe ,Y A Z I - yazabildiğime , göre ,, ben , " D i N L E N M i Ş " , biri , olmalıyım .. /( uzun - uzadıya , çok uzayabilen - sünebilen - E S N E K , perFormanslar - -esnek -insanlığımın - ,, da , -dinlenmişliğimin d e, göstergeleridirler .. ) .. _______________________________________________________________________________ BU , yazıları okuyacak - olanların , da , " e s n e y e b i l m e l er i " ,, , S Ü N E B i L i R - olmaları , /( SÜNNET - OLANLAR - gerçi - PEK - sünemeyeceklerdir , çünkü , SÜNEBiLEN , KISIM zaten , onlardan , alınmıştır .. ) ..ZATEN ,, D i n l e n m i ş - olmaları , ESASTIR .. BU YAZIYI - KUYUP - anlayabidi iseniz , " benim - DiNLENME - ÜNiVERSiTEMDEN " , DiPLOMANIZI , da , aldınız , demek , olur , BU YAZIYI - OKUYABiLMiŞ - olmanız ,aynı - zamanda .. ..______________________________ " ESNEYEBiLEN , ..,, i N S A N " ,, /( HOŞ - GÖRÜ LÜ - iNSAN - - derler buna , zorlamacıların , LiSANINDA .. ) , esnesin , /( boşa MI - SÜNNi - olduk ) ,, .. ESNEYiNCE - NE - olacak .. PEK TABii , FELSEFi - VE BiLiMSEL , V E - SANATSAL - KAVRAMLARA ,, GENiŞLEYiP , şöyle , bir , gönül rahatlığı , ile ,, " ÂM-iN " , diyebileceksiniz .. T ü M - onun bunun , itip kakmasından , ELi - SOPALILARIN , HIŞMI - VE - sizi , de , DÜRTMELERiNDEN ,, - KENDi ,- içinize , uzaklaşabilip ..__________________________ _______________________________________________________________________________N O T : .. ÖBÜR - TARAFTAN DA , BAKARSAK ,, zaten , TOPLUMLAŞMAMIZ , MiLLi , esaslarda , oluşmuştur , VE ,, her insanımızın , içinde , " BiLiMSEL - ORTALAMA " , MOD - MEDYAN , ile , hesaplandığında , ,, belirlendiği , şekli ,ile - " 6- ŞAR - iNSAN " , bulundurduğu ,, USA , TOPLUM - PSiKOLEJiLERi , - DEVLET - PLANLAMA - teşkilatınca , belirlenmişken .. .. her , birimiz , 6- insan , ÜSTÜ - ŞiŞHANE, gibi , yaşamaya , ZATen , MAHKUMUZDUR .._____________ 6- insan - kadar , yaşayacaksanız , da ,, ,, SiZiN - 6- KAT , YORULUYOR - olmanız , " DiN , ve - DiNLENME - D i N L E N D i R M E - tacirlerinin - EKMEKLERiNE - " TER-E-YAĞI " , sürmektedir .. _______________________________________________________________________________ NOT : ,, BÜYÜK - Manzaranın - BÜYÜK - RESMi - ,, ALLAHIN - DA - BÜYÜKLÜĞÜNE - ve , MEGA - MAGANDA - AYI - YÜZYILININ ,marifetlerine , d e, istinaden ,, böyle - RESMEDiLEbilinir - d e ,,/( b e n - RESSAMIM - ya .. ) ,, BAŞKA , ÇÖZÜM , NEDiR .. VAR MIDIR ..__________________________________________________________________________.. " her - iNSANA " , KENDiSiNi ,tüm - vahşi , Kapitalistlerden , ve - onların , her şeye , ve , her yere ,ve , her , zamana - SIZAN - AKILLILARINDAN , AKILLARINDAN ,, ,, koruyabileceği , , BARINABiLECEKLERi - -birer , 4- DUVARLI - bir pencere , bir - KAPI LI , birer - O D A , vermeyi , zorunlu - kılacaksınız - DEVLET - olarak ... BAĞIMSIZ - B i R E Y L E R ,, ancak , BARINABiLME - sonrası, V A R - EDiLEBiLiNiRLER .. _____ ______________________________________________________________________________B U - MiLLi - FORMATINIZI , aşıp , MiLLETLERi , ve , MiLLi , olanları ,, güden , SÜRÜ - ÇOBANLARI ndan , /( KOVBOYLARDAN ) ,, kurtulabilip , AVRUPA , standına , yükselebilmenizi , daha , DOĞRU , /( TRUE) ,, insan , olabilmenize , YOL - AÇACAKTIR .. _________________________ DEVLETiNiZ , DE , ancak , O - zaman ,, /( DEVLETiNi , kurallara - uymayı - isteyerek - var edecek - olan , BiREY ve , AĞIMSIZ , VATANDAŞLAR - eğer - varsa ) ,, A V R U P A - DEVLETi , STANDARTLARINDA , işleyebilir .. __________________________________________________________________________ DURUMUN - ASIL - R E S M i - BUDUR , E Y - DUR - DURAK - BiLiR , ancak , , bir - türlü - DiN-LENDiRiLEMEZ , MiLLET - OLUŞUMUZ ..
,,
ÖZEL - NOT :
__________________________________________________________________
,, K U R N A Z L I K - yapanlara ,, ,, YAPACAK - OLANLARA- Y E N i - ARGÜMAN L A R - icat - edildi .. .. " KUR - YAPAN - N A Z L I -V E - SERT - E V - VE - iŞ - K A D I N I - TABANLI - EV ,- TV - dizileri " ,, /( -diz-dibinde - oturmayı sevenlere ) ,,__________ V E - P E K - TABii - N A Z , YAPAN - DÖV - i Z - KURUNUN , YAKIN - TAKiBi .. .. /( tabii bunun ,içinde , iyi sopa - atan , i y i - l i k l e - bir - g ü z e l - D Ö V E N , birilerini , d e , DEVREYE - ALMAK - gerek ) _________ DiĞER TARAFTAN , " K U R N A Z - OLMAYA " , çabalayan ,/( KÖŞE Dönmeye - çabalayan ) ,, herkes , CAHiLDiR " ,, ____diye , -USU- Mükemmel - çalışan- , bir , BiLGENiN , ,, söylenmiş , sözü , var ..
_____________ BiZiM - için - Ö Z E L - iMÂL - edilen , i s e ; " KUR - yapma - A^N - I N I N - - ANLAK'IN- , içine , AMiN - diyerek - girebilmek " .. ,, yani , D iĞ E R- ADI - iLE -* " K U R A N ' A - KUR - YAPABiLMEK " .. /( AŞIK - İLE -MAŞUKLAR - DiYARINA ,, ÇAĞDAŞ - SANAT - YAPICILARININ , YENi , H E DiY E S i, B U .... _____ .. /( TV' lerde , seyre - DiN , siz , KURANA , , VE- DEVLET ADINA - YENi - -" testisler " - ,,tesisler ,açana, imanın - DÖViZ - KUR' - UNU ,,.. ) ..________________________ Ç A Ğ D A Ş - SANAT ,,/( - i Ş i D ' i, DE , üretmişken , ONU - ÇAĞDAŞ - SANATI - ,, iŞiTMEYEN , kalmayacak .. ) ..AKILLARA - DURGUNLUK - VEREBiLME - işini , d e , yepyeni , bir , EYLEMCi , ile , üstlenmekte , ,, insanı - durup- dinlendirecek , D i N - olmayan , DEVLET - OLAN , bir , D i N ..______ V E - DEVLETiN - D i N - olduğunun , TERS - Ş O K U.. /( bunu da , HDP- EŞ - BAŞKANI ,, ve - PPK - söylemleştirir .. ) .. __________________________________ ÇAĞDAŞ - SANATIN , içine , NE - AKLINIZI - YATIRABiLiRSiNiZ , ne de - düşüncenizi .. ONUN - NESNEL - kuşatmasından , kendi , aklınız , ve , Ayaklarınızla , çıkabilirsiniz , sadece ..______________________________________________________________________________________ Bir - DE , K- E N - D i N - i Z E - ait ,bir , MEKANINIZ , olacak , ve , orada da , FELSEFE , , Kitaplarınız ,, V E - HAK-iKi- K A T- i , ÂTÎde , içerebilen , SANAT -ESERLERiNiZ , /( varsın - Poster - olsunlar , - BiREYE - AYNA - BOYUTUNDA ) .. .. DEVLET- HAKiKATTiR , ONU - da , yoğun emek - sonrasında , yoğun - küçülmenin - merkezinde , hakikati - sanat eyleminin içinde , kendi , gözlerinizle , görmeniz , sizin için - insan -için- ,, asıl D -E V -L - E T- iKi - - E N .. _____________________________________________________________________________... /( KADININIZ - sizinse - iki - ENiNiZ ,, de - varken ,, enine , istediğiniz , gibi , genişleyebilirsiniz E V -in - i Z -D E.. ,, " iki- EN-in - KÜÇÜLTÜLMÜŞ -V E - HAYALLERiNiZi ,HEP - KÜÇÜLTECEK - " iKi - ENiNE " .. ) ..
,,
,,
,,
,,
- YANTLI - YORUMLAR- :
gören Erdoğanı " - yanıtlıyorum .. _______________________________________________________________________________,, FETH- U- ALLAHÇI ,, tayfası , " herkesi Din-leyerek " , DiNCi , kiss-fesini , üzerine , giyindiği ,için , O tarafa , gitmedim ..----___ b e n , uzanıp - ayağını uzatıp - " müzik - din-leyerek " ,,dinlenme - tarafından , dolaştım,, ... /( YOKSA - ONU- BUNU , insanları - DiNLEMEM , -en AKILLILARININ -TAVSiYELERiNi , bile ,, kendi Aklımdan , vaz geçmeyi bile - göze - alabilip - bunun - için ) ..) .. .. ________________________ YAZIMI - anlamaman - yazıdaki - bazı - sanatsal - OBJE - kullanım , ve , sanat - tekniklerine , beyninin , alışık - olmamasından .. NAiF - kalabilmiş -beyinlere , saygı - duyarım .. A N C A K - onlar ,, " DOĞRU - ve i Ç T E N " , /(insanın - iç- sesi ni- içeren ) , S O R U L A R - sezebilirler ,bEYiNLERiNDE , .. senin - sorun , da, doğru - soru , günümüzde .. _____ BiZiM - FAZIL SAY ' da ,, N A i F - BEYiNLiDiR, bu - nedenle , onun da , sezgilerine , sezgisel - düşünmesine , inanabilirsin .. ) .. ________________________ benim - YAZILAR - olması gerektiği , kadar - zordur .. Çünkü - farklı - ÇIKARIMLARIN , karşılığının , ödenmesi , olmazsa , bir - yere de , varılamaz , düşünerek , d e.. _______________________ gerçi - " DÖVEN - ERDOĞAN " , da , gereklidir , SEZGiLERiN , E Z G i LE R i N i N ,, i ç - sesini - üretmek - için ,,, bunu , UZUN - UZADIYA - KENDiSiNi , EZMiŞ - EZDiRMiŞ - Birisi - olarak - çok -iyi , bilir ,ve , SEZGiYi , d e , severim .._________________ şimdi , ezilenlerin EZENi , , ADI - ile , var .. Bizim - zamanımızda , MiLLi - DEVLET - MEMLEKET -MAL - SAHiPLERiNiN , adını , bile , bilemezdin . /( .. MÜLKiYE - MEKTEBi , bile - VARDI , üstüne - ÜSTLÜK ..) B e n - ONLARI - " SiLiNDiRLEYiCi - BULDOZERLERiM " , olarak , çağırırdım , yazılarımda .._____________________ biraz - EMEK- biraz daha , EMEK ,, hepsi , bu , zorlukların ,içlerinden , çıkabilmeye .. V E - tabii , E M E K , ile , çalışmışların , ÜRÜNLERi ..
____________________________________________________________________
Berk Fırıncıoğulları . : ,, Thales, evrenin Arkhe’si olarak gördüğü sunun, Dünyayı taşıdığını söylüyordu. Anaksimandros ise bunu reddetti. Ona göre Dünya, ne su nede başka bir maddenin üzerinde durmuyordu. Dünya uzayda boşlukta duruyordu. Şaşırtıcı bir biçimde doğru olan bu düşünce, devrim niteliğinde olsa da ne yazık ki çağlar boyunca pek kabul görmedi. Anaksimandros, Dünyanın destek almadan evrenin merkezinde durduğunu söylerken, onun hareket etmediğini de belirtir.Doğa Filozoflarının klasik yapısı olan ve evrenin tek bir temel maddeden oluştuğu inancı bilinir. Thales, bunun su olduğunu söylemişti. (Bkz) Thales’in görüşlerini bu noktada Anaksimandros kabul etmedi. Çünkü ona göre su, her şeyi oluşturan temel maddeyse, onu oluşturan neydi? Eğer su’yu oluşturan bir x maddesi varsa, x maddesinin oluşturan bir y maddesi de var mıydı? Bu soru sürekli sorulabilirdi.
Anaksimandros, Thales' problemi çözmediğini ileri attığını belirtiyor. "Dünya uzayda boşlukta duruyordu" diyen Anaksimandros'un bu düşüncesi gözleme dayanmıyor ama gözlemle kontrol edilmesi mümkün..Bu yüzdendir ki bütün inançlar bilime engeldir..
____________________________________________________________________
,,_____________ Berk Fırıncıoğulları' nın - yazısına , ithafen : ,,______________________________________________________________________________ YA - B e n , d e , suyun , SEMBOLiK - olarak,, -Dünyayı değil de - , HAYATI , taşıdığında , hemfikirim , TALESLE ....TALES - gelse , d e- söylese , OYUNU - oynayacağım , Ş i m d i .. ______ Hayat , madde , değildir .. Atomların yerine - hücreler - gelmiştir .. __ V e - S U - KALDIRMA - KUVVETi , ile , neleri , yukarı - KALDIRIYORSA ,, hayatta - olmanın , kıs-tası - - da - budur .. /( ARŞiMET - HAMAM TASI ,ile - iyice - bilime - ait - yaptı - ya , bu temel - SEMBOLiST - TALES , TEOREMiNi .. ) ___________ ben TALESE, - çocukken - aşık - OLMUŞ - olanlardan , bir , " SÜRREAL - SEMBOLiST " sanatçı- - olarak ,, ,, derim - ki ,, hayata - DAiR , NE - varsa , HAFiF - OLMALIDIR ...____________________ AĞIR - olan - hiçbir - şey - HAYATA - DAiR - değildir .. suya - girin - bu - yaz - günlerinde , ve - bakın ,, SU - HÂLÂ , s i z i , kaldırmaya , devam ediyormu , yoksa , sizi , TOPLUM- MADDESİ , ve , TEKNOLOJiSi - yapılanmalarınız , nedeni , ile , ,, TERK -mi- ETTi ,, S U -, DA .. _____________________ DEVLET-TE - merkezinde - TTEN - Kemikten - yapılmışların - EŞYA - YAPILMIŞ - hali ile ,, ÇOK - SAĞIR ve - AĞIR , bir - ETLi- NESNE- EŞYALAR - BÜTÜNÜ .._________________________________________________________________ SANATIN - SAF - EMEK -ile - derinleşip - NESNENiN - ve - EŞYANIN , - HAK- iKi- KATINA , ,, - i ç i n e - , iyice - derinleşebilen , DEVLETSiLiĞiNE ,, /( ki -asıl Devlet -tanımı -Hakikate - indirgenebilir ) ,, i n e b i l i r - olacaksa , i n s a n l a r ,, E T ' RAF- LARDA , çok , ,, tepinen - debelenen , SALDIRAN , UĞRAŞAN , DIŞA-VURAN , insan , da , göremeyeceğizdir .. _____________________________________________________________________ h e r k e s , SANATIN - HAKiKATiNE - yolculuk - ederken , sanat -eseri - nesnesinin - özündeki - Hakikatin - içine ,, ,, AK - LAŞTIRILACAK - SOKAKLARDA , da , P E K- K i M S E L E R , DE - - kalmayacaktır .. __________________________________________________________________ BiLiME - sanat - sonrası - yönelinmelidir .. çünkü - sükunETi , sanat - sayesinde - oluşturmazsanız , D i N - VE - DEVLET - EŞYALARININ , TAHAKKÜMÜNDEN , kurtulmadan , BiLiM , iLiM , VE - TEK- NO - LO- Ji, yapamazsınız , ZA- TEN , /( ZAT-I - E N - olunabilmeli , kendi , içimizde , NESNENiN - içinde , Sanatın -içinde , Evimizin - içinde ,,______________________________________________________________________,, BiLiM , ise, ATOMUN , içine - girebilmekledir .. .. ATOMUN - iç - MEKANI, Bilgisayarlarda , var - artık , tek-NO-lojik - anlamda .. ancak , BiLiM - ADAMI - ATOMUN - iÇ - MEKANINA , AKLI- ile - girebilirken ,, ,, " ALLAHIN - MUTLAK - ALANINıN , içinde , iLERLEYEBiLMEYE , cesaret , edendir , ZAT-en , ÇOK- T A N .. ) ..
,,
,,
__________________________________________________________________
,,
,, :: ..
,,
, , bir - ANADOLULU , R-um-elili ,,/( ROMA - ELLi -,, ) ,, ne - idiĞÜ , belirsiz , benzemezsiz , biri , olarak ,, ,, kendimi , bir-şeylere , " BiR - VE T E K - , TEMELE- " ,,/( TEK-BiR de ,getirme kolaylığa da , sarılmadan .. emek -vererek.. ) ,, indirgeyebilmenin , gerekliliğine , i n - Â N -m ı ş , " ,, /( ,, AMiN' i n - - AND ' IN ŞARABINI - AN-D I N - DAN ,/( ,,in-DiN-DEN - d-eğil ..) - - İ Ç M İ Ş " ,,olmalıyımdır , daha , çocukken .. /( bu nedenle - inanca - saldıranlar - Atatürke - saldırırlar - özde, doğru -okunmalıdır , bu ,tavırların , tabanı .. ) ..vasıtası -omuştur , ATATüRKüN ,, ,, " TÜRK - KAVMiNE " , davetine , V E - " TÜRK - TEZiNE " , , i c a B E T - VE - KABUL - et-mişimdir , hazır - TÜRKÇEd e, OKUYUP - YAZAR -omuşken , ,İLK- OKULDA ..
,,
okuma ve - YAZMAYI - öğrenince , okumadan , ÖNCE - YAZI -YAZMAYI , öncelemişimdir , kendi , özelimi , var edebilmekte ,, malum , YAZARKEN - daima , kendi ,iç, sesinize , inersiniz , onu , kaynağında ,işlersiniz , TÜRKÇENiN - SESi - ile .. /( IRK - OLUNUR, yada , doğulur ,, NE -MUTLU - TÜRKÜM - diyene - ,, IRK - SEÇiP - IRKI - olmasını - istemektir , sağlıklı - ve - disiplinli , bir - yola - yürünür , IRK - BiÇiMi- FiKRİ , ve , ZiKRi - ile ) ..._______________________________________________________________________________ N O T : M A N - ZAR - A Y ı ,, ,, /( AY - NE - BU- başımıza , gelenler - diyenlere .. ) ,, bir DE - " T Ü R K Ç E - F i L i T R E S i N D E N - , penceresinden " ,, Ç i z i - verey' im ,, , D E M İ ş - k e n , , " b -e n " - é .. ..
,,
..
___________________________________________________________________
,,
,,..
..
,, EFENDiLER .. /( Şimdi de , ATATÜRKÜN - RUHUNA- istinaden ,konuşuyorum ).. .. biz - Cumhuriyete - inanan , /( Millet-insanı -için - Proje - teorilendirmeye ve - uygulayabilir - olmaya - meyledenlerin , Talep ettikleri , rejimin - ADIDIR - CUMHURiYET , insanın - yükseltilip - yüceltilmesi için - t e o r i - üretenler , bunu uygulayacaklarında , Cumhuriyete , temellenebilmeliyi isterler ,, DEVLET - REJiMini , TOPLUMA - uygulayabilici - - olarak , .. kabul edilmek , için ) .. ALLAÇI - OSMANLININ - DEVRiMCi - PAŞALARI - olarak ,, S O V YE T - SOSYAL - ist - CUMHURiYETLER , Birliği ,EVRENSEL - DEVRiMLERiNDEN , d e , ETKiLENDi K ,, ,, ondan , da , Halkımız ,için faydalar , devşirebilmeye ,yöneldik " ..___________ BUNUN , bir , KISMI - oarak , SOSYALiST VE - SOVYET -i n a n c ı , da , ÜLKEMiZE , ilerletici , bir - UNSUR - olarak , önerdik .. /( VE - hatta ,, EZANI , KiTABI - TÜRKÇELEŞTiRMEYE - de - azm - ettik ..______________________________________________ ben ATATÜRKÜ ; TÜRKÇEDEN , DiNLER , anlarım .. .... /( ARAPÇADAN - D i N - leyenlere , tamamen - ters , bir - OKUMA- oluşturur - ATA-TÜRKÜN , söylemi .. SÖYLEDiKLERi , söylemi ..) _____________________________________________________________________________ TÜRKÇEYE-PARALEL - DÜŞÜNENLERiN , inançları da , TÜRKÇE - Çerçevesinden , DÜNYAYA - BAKMANIN , sonrasında , inanç -e_-D i N - meyi , gerektirir .. ,Ata-Türk - Türklerin , ARAB- LAŞTIRILMASINDA , bir - iNTiKA - /( duraklama - ) , yaratmışken ,, onun , IRK - TEMELLi , " D i N E - DÜNYA Çerçevesi içinden , bakarak , onun - işlevini - küçülteBiLMEYE , yönelik - SOVYET- CUMHURiYETi - EVrensel tutumu , da ,, Ş i M D i L E R D E , ZENGiNLEŞEREK - ARABLAŞMAYA , yeniden , hazır - hale - gelen , TÜRK - EVLERiNE - - VE - DEVLETiNE - M A Y A L A N M A K T A D I R .. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ BU ,NEDENLE ," NiYE- BU - KADAR , Ç O K - " D i N " , konuşuyoruz " ? ,, sorusunun , asıl CEVABI ,, ,, ÜLKEMiZiN , V E - " SEMi - SOVYET " - TÜRK , devlet - cumhuriyetimizin ,, ,, ,, /( bir - KARŞI - DEVRiMLE , KONTRA- DEVRiM ) ,, KAPiTALiZM , v e - TÜCCAR - ARAB - IRKININ , TAARRUZU - altında , b u l u n m a s ı n d a n , Ö T E , hiçbir , ŞE Y , değildir ..__________________________________ T Ü R K - E ,, /( Tüm - TÜRK - Alemine ) , ARAB , V E - KAPiTALiZM - ittifakı - önünde , diz , ÇÖKTÜRTÜLECEKTiR .. ,, " B -O Y U N ; E Ğ D i R T i L E C E K T i R ..___________________________________________________________________________ - EĞER - BOYUN - EĞMEĞE , niYETi - olmayanlardan , olmayı ,istiyorsanız ,ilkin , hiç TELAŞ - edip - acele - ET-meyecek-sin- İ Z .. B U - arada , ARA-DA - BiR - - - EDiM , olarak ,arada , bir , " KENDi - i n s a n - VÜCUDU - BOYNUNUZUN " - DURUŞUNU , bir - kontrol E-DiN .. .. bakalım , D i N - D i N , ,, DiYE - DiYE -- AKILLILARI - DiNLE - TAVSiYELERi , D i N L E - diye , ,, AKIL - ÖĞÜDÜ - satanlara ,, ,, KULAK - KESiLMEKTE , misiniz .. BOYUN - EĞENLERDEN , olmakta , mısınız ..___________________________________ BOYNUNUZU - hiç EĞMEZSENiZ , /( vücudunuzun -boynunu ) ,, ,, birilerinin de , sizin , boynunuzu , eğebileceğin e, b e n i , inandıramazsınız .. ______________________________________________________________________________ BOYNU - EĞiLEBiLENLER - olsa , olsa , ŞiKAYET - ederler , v e, ,, ONLARA - DA - " ŞiKE - AYET " , ÜRETME ,,, deyiverirler .. boyun - EĞDiRME - MÜDÜRLÜĞÜNÜN , M ü D Ü R L E R i ... .. __________ Müdürlüklerin , DiKKATiNE- LÂYIK - bulunup , MAHKEMEYE , çağırılmayı da , " L Â - i K - LiK " ,, sanmayın , sakın .. ..
,,
_________________________________________________________________
,,
,,
:: ,, ŞiMDi - DE -; DEVLETLER - ÜSTÜ ,, POLiTiK -SiYASET ,, BiLiMi ,nin , UYGULAMALI - OYUNU - TEORiS i ,, : ________________________________________________________________________________ÇÖKERTiLECEK - DEVLETLER , ,, öncelikle , Ö N C E , üzerlerine , DiNiN , AĞIR - EŞYA , ve , - DAVRANIŞLARI , ,, " DiN-iN - DEVLETiN - ZIRHI - OLDUĞU SAVI - ile- kandırılarak - - imiş - gibi " , - DEVLETiNiZiN - üzerine - giyindirilerek ,, /( Dinin -Devlete - giyindirilmesi , Teşvik - edilerek - asıl - POLiTAKA - yapıcılarının , bir , OYUNU , olarak ,, .. ) ,, D E V L E T i N i Z - BÜYÜYORMUŞ , gibi , ASLINDA , HANTALLAŞTIRILARAK .. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ..
,,
____________________________________________________________________
- CENGiZ- HAN - T-iM- -UM -i Ç- -iN - i n ,, ,, ARAB ' A - /( YA DA - ,, ATA - ya da , GÖKYÜZÜNE - YAKIN - - AT ' A,,- Binebilmeye , inancı - bitirebilmeye - ) ,,onu ,, bunun , KAPiTALiSTiN - ARABASINA -yapıp - ettiklerinin, HINCI - TABii-ki - asırlar - sonrasında da , olsa , ,, " A L I N A C A K T I R " , ,, birilerinin ,, " A L I N - Y - A Z I sından " ..
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ,, VUCUDUMLA - giriyorum , " YAZININ ,içine " ,, B U - NEDENLE, bir - ÇiNLi - gibi , TEK - BAŞIMA , ÇiN- SEDDi - DUVARINI , örmeye , kalkışıyorum , ,, /( ÇiNLi - olmadığım ) , halde .. __________________________ ,, " B U - NEDENLE -VUCUDUMUN , HAREKETLERi , yazıyor ve , durmuyor , BU - Y A ZI N I N , YAZILIMI , deyince " ..,, DURDUM .. /( Durdurdum - YAZMAYI ) ..
________________________________________________________________________________ " KILIÇ - DA - BÖYLE - SALLANIR -ANACIM ,, " , A R A B I N - UCU - AKILLA - EĞRiLTiLMiŞ - MARiFETiNE - -ARAB - HANÇERiNE - benzetebilip de ,, - ,, AKLINIZI - BEYNiNiZi , FiKRiNiZi , BiLGinizi ,, kıvırıp - eğip - bükmelerin- i z , , bir yere , BiR - Ş E Y E ,,,, ve , BiR - TÜM - - - NOKTAYA , VARDIRILAMAMAKTA , ise .. _____ demelidir , .. " NOKTA " , da .....
,,_______________ ..
,,
,, ,,A R A B - I - NASIL ELEŞTiRiRSiNiZ , M E K K E - TiCARET - MERKEZLi - iLKEL - KAPiTALiZMiN , iLK - MERKEZi - olmalarına , - istina-DA - E N .. ________________________ ARABA- ASIL ELEŞTiRi , KURNAZ - olmalarıydı .. /( - " CAHiLiYE - DEVRi - ARAPLARI - ÇOK - KURNAZDILAR - AKLI -uzun - uzadıya - - YÜRÜTÜŞLERi " - ile .. D E V E - ile - Ticaret - yaparlarken , Ç Ö L - COĞRAFYASINDA .. _______ NE - GARiPTiR ,k i , onarı , kurnaz - olmaktan , kurtarmak -için - indirilmiş, MUAZZAM - D i N - d e , Ş i M D i,EN - KURNAZ - olmaya- kalkışanların , MAPUS-HANESiNDE , inliyor ..
..
,,
,İNGiLiZiN - DEMESi ,ile , biz - - " TÜRKLER , /( IRKINI -Yitirmiş - Anadolulular ) ,, ,, " - MiLLET - DEĞiL -İLLETMiŞiZ " .. _____ iNGiLiZ - MiLLETiNE , bakın , birbirilerine , nasıl medeni - davranırlar /( - - ANAYASA - YOK , ki, ona istinaden - SUÇ -işlesinler - karşılarındaki - İN - GiL- i-Z - - insanlara - ,, ) ,, - gözlerini - oyacak - adalılar iken - onlar - ..... /( " ROMALI - KUZEY - iNGiLTEREYi - DÜNYA - DIŞI - sayar- DUVARLA - AYIRIRDI - bilinebilir - DÜN-YA-DAN ) ,, .. ______________________________________________________________________ başkalarına , diğer milletlere illet oluyorlarken sadece ..B U - ADALI - ADI - MEDENi - MADENCi- METAL - ÇAĞI - METAL - SOĞUĞU - AÇIK - GÖKYÜZÜ - MAVi - - BAKIŞLI ,, insanları ..____ iNGiLiZin de , Milleti - var - ya. . Millet-illetinin - MOTOR- MİLİ- yatağını ,,,, illa birilerine , satacaklar , devir - edecekler ..
,,
,,
,, Dünya - iNSANLARI ,,,, " SARAY - E V L E R i N D E ,, " , PET-LERE ,, dönüştürülme , V E - P E T - UYKULARINDA - UYUMALARINA - MÜDAViM , - EDiLME- PROSESiNE , ,, TA-ÂBi - tutulmakta , iseler , ,,, ,, TARiH - BiLiMi d e, STEPLERiN - HANI , ,, VE - KRALI, ,, STEPHAN - HOW-KiNG'e ,bile - - em-anne- ET , /( EMANET ) ,, edile bilinir , P E K - TAB i İ .. ve , P E K - DE - -  l  .. , i L E .. :)
,,
,,
,, Dünya - iNSANLARI ,,,, " SARAY - E V L E R i N D E ,, " , PET-LERE ,, dönüştürülme , V E - P E T - UYKULARINDA - UYUMALARINA - MÜDAViM , - EDiLME- PROSESiNE , ,, TA-ÂBi - tutulmakta , iseler , ,,, ,, TARiH - BiLiMi d e, STEPLERiN - HANI , ,, VE - KRALI, ,, STEPHAN - HOW-KiNG'e ,bile - - em-anne- ET , /( EMANET ) ,, edile bilinir , P E K - TAB i İ .. ve , P E K - DE - -  l  .. , i L E .. :)
,,
,
,, P E K - DE - /( E F E - KANLI - G - A N L A R - BASTI - bir ) ,, - -  l  .. , i L E ..,,,/( VE - " P K K " , ile , korkutularak .. ) .. ../( i Ş i D - de , TÜĞM - BU - iŞiN , ÖRTÜSÜ - -/( K A P A Ğ I ) ,,olarak - YAPILANDIRLMIŞKEN ,, , d e.. _______ TiYATROYU ,, KORKU- ROMANI ETMEK , değil , yazılarımın - yönelimi .. ___________________________________________________________________________ SADECE - RESMEDiYORUM ,, ..,,

Büyük savaşçı ve komutan Cengiz Han’ın hayatını araştırmaya tüm ömrünü adayan ünlü tarihçi Vladimir Belinskii, iddasına kanıt olarak Cengiz İmparatorluğunun esasen 4 boyun oluşturduğunu ve bu boyların Türk boyları olduğunu ortaya koydu.
TURKHABER24.COM

Beğen
Yorum Yap
Yorumlar
Murat Oktay Danis ,, K U R N A Z L I K - yapanlara ,, ,, YAPACAK - OLANLARA- Y E N i - ARGÜMAN L A R - icat - edildi .. .. " KUR - YAPAN - N A Z L I --V E - SERT - E V - VE - iŞ - K A D I N I - TABANLI - EV ,- TV - dizileri " ,, /( -diz-dibinde - oturmayı sevenlere ) ,,__________ V E - P E K - TABii - N A Z , YAPAN - DÖV - i Z - KURUNUN , YAKIN - TAKiBi .. /( tabii bunun ,içinde , iyi sopa - atan , i y i - l i k l e - bir - g ü z e l - D Ö V E N , birilerini , d e , DEVREYE - ALMAK - gerek ) ....___________________________________________________________________________ DiĞER TARAFTAN , " K U R N A Z - OLMAYA " , çabalayan ,/( KÖŞE Dönmeye - çabalayan ) ,, herkes , CAHiLDiR " ,, ____diye , -USU- Mükemmel - çalışan- , bir , BiLGENiN , ,, söylenmiş , sözü , var .._____________ BiZiM - için - Ö Z E L - iMÂL - edilen , i s e ; " KUR - yapma - A^N - I N I N - - ANLAK'IN- , içine , AMiN - diyerek - girebilmek " .. ,, yani , D iĞ E R- ADI - iLE -* " K U R A N ' A - KUR - YAPABiLMEK " .. /( AŞIK - İLE -MAŞUKLAR - DiYARINA ,, ÇAĞDAŞ - SANAT - YAPICILARININ , YENi , H E DiY E S i, B U .... _____ .. /( TV' lerde , seyre - DiN , siz , KURANA , , VE- DEVLET ADINA - YENi - -" testisler " - ,,tesisler ,açana, imanın - DÖViZ - KUR' - UNU ,,.. ) ..________________________ Ç A Ğ D A Ş - SANAT ,,/( - i Ş i D ' i, DE , üretmişken , ONU - ÇAĞDAŞ - SANATI - ,, iŞiTMEYEN , kalmayacak .. ) ..AKILLARA - DURGUNLUK - VEREBiLME - işini , d e , yepyeni , bir , EYLEMCi , ile , üstlenmekte , ,, insanı - durup- dinlendirecek , D i N - olmayan , DEVLET - OLAN , bir , D i N ..______ V E - DEVLETiN - D i N - olduğunun , TERS - Ş O K U.. /( bunu da , HDP- EŞ - BAŞKANI ,, ve - PPK - söylemleştirir .. ) .. __________________________________ ÇAĞDAŞ - SANATIN , içine , NE - AKLINIZI - YATIRABiLiRSiNiZ , ne de - düşüncenizi .. ONUN - NESNEL - kuşatmasından , kendi , aklınız , ve , Ayaklarınızla , çıkabilirsiniz , sadece .. ______________________________________________________________________________________ Bir - DE , K- E N - D i N - i Z E - ait ,bir , MEKANINIZ , olacak , ve , orada da , FELSEFE , , Kitaplarınız ,, V E - HAK-iKi- K A T- i , ÂTÎde , içerebilen , SANAT -ESERLERiNiZ , /( varsın - Poster - olsunlar , - BiREYE - AYNA - BOYUTUNDA ) .. .. DEVLET- HAKiKATTiR , ONU - da , yoğun emek - sonrasında , yoğun - küçülmenin - merkezinde , hakikati - sanat eyleminin içinde , kendi , gözlerinizle , görmeniz , sizin için - insan -için- ,, asıl D -E V -L - E T- iKi - - E N .. _____________________________________________________________________________... /( KADININIZ - sizinse - iki - ENiNiZ ,, de - varken ,, enine , istediğiniz , gibi , genişleyebilirsiniz E V -in - i Z -D E.. ,, " iki- EN-in - KÜÇÜLTÜLMÜŞ -V E - HAYALLERiNiZi ,HEP - KÜÇÜLTECEK - " iKi - ENiNE " .. ) ..
Murat Oktay Danis ,,_____________ Berk Fırıncıoğulları' nın - yazısına , ithafen : ,,______________________________________________________________________________ YA - B e n , d e , suyun , SEMBOLiK - olarak,, -Dünyayı değil de - , HAYATI , taşıdığında , hemfikirim , TALESLE ....TALES - gelse , d e- söylese , OYUNU - oynayacağım , Ş i m d i .. ______ Hayat , madde , değildir .. Atomların yerine - hücreler - gelmiştir .. __ V e - S U - KALDIRMA - KUVVETi , ile , neleri , yukarı - KALDIRIYORSA ,, hayatta - olmanın , kıs-tası - - da - budur .. /( ARŞiMET - HAMAM TASI ,ile - iyice - bilime - ait - yaptı - ya , bu temel - SEMBOLiST - TALES , TEOREMiNi .. ) ___________ ben TALESE, - çocukken - aşık - OLMUŞ - olanlardan , bir , " SÜRREAL - SEMBOLiST " sanatçı- - olarak ,, ,, derim - ki ,, hayata - DAiR , NE - varsa , HAFiF - OLMALIDIR ...____________________ AĞIR - olan - hiçbir - şey - HAYATA - DAiR - değildir .. suya - girin - bu - yaz - günlerinde , ve - bakın ,, SU - HÂLÂ , s i z i , kaldırmaya , devam ediyormu , yoksa , sizi , TOPLUM- MADDESİ , ve , TEKNOLOJiSi - yapılanmalarınız , nedeni , ile , ,, TERK -mi- ETTi ,, S U -, DA .. _____________________ DEVLET-TE - merkezinde - TTEN - Kemikten - yapılmışların - EŞYA - YAPILMIŞ - hali ile ,, ÇOK - SAĞIR ve - AĞIR , bir - ETLi- NESNE- EŞYALAR - BÜTÜNÜ .._________________________________________________________________ SANATIN - SAF - EMEK -ile - derinleşip - NESNENiN - ve - EŞYANIN , - HAK- iKi- KATINA , ,, - i ç i n e - , iyice - derinleşebilen , DEVLETSiLiĞiNE ,, /( ki -asıl Devlet -tanımı -Hakikate - indirgenebilir ) ,, i n e b i l i r - olacaksa , i n s a n l a r ,, E T ' RAF- LARDA , çok , ,, tepinen - debelenen , SALDIRAN , UĞRAŞAN , DIŞA-VURAN , insan , da , göremeyeceğizdir .. _____________________________________________________________________ h e r k e s , SANATIN - HAKiKATiNE - yolculuk - ederken , sanat -eseri - nesnesinin - özündeki - Hakikatin - içine ,, ,, AK - LAŞTIRILACAK - SOKAKLARDA , da , P E K- K i M S E L E R , DE - - kalmayacaktır .. __________________________________________________________________ BiLiME - sanat - sonrası - yönelinmelidir .. çünkü - sükunETi , sanat - sayesinde - oluşturmazsanız , D i N - VE - DEVLET - EŞYALARININ , TAHAKKÜMÜNDEN , kurtulmadan , BiLiM , iLiM , VE - TEK- NO - LO- Ji, yapamazsınız , ZA- TEN , /( ZAT-I - E N - olunabilmeli , kendi , içimizde , NESNENiN - içinde , Sanatın -içinde , Evimizin - içinde ,,______________________________________________________________________,, BiLiM , ise, ATOMUN , içine - girebilmekledir .. .. ATOMUN - iç - MEKANI, Bilgisayarlarda , var - artık , tek-NO-lojik - anlamda .. ancak , BiLiM - ADAMI - ATOMUN - iÇ - MEKANINA , AKLI- ile - girebilirken ,, ,, " ALLAHIN - MUTLAK - ALANINıN , içinde , iLERLEYEBiLMEYE , cesaret , edendir , ZAT-en , ÇOK- T A N .. ) ..
Murat Oktay Danis http://www.turkhaber24.com/.../bilim-adamlari-cengiz... … .. 
,, :: ..
,,

, , bir - ANADOLULU , R-um-elili ,,/( ROMA - ELLi -,, ) ,, ne - idiĞÜ , belirsiz , benzemezsiz , biri , olarak ,, ,, kendimi , bir-şeylere , " BiR - VE T E K - , TEMELE- " ,,/( TEK-BiR de ,getirme kolaylığa da , sarılmadan .. emek -vererek.. ) ,, indirgeyebilmenin , gerekliliğine , i n - Â N -m ı ş , " ,, /( ,, AMiN' i n - - AND ' IN ŞARABINI - AN-D I N - DAN ,/( ,,in-DiN-DEN - d-eğil ..) - - İ Ç M İ Ş " ,,olmalıyımdır , daha , çocukken .. /( bu nedenle - inanca - saldıranlar - Atatürke - saldırırlar - özde, doğru -okunmalıdır , bu ,tavırların , tabanı .. ) ..vasıtası -omuştur , ATATüRKüN ,, ,, " TÜRK - KAVMiNE " , davetine , V E - " TÜRK - TEZiNE " , , i c a B E T - VE - KABUL - et-mişimdir , hazır - TÜRKÇEd e, OKUYUP - YAZAR -omuşken , ,İLK- OKULDA ..
,,
okuma ve - YAZMAYI - öğrenince , okumadan , ÖNCE - YAZI -YAZMAYI , öncelemişimdir , kendi , özelimi , var edebilmekte ,, malum , YAZARKEN - daima , kendi ,iç, sesinize , inersiniz , onu , kaynağında ,işlersiniz , TÜRKÇENiN - SESi - ile .. /( IRK - OLUNUR, yada , doğulur ,, NE -MUTLU - TÜRKÜM - diyene - ,, IRK - SEÇiP - IRKI - olmasını - istemektir , sağlıklı - ve - disiplinli , bir - yola - yürünür , IRK - BiÇiMi- FiKRİ , ve , ZiKRi - ile ) ..._______________________________________________________________________________ N O T : M A N - ZAR - A Y ı ,, ,, /( AY - NE - BU- başımıza , gelenler - diyenlere .. ) ,, bir DE - " T Ü R K Ç E - F i L i T R E S i N D E N - , penceresinden " ,, Ç i z i - verey' im ,, , D E M İ ş - k e n , , " b -e n " - é .. ..

Murat Oktay Danis ,, EFENDiLER .. /( Şimdi de , ATATÜRKÜN - RUHUNA- istinaden ,konuşuyorum ).. .. biz - Cumhuriyete - inanan , /( Millet-insanı -için - Proje - teorilendirmeye ve - uygulayabilir - olmaya - meyledenlerin , Talep ettikleri , rejimin - ADIDIR - CUMHURiYET , insanın - yükseltilip - yüceltilmesi için - t e o r i - üretenler , bunu uygulayacaklarında , Cumhuriyete , temellenebilmeliyi isterler ,, DEVLET - REJiMini , TOPLUMA - uygulayabilici - - olarak , .. kabul edilmek , için ) .. ALLAÇI - OSMANLININ - DEVRiMCi - PAŞALARI - olarak ,, S O V YE T - SOSYAL - ist - CUMHURiYETLER , Birliği ,EVRENSEL - DEVRiMLERiNDEN , d e , ETKiLENDi K ,, ,, ondan , da , Halkımız ,için faydalar , devşirebilmeye ,yöneldik " ..___________ BUNUN , bir , KISMI - oarak , SOSYALiST VE - SOVYET -i n a n c ı , da , ÜLKEMiZE , ilerletici , bir - UNSUR - olarak , önerdik .. /( VE - hatta ,, EZANI , KiTABI - TÜRKÇELEŞTiRMEYE - de - azm - ettik ..______________________________________________ ben ATATÜRKÜ ; TÜRKÇEDEN , DiNLER , anlarım .. .... /( ARAPÇADAN - D i N - leyenlere , tamamen - ters , bir - OKUMA- oluşturur - ATA-TÜRKÜN , söylemi .. SÖYLEDiKLERi , söylemi ..) _____________________________________________________________________________ TÜRKÇEYE-PARALEL - DÜŞÜNENLERiN , inançları da , TÜRKÇE - Çerçevesinden , DÜNYAYA - BAKMANIN , sonrasında , inanç -e_-D i N - meyi , gerektirir .. ,Ata-Türk - Türklerin , ARAB- LAŞTIRILMASINDA , bir - iNTiKA - /( duraklama - ) , yaratmışken ,, onun , IRK - TEMELLi , " D i N E - DÜNYA Çerçevesi içinden , bakarak , onun - işlevini - küçülteBiLMEYE , yönelik - SOVYET- CUMHURiYETi - EVrensel tutumu , da ,, Ş i M D i L E R D E , ZENGiNLEŞEREK - ARABLAŞMAYA , yeniden , hazır - hale - gelen , TÜRK - EVLERiNE - - VE - DEVLETiNE - M A Y A L A N M A K T A D I R .. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ BU ,NEDENLE ," NiYE- BU - KADAR , Ç O K - " D i N " , konuşuyoruz " ? ,, sorusunun , asıl CEVABI ,, ,, ÜLKEMiZiN , V E - " SEMi - SOVYET " - TÜRK , devlet - cumhuriyetimizin ,, ,, ,, /( bir - KARŞI - DEVRiMLE , KONTRA- DEVRiM ) ,, KAPiTALiZM , v e - TÜCCAR - ARAB - IRKININ , TAARRUZU - altında , b u l u n m a s ı n d a n , Ö T E , hiçbir , ŞE Y , değildir ..__________________________________ T Ü R K - E ,, /( Tüm - TÜRK - Alemine ) , ARAB , V E - KAPiTALiZM - ittifakı - önünde , diz , ÇÖKTÜRTÜLECEKTiR .. ,, " B -O Y U N ; E Ğ D i R T i L E C E K T i R ..___________________________________________________________________________ - EĞER - BOYUN - EĞMEĞE , niYETi - olmayanlardan , olmayı ,istiyorsanız ,ilkin , hiç TELAŞ - edip - acele - ET-meyecek-sin- İ Z .. B U - arada , ARA-DA - BiR - - - EDiM , olarak ,arada , bir , " KENDi - i n s a n - VÜCUDU - BOYNUNUZUN " - DURUŞUNU , bir - kontrol E-DiN .. .. bakalım , D i N - D i N , ,, DiYE - DiYE -- AKILLILARI - DiNLE - TAVSiYELERi , D i N L E - diye , ,, AKIL - ÖĞÜDÜ - satanlara ,, ,, KULAK - KESiLMEKTE , misiniz .. BOYUN - EĞENLERDEN , olmakta , mısınız ..___________________________________ BOYNUNUZU - hiç EĞMEZSENiZ , /( vücudunuzun -boynunu ) ,, ,, birilerinin de , sizin , boynunuzu , eğebileceğin e, b e n i , inandıramazsınız .. ______________________________________________________________________________ BOYNU - EĞiLEBiLENLER - olsa , olsa , ŞiKAYET - ederler , v e, ,, ONLARA - DA - " ŞiKE - AYET " , ÜRETME ,,, deyiverirler .. boyun - EĞDiRME - MÜDÜRLÜĞÜNÜN , M ü D Ü R L E R i ... .. __________ Müdürlüklerin , DiKKATiNE- LÂYIK - bulunup , MAHKEMEYE , çağırılmayı da , " L Â - i K - LiK " ,, sanmayın , sakın .. ..
Murat Oktay Danis - CENGiZ- HAN - TiM-UM -i ÇiN i n ,, ,, ARAB ' A - /( YA DA - ,, ATA - ya da , GÖKYÜZÜNE - YAKIN - - AT ' A,,- Binebilmeye , inancı - bitirebilmeye - ) ,,onu ,, bunun , KAPiTALiSTiN - ARABASINA -yapıp - ettiklerinin, HINCI - TABii-ki - asırlar - sonrasında da , olsa , ,, " A L I N A C A K T I R " , ,, birilerinin ,, " A L I N - Y - A Z I sından " ..
Murat Oktay Danis ,, VUCUDUMLA - giriyorum , " YAZININ ,içine " ,, B U - NEDENLE, bir - ÇiNLi - gibi , TEK - BAŞIMA , ÇiN- SEDDi - DUVARINI , örmeye , kalkışıyorum , ,, /( ÇiNLi - olmadığım ) , halde .. __________________________ ,, " B U - NEDENLE -VUCUDUMUN , HAREKETLERi , yazıyor ve , durmuyor , BU - Y A ZI N I N , YAZILIMI , deyince " ..,, DURDUM .. /( Durdurdum - YAZMAYI ) ..
Murat Oktay Danis " KILIÇ - DA - BÖYLE - SALLANIR -ANACIM ,, " , A R A B I N - UCU - AKILLA - EĞRiLTiLMiŞ - MARiFETiNE - -ARAB - HANÇERiNE - benzetebilip de ,, - ,, AKLINIZI - BEYNiNiZi , FiKRiNiZi , BiLGinizi ,, kıvırıp - eğip - bükmelerin- i z , , bir yere , BiR - Ş E Y E ,,,, ve , BiR - TÜM - - - NOKTAYA , VARDIRILAMAMAKTA , ise .. _____ demelidir , .. " NOKTA " , da ..
Murat Oktay Danis ,, " gören Erdoğanı " - yanıtlıyorum .. _______________________________________________________________________________,, FETH- U- ALLAHÇI ,, tayfası , " herkesi Din-leyerek " , DiNCi , kiss-fesini , üzerine , giyindiği ,için , O tarafa , gitmedim ..----___ b e n , uzanıp - ayağını uzatıp - " müzik - din-leyerek " ,,dinlenme - tarafından , dolaştım,, ... /( YOKSA - ONU- BUNU , insanları - DiNLEMEM , -en AKILLILARININ -TAVSiYELERiNi , bile ,, kendi Aklımdan , vaz geçmeyi bile - göze - alabilip - bunun - için ) ..) .. .. ________________________ YAZIMI - anlamaman - yazıdaki - bazı - sanatsal - OBJE - kullanım , ve , sanat - tekniklerine , beyninin , alışık - olmamasından .. NAiF - kalabilmiş -beyinlere , saygı - duyarım .. A N C A K - onlar ,, " DOĞRU - ve i Ç T E N " , /(insanın - iç- sesi ni- içeren ) , S O R U L A R - sezebilirler ,bEYiNLERiNDE , .. senin - sorun , da, doğru - soru , günümüzde .. _____ BiZiM - FAZIL SAY ' da ,, N A i F - BEYiNLiDiR, bu - nedenle , onun da , sezgilerine , sezgisel - düşünmesine , inanabilirsin .. ) .. ________________________ benim - YAZILAR - olması gerektiği , kadar - zordur .. Çünkü - farklı - ÇIKARIMLARIN , karşılığının , ödenmesi , olmazsa , bir - yere de , varılamaz , düşünerek , d e.. _______________________ gerçi - " DÖVEN - ERDOĞAN " , da , gereklidir , SEZGiLERiN , E Z G i LE R i N i N ,, i ç - sesini - üretmek - için ,,, bunu , UZUN - UZADIYA - KENDiSiNi , EZMiŞ - EZDiRMiŞ - Birisi - olarak - çok -iyi , bilir ,ve , SEZGiYi , d e , severim .._________________ şimdi , ezilenlerin EZENi , , ADI - ile , var .. Bizim - zamanımızda , MiLLi - DEVLET - MEMLEKET -MAL - SAHiPLERiNiN , adını , bile , bilemezdin . /( .. MÜLKiYE - MEKTEBi , bile - VARDI , üstüne - ÜSTLÜK ..) B e n - ONLARI - " SiLiNDiRLEYiCi - BULDOZERLERiM " , olarak , çağırırdım , yazılarımda .._____________________ biraz - EMEK- biraz daha , EMEK ,, hepsi , bu , zorlukların ,içlerinden , çıkabilmeye .. V E - tabii , E M E K , ile , çalışmışların , ÜRÜNLERi ..
BeğenYanıtla8 dk.
Murat Oktay Danis ,, ,,A R A B - I - NASIL ELEŞTiRiRSiNiZ , M E K K E - TiCARET - MERKEZLi - iLKEL - KAPiTALiZMiN , iLK - MERKEZi - olmalarına , - istina-DA - E N .. ________________________ ARABA- ASIL ELEŞTiRi , KURNAZ - olmalarıydı .. /( - " CAHiLiYE - DEVRi - ARAPLARI - ÇOK - KURNAZDILAR - AKLI -uzun - uzadıya - - YÜRÜTÜŞLERi " - ile .. D E V E - ile - Ticaret - yaparlarken , Ç Ö L - COĞRAFYASINDA .. _______ NE - GARiPTiR ,k i , onarı , kurnaz - olmaktan , kurtarmak -için - indirilmiş, MUAZZAM - D i N - d e , Ş i M D i,EN - KURNAZ - olmaya- kalkışanların , MAPUS-HANESiNDE , inliyor ..

Işıl Horzum Murat Oktay bir Stephen Hawkings olabilir arkadaşlar.
BeğenYanıtla121 dk.
Murat Oktay Danis ,İNGiLiZiN - DEMESi ,ile , biz - - " TÜRKLER , /( IRKINI -Yitirmiş - Anadolulular ) ,, ,, " - MiLLET - DEĞiL -İLLETMiŞiZ " .. _____ iNGiLiZ - MiLLETiNE , bakın , birbirilerine , nasıl medeni - davranırlar /( - - ANAYASA - YOK , ki, ona istinaden - SUÇ -işlesinler - karşılarındaki - İN - GiL- i-Z - - insanlara - ,, ) ,, - gözlerini - oyacak - adalılar iken - onlar - ..... /( " ROMALI - KUZEY - iNGiLTEREYi - DÜNYA - DIŞI - sayar- DUVARLA - AYIRIRDI - bilinebilir - DÜN-YA-DAN ) ,, .. ______________________________________________________________________ başkalarına , diğer milletlere illet oluyorlarken sadece ..B U - ADALI - ADI - MEDENi - MADENCi- METAL - ÇAĞI - METAL - SOĞUĞU - AÇIK - GÖKYÜZÜ - MAVi - - BAKIŞLI ,, insanları ..____ iNGiLiZin de , Milleti - var - ya. . Millet-illetinin - MOTOR- MİLİ- yatağını ,,,, illa birilerine , satacaklar , devir - edecekler ..
Murat Oktay Danis ,, Dünya - iNSANLARI ,,,, " SARAY - E V L E R i N D E ,, " , PET-LERE ,, dönüştürülme , V E - P E T - UYKULARINDA - UYUMALARINA - MÜDAViM , - EDiLME- PROSESiNE , ,, TA-ÂBi - tutulmakta , iseler , ,,, ,, TARiH - BiLiMi d e, STEPLERiN - HANI , ,, VE - KRALI, ,, STEPHAN - HOW-KiNG'e ,bile - - em-anne- ET , /( EMANET ) ,, edile bilinir , P E K - TAB i İ .. ve , P E K - DE - -  l  .. , i L E .. 
Murat Oktay Danis ,, P E K - DE - /( E F E - KANLI - G - A N L A R - BASTI - bir ) ,, - -  l  .. , i L E ..,,,/( VE - " P K K " , ile , korkutularak .. ) .. ../( i Ş i D - de , TÜĞM - BU - iŞiN , ÖRTÜSÜ - -/( K A P A Ğ I ) ,,olarak - YAPILANDIRLMIŞKEN ,, , d e.. _______ TiYATROYU ,, KORKU- ROMANI ETMEK , değil , yazılarımın - yönelimi .. ___________________________________________________________________________ SADECE - RESMEDiYORUM ,, ..
,, P E K - DE - /( E F E - KANLI - G - A N L A R - BASTI - bir ) ,, - -  l  .. , i L E ..,,,/( VE - " P K K " , ile , korkutularak .. ) .. ../( i Ş i D - de , TÜĞM - BU - iŞiN , ÖRTÜSÜ - -/( K A P A Ğ I ) ,,olarak - YAPILANDIRLMIŞKEN ,, , d e.. _______ TiYATROYU ,, KORKU- ROMANI ETMEK , değil , yazılarımın - yönelimi .. ___________________________________________________________________________ S- AD- ECE - - RESMEDiYORUM ,, ....Yorum Gönder