18 Temmuz 2016 Pazartesi

,, bir - " DARBE -GECESi - H i K A Y E S i " : /( A COUP-d'etat- NiGHT- -SURREAL - - T A L E ) .. 16 07 2016 ..

,, bir -  "  DARBE -GECESi - H i K A Y E S i  " :  16 07 2016 ..
 /( A COUP-d'etat- NiGHT-  -SURREAL - -  T A L E ) .
_______________________________________,, " HEYECANLI - HiKAYEYE " -
- SEZDiRiLMEDEN -
- EKLEMLENiVERiLiNCE ,,,,
b e n ,,
,,
,, boş bulunup , da ,
TV - karşısına ,
geçmişken - , d e,,
,,
,, dün gece ,, ..
,,
, bir - HiKAYE - yazmak - geldi ,içimden ,
bugün .. :
/( hazırlıksız - yakalandığım , olayları ,
sonradan - Hikayeleştirim ,
sonraki günde .. .. ) ..
,,
_____________________________________________________________
yazacaklarımın ,,, v e b a l i - kime ..
/( sorumluluğu - bana ) ..
,,
/( Tiyatroyu - Hikayeyi , üretenlere ,
vebali .. bana , değil .. ) ,,
/( Hikayeci - Hikayenin -
-seyirciliğini ,, söylerken ,,
RESMi , NE BU - Hikayenin ,
diye , bakar .., VE -YAZAR ,, BU RESMi -
, sadece .. ) ..
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
,, " TÜM MESELE BU -
- BU - ORTA - PARMAĞIN " ,
hep ,,
,,
" ORTADA " - KALMASIDIR ..
der - - SiDHARTA' KiTABINDA ,..
, YAZAR -
- HER-MAN - H-ESSE ..
___________________________________________________________
,,
bizim Milletimiz - de ,,
,,
.. " sona , kalanlar , ,
hep - " DONA " , KALIR LAR " ..
der ..
..
___________________________________________________________
,,
..
,, BiZDE - DONDUK -
- KALDIK - DüN - gece ..
TV - karşısında ..
,,
bu arada ,,
işin - E N - ORTASINDA ,,
,, " ZORLA - OKUTTURULAN " ,,
.. " TRT - BiLDiRiSiNi " - DiNLEYiNCE ,,
,, herhalde - CHP - DARBE , YAPTI ,
, en - sonunda - dedim ..
,,
/( YA DA
- BU - BiLDiRi de - yazıldı ,
VE TÜM - ULUSA - OKUNDU -
,, ki - ART -ık ,,
bitti ,, artık -, beklentiler ,, CHP den d e ,
tatmin - edildi - bazı iç sesler ,,
bazı - aykırı zekaların - düşünce ve fikirleri ,
hadım , edildi .. ) ..
dedim , içimden ..
,,
,, ARTIK - BUNU ,,
- CHP nin , KALEME - ALMASINA - , bile ,
gerek - olmayacak , ..
,,
.. " OYUN - içinde - OYUN - VAR " ,, ;
BU - VE - BÖYLESiNE -
bir , Bildiriyi , HALKIN - TAMAMINA ,
EŞ - ZAMANLI - OKUYUNCA ,
OKUTUNCA , OKUMA - USTASINA ,,
hemde - HABER - SPiKERiNE ,, ..
,, dedim - içimden .. ) ..
,,
/( NE MÜKEMMEL - BiR - OKUMA DERSi - ,,
VE - HiZMETi , CANLI - RESMi ,
- SEYRETTiRiLDi ,
HALKIMIZA VE - MiLLETiMiZE ..
,,
AKILLARINDAKi - dönüp duran , düşüncelere ,
tercüman ,, SAĞMACI - USTA iŞi - Bir -
,, YERLEŞTiRME - - /( installasyon .. ) ..
ULUSUN - BEYNiNE ,,
,, hemde ,,
TRT , OKUMA - USTASI UZMAN - - - SPiKERiNiN ,,
MELEKSi - SESiNDEN .. , .. )
..
NOT :
ÇOK - Maç yaptım ya ben ,
AKLIM , HEP -
,, " OYUN - içinde - OYUNU " , arar ..
/( bu - OYLUM OYLUM - OYMA ,
DÜN-YASINDA .. ) ..
..
..
..
,,
.. /( .. O sırada ,
seyrederken - Zihnim , - ZEKAM - da ,
bana , konuşuyor ) ,,...
- y e n i - rastladığım , KANALLARDA -
- " bu - savaş - Tiyatrosuna " ,
bakınırken , - ZAPLARLA -
- TV de ,-ben :
" ZAP - SUYUNA - da - PARALEL .. ) ..
,,
/( ÖBÜR - AKLIM da , diyor - ki ,,
,, sağaltılması - gerekti , Psikolojik - olarak -
- " YARI -HALKIN " - KALKIN - YARISININ ,,
- iç - - sesi - düşüncesinin
birikmiş - olması ..
,, epeydendir ..
/( KETEN - HELVA- KENEViRDENDiR ) ..
,,
..
- bizzat - bunu canlı ve - heyecanlı -
olarak - iZLETEREK -
- /( onlara da - bizzat - gerçekten - yaşatarak ), ..
CHP Liler ,,in , engelleyemenen ,
sele - dönüşmüş ,
iktidar - eleştirileri ,,
,, din- ebilsin , diye ..
,,
..
/( VALLA - ALGI - OPERASYONLARININ ,,
TAK - -TiKLERiNiN ,,
geldiği - kurnaz - ZEKA - seviyeleri ,
çoktan , 200 IQ yu , aştı ..
gibi .. )
____________________________________________________________
,,
,, ..
.. /( KiMiN SESi - KiMiN - CÜSSESi ,,
,, KiMiN - BiLDiRiSi ,,
,,asimetrik - PARALEL - savaş - taktikleri ,
aldı başını - gidiyor ..
,, /( ASIL , VE ASALEN , PARALELCiLER ,,
KAPiTALiZMiN - KAPILARI - ARDINDADIRLAR .. ) ..
,,
KiMi , NE şekilde , hedefledikleri ,,
KiMi - savaşa - sokabilmeyi ,
NASIL - kurnazca ,, -planladıkları ,
OYUNU - NASIL oynadıkları ,,
,, OYUN - içinde -OYUN , taktikleri ,,
bir - " sinsi satranç - OYUNU " ,
tadında ve - Şeytani Zekayı -
- hafızalara
getirmekte , ve ,, andırmakta ..
iZLENiMLERiM .. ) ..
..
..
/( Bizler de, avanak - piyon- larız , bu - savaşta ,,
ağızlarımızı , havaya , açanlardan , olmayı ,
tercih - edenlerden - oluruz .. ..
..
MAL - KAPiTALiZMiNDE ,,
MALI , Millet - götürmese ,,
başka , MiLLETLER -in DEVLETLERi -
- ALIP - götürecekler ,
kendi Milletlerine ..
,,
bizim - ülkeyi ..d e ..
MAL DiYE - ALIP ,, edinecekler ,
mal diye - kendilerine . ) ..
..
..
/( BiZLER - sosyalist , işçi - tandanslı -
emekçiler *- olarak ,,
çok pasif - kaldık ,
- " mal - sevmezler " ,,
MALA - ALDIRMAZ lar - ,,olarak ,
çok çok - kenarlarda ..
ve - kıyılarda ..
..
,,
TV - AYNASINDA ,
kendi yalnızlığımı - seyrediyorum ,,
yalnızca -
- yalnızlığımla .. ..
..
DEVLETiN - içindeki
- PARALELCi- - MiLLETLE ,
DEVLETiN - TEPESiNDEKi -
-DiMDiK - DURAN - MiLLET ,,
MAL - KAVGASI -
-SAVAŞINDA ..
..
..
,, hemde - herkesin evlerinde ,,
-TV -PENCERE -
,, VE - RESiM - KAPILARINDA ,,
kendilerini , ve - yapmalarını -
- tüm izleyenlere ,
onaylatabilme - yarışlarında .. lar ..
,,
F-16 LARLA - FORMULA 1 , yarışı , düzenleniyor ,,
gecenin - onunda , ansızın , BOĞAZIN - İÇiNiN DE ,
KÖPRÜSÜNDE , TANKLAR - F1 de ..
- hemde - TÜM - MiLLETE ..
/( herkes , gece - TV lerinin ,
hazır - başında ,iken ..
,,
MiLLETi DE - BU - HIZ YARIŞINA , KATABiLEREK ,,
hemde - canlı - yayında , tüm - Dünyaya ,,
bütün seyirci profillerine ..
canlı - baskın , YAYIN ,
yedirme - taktikleri ,
iltişimcilerin ..
MESLEKLERiNE ,,
tereyağ - sürülecek ..)
,,
,,
,,
,, BUGÜN -
.. ben de , BABAMA ÇOK benzeyen -
-bakışları ile - ,,
- bu ADAMA - sormak
-cihetine - gittim ,,
JACK - NiKELSON a ..
bu işin , başını - sonunu ..
,,
/( BABAMA - SORMA - niyeti - ile ..
BU - OLAYI - VE -
, " bu - DARBE " - sorunun "
- cevabını .. ) ..
,,
/( BABAM ÖTE - TARAFA GEÇELi -
TAM - 12 sene - olmuşken ) ..
,,
NOT :
Cevap :
,, " ORTA - PARMAĞI - AÇIKTA KALANLAR " ,
MESELESi ..
tüm Dünya - insanları , ve ,
POPULASYONLARINA ,
temel - Kavramsal - AÇMAZ..
olmuşken ..
..
,,
,, ŞÖYLE DiYOR - BABAM ,,- BAKIŞLI ..
,, JACK - NiKEL - SON ..
..
- .. " EVRENSEL - DEVLET - ELiTLERi ,,
yine - ONA - bir - YER -
- BULAMADILAR " ..
,,
" ORTA - PARMAK - , H^LÂ AÇIKTADIr " ,
,,
,, /( diyerek - iŞiD - iŞiNi ,,
işaret DiLi ,
ile - anlatıyor , KULAKLARI - - SAĞIR ,
olan , ancak , gözü ,
görebilme becerisini ,
henüz , yitirmeyenlere ..
..
, AKTÖR - - JEYK - NİKEL-SON ..
,, NET VE KISA - 1 - YARI - YAN -
-DURUŞU ,ile ..
,,
______________________________________________________________
NOT :
,, bu nedenle ,,
../( - ORTA - PARMAK - SORUNSALI ,,
çözümü -
- bir BAŞKA - SALI - YA - KALDI .. ) ,,
,,
..
.. BU - ARADA - MiLLETiN - ÇIRÇIPLAK - - Silahların ,
ÖNÜNE - ATLAMAKTAN , hiç ,
çekinmedi ği kayıtlara - geçti ,
tüm Dünyada ..
..
/( PiAR-CILARA göre , " bu büyük ,- bir Millet
- Reklamı - oldu " ) ....
,, VE - " MiLLETiMiZiN , ANLI VE ŞANLI -
- MiLLi - BÜTÜNLÜK - YÜRÜYÜŞÜ " ,,
büyüyerek - ivmelenerek -
devam ettirilebilindi ,,
MiLLETLER - AiLESi ,
PARALELiNDE .. ..
..
..
BÜYÜK - KAPiTALin - -SAHiPLERiNCE ..
,,
,, ______________________________________________________
NOT :
,, SPOR VE -SANATTA ,
,, ÇOK , ilerlemiş , ulusların ,
,,
insan - için - PLANLADIKLARI -
,, " ANONiMLEŞTiRiLEN -POLiTiKA - MiMARiSi ,
-PRATiKLERi ,, KONSEPTi " - ,,
,, BATIDA, temel - bir , iş - alanı ,
haline - gelmiştir ,
epeyce - bir zamandır ..
,,
gizli servislerin , ve ,
KAPALI TUTULAN ,
-KAPiTAL POLiTiKA MERKEZLERi ,,
,, - KAPILARINıN ARDLARINDA ,,
PLANLANIYORLARKEN ..
ISSIZCASINA..
,,
..
BUNA göre , Kapitalizm , spor yapma şansını ,,
ve vaktini ,
, ve - sanatla , bizzat uğraşabilme ,
zamanını ,
,,
verilemediği , T Ü R K ,
MiLLETiNide ,
-Ü R K - üterek ,,
- onlara ,TOPLU - SPOR -
- VE - SiYASETi - SANATLAŞTIRMA ,, ,
hazzını , gümüş -TEPSi ,
,,
içinde , sunabilecekleri ,
TiYATRO - oyunları,
yazmaktadırlar , ki ,
,,
TÜRK - MiLLETi , ile , ilgili ,UMUTLARI , da - giderek ,,
ilerletilebilinip , inkişaf da ,
- et- tirilebilinsin .. l e r ..
,,
M,illetimize , spor - ve - sanat ,
eşzamanlı - ve , hep birden ,
ısmarlayabildiklerinde ..
,,
..
/( TABii - ki -
BÖYLE - " MEGA - EŞZAMANLI " ,
" MiLLET - OYUNLARINDA " ,,
/( 78 , Milyonun , eşzamanlı
katıldığı , bir , MAÇTA .. ) ,,
,,
,, bazı - iş - kazaları da ,,
,, ORDU - zaiyatı - olarak ,,
,, görmezden , gelinmelidir ,
milletlerce ..
,,
..
,,
eğer - MiLLETLERE ,,
hizmet - edebilmekte
, ise LER ..
ONLAR - BU - POLiTiKA nın , ULUSAL - MiLLET LERE ,
spor ve - sanat - DEPARTMANI - OYUN - MiMARLARI ..
,, BU - kadar , BiLE
UZAKTAN , .
___________________________________________________________________
..
,, son NOT :
US-A Lı , JACK nik- al-son ,,
da , çok -
-" sanat ve - spor - dan " ,
gün be - gün - ölmekte ,
iken , yavaş - da - yavaş ,,
,, /( onun da bir gün - ölüp gittiği,
haberini - duyacağız .. ) ,,
,,
/( - LOS ANGELES LAKERsın da , Maçlarını ,
hep en önden , izler - sporculuğunu ,
yükseltebilmeye , sanatında .. .. )
..
bu nedenle,,
ZAT-en , de .. ,, ;
,, pek fazla - değişen -
-bir - şey de,
yoktur ..
- OLMAZ - olamaz ,,
- eninde de ,
sonunda da ,,
,,
,, tüm - ölümlü - insanlar ,,
ÖLÜRLER ..,
,,
- DÜNYA - içinde ..
..

Yorum Gönder