13 Mayıs 2016 Cuma

,,12 MAYIS - 2026 ..Murat Oktay DanisAli Kemal'ın fotoğrafını paylaştı.
10 dk.
,, FiZiK , Atom , olmasa da , olur ,, ATOM ALTI - partikülleri, inceler ..KiMYA -ATOM ÜSTÜDÜR , ..ATOM OLMAZSA OLMAZ, MOLEKÜLER - MiMARiYi, ELE ALIR .._________________________________________________________ SiMYAYA GELiNCE ,, benim için Simya , şudur .. .. ATOM VARKEN , ,, onun , ATOM -ALTI - EVRENDEKi, YANSIMALARI , V E , " VARLIK - FORMATLARINDA " , YAPILANMASININ, iLMİ .. V E - SOYUT - MiMARiSiDiR .. ___________ S i M Y A C I , ,, A T O M ALTI , MOLEKÜLER - MiMARiYi, SANAL , BÖLGEDE , ,, ALEMLER DENiLEN, ,, EVREN - ALTI , BÖLGEDE , , " VARLIKLAR - FORMATINDA " , VAR EDEBiLME , BECERiSi, V E - " YETiSi ", yeteneği, olan , kişi .._______________________________________________________________ SÖZGELiMi, , VARMI , Böyle , bir, " TALiBAN , RESMi, OTABANI " ..... TORA - TORA - DAĞLARINI , bombalıyor USA Jetleri, dendi,, 12 Eylül sonrası ,, ,, K i M, TALiBANLILARIN , DAĞLARLARDAKi, " VARLIK - FORMATLI ", karaltılarının , " RESMiNi ", VAR , e d e bildi ..__________ BUNUN ,için, işte, S i M Y A C I , olmak , gerekir .. ... .. MiMARLAR , tasarlayabilirler mi, idi ,, B U - TORA - TORA , DAĞLARI , TALiBAN , MiMARiYi .. ...MiMARLAR Simyacı , değildirler , çünkü .. .. diyormuşum ..
Ali Kemal - Miskinler Tekkesi
1 saat
SİMYACI ŞİFRESİ
Beğen
Yorum Yap


,,JAPON KIZLAR BALIK YEDiKLERi için,
KUSURSUZ , VUCUTLU - OLURLAR - TEZi ..
,,
not : yine de , bir ,,; , " TERZiYE " ; sormalı dır ..
TERZi BiR NUMARA ÇEKMiŞ - OLMASINDIR , B-i Z E ..
Women Paintings Aesthetics /Femmes Peintures Esthétisme毛以岗 Mao YiGang - Chine albümüne 18 yeni fotoğraf ekledi.
毛以岗(Mao YiGang) Chine


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
41 dk.
,,BALONLAR HiÇ DEĞiLSE ,
sönüp , BÜZÜŞMESiNi, biliyorlar ..
,,
Minimal - güzeldir ..


PiANO - ViDEOLARIMIN ,,
,,
,,
,, SANATSAL - KAVRAMSALCILIK ,,
,,
perspektifinde nereye , oturdukları ,,
,, " TARTIŞILABiLiR " , bir , KONUDUR ..
,,
ben , PiYANODA , birşeyler , YAPMA - HAKKIMI ,,
,,
/( senin piyanoda , birşey yapma, Hakkın ,
var ,mı k i, bunu nereden , alıyorsun ,
diyenlere cevabım d a,
çağdaş sanatın teorisi ile ,
verilebilir , olacakken ) ..
,,
,,KULAKLARIMA - DOLAN ,,
LUZUMSUZ KONUŞMALARIN - SESLERiNi,,
DIŞARIYA - VURMAK , şeklinde ,
kullanmayı seçiyorum ..
,,
YANi, PiYANODA , " MÜZiK - iMGESi " ,
üretebilme, -yaratabilmeye-,
gelebilmek için ,
önce " beyninizin -içine ",
KULAĞINIZDAN ,
doldurulmuş, olan ,
SES VE SÖZLERi,
,,
PiYANONUN , TUŞLARI , VE ,
SESLERi, ile,
döveceksiniz ..
,,DIŞARI - ATACAKSINIZ ,
,,sokaklara , fırlatacaksınız .
,,
,,
,,
..
..
YANi, BU ViDEOLARDA , BENiM , iLK -YAPTIĞIM ,iş ,,
,,benim KULAKLARIMA doluşmuş ,, , SÖZ VE SESLERi,
PiYANO iLE ,,
döverek ,
/( Piyanoyu da , DÖVEREK .. ) ,,
,, BEYNiMDEN , VE - KULAKLARIMDAN ,
EMEREK , yada , " DIŞAVURARAK ",
dışarı , atmamdır ..
,,
..NOT :
PEKi, MÜZiĞi, MÜZiK olarak ,
yapmaya , kalkışanların ,,
,, benim yaptığım gibi,
kafalarına , dolmuş, olan , ses , ve,
sözleri, , " dışavurma - şansları var , m ı ",,
,, DIŞA VURAMADIKLARI , tüm sesler ,
temelde, " MÜZiKAL - iMGELERiNi " -
bazacaktır .
..
benim Videolara , döner isek :
BU - arada , " MÜZiĞiMiN - KIRINTILARI ",
da yavaş yavaş, ortama , düşmeye ,
başlayacaklar ,,
,, Müziği, duyabilen , KULAKLAR ,
MÜZiKLE ilgili sesleri,
VE MÜZiKSEL - iMGE - kurulumunu ,
izleyebilmeye , başlayacaklardır ..,,
,,
yani, BU - " SES - YAPILARI ",
içerdikleri, - ESER - MiKTARDA ,
MüZiKAL SESLERi,
duyabilen ,
kulakları,
ayırd edebilmekte d e,
kullanılabilinir ler.
..
https://www.youtube.com/watch?v=KKDC2n-V1r8
,,
,,
_______,MÜZiSYENLERiN ,, , " içtenlikle içlerinden , S A F -S E S L E R E , dönüştürecekleri , " , MÜZiKAL - İ M G E " - ifade ,E T M E - - - HAKKININ , " S E S i N - V E - iÇTEN GELEN , İÇ-SESiN ,, , ŞARKISINA , dönüşebilmesi ,,n e , g e l i n i n c e,, ___________________ benim bunu anlayışım ,, ,, MüZiSYENiN , , KULAĞININ , V E - BEYNiNiN ,- iÇiNE ,, ,, başka birtakım , LUZUMSUZ , S Ö Z , ve , SESLERiN , dolmamış, ve, KONSER ESNASINDA DA ,, ,, dolmayacak, olmasıdır .._____________________________________________________________B E N , PiYANONUN , başına , geçince , i s e --bir içten-sanatçı olarak - , DOĞRUCU -DAVUT -olurum ve ,, ,," Ö N C E - KULAĞIMIN ,iÇİNE - DOLMUŞ, OLAN , TÜM SESLERi, SÖZLERi, KONUŞUP, duranları ,, ,, SÖZÜ -UZATMIŞ OLANLARI ,, ,, PiYANONUN , TUŞLARI ,ile DÖVE DÖVE , onlardan tüm şikayetlerimle ,birlikte ,, - dışarıya, VURURUM ../( ki, Müzisyenlerin , BU sesleri dışa vurma , hakları bile, YOKKEN ,serbest dışavurumla .. ) ....________________ PiYANO DA , DAYAK YER ,, KULAKLARIM , d a, BEYNiMDE , .. b u - sesler, BEYNiMi, KULAKLARIMI ,içimi, TERK , edene kadar , dayak atma , sürer .. ___ _____BUNA , özde, sanatçının, serbest - SES , DIŞA VURUMU , -improvizasyonu ,da , denilir ... .... sonra , git gide, ,, içierdeki, Luzumsuz , ,, - sesler, bitip de, ,, " B E N L i K - REALiZASYONU , belirmeye , başlayınca , B U ; ,, " MÜZiKAL - i M G E " , olarak d e, kendisini, ifade , etmeye , başlayacaktır, ,, EĞER - BU , ,, PERFORMANSA , dışavuruma ,, ,, yeterince , devam , edilebilinirse ..https://www.youtube.com/watch?v=KKDC2n-V1r8 .. ______________________________________________________________NOT .. FAZLA SESi, BOŞALTIP DIŞA VURABiLMEK , ADINA ,, KENDi, MÜZiĞiMi, yapabilme , olanaklarımı , terk- etmiş gibi görünsem d e , ,, " KAZIN- AYAĞI " , pek - - öyle , değildir .. ..___ KULAĞINIZA VE BEYNiNiZE , yerleşmiş , sesleri, söker, sökmez , ONUN , yeri, boş, kalacak , v e, " MÜZiKAL - SES VE - iMGELER ", orayı, doldurabilmek ,için, " EŞZAMANLI - oraya ", , HUCUM , edecekler v e, MÜZiKAL ,imge, ,, oluşan , boşluktan , kolayca, " VAR - OLACAKTIR " .. ______ .. " YILANI " - Kovala , ini, MEKANI , MEKANINDAKi, RUHU ,i M G E S i, , sana, KALIR .. hesabı .._____________________________________________________________________________________________________________T A B i i , " YILAN - DÖVME - SANATSAL - EYLEMi ", ,, ile beraber, yürüyen ,, , " M Ü Z i K A L - i M G E - - VAR - EDEBiLME ,, -MÜZiK YAPMA - eylemi, ,, n i, ,, v e , buradaki, içerilmiş , MÜZiĞi , ALGILAYIP , D U Y A B i L M E , d e, özel , ve, spesifik , bir, " MÜZiK- KULAĞINI ", gerekli, kılar , izleyici, ya da, D i N ' Leyicide .._________ TABii, BU , SES - SANATI , çalışmasında, tüm, DiN ' LEYiCiLER d e, /( tüm, Dinler ) , d e, " sopa - yemeyi ", kabul etmelidirler ,, ,, eğer sanatçı aynı , dayağı , kendisine, d e, attı , i s e ..
,,
..

N E YAPTIĞINIZIN; D E Ğ i L,, " Y A P M A- YETiNiZiN, ", ilerletilmesi,, " Y A P M A N I Z ",, ,…
YOUTUBE.COMMurat Oktay DanisFAZIL SAY'ın fotoğrafını paylaştı.
2 saat
_________S E S L E R , BU HOŞ - KUBBENiN , SEDALARI -olarak , i Y i C E - seyrelince ,________, SANATÇININ ,, " BOYANIN , içine , düşüp , d e, " RESiMSEL ,, - i M G E " , avlamaya , başlamasının , T A M, zamanıdır .. .... BESTECi, " iMGE - yaratma gücü " , v e , yeteneği, , olandır . BU, nedenle ,, ,, BESTECi, olanın , B O Y A N I N , içine düşmesinin , d e - - RiSKi, yoktur .._______________________________ " i M G E " - BESTECiNiN , BEYiNDEN , - BOYANIN ,içine , kendisi, isteyerek ,inecektir .. .. BEYiNDE - oluşan , İMGELERi, beyinden , birçok, ortam /(medium ) , sayesinde, alabilmek , esasttır .. ORADA - beyin içinde, bekleyen ,iMGELER , besteci, beynini, tıkarlar .. BU Dünyanın , ,, BiTEViYE VE , MONOTON , olması , Fikrine, GARK - ederler, insan , olanı ..____________________________________________ NEDEN , BOYA : ,, " SESiN ,içine, herkes, dolar " ,, HERKES -SES yapar ,, sesten kurtuluş, da yoktur .. ...... ....." S Ö Z - konuşan " ,, v e, her tür ses, yapanlar , dolaşırlar her tarafta ..________ .. HALBUKi, BOYANIN , içi, " MUTE " - tur ", " SESSiZDiR " - mutluluktur ,, ,,, I S S I Z L I K T I R ,, MUTLAK MEKANDIR ,, , SESiN , olmadığı , yerdir . BiR - SÜRELiĞiNE.. __________________________________________________________RESME Giden , YOLDA , KiŞinin , " Y A Z M A Y I " , sevmesi, yeterlidir .. _______B O Y A N I N - içindeki, " i M G E L E R " , - " özgürleştirilebilinmiş, ALFABE , harfleri " , olurlar , ,, sadece ..
,,
,,
..
,,LAF - KONUŞACAKLARI , sadece, " MEMLEKET - OVALARINDA " ,aramak, da, " UMUTSUZLUK - getirir " ,, ..insana . mutsuzluğa evrilmesi kaçınılmaz , bir, luzumsuz ,inanç ... " SÖZ - SÖYLEYEN , mi, ", Y O K , BU, KOCA , D Ü N YADA ..___________ RESiM , yaparken , özellikle, açarım , " SÖZ - KONUŞANLARIN ", ŞARKIMSI LARINI .. .. ________________ .. TÜM BU , ŞARKI , sözlerinin , özenle , arkalarına, saklamışımdır , kendi, E N, ISSIZ , DÜŞÜNCELERiMi, k i, ,, onlar, BU , ŞARKILARDAN , ÇIKIP, BOYANIN ,içine, Y O L , BULURLAR ,, BOYANIN , KABUL ; ettiği, kadarı ,ile ../( BOYA ASLINDA E N , - SAĞIR - KULAKKEN ) .. _________ GEVEZELERi ,, her tarafta, çok sayıda , ve şarkılarda, da, bulabilirsiniz .. ... MEMLEKETTE - LAF - EDENLERi, aramak ,, UMARSIZ bir, umutsuzluğu, da , en gizli, hali ile, en derinlere, yerleştirir .. ... /( BENDE DE , LAF , çok .. LAF - olsun , D i y e , d e, LAF , Ç O K .. ) ...... R E S M i N, BOYASININ , - E N - SAĞIR - KULAĞININ , sizinle , olduğunu , bildiğinizde ,, H i Ç B i R - S Ö Z , s i z i, sinirlendiremez , " alıngan - edemez - " , Z A- -T E NN .. /( Z E N - BUDiZ-MiN , /-iSTiN, - T E N - iDiR - B O Y A .. ) .. https://www.youtube.com/watch?v=rHwW5djvrys
PAiNTER; PiCTURiNG " S O U N D SONG " 2.
YOUTUBE.COM
Beğen · Yanıtla · Önizlemeyi Kaldır · Az önce · Düzenlendi
Murat Oktay Danis
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=7SS1MVIBZLg
2009 " ELECTRİC GiRL ; COLLECTER ", i n PAiN' T
YOUTUBE.COM
..
FAZIL SAY
3 saat
Prova vakti. Sao Paulo. Dün akşam içtenlikle müzik vardı.
Bazen "içtenlikle müzik" demem ne derece doğru bilmiyorum.
1- çoğu kişi tarafından "kendini beğenmişlik" olarak algılanıyor. Niyete bağlı. Halbuki, tüm dertlerden uzaklaşıp, içtenlikle "şarkımızı" söylememiz, biz müzisyenlerin hayatlarının tek uğraşları ve en büyük mutluluk anları. Sanırım müzisyen olmayan bir ticari müzikçinin sosyal medya "böbürlenmesi" ile bu yazdıklarımızın -paylaştıklarımızın- arasında hayli fark olduğunu herkes hisseder. Hissedemezse de bunda galiba yapabileceğimiz hiç bir şey yok.
2- kime göre içtenlik? Bu da çok subjektif bir konudur. Birinin çok iyi bulduğu bir sanat eserini -performansını- ya da bir filmi, bir kitabı, bir diğeri çok kötü buluyor olabilir. Bu sadece kültür farkı değil. Zevk farkı. İnsan hayatlarındaki psikoloji ve ihtiyaç gerçekliği farkları. Bunda da yapacak bir şey yok.
3- yaşamımızdan örnekler sunuyoruz. Bir gün gelecek biz de yok olacağız. Ardımızda bestelerimiz yorumlarımız evrene bıraktığımız sesler kalacak. Büyümüş çocukluklarımızız. Çocuk sesleri gibi. Çocuk mutluluğu gibi. Kim alır kim almaz, kim ne der, kim sever, kim defeder, kim diş biler, bunlarla geçen , mücadelesi verilen kahrı çekilen zor hayatlardan sonra, ardında bıraktıklarınla mutlu musun? Sorusu kalıyor.
Cevap ; "yetmez ama evet"🎶🎶🎶)))
Beğen
Yorum Yap
Yorumlar
Murat Oktay Danis ,,LAF - KONUŞACAKLARI , sadece, " MEMLEKET - OVALARINDA " ,aramak, da, " UMUTSUZLUK - getirir " ,, ..insana . mutsuzluğa evrilmesi kaçınılmaz , bir, luzumsuz ,inanç ... " SÖZ - SÖYLEYEN , mi, ", Y O K , BU, KOCA , D Ü N YADA ..___________ RESiM , yaparken , özellikle, açarım , " SÖZ - KONUŞANLARIN ", ŞARKIMSI LARINI .. .. ________________ .. TÜM BU , ŞARKI , sözlerinin , özenle , arkalarına, saklamışımdır , kendi, E N, ISSIZ , DÜŞÜNCELERiMi, k i, ,, onlar, BU , ŞARKILARDAN , ÇIKIP, BOYANIN ,içine, Y O L , BULURLAR ,, BOYANIN , KABUL ; ettiği, kadarı ,ile ../( BOYA ASLINDA E N , - SAĞIR - KULAKKEN ) .. _________ GEVEZELERi ,, her tarafta, çok sayıda , ve şarkılarda, da, bulabilirsiniz .. ... MEMLEKETTE - LAF - EDENLERi, aramak ,, UMARSIZ bir, umutsuzluğu, da , en gizli, hali ile, en derinlere, yerleştirir .. ... /( BENDE DE , LAF , çok .. LAF - olsun , D i y e , d e, LAF , Ç O K .. ) ...... R E S M i N, BOYASININ , - E N - SAĞIR - KULAĞININ , sizinle , olduğunu , bildiğinizde ,, H i Ç B i R - S Ö Z , s i z i, sinirlendiremez , " alıngan - edemez - " , Z A- -T E NN .. /( Z E N - BUDiZ-MiN , /-iSTiN, - T E N - iDiR - B O Y A .. ) ..https://www.youtube.com/watch?v=rHwW5djvrys
Murat Oktay Danis _______,MÜZiSYENLERiN ,, , " içtenlikle içlerinden , S A F -S E S L E R E , dönüştürecekleri , " , MÜZiKAL - İ M G E " - ifade ,E T M E - - - HAKKININ , " S E S i N - V E - iÇTEN GELEN , İÇ-SESiN ,, , ŞARKISINA , dönüşebilmesi ,,n e , g e l i n i n c e,, ___________________ benim bunu anlayışım ,, ,, MüZiSYENiN , , KULAĞININ , V E - BEYNiNiN ,- iÇiNE ,, ,, başka birtakım , LUZUMSUZ , S Ö Z , ve , SESLERiN , dolmamış, ve, KONSER ESNASINDA DA ,, ,, dolmayacak, olmasıdır .._____________________________________________________________B E N , PiYANONUN , başına , geçince , i s e --bir içten-sanatçı olarak - , DOĞRUCU -DAVUT -olurum ve ,, ,," Ö N C E - KULAĞIMIN ,iÇİNE - DOLMUŞ, OLAN , TÜM SESLERi, SÖZLERi, KONUŞUP, duranları ,, ,, SÖZÜ -UZATMIŞ OLANLARI ,, ,, PiYANONUN , TUŞLARI ,ile DÖVE DÖVE , onlardan tüm şikayetlerimle ,birlikte ,, - dışarıya, VURURUM ../( ki, Müzisyenlerin , BU sesleri dışa vurma , hakları bile, YOKKEN ,serbest dışavurumla .. ) ....________________ PiYANO DA , DAYAK YER ,, KULAKLARIM , d a, BEYNiMDE , .. b u - sesler, BEYNiMi, KULAKLARIMI ,içimi, TERK , edene kadar , dayak atma , sürer .. ___ _____BUNA , özde, sanatçının, serbest - SES , DIŞA VURUMU , -improvizasyonu ,da , denilir ... .... sonra , git gide, ,, içierdeki, Luzumsuz , ,, - sesler, bitip de, ,, " B E N L i K - REALiZASYONU , belirmeye , başlayınca , B U ; ,, " MÜZiKAL - i M G E " , olarak d e, kendisini, ifade , etmeye , başlayacaktır, ,, EĞER - BU , ,, PERFORMANSA , dışavuruma ,, ,, yeterince , devam , edilebilinirse ..https://www.youtube.com/watch?v=KKDC2n-V1r8 .. ______________________________________________________________NOT .. FAZLA SESi, BOŞALTIP DIŞA VURABiLMEK , ADINA ,, KENDi, MÜZiĞiMi, yapabilme , olanaklarımı , terk- etmiş gibi görünsem d e , ,, " KAZIN- AYAĞI " , pek - - öyle , değildir .. ..___ KULAĞINIZA VE BEYNiNiZE , yerleşmiş , sesleri, söker, sökmez , ONUN , yeri, boş, kalacak , v e, " MÜZiKAL - SES VE - iMGELER ", orayı, doldurabilmek ,için, " EŞZAMANLI - oraya ", , HUCUM , edecekler v e, MÜZiKAL ,imge, ,, oluşan , boşluktan , kolayca, " VAR - OLACAKTIR " .. ______ .. " YILANI " - Kovala , ini, MEKANI , MEKANINDAKi, RUHU ,i M G E S i, , sana, KALIR .. hesabı ..______ T A B i i , " YILAN - DÖVME - SANATSAL - EYLEMi ", ,, ile beraber, yürüyen ,, , " M Ü Z i K A L - i M G E - - VAR - EDEBiLME ,, -MÜZiK YAPMA - eylemi, ,, n i, ,, v e , buradaki, içerilmiş , MÜZiĞi , ALGILAYIP , D U Y A B i L M E , d e, özel , ve, spesifik , bir, " MÜZiK- KULAĞINI ", gerekli, kılar , izleyici, ya da, D i N ' Leyicide .._________ TABii, BU , SES - SANATI , çalışmasında, tüm, DiN ' LEYiCiLER d e, /( tüm, Dinler ) , d e, " sopa - yemeyi ", kabul etmelidirler ,, ,, eğer sanatçı aynı , dayağı , kendisine, d e, attı , i s e ..


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
4 saat
,, " HER HALDE " ; , TEMiZ - ŞEHRi - ,, " BERRAK SU - BASMIŞ " ..

Murat Oktay DanisGökçek Birtem'in fotoğrafını paylaştı.
4 saat
,,YENi - - LU - GATÇA ..
,,
,,bizi de içine katacak Yeni LuGAT , kaça ? .
Gökçek Birtem - Michel Foucault
8 saat
Viktoryen Çağ’ da evli olmayan hanımların önünde pantolonlardan bahsedemezdiniz. Bugün de kamuoyu önünde bazı şeyleri söylemek iyi karşılanmaz: Kapitalizm sahne ismi olarak pazar ekonomisini kullanıyor; Emperyalizme küreselleşme deniyor, Emperyalizmin kurbanlarına gelişmekte olan ülkeler deniyor, cücelere çocuk demek gibi bir şey bu;
Oportunizm (fırsatçılık) Pragmatizm (yaratıcılık) oldu; İhanetin adı ise realizm.
.
Eduardo Galeano


,, BU , " ALEMSEL - YÜZ " ,
tamamen , simetrik ,
,,
/( YATAY - AYNA -GÖRÜNTÜSÜNÜN ,
- birbirine- eklenmesi, ile ,
oluşuyor )
,,
iki, AYNI - , PARÇADAN , OLUŞUYOR ..
,,
,,YANi,
AKLIMIZ , ONU ,,
" TEK BiR BÜYÜK RESiM , olarak,
ALGILARKEN ,,
,,
AKIL GÖZÜMÜZ DE ,
" AÇIK KALIYOR - ",
BU - SÜRECE .. ..
..
.. n o t :
" AÇILDI - MI -,,
/( 1- KEREDE ,,
1- RESiM , i L E .. ) ..
.. AKIL- GÖZÜMÜZ " ..
..
,, AKIL YÜRÜTENLER ,
AKIL GÖZLERiNiN ,
Kapandığını , bilirler, mi ..
,,
..
NOT :
,, Müslüman - ÜLKÜSÜNÜN ,- " Mi-R-A Ç ,, M A R K A S I " ,, ,, nın , açılımıda ,, ,, AYNI -RESMiN , TERSiNiN ,i d e, RESiM , olabilmesi, A Ç ILIMI, vardır .. /( MiR*-A Ç - SAL - AÇILIM - OKUMASI .. ya da OKUNUMU .. ) ..________________ YANi, iki tane - YARATIK - yaratacağınıza, zekanızı - kullanıp da , mühendisliğini, d e, dizayn - -edince ,, AKLINIZLA - TERSTEN DE , i M G E - olarak , okunabilinecek ,, ,, AKILLI - VARLIK - İMGELERi, Tasarlayabilirseniz , AKLINIZLA ,, ,,......_________________________________ AYNI - BÜYÜK OKUMANIN , içinde, BAŞKA , iki, AYRI Figür, gibi, kullanabilir, HAFIZA - iKTiSADI , yaparsınız, ,, ALEMLERiN- EFENDiSiNiN , MUTLAK , ALEMLERiNDE DE , olduğu , gibi .. /( ÖTE -TARAF - ALEMLERi " .. ) _______ WAGNER , " E N- MÜSLÜMAN - OLABiLmiş - BESTECi " , miydi ", BU -ANLAMDA ,, ,, diye , d e, 100 - PUANLIK, soruyu , ,, patlatayım , BU - EN - BÜYÜK - ROMAN ' T i K , hakkında ,, .. T ü m - bu - anlatının -bunun- , SONUNDA ..,, BU , " ALEMSEL - YÜZ " ,
tamamen , simetrik ,
,,
/( YATAY - AYNA -GÖRÜNTÜSÜNÜN ,
- birbirine- eklenmesi, ile ,
oluşuyor )
,,
iki, AYNI - , PARÇADAN , OLUŞUYOR ..
,,
,,YANi,
AKLIMIZ , ONU ,,
" TEK BiR BÜYÜK RESiM , olarak,
ALGILARKEN ,,
,,
AKIL GÖZÜMÜZ DE ,
" AÇIK KALIYOR - ",
BU - SÜRECE .. ..
..
.. n o t :
" AÇILDI - MI -,,
/( 1- KEREDE ,,
1- RESiM , i L E .. ) ..
.. AKIL- GÖZÜMÜZ " ..
..
,, AKIL YÜRÜTENLER ,
AKIL GÖZLERiNiN ,
Kapandığını , bilirler, mi ..
,,
..
NOT :
,, Müslüman - ÜLKÜSÜNÜN ,- " Mi-R-A Ç ,, M A R K A S I " ,, ,, nın , açılımıda ,, ,, AYNI -RESMiN , TERSiNiN ,i d e, RESiM , olabilmesi, A Ç ILIMI, vardır .. /( MiR*-A Ç - SAL - AÇILIM - OKUMASI .. ya da OKUNUMU .. ) ..________________ YANi, iki tane - YARATIK - yaratacağınıza, zekanızı - kullanıp da , mühendisliğini, d e, dizayn - -edince ,, AKLINIZLA - TERSTEN DE , i M G E - olarak , okunabilinecek ,, ,, AKILLI - VARLIK - İMGELERi, Tasarlayabilirseniz , AKLINIZLA ,, ,,......_________________________________ AYNI - BÜYÜK OKUMANIN , içinde, BAŞKA , iki, AYRI Figür, gibi, kullanabilir, HAFIZA - iKTiSADI , yaparsınız, ,, ALEMLERiN- EFENDiSiNiN , MUTLAK , ALEMLERiNDE DE , olduğu , gibi .. /( ÖTE -TARAF - ALEMLERi " .. ) _______ WAGNER , " E N- MÜSLÜMAN - OLABiLmiş - BESTECi " , miydi ", BU -ANLAMDA ,, ,, diye , d e, 100 - PUANLIK, soruyu , ,, patlatayım , BU - EN - BÜYÜK - ROMAN ' T i K , hakkında ,, .. T ü m - bu - anlatının -bunun- , SONUNDA ..


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Dün, 13:25
,,KARE VE KÜBLERDEN , OLUŞAN ,
TÜM , ALEMSEL , TABANLARA ,
,,
MERAKIM , VAR ,,
BU , GÜNLERDE ..Murat Oktay DanisFAZIL SAY'ın fotoğrafını paylaştı.
Dün, 13:09
,,,, KLASiK- DÜNYA -SANATINI , " MEGA - ROMANTiK - ALEMLERE " ,, ,, A Ç A B i L M E K ,, ,, E Y L E M i , ,, MEGA bir, PROJEDiR.. .. EDEBiYAT - kökenli,bir, ROMAN' T i K - Ş A i R ,ancak bunu , başarabilirdi ..________ RESiMDEN , biliyorum .. KLASiK - DÜNYA -EDiMLERiNiN - sanatını ,, ,, ALEMSEL , GLOBAL - MEGA ,, RESME , açabilmek , apayrı , bir, OLGUDUR .. ........... HANi, Müslüman- DiNi, DÜZENLEMELERinDE d e, " M i R- A Ç " - diye - ADLANDIRILAN ; M E G A - BAKABiLME , M E G A - OLAN - O K U MA Y A - AÇABiLME ,, ile, ödüllendirilme, işi, gibi .. bir, BECERi,sergiliyor ,, , b e n c e, d e, WAGNER - DE ..
,,
..
not :
,, BAZI , ALEMSEL , MEGA , AÇILIM ,, Ö R N E K L E R i, bulunabilinir, bu , Resimlerde, d e. ..... http://muratdanis.blogspot.com.tr/.../piano-as-c-o-n-c-e... .
,,,
,,
NOT :
,, Müslüman - ÜLKÜSÜNÜN ,- " Mi-R-A Ç ,, M A R K A S I " ,, ,, nın , açılımıda ,, ,, AYNI -RESMiN , TERSiNiN ,i d e, RESiM , olabilmesi, A Ç ILIMI, vardır .. /( MiR*-A Ç - SAL - AÇILIM - OKUMASI .. ya da OKUNUMU .. ) ..________________ YANi, iki tane - YARATIK - yaratacağınıza, zekanızı - kullanıp da , mühendisliğini, d e, dizayn - -edince ,, AKLINIZLA - TERSTEN DE , i M G E - olarak , okunabilinecek ,, ,, AKILLI - VARLIK - İMGELERi, Tasarlayabilirseniz , AKLINIZLA ,, ,,......_________________________________ AYNI - BÜYÜK OKUMANIN , içinde, BAŞKA , iki, AYRI Figür, gibi, kullanabilir, HAFIZA - iKTiSADI , yaparsınız, ,, ALEMLERiN- EFENDiSiNiN , MUTLAK , ALEMLERiNDE DE , olduğu , gibi .. /( ÖTE -TARAF - ALEMLERi " .. ) _______ WAGNER , " E N- MÜSLÜMAN - OLABiLmiş - BESTECi " , miydi ", BU -ANLAMDA ,, ,, diye , d e, 100 - PUANLIK, soruyu , ,, patlatayım , BU - EN - BÜYÜK - ROMAN ' T i K , hakkında ,, .. T ü m - bu - anlatının -bunun- , SONUNDA ..
FAZIL SAY
WAGNER üzerine..
Müziğin 3 büyük tanrısıdır denir; Bach, Mozart ve Beethoven.
Çoğu kişi hemfikirdir. Ama sorulur hep; 4. Büyük kim? Melankolisi piyanosundan akan Chopin? Devrimci Stravinski? Güzellikler üstadı Çaykovski? Vivaldi? Schubert?
Wagner yaralı bir konudur hep.
Fazıl Say'ın cevabı 4. Büyük Wagner'dir.
Hitler Wagner seviyordu diye başlayan önyargılar silsilesi önümüzde. Hitler'in doğumu Wagner'in ölümünden bile sonra, Wagner ne yapsın Hitler diye bir diktatör 60 yıl sonra onun müziğini sevdi diye? Hitler Beethoven sevseydi , tüm bu önyargıları şimdi Beethoven'a mı yıkacaktık ? 9. senfoni ne olacaktı? Ayışığı sonatı? Opus111? Dahiyane 5./6./7. Senfoniler?
Wagner, "toplu sanatlar yaratısı"nda, Operalarının metnini, sahneye konuluşunu, müziğini, her şeyini kendi tasarladı. Bir kişi 10 kişinin işini yapıyordu. Öyle bir müzik ki esrar gibi. Müptelası olunur ve kaçılamaz. Reformları, tonaliteye, armoniye, orkestrasyona getirdiği tüm yenilikler. Dram anlayışına getirdiği dayanılmaz güç. Şok edici atmosferler, seslerin ressamlığı...
Bir dahiydi.
O dönem Almanyasında ( Wagner 1811-1881) milliyetçilik akımı vardı evet buna katılmıştı, yahudi düşmanlığına -belki bir mecburiyettendir- dokunmuşluğu -aynı Nietzsche gibi- biraz tartışmalı olarak vardı. Ama kusur arayacaksak tüm sanatçılarda buluruz. Meselemiz ne? Kusur aramak mı?
Bunları görmemek daha iyidir. Müziğin bizi sarmallamasına bırakalım.
Bir dahi, sihiri ile bizi başka evrenlere götürüyor, iyinin bu tarafından bakalım.
Beğen
Yorum Yap
Yorumlar
Murat Oktay Danis ..V A G N E R-VÂRi ,, ,, " MEGA -. BAŞKALAŞTIRIMA bir ÖRNEK , RESiM , : ... aynı görüntünün , AYNA görüntüsünün , yine kendisine , eklenmesi, ile, BÜYÜYOR , " BAŞKA - bir OKUMA " ANLAM - - DÜZLEMiNE , ilerliyor , TÜM -RESiM ..________________________________________________________________https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207614630976994&set=a.10201088333863645.1073741827.1027582449&type=3&theater

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Dün, 12:57
,, " iNSAN iMGESiNiN " , ,
,,27. - BOYUTTAKi , YOL - ALIŞI ..Murat Oktay Danis7nci.Net'in videosunu paylaştı.
Dün, 12:53
,, " S E N , KiMSiN " , Y A A !! ..
,,
dünyasal - olmadığı , kesin ..
,,
Hayvanlar da , bu dünya nesnelerinden ,
çok sıkılmış , olmalılar ,,
ALEMLERDE , MAL, olmaya ,
niyetlenirler ..
,, ÇiFTLEŞMELERLE ..
60.101 Görüntüleme
7nci.Net yeni bir video ekledi.
Allahın Eşsiz Sanatı Maşallah..!!,," MODA - ALLAH - i M G E - DÖVMELERi " ,,
KORUSUNLAR ,,
,,
KADININ , ÇIPLAKLIĞINI ,, ..
EYLEMi .. nin ,
HEYKELLEŞTiRiLMESi ..
Keith Selle PhotographyAlamgir Hossin ve 15 diğer kişi ile birlikte.
Matt Sprunk & Kaylee ReneeMurat Oktay DanisEzel Kirik'in gönderisini paylaştı.
Dün, 12:46
,, " ASIL
BÜYÜK - RESMiN ,
- PERSPEKTiFi-ni - " ,
TOPLUMSAL -
OLAYLARA - 
,,
EN - DIŞARDAN ,
BAKABiLECEK , KONUMLARDA ,
YERLEŞMiŞ -
- OLANLARA ,
sormalısınız ..
..
Murat Sevinç yazmış, ama anlattıkları ne kadar gerçekse; her satırı bir o kadar da bizim hüzünlü, acınaklı yokuş aşağı yuvarlanışımızın meali. Okuyun derim.
"...anayasası tarihinde ilk kez ‘siviller’ tarafından fiilen yürürlükten kaldırılan bir cumhuriyette, faşizme çeyrek kala, bu adamların dünyasına tutsak edilmeye çalışılan yurttaşlar..."
Şengül Hablemitoğlu


Biri muhalif diğeri yandaş iki ‘pehlivan'ın kapışmasına tanık oluyoruz. Şimdilerde güçlü (ve haklı) muhalif yazılar kaleme alan er kişi, zamanında savcı Öz’ün ‘Gazetecilikten…
WWW.DİKEN.COM.TR
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Dün, 12:40
,,vücudun
, KESiTiNiN , ,,
yukardan aşağı ,
oynatılan ,,
,,
,, " RESMinin - FiLMi " ,
olsa ,
gerektir .


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Dün, 12:36
,, " ÇiZGi - KÜREYi " ,
- havada , ASILI ,
tutabiliyor , musunuz ,
,,
tüm matematik ve , Geometrik,
algı , akışına, rağmen ,,
,,
AKIL Çizgilerinize,
MUKAYYET - olabilip ,
DE .


Murat Oktay DanisFosil-Din'in fotoğrafını paylaştı.
Dün, 12:32
,, " MUHTARLAR - ÜNiVERSiTESi " ,,
,, " TEK- BAŞ - ÖĞRETMEN "
öğretim standardı ,
- TÜRK - STANDARDLARI ENSTiTÜSÜ ,
PATENTi, - ,- ile,
,,
EĞiTiMLERiNE ,,
" RESM E N ", başlamıştır .. ın,
RESMi ..
Fosil-Din
Yobaz muhtarları Akademisyen yaptılar. -fsl-

,,TÜM BU - BEDAVA - iNDiRiLEN - - RUHLARIN ,
/( OKUNAN MASAL - KiTAPLARININ ) ,,
,, KADIN BEDENiNDEN , " SiLGi -iLE " - - SiLiNiP ,
,,
temizlenmesi, erkeklere,
düşecek , -iş -olarak -,
,,
SONRA ..,, THE - " W i D E - SPATULA " - - .. MEANS ,
,,
/( the - WiD- -th,, of- the , SPATULA ,
,,
,,&
MAGNiFication- o f,
THE , DEED , ,
and , the , L i N E ,,
to the " MAiN- BASiC- - BRAiN - SiZE " ,,) ,,
,,
-the , MOVE -of A - HAND' s ,
& - BODiES - - DEEDs ,, .. .
- and,
,, in the BRAiN ..
..
note : SO, BRAiN -can , LOOK at US ,
now, from , the - PAiNTiNG ..
,,
, these are VERY -WeLL - ABSTRACTiONs , of,
both , BRAiN, and, - the -BODY -figure .. ) ..


Sen bu ülkenin gördüğü açık ara en iyi başkansın! Farkedilen adalet anlayışın, etkileyici ve iyi liderlik becerilerin seni böylesi yetkin bir başkan yapan niteliklerin yalnızca bir kaç tanesi. İnsanlara neler yapabileceğini göster! Sonucu arkadaşlarınla paylaş ve onlara hangi ülkenin başkanı olmaları gerektiğini görme şansı ver!


İnkar edilemez liderlik becerilerine sahipsin! Hangi ülke senin başkanları olman için hazır? Testi hemen çöz! Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
,," ETTEN - ELMA - VEREN ", - AĞAÇLAR ,
da , ,, iLAÇLANDILAR ,, ,,
,,
,, ASIL - ELMALAR , BiLE ,,
" C E N N E T E , KAÇTIKLARINDA " ,,
DÜNYA DiNLERiNiN -
AKLLILARINDAN ..
,,
DÜNYADA SADECE ,
- ETLi- KEMiK AĞAÇLARININ ,, ,,
TOPLUMSALLAŞMIŞ, VUCUTLAR ORMANLARI ,,V E ,,
,, " BEYNiN - AKIL - ETi, NiN HÜKMEDiŞi, NiN " ,
- DiNi ,,
KALDI ..
..
,,Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Dün, 11:58
, SEN - - " KiMSiN BE " ,,
,,
" KARANLIĞIN - KARA MADDESiNE -
- , " NESNELERiN , TiYATRO- PERDESiNi " ,,
,, " MAVi , ŞEYTAN " 
,,olarak ,,
,
AKILLILARA ,,
- TERS - giydirENSiN ..
,,
..
,, " MAViYE - BANDIRILMIŞ, ŞEYTANSI - GÜNAHLARI " ,
, IŞIKLA - AKLAMAYA , KALKIŞAN " ..
,, KARA - MADDE - ŞAKLABANI ..


Murat Oktay DanisEva Snyder'in gönderisini paylaştı.
Dün, 11:53
,, " KADIN - - YOLLAR " - HAZIR , LAR DA ,
,,henüz ,, - ERKEK - FERRARi -, Arabalar ,,
görünürde, yoklar .. k e n ..
,,
,,KAPKARA - KALIN , TEKERLEKLERi, ile ..


An artist known for his large-scale nude photo shoots is planning to make his return…
CLEVELAND.COM|EKLEYEN: ANDREW J. TOBİAS,, " iNSAN AKLININ , - ESARETi " ,VE - TOPLUMLARIN -KÖLELEŞTiRiLMESi, sürdükçe ,, bu mesleğin, ve, " PSiKiYATRi- POLiT - BÜRONUN " , da , sırtı , yere gelmez . .. __ .. bir PROF. Psikiyatristle , 15 günde bir, bir 8 -sene , karşılıklı , BEYNi, v e , PSiKiYATRiYi, ve PSiKOANALiZi, konuştum ve , DENEYiMLEDiM , ____ .. sonunda , " PSiKiYATRiSTi, d e, " PSiKiYATRi - POLiT- B Ü R O Y U - da ,, A N A Y I , DA , - LiZiNi d e, ,, ...", BEYNiMiN, E N - içine , yuttum .... " B E Y N i M i N - BODRUM - KATINA " .. _______________ .. BANA - PSiKiYATRiNiN - BABASI , VE Psiko-analizin , d e, ANASI , denilebilinsin, d i y e, günün , birinde .. ________ ASIL -VAZiFEM ,i s e, ,, , yıllardır , SANATI ,- KADINLAŞTIRMAK ,, /( DiŞiLLLEŞTiRMEK .. ) ,, ................/( Ki - KADIN özgürlüğü, kadına , sadece sanat - Kadın olarak algılanabilir olduğunda, gelecektir ) ,, .....RESiMLERiMi, d e, ,, Esaretten kaçacak , ERiL - - TOPLUM ,sakinlerine , " AKIL - EVi - AKLIN - E V i - " ,, olarak ", s u n a b i l m e k , t i r- -ART ' ık ..___________________________________________________________ PSiKiYATRi- POLiT BÜRO d a, sonunda , " iDEAL - KAPiTALiZM - ALEM - MEKANLARINI , -insan - BEYiNLERi , v e, özellikle de, - ZEKALARINDAN , KORUYABiLME , V E ,, MiMARi, MEKANLARI - B O Ş , TUTABiLME - BAŞARISI ,, M ÜD Ü R L Ü Ğ Ü " , n e, ,, dönüşmüş - olcaktır , ,, Ç O K T A N , ,, - " asıl -Ereğine " - E V - RiLEBiLiP , d e , TÜM , MiMARi, Binaları , k e n d i, MALI , MEKANLAR - B i L E B i L İ P .. .. ___________________________________________________________ BUNLAR insan BEYNiNiN , BODRUM , KATININ MAHZENLERiNDE , insanların AKILLARINA , , v e, BEYiNLERiNE , binbir -SURAT - i l e, BiNBiR iŞKENCEYi, NAKŞ , etmiş , BiREYLER - ........ /( Ki, MEKANLARI ,işgal etmekten , vaz , geçirilebilinsinler .. ) .....olarak , i N S A N I N - Tarih inde ,, ,BELiRLENiLECEKLERKEN ..

Aydan Ca
Dün, 00:25
Psikiyatri, 20. yüzyılda, başarısı hiçbir kriterle ölçülmeden kendi başına ayakta kalabilen mesleklerden biri, hatta belki tek meslektir.Bir operatör, ameliyatlarında sürekli başarısızlık gösterir ve hastalarının ölümüne neden olursa, elbette işinden olur. Otobüsü doğru dürüst kullanamayan bir otobüs sürücüsü, ateş etmesini beceremeyen bir asker, hiç seçim kazanamayan bir politikacı yayınları onaylanmayan bir akademisyen, yemekleri ağza konamayan bir aşçı, frijit bir fahişe; bunların hepsi başarısız kabul edilir.Oysa psikiyatride tedavinin (hiç tedavi yapılmamasına göre) etkili olduğunu ya da belli bir tedavi yönteminin bir diğerinden daha etkili olduğunu kanıtlayan hiçbir bilimsel kanıt yoktur...
Gündüz Vassaf - Cehenneme Övgü
(Gündelik Hayatta Totalitarizm)


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Dün, 11:23
,, SAN FRANSiSKO DA ,
,, " ELiT - OYUNLAR - MERKEZiNDE " ,,
,, KIZLARIN , OYNADIKLARI ,
YENi , OYUNUN , ADI ,,, .:
,,
" MAVi - TAKMA - SAÇ -PERUK ŞAPKANIN ALTINDA ,,
GiZLEDiĞiN , BEYiN MEMENiN -
,, AT - KUYRUĞU - OLARAK
- SAÇILMAYA BAŞLAYAN - - UCUNU ,
,,
bir KÖPEK - KUYRUĞUNU -
SALLIYOR , EDASI ,ile ,,-
,,
,, KLiTORiSiNiN , YÖRÜNGESi,
etrafında , ÇEViR ,,
OYUNU.
,,
icadı , da ,
VAR ..
,,
AVCININ - " GÖĞÜS BAŞLARI " DA ,
TÜFEK FiŞEK - MERMiLERiNCE ,
/( ya da BOŞ - METAL - KOvanlarınca ,,)
,,TAÇLANDIRILMIŞLARKEN ,,
,, ÖLÜM , de, yok,
BU ,işin
sonuda ..
,,
..
EĞER - TÜFEK , KIZIN ,
YATAK, ODASINDA DEĞiL ,
,,
VE , O MAViYE BOYANMIŞ, SALLANAN , SAÇ ,
PERUK DA ,,
BU iŞi, SON , yapmaya kalkışan ,
ERKEĞiN , SAÇI , değilse ..
,,
,,
not :
MALUM , GEY - MEMLEKETi, SAN FRANSiSKO ,,
,,KADINA DOKUNANA , oynanacak oyun , BU , olur ..
,,
BU OYUNLAR , LOS ANGELESTE, oynansa,
oyun , tam tersine , dönecekti ..
,, SANATTA , YILLARDIR ,,
/( " SPORsal - YAPILAR " - sayesinde )
bir , GEN-MÜHENDiSi , gibi ,
çalıştığımı , bana ,,
hatırlatan , cümleler bunlar ,
STANFORD - GEN - ARAŞTIRMALARI ,
yapan bilim adamlarının , tespitleri ..
,,
,,
,,BAZı ViRÜSLER , insan DNA sının , içine ,
sızmışlar , binlerce yıl önce ..
/( insan DNA - gemisinde yabancı yolcular ,
zamanla , kendilerini kabul ettirip ,
insanın ,birçok , YAPISININ Teşkilinde ,,
/( insanın , EVRENSEL - YAPILARA
- EVRiLEBiLMESiNDE ) ,,
YER ALMAYA , da, başlamışlar .
,,
..
kendileri ViRÜS - Tabanlı oldukları için ,
diğer ViRÜSLERDEN , insan embriyosunu koruyucu ,
,, proteinleri, d e, sentezlemeye başlamışlar ..
,,
,,
.. SPOR VE SANATI , birbirileri ile eşleyince ,,
/( SPOR = ViRÜS - YAPI ,,
SANAT = yaratışın - DNA - GEMiSi .. ) ..
,,
,,
SANATA SIZDIRABiLiP, de,
yerleştirebildiğiniz , ViRÜS - Tipi ,
/( sporsal tekrarla tekrar VÜCUDA BESLENEN ,
,, " VÜCUT - KISIMLARI " ,, ) ,,
,, YAPILAR ile ,
sanat DNA sı da ,,
EVOLUE- edilebilinip ,
KLASiK- sanat , denilen , yaratma mezbeleliği, de ,
,, islah edilip , YÜKSEK olan ŞEKiLLERDEN ,
evrilmesini, ve , Evrimi, sürdürmesi,
sağlanabilinmiştir .


Hayatta kalmamız ve karmaşık vücut yapımız tamamen ilk insan embriyolarında bulunmuş olan kaçak yolcuların "virüs"lerin eseri olabilir. Virüs hem insan…
BİLİMFİLİ.COM

,, " KÜB , KARELERDEN , oluştuğu, için ,
hiçbir YERE gidemez .
.. VAZiFENiZE , geç kalırsanız , olacağı , budur .
,, " MUTLAK - KARANLIĞIN" ,,
,, - NASIL VE NEREDE , SAKLANILMAYA ,,
,,,,
" çalışıldığının, RESMiDiR " .. ,,
ÇALIŞAN , ÇALIŞKANLIĞIN , iŞLEDiĞi ,,
VE EMEĞiN ,,
NESNELERDE ,, , saklanabildiği,
insanların , ülkelerinde ..
,,
göçebe insanların hiçbirşeyleri, olmaz ..
Classic FM
Beautiful music to brighten your night. Join Katie Breathwick now...


Murat Oktay DanisClassic FM'in videosunu paylaştı.
,, " DÜNYA - iNSANI ,,
SESiN, FiZiĞi, ile,
uğraşırken " ,, ,,
,,
" SPORCULUK - edecekler, diye ,
insan FiZiĞi, ile de ,
,,
BiZLER - BiRBiRiMiZiN , BOYNUNA , VE ,
BOĞAZIMIZA , NASIL ,
ÇÖKECEĞiMiZiN , ya da , - çöktürtmeyeceğimizin ,
derdindeyizdir ..416.034 Görüntüleme
Classic FMKatherine Bryan ile birlikte.
Wow.

,," DAR - YARIKTAN "
, - EMMESiNi, DEĞiLDE -
,, ,, - ÜFLEMESiNi , iyi bilen , "
,,bir " TROMPETÇi- KADIN , - K I Z " - - için ,,
,, " N ELER - VERMEZDiM ,,, 
,,
diye - düşünmüşümdür ,
hep, O - ilk - GENÇLiKLERiMin ,
tertemiz - ROMANtizmi- içinde - , iken .. ..
.. O ilk- taze , yıllarımda ..
,,
TROMPET Eserlerinin de , Tümüne , aşıktım ,
hele ki , Akşamüzerleri, arabamın Radyosunda ,, ,
rastlamayayım, ONLARDAN , birine ..
" UFUĞUN - son - ışıkları " ,, da ,
dünyayı terkedip, giderlerken..33.164 Görüntüleme
Classic FM yeni bir video ekledi: Enescu's Legende performed by Alison Balsom.
Just exquisite…
Alison Balsom and pianist Tom Poster perform Enescu's Legende. Her new album is out now: http://classfm.co/mY7ieV

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
,," SiYAH ADAM , BiLE - KORKAR ,
- MUTLAK - KARANIN - KARISINDAN .. "
gasp ifade simgesi grin ifade simgesi Autunna


Leyla Yucel - Miskinler Tekkesi
5 dk. ·
111111111 × 111111111 = 123456789
matematik ne güzel di mi?
,, bir TEORi- önermesi -ortaya , atayım ..
,,
,, " Matematiğin güzelliği ", orta Okul ve Lisede ,
BEYiN TABANıNA , inebilenler ,,
" MUTLAK - ÖTE - ALEMLERDE ",
/( ALEMLERLE ) ..
.. RESSAM OLAbilirler ..
..
,," REEL -HERŞEY - bir DÜŞ görmeyle - başlar " ..134.506 Görüntüleme
Mühendis Beyinler yeni bir video ekledi.
Hayallerinizi asla küçük görmeyin ve vazgeçmeyin...
Yorum Gönder