4 Mayıs 2016 Çarşamba

,,4-MAY- 2016 ..Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
6 dk.
.... " G O O O O O O O L " ..Avustralyalı fizikçiler ünlü bir deneyi yeniden canlandırıp, kuantum fiziğinin tuhaf öngörülerini ve gerçekliğin doğasını onayladı. En küçük ölçekte, birisi ölçene dek ortada gerçeklik denebilecek bir şey yok.

Gerçekliğin ölçülmeden önce var olmadığı deneysel olarak kanıtlandı. Genel mantığımıza göre bir nesne içsel olarak özünde ya dalga gibi olmalı ya da...
BİLİMFİLİ.COM
BeğenDaha fazla ifade göster
Yorum Yap
Yorumlar
Yiğit Bedirbeyoğlu Cihan'la biz şerefsizim bulmuştuk bunu smile ifade simgesi
BeğenYanıtla26 saat
Leyla Yucel nasıl buldunuz? anlatın bakalim.
Ismail Akyagci Çoklu evrenlerle ilintili olabilirmi bu konu?
Yiğit Bedirbeyoğlu Leyla hocam öyle enteresan bir evrende yaşıyoruz ki, her şey garip aslında. Bu dünyada gözlerimizi açıp bir şeyler görmeye başladık ve hiç yadırganmadık. Çünkü genler yoluyla aldığımız miras bunu yapmamıza izin vermedi.

Aramızda kaç kişi vardır bu durumu yadırgayan? Hadi be bu ne lan böyle nereye geldik biz diyen? Sıfır.

Peki bu kollektif bilincin oluşması için ne tür bir materyal gerekli? Higgs bozonu gibi bir sır mı?

Niye mesela Leyla Yücel'in araba olarak gördüğünü ben de araba olarak görüyorum?

Biliyoruz ki evrimsel süreçte tek bir insandan üremedik. Peki ya neden bilinçsel bir çeşitlilik olmadı?

Hepsi bir yana, bu bilince sahip olmak için ve aynı zamanda da yaşam dediğimiz formda yaşamaya devam etmek için gereken organlar neye göre bu kadar koordine hareket edebiliyor?

BeğenYanıtla56 saat
Leyla Yucel benim için şu ana kadar en ama en sıkıntılı konu: BİLİNÇ. hala B harfini bile çözemedim. işin kötüsü, hakkinda okudukça ve düşündükçe de daha da anlasilmaz oldu benim için. düşünüyorum ama var mıyım noktasına kadar geldim. varliktan bile emin olamiyorum.
BeğenYanıtla15 saat
Leyla Yucel Gözlemci bir seyin varlığına veya yokluğuna etki etmiyor aslında. ama nesnenin doğasında, gözlenmenin bir etkisi oluyor. gözlenmek, nesnenin doğasını degistiriyor, onun dalga veya parçacık olmasını belirliyor. isin daha da acayibi, gözleyen bilinç olduğunda, sonucun (gelecek), nedeni (geçmiş) etkilemesi de siz konusu. bundan sonrasi benim için sadece o'ha filan oldum seviyesinde açıklanabiliyor. "bilinmekligimi istedim!"
BeğenYanıtla24 saat
Leyla Yucel "utangaç atomlar"
BeğenYanıtla34 saat
Yiğit Bedirbeyoğlu Hocam bilinç beyinle alakalı bir durumsa eğer düşün ; sonsuza kadar giden beyinler olması gerekir. O beynin algıladığını seyreden bir beyin daha ve onunkini seyreden bir beyin daha...
BeğenYanıtla14 saat
Cihan Yenice Mesela isik...
Bir nesneye carpmadan varligindan veya yoklugundan bahsedemiyoruz.

Gozlemci carptigi nesne.
...

BeğenYanıtla33 saat
Murat Oktay Danis ,, B A S i T - MAKROSKOPiK , bakılırsa ,, ______,, ORTAMDA BULUNAN, MADDE /( gözlemci ) , d e ,, D E N E Y - - SiSTEMine , dahil olduğundan ,, ,, onun var oluşu ,VE - Kütlesinin d e, OLUŞU ,, " D e n e y d e- hızı - olan - davrananların " , yapacaklarını , etkileyebilir .. .. B U - garip olmasa gerektir .. _______________________ diğer taraftan ,, , DENEYiN HIZLI PARTiKÜLLERiNiN , /(PARÇACIKLARININ ) ,, İZLEYiCiNiN ,, MADDESiNiN , etkisini , duyabiliyor olma , YETENEKLERiNiN , oluşu , da ,, y i n e ,O -hızlı- parçacakların , " i k i l i - ", duyarlılıkların, onların yapı -özelliklerinden , olması , ile , açıklanılabilinir , görünüyor ..___________________________________________________________ diyelim ki, " iZLEYENiN - MADDESi " , /( ya da - BiLiNÇ - MADDESi " ,,) ,, UZAYI - EĞDi,, v e , " HIZLI -taneciklerin d e -UZAYI , yapılarında , bulundurma , YETENEKLERi, MEVCUT .. _________________-O zaman , hızlı -parçacıkların , , zaten UZAYI EĞEN , bir BiLiNÇ-MADDESi, VARKEN ,, , kendi, bünyelerindeki , ,, " UZAY- YAPISALI " , da , EĞRiLMiŞ -OLACAĞINDAN " ,, , , BU ,, parçacıktaki - - " EĞRi- UZAY- YAPISALI " , ile ,, da , ,, HIZLI PARTiKÜLÜN - YOLU- ve - yönü d e , değişmiş olur .. .._____________________________________________________________________________
Murat Oktay Danis ,,ANCAK , BU , son DENEY , EPEY - fıttırık .. .. /( ancak , lazer ışınları ile üretilen , ikinci , IZGARA ' nın da , UZAYI eğmesinden , bahsedeceksek ,, iki, IŞIK IZGARA arasında geçen kısa zamanda, bile ,, ,, taneciğin, " YAPISINDAKi ", Uzay elemanı , ,, hemen , değişebilmiş, oluyor .. ______ DALGA tabiatını , BU, " UZAY-YAPISALI - olarak - açıkladı , i s e k ,, ,, TANECiK-ÖZELLiĞi, d e, BUNUNLA - ZATEN, OTOMATiK-işleyen , bir, MEKANiZMANIN , ,, uzantısı ,olarak ,, zaten , tüm MEKANiĞiN, içinde, olarak , düşünülebilinecektir .. -------- ___________________________________________________________________Tabii , konuyu , bize söylenildiği, iletildiği, kadarı ,ile , inceliyoruz .. b u r a d a , " ÇIPLAK - iLKEL - BASiT - SADELEŞTiRiCi, " ,, ,, - MANTIĞIMIZLA .. ..
BeğenYanıtla13 saat
Leyla Yucel lanet olsun Murat Oktay Danis, artık seni bir kez okuduğumda anlayabiliyorum... bir sorun var, ya sende ya bende 
Murat Oktay Danis ,,SORUN , BENDE , olsa gerek.. ___,,her halde , benim " BANKADAKi-B O L - PARA " , bitince , " AKLIMIN - AYAKLARI , Y E R E- iNDi " .., ,, REALiTE - L E R i, DE - Konuşmaya ..
Murat Oktay Danis

Yanıt yaz...
Murat Oktay Danis __________..YANi, " ALLAH " , KEŞFEDiLDi, falan , mı, demeliyiz , ____________BU -DENEYE .._____ ,, PARTiKÜL NE - YAPACAĞINA ,KENDiSi, - KARAR - verebilme - yeteneğinde, ise ..____________________________________________________________ /( " ALLAHI - ", i c a t , edenler, Peygamberler değillerse ,, bakalım, MADDE' nin , içindeki, " TOTAL- BiLiNÇ - MADDESiNE " /(/ Yani- ALLAHA ) ,, , bir defa -daha - , -i L K EL - VE - N E T - bir, -K A P I ,, ,, açabilecekler, mi, BU , BiLiM, ADAMLARI .. .. B U - RESMEN, ALLAHLA - TEMAS KURABiLMEK , d e, olur ..________ " VAHiY- Müessesesi " ,, de, " iNSAN- PEYGAMBERLERiN - Transforme edip- TERCÜME - etmelerine ", ,, d e, ihtiyaç, bırakmadan ,işler .. .. " ALLAHLA - KONUŞMA " , ONUNLA - TEMAS , MERKEZLERi, KURULUR .. /( ANONiM - - CAMi-ler, yerine .. V E - CAMAAT - diye , bir, ALLAH - ULEMASININ,, TEŞKİLİNE d e, gerek, olmaz , BU - t e m a s ı , sağ-layacak, olanlar, olarak .. ),, f a l a n ..
Minerva von Rinda YALNIZ ŞÖYLE BİR DURUM VAR, ALLAH HERKESİN VE HERŞEYİN İÇİNDE. VE HER KAFADAN BİR SES ÇIKİY
Minerva von Rinda ALLAHIN BİNBİR HALİ İŞTE
Murat Oktay Danis

Yanıt yaz...
Murat Oktay Danis .. " SONUCUN " - GELECEĞi, ,, " Y E N i Y i ",belirlemesine , _____ gelince , i s e .._______ i Ş T E - Başımızın - BELASI , A S I L , DERDiMiZ , K O N U , - B U .. ____________________________ AKILLI- MiMARLAR - SORUNU , Dünyanın ..___ .. " AKILLI TOPLUM UN , MiMARLARI " , /( Bizler, onları - " Kapitalizmin Mimarları - Patron - AKILLILAR " , olarak da , tanımlarız ,, ) , .. ____ " TOPLUM BASKISI " , DEDiĞiMiZ , " B U - TOPLUMUN - DIŞ- DUVARI ) ,,geleceğin , BU Mimarların , BiLiNÇ ve AKILLARI ,ile ,, BELiRLENMiŞ , olması , iledir .. YANi, sizi bekleyen , bir - TOPLUM - DUVARINA DOĞRU , ilerleyeceksiniz , KENDİ, geleceğinize .._________ V E - B U - MiMAR - BiLiNÇLERiNiN , - iZLEYiCi, olduğu , T O P L U M D A ,, ONLARIN , BULDUĞU , SONUÇLARLA , KARŞI , karşıya , bırakılır, genç, insanların , g e l e c e k , /( VE - Y E N i ) , hayalleri ..___________________ Böylelikle ,,,,, -DENEY -DE- diyor- ki- ,, BELiRLENMiŞ , S O N U Ç L A R ,, i l e, d e ,, Y E N i - olması gerekecek ,olan - zaman ,, , KUŞATILIP , " TOPLUM - MAKiNASI - olarak biçimlendirilir ", insanlar .. ___________ Bir yere kadar TUTARLIDIR , MiMARLARIN , " TOPLUMUN -AKIL- DUVARI ", ENGELi, eğer, " Mükemmel "- TOPLUM , ROBOTLARI , üretilinebilinecekse, i n s a n , ların , bazılarından. _________________________ TOPLUMU VE Mimarlarını , MAKUL, sınırları içinde , gösteren, bir BAŞKA , HUSUS DA ,, ,, " Y E N i " , - gelecek , ,, " V E - H A K i K A T " - ile, uğraşacak , olanların ,, ,, " S A N A T I N - ASIL - MADDE - V E - ORTAMLARININ- bizzat, içlerinde, durabilerek , HAYAL - görmelerinin - D O Ğ R U " - olduğudur .. ________________ ARABESK, olan , DURUM ,ise,, ,, hem ,, " TOPLUM -AKIL -DUVARINI - iMAR -EDiP - yükseltirken " _______,,hem d e, ,, insanın , " SANATSAL - HAMURUNUN " , ve , yapacaklarının ,içine, D E - S I Z M A - N i Y E T i D i R .. ______iktiDAR-ı - suçlamadan , önce , bunun, yüzyıllardır , Kültürümüzün ,, iç sorunumuz olduğunu ,, da , hatırlamalıyız ..___________ e n , başta , ANNE - BABALAR , ÇOCUKLARININ, içine girer, onlar, için d e, düşünür , VE , onları , OKULLARINA - TOPLUM - AKIL - DUVARININ , YÜKSELDiĞi, yere ,göndeririz . İKİSİDE , birden .. O L U R , v e, d e, YAPILIR , AiLE LERiMiZCE ..
Murat Oktay Danis ,, D E M E K K i, B i Z ,___ " MiLLi- TOPLUMCULUĞUMUZ " - olarak ,, " ALLAHÇI - TOPLUM -ROBOTU - iNSANLAŞTIRMACI ", /( Ki, BU - KAPiTAiLiZMiN - EN - MiLLi ", olanı - ol- malıdır ,, .. ) ,, bir YOLU , ANNE -BABALARIMIZIN , BiLiNÇ- MADDESi, yönlendirmesi, i l e, d e ,, " BASBAYAĞININ - B I Y I Ğ I ,, ", s e ç m i ş , bir, MiLLETiZ .. ___________ KRALDAN , KRALCI derler .. KAPiTALiSTTEN, DAHA KAPiTALiST , /( KOYU-KSAPiTALiST ) , d e , B U - OLUYOR ,, ol- MALI , .. .._______________________________________________________________ " MiLLET " - GEREKLi, mi, Y O K S A ,, /( iLLET- Mi ? .) ,,Tartışması vardı , TV- HABER-TÜRKTE,, /( TEKE-TEKTE ).. DÜN GECE .. Liberal- bakan , " PROF. KATIRCIOĞLU " ,ile , " Sayın - ÜSTÜNDAĞ ",, arasında ..MiLLETiN , gerçekliğini , tartıştılar, EVET Bir d e, BENiM " FERRARi ", Lakabı ,ile, sevdiğim, YUSUF-KAPLANIN, iMPARATORLUK -MEDENiYET -PROJESi, MiLLETi, olarak , OSMANLI.. .. __________________BANA , sorulursa , /( ya da b e n , KENDiME - soracaksam ),,KAPiTALiZMiN - ROBOTLAŞTIRACAĞI , i n s a n l a r , D A , /( ROBOT-insanlar ..) , " b i r, ÇEŞiT- MiLLi " , olacaklar .. ilerde .. ________ MiLLiYETÇiLiKLERiNi, üretmiş olan ULUSLAR ,, bir şekilde, bunu , önceden , öngörebilmiş , Uluslarlar .. /( bir NEVi, - Ö N - almayı -istemekteler , BU - TOPLUMCULAR - - gelecekte .. ) .._______________ bakalım hangileri, daha, MiLLi, V E - daha , - MiLLET- VE - MüKEMMEL - insan- ROBOTLARININ , sahibiler ..___________________ MiLLET- ANONiM VE , BÜYÜK , bir, ORGANiZMADIR .. " KAPiTALiZMiN - AĞIR VE BÜYÜK- Ç A P I - geniş - TOPLARI " ,,fethedilecek, y e n i, kaleler, olacaksa ..) ..___________ B U - saatten , sonra , ,, MiLLETi, olsa olsa , KiMLiKLERE , parçalayıp, ayrıştırabilirsiniz , IRKSAL - KiMLiK , Dinsel, MEZHEPLi - olma , Kimliğinden, çok daha , yüksektir, aslına , bakılırsa ...... ,, ancak, MiLLi- VE - MEZHEPLi bir, MiLLETi, ATOMLARINA ayrıştırmaya , kalkışırsanız, KiMLiK- KiMYASI , yerine , " KiMLiK *- SİMYASI ", ile , karşılaşırsınız ..__________________ IRAKTA , olduğu gibi, ARAP, IRAK- MiLLETiNiN , içinde, ATOM , aradığınızda , /( ATOMLAŞTIRDIĞINIZDA ..) ,, K i M L E R - NELER , V E , C i N L E R , E-CiNLER , neler, neler, saçılırlar , PATLATILAN- BOMBALARLA DA , E T - R A F A ..
Yiğit Bedirbeyoğlu Murat Oktay Danis sen neyle yazıyorsun abi elinde kar eldiveni falan mı var?
BeğenYanıtla21 saat
Murat Oktay Danis ,, " basketbol topu " , var .. KLAVYE -ile - ELiMiN , ARASINDA .._________ /( her -gün TOP -atan, , demek ,ki, BASKETBOL -TOPUNU , ELDiVEN - D i Y E - Giyinmekte .. ) ..____O da , KAYIYOR , biraz .. SPOLDiNG- GAME -BALL .. NBA SHOPTAN , 100 Dolara , almıştım ..NEW-YORK -5. Caddede .. ..
Murat Oktay Danis ,, 100 - DOLAR .. = ,, " YÜZÜ -DOLDURACAK - KADAR - YAZI - YAZ , --- F A C E - BOOK , A " .. _______________________________________________________" YÜZ - KiTABINDA " ..________ GENELDE 101 de biten , MAÇ- YAPMAYI , severim , BASKETBOL - OYUNUNDA .. ______________________________/( UNUTULMAMALI ,, Ki, BASKETBOL TOPU DA , bir, KAFAdır , /(BAŞTIR , insan BAŞIDIR ) .. V E - BASKETBOL- Oyunu da , çok Vahşi, bir, oyundur .. --- _ VE - YÜZÜNÜZÜ - ELiNiZLE - TOPA - YÜKLERSiNiZ , atıştan ö n c e ..__________ BU -TOP TUTAN EL,iN - içinde , bir insan YÜZÜNÜ , dolduracak kadar , YAZI , olması , d a, NORMALDiR... ______________ NBA SHOPTA ,, ÜNLÜ -NBA YILDIZLARININ , ELLERi, d e, VAR .. " ISLAK - BETONA , E L - B A S M I Ş L A R " .. _____ orada BENiM ELiME EN, UYGUN - olan , E L , ,, " STiVE - NASH ' i n " , E L i, idi ..
Murat Oktay Danis ,,DEMEKKi, BENiM , ELiMLE - yazdığım yazıları , " STiVE - NASH ", d e, yazıyor, olabilirdir ,, ,, " paralel -EŞ - ve SiMETRiK -Evrenlerde " , veya EVLERDE ,, ,, , ŞU , A N .. .. diye de, bağlayayım ..
Minerva von Rinda "Bu deneyin sonucundan anlaşıldığı kadarıyla, kendi bedenlerimiz de dahil tüm evreni oluşturan kuantum parçacıklar düzeyinde, geleceğin geçmişi etkilemesi mümkündür."
Minerva von Rinda BUNA GÖRE BAZI ANILARIMIZIN SANKİ BİZİM DEĞİL DE BAŞKASINI ANISIYMIŞ GİBİ HİSSETMEMİZİN ASIL NEDENİ BU OLABİLİR Mİ?
,, B A S i T - MAKROSKOPiK , bakılırsa ,, ______,, ORTAMDA BULUNAN, MADDE /( gözlemci ) , d e ,, D E N E Y - - SiSTEMine , dahil olduğundan ,, ,, onun var oluşu ,VE - Kütlesinin d e, OLUŞU ,, " D e n e y d e- hızı - olan - davrananların " , yapacaklarını , etkileyebilir .. .. B U - garip olmasa gerektir .. _______________________ diğer taraftan ,, , DENEYiN HIZLI PARTiKÜLLERiNiN , /(PARÇACIKLARININ ) ,, İZLEYiCiNiN ,, MADDESiNiN , etkisini , duyabiliyor olma , YETENEKLERiNiN , oluşu , da ,, y i n e ,O -hızlı- parçacakların , " i k i l i - ", duyarlılıkların, onların yapı -özelliklerinden , olması , ile , açıklanılabilinir , görünüyor ..___________________________________________________________ diyelim ki, " iZLEYENiN - MADDESi " , /( ya da - BiLiNÇ - MADDESi " ,,) ,, UZAYI - EĞDi,, v e , " HIZLI -taneciklerin d e -UZAYI , yapılarında , bulundurma , YETENEKLERi, MEVCUT .. _________________-O zaman , hızlı -parçacıkların , , zaten UZAYI EĞEN , bir BiLiNÇ-MADDESi, VARKEN ,, , kendi, bünyelerindeki , ,, " UZAY- YAPISALI " , da , EĞRiLMiŞ -OLACAĞINDAN " ,, , , BU ,, parçacıktaki - - " EĞRi- UZAY- YAPISALI " , ile ,, da , ,, HIZLI PARTiKÜLÜN - YOLU- ve - yönü d e , değişmiş olur .. .._____________________________________________________________________________
,,ANCAK , BU , son DENEY , EPEY - fıttırık .. .. /( ancak , lazer ışınları ile üretilen , ikinci , IZGARA ' nın da , UZAYI eğmesinden , bahsedeceksek ,, iki, IŞIK IZGARA arasında geçen kısa zamanda, bile ,, ,, taneciğin, " YAPISINDAKi ", Uzay elemanı , ,, hemen , değişebilmiş, oluyor .. ______ DALGA tabiatını , BU, " UZAY-YAPISALI - olarak - açıkladı , i s e k ,, ,, TANECiK-ÖZELLiĞi, d e, BUNUNLA - ZATEN, OTOMATiK-işleyen , bir, MEKANiZMANIN , ,, uzantısı ,olarak ,, zaten , tüm MEKANiĞiN, içinde, olarak , düşünülebilinecektir .. -------- ___________________________________________________________________Tabii , konuyu , bize söylenildiği, iletildiği, kadarı ,ile , inceliyoruz .. b u r a d a , " ÇIPLAK - iLKEL - BASiT - SADELEŞTiRiCi, " ,, ,, - MANTIĞIMIZLA .. ..____________________________________________________________________
,,
__________..YANi, " ALLAH " , KEŞFEDiLDi, falan , mı, demeliyiz , ____________BU -DENEYE .._____ ,, PARTiKÜL NE - YAPACAĞINA ,KENDiSi, - KARAR - verebilme - yeteneğinde, ise ..____________________________________________________________ /( " ALLAHI - ", i c a t , edenler, Peygamberler değillerse ,, bakalım, MADDE' nin , içindeki, " TOTAL- BiLiNÇ - MADDESiNE " /(/ Yani- ALLAHA ) ,, , bir defa -daha - , -i L K EL - VE - N E T - bir, -K A P I ,, ,, açabilecekler, mi, BU , BiLiM, ADAMLARI .. .. B U - RESMEN, ALLAHLA - TEMAS KURABiLMEK , d e, olur ..________ " VAHiY- Müessesesi " ,, de, " iNSAN- PEYGAMBERLERiN - Transforme edip- TERCÜME - etmelerine ", ,, d e, ihtiyaç, bırakmadan ,işler .. .. " ALLAHLA - KONUŞMA " , ONUNLA - TEMAS , MERKEZLERi, KURULUR .. /( ANONiM - - CAMi-ler, yerine .. V E - CAMAAT - diye , bir, ALLAH - ULEMASININ,, TEŞKİLİNE d e, gerek, olmaz , BU - t e m a s ı , sağ-layacak, olanlar, olarak .. ),, f a l a n ..
,,
.. " SONUCUN " - GELECEĞi, ,, " Y E N i Y i ",belirlemesine , _____ gelince , i s e .._______ i Ş T E - Başımızın - BELASI , A S I L , DERDiMiZ , K O N U , - B U .. ____________________________ AKILLI- MiMARLAR - SORUNU , Dünyanın ..___ .. " AKILLI TOPLUM UN , MiMARLARI " , /( Bizler, onları - " Kapitalizmin Mimarları - Patron - AKILLILAR " , olarak da , tanımlarız ,, ) , .. ____ " TOPLUM BASKISI " , DEDiĞiMiZ , " B U - TOPLUMUN - DIŞ- DUVARI ) ,,geleceğin , BU Mimarların , BiLiNÇ ve AKILLARI ,ile ,, BELiRLENMiŞ , olması , iledir .. YANi, sizi bekleyen , bir - TOPLUM - DUVARINA DOĞRU , ilerleyeceksiniz , KENDİ, geleceğinize .._________ V E - B U - MiMAR - BiLiNÇLERiNiN , - iZLEYiCi, olduğu , T O P L U M D A ,, ONLARIN , BULDUĞU , SONUÇLARLA , KARŞI , karşıya , bırakılır, genç, insanların , g e l e c e k , /( VE - Y E N i ) , hayalleri ..___________________ Böylelikle ,,,,, -DENEY -DE- diyor- ki- ,, BELiRLENMiŞ , S O N U Ç L A R ,, i l e, d e ,, Y E N i - olması gerekecek ,olan - zaman ,, , KUŞATILIP , " TOPLUM - MAKiNASI - olarak biçimlendirilir ", insanlar .. ___________ Bir yere kadar TUTARLIDIR , MiMARLARIN , " TOPLUMUN -AKIL- DUVARI ", ENGELi, eğer, " Mükemmel "- TOPLUM , ROBOTLARI , üretilinebilinecekse, i n s a n , ların , bazılarından. _________________________ TOPLUMU VE Mimarlarını , MAKUL, sınırları içinde , gösteren, bir BAŞKA , HUSUS DA ,, ,, " Y E N i " , - gelecek , ,, " V E - H A K i K A T " - ile, uğraşacak , olanların ,, ,, " S A N A T I N - ASIL - MADDE - V E - ORTAMLARININ- bizzat, içlerinde, durabilerek , HAYAL - görmelerinin - D O Ğ R U " - olduğudur .. ________________ ARABESK, olan , DURUM ,ise,, ,, hem ,, " TOPLUM -AKIL -DUVARINI - iMAR -EDiP - yükseltirken " _______,,hem d e, ,, insanın , " SANATSAL - HAMURUNUN " , ve , yapacaklarının ,içine, D E - S I Z M A - N i Y E T i D i R .. ______iktiDAR-ı - suçlamadan , önce , bunun, yüzyıllardır , Kültürümüzün ,, iç sorunumuz olduğunu ,, da , hatırlamalıyız ..___________ e n , başta , ANNE - BABALAR , ÇOCUKLARININ, içine girer, onlar, için d e, düşünür , VE , onları , OKULLARINA - TOPLUM - AKIL - DUVARININ , YÜKSELDiĞi, yere ,göndeririz . İKİSİDE , birden .. O L U R , v e, d e, YAPILIR , AiLE LERiMiZCE
,,
,, D E M E K K i, B i Z ,___ " MiLLi- TOPLUMCULUĞUMUZ " - olarak ,, " ALLAHÇI - TOPLUM -ROBOTU - iNSANLAŞTIRMACI ", /( Ki, BU - KAPiTAiLiZMiN - EN - MiLLi ", olanı - ol- malıdır ,, .. ) ,, bir YOLU , ANNE -BABALARIMIZIN , BiLiNÇ- MADDESi, yönlendirmesi, i l e, d e ,, " BASBAYAĞININ - B I Y I Ğ I ,, ", s e ç m i ş , bir, MiLLETiZ .. ___________ KRALDAN , KRALCI derler .. KAPiTALiSTTEN, DAHA KAPiTALiST , /( KOYU-KSAPiTALiST ) , d e , B U - OLUYOR ,, ol- MALI , .. .._______________________________________________________________ " MiLLET " - GEREKLi, mi, Y O K S A ,, /( iLLET- Mi ? .) ,,Tartışması vardı , TV- HABER-TÜRKTE,, /( TEKE-TEKTE ).. DÜN GECE .. Liberal- bakan , " PROF. KATIRCIOĞLU " ,ile , " Sayın - ÜSTÜNDAĞ ",, arasında ..MiLLETiN , gerçekliğini , tartıştılar, EVET Bir d e, BENiM " FERRARi ", Lakabı ,ile, sevdiğim, YUSUF-KAPLANIN, iMPARATORLUK -MEDENiYET -PROJESi, MiLLETi, olarak , OSMANLI.. .. __________________BANA , sorulursa , /( ya da b e n , KENDiME - soracaksam ),,KAPiTALiZMiN - ROBOTLAŞTIRACAĞI , i n s a n l a r , D A , /( ROBOT-insanlar ..) , " b i r, ÇEŞiT- MiLLi " , olacaklar .. ilerde .. ________ MiLLiYETÇiLiKLERiNi, üretmiş olan ULUSLAR ,, bir şekilde, bunu , önceden , öngörebilmiş , Uluslarlar .. /( bir NEVi, - Ö N - almayı -istemekteler , BU - TOPLUMCULAR - - gelecekte .. ) .._______________ bakalım hangileri, daha, MiLLi, V E - daha , - MiLLET- VE - MüKEMMEL - insan- ROBOTLARININ , sahibiler ..___________________ MiLLET- ANONiM VE , BÜYÜK , bir, ORGANiZMADIR .. " KAPiTALiZMiN - AĞIR VE BÜYÜK- Ç A P I - geniş - TOPLARI " ,,fethedilecek, y e n i, kaleler, olacaksa ..) ..___________ B U - saatten , sonra , ,, MiLLETi, olsa olsa , KiMLiKLERE , parçalayıp, ayrıştırabilirsiniz , IRKSAL - KiMLiK , Dinsel, MEZHEPLi - olma , Kimliğinden, çok daha , yüksektir, aslına , bakılırsa ...... ,, ancak, MiLLi- VE - MEZHEPLi bir, MiLLETi, ATOMLARINA ayrıştırmaya , kalkışırsanız, KiMLiK- KiMYASI , yerine , " KiMLiK *- SİMYASI ", ile , karşılaşırsınız ..__________________ IRAKTA , olduğu gibi, ARAP, IRAK- MiLLETiNiN , içinde, ATOM , aradığınızda , /( ATOMLAŞTIRDIĞINIZDA ..) ,, K i M L E R - NELER , V E , C i N L E R , E-CiNLER , neler, neler, saçılırlar , PATLATILAN- BOMBALARLA DA , E T - R A F A ..
...
..
..
..

Gerçekliğin ölçülmeden önce var olmadığı deneysel olarak kanıtlandı. Genel mantığımıza göre bir nesne içsel olarak özünde ya dalga gibi olmalı ya da...
BİLİMFİLİ.COMMurat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
19 saat
" ÇiFT - TEL-IZGARA - SiSTEMiNDE ,
- GÜN - IŞIĞININ , GiRiŞiMi ".. :
,,
,,
,," küçük JOE da bilmedi " 
,, KiM BU YAA ,,
ARTiST M i ..
,,..
/( CEM YILMAZ - TiRADI -
MAX KART-Cinema
7-Lira, ART-İZLERi ..) ..
.
BELKİ, " BU " , ,,
,, HATIRLAMANIZA , YARDIMCI ,
olabilir .


,," BENDE - ÇOKTANDIR " ,
BÖYLE OLDUĞUNU -
,,
düşünmekteyim ..

Bilinç maddenin bir hâli olabilir mi? Geçtiğimiz aylarda Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden kuramsal fizikçi Max Tegmark bu yeni düşünce biçiminin...
BİLİMFİLİ.COM


" MUTLAK - KARE " ,
4- İLE , 4 E ,
BÖLÜNÜRKEN ..
,,
NOT :
iLE DE ,
,,beyaz , NOKTALAR ..


,,PiCASSO- ,, " ÇOCUK , G i B i " , olabilmek , için ,
,, " KALEMi , en ucundan " , tutarken ..
..,, " SALVADOR DALi yi " ,
/( DELi - SALVADOR LUYU ) ,,
görmedim, ben ,
diyecek olanlar , için ..
..
hem de KENDi, DiLinin , KELiME - YAPILARI ,
içinde ..

this is my first attempt of making a video with iMovie 08, its some parts of the Salvador Dali documentary "Salvador Dali: Genius or Madman?"
YOUTUBE.COM

,,ŞAPKANIZ - VARSA ,,
,,
bir - BiNADASINIZ ,
,, bir - - " MEKAN - iÇİNDESiNiZ " ..
hem d e, başınız TAVANA - eriyor .
..
..
,,
bir ŞAPKA , e' din ' i n ,,
/( KISA - YOLDAN ) ,,
,,
EĞER BiR - MÜLK
- - E- DiN ' E Miyorsanız .
..


,," DÜĞÜM - OLMUŞ, MESELELERiMiZiN "
- ÇÖZÜLME - A N I " ..
/( TÜM - içiçeleşmişliklerimizin. ) ..
,,
acaba , birbirimizin ,içinden, ÇITIĞIMIZDA ,
/( Ki- B U - MiLLETiN ,,
-MiLLi- MALIMIZIN -
ÇÖZÜLMEsi, işlemidir ) ..
,, BiZLER , KiMLER , olacağız ..
,,
NE - TÜR - V E TiP , MUTANTLAR ..
/( IRAKA - BAAKIN , TÜM - MUTANTLAR ,
ortalığa, saçıldı ,
MiLLET - OLMAK , çökertilince ) ..
..


1.523 Görüntüleme
Evren Duygu
4 gün içinde Bursa, Antep ve Diyarbakır Jandarma Karakoluna canlı bomba veya araçlara yüklenen tonlarca bomba ile saldırı oldu. Bu işler ilk başladığında 3 ayda bir oluyordu. Sonra haftada bire döndü. Şimdi ise her gün bomba patlıyor ve roket atılıyor, canlı bomba veya araç patlıyor . Sadece dün 7 şehit, 60'dan fazla yaralı verdik. Bugün 2 şehit ve Kilis'e atılan 2 roket var. Alışmayalım diyorduk ya, çoktan alıştık. Bir tane şehitin ismini bilen olduğunu zannetmem. İşid, Pkk saldırıyor. Yaz ayları geldi ve çok daha fazla olacak bu olaylar. Özelikle tatil yöreleri olmak üzere her yer risk altında. Erdoğan ülkeyi öyle bir hale getirdi ki; her kesim birbirinden nefret ediyor. Şehitler, bombalar timeline'da akıp, geçiyor. Ülkenin bu halinde Meclis tekme tokat kavga ediyor. Yakında Hdp'liler dokunulmazlık dosyasının kaldırılması ile içeri atılacak. Hdp baraj altı, Mhp kongresine müdahale ediliyor, mahkeme vasıtası ile önüne geçiliyor. Mhp baraj altı. Chp ise bir tarafa yönelse; terorist, öbür tarafa yönelse ise bu işin sorumlusu konumuna getirildi. Ağustos'ta muhtemelen erken seçim olacak. Erdoğan bir anda damadını Başbakanlık koltuğuna oturtacak. Ülkenin bu ayrışmış, parçalanmış halinde yine yüksek oy alacak ve Başkanlık için yeterli desteği aldığını söyleyip, referanduma gidecek. En üzücüsü de ülke bu halde iken tatilden dönmeyen ya da 'aman yeter artık seçim' diyenleri hep beraber görücez. Üstelik de Irak ve Suriyeli mültecilerin halini bizden daha net gören kimse yok. Kırk yılda bir ''ama'' diyen Davutoğlu'na bile dayanamadı.Erdoğan senelerdir yan yana gelmeyi beceremeyen halkı öyle bir ayrıştırdı ki; artık toplanmak,birleşmekte çok zor. Bu şartlarda Anayasa peşinde koşuluyor. Meclis kavga ediyor. Vahşet dört bir yanımızı sardı. Şunu da söylemek lazım. Erdoğan başkanlık ve seçim kavgasını artık Ensar, imam hatip ve islam derneklerini radikalleştirerek yürütüyor. Bu alanda da çatışmalar artacaktır.
En son da şunu söyleyim. Aslında en büyük hatayı Gezi'den sonra Erdoğan'ın yıkılmadığını görüp, muhalefetteki parti başkanlarını indirmeye çabalamalıydık.. Belki o zaman bir şeyi değiştirebilirdik.,, ÖNLEMiNiZi , YANINIZA , aldınız , m ı ,,
/( ,,ÖRSÜNÜZÜ VE DE - ÇEKiCiNiZi ) ..
,,
birisi size - " YÜZÜNÜ " ,,
, gönderiyor ..
,,
..
onların tekrardan , biribirilerine - yapıştırılıp,
yeniden , dövülüp - ŞEKiLLENDiRiLMESi,
gerekecek ..
..
" YÜZÜMÜZ - başka , nasıl YENiLENiR , k i.. ) ..

,, " DUYGULARINIZ " ,
ASLINDA ,,
,,
ENiNiZi, V E , BOYUNUZU ,
,,
,, değiştirerek , ELDE ettiğiniz ,
ifadelendirmelerinizdirler ..
,,
..
NOT : EiNSTEiN , Denklemlerinde,de,
,,ışık HIZI, aşılınca ,
" EN - VE - BOY-oranı,
değişirler ,
maddede ..
..
,," ADAM - B E N - iNANIYORUM - D i Y O R " ..
,,
görünüş ,ise ,,
" BEN , KENDiSiNi KUŞ- sanan , YÜRÜYEN ,
bir, KELEBEĞiM , olsa - olsa " ,
diyor ..
,,
n o t :
görünüşe aldanalım , mı ,
aldanmayalım, mı ..

,, " E N - BÜYÜK - YALAN " , ,, " ASIL - Y I L A N " ,, ,, İDEAL-Kapitalizm , DEĞERLERi -/(Ki- bunlar -iM-PARA TORLUĞUN , D e ğ e r, sistemidirler , TüM - FELSEFEDE DE , PERMENiDESLE - bşlayan - VARLIKÇILIK ,, iDEALiST - FELSEFE..) ../( Ki, bunun diğer tarafı- SOSYALiZM i, VE HERAKLiTOSLA - başlayan , DEĞiŞMECiLiK ..) ..______________i l e, SOSYALiST , değerleri ,, AYIRACAK, S I N I R I , çizmemektedir .. ____________________________________ YANi, FELSEFEYi, aslında , TÜMDEN , ikiye ayıran , " biR - SINIR-ÇiZGiSiNi " , bir TÜRLÜ, NETLEŞTiRMEYE , yanaşmamaktır .. .. /( sanki, insan uyanacak ve , i n s a n ı n , özgür - ve uykuda -yaşanan - g ü z e l - bilinçsizce - yaşanan - " hayat - maceracılığı " - bitecek ) .._____________________ BURADA KONUŞTUĞUMUZ , AKIL , V E Z E K A ,KONUSU , da , b e n c e, AYNI - bağlamda .. AKILLI- olmak, evet, KAPiTALiST , bir DEĞERDiR .. .... i Y i , Midir ? , evet, iyidir .. Z E K A , ise,, sosyalist bir değer .. ______________________________________________________________________________________________________________ işin BOKU - ŞURDA - ÇIKIYOR .. AKLI - OLAN , AKLININ yetmediğini düşündüğü yerde, /(ASLINDA AKIL - MÜKEMMELKEN ) ,, Z E K A S I N I , AKLINA , E K L E M E Y E - kalkıyor .. /( KURNAZ - olan- ,, AKILLI- ZEKi ) .. ,, AKILLI olacaksan , sadece AKLINLA - DAVRANABiL .. hemen , ö t e, tarafa , /(sınırın-ötesine ), geçiverme .. TÜM FELSEFE-NEHRiNiN , ö t e - yaka , ÜLKESiNE .._____________ Z E K i, olacak ,insan ,i s e, " E L- EMEĞİ - i l e ", çalışıp, " E N G E L L E R - KARŞISINDA ",, DÜŞÜNECEK , V E , Düşünce içinde, işleyebilen-AKIL-olan- Z E K A ' sını , " düşüncenin - içinden , H İ Ç - ÇIK^' ART' madan " - kullanabilecek .. _____________________ Z E K i, olan da , düşüncenin - içinden , ÇIKIP, da , " iŞi, A K L I - İLE " , tamamlamaya , kalkışmayacak .. YANi, ZEKA- DÜŞÜNCENiN , içinde, iken ,işletilecek, sadece .. ___________________________________________________________ ,, " DEVLETTE - YOLSUZLUK " , yapılması da, buraya varır .. ... YOLU- olan ,için, /( FELSEFE - iKi- TEMEL - Y O L - sunar - insanlara , yürünülebilinecek .. ) ,, iKi, YOL DA , MÜKEMMELDiR .. .. ister , TAMAMEN - AKLINIZI ,,BEYNiNiZi ,, Emekleştirin ,,i s t e r s e n i z, VUCUDUNUZU , E L- EMEĞiNiZi, , V E - Z E K A N I Z I ,, ,,, her ikisini d e, S A F - ve - KATIŞIKSIZ , tutabildiğiniz sürece ,, , " B i R - YOLUNUZ " , VARDIR .. _________________ " D i N - i n s a n - YOLU " - DEVLET - Y O L U ", NA ,, , indirgenebilmişken ,, bu ayrımın - derinleştirilmesi, için, ,, ..... /( DiNLE -DEVLETi, ayırmalısın , çünkü, birbirinin içinden çıkmışlar- zaten, çok kolay - , eklemlenip, DOUBLE-EDERLER , ŞiŞKiNLiĞi , Dini de, DEVLETi, d e, şişmanlaştırırlar ) .. ..... önce LAiKLiK, sonra d a, SEKÜLERiZM , talep , edilir .. ________ BURADA ASIL SAKATLIK , D E V L E T i N -KRALLIKLARA DA , öykünmesidir .. DÜNYA - SARAYLARINDA KRAL -olmayı- TANRININ -DOĞASI, VE - KRALLIĞI d a, destekler, aslında .. _______________ B U - ÜÇLÜ, /( DiN-DEVLET-* KRALLIK ) ,, ,aslında , " i D E A L - KAPiTALiZMiN - iM'PARA' TORLUK ", çağını " , ,,çağırırlar, " AVAZLARININ - ÇIKTIĞI - KADAR - BAĞIRIP- D A " .. .. i M ' P A R A T O R L U K L A R, yerine ,, " T H E - KAPiTALiZM - iM' PARA TOR LUĞU " , getirilecektir .. /( PARA , i l e, d e, B U, i M L E N M E K T E , dir .. , Finans ,PiYASALARI - alanından da . ,, TARiH , KRALLIK ve iMPARATORLUK , REJiMLERi, dönemlerini periyodik - olarak - TEKRAR - E D E R .._______________________________________________________________ .. KAPiTALiZM , v e- ROBOTLARI , geldiğinde, KOL -bücü , kalmayacak , her kes , AKILLI- V E - BEYNi, ile , EMEK üreten,i olacak .. .. orada , BEYNE - ZEKA , katmak, , en AYIP - ŞEY, olacak .. /( AĞZIN VARKEN , KI-Ç-INLA yemek- yemen , gibi - falan.. ) .. .. " A K I L - YÜRÜTMEK , d e ,, onu ZEKANIN , KOL GÜCÜ, ile ötelemekken , " AKIL - YÜRÜTENLER - D E , ", AYIPLANACAK .. / ( Kapitalizmi, VAHŞi - edenler- ,,başkalarının ,işletilmez hale getirilmiş- AKILLARI - yerine - d e,, ,," AKIL-Yürütenler " , değiller, mi ) .. _________ KAPiTALiZM, ÇAĞINDA , ZEKA' nın Kullanılmasına sadece , SPOR VE - SANATIN , v e , BiLiMiN , içinde, olacak, ; ,, çalışacak, olanlarda , izin verilecek .. ... DEVLET - YOLU- ,, ,, DiN- YOLU - i l e- birleştirilip ,, SANATIN ,içinde, " T E K - - OTOBAHN-A " , dönüştürülecek .. .... D E V L E T S E L , düşünmek ,isteyen , SANATIN ,içine , " HAKiKATi ", yerleştirmeyi, başarabilen , " Z E K A - iŞÇiLERi ",, n i n , " SANAT - ÜLKELERiNiN ", /( sanat eseri) , içine , dalacaklar , " düşünceleri -ile- birlikte ) ..__________________________________________________________________ ..
BeğenDaha fazla ifade göster
Yorum Yap
Yorumlar
Murat Oktay Danis ,,N O T : ...... bir SORU .: ..____________ " KAPiTALiZM -iM' PARA TOR LUĞU " ,, SARAY- KRALLIKLARININ - sac - ayağının , TEMEL , direklerinden ,,biri ,, D i N i, de, çökertebilmeli,____ /( -benim -öngörüm- DiN- olmayan - D i N- BUDiZM - KAPiTALiZMiN , TEK-TANRICI - TEK- DEVLETÇi- -D i N L E R , yerine ,, yerleştireceği , RESiMLER - üzerinden , yürütülecekken ) ,, ______ i k e n , KAPiTALiZMiN - TAŞERONLUĞUNA , girişen ,kalkışan ,, /( - KALKINMA- HAMLESiNi - , buna bağlayan) ,, , " - A K Parti " , ,, nin , " D i N C i L i Ğ i ", DiNi, TÜMDEN , yıkmak , üzerine , olmaz , M I ? .... ______________________________________________________________ D i N C i L i K - inancı , ülküselleştirip , , " ÜLKE SEVERLiĞE " , dönüştürecekken , d e. .. AK, Parti ' deki, açmaz ,, ÜLKE- ÜLKÜSÜNE , yönelmiş, olmasıdır .._____ KAPiTALiZM , ÜLKE d e, BIRAKMAYACAKKEN .. .. " D i N C i L i K L E - sulandırılmış,, - DEVLETi " ,, , d e, A B Devletine - , ' ye, bağlayıp , T E K- DEVLETE , katılacağız, giderek , sanırım .. /( Kapitalizmin , iskeleti, olacak tek , devlete .. ) .._____________________________________________________________ not: KRALLIK, DEVLETLERiNiN , en , önemli, özelliği, " KIR-AL , ", HAKLARIDIR .. " KIRAL , KIRAR , V E ALIR .. ...ULUSAL DEVLETLER DE , " KIRAR - VE- ALIRLAR ", kimseye de, sormadan , eğer, iktidara, geldilerse, " bir - kere" .. .. SARAY- değilmidir , herbirimizin EVLERiMiZ .. VE EVDEKiLERDE , sarayın, KRAL - V E - KRALiÇELERi .. D i N - i n , EMRi, ile, EV-LENDiRiLMiŞ, üstelik .. DiN - DEVLET- SARAY , saç ayağı , işletilir olacakken ,, ..____________ Bunların hepsi, " iM ' PARA ' TORLUK - ÇAĞINI - Çağırırlar " .. .. v e , " PARAYA - DOKUNAN , HERKES " de ,, ,b u , imparatorlukça , içerilir .. ::: ........... EliNDE PARA BULUNANLAR , ,, " PARALARI- OLANLAR ", iMPARATORLUKTANDIRLAR .. ::::: .... Paraları olmayıp da , Ülkeleri, olanlar, da , TANRI- KRALIN, , " D O Ğ A " , SARAYLARINDAN , ,, ,, eğer, " KÖYDE- " - , yaşayabiliyorsan .._______________________
Murat Oktay Danis'in fotoğrafı.,,20 tane , gerçeği,
" bir - ORGASM ", ediyormuş ,,
eğer " KADINA BAKARKEN" ,
,, BU , IŞIKLA , BULUŞUYORSA ,
BEYNi, niz ..
/( yani fotografınızı , bir , KADIN ,
EMECEK, OBJEKTiF- MERCEĞiNiN , içindeki,
KARA KUTUYA .ç. )
,,
, diğer taraftan , " YÜZ - TANESi", d e,
AKIL - HASTANELERiNiN ,
bir SEANSLIK, " ELEKTRO- ŞOKUNU ",
karşılamakta ,imiş ..
..
not :
Contemporary Art Institute Art-Act Director Christos Theofilis ,
bildiriyor ..,,TANRININ ,DOĞASININ, MEYVA- SEBZELERiNi, YiYEN,,
,,
" YATAY - - GÜLÜMSEYEN -AĞZINDAN " ,
,,g ö z ü, " K A D I N - YÜZÜNÜ - - görebile-ne " ,,
bir iletişim , gönderisi,
iZLiyoruz ..
,,
YATAY - AĞIZDAN ,,
,, " KAPiTALiZMiN - DİKEY -
-AĞZI - -MUTLAĞIN ,, KAPISINA " ,
gülümseyerek -yönelebilen, ,
/( g ü l ü m s e t e n ) ,, - Ç A ĞR I..
, V E - y a ,,
çağrı ..- g ü l ü m s e y i ş i ..
,,BASiT , bir YARIM -
, " BAŞ, - EĞiŞLE " ..
,,
..
ORADA , MEYVA da , YOK ,
TANRI, DA ,
YEMEK - T E ..
,,
..
A K L I N L A -
AKIL- AĞZINLA -
N E - yiyebilirsen ,
" MUTLAĞIN - K A R E - KAPISINDAN ,, "
HEPSi, - O ,
,, O' R- A D A ..
..
..
,,b e l k -i - D E , ; ,, " ALLAH - OLUR -" ,,
,, " AKLI -iLE MUTLAĞI , biriktirebilen " ..
,,O R A LARDA ..
,,K i M - BiLiR ..
,,
/( BUNU ,bilse bilse,
KiM-YA - cılar, B i L i r .. ) ..
..
,,not :
/( BU sadece , bir -
" ALLAH " -TANIMLAMASI -
DENEMESiDiR ) ..
,, YERE DÜŞÜRMÜYOR ,,
,,temiz , çalışıyor ..Yorum Gönder