5 Mart 2016 Cumartesi

.. 5-March-2016 ..
Murat Oktay DanisGulsin Onay'ın gönderisini paylaştı.
Gulsin Onay
Piyanoda bütün tuşlara basma özgürlüğünüz vardır mesela.. Basına yasaklar koymak bazı tuşlara basmayı yasaklamaya benziyor..

Murat Oktay Danis ,,H Ü R ' R i Y E T L E R L E , Özgürlükler, Ç O Ğ U- kez karıştırılır .. Kimierine göre-,ise, biri diğerinin-Osmanlıcasıymış ..S a v a ş- Meydanında -Hürsünüzdür- ö r n e ğ i n .. ..i n s a n ı- bile- öldürme-h ü r r i y e t i, tanınmıştır- size .. H a l b u k i- insan- öldürmek-asla- bir ö z g ü r l ü k- olayacakken ..____________________________ P i y a n o d a n- her ses- ç ı k m a z..b i r K e m a n-i l e- karşılaştırıldığında, P i y a n o y u .. ..K e m a n- HÜRRiYETÇidir- P i Y A N O- ÖZGÜRLÜKÇÜ .._________________________________________________________ PiyaNO-nun, üzerindeki- çiçekler- d e, ÖZGÜRLÜK- örnekleridirler .. .. Ç ü n k ü- bir LALE- BiTKiSi,, bir Sümbül- çiçeği, açamaz ..H e r- Çiçek-kendi- kulvarında- açar- v e- çeşitli çiçekler, " her çiçek-bitkisinin- her-çiçeği, açabilme- h ü r r i y e t i " , i l e, çeşitlenemez..l e r..___________________________ C AN-DÜN -DARI- bir kere- sinemada yakından- gördüm ..tabii-TV d e d e.. ..EĞER- HÜRRiYETÇİ, i s e n,, ,, - ya da, ,H ü r r i y e t ç i -gazetecilik-yaparsan, ,, karşındakiler- d e- h ü r - hissedebilirler, kendilerini .. ..s a n a - karşı .. __________e ,,, onlar d a- bu yönde- hürriyet- l e r i, olsun, istemektelerse, S E N- d e- H Ü R ,s ü n, O N L A R- D A , H Ü R .. .. F i L L E R- TEPiŞECEK, b i z, özgürlükçülere, d e, " TOZUNU- YUTMAK ", kalacak ..____________________ D i ğ e r-taraftan bakalım, C an- D ü n -dar, İ k t i -d a r -d a n- ayrı düşünen, bir ÖZGÜRLÜKÇÜ, olabilir, m i .. diyelim- ki- öyledir, o zaman- da- " iktidarlarında- -h ü r- olmayı- isteyenlerin " , Ö Z G Ü R L Ü Ğ Ü, göremez m i, -bir-özgürlükçü-, onların- hürriyetlerini .. .. b e n- ÖZGÜĞRLÜKÇÜ-isem, her yerde sadece- Ö Z G Ü R L Ü K L E R İ- görürüm .. .. gözlerime- birileri-hürriyetlerini- de- soksalar, b e n- geri- çekilirim- onların- hürriyetlerini, ,, " onların- ÖZGÜRLÜKLERi ", edebilmeye .. __________________________ Ç ü n k ü- Hürriyet-taraftarları- kendilerine- y e r- a ç a b i l m e k-için- hürriyet savaşçısı- olmuşlar d ı r.. O n l a r a- bolca m e k a n- verebilirseniz, onları da, ÖZGÜRLÜKÇÜ- yapabilirsin .. _____________________________________________________________ savaş-isteyenler d e- savaşacaklardır .. savaşacaklara d a, özgürlük veririz, biz .. .. d e m o k r a t i k- olabilen, geri çekilmesini, d e- bilir ,,ö z g ü r l ü k l e r i, giyindirebilmek-i ç i n, her ş e y e..________ c an- DÜN- dar-,,d a,, savaşı seçiyorsa, o da savaşacaktır .. herbirimiz- gibi .. SAVAŞI- GÜZELLEYEMEZ,, ,, -,, SAVAŞI- -e s t e t i z e- edilemez ../( T E T i K L E R E- ç o k- e s t e t i z e- basarsanız, O savaş, olmaz, da denilemez ) ..savaşı estetize edenler, insan- soyunu da hürriyetlerini d e, yozlaştıracak- olanlardır .. C A N- DÜN-DAR , biraz, savaşı- g ü z e l l e y e r e k, SAVAŞMAYI-S E Ç E N- - isteyen, bir TUTUMUN- sahibi- ,, olarak sivrilmekte,, bence .. __________ HAKiKi- g ü z e l l e m e c i l e r e - e s t e t i k- sosyal- çevrelere, yaslanarak- s a v a ş- etmek,, güzellik-üretenlere, d e, ihanet- b e n c e ..___________ SAVAŞ güzel- değildir ... güzellikle- d e- savaş- yapılmamalıdır ..
BeğenYanıtla126 dk.Düzenlendi
Özlem Eren Bunu okuyan var mı?
Murat Oktay Danis ,,b u n u -yazan- olarak- b e n, okudum .. belki- de- benim- okuma şeklime-uyarlanarak yazıldığı-için- okunulması zor. diğer tarftan- yazı da biraz-spesifik-eksantirik- .herkesi de- ilgilendirmeyecek-türden fikirler değil- mi benim-d  e-o k u m a y ı- istediklerim ..ç ü n k ü .. /( toplumsal- algı-operasyonları dışında- duyan bir kulak-ve -gözüm-olması-gerek..malum ya ben , sanatçı-ressamım ) ..
Murat Oktay Danis N O T : _______
savaş- güzellik-değildir- ancak-
tüm- güzellikler, d e- Savaşlarda,
üretilirler ..
,,

b u- nedenle- savaşı- güzelleyenlerde,
h e p- bir- KAHPE- Y a n, sezinlerim ..
/( n e yapayım- T ' a n r ı, T E N G R i, d e,
b e n i- hassas, v e-
- s e z e bilen, yaratmış .. ) ..
,,,
n o t :
eğer kahpece savaşanlar varsa,
onlarla da- sadece,, " kahpece-savaşılır " -
- özgürlükçüler c e.. ..
,,/( silahlar seçilmiştir- düelloda ) ..

,,
kulvar değiştirmek de- bir başka,
kahpelik- olacaktır- ç ü n k ü ..
,,y a n i- kahpeliklerin hangisi- daha ahlaklı,
bunu- m u- seçmek- zorunda,
bırakılacağız, bi z..
..
B U- kadar mı- mı-
- seçme- skalamızın genişliği .

Mukadder Arslantaş Cok zorlanarak ben okudum.
Murat Oktay Danis ,z o r ,, burada olsun, hayatınızda- olmasın, .. dilerim-Mukadder- Hanım .. 33 sene CSO ya gittim- 2-şer-saatlik-cehennem- azabı,her- hafta .. tüm- haftamı-v e - hayatımı- temizlemiştir,, ,,hafta içinin- v e - tüm hayatımın- t ü m ,,c a n- - sıkılmalarından .. /( yani- zor -ile- sıkıntı-ile nerede mücadele edeceğini d e- seçmelidir , s e ç e b i l m e l i d i r- insan.. )
BeğenYanıtla113 dk.
Mukadder Arslantaş Tesekkur ederim Murat Bey.Sizin yazı şekliniz bir Sanat ve uğraş gerektiriyor.
Ben gözlük kullandıgım için , okumada zorlanıyorum,gözüm agrıyor.Fakat fikirleriniz guzel oldugu icin kendimi zorlayıp okudum.Murat Oktay Danis
 .. v a l l a- E L- VALHALLADA,, ,, ;K e m a n d a, ,, " Piyanonun- notaları nın " ,, seslendirilmesini- istemek- de, biraz, özgürlük-kısıtlayıcı . Piyanoda, tuşa basınca tek s e s, çıkıyor . B U- s e s i- kemandan d a, i s t e m e k- biraz, haksızlık- olmuyor m u .. /( Piyanoda zaten her sese, gerili- bir ayrı tel- beklerken, kemancı- aynı-tellerden- piyano- üretmekle yükümlü- olacak .. ) _______________________________________________________ Kemanın telleri- madem- ki ,,-m e t r i k- değil, ,, h ü r l e r- /( özgür-olmak-yerine-piyano-kutusunun -içinde ),,o zaman- onları- kullanan-k i ş i n i n- d e- hür- olabilip, " n o t a ", olmayan, s e s l e r, üretebilme- hakkı- d a,olabilmeli ..________________________________________________________ T E R S i N İ, söylersek d e, PiYANO- K e m a n- kadar- H Ü R- nasıl- hürriyetle- tanıştırılabilinir ..m e v z u u n a- geliriz .. .__________________ piyanonun- özgürlüğü-ile- Kemanın -hürriyetlerinin- kısıtlanmasının- tersine .. d e m e k k i-Piyanonun içine d e, onda bulunmayan, s e s l e r i, ekleyebilmeliyiz k i, P i Y A N O d a, K e m a n- kadar , H Ü R - olabilsin ..________ P E K i- B U- nasıl- yapılabilinir .. _______ h e r -şeyden- ö n c e- MODAL- KULAK- ARMONiSinden- çıkılacak, ,,en azından- " ATONAL - 12- s e s- sistemine ", temellenilecektir,ki, Piyano- UniForm- standartlara, getirilsin .. _____________S O N R A S I N D A,, K e m a n-ın- ü n i F o r m- TELLERiNiN- - ara s e s l e r i n e- vardırabilmek-i ç i n- olayı ,, Piyanoda, ç o k- sayıda s e s- basmalısınız, k i, " ortalama- s e s l e r l e ", ,, keman- teli- s e s- g e n i ş l i ğ i n e- varabilesiniz .. ..
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=KKDC2n-V1r8KLAVYEDE- H Ü R R i Y E T- denilirse, ,, B U- benim- kendimle savaşa- tutuştuğum, b i r- ALANDIR .. /( yani- b e n- ö z g ü r l ü k ç ü- Piyanoda, d e ğ i l- " hürriyetçi- klavyede " , faaliyet- sergileyenim d i r.. _____ " Y E N i- güzelllikler " - türeyebilsinler- diye- s e s t e , ,, " resimlerime- aktarabileceğim " .. /( B U- tutum- contemporary- bir- e y l e m- çeşitliliğine d e- örnek- teşkil- r d e r..


Murat Oktay Danis ,,H Ü R ' R i Y E T L E R L E , Özgürlükler, Ç O Ğ U- kez karıştırılır .. Kimierine göre-,ise, biri diğerinin-Osmanlıcasıymış ..S a v a ş- Meydanında -Hürsünüzdür- ö r n e ğ i n .. ..i n s a n ı- bile- öldürme-h ü r r i y e t i, tanınmıştır- size .....Daha Fazlasını Gör
BeğenYanıtla2Dün, 16:47Düzenlendi
Özlem Eren Bunu okuyan var mı?
BeğenYanıtla1Dün, 17:03
Murat Oktay Danis ,,b u n u -yazan- olarak- b e n, okudum .. belki- de- benim- okuma şeklime-uyarlanarak yazıldığı-için- okunulması zor. diğer taraftan- yazı da biraz-spesifik-eksantirik- .herkesi de- ilgilendirmeyecek-türden fikirler değil-mi, benim- d e- - o k u m a y ı- istediklerim ..ç ü n k ü .. /( toplumsal- algı-operasyonları dışında- duyan bir kulak-ve -gözüm-olması-gerek..malum ya ben , sanatçı-ressamım ) ..
Murat Oktay Danis N O T : _______
savaş- güzellik-değildir- ancak-
tüm- güzellikler, d e- Savaşlarda,
üretilirler ..
,,

b u- nedenle- savaşı- güzelleyenlerde,
h e p- bir- KAHPE- Y a n, sezinlerim ..
/( n e yapayım- T ' a n r ı, T E N G R i, d e,
b e n i- hassas, v e-
- s e z e bilen, yaratmış .. ) ..
,,,
n o t :
eğer kahpece savaşanlar varsa,
onlarla da- sadece,, " kahpece-savaşılır " -
- özgürlükçüler c e.. ..
,,/( silahlar seçilmiştir- düelloda ) ..

,,
kulvar değiştirmek de- bir başka,
kahpelik- olacaktır- ç ü n k ü ..
,,y a n i- kahpeliklerin hangisi- daha ahlaklı,
bunu- m u- seçmek- zorunda,
bırakılacağız, bi z..
..
B U- kadar mı- mı-
- seçme- skalamızın genişliği .
BeğenYanıtla1Dün, 17:26
Mukadder Arslantaş Cok zorlanarak ben okudum.
Murat Oktay Danis ,z o r ,, burada olsun, hayatınızda- olmasın, .. dilerim-Mukadder- Hanım .. 33 sene CSO ya gittim- 2-şer-saatlik-cehennem- azabı,her- hafta .. tüm- haftamı-v e - hayatımı- temizlemiştir,, ,,hafta içinin- v e - tüm hayatımın- t ü m ,,c a n- - sıkılmalarından .. /( yani- zor -ile- sıkıntı-ile nerede mücadele edeceğini d e- seçmelidir , s e ç e b i l m e l i d i r- insan.. )
BeğenYanıtla123 saat
Mukadder Arslantaş Tesekkur ederim Murat Bey.Sizin yazı şekliniz bir Sanat ve uğraş gerektiriyor.
Ben gözlük kullandıgım için , okumada zorlanıyorum,gözüm agrıyor.Fakat fikirleriniz guzel oldugu icin kendimi zorlayıp okudum.
BeğenYanıtla123 saat
Ammar Şar hürriyet ve özgürlük kavramlarının farklı anlamlar taşıdığı, çok zorlama bir iddia ve bu yazıda ikna edici bir açıklama da bulamadım.. evet bazı kavramların osmanlıca karşılığı ile türkçe karşılığı zamanla farklı anlamlar yüklenerek ayrışmıştır, ama hürriyet / özgürlük ikilisi için henüz böyle bir durum söz konusu değil..

yazının tamamını okumadım diyeceğim, umarım değerlendirmemdeki farklılığı "eksik(!)" okumama baglama kolaycılığına kaçılmaz.. bu kadar yorucu ve fazladan bir algı katkısı olmayan bir yazım ve anlatım tercihini anlamam ve kabul etmem mümkün değil, sanat'a yormam hiç mümkün değil..

tamamını okumadım evet ama, keman piyano kıyaslamasını okudum.. yanlış anlamadımsa birinin perdesiz diğerinin perdeli oluşuna dayandırılan bu karşılaştırmayı da kastedilen anlamda kabul etmiyorum.. keman perdesiz olduğundan piyanoya göre sonsuz (diyebileceğimiz) ses (perde) imkanı verir ama, piyano da iki el on parmak imkanı sunar.. her biri başlıbaşına birer özgür dünya olan, kıyaslanması gereksiz elmayla armut gibi farklı iki sazı özgürlük temelinde kıyaslayıp bir de üstüne dili buna alet etmek, dilin demagojik kullanımına tipik bir örnek olmuş..

12 Eylül '80 öncesi ve ertesinde uzun yıllar cumhuriyet ve tercüman gazetesini birlikte okudum.. bilhassa tercüman yazarlarının çok başvurduğu bir yoldu bu.. militan edebiyatçı ahmet kabaklı başta olmak üzere.. diyelim oktay akbal bir yazısında özgürlüklerden söz ettiyse, özgürlük kelimesini aydın laik kesimin "dar"(!) dünyasına mahkum ederek "gayr-ı millî / uydurma türkçe" ilan edip, "hürriyet"i başka bir yere koymak, böylece sonu bugünlere varan ayrıştırmanın temeline harç taşımak, ahmet kabaklı ve tayfasının temel misyonuydu.. halen de yapıyorlar ya, akit'te yeni şafak'ta sabah'ta her yerde..

ne acıdır ki, cumhuriyet yazarları da bu demagog zihniyetle mücadeleyle tüketmek zorunda kaldılar ömürlerini..

sonuç olarak, yazılarını okumaya çoğu zaman sabrım yetmiyor olsa da değerli bir insan olarak algılayıp saygı duyduğum, zeki ve aydın ve sanatkar ruhlu olduğu apaçık belli olan murat beye bu demagojik tercihi yakıştıramadığımı söylemek zorundayım..

değerlendirmemden ötürü beni ayıplayacaklar olursa, takdirleri başım üstüne..
Murat Oktay Danis ,k e n d i m e- göre ,, E ğ i p- bükmesem, esnetmesem, e p e y c e d e, bir ab' art masam,, inanın , yazı da yazmam .. işin eğlencesi de burada .. Tabii ki, benim e ğ i p- bükmelerim ve e s n e t t i ğ i m- yan- v e - taraflar ,, herkese uygun düşmeyebilir . S o n u ç t a, ben niyetleri- olan-profesyonel siyaset yazarı, falan da değilim .. A s l a- gazete okumam .. Dergi tercih ederim .. inanın bana en az 15 sene olmuştur, elime tek bir gazete almamış- olmam .. Y A Z I- tarzıma gelince, sizin yazımı okuyamamış olmanız boşuna değildir .. S i z i n için yazılmamış bir yazıyı okumuş olma şanssızlığından sizi koruyabilmiş- olmamı, size karşı olan sorumluluğumu yerine getirmiş olmam sayarım .. L ü t f e n Yazımı- resmi- bir Y a z ı- olarak ciddiye almayınız .. Esnetme v e- kavram kaydırmalarım d a, sadece eğlenme içeriklidir l e r..S e v g i l e r i m l e..

Beğen
Yorum Yap
Yorumlar
Murat Oktay Danis ,,ışık fotografların içinden- doğuyor- hissi, ,, uyandırıyor- , senin çektiğin çoğu- fotograflar .. k u ş- tüylerine d e, çok uygun, bu söylediğim- t e m a , sanırım , ..

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
50 dk.
,, " CONTEMPORARY- sanat-a " , dönüşün,
,,
,iLK- i L K E L i .. /(iLKEL ' i ) ..
Murat Oktay DanisÖzlem Ay FanClub'un videosunu paylaştı.
1 saat
,,ANADOLUYU- bundan- çok- daha başka mı,
yorumlamak-gerek ..
bilemeyeceğim ..
..
VALLA_ ,, bunun- yerine- " Damdaki- ",Kemancıyı ", oynayıp,
ortada çukur-var-*yandan-geç- d i y e-
neşesine neşe katabilen,,
" ç o k- çalışmış ",,
e m e k - v e rm i ş ,,
,,
DÜNYADAKi,,
" en- UÇUK- K A Ç I K- CEMAT i "
T i y a t r o- diye- oynayan
,,
- M U S EVi' Cemaatini- ,
i z l e r i m ..
..https://www.facebook.com/yaakov.lederman/videos/10207889474610335/
,,
,, ç e k i- düzen vermeyecek,miyiz,
bu topraklarda, kendimize ..
674.299 Görüntüleme
Özlem Ay FanClub yeni bir video ekledi.
22 Ocak
✔Hafta sonu geldiğinde biz maşallah teyzelerime ...
Böyle oynayanları etiketleyin bakalım✔
Murat Oktay DanisChurch of Dave'nin videosunu paylaştı.
1 saat
,, " E V R E N i N- E V R E L E R i N i N " - -
,,
- m u c i z e v i- - TASARIMSALLIKLARINDAN,, , ..
biri " ara-e v r e n- ,,daha ..
..
/( ALEMLERiN- U L U- Mimarlığından- ö t e-
,, DÜNYASAL- -Mühendislik-Ç i z g i l e r i- -i ş i .. )
/( herşey-de- çırçıplak-ortada,,
sadece- çevreyle- -kamuflajla- kendisini,
örtüyor, örtünüyor . ) ..


-4:39

718.161 Görüntüleme
Church of Dave yeni bir video ekledi: True Facts about the Cuttlefish.
True Facts about the Cuttlefish
Murat Oktay DanisYaakov Lederman'ın videosunu paylaştı.
2 saat
B i Z i M- " Z i K i R " , RiTÜ- E L i,, d e m ek k i, buralara , kadar - g i d e r..
..
,,T A B i i- bizim- z i k i r - C i ğ e r i n- E N- derinlerine,
i n i p- ORADAN- D A-
G A Y Y i P i n- D i y a r l a r ı n a,,
Ç Ö K E B i L M E YE- nişan, alırken,, ..
/( " U Ç U R U M D A N- DiMDiK- DÜŞE-bilmek " ..)
,,
,, " b u n l a r " i s e- - yeryüzünün- yüzeyinde kalabilmekle,,
yetinebilecek- şekilde- -kadar- -geleneklemişler,
kendilerini ..
,,
,, " O R T A D A- Ç U K U R- VAR,,
YANA- g e ç "- D a n s ı, gibi,
sanki .. b u- Düğün- Dansı ..
..
_________________________________________________________
NOT :
,,MUS E V - (L) i L e r,, ,, ,,
Simsiyah- giyinmeyi,VAZiFE- edinerek ,,
V E- sanırım- gerekli- mevzuatı düzenleyerek,,
,,
,, " KARANLIK- MADDE-MANEViYATINA- ",TAPINDIKLARI,
halde,
,,
biz-Müslümanlar gibi, " B U- KARA-MADDE- Uçurumunun " ,
içine, büsbütün, düşmeyecek- kadar,
kendilerini, sevebilmişler ..
,,
M ü z i k- d e- ne kadar -enteresan , n e kadar
canayakın , geliyor ..kulağa ..
/( ortaya konuşuyorum- ö y l e .. ) ..
,,
,,b u- neşelerini- çok- görebilir-miyiz,onlara ..
KARA-MADDE- Uçurumunun- kenarında,,
h e p- dans edebilmeye- uğraşmışlara ..
,,
en ortada oynayanlar, ,,
NASIL-OLUYOR-DA- Y E R- ÇÖKMÜYOR,
diyerek- " şaşkınlıkları ile- birlikte- -şükrediyorlar " ..
neşenin- kaynağı d a, bundan- olsa-gerektir ..
,,
,,n o t :
7-den70 e, bir-ö r n e k- AYAKKABILARI, bile,
,ç o k- enteresan ..
..
650.547 Görüntüleme
Yaakov Lederman yeni bir video ekledi.
28 Ocak
"ריקוד הגיסים" בחתונה אתמול


,, " E R K E K L E R i N- gözlerini " , içine çeken,
,,
,, " B Ü Y Ü K- g ö z ü n " - ,,
,,
" RONTGENi- sonunda ",
,, çekile-bilindi .
,,
,,
Y A- D A ;
ERKEKLERiN- GÖZLERiNiN- ,, n e r e d e,
B İ R İ K T İ K L E R İ ..
..
Dani Olivier Photography yeni bir video ekledi: Nude dancer with lights projections.
Is this art?
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
2 saat
,,E L L E R i- Çoğaltmanın,
, bir diğer- Y O L U .
,,
..

Murat Oktay Danis" U i T E D- UNiVERSAL- LOCK " .. / " BiRLEŞiK-EVREN- KiLiDi albümüne 11 yeni fotoğraf ekledi.
3 saat
WHAT-is- ,, " U N i V E R S A L L y- U N i T E D " ____________- UNiVERSE- -can b e- defined as- " DUALiTY- H O L D E R ",, o n l y ..______ S O, if UNiVERSE, i s - " A-DUALiTy- - D O O R " ,, and we are looking- from- the- - KEY-HOLE-of i t,, ,,in-through- t h e- DARKNESS- o f-t h e- - BLACK-MATTER- ,, - i n- t h e- - KEY-HOLE- , ... t h e n,, ,, it , also-i S- ,, " LOOKiNG- i n t o- U S " ,simultaneously .. .. ___________________________________________________________ is it better not to look inside- the " k e y- hole-DARKNESS ", and t h e n- - w e- -only- LOOK, w h a t- w e- can - s e e- on- the- " UNiVERSE- DOOR " , WHAT- - - DUALiTiES- will - l e t , ; U S- s e e .. o n the, surFACE .. .. .. o f -t h e - ,, " UNiTED- U N i V E R S E " .. "..http://2xbeebe.blogspot.com.tr/2016/03/blog-post.html
,,
____________________________________________________________________
" Üniversal- BÜTÜNLÜK ", nedir .
,,
E V R E N- içinde DUALiTE- bulunduran şey- olarak,
tanımlanılabilinir .
,,
,,E Ğ E R- EVREN- bir- " iKiRCiKLiLiK- KAPISI ", i s e,
V E - e ğ e r - biz,,
bu evren-KAPISININ- anahtar-DELiĞiNDEN,
,,karanlık-KARA-MADDEYE- bakıyorsak,
,,i k i r c i k l i k- nedeniyle,
O D A- b i z e- -içimize- bakıyordur ..
eşzamanlı ..
,,
P E K i, EVREN-KAPISININ-
anahtar deliğinden- d i r e k t -
-KARANLIĞA-ve KARA MADDEYE- BAKMAK,,
,,
,, ,, E V R E N- KAPISININ- KENDiSi, üzerinde,
bizlere- göstereceği, ,,
i k i r c i k l i - l i k lere- bakmaktan, daha,
i y i, OLUR- M U .. ..WHAT-is- ,, " U N i V E R S A L L y- U N i T E D " ____________- UNiVERSE- -can b e- defined as- " DUALiTY- H O L D E R ",, o n l y ..______ S O, if UNiVERSE, i s - " A-DUALiTy- - D O O R " ,, and we are looking- from- the- - KEY-HOLE-of i t,, ,,in-through- t h e- DARKNESS- o f-t h e- - BLACK-MATTER- ,, - i n- t h e- - KEY-HOLE- , ... t h e n,, ,, it , also-i S- ,, " LOOKiNG- i n t o- U S " ,simultaneously .. .. ___________________________________________________________ is it better not to look inside- the " k e y- hole-DARKNESS ", and t h e n- - w e- -only- LOOK, w h a t- w e- can - s e e- on- the- " UNiVERSE- DOOR " , WHAT- - - DUALiTiES- will - l e t , ; U S- s e e .. o n the, surFACE .. .. .. o f -t h e - ,, " UNiTED- U N i V E R S E " .. "..http://2xbeebe.blogspot.com.tr/2016/03/blog-post.html
,,
____________________________________________________________________
" Üniversal- BÜTÜNLÜK ", nedir .
,,
E V R E N- içinde DUALiTE- bulunduran şey- olarak,
tanımlanılabilinir .
,,
,,E Ğ E R- EVREN- bir- " iKiRCiKLiLiK- KAPISI ", i s e,
V E - e ğ e r - biz,,
bu evren-KAPISININ- anahtar-DELiĞiNDEN,
,,karanlık-KARA-MADDEYE- bakıyorsak,
,,i k i r c i k l i k- nedeniyle,
O D A- b i z e- -içimize- bakıyordur ..
eşzamanlı ..
,,
P E K i, EVREN-KAPISININ-
anahtar deliğinden- d i r e k t -
-KARANLIĞA-ve KARA MADDEYE- BAKMAK,,
,,
,, ,, E V R E N- KAPISININ- KENDiSi, üzerinde,
bizlere- göstereceği, ,,
i k i r c i k l i - l i k lere- bakmaktan, daha,
i y i, OLUR- M U .. ..


-&-be-B 2- E
BEBEE.COM|EKLEYEN: BEBEE
B i R E Y i N - ve ,, " B E N L i K L i- nin " ,,
,,
D Ü Z- V E- DÜZGÜN- " D U R U Ş U " ,
olması , , çok ZORDUR,,
,,
bu Fırıldak- g i b i, dönen- E V R EN D E ..
,,
________________________________________
not
: it is hard to have a - " SRTAiGHT-STANDiNG ",,
,i n- this- " non-stop- -t u r n i n g ", UNiVERSE ..
In the midst of movement and chaos, keep stillness inside of you.
— Deepak Chopra
Animation by Michael Langan,,B E L K i - D E,,
,,
" P i Y A N O- TUŞLARI- ü z e r i n d e ",
/( P i y a n o- TUŞLARINI- d a- içine,
giyinebilmiş- ) ,,
,,
,,ş i m d i y e- D E K,
gördüğüm ,, " E N- G Ü Z E L_PiYANO- - ELLER i ",,
/( .. i L K i N- PARMAKLAR- TUŞLARIN- Z ATEN - içinde ..
uğraşısı- parmaklarını, TUŞLARIN- içinden- çıkartabilmek - için .. )
/( KALBi- d e, bir cam kadar kırılgan, v e,
- c a n l ı .. )
,, ..
..
..b u- ELLER, Piyanoya- ç o k- - yakışıyorlar ..k e n,,
M O Z A R T- Müziğini d e,,
e n- güzele - taşıyabiliyorlar ,
m ı ...
,,
e v e t- ,,
,, -b e n c e- E V -E T ..
,,
..
,,
n o t : ,, h i ç- b u- kadar güzel, bir,
MOZ-ART- P i y a n o, Müziği,
duymuş muydum,,
,,hakikaten-
,, iki- ARA-DA,,b i r- dere- D E,,, - kaldım ..

Daniil Trifonov and the Israel Camerata Orchestra performing Mozart - Concerto no 23 in A major k 488…
YOUTUBE.COM
Beğen
Yorum Yap
Yorumlar
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=mEFc-5Xturo C H O P i N ' i n, K A L B i N i, d e, , " C A M D A N- C i s i m- gibi ",, en saf haliyle, hiç abartmadan- - s e r i m l e y e b i l i y o r,, b e n c e..
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=LPa7jjeKVR4 B U- DAHA- " Ç I P L A K- TAKILIYOR " ,, ,, " C H O P i N i N- K a l b i n i," ,, göğüs kafesinden- çıkartmış, " Ç I P L A K- ELLERi- i l e,, P i Y A N O N U N - TUŞLARI- üzerine yerleştirebilir miyim, diye, ç a l ı ş m a k t a.. CHOPiN- KALBiNDEN, " C H O P i N i ",tekrardan- yapabilecek ../( B U- N E- disiplin- k e n d i s i- yok-orada ,kendisini- tamamen- eziyor,, siliyor,,, ,, ,, ,, " aşırı-süper- ç o k- Ç O K - disiplin " .. h e r ş e y- cam- gibi-ŞEFFAF .. " g ü z e l i n- estetizasyonu " - y o k ..h e r ş e y- iyice şeffaf..


,,w h a t e v e r ,, TAKE- YOUR- BREATH ..
,,
,, N O S E-c e n t e r e d, ,g i v e- &TAKE, SWAY ..
,,
,,NE - olursa olsun nefes, alın ..
salınımlı - solunum, merkezi- - burun ve ,, al-ver- tabanlı- olmalı ..

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
ART- H A S t o b e- BASED, O N- this , a c t i o n- - only ..
,,every other -thing- has to- L E A K-
-install-i n- ,, - " - into- THiS - a c t i o n - f l o w .. " ..
..
,,SANAT- ö z d e- B U- EYLEM- olmalıdır ..
,,V E- sanata dair- SANAT- TARiHi-Mimarlarının ,
geliştirdikleri,
veya yaratılışın- içinden akarak- gelen NE varsa ,
bu- e s a s- üzerinden, ,, sanatta, y e r-V e-
yerini- - bulmalıdır ..


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
,,EPEY-uğraşması gerekecek,,
/( KURUMUŞ- kafayı-daha çok-çevirecek ,,
kim ona dedi- ki- kafayı- tahta köprü - imal ederken,
bu kadar KURUT - diye .. )
,,
,,KÖPRÜNÜN altında uzakta kalmış , renk - nehirlerine ,
bandırıp- karıştırabilecek , ki, kurukafayı ,
canlılık yeniden, dolabilsin ,
kurumuş- kafasının- ve VUCUDUNUN- da ,içlerine ..
..
..


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
,,tüm KONUŞANLAR-
/( biribirilerine- konan,
,,biribirilerinde- konuşlananlar ..)
,,
Şikayetçidirler ..
___________________________________________________
,,
" Ş i K E- A Y E T Ç i " ,, dirler ..
,,
KURAN- B O Ş A- KONUŞANI-istemez,
s e v m e z..
/( RESiM- g i b i- iSiM- KONUŞUR-
,, A Y E T L E R .. )
,,
A Y E T L E R İ, ile, ,, " A Z I- V E- ÖZÜ ",,
söylemekte, i k e n ,,
" RESiMSi- ifadeler " ,,
,,
,,AYETLERi- - iliştirirken- d e -insanların ağızlarına, d a..,,
konuşulacak şeyler- olarak ,,
N E- o l u r :
/( ya da - genelde- AYETLERi- k i ş i,
içinden- OKUR-
-S E S S E- dönüştürüp- konuşup- d a,
D Ü N Y A Y I- sessizliği, kirletmeden .. )
..YERE- bir Tuval- sereceksin,, " MÜKEMMEL- ÜSTÜ- - F I RÇ A- Y Ü Y- SPATULALAR " , hazır, H E M- D e- Y E K P A R E .. ______,, R E S i M - yapmaya .. ... ______________________________________/ ( Ş U, Mükemmel- KANATLARI- giyinebilsem,ELLERiME- - N E- RESiMLER- yapardım, , E Ş Z A M A N L I, EKLEMLENEBiLMELERLE- D E ,, ,,diyesi, geliyor- R E S S A M I N.. ) ..
Hamdi Telli
OOOO... KİMLER GELMİİİİŞ...
,I -L i K E D- t h i s- X-avi-er.. ..S P A T U L A- has to M A K E- things, with- PAiNT- that e v e n- PAiNT- &-the-ARTiST, D O E S- n o t- K N O W ..___________________ S O, there will- APPEAR- s o m e- N e w- s e n s a t i on , and , " n e w- T H i N G s " ,, in the WORK, and, ; while- PAiNTiNG .._____________________________________ARTiST- CAN- R E P E A T- s a m e- FORM,, m a n y- T i m e s.. b u t- " Things-in-an-Artist ", W i L L- try- to, s h o w- themselves, although-THAT- F O R M, i s- i n- between .. ______ AS- LEONARDO- said : " YOU can not BATH-twice-in the same- river .." .. FORM- can b e- SiMiLAR, b u t, y o u r /(artists), i n n e r - r i v e r- F L O W ,, and the THiNGs-in- your -iNNER- R i V E R,, will-always c h a n g e .. ,, and try- to- S H O W- themselves ..______________________________________ S O- I think, it is not very important to, be creative to, find-o u t- NEW-FORMs, always .. ..a r t - C R E A T i V i T Y ,, evolves- i n- the- inner- -R i v e r ..o f - t h e- A R T - i s t .. a n d W E- most o f t h e- T i M E s, NEED- that, " inner- r i v e r ", to, float ,-swim- , t o- the S U R- F A C E .._______________________________________ /( e v e n- PAiNT-i t s e l f ,,, or Painting- i s - there to b e - D E F E A T E D,, &DRAPED- O V E R , ..b y- these, art-river- things, -or-fishes-,, -or-all-that is-in- a r t -river ..______W E - a r e- to L E T- THEM- S H O W- their- FACEs, and B O D i E s,, , to- u s, on a canvas, or, i n- any- a r t- m e d i u m .. _____I G U E S S ..Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
,PERVANE- yetesizleşmiş ..
tüm ÇIRPINMALAR boşuna ..
,,
,,zamanında boş oturup çokça konuşacağına
tüm vucudunu işleten- " SPOR- yapmalıydın " ,,
,,
,,cik-cik-w o o d-y-ciğim ..


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
,,i n s a n a - h e r - " D O K U N U Ş U N ",,
,,
,,çiçeklerin- açmasına da sebep-olduğu-unutulur.
,,
yumruklar-insanı ittirirken- çiçekleri de açtırırlar ..
ETTE-VE-KEMiKTE ..
/(s ex -d e - ete-vurmak-ve-ittirmek-değil-mi .)
,,
Tabiatın- DUALiTESiNi, hep- unuturuz.
BÖLÜP-PARÇALAYANLAR-sızmışlardır-AKILLARIMIZA ..
,,yerleşmişlerdir- beyinlerimize .
DOĞA-nın-dualitesini- yok edebilmeye ..
..
,, ilginç- ,, " b u- s e p e t " , birşey-,bir- n e s n e- - olmalı ..v e-içindekini- - b i l i y o r- olmalılar ,, /(en azından- i ş l e v i n i- veya muhtevasını >),,-________ o n u- TAŞLARA,, /(N E S N E L E R-uzayı-TAŞLARA ),, b i l e- üşenmeden- oyanlar- , " k o m p o z is y o n u n " ,, " M E G A- -i Ş L E V L E R- RESMiNiN " ,, , i ç i n e - D E, Y E R L E Ş T i R E N L E R .._______________N O T : ..B E N i M- Y A Z M A- ŞEKLiM- d e- " S E P E T- ŞEKLiNDE " , örgülü, ü r e t i l i y o r , , B U- SEPET- i Ş i, ilgimi, ç e k t i , doğrusu .. /( B E N- d e- elimde- " sepet-taşıyanı " ,,OYNUYORKEN ..b i l e m e d e n , n e d e n.. ) ..


Yorum Gönder