1 Mart 2016 Salı

.. 1 -MARCH 2016 ..
Murat Oktay DanisHashem Al-Ghaili'nin videosunu paylaştı.
5 saat
AKIL- bilgi v e- TEKNOLOJi,,
D ü n y a - M E K A N L A R I N I,,
,,
açtıkça- açacak , i n s a n a .
,,
,,
şehirlere- mahkum- olunmayacak,
şehir- su-elektirik-çöp-v.b. tesisatları-,,
n e d e n l e r i, ile ,,
,,
insanlar- biribirilerinin içlerine,
girip- d e- birbirilerinin, AKILLARINI,
tahrip- e t m e y e c e k l e r..
-1:05
7.148.963 Görüntüleme
Hashem Al-Ghaili yeni bir video ekledi: Harvesting Water From Fog.
Harvesting fresh water from fog is now 500% more efficient.


,, A L T I N ,,
hakikaten- ö z e l- bir ,,
M E T A L ..
,,
n o t:
V i d e o d a,,
" T O K M A K L A N M A ", kısmını " ,,
neye benzettiğimi,
müsadenizle- söylemeyeyim ..
-2:57
240.516 Görüntüleme
Revista Lucas de Leyden yeni bir video ekledi: FABRICACIÓN DE HOJAS DE ORO.
EL ANTIGUO OFICIO DE LAS HOJAS DE ORO.
También llamada técnica del "oro batido".
Estas láminas tan delgadas, eran aplicadas tradicionalmente sobre letras capit...
Devamını Gör
Eski meslek yapraklar altın.
Telefon da "Altın tekniği milkshake".
Bu levhalar bu kadar zayıf, onlar hakkında uygulamalı geleneksel capitulares harfler, tabloları, mobilyalar, altın veya uygulamalar da dini simgeler.
Yetenek gerektirir kırmak için altın olmadan saatlerce bir yumruk sahte (onları mahveder, değerli süpür) kolayca edinsel olabilir.
" beceri bağlı odaklanmak için ve koordine soktugu okulları ile birlikte eylem, akut bir algı sıcaklık değişiklikleri etkileyen ve Metal 'i' de olduğu gibi, fiziksel kapasiteden kullanmak için ağır bir çekiç arasında dört ve dokuz. " kilo altını efendim b. J. Sitch teknik direktörü bir iskoç şirketlerinin imalatı, altın varaklı.
Dergi hakkında kitap sanatları
https://www.facebook.com/RevistaLucasdeLeyden/
Leyden Lucas Grubu
https://www.facebook.com/groups/820543858002892/
Twitter bizi
https://twitter.com/LucasdeLeyden

,,buradaki, E Y L E M,
,, .. " c o n t e m p o- rary- " - b i r,
- e y l e m d i r..
..
Tabiatta b u- eylem- 10 günde -oluşur,
söz gelimi, v e,
böyle- görülemez ..Murat Oktay DanisEgyptology Temple'nin videosunu paylaştı.
5 saat
,,M i M A R i Y i, B i N A Y I ,,baştan-
,, i n s an- için- - tasarlayıp,,
,,
sonradan- insanı, bir d e- RESiM- olarak- duvarlara,
bindirebilmek- " m i d e m i- kaldırıyor " ..
,,
,,
,, M U T L A K- -R E S i M- işinde,,i S E ; ..
, S E N- ilk- ö n c e-,,
RESME- A i T- MÜKEMMEL- -A L E M- D U V A R I N I,
T E K- başına, VAR- olacak- şekilde,,
yapacaksın ..
RESMiNi- DE- ÜZERiNE- T A M- B i n d i r i p ..
,,
sonra, onun yanına, yan duvarlar -eklersen- e k l e,..
bu duvarı da içerebilen- mimari-bir bina
ypacağım, d i y e..
mimar- olan- insan- -aklınla ..
,,
n o t- :
bu videoda d a,
,,resimler- insana göre- imal-edilmiş,
mekanlara- yerleştirilmeye- çalışılmış ..
,,
hayır anacım ..
RESiMLERDEKi- ALEMLERiN- HAZRETLERi-
-Mekanlarına- - insanlar ,
misafir- olacaklar ..
,,
ALEMLERiN- EFENDiLERi, L ü t f e n,,
insanlara, misafir- d e ğ i l.
-0:03
34.117 Görüntüleme
Egyptology Temple yeni bir video ekledi: The Tomb of #Nefertari, 3d reconstruction.
The Tomb of ‪#‎Nefertari‬, 3d reconstruction.

,, " m i s t i k- u ç m a- - KANATLAR I " ,,
,,
,,milyonlarca- -taneciklerin-
- " O L A - s ı l ı k- - bul u t-larından " ,
,,
o l u ş u r ..
..
Murat Oktay DanisDemirbaş Abdullah'ın fotoğrafını paylaştı.
6 saat
,,YALOVA--KONAK- Pideci- KebaPçıda, Pide-kebap- yiyorduk- .. _____Kadın- Resimdeki- gibi- kara-örtülü- idi .. A d a m,, i s e - - bizim, gibi, D ü n y a l ı ..ancak- ç ö l d e- yaşayan, v e- ölmemeye çabalamakla- ö m r ü, geçmiş- bir- ç ö l- kertenkelesi .. __________ Kadın çarşafın-altından, yiyor- pi d e y i .. bir d e- çocukları v a r, kadın, çocuğu- da- ağzından- pide-i l e- besliyor- diğer- taraftan .. " U Ç U K-OLABiLME- - V E- TRANS- MEDYUM- yeteneklerimle ", b u- A i l e n i n- genetik- geçmişine, u z a y- z a m a n ı n a, Ç Ö L L E R E, , u z a y ı - v e r d i m ..______________________ B U-insanlar, Ç Ö L D E, ölmeme- mücadelesi- veren- insanlar .. -y ü z -yıllarca- b u- böyle- o l m u ş -,BU- Y ÜZ- BOŞUNA- Kıskanılmıyor- saklanılmıyor .. ____________________ A L E M L E R E- gidip- gelmiş- olmak,,l a- özdeş,, KARA- ÇARŞAF-b i r- Ö R T Ü N Ü N- a r d ı n a- geçebilmek ..Ö L Ü M Ü N- Ö T E- TARAFINA- i z a f i- -olarak- - g e ç m i ş- olup- d a - bu- tarafa- D ü n y a y a, d a, yakın - durmak , tam- sınır-üzerinde ..______________ b e n- genelde- k e n d i m i- karşımdaki- insanların- yerine- koyarım, t r a n s a- geçeceğimde .. .. KADINI- Ö R T M E K- i N S A N I- örtmek- m i d i r ?,ilkin .. ya erkeği- örteceksin, ya kadını .. /( N i t e k i m- Tuareklerde- erkek-örtünür )..______________N i y e- örtüyorsun .. ,, " B U- DÜNYADAN, a y ı r m a k- için " ..N i y e, eşlerden, birini, , B U- DÜNYADAN, ayırıyorsun ..Ç ü n k ü, olasılık- paylaştırımı- yaparak- ancak, AKIL- SAĞLIĞINI- koruyabilirsin .. " Ö L M E D E N- Ö L D Ü ", diyebileceksin.. KARANLIK- ÇÖKMEDEN, Karanlığı- giyinebileceksin, bir- i n s a n- olarak ..________ B U- i K i L i, olasılık- paylaştırımı- i l e,, bir taşla iki- kuş- vuruyorsun .___________________ h e m- iki- insandan, birini- BU_ DÜNYA- nın- -YIRTICI- REALiTELERiNDEN, s a k l a m ı ş- oluyorsun,, -iki- insandan- birini- dünyaya açmamış- olmakla- " orijinal-insan- m i m a r i s i n i ",, A K L I N I, ,,;-KORUYABiLMiŞ- oluyorsun-, h e m d e- basitçe, b i r- hafif- - " KARA- örtünün- arkasında,, -ÖYLE-KALIN-DUVARLAR-ARDINDA-FALAN- DEĞiL- ,, __________________________________________________________.. - H E M- D E ,, ÖLMÜŞ- gibi- davranabilen- K A D I N, -kara-örtünün-hemen-ardında-uzakta-değil- ,,ÖLMEDEN, ALEMLERi, d e- bilebilir, ,, o- M E K A N LK A R I, d a, " öğrenebilen- i n s a n- olabiliyor ", EŞi- ERKEK- de bir gün bu- dünyanın- ş i d d e t i n d e n- kaçacak-i s e,, d e , ,, ; ; ,, " b u- K a d ı n- e ş i n i n- " - BELiRLEYiP- keşfettiği, ,, ALACA-KARANLIĞIN- öbür-tarafında- K A D I N C A- K E Ş F E D i L E N, A K L I N- MEKAN- V E-A L E M L E R i - sayesinde,.. /( " A L E M L E R i N- -MEKANLARINI- t e k- başına- k e ş f e d e b i l m e- becerisindeki, i l e- " i l e r l e y i c i, K A D I N- i n s a n " - M i m a r i s i- sayesi- i L E ..
Demirbaş Abdullah - Miskinler Tekkesi
Dün, 17:56
Neymiş tüm dünya bilimle uğraşıyor ilerliyor müslümanlar geriliyirmuş...siz uyuyun bakalım bugün arabistan da çoooooook önemli bir seminer düzenlendi işte afişte bahsi geçen seminer başlığıda bu. KADIN İNSANMIDIR.. Hahahaha acaba bu çok önemli toplantıda İslam alimleri hangi önemli noktalara değindiler...bende düşünmeye başladım kadın insanmı...hmmmmm kaburgadan geldiğine göre tam insan olmayabilir..acaba kadın nedirMurat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
6 saat
,, b u - d ü n y a ' d a,, ..
,," A K I L- K A P I S I N I ",
,,
ardına, k a d a r ,, 
-göz-BEBEKLERiNE-BAKIN- NASIL- BÜYÜYORLAR-
a n c a k,,
,,
" B Ö Y L E - bir- A Y N A -LAMA- i l e ",,
,,
,,
,,a ç a r s ı n ı z.
..

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
6 saat
,,k e n d i n i z i-
,, " e ş i t - b ö l m e l e y i n " ,,
,, -b u n a- e m e k - verin- ..
,,
ş e f f a f l a ş ı p- k e n d i- bakış- açınızın,,...
Devamını Gör

,,k e n d i s i n i n i n,
içinden- geçemeyen-,,
,,
d i ğ e r - " Ş E Y L E R i N " - d e- içlerinden,
g e ç e m e z ..
..
, b u - nedenle- kendinizi- ş e f f a f l a ş t ı r a b l d i ğ i n i z-
" c i s i m l e ş t i r e b i l e c e ğ i n iz " ,,
-oranda, d i ğ e r - şeylerin, d e,
i ç l e r i n d e n, geçebilip,
,,
onlardan- " r a h a t s ı z-olan- AKLINIZI ", d a,
susturabileceksiniz ..
Friedrich Nietzsche
Herkes hakkında biraz fazla şey biliriz !
Ve kimileri saydamlaşsalar da karşımızda, yine de geçemeyiz ya içlerinden.
Murat Oktay DanisRadyo.Turkiye.Net'in videosunu paylaştı.
6 saat
,,
,," H U M A N - i T E ",, d i y e :,,
,,
TANRININ-
- insanın- içindeki- yerine,
,,
y i n e-
" insanın- KENDiSiNi " ,
,,
,, y e r l e ş t i r m e- işlemi, denilmekte ,
orijinal- tanım- , olarak..
..
,,
/(diğer- bir anlayışla,,
insanın- temellendiği- t ü m- yaratılış-serüvenini,
y i n e- insanın,içine- yerleştirebilmek,,
" Y A N i- T Ü M- Y A R A T I K L A R I ,
-hayvanları- bitkileri, v.b. .. )
ve- " tüm- o r i j i n a l- - yaratılışlarını "
, d a
,,
.. B Ö Y L E C E- i n s a n- bir,
" HUMANiTE- v e- yaratlışın- tümünün,
içinden- A K T I Ğ ı -
bir- g e n i ş - -N E H i R E ,
özdeş, b i r- g e n i ş l i ğ e,,
ş i ş e c e k t i r ..
__________________________________________
,,
,,K i m i l e r i n e- göre- i s e- - B U,,
H U M A N i T E ,,
,,
-- denilen- ş e y,,
/( insanların- humanist- olamaları),,
,, o n l a r ı- v e- yaratışı- luzumsuz yere ,
- şişirmek-olur-
y e r - y ü z ü n d e,,
v e , D Ü N y a d a..
,,
nasılsa- " i n s a n' a- " - - ulaşılmıştır,,
/(Allahın da kendisinden- yarattığı- biçime) ..
" e n- mükemmele-
,, öyle i s e,,
,,yaratılışın- içeriği, kendisi-v e - işleyişi,
bizleri- N E- ilgilendirir ..
,,
/( insan- mimarisini- kavrayıp-
insan- olmak-
insan- m im a r i s i n i- korumak-
,, yetecektir ) ..
/( BU- her-birimizi- AKILLARIMIZA, v e,
AKILLI-Mimarlardan- olabilmenin-içine,
hapsedecek- olsa d a,
vucutlarımızın-içlerindeki-
özgürlüklerimizden,
alıp- d a, gerisin- geri-,
beyinlerimizin- içlerin e. )
,
,,
..
H Ü M A N i T E ; ,,
,,D i N E ,d e - - aykırı- imiş .. :
,,
/( çünkü- TANRI-YA- ,,
- insanın, içinde- ayrılan- Y E R E,,
,,
tüm- yaratıklar- doldurulunca, v e- yaratılışın,
ve yaratışın- k e n d i s i,,
,,
B U- KEZ- içimizdeki- T A N R I- BiÇiMiNi,,
MÜKEMMEL- ALGILAYAMAZ,,
o n a- mükemmelen- tapınamaz-
olacağızdır ..
..
e v e t- TEK-TANRILI-D i N L E R-
ERKEK- TANRILARI- V A R- ederler,,
v e ,insanın,
ve Beyninin, içine,
yerleştirilirler, ..
,,
-yaratılış-insanın-içinden- dışlanarak ..
,, B U- " B i Ç i M S E L- TANRI- VARLIKLARINA ",
i n s a n ı n- içinde-
-AKLIN-içinde-,,
y e r - boşaltılarak ..
,,
/( yaratılışı , " D i Ş i- TANRIYI " ,,d a-
-sanatçılar-üretip,,
sanat eserleri- sayesinde- insanların-içlerine,,
bir-süreliğine- yerleştirecekler, y a.. )
,,
,,
,, " E V R E N L E R i N- D i Ş i- TANRILAR- oldukları "
- d a,
yanlış, olmaz.
ancak, EVRENE- tapınan- kadınlara,
F e m i n i s t- olmaktan, kaçınamayacaklardır ..
,,
,,
iyisimi-
- erkek-sanatçı- D i Ş i y i- , ya- d a-
e v r e n s e l i, veya,,
,, " Evren-Dişi- Tanrısını " ,,d a, içerebilsin, d e,,
sanat-eserlerindeki, e v r e n s e l- yaratışı,,
,,tüm- kadınlara- d a, sunabilsinler,
yakınlarında..
,,
yoksa- kadın feminist-olup-
u z a y a c a k- hem- feminizme, v e , hemde,
evrensel- e n t e l l e k t ü e l i z m e ..
,,
FEMiNiST- KADINI- d e r d i,,
ERKEĞiN- içine- EVRENi-
-YERLEŞTiREBiLMEKTiR ..
,zorla ..
,,
halbuki- doğal-erkek-sanatçı,,
evreni, d e- " D i Ş i y i ", d e,
kendi- vucudu-içinde,
c i s i m l e n d i r e b i l e n d i r..
,,
D i ş i, NESNE- ararsanız /(cisim-değil-de),,
O , Y i N E - " K A D I N " ,
olacaktır ..
,, n o t :
,,bu v i d e o d a,, eski- T ü r k- Orta- ASYA- Kadını,
t ü m- tabiatı-v e- yaratılışı- v e-yaratıkları-
kendi- vucudunun- i ç i n d e- var- edebildiğini,
gösteriyor ..
,,
bir erkek- sanatçı- g i b i,
,bir kadının- da- tüm-evreni- ve- yaratılışları, d a,
k e n d i- vucudu, içinde- yerleştirebilirse,
b u n a, itirazım, o l m a z..
,,
kadın vucudu erkekten- daha beceriklidir ..
ben-erkek-olarak- bu- yaratıkları-
-s e s t e - var edemeyebilirim,
,,b u- nedenle- onları-
,, " BOYANIN-içinde ",
V A R- e d e r i m ..
..
s e s-sel- y a r a t ı k- -,doğurumu- için,
TANRININ- ETE- kıstırdığı-
,o ince- ve-fakat- k u v v e t l i,,
,,yalın- KISRAK- A Ğ Z I ,,
gerek ..
..
..
V U C U D U-
" TÜM- E V R E Ni n- v e -YARATIŞIN- d a-- ENSTRUMANI " ,
, YAPABiLMEK-- kısaca .
-5:23
348.019 Görüntüleme
Radyo.Turkiye.Net
MUSIC WITHOUT BORDERS: Rusya’nın kuzey doğusunda, Altay ve Tuva Türklerinin yaşadıkları Sakha Otonom Cumhuriyetinden Olga Podluzhnaya Uutai, Türklerin en eski çalgılarından biri olan GUBUZ (şan kopuz, ağız arpı [jaw harp]) ile harikalar yaratıyor.,, " B E Y iN- -
-ANATOMiK- YAPI-
-FARKLILIKLARIMIZ ",
,,
,, ı n- herbiri, birer- " F a r k l ı- R E S i M " -
olduklarını- söylemezler, m i, bize ..
beyinlerimizin ..
,,
y a n i,,
,,BEYNiMiZDE- bir- BAŞKA- RESiMLE- DOĞARIZ,,
herbirimiz- Dünyaya ..
,,
,, /( her-beynin- yapısı- biribirinden- farklı-ise ) ..
..V E- d e,,
beyin-işletişlerimizi d e,
B U- BAŞKA- yapılar- belirlemekte,l e r,
i s e..l e r.
,,
,,
H E R- B E Y i N ,,
" B i R E R - B A Ş K A " ,
R E S i M ..
,,
..
n o t :, b u ,demektir- k i,,
,, DUVARLARA- yaslanan- RESSAMIN- " REEL-RESiMLER,i,,
B E Y i N L E R i N- yansıtıcı, AYNALARI- v e ,,
ARKADAŞLARI, olacaklar,,
V E- " ARKADAŞLIK- GÜÇLENECEK ",
dünya - y ü z e y i,
,, Y E R - Y Ü Z Ü N D E ,
hemde, r a h a t ç a.
,,i l e r l e t i l e bilin e r e k ..
Herkes farklı kişilik özelliklerinin karışımına sahip: Kimimiz dışa dönük, kimimiz zor bir kişilik ve kimimiz evhamlıyız. Yapılan yeni bir çalışma, beynin de hem anatomik hem…
BİLİMFİLİ.COM
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
8 saat
,,A L T I N -
,,
,, " K A L B i N- E M E Ğ i " - ,, M i d i r,,
/(Leonardo Di - Caprio- tarafı ) ..
Y A K S A- 
" KALBiNiZi- ezen- bir BALYOZ " - m u. ?
,,
,,
..
e ğ e r- KALBiNiZ- e m e k- üretemez, halde,i s e,,
altınla kalbinize- vura- vura,
kalbinizi-durdurup,
susturabilirsiniz, d e..

,İ L ' K i N,
,,
,i S P A N Y O L- - " Ş i D D E T i N i "
- u y g u l u y o r s a,,
,,
" i ç i n e- alacak ",, ..
,,
içine almaya- n i y e t l e n m i ş,,
demektir .. S U R i Y E L i ' y i ..
,,
,,
..
/( e ğ e r- " KENDi- ŞiDDETiNi " ,,
S U R i Y E L i nin ,içine yerleştirebilirse,,
,," Ş i d d e t i n e- ,, " yeni- bir- E V- b u l m u ş " ,,
demektir- bu- k e z- S u r i y e l i d e n ..
,,
N i y e - SURiYELiNiN, içine kendi, TÜR- MiLLi,
şiddetini- yerleştirebilmeyi,
denemesin, k i,
Y E R L E Ş T i R E B i L i r s e,,
makinasına- realitesine- işleyen-bir-makina
daha kazandırmış- olacak, etten-kemikten- e v- içinde,
korunmalı- ve- gezgin , bir şekilde..
_________________________________________________________
,,
,,
DOLAYISI_ i l e- H e r - ÜLKE-insanı,
veya IRKIN,nın-
- k e n d i, " iç-robot-MAKiNASININ ",
başkalaşmış- REALiTELERi, olur,,
vardır ..
..
V E- HER- I R K- ,, k e n d i- REALiTESiNi,,
kendi- M a k i n a s ı n ı, , O - ülkede- doğan,
insanlara, uygular- v e- yerleştirir ..
,,e ğ e r - bir REALiTENiZ- /(içinizde-bir-Makina),,
olabildi- - i s e ,,
S i z e - d e , kendi- milletinizce,
-bir- REALiTE-öğretici-ŞiDDET,,
m u t l a k a- uygulanmıştır ..
,,
,,
M e s e l e-
doğru- insanın- içine - UYGUN- REALiTENiN,,
MAKiNANIN-y e r l e ş t i r i l m i ş- olmasıdır ..
,,
TÜRK- Milleti-,
benim içime , TÜRK-MEMLEKETİ- makinasının,
realitelerini, yerleştirdiğinde, b e n d e n,,
,, T O P L U M D A- ona,
- TÜRK-Milletine- gerekli-olan-
MAKiNA- olmamı,
beklemektedir..
/( ya da T.C. ,, " MEMLEKET- MAKiNASI " ,
ile uyumlu .. ) ..
,,
,,
,,
_________________________________________________________
" M E M L E K E T- MAKiNASI- REALiTESi ",,
yani, kısa adı ,ile- " M E M L E K -E T " ,,
tüm-ırksal- realitelerin- bir karışımı- olan, ,
bir REALiTE olarak- harmanlanarak-üretilir .. ..
,,
,, " MiLLi- MEMLEKET- birliği " , için,
-tüm IRKLARI-biraz,
oynayabilmeniz gerekir- MEMLEKETTE ..
,,
,,
ancak- " MEMLEKET- işinin "
- yanlış- düşen - y a n ı,,
b u- birliğin üretilmesinin ,,
,, " üretilen tek- şeye- -metaya- " ,
dönüşmesidir ..z a m a n l a..
,,
DEMEM- O- k i,,
S A F- IRKLARDAN- oluşan-
ÜLKE- v e -DEVLETler,,,,insanları ,,
ancak- ,, " s a f- icatlar ", saf-ürünler,,
üretebilirler ..
tüm evrensel- insanlık- adına ..
,,
T.C. MEMLEKETi,,
Türkün-içine - KÜRDÜ, yerleştirirken,
Kürdün- içine - d e- Türk- realitesini,
yerleştirmeyi, şart- koşuyor, ,,
v e- bunun için- şiddet-de-uyguluyor,
ta , ilk-okullardan- başlayıp- d a,
insancıklarına ..
,,
,,
Milli- Birlik- REALiTESi- MEMLEKETÇiLiK-,,
y ı k ı l a c a k s a,,
,,y a n i,,
KÜRT- DEVLETi- kurulacaksa,
,, T Ü R K- Devleti, d e- kurulacak,
,, hakiki- T.C.
demektir- B U ..
,,
,,
______________________________________________________
n o t :
ben sözgelimi- y e n i- bir sanat-tarihi- yazabilmeye,
kendimi- adadığım-ilk-gençlik- yıllarımda,,
,,vucudumun- sahip-olduğu- IRKSAL- yetenekleri,
araştırmaya- başladım ..
/( çünkü- T.C. nin, beni-bizzat-destekleyemeyeceğini-
hissettim.. s a f ,bir şeye- yeterince,
yatırım- yapamayacaklardı,,
memleketleşme- yatırımları- n ı- taban- edinişleri, i l e..
/( ALMAN- olsan-/(ya da ingiliz, veya-Fransız )..
Alman-DEVLETi,,
senin- sanat-tarihini- yenileme-çabanı
d e v l e t s e l- bulup- ,,
desteklerdi,,
ya d a- çoktan- böyle- bir ENSTÜTÜYÜ,
açmış- da- ADAM- aramaktadır- çalışacak- orada .. ) ..
,,e ğ e r- orada d a,
Alman-MEMLEKET- LOBiSi, ,, işlememekte,
sadece - ALMAN- - D E V L E T i, işlemekte, i s e..) ..
,,
/( b u-benim- özel- Enstitü- yolundada-
,,k i- -- sanat-da yapacaktım, v e,,
sanatı- yapacak-olan- - yeteneklere,
doğru temellenebilmiş,
olmalısınızdır ..i l k i n .. ) ..
,,
spor- tüm vucudun- hreketi- olduğu,için-
,, tüm- yeteneklerinizi, orada keşfeder,
onlara- bir- " IRK- ÇERÇEVESi ", giyindirmeden,,
,,bir- " yetenekler- havuzu ", planlarsınız,
kendinize ..
/( az gelişmiş- yetenekleriniz- üzerinde d e,
çalışacaksınızdır .. onları-* da- yükseltebilmeye ..) ..
/( T a b i i- ki- genel- yetenek-skalanıza, bakarak,
sizin- hangi- IRK- özelliklerine- yakın- doğduğunuz,
da zamanla- kestirilebilinir, d e- olur,
ancak- sizin- yeteneklerinizi- yükseltebilmek-için,
bir- IRK- ÇERÇEVESi- v e- korumasına, d a,
özel- gereksiniminiz, d e,
olmaz ..
,, bence çok özel-işler- yapacakları,,n,,
kendi- ülkelerini, kendilerinin- var-edebilmeleri, gerekir ..
/( söz gelimi- şu NOBEL- alan- MARDiNLi ..T Ü R K ..
T . C ., nin- onun- zamanlarında, ona, yeterli,
bir devlet- FANUSU- oluşturmasından,
,,yeterli- bir T.C. DEVLET-FANUSUNDAN, bahsediyor ..
ancak-,, o- devletin- ona verdiği, olanaklarla, ilerlerken,,
şanslıymış-,, y o l u n u- " memleket-erbabı " - kesmemiş,
kesememiş ..
,,
,,Y i n e- d e- büyük-işler- yapmaya- kalkışacaklar-,,
, kendi,
,, " FANUSSAL- DEVLET " - yapılarını bile,
kendileri, inşaa- e d e r l e r- ,,
v e - yollarına- öyle d e,
devam- edebilirler ..
/( benim- durumumda- olduğu- gibi ) ..
,,
,,
,,
..
________________________________________________________
L A F- U Z A D I ..
,, V i d e o y a- gidesek,,t e k r a r ..
,,
,,
iki- tür- şiddet- vardır ..
B i R i- TOPLUMSAL- REEL- MAKiNA-* v e- ROBOT,
disiplini ..
diğeri, i s e- " kişinin - -iç- şiddet-disiplinleri " ..
/(sanatçılarda olduğu- gibi ),,
V E Y A- TOPLUMLARDA- d a,,
" DERiN- DEVLET,, " iç-disiplin-yönetmelikleri ", gibi ..
,, insanlar REALiTEYi- -" N E ", sanıyorlar, k i ..
,,
,,
aslına- bakarsanız, " TOPLUMSAL- ŞiDDET ",,
REALiTEYi, /( REALiTE- MAKiNALARINI -),,
v a r- e d e r k e n,,
,,
kişiye ait- öz -iç- şiddet- d e- sanatın- Ülkesini,,
Ü l k e l e r i n- en- güzelini-,,
V a r- e d e r ..
n o t :
ancak- zorla- da- iç-disiplini- dışlaştırarak d a,
" g ü z e l l i k- o l m a z ..
k o m i n i z m i n- herkesi- sanatçı- yapmaya,
kalkışmasında -olduğu- gibi ..
,,
,,ancak bunun- tersi- o l u r..
,,
insanların-içlerine- " REALiTENiN- MAKiNASININ " ,,
zorla- , ya d a- " B A S K I L A R L A ",
sokulmaları- zorunludur ..
..
..
__________________________________________________________
N O T :
" MEMLEKET- REALiTELERi",
D E M O K R A S i- BiREYSEL- MAKiNALAR- iktidarı,,n a,
karşı- bir- yapılanma- olmuştur- Milletleri- d e var edeceğim-derken,
yozlaştıran ..
/( Tarihte- Milletleri- yaratan-iMPARATORLUK-
T E N C E R E- v e- PENCERELERi- i d i .. )..
/( yani- MEMLEKET-denilen- Makina-
imparatorluk- tenceresinin- kalıntısıdır ..
asıl- TENCERE- imparatorlukken ),,
/( Kapitalizm- imparatorluğu, b u,
memleket- -tenceresi-imparatorluk-., kalıntılarını,
temizleyemezse, i M' P A R A' TORLUK- d a,
., olamayacaktır .. .. ) )
,,
D E M O K R A S i,denilen- BiREY- iKTi' DÂR- I- n e d i r..
P E K i ..?
,,
" REALiTENiN- tüm -vatandaşlara- E Ş i T- VERiLMESİ ",,
v e - TOPLUM- MAKiNASININ,,
sadece v e- sadece- insanların-
BiREYLERiN- VATANDAŞLARIN- içinde- bulunması ,,n ı n,
R E J i M İ ,,
,,
/( yani- MEMLEKET- YAPILANMALARI-n ı n ,,
MELEZ-MAKiNA-sistemlerinin ,,
ortadan- tamamen- kaldırılmaları ,,d ı r ,,
aslında,,
K a p i t a l i z m- iMPARATORLUĞU- a d ı n a ..
" D E M O K R A S i- H a v a r i -liği " ..
..
Memleketin- sahipleri,,
Kapitalizmle- savaşacaklarsa,,
b u- " eski- imparatorluk- kalıntıları-memleketlerin " ,
yine- imparatorluk-Kapitalizmle, s a v aş l a r ı d ı r..
,,
yani- eski-imparatorluklar-
yeni- imparatorlukla-
savaşmaktalar,,
M i l l e t l e r i n- içlerine- saklanıp- d a.
B i Z i M- d e- Başımıza, gelen, budur,
sanıyorum ..
/( bizde ve orta doğuda- insan- u c u z,,
olay- silahlı-insanlı- s h o w- ü z e r i n d e n,,
dünyaya- s e r g i l e n i y o r..
,,
B A T I- DEVLET- V E, Milletleri,
i s e, apayrı- alanlarda, /(sözgelimi-Finansta ),
biribirilerinin, canlarını- zor-tahammül- edilir- düzeylerde,
acıtıp- yakıyor- biribirilerini, memleketleri,
ç ö k e r t i yorla r..
,,
not :
,,mEM E-MLE-KET- A N A- meme- verecek- m i-
,,yavrusuna ..
MEMLEKET- BABA ..i k t i d a r- hakkı- tanıyacak m ı,
,,v e - hangi- yavrularına ..
-0:02
549.464 Görüntüleme
Genç Mürteci Paylaşımları
4 Ocak
İspanyalı polis Suriyeli mülteciye şiddet uyguluyor.
PAYLAŞ Batı'nın gerçek yüzünü herkes görsün.


,,programcı etkin, v e r i m l i, ve çok şeyler- söylüyor ..
40.111.213 Görüntüleme
Last Week Tonight with John Oliver yeni bir video ekledi.
Our main story was about Donald Trump. We can't believe we're saying that either.,,Kuzey- İRLANDA..
Benim davranışlarıma uygun ülke İrlanda! Senin davranışların hangi ülkeye uyuyor?
TR.WHAT-CHARACTER-ARE-YOU.COM
, i M A G E S- has to " B O R N " ,,
in /(inTO-) - " the P A i N T " ,,
&-spontaneously .. :
,,
/(I am against- Figure-drawing..)..________/(I think- this is the most important thing-i n- the-n e w- - painting ) .. ___________I think- there is A - " M a i n- iMAGE- F A C E " , in the centre of the- BLACK .. /(and there are others .. around ..) .. ___________________T h e s e- Paintings has to be worked i n- serial-work- I think .. S O- T H E Y /(all- images,&events-), will have space to ,,HAPPEN-&- OCCUR-in the P A i N T .. .. and come- inthrough- O U T,, t h e- painting, C O N T i N U O U S L Y ...._____________________________________in serial-work- ,, there will b e-many- works, DONE ,, and some-of- them- will b e- chosen- " -the-best- " , afterwards .._____/( STATiSTiCs,-as a science-i n- art- making- will carry- some works-to- B E- -THE- B E S T .. and some to- b e- the -worst-eventually.. .. intention here in serial-work- is- to get,,-reach- ,, " b e s t- BEST- O N E s " .. , of course ) ..________n o t e : I am putting-my self into a- " n e w - art- critic ", position- from inside- of t h e-" art-WORKiNG-AREA ", -A - person- .. ,, ,,and a LOVER- ,, - to the PAiNT ..
Murat Oktay DanisHorses'in videosunu paylaştı.
" B U- A T " ,
ALEMLERDE- Ü R E T i L M i Ş,
olmalı ..
,,
,,
Y A_ DA-
,, " ÇÖLDEKi- A R A B- KADINLARININ,
K O Y U N L A R I N D A- UYUTULMUŞ " ..
y e t i ş t i r i l e r i n c e..
-0:04
2.662.075 Görüntüleme
Beğen
Yorum Yap
Murat Oktay DanisThe EARTH'ın videosunu paylaştı.
,,T A N R I -V E- i N SA A N I N,,
,,
" B E Y A Z- - K Ö P R Ü S Ü N Ü N- ",,
,,
Ç Ö K Ü Ş Ü, g i b i,
,,
m a l- e s e F ..
-0:03
3.225.614 Görüntüleme
The EARTH yeni bir video ekledi.
15 Ocak
Iceberg crashing in Greenland

Yorum Gönder