24 Şubat 2016 Çarşamba

26 FEB- 2016 ..

Murat Oktay DanisYaakov Lederman'ın videosunu paylaştı.
Az önce
B i Z i M- " Z i K i R " , RiTÜ- E L i,, d e m ek k i, buralara , kadar - g i d e r..
..
,,T A B i i- bizim- z i k i r - C i ğ e r i n- E N- derinlerine,
i n i p- ORADAN- D A-
G A Y Y i P i n- D i y a r l a r ı n a,,
Ç Ö K E B i L M E YE- nişan, alırken,, ..
/( " U Ç U R U M D A N- DiMDiK- DÜŞE-bilmek " ..)
,,
,, " b u n l a r " i s e- - yeryüzünün- yüzeyinde kalabilmekle,,
yetinebilecek- şekilde- -kadar- -geleneklemişler,
kendilerini ..
,,,,
,, " O R T A D A- Ç U K U R- VAR,,
YANA- g e ç "- D a n s ı, gibi,
sanki .. b u- Düğün- Dansı ..
,,
n   o  t :
..zaten yan- KAKÜLLER- d  e,
h  e  p- yana- doğru- y e r e- doğru,
uzatılırken- saçlarda ..
0:00
645.531 Görüntüleme
Yaakov Lederman
"ריקוד הגיסים" בחתונה אתמול
"dans eden" dünür dünkü düğünü.

,,V A N-GOGH,, ..V - i D E ' O - d a..
,,
r e s m e- ilk- başladığım- zamanlarda,,
Van-gogh-GAuGuin,, ikilisi
öyküleri- ile- beni- taşımışlardır ..
,, ö y k ü- h e r- ş e y- demektir- sanat yöneliminde,,
v e Van-Gogh v e GAUguin d e,,
ö y k ü s e l- hayatları-
ve sanata dair- öyküleri, i l e,,
,, ıçimi- ısıtmışlardır, b u,
b u- b u z- g i b i, soğuk- ilk-sanat-
yıllarımda, yılgınlıklarımda ..
,,
basit- s a d e - OLSUN- ancak-
Ö Y K Ü sü-
- olsun-
,, dedirtmişlerdir - h e p- bana ..
,,
b en c e- sanatta - Ö Y K Ü- asıl- taşıyıcıdır ..
,,söyleyecek- ö y k ü l e r i- olmayanlar,,
sanat- yapmasalar d a, o l u r,,
derim- ş i m d i- l e r d e,
b i l e ..
..
0:00
2.145.688 Görüntüleme
Steampunk Tendencies yeni bir video ekledi.
"Loving Vincent"
Vincent van Gogh (30 March 1853 – 29 July 1890)
http://join.lovingvincent.com/#trailer


,,Ç -A Ğ I M I Z- H I Z L I-
-A K I L- - ZAMANLARININ,,
,,
" KALBiN- i ç i n i n- M ü z i ğ i-
-BAR-O K- U N- - Z A M A N L A R ı - -için,,
ç o k- hızlı-kaçtığı- malumumuz..
,,
B U- klavsenist-orgist- V E- Ş e f,,
T O N- KOOPMAN ..
,,zamanı- BAROK- V E- B A C H- /(B A K - ),
için- D U R D U R A B i L i P,,
-zamanı- b e k l e y i p-
-aynı zamanda d a- -
- bekletebilmeye d e- t e ş n e-
V E- b u n a- u ğ r a ş a n- çaılışan- -biri .. )
,,
,,N O T : ART- ı k- z a m a n ı- ,,çok bekler-,
e s n e t i r- s ü n d ü r ü r ,,
,, ,,
,, - - b e k l e t i r s e n i z,,
,, zamanın- içinden- " C i N- m iş- ECiN- m i,,
,, " e r i r- ÇIKAR- gelir " ,,
b u- da bilinemez .. ) d i r..
..
____________________________________________________
N O T :
,, z a t e n- RESSAMIN- y a p t ı ğ ı- da, b u d u r..
,,
,,MÜZiĞi- iyice- Yavaşlatıp- d a,
D U R D U R A B i L i P, beklete-bildiğinizde,,
m ü z i ğ i n- zamanının- V E-
,," z a m a n ı n- içine- yerleşmiş-
-onun, içinden,
,, A K A N- ,, " -E R i M i Ş- -yaratıklar " ,,
- yaratılmış- V E- yaratılıyor, v e,
yaratılacak- olanlar -d a ,,
,,A K M A Y A N- DURDURULMUŞ- z a m a n d a n,,
,,,
B O Y A N I N- içine- Z I P L A M A Y I- seçerler,,
b i z i m- D Ü N Y A m ı z ı n,,
z a m a n ı n a ,,
/(z a m a n l a r - ı m ı z a- bizlerin d e)..
,,
,, /( ,, b i r- t ü r l ü,,
A K I Ş_ H I Z I N I- b u l a m a y a n,,
D U R A K S A Y A N,,
,, " Z A M A N- NEHRi- UZAYINDAN ) ..
,,
..
b e n-* a k a n- BOYA-Kullandığım- i ç i n,,
/( B O Y A Y I- ilkin- GÖLLENDiRiRiM
,, T U V A L i N- üzerinde ..)
,,
,, zamanın- sonsuz v e- sonrasız-
- Yaratık- v e- V A R L I K L A R I N I N,,
,,akamayan -Zamandan, AKAN- BOYANIN- i ç i n e,
zıplayabilmeleri,,
,,
ç o k- daha - - ç e k i c i- olur,
O N L A R- i Ç i n ..
,,
..ç ü n k i ..


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
19 dk.
,,kulakla -* g ö r m e k ..

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
20 dk.
,, i Ş T E;
,, b e n- B U N A- " H O C A ", derim ..
,,
,,
n e r e d e- DERS- VERiRSE- 
O R A D A Y I M ..

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
21 dk.
,,i ş t e- en- HIZLI,,
,,
savaşçının-
,,
,, " A R E O- D i n a m i k ,,
,, B i Ç i M i " ..
..
/( B U N U- Karşında görürsen- ALEMLERDEN,
gönderildi, v e- hakikaten- K O R K )..
,,
V E- sadece- -D Ü N Y A- HAKiKATiNiN,
kuvveti-ne- sımsıkı- yapış ..
..


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
24 dk.
,, " M O D A " - O L,
,,
B E L K i-
" K A P L U M B A Ğ A " ,
,,
da,- olur-s u n ..


,,Ç -A Ğ I M I Z- H I Z L I-
-A K I L- - ZAMANLARININ,,
,,
" KALBiN- i ç i n i n- M ü z i ğ i-
-BAR-O K- U N- - Z A M A N L A R ı - -için,,
ç o k- hızlı-kaçtığı- malumumuz..
,,
B U- klavsenist-orgist- V E- Ş e f,,
T O N- KOOPMAN ..
,,zamanı- BAROK- V E- B A C H- /(B A K - ),
için- D U R D U R A B i L i P,,
-zamanı- b e k l e y i p-
-aynı zamanda d a- -
- bekletebilmeye d e- t e ş n e-
V E- b u n a- u ğ r a ş a n- çaılışan- -biri .. )
,,
,,N O T : ART- ı k- z a m a n ı- ,,çok bekler-,
e s n e t i r- s ü n d ü r ü r ,,
,, ,,
,, - - b e k l e t i r s e n i z,,
,, zamanın- içinden- " C i N- m iş- ECiN- m i,,
,, " e r i r- ÇIKAR- gelir " ,,
b u- da bilinemez .. ) d i r..
..
Berliner Philharmoniker yeni bir video ekledi.
3 saat
Beautiful Bach
Beğen
Yorum Yap
Yorumlar
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=NqSEPo6twLI ART- ı k- z a m a n ı- ,,çok bekler-,
e s n e t i r- s ü n d ü r ü r ,,
,, ,,
,, - - b e k l e t i r s e n i z,,
,, zamanın- içinden- " C i N- m iş- ECiN- m i,,
,, " e r i r- ÇIKAR- gelir " ,,
b u- da bilinemez .. ) d i r..
..

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
2 saat
M o t o r s i k l e t- MOTORUNUN- ,,
i ç i n d e- -
,, a z a p- Çektirtilen-
-C i N i N ,,
,,
,,k i m l e r e- sinirlendiği,
y a n- tarafta ..
,,
,,
yeterki- seleye kendisi- oyursun,
direksiyounu- Gi-DONU- -o- tutabilsin ..
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
2 saat
,,G A Z E T E- d e-
- " hazır- GRAFiK- d i z a y n l a r " ,
içerir ..
/( TEMBELLERE- sunulacak .. )
,,
a n c a k- ,, Y E P Y E N i- Y E N i,,
Ç i z g i l e r- ancak-
" katılaşmış- şeffaf- -sıvı- C A M -
BARDAK ",
içinde- bekler- olurlar- onları-
-ö z g ü r l e ş e b i l- ip,
,,
,, " D Ü N Y A Y A- Çıkabilmeyi " ,
,,
Ç I K- a r t- -ılabilmeleyi,,
b e k le r l e r ..
,,
camı -*kırabilecek- bir- ş i d d e t- i l e..
,,o n u- üretebilecek- b i r- 1 g ö z ü-PEK ",,
E Y L E M i, ile ..
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
2 saat
,, g ö r - d ü n- ü z - MÜ,, Ş ' i M ' D - i,,
,, KON-- TEMPO- R A R Y- - a r t ' ı . //( + yı ..)Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
2 saat
,, " y e ş i l- PiSLiĞi " ,,
,,yediğin sebze yemeklerini b i l e,,
" sı -ça-m-amışsın- ,,- S E N- b e- - A N A C I M " ..
,,
.. bilgisayara gelince ,minicik-- FARE- S O Y U N U N-,,
,, sığır BU-F A L- O- -çobanısın,
fakat s e n- b e- O Ğ L U M ..
M U T L A K- ALEMLERDE ..
..
..
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
2 saat
,,Z A M A N-
,, SAYILARI-
... t e r s i n e- SAYDIĞINDA,,
/( KIRMIZI- S a y ı- - DÜNYA-ZAMANI-
tükenip- d e- Siyah-S A Y I- - ALEMLER- zamanı,
başladığında )..
,,
D Ü ŞT Ü N- M Ü, s e n,
,,Ş i M D i,,
" D Ü N Y A- ZAMANI- PALYAÇOLUĞUNDAN " ,,
,,
,, " A L E M L E R i N- DERiN- KARANLIĞININ- ÇÖPLÜK-
K a r ı ş t ı r ı c ı s ı " ,,
,, - YANINA- O T U R T U L A N-
" B Ü Y Ü C Ü- i N S A N I N- " -
- A Ç IK- TUTULAN-
" KUCAK-G Ö Z - - PENCERESiNiN " - içine ..,
,,
,, K U C- A Ğ I N A ..Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
2 saat
,, S O N - U N D A ,,
,,
D i N L E R i N- ÜRETTiKLERi-,,
" - s a r ı l m a n ı n- SIRRI- S A R I- - -i Y i L i K - F O T O N L A R I N I N,, ",,
,,
,, Dünyadan- -d ı ş a r ı-ALEMLERE- - K O L A Y- - salınıverildikleri,,
,, " MUTLAK- ALEM- DiK-DÖRT-gen- -A N- Ü S - L e r i ",,
,,
d e, i c a T- ,,
E D i L D i L E R ..
..
,, " E L- YORDAMI " - i l e..
..
..
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
2 saat
,," E Ş- L E R i N " ,
,,
T O P L U M C A ,,
ters- Ç E V R i L M i Ş,,
,,
E Ş i T L i Ğ i ..
,,
,,
__________________________________________
n o t :
sosyal- hayat- kadını- küçültebilmeye yönelikken,,
- TOP-lumsal- mecburiyetler,,
e r k e ğ i n- -- g e n i ş l e me s i n e,
sebebiyet- veriyor ..
,,
,,yorgunluklarını- ayrı- kaplardan-
içmeleri, d e- bir- " BAŞKA- "
- gerçeklik ..
/(BAŞKALAŞMIŞ- yakınlıklar ..
.... herkesin- dinlenmesi, V E- - D i N i-
,, - kendisine- D i N - , v e- dinlenebilmek ..
o l m u ş k e n- çoktan,,
yan-yana- oturabilmeleri,
,, " E Ş i T L E N D i K L E R i N i N- ispatı "
-sanki ..) )..
,,
/( Bence burada ,işler- v e- YAPILAR- ,,
tersine- çevrilmiş- çoktan .. )
..


Murat Oktay DanisHardcore Italians'ın videosunu paylaştı.
2 saat
,," N A S I L ", görecek- - - bakınca d a,
" N E " , düşüneceğiz, BU- V i D E O- i l e, d e..
,,
,,
/( bakmak- görmek- bile- tuzaklarla dolu-olacak,
bundan- sonra- " contemporary", i c a t- edildi,
ya bir- k e r e..
,,nerede- Tanrının- doğasının- cennetsi- yanılsamalı-
,, g ü z e l- v e- iyiyi- yayımlayan- görüntüleri ..)
__________________________________________________
,,
,con-tempo-rary, olarak söyleyeyim, a d ı n ı,
ismini- Videonun ..
..
" VAJiNA- -Y A R I Ğ I M A- B E Y A Z- D i Ş L i- AĞIZ- -
- TAKTIRT-DIM ",,
,,
,, b e y a z- dişleri- gezmeye- çık-art- t ı m,, Ş i M D i- DE,,
,,
V E- onu- sadece- " S A R I- DiŞLERLE ",
,,
b e s l e r i m ,,
,, " O R T A' NIN- - PARMAKLARI " - i l e-,
d - - e Ğ i L ..
,,
,,n o t:
çünkü- ortanın- parmakları d a,
Kilise- v e- DEVLETiN- i r i,
dişlerinden- BAŞKA- Ş E Y L E R,
d e ğ i l d i r l e r..
..
n o t :
FACE-B O O K ' ta kendi, Y Ü Z Ü M E,,
,, " Y E N i- insan- Kalabilmenin ",
M A N i F E S T O- Larını- Ç i Z i- YORUM ..
,,b e s b e l l i ..
..


-0:01
667.904 Görüntüleme
Hardcore Italians yeni bir video ekledi: Funny Italian Commercial - Picking Up Woman.
Who caught the man's mistake?

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
2 saat
,," POP- -M Ü Z i K- T A R Z L A R I N D A N ",,
T E C N O,,
,,
yani- NÂMI-değer- - ,, " TEKNOLOJi- Müziği " ,
ile- dans- e d e r k e n- KADINI- nasıl,
Makinalaştıracaklarını,,
/( ,, " D i S K O- LABORATUVARLARINDA ",, ..)
,, " Y A N- Y A N A- Çalışan ",
,, " B A T I L I-
- K A D I N L A R " ..
,,
..
n o t :
DIŞARIDA- GÜN-BATIMINDA,
,, güneş- Boşuna-sıkılıp- kızarıp- d a- Kıvransın,,
e m e ğ i - yüceltebilmeye,,
,, B A T I - L I- ,, - B i L i M S E L- TEKNO-ya ,
yönelecektir ..
,,
/( O zamanlar- bizim- 4-yapraklı-YONCA- E V- cimik- de,
" BANDIMA-B A N A " ,
,, " BANDIRA-BANDIRA- y e,
BANDIRMA- Vapurunu " ,, -Türküsünü,
söylemelerde- i d i .. TV-lerde.. ) ..
How they used to dance Techno in the early 90's
♤HML♤Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
3 saat
,," T Ü M- Y A R D I M L A R " ,,
,,
,, " Y A R D I M- L A Ş M A L AR " ,,
,, " Y A R I K- KAYNAKLIDIR ",,
,,
,, d e mn e d i, m i, Mr.N i E T Z s c H E ..
..b i R- K E R E s i n D E ..
,,
____________________________________________________
N i E T- zscHE,,nin derdi- insanın- YOZLAŞMAMASI-
değil, m i d i r..
.. /( T A N R I-nın- Y a r a t t ı ğ ı- y e n i- insan ) ..,,
/( i n s a n- YARIĞI- d a- E N- - Y E N i,
bir-Y E N i- -i n s a n- E N S T R U- manı- ik e n .. )..
,,
,, " T Ü M- yardımlaşmaların " - kaynağı-
" Y A R I K -i -K - E N ,, " e s a s - e n ,,
,,
v e- T ü m - - " YAR- - a k l a r " ,,
d a, " yarığı-yara-bileceklerken " - --
/( YARAR L I L I Ğ I- - ü r e t e bil-m e y e ) ,,
,, P e k i- nasıl - oluyor- d a,
" y a r ı k- yardımlaşmaları " - /(yani- s- Ex)..
- tamamen- ortadan- kaldırılıp,,
/( ,,s ' eX- , nerede, i s e- -yasaklanırk e n ),,
o n u n- yerine- g e ç e b i l e c e k-h e r ş e y ,,
,,tüm- yardımlaşmacı-sosyallikler- " K U T S A N I L I N- I P " - ,, ,,
yaygınlaştırılıp,, ,,
,, " i y i- " i l a n,- - e D i- li-yorlar .. i - k - e n..
,,
/( i Y i- L E R- v e- " i Y i ' l i k l e r d e " ,,
sadece- KÖTÜ- V E- KÖTÜLÜKLERLE-
tabiatta- d e n g e lenebileceklerken ..
sonralarında , d a,tüm- i y i Liklerin .. )
___________________________________
,,
..D i g e r- taraftan- ,,
insanların e n- büyük- yardımcısı, tüm tarih-boyunca,
h e p-D i n l e r- - V E- T a n r ı L -a r-
olmamış- l a r- m ı d ı r.. L -a r..
,,
Din- hiç, değilse- YARDIM- EDECEM- diyor v e-
yardım-eden-KURUM- olarak- yardıma- girişiyor ..
P E K i- b e n- sana " YARDIM- EDECEM ", d i y en,,
i n s an l a r a, N E- D i y e l i m,,
o n l a r- KURUM- DEĞiLLLER- k i ..
/( S O R U ;: ..
D i n- Kurumları, insana yardım etmeye kalkışacak- olan,
insanların yerine , m i, tesis- e d i l m i ş l e r d i r..
yani- birileri, , d i ğ e r- -birilerine yardım edecekse,
bu bir KURUM_- B ü n y e s i n d e,,
y e t k i l i l e r c e- yapılsın , mantığı , i l e ) ..
,,
/(TÜM- S o s y a l- y a r d ı m laşmaları d a,
b u- sınıfta değerlendirmeli- miyiz ) ...
/( S O S Y A L- etkinlikler- -SiViL-insiyatif-kullanıcıları- ,,
D i n l e r d e n- rövanşı almayı,,
D i n l e r i- fonksiyonsuzlaştırmak-,, v e - y e n i ' l e y e b i l m e k,
için mi, oluşuyorlar , " y e n i l e n e n- s i v i l- - dinler " - olarak " .. )
________________________________________________________
,,
L Â F, Ş u r a y a - gelecek ..
,,
S ' Ex- Kelimesine ..
V E- - E Y- L E M i, - N E ..
b u r a y a- k a d a r ,,
,,demem- O' d u r- k i,,
,, D i n l e r- VEYA-SOSYAL-Yardımlaşmalar-
özde- s eX-in yerine- g e ç s i n l e r,
diye- ü r e t i l m e k t e l e r..
,,
T - E Z- ,, Ş U- K i,,
D i N ' L e r , ise,,
S ' e X- Şiddeti- - yavaşlatılabilinsin- diye ..
o n a- alternatif- " i Y i ' y i ", V A R,
e t' mekteler- et- v e- kemiği- olanlar,
için ..
/( V E- fakat- -Tanrını-bir- sade-Yarığın- içine-
yerleştirdiği, küçülttüğü- -" Y E N i- -NESNEYi " -
g e n i ş l e t e r e k, e ş l e m e k t e,,
bir- t e k r a r- oluşturarak,,
yayvanlaştırıp- -yaygınlaştırıp,
TANRI- -tabiatı- d e n g e s i n e- etkide-
bulunmaktasınız, -Tanrıya- da- Yaratıcıya da,
b i r- mühahele .. özellikle-öncelikle,,
iyilik-sevicisi- h risti-yanlık- K-ili- i s e -si ..)
,,
,, e ğ e r- korkunun-i y i l e ş t i r i l m e s i n i n- e c e l e,
bir faydası- olacaksa..
______________________________________________________
,,
T E KJ R A R- N i E T' zsc HE- y e- ,, d ö n e r-,i s e k ,,
,,b e n c e - DEVRiMCi- y e n i d e n- y a n-a, N ietzs CHE,,
,, " ,, eşin- sosyalleşeceğine- s e n- yanında olmadığında,
ya seni- beklemeyi- öğrensin,,
ya d a, " Y A R I Ğ I N I ", kullanmayı- sürdürsün,,
bulabileceği, " yarık-işleticileri, i l e " ,,
d i y e - c e k t i .
,,
,,n o t:
,, " B A Ş K A- -laştırmalar ı n- - ideolojist- Y A N- YARIKLI- " ,,
- D i N C i - - BiR' i -l e r - i n e- sorarsanız,,
kadın BAŞKAsı-nın- " -BiLMEM- N E- sine- " ,, - gitti- diyecekler ..
/(kadın kendi- yarığına- gidebildi- -diyemeyecekler ) ..
/( KADIN- KENDiSiNE- gidebildi )..
/( KADIN-- YARIĞI-işletti-i s e- ,,Y A R I K- - da ,,KADINa-- gitmiştir ,,
başka- s ı n a- değil ..
B U- arada " B A Ş K A ", Metaforunu,
öncelikle- akla- getirenler,,
" B A Ş K A- Laştırma- -T -a r i -k a t ı-üyeleri " ,,
b u n u- s ex-in, afrodizyağı-olarak,,
kullanmakta- olanlardırlar ..l a r..
görünmez- s eX- az-dırıcıları ..) ..
______________________________________________________
s o n u ç :
TANRI- " - " Y A R IĞ I " - - yarattı-i s e ,,
b u- enstrumanı- kullanabilme- kolaylığını-geliştirmeyenin,,
T A N R I- s e v g i s i n d e n-
bahsedilebilinir- m i ..
,,
B U-* GiF-PHOTODA, d a ,
kadın- " s a d e c e- s -Ex " , diyor ..
,,s eX-,, ,,kadınlar-için d e-
" KADIN-s - EX- O B J E s i " - - olmaktan,
çıkışın, /(eX it),, e n- Y A K I N- - B i L- E T ' i .
,,
Y A N i- hemen- v e- " sadece- S E X " -
-diyecek- olan- kadınların,,
,, " F A H i Ş E " - olduklarına d e ğ i l- d e,,
,, S E X ' i n, " Ş E K i L- DEĞiŞTiRMiŞ " ,,
t ü m- " e r i t i ş l e r i n e- " , d e ,,
KAPIYI- Kapatmak- istiyor- OLMALARINA,,,,
H Ü K M E D i L M E L i dir.
/( y a n i- " sadece- s e x "; " JUST-SEX ",,
diyen- kadınlar- - onun- genişletilmiş- hallerini,
istememekle,, a s l ı n d a, se e X- i, daraltma,,
e y l e m c i s i- d i r- l e r.. )
,,
/(kadın- s e x i- kısıtlayacaksa, hemen-yap-ki,
,,Y A R I K- genişleyip- h e r k e s i- -beni-de- ,,
kuşatmasın- demektedir,
/(kuşatılmaların- sorumluluğu,,
eninde- sonunda,
KADINLARA- adreslenilecekken.. )
Devlet- ve- D i n, d e- kuşatıcılardırlar, y a-
, " kadına- a i t- kuşatma-yeteneği,ni,
t ü m d e n- - MALLARI,,
e -d i n- e r e k- t e n ..
,,
eğer- kadınlar- TANRININ- YAPTIĞI-
YARIĞIN- sorumluluğunu,
en- yakınında olanlar- olarak,,
almazlar, i s e. )
,,
/( Devlet-d e- KLiSEDEN- -D i N - l e r-d e n- çıkmış-
bir- kurum,i s e,,
insanlar- DiN-DEVLET- yarılmasının, içinde,
yitip- gitmelerinin, sorumluluğunu,
kadınlarını- eğitmeyenlere,
ve kadınlara- - keseceklerdir .. )
,,
,,
T a m- tersine-
Y A R I K- SAL- YARDIMLAŞMA,,D A
y a n i- - s ' EX- t e-,, ,,
" ağırdan- alan- kadınlar " ,,
e ğ e r- T Ü M-
,, s o s y a l l i k l e r-
- V E- t ü m- yardımlaşma- k o n u ş k a n- lıkları, n a,
y ö n e l i p- /(v e- hatta- D i n' l e r e ) ,,
s e X- i, " heryere v e- h e r ŞEYE " ,
s i r - A y e t,, -e t -t i r i y o r l a r s a,,
,,a s ı l- ONLARA- s e X- d ü ş k ü n ü,,
,, " VE- S' Ex- b a ğ ı m l ı l a r ı "
, denilebilinecektir,
sosyolojik-PSiK-olojik- - v e- ANTROpoloJik-
olarak,, ..d a..
/( y a r ı -bilim- s e l- - sosyal-bilimler,
eşliği, i l e .. )..
..
_________________________________________________
KURUMLAR- hayatınıza- g i r d i l e r s e,,
/( ,,B E Y N i N i Z E- v e- VUCUDUNUZA - b i l e,,)..
,,
,, TANRININ- " Y A R I Ğ I N I N ",,
,,Y e r Y ü z ü n ü n- e n- ÇIPLAK- YÜZÜNÜN,,
,, " a s ı l- Y E R- Y Ü Z Ü- n ü n " .,,
d e , ; ,, " Y A L I N- AYAK- -y e R i " ,
/( Cennetin- d e- kaygan- - Y A R I- -KAPISI )..
,,
Ç O K T A N- ,,
D E Ğ i Ş T i R i L M i Ş T i R , v e ,, d e,,
,, " Y A R D I M L A R I N- oluşturduğu- YARILMALARDAN .. ",,
,,
,,
i n s a n- beynine-
- sosyallik-t i r- d e n i l e r e k,,
,, /( " o n a- YARDIM ", e d i l e r e k,, )..
,,
t ü m- " K U R U M L A R ",
s o k u l m a k t a d ı r la r ..,,
/( Devlet-Din- v.b. )..,,
,,
... a H- şu- kadınlar- dedirtmekteler-
-bizlere- d e,,
k e n d i- yaratılışlarının,
sorumluluğunu- kendi-l e r i, alabilecekleri,
yeteneklerinin, b u l u n d u ğ u n u,
kendileri, fark- edebilseler, d e,,
,," k ı z- babaları ", v e y a-
" D e v l e t- V E- D i n- -BABALARI ",
onlar- yerine,
,,Y Ü Z L E R C E- KURUMU- Kafalarımızın,
içlerine - yerleştirmeseler,
m i- - d e m e - L i Y - - i z..
..
,,
..Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
4 saat
" K E D i ' n ' ' i Z i " ,,
,,
,, h e p- gözlerinizin- Ö N Ü N D E ,
T U T A R ,,
,,
,, " ... v e gezindirirsen- i Z " ,,
B U- D A- o l u r ..


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
4 saat
,,B U- - D A , O L D U ..
,,
Ö Y L E ' c e,,
, " AFRiKALI' n ı n- AĞZININ ",,
B E Y N i N E , açıldığı,,
,,
i C Â D- E D i L D i .. ..
Only Tribal Techno alloud
♤HML♤


Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
21 saat


Hangi hayvanların özelliklerine sahipsin? Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Dün, 13:04
AĞZINIZ-KULAKLARINIZA VARINCAYA,
kadar- g ü l e m e y e c e k s e n i z..
,,
,,
,," D i Ş L E R i N i Z i ",saklayabilmek-için,,
,, " A Ğ Z I N I Z I- - K U L A Ğ I N I Z A - ", kadar,
,,
Y A R D I R A C A K S I N I Z,, ..,,SAĞ_ BEYiN- - " ŞiZOFREN- SANATÇI " ,,
,,
S O L- BEYiN- ,,
,, BENCiL-PARANoYAK- Mühendis- Matematikçi ..
,,
..
..
..
n o t :
Beyin- Tamamen- i k i- ayrı- LOBDAN, oıluşur ..
YANi- iki- ayrı- beynimiz, v a r ..
,,aralarında d a, 3-milyon-nerondan,
oluşan, bir- iletişim- kablosu ..
,,
b e n- Beyni-- ALLAH-YAPIMI- TEK- PARÇA,
sanma- eğiliminde, imişim,, m e ğ e r,,
besbelli- ,,
ta çocukluğumda n, b e r i ..
Sağ Beyniniz Mi Yoksa Sol Beyniniz Mi Daha Baskın Test Edin smile ifade simgesi

Sağ beyin mi yoksa sol beyninizi mi daha çok baskın? Sağ beyin sol beyin testi. Başarılar :)
MUHENDİSBEYİNLER.NET|EKLEYEN: OĞUZHAN MALLIMurat Oktay DanisGif Porn aracılığıyla
Dün, 12:51
,,D E M E K - K i- odada,,
,,
,, " iRi- V E- -E T - R A F L A R D A -
/( E T T E N- K A F A L A R D A ,,
ve KULAĞI- v e- Beyni- ETTEN- olanlarda) ,,
- HAREKETLi ,,
,,
b i r- " O R T A- PARMAK- ", daha V A R ..
,,
hazır onu- bir- ODADA-
-beklerken- yakalamışken ..
,,bir A Y N A- görüntüsü- sunmakta ,,
yarar- v a r ..
,,
,," ORTA-iRi- -PARMAK- TAKiBiNi ",
, i y i- yapabilen,,
o n u -vucudundan- çoktan -ayrı- tutabilmiş,,
a y ı r a b ilmiş,,
,,
, " i Z L E M E C i- - araştırıcı " ,
B A K A B iL E N-
K A D I N ..
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Dün, 12:43
16 bin kere beyni-okşanınca,
/(silinince ),
T i m s a h- yavrusu- ISIRMAYI- unutuyormuş-
T Ü M D E N ..Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Dün, 12:38
,," D i L i ", kullanmadan,
" D i L ",
öğrenebilmek ..


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Dün, 12:36
,,B i R- BARDAKTA- ,,
" F I R T I N A ", yaratabilen,
,,
,, " K A R A- MADDE- B U L - U T U " ..Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Dün, 12:35
,,N E- M U T L U,,
,, " B E N - L i K - LERiNi ",
,,büyütebilmiş- olanlara ..
,,
,,
" S E N L i K L E R i - n i- ", küçülte-bilenler, i s e,
,, " mutlu-olmak " - yerine-
" s e v i n ç- ",
hissedebilecekler ..
Murat Oktay DanisŞirin Payzın'ın fotoğrafını paylaştı.
13 dk.
,D E M E K- k i- - " MASMAVi- A Ç I K- GÖKYÜZÜ- KAPiTALiZMiNiN- m e n suplarının - " ,,,, saldırmayacağı- t e k- şey- , K I R M I Z I- insan- KANIDIR .. /( HELE-Ki- KADINLARIN AYDA- bir AKITTIKLARI- K A N ", VATAN- a d ı n a, akıtılan, en- f a z l a- V E- TEMiZ-* -K A N I- oluşturmata, i k en. ) .. ________________________________________________________________T A B i i - " MAViLi- A D A M L A R I N " - durdurulabilmesi, için, O N L A R A- KANINIZIN, " KIRMIZI- A K T I Ğ I N I " _ i s pa t l a m a lısınız d ı r../( BURADA- KÜRT- Kanlarından- Bahsediliyor ,, b e n- K ü r t- Kanının- d a, K I R M I Z I- olduğunu- biliyorum .. A n c a k- AKARKEN, d e,, acaba K I R M I Z I, m ı, ,, yoksa " M A V i ", m i, akıyor- ,, b u, kan ..___________________________ POLiS- KÜRDE- B U- Kadar-saldırıyorsa, h e r- halde- - o r a d a - b i r- " M a v i- -kaynağı " -,, o l s a- gerektir .. Y O K S A, " b u- kadar- MAViLi- A D A M- G i Y S i L E R i " ,, nasıl- m a v i y e- boyana bilecektir .. /( yani- M A V i L i- ADAM- e n- çok- kendisini, V A R - E D E C E K- olana, saldırır, v e- O - D A_ B U- V A R- olma savaşından, K A B I N I- matarasını- K Ü B Ü N Ü, doldurmaya, ,,T o p l u m s a l- EMEK- -P i y a s a, s ı, E K R A N I, içerisine, girer ..__________________________________________________________i ş i n- berbat - Y A N I- i s e ,, D e v l e t i m i z i n,, zamanında, insanına, " daha - eli- YÜZÜ- düzgün-iş l e r " - üretemeyip,, ,, " B A T I- TANDANSLI- P A T E N T L i- KAPiTALiZMiN- D E M O K R A S i- T i y a t r o s u n d a " ,, H A L K L A R I N A, i Ş, a r a r,, duruma, d ü ş m ü ş,, o l m a s ı d ı r..________________________ Y O K S A- ASIL- E N T E R E S A N- O L G U - - ,,Devletimizin- - d e, Ç O K T A N- P E S- E D i P ,," K A N I- - KIRMIZI, A K A N- V a t a n d a ş- - i ş ç i l e r i m i z d e n " , v e -onların E M E K L E R i N E- yaslanabilen, b i r- V A T A N D A N- ç o k t a n- ,, V A Z- GEÇMiŞ- olması- m ı d ı r..___________ " MAVi-E L B i S E L i- - " ,,-Kapitalizm- T E B A S I,,,, n e kadar " E L_ EMEĞİ " - i l e- çalışır .. AKILLIDIR - M A V i- ya d a,SiYAH- GÖMLEKLiLER ..__________ ________________________________________________________________________P E K i-DAĞA- " işçi- diye ,kırmızı- kanı-,i l e- yürüyerek-çıkan- K Ü R T ,, ,,e v l a d ı " ,, AKILLI- MIDIR- y o k s a, onlar-adına A K I L- üreten- - A K I L L I- MAVi- ELBiSELiLERi- m i ", v a r d ı r, P K K , karaGAHLARINDA, saklanan- KAPiTALiST- TANDANSLI- o y n a y a n- R E i S L E R i, i l e.. ..________________________ ,, " E L i N E " -- KAZMA- KÜREK- ALMAK- YERiNE- S İ L A H- ALMAK, ,, A K I L L I- olabilmeyi, istemek- olmaz, m ı .. -değil- midir - .. .. AYAKLARINIZLA- YÜRÜDÜĞÜNÜZ- d a ğ l a r,, sizi, " AYAKLARINIZIN- E M E K Ç i S i " , yapar .. /( Ayakla- A K I L- EMEKÇiSi- olunur, a n c a k .. ) .. " - k ı r - m ı z ı- - i Ş Ç i- " ,, ,,i n s a n ı n- E L i- i l e- İ Ş Ç İ, olandır ..______ A K I L L A R I- ile- ellerine silah- alanlar- - A K I L L I- S I N I F I N D A- o l u r l a r .. s i z - N E- D E R S E N i Z, d e y i n,, ..- neyi- d e r s i n i z- ederseniz- e 'd i n ..) ....__________________________________________________________________ E- - Ş i M D i, B U- FOTOGRAFTA, K Ü R D Ü, arayanlar, ,, P O L i S i N- yanlış- yerde, gezindiğini- söylüyor- olmalılar .. M A V i- YELEKLiLERLE- - " M A V i-rengi, içine giyinen- c e p k e n- P K K LILarı " ,, ,, i Y i C E- AYYUKA- Ç I K A R T A B i L E C E K L E R i,, ,, ,, " K A P i T A L i Z M- - , A R A Z i- Ş -Ö L E N L E R i N E " ,, y a - D A ; ,, ,, B ü y ü k- - Ş E H i R- KAVGALARINA- " i T - i Ş_ K A K - I Ş- LARINA " ,, ,, ,,- i M Z A - ATABiLECEKLER- B i r l i k t e, ,,,, k ,i ,, " " KAPiTALiZMiN- T A N R I ' ları- D E V L E T L E R i N- -, ",, D i k k a t l e r i n i, çekebilsinler- ,, " M E D Y A- M A V i- - PETROL- B O R U- H a t l a r ı n ı " , " B O R U- iLETiŞiM-sistemlerini- " ,, d e, kullanarak .. _______________________________________________________________ B U- FOTO-,,K A N L A R I N I N- HAKiKATEN- KIRMIZI- A K T I Ğ I N I- seyredecek- kadar- V A K T i- olan, ", VATAN- - i Ş Ç i- s i, KADINLARIN ,, b u n u- ispat etmek, i ç i n- KANLARINI- emdirdikleri, " i Ş Ç İ- V A T A N I N- - - -E L-işçileri- -KANAYAN- ELLERiN- kanının- emdirildiği-B A Y R A K- BEZLERiNi ",,, ,, B U ,,-G Ö K Y Ü Z Ü- MAViSi- U M U T-TACiRi- TÜCCARLARI- B i R L i Ğ i, mensubu- i n s an l a r ı m ı z a- " ,, S E T- edebilmelerinin, R E S M i ..____K i m i n- hâLâ, K A N I N I N- KIRMIZI- AKMAKTA- olduğunun, d a, ,, " M A V i- TURNUSOL-K A Ğ I D I ", T e s t i .. https://www.izlesene.com/.../new-york-ceteleri.../6886547
New York Çeteleri Fragman
New York Çeteleri filminin resmi fragmanı.
Şirin Payzın
Artvin Cerattepe'de çekilmiş bir foto.
Sizce bu fotoğraf ne anlam ifade ediyordur?Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
1 saat
,, " Y A N L I Ş " ; _ - K i T A P - L a r ı ,
,, O K U- YA N - L A R ..Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
1 saat


Psikologlar ruhlarımızın derinlerine bakar ve bizi tek bir kelimeyle analiz edebilir. İşte onların senin hakkında söyledikleri. Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT

Murat Oktay DanisDemirbaş Abdullah'ın fotoğrafını paylaştı.
1 saat
TARiH-aslında ,, K i t a p l a r d a - - - değil-d i r .. " olgu-çerezlerinden " , T Ü R E R .. v e- onlarda gizlidir, ; ,, ö z ü, d e - - T-ÖZÜ- d e.. ..


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
1 saat
,,B i L G i -SAYARLAR,
e v e t, - - B Ö Y L E ,,
,,
" t Ü M- V U C U T ", satılmalı- k i,,
,,
..
..
,,
N E_ - i L E, N E Y i,
,,
Y A P M A K T A,
olduğunuzun,
H A K İ K AT E n,,
,,
v e " G E R Ç E K- E T E N, ",,
f a r k ı n d a, olabilesiniz ..
,,
..
..
..
V E- onların Beyninin, içinde,
f a z l a- kalmayasınız,,
,, s a k ı n ..
,,
ç o c u k l a r ı n ı z ı n,
beyinlerinden- h i ç- çıkmadığınız,
g i b i..
Murat Oktay DanisAndrea Troiano'nun videosunu paylaştı.
1 saat
,,S A M A N L I K T A-,,
biraz daha zorlasa, ,,
" g e l d i ğ i- YERDEN- -" ,,
,, gerisin geri,
,,
kendi-,iç,nden- geçip,,
,, BU- Dünyadan, ,, ç e k i p d e,
gidebilecek,,
k e n d i s i n i ..
,,
Y O K- oluverecek- s a n k i,,
E L M A N I N- da ,içinden geçebilince,
YILAN_ gibi - kıvrılıpta-
B U- k e z- ELMANIN- içine- yönelik,
eylemli ..


-1:38

280.408 Görüntüleme
Andrea Troiano şok olmuş hissediyor.
These girls are inhumanly flexible..!!!
Queste ragazze sono disumanamente flessibili..!!

Bu kızlar benimsediğinizde esnek..!!!
Bu kızlar ölçüde korkunçtu esnek..!!

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
1 saat
,,bir D i Ş i,
bir E R K E Ğ E- EKLEMLENECEKSE,,
,,
h e r halde- B Ö Y L E- olmalı,
B U ..
,,
" YANINDA- YANDAN- O L M A K " ..
,,
yani- iki- kere- yanında..,, BU- MAK,iNA- R O N T G E N- CiHAZI- gibi ..
,,
K i M L i Ğ i M i Z i, kend,imiz,ölçecez d i y e,
d e b e l e n m e y e,
hiç g e r e k- YOK, A S L I N DA .
..

Sen pırıl pırılsın! İçinde neyin parladığını sana göstereceğiz! Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
Murat Oktay DanisFriedrich Nietzsche'nin fotoğrafını paylaştı.
2 saat
,,Tarihin- TERS- Çevrildiği an,
,,
,, ALACAĞININ- s a n a , verilmesini,
s e y r e t t i ğ i n,,
buna-
e v e t-
- d e d i ğ i n- A N D I R ..
,,
,,
artık senin- Tarih- yazman-
-OLASI- O L A M A Z ..
Friedrich Nietzsche
Alabileceğin bir hakkın, sana verilmesine izin verme!
Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
2 saat


Murat Oktay Danis sizi bu testi çözmeye davet ediyor. Başlamak için buraya tıkla
TR.MEOWSHARE.COMName: Murat Oktay Danis Where do you live: Ankara ,TURKEY .. Known for: I am not known ..i n- PUBLiC .. But I TRY- to-know my-self as ” 4- person ” ,, that has to be living, , in me .. A writer ,A sportsman, A- musician- &A-PAiNTER .. S O- I am to…
CREATİVEROOM4TALK.COMN O- GEOMETY,,
" NO-L i N E- e i t h e r..
,a s if- i t- is- s o .. ..
/(it- -seems)..
,,
,i f - " e v e r y- t h i n g ",
..... " i s , - t h e r e " ..
______________________________________________________________
,, G E O M E T R i- d e- Y O K,,
,, " Ç i Z G i- D E- Y O K,,
....... s a n - k i ..
..
..,, e ğ e r- ,, " h e r ş e y " -
-,,, " V A R L A R - S A ' L a r " ..
..


Murat Oktay DanisDeli Cevo'nun videosunu paylaştı.
Dün, 13:27
,,P A P A Ğ A N-
- insanın içinden- fırlamış, g i b i ..
,,
/( yani- hep- Papağanlar- ,, i n s a n l a r ı n ,
içlerine M i- saklanacaklar . ) ..


-1:17

66.311 Görüntüleme
Deli Cevo yeni bir video ekledi.
Küfürbaz Papağan smile ifade simgesi
Takip Deli TV

E S K i- - MISIRI-
,,
-B E Y i N- EViNiZiN-
BODRUM- KATININ-t a b a n d a ,,
" YER- B E T O N U- ",, o l a r a k-
b u l u n d u r m a k t a,,
F a y d a- VAR- sanırım,,
,,
T ü m- D i ğ e r-
- TEK-TANRI-Din- 3lemesi- öncelemesinde ..
,,
,,

Eski Mısır' da Ölüler Kültü
GİRGİN.ORG
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Dün, 09:01
,,N O T H i NG -i s- CONNECTED, i n- F a c t ..
, o u r- - soul- &conscious-makes u s- believe , they are connected ..
,,,
.. aslında hiçbirşey birleşmiş-değildir ..g e r ç e k t e..
,,sadece ruhumuz ve Bilincimiz- öyle olduğunu sanmamızı ister ..
,,
___________________________________________________________
,, g e r ç e ğ i- görsek-
- herşey- a t o m- v e- titreşim- yığınından ibarettir ..
,,v e d e- b a z ı- - " ihtimaliyet- yığınları " .. )..
,,
sanatın meselesi,,i s e;
,,
,, ruhu- bu Gif-Fotoda olduğu gibi , e r i t m e k- değil ..
/(aslında - adamın-yüzü dediğimiz d e,
bir " e r i t m e - ruhtan " eritilmiş-ruhtan
eritilmiş-bilinçten- - başka birşey-değilken,,) ..
,,
,,
y a n i, " g ö r ü n t ü ", diye , s e v d i ğ i m i z- şeyler,
/(görünen- şeyler- ,, ),,
aslında, ,, eğrilmiş- erimiş- bilinç l e r i m i z l e r ..
,,
,,
SANAT- h i ç, d e ğ i l s e,,
,, BiLiNCi- parçalamaya - u ğ r a ş ı r,,
A S I L_ M A D D E- tabiatında olduğu,
g i b i ..
,,
,,
M A D D E Y i- D E_ işin /(bilkin ve RUHUN), içine,
katabildiğimizde,
- a s ı l- R E E L- o l a b i l e c e ğ i z d i r- çünkü ..
..
BiLiNCi- V E- R U H U,,
T E K R A R- MADDENiN- içine sokabilme,
eylemidir- sanat .
,,
n o t :
,,P e k i, RUH-, V E- BiLiNÇ- Hakikaten,
M A D D E N i N, içinden-mi- çıkmıştır ..Yorum Gönder