12 Şubat 2016 Cuma

.. 16 Feb- -2016 ..,,YILLARCA- b e n i m- ASIL- sayımın-
7/ olduğunu,
düşündüm .. /(honestly)..

Hangi sayı ömür boyu sana eşlik ediyor? Sana söyleyeceğiz! Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
Murat Oktay Danis-EVRENSEL-V A R L I K,, V E- MUTLAĞIN- ROBOTU .. albümüne 2 yeni fotoğraf ekledi.
Dün, 13:01
E Ğ E R- EVRENSEL- YAPILANMAMIZI- ,, " V A R L I Ğ I N- EVRENSEL- YAPILARINA, ,, VARDIRAMAZSAK ,, /(ORADA-BEKLETEBiLMEYE ) ,, a r a- KATTA ..i n s a n ı .. ____________________________ /(AKLIN- VE- MATEMATiĞiN- ASRAL- H U C U M U N U- Evrensel- VARLIK-YAPILARI " -RESiMLERiNi- Duvarlarımızda, B U L U N D U R U P, d a,, B U- i l e ri- - S E T-L E R i- KURARAK- - , i n s a n ı- bunlarda , biriktirip,, biriktirip, E V R E N S E L L i K L E- - - d e-, , çevreleyemez- i s e k ..v u c u t- e l e k t i r i ğ i m i z i n, yapacağı- i ş l e r i,, ..evrensele yapılandıramayız ..) .. ) ___________ akibetimiz- yukarıdaki- MAKiNA-i-ROBOT- insana benzetilecektir, B U- KADAR- ÇOK- MATEMATiĞE- temellenen, TOPLUM-MiMARLARI, v e- TOPLUMCULARCA ..____________________________________ ,, N O T .... :,,T O P -oynadım, yıllarca, TOPLUMA- TAPINIP- d a, bir taraftan d a, e v r e n s e l- spor-vucudunu, e d i n e b i l m e y e.., r e s i m l e r i m, v e- sanat-evrensel- ÜLKESi, için ..


Murat Oktay DanisTamer Ben'in gönderisini paylaştı.
Dün, 12:45
,, insan- z a t e n- ,,
,, " binbir çeşit- R O B O T " - - o l u r,, ; ,,
,, toplumda ..
,,
,,içimize d e toplumdan
-binbir çeşit insan- dolar- V E-
-TÜMÜ- birden-b i r l i k t e- -b u l u n u r - olur la r . ,, ..
TOPLUMSAL-insanın- içinde ..
,,
/( BU-a r a d a- i n s a n- insanın-içine-
DOLDUKÇA- - " Dolar- yükselir " ..)
/( ,,MAKiNA-içine- MAKiNA- Bindirilir, m i,,
evet- birilerince- bu- -bir-iştir .. ) ..
,,
,,
..
..
T o p l u m- tamamen-
" i N S A N- V E- -insanın-
-PROTEZ-ROBOTLARINDAN- ",
oluşur,, ..
,,
,,
,,
,,
halbuki- " , i n s a n " ,,
" ince bir- ,, RAHiM-içi- kılıf-
olarak t e m s i l- edilebilinir-
, " en-- y e n i- insan " - olarak,,
T o p l u m l a r d a..
/( Toplumda en-dıştaki-insan-en -y e n i,
insandır - d e r i n l e r e- indikçe,,
daha eski- taha- makanik-insan-robot,
makinaları ,ile- karşılaşırız ..
,,sonunda REL-insan- Metalik- - v e-soğuktur ) ..
,,
..______________________________________________
,,, i ç i n i z d e k i-
" V A H Ş i- HAYVANIN- ÇILGIN-yapısına ",
,,değilde- " i n s a n- Toplum- Makinasına ",
dokunmayı- TALEP_ EDECEKLERE ..
insan-makinası- Kılıfı- ile temasları- sunulur..
,,
..
..
,,d i ğ e r- taraftan ,,
,,
,, " HAYVAN- uygarlıklarında " , i s e,
VAHŞi-HAYVAN- VAHŞi-HAYVAN- - i l e,,
can - c i ğ e r- KUZU- sarması- ,
olabilir ..
,,b i r - taraftan da canlı- kanlı- ,,
biribirilerini, y a v a ş t a n- usul- usul- y e r l e r,,
kuyruklardan- - başlayıp- d a,
,,
,,bir yandan d a, sohbet, e d e r l e r,,
neresi kullanılıyor- neresi- kullanılıyor,
vucutlarda- d i y e,,
yenmeli- m i- yenmemeli- m i- " O - UZUV " ..
,,
konuşurken , d e..
,,ölmeyecek- kadar -biribirilerini,
y e r l e r, hep- yan -yana - gelip ..
..
..
/(/ s ex d e, KiLOLarca, E T- yemekken,,
en- büyük- ağızla- ö z d e .. ) ..
,,
k u l l a n ı l m a y a n- NE- i s e,
oturur onu yerler, eksiltirler,
b e d en l e r i n d e n,
v e- onlarsız d a, yaşamanın,,
s a d e l i ğ i n e- sevinirler ..
s e v i n e c e k l e r ,,
,,
VUCUTLARINI- sadeleştirip,,
,,yaşamayı- kolaylaştırabilmelerine ..
,,h a y a t- daima- daha- kolayı- daha sadeyi- arar,,
R O B O T- TOPLUM- -
__- M ÜKEMMEL- AYRINTILI- makinanın,,
peşine- düşerken ..
,,
,,
halbuki- Toplum,,
,,mükemmel-insan- makinasını,
yine insan-kalıbı-
/( -vucudu-,içine doldurarak- ),,,,
,,i n s a n ı ,,
o n u- iyice- " m ü k e m m e l- makina ",
yapabilmenin, Yollarını, v e
TOPLUM- MiMARiLERiNe, yatkınlığını-arar-
" insan- -TOPLUM " -makinasının ..
,,
TOPLUM- insanın s a d e- -leşmesini, istemez,,
,,
,, " ÇÜRÜK- ÇARIK " - H A L K - i s e,
ROBOTU- sadeleştirebilmek,için,,
zayıf- - dayanıksız- az-fonsiyonlu,,
v e- fazla-karmaşık- - organlarını, e z i p,,
eskitip- sonra d a, s a d e l e ş t i r i p-
temizleyebilmeyi, U M A R ..
" Robot- i n s an d a n " ..
,,
/( spor-da- insanın- YAPI-sını,, sadeleştirir,..) ..
,,
,,
,,
,,
n o t :
____________________________________________
TOPLUMSAL- KiMLiK-
-MESLEK- v e- PARANIZ,, B O L- i s e,,
,,
ve mükemmel bir TOPLUM- MAKiNANIZ,
TOPLUMUNUZ- - varsa,,
,,
Vucudunuzda , i ç i n i z d e,,
binlerce- i n s a n- makinası-olan, bir,
" MULTi-ROBOTSUNUZ ",
haberiniz- y o k ..
/( ÇOKLU- ÇOK-AMAÇLI-insan- ROBOTU ) ..
,,
,,
,,
..
b e n- VAHŞi- bir- HAYVAN- iŞÇi- bulundururum,
i ç i m d e- prensipte ..
/( spor- bu- vahşi- insanın- evrimini- oluşturur .. ) ..
,,
T O P L U M- içinde,,
i n s a n- olmaya - gelince :
,, " i n c e - -bir- -i n s a n- KILIFI;
,, i ç i n d e " ,, ..
,, bir cümleyi- konuşmayı-
,, taşır- ..
/( bir cümleden fazla-konuşursa-insan kılıfı-yırtılır ,
içinden, v a h ş i- hayvan- çıkar .. ) ..
,,
,,
,, B U- TOPLUMSAL-ince-KILIF ..
/( ,, -ki- bir-cümleyi- insan- olarak- kurarım )..
genelde- toplumlarda,,
,,i k i n c i, 3. Cümle geldi, m i,,
,,birileri, s o r u- soruyorlar,, y a-üst üste ,,
ne kadar -insansınız- anlamaya ,,
,,
benim-içimdeki- çalışkan, HAYVAN- iŞÇİ,
sinirlenmeye, başlar ..
,,
/( yani- bana bir soru sorarsanız -insanım,,
ikinci- soruda, " ikinci- insan-kılıfını " ,,giyinip,
d e , insan oluşumu- sürdüreceğim,
ş ü p h e l i d i r..
..
..
,,
M e d e n i y e t; v e-
-robot-medeniyet-makinası-,
i n s a n ı ,,
,,e ğ e r , TOPLUM-
-Mükemmel- Toplum-Makinasına,
vardırıldı- v e- insan- Binlerce- iç-içe-kılıf-olarak,
bulunabilmekte i s e, vucudunun-içinde,,
,,
..
,, BU- KEZ DE- ALEMLERE- yakışır-
ROBOT- bir, makinadır ..i n s a n..
/( ALEMSEL-AKILLI-insanın-içinde,,
h a y v a n- hiç- yoktur )..
,,
..
hayvansal- v e- VAHŞi- Evrimimizi,,
,, h a y v a n- yanımızı hep- V A H Ş i- tutabilerek,
sürdürebilmemiz- , ,,NE-kadar -olası ..
/( i ş ç i, veya sporcuğu azaltıyor- - i k e n .. ) ..
,,,
,, - ASIL- MESELE - -hayvansı- -i n s an-
v e- HUMANiTE- E V R i M i N i N ..,, ..
sadece- hayvan- olabilerek, -çalışırken-,,
sürdürülebilineceği, i k e n ..
,,
,,
..
..
" H U M A N " ,,
" H U M A N i T E " ,,
- i n s an ı m s ı -
hayvan, -yanımızın-
,, -uysal- v e- UYGAR- ,,
,, ,, "e n- - yuvarlaklaştırılmış "- -hali,
olarak- evrimleşecek ,,
i k e n ..
..
..
___________________________________
demekki- MÜKEMMEL- - " i n s a n " ,,
M E D E N i Y E T i N,,
- ALEMSEL- toplum- Makinasının- ,
A L E M L E R i N- ASIL- M A L I,,
ROBOTUNUN- - a d ı ..
..
___________________________________
Tamer Ben
İlkel benliğimiz ile medeniyet arasında bir köprü kurmayı başaramazsak, medenileştiğimizi sanarak insanlıktan çıkacağımızı düşünüyorum...
Sedat Danis ve Tamer Ben bunu beğendi.
Yorumlar
Murat Oktay Danis ,,E Ğ E R- EVRENSEL- YAPILANMAMIZI- ,, " V A R L I Ğ I N- EVRENSEL- YAPILARINA, ,, VARDIRAMAZSAK ,, /(ORADA-BEKLETEBiLMEYE ) ,, a r a- KATTA ,i n s a n ı .. ....____________________________ /(AKLIN- VE- MATEMATiĞiN- ASRAL- H U C U M U N U- Evrensel- VARLIK-YAPILARI " -RESiMLERiNi- Duvarlarımızda, B U L U N D U R U P, d a,, B U- i l e ri- - S E T-L E R i- KURARAK- - , i n s a n ı- bunlarda , biriktirip,, biriktirip, E V R E N S E L L i K L E- - - d e-, , çevreleyemez- i s e k ..v u c u t- e l e k t i r i ğ i m i z i n, yapacağı- i ş l e r i,, ..evrensele yapılandıramayız ..) .. ) ___________ akibetimiz- yukarıdaki- MAKiNA-i-ROBOT- insana benzetilecektir, B U- KADAR- ÇOK- MATEMATiĞE- temellenen, TOPLUM-MiMARLARI, v e- TOPLUMCULARCA ..____________________________________ ,, N O T .... :,,T O P -oynadım, yıllarca, TOPLUMA- TAPINIP- d a, bir taraftan d a, e v r e n s e l- spor-vucudunu, e d i n e b i l m e y e.., r e s i m l e r i m, v e- sanat-evrensel- ÜLKESi, için ..
Murat Oktay Danis'in fotoğrafı.Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Dün, 11:45
,, " İ N G i L T E R E- - 1 9 6 9 " ..
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Dün, 11:32
,," K A F A L A R I N I- Ç E V i R E M E Y E N L E R ",,
S I N I F I N I N- Ü Y E L E R i .." O K U - yabilmek-için D E,, " ,,
,,
ö n c e- S U S A B i L M E L i,,
v e KENDi- KULAĞINIZA,, -kendi- dilinizle- girmekten,
v a z - geçe-bilip- 
,,
K U L A Ğ I N I Z I N- içini, D E ,,
" b o ş, d a, " ,,
,,
tutabilmelisinizdir ,,
" ,, g -e v -e z- e l i -k - - s i z- l i k - -l e "..
..
Friedrich NietzscheVehbi Usta ve 5 diğer kişi ile birlikte.
İnsan bütün bir yıl sustuğunda,
gevezeliği unutur
ama konuşmayı öğrenir..
,,B E Y N i N i Z i N- içindeki,
,,
" T E K- N O- L O J i - Y Ü R Ü Y Ü Ş Ü N Ü " ,,
,,ö z g ü r l e ş t i r e bilmek ..
..
E N i N D E- S O N- U N D A ..
,,
/( Ş i m d i- BEYNiNiZ, kendi- ritmini,
yeniden- E D i N E - B İ L e c e k ,,
,, " E C E- H a n ı m .. " ..
.... ..k ıZ- c- -aĞ-IZ ıM..Murat Oktay DanisΞύπνα ρε'in videosunu paylaştı.
5 saat
,, C O N T E M P O R A R Y- a r t, ı n,,
,,
,, b a z ı- şartları, v a r ..
,,
b u r a da , d a, " contemporary-artist ",
karar vermiş- k i, B U- Ş A R K I N I N,,
Ç A Ğ D A Ş-SUNULABiLMESiNiN,
y o l u ,,
,,o n u- JAPONLARA- söyletmekmiş ..
,,
,,
gitmiş- Japonları-* bulmuş,
onlara söyletmiş,,
contemporary- V i d o s u n u , çekmiş ..
,,
n o t :
V E- b u- ŞARKI- d a, CONTEMPORARY-art- ENVANTERiNDE,
de , D E P O -lanılmış ..
/( her türlü DEPOLAMADA, fayda, v a r,,
birinde- yitirilse- -diğerinde,
bulunabilir .. o l u r ..
Dünyanın, 127 hali- v a r ..
..
202.126 Görüntüleme
Ξύπνα ρε yeni bir video ekledi: Σήκω χόρεψε τώρα και στην Ιαπωνία.
Σήκω χόρεψε τώρα και στην Ιαπωνία

Kalk şimdi dans ve Japonya ' daMurat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
5 saat
,,A K I L- V E- BECERi, K Ü B Ü,,
,,olarak- her- E V E- bir tane, LAZIM,
BU- -K E D İ , L e r d e n ..
..
.. s a r ı- ışığın, v e,
sıcaklığın- d a , asıl- s a h i b i,,
,, V E,
G i Z i L- -EFENDiLERi ..
..
not-
" K A R E- P E N C E R E " - DANSI,,
,,
onların,
" A K L I N- - K Ü B i S T L E R i ",,
olduklarını,
i s p a t a , y e t e r l i dir .
..,,N E- diyor- Theoffilis,,
,,
,, " MEVLANA- V E- DERViŞLERi ",
P E T R O L E- m i, BATTILAR,,
d e m e k t e..
,,
ya da, " ışık- ışını- üzerinde mi- dans ediyorlar-diyor ),,
,,
ya d a, B U- DEViRDE-
i P- CAMBAZI, gibi,
" TEL- üZERiNDE ", dönebilirseniz,
" S E M A ' nızı n ", hakkını,
verebilir,
,,
ancak o zaman,
M A V i- Gökyüzünü ,
görebilir- olursunuz,
m u, diyor,,
P E T R O L- her- yeri- boyamış ..
,,
T a n r ı-yine d e, ulaştırabiliyor, ı ş ı ğ ı n ı,
en SADE- Şekliyle- - d ö n e b i l e n,,
D E R V i Ş i N, BAĞRINA - V E- ETEĞiNE ..
,,
/( DÖNEK- olup- kıvırmayana, hiç değilse ) ..
..
n o t :
her halde- döndükçe- O ,, E T- E K,,
iyice açılıp- t ü m , EVREN,
olacak ..
,," D E M E K - K i- NEYMiŞ-,,
,,
,, ERKEKLERiN- AKREP-YELKOVANI O an,,
- nasıl çalışıyor,
anlamak, i ç i n,
, o n l a r ı n- kaş- hareketlerine-
b a k a c a k m ı ş ı z ,,
,,
d i y o r m u ş,,
" LEONARDO-D A- V i N C i- - USTA " ..
,,
not :
CONTEMPORARY- -çağdaş- a r t,,
,,y i n e- sorumlıluk- almadan s ı v ı ş t ı ,,
,,aracılığını- yaptı- ;
,, " g ü n e " ..
,, " G Ü N C E L E " ..
,,
contemporary-art BU- GiF-Fotoyu- ü r e t t i,
sanat- olarak , i s t e r- kullan, ister,
kullanma ürün- ü r ü n d ü r..
ü r e t i m- d e- ü r e t i m ..


,, Y O K- B Ö Y L E- B i R-
E N S T R U M A N,, i n s an ı n, içinde ..
,,
d ı ş a r d a, V A R ..
,AU- A B O R J i N L E R D E ..
,,
https://www.youtube.com/watch…

Muhteşem bir eser..
YOUTUBE.COM


Murat Oktay DanisAydınlık Sırlar'ın gönderisini paylaştı.
8 dk.
,,HÂ L A,, b e y n i m i z i n,içinde,
- " I Ş I K- VAR- d e m e k k i ",,
,,..
,,
,, M E M L E K E T- - t ü m- ı ş ı ğ ı m ı z ı,,
k a r a r t a m a z ..
,,
,, a y a k l a r ı m ı z,
YER- Y Ü Z Ü N D E-
-yürüye- -bildiği, sürece ..
..


Aydınlık Sırlar
21 saat
Her Nefis ölümü tadacaktır
* Beyin Ölümü Sonrası *
İnsan beyni ilerleyen tıp ve teknolojiye rağmen hala gizemini koruyor. Bilim adamları şimdi bu en gizemli organın sırrını çözmek için dünyanın en güçlü bilgisayarını kullanarak insan beyninin kopyasını yapmayı hedefliyor.
Bilgisayarın amacı insan beynindeki bütün bilgileri hücrelere ve moleküllere kadar birleştirip bir ekrana kopyalamak.
Eğer bu yöntem işe yararsa Alzheimer, Parkinson gibi kesin tedavisi olmayan nörolojik hastalıklar çözüme kavuşacak. Hatta nasıl düşündüğümüz ve nasıl karar verdiğimize bile ışık tutabilecek.
İsviçrede yürütülen araştırmanın başında Profesör Henry Markram bulunuyuor. Ekip çalışmayı 12 yıl içinde bitirmeyi planlıyor. Prof. Markram; beyinde birbirine bağlı bulunan milyarlarca hücre bulunması ve beynin kompleks yapıda olması beyin üstünde incelemeler yapan bilim adamlarının işini zorlaştırıyor. dedi.
Proje Avrupa Birliğinden tam 1 milyon Euro destek aldı.

Murat Oktay Danis kendi gönderisini paylaştı.
Az önce
,,NORMAL- A K I L- V E,,
,,
M A N T I K, yürütme- MELEKELERiNi,
,, y i t i r m i ş, b i r,,
,,
" ŞİZ-O--FREN ", bir " S İ Z- O- FR- E N " ,,
,,
miyim- " hayal- dünyasında,/(
AKILSIZCA,
v e- mantısız-c a, ),,
-g e z i n e n,,
,,
..
y o k s a- " AKLIMI- V E- MANTIĞIMI " ,,
m ı- sakınırım, V E,
saklarım, ZEKAMIN- hayalleri, i ç l e r i n e..
,, bulunamasınlar- d i y e ..
..
,,
" A L E M L E R i- zenginlik-Bilerek ",
b u- s a d e- D Ü N Y A - Y E R -YÜZÜNE,,
,i n d i r m e- M a c e r a s ı n ı,
yaşamayı,,
,,
H ay a t- l a r ı n ı n, asıl_RESiMSEL- AMACI,
, y a p m ı ş,
" AZMIŞ- V A H Ş i- -MACERACILARIN " ,,
,,REE-EL- F i L M i N i N,,
,,TV- Çekimleri, içine,
sürüklenmekteyiz..
V A H Ş i CE ) ..
..
/( u y g a r- olan-gitsin, sinema,
sanatı- yapsın F i l m- çeksin d e- o n u,
s e y r e d e l i m- D Ü N Y A- serüvenleri- - d i y e.. )
__________________________________________________
__________________________________________________
Ş i r i n- P A Y- zın, okuyup- bilirse,
o n u n- düşüncesine - " b u- mantık- biçimi ",
düşerse, b u n u- soracaktır- O; K O N U K L A R I N A ..
../8 belki d e- mantığı-işler- durumda, t e k-insan,
b e n- kalmışımdır, kim- bilir ..
B E L K i, d e, birinin, MANTIĞI- Konuşması,
diğer-MANTIKLILARI, d a, REALiZE,
edebilecekitr .. )
___________________________________________________
, aşağı daki -yazıyı- şirin-PAYZIN- NE-Oluyor-internet-sitesinde,
,b i r- gönderime - YORUM, olarak, YAZDIM :
Murat Oktay Danis
Murat Oktay Danis ,,
,,
Ş i R i N- PAYZIN, O K U M A L A R I, için, ö z e l- yazılmış, bir YAZIYI,, " Ş i R i N- PAYZIN- O K U M A S I N a ",, i l e t m ek t e y i m .. ___________/( BU- sabah-oturdum- YAZDIM ,, d ü n, CEMiL-ÇiÇEK, Vatandaş-ın, AKLINA, birşey geliyorsa, s ö y l e s i n, DUYALIM, b i r- d e d i, ya ..,_______________________________________________________________________________________________________________ Y A Z I ' n ı n, ,, orijinal-Tasarımı, Ş ÖY L E ..
https://www.facebook.com/…/10206911122589724,,..___________… E Ğ E R- VAKiT- a z l ı ğ ı, ifade edilecelkse, bizzat- ilgili- kısmı, aşşağıda, v e r i l i d i r.. /( sadece basit-bir vatandaşın ,i ş l e t i l e n, M a n t ı ğ ı,ile, kaleme alınmış, ifadeler- olarak- d e ğ e r-lendirilmelidir, BU- Y A Z I .. ______________________________________________________________ N O T ..
,, G Ü N E Y- D O Ğ U D A- yapılan,,
yanlışlar :
_______________________________________________
1 - ..
K R A L L I K L A R I N,ve Sarayların, t e k,Varisleri,
olarak- D i z a y n- edilen, " Vatandaşlık ",
b i l e- git- gide,
,, zayıflatılmakta ..
,,
çağımızda, birçok- ü l k e d e..
..SOKAKLARA- düşüp- bağıran, h e r,
V A T A N D A Ş I N- Vatandaşlık,
h a k k i- ihlal, e d i l m e k t e d i r..
,,
,, " S a r a y- lılık " /( vatandaşlık) ,,
- böyle, sokaklarda,
savunulabilinir, m i..
,,
B E N- TÜRK- DEVLETi, olsam,,
sokaklara- ÇUKUR- kazanlara, h i ç- aldırmam ..
ONLARIN- KALESine d e,
O R D U M U- POLiSiMi, hiç- sürmem,,
O R D U N U N, kullanım- alanında,
açık- arazide- yakalarım, onları,
yakalayabilirsem ..
,,
Ç Ü N K Ü, Vatandaşlık, HAKKINI, sokağa çıkınca,
alamayanın, SOKAĞA- ÇUKUR-açıp, onun, içine,
g i r m e, orayı- " sarayı-etme-hakkı " -da vardır ..
,, b ı r a k- HAKKINI- aldığını- düşünsün ..
/( REEL- olarak- aldığını- düşünsün ) ..
,,
..
D E V L E T- bir- tAKIM- VATANDAŞLARININ
YANINDA, , /( kendisine- sadık,, ),,
,,D i Ğ E R- BAZI- A S i- olmuş, vatandaşlarına, k a r ş ı,,
, s a v a ş a, -girmez ..
/( benim- gibi- bakıp-düşünenlerle,
birleşip- benim- gibi- düşünmeyen-
-vatandaşımla- uğraşırım,
diyemez .. )..
D E V L E T- " VATANDAŞININ- üzerine-
-silahla- ORDUYLA- -yürüyemez ..
..
yürürse v e- DEVLET- -kaybederse,
VATANDAN, PARÇA- KOPAR ..
/( VATANLARINI- H A K- etmiş-olur ASiLER ) ..
/( b e l k i, d e- iktidar-d a, olmuş, olanlar, d a,
bunu- istemektedirler ..)
,, /( yönetemedikleri- kısımdan- kurtulmak .. )
..
,,
,,
___________
..n o t :
.. P E K İ- DEVLET- BAZI- SOKAKLARI- birilerinin,
sahiplenmelerine, i z i n, m i, verecek ..
bazı e v l e r i..
..
- E V E T- VERECEK ..
,, eğer-onlardan , ASiLERDEN- RAHATSIZ,
olan varsa , Devlete başvurur, yeni- kalacak, y e r,
ister, devletten, -devlette, verir .. ,
/( Suriyeliler- sığınmacı,ise- bu- vatandaşın da,
sığınmacı-olabilir ..) ..
,,
,,
sonra - ASiLERiN- ELE- geçirdikler,ini, düşündükleri,
h e r- beldenin, elektirik- SU, V.B,,
tüm- DEVLET- hizmetlerini, kesersin ..
,,
oralardan - tüm devlet- kurum ve- Kuruluşlarını-
bir- süreliğine çekersin ..
..
o l u r sana, D A Ğ ..
,,ancak- biraz daha konforlu-dağ ..
..ancak, yine d e- elektirik-su- kanalizasyon- yok ..
,,
..teröristin-peşine dağa- çıkıyordun d a, iyi mi,
oluyordu .. Ş i m di, terörist- avcunun,içine ,i n d i..
,,bırak- bu- vatandaşın d a, VATANA- b ö y l e- tutunsun ..
/( ancak-hak-etmediği-devlet, hizmetlerini,
v e rm e- " BU- VATANDAŞA " .. ) ..
,,
B U N A- - " TERÖRiSTiN- VATANDA- YERLEŞTiRiMi ",
ara- BÖLGESİ, -terörist sığınmacı-Kampları-PROJESİ ",
adını s e n, verirsin,
t e r ö r i s t, d e- " SENiN_ REALiTENi, yapabilmene, ",
ü r e t e b i l m e n e,,
güvenir ..
olur ..___________________________________________________________________ g e ç i ş- sürecinin - NORMALLEŞTiRiCi, " A R A - BASAMAĞI-,, ; ; " B U " - OLMALIYDI, i K E N ...


,, S İ Z ' E,,
biraz, 30 sene süren- i ş- hayatımı ,,
/( Cumhurbaşkanlığı-.SEN-Foni-ORKESTRASI-
,,V a z i f e l e n d i r i l m e m i, nasıl-
tasarladığımı- Ö Y K Ü- leye - y iM.. -m i - s- -o l- si ..),,
_____________________________________________
,,M Ü Z i K-
-S E S - DALGALARıNıN- içine,,
,,
R E S i M- yapabilmek- TiR, m i,
d i y e c e ğ i z , Ş i M D i,
B U N A ..
/( Videoda -
MÜZiK- Çiziyor- bu- k u m d a n- oluşan,
Çizgileri
yüzeye ) ..
..
tabii-içine - katışan, -katılan-
mecburen-,
,,- m ü z i ğ i n- i ç i n d e k i-
,, Evrenin-- MATEMATiK-G E O -METRi- PERDESiNi "
,, R U H U M U Z-
-ELEMiNE- e d e C e k,, - k e n..
,,
..
..
M Ü Z i Ğ i,, " d i n, - l e y e c e k- k e n " ..
,,
/( D i n l e r k e n-
,, - D i n- i n çözülmesi- gereken-yazısı ,
gibi-,
b u- matematiği- okur- ve çözer,
uyarlar-
-R U H U M U Z L A-birlikte-AKLIMIZ..
-bu-işi-yapar-
,,içimizde bir M A K i N A.. , d a.. ),,
,,
,,
/( y a n i- Müziğin-Matematiğin i n- - d e,
r u h u m u z d a,V E- AKLIMIZDA,,
, dönüştürülmesi- n i n,,
b i r- - " D i N- s e l-dinlemesel- dinlenme-sel-
-bir- -iş " -o l u ş u,,
,- b i r- -işleyişi , v a r .. , var ..d ı r.. )..
,,
YANi- Müzik- D i N L E Y E N, insanlara, d a,,
Müziği-D i N- le r l e r k e n,
/( zaten klasik-müzik- TANRI- TABANLI-
,, var- edil e n d i r.. )..
,,
D i n- icra- e t t i r i l m e k t e d i r..
/(zaten- SENFONi- salonları- YARI- KiLLiSE,
y a , da KLise-den- B O Z M A,,
Cumartesi- periyodik- gidilen,
m e k a n- lar- olurlar ,
sonuçta ..,,
Kiliselerin- yan- departmanlarından .. ),
..
b u r a d a n- her-tür-Müziğin içine,
Matematik-v e- GEOMETRiNiN- karıştığını,,
-v e -hatta- TANRISALLIĞIN- ,..
,, v e
müzik-dinleyen- halkın- DiNDEN,
kurtulamayacağı,,
varsayılabilinir ..d i r..
/( " D i N- işi- -DÖNÜŞTÜRÜMÜNDE " ,
RUHUN- V E- AKIL- MAKiNA- Motorlarının
mecburi- kullandırılımları,,
a s l ı n d a , dinlendiriyor -gibi,
gözükürken, bir yandan d a, insanı- yorar ),,
/( yani- D i N-,, h e r , z a m a n,,
i y i, değildir ..
,,çünkü din d e- bir iŞ- içerir,,
bir MECBURiYET ..
bir ENSTRUMAN, gibi,
VUCUT- ENSTRUMANINIZI- d a,
işletecek, v e- işler- tutacaksınız ..mecburen ..)
,,
M A S R A F I- olmayan ş e y , i s e,,
MÜZiĞiN- VERECEĞi- VARLIK- v e- MELEK,,
birlikteliğini, B U- K E Z,
RESSAMIN- d i r e k t- sunabilmesidir ..
,, R E S M E- BAKINCA- MELEK- DiREKT,
AKLINIZA , g i d e r,
v e -onunla birlikte i ş l e r..
,,d ö n ü ş t ü r m e l e r e - falan-
gerek- olmaz ..
_______________________________________________
,,D i N- V E - M Ü Z i K .. :
,,
" M Ü Z i Ğ i N_ R E S M i N E ,,
MELEKLERiN- V E - - V A R L I K L A R I N-
RESiMLERiNE- A K L I N-
v a r a - bilmesine ..-
,,
e m e k- veren, " D i N- le-nir " ..
/( evinde müzik- dinlerken aynı zamanda d a,
,, d i n le n en- rahatlayan - k i ş i,,
,,kişi d e- ruhunu kullanmış,
Tanrısına temas -etmiş- v e,,
arıtmıştır,
v u c u d u n u ..ruhunu,
t e m i z- matematik- makinası- i l e.. ) ..
/( D i n d e n- bile kopabilme LiBERALLEŞMESi, d e,
A K L I N- RUHUN- temizliğinin, v e- dinlenebilmesinin
bizzat- - m ü z i k- ve- MATEMATiK-GEOMETRi- MAKiNASI,
i l e- temas edebilmekle , b a ş l a r ,,
diye Liberalin- orijinine d e,
inebiliriz, kanımca ) ..
/( nereden- kaynaklandı- BU- LiBERAL- K a v r a m ı ? ..)..
_________________________________________________
,,
,,
_________________________________________________
RESSAMLIĞ I M -A-,, ,,BAŞLARKEN,,
,,
/( Ö Z E L- takılan,
kendisine- -
K i M- YAA- B U- ADAM,
d e d i r t e n,,
bir K i M Y A- MÜHENDiSi- olarak,,
e t r a f t a- serbestçe- turlarken,,
ö y l e- serbest- k i- okulumu- bitirmeme- bile,,
gerek-olmaz, 16 sene- üniversite öğrencisi
olarak- bulundurabilme- özgürlüğümü-
üretirim, ilkin .. ) .. ) ,,
,,
/( kendi kendimi-
-RESSAM- olarak- V A Z i F E L E N D i R i P,
,,
,,/( ATATÜRKÜ- i y i, anlamış, biri- olarak,
,, direktiflerinizi- o n d a n-
aldığınızı - söyleseniz,
h e r- k e s- geri- ç e k i l e c e k t i r,,
Atatürke- s a y g ı- duyanlarsa ) ..
,,
B U- işe--RESMi-yetin- RESSAMLIĞINA-
,, M E M U R- da,ATARKEN-
,, YALNIZ - c a,, S A D E ' c e- B E N,
,, " B E N- K e n D -iM i ". ,, )
,,
..
/( Tabii- Millet- b e n i- MiT,
gönderdi, diye , f a l a n- -bana bakardı ,,
,,
B U- ADAMIN- VAZiFESi, M e m u r i y e t i,
N E ?,, diye , soran, gözlere,
söylediğim d e, h e p,,
,, b e n i m,
V A Z i F E L i- olduğumdur,
../( gözlerimi- kaparım- VAZiFEMi- yaparım)
/( zaten- ordan-oraya- yürümelerinize, başlayınca,
kurum, içinde, isterseniz- tuvalete,
gidin- ister- pencereden, bakıp- gelin,
birden-bire,,
Vazifede- olanlar, bu-birdenbire- davranabiliyor,
demek-ki- bu- vazifeli,
derler, h e m e n,
emrinize- amade- oluverirler,
onlara da, birkaç, vazife- söyleyiverin,
kendilerine- geliversinler,
vazifelerin- i n- ,,- gönenci, i l e) .. )
,,
C . S O . da d a,,
sadece .. memurlar, gibi,
V a z i f e l i- olun- o r a d a..
,,
k i- onlar d a, zaten m e m u r- sanatçılarıdırlar,
D E V L E T i N .. olsa -olsa, m e m u r l a r, ilkin .. ) ..
________________________________________________
" Ö Z E L- R E S S A M- VAZiFESi,,
i C R A A T I, N E- O L A- K i ? " , d i r.. :
..
M Ü Z i K- YANIMIN, v e ,,
RUHUMUN- MüZiĞiN- i ç i n e, girebilme,
y e t e n e ğ- i M- L E,,
R E S- i M- L E- r -iM e ,,
y e n i, R e s i m l e r i, d e-
Müzikten- d e ,,
E k l e y i p, d e,
REPERTUVARIMI; ilerilere, taşıya -bileceğimi,,
D Ü Ş Ü N M E D i M, d e s e m, yalan, o l u r ..
,,
,,
SENFOINi- ORKESTRASI, dinlerken,
BESTECiNiN- R U H U N U ,
RUHUM- v e- VUCUDUMA, giyinir,,
,,biraz ö n c e- BU- Bestecinin ESERiNi, selendirmiş,
i c r a c ı l a r ı n- KANTiNiNE,,
" B U- BESTECiNiN- KENDiSi- olarak ",
inerdim ..
,,onlar- b ö y l e c e, Bestecinin, kendisi ,ile d e,
konuşabilsinler diye , d e..,,
k o n s e r d e n, önce ,, Ö T E- ALEMLERDEN,
A V D E T- EDECEK, besteci, seslendirici
F i z i k- Dünya- üyelerine ..
,,
K i m s e- Bilmezdi, k i,,
C.S.O. nun, bir DE- RESiM- DEPARTMANI, v a r,,
ATA türkün- vazife olarak- vasiyet, ettiği,
bir, M e m u r i y e t..
/( k i- kimse-bilmediği, i ç i n,
Orkestra Ressamına- MAAŞ- d a, verilemeyecekken,
30 s e n e- ,,RESSAM- VAZiFESİ,
yürüttüm, C , SEN- F O N İ,
orkestrası- Müdürlüğünde ..
,,
N E- oldu, 2000, tane- TABLO- yaptım,
kendi- DEPO-larımı doldurmaya,,
B U- 30- senede ..
/( zaten- saraylarda yaşayacak- kadar PARA, bana,
h e p- ba n a, BEDAVA- VERiLDi ,,
,,evliliğim yürüsün diye , bize verilen, EVLERİ,
saray- olarak- satardım ..
S A R A Y- hayatı- gerekirse,
" SARAY- SATARAK " - d a- sürdürülebilinir ..
,,
Y E T E R- k i,,
,, " SATILAN- SARAYLAR " - " SARAY- KONSEPTiNi ",
b e r a a t- ettirebilmekte- kullanılabiliniyor,
oluna-bilinsin ..
..SARAYLARIN- a s ı l- ülkeler, resimlerdir,
bina- Mimarilerinin, i ç l e r i n d e,, V E,
M i m a r i, i l e- bütünleştirile-bilindiklerinde..
,,
,,
B U N A- D A,
, " SARAYIN- SARAYLA " - sponsor-e- edilmesi,
denilir ..
/( sarayı- kendisi-ile-destekleyemezseniz,,
,, " destekleyen " - sonunda
- saraydan-üstün-olduğunu ,
düşünecek- v e- onu, -sarayı-ya
-kendisi-için-sahiplenecek,
ya d a, O N A, s o n,
verecektir ..
..
_______________________________________________
N O T ..
,, G Ü N E Y- D O Ğ U D A- yapılan,,
yanlışlar :
_______________________________________________
1 - ..
K R A L L I K L A R I N,ve Sarayların, t e k,Varisleri,
olarak- D i z a y n- edilen, " Vatandaşlık ",
b i l e- git- gide,
,, zayıflatılmakta ..
,,
çağımızda, birçok- ü l k e d e..
..SOKAKLARA- düşüp- bağıran, h e r,
V A T A N D A Ş I N- Vatandaşlık,
h a k k i- ihlal, e d i l m e k t e d i r..
,,
,, " S a r a y- lılık " /( vatandaşlık) ,,
- böyle, sokaklarda,
savunulabilinir, m i..
,,
B E N- TÜRK- DEVLETi, olsam,,
sokaklara- ÇUKUR- kazanlara, h i ç- aldırmam ..
ONLARIN- KALESine d e,
O R D U M U- POLiSiMi, hiç- sürmem,,
O R D U N U N, kullanım- alanında,
açık- arazide- yakalarım, onları,
yakalayabilirsem ..
,,
Ç Ü N K Ü, Vatandaşlık, HAKKINI, sokağa çıkınca,
alamayanın, SOKAĞA- ÇUKUR-açıp, onun, içine,
g i r m e, orayı- " sarayı-etme-hakkı " -da vardır ..
,, b ı r a k- HAKKINI- aldığını- düşünsün ..
/( REEL- olarak- aldığını- düşünsün ) ..
,,
..
D E V L E T- bir- tAKIM- VATANDAŞLARININ
YANINDA, , /( kendisine- sadık,, ),,
,,D i Ğ E R- BAZI- A S i- olmuş, vatandaşlarına, k a r ş ı,,
, s a v a ş a, -girmez ..
/( benim- gibi- bakıp-düşünenlerle,
birleşip- benim- gibi- düşünmeyen-
-vatandaşımla- uğraşırım,
diyemez .. )..
D E V L E T- " VATANDAŞININ- üzerine-
-silahla- ORDUYLA- -yürüyemez ..
..
yürürse v e- DEVLET- -kaybederse,
VATANDAN, PARÇA- KOPAR ..
/( VATANLARINI- H A K- etmiş-olur ASiLER ) ..
/( b e l k i, d e- iktidar-d a, olmuş, olanlar, d a,
bunu- istemektedirler ..)
,, /( yönetemedikleri- kısımdan- kurtulmak .. )
..
,,
,,
___________
..n o t :
.. P E K İ- DEVLET- BAZI- SOKAKLARI- birilerinin,
sahiplenmelerine, i z i n, m i, verecek ..
bazı e v l e r i..
..
- E V E T- VERECEK ..
,, eğer-onlardan , ASiLERDEN- RAHATSIZ,
olan varsa , Devlete başvurur, yeni- kalacak, y e r,
ister, devletten, -devlette, verir .. ,
/( Suriyeliler- sığınmacı,ise- bu- vatandaşın da,
sığınmacı-olabilir ..) ..
,,
,,
sonra - ASiLERiN- ELE- geçirdikler,ini, düşündükleri,
h e r- beldenin, elektirik- SU, V.B,,
tüm- DEVLET- hizmetlerini, kesersin ..
,,
oralardan - tüm devlet- kurum ve- Kuruluşlarını-
bir- süreliğine çekersin ..
..
o l u r sana, D A Ğ ..
,,ancak- biraz daha konforlu-dağ ..
..ancak, yine d e- elektirik-su- kanalizasyon- yok ..
,,
..teröristin-peşine dağa- çıkıyordun d a, iyi mi,
oluyordu .. Ş i m di, terörist- avcunun,içine ,i n d i..
,,bırak- bu- vatandaşın d a, VATANA- b ö y l e- tutunsun ..
/( ancak-hak-etmediği-devlet, hizmetlerini,
v e rm e- " BU- VATANDAŞA " .. ) ..
,,
B U N A- - " TERÖRiSTiN- VATANDA- YERLEŞTiRiMi ",
ara- BÖLGESİ, -terörist sığınmacı-Kampları-PROJESİ ",
adını s e n, verirsin,
t e r ö r i s t, d e- " SENiN_ REALiTENi, yapabilmene, ",
ü r e t e b i l m e n e,,
güvenir ..
olur ..


KADINLAR için Y E N i, sayılabilinecek bir
,, "  ÇAĞDAŞ-E Y L E M- t  ü r  ü, D  A  N  s "
,, i  c  a  t  Çalışmaları ,,
Contemporary-Art Institute Art-Act
,,tarafından Bildiriliyor ..
,,
D e n i l i y o r  k i,,
B U - DANSI- 100 katına kadar- hızlandırabilirseniz,,
" K E N D i- içerdiğiniz-iz-TANRININ- AÇTIĞI- DELiKTEN " ,,
,,/( b  u- k  e  z-Çocoğun- çıktığı - Yönün Tersi - yönünde ),,
,,"   Ö  T  E- T A R A F -L A R A " ,,
R U H - ENiNiZLE- -RUHUNUZLA- ,,-RUHEN-
- GEÇEBiLMEN- -iZiN,,-,,
m  ü m k ü n- olduğu,,
E i N S T E i N- GENEL-
-ROL-A- - TWiT-e ,,
denklemleri, i l e,
sabit - görülmüştür ..
,,
B i l g i l e n m el e r i n i z e..
,,
..
,,n  o  t :
,,deneyler sırasında, BU- TARZ, kuşatıcı
ve hareketleri, bir KULVAR-içinde tutucu ,
B E Z- Elbisenin giyilmesi, v   e,
mümkünse RENGiNiN- d e ,, FOTOdaki, ile,
benzer olması da , önem-arz-etmekte olan,
bir uygulama boy-otudur ..
/(BOY-UYU )..
,,
görüldüğü- ü z e r e,, ;
GÜNCEL- HAYAT- ,, "  GÜNCEL- SANAT " ,,
s a  d e c e- - GÜNCEL- ,,-olanı,
 "  S P O R U ", hareketi,  b  i l e,,
sihirli- mucizevi- işlere,v e  eylemlere,,
TIRMANDIRA-BiLi-YOR ..
,,
ViVA- Contemporary ....FOTO-GRAFA- " i n s a n- D E R i S i " ,,
g i y i n d i r e b,i l m e k..
,,
K E N D i- YÜZ- D e r i n i z i,,
,,K E N D i- DERiNiZi, giyindirimce,
B A Ş KA- B i R i N E ,,
,, " B A Ş K A- B i R- YANI "
, d a,
oluyor,,
R E S M i N ..
,,
,,
b a K- B A K- AKJLIN- şaşırsın ..
B U- D E R i- B U- KIZIN, m ı- diye ..
,,
B U- s a y e d e- - h e r- gördüğün Ş E Y E ,inanmazzsın,,
B Ö Y L E C E ..
,,
,,g ö r ü n t ü- hakiki- ise- Şeytanın, ta -kendisidir ..
, RESSAM- KENDi- DERiSi- i l e- görüntüyü-
- yeniden- ÜRETTi- i s e,,
g ü v e n i l i r - bir GÖRÜNTÜ, içerir,
R E S i M ,,
,,
,, H i Ç- DEĞiLSE- B A Ş K A- birşeye,,
" Ö T E- TARAFTAKi- BAŞKA- birşeye- bakar,,
,,ç e v r e n d e k i- DÜNYASAL- ŞEYiN- Ş E Y T A N I N A ,
da , b o r ç l a n m a z s ı n ..
,,
,,
RESSAMLAR- DERiLERiNi, V E-
-AKILLARININ, BAŞKAKAŞTIRMASINI,
satarlar ..
,, b e s b e l l i ..
klasik- RESiMLERDE ..

Please visit my blog at http://www.DGPaints.org. To view my workshops schedule, please visit:http://www.davidgrayart.com/#!workshops/cdq3
YOUTUBE.COM


Yorum Gönder