19 Şubat 2016 Cuma

..20 FEB -2016 ..Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
40 dk.
,,i n s a n*- d e m e k,,
" A L E M L E R - D E M E K " ..K E N,
Kapitalizm- A L E M S E L- REJiMiNDE ,,..
,,
,,
D Ü N Y A Y I- arayan- sadece-MOBiLYA,
olabilenlere, bakmalı,
,, bu- -" D Ü N Y A L I " - diye ..
,,
..d i ğ e r- taraftan,,
,,
ULUS- O R D U ' ları- ,, d a,
,,
mobilya- haline getirir,
DÜNYA- -disiplini i l e-
- her insanı -
,, D Ü N Y A L I-
yapar ..
,,
not :
,,yeni tezkere bırakan-ast-subay-maaşını
bilen varmı . ?


,,K E D i ' L E R, DÜNYALI,,
,,
/( YANi- y a - - KLiSE- - ya d a,
-O R D U ' nun- M A L I .. )..
,,
,,
,, A L E M L E R D E N,,
A H i R E T T E N, falan d a,
haberleri, y o k ..
,,
N E- YAPMALI- " insanın" , BU,
A H i R E T S E L L i ğ i n i ..
.. Ü L K E M i Z i N- içinde-olduğu-
duruma- bir RESSAMIN- bakışı-,
i l e- - " MANZARANIN- R E S M i " ..
,,
,,E N- BÜYÜK- RESME "..
_________________________________________
,,b i z l e r-
h a k i k i-Ö Z E R K- - iŞÇiLER-olarak,,
,,/( h a k i ki -ATATÜRKÇÜLER- olarak ),,
Y E P Y E N i-
birşey- l e r- ü r e t i i P - D E,,
CUMHURiYETiMiZiN, t e m e l l e r i n i,
yeni- d e n, üretebilmeye,,
konsantre- o l u r k e n,,
,,
b u n u n - ,-,i ç i n,
canımızı- DiŞiMiZE- taktığımız zamanlarda,,
,,b u- olanları- seyretmiyor- m u,
i d i k- göz- ucuyla , s a n k i ..
/( B U- ARADA- CUMHURiYETÇi- geçinen
ATATÜRKÇÜLER- BATIDAN- ALINAN- KURUMLAR-
Ü Z E R i N D E N,
/( B i Z- d e- BATILI- ULUSLAR-gibi- olabiliriz,,
,, y e d e k- ideolojileri- üzerinden,,
R E J i M i- yüceltebilmeye,,
e m e k- vermekteydiler .. )..
F A Z I L- D A- B U- MiLLi- BATICI,,
,,-TAKIMIN- PEŞiNE- düşenlerden,
olmuştur ..
/( BATICILIĞI- millete- diretenlerden,,
,, - k i- Piyanodan- P a r a- kazanabilsin- ,
BATILININ- MALINI- satarak ..
evrensel- kültür- budur- diyerek ..
kafalara v e -kendi- kafasına d a,
vurarak, b u- tarzı- v e-kültürel-ürünlerini ..
AVRUPA- M i L L i- Devletlerinin ,,
kültür-tüccarı- olmak .. )..
,
B A K I N- i D i L- BireT- T . C. nin, en, BATILI- santçısıdır ,
v e- BRÜKSELDE- yaşar
/( GURBETE- KATLANIR ..
oralarda - T E K- TÜRK- olarak ) ..
v e- günde- 12 saat
P i y a n o- çalışır- b u- yaşında d a,
MiLLi-memleket- A Ğ A L I Ğ I ,,
,, meselelerine- yatıracak- b o ş,
zamanı- d a- yoktur ..
/( MiLLi- olanlarla- yan-yana-gelme
-isteğid e.
O , sadece- ATATÜRKÇÜLERLE- yan yana - gelir ..
v e sadece onlara -dokunur ) .. )
,,
m e m l e k e t- meselelerini,,
/( çok- bilmeyi- - d e-istemeden ,,
y ü r ü m e l i, idiniz ,,
öğrendiniz m i- içine alırlar- bir-yolla- ç ü n k ü ,,
dokundunuz m u- i ç i n e- düşersiniz ) ..)
____________________________________________________
,,
,, Ç E T E C i, savaşları, PARTiZANLIKLAR,,
,, bireysel- - F U T B O L C U, sporcu- olamayanların,,
Y Ü K S E K- S i Y A S E T- TAKIMLARI ,, ..
h e v e s l e r i ..
,,tüm siyasetler d e-
dışardan- ithal-ideolojiler ..
,,
,, K U M A R- D A- - YÜKSEK- oynanır
TAKIM- L A R - - - d a,
büyük- olunca .. ..
,,
E N- BÜYÜK- TAKIM- DA- zaten,
O R D U- iken,,
,,
,,
,, ORDUNUN- ALTERNATiFi, olamayan ,
her 10 yılda bir DARBE- yiyen,
,, S i Y A S E T- TAKIMLARI,,
/( PARTiLER ) ,, i,,
,, ORDU- h e p- DÜMDÜZ, etmemiş- midir ..
yapay- köksüz- siyaseti ..
U S A- adına ..
,,
ö b ü r- taraftan ,,
..O R D U-D A- NATONUN, m u-
ordusudur , Türk-Milletinin , m i ..
..
B U- TOPRAKLAR-
-STRATEJiK- TOPRAKLAR ..
.. BURalarda, A V R U P A N I N- herhangi, bir yerindeki,
gibi, MÜKEMMEL- bir- ÜRÜN- Üretebileyim, d i y e,
i ş e- kalkışamazsınız ..
B U- MEMLEKETTE- REEL-olup,,
REEL- davranacaksınız,
hayal- kuramazsınız ..
,,
B U- TOPRAKLARDA,, ,, ne U S ' A' ' L ı, n e d e,
AVRUPALI- TAKIMLAR- kuramazsınız..
/( O TARZ- üretimler d e- planlayamazsınız),
ç o k- yaşamaz ..
..
,, b i z d e n-olsa -olsa,,
D Ü N Y A- BEKÇiSi,
NATO- JANDARMASI, - O R D U- MiLLET- olur,,
ASIL- i R i- KAMP-
-KAPiTALiZME- eklemlenirsiniz ..
,,k i- Kapitalizmin- ürünlerini-
- HAK- e d e s i n i z..
,,
,,
___________________________________________________
SONUÇ- NEREYE- GELDi..
A B D - bizim- Türk- ORDUSUNUN- BAĞIMSIZ-
,, v e- ö z e r k- SUBAYLARININ-
,, " D E R i N_ DEVLET- yapılanmasından- bıktı .. " ,,
,,BiZiM- ORDUNUN-
-B E L i N i, kırmayı- kafaya KOYDU ..
/( KUTSAL- T Ü R K- ULUSU- ÜLKÜSÜ ' n ü n,
ardında kurdukları- ö z e r k l i ğ i ,, ),,
,,
,, BÖYLE- -b i r - O R D U- YAPILANMASINI -
,, b i r - - B a ş k a -
,, " - S O V Y E T- Kalkışması " ,
sayan- U S A ,,
stratejistleri ,,
,, B U- AYRICALIKLI- ORDUYU-
hedefe- k o y d u ..
,,
,,
/( ki-kendi-Ordusu-komutanları- bizimkilerin-yanında,
,,hiçkimsedirler, ,, hükümetin- emri, ile, anında,
i r a d e l e r i, kırılıverir ) ..
,,BU- DEVLET-iÇin d e- - DEVLET- - - ,, O R D U Y U,,
bir şekilde- tasfiyeye, karar v e r d i ..
,,
..
m e m u r- olarak, RT E, ö n e r i l di,
ve kabul e d i l d i ..
RT E-nin asıl V a z i f e s i,,
,,T ü r k- ORDUSUNU- Dönüştürüp,,
,, TÜRK- ULUSUNU- ö z e r k- olmayan,,
son d e r e c e- G E N E L,,
,,
Y E P Y E N i, bir i S L A M- O R D U s u n A-*
-dönüştürmekti ..
..
,,ö y l e- k i,, ; :
M i ğ f e r- yerine, " TÜRBAN- giyinen ", bir,
O R D U- k i, KADINLARI- B i L E,
S U B A Y- olabilmeyi, istemektedir ..
/( Metal-Miğfer- fabrikası-kurmaya bile,
gerek- y o k t u r ..
, , TÜRBANI- M i ğ f e r- sayabilecek,kadar,
istekli- milyonlarca- ordu-mücahiti, olmaya,
hazır- bir- K e s i m- varken- türkiyede .. ) ..
/( Afganistanda d a , T a l i b a n,,ı,
k e n d i- ordusu- olmaya,
ikna- etmemiş- m i, i d i,
sovyete karşı ) ..
,,
..
/( Bizim- NATO- v e Cumhuriyet-Ordularının,,
Subay-Hanımları-gizil- saklı- -KADIN-ASKER-SUBAY;
-olmayı-seçerlerken,,
B U- i S L A M- ORDUSUNUN, KADINLARI, b i l e,,
ö n - c e p h e d e, SUBAY, olabilmeyi,
i s t e y e c e k l e r d i ..
,,
/( Türk- ORDUSUNUN- iSLAM- FORMATINDA,
yeniden yapılandırılması d a,
diyebiliriz, B U- PROJEYE .. ) ..
,,
_____________________________________________________
memleket- USA- formatlı-
" CUMHURiYETÇi- ORDU- DEVLETi "
- iken,,
,, y i n e- U S A- ve AVRUPA- standartlı,
patentli-
sanatçı v e- siyasetçiler, d e,
oluşsun, diye,
beklendi, U S A- tarafından, ..
,,
A B D d e- kendi- ULUSAL_ -Yapılanmasına,
VE -kendi- ULUSAL- yapılanmasını
yaymaya- - devam- e d e r k en..
,,bizler d e -USA- ULUSU- gibi- yapılandırıldık,,
U S A- ULUSAL- DEVLET- MODELi,
propagandasına, p a r a l e l ..
,,
ULUSAL- U S A- projesinde- başarılı-olanlara ,
U S A, saldırmaz ..
A n c a k- bizim- DERiN-
-O R D U - - DEVLET- YAPILANMASI-
U S A ' ÜLKESiNDE- b i l e- ,
,, " ö z e r k l i k- Talepli - -KOMiNiST- yapılanma "
-sayılır, v e,
orada d a, MiLLi- MUHAFAZAKARLARCA,
,, h e m e n- - B i Ç i L i r..
,,
..
,,
..
..
diğer taraftan, U S A, ULUSAL- DEVLET- olma,
özellik- ve- Niteliğini, sadece, U S A, sınırları-içine,
almak- n i y e t i n d e,
düşüncesinde,,
- son 10 yıllarda ..
,,
T E K- U L U S- U S A' dadır ,
V E- TEK- ULUSAL- DEVLET- d e- U S A, d ı r,,
,,STRATEJimizdir-
diyebilmenin , p e ş i n d e,,..
,,
tüm diğer- ULUS- DEVLETLERE, yayılma,,
politikasını- bıraktılar ..
/( yani- herkes-ulusal-Devlet-olmasın,,
SADECE- U S A- Mükemmel- VE- T E K-
ESASLI- -Ulusal- DEVLET- v e- ULUS- ülkesi,
PROJESi-
olsun .., d ü ş ü n c e s i,
işletilmekte,
a r t ı k . )..
,,
,,
..
h a, b i z - D E- bir- i S L A M- ORDU- DEVLETiNE,,
d ö n ü ş t ü r ü l meliyiz, k i,,
U S A- ASKER- ÇOCUKLARI,,
,,i s l a m- Coğrafyasına, bir daha,
gelmek- mecburiyetinde,
bırakılmasınlar .. )
,,
,,
O Y U N- en- O R T A D A- oynanılıyor .
Cumhuriyet- ULUS- DEVLETi- zaten, USA LI-idi..
,, D E N -iz- B A Y ' - KAL, d a,
" gizil-bir- -USA- ajanı " ,
/( hizipçi-ve-kışkırtıcısı ),,
şeklini- almamış- olabilir- m i ..
bunca yıl- kırıcı-
,, -yarı-ordu-C HP- -siyaseti- -içinde ..
,,
..
..
M E M L E K E T T E- saflar- ç o k- karışık,,
kimin- n e- olduğu, g ü n- b e- gün,
netleşecek ..
,,y e n i- eksene g ö r e,
herkes kendi yerini- b u l a c a k,
Y E N i- D Ü N Y A,,
siperlerinde ..
,,
,, a n c a k,,
artık-
" KÜÇÜK- U S A " ,
/( KÜÇÜK- AMERiKA- = TÜRKiYE ) ..
d e ğ i l- burası ..
/( iSLAMCILAR- d a, USA- değiller,,
USA- ULUS devletini,
onlara d a, satmak-niyetinde,
d e ğ i l- A B D ..
,,islamcılar, sandılar ki, cumhuriyetin- yerini
y e n i alacak-olanlar- kendileri ..
..ancak- USA, a r t ı k,
ihale-ile- kendisi- gibi,
olmayı- satmıyor , Ülkelere ..
bedavaya .. )
..
..
,,
___________________________________________
,,USA-DEMOKRATiK- CUMHURiYETi
T . C , içinde,
" ö z e r k-DErin- Devlet- " -i l e-
bir şekilde- yapılanmış- olanlar, d a,,
,,
buna alışkanlık- geliştirenler, d e-
y e n i d e n- seçilecekler,,
b u- U l u s a l- USA-
konumlanmalarına,, ..
,,/( mümkünse- USA- d a,,
F E T O- çaydaş- yapılanması,
buralara- z a t e n, çoktan- çıktı )..
,,
/( y a n i- - ö y l e-
-ESKi- CUMHURiYETÇiLER- BiT-PAZARINA,
N U R- Y A Ğ D I,,
nostaljisi d e-istemiyor ,
A m e r i k a.. ) ..
/( yerlerinden-edilip- avrupaya, veya -şehirlere,,
göç-ettirilen- k ö y- ve- mezralılar, g i b i,,
h e r- sınıf- insan- d a - yerlerinden,edilip,,
,, g ö ç- ettirilecekler ..
belki d e- USA-ya ..
..
..
U S A- bizim- buralarda,,
,," iSLAMLA- ORDULAŞTIRILMIŞ " ,
bir " O R D U- DEVLET-istiyor " ..
,,
..
B i R-
" Y E N i- Ç E R i- i S L A M- ORDUSU ",,
D E V Ş i R E B i L M E- peşinde,,
b u- TOPRAKLAR- v e,
ÜLKEDEN ..
__________________________________________________
,,n o t:
D e n i z- B E Y-,, U S A' nın - gözüne girebilirse,,
,, RT E den d e, hıncını alıp,,
ÜLKENiN- başına, gelirse,,
,,
C u m h u r i y e t ç i l e ri, d e,
içerebilen, bir-
,, hakikaten,, g e n i ş-
" Y E N i- Ç E R i ",
O R D U S U,
,, en büyük- Ş E K L i, i l e,
oluşabilecektir- aslında ..
,,
/( ,, " DÜNYADA- YENi- Ç E R İ- ORDU ,
sistemi- S i Y A S E T- PROJESİ -nin,,
TAŞERONU- olabilme- harekatı " ,,"..
D E N- i z, B E Y ' i n,
hep- özlemi- olmadı- m ı,
sanki,,
,, " YENi-ÇERiLERiN- B a ş ı n a- AĞA- olarak,
yakıştırıyor b e n c e- kendisini " ..
,,
/( nasılsa iSLAM- TIMARLILARI- kendi,
TIMAR- BEYLERiNi,belirleyip,
TIMARLARDA- Ö R G Ü T L E N M E L E R i N i,,
tamamladılar ..
,,
/( Nufusun- diğer- % 50sini, ç ö p e,atacak
değil ya, U S A. )
,,
sanırım- U S A- b u-
- SEN-ARYO- y u,,- b i l e- düşünüyor,
hesap ediyordur ..
..
,,
,,
.. n o t :
___________________________________________
..a r t -IK- bize d e,
U S A- DEVLETiNiN, v e- ULUSUNUN,,
Y E N i- C U M H U R İ Y E T Ç i L i Ğ i nin,
t e m e l - lendirilmesinde,
,, b i r- ENSTiTÜDE, bir, i Ş,
V e ri r l e r ,
artık,
s e n i n- D E ,
bu D ü n y a- siperlerindeki,
Y e n i- konumun, B u, diye ..
,,
ANNEMi- V E- ARKADAŞLARIMI- Almadan- gitmem,
.. V A L L A ..
,, b e n- TAKIMIMLA- yaşayabilirim- s a d e c e..
,,y a ..
___________________________________________
..
Mustafa Yalçın GençSerkan Adıgüzel ve 14 diğer kişi ile birlikte.
DENİZ BAYKAL DEDİĞİNİZ KİŞİ KİMDİR BİLİYORMUSUNUZ..?
“İKİ AY DAYANAMAZ” DEMİŞTİNİZ
Deniz Bey lütfen hatırlayın: 19 Aralık 2002 tarihinde karlı bir Ankara gününün akşamında Mehmet Sevigen'in evindeydik.
Ben Cumhurbaşkanı ile görüşmeden geliyordum.
Abdullah Gül Başbakandı, Tayyip Erdoğan'ın ise Meclis'e girme umudu kalmamıştı.
Cumhurbaşkanı Sezer bir gün önce, Tayyip Erdoğan'ın "milletvekili olmadan başbakan olma" önerisini reddetmişti.
Türkiye'nin kaderi o akşam o evde değişti, çünkü siz "Tayyip Erdoğan başbakan olacak!" diye tutturdunuz.
Sizi "Çok tehlikeli bir oyun bu!" diye uyaran parti dışından önemli şahsiyetlere kızdınız, "Hayır!" dediniz "İki ay dayanamaz. Göreceksiniz iki ay dayanamaz."
Sizin bu iddianıza karşılık ben ne dedim: "Erdoğan herhangi bir kişi değil, bütün tarikatların birleşerek Erbakan'ın yerine seçtiği siyasetçi; arkasında Amerika, Avrupa desteği de var. Program Türkiye'yi ılımlı İslam cumhuriyeti yapma programı. Sizin dediğiniz gibi iki ayda gitmeyecek; tam tersine, bu odada bulunan herkesin siyasi hayatını bitirecek."
İki ay dayanamaz iddianızı, "görüşleri gereği IMF ile anlaşma yapmaz, ekonomiyi zora sokar ve dayanamazlar." tezine oturttunuz.
Ama bunların hepsi bahaneydi çünkü siz iki partili rejimin işinize yaradığını anlamış ve seçim sonuçlarına sevinmiştiniz. Çünkü size ana muhalefet partisi lideri olmak ve soldaki rakiplerinizi yok etmek yetiyordu. Bu iş birliğini daha sonra da sürdürdünüz.
O zaman ben sizin Tayyip Erdoğan'la seçim öncesinde Beylerbeyi'nde gizlice buluştuğunuzu ve bir anlaşma yaptığınızı bilmiyordum.
Bu gecenin tanıkları var: Önder Sav, Eşref Erdem, Mehmet Sevigen, Bülent Tanla, Yaşar Nuri Öztürk.
Belki bazıları sizden korkar ve tanıklık etmez ama bir kısmı da bu sözlerin doğru olduğunu açıklar. Yani tanıklar var. Ötekiler de söylemese bile içten içe bunun doğru olduğunu bilir. Siz de bilirsiniz.
Tartışmanın sonunda dediniz ki: "Bu gece birbirimizin fotoğrafını çektik. İki ay sonra çıkarıp bakalım. Ama rotuş yapmadan. Hangimiz haklı çıkmışız?"
Şimdi, 2007 seçimlerinin ardından o fotoğrafı cebinizden çıkarıp bakın Deniz Bey.
Ve düşünün; Meclis grubunda "Erdoğan'ı başbakan yapıyor diyorlar. Evet yapıyorum. Var mı itirazı olan!" diye bas bas bağırmanıza değdi mi?
Erdoğan'la Beylerbeyi'nde gizlice buluşmaya ve size oy veren milyonları hiçe sayarak gizli anlaşmalar yapmanıza değdi mi? (Deniz Bey, biliyorsunuz ki bu gizli buluşmanın da tanığı var.)
Başbakan olmak, elbette Erdoğan'ın demokratik hakkıdır. Ama bunun için olağanüstü çaba harcamak CHP'nin birinci görevi değildir. Üstelik dokunulmazlık kaldırılmadan.
Bir milletvekilinin mazbatasını iptal ettirip, Anayasa'yı değiştirip, grubu baskı altına alıp, Siirt seçimlerini es geçip Erdoğan'ı meclise sokmak ve dokunulmazlık zırhına kavuşturmak için verdiğiniz canhıraş çabanın yüzde birini partiniz için verseydiniz sonuç bambaşka olurdu.
Size o gün söylediğim gibi, Türkiye'nin kaderini değiştirdiniz.
Deniz Bey; sözlerimde en ufak bir çarpıtma varsa çıkıp söyleyin. "Öyle değildi. Böyle konuşmadık." deyin.
Genel Sekreterinizin ve en yakınlarınızın tanık olduğu bu konuşmayı inkâr edin.
Ya da başınızı önünüze eğin ve tarihin hakkınızda vereceği yargıyı düşünün.
Deniz Bey; çok ağır şeyler yazdığımın farkındayım. O akşamki tartışmaya kadar bir dostluğumuz vardı, bunları yazmak istemezdim.
Ama hem duruma doğru teşhis koyamamanız, hem de aşırı derecede inatçı olma huyunuz yüzünden hepimizi tehlikeye attınız.
“YAKIN DOSTUNUZ MELİH GÖKÇEK”
Tayyip Erdoğan'ın yüzde 34 oyla meclisin üçte ikisini ele geçirmesinin manivelası oldunuz.
Daha önce Refah Partisi'nin belediyeleri ele geçirmesi de sizin oyları bölmeniz sayesinde gerçekleşmişti..
Tayyip Erdoğan'ların ve yine çok yakın dostunuz olan Melih Gökçek'lerin en büyük şansı sizdiniz.
CHP'nin ise en büyük şanssızlığı oldunuz.
Bu ülkenin sola şiddetle ihtiyaç duyduğu bir dönemde, bütün uyarılarımıza rağmen partiyi sağa çekmekte, Kürtlerden, Alevilerden, solculardan ayırmakta ısrarlı oldunuz.
Erdal İnönü, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın, Fikri Sağlar, Ercan Karakaş, Mehmet Moğultay, Seyfi Oktay, Celal Doğan ve daha birçok sosyal demokratla el ele tutuşup halkın karşısına çıkmanız gerekirken; eski MHP'lileri, eski ANAP'lıları, idamla yargılanmış sağcı militanları parti vitrinine çıkarmakta ısrar ettiniz.
Size defalarca "Bir şeyin aslı varken kopyasına kimse bakmaz!" dememize rağmen, sol politikaları değil, MHP çizgisini tercih ettiniz.
Sağcıları ve sekreterinizi Meclis'e sokarken, İsmet Paşa'nın Avrupa Konseyi'nde komisyon başkanı olma başarısını gösteren torunu Gülsün Bilgehan'ı Meclis dışında bıraktınız.
İnanın ki bunları yazarken samimi olarak üzülüyorum. Keşke haklı çıkmasaydım, keşke sizin tahminleriniz doğrulansaydı diyorum ama durum ortada.
Yazık oldu Deniz Bey, hem size, hem partinize, hem de size inanan temiz yürekli sosyal demokratlara.
Artık bundan sonra istifa etseniz de bir etmeseniz de. Bad-el harab-ül Basra!
-Zülfü Livaneli-
,," R O B O T L A Ş T I R M A " ,
,,
,, " EVRiM- -E Y L E M- Ç E V R i M i " ..
,,
..
PARA SEVGiSi-
-PARAYI-Eritir-içeride .
,,
,,düşüncelerinize şekil-verenler- d e-
onları istedikleri- robotlara,
biçimlerler ..
There are some millionaires, With money they can't use,
Their wives run round like banshees, Their children sing the blues,
They've got expensive doctors, To cure their hearts of stone....
- By Maya Angelou via Julian SorelMurat Oktay DanisAnna Mildner'in fotoğrafını paylaştı.
25 dk.
W E- WiLL- H O P E- to-
,,
,, " b e- ABLE- to-S E E " ;
,,
,,
,,, " some- i M A G E S " ,,
and s o m e- - story-
- m a d e -by- -these- i m a g e s- ,,
,,
,i n- that- " B L U--S T R i P- o f- the- - PAiNT " ..
i n that Painting ..
..
..
..
W E- EXPECT-
- " U F O- THiNGs " ,
,, will ,,
,,
,, " d r e s s - OUR- MANKiND " - FORMs,
,, /( and OUR- S H A P E- FORMATs ) .. ,,
,,
i n a " definable w a y " ,,
/( a s - a - İ M A G E,,they-will-occur),,
,,
b e c a u s e- they- have traveled-
,, -in-through- HUMAN..
/( that is -in -the artist) ..


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
37 dk.
,, ELEKTRONiK- N E Y E- BULAŞIRSANIZ,
bulaşın, /( Elektronik-POLiTiKA- dahil),,
,,
B ö y l e- algılanıp,
g e o m e t r i- v e- matematikle,
,,,i ş l e m e - TÂBi- t u t u l u y o r s u n u z..
/( veya tutulacaksınız ) ..
,,
insan- olmak-isteyen-
,, elektiriğe v e,
elektroniğe ,, /( TV- Tlelefon, v.b. )
bulaşmasın ..
/( geceleri-evinizde- elektirikle-aydınlanmamalısınız,
söz-gelimi ,, karanlıkta - o t u r u n,,
m i s t i k- felsefik-bölgeleri-çalışsın,
beyninizin- milyonlarca yıl-olduğu-gibi ) ..
,,
,,
i n s a n- h u m a n- olmak- git-gide-zorlaşacak ..
,,robotlarla -kuşatılabilinen d e, R O B O T T U R .. )..
Murat Oktay DanisLuciano Rosso'nun videosunu paylaştı.
1 saat
,, BAZAN- B U- MÜZiKLER- n i y e,,
,,
,,yapılıyorlar ,, d i y e
- MÜZiĞiN- Ö Y K Ü ,v.b. ,,içermesine,
sinirlenirim ..
,,
,,
/( MÂLUM- MÜZiK- sadece- R U H A- KONUŞMALI ,,
-- ö y k ü y ü, edebiyat-sanatı- - anlatır .. )
,,
D E R K E N, MÜZiĞiN- D A N S- içermesi d e,
,,aslında , ,, e p e y c e- sakıncalıdır ,,
,, /( Ç Ü N K Ü ,,
D A N S- d a, bir B A Ş K A- S a n a T T ı R .. )
,,
,, D O L A Y S I- i l e ,,
sanatın- - M Ü Z i Ğ i N- ,,
,, b ö y l e- M i X_- MELEZ- i Ş L E R,,
üretiyor- olması ,,
B A Z I- HAKiKi- - SANAT-Ç I- yaratılışlıları,,
,, D E L i R T i R ..
,,
,,
zaten- bu- " SANATSAL- K A R I Ş I M I " ,,
,, D E L i R M E D E N,,
biribirinden- ayırma- şansınız, d a,
yoktur ,,
V E- olamayacaktır, d a..
,,
,,
B U R A D A- D A,,
B U- M Ü Z i Ğ i N, içine - girip,,
o n u n-
DUYGU-TEMELLi- Ö Y K Ü S Ü N Ü,,
,,
,, V E , d e,,
onun içerdiği, " DANSIN- s e s s e l- yapılarını " ,,
M O B i L Y A L A R I N I,,
müziğin içinden,
dışarıya çıkartabilmelisinizdir ..
..
,,
,, DOLAYISIYLA- ZATEN-
" MÜZiK- KARiKATÜRÜ " ,,
olan anca k, insanların-
-K U L A K L A R I N D A N- BEYiNLERiNiN, -içlerine,,,
M Ü Z i K- olarak , s e r v i s- e d i l e n,,
B U- " SESSEL- MOBiLYAYI " ,,
,,/( b u- s e s s e l- Ş a r k ı y ı ),,
içerdiklerini,,
g ö z l e r- önüne serebilen,
" D I Ş A- VURABiLEN " ,,
,,
-" D E L i R M E Y i- d e- oynayabilen,
- bir TiYATRAL- SANATÇI- var-
karşımızda..
,,
..
n o t :
,,
Y a n i, her zaman- kulağınızdan, içeriye,,
sadece RUHUNUZU- b e s l e m e s i, gereken,
M Ü Z i K- Gönderilmez ..
,,
,,
,, i D E O L O J i,,
burada da, köşebaşlarını, t u t m u ş,,
hangi, mobilyaların, kimlerin- içlerine,
d E P O L A n a c a ğ ı n ı,,
,,P L A N L A M A K T A D I R ..
,,
..V E,,
,,
,,binlerce DELiREBiLEN, sanatçı- olmadan, d a,
sanatın- b u- karmaşık- YOZLAŞMASI,
t e m i z l e n e M e y e C e k t i r..
..
..
g ö n ü l- ister- k i,,
h e r b i r- ayrı- sanat- tamamen-s a f, v e- ayrı-formatlar,içinde,
yapılabilinsinler- d e,,
,,s a n a t ç ı- erbabının, D E L i R M E- mecburiyeti, d e,
ortadan- kalkabilsin ..
,,
entellektüel- d e l i l i k,,
soyutun- uçukluğu,
z a t e n, y e t e r,
sanat v e,
sanatçıya,
içerdiği,
" BEYiN- -D E L i Ğ i- - V E " ,,
,, d e l i ' L i K -L E r i, ..i l e,
,,
SANATSAL-
,, " Ş E Y ' 'L E R i N " ..
..
Sercan Danis senin Zaman Tünelinde bir video paylaştı.
2 saat


0:00
195.928 Görüntüleme
Luciano Rosso yeni bir video ekledi: Mambo! - Yma Sumac (por Luciano Rosso).
Zoila Emperatriz Chávarri del Castillo (Ichocán, San Marcos, Cajamarca 13 de septiembre de 1922 - Los Ángeles, 1 de noviembre de 2008), más conocida como Yma Sumac, fue una soprano peruana de gran éxito internacional en los años cincuenta especialmente conocida por su inusual registro vocal, que llegó a abarcar un poco más de cuatro octavas.
Además de destacarse por su belleza y exotismo, decía ser nada menos que una princesa (ñusta) descendiente del inca Atahualpa. Es la única peruana que tiene su nombre inscrito en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Zoila Emperatriz Chavarri del Castillo (Ichocán, San Marcos, Cajamarca September 13, 1922 - Los Angeles, November 1, 2008), better known as Yma Sumac, was a Peruvian soprano internationally successful in the fifties especially known for her unusual vocal range, that covered a little more than four octaves.
In addition to stand out for her beauty and exoticism, she claimed to be nothing less than a princess (ñusta) descendant of the Inca Atahualpa. It is the only Peruvian who has her name inscribed on the Hollywood Walk of Fame.

Imparatoriçe zoila kalenin chávarri (ichocán, cajamarca san marco, 13 Eylül 1922-Los Angeles, 1 Kasım 2008), Daha yma sumac olarak bilinen bir soprano, Peru, uluslararası büyük başarı ' lerde özellikle onun için bilinen olağandışı ses kaydı geldi, biraz daha geniş bir dört oktavlar.
Ayrıca onun için yarışan egzotizm, güzellik ve derdi ki, hiçbir şey olmak, en azından bir prenses (ñusta) soyundandır inca atahualpa. Peru tek ismi olan yazılı yürüyüş hollywood şöhret.

Zoila emperatriz chavarri del castillo (ichocán, cajamarca san marcos, 13 Eylül, 1922-Los Angeles, Kasım 1, 2008), Daha çok bilinen adıyla yma sumac, perulu bir soprano uluslararası alanda başarılı bilinen elliler onun için özellikle olağandışı vokal aralığı kaplı, küçük bir dörtten fazla oktavları çalamıyor.
Ayrıca onun için ayakta güzellik ve egzotizm, iddia ettiği şey az bir prenses (ñusta) soyundan inka atahualpa. Tek perulu kimin adı üzerinde yazılı Hollywood Bulvarı.


Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
2 saat


Yanında bir melek olması hayatını cennet yapabilir! Sana göz kulak olan koruyucu meleğinin kim olduğunu sana söyleyeceğiz! Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT


Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
2 saat


Dünyanın hangi güçlerinden yapıldın? Sana söyleyeceğiz! Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT

Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
6 saat


Profil resmin gerçekten ne kadar harika? Hemen öğren! Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT


Yorum Gönder