10 Şubat 2016 Çarşamba

,, " SANAT E L E Ş T i R i - " /(ArtCRiTiCS ),, ...


,,  "  SANAT E L E Ş T i R i - " /(ArtCRiTiCS ),, ...

4 kişi bunu beğendi.
Yorumlar
Erkan Yazargan Çok renkten sonra tek renk ve sonrasında siyah ve beyazı öngörüyorsanız hayret ederim. Bence çok renkli hatta tüm renkli bir şey olmalı...
Murat Oktay Danis ,,Ç i z g i y i, " BEYAZ-IŞIK- YÜZEY- , i L E -IŞIK- V E-KARANLIK- " karşıtlığı- i l e- çoğaltabilmek,, ,, A K L I- uyarır .. v e- Mükemmel- Çizimlere- eşzamanlı- ilerleyebilmenin- b o y u t u n u, a ç a r .. .. BEYiNDEKi- R E N K- MERKEZİNDEN- DOLAŞMAZ- A K I L- işlemcisi.. /( hatta -geceleri- ışık- açmamak- r e n k- v e- A K L I- dinlendirecektir .. Felsefi- düşünebilmek- karanlıkladır ) .. _____________J.POLLOCK- u n- A T O M-orbitallerini- RENKLELE- yüklemesine , N e - kadar- sinir- olduğumu- anlatamam- z a m a n ı n d a, size .. ... H a l b u k i, n e- güzel- syah beyaz l a, başlar, A K I T M A Y A,, t e k- fırçasını, birçok kereler ..
Erkan Yazargan O aşamalar çoktan geçildi. Günümüz dünyası dijitalArt la dünyayı güzelleştirme çılgınlığında atmosrere uçuş pistleri çizebilecek ve galaksisinin dışına kendi üretimi araçlar gönderip ondan görüntü, ses toplayabilecek ve burada ne varsa oralara ulaştırabilecek erişkinliğe de
ulaştı. Sorum basit neden kırılmaz bu kabuklar bir türlü?

Murat Oktay Danis ,, b e n c e- kırılacak- KABUK- K i ş i n i n- K E N D i- BiLiNCiDiR .. y a n i, sanat- BENLiĞiNiZiN- içine düşecek, orada vucudunuzun içine -yerleşecek- vucudunuzla birlikte yetişip- birlikte büyüyüp- yapılanacak, ,, y a n i, kabuksuz- ilerleyecektir- ,, s a n a t ç ı- insanın-i ç i n d e n ..___________ s o n r a- BOYA-ile- Dışarıya- KUSULACAK- b u- BEYiN- v e- VUCUT- sanat-M i D E S i .. n d e n, " SANAT-olan-içimizden " ,, ,, V E- BOYANIN- içinde , F i X E- edilecek,, sabitlenecek ..______________sanatı-içinden- KABUKSUZ- yürüten- ,, kaç kişi v a r- Dünyada ,, ,, -hem-de-multi-disipliner-multi-yeteneksel - ,, /( B U- sanatçının- ömrünü-alır-kullanır ) ..______________ h e r k e s i n- d e r d i,, " sanatı-öğrenip-YAPMAK ".. O D A, " aslında, s a n a t l a - iNSANIN- içine- girmek .. a s l ı n d a.. /( FiGÜR-DENiLEN- SANATSAL- içerik- KABUĞUNA) ,,- binip d e- insanın, i ç i n e- tecavüz e d e b i l m e k .. .. " figürün ,i ç i n e- gizlenilenlerle " .._______siz Figürü-içinize k a b u l- e d e r k e n, AKILLI- B U L U P,, ,,onlar- " F i g ü r ü n- içine sakladıklarını " , s i z i n- canlı- hücrelerinizin- içine yerleştirecekler , .. ____________ F i g ü r l e- başlanmış- - kendinizi içinde- kaybetmediğiniz -, hiçbir RESME- b a k m ı y o r u m, bile, b e n ..
Erkan Yazargan İnsana saygı ve değer yeteneğimiz gelişmiş olsaydı egemen olmak yerine çekirdeğini kendi kırıp muhteşem ağacını kendi büyütmesi için elimizden geleni yapardık. İleri ülkelerin yöntemleri de budur. Kendi insanlarının gelişimi için sürekli program geliştirir ve akılalmaz yatırımlar yaparlar. Bizimki gibi geri ülkeler ise insanlarını törpüleyip, köreltip "odun yontma" biçiminde planlamalar yapar. Atölye açar kopyeciliği örgütler. Akademi kurar düşünceyi zincirler. Kolaycılığa kaçar seviyesi düşük ortalamalar alır dolayısıyla sömürgedir.

Sanat camiamızın a'dan z'ye ilköğretim seviyesinde liseye bile ulaşamamış olduğunu kendimiz biliriz. Dışardan bakanlar da utanır söylemezler.

Bütün kabuklar kırılsın. TAbii bu kırım işlemi esnasında biraz gürültü çıkabilir birilerinin canı yanabilir. İnisiyatif sahipleri enerjilerini bu yönde kullansınlar. Eserlerimiz değerlensin.

Kim bilir belki beklenen O ESER bizim ülkemizden çıkar...

Murat Oktay Danis ,,üniversitede- 16 yıl-öğrenci- olarak- saklandım .. askerler-bile-sen-işimize -yaramazsın deyip- beni a z a d, ettiler .. diğer-taraftan ,, B A T I D A- HiÇBiR- TOPLUMDA , 16 s e n e - öğrenci- olarak- saklanarak- kendinize- " sanat-projesi ", planlayacağım diyerek, M E K A N- v e- ZAMAN, açamazsınız ../( ilk-önce ana-babanız evden-atar- hamburgercide-iş-bulur-odanızın parasını- ödemeye-başlarsınız ) .. ..K i m y a- mühendisi , olmuşken,, d e , i y i- PARA- VERiR,, ,, sizi- K i m y a-Mühendisi- olarak, kullanırlar- mutlaka .. SANAT- i l e- ilgili, ö z e l- p o r o j e- çalışacağım d e s e n i z , d e,,, ,, y ü r ü- bakalım- sanat- o k u l u n a, OKULU- s e n- d e- taşı- bakalım, d e r l e r.. ... o r a l a r d a k i, ZULUM_ d e- a z- AĞIR- d e ğ i l ..d i r.
BeğenYanıtla11 saatDüzenlendi
Erkan Yazargan Kimseyi aç bırakmaz, evinin kirasını, doğalgazının parasını, çocuklarının maişetini öderler (Avrupa geneli)
Sanatla ilgili üretim yapabilmeniz için tümünden (günlük ihtiyaç) azade olmanız gerekir. Dolayısıyla ilk başlarda karın tokluğuna şipariş alanlar çoktur. Fakat

Kabuğunu kırdığında sana asla ve asla müdahale edilmesine, ezilmene, horlanmana, itilip kakılmana izin vermezler...

Devlet tarafından güvenlik önlemleri için milyon dolar harcanan kolkesiyoner evleri vardır. Eserleri eserin kendisinden daha yüksek fiyatlarla sigortalanmış binlerce de sanatçı.

Özenti değil bahsettiğim. İnsanlığı kimin ve nasıl koruduğuna bakarım. En önce de bilimin gelişimi için kimlerin çabaladığına.

Sanat bilimin koruyucusudur. Aksi dinciler bilimi bir kaç günde imha ederdiler.

Murat Oktay Danis ,,b e n- HACETTEPE Üniversitesinde, okudum . b i r d e- orada bana , z o r l a- 8- s e n e- PSiKiYATRi- VE- PSiKANALiZiN- MODERNist- i z d ü ş ü m ü- OKULLARINI- d a, öğrettiler, 15 günde bir 1-saat .. .. h a n i- derler- y a-,, ÇAĞDAŞ- sanatçının, mutlaka bilmesi gereken, Ç a ğ d aş-disiplinlerden,,B i R i S i, d e, " PSiKANALiZDSiR ", d i y e .. _______ RÜYALAR- D A- A L E M L E R D E N, ,, i T H A L- E D i L E C E K L E R K E n.. - eğer-sanatçı-Alemlere- kadar-gidip d e- dönecekse- d e " .. b i r ş e y l e r l e , d e .. .. /( koltuğumun- altında ,, basketbol- topu- taşımayı- boşuna m ı- öğrendim, s an k i ) .. t ü m, ç o c u k l u ğ u m d a ..
BeğenYanıtla11 saat
Erkan Yazargan Evet işte tam da buradayız.
Hayatı boyunca bekleyenleri sırrı bu olsa gerek.

Pencereden sokağın girişini gözleyen kadın tabloları vardır hani... İşte o ortak insan zihninin beklentisi.

Murat Oktay Danis ,, şunu söylemeden geçemeyeceğim .. M i M A R i N i N- KONFORU, BATI- DEVLETi- T O P L U M- - PLANLAMACI-lığı,, B i r e y i, korurken, BAĞIMSIZ-Birey- olmanın yanına , " konformizmi- d e- ekler " .. H a l b u k i, sanatçı- KOMiNiZMDE d e- olduğu , g i b i, biraz ezilmelidir- k i, -örselenmelidir-ki- ,, Ö Y K Ü d e- üretebilsin,, v e - d e- ö y k ü n e d e bilsin .._______ MiMARIN- koruduğu , b i r e y- olsa olsa , M i M A R L I K- e d e r .. R a h a t- iştir, Mimarlık, d a, b e n- öykü-üretemediği, Matematiksel- AKIL- üretiminde- kaldığından, F i n e- art' tan,, A Y R I, v e- u z a k- tutulmasından, yanayım, M i m a r l a r ı n, v e- mimarlığın,, v e- TOPLUM- v e- KAPiTALiZM, Mimarlığının, d a..
Murat Oktay Danis ,, V A L L A-16, s e n e- üniversitenin- öğrenci, sıralarında , h e r dersi, 4-kere - aldım v e- dinledim, ..b e n i m- B i L i M- yanımı , d a, b i z i m- HALKI-SANAT- malzemesi, e d e n- D i n- tandanslılar d a, y e n e m e z l e r .. /( h e m- 16 senede- bilimi- sanatın,içine nasıl saklayacağımı, -nasıl-yapılacağını- d a, ç o k, i y i, çalışmışken , b e n ) .. m e s e l e- bu- çok çalışılmış- ,, " her türlü- bağışıklığı-içinde-barındıran- ,, s a n a t- projesini, ,, o n u- hak- e d e n- yerlere, taşıyabilmek,, ..t e- şimdi ..
BeğenYanıtla152 dk.Düzenlendi
Erkan Yazargan Şimdiye kadar iyimser planlamacıların iyiliklerinin yanısıra plan dışı zararları için ayrı kürsüler oluşmuş olmakla birlikte
Tümünün dışında sırf yıkıcı, sinsi, karşı duruş örgütleyen, ısrarla yok etmeye çabalayan, değersizleştiren ....

Tüm etmenlere karşı sanat

Varlığına sürdürebildiyse ve sürdürürken geliştiyse delil - ispat düzeyinde güveni hakediyor. Dolayısıyla kıyılarında endişe büyütmektense içine dalıp gitmeyi öneririm sürekli...

Murat Oktay Danis , v a l l a,, b a n a - kalsa, , DEMOKRATiK- B i r e y,, DEVLETi, bile sanatın- i ç i n d e k i, a s ı l- DOĞRU- yerleşmiş- hakikatten, ,,birinci elden, e d i n m e l i .. ____ Y O K S A- D E V L E T- d e- Klisenin- içinden çıkmış, onun- YAVRUSU, bir- K U R U m , Yapılanması ..
BeğenYanıtla148 dk.
Erkan Yazargan Tüm kurguların dışında hatta üzerinde üstün
Olarak tanımlar kimisi sanatı. Üstün kültür" derler bilirsiniz
Doğru kabul edersek ve tutunursak şunu görürüz: "O tür insanların oluşturduğu görülmez - gösterişe gerek duymayan bir yapı - teşkilat zaten var" smile ifade simgesi

Murat Oktay Danis ,,bir Zamanlar-KABALiST- m i, yapıldım , bilmeden, N E, diyerek- KABALAYA- sardırmıştım .. KABALA- RAHiBi,, D i n- B i l i m- VE- SANAT- adamını,içinde taşıyor .. .. zaten ne zaman-ki- bunlar- dışarı- çıkarılıp- , teker- teker- çalışılmaya başlamışlar, herşey- ticarete vasıta olmuş .. 22 sessiz-harfli- iSRAEL-Alfabesinin, matematiğe- dönüştürülüp- tüm kutsal- kişilerin- ADLARININ, Matematikle- TESPiT- edilip- ADLANDIRILMALARI, ALLAHIN- ADINI, d a, seslendirilememesi, f a l a n,, ,, enteresan, ş e y l e r..___________ KABALA- RAHiBi, sadece ALEMLERDEN, ALIR- insanlara verir v e, NASIL- yaptığını d a, a s l a, anlatmaz .., f al an , filan ..
Erkan Yazargan Doğru
Örneklerden biri sadece. Yakup'un Tanrıyı güreşerek yendiği için İsrail lakabıyla adlandırıldığını da ayrı belirtmek gerekir.

Bütün bu inanç kurgularının dışında bilmediğimiz milyonlarca inanç içinde en etkili ve belirgin kendini bu biçimiyle diğerlerinin içine itmeyi başarmış başka bir kurgu yoktur.

Burada yine insan üretimi, direnci, yaratımı ilgi çekiyor ve daha ilginci tanrı ya savaş açanların en ünlülerinin yine İsrailoğullarının arasından çıkması... smile ifade simgesi

Erkan Yazargan Tanrı fikrinin insan zihninin ürünü olduğunu anladığımızda her şey tam tersine dönüyor çünkü ve bir an kendinizi yalnız hissederken bir yandan aydınlanmış buluyor ve tebessüme boğuluyorsunuz. Geçen onca kavga ve savaşın bile anlamsızlaştığı tuhaf düzlemler dışı bir düzlem ama tümünün içinde ve dışında tuhaf bir durum. 7. boyut deyip durdukları bu olsa gerek. Oradan bakınca dışındakiler zaten tanrıyı üreten insan sen misin acaba" diye de sorabilirler. Sanatçı bunu ispata gerek duymadan gösterdiği için tebessüm edip mutlu oluyor kanımca.

Binlerce örneği var.

Murat Oktay Danis ,,tabii, t a r i h- D i n l e r- Bilimler, teknolojiler, d ü n y a- yüzeyine- saçıldılar, son birkaç yüzyılda , iyice .. b u- olsa olsa, tümünü- yine- aynı- torbaya, " SANAT ", torbasına,TOPLAMAKLA, t e k r a r d a n, Toparlanabilecek, b i r, süreç .. Bunun,içinb d e- sanatçının, bilim adamı- mühendis- falan da olması, b u- meslekler, v e- metodlarını d a, kullanabilir, olması, t e m e l- ,, gereklililik , haline , geliyor .. M ü h e n d i s l i k- okumamış -olsa i d i m,, ,, s a n a t t a , bu- kadar- toparlayıcı- olmayı- d e n e y e m e z d i m .. s ö z g e l i m i .
BeğenYanıtla132 dk.
Erkan Yazargan Bildiklerinizi öğretin lütfen

Günümüzde ülkemizde tuhaf şeyler oluyor - gelişiyor. Tecrübelerinizle ve cesaretinizle katkı verin. Uygun ortamlara atılın, atlayın. Düzene sokulacak o kadar çok eğri büğrü var ki...

Murat Oktay Danis ,, T a n r ı- y ı- b i l e - EXPRE- edebilmeli- s a n a t ç ı- o n u, içinden, -eğer-yerleşti-i s e-,, kaydırıp- i l e t e b i l m e l i, n e r e y e - gidip- N E_ yapacak s a, o n a, e ş l i k- e d e bilmeli ..______________ T A N R I- ile- hiç- sorunum, olmadı . V E- hatta, ,, TANRIYI- i ş e- koşup- Resimleri, sanatı, ona, -onun- ELiNE- ,, /( benim-elimin,içine- onu- yerleştirerek- y e r- açarak-onun-eline- ,,),, yaptırttım.. ,, b u n d a n- da hiç gocunmadım, s a n a t ı, niye B E N- yapmıyorum , d i y e .. ______ /( hatta bir zamanlar, öyle çabuk- parçalayacağım, k i, onun, yarattıklarını,, o mecbur kalacak- " s a n a t ı n- C i s i m s e l l i ğ i n i ", tekrardan, a c e l e -ile yeniden, birleştirmeye , ç o k- geç, olmadan, d i y e , d e, aşkın , b i r- SÖYLEMDE- d e, bulunurdum ,, ..b i r a z, UÇUP ..
Murat Oktay Danis ,, b u- MEMLEKETTEN, D A i M A - korktum .. ,, E N- ağır-hakaretlerimi, sadece- kendi-odamda saklayacağım- yazılarıma, hapsettim. O s a y e d e- MEMLEKETE- takılmadan, ilerleyebildim, k e n d i, " FANUS-ALTI ", yapma çeşitlerimde, sanat , i ç i n .. ________ VALLA- b u- Memlekette- bilmeden, kimin- Malına, onuruna- monuruna, dokunur- v e- borçlu- çıkarsın, v e- d e- ÖLDÜRÜLĞÜRSÜN, , y a d a, öldürmek- durumunda kalırsın .. /( zaten- O-OLMUYOR- m u- şimdi d e, ,,eskiden, d e,, neydi, O sağ-sol-akıncı-ülkücü,, s a v a ş la r ı .. Sporcu dedik v e- sadece, k a ç t ı k .. Azizim- benim erkekliğim- kaçmak-üzerine- kuruldu bu- memlekette .. .. PARA ALMADAN, birşey yaparsan, öldürülürsün BU- Memlekette d e r i m, hep, kendime . Ç ü n k ü, PARA-,için her şeyi, yapanlar, V A R L A R ,, b u- MEMLEKETTE- yabancılar d a, zaten- hep-cirit-attılar- b u- topraklarda ..
Erkan Yazargan Normal ve güzel uçuşlar bunlar. İlahiyatçıların - teologların bile en son kertede vahdeti vücuda sarılıp tanrı benimle teselli bulmaları bundandır zaten smile ifade simgesi Ona ulaşma diye bir yol geliştirmek zorunda kalmışlardır...
Dolayısıyla aşkın - sizin deyiminizle uçkun kişiler tanrı oluyor zaten. Yani erdemlerin toplamını keşfetmiş ve varlığında ontolojisinde bütünleştirmiş... Neler üretir öylesi düşünsenize
Tabi bu durumda el, bilek aşkınlaşıyor. Soru şudur: "Sanat ekolleri ile felsefe akımları neden bu kadar benzeşiktir?"

İNSAN ZİHNİ

Erkan Yazargan Kavgaların nedeni gösterme arzusundan kaynaklanıyor. Göstermeye ihtiyaç duymadığınızda kimsenin size bulaşmadığını, bulaşmayacağını da kavrıyorsunuz. Bireyinizi güçlendirme ve olmuşluk hissi yetipde artıyor çoğu zaman. Yeterlik yani ve vazgeçmek. Kimseye bir şey ispat etmek zorunda değiliz. Önemli bir cümledir.
Murat Oktay Danis ,ilkin , bizim USA- mühendisliği, açık Sistem-ekolünde, herşey- akıtılacak- bekletilmeyecektir .. _____T A N R I Y I- bekletip-ona varanlar, , Varmayı- bekleyenler, USA-ÜNiVERSiTe- OKULUNA,,alınmazlar .. ._________b u soruya benim cevabım biraz a ş k ı n, olacak .. F i l o z o f l a r, bile,, a r t ı k, FELSEFEYi- sanatçıların, yapacağı çağın, geldiği, yönünde. Z A T E N, Nietzsche d e, i l k- sanatçı- F i l o z o f .. O N U N , ÖPÜLESi- alnından, bahsederim h e p- FaceBookta, yazıları- çıkınca.
BeğenYanıtla112 dk.
Erkan Yazargan Çıldırmasına gerek yoktu. Buradan ve bu zamandan bakınca daha net anlıyoruz. Keşke zorlamasaydı ve oluruna, zamana bırakıp çevresinde olup bitenleri gözleyerek keyif almayı bilseydi. Onun adına üzgünüm. O ve onun gibi beynini zorlayan kahramanlar olmasaydı günümüz insanlığı bu aşamaları katedemezdiler.

Dolayısıyla bugün olmasa yarın, yarın olmazsa ilerleyen aşamalarında insanlığın bu erdemlere ulaşarak kavgadan kurtulacağını hep istemiş, özlemiş, düşünmüş, inanmış! ımdır.

Olsa iyi olur yani smile ifade simgesi

Bir söz daha:
Dinlerinizden kurtulun evrenin kapıları açılsın...

Murat Oktay Danis ,,sanat içinizde oluşup- içinizden aktığında ,, y o l- bulup- d a, kendiliğinden , d ı ş a r ı- " sanat-mediumlarına -çıktığında " ..,, s h o w - V E- F i g ü r d e, " GÖSTERiŞ ", d e- içermez .. _____________ h e r gösteriş- susup- bekleyenin- hakkına t e c a v ü z, sayılabilinecektir .. b u- nedenledir- k i, sanat-* gizil- " kuantal-uzayda - belirsizlik- dualitesi- içinde ", g i z l i, v e gizil- tutulmalı, h i ç b i r- zaman- S H O W A, G Ö S T E R i Ş E- vardırılmamalı,, d ı r .. s aa n a t ı n- asıl misyonu, , " gösteriş " - olamaz ..
BeğenYanıtla17 dk.
Erkan Yazargan NEFİS BİR SON CÜMLE OLDU. TEŞEKKÜRLERİMİZLE.
Murat Oktay Danis ,,D i n l e r i, baraj-kurup- biriktirmeye n e - zaman- gerek- olmaz ..S a n a t- zaten, D i n i, d e- felsefeyi, d e- DEVLETi, d e- insana, birlikte , sunar, en- yakın, mesafeden, insana- en- yakın-durabilerek, h e m d e..
BeğenYanıtla4 dk.
Murat Oktay Danis ,i y i, geceler, D i L i y o r u m..

3 kişi bunu beğendi.
Yorumlar
Erkan Yazargan Çok renkten sonra tek renk ve sonrasında siyah ve beyazı öngörüyorsanız hayret ederim. Bence çok renkli hatta tüm renkli bir şey olmalı...
Murat Oktay Danis ,,Ç i z g i y i, " BEYAZ-IŞIK- YÜZEY- , i L E -IŞIK- V E-KARANLIK- " karşıtlığı- i l e- çoğaltabilmek,, ,, A K L I- uyarır .. v e- Mükemmel- Çizimlere- eşzamanlı- ilerleyebilmenin- b o y u t u n u, a ç a r .. .. BEYiNDEKi- R E N K- MERKEZİNDEN- DOLAŞMAZ- A K I L- işlemcisi.. /( hatta -geceleri- ışık- açmamak- r e n k- v e- A K L I- dinlendirecektir .. Felsefi- düşünebilmek- karanlıkladır ) .. _____________J.POLLOCK- u n- A T O M-orbitallerini- RENKLELE- yüklemesine , N e - kadar- sinir- olduğumu- anlatamam- z a m a n ı n d a, size .. ... H a l b u k i, n e- güzel- syah beyaz l a, başlar, A K I T M A Y A,, t e k- fırçasını, birçok kereler ..
Erkan Yazargan O aşamalar çoktan geçildi. Günümüz dünyası dijitalArt la dünyayı güzelleştirme çılgınlığında atmosrere uçuş pistleri çizebilecek ve galaksisinin dışına kendi üretimi araçlar gönderip ondan görüntü, ses toplayabilecek ve burada ne varsa oralara ulaştırabilecek erişkinliğe de
ulaştı. Sorum basit neden kırılmaz bu kabuklar bir türlü?

Murat Oktay Danis ,, b e n c e- kırılacak- KABUK- K i ş i n i n- K E N D i- BiLiNCiDiR .. y a n i, sanat- BENLiĞiNiZiN- içine düşecek, orada vucudunuzun içine -yerleşecek- vucudunuzla birlikte yetişip- birlikte büyüyüp- yapılanacak, ,, y a n i, kabuksuz- ilerleyecektir- ,, s a n a t ç ı- insanın-i ç i n d e n ..___________ s o n r a- BOYA-ile- Dışarıya- KUSULACAK- b u- BEYiN- v e- VUCUT- sanat-M i D E S i .. n d e n, " SANAT-olan-içimizden " ,, ,, V E- BOYANIN- içinde , F i X E- edilecek,, sabitlenecek ..______________sanatı-içinden- KABUKSUZ- yürüten- ,, kaç kişi v a r- Dünyada ,, ,, -hem-de-multi-disipliner-multi-yeteneksel - ,, /( B U- sanatçının- ömrünü-alır-kullanır ) ..______________ h e r k e s i n- d e r d i,, " sanatı-öğrenip-YAPMAK ".. O D A, " aslında, s a n a t l a - iNSANIN- içine- girmek .. a s l ı n d a.. /( FiGÜR-DENiLEN- SANATSAL- içerik- KABUĞUNA) ,,- binip d e- insanın, i ç i n e- tecavüz e d e b i l m e k .. .. " figürün ,i ç i n e- gizlenilenlerle " .._______siz Figürü-içinize k a b u l- e d e r k e n, AKILLI- B U L U P,, ,,onlar- " F i g ü r ü n- içine sakladıklarını " , s i z i n- canlı- hücrelerinizin- içine yerleştirecekler , .. ____________ F i g ü r l e- başlanmış- - kendinizi içinde- kaybetmediğiniz -, hiçbir RESME- b a k m ı y o r u m, bile, b e n ..özellikle Murat Bey için... sanırım beklenen sürecin devamı:
5 kişi bunu beğendi.
Yorumlar
Murat Oktay Danis ,,planlamayla bilinçle- olmaz sanırım , b u- sanat-işi .. ..bir kere " e y l e m i n " - tamamını- görmeliyiz .._______ .. Tuvale nerede dokunulmuş- NASIL- bir E Y L E M- yapılmış,/( TERCiHEN- SPATÜL- EYLEMiN- Fiziğini d e- sabitleyebilir- yeterince) .. .. boya ile, v e- " N E L E R ", çıkmış .. V E- EYLEM- nerede , b i t m i ş, v e- TUVALi- terk- e t m i ş .. _________ B U N L A RI N, hepsi- " bir- iŞ ", olarak- orada olacak, o n d a n sonra , " d e t a y ı - oradan ", a l a c a k s ı n, " i M G E ", içeren kısım- burası - d i y e .. ____________________________________________________________ sonrasında d a, o r a d a k i- çok- i y i- kısımlardan, T Ü M- ESERiN- FORMUNA- -- VARMAYA, BiLGiSAYARDA, uğraşılacak . ____ H A N i- ş u- Fifth- element- Filminde, Tanrı -Kadın - JOVOViCH,, yeryüzüne inerken, bir t e k- topuğu- kalıyordu , d a- ondan, " D i Ş i - TANRIYI- üretiyorlardı- sonunda n e f e s i, gökyüzüne - ü f l e s i n- diye ..,, ______ i L K- RESiMDE- i M G E, çok daha belirgindi.. A N C A K- hepsinden- ö n e m l i s i,, HAKiKi- olması .. /( bunun için eylemin- Fiziğini nasıl olupta yaptığını- bize- aynen söyleyecek-sanatçı- yukarda- anlattığım- gibi ) ,, __________Y O K S A - " A K I L D A N- A T M A D I Ğ I N I - -B i L i NÇ TE N- FIRLATMADIĞINI- N E- bilelim .. _______ ________S A N A T ,, H A K i K A T E- v e- Dünyanın- standart- F i Z i Ğ i NE - UYACAK, onunla- uyumlanacak- i l k i n .. .. sonrasında bakacağız, D Ü N Y A Y A- ULAŞABiLEN-s a n a t- olma -hakikatine - vardırılabilen ş e y ,,-B U- K E Z- - A L E M S E L - A K L I- ,,, içermekte m i, diye, ,,B i l g i s a y a r d a, ona, _______________ -boyanın içine- düşen- -- mutlak-akla- - AKLIN- MUTLAK- olanına,, ,,B U- KEZ- REEL-- A K L I M I Z I,- bilgisayarda- -- ekleyerek .. /( k i, ,, b e n- buna GLOBALE- açmak- diyorum ) .. içeriğe- -FORMU d a, ekleyebilmek .. ,, Erkan- B e y c i m ..
BeğenYanıtla11 saat
Murat Oktay Danis M e s a l a .. https://www.facebook.com/media/set/... ..gibi .. ö r n e ğ i n ..
Murat Oktay DANIŞMAHARAJ- MOTOR- ENGiNE -D E S i G N ..albümüne 10 yeni fotoğraf ekledi.
M i H R A C E- ARABASININ- MOTORU- TASARIMI ..
______________________________________
1- E Y L E M :
" S O Y U T L A M A
ABSTRACTiON .. :...
Devamını Gör
Murat Oktay Danis ,,SPATULANIN- yaptığı eylem, v e- uyguladığı- F i Z i K - belli .. B u- Expresyonda .. ,,günahıyla sevabı-ile- h a k i k a t i- kendisine .. ,, B i l g i s a y a r a -girince-,, i ç i n e- -ALEMSEL- orijinsel- Mutlak- AKIL- D ü ş t ü m ü, k i, /( ondan- - RESMiN- MUTLAKSAL- FORMUNU- yapacağız ) .. b e l l i, olacak ..
BeğenYanıtla11 saatDüzenlendi
Erkan Yazargan Bu oturumda da "planlama ve bilinçle gelişen küresel - evrensel sanat" ve ulaşımlarına değinilmek isteniliyor, kanımca.

Tuval sınırında zihinsel sanat işleyişlerimizi dokunuşları, giriş ve çıkış uçları - noktaları özelinde ele aldığımızda düzlem içinde boyutlar ile karşı karşıya geliyoruz tekrar.

Bütünün özelinde "yetenek" zorunluğu dolayısıyla "yeterlik" ve dış gözlemci - yetkinlikleri ve kabul görmüş - kendini ispatlamış, "ispata gerek duymayan gerçek" ile başlangıç tarihinden bu noktaya ve ileriye öngörüler geliştiren kehanetler dolayısıyla sonsuz değer oluşumları önerilir.

O halde 48- Pollock'tan sonra...

BeğenYanıtla11 saat
Erkan Yazargan 2002 Avu değerleri ve bugünlerde çıkması beklenen yeni ürün öngörünüzü çook merak ederim, doğrusu
BeğenYanıtla11 saat
Murat Oktay Danis ,, J.POLLOCK- u- atomun- resmini- yapmaya çalışan bir insan- olarak- bilirim, tabii- ki, Atom kavramı-üzerinden- yürüyecek ,, b u- resmi-yapmasında birçok bilinçlendirici- bilim insanına yaslanıyor- zaten ..
BeğenYanıtla158 dk.
Murat Oktay Danis ,,, b u A V U, meselesi n e d i r.
Murat Oktay Danis Bir süre önce J.POLLOCK,ile ilgili , bunları- yazmış i d i m :__________________________________________________________________,,C I A, nın- sanatın sırtına binerek N E,
yapmış- oluğundan b i z e , N E ..
,,
asıl mesele- JACKSON-POLLOCK ,, U,,
v e işlerini, " d o ğ r u " , tanımlayabilip,,
kritisize- e d e b i l i p,,
edemediğimizdir ..
,,
,,
,, .. J . POLLOCK, ,, " A T O M U N- V E- orbitallerinin
ressamıdır .. A T O M U- Çizebilmek,, onun,içinde, sürekli- dönen
elektronları d a, çizebilmekledir ..
/( v e- elektron-çekirdek-etkileşmelerinin,,
elektronlara- n a s ı l- bineceklerini .. ) ,,
,,
M O M A D A-20 gün yaşadım ..
J. POLLOCK,, salonunda onun, ATOM- Resimlerinde,
insan,izleri, aradım ..
,,/( bir insan- Atom-Makinasını- ç i z s e- bile,,
i n s a n ı -çizmeden- durabilir m i,,
ç i z g i y e- insanı - b i n d i r m e d e n.. ),,
,,
,,b u l d u m- en- Laik-seküler- insan , i z l e r i n i,,
orada d a ,,
,, a n c a k- J.POLLOCK-
B O Y A y ı- A K I T M A Y A- i l k- başladığında ,,
e n- ç o k- insan, Ç i z m e k t e ,
i k e n,,
/( K i- BENCE- a s ı l -değerli- olan,,
B U- i l k- A K I T M A L A R I N D A K i,,
" Atomsal-i n s a n ", Çizgileridir ,,
,,
,,her halde- c ı A, nın emri, i l e,,
,, üst-üste- b o y a- çevrim akıtmaları, i le,
o - i l k- Ç i z d i ğ i,
PRiMiTiV- i n s a n- &/(ADEM-ATOM-u n- OĞLU-insanoğlu ,,)
, Ç i z g i l e r i n i,
renkli- çevirmelerle- örtmüş, t ü r ..
,,
,,
,,
,,
y a n i- bir J.POLLOCK- RESMi-alıp,,
onun-üzerini- kazıyıp,,
O i L K- i n s a n - A T O M-OĞLU_Çizgilerine,
ulaşmalısınızdır ..
,,
,,
________________________________________________________
N O T : soyut dışavurumculuğa, gelince ..
, S E S- dairesel- YAYILIR,,
A T O M D A- herşey- Dairesel- döner ..
,,
,,
böylelikle- " A T O M- B i Ç i M i " ,, ç i z i l i r k e n,,
,, TÜM- sanatın , BÜTÜNÜNÜ- - görebilmede,
b i r - " KULAK_ g i b i, " ,,
, v e y a - - iŞiT' i L E N L E R i N,,
,,g ö r ü n t ü, d e ,,
içerebilecekleri,
ü z e r i n d e n,işleyen,,
/( bir- " A T O M- G Ö Z Ü " ' n u n, K U L A Ğ I-işitmeler.. )
,,
kullanılabilinmelidir ..
,,
,,
,,
,, D E M E M- O-dur- k i,, AKLIN-BiLiNCiN-B i L G i,
ve bilmesinden sanatı-temizleyebilmek,
istiyorsanız ,,
,, ELiNiZi- b i l e- kullanmamalı,,
,,akan- b o y a y ı- çevirerek,,
" s e s i n- ve-işitmelerin-içinden,, " ,,
tüm dönen- çevirmelere- rağmen- FORM-olan-imajın,
yine d e, Boyanın- için e,
ineceğini, UMABiLME K..
/( seküler- Bilinç-ve akıldan ayrı -sanatı,,
üretmek- e l- ve bilinç-dokunmadan,
n e- zor, i ş t i r.. ) ..
,,
bugün d e- i Ş i D ' i- iŞİTiyoruz, v e ,,
onların- imajını- da- bilemiyoruz,,
e ğ e r- iŞiD' i n- altında C I A,
aranacaksa, y i n e ..
B U- K E Z- Bizzat- ekiplere, uygulatıyorlar,
contemporary- siyaset-savaşını-
sanata- parelel- davranarak, ..
diyebiliriz ..
____________________________________________
,,n o t :
hikayeye göre, L.Pollock- Resim-yapmadan önce araba mezarlığında balyozla,
araba- F i G Ü R Ü N Ü- dövermiş ..
N i y e; ,, ,, gözlerinin gördükleri, yamulurken,,
, K U L A K L A R I- yüksek-bozulma s e s l e r i,
içinden, " bozulan-imajı ",
öğrenip,, d e- ezberleyebilsinler,
diye ..
,,
,,REEL-Vizyonun-,, B i l i n ç t e n,SESE, v e,
K U L A Ğ A- nakli- eylemi,,
" S O Y U T-kulakta-soyuttur-reel-,,
E X S P R E S Y O N İ Z M, d e,
aslında, B U- işlemin- A D I ..
,,
..

önder Aydın
30 Ocak, 23:28 ·
CIA 2. DÜNYA SAVAŞININ HEMEN ARDINDAN,AVRUPADAKİ TOPLUMSAL UYANIŞIN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN,TOPLUMCU REALİST SANATIN KARŞISINDA SOYUT VE EKSPRESYONİST SANATI EL ALTINDAN DESTEKLEDİ..BUNUN İÇİN MİYARLARCA DOLAR HARCADI,TOPLUMDAN GİZLİ BİN BİR TEZGAH DÜZENLEDİ.
AŞAĞIDAKİ YAZI BU TEZGAHIN ÖYKÜSÜDÜR.

Bir CIA silahı olarak modern sanat
Sanat çevrelerinde yaygın bir söylentiydi, ama artık gerçekliği doğrulandı. Modern sanat da CIA'in Soğuk Savaş dönemindeki propaganda araçlarından biriydi.
VESAİRE.ORG

BeğenYanıtla154 dk.Düzenlendi
Erkan Yazargan Bu konuyu daha önce gündeme getirmiştiniz (istihbarat ve sanat ilişkisi)

Dışına çıkıp, dışından bakıp bir soru sormuştum fakat takıntılamız nedeniyle eskiye döndük. O halde

Küresel kavgaların - boğazlaşmaların (benim izlenimim doğrultusunda) dinler ve bilim kavgasının son aşaması değerlendirmesi ile

Kabuğunu kırıp çıkacak olanın ne olacağını daha önceki örneklerinden bir varlık olarak bulabileceğimiz açıkken

Öngörüler evreninde totosu tutan, sayılar evreninde denk gelen ŞANŞ ötesi - olup ortaya çıktığına göre o biricik rakam dizisi nin İSTİHBARAT kurgularının sonucu olduğunu sunmak yaşamı daha içinden çıkılmaz - yaşanmaz hale getiriyor

Oysa bilebildiğimiz bütünü kavrayıp bir çıkarım - çıkarsamada bulunsak kazançlı olmaz mıyız?

BeğenYanıtla147 dk.
Erkan Yazargan Kendi birikimim ve çıkarımıma göre renklerle meydan okuyan Pollock karmaşası tek renk kurgusuna teslim olduğunda insanlık - sanat alemi bunu bir türlü kabullenemedi ve boğuşmalar kızıştı. Akılalmaz çocuk pornocularından IŞID kirli varlıklarına kadar te...Daha Fazlasını Gör
BeğenYanıtla141 dk.
Murat Oktay Danis https://www.facebook.com/media/set/... AKITMA- DENiLiNCE b e n- bunu anlıyorum, ,, a y n ı anda 10 akan- boyanın- Çizgisi i l e- R e s i m- Ç i z e b i l m e k, ,,eşzamanlı- kavrayışın, sanatla iç içe- g e ç e b i l d i ğ i ..
Erkan Yazargan Evreninizde kalma arzunuz eskidiğinizi ve enerjinizin tükendiğini hatırlattı bana. O halde gençlik yıllarınızın kabına sığmaz günlerine geri götüreyim sizi bir göz yumuşuyla ve sorayım tekrar; çok renkten sonra tek renk kabul edilseydi de bu kaos olmasaydı daha iyiydi fakat olmadı o halde öngörünüz - kehanetiniz nedir, bugünler ortaya çıkması gereken o muhteşem sanat eseri nasıl bir şey olacak - olabilir - olmalıdır..?
Murat Oktay Danis ..E v r e n- değilde, ,, " E- A R T -h ", D Ü N Y A - diyelim , g e li n, şuna .. D ü n y a y a- tutunamazsanız sanat- d a, olmaz .. A L E M L E R D E N, N E- tutup- getirecekseniz, o n u- DÜNYADA- sabitleyemezseniz, N E- gereği, v a r ... B Ü Y Ü L E M E K, büyülemek, büyüleyicilikle, sanat i ş i, bitmiyor , k i .. B Ü Y Ü L Ü- i m a j- siluetlerini, s a n a t- olarak, kabul, e d e m e y i z, dünyamızda .. e n- azımızdan, b i z i m- suretimizi, g i y i n e c ek l e r , VARLIKLAR ,, dünyada bize gözükeceklerse .._____________________________________________________________ M u h t e ş e m- tek- bir sanat- e s e ri, beklemezdim, b e n, .. Dünyaya transfer edilecek- olanlar- arasında, ç o k- s e ç k i n, M E L E K L E R i, umabiliriz, fakat- T E K- B i R- muhteşem- sanat- ESERi, , umup- beklemiyorum b e n .. B i Z - d a h a,, MELEK- girişlerinin- DÜNYASALLIĞINI- r e m e - yerleştirememişken ..
Murat Oktay Danis ,, r e n kl e r, harflerde, seslerde, hareketlerde, simgelerde, b u l u n u r l a r .. B u n l a r ı n- her -birinde- çalışıyor- olmak, yumurtaları- birçok s e p e t e, koymak- o l u r,, ,, diğer- taraftan,, ,, r e n k l i l i k- d e - 4 ,ile çarpılarak- çıldırtabilinir- h e r, A N, R e s i m l e r d e .. ___________ benim,için tek-renkli- resim,, d e, siyah beyaz v e 1-renk-içermeli .. v e -fakat- yukarda saydığım, herşeyi, d e,içermeli, k i,, i ç i n d e ,, " ç o k l u- s e s- çağrışımlarını- yine d e- bulundurabilsin . " .. _____ m u h t e ş e m- RESiM- bence, ,, TEK- RENKLi- oluşuna, karşın, t ü m, r e n k l e r l e- gidilecek, y e r l e r e, ,, g i t m i ş- d e- DÖNEN, b i r- RESiM- olacaktır .. D Ü N Y A Y A .. /( N E- KADAR- uzağa gitti, N E- getirdi- oradan ..m e s el e s i .. b e n c e , sanatın- d e ğ e r i n i n, ölçüsü ..
Erkan Yazargan Eart bir gün patlayıp yok olacak, insan zihni bunu var olduğu günden beri biliyordu ve dolayısıyla sürekli çırpınarak bu sondan kurtulmak için çabalayıp durdu. Sanatçının hissedip dışavurduğu gerçek dünyadan kurtulmayı önceledi sürekli ve dolayısıyla dışarda yeni ve gelecek nesiller için arayışa girdi. İnsan ve insanlık eninde sonunda evrene yayılacaktır. Gelecek kurguları insan yaşamını anlamlı kılar dolayısıyla bütün acılara katlanır. Bu aşamada kendi varlığı ve yokluğu anlamsızlaşır. Murat Baraz'a sipariş resim yaparken Baraz zengin olur Marianna'yı kucaklar. Çingene kızı poz verir, efendisi ustanın parasını öder, usta parasını alır Çİngene Kızı kalır.
Anlık yazışmalarımız nanoteknoloji sayesinde kayıtlara geçer milyon yıl sonra bir araştırmacı "aaa" der
Bunlar biliyorlarmış ne hayret şey...

Murat Oktay Danis https://www.facebook.com/media/set/... TEK-RENK- RESME- bir ö r n e k .. fakat - NE- Çizgiler, v e- ne- i m a j l a r- alıp- getirmiş- Ö T E- taraflardan .. d e r i m ..
Murat Oktay DANIŞ" O T H E R- S i D E-o f- MOZART " .. albümüne 49 yeni fotoğraf ekledi.
,," OTHER-S i D E- o f- MOZART ",,
,,
,, is an e x a m p l e- o f,,
H O W- GLOBAL- A R T- MAKiNG, investigates,,
,,...
Devamını Gör
Murat Oktay Danis , D Ü N Y A Y A, AYAĞIMIZI- sağlam- basamazsak, ,, E V R E N E- d e- yayılamayız .. /( evrimimiz- BU- gezegenle- sınırlıydı,, y a - d a- sınırlı-olacakmış, gibi- görünüyor .. ) .. b e n- u z a k- Alemlere- g i d e y i m,, oralardan- VARLIKLARLA- tanışayım, D Ü N Y A Y I- malı- bilenler, kızları- götürenler,, D ü n y a l ı l a ş sınlar .. .. b e n- " N A S A - B İ L E- N e - bir VARLIK- n e d e, bir UZAYLI- tutup getiremedi, b e n- Ö T E- ALEMLERE- MACELLAN, olabildim, d e s e m, b a n a, yeter .., birilerine d e, yetebilir .._____________ A Z- MACERA- d e ğ i l- b e n i m- anlattığım, s a n a t- v e ALEMLER- MACERASI .. K r a l l a r, bile, avuçlarını yalarlar, b u- Dünya , y e r ,i n d e..

,,A D A M-
" UPANiŞADLARA- B i N M i Ş " ,,
anlatıyor ..
,,
,,
/( Hintlilerden- çok-i y i-
-Matematikçiler- ç ı k a r ,,
Bilgisayar program-yazılımında d a, önderler
sanırım .. ..) ..
,,
,,
40 s e n e- B i L i M- VE- Mühendislik- tahsil- e t t i m,
v e _ B U- ESNADA, kendimi, " Y A P I C I- E D i C i ",
yani, s a n a t ç ı,,
haline getirdim,,
B i L i M- VE,
M ü h e n d i s l i ğ i n,,
ö n d e rl i ğ in d e..,,
,,
,, A D A M- b e n i m- sanatımın-içine yerleştirdiğim,
p r e n s i p l e r i, ,,
" t a n e- T A N E ", sıralamış, anlatıyor ,,
,,sanırım- kaliforniyada ..
,,
,,
T A B i i, ben- BiLGiYE- DÖNÜŞTÜRMEM,,
,, YAPABiLMEYE- TEMELLiDiR,,
b e n i m- TARZIM,,
/(sanat-yapmak-öncelik- y a),,
/( H i N T L i- B U d u r,,
illaki- her-ş e y i, " B i L G i Y E ",
dönüştürecek- Matematik- KAFASINI-
BiLGiYLE- b ü y ü t m e y e..
,,
,,
.. yAPILANDIRMALARINIZ, B i t t i Ğ i n d e,,
,, " B i L G i S i N i ", e' din' menizde, bir,,
s a k ı n c a - olmayacaktır ..
/( çünkü- önce -
B e d e n l e r i n i,, yapılandırmayı isteyenler,,
O - B i L G i y i- bilirlerse- - yönünde yapılandıramazlar
bedenlerini ..) ..
,,
/( B i L G i- d e- eğer- çok- BiLGi- edinirseniz,
b â n a z a d ı r..
Tutuklayıcıdır- tutucudur -tıkayıcıdır,
insanın- evrim- yolunu ..)
,,
y a p a b i l m e k- e d e bilmek,
bilmekten- d a h a- önemlidir,
i n s a n- S O Y U- için ..
,,
,,
N O T :
________________________________________________
ORHAN- Hançerlioğlunun, 7-CiLTLiK,,
F e l s e f e -Ansiklopedisini, satın almıştım,,
g e n ç k e n ..
,,
yapabildiklerimi- ç o k- tekrar e d i p , d e,
hep aynı şeyleri, yapmaktan, sıkılınca,,
a ç a r- - düşündüklerimi, BU- ANSiKLOPEDiDE, b u l u r,
O K U R D U M ..
,, B i L G i S i N İ, e d i n i n c e, ancak,,
onları- yapmamayı,,
başarabilirdim k i,,
B A Ş K A- Şeyleri- yapmaya - başlayabileyim,,
,, Y E N i- b i r- YAPMA- D Ö N E M i,
a ç a b i l e y i m- yenilenecek- h a y a t ı m d a.Sen ve 7 kişi daha bunu beğendiniz.
Yorumlar
Murat Oktay Danis " 3 - L Ü " _______..iKiNCiNiN- -ELiNin- - örttüğü d e- B U R-DA ..
,," i S W E Ç " , W i KİNG - K A D I N I N I,,
,,
M E R A K- E D E N L E R E-
- D U Y U R U L U R ...
,,
,,
,, e n - a z ı n d a n-
b u - T i P, b e n i m,
ç o c u k k e n- tahayyül - e t - t i ğ i m,,
" W E- K i N G ' L i ' n i n-
- K A D I N I d ı r . " ..
/( en azından -Ö Y L E- giyindirilmiş)..
,,
,,
,," Ç E L i K- BLEK-TEXAS-ın-
,, Wiking -Ülkesi- m a c e r a l a r ı ,,
e n- favori- - " ROMAN- Ç i Z G i " /(ÇiZGi-R O M' A N " ,,
- ,,larımden-
o l m u ş k e n ..
,,ç o c u k -i m g e l e m l e r i m d e ..
..

This was the last song the group ever recorded together in the studio. Released as a single in Oct. '82 It was recorded and mixed on August 20, 1982, with th...
YOUTUBE.COM
Ali Dik bunu beğendi.
Yorumlar
Murat Oktay Danis ..T A N R I M ,, ,, Y a z ıp- Çizecekleri- olan- KADINLARA,, Ü Z E R L E R i N E - RAHATÇA- YAZIP- ÇiZEBiLECEKLERi,, R A H A T- - V E- USLU- T Ö L E R A N S L I- - -E R K E K L E R - VER ..___________/( Ç Ü N K Ü- onları- kağıt- ses-CDsi, PiANO- -TUVAL- TOP,, g i b i, üzerine yazıp- çizecekleri- ş e y l e r, -sanat-ortamları- kurtarmaz ..______d e ğ i l-mi- k i- çocuk doğuracak-sistemi-üzerlerinde taşırlar,, o n l a r da, i N S A N A-yazacaklar- e ğ e r- içlerinde büyütecekleri- insanlar- o n l a r ı n- etine - kemiğine- yazmaktalarsa .. .. ) ..______ALLAH her halde- e r k e k l e r e - d e- ev dışında bir hayat- /( TOPLUM) ,,kurdurmuştur -k i- kadının maruz kaldığı-şiddet v e- vahşet hiç değilse- e v d e - onlara geçmesin ..___________ VAHŞET- eşitlenecekken- TOPLUMLARDA- olan- V a h ş e t l e r ,, V E- ŞiDDEt,,-ERKEK- EGEMENLERiN-ürünleri, m i d i r, Y O K S A- KADIN- tabiatına yerleştirilmiş- -Şiddetinin, V a h ş e t i n i n- erkeklere- geçip- sonrasında, TOPLUMLARDA, ORTA- Y E R E- dökülerek- i f a d es i,, ,, , m i d i r.Murat Oktay Danis ,, " ABBA " - i S W E Ç - ihracatında , VOLVO' y u, geçip,, 1. sırayı- almış .. 400 Milyon- ALBÜM- satmış .. IK E A ' d a,BU- iSWEÇ- KADIN, MOBiLYALARININ, iNSAN- olmayanlarının,/( R O B O T ),, satılmasını, herhalde- 400 Milyon-i n s a n- bekliyordur -4-göz- i l e.

Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=DCtVfLjmOAU B U- D A , i R L A N D A- - K A D I N- K Ö L E- - " K A F E S- ARABASINDA ", giden, ,, s a t ı l a n- -K Ö L E- - " Ç-İKİ- TiTA' n ı n " , ö y k ü s ü, olsa- g e r e k .. t i r.. /( salına salına gidiyor- iRLANDA- KADIN- K Ö L E- arabası .. ) ..Murat Oktay DanisDario Barsottelli'nin fotoğrafını paylaştı.
8 saat
,,olay - g ü z e l- düşmüş ..,, i n s a n- TANIMLI- " i M A J ", v a r- görünüyor ..__________ i ç e r d e n- dışa doğru- kendiliğinden ilerleyen, " s o y u t l a m a ", tarzı- ile- /(dışardan-f i g ü r- çizip-içi- boyanarak- d eğ i l ) ,, ,, h u m a n is t- kendiliğinden- içerden oluşan- -sanat- tandanslı,, ________________ b e n - bunu, globale- açabilirim .. _______________________A n c a k,, y i n e - d e , b u- imajın- burada görünenden- - ç o k- daha büyük - ve ç o ğ u l- bir - ş e k i l d e,, ,, bir yüzeye , bir ÇEVRiM- olarak- K U S U L M U Ş, olması, ,, o n u n- HAKiKi- v e , HAKi,KATLi- o l du ğ u n a, güvenmemizi- saglayabilir .. B U- L E K E N i N- TAMAMI- n e r e d e.. ,, b i r d e- o n u- görelim- d e r i m .. ____________________________ V E- bunu - yapan, başaran, bunun- gibi- başka- i M A J L A R I, d a, getirebilecek- m i, dünyamıza ..
,,
,, K E N D i- içine -indirip- sonra d a- KENDi-içinden- yürüterek, BOYANIN- içine - i l e t e c e k ..

Yorum Gönder