1 Şubat 2016 Pazartesi

.... 2 02 2016 ..xXx
,,
,,  "    Y E M E Y E N i N- M  A  L  I-   "  ,,
-Y O K T U R  ..
,,
çünkü yemeyen l e r- 
-ü r e t m e y e c e k l e r d i r,  d  e.
..Autunna,,E V i n i z- d   e- BAĞIRIR,,
konuşur durur ,,
,,
ü z e r i m d e k i- AĞIRLIĞI,  a  l,
da görüş- s  a h  a  m- açılsın,
d  i y  e,
,,aynı evin içindekiler,
  g  i b i ..Autunna
,,
B O Y U N U Z- KISA- BULUNUP- aşşağılandığınızda ,,
,,
"   Ş  İ D D E T L E- E   K- yardımcı- b o y u n  u z a " ,,
V  E- "  i  n  c  e  B O Y N U N U Z U N ",,
B O Y U N U Z U- uzatabileceğine,,
,,  t   ı  r  m  a n a  c a  k s ı n ı z..
..
n  o  t  :   "  DENi DE V i T o "  - 
- sanat -eylemlerinden,
sayacağız bundan sonra - 
" B  U- hareketi- ", 
d  e m e k,  k  i ..
..
xXx
,, "  T  U  V   A   L  i- birtürlü " ,,
D E L E M E Y E N-   - H E Y K E L L E R ..
,,
,,
DELDiLER- d  e- N   E- o l d u,
zaten,,
" F  i  G  Ü R A T i F- R E S i M  "  , oldu ..
..
..

,, "  B  O  Y -  U   T  U   ",
,, B i L E N- K  E  D   i -
- l   e   r ..
,,
"  m a  t  e m a  t i k ç i- dir- l e  r .. " ..Mostar ve en uç kale
Hakan İvaz ve 25 kişi daha bunu beğendi.
Yorumlar
Murat Oktay Danis ..OSMANLI- n ı n- E N- UÇLARINDA , " V A R- olanlarda " ,, ,, gezinmek .. " i Y i- i Ş "..
Gif PornGif LSD aracılığıyla
10 saat
Lol
Xxx

,,DEMEK- K i-  Ç O C U K ,,
"  KARANLIĞIN- B E N- VARLIĞININ ",
f  a  r  k ı n d  a..
..Woow
Xxx
,, " A  R  T-  I  K ", i n s a n ı n-  " ,,
"  K   A  B  U K L U  ", olmasının,
 g  e  r  e  Ğ    i .
,,   K  A  B U L- görüyor ..
,,
,, ancak- B  U- 
,,  " i n s  a n- MARKA- KABUĞUN ",
N    E- o  l M  A S I -/(olacağı), n  ı  n,,
N A S I L-
,, /( F O R M A T L A  N A C A Ğ I - "
  - -   "  i  N S A N-  M A R K A  S  I    "  n   ı  n  ,,,,
- _M E S E L E S i,,
..


Autunna
,,
" 3. BOYUT ",   ,, " 4.-BOYUTU ",
gideceği h  e  r -   Y  E  R  E ,,
taşıyor- B Ö Y L E L i K L E ..
,,
"  ÜÇÜNCÜ_ BOYUT- içinde - SAKLANIR,,
4. B O Y U T, 3. Boyutun- B ö l g e s i-içinde d  e,,
V   A   R- olabilmek- i ç i n ..
,,
,, n  o  t :
.. BÖYLE- 3. Boyutun içine saklanan- ,, 4. - B o y u  t t a  n,
çekinin, arkadaşlar ..
lol
xXx

,," P O L Y A N N A- T i R E N i N i N   " -
M A L- SAHiPLERi- V E- MAKiNiSTLERi  ,,
"  K  I  Z- BABALARIDIR  "  ..


Sen ve 2 kişi daha bunu beğendiniz.
Yorumlar
Minerva von Rinda İzlerken aklıma aslında Havva'nın yemiş olduğu elmanın "boyut değiştirme" olma ihtimaline ne dersiniz? 2. boyuttan 3. boyuta geçiş.

Önce Havva "yasak elma"dan yiyor, sonra dünya düz olduğuna inananlar varken, birden birisinin başına bir elma düşüyor ve yer çekimini keşfediyor, sonra bilgisayarın mucidi (yine) bir elmayla zehirlenerek ölüme mahkum ediliyor (macitosh'un ısırk elma sembolünün anlamı da buradan geliyor)

BeğenYanıtla11 saatDüzenlendi
Murat Oktay Danis ..V A L L A- N E- D i y e y i m,, B e n- d e, ,,V i d e o d a k i,, ,, Dünyadaki, " düzlemsel - k a r -kişi " - ile ,özdeşleştim,, ,,.. KAREDEN, - K Ü B ' E,, ordan- d a ,, " 4.- BOYUTTA K i, K A R E nin, d e- ikili-küb-oluşuna .. " .. _____________ V E- fakat ,, 4. BOYUTLA- ilgili K Ü B- v e- ,, /( " KUB-içinde-KÜB ),, B O Y U T U, ,,şeffaflık- gerektiriyor ,, /(ELMA-3-Boyutu- şeffaf-olmayacakken ) .._____________ B U- NEDENLE- dimekteyim, k i, eğer eşzamanlı-4-resmi-aynı-tuvale- yaptı-iseniz, ,, b u r a d a- " 4- eBÖLEN ",,i ş l em c i, AKILDIR ,, ,, /( V E- O- 4.BOYUTTAKi-KAREDiR ,, ) ,, -/(sanat-TARiHi-GÖRÜNÜR-BiLGiSi- TUVALE- indiriliyor olmadan, - i ş l e r- B U,, 4.BOYUTTAN- " K A R E-ikili-Küb- " i Ş L E M C i s iş, yani, ,, A K I L L A R I M I Z .. )..

Evrim Divrik Birde bizim boyutta yazsanuz 
BeğenYanıtla9 dk.
Murat Oktay Danis ,,V i d o d a k i, kübün, , DÜZLEMDEKi, izdüşümü d e, biraz çarpık- Ç u r p u k tu ..-oluyordu- .. demek-ki, 4.BOYUT-KÜBÜ,n ü - -illa k i, K E N D i- nesnel- iki- boyutlu-düzlemimizde- -, göreceksek,,, K Ü B- d e , biraz Çarpık- olacak .. /( o l a b i l e c e k- - - olan b u .. ,inanın- tüm z e k a- v e AKLIMI- işletiyorum, ç a r p ı k l ı ğ ı- en- a z a, indirgeyebilmeye .. -yazıdaki-iç sesimi- duyabilirseniz- ancak b u- " i ç- s e s ", en s a d e- söyleyişi- s ö y l e r ,, -....... bana da -söyleyen- O " .. /( s e v g i-ile- k al ı n.. )..


Murat Oktay DanisThe Jungle'nin videosunu paylaştı.
30 dk.
,,biryerlerdeki- " UFO-UZAY-Gemisi " ,
bekleme- V A R- OLMA- -rezonansları,
sebebiyet vermiş- olmasın,,
,,
,, B U- ŞEKiL- v e,
biçimlerin- BAZI L a r ı n a..
3.232 Görüntüleme
The Jungle yeni bir video ekledi.
8 saat
Unique cloud formations!
downvids.com
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
32 dk.
,, " K U Ğ U ' y a ", R A K i P,
olman-
-N E- HADDiNE ..
,,
o n u n-" GAGASI ", DIŞARDA,,
" K O Ç- BAŞI- gibi ", kendisinden- ö n d e,
giderken,,
,,h e r k e s i, ilk-ö n c e- - O- -gagalamaya,,
,,
kaçmaktan başka, N E- yapabilirsin,i z- - k i,,
seni- kendisine benzetmiş-
sadece " g a g a ' n ı , bulamamış,
m e r a k l ı- hayvan,
,, " kendisini, "
merak e diyor ..
sadece . .
,,
/(ya da ,, K E N D i- -" gagasını "
,,göremediği,için,
" ,,su-yüzeyi-aynasında "
hırçınlaşıyor ".. )
..


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
38 dk.
,," W A S T E D " ..


,, " S I F I R- - ORiJiNE- TEMELLi-
-KOMiNiZM ",,
/(hani-denize-s ı f ı r- Daire )..
,,
,, h e r kes- Kapitalizm karşısında E Ş i T-savunmacı .. ..
___________________________________________
,,
KAPiTALiZMiN- tartışılması
-sosyalisti-bile- ,,
- " rekabetçi-insan- mayasını " ,,,
hızlandırır, a z d ı r ı r ..,,
ö n ü- alınamaz-
otomatik-robot- -
- " N A M- A Z "- - kapitalizmin i n,, ..
/(Patronun yüzünü bile -göremezsin,
çalışansan- o n a .. )
,,______________________________________________
,,
,KAPiTALiZME- - a i t- olmayı istemiyorsan,,
onun içine girişine ,, d e- D U R ! , diyememekte ,isen,,
,,
o z a m a n- onu- herkese- eşit- paylaştırırsın ..
,,
PATRON- v e- SiSTEM- sahiplerinin -peşinde, gezmekle,
uğraşmayacak, insanlar ,,
para için- kapitalizme- k ö l e l i k- etmeyince,
K E N D i- S i S T E M L E R i N i,,
h e r k e s- KENDiLERi- kuracaklar..
,,
..para Kapitalizmin d e ğ i l-
,,değişim-kabiliyetinin
aracı- olacak ..
,,
,,
________________________________________________________
,,
N O T: , iki sene önce Gürcüstanda-TURLUYORDUK ,,
kendi- arabamızla .. orada bir şeye hayran- kaldım ..
,,MC-DONALDs, CARFURR, gib,i kapitalist, Firmaları,
birer- din kabul etmişler, v e, onlara TAPINAK- AÇMA,
hakkı- vermişler, G ü r c ü s t a n- D i n s e l- inançlı- -devletinde ..
,,
işin enteresan-yanı- FULL-TASARIM, gelmiş- bu firmalar ,,
MC donalds d a, v e Carfourr, d a, h e r şey,, onların , dizaynı ..
,,
,,
GÜRCÜ- birileri, , PATENT-alırken, Kırışmamışlar,
kapitalizmi- asıl sahipleri, i l e..
,,
B i z d e k i- KAPiTALiZMiN- A Ğ A- B A B A L A R I ,, d e r,
ki, BU-MARKALARA, senin dizaynının yarısını satın alırım,
yarısını d a, benim memleketten, b e n- v a r -ederim v e,,
HAMBURGERi- senin sattığın Fiyatın d a,
iki -katına satarım ..
/( aslında MARKALAR- e t- değil " dizayn ",
satıyorlarken, " Ü L K E- YÜKSELTEBiLMEYE " ..
bizim- Ü L K E- bir T Ü R L Ü,,
yükselemez , N E- - H i K M E T- - ise.. )


İsviçre halkı, 5 Haziran’da, ‘çalışsın veya çalışmasın’ her vatandaşa ayda 2 bin 500 İsviçre frankı (7 bin TL) maaş verilmesi için referanduma gidecek.
TR.SPUTNİKNEWS.COM|EKLEYEN: SPUTNİKMurat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
57 dk.
,,KNOWLEDGE = B i L G i,,
TiMe= zaman
inFORM-at-i o n,, = ,,S i O N- tarikati- ekşi-yoğUn-LiMONU ,,
,,
,,A R T I K " 6 ", - n e - i s e ,,
/( DÜNYALIYA-DAYATILAN-
-HANGi- B i Ç i M " ,,V E -BiLGiSi),,
,,
,s t a n d a r t- akan zamanı - d el i r t m i ş,,
saati- " 6 ", d a, durdurup- d a,,
herkesi- " 6 ", şeklinde,
biçimleyebilmeye ..

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
1 saat
bunu Face-BOOK' t a, yapmak - bedava
olmalıdır /( sanl-çamurdan-yapılan-YALANCI-YÜZLER- Diyarında ),,
,, k i,,
,,n o r m a l- hayatta biribirilerine et-v e-kemiklerine,
b u n u- yapmasınlar ..
..
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
1 saat
,, " hayvanlar- e v d e n- yardım -alırlar- m ı ", diyeceğiz,
,,
Y O K S A,,
hayvanlar da, " YARI-h u m a n " -sınıfındandırlar - m ı,,
,,
,,insanda bulunmayan BU- kuvvetli- b i ç i s e l-
yapı elemanları i l e..
/( gaga, Tüy- v.b. ) ..

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
1 saat
,," A L T T A N " - " N E W- YORK- METROSU " -
geçiyor ..
,,
METRONUN-içindeki -tüm -konuşulanları,,
d u y a -bilecek ..

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
1 saat
,, " E M E K ",, /(Buğdaya tarlaya verilen insan yaratıcı-emeği ) ,,
,,herşeyin içine yerleşmiş- MUTLAK-MADDE- Karanlığını,,
Ö Z G Ü R L E Ş T i R i R ,,
ve d e- o n u- da saflaştıran- ş e y d i r..
Murat Oktay DanisAnthony Martin'in videosunu paylaştı.
1 saat
,, " K A R A- MADDENiN-
-HAPiSHANE- KARANLIĞINDAN " ,,
,,Hapishane demirlerinin arasından geçebilecek,
kadar ,küçülebilip , i n c e lebilerek,,
,,
,, " D ü N ' - y a , özgürlüğüne " ,, k a ç ı ş ı n-
BiLiM-KURGU- öyküsü b B U- m u,
d e s e k ..
,,S i m e t r i-simetriyi,,
" SiMETRiK- Simetriki s e v e r ,,
" D Ü N- y a d a " ..
,,
/( yüzlerce binlerce at- biribirilerinde kendilerini,,
seyredebilmeye , g e l i r l e r,
" D Ü N ' y a ' Y A ..
/( YAYA- olmaya, ayaklar-üzerine ) ..


-2:45

13.760.148 Görüntüleme
Anthony Martin yeni bir video ekledi.Takip Et
[SANS TAMBOUR NI TROMPETTE]
Le plus dur est fait, le plus dur reste à faire…
Images Anthony Martin
[davul sesi ne ıslıklar]
En zor, en zor yapmam gereken...
Anthony Martin ResimMurat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
1 saat
,," K Ö K T E N- DiNCi- ",
,, ÇÖZÜM ,,
Üreten- Hrisyiyan- Y O K M U-
,,-olmaz mı- sanki- ..
/( O günler ,, ,, d e- yakın ) ..
/( M Ü S L Ü M A N l a r - hayattan daha çok,
bıkmışlar d a, önceliği, onların,
ö z g ü r l e ş ti- r i l -m e l e r i, alıyor ..i L -KiN .. )
,,
/( çocuklar- esirgenmekten- bıkmaya-başladılar-sanki
bilgisayar oyunlarını aile-yaşantısına
tercih ediyorlar .. )..
,,
/( çocuk ana babayı- fırlatır atar d a, , onlardan bıkınca,,
ya da zamanı gelince - d e r l e r ,,
,,
" ANA -babanın "-
- ,, elleri, armutmu -topluyor .. )


,," sonsuz- tebessümün güzelliğini " ,,
,,
yakalayabildiğinizde- /( TANRI-d a n,, ) ,,
,,
,, ancak -o -zaman- durur,
b u- hareketli- AĞIZLAR ..Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
1 saat
" BAY-KUŞ-kadar ", AKLI- olmak ..
" B A Y- K U Ş ", KADAR -GENiŞ-
K A N- A D I ,,- olanlara .

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
1 saat
,,sonsuz kere seyredebilirsiniz ,
b u, " hareketli-görüntünün " ayrıntılarını
, h e r şeferinde kendinizi
,, d e ğ i t i r m i ş- olarak,,
eşzamanlı- nelere bakacağınıza, göre ..
/( n e- n e- yaparken- DiĞER-NE- N E- yapıyor .. )
E Ş Z A M A N L I L I K- içinde,
acaba neler-hareket ediyorlar ..soru :
Ali Kemal ..SAPİENS’in Beyin Dalgaları bahsinde , dalga boyundaki şekile bakar isek, dalga boylarının ZAMAN ile ilişkisi olduğu görülür....çok yoğun düşünsellik, çok yoğun titreşim ve dalga boylarının kısalmasına, ve de zaman boyutunu sıfıra yakın seyretmesine doğru götürür...ki....artık dalga boyu değeri ölçülemez , zannımca bu aralıkta bir yerlerde bir sıçrama muvzuu bahistir.
Cevap :
.." çok yoğun düşünsellik ", ; : ,, kısmına takılayım .. .. " DÜŞÜNMEYE ", birenstruman-dersek,, aynı enstrumandan h e p- aynı ses, çıkar .. yani, bir konuyu istersen,aylarca -tekrar tekrar- düşün, h e p- aynı -sonuçlara çıkarsın ../( içine düştüğün çukuru daha da genişletir-ve -derinleştirirsin .. ) ,, ____________________________________d e m e m- o- ki, beyin enstrumanı -ile düşündüklerinizi, , /( bir- kere-düşünmüş-olmanız yeterlidir ),,v e - B U- DÜŞÜNCELERi- oldukları gibi, /( ALFABE- harflerini-elinizle yazarak ), " HARF-iŞARETLERiNE- yükleyeceksiniz ,, ..-_______ Y A N i- - B U- KEZ- enstrumanı- ALFABEYE - dönüştüreceksiniz .. Y A Z I- yazmak denilen ş e y d e, " A L F A B E - ", e ğ e r, düşüncenizi, yerinden, 1cm, ileriye KIMILDATAMIYORSA,, , o YAZI_ da düşünce olmuştur .. /( yani-Y A Z I- olmamıştır .. ,,, ,, v e - yuvarlanır ..) .._________________________________________________EL- yazısı- -/( harfleri-ayırmadan -yazılan-birleşik-YAZI ) - ,,düşünceyi- yuvarlar- v e- -çoğaltır .. K i t a p- harfleri, ile yazacaksınız, V E, düşünce yuvarlanacağı yerde, KIMILDAYA c a k .. .. /( herbir harf ayrı yazıldığında B U- BEYNi- DiGiTALize - d e- e d e r..herbir harf için bir dokun bir bırak- kağıda .. 1-0 , 1-0 ,1-0 ,, .....__________________________________________________________ b e n- 3000 harf , 4-yazı-yazarım bir- sayfa kağıda , " KARE-YAZI-FORMATI .. B e y n i, KÖŞELENDiRiRseniz - ve-4-tane-yazı- ,,4-kenar -olursa ,, B E Y N i N i Z, g ü n, B O Y U- d a- yuvarlanmaz, köşelerinden- dolayı ) .. ) ..


"ONUN ÖZÜNÜN UÇMASI SURETİYLE, RUHUN ANİ BİR İTİŞLE ÖBÜR DÜNYAYA GEÇİRME"
BU NE DEMEK OLA Kİ?
Yorumlar
Ali Kemal asıl olay bu yazıtın fransa'da ne işi var....
Naci Aklan İki cevap verebilirim.
a. Devrik cümle, yeniden kur,
b. İki farklı özne var, biri şaman, öteki mevta.

Ali Kemal öz : öz......oz : ruh anlamında sanki.
Naci Aklan Şamanın ruhu uçtu ve ittirerek onun öbür dünyaya geçmesine yardımcı oldu.
Fatma Cura Dilek Naci Aklan bu nasıl mümkün olur
BeğenYanıtla1Dün, 01:38
Naci Aklan Şamanizm zaten budur Fatma Cura Dilek. Şamanın bunu yapabileceğine inanırlar.
BeğenYanıtla1Dün, 01:44
Murat Oktay Danis

Yanıt yaz...
Mahir Demir Müthiş ya hemde fransada
Ali Kemal işin tuhaf tarafı, bu tür yazıtların tüm avrupaya dağılmış bir halde var oldukları.
Naci Aklan Kazım Mirsan'mış okuyan. Bütün runik metinlerin Türkçe olduğunu savunur kendisi.
Ali Kemal enteresan bir adam, hep derinlemesine kitaplarını okumak istedim, fırsat olmadı.....Kadim mısır hiyegroliflerine kadar uzanıyor.
Murat Oktay Danis Y A N i, diyor ki, özünü yeterince saçıp da saçmalaştırabildiğinde - /(hani- K i Ş i- U Ç U K - olacak- bu-günün tabiriyle ,biraz- U Ç U K- takılacak .. ) ,, onun içine , ÖZÜNE-,, tutunmuş, r u h u n u - da yerinden -özünden- kımıldatıp- ÖTE-TARAFA- it...Daha Fazlasını Gör
Mahir Demir klavyeniz mi arızalı smile ifade simgesi
Murat Oktay Danis , y o k- hayır , KAVALYEM- a r ı z a l ı ..kız Babaları- d i ş i l e r i n, içinde, iken, ,,SLALOM- ZORUNLU- oluyor- - k e n d i, K i ş i L i Ğ i nizle ,,b i l e.. _________ BUNDAN; Ş ikayet edeceğime, " K E ND i M i, değiştiririm " .._____YAZI- TARZIM- D A H i L , tüm yaptıklarım, d e ğ i ş i r .. Azizim ..
Murat Oktay Danis

Yanıt yaz...
Ali Kemal bir anlamda boyut değiştiriyor galibam.....tabii yazı metni bağlamından kopuk.....
Leyla Yucel Öz, burda kendisi tabirinin eski hali. Özüm der ya azeriler hala... onun gibi. Ben'in kişinin tanimi...
Leyla Yucel Fransa sandiginiz kadar uzak degil yawhu  goren de teeee guney amerika sanacak 
BeğenYanıtla2Dün, 00:03Düzenlendi
Fatma Cura Dilek Uf çok karışık.... ruh nasıl uçarkine
BeğenYanıtla2Dün, 01:42
Ali Kemal uçağa mı binsin...smile ifade simgesi
BeğenYanıtla1Dün, 01:48
Fatma Cura Dilek Valla bizi uçuracak gibide hadi hayırlısı
Murat Oktay Danis

Yanıt yaz...
Ali Kemal ruh sözü geçmez, tercüme eden ruh diye tanımlamış....ÖZ VE OZ var.......normal yaşamdan farklı bir olguyu nasıl kavramlaştırarak anlatsın ki...bir ad, isim vermek zorunda her hal..
BeğenYanıtla3Dün, 01:44
Naci Aklan Spirit hem ruh, hem alkol, hem uçucu madde, hem gaz demektir Latince'de. Mirsan Çin'den gelmedir, Türkçe'nin kırkbirbuçuk türünü bilir oz ruhtur diyorsa öyledir.
Ali Kemal doğrudur , ne deyem....
BeğenYanıtla1Dün, 01:50
Ali Kemal Mirşan doğu türkistanlı.....tercümeyi de onun yaptığı belli değil...
BeğenYanıtla1Dün, 01:52
Naci Aklan Doğu Türkistan hangi devletin sınırları içinde ve son karenin altındaki isme dikkat.
Murat Oktay Danis

Yanıt yaz...
Fatma Cura Dilek Bir dakika şimdi ne anlamamız gerekiyor bu çeviriden....çevirinin çevirisi gibi oldu ama
Ali Kemal İTÜY ; İTMEK.....ES ANİ EQUSUNG ; ÖTE DÜNYA ...OZ: VASITASI İLE , ÖZ UÇUSU : ÖZÜN UÇMA EYLEMİ (NDE)
BeğenYanıtla1Dün, 01:56Düzenlendi
Ali Kemal yok ya fatma ...OZ = RUH denmiş.......farketmez.....
Ali Kemal her hal başka karşılık bulamadı....günümüzde RUH denince herkes ayrı bir şey anlıyor....ve de farklı algılara neden oluyor....
Ali Kemal bana göre burada biribirine çok yakın olan OZ VE ÖZ kavramlarının gerçek anlamda ne ifade ettiği....
BeğenYanıtla3Dün, 02:00
Ali Kemal belkide cümle içerisinde kullanıma göre değişik gösterim olabilir bana göre OZ=ÖZ gibi anlamak daha doğru gibi...
BeğenYanıtla1Dün, 02:05
Ali Kemal sonuç olarak , bir başka boyuta iteleme var...smile ifade simgesi ancak cümlenin başları devamı nasıldır...? bağlamından kopuk bir pasaj alınmış...
BeğenYanıtla1Dün, 02:09
Ali Kemal belkide TETA dalga boyuna geçmiş KAM kardeş.
BeğenYanıtla2Dün, 02:10Düzenlendi
Fatma Cura Dilek Dahada karıştı...kardeş uçarkene bize selammı çakıyor acep:-)
Murat Oktay Danis

Yanıt yaz...
Fatma Cura Dilek Kendindeki Özü almış uçurmuş ilk kısmı hiç anlamadım
Ali Kemal bir kendi bir de özü yok..2 ayrı varlık yok ..özünü uçurmuş....tabirler asyanik türk tabiri....uçrmak sözcüğünü havada kuş uçuşu gibi algılamamak gerek.
BeğenYanıtla2Dün, 02:13Düzenlendi
Naci Aklan Yükselmek, tanrı katına çıkmak anlamında olabilir.
Murat Oktay Danis

Yanıt yaz...
Fatma Cura Dilek Özünümü buluyor
Ali Kemal meditasyon denilen olgunun , anadolu tasavvufundaki karşılığı ; tefekkürdür...; tefekkür sistemli düşünsel bir eylemdir......doğru olan düşünselliğin yoğunlaşması ile bir eşiğe gelinir ki, burada senin iraden dışı bir sıçrama olur ve farklı bir aleme geçersin....ÖZ ün bulunuşu böyle bir şey olsa gerek.
BeğenYanıtla4Dün, 02:17
Ali Kemal bu eylemiyaşayan KAM kendisini sonra , böyle ifade etmiş.
BeğenYanıtla2Dün, 02:18
Ali Kemal SAPİENS’in Beyin Dalgaları bahsinde , dalga boyundaki şekile bakar isek, dalga boylarının ZAMAN ile ilişkisi olduğu görülür....çok yoğun düşünsellik, çok yoğun titreşim ve dalga boylarının kısalmasına, ve de zaman boyutunu sıfıra yakın seyretmesine doğru götürür...ki....artık dalga boyu değeri ölçülemez , zannımca bu aralıkta bir yerlerde bir sıçrama muvzuu bahistir.
BeğenYanıtla3Dün, 02:59Düzenlendi
Ali Kemal Murat Oktay Danis Minerva von Rinda ne dersiniz bu işe...? smile ifade simgesi
Murat Oktay Danis .." çok yoğun düşünsellik ", ; : ,, kısmına takılayım .. .. " DÜŞÜNMEYE ", bir enstruman-dersek,, aynı enstrumandan h e p- aynı ses, çıkar .. yani, bir konuyu istersen,aylarca -tekrar tekrar- düşün, h e p- aynı -sonuçlara çıkarsın ../( içine düştüğün çukuru daha da genişletir-ve -derinleştirirsin .. ) ,, ____________________________________d e m e m- o- ki, beyin enstrumanı -ile düşündüklerinizi, , /( bir- kere-düşünmüş-olmanız yeterlidir ),,v e - B U- DÜŞÜNCELERi- oldukları gibi, /( ALFABE- harflerini-elinizle yazarak ), " HARF-iŞARETLERiNE- yükleyeceksiniz ,, ..-_______ Y A N i- - B U- KEZ- enstrumanı- ALFABEYE - dönüştüreceksiniz .. Y A Z I- yazmak denilen ş e y d e, " A L F A B E - ", e ğ e r, düşüncenizi, yerinden, 1cm, ileriye KIMILDATAMIYORSA,, , o YAZI_ da düşünce olmuştur .. /( yani-Y A Z I- olmamıştır .. ,,, ,, v e - yuvarlanır ..) .._________________________________________________EL- yazısı- -/( harfleri-ayırmadan -yazılan-birleşik-YAZI ) - ,,düşünceyi- yuvarlar- v e- -çoğaltır .. K i t a p- harfleri, ile yazacaksınız, V E, düşünce yuvarlanacağı yerde, KIMILDAYA c a k .. .. /( herbir harf ayrı yazıldığında B U- BEYNi- DiGiTALize - d e- e d e r..herbir harf için bir dokun bir bırak- kağıda .. 1-0 , 1-0 ,1-0 ,, .....__________________________________________________________ b e n- 3000 harf , 4-yazı-yazarım bir- sayfa kağıda , " KARE-YAZI-FORMATI .. B e y n i, KÖŞELENDiRiRseniz - ve-4-tane-yazı- ,,4-kenar -olursa ,, B E Y N i N i Z, g ü n, B O Y U- d a- yuvarlanmaz, köşelerinden- dolayı ) .. ) ..
Murat Oktay Danis

Yanıt yaz...
Leyla Yucel Uyurken saatlerce surmus gibi gelen ruyalarkmizin sadece bir kac saniye surdugunu biliyor muydunuz? Bu bu özüm beyin cok acayip
BeğenYanıtla1Dün, 09:00
Ali Kemal zman daralır, mekan genişler.....
BeğenYanıtla1Dün, 19:21
Murat Oktay Danis

Yanıt yaz...
Yusuf Eser yazıdan anladığım;bilinç uruc ederek boyut değiştiriyor ve ruhu ok gibi fırlatıyor yani bi sıçrayış söz konusu..
Yusuf Eser astral seyahate de benziyor ifade..
Fatma Cura Dilek Peki rüya içinde rüyalar onun içindeki rüyalar....birden bir filmi anımsadım
Yusuf Eser İnception(Başlangıç) adlı film olabilir mi smile ifade simgesi
BeğenYanıtla1Dün, 20:12
BeğenYanıtla123 saat
Yusuf Eser aynen smile ifade simgesi
BeğenYanıtla19 saat
Murat Oktay Danis

Yanıt yaz...
Ali Kemal rüya içinde rüyalar onun içindeki rüyalar.......kafa karışıklığına delalettir....smile ifade simgesi
Yusuf Eser nete girdiğimizde açtığımız dosya içi dosya içi dosya içi dosyalar da kafa karışıklığı olur mu,sayılır mı hocam smile ifade simgesi
Ali Kemal bu size bağlı falla, zaten söz konusu durum uyanıklık halidir,
Ali Kemal günümüzde anlaşıldığı şekli ile rüyalar, yaşantıdaki hafıza deposunda ne varsa bunların dışa vurumudur....
Yusuf Eser Ali Kemal her uyanış başka bi rüyaya uyanmak değil midir?
Yusuf Eser beyine gelen frekansların bir çoğu fark edilemeyen frekanslarmış..demek istediğim;yaşadıklarımız dışında algıladığımız ama fark edemediğimiz frekansların bizde rüya olarak izdüşümleri mevcut olabilir mi?rüyada astral seyahat..kehanetler vs
BeğenYanıtla1Dün, 20:22
Ali Kemal 1- beyin ; dışsal alemdeki etkileri , 5 duyusunun sınırları dahilindeki yetileriyle algılar, ve bu dışsal uyarılara göre değerlendirme yaparak, yukarıdaki frekans alanlarında dalgalar yayar....5 duyudan bazılarını yitirilmesi gibi durumlarda diğer duyu organlarını daha da yetkinleştiği olguları bilmekteyiz......beyin , her türlü dışsal uyaranlardan aldığı etkileri hafızaya nakş eder.....nakşedilenleri bilgi paketçikleri olarak düşünür isek, bu bilgiyi işleme geçirebilme ile olay başlar....sonuç itibariyle beyin, bilgi işlem yapar ve sonuçsal olguları bizler akıl, bilinç...vb olarak tanımlamışız.....dolayısı ile hafızamızda ne var ise bizler O'yuzdur, başka bir şey değil.....bebeklikten erişkinliğe ve ileri yaşlara kadar geçen süreçte devamlı bir yazılım yaparız, kararlarımız, dünya görüşümüz, kişiliğimiz ....vb olgular , yapmış olduğumuz bu yazımdaki bilgi işlemin doğruluğu ya da yanlışlığı ölçüsünde bizi belirli kılar.......gerek kişilik gerekse de olay ve olgulara bakış açımız beyin'in yayınlamış olduğu dalga boylarıyla da tanımlanabiliriz, uyku ve uyanıklık durumlarında da aynı dalga boyları, içerisinde olduğumuz HALin bir yansımasıdır.......
BeğenYanıtla1Dün, 20:55
Yusuf Eser dünya dışından etkileşim mümkün mü yoksa dünyanın manyetizması,atmosferi buna engel mi?
Fatma Cura Dilek Yine öze mi dönücez burdan eğer öz tamamda etkileşim sıfırama yaklaşır
Fatma Cura Dilek 3 lü yada 4 lü kabus. Görmüştüm...yıllar önce...şuan bakıyorumda sanki başka dünyalar gibi...Garip bir şeydi uyanıyorum diyip hér bir rüyadan çıkmıştım
BeğenYanıtla223 saat
Fatma Cura Dilek Sonrada oturduğum yeri araştırmıştım...kayıp mezarlar filan... bursa mahkeme fırını 3 kardeş hikayesi filan...garipti...ama araştırmalarım beni rahatlatmıştı-)
BeğenYanıtla123 saat
Murat Oktay Danis

Yanıt yaz...
Ali Kemal 2- çok düz ve yalın düşünmekte fayda var........bildiğimiz gibi BEYİN bilgi işlev yapar. hafızanızdaki bilgiler ne ise bu bilgiler arasında iletişim sağlayarak sonuçlara yargılara varır........BİLGİ ; demek ki çok büyük önem arz etmektedir.......zira ...Daha Fazlasını Gör
BeğenYanıtla123 saat
Ali Kemal 3- Sinapslar, sinir hücresinin bağlantı yerleridir. Bir sinir hücresinden, komşu sinir hücresine enformasyon akışı sinapslar aracılığı ile yapılır. Sinapsların fonksiyonu iyi bilinmesine rağmen, yapısı ve yapısına katılan moleküller hakkında pek fazla ...Daha Fazlasını Gör
BeğenYanıtla222 saatDüzenlendi
Fatma Cura Dilek Keyifli mola yarın takipe devam:-)
Mahir Demir UÇMAK - Yunus Emre'nin şiirlerinde CENNET olarak geçer.
BeğenYanıtla212 saat
Mahir Demir yukarıya da ekledim bu video ile birlikte değerlendirelim hele

https://www.facebook.com/TengriciTurkler/videos/931678176920808/

Tengrici Türkler
Öz üne Dön
BeğenYanıtla29 saat
Murat Oktay Danis .." çok yoğun düşünsellik ", ; : ,, kısmına takılayım .. .. " DÜŞÜNMEYE ", bir enstruman-dersek,, aynı enstrumandan h e p- aynı ses, çıkar .. yani, bir konuyu istersen,aylarca -tekrar tekrar- düşün, h e p- aynı -sonuçlara çıkarsın ../( içine düştü...Daha Fazlasını Gör
Ali Kemal beynin kendisi düşünmekte, kendinden başka kimse yok.
BeğenYanıtla1 dk.
Murat Oktay Danis

Yanıt yaz...
Ali Kemal masonik alfabeyi öğren , tam sana göre kare formatında....smile ifade simgesi
Murat Oktay Danis , kare TUĞLALARLA- DUVAR- ö r m e k, yada , B E Y N i- KARE- yapabilmek- LATiN- ALFABEMiZLE ..
Murat Oktay Danis ,,masonik alfabe : ,,
BeğenYanıtla15 dk.
Ali Kemal buldun bak...smile ifade simgesi
BeğenYanıtla5 dk.
Murat Oktay Danis .. mesele bu alfabe /( KARELERDEN- oluşan -Alfabe),,i l e- yazmak- d e ğ i l,, _________________________________________________________________Bir sayfaya ,, ,, ÜST-ÜSTE 4- Yazı yazıp,/( Y A Z I ,ile- PERFORMANs ) .. /(Beyni - 4-kenarlı- " K A R E ", B i Ç i M i N E , getirebilmek ) .. .. /( birbuçuk saat sürer- bu-iş .. ) .. " B E Y i N- NAMAZI- KILMAK ", A D I, verilebilir m i, B U- E Y L E M E .. .. valla- 15-dakikada, NAMAZ, kılmak- biraz kolaya kaçmaya benziyor sanki .. /( B e y n i- el- emeği i l e- digitalize e t m e k,, insan emeği, i l e- ,,, 1.5 saat / gün, tek KEREDE .. ..Ali Kemal
 beynin kendisi düşünmekte, kendinden başka kimse yok. kendi çalıp kendi oynuyor.
Murat Oktay Danis ,,s e n- sabah- beyni- /( BEYNi- 4-YAZI-ile, KAREYE-hizala ,,) ,,kenarlandırıp- köşelendir - -bakalım, y e r i n d e n- kımıldıyor, m u- gün, ,, b o y u .._______ düşünce yuvarlaktır beynin d e yuvarlaksa, Beyin d e- yuvarlanır , düşünce d e,, v e kimin n e y i, yuvarladığını, d a- a s l a-- -bilemezsin üstelik /(,, " ü s t- delik " , meselesi .. ..)


"ONUN ÖZÜNÜN UÇMASI SURETİYLE, RUHUN ANİ BİR İTİŞLE ÖBÜR DÜNYAYA GEÇİRME"
BU NE DEMEK OLA Kİ?
Yorumlar
Ali Kemal asıl olay bu yazıtın fransa'da ne işi var....
Naci Aklan İki cevap verebilirim.
a. Devrik cümle, yeniden kur,
b. İki farklı özne var, biri şaman, öteki mevta.

Mahir Demir Müthiş ya hemde fransada
Ali Kemal işin tuhaf tarafı, bu tür yazıtların tüm avrupaya dağılmış bir halde var oldukları.
Naci Aklan Kazım Mirsan'mış okuyan. Bütün runik metinlerin Türkçe olduğunu savunur kendisi.
Ali Kemal enteresan bir adam, hep derinlemesine kitaplarını okumak istedim, fırsat olmadı.....Kadim mısır hiyegroliflerine kadar uzanıyor.
Murat Oktay Danis Y A N i, diyor ki, özünü yeterince saçıp da saçmalaştırabildiğinde - /(hani- K i Ş i- U Ç U K - olacak- bu-günün tabiriyle ,biraz- U Ç U K- takılacak .. ) ,, onun içine , ÖZÜNE-,, tutunmuş, r u h u n u - da yerinden -özünden- kımıldatıp- ÖTE-TARAFA- ittirebildiğinde ,,ALEMSEL-ORiJiNAL, RUHUN -YAN,-E N PRiMiTiF- v e -MUTLAK- -A K L I N,, , Ö Z Ü N E- iner, -ÖZÜNÜN i ç i n e yerleşir .. d i y o r.. /( HARBiDEN- T Ü R K ' e yakışır- bir i f a -d e - l e m ..)
Mahir Demir klavyeniz mi arızalı smile ifade simgesi
Murat Oktay Danis , y o k- hayır , KAVALYEM- a r ı z a l ı ..kız Babaları- d i ş i l e r i n, içinde, iken, ,,SLALOM- ZORUNLU- oluyor- - k e n d i, K i ş i L i Ğ i nizle ,,b i l e.. _________ BUNDAN; Ş ikayet edeceğime, " K E ND i M i, değiştiririm " .._____YAZI- TARZIM- D A H i L , tüm yaptıklarım, d e ğ i ş i r .. Azizim ..

Ali Kemal SAPİENS’in Beyin Dalgaları bahsinde , dalga boyundaki şekile bakar isek, dalga boylarının ZAMAN ile ilişkisi olduğu görülür....çok yoğun düşünsellik, çok yoğun titreşim ve dalga boylarının kısalmasına, ve de zaman boyutunu sıfıra yakın seyretmesine doğru götürür...ki....artık dalga boyu değeri ölçülemez , zannımca bu aralıkta bir yerlerde bir sıçrama muvzuu bahistir.

.." çok yoğun düşünsellik ", ; : ,, kısmına takılayım .. .. " DÜŞÜNMEYE ", birenstruman-dersek,, aynı enstrumandan h e p- aynı ses, çıkar .. yani, bir konuyu istersen,aylarca -tekrar tekrar- düşün, h e p- aynı -sonuçlara çıkarsın ../( içine düştüğün çukuru daha da genişletir-ve -derinleştirirsin .. ) ,, ____________________________________d e m e m- o- ki, beyin enstrumanı -ile düşündüklerinizi, , /( bir- kere-düşünmüş-olmanız yeterlidir ),,v e - B U- DÜŞÜNCELERi- oldukları gibi, /( ALFABE- harflerini-elinizle yazarak ), " HARF-iŞARETLERiNE- yükleyeceksiniz ,, ..-_______ Y A N i- - B U- KEZ- enstrumanı- ALFABEYE - dönüştüreceksiniz .. Y A Z I- yazmak denilen ş e y d e, " A L F A B E - ", e ğ e r, düşüncenizi, yerinden, 1cm, ileriye KIMILDATAMIYORSA,, , o YAZI_ da düşünce olmuştur .. /( yani-Y A Z I- olmamıştır .. ,,, ,, v e - yuvarlanır ..) .._________________________________________________EL- yazısı- -/( harfleri-ayırmadan -yazılan-birleşik-YAZI ) - ,,düşünceyi- yuvarlar- v e- -çoğaltır .. K i t a p- harfleri, ile yazacaksınız, V E, düşünce yuvarlanacağı yerde, KIMILDAYA c a k .. .. /( herbir harf ayrı yazıldığında B U- BEYNi- DiGiTALize - d e- e d e r..herbir harf için bir dokun bir bırak- kağıda .. 1-0 , 1-0 ,1-0 ,, .....__________________________________________________________ b e n- 3000 harf , 4-yazı-yazarım bir- sayfa kağıda , " KARE-YAZI-FORMATI .. B e y n i, KÖŞELENDiRiRseniz - ve-4-tane-yazı- ,,4-kenar -olursa ,, B E Y N i N i Z, g ü n, B O Y U- d a- yuvarlanmaz, köşelerinden- dolayı ) .. ) ..


Yorum Gönder