3 Şubat 2016 Çarşamba

.. 5- 02-FEB- - 2016 ..


" BiLGENiN- ARADIĞI" ,,denilince , Müslümanların - " K O R K U S U- NE " - acaba .. BU-D i N- GÜÇLÜ- KORKULARLA- bağlantılı- olabilir m i .... /( Ç ü n k ü- " GERi- B A S " , diyor- güçlü-bir şekilde, diğerlerine ..ya da g e l- kardeş-olalım ) .B U- kadar-Barışa- yönelik-ise,,İslam, y o k-olmaktan- korkuyor- olmaları, V E- Kuran- i l e- " Çin-Seddi- ", BENZERi, bir- KARE-KALEE- KAABA- " , oluşturmuş- olmaları-AKILLARA-yerleştirilen- ,,
- ,, olası, o l a m a z - m ı ? ..
,,
Y A- D A Ç O K- ETKiLi, Y e n i, bir, RÖNESANSIN-PROJESi, B U- KURAN, v e , onunla- y e p y e n i, bir, RÖNESANS- K U R U L A B i l e c e k t i r.. /( korku-ve korkutabilmenin, REEL- bir tabanı- olmalı- k i,
,, AKILLARDA, B U- kadar- y e r- bulabilsin ..
,, tabii- k i, " bir- MUAMMA " ,,
o n a- bulaşan- her-kese ..
,, " yüksek- bir ENiGMA " ..
,,
B U- " AKIL-YÜKLÜ- PROJE " ..
Yorumlar
Murat Oktay Danis D i Ğ E R- TARAFTAN, YUNUS-EMRE,/(TÜRKÇE-ile yazan- TÜRK ),, d i y o r, ki,, " KIR-AKIL-FiNCANINI ",, ,, i n s a n- A k L I- d a- - - h e r- tarafa yayılsın , saçılsın ..M e r k e z d e- Öbeklenmesin .. /(ya da y a y g ı n- A K I L, bize , A L E M L E R D E N, ulaşsın ,,b i z e ,, onu- Kitabın içine kapatmaya, B i r i k t i r m e y e, d e- gerek- YOKTUR ) ../(KAMiL-Kişi-OL -E M R i - YUN' AN../(yıkanan),,Y U N- U S' T A N.)..________________________ A R A B-ise, SICAK-ve-iklimsiz-Çöllerinde, A K I L- ürününden-başka, NE- yetiştirebilir BÜYÜTEBiLKİR- - k i ..O DA; " BÜYÜK-AKIL-MABEDLERi " - üretip- - satmalı ..B ü y ü k- bir- PROJE- i l e.. B ö yl e l i k l e, ,,ÇÖLLEŞEN, h e r- TOPLUMA, /( Ç A Ğ D A Ş- toplumlar- d a- ROBOTiK-Teknoloj l e r, i-ile- Y E N i- tür-- çöllr , ü r e t i y o r l a r k e n.. .. ) MÜSLÜMANLİK- otomatikman, g e l i r .. A K L I N I- ELiNE- alıp- d a, etrafa, bakınan- i n s an la r a , , eninde- sonunda ..
Fatma Cura Dilek Nlp de var
Fatma Cura Dilek Odaklanmaya bağlı algı seçiciliği ve düşünce yönlendirme...ben bu frekansta İyiydim(çok mu zırladım Ne)
Murat Oktay Danis ,,b e n- HOPLAYIP_ Z I P L A M A, d a, diyorum- yazarken ../( yani-dans etme,, ), aynı anda, RESiM- ÇiZME-,, V E- harflerin- s e s l e r i, ile, Müzik- yapma- çabası- f a l a n, d a, ekleniyor , olaya .. ______________ Y A N i,, " çoklu-sanat " EYLEMCiSi,,- çalışan bir sanatçı-iseniz-,, t e k- bir - " normal ", eylem- yapamıyorsunuz,, yazı yazarken d e.. .. _______" kan sanat- diye- kaynıyorken " ..
Fatma Cura Dilek Siz benim düşüncelerimi yönlendirmeden ben kaçtım size kolay gele
Murat Oktay Danis ,,çoklu-disiplinli- - yaratıcı ,olmaya e m e k- vermenizi, kestiğiniz anda,, ,," y a r a t ı c ı- vasfınız- biçim değiştirir , v e -durur, duraklar ..bekler-olur ..
Fatma Cura Dilek Yaşasın son yazdığınız etkilemedi
Murat Oktay Danis ,,bekleyenlerde " beklenti- birikir " .. ________06-RF-13 BEKLEME yapma, d e r, bizim - Polis , hoporlörle ..
Fatma Cura Dilek frown ifade simgesi,, " AKLI-V E - - BEYNi-
,, ALDIKLARI- AŞIRI-
,,
-FAZLA- TOPLUMSAL-REEL-UYARIM,
V E- " B i L G i- VE- BiLMELERDEN, ",
dolayı -oluşan- - birikimlerden-
korumak-için N E,,
YAPILABiLiNiR . :
,,n o t :
/( KiMiLERi- BU- Birikimleri, AKIL-BANKASI-
- " K U R A N- K i T A B I nın " ,
içinde biriktirmeyi-
,,şiddetle- -ö n e r i yor-lar- k e n .. ) ..
.. /( KAPiTALiZ-M-DEN- DAHA-KRALCI- olabilmeye .. )
_____________________________________________________
,,b e n- sanat yapıyorum, Ç i z g i- ile- boya ile .. Dolayısı ile benim- hayatta kalma metodum, z a t e n, GEOMETRi- i l e- DIŞA-VURUM,TOPLUMU_ - SANATA- ,, ___________t ü m- Beynime, abur cubur -dolan- ne idiğü belirsiz, matematik- kimyalarını .. sanat-dışavurumuna bindirip- sanat eserinde indirip, D i B E- çöktürüp, v u c u d um d a n, atıyorum .. ______ Dolmamaları için d e, SPOR-YAPARSIN, S P O R d a, geometridir .. ..Ü s t e l i k- VUCUDUN- D O Ğ A L- Simetrisi,, t ü m- yamuk-ABUK-şeyleri,, S i m e t r i k l e ş t i r e r e k,, t e m i z l e m i ş , olur .. _____________________________________________________________________TaBii- SPORUN- ötesi d e- s e x .. O d a, Simetrikleştirir, a n c a k- ondan sonra , " KADININ- içindeki- TÜM- ABUK-SUBUKLAR- önüne ", yığılır, A D I M, atamaz hale getirilirsin, b i z i m- memlekette .. /( TOPLUM-BATAKLIĞINDA- B O Ğ U L M A MAYA, uğraşan- olur- milletimiz- d e.. ) ..k e ş k e- herkes hergün spor yapabilse, haftada en a z 3- k e r e, sinemaya gidip, k a r ş ı l a r ı n d a , d a, SANAT- Eseri- bulabilseler, algı v e- DUYGULARINI, S i m e t r i k- d e - tutabilmeye , E M E K- verebilmek-için, ,, b o ş-b o ş- bakınacakları- vakitlerinde ,, ..
Yorumlar
Ekrem Akbaş içerikler derin ancak ben ifade şekline takıldım smile ifade simgesi N E D E N ki böyle?
Murat Oktay Danis ,,diyelim k i, " ORTADA- BiRŞEY- v a r ", y a n d a n, geç " , M E S E L E S i, VAR, benim- D U R U M D A .. .. /( n e zamanki- HARFLER- BÜYÜK-h a r f, oluyor ,, ç o k- yaklaştın, biraz - uzaklaş .. ç o k- u z a k l a ş ı n c a , d a,, harflerin araları -açılmaya , b a ş lıyor .. .. yaklaş- biraz diyorlar ..
BeğenYanıtla240 dk.
Fatma Cura Dilek Yazı kullanım dili..etrafımıza daha dikkatlimi bakıcaz...uf algıları bukadarda açmaya gerek varmı...çekirdek tv hayatını özler oldum smile ifade simgesi

Murat Oktay DanisSex Panther'in videosunu paylaştı.
3 saat
,, " M Ü Z i K- DEMEK-Ki- " ,
,,
M O D A ' L - - A K O R- LARI,,
,, v e, " ARMONiSi ", i l e,,
,,
" G E O M E T Ri K- bir - TABANDA " ..
..
,,
/( G E O M E T R i K- ŞEKiL- VE BiÇiMLERLE,, )
b e y n i m i z i- BESLiYOR ..
,,
,, ,, -g e o m e t r i-
matematiğin dışa vurulmuş- h a l i d i r- ya- Ç i Z G i 'y e-,..
,,
beynimizin- BiLiNCiMiZiN,,
,, demekki-
M A D D E- kadar- mükemmel- olabilmesi,
,, " MADDESEL-MüKEMMEL-yapılanabilmesi "
- açısından,
Matematik-VE- GEOMETRi-ile, beslenilebilimesi,
e l z e m d i r,
MADDE ile- ÖZDEŞLEŞiP-
-ONUNLA-GÜÇLENEBiLMEK, isteyen- TOPLUMLAR,
D E M E K K i, BEYiNLERiNi, m a t e m a t i k- ile,
Müzikten- besleyecekler ..
,,
,,
D O Ğ U- Müziği, ise- özde- MADDEDEN-
V E- MADDE- etkisinden- kaçabilmenin,,
/( maddeden- materyalizmden-
insan-hücresinin-yumuşak-doğasına)..
müziğidir v e - fakat- BU- k e z d e, " M a k a m l a r ",,
maddeyi, KALP- VE-gönül-damarından,
,, hem vucuda ve hemde- beyne- verirler ,,
-enjekte ederler- ..
D O Ğ U- Müziği, i l e- d e..
,,siz d e- " teninize-canınıza-kalbinize- v e-gönlünüze-
- dokunabilin-diği- -için-
-çok daha- - insancıl- sanırsınız , o n u .. )..
,,
,,
, ,, k a ç ı ş- y o k,, halbuk i,,..
,,
,,
M O D A L- MÜZiK-
,, - ister- BATILI-ister- DOĞULU,,
B E Y N i- Matematik- ile- Maddeselleştir ,,
,,
doğulu ise-ö n c e-Makamla- boğar ..
ondan sonra-
,, ÖLÜYÜ- MUMYALAYIP- ısıtır .
kendi- kanında kaynatır ..
/( sigara da benzerini-yapmaz mı ) ..
/( Din- Kitapları da, mükemmel- materyalizmleri,
ile, b e n z e r i n i- yapmazlar, m ı,,
t a z e- körpe e t- cennet- hücreli-
insan vucutlarına ..
- hani-marksistler- MADDE- afyon derler-Dinlere-..)
,,
,,
,,
,,
B A T I ' n ı n, V E ,,
,,
B A T I- MÜZiĞiNiN- F A R K I.. :
,,
B A T I- BUNU- hiç değilse,
B i L E- B i L e,
yapar ,, Mimari-bir projedir, BATI-MÜZiĞi
,, insanın etine tenine,,
" B I Ç A K- ", BATI Rılacaksa, bıçağı,
bıçak-olarak- batırır ..
/( Matematik-BIÇAĞIN-kendisidir,
MADDENiN- atomlarınızın- içini- desteklersiniz-onunla),,
/( hep-hücreler-mi-kuvvetlendirilecek- sporla ..),,
,,
.." /( MATEMATiK-MÜZiKTEN- direkt, ATOMLARIMızın,
içlerine ulaştırılıp,,
,,ATOMLARIMIZIN- Mimarisini- desteklemeli,
Mimari-Yapı-özelliklerini,
Mükemmelleştirmelidir ..
/( Y A N i, hücrelerinize,
verdiğiniz d e ğ e r i, ATOMLARINIZA d a,
vereceksiniz ..
K i- RUH- TEMEL- olarak- ATOMLARINIZA,
temellenir, v e -onların- gücü,ile,
güçlenir ..
,,
..H i Ç- aklımıza- gelir- m i,,
hücrelerimiz için çalıştığımızdan, ç o k,,
A T O M L A R I M I Z, için d e ,,
ö z e n- göstermemizin , gereği ..
..
/( SES-ARALIKLARI EŞ- VE- EŞiT-bölmeye yönelir ..,,
P i Y A N O- eşit-bölen bir MAKASTIR ..
k e m a n d a- koma-seslere d e, dokunabilirsiniz )..
/( D O Ğ U- Bıçağı-yumuşatmakla-
- BIÇAK-olduğunu unutturabileceğini, s a n ı r .. )
,, M A K A M- insanın-içine direkt-işleyen,,
,, matematiktir, ,, savunma bile -alamaz- beyniniz,
direkt- b e y i n- tabanına, işler ..
,,
boşuna değil- bir-dönem-CHP, nin Doğu-Müziğini
yasaklaması .. hiç değilse- bazı-çocukların beyin-tabanları,
özgürleşebilsin , d i y e- herhalde ..
_________________________________________________________
n o t : kuzenim-Sercan-
/( " t h e-ViOLiN- PRiNCE " ,, i n- USA ) ,,
bir CD- getirmişti, USA dan,,
bildiğiniz, bir s e s..sürekli ../( -uĞULTU-y a n i- ) ..
,,
" uyuşturucu-etkisi-yapıyor- beyne " ,,
/( LSD-Kokain-Eroin, hasis, e - gerek- y o k.. )..
,,
bir dakika dinledim,
" BEYNiME-KRAMP- girdi " ..
,," DERiNLERE- b i r- AĞRI- saplandı .." ..
/( bana etkisi- BU- o l d u ) ..
,,
,,
derken- Ş E H i R L E R D E- yaşayan, bizlere gelelim ..
ŞEHRiN- B i n b i r- ÇEŞiT- UĞULTUSU ,,
/( hani-ŞU- gürültü-kirliliği denilen- ş e y .. )
,, bizlerin- beyinlerimize NE- ETKiLER,,
hangi- KiM-YASAL- ETKi- v e-
" S E S - MOLEKÜLLERi ",,
d o l u p- d a ,,
,, b e y n i m i z i- NASIL- U Y U Ş T U R M A K T A L A R ..
,,
,,tüm şehirliler- MADDE- BAĞIMLISI..
,,BUNUN- üzerine bir DE- MODAL-MÜZiK-bindirmenin,,
d e- NE- A L E M i, var,,
d u r u m u- iyice içinden-çıkılmaz-
"ARABESK- AĞIR-BiR BATAKLIĞA " , dönüştürmek,
,, i n s a n- - B E Y N İ n i,, ..
,,
,,M ü z i k- sadece - " ISSIZ- s e s s i z l i kt e " ,,
i n s a n ı n- k e n d i s i n e,
h e m- ATOMLARI- h e m d e,
,, " h ü c r e l e r i n i n- estetik-kültürüne " ,,
aynı anda , -mükemmelen,
" A Y N A- olabilir " .. d i r.
..
__________________________________________________
n o t : bana gelinirse,
ben-bir-gurup-oluşturmak-yerine- içimde- 4-kişi,
ve kişilik- gerçekleştiren, birisi olarak ..çok fazla- ve çeşitli,
davrandığım,için, Matemetiği, kendi- vucudum üretir,
-yada e m e r ,,
,,Matematik-içeren- herşeyden ..
y a n i-bir sosyaliste, -hakiki- çoklu-işçiye- ,,
kapitalizmin satacağı- ,, müzik-malı- da - gerekmez ..
,,
Kapitalizm d e- BÖYLE- - Madde- güçlendiriciler-üretiyorsa, ,,
K e n d i- TOPLUM- ROBOTLARINI- üretmeye ,,
Müslüman- d a- " KiTAP-taki-GÜÇLÜ-MataFiZiĞi ",,,
insanların beyinlerine, pompalamaktan, b a ş k a,
b i r- çare- bulamamış- olabilir ..,,
,,
,,
/( KURANA- " MUTLAK-MEKANDA-
,, ATOM- METAFiZiĞi, KiTABI " - denilebilinirdir ) ..
/( BU- nedenle- MUHAMMED- - ANTi- CHRiST,,
yani- a n t i- " h ü c r e ' c i ", dir ,,
aslında ikisi- d e- ayrılabilindiklerinde,
,, temel-VE-TABAN-olurlar )
bunları- birleştirerek büyüyen-
-MUS-E V i- l i k- karşısında .. ) ....) ..
/( sekülerizm- -saf-bir- ayırabilme-işlemi- olacakken .. )
,,
-0:04
26.690.221 Görüntüleme
Sex PantherKelvis Leonardo Briceño Briceño ve 16 diğer kişi ile birlikte.
Watch this man manipulate fire, water, and electricity with the power of sound... viaNigel Stanford


,,Konfiçyus Demiş- k i,,
" BiLGENiN- AYAK iZLERiNi- takip edeceğine,,
O N U N- NEYE- BAKTIĞINA- B A K ..
_________________________________________________
" BiLGENiN- ARADIĞI" ,,denilince , Müslümanların - " K O R K U S U- NE " - acaba .. BU-D i N- GÜÇLÜ- KORKULARLA- bağlantılı- olabilir m i .... /( Ç ü n k ü- " GERi- B A S " , diyor- güçlü-bir şekilde, diğerlerine ..ya da g e l- kardeş-olalım ) .B U- kadar-Barışa- yönelik-ise,,İslam, y o k-olmaktan- korkuyor- olmaları, V E- Kuran- i l e- " Çin-Seddi- ", BENZERi, bir- KARE-KALEE- KAABA- " , oluşturmuş- olmaları-AKILLARA-yerleştirilen- ,,
- ,, olası, o l a m a z - m ı ? ..
,,
Y A- D A Ç O K- ETKiLi, Y e n i, bir, RÖNESANSIN-PROJESi, B U- KURAN, v e , onunla- y e p y e n i, bir, RÖNESANS- K U R U L A B i l e c e k t i r.. /( korku-ve korkutabilmenin, REEL- bir tabanı- olmalı- k i,
,, AKILLARDA, B U- kadar- y e r- bulabilsin ..
,, tabii- k i, " bir- MUAMMA " ,,
o n a- bulaşan- her-kese ..
,, " yüksek- bir ENiGMA " ..
,,
B U- " AKIL-YÜKLÜ- PROJE " ..
_____________________________________________________
D i Ğ E R- TARAFTAN, YUNUS-EMRE,/(TÜRKÇE-ile yazan- TÜRK ),, d i y o r, ki,, " KIR-AKIL-FiNCANINI ",, ,, i n s a n- A k L I- d a- - - h e r- tarafa yayılsın , saçılsın ..M e r k e z d e- Öbeklenmesin .. /(ya da y a y g ı n- A K I L, bize , A L E M L E R D E N, ulaşsın ,,b i z e ,, onu- Kitabın içine kapatmaya, B i r i k t i r m e y e, d e- gerek- YOKTUR ) ../(KAMiL-Kişi-OL -E M R i - YUN' AN../(yıkanan),,Y U N- U S' T A N.)..________________________ A R A B-ise, SICAK-ve-iklimsiz-Çöllerinde, A K I L- ürününden-başka, NE- yetiştirebilir BÜYÜTEBiLKİR- - k i ..O DA; " BÜYÜK-AKIL-MABEDLERi " - üretip- - satmalı ..B ü y ü k- bir- PROJE- i l e.. B ö yl e l i k l e, ,,ÇÖLLEŞEN, h e r- TOPLUMA, /( Ç A Ğ D A Ş- toplumlar- d a- ROBOTiK-Teknoloj l e r, i-ile- Y E N i- tür-- çöllr , ü r e t i y o r l a r k e n.. .. ) MÜSLÜMANLİK- otomatikman, g e l i r .. A K L I N I- ELiNE- alıp- d a, etrafa, bakınan- i n s an la r a , , eninde- sonunda ..
,,


He had green eyes, so I wanted to sleep with him - green eyes flecked with yellow, dried leaves on the surface of a pool. You could drown in those eyes, I said.
— Richard Siken, Crush
Self portrait study by TsabeXxx
,,
ANNENE a s l a-  s  ı r  t ı n ı,
D  Ö N M E ..
,,u m a r ı m- B U- ANALiZ- M O T O R U N U N,
,,
,, " b i r- - A K L I- v e- 1- KiŞiLiĞi "
, d e - - vardır,,
,,
,, " st a n d a r t - olarak- O N U- ALABiLMEMiZ " -
, i ç i n ..
..

Seksi pek çok anlama gelebilir! Ne tür bir seksi olduğunu öğren! Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT

Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
Az önce


Kalbinde özellikle 3 duygu baskın. Bunların neler olduklarını bilmek istiyor musun? Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
A K L I N- Ç ' Ö L LERiNE,
H  O Ş- geldin,,
/( v e teknolojinin- çölleştirdiklerine )..
,,
Bulut Aras'ın fotoğrafı.
Friedrich Nietzsche kendi fotoğrafını paylaştı.
21 saat


Birinden kaçar- diğerine 
yakalanırsın ..
  m e s e l e - "  A K I Ş- sistemine ",
geçebilmektir ..
,,yaşayacaklarını yaparken ..
,,
/( 4-kişi ve 4-kişilik olarak yaşamaya,
ve yapmalara başlarsan ,,
B  U- a  k ı ş- ancak, s  a  n  a , tutunacak,
s e n i- tutuklayacak- olanları ,,n,
sana tutunmalarını- e  n  g  e  l  l  e y   e-
- bilir d  i r ... ( ..Özgür mü diyorsun kendine ?
Sana hükmeden düşünceni duymak isterim,
bir boyunduruktan kaçıp kurtulduğunu değil !
~Friedrich Nietzsche
Friedrich NietzscheAlan Dawson ve Merziye Akansoy ile birlikte.
Özgür mü diyorsun kendine ?
Sana hükmeden düşünceni duymak isterim,
bir boyunduruktan kaçıp kurtulduğunu değil !
~Friedrich Nietzsche


Mahir DemirMiskinler Tekkesi grubunda Cemil Yüksel'invideosunu paylaştı.
2 saat
fena değil


-0:16

3.758 Görüntüleme
Cemil Yüksel
26 Ekim 2015
Tekamülü anlatırMurat Oktay Danisönder Aydın'ın gönderisini paylaştı.
Az önce
,,C I A, nın- sanatın sırtına binerek N E,
yapmış- oluğundan b i z e , N E ..
,,
asıl mesele- JACKSON-POLLOCK ,, U,,
v e işlerini, " d o ğ r u " , tanımlayabilip,,
kritisize- e d e b i l i p,,
edemediğimizdir ..
,,
,,
,, .. J . POLLOCK, ,, " A T O M U N- V E- orbitallerinin
ressamıdır .. A T O M U- Çizebilmek,, onun,içinde, sürekli- dönen
elektronları d a, çizebilmekledir ..
/( v e- elektron-çekirdek-etkileşmelerinin,,
elektronlara- n a s ı l- bineceklerini .. ) ,,
,,
M O M A D A-20 gün yaşadım ..
J. POLLOCK,, salonunda onun, ATOM- Resimlerinde,
insan,izleri, aradım ..
,,/( bir insan- Atom-Makinasını- ç i z s e- bile,,
i n s a n ı -çizmeden- durabilir m i,,
ç i z g i y e- insanı - b i n d i r m e d e n.. ),,
,,
,,b u l d u m- en- Laik-seküler- insan , i z l e r i n i,,
orada d a ,,
,, a n c a k- J.POLLOCK-
B O Y A y ı- A K I T M A Y A- i l k- başladığında ,,
e n- ç o k- insan, Ç i z m e k t e ,
i k e n,,
/( K i- BENCE- a s ı l -değerli- olan,,
B U- i l k- A K I T M A L A R I N D A K i,,
" Atomsal-i n s a n ", Çizgileridir ,,
,,
,,her halde- c ı A, nın emri, i l e,,
,, üst-üste- b o y a- çevrim akıtmaları, i le,
o - i l k- Ç i z d i ğ i,
PRiMiTiV- i n s a n- &/(ADEM-ATOM-u n- OĞLU-insanoğlu ,,)
, Ç i z g i l e r i n i,
renkli- çevirmelerle- örtmüş, t ü r ..
,,
,,
,,
,,
y a n i- bir J.POLLOCK- RESMi-alıp,,
onun-üzerini- kazıyıp,,
O i L K- i n s a n - A T O M-OĞLU_Çizgilerine,
ulaşmalısınızdır ..
,,
,,
________________________________________________________
N O T : soyut dışavurumculuğa, gelince ..
, S E S- dairesel- YAYILIR,,
A T O M D A- herşey- Dairesel- döner ..
,,
,,
böylelikle- " A T O M- B i Ç i M i " ,, ç i z i l i r k e n,,
,, TÜM- sanatın , BÜTÜNÜNÜ- - görebilmede,
b i r - " KULAK_ g i b i, " ,,
, v e y a - - iŞiT' i L E N L E R i N,,
,,g ö r ü n t ü, d e ,,
içerebilecekleri,
ü z e r i n d e n,işleyen,,
/( bir- " A T O M- G Ö Z Ü " ' n u n, K U L A Ğ I-işitmeler.. )
,,
kullanılabilinmelidir ..
,,
,,
,,
,, D E M E M- O-dur- k i,, AKLIN-BiLiNCiN-B i L G i,
ve bilmesinden sanatı-temizleyebilmek,
istiyorsanız ,,
,, ELiNiZi- b i l e- kullanmamalı,,
,,akan- b o y a y ı- çevirerek,,
" s e s i n- ve-işitmelerin-içinden,, " ,,
tüm dönen- çevirmelere- rağmen- FORM-olan-imajın,
yine d e, Boyanın- için e,
ineceğini, UMABiLME K..
/( seküler- Bilinç-ve akıldan ayrı -sanatı,,
üretmek- e l- ve bilinç-dokunmadan,
n e- zor, i ş t i r.. ) ..
,,
bugün d e- i Ş i D ' i- iŞİTiyoruz, v e ,,
onların- imajını- da- bilemiyoruz,,
e ğ e r- iŞiD' i n- altında C I A,
aranacaksa, y i n e ..
B U- K E Z- Bizzat- ekiplere, uygulatıyorlar,
contemporary- siyaset-savaşını-
sanata- parelel- davranarak, ..
diyebiliriz ..
____________________________________________
,,n o t :
hikayeye göre, L.Pollock- Resim-yapmadan önce araba mezarlığında balyozla,
araba- F i G Ü R Ü N Ü- dövermiş ..
N i y e; ,, ,, gözlerinin gördükleri, yamulurken,,
, K U L A K L A R I- yüksek-bozulma s e s l e r i,
içinden, " bozulan-imajı ",
öğrenip,, d e- ezberleyebilsinler,
diye ..
,,
,,REEL-Vizyonun-,, B i l i n ç t e n,SESE, v e,
K U L A Ğ A- nakli- eylemi,,
" S O Y U T-kulakta-soyuttur-reel-,,
E X S P R E S Y O N İ Z M, d e,
aslında, B U- işlemin- A D I ..
,,
..
CIA 2. DÜNYA SAVAŞININ HEMEN ARDINDAN,AVRUPADAKİ TOPLUMSAL UYANIŞIN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN,TOPLUMCU REALİST SANATIN KARŞISINDA SOYUT VE EKSPRESYONİST SANATI EL ALTINDAN DESTEKLEDİ..BUNUN İÇİN MİYARLARCA DOLAR HARCADI,TOPLUMDAN GİZLİ BİN BİR TEZGAH DÜZENLEDİ.
AŞAĞIDAKİ YAZI BU TEZGAHIN ÖYKÜSÜDÜR.


Sanat çevrelerinde yaygın bir söylentiydi, ama artık gerçekliği doğrulandı. Modern sanat da CIA'in Soğuk Savaş dönemindeki propaganda araçlarından biriydi.
VESAİRE.ORG
pollockTateModern
RESİM1 Comment

Bir CIA silahı olarak modern sanat


Sanat çevrelerinde yıllarca ya bir söylentiydi veya şakaydı, ama artık gerçekliği doğrulandı. CIA, Jackson Pollock, Robert Motherwell, Willem de Kooning ve Mark Rothko gibi sanatçıların eserleri de dahil olmak üzere Amerikan modern sanatını, Soğuk Savaş’ta silah olarak kullandı. Adeta sanatı destekleyen bir Rönesans prensi gibi davranan CIA  –tek farkı gizliliğiydi – Amerikan Soyut Ekspresyonizm akımını dünya genelinde 20 yıldan daha uzun bir süre teşvik etti ve tanıttı.
Hiç akla gelmeyecek bir bağlantı. 1950 ve 1960’lar öyle bir dönem ki, Amerikaların çoğu modern sanatı sevmediği gibi küçümsüyordu da – Başkan Truman bir seferinde bu popüler görüşü şu şekilde özetlemişti: “Bu sanatsa, ben de Hottentot’um” (güneybatı Afrika’da bir yerli topluluk). Sanatçıların birçoğu zaten McCarthy dönemi Amerika’sında zar zor kabul edilen eski komünistlerdi. Kesinlikle Amerika hükümetinin desteğini almaya alışık olmayan bir gruptu.
Peki CIA onları neden destekledi? Çünkü Sovyetler Birliği ile propaganda savaşında, bu yeni sanat akımı yaratıcılığın, entellektüel özgürlüğün ve ABD’nin kültürel gücünün bir kanıtı olarak kabul görebilirdi. Komünist ideolojik deli gömleğine hapsolan Rus sanatı bununla rekabet edemezdi.
Uzun yıllardır konuşulan ve tartışılan bu politikanın varlığı, ilk defa eski CIA yetkilileri tarafından doğrulandı. Yeni Amerikan sanatı, sanatçıların haberi olmadan “uzun tasma” (“long leash”) adlı bir politika doğrultusunda gizlice tanıtılmıştı, CIA’in Stephen Spender’in editörlüğünü yaptığı dergi Encounter’ı dolaylı yoldan desteklemesine benzer bir şekilde.
Aslında kültür ve sanatı ABD Soğuk Savaş cephaneliğinde kullanma kararı CIA 1947’de kurulur kurulmaz alınmıştı. Komünizmin hâlâ Batılı entellektüeller ve sanatçılar için taşıdığı cazibeden korkan yeni ajans, zirvesinde 800’den fazla gazeteyi, dergiyi ve kamu bilgilendirme merkezlerini etkileyebilmiş olan “Propaganda Varlıkları Envanteri” adlı yeni bir bölüm oluşturdu. Bunun bir Wurlitzer müzik kutusu gibi olduğu esprileri yapılıyordu: CIA bir düğmeye bastığında, bütün dünyada çalınmasını istediği ezgileri duyabiliyordu.
Sonraki büyük adım, 1950’de Uluslararası Organizasyonlar Birimi Tom Braden yönetiminde kurulduğunda atıldı. George Orwell’in Hayvan Çiftliği eserinin anime versiyonunu sübvanse eden bu ofisti, ABD’li caz sanatçılarına, opera resitallerine, Boston Senfoni Orkestrası’nın uluslararası tur programlarına sponsorluk yapan da… Ajanları film endüstrisine ve yayınevlerine konumlandırılmıştı, kimi zaman ünlü Fodor rehberi için seyahat yazarı olarak. Şimdi ABD’nin anarşist avangard akımı, Soyut Ekspresyonizm’i de desteklediğini biliyoruz.


Jackson Pollock
Başlarda, Amerikan sanatını teşvik etmek için daha açık girişimlerde bulunmuşlardı. 1947’de, Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin kültürel bir çöl olduğuna ilişkin Sovyet iddialarını çürütmek için “Amerikan Sanatını Geliştirmek” adlı bir uluslararası gezici sergiyi organize edip  tüm maliyetini karşılamıştı. Ama bu şov kendi evinde ayıplandı ve Truman’ın bu Hottentot yorumunu yapmasına ve bir kongre üyesinin “Bu çerçöp için vergi ödeyen aptal bir Amerika’lıyım” demesine yol açtı. Bunlar üzerine, turun iptal edilmesi gerekti.
ABD hükümeti işte o anda bir ikilemle karşı karşıyaydı. Bu “kültürsüzlük”, Joseph McCarthy’nin avangard veya alışılagelmişin dışındaki her şeye karşı olan histerik ithamlarıyla birleşince, son derece utanç vericiydi. ABD’nin sofistike, kültürel olarak zengin bir demokrasi olduğu fikrini şüpheye düşürüyordu. Aynı zamanda ABD hükümetinin 1930’lardan beri kültürel üstünlüğün Paris’ten New  York’a kayışını pekiştirmesini de engelliyordu. Bu ikilemi çözmek üzere CIA devreye sokuldu.
Bağlantı aslında göründüğü kadar tuhaf değil. O dönemde, birçoğu boş zamanlarında sanat eserleri biriktiren ve romanlar yazan Yale ve Harvard mezunlarıyla dolan yeni gizli servis, McCarthy veya J. Edgar Hoover’ın FBI’ı ile kıyaslandığında bir nevi liberalizmin sığınağı olmuştu. New York okulunu oluşturan Leninist, Troçkist ve ağır alkoliklerin bir araya gelmesini kutlayacak herhangi bir resmi kurum varsa o da CIA’di.
1995’e kadar bu bağlantıyı kanıtlayacak birinci elden bir kanıt yoktu, ama ilk defa eski bir CIA çalışanı, Donald Jameson sessizliği bozdu. Evet, ajans Soyut Ekspresyonizm’i bir fırsat olarak gördü ve bunun üzerine gitti, diyerek.
“Soyut ekspresyonizm konusunda, CIA’in bunu sırf New York’ta ve Soho’nun merkezinde neler olacağını görmek için yarattığını söylemeyi isterdim” diye espri yapan Jameson, “Aslında bütün yaptığımız farklılığı fark etmekti. Soyut ekspresyonizmin Sosyalist Gerçekçiliği olduğundan da şekilci, esnemeyen  ve sınırlandırılmış gösterebileceğini teşhis ettik. Bu ilişki de sergilerin bazılarında sömürüldü”.
“Bu anlayışımıza, Moskova’nın o günlerde kendi sabit kalıplarına herhangi bir uyumsuzluğa karşı takındığı saldırgan tutum da yardımcı oldu. Böylece aslında onların bu derece ve beceriksizce eleştirdiği herhangi bir olgunun öyle veya böyle desteklenmeye değer olduğunu algılamak mümkündü.”
CIA, Amerika’nın sol avangardına yönelik gizli desteğini sürdürmek için sanat himayesinin keşfedilmediğinden emin olmalıydı. “Bu tip meseleler sadece iki üç kademe uzaktan izlenebilirdi” diye anlatan Jameson, “böylece mesela Jackson Pollock gibi bir ismi herhangi bir şekilde temize çıkarmak ya da bu insanları organizasyonun içine dahil edecek herhangi bir hareket söz konusu bile olmazdı. Zaten daha fazlası mümkün değildi, çünkü çoğu zaten hükümete ve özellikle CIA’e hiç saygı duymayan kişilerdi. Hatta kendini Washington’dan çok Moskova’ya yakın insanları kullanman gerekiyorsa, bu belki daha da iyiydi.”

Willem de Kooning
“Uzun tasma” işte buydu. CIA kampanyasının ana eseri CIA tarafından fonlanarak 1950’de kurulan ve bir CIA ajanı tarafından yürütülen Kültürel Özgürlük Kongresi oldu, entellektüellerin, yazarların, tarihçilerin, şairlerin ve sanatçıların bir araya geldiği bir topluluk… Moskova’nın ve onların Batı’daki yoldaşlarının saldırılarına karşı kültürün savunulabileceği güvenli mevzii olmuştu. Doruk noktasında, 35 ülkede ofisleri vardı ve Encounter’ı da içeren iki düzineden fazla dergiyi yayımlıyordu.
Kültürel Özgürlük Kongresi, CIA’in Soyut Ekspresyonizme olan üstü kapalı ilgisini icra etmesi için ideal bir cephe sundu. Bu ofis, gezici sergilerin resmi sponsoru olabilecek, ve dergileri de Amerikan resim sanatına yakın kritikler için yararlı platformlar sunacak ve bütün bunlar sanatçılar dahil olmak üzere hiç kimsenin aklından bile geçmeyecekti.
Bu kurum, 1950’lerde Soyut Ekspresyonizm ile ilgili çeşitli sergiler organize etti. Bunlardan en önemlisi, 1958-59’daki ve tüm büyük Avrupa şehirlerini dolaşan “Yeni Amerikan Resmi” sergisiydi. “ABD’de Modern Sanat” (1955) ve “20.Yüzyılın Başyapıtları” (1952) diğer etkili koleksiyonlar arasındaydı.
Soyut Ekspresyonizm etrafta taşıması ve sergilemesi pahalı olduğundan, milyonerler ve müzeler de bu oyuna dahil edildi. Onlar arasında başlıca isim, annesi New York’taki Modern Sanat Müzesi’nin (MoMA) ortak kurucularından olan Nelson Rockefeller’dı. “Annemin müzesi” (Mummy’s Museum) diye hitap ettiği müzenin başkanı olarak, Soyut Ekspresyonizm’in en önemli destekçilerinden oldu (“free enterprise painting” derdi ona).  Müzesi, CIA’in kurduğu Kültürel Özgürlük Kongresi ile kongrenin en önemli sergilerini organize etmek ve küratörlüğünü yapmak üzere bir kontrat imzalamıştı.
Müzenin CIA ile başka bağlantıları da vardı. CBS Yayıncılık Başkanı ve CIA’in fikir babalarından William Paley,  müzenin Uluslararası Programı’nın yönetim kurulunda görev yaptı. Ajansın savaş zamanındaki öncü kuruluşu niteliğindeki OSS’de çalışmış olan John Hay Whitney, müzenin yönetim kurulunun başkanlığını yapıyordu. CIA’in Uluslararası Organizasyonlar biriminin (IOD) ilk şefi Tom Braden da müzenin 1949 yılındaki icra sekreteriydi.
Şimdilerde (1995) 80 yaşında olan Braden, Woodbridge, Virginia’da Soyut Ekspresyonist eserlerle dolu ve kocaman alman kurtlarıyla korunan bir evde yaşıyor. IOD’nin amacını şöyle anlatıyor:
“Sovyetler Birliği’nde olduğu gibi ne yazman, ne söylemen, ne yapman, neyi resmetmen  gerektiği konusunda hiç bir bariyer olmadan, Batının ve ABD’nin ifade özgürlüğüne ve entellektüel kazanımlara kendini ne kadar adamış olduğunu göstermek için tüm yazarları, müzisyenleri, sanatçıları bir araya getirmek istiyorduk. Bence ajansın sahibi olduğu en önemli birimdi ve Soğuk Savaş’ta muazzam bir rol oynadı”.
Braden, birimin avangarda yönelik muhalafet sebebiyle gizlice hareket ettiğini doğruladı: “Kongreyi yapmak istediğimiz bazı şeyler konusunda ikna etmek çok zordu – sanatı yurtdışına göndermek, senfonileri, dergileri yurtdışında desteklemek gibi… Bu da gizliliğin nedenlerinden biriydi. Sır olmalıydı. ‘Açıklığı’ cesaretlendirmek için gizli olmalıydık”.
Bu yüzyılın Michelangelo’larına Papa gibi arka çıkmak anlamına bile gelse, bu çok daha iyiydi: “Sanatı fark etmek ve desteklemek bir Papa veya çok parası olan birini gerektiriyor” diyor Braden. “Yüzyıllar sonra insanlar ‘Şuna bak, Sistine Chapel, yeryüzündeki en güzel eser!’ diyorlar. Medeniyetin, ilk sanatçıdan ve onu destekleyen ilk milyoner ya da papadan beri karşılaştığı bir problem bu. Yine de bu multimilyonerler veya papalar olmasa, belki sanatımız da olmayacaktı”.
Bu himaye olmasa, Soyut Ekspresyonizm, savaş sonrası yılların baskın sanat akımı olabilir miydi? Cevap muhtemelen evettir. Aynı ölçüde, bir Soyut Ekspresyonist tabloya bakarken CIA’in oyununa geldiğini düşünmek de hatalı olur.
Ama bu sanatın nereye geldiğine bakın: bankaların mermer koridorlarında, havaalanlarında, yönetim kurulu odalarında ve müthiş galerilerde. Onları destekleyen soğuk savaşçılar için bu tablolar bir logoydu, dikkate değer her yerde sergilemek istedikleri kendi kültürleri ve sistemleri için bir imza niteliğindeydi. Başardılar da.
Örtülü Operasyon1958’de Pollock, de Kooning, Motherwell ve benzeri sanatçıların eserlerini içeren “Yeni Amerikan Resmi” adlı gezici sergi, Paris’teydi. Tate Galerisi de bu sergiye ev sahipliği yapacak bir sonraki müze olmak istiyordu, ama bunun maliyetini karşılayamıyordu. Aynı günün ilerleyen saatlerinde bir Amerikan milyoneri ve sanatsever olan Julius Fleischmann gereken nakitle içeri girdi ve sergi Londra’ya getirildi.
Fleischmann’ın getirdiği para, aslında kendisinin değil, CIA’indi. Başkanlığını Fleischmann’ın yaptığı Farfield Fonu adlı bir kuruluş aracılığıyla gelmişti, bu kuruluş hayırsever bir milyonerin kolu olmaktan ziyade, CIA’in fonları için gizli bir kanaldı.
Yani, Tate’in, halkın veya sanatçıların haberi olmadan, sergi Londra’ya masrafı Amerikalı vergi mükellefleri tarafından karşılanarak, Soğuk Savaş’ın ince propaganda amaçlarına hizmet etmek üzere taşınmıştı. Eski CIA yetkilisi Tom Braden, Farfield Fonu gibi kanalların nasıl kurulduğunu şöyle anlatıyor: “New York’ta zengin ve tanınan bir kişiye gider ve ‘biz bir fon kurmak istiyoruz” derdik. Ona ne yapmaya çalıştığımızı anlatır ve gizlilik sözü isterdik, o da ‘Tabii ki yaparım’ der ve bir antetli kağıt yayımlardık, üzerinde bu kişinin ismi olurdu ve işte fon o anda  hazır olurdu. Oldukça basit bir araçtı”.
Julius Fleischmann bu rol için çok uygundu. MoMA’nın Uluslararası Programı’nın yönetim kurulunda bir koltuğa sahip olduğu için – CIA’e yakın olan diğer güçlü kişiler gibi.

♤HML♤
,, T H E- C U R E " ,,
,,
,,tedavi edilmeyi, b e k l e  y e n ,,
"  B O Ş- KAFA- B  O Ş- VUCUTLULARI ",
a r  ı y  o r ,,
/(onlar gibi -o l u p- rol- yaparken )..
,,
onlara s e s l  e n e b i l m e k,,
"  s e  s l e - t  e  d a  v  i,- " , 
edebilmek-için ..benim başörtülü bacılarıma twerk yaptırdılar
Deli TV


-0:02

13b Görüntülemegasp ifade simgesi NikGif PornObrázkovo aracılığıyla
9 saat
grin ifade simgesi NikHaha grin ifade simgesi grin ifade simgesi NikReally Strong Black Magic !! grin ifade simgesi NIkMurat Oktay DanisSakıncalı Medrese'nin videosunu paylaştı.
52 dk.


-3:13

Sakıncalı Medrese yeni bir video ekledi: Örgütlü Din.
Stanislav Grof, 50 yıldan uzun süredir bilincin olağandışı hallerini araştıran bir psikiyatristtir. Günümüzde, San Francisco, Kaliforniya Enstitüsü, Integral çalışmalar bölümünde, psikoloji alanında profesörlük yapmaktadır. Bu videoda örgütlü dinlerin zaaflarından ve ruhsal deneyimle kurdukları sorunlu ilişkiden bahsediyor.
Murat Oktay DanisISLAMiC-ART-and- TURQUOise-TURKs ..albümüne 404 yeni fotoğraf ekledi.
58 dk.,,DEMEK k i, profil-Resmim-
,, PORCHE- TARZINDA ..


Senin için en doğru araba hangisi?
TR.MEOWSHARE.COMTR.MEOWSHARE.COM,,
içlerine dolmuş - " S E N- diyenleri ",
/(s e n- denilince herkes - k e n d i, içine
k   a  ç a  r .. ) ..
BOŞALTIYORLAR ..
,,
,,S  E   N-  d  i y e- diye,,
" S E N L i K L i LEŞTiRiLMiŞ ", ,h  e  r- biri ..
,,t    ü  m- hayatları- b o y u n c a ..
,,
V   E- bir- TÜRLÜ,  d  e,
"  B E N L i K "  - edinememişler ..


Pierre Boulez conducts Stravinsky's The Rite of Spring (Part 1,a)

  • 5 yıl önce
  • 52.374 görüntüleme
Playlist: http://www.youtube.com/view_play_list?p=8B572976288776C9 Pierre Boulez conducts Stravinsky's The Rite of Spring ...

Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=kIbgI7L4oFg

In honor of Pierre Boulez‘ 90th birthday, (26.3.2015) EuroArts will publish an…


Deli CevoDeli TV'in videosunu paylaştı.
1 saat
İyi insanlar iyiki varlar
4.070 Görüntüleme
Deli TV
11 saat
İyi insanlar iyiki varlar smile ifade simgesiContemporary Art Institute Art-ActNerd 360 Graus'unvideosunu paylaştı.
1 saat
,, 
,,  G Ü N C E L- ÇAĞDAŞ ", anlatılıyor ..

-0:03

527.145 Görüntüleme
Nerd 360 Graus
Top 6 cadeiras inteligentes.
TOP 6 sandalye zeki.Gif PornCrew55design aracılığıyla
3 saat
Xxx
,,
P  i T Z A- YEMENiN-  Ö  Z  - E T i ..
..


Autunna
,,
"  U Ç U K  - o  l u  p  "  ,  d   a,,
/( B E N i M- g  i  b i-  U Ç Ç U K - )..
,,
- UÇABiLENLER i n ",,
,,
d  a  i m a  - " Y E R D E K i -AĞIRLARCA ",
y  a  k  a  l  a n a  b i l i r- o l a c  a k la  r   ı,,
,,h   e   p,,
,,
sanılmasın ..
..
,, " y e r d e-   "  içiçe kişilikler  "  - taşıyanlar d a,,
yeterince a  ğ ı r- o l m a z  l a  r ..k   e n ..
,,____________________________________________________________________________________________
,, " H E R - h a l d e " ,,
B U- D A- BENiM- MÜZiĞiMiN,, 
/( SESSEL- Y A P I- -- SANATIMIN.. )
,, " M i M A R i- olarak- " - TEMELLENDiĞi,,
,,
" A M E N T Ü ' S Ü " ..
o l m a k t a..
__________________________________
,,böylece - MiMAR- OLMA- mecburiyetim,
d e- olmaz .. .. M ü h e n d i s- olarak, istediğim,,
gibi uçarım- b u - M i M A R i- M E K A N,,
içerisinde ..
/( v e - k i m s e d e, b a n a,, s e n- MiMARiSi- olmayan,,
bir M E K A N D A- UÇUYORSUN- d i y e - m e z..
,,b a n a- M i M A R- olma mecburiyeti, - k o ş a m a z ..
T A M- t e r s i n e,,
b e n- PiERRE-BOULEZ-MAKANINDA,,
i s t e d i ğ i m- gibi, KOŞTURUR-DURURUM .. ) ..
/( N E- BAŞLANGICI -NE-DE-Bitimi, n e d e,
zamanı- v a r - B U- Mimari n i n .. )

,, " P i E R R E- BOULEZ " -in,
M Ü Z i Ğ i- g e t i r d i ğ i,
,,N O K T A ,,
,,
,,B U- V E -,,
B Ö Y L E ' D i R ..
,,
n o t :
,, S E S i N- v e - SES-RENKLERiNiN,,
" k a y n a k larına ,, ,,
Y O L C U L U K ..
_______________________________________
,,
,,
,,
,,
..
,, N O T .:
,, BU ESER- kanımca, b e n i m- SES-MiMARiSi,
anlayışımının, d a, TABANINI- KURGULAR ,,
,, " M Ü Z i K- MiMARiSi, " ,,
F O R M A T L A R I N D A ..
,,
böylelikle b e n,,
B U_ M Ü Z i K- MiMARiSi, E V İ N D E,,
,," c i r i t- atan - b i r -YARATIK- olabilme " ,,
,,
ö z g ü r l ü ğ ü n ü-
e d i n m i ş- sayabilirim-
k e n d i m i ..
,,
" s a ç m a l a m a-dahil " - h e r- F o r m a t t a , d a
,,
M Ü Z i Ğ E- - M İ M A R- olmama ,,
da hiç-mi- hiç- gerek- olmadan,
d a ..
/( yaşasın- FRANSA .. ) ..
/( v e -fransız-takılan- US-A ' l ı,,
yani, " - b e n - , - ö z g ü r l ü ğ ü " .. )
..
..
,,n o t : https://www.youtube.com/watch?v=PHG3FCAM1-YB Ö Y L E ' D i R ..
,,
n o t :
,, S E S i N- v e - SES-RENKLERiNiN,,
" k a y n a k larına ,, ,,
Y O L C U L U K ..
,,
,,
,,
,,
..
,, N O T .:
,, BU ESER- kanımca, b e n i m- SES-MiMARiSi,
anlayışımının, d a, TABANINI- KURGULAR ,,
,, " M Ü Z i K- MiMARiSi, " ,,
F O R M A T L A R I N D A ..
,,
böylelikle b e n,,
B U_ M Ü Z i K- MiMARiSi, E V İ N D E,,
,," c i r i t- atan - b i r -YARATIK- olabilme " ,,
,,
ö z g ü r l ü ğ ü n ü-
e d i n m i ş- sayabilirim-
k e n d i m i ..
,,
" s a ç m a l a m a-dahil " - h e r- F o r m a t t a , d a
,,
M Ü Z i Ğ E- - M İ M A R- olmama ,,
da hiç-mi- hiç- gerek- olmadan,
d a ..
/( yaşasın- FRANSA .. ) ..
/( v e -fransız-takılan- US-A ' l ı,,
yani, " - b e n - , - ö z g ü r l ü ğ ü " .. )
..
..
,,n o t : https://www.youtube.com/watch?v=PHG3FCAM1-Y

sur incises- Ensemble Intercontemporain, maestro Pierre Boulez
YOUTUBE.COM


_______________________________________________________________________________________

Pierre Boulez, sur Incises-Ensemble intercontemporain-Bruno Mantovani

  • 1 yıl önce
  • 8.496 görüntüleme
Pierre Boulez sur Incises (extrait) pour trois pianos, trois harpes et trois percussions-claviers Hidéki Nagano, Sébastien Vichard, ...,, "   P i E R R E- BOULEZ  "  -in,
M  Ü Z i Ğ i-  g  e   t  i r  d  i ğ  i,
,,N   O  K  T  A  ,,
,,
,,B   U- V  E -,,
B  Ö Y L E   ' D i R ..
,,
n  o  t :
,, S E S i N- v   e - SES-RENKLERiNiN,,
 "   k a y n a k larına ,,   ,,
Y O L C U L U K ..
Pierre Boulez Sur Incises ( 1996-1998 )

  • 1 yıl önce
  • 8.698 görüntüleme
Pour trois pianos,trois harpes,trois percussion Moment I Moment II Solistes de l'ensemble intercontemporain Dir : Pierre Boulez ..." A V -A T A R " ,,
,,
,,belki d e- en- d e v r i m c i, ,, " sen-ar- y o " ..
l a r d a n, b i r i ,,
,,
,, V E- ALEMLERDE- -bir- GÖRSEL- Ş Ö L E N ..
Yorum Gönder