17 Şubat 2016 Çarşamba

17 FEB 2016 .,, T Ü M- B U -
,,
" K A D I N- YÜZLERiNi ",,
,, E R K E K- SANATÇILARIN, Ç - i z - i p , d e,
" B O Y A M I Ş- OLMALARI ,, " ,,
,,
E N T E R E S A N,
d eğil, m i..
,,
,,
K a d ı n- Y ü z l e r i n i, " birer-PARAVAN " ,,
,,/(
- olarak- PLANLAYAN, e r k e k l e r i n,
" O- PARAVANLARIN " - a r d ı n a- geçip, d e ,
B - i Z - L e r e,, /(RUHLARIYLA),,
-oralardan- bakmadıklarını,
K i M- s ö y l e ye -bilir ..
,,
,,
,,D O Ğ A D I R- KADIN ..
P E K i- - doğanın-içine -ARDINA-,
saklanıp- d a, bizlere,, B A K A N, b u, gözler,,
bizlerin d e, onlar- gibi- doğanın-içine- geçip,
g i r i p- d e,,
oradan- doğaya- bakmamızı,
t a v s i y e- etmiş- olmuyorlar,
m ı- b i z l e r e..
/( Bizleri d e, iLLi- mün-â T i-leştire-bilmek) ..
,,
d e m e m- O- k i,
" F i G Ü R A T i F- RESiM ", tarihi,
bir- U L L i M Ü N - A T i ,,
TAREiKATI- yapılanması,
v e tüm- Kadın- Figürleri, d e, a s l ı n d a,
" PARAVAN- Çizimleri ",
olarak- görünmüyorlar- m ı, şimdi, size,
b u- hepsini- birleştiren,
,, " T e k- eylem-olarak- bize-gösteren ),,
B U,
V i d e o dan, so n r a..
,,
i L i M- M Ü- N- Â T i,, nin- tekniği,
i n s an - doğalarını, " T e k- başlarına-yalnızken ",
yakalayabilmek- olmalı ..
,,bir RESME- yalnızken- bakınca,
ilim-müne- -LiMUNE- ,, olurunuz ..
,,
ya hepsi birden size, baksınlar ,,
ya d a, ,, TEK-bir- F i G Ü R- içinde- BEKLEYEBiLEN,
bir- RESSAM- RUHU- s i z i n- Çıplak-beyninize,
bakamasın ..
,,
,,
b u- nedenle k i,
" F i G Ü R A T i F- SANAT-Şeytanidir ",
v e - yerini, S O Y U T- sanata,
bırakmıştır ..
/( soyut sanat- aradaki- paravanı- kaldırır ,,
hiç- d e ğ i l s e- evren- d e- çıplaklaşır,
eğer- sizin " Ç I P L A K ", Beyin-vucudunuz,,
,,s a n a t a, bakacak , i s e..
,,
N O T :
_____________________________________________
,iLLi- MÜ-N-âTi, /(iLiM-ÜN- ATi )..
,,doğanın-içine sızıp- oraya yerleşip- Doğanın-içinden,
dışarıya bakabilen, v e- böylece d e,
,,D O Ğ A Y A- -görünür d e, olabilen,,
" M A D D E- TABiATININ ", ta kendisi,
t a r i -k a t ı,
d e Ğ i L_ m i d i r- k i,,
" MADDE- TANRI-MAKiNASI ", önünde, d e,
eĞiL-i p, secde- e d e l i m
..
.. https://www.facebook.com/robertojavier.saez/videos/1794152212367/?pnref=story
Erkan Yazargan bunu beğendi.
Yorumlar
Erkan Yazargan Diğer bölümdeki sorumu bütünleştirerek soruyorum o halde:
Doğanın yapıp ettikleri - farkedip etmediklerimiz - keşfine çabaladıklarımız veya başkalarına göstermeye çalıştıklarımızda dahil

Bütün ama bütün olup bitenin içinde insanın sanatı da o sürecin / süreçlerin bir devamı mıdır, değil midir? smile ifade simgesi
Murat Oktay Danis ,, birkaç materyalle- döneceğim ..
Erkan Yazargan NASİPSİZLİĞİN DE BÖYLESİ

2. boyuta saplanıp kalan dogmatik, dayatmacı, çatışmacı, kavgacı, savaşçı, hudutları belli ve dolayısıyla üretimlerinin tümü eninde sonunda birbirini tükettiği için kısır

Bakış ve izlenimlerin dünyamızı nereye getirdiği veya sürüklediği AÇIK GERÇEKTİR.

3. oturumda bahsi geçen "tek renkli muhteşem" insanlık tarafından kabul görmediği için çabalar artarak sürmekte ve insanlığın kabul edebileceği bir ŞEYLER aranmaktadır. Öyle bir şey olmalı ki bütünü - külli olanı temsil etsin dolayısıyla soyut olmak zorunda... tarzları kapsasın ve çok ama çok renkli olsun.

Boyutlardan geçmenin bu kadar zor olduğunu hiç kimse tahmin edemezdi.

Dışardan bakınca - aşkın bireyler, çok kolay gibi görünen GERÇEK bütünü kapsamak zorunda olunca yani insanlığın ortağı olması gereğince çok zorlaşıyor.
Murat Oktay Danis BUNLAR- DOĞAL- T A Ş L A R D A N,, ve bir d e- deniz kenarındaki- eski-bir ağaç- gövdesinden, " global-lenerek ", F O R M- a, vardırılanlar ..
BeğenYanıtla11 saat
Erkan Yazargan Mağara soruma cevap alamadım yalnız. Kanımca orada (mağarada) gizli mesajlar var... smile ifade simgesi
Murat Oktay Danis ,, ilkin- Heykel- RESiM, farkı, i l e- yine başlayayım .. HEYKEL- 3-boyutludur v e ,, 3. Boyut- Vahşet- boyutudur .. , HACMi-olan her şe y- biribirine saldırır, n i y e- benim- L i b e r a l- alnımı- kısıtlamaktasın, d i y e ..___________sonrasında , aslında RESiMDE- BOYUTLARIN- i ç- içe- olmalarının, RESiM- sanatını- zirveye taşıyacağını, d a, tekrar- etmeliyim, g ö r ü ş ü m- olarak ..
BeğenYanıtla11 saat
Erkan Yazargan Bunun yanıtı basit: heykeli istediğiniz kadar (DAvut Heykeli bile olsa) çeşitlendirin, yapı malzemeleri çoğaltın, fiyatlandırmalarını daha cazip hale getirin asla ve asla resmin boşluğunu dolduramaz. Resim sanat dalı diğer dallar içinde bireyseli en yüksek ve evrenseli en geniş daldır ve hep öyle kalacaktır.
Murat Oktay Danis RESiM- B A R I Ş- demektir . A K I L D a- Kalıcılığa, yönelir ..
BeğenYanıtla11 saat
Murat Oktay Danis
Yanıt yaz...
Murat Oktay Danis M a ğ a r a- sorusunu- netleştiremedim,, ..n e- i d i,, ..
Erkan Yazargan Diğer paylaşımda (süzgün kız) eklenen yorumlar...
Murat Oktay Danis soruyu bulamıyorum .
Erkan Yazargan Sorusu sunulan 4 foto ile birlikte verilmişti.
Erkan Yazargan SORU: çobanın keşfettiği 150 milyon yılda oluşmuş ve oluşumunu sürdüren, içinde yüzlerce galerisi olan ve her galerisinde apayrı tarzları mevcut

Doğanın bu sunumu

Bilinçli midir, bilinçsiz midir?
Bilinçsizse insan sunumlarının bilinci doğanın bu harikasıyla YARIŞABİLİR Mİ?
Murat Oktay Danis ,sanatta ,, Yeryüzüne çıkarma ,, sorusu ,,
Erkan Yazargan Cevap veriyorum ASLA
ASLA
ASLA
ASLA
ASLA
SONSUZ KERE ASLA...

GİDİP GÖRMELİ HATTA DOKUNMALISINIZ. smile ifade simgesi
Murat Oktay Danis ,,bence, B i L i N Ç S i Z- B i L i N Ç L i L i K- i ç e r i r .. _____YA DA_ - B i L i N C i N- TÜM- HALLERi, zaten, TABiAT- DEĞiŞiM- v e- yapılanmalarının, i ç i n d e- d e, yer- alırla r.._____Y A N i- TABiAT- " T O T A L- BiLiNÇLiLiĞin d e ", kaynağıdır . /( B i L i N C E- d e,, F O R M - U, oluşturan, ö z, diyeceksek ) .. ______ Y i N E- d e, insan- A K L I- "insan-BiLiNCi ",, ,, T A B i A T I N- L i b e r a l- Biçimlemelerinin i ç i n e- sarkıp, -girip- ,, ,, orada- insan-FORMUNU, Ç E K i P- alı- oluşturabilmelidir .. ____ Y A N i, insan- bilinci, i l e- BU- TAŞLARIN- i ç i n d e, insan- F O R M U N U- arayacak, v e, sadece BU- TAŞLARDA- oluşmuş, TAŞIN- çizgilerine yerleşmiş, " y a r ı m- veya ÇEYREK- BiLiNÇTEN ", ,, i n s a n- FORMUNU- BÜTÜNLEŞTiRDiĞiMiZDE, ,, t a ş ı n- içinden, y ü r ü m ü ş, " i n s a n la- ilgili - b i r- Ö Y K Ü ", bir Hikaye, v a r - mıdır, d i y e, " iş Z- SÜRECEĞiZ " ,, .. d i y e- düşünürüm ..
BeğenYanıtla156 dk.
Erkan Yazargan YİNE SU

Su' yun hayatın kaynağı (Güneşten sonra) olduğu gerçeğinden ...

Duran kaya
Rüzgarın yonttuğu kaya
Buzun şekillendirdiği kaya
Yerçekimin çektiği kaya
İçine tarihi alan - hapseden - koruyan - saklayan kaya

NIN ötesinde üzerinden akıp gelen su damlalarının oluşturduğu muhteşem pırıltılardan bahsetmiştim. Pırlanta neden çeker insanı?
Erkan Yazargan Kimine göre pırlatada insanın ulaşmaya çalıştığı yıldızlar vardır... Kimine göre renk, kimine göre ışık, kimine göre ruhun taa kendisi...
Murat Oktay Danis ,, T Ü M- tabiat, v e- hatta bir Fotografta bile oluşan, bir, D O Ğ A L- g örüntü,içinde, b i l e, " B i L i N Ç L i- bir takım- ÇiZGiLER- sezinleyebilir- sanatçının- D E R i N- BAKIŞI " .. .. V E- BU- bir sanatçının- i n s a n- bilincini, BU- TABii-T A B i A T- B i L i N C i n e, , uygulamasını, çağırır, as lı n d a.. __________ S A N A T /,, i s e, insan, Bilinci, BU- TABiAT- Bilincine- uygulandığında ,, o l u ş a c a k- Ö Y K Ü, içinde, gizlidir , V E- " KENDiSiNi- gösterir " ..
Erkan Yazargan Üstüste vurguladığınız - erkek olmamız hasebiyle belki, VAGİNA GERÇEĞİ doğanın üretime zorladığı canlılardan milyarlarcasından sadece bir tür olmamız

Yanıbaşımda büyüyüp giden akasya ağacının tüm dünyaya akasya ağacı tohumlayacak kadar bol çekirdek ür...Daha Fazlasını Gör
Murat Oktay Danis ,, L i s e d e,MODERN- K i m Y A, öğretmenimize bir sorusormuştum.. KATI- KRiSTALLERi, ,, n e d e n- geometrik- davranıyorlar- B i Ç i M - oluştururken, d i y e.. .. buna benzer olarak,, ,, matematik- d e- geometri d e , " MUTLAK- BiLiNCiN- başka - t ü r d e, " Ç i Z G i , v e, Ç i Z i M L e r i n i, içeriyorlar ..____________ D E M E M- O- K i, Pırlanta d a, bir- MEKAN-TüRü, i ç e r en, bir, " K A P I ", bir, MEKAN-G e o m e t r i si,, .. ONUN- açtığı- kapıdan, DüNYADA- Ç i Z g i, olacak- oılan, Ş E Y L E R i N- ÖYKÜleri, b e l k i, d e, ç o k- seçkin- olacaklar.. i n s anı n, " i n c e- v e Z a r i f- V a r l ı k l a n m a s ı ", açısından .. kimbilir b u- da, Sanat- i l e- araştırılabilinir, Pırlantanın, bulundığu yerlerde, oluşmuş, yüzeye, çıkmış- olan, çizgi, l e r d e n . _______ " Ç i Z G i " - bir- B i L i N C i N- ifadesidir, b i r- Y O L_ BULMASIDIR ..
BeğenYanıtla143 dk.
Erkan Yazargan İle birlikte...

Zihninde şimşek çakmak, bulmak, keşfetmek, görmek

Tadına vardıktan sonra tekrar tekrar tatma arzusu
Dolayısıyla diğer canlılardan farklılaştığını hissetmek
Onların da hissetmesini arzulamak
Sürekli üretim arzusu
Doyumsuzluk
Tatminsizik
Hedefe kilitlenmek
Her hedefe vardıktan sonra yeni hedefler....
DOLAYISIYLA ÜRETİM ÜRETİM ÜRETİM

Bu kadar güçlü mü doğa?
Vazgeçenler, görmezden gelenler ve diğer türlü teslim olanlarla farkımız nedir?
Murat Oktay Danis ,, A S I L- OLAN, M U T L A K- TOTAL- B i L i N C i,, ,, onu- fark-edip- bulduğumuzu düşündüğümüz , h e r- ŞEYDEN, s e n t e z l e m e y i, sürdürebilmeliyiz.. A N C A K- bizler-insan- olduğumuz ,i ç i n,, B U- A S I L- TABiAT- B i l i ç l e r i n i, AKLIMIZLA- ,, ,, " AKIL-ÇiZGiLERiMiZLE ", özdeşleştirip- EŞiTLEMELiYiZ .. d i r ._____________ SANAT,, bir yandan- " hakiki- enerji- Akışını ", diğer taraftan, A K L A- tercüme- e d i l e n, T Ü M E L- -bilinci, ,,birlikte izleyebilen, b i r- Y O L- olsa , g e r k t i r..
Erkan Yazargan Tanımlama ve sınırlamaları kabul etmediği için

Çelişki çekirdeği ile bütünleştirdiğimizde

Akademisyen sanatçının sanatını en ince detayına kadar irdeleyebilirken
Sanatçının bunlara (irdelemelere) zaman ayırmaması / ayıramaması size de BİR MUCİZE gibi gelmez mi?
Murat Oktay Danis ,, V A L L A- bana ö y l e- geliyor k i, B i R- KOCAMAN- M E G A - AHiRET- A L E M, K A P I S I, v a r .. ../( Bizim- Bilinç- dediğimiz d e- - BU- KAPININ- B i Z L E R i N- Beynimize, i n e n- uzantıları .. .. B U- AHiRET- KAPISININ- BOYUTLARINA, genişletmeye çalışıyoruz,, .. A K L I M I Z- B U- AHiRET- KAPISININ, " m i n y a t ü r- bir- TEZAHÜRÜ- ya-da- minik- hali " .. .. A K L I M I Z- TÜMÜ- ALGILAYABiLECEK, total- kaliteyi, i ç e r d i ğ i, için, ,, ,, B U- KAPININ- tümünü- görüp- bilebilmeye, Ö Z L E M, duyuyor- olabiliriz, kanımca ..
Murat Oktay Danis ,,AKADEMiSYEN, ,, sanatçı-emekçi, değildir, b e n c e, .. B U-işin- Mimari- düzenlenmesini, Arşivlenilip, T a r i h s e l- benzerliklerin, tekrarların f a l a n, nasıl devindikleri, yönünde, b i r- YOL- /( Patika-taşlardan bir-yol),, d ö ş e r.. .. sanatçı- ise, ,, t ü m- uzay-zaman- M e k a n- EĞRiLMELERiNiN, içine , girip- d e, kendi- vucudunu d a, o n l a r l a - EĞMEYi, k a b u l, eden, i ş ç i, kişi, olur k i, sanatçının PUSULASI- d a, -kutup-yıldızı- d a- ,, ç ı p l a k l a ş a n- hakikat- o l u r, çalışmaları- esnasında ..
BeğenYanıtla129 dk.
Erkan Yazargan "Sanatçılar özel insanlardır, özel canlılardır" cümlesi ile bitirmiş oldunuz 5. oturumumuzu da... teşekkür ederiz katkılarınız için...
Saygılarımızla.
Murat Oktay Danis , s e v g i l e r i m l e..
18 kişi bunu beğendi.
Yorumlar
Murat Oktay Danis ,, Ç i Ç E K L e r d e k i, ___________" ,t a b i i - SPATULA- B O Y A- " , d a r b e l e r i,, _____-ki-- tuval-yüzeyine- parelel- olarak- YÜZEYE- tutunuyorlar- , ,,D A , ,, ; ,, F ı R Ç A , R e s m i, UZAYI- gibi, ALEM-UÇURUMLARINA- D E R i N L i Ğ i N-belirsizliklerine- - YAMUK- YUMUK- -yuvarlanmıyorlar ,, ,, ,, ___ U M U T-VERiCi- oluyor- B U- RESiM- b ö y l e l i k l e.. /( h i Ç- değilse- sPATULA- V E- TABii- BOYA-i L E -D Ü N Y A Y A- çıkılabilinmiş, RESiM-YÜZEYiNDE .. , böyle- b u -tarz- bir- " Fırça- R e sm i n i n " - _______________Ü Z E R İ N E - SPATÜL-B O Y A- DARBELEMELERi ..bindirilebilinmiş .. ..___________________________________________________________ H A N i- bizim- bir- Güzel- TÜRKÜMÜZ- v a r d ı r,, " D E N i Z i N- DiBiNDE- DEMiRDEN- E V L E R- H A T Ç E M " .. _____ y a d a;; ,, " BABAMIN- ATI- olsa d a, ATLASA- gelse,B E N- HEM- ANNEMi- h e m BABAMI, ö z l e d i m " ,, .. _______ F I R Ç A- RESMinin- y u v a r l a n ı p- yittiği, A L E M- UÇURUMLARINA- ,, E V- çizmeye çalışmanın, N E- ALEMİ, ,, n e - D E- " D Ü N Y A ' SALLIĞI ", o l u r , -vardır- Y O K SA .. ::::: .......____________________________________________________________________________________________________
Erkan Yazargan Haklısınız. Fakat:
Sanat içinde sanat" da denilen bir dal içinde bir başka dala gönderme yapılmış olabilir mi? Bilinçli veya öylesine gelen izlenim geliştiği düşünülürse......Daha Fazlasını Gör
Murat Oktay Danis ,,sondan başlayalım .. b e n im- e s e r l e- -olan, " diyaloglarım " , genelde,, ,, K l a s i k- BATI- Müziğinde, olmakta .. o r a d a- müthiş- b i r- s a na t- g e l e n e ğ i, hem d e- " s e s i n- Müziğin- en -S O Y U T- sanat-olm...Daha Fazlasını Gör
Erkan Yazargan Çekimi yoğun cevaplandırmalarınız (sanat zihninizde olup biten birikim) dan devam edersek ki böylece 5. oturumumuzun ağırlık merkezi "yeryüzü" "yeryüzüne çıkma" "yeryüzüne çıkarma" gibi şekillenecektir. Aşağıya ekleyeceğim doğanın bizlere veya ilgi duyanlara hazırladığı bir mağara görsel şöleninden bir kaç örnek sunmak isterim.

Burası Tokat'ın Pazar ilçesinde çok yakın bir zamanda bir çoban tarafından keşfedilen bir mağara ve içinde benzeri yüzlerce galeri mevcut. 150 milyon yıllık bir oluşum olduğu ve sürecini sürdürdüğü yazılıp çizilmektedir:
BeğenYanıtla11 saat
Erkan Yazargan GERÇEK VE GÖRÜLEN GERÇEK

Burada fotograflarından bir kaçını gördüğünüz HARİKA yı yakından görmeden, damlaların düşüşünü izlemeden hatta onlara dokunmadan, içinde uzuun zaman geçirmeden, nefesinizi duvarlarına üflemeden, oraya yüzmilyonda bir de olsa katkı vermeden HİSSETMENİZ İMKANSIZDIR.

damlaların duvarlarına işlediği kum taneciklerinin nasıl pırlantaya dönüştüğünü görünce evrenselle bütünleşirsiniz.,,i N A N I L I R- gibi , D E Ğ i L,,
,,
B E Y N i- N- iki- yarım- küresi,
v e- içerdikleri,,
,,b u- kadar- basit- olarak ..
..
..
Hayatını beyni anlamaya adamış Nöro-anatomist Dr. Jill Bolte Taylor'ın; bir sabah uyandığında geçirdiği beyin kanamasını 'içeriden' anlattığı konuşması, mistik,…
COKİİYA.COM
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
2 saat
,,S U- birikintisi- falan d e ğ i l- O,
,,
b u - s e f e r ..
,,
YERDE-AÇILMIŞ- D E L i K ..
,,
,,
" P A R A L E L- EVREN,
E P E Y C U- bir- YÜKSELMiŞ- A R T- ı k ,
,, D Ü N Y A- YÜZEYiNe-
-D O Ğ R U ..
xXx


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
2 saat
,, B U N L A R- D A- K A F A Y I- U C U N D A N,
,,
BAYAA, - B i- Y E M iŞ L E R,,
,,
, s o n u n d a ..
/( ya da- b a ş ı n d a .. ) ..
,,
,,
kafatasları- E P E Y- b i,
i y i c e ,,
açık- v e- ARALIK- KALMIŞ,
k e m i k- epeyce bir- sıyrılıp, d a..
,,/( artık K i M- KIRDIYSA- K A F A- TASLARINI ..)
..,, " i N G i L i Z- Siyaset- OYUNUNUN ",,
T i Y A T R O- DUAYENLERiNDEN,
y e n i d en- yararlanma- s ö z - KONUSU ..
,,
,,
HALKIN- BIÇKIN- REALiTESiNi,,
kaşımayı- e n, i y i,
bilenlerden, birisi, olarak, bilinir,
k e n d i s i ..
,,
bıçkın- Halkın- " B I Ç K I N L A Ş T I R I C I- - BIÇAĞInın " ,
kestiği, y e r- acımayacaktır ..
/( BIÇKIN- hafızanın d a kılıfından- çık-art-ılıp,
kullanılma zamanı- d a, yaklaşmaktadır ,
d e m e k- , k i,
-e m e k .. )
..


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
7 saat
,, T Ü M - A H i R E T- v e,
,,
A L E M L E R - HIRSIZLARINI,,
/( KAÇKINLARINI ),,
,,
A L E M L E R i N- KARA- MADDE- ÜNiFORMASINI,
ü z e rl e r i n e- giyinmiş,
A L E M L E R i N- MAL- SAHiBi-
OLMA- İ D D İ A L A R I N I- SÜRDÜREN,,
,,
PATRONLARIN,,
P O L i S L E R i , V E,,
ELLERiNDEKi- " KARA-LASTiK- J O B- lar- ",
kovalarlar ..,, " A Ğ Z I N D A N- " ,,
" B A L, ,, D A M L I Y O R- " ,,
,, Y i -N E ,,
,,
N i E T - Z- sche, N i n .
Friedrich NietzscheIsmail Ilhan ile birlikte.
"Cesaretiniz var mı? Yürekli misiniz ?
Tanıklar önündeki cesaret değil,
hiç bir tanrının tanıklık etmediği bir münzevi cesareti gerekli.
Soğuk gönüllülere, körlere,
sarhoşlara yürekli demem ben.
Korkuyu bilen ama korkuyu yenendir,
uçurumu gören ama ona gururla bakandır yürekli kişi."

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
7 saat
,, D Ü N Y A- VATANDAŞI- -
-UZAYA- D i S K- F ı r l a t a - bildiğinde,,
,,
" Y E R E L- OLABiLMEYi,,
yakına bakabilmeyi, ,,
ö ğ r en e bilecek .. t i r.

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
7 saat
,, " D i N S İ Z - - L e r i n- HAKKI- NDAN " ,,
,,
i M A N S I Z I N- -/(ATEiSTiN-) - H A K K I - gelir,,
AKILLANMAYA ..
/( A K L A- TEMiZ- , silinmiş- H a f ı z a- gerek )..
/( HAFIZA- tamamlayıcı- HAFIZLAR- d eğ i l ) ..
,,
,,
n o t: SPOR- Simetrikleştiricisi,
benim- bildiğim, e n- i y i-
S i L i C i ..
/( HAFIZA- s i l i c i - S i G i,, ..
kendi - Vucudunuzla-
-kendi- vucudunuzu -silersiniz. ).. ) ..
..,, Ç i Ç E K L e r d e k i, ___________" ,t a b i i - SPATULA- B O Y A- " , d a r b e l e r i,, _____-ki-- tuval-yüzeyine- parelel- olarak- YÜZEYE- tutunuyorlar- , ,,D A , ,, ; ,, F ı R Ç A , R e s m i, UZAYI- gibi, ALEM-UÇURUMLARINA- D E R i N L i Ğ i N-belirsizliklerine- - YAMUK- YUMUK- -yuvarlanmıyorlar ,, ,, ,, ___ U M U T-VERiCi- oluyor- B U- RESiM- b ö y l e l i k l e.. /( h i Ç- değilse- sPATULA- V E- TABii- BOYA-i L E -D Ü N Y A Y A- çıkılabilinmiş, RESiM-YÜZEYiNDE .. , böyle- b u -tarz- bir- " Fırça- R e sm i n i n " - _______________Ü Z E R İ N E - SPATÜL-B O Y A- DARBELEMELERi ..bindirilebilinmiş .. ..___________________________________________________________ H A N i- bizim- bir- Güzel- TÜRKÜMÜZ- v a r d ı r,, " D E N i Z i N- DiBiNDE- DEMiRDEN- E V L E R- H A T Ç E M " .. _____ y a d a;; ,, " BABAMIN- ATI- olsa d a, ATLASA- gelse,B E N- HEM- ANNEMi- h e m BABAMI, ö z l e d i m " ,, .. _______ F I R Ç A- RESMinin- y u v a r l a n ı p- yittiği, A L E M- UÇURUMLARINA- ,, E V- çizmeye çalışmanın, N E- ALEMİ, ,, n e - D E- " D Ü N Y A ' SALLIĞI ", o l u r , -vardır- Y O K SA .. ::::: .......____________________________________________________________________________________________________
Murat Oktay DanisTurkiye.Net'in videosunu paylaştı.
7 saat
,, B U- ANADOLUDA, ,, yaşayan- insanlara,,
ATATüRKüN, - TUTKAL- olarak, hediye-
etmeye çalıştığı, " T Ü R K- OLMAK- " ,,
,,
b u-ULUSTAN, ALINABiLiNiRSE ,,
,, B U- Coğrafya - rahatlayacak,,
D i Y E- düşünenlerin, s al d ı rı s ı, BU..
,,
geriye Arap- Fars- İsrael- Filistin- Rum, Ermeni, Kürt,,
,, falan,
Halkları- kalacak, k i, onların, BU- BÖLGENiN,
asıl- H a l k l a r ı, oldukları-
iddia- ediliniyor ..
/(BOB-Projesi, b u n a- temellenir ..)..
,,
,,
ATATÜRKÜN- i c a d ı,,
ANADOLU-TÜRK- DEVLETi,,
" sanki- b i r- " U . F . O . ", d u r,,
,,Orta*Asyadan- Anadoluya- IŞINLANMIŞ,,
v e , t ü m-
normal- akıllıları,,
ş a ş ı r t ı p, t ü m- basit- mantık-
kullanımlarını- dumura uğratan ..
,,
,,
D i y o r l a r- k i,
PÜSKÜRTÜN- Ş U- TÜRKLERi,
yeniden- O r t a - A s y a y a..
..
H a l b u k i, " TÜRKLEŞME- PROJESi ",,
, b i r- gizli- enternasyonel- evrensel-olabilme,
Projesi, i d i, /(gizli-bir-milli-Sovyetizm ),,
b u- toprakların Ş a n s ı n a,,
ilerici- atılımların- y e n i- bir-MiLLi- EVRENSEL- - kılıfı,,
,,
ş i m d i, SOVYET-a r t oı ğ ı, R U s, i l e,
çatıştırılıyor- " TÜRK-MiLLETi ",
k i,
" s o v i e t- SOViETi- temizlesin,
b u- Toprakların-
S i y a s i- -C o ğ r a f y a s ı n d a n ..
,,
,,
Evrensel-BATI- Kültürünü- edinebilenler, d e,
B A T I Y A- sığınsınlar ,, " y e n i- Türkler " - olarak ..
,,
ancak- Batıya- SURiYE- - sığınmacılarını- kakalıyor,
e s k i- Sovyet- R U S ,,
,,
,, BatıLI-nın ,,onları- bile- uzak-tuttuğu,,
, K E N D i- KLiSE-ALTIN- SUYUNA- bandırılmış,
- " IRKLARINA- yakıştıramadıkları " ,
,, yüksek- Türkleri,
,, b i l e- - d e ğ i l ..
,,
halbuki- BAŞ-BELASI- T.C.Lileri,,
V i z e- muafiyeti-i l e,,
A V R U P A Y A- geçmeye- razı-edecekti,
B U- Toprakları, , geleneksel- örgüsüne,
döndürebilmek, i ç i n,
,,Y E R L i- IRK- iktidarı.
,,
,,
y e r e l- s a d e c e- YEREL-
- V E- otantik- olabilse,
A . B . D ., POLiTiKA- Mimarlarının,
başlarına, AĞRILAR-girmeyecek ..
-3:39
456.102 Görüntüleme
Turkiye.Net yeni bir video ekledi: Türkiye'de CIA.
14 Ocak
Çok Önemli Bir Konuşma:
Türkiye'de CIA nin rolü: Hep konuşulan ve tahmin edilenleri bir kere daha ABD li tarihçi W. Tarpley'den dinleyelim.
Bakın bu vatan nasıl satıldı.
2012 de söylenenlerin hepsi gerçekleşiyor.
Güncelmeydan'a Türkçe altyazılar için teşekkür ederiz.

Murat Oktay DanisRoberto Javier Saez'in videosunu paylaştı.
8 saat
,, T Ü M- B U -
,,
" K A D I N- YÜZLERiNi ",,
,, E R K E K- SANATÇILARIN, Ç - i z - i p , d e,
" B O Y A M I Ş- OLMALARI ,, " ,,
,,
E N T E R E S A N,
d eğil, m i..
,,
,,
K a d ı n- Y ü z l e r i n i, " birer-PARAVAN " ,,
,,/(
- olarak- PLANLAYAN, e r k e k l e r i n,
" O- PARAVANLARIN " - a r d ı n a- geçip, d e ,
B - i Z - L e r e,, /(RUHLARIYLA),,
-oralardan- bakmadıklarını,
K i M- s ö y l e ye -bilir ..
,,
,,
,,D O Ğ A D I R- KADIN ..
P E K i- - doğanın-içine -ARDINA-,
saklanıp- d a, bizlere,, B A K A N, b u, gözler,,
bizlerin d e, onlar- gibi- doğanın-içine- geçip,
g i r i p- d e,,
oradan- doğaya- bakmamızı,
t a v s i y e- etmiş- olmuyorlar,
m ı- b i z l e r e..
/( Bizleri d e, iLLi- mün-â T i-leştire-bilmek) ..
,,
d e m e m- O- k i,
" F i G Ü R A T i F- RESiM ", tarihi,
bir- U L L i M Ü N - A T i ,,
TAREiKATI- yapılanması,
v e tüm- Kadın- Figürleri, d e, a s l ı n d a,
" PARAVAN- Çizimleri ",
olarak- görünmüyorlar- m ı, şimdi, size,
b u- hepsini- birleştiren,
,, " T e k- eylem-olarak- bize-gösteren ),,
B U,
V i d e o dan, so n r a..
,,
i L i M- M Ü- N- Â T i,, nin- tekniği,
i n s an - doğalarını, " T e k- başlarına-yalnızken ",
yakalayabilmek- olmalı ..
,,bir RESME- yalnızken- bakınca,
ilim-müne- -LiMUNE- ,, olurunuz ..
,,
ya hepsi birden size, baksınlar ,,
ya d a, ,, TEK-bir- F i G Ü R- içinde- BEKLEYEBiLEN,
bir- RESSAM- RUHU- s i z i n- Çıplak-beyninize,
bakamasın ..
,,
,,
b u- nedenle k i,
" F i G Ü R A T i F- SANAT-Şeytanidir ",
v e - yerini, S O Y U T- sanata,
bırakmıştır ..
/( soyut sanat- aradaki- paravanı- kaldırır ,,
hiç- d e ğ i l s e- evren- d e- çıplaklaşır,
eğer- sizin " Ç I P L A K ", Beyin-vucudunuz,,
,,s a n a t a, bakacak , i s e..
,,
N O T :
_____________________________________________
,iLLi- MÜ-N-âTi, /(iLiM-ÜN- ATi )..
,,doğanın-içine sızıp- oraya yerleşip- Doğanın-içinden,
dışarıya bakabilen, v e- böylece d e,
,,D O Ğ A Y A- -görünür d e, olabilen,,
" M A D D E- TABiATININ ", ta kendisi,
t a r i -k a t ı,
d e Ğ i L_ m i d i r- k i,,
" MADDE- TANRI-MAKiNASI ", önünde, d e,
eĞiL-i p, secde- e d e l i m ..
-0:14
Roberto Javier SaezBib Lolamora ve 41 diğer kişi ile birlikte.
El rostro de la mujer a traves de 500 años de arte.
Video realizado por Philip Scott Johnson.

Murat Oktay DanisSadık Şıklar'ın gönderisini paylaştı.
8 saat
Sevgili Gulsin Onay Mozart'ın 20 Numaralı Piano Konçertosunu ilk kez, 12 yaşında iken Mithat Fenmen ile birlikte çalmış. Mozart için, “Müzikle aramızdaki en dolaysız elçidir Mozart. O, her notada tüm duygularla en saf müziği yaşatır ve benliğimizi coşkulu bir mutlulukla doldurur” der bir söyleşisinde..
Mozart’ın 20 Numaralı Re Minör Piano Konçertosu (KV 466) için, “Mozart re minörü çok dramatik kullanıyor. Aslına bakarsanız Mozart’ın eserlerinde dramatizme sık rastlanmaz. Requiem’de vardır, bir de bu konçertoda. Çok fazla dramatik ve derinden hüzünlü bir tonalitedir. Eser, çok klasik bir dönemin içinde son derece şiirsel romantik bir şarkı anlatımıyla ortaya çıkıyor. Dramatik iki nota arasındaki seslerde bile, muhteşem bir şarkıya şahit oluyorsunuz” demiştir.
Fazla uzatmadan Gülsin Onay'ın Mozart müziği ile ilgili söylediği şu sözlerle bitireyim : “ Mozart’ın müziği çok billur bir dünyadır, farklı bir öz vardır onun müziklerinde. Kısacık bir cümlede her şeyi ifade edebilen bir yazı tarzına sahiptir. Mozart, insanın bütün günahlarını temizler.”
Jörg Faerber yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşliğinde, 20 Numaralı Re Minör Piano Konçertosu (KV 466) Allegro
Hazırlayan: DuyguDedeoglu Şef: Jörg Faerber Bilkent Senfoni Orkestrası
YOUTUBE.COM


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
8 saat
,," S O Y U M U Z D A- genlerim-izde,, ",,
,,
,, T.REX- D i N- - A Z O R L A R I N I N, d a,
b u l u n m a k t a, olduklarını,
bir an, ö n c e- hatırlamalıyız-dır ..
,,
..
Y O K S A- ALi-EFENDi- MUHALLEBi-cisinde,
PELTE- g i b i,,u y u r- kalırız ..
- MAHALLELi-lerimi-i z l e- ..d e.. )..
..
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
8 saat
,S A N A T - D A ,,
,,
,, K E N D i- içinde-
-V E- d e- -
,,- b a k an 'ın- beyninde,,
,,
TÜYLERiNi- KIMILDATABiLEN,,
/( tüylerini oynatarak- NESNEYi- ALGILAMAYI-
- değiştirebilen ,, = ,, " N E S N E- ALGISINI " , ),,
,,
" T Ü Y Ü_ KABARIK- V E -
- TÜYLERi- i Ş A R E T L E R- simgeler-
- içeren,,
,, b i r- " T Ü Y Ü- BOL- HAYVANDIR ",,
a s l ı n d a..
,,
dolayısıyla- sanatçı-d a,
öyle- T Ü Y L Ü-
/( B U- BAYKUŞUNKi- G i B i ) ,,
,, olabilmeli- bu dünyada, v e,,
,, " T Ü Y L E R i Ni- kabartabilecekse " ,,
/( söz-gelimi- BOYA- veya-s e s i n- içinde " ,, ),,
,,
S A N A T- yapmalı ..
,,
,,
..
n o t :
,, s i z- ona-SANATA- ,, bakınca, kendi- beyninizin-içinde d e,
bir " BOL- -T Ü Y L Ü_ HAYVAN ", taşıyor, v e
bulunduruyorsanız,,
, s i z i n -* d e , sanattaki- tüyünü- oynatan- hayvana uyup,,
sanatın-içindeki, ,, ,, -o-an-duruyor-gibi- görünen- ,,
T Ü Y L E R E- binip,,
SANAT- N E S N E S i N i- ALGILAYABiLMENiZi,
değiştirebilmeniz,
o l a s ı- olabilmelidir ..,,
,,
B U- ,,, ; -s a n a t ı n,
,, " Y E N i- b i r- TANIMI ", sayılabilinir,
olabilir . d i r.
Murat Oktay DanisNefis Tarifler'in videosunu paylaştı.
8 saat

Murat Oktay DanisNefis Tarifler'in videosunu paylaştı.
8 saat
,, " C U M H U R- B A Ş K A N I ", olacaĞı, k e s i n,,
/( zaten BU-işler- BU- -yaşlarda kafaya - K O N U - L U R .. ) ..
,,
H A LK- d e ği l- ki- h e n ü z ,,
ezilip- d e- " çürük-çarık " ,, e d i l e b i l i n s i n,,
,,t e p e s i n e- BOMBA- YAĞDIRILSIN,
sonra d a,
" Ç Ü R Ü K_ ÇAR-IĞI- ", b i l e,,
/( ÇARIK- bir H A L K- AYAKKABISIDIR ) ..
ı s k a r t a y a çıkartılıp,,
A R A Z i- TEMiZLENMESiNe,,
T Â B i, t u t u l s u n ..
,,
,, " ezilmişlerin , e z i l e n l e r i n " - -
,, " gülme- ihtiyaçları " ,,
V E- BU- ihtiyacı- karşılamak-için,,
G Ü L M E Y E- gayret-göstermeleri,,
h e r- zaman-içimi acıtmıştır ..
,,
,,b e n i- s i n i r l e n d i r m i ş,,
V E- D i k t a t ö r- olma mecburiyetini,
bana D i K T E- etmiştir ..
,, H a l b u k i,
G Ü L M E K- N E- G Ü Z E L-
-bir- i Ş T i R ..
/( HiTLER DE, Berlin-düşmeden- biraz önce-bile,,
gülebilmeye uğraşan- ALMANLARA- bakıp,,
B U- KAVGAMI- ALMANLARLA- d eğ i l , d e,
i N G i L i Z L E R L E- vermeliydim,
dememiş- midir ..
,, Hitlerin- Diktatörlüğü,,
A l m a n- ların,, sulu- gözlülüğü,, v e,
,,sevinme- ihtiyaçları - nezdinde,
artmamış, mıdır ..
-Ş a h i k a l a r ı n a ,, çıkıp- da ..)
,,
,,
,, /( ezildiğinizi- bilmiyor-musunuz,
e z e n i- arayıp- bulmak- y a, d a, bir daha,
e z i l m e m e k- için ne yapmanız gerektiğini,
d ü ş ü n e c e ğ i n i z e- ciddiyetinizle ,,
aldırmayıp- g ü l m e y e- çalışıyorsunuz ..)
,,
/( ezilirsem- kesinlikle,
ben d e- aşırı ciddileşirim .. )
,,
ezilmeden- gülebilme- yetenekleri, olanlara,
d a, ç o k- ö z e n i r i m,,
B U- D ü n y a d a,,
g ü z e l- olanların- gülümsetebildiklerine,
s e v g i, ile- bakarım ..
,, /( e ğ e r- ezilmemeyi, başarabilmekte,
-iseler ) ..
,,
,,
n o t :
_____________________________________
..SPORDA- buldum sonunda çareyi,,
,,
,, SPOR- ikinci-bir Vucut-giyindirir- k i ş i y e,,
V E- h e p- b u- " i K i N C i - VUCUDU ",
kullanırsınız, h e r-türlü- D Ü N Y A- işlerinizde,
çalışırken ..
,,
V E- D E, hiç, kimse, v e - hiçbir-ş e y,
bu ikinci- Vucudu-aşıp- da, s i z i n ,,
" B i R i N C i- VUCUDUNUZA ",,
,,d o k u n a b i l m e- ayrıcalığı- i l e- olmaz ..
,,
,,
insanın - " Birinci- Vucudu " , i l e-
-birlikte yaşayanlar,,
alıngan olurlar- h e r- türlü ..
,, ..
B U_ DÜNYADA, kendilerini- d e ş t i r t e n l e r ,,
d e ş e c e k l e r d i r d e, diğer-insanlarda,
" A L E M S E L- i n s an ı " ..
bile- bile- B U_ DÜNYANIN- gündemini, d e,
belirleyebilenler, olarak- tüm diğer-insanların, d a,
hem- dünyasal- h e m- d e-
" A H i R - ALEMSEL- BEDENLERiNE ",,
m ü d a h e l e- e d e b i l e r e k ..
,,
,,
demem-odur k i,, : ;
h e r- insanın, i k i- bedeni, olabilir .. d i r..
,,ALLAHIN VERDiĞi, " AHiR-ALEMSEL- BEDEN "
" birincil- bedeninizdir " ..
,,ikincisi- b u Dünyada " s p o r-simetrisi "-i l e
,,-spor- yaparak- günde- bir-saat-)..
giyineceğiniz- " i k i n c i l - bedeniniz " ..
,,
,,
s p o r u n- size- giyindireceği, V U C U T -
- D ü n y a s a l d ı r,,
çalışkandır ,,
yorulmazdır, vericidir, , karşılıksız- verebilir- güneş, gibi ..
,,düşünceyi-sezgiyi- zekayı- sevinmeyi- hareketi- ,,sever..
/(meyve sebze de- ikinci vucudunuzu
verirler- size- özellikle- -vitaminleri-ile )..
,,
..
ahir- Alem- bedeniniz, i s e, A l e m s e l d i r,,
,alıngandır, çabucak- yorulur, Dünya -işinde- kullanılamaz,,
lüksü- v e- rahatı- PARAYI- -
- AKILLI-U S ' L U- ,,
- olabilmeyi- - sever ..
..
..
dokunmazsanız, barış- ve- sulh- varsa,
-t ü m- ALEMSEL- BEDENLER,,
,,i n s an l a r ,,
kendi- BEDENLERi-içinde, R a h a t- yaşar ve,
ra- hat- -giderler, B U- DÜNYADAN ..
..
,,
" B U- ALEMSEL- BEDENLER " i-
- rahatsız e d ip, d e,,
,,onları- AKILLARI- i l e- bile yıkıcı -olabilmeye,
r a z ı- e d e n l e r i n-
-ASIL- maksatları - i s e,,
,i n s a n ı n , -insanların- i ç l e r i n d e k i,,
" A L E M L E R i, ", " ALEMLERiN- ÜLKELERiNi "
D Ü N Y A- YÜZEYiNE- v e- içine,
D Ö K Ü P- saçıp- -d a- -
-y a y a b i l m e k t i r..
,,
B U- D Ü N Y A D A- d a,
A L E M L E R i- görebilme, v e,
- ALEMLERi-yaşayabilme,,
i s t e k l e r i, olanlar ,,
,,S A V A Ş L A R A- tuttuşurlar- sonuçta ..
/( k i- spor- aslında- yavaşlatılmış,,
kontrol-edilebilinen- bir- s a v a ş k e n ) ..
/( ATOM- BOMBASI- Alemselken,,
,,Nükleer-Enerji- santrali- Dünyasaldır )..
,,
B U- A L E M L E R i,- DÜNYADA- VAR- EDEBiLME
A Ş I K L A R I ,,
insanın- " B i R i N C i- bedenine- inebilen ",
e t k i l i- işler- ü r e t i r l e r..
/( Kimisine ise- kemiğine- kılıç- batırsan-,,
yerinden- Dünyadan-kımıldamaz,,
,, - KUNG-F U- savaşçılarının- d i r e n c i .. ) ..
,,
,,
hani-sabreder sabreder, sonunda duramaz,,
herşeye- haddini- bildirirsiniz, y a,
" ALLAHIN- BELÂSI- A L E M L E R i N i ",,
onlara- v e r e b i l i p .. d e..
,,
,,
n o t :
,, b e n- RESiM- i l e- ALEMLERiNi,
onlara verebilmeye - soyunmuş- birisiyim ..
/( Müzik- s e s i- kullanır- ve ses, Dünyasaldır,,
v e- ALEMSELi- Dünyasal- kılıf-içinde, sunar ..
,,halbuki- ALEMSELi- IŞIK- v e- RENK,ile,
RESiMLE- Sunmalısınız, b u- Alem-Malı-
düşkünleri, AŞK-ERBABINA.. )
,,
B i L i N Ç L i- olabilseler,,
- ODALARININ, bir Duvarına, ALEM- AYNASI-RESiM,
yerleştirirler, k i, " ALEMLERiN- onları- edineceğine " ,,
- i n a n dı r a b i l si n le r ,
,, b i l i n ç- ALTLARINDAKi- " UYUYAN- - ŞEYTANI " ..
,,
" UYUYAN- Ş E Y T A N " - d a,
işin enteresan y a n ı,,
" D ü N Y A- HAYALiNiN- ,,
T A- KENDiSi " - i k e n ..
,,
yani- " Y E N i- -D Ü N Y A " -,, ,, Alemlere, kabulünü,
arz-ı-sula- e d i- y o r..
Ş e y t a n- söylemi, i l e ..
-0:03
33.720 Görüntüleme
Nefis Tarifler
Yapılan Tüm Şaklabanlıklara Rağmen Ciddiyetini Hiçbir Şekilde Bozmayan Ufaklık smile ifade simgesi
Surata Bak Yaaa smile ifade simgesi smile ifade simgesi
Nefis TariflerYorum Gönder