11 Şubat 2016 Perşembe

,,, 11 - FEB- 2016 .. ..


Gabriele Heikamp
Acryl auf Papier
20 / 20'
11.2.016
Erkan Yazargan bunu beğendi.
Yorumlar
Murat Oktay Danis RESiMDE- B O Y A Y I- kalın sürmek v e- sonra biribiri üzerinden çekmek- tabii- k i, ç o k, önemli ..V E- ilkin- kullanacağınız tüm boyayı- TUVALE- bindirieceksiniz, k i,,________ sonra - ikide, bir palete- gidip- gelmeyesiniz, /( git-gel-yeri-mi- resim)..hele ki, renk- elde-etmeye- d e- uğraşmadan .._____ B U N L A R A- /( yukardaki- Resme),, " PALETiN- RESiM- olduğu " ,, durumlar d a, diyebiliriz.. ______________________ A N C A K- RESiMDE, T E M E L- TUTUM, " 4- Taraflı- i M G E Y E " , ,, " RESiM- E Y L E M i N D E- insanı - 4 - kere- aynı yerde- EŞZAMANLI- t a n ı m l a y a b i l m e y e " ,, i h t i y a ç- VARDIR .. ..- AKIL- işlemcisi- kafamızdaki- düşüncemizdeki- figürü,, 4- e BÖLECEK, 4- İ M G E- V A R- edebilecektir ,,i n s a n ı n- Tanımını 4-e-bölerken- OTAMATiKLEŞTiREBiLMEYE- ,,-v a r a b i l m e k .. ___________________________________________________ .. ___________________ N E D E N- 4- taraftan d a, RESiM- olacak- B U- BÖLÜNMÜŞ- F i G Ü R ,, : ,,/( -i n s a n- 1/4 -insanla-tanımlanacak-, 4 kere ) .. .. /( A K L I- Hafife almayalım .. IŞIK- HIZINDA- bir- işlemcidir- kendisi ..T U A L i N- 4-kenarını- cetvel- d i y e- KULLANIP, i M G E Y i, 4- taraftan d a, TANIMLI- 4- BOYUTA- PAYLAŞTIRIVERiR .. ) .., Y e t e r- ki- siz Boya - i l e- yeterince hızlı- olabilecek-* O L U N ..https://www.facebook.com/moddanis/media_set...
Murat Oktay Danis" 4-Sided-painting ".. albümüne 4 yeni fotoğraf ekledi.
,, MODERN--PAiNTiNG- ,
has to b e- " 4- S i d e d " .. :
______________________________
,,
it is important-that,,
although-artist-MAKES- t h i s,
4-S i d e s,,
S i M U L T A N E OUSLY,,
" i m p r o v i s e d- at- O N C E ",,
,,
,, s t i l-
" ONLY- M i n d " ,,
/( MODERN- M i N D ) ,,
as an operator-to devide-SUBJECT-with-4
" and- indipendent-WiSDOM ",,
c a n
,, D i V i D e- " A-TOPiC- ",
T R U E L Y ,, o n- the- canvas,,
,,
A-Writer- or-a Symphony-writer also
can devide-A TOPiC-into 4-chapters, b u t,,
h e r e- o n- painting,,
i t occures- very- very- fast, and, only,
W i S D O M- can- divide- subject-into-4-
,,with fast- paintinf- WORK ..
,,
t h e- most- UNiQUE- division,
will b e , M A D E- W i T H, W i s d o m, itself,
and, the P A i N T,, and- colors,,
i n- the speed-of- the-light ..
/( then- WRiTERS- will b e g i n- to,,
w r i t e- this- TRUE- D i v i d e d,,
S U B J E C T .. ),,
o r,
music- composers, can write their- symphonies,
on, t h e s e , TRUE- 4- sides,,
,, a n d, I can, d e p e n d-on-them,
TRUELY_ with my Mind,
and read-them-or-listen,
to - t h e m ..
___________________________________
N O T E :
..
because, you are to, MAKE, that,
painting-in - s e c o n d s,,
and- M i n d- only-can- s e e,
tehere a r e- 4-sides, and, i T- HAS-TO, MAKE,
a division ..
,, __________________________________
L e t- m e tell-you an other- thing,,
,, b e c a u s e, it is an improvisation,,
,,and , s i m u l t a n e ously- happened,
and, MADE ,,
,i t can not b e,
" r e p r o d u c t e d .. )
,,
they can MAKE- any- PAiNTiNGs,-reproduction ..
and you , can not b e sure, i f, it, is a real,
painting , t o- buy- i t..
/( i f you ask- m e, I will say, ; any-painting,
that can b e , " r e produced ", they are not REAL-Painting ..) ..
,,
so people- and- fellow-artists, o n l y- MAKE-
fast- Painting- improvisations, to b e- UNiQUE,
i n, all aspects ..
,, and, s e e , if your, Mi N D- and- WiSDOM,
can, ,, d i v i d e- " A - TOPiC-or SUBJECT ),, w h e n, PAiNTiNG- has been
i m p r o v i s e d , by- you ..
,,
,,
do not b e- afraid,,
" PAiNTiNG- is READY- i n-your-head,,
J U S T- BE- FAST- EXPRESSiNG, so, i t,
will b e , " G E N U i N E ", a r t- work,,
and,
,, " REAL- - M O D E R N " ..
Murat Oktay Danis https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1209386832424816&id=267436783286497 Y A Z A R- MODERN- RESiMDEKi- i n s an ı n- V E- - i M G E N i N- 4- HALiNi, ANLATABiLECEK, K i ş i d i r .. Vereceksin- YAZARA, b i r- MODERN- RESMi, h e...Daha Fazlasını Gör
Murat Oktay DANIŞ5 yeni fotoğraf ekledi.
" M O D E R N- RESiM- NEDEN,,
" 4- T A R A F L I D I R " .. :
______________________________________________
,,
,,K O N U - V E- F,i G Ü R L E R,,
4-ile- BÖLÜNEBiLiR, m i ..
______________________________________________
,, D Ö R T- TARAFTAN- D A,,
" A K I L I- olabilen- B i R- R E S i M,,
,, a n c a k- " 4-TARAFLI - A K I L- ALFABESi ",
Ç i z g i l e r i- içererek-,
b u n u-başarabilir ..
,,
/( B U- NEDENLE- M O D E R N, Resim,,
/(bir- AKIL- ALFABESi- H A R F L E R- Sistemi-
ü r e t e m e d i ğ i, için,,
,,
s a d e c e - Figürün- sınırlarını- fırça-darbeleri, i l e-
e r i t e b i l i p,, ,,
,, " i z a f i- olarak- - diğer-kenarlarda- oluşacak,
olan- i M A J L A R A ",
,,V A R D I R A M A M IŞ T I r,,
E V R İ M i, v e d e,
D E V - R i M i N i N- RiTMiNİ ..
_________________________________________________
,, M O D E R N i N- N i T E L i Ğ i,,
,,TEK-KENARDA- KUVVETLENDiRiLECEK,,
F i G Ü R - y e r i n e,,
/( Resmin-diğer, 4-kenarında-
hiçbir-imaj-oluşturamayacaktır-RESiMDEKi-
- KLASiK- -F i G Ü R ,, )
,,4 - K E N A R D A- b i r e r-
T A N I M L A N I L A B i L i N i R- i M A J,,
V A R- EDEBiLMESiDiR ..
,,
n e d e m e k t i r- TANIMLANABiLiR- i M A J ..
,, aşağıdaki- RESiM- M O D E R N D i R ..
,,
b ö y l e l i k l e--
T A N I M L A M A- yeteneği- olan,,
B i L i M- v e matematik- NOSYONU- bulunanlar,,
B U- RESiMDE- " 4-iMAJ ", belirleyebilir,
tanımlayabilirler ..
,,
,Ö R N E K :
,,_________________________________________________
B U- 4-TARAFIN- h e r- birine,,
" b i r- i S İ M " - bulun- d e s e m- size,,
,, e ğ e r- iSiM- VEREBiLDi-iseniz,
T A N I M L A D I N I Z- BU- i n s a n- i M A J- -L A R- -I N I,,
O - TARAFTA- ,, ; ,, Resmin-O-kenarında .. ) ..
,,
T a n ı m l a m a k t a n- ö t e,,
h e r- bir tarafın- Ö Y K Ü S Ü N Ü, bile, anlatabilirim, b e n,
size ..
..
/( YAZAR- Tutmak- g e r e k-,
b u- tanımlamaları- OKUYUP- Y A Z S I N- d i y e ),,
/( k i- e v r e n s e l- olan, TANIMLANILABiLiNir,,
a y n ı- O K U N A B i L i N i R .. ), d i r.. ancak ..
,,
n o t :
4-KISIMLI- bir- ROMAN,
ya da- 4- KISIMLI- br- SENFONİ,,
,, e ğ e r- K O N U- VE- F i G ÜR Ü,,
4- e- ,, b ö l e b i l d i l e r s e,,
A K L I N- -
Tanımlanabilir-4- i m a j,,
B i l i m- alt- yapısını-
sanata,
yerleştirebilmiş l e r d i r ..
/(20 01 2016)
Erkan Yazargan Bu değerlendirmeniz ile birlikte "tuvale hapsolma", "tuvalde kalma", "tuvalin dışına çıkamama" sorunu nasıl aşılabilir?
BeğenYanıtla141 dk.
Murat Oktay Danis ,,YUKARDAKi - 4- KIRMIZI- RESMiN- 4- tane- " A D I N I " , i S M i N i,, BULABiLECEK- v e- verebilecek- -- söyleyebilecek- olan- YAZAR, B U- RESMiN, E L E Ş T i R M E N i, olmaya , h a k- kazanacaktır ..
BeğenYanıtla240 dk.
Murat Oktay Danis ,v a l l a, asıl sorun, MODERN- R E S M i N,, ,, 4- Kenarı- üzerinde- çevrilen- 4-AYRI- PARÇA- olması, i l e d i r.. /( SENFONi DE- 4-Kısımlıdır- v e- 4- BÖLÜM, birden, D i n l en i r, yada , bir-er- bire- dinlersiniz, h e r- Bölümü .. _____________ ancak, BU- 4- taraftan-olanları- aynı-kenarda toplayabilme, /( B i l g i s a y a r d a ), yöntemine,, ,, " G L O B A L E- AÇMAK- DENiLiyor- MODERN- RESMi, çağdaşlaştırabilip- t e k- kenar üzerinde- DÜZENLEYEBiLMEK, tüm- 4- Bölümü d e- içererek ..
BeğenYanıtla137 dk.
Erkan Yazargan Bu konuyu işledikten sonra bazı uyanıkların yaptıkları resimleri kendi içinde döndürerek rotüşe gittiklerini de gördük. İyi bir gözlemcinin - zihni resimlerle dolu, gözünden kaçmayacak bu tür çabalara rağmen

Neden kandırmacaya başvurulur da özgüven geliştirip akım takipleriyle örnek alınmaz. Kandırmaca ile sanatın farkını siz nasıl bir bakışta anlarsınız?
Murat Oktay Danis ,,h e m e n- ,, r e s m i, çevirip- imgenin- diğer- 4- taraftan- kaç tanesinde- d e- resim--imge-tanımlı- çalıştığını- kontrol ederim .. E Ğ E R- hakikaten- Kuvvetli- s a n a t- i s e, hem- 4-taraftan, farklı- imge vardır , h e m d e, BU- i M G E L E R- B e l i r g i n, v e- APAYRI- A K I L D A- kalırıdırlar .. _______ D e r e c e- derece, E N- AKILDA k a l a n,, /( herbir-4- tarafı-ile d e), E N, KUVVETLi- SANATSAL- v e- RESiMSEL, olandır ..
BeğenYanıtla230 dk.Düzenlendi
Murat Oktay Danis ,, i M G E-,,, N E D i R .. ,, -i M G E- insan- yüzü- Formülünde- tanımlanabilen- d i r.. .., iki- göz, Burun v e- AĞIZ, sırası- doğru- yerleşti, i s e, " insan- tanımlı- i M G E " , dir .. /( gözler v e ağız derin- burun- tepe- yükseklikli )..
BeğenYanıtla127 dk.
Murat Oktay Danis ,,A Y R I C A- , bir kerede, V E- EŞ, zamanlı- olarak- s a d e c e- A K I L-işlemcisince, , FiGÜR- 4- E- Bölünüp d e, birbirinin, içinden, 4-i m g e- çıkablir .. .. K i, ,,sanatta sahteciliğin- yapılamamasının , d a, TEMiNATI- olur- B U- AKLIN- 4- E- bir- kerede, B Ö L E B i L M E S i ..___________________ y a n i, hakiki- 4-imajlı- bir Modern-RESMi, b i r RESSAMA- VERiN- aynısını- yap- deyin- yapamaz .. /( improvizasyonlar- tekrar-edilemezler ) .. ,, bir ,iki- kenarı- ancak tutturur .. diğerleri, bozulur,, d u r u r .. ..çünkü -AKIL- BU- 4-imgeyi, EŞ- ZAMANLI- birbirinin -içinden- çıkacakları- Ş E K i L D E- MOZART- gibi, incecik- çizmiştir ..
BeğenYanıtla122 dk.
Murat Oktay Danis ..SANAT - DÜNYASININ, BUNALIMININ, v e - bu günlere- sürüklenmesinin, temelinde, ,, " M O D E R N- RESiM " - PROJESiNiN, /( MODERNiTENiN ) ,,T a m a l a n a m a m a s ı n ı, görmekteyim .. H A L B U K i, MODERN- 4- kenarda - " 4-imajlı ", üretilebilinse, b u r a d a n, ÇAĞDAŞ- V E- GLOBAL- R E S M E- Bilgisayar yardımı, i l e- B i L E - yürünebilinirdi,, .. ____________________ sonrada , Post-Modern, R E S i M- ÖLDÜ, d e d i, attı ,, .. r e s m i, kenara ..
BeğenYanıtla118 dk.
Murat Oktay Danis ,,b e n i m- ANLAYIŞIMDA, RESSAMIN- tanımı, " KONUYU- EŞZAMANLI- ,, AKLI- i l e- " 4- E- B Ö L E B i L E N- Kişidir- d e r .. _______________ b u n u- da, i L K i N- YAZI- i l e- çalışmalısınızdır .. Y A Z I D A- üst-üste- 4- YAZIYI- bir sayfa kağıdı /( TUVAL- benzeri),,, ç e v i r e -çevire- AYNI- sayfaya , yazacaksınız .. B U- s a y e d e - AKLINIZ,,KONUYU- 4-YAZIDA- +4--KENARA- paylaştırıp- 4-Yazıya bölebilmeyi, ç a l ı ş a c a k .. ________ G Ü N L Ü K- NE- yaşıyorsanız, yaşayın,,.. o n l a r ı- bir-kerede- 4-YAZI- yazacağınız, YAZI- performanslarınızla , böleceksiniz , h e r- gün .. /( RESSAM- RUTiNi ..) ..______________________ B U- YAZILAR- Kitap- harfleri, i l e- Birbuçuk- saatlik- meditasyonlar- olmalıdır , ortalama .. bir ODAYA- kapanılıp- d a , mabedde- konsantre- olunur- gibi ..A K I L- MABEDiNE ..
BeğenYanıtla111 dk.
Murat Oktay Danis ,, B U- sayede d e,, , MUTLAK- ORiJiNSEL- A K I L- ,, edinilir , v e - RESiM- ESNASINDA ,, B U- MUTLAK- AKIL- - 4- TARAFTANLIĞINI- - /( 4-KAPIDAN- AYNI- anda, girebilmesini ),,kullanarak, B O Y A N I N, i ç i n e- yerleştirir - k e n d i s i n i, - k i,, ,, B U- MUTLAK- AKIL- Ç e v i r i l e- çevirile /( 4-kenardaki her-imge),, e k l e n i l e r e k- RESiMSEL- " M U T L A K- FORM ", i L E , VARLIK- FORMATLI- Meleklerin, b i l e- /(varlıkların), RESiMLERi, ,, V A R- edilebilirdir .., /( olanaklı- olur- Bilgisayar-mutlak- uzayında, program- robotlarla , b i l e) ..
BeğenYanıtla4 dk.
Murat Oktay Danis ,,sanırım, ö z e t l e- hepsi, B U, i d i, kısaca ..
BeğenYanıtla3 dk.
Erkan Yazargan TESEKKURLERİMİZLE...
BeğenYanıtla2 dk.
Murat Oktay Danis ,, s e v g i l e r..

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
28 dk.
,," O N A R M A ", Y O K,,
derdim bunun, i f a d e s i, olarak,
, " Pi " - zamanlarımda ..
i k e n ..,, b i r - RADYO- V E-
,, " S E Si N " ,,- d e- i ç i n e,
,,
g ö r ü n t ü, V E- h a r e k e t l i- RESiM-
,,sokulmadığı,,
k a l m ış t ı,, L i b e r a l- Yılışıklıkta,
O d a, oldu ..
,,
T ü m- BU- KALE ' LER-
t e K - e r- TEKER- ,, geri- alınacak,, t ı r,,
i l e r i- ÂTÎ' ' NiN,,
,, " A S I L- BEKLEYEBiLEN- -
" RESMiN- R E S M Î- Devleti " ,
,,
i D E A L- KAPiTALiZMiN,
D E V R i, v e DEVRiMi, ÜLKESi-
,, geldiğinde ..
z a m a n ı n- d a- D i Y A R LARINA ..
..


Elif GökalpGulsin Onay ve 44 diğer kişi ile birlikte.
14 saat
Radyo-3 Severler, Kaliteli Müziğin kıtaları aşan Kanalı artık Youtube'da sizlerle..TRT Radyo-3 Kuşak ve Programlarımız hakkında detaylı içerik ve bilgi için Youtube Kanalımıza abone olun..Radyonuzu dinlemekle yetinmeyin, aynı zamanda seyredin wink ifade simgesi like ifade simgesi Tek yapmanız gereken alttaki linki tıklayarak kanalımıza abone olmak.. smile ifade simgesi Sizleri ve desteklerinizi bekliyoruz heart ifade simgesi heart ifade simgesi

Müziğin Kıtaları Aşan Radyo Kanalı.. TRT Radyo-3 Resmi Youtube Sayfasıdır.
YOUTUBE.COM


Murat Oktay DanisMutluluğun Resmi'nin videosunu paylaştı.
37 dk.
,, b i r ,, " EŞ- EK-YAVRUSU " ,,, d a,
b e n-isti- y o ru m ..
,,
,,nasıls a, s a d e c e- o t-yiyor ..


-0:03

613.921 Görüntüleme
Mutluluğun Resmi yeni bir video ekledi.
Sevimli Sıpa Murat Oktay DanisCuaderno Azul'un fotoğrafını paylaştı.
41 dk.
s u l u- B O Y A- ÇOK- enteresan,
,,I Ş I K- kadar yüzeyde v e-ipeksi .
Cuaderno Azul
Josef Kote.
"feel the breeze''
arylic on canvas
,, " i N G i L i Z i N- G i Z L i ",
,,
v e , G - i Z - i L-
,,
" P O L i T i K A- ve TOPLUM- P O K E R,i,,
masasına, ,, " B L Ö F- Silahı " , i l e,,
OTURMAKTA , b u- kadar diretmek,,
A K L I N- KARI- m ı d ı r..
/( " BÖL- E N D - -AR-INCIN " -
,, MEMLEKET- -,,AKREP- v e- ÇIYANLARIN ' ı n,,,
kaçış, Y O L U- - " LAĞIM- BORUSU " , b i l e,
,i z d i h a m d a n,,
iyice şişip- d e- BÖYLESiNE,, A L A R M- v e ri p ,, d e,,
,, ,, patlamışken , b i l e ) ..
,,
..
Y U R T- i ç i- VATANDAŞ- muhalefetini,,
h i ç e- saymak, s a n k i,,
% 50- vatandaşla -VATANIN- TAMAMI- üzerine,,
K U M A R - M A S A S I N A ,
o t u r m a k,
z a t e n, en- b a ş t a n, B E R i,
H A T A- idi ..
,,
,,
h a t a n ı n-burasından, dönülebilse, hadi, NE- i s e..
,, REST- DENiLiRSE, ,, i N G i L i Z, ELiNDE- N E- olursa-OLSUN,,,
MASA- ÜZERiNE-
" FLOŞ- ROYAL i " , Bırakandır ..
,,t ü m- TOPLUMLAR- T A R i H i N D e .
..
A D A- OLA-B i l m e y i- - ,,- i N -G i L i Z - G i Z i N e,,
G i Z- iL-in- e, m i,, -mi,
öğretebileceksiniz ..
" i N G i L i Z i N- POLiTiKA- - TiYATROSU-
,, hâla- T ü m,
D Ü N Y A- REEL- POLiTiK- -TOPLUMLARINDA-
,, kurulu-
bulunurken .. ) d e..
..
n o t:, ALLAH v e- T A N R I,,
, t ü m-- " günahlarımızı " ,,, a f f -e y l -e y e .. )..


Tayyip Erdoğan'ın, öğretmen ataması için MEB Şura Salonu'nda düzenlenen törende söylediği sözler şok etkisi yarattı
GAZETE2023.COM|EKLEYEN: GAZETE2023


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
57 dk.
,, B U- KADAR- ALFABE- HARFLERiNE- D A D A N M A,,
A B A N M A - JiM, C A R E Y,,
,,
a r a d a, bir d e- ALFABESiZ- T E M i Z, ,,
" IŞIK- KARANLIK- NESNESi,
P i y a n o ' nun, başında,
görelim, S E N i, d e.
,,
,,
,, n o t :
____________________________
,, " ç -O K L U- T A N R ı " -
TARiKAT- yapılanmamıza, alalım,
s e n i, D E ..
/( Alfabeyi- bu kadar takıntı - yapma,,
E L- OKLARINLA- N i Ş A N,
alıyorken,, alacak, i k e n ..
,, MAKiNA- olarak-
,,A T O M -T O T E M E , D E ,,
TAPINDIĞIMI-
ö n g ö r e m e m i ş ..
,, s an k i ..
/( b e n d e-sonuç 167 )..


Benim manevi IQ'umun sonucu 167! Sende manevi IQ'nu öğren!
TR.WHAT-CHARACTER-ARE-YOU.COMMurat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
1 saat
,, E L i N i N- içinden- BirŞEY- -NESNE- çıkarken,,
,,
e ş z a m a n l ı ,,
,, " E L i N i N- O - A N- -AÇIK-OLAN "
- - i ç i n e - 
-bir K E D i- zıplayıpta, d a - girer- i s e..
/( vucudunun- d a-içine ),,
,,
V u c u d u n- da- z ı p l a r,
,, iki metre, geriye ..
k i,KE D i N i N- RUHU- içine Vucuduna,
kaçmayabilsin ..


Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
1 saatMuhteşem bir mizacın var! Sana mevsimini göstereceğiz! Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
1 saat
,,T A N R I- ZAR- ATMAZ, diyen- EiNSTEiN- b i l e,,
sonradan sözünden- Ç A R K- e t m i ş ..
,,
,olsa olsa- ZARI- kendi- etrefında çevirir k i,
" D O Ğ R U- isimler- B U- yap-boz- KÜBÜNÜN,
yüzeyine- yükselebilip,, d e,
" Y E N i- bir- D i N- Kitabı ",
y a z ı ' labilinsin,,
,,o n u n- mesajlarını, sürekli,
o n- l i n e- - iletebilecek, bir,
,, KAYNAK-i l e t i ş i m- m e r k e z- HATTI ,,
oluşturup-
,,b i z - insanlara ..
,,
,,
n o t,
ancak- B U- TANRI- ZARINDAN,,
h e r-insana birer- tane verebileceksiniz..
,,ö z e l- mesajlar- kişiye göre,
değişir,
" g e n e l " ,
üzerinden, yürünemez,a r t ' ı k ..
,,
n o t ,,
/( h e r- k e s e- d e- bir - ZAR- MELEĞi,
tesis- e d i l e c e k,,
TANRI- TEK-NO-LOJisince ..
MOR-PEN-BE-Pelerinli .

,, Y O K- BÖYLE- b i r- olay ..
,,
TOPLUM- Mimarları-
-sapasağlam-insanları,,
savaşlarda- 
b i ç i m l e n d i r i r lerken ,,,, ,,
..
" parçalanan-insandan " - oluşabilecek,
,, Y E P- - y e n i, bir - insan t ü r ü, mü,,
U M U T- ediliyor,,
,,
" h ü m a n i t e y e " -
,, " yeni- bir- -U F U K- a ç a c a k .." .. )
.. y e n i- bir i n s an- BiÇiMi,
araştırmasının, bir PARÇASI, m ı,,
t ü m- B U- olanlar,
V E -
" MiMAR-AKLI- TOPLUM- DENEYLERi " ..
Etkileyici;duyarlilik,ozveri,yardimsever olmanin karsiliginda mutlulugu hissedebilmek..heart ifade simgesi


“Son anda yetişmek..”
TWİTTER.COM|EKLEYEN: TUHAF AMA SAHİCİ


,, " S Ü R E K L i- sanıp- " ,, d a ,
,,
" Ş E Y -T A N - LAŞTIRDIĞIMIZ " ,,
,, " h e r - - Ş E Y " - aslında,,
,,
b ö y l e- - parçalı,,
v e,,
" P A R Ç A L A R D A N- parçalanmışlıklardan " ,
o l u ş m a k t a..
i K E N ..
,,
n o t- barış- bizimle d e,,
ha b e r i m i z- d e- y o k ..
Satürn'ün halkasına yakından bakın
Murat Oktay DanisDeli Cevo'nun videosunu paylaştı.
1 saat
,, " K R A L- ADAM ",
" A DE M ' i n- - KRAL- OLANI " ,, ..
/( HAVVA- v e y a- HURiLERi-
karşısına alıp- d a,, )
,,
,,, Cehennem- AZABINI- ,
B U- DÜNYADA- yaşayıp-
t ü m d e n- bitirebil-miş- olmanın,
S E M A - Z E N , - i ..,,
o L A - b i L i R - K E N ,, ..
,,
h i ç -kolay değil- işi,,
yatakta yatan- kadını-n ı n,
-e r i m i ş- A L E V- PERiSi- silu-e t l e r i n i,,,
ayaktaki- t i t r ş e n- - erkeğin,
b e y n i n e- - b e s l e y i p, de,,
SOĞUK-FÜZYONLA,,
c e h e n n e m i- b i l e- -
-soğutabilmek, i ş i .
,,
n o t: /( halbuki- " cehennemin -sıcak- -kuşatması-
,, sıcakken- - yenilen- bir ,M E Z E - i k e n,,
-lezzetken
,, k e n d i- sıcak ..d o ğ a ' - s ı y l a....
) ..


-0:02

18.691 Görüntüleme
Deli Cevo yeni bir video ekledi.
3 saat
Selam olsun iman dolu "göğüslere"
_________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________


Murat Oktay Danis
1 saat
D i N L E R i N; ,,
" B Ü Y Ü K- MABED- D E V- TAVAN- K U B B E L E R i N i " ,
giyinerek .. h e p,
T A R i H L E R D E ..
i N Ş A- E D i L D i,, D i N- BiNALARI ..
,,
,,
Ş i m d i l e r d e,,
,,G Ö K- KUBBEYE- YÖNLENDiRiLMEKTENSE ,,
,, O N U- T A N R I Y I- -
" Y E R- KUBBEYE "
- yönlendiriyorlar ..
,, B E S - B E L L i ..
,,
,,
Fotoda ,, ileride gözüken- Kat-edralin-
" ALTIN- SÜNGÜSÜ " - G Ö K- Y ü z ü ne,
y ö n e l i R k e n,,
,, " B U_ Y E N i- T A N R I- P O L i S i- i C A T L A R I- - K A D I N L AR IN,,
" T O P U L U- KADIN- AYAKKABILARI " - d a , basbayağı- Y E R- YÜZÜNÜN- Merkezini,
g ö s -t e r m e y i, seçmişler k e n ..,,
,,
,,
,, " K A D I N- P O L i S L E R i, BiRLiĞi, " ,,
S O S Y A L- PLATFORMU- N E- - - GÜZEL-
Ü N İ - F O R M A- d a- giyinebilmiş,
d e m e y e- hazırlanırken, ,,
,,
KAPiTALiZMDE- VAZiFELENDiRiLECEK,,
, " i d e a l- POLiS- i n- - ASIL- M A J I,
B U- OLMALI- d i y e- d e,, " d ' i y i -e " ,
düşünürken,,
FOTOLARIN- kaynağını- sorgulatı-yorum,
internette v e- N E- göreyim ..
,, B U N L A R I N- H E P S i, G A Y ..
/8 yani- trans- seksüel ) ..
,,
,,
T A N R I- KLisesinin, GAY- Haklarını,
NE- k a d a r- savunduğundan, haberim- yok yalnız,,
, O N L A R I- - KAPiTALiZMiN- ERKEK-POLiSiNE,
alternatif- KLiSENiN- POLiSi, olarak,
i ş e- alıyor olması,
rekabeten- - e n t e r e s a n ..
,,
,,
,,
H A N i-
- K A D I N- ESTETiĞiNDE- olsunlar , d a,,
,, " Y i N E _ D E- Y E N i- d e - " ,,
,, ÖNLERiNDE- D E- ETTEN-SOPALARI- d a, sallansın, Y i N E- d e,,
bakacak-insan- - gözlerinin d e içlerine ..,, ..
,,
d e , ONUNLA- TANRININ- KULLARI, Dövülemesinler,,
E L E- alınamayacak şekilde, " S A B i T- olduklarından ",
T A N R I N I N, " DEVLETLi- H i K M E T i ",i l e..
/( D i N L E R i N- d e- sekülerlikten,
yakalarını sıyırıp- DEVLET- iddiaları d a,
sürdürülecektir, y a, bir şekilde,
K i L -ise- stratejileri,, ) ..
,,
,,
..
S A N AT I N- DEVLETiNDE, B U N L A R ,,
" K A D I n- OLURLARDI " ,,
V E- TEK- silahları d a, Y E R E- ARZIN- MERKEZiNE, ÇEVRiLi,
AYAKKABI- ALTI- S i V R i, Topukları- olurdu ,,
,, H i Ç B i R- insanı, ÇiĞNEYiP d e,
" Ç i V i ' lemesinler- Y E R L E R E " ,
d i y e ..
,,yerlerde sürünen-insanlara, yanlışlıkla,,
üzerlerine basılmamasının ,,
i ş a r e t l e r - g ö s t e r geleri ..
..,u k a l a l ı k- ediyormuş, g i b i, olmayı- i s t e m e m .. öyleyse- ş u- şekilde- söyleyeyim .. ______ ,, benim- kulağım v e gözüm, ,, i k i- E L i N- /( SAĞ- V E- S O L ),, de ö z d e ş- EŞiT- BiRBiRiNDEN- A Y R I,, V A R- OLABiLME n i n- GÜÇLÜLÜĞÜNE ,SAĞLAMLIĞINA, G ü v e n i n e- ,,K U V V E T i N E- - ilerleyip, ayakta d a, DURABiLiR- olamaya , başlıyorlar , g i b i , ,, ,,g ö z ü k ü y o r l a r, benim- gözlerime ..__________________ HER- iKi- EL- d e- B i r e y- olabildiklerinde,, ,, M O Z A R T, g i b i, N E- yapsanız ,, , s i z i n- AVLUNUZUN, i ç i n d e, kalacaktır ..t ü m- M E Y V E- AĞAÇLARINIZ ...,,________________________________________________________________a ğ a çl a r d a n- TEK- elle- MEYVALARI- TOPLAMAKLA, ,,h e r-iki- ELLE d e, E Ş- zamanlı- MEYVE- TOPLAYABiLMENiN, v e r e c e ğ i, güven,apayrı- olacaktır,, __________________.., a y r ı c a, ayrı-olan-iki- şeye, sahip- olabilen, " b i r- KiŞinin " , g ü v e n i, v a r- zaten- MOZ a r t ı n, -z a r i f- KUVVETiNDE, d e.. _______________________________ N O T : E V- parçaları- s e a n s l a r ı ,, ,,GENEL- SALONLARIN TINISINDAN,,, a y r ı, bir, KATEGORi, o l u ş t u r m a y a, , başladılar ..


-0:02

1.875 Görüntüleme
Gulsin Onay
Ruhumuzu arındıralım..
Mozart ile..
Iyilikleri çağıralım..

https://www.facebook.com/gulsin.onay/videos/vb.658313840/10153925591198841/?type=2&theater
Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.


Neredeyse kusursuzsun! Seni özel kılan şeyin ne olduğunu sana göstereceğiz! Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
Hangi hayalindeki meslek için doğduğunu sana göstereceğiz! Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT


Yorum Gönder