1 Ocak 2016 Cuma

'=!& - 1 . .. 2016 - 1 .

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
23 saat
,, " T i T R E Ş i M i M i Z- i n- AYNALARI ,, "
/( " T i T E Ş i M L E R D E N- OLUŞMUŞ- REALiTELER .. " ) .. ,,
,,
, A L I P,,
TAŞIR- B i Z i- ,, ,,sürekli- 
V E- S Ü R E L i- - ALEMLERE .
,,
,,
M A D D E- V E- ENERJiNiN,,
,, s a d e c e - - T i T R E Ş i M- O L D U Ğ U,,
,, h i Ç- A K L I M I Z A- gelmez ..,,son iki, CHOPiN- e s e r i- nerede .. /( programın- - açılış- v e - kapanış- Jenerikleri,, yerli-yerinde- i k e n- - MAKAS- ATILMIŞ- V i d e o y a .. ) .. ,, ,,h e r h al d e- biz-çektik- biz- - istediğimiz gibi, " bizim- yayınımızı " -yaparız, d e n i l m e k t e .. ,,yani burada izlediğimiz- TRT-MALI-bir V i d e o .. .. ,,konser arasında d a, TV-TAVŞAN- AVŞAR - ,, " iSLAM--Propagandası " , yapmışken,, ,, i D E O L O G L A R I N, T Ü M- K Ö Ş E- başlarını- t u t m a d ı k l a r ı, ,, söylenemeyecektir .. .. .. .. C H O P i N- - CHOPiN- değildi, sanki .. ..evrensel-olarak- y e r i n e- oturmuş, e s e r .. C h o p i n , d e .. ,, /( ,,K A R A- T Ü L- V E , KARANLIKLA- GÖLGELENMiŞ- ,, E L- VE- A V U Ç- TEKNiĞi- y e n i- çalışılmış,, g i b i, geldi, ,, P i y a n o- için,, G ü l s i n- Onay, tarafından, ,, s a n d ı m- - ,, k i, .. ) .. .. /( CHOPiN- KENDiSiNi, t a m- yaşayabilse,, neden- e s e r- yaza - i d i- k i .. Y A N i-CHOPiNi- görüp bilenler, o n u,, N E- K a d a r- bilebildiler, k i,, - kendisi- d a h i l - ..) ,, ,, .. b ö y l e- b ö y l e- CHOPiN- - E V R E N - yapısında,, d o ğ r u- y e r i n i- b u l a c a k, ve yerleşecek, y e rl e ş t i r i l e c e k,, ; - E V R E N- - s e s , i l e- - Y E R L i- - yerine ..
Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
Dün, 12:54
05 Ocak 2016 tarihinde TRT Ankara Radyosu'nda gerçekleştirilen TRT Radyo-3 Konserleri "Gülsin Onay ile Biz Bize", TRT Radyo-3 ve TRT Avaz Kanallarında…
YOUTUBE.COMMurat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Dün, 12:06
,," A L T I N- /(SARI-ALTIN),, N E H R i N i N,, " ,,
,,
" G Ü M Ü Ş- AYNANIN- içinden- A K I T I L A M A Y A C A Ğ I,,
,,
,, " Ş i M D i " ,, ,, - ANLAŞILMIŞ, oldu ..
,,
,,
..
..n o t :
Tersini EZBERLEMiŞ- olanların,
ezberi- s i l i n e n e - kadar ,
,,B U- " Ş i M D i - y i ",
t e k - r a r- e d e c e k, B U,,
G i F ..


Murat Oktay Danis陳怡親'in videosunu paylaştı.
Dün, 11:59
,,SAVAŞIN-i n s a n la r ı - -
- iŞSiZ- bıraktığı- F i L i S T i N D E,,
gençlerin- y e n i- H O B i L E R - D E,,
,, Y E N i- - PROFESYONEL- iŞLER,
ü r e t t i k l e r i,,
,,
R A P O R- E D i L D i ..
..
,,
..
HAKiKi- E N- i Y i, PROFESYONELLER,
d a i m a ,, E N- - " B O M B O Ş- - M E K A N L A R D A ",,
V E- d e- E N- " B O Ş- BOMBOŞ ",
zamanlar - i l e ,,
O l g u n l a ş a b i l i r l e r ..
,,
Videodaki- insan d a, sedece - b u-işle uğraşmış,,
b e s b e l l l i,,
v e- b ö y l e s i b i r- - c e s a r e t i, d e,,
s a v a ş ı n- kendisini,
d e n e y i m l e m i ş- olmasından,,
E D i N - m i ş, olMALI ..
..
n o t:
.. çalışmanın elinden- n e kurtulur..
çalışabilmek- anayasal- HAK- i k e n ..
0:00
563.576 Görüntüleme
陳怡親 yeni bir video ekledi.
超人 Superman
Süpermen süpermen


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Dün, 11:45
,," T Ü M- PARÇALAR I N- - TOPLANDIĞINDA /( + ),,
" K Ü B- olur- m u- ,, M U - - diyor ..
,,
,,
A T O M U N- DAiRESEL- olduğunu,,
,, " dönen-d a i r e s e l- - e v r e n s e l i n " - FORMUNUN-
ATOMDA- -oluştuğunu,
B i l i m- ispat etmiş- olmasa,,
,,
,,
,,b e n- ATOM- KAREDir,,
A T O M- K Ü B d ü r,,
d e r d i m, ,,
h e l e,,
,, " sanattaki- KÜBiZM; d e n, v e ,,
K A B B A , nın /( K ÂBE n i n ) ,,
- " ALLAHIN- E V i N i N - ", d e,,
" K Ü B - olması, i l e,
d e ..
i l i ş k i- lendir- i p .. d e..
,,
s e z g i l e r i m e- d e- temellenerek .
..


B i R- T E O R i,,
,, B i R - T E Z :
/( DiNDEN- ÇIKTI- i s e- T E Z,,
kafası- vurula .. )
_____________________________________________________
,,..
D i N D E N- UZAK- DURABiLMENiN- Y O L U ,,
B U- ALFABEYE - - TEMELLi ,,
B U DA ' A L i E N - - ALFABE- -Dir,,
/( B U nlar d a, Alfabe HARFLERi,,
belirsiz- yabancı- simgelerdir- herbir- harf ..)
,,B U D A - izM-i- dir ..
,,
/( YANi- D i N S i Z- L i K- DiNi- ATEiZM,,
problemi- t a m- çözmeyecekken .. )
______________________________________________________
" Y Ü Z- K i T A B I " ,,
/( namı değer- FACE-BOOK ) ..
,, kendime düştüğüm NOTLAR,,
oluyorlar- b u- Face book, yazılarım ..
/(kendi-Bloguma yazacaklarımı- buraya yazıp,
sonra BloGuma atıyorum, buradan .. ) ..
,,
P E K i- FACE-BOOK tan, ön c e,,
b e n i m- YÜZÜMÜN- KiTABI,,
N E - i d i ..
,,
,, /( malum- KiTAPSIZ-Lardan- olmamalısınız .. d ı r .. ) ..
______________________________________________________
F.NiETZSCHE,, i n c e- l i k t e n,,
b a h s e t m i ş k e n ,,
,,
i n c e liği- r u h a- V E- - e l i t- sanat v e kültüre,,
e m a n e t - e d e m e m, b e n ..
/(Nietzsce- bunlara emanet- ediyorken .. )
,,
,,
i n c e l i ğ i -
i N C E ' L i Ğ i ,,
,, ALFABE- HARFLERiNDE, ,, 29 kategoride,,
/( 29 harfte ..) ,, ç a l ı ş m a l ı s ı n ı z ..
,,
,,
,,y a n i, herbir harfi, her sabah, k e n d i- ELLERiNiZLE,,
defalarca Ç i Z E C E K S i N i Z , kağıda ,, ..
V E - h e r b i r- harfi çizerken d e, onun,,
Ç i Z G i S i N i N, v e kendisinin i ç i n e,,
/( harfin-içine),,
d e,,
sığacaksınız ..
/( küçülüp-incelebileceksiniz,, ç i z g i y e,
v e HARFE- d e- dönüştürebilerek d e,,
k e n d i n i z i .. )
,,
,,
..
..
,, " bir SAYFA- " yüzeye,,
" 4- yazıyı " , ü s t- ü s t e- yazarken,,
/( b u-* birbuçuk süren bir PERFORMANSTIR .. .. )
ortalama- 3000 , harf yazarsınız , bir sayfaya ,, ..
,,
,,
29 a bölerseniz,, 3000 harfi,,
ALFABEYi,,
" Y Ü Z " - K e r e,,
yazarsınız, h e r, sabah ..
,,
/( hem- BiR- SAYFAYA ,, h e m d e,
,, k e n d i-
" Bir- - BEYNiNiZiN- TABANINIZA " .. )
,,
______________________________________________________
A L F A B E - V E- D i N :
,,
,, BEYNiN- i ç i n e- ALFABEYi- YÜZ- KERE-
,, YERLEŞTiR- - MEZSENiZ,,
,,
B U- B E Y i N- TANRININ- B E Y N i- olarak- kendi,
içinde, y u v a r l a n m a y a, v e,,
yuvarlanan- d ü ş ü n c e l e r- oluşturmaya d e v a m,
e d e r ..
/( B U- sizin- D i N l e r d e n- kaçınamayacağınız,,
anlamındadır ,, g ü n- b o y u , diğer-düşünenlerin
düşüncelerinden .. ) ..
,,
/( Halbuki- içine Alfabe- yerleştirilmiş bir b e y i n,,
Alfabenin -i ç i n d e n- düşünmek- durumunda kalacaktır ..
A L F A B E - ,, - biraz yuvarlaktır,,
/( çok yuvarlak- değildir ..)
B U - - sayede- düşünceniz- ,,
,,Tanrının- sanrılara- v e- halüsinasyonlara kadar,,
i y i c e- hızlanarak- y u v a r l a n a n , düşünce formatına,
p e k- yetişemez v e- AĞIR- KALIR,,
A l f a b e- içine - - yerleştirilmiş,,
" K Ö Ş E L E R ",, s a y e s i n d e ..
,,
/( E Ğ E R , beyninize yerleştirilmiş- ALFABE y e rağmen ,,
h ı z l ı- düşünecekseniz, o z a m a n , d a ,
" H E R B i R- KÖŞENiN- d e ",
E T R A F I N D A N, dolanmalısınız ..
,, " HAKiKATEN- - D Ü Ş Ü N E B i L M E K " ,,
- d e- budur ..
,,
,,
,,
..S O N U Ç;:
,,
" B U ' D ist " ,
,, B Ö Y L E , olunuyor ..
V E- M O D E R N, bir yöntemle,,
D i N i- - dışlıyorsunuz,
beyninizden ..
/( BUDizm-zaten- D i n- sayılmıyorken.. ) ..
,,
,,
A L i E N- - bir ROBOTTUR-A L F A B E ,,
,, BEYNiNiZiN- içine yerleştirebileceğiniz ..
,,A L i E N- - ROBOTU- hergün- i ç i n i z e- yerleştirince,,
/( izafi- robot- - mekanik-ve Metal- olamaz..
kolaya kaç-anlar - hemen- Biyonik-e -geçerlerken.. ) .. )
,, d ü n y a d a - TANRI- a d ı n a,
- sorumluluğu-ona-devredilerek -
d ü ş ü n ü l e rek-işlenilen, binbir- çeşit- rezalet,,
size
, b u l a ş t ı rı l a m ı y o r ..
,,
,,
.. B U- görünmez- - i z a f i-
-ALiEN- ROBOT- B E Y i N- ZIRHI ,,
giyinmek özel-emek-ve zaman,
ve mekan- talep, e d e r,
insandan ..
,,sabah-bir saatini verirsin, 23 saat- beynin - korunur ..
,,
,,
D i N ' d e n- uzak- durabilmenin,,
Y O L U- B E Y N E - ALFABE- z ı r h ı,,
giyindirip,b e y n i n- içinde,
EXTRA- y e r- bırakmamaktır,
d i ğ e r- düşüncelerin, metastas yapıp, s ız ı p,,
y e r l e ş e c e k l e r i, alan, v e yerleri,
kapatarak- ALFABE-YAZIMI- EDiMLERi, i l e,,
,,
/( v e- onun adına- -DiN-ADINA- - işlenen-ortaklanılmış- suçlara,,
bulaşmamanın- yolunu söyleyeceklerken, dinler ,,
- D i n l e r - d e- zamanınızı v e ritüelleri - uygulamanızı,,
isteyecektir- s i z d e n .. ).. )
,,
,,
,,
..n o t :
Ş i m d i- bir kez, daha okuyun, N i e t z s c h e' nin,,
y a z d ı k l a r ı n ı ..
" sahip- olunması gereken , demiyor ..
''Sahip olunması zorunlu tek şey var: " ,,
d i y o r ..
,,
DEMEKKi- Z O R U N L U L U K tan, bahsediyor ..
/( L a f ı-esnetmiyor, g e r e k l i,
falan d e y i p,, d e,
- d ü ş ü n c e -cilik- e d e r e k- ,,
,
ZORUNLU- olana.. )
..
..
i n c e- olanın- i ç i n e- ,,
/( ALFABE- V E- Harflerine, ç i z g i y e ),,
gire- - mezseniz her sabah- kendi- düşüncenizin, içine ,,
T A N R I y a, uyup, KADINA, falan,,
girersiniz, g ü n- b o y u ..
..c e m a t t e n- olursunuz, kaçınılmaz, olarak ..
,,
V E - e n- i n c e - - y e r i n e ,,
E N- KABA- olanla, y u v a r l a r l a r- sizi,
v e hayatınızı - - sonrasında ..
,,
..
not :
ŞU DÜNYANIN- haline- bakın,, k i,,
,, i n s a n l a r - n e- büyük- günahlar, işlemişler, k i,,
KITALAR- ÜLKELER- üzerinden,
y u v a r la n ı y o r l a r , s ü r g ü n, ediliyorlar,,
kendi, ülkelerinden,,..
..
Tanrıya -inanmakla- tüm bu- D i n l e r i n,,
ve din- v e- düşünce adına yapılacakların, k e f a r e t i n i,,
ö d e y e c e ğ i n i,,
p e ş i n e n- b e y a n- e d i y o r s u n ..
/( senin için hem düşünecek, hem, d e,
Akl- e d e c e k l e r .. , b i r i l e r i -
-s e n i n- D ü n y a- -cemaatinden ..
,,
..
..
n o t : N i E T Z C H E-
- KADINA- DÜŞMANDI, d e n i l i r k e n,,
b e n- N i e t z s c h e ' nin,, h e r - Kadın, i n c e- ruhlu,,
olmayabilir,,
/( y a - da- d i ş i- c i n s e l- - estetiğin i n c e l i ğ i- - bile,,
yerine göre- kaba - kaçabilir,, a s ı l-
" düşüncenin-içindeki, düşünce " - i l e-
,, ,, " K Ö Ş E L i- düşünecek " - olana,,
d e m i ş- olmalı ,, d i y e- bakarım, b e n..
,, - N i E T Z C H E Y E - ..
/( ileri çağların- - F i l o z o f- adaylarına .. ) ..
Friedrich NietzscheVahıde Kaplan ve 12 diğer kişi ile birlikte.
''Sahip olunması zorunlu tek şey var:
Ya doğuştan ince bir ruhtur bu,
ya da bilim ve sanatlar tarafından
inceltilmiş bir ruh…''


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
1 dk.
,, " G Ü M Ü ŞL- i N E K ",,
,, " S Ü T Ü N- içinde, D E - Y Ü R Ü R " ,,
m ü- ,, - d e m e l i y i z..
..
..Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
13 dk.
,, " C i N, Ç A K M A Ğ I N I Z " - Y O K S A ,,
S i G A R A- i ç e n l e r e ,
güvenmeyin ..
..

Murat Oktay DanisTC Ayşe Yılmaz'ın fotoğrafını paylaştı.
25 dk.
,, " O Y U N U N- KURALLARINI- öğrenirken,,
ç a b u k, v e a c e l e c i, olmayın ..
,,
,,
K i M- K i- oyunun-kurallarını beyninin
tabanına ç o k- uzun sürede-yerleştirir ,,
sonrasında , e n- h ı z l ı- O - olabilecektir,
e ğ e r, Vucudu d a,
hızlanabilirse ..


Murat Oktay DanisArt People Gallery'nin fotoğrafını paylaştı.
31 dk.
,,RESSAM, i S M i N i,,
bilmeyeni- r e s m e d e r ,,
/( R E S S A M I N- i S T E D i Ğ i -açıda,,
d u r m a s ı- şartı- i L E .. ) ..
,,
V E- O NU N- A D I N I,
/( i S M i N i ),, b u l u r ,,
RESSAM- ,,
s o n u n d a ..
..
not:
tüm i s i m- vermeler,,
A D- tutarlı - i s e,
RESMETMEDiRLER ..Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
38 dk.
g a g a -i l e- DUDAK- aslında ,,
N E Ç O K- b e n z i y o r l a r ,,
biribirilerine- /(AYNI-Ş E Y), olarak,
dokununca ..
,,
,,
n o t : bunu bir d e,
L A D Y- G A G A ' ya,
sormalı- p e k- t a b i i ..,,GÜLSiN- ONAY; KENDiSiNi, ,, " M O D E R N i T E Y e " ,, A D A M I Ş, bir S a n a t ç ı,, ,,b e n c e .. FRANSIZ- MODERNiTESi,, ,, MODERN-RESiM,, R E S M i N- 4- kenardan d a, RESiM, olmasını , isterken,G Ü L S i N- ONAY d a,, ,, A Y N I; RESMiN- FARKLI-KENARLARINI, i Z L E T E B i L M E Y i,, d e n e m e k t e .. /( EŞi-KENDiSi, OĞLU,, z a t e n- ÜÇ-Kenarı- bu - r e s m i n,, .. bir de ANNESi- VE BABASINI- eklersek, z a t e n, " 4- KENARI ", d a, VAR-oluyor - - RESMiN ..)___________________________________________________________,,+-4- - KENAR- herbiri- biribiri, içinde erimiştir,, V E birbirileri-i l e- ,, ilişkilendirilebilinir- " M O D E R N i T E D E " .. .. MODERNiTE- AYNI- zamanda 4- E- Bölebilmektir,, K O N U Y U, v e,, 4-ile bölünebilen- KONULarı, oluşturmaktır, müzikle- d e.. _______________..M ü z i k a l i t e- i l e- d e..____________________________________________________________NOTAYI- da 4-e bölebildiğinizde,, ESERE- D O Ğ R U- S E S- Fiziğini giyindirebilirsiniz, k i, CHOPiN-POLENEZ, ışıklı-IŞIKSI- - pırıl -pırıl- v e,, ,, d o ğ r u- F i z i k-giyindirilmiş- s e s l e r l e- e n t e r e s a n d ı .. / GÜLSiN-ONAY,, diğer-3- - (KENARI..) aynı konsere, getirmekle, B U; başarıya- u l a ş t ı ..________________________________________________________________________ANKARA RADYO-E V i- --nde geçti- Çocukluğum,, .. I S S I Z- SESSiZLiĞi, ,, T ü m- samimiyeti- giyindirir , i n s an a .., v e sanatçılara- ö z e l l i k l e,, STUDYOLARI-,, M U T L A K- s e s s i z l i ğ i- söylerler- ,, h e m- - hep- kulaklarınızı b o ş- tutarak .. ,,B Ö Y L E - l i k l e- - ü s t e l i k .. ,, D O Ğ R U- seçim-di, BU-işin- ,,/( 4-ile BÖLEBiLMENiN- S E S i-) .. ,, - y e r i, d e..
Gulsin OnayNihal Tutcu ve 12 diğer kişi ile birlikte.
19 saatAngora
Biz bize ama hep beraberdik..
Çok güzel bir konser oldu..

Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
5 saatOnedio

Ait olduğumuz millet bizim seçimimiz değil; lakin ruhumuz illaki bir yerlere ait! Orası neresi, hangi millet?
EKLEYEN: ONEDİO.COM


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
5 saat
,," K I R I K- MOBiLYALAR " - sonunda ,,
,,
canlanıp- H A R E K T L E N i P,,
,,
R E S S A M I N- KURGULADIĞI,
dansı e d e b i l d i l e r ..
,,
n o t :,,
,,
,,K Ü B i Z M E- g ö r e,,
K I R I L M A D A N,,
" AYRI-olanların- i ç- i ç e- " ,,
- D A N S I- başlamaz ..
..
,,Ş A M A N- - T O P L U M U - ,,
,,
,, TABiATIN- NESNELERiNDE, B U L U R ,
,,
V E ,,
O N L A R D A N,
T Ü M- V E- B Ü T Ü N - - T O P L U M- M E K A N L A R I N I,,
,,
V A R- EDEBiLECEK- kadar,
B Ü Y Ü K- bir R U H A ,,
ulaştırır, k e n d i s i n i,,
,,
böylelikle,
T Ü M-TOPLUMSAL- DENEYLERin,
n e r e y e VARDIRILACAĞINI,,
/( V A R A C A Ğ I N I ),,
V A R L I K L A N D I R A- bilir ..
..
..
,, n o t:, b e n-
bir DOĞA-Tapınıcısı Ş A M A N- olarak,,
,,basketbol- T O P U N U,,
ö z e l l i k l e,,
" T O T E M ' L e ş t ir m i ş i m d i r .. " ..
,,T Ü M- hayatım- b o y u n c a..
..

1. Yolda yürürken bulduğun bir kuş tüyünü eve getir, bir vazoya koyabilir, asabilir yada rafta bulundurabilirsin. Bu cennetten sana gelmiş güçlü bir tılsımdır. Bu tarz ruhlardan size verilen işaretleri farketmelisiniz. 2. Nehirlerden taş topla. Büyük güç ve enerjileri…
SUPERİLERİ.COM


Murat Oktay DanisBBC Türkçe'nin videosunu paylaştı.
5 saat
,,TV, nin , geleceği, o n u n,,
,,
TV, n i n,, ö z g ü r l e ş m e s i,,
olabilir, m i..
,,
, hareketli- - g ö r ü n t ü ,, şimdiye kadar hiç,,
eğrilmemişti,,
,,
görünen nesneleri- G Ö R Ü N T Ü L E R i N D E- ,,
,, - gösteren-TV d e,,
görünen, bir NESNE- o l u r- iken,
tüm görüntüyü var e d e n- nesnelerin, d e,,
oldukları gibi duracaklarının,
garantisi i d i ..
,,
e Ğ R i- olan- GÖRÜNTÜYÜ- EĞECEK-olan,,
,, d a - insan l a r ı n- - d ü ş ü n c e l e r i- - idi ..
olacaktı ..i k e n ,,
bizim düşüncelerimiz- ESNEYiP- E Ğ R i L E C E K T i ..
,,
..
,,i ç i n d e- - h a r e k e t -olan görüntü,,
, " B O Ş- MEKAN " - F i k r i, verir ..
,,
C E K E T i M i N, arkasına, bu yeni-TV, yi,
yerleştirip gezersem,,
,,
,, " benim içim d e,
B O Ş M U Ş, gibi,
gözükebilecek " -,
,, - - M O D A S I N I,
başlatırdım b e n,
söz gelimi ..
,,
b i r- televizyonu,
üzerinize, giyinemezsiniz,
şimdilerde ..
,,


0:00
95.856 Görüntüleme
BBC Türkçe yeni bir video ekledi: Kağıt gibi katlanabilen bilen monitor.
22 saat
Televizyon izleme alışkanlıklarını değiştirebilecek monitör
LG Display, kağıt gibi katlanıp kaldırılabilen yeni bir OLED ekran icat etti. Ekran katlanırken bile görüntü yansıtabiliyor. Şirket buluşun televizyon kullanma ve bulundurma alışkanlıklarımızda devrim yaratabileceğini söylüyor. BBC Kuzey Amerika Teknoloji Muhabiri Dave Lee Las Vegas'taki CES Teknoloji Fuarı'nda bu yeni buluşu denedi.


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
6 saat
,," K E D i L E R i- B Ö Y L E ",sevecekseniz,
s e v e c e k - s i n-iZ..
..
..
b e N L i ğ i n i z e,
dokunabilme- HAKLARI- olacak ..
V E_ B U N U- bilecekler ..
,,
,,
T ü m- s e v g i l e r i n,,
A S I L- - Olması - g e r e k e n,
T E M E L i, d e,
b u- iken..
T ü m- yakınlıkların d a..
,,
V E- TEMBELLiK- edemeyecekseniz,
yakınınızdakini,
,,işlerinizle- tahrip-edeceksiniz ..
..
..
" B E N ' L i K_ UZAYI- ŞAKAYA- abur -cubura-
gelmez, M U T L A K- V E BOŞ, UZAY,
tutulmalıdır .
..


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
6 saat
,," F A B R i K A- ENDÜSTRi- - - B O R U S U " ,,
,,
i Ş- B A Ş I N D A ..

Murat Oktay DanisDeli Cevo aracılığıyla
6 saat
,,L A S T i K- SOPALARLA, /(POLiS-COPU ),,
,,
,, " TAHTA- DEĞNEKLERiN ",,
,,
T O P L U M S A L_ I R K L A R ,,
..
,, " D O K U N M A L A R I- D A N S I " ..
V A L S i ..
..
not -DEĞNEKLERLE- SOPALARIN- D A N S I ,,
yanlış- anlaşılmasın..
..


Murat Oktay DanisTamer Ben'in gönderisini paylaştı.
6 saat
,,F A R K L I- olmaya kalkışınca,,
" K Ö L E- insanlarla- i k e n- h â L Â,,
,,
,, FARKLI- olmayı,,
denemeye kalkışacaksanız,,
,, B i L m e l i s i n i z d i r, k i ,,
,,o n l a r-arasında - yaşayacaksanız,,
, s i z d e, K Ö L E ,,
y a d a,
M A P H U S,olacaksınızdır ..
B i Ç i M E N- - Ş E KL E N ..
/( B U N U- göremeyenlere,
eninde- sonunda, YOLUN-SONUNU- gösterecekler,
V A R L A R K E N .. ) ..
,,
,,
b u r a d a, b e n i m- F A R K I M,,
kendi m i n- Gardiyanı, d a; b e n- k e n d i m,
oldum ..
H a k im e- itiraz etmektense, e n- ağır cezayı- kendime, b e n,
v e r d i m ,,
,, k e n d i, ANNEMiN- EViNdeki, O D A M I - d a,,
K Ö L E- ODAM- - HAPiSHANE, hücrem,
bildim,, d e v l e t e- - kendim için,
Hapishane yaptırtmadım ..
,,
F A R K I M- b u- oldu ..,,
..
..
..
..
D E V L E T- KRiZiDiR- yaşanan ..diyerekten,
devlete, y ü k- olmadım ..
..
..
..
..
,,
b e n- geri çekildikçe,,
y e r i m i- DAĞDAN-inenler, /(ÖNCE-DAĞA- Ç ı k ı p- da ..)
,,bile, doldurdu ,,
,,
Ş E H i R L E R E - d e- KÖYLÜLERi- Y I Ğ D I,,
O R D U ..k ö y yakarak ..
/( halbuki-insan ŞEHRE- kendi,
isteği, i l e- gelir .. )
,, /( ŞiMDiKi- t ü m- YOZLAŞMALARIN,,
MEMLEKETi-MiLLETi- KAPiTALiST- PLAN-uygulayıcılarının
eline, düşüren, O R D U- olmamış- mıdır ..
/( ORDU-kimin- ORDUSU,,
dolayısıyla- ORDU- B U- Milletin,
Memleketin- NEYi- H A K- ettiğine karar, vermiş,,
B U N L A R I- R E V A- görmüş,,
t ü m- bunları- yaşaması gerektiğine,
inanmıştır, b u, M i L L e T ..)
,,
../( ORDU-SÜRÜLÜR-m ü- birkaç teröristin- üzerine ..
,, /( vatandaş-eline-silah alıp-suç-işlerse,
bu polisiye iştir ..
V a t a n d a ş- ı- arazide-izleyeceksen-illa- -polis-komandosu
sistemi-kurar- yüksek maaşla işe-alırsın-polis-lejyonerleri . )
eline silah- alan-isterse-devlet-olsun,,o r d u-olsun,,
,, " t e r ö r " - işindedir ..)
,,
,,iS-TAN-BULDA,,
- 15 Milyonluk şehirde, kim ne iş- yapar ..
,, " N E iş- edilirse "
N E- iŞ- ADLEDiLiRSE,,
N E- i Ş- VERiLiRSE, O N U,,
,,- o n u- yapar,,
..
P A R A Y A- KÖLELiK- - TOPLUM- BiÇiMLEMESi-
birilerine- -
,, yıllarca ödenen- MAAŞLARLA,
zaten- T O P L U M ,, ZEMiNiNE- -yerleştirilmişse ..
..
,,
H A L K- YERELDEN, Y E R D E N- k o p a r,,
evsizleşip-yersizleşip- -yurtsuzlaşır ..
,Ş i m d i, d e- Y U R D U- NASIL- kurtarırızın - hesabını- yaparsınız ..
/( YERSiZ- YURTSUZLAŞTIRDIĞIN-i n s a n ),,
s e n i n- ORDUNUN- Y U R T- DEDiĞiNi,
çoktan, unutmuştur- z a t e n .. )
..
kağıt-Kaplan- - KAĞIT-KAPLANLA- savaşır ..
,,kapitalizm-insanını-öldürmeye devam, e d e r..
/( tasfiye edilecek- insan guruplarını belirler,
kapitalist-standartlar .. ) ..
..
/( DEVLETE - -TOPLUMA- ENDÜSTRiYE- ADAM- LAZIM..D I .. )
h e p s i- bulundu - yerlerine- yerleştirildi ..
,i ş i n- GARiBi, h e r ş e y, YERLi- YERiNDE D E,,
b u- kızılca- kıyamet,,
B U_ BiLGi- v e ,, görüntü v e, s e s- konuşma--
ideoloji, kirliliği, hala-niye- havayı,
dolduruyor ..
,,
h e r halde- şehirlerin- n e g a t i f- yanları- görünmesin,
diye insanların- gözlerine,
diğerleri, i l e- korkutuyorlar, meşgul ediyorlar,
insanların, b e y i n l e r i n i ..
,,
köyde-olupta baskın yiyen- zaten- ya kaçabiliyor,
ya, kaçamıyor ..
..
B i z l e r- tümden- K - Ö L E ..l i ğ i kabul,
etmiş- F a r k l ı l a r ı z , d ı r,,
insanlara Y E N i- U F U K L A R ,,
açabilmeye ..
,, " g ö n ü l l ü- KÖLELER "
,,, UMUDU,
yeşertebileceklerken, s a d e c e ..
..
Tamer Ben
19 saat
Köleliğin normalleştiği ortamda farklılık cezasız kalmaz.
Bianca Helen Bilginer ve Tamer Ben bunu beğendi.
Yorumlar
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=gQY32Mm6hEIDEVLET-ASKERi, teröristle-savaşamayacakken ,, no s t a l j i- EDEBiYATI- ,, rüzgarı esiyor ..

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
8 saat
,, " D E N - i Z ' D E N- - - GELiP " ,,
/(y a d a, D EN-S i Z - L ik t e n- gelip ,,) ,,
/( y a d a, DiN-SiZ-Likten,, )..
,,
,, D E N i Z L E R i N- EFENDiSiNi,,
/( O K -YANUS- L A R I N-
,, " K Ö P E K- - K R A L I N I " ,,
,,
T A H T I N D A N- - E T - M E K,,
,,
,,
d i y e,,
bu na- denilir- d i,,
, h e r, H A L D E ..
..
..


,,Y A Z I ,,
D i L L E R i N i N, /( E K- VE- K ö K ) ,,
,,asıl S E S i N i,,
,,
" VUCUT-i ç- SESLERi ", i l e,,
E Ş L E M E K,,, i Ş i ..
,,
/( KENDi-DiLiNDE- E L i- i l e- Y A Z I- yazmak,,
,,Alfabe - HARF- - şekilleri - ç i z i m l e r i n e,,
kendi- i ç- sesini- yüklemeyi ,,
h e r s a b a h- i l k- i ş i,,
Y A P M A K .. - ,,
,,
b u n u yapıp- içinize Dilinizi,,
/(dilinizi- içinize ve Alfabe-,içine ),,
y e r l e ş t i r m e y e c e k s e n i z,,
A Ğ Z I- D i L i- dışarda,,
b i r- YILAN- olarak- gezeceksiniz-
g ü n, B O Y U ..
,,
..
..
.__________________________________________________
n o t :
G Ü N - B O Y U- SOKAKLARI- Doldurup,,
D E V R i M- yapsalar- kaç- yazar ..
,, /( ,, D i L L E R i N i, içlerine- -midelerine-,,
yutmamış- olanlar .. )
,," O ", DEVRiMLER_ b il e,,
birilerinin size- yaptırtacakları,, O L A R A K,,
/( TOPLUM- BiLiM- MiMARLARININ,,
A L F A B E- L E R i, , g i b i ,, .. )
ç o k t a n - PLANLANMIŞKEN ..
/( AKILLILARCA- YAZILIP- PROGRAMLanmışken .. )
,,
,,
,,
..
..N O T :
,, " A L F A B E " - ,, BiREYE- SUNULMUŞ- ,,
E N- B A S i T,, V E , SEKÜLER,,
B A Ğ I M S I Z ,,
T O P L U M D U R ..
..
A L F A B E Y E- KONUMLANMAMIŞ,,
/( her-bireyin- YAZI- yazdığı,,
iç sesini- i L K i N- ALFABENiN- içine,,
yerleştirdiği, bireylerin, - - olmadığı ),,,,
T O P L U L U K- v e - CEMAATLERE,
,, A K I L L I L A R,,
PLANLADIKLARI- ŞEKiL- V E,
simgeleri,, işaretleri,
giyindirirler ..
/( KENDi- AKIL-VE-BiLiM-
V E - - ,,ALFABE-iŞARETLERiNi ..),, ..
,,s o k a k t a, buldular- m ı,
onları- " BOŞTA- GEZER " ..
..
..
..
..
Y A N i- i ç- sesinizi, ilkin, DiLiNiZiN- i Ç i N E,,
V E- ALFABE-HARF-iŞARETLER,i,, içine,,
yerleştirin, sonra, ç ı k ı n,,
d ı ş a r ı y a- T O P L U M A ..
,,
A K I L L I L A R ,,
h e r ş e y i- dışarıya- döktüklerinde,,
z a t e n, herşey- ONLARIN, EMELLERiNE,,
K Ö L E- olmuştur, ç o k ta n ..
..
,,
n o t :
" Ç I P L A K- - S E S "
d a i m a - - -
" Ş E Y- T A N " DIR ,,
,,
/( YAZI- yerine- KONU-Ş-ARAK-DERTLERiNi-
anlatabileceklerini- sananlara ,,
-söylüyorum ..
sizin sesiniz, başka birinin i ç , s e s i n e,
üstünlük- sağlayamaz, k i,,
/( benim-çıplağım- senin-çıplağından-iyidir .. ) ) ..
,,
A L F A B E- V E- HARF-işaretleri, i ç i n e,,
yerleştirildiği, zaman- i s e,,
" C A N ", o l u r ,,
k ü l t ü r l e şm e y e..
insanın- i ç- s e s i ..
..
n o t :
ya ALFABE-ile- kelepçe, v e PRANGAYA,,
vurulmayı- kabul- edersiniz,,
/( kendi- ATOMLARINIZIN- d a- içine- girebilmek,
eğer ATOM- taşıyorsanız,, .. ) ..
,,
y a , DA- TOPLUM- KENDi- MiMARLARININ,,
k e l e p ç e- V E_ PRANGALARI, i l e,,
s i z i,
MAHKUM-EVLERiNDE, ,, E M N i Y E T L i,
M A H Z E N L E R i N E,,
kapatır ..
..
..soruyorum h a n g i- TOPLUM- YAZARI,,
sadece- - ALFABENiN- içine kendi i Ç- SESiNi,,
yerleştirebilmek-i ç i n,
YAZI- Y a z m a k t a d ı r,
i L K i N ..
..
..
D E V L E T- iŞiNiN- içine, gireseniz,,
b u- TOPLUMU- PROVAKE- Etmeye- kalkışırsanız,,
/( DEVLETiN- yaptıklarından , ALFABENiN- içine- - kaçılır,
itiraz, edilmez .. ) ..
..
/( BENiM- BU-MEMLEKET- v e- DEVLET,
v e- TOPLUM- MişMARLARI- hakkında,,
ALFABE-içine yerleştirdiğim, ithamlarımı,,
yayınlamış- olsam- günü gününe,,
6699977755544433221 , g ü n,,
H A P S E- ATILMIŞ, olmam,
gerekirdi .. )
..
d e v l e t i n- d e- sizi, Toplumun,
Mahzenlerinde, MERKEZE- yerleştirip-
orada tutması,
devletin- - vazifesi, yapılır ..
..
..
__________________________________________________
N O T :
" C A N- DÜNDAR V E- BENZERLERi, M E S E L E S i : ..
,,
,,Y A Z I_ i L E- D ü ş ün e n,, D E V L E T ,,
/( D E V L E T- YAZIYA- TEMELLENiR .. ) ,,
,,
D E V L E T- Ş ö y l e- düşünür .. .. :
,,
..
..
..
.. " i D D i A " - : ,,
: " - C -A N- - D Ü N- D A R - ,, m ı ş, "
meğer .. ,,
" İ - m iş " ..,,
,,
,,
,,
,,D E V L E T- ARŞiV- KAYITLARINA , g e ç s i n ..
,,
/( birisi adının can dündar-olduğunu,
ve adını, b u- topluma v e devletine,
-DEVLET-YAZISINA- E k l e m e k,
v e ARMAĞAN- - E T M E K- - istediğini,,
/( ORDU-MiLLET-ASKERi- olmaya -inandığını .. ),,
/( .. A D I N I N- DEDiĞiNi -
,, E M i R- B i l i p,,
V E,,
,, - i C A B I N I- YAPIP- VATANA- MiLLETiNE,
T O P L U M - TARiHiNE- - - adını yazdırma-eğiliminde, olduğunu,
adı n e diyorsa, onu- K E N D i S i N E -
- E M R E D i L M i Ş -
- ADLEDECEĞiNi,,
-ORDU-MiLLETE- TESLiMiYET- ifadesi-
b e y a n- etmektedir , Topluma ..)
/( adının- Manasının- önemini- iddia-ederek,, )
/( ADINI-DEVLETE-KAYDETTiRiP-
A D I N I N- bir -TOPLUM-TOTEMi,
oluşturabilmesi,,
-bunu yaptırtabilmek- a d ı n a - ,, ,,
D E V L E T- Yönetimi- Sistemi,
i K T i-- D A R - PARTiSi- DEVLETiNE ,,
,, başvuruda- bulunmuştur ..
,,, ö r n e k :
adamın adı, H-ASAN- KARA-K A Y A,,
,, ATATÜRK- HERKESi- KARA- KAYADA- ASTI, iddiasını
Totemleştirecek- TOLUMDA KENDi-eylemleri, v e,
a d ı- i l e..A Y A K T A- DiMDiK- DURACAK- kadar C e s u r,,
ORDU-MiLLETE, kendisini, ADAMIŞ .. )
A D I N I Z D A, N E- VARSA- ONU-TOPLUM--TOTEMi, b i l i r,
olabilmek .. ) .. .. )
,,
,,
,,
,,
/( E- O - zaman- genişletirsin- A R T I K ,, s e n,,
D E V L E T i N- işleri-içine- sızarak,,
v e TOPLUMU- Provake- e d e r e k ..
C A N I N- V E- D Ü N Ü N, D A R L I Ğ I N I,,
i K T i ' D A R ' a,
R A Ğ M E N .. ) ..
,,
sonuçta DEVLET- ,,
v e , ikti D A R L a r ,,
,,T O P L U M U- yöneteceklerken,,
,, " YÖNETiLEMEZ- T O P L U M " , kurgulayanları ,,
D e v l e t i n- iŞiNi, yapmasını,
e n g e l l e y e n l e r, olarak,,
ADLEDEBiLiR ..
)
,, TOPLUMUN- GELECEĞiNiN- N E,,
K A D A R- G E N i Ş- olduğunu,n, mücahiti, m i,
olmayı-istiyorsun, s a n a , d a
MESLEĞiNE D E, i Ş i N i, büyütme,,
talebine d e,
o l u m l u- c e v a p, veriyoruz,
,,
V E- s e n i- SANSASYON- yaratabileceğin,
y e r e,
T A Y i N- e di y o r u z ,,
M A P U S H A N E Y E .. ..
,,
,,
B A L B A Y A, B A K I N,,
T O P L U M- - MAPUSHANE, MEKTEBi- FAKÜLTESiNDEN,,
M E Z U N, olmuş,,
H A K K I- olan- HALKI- istiyor, şimdi, d e,
C H P- P A R T i- - BAŞKANI
ve BAŞKANLIĞI, olarak ..
,,
,,
n ot : iktidarlar- yanlış- yapma- l ı d ı r l a r ,,
ki, i k t i d a r, değişsin, bir memlekette ..
,, değişmeyen-iktidar,, iktidarlara, y a n l ı ş, yaptırtmamak-için,,
çırpınanların, işidir ..
..bırakırsın yanlış- yapar,, y a n l ı ş ı-n ı- kendisi d e, kabul e d e r,,
V E- -yeniden- yapılanabilmek-için gider ..
/( ANCAK- siz herşeyine- müdahele -etti- iseniz,,
,,s i z - b a n a - yanlış yaptırttınız, d e y i p, ikti d a r d a n, gitmez.. ) ..
,,
ş u atlanılıyor ..
demokrasilerde, iktidar, başarısızlığını,
kendi kendisi- kabul edip,
kendisi, i ç i n- yenilenmek-için- ,,
g i d e r, iktiDAR d a n ..
,,
bizde,, ,, B U- KADAR- iKTiDARIN, iŞLERiNi,, düzeltmeye,
niyetli, i n s a n- BOŞTA- GEZERKEN,,
i K T i D A R I N- değişmesini, V E- gitmesini,
istemek, d e,
e n - hafif , T A B i R i, i l e,,
" CENTiLMENLiK ", d eğ i l d i r ..
..
..
n o t: artık,
b o ş- gezmekten - s ı k ı l a n la r ,,
bir TOPLUMSAL- i ş e, ve,
" ORDU-TOPLUM-MiLLETiNE ",, i y i c e - dahil-olup
Y A Z I L M A K- d a - iyice- ,, a d ı n a,,
" CAN-D Ü N- DAR ", TOPLUM- PROJESİ- i Ş i N D E,,
i ş- bulurlar- TOPLUMDA-
kendilerine ..
TOPLUM- MAPHUSHANESi, Ö N Ü N D E- NÖBETi,,
i Ş, haline- getirebilip, d e..
..
KAPiTALiZMDE-işler- tükenmez ..
,, tüketilemez ..
..
Türkçenin Diriliş Hareketi TDH
Dilin önemi...
Sinan Sezen adlı üyemizden...
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
9 saat
,," K E S M E D E N- - DÖNDÜREMEZSiNiZ " ,,
,, v e y a ,,
,,
, " h e r- - DÖNME- - hareketi " , bir, " K E S i L M E " ,,
ya da kesinti- içerir ..
/( y a d a, K I R I L M A ) ..
..
..
..
..
n o t :
..
" U DÖNÜŞÜ " - ,, - yaptı iseniz,
zaten- en başta- birşeyler, KIRIKTI,,
,,k ı r ı l m ı ş t ı ..,,
,,
,,
kuantlara /(parçalara), kırmak,,ayırmak,, ..
birey ve atom- kırıktır ..e n- baştan ..
,,
da birileri, hep- " b i r l e ş i k - b i l m e y i " ,,
,,
i s t e r l e r ,, y a n- yana geldiklerini ..
/(bir türlü kabul etmezler-bireyliklerini,,
kesilmişliklerini ..
,, /( - özellikle- kadınlar, onları kesenden intikamlarını ,almak-için,,
her şeyle sonsuz sonrasız v e kesintisiz- olarak- birleşebilmeyi,
isterler- i d e o l o j i, edinirler .. )
,,
/( ..ayrıca,, Çocuklarınızı aynı- o d a d a- uyutmayın .. ) ..
..
Yorumlar
Murat Oktay Danis

Yorum yaz...


Murat Oktay DanisGif Porn aracılığıyla
9 saat
,," T A N S i Y O N U N- Ç I K M A D A N ",,
bunu yapabiliyorsan , /(V i D E O D A K i- -PERFORMANS ) ,,
,, " m ü k e m m e L, b i r VUCUDUN " - VAAR ..
,,
,B E Y N i N i- - B O Ş- V E R ,,
O NASILSA ARKADAN- TAKiP, e d e c e k t i r,,
VUCUDUNU, V E ,,
,,
" ARKANDAKi- KARA- G Ö L G E L E M E ",,
/( B E Y N i N ) ,,
daima s e n i n- " V U C U D U N U N - -YOLUNUN- " ,,
N e r e l e r i n i n- karaltılacağını,,
Z A T E N, Mükemmelen- -b i L i R ..
,,
,,
,,
,,n o t :
,,
,,yeterki S E N,
sadece , görebildiğin yoldan,/(IŞIKLI),,
,, i l e r l e..VUCUDUNLA,,
,,
karanlığı- B E Y N i N_
- Z A T E N_ _ -Y Ü R Ü R ..
..
Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
9 saat

Sen hayatın tam ortasındasın. Seni neyin mutlu ettiğini ve bunu nasıl elde edeceğini öğrendin. Sen artık hayallerin peşinde koşmuyor, onları gerçekleştiriyorsun. Mesleki ve özel hayatında kendini güvenceye almışsın ve şimdi bundan istifade ediyorsun. Artık…
TR.WHAT-CHARACTER-ARE-YOU.COM
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
10 saat
,,K O R K M A Y I N,,
" Ç i T A " , s e d e c e,,
,,
" K A R Ş I- D U V A R I " ,,
,, Ö P E C E K ...
..Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
3 saat
,V U R D U N MU ,
- " B Ö Y L E - V U R A C A K SI N " ..
,,
ya d a ,
" B Ö Y L E ", VURAMayacaksan,,
,, " H i Ç- VURMA " ..
,,
..
n o t :
B U- V U R U Ş L A R I- sanatta d a,
yapamasam- h i Ç- VURMAYI-
d e n e m e m ..
.. B U ; kadar YAMULTANA- kadar,,
VURMALISINIZ- sanatta ,,
B A Ş K A- bir ,, " B i Ç i M E " ,,
vardırana kadar ..
..


,," T Ü M- T I R N A K L A R I M " ,,
,,
Y E T E R i N C E ,- UZAYINCA,,
,,
,,
, K A R T A L A- ASLANA- Y I L A N A- dönüşür,
kendimi,, G Ü N E Ş- gibi,,
ı ş ı y a b i l e c e k-
- h i s e d e r i r- OLURUM ..
/( TIRNAKLARIM- KIRILMAYA BAŞLAYANA- K A D A R .. ) ..
,,
,,
K E N D i- TIRNAKLARINI- N- UZAMALARINA
i Z i N- v e r m e y i p, d e,,
O N L A R I- KENDiLERi- s ı k- - kesenler,,
k e n d i- tabiatlarını,,
M E R A K- - E T M E Y E N L E R ,,
,,
,, b a ş l a m a d a n - - b i t i r e n l e r ,,
k ö r - e l t e n l e r ..
,,
,,
..
..
N O T :
,,
" P E N Ç E L E R i - O L M A K " ,,
- aslında ,,
h e r Ş E Y i- T U T A B i L E C E Ğ i N i Z,
anlamına gelir,,
,,
,," KADINLARA -VERiLip- d e,,
size- verilmedi- i s e -
" T Ü M D E N- -T U T M A- " ,,
,, yeteneği ,, ) ..
,,
,, E Ğ E R- yakalayacak- Y E T E N E Ğ i N i Z i, d e,,
Ç A L I Ş T I ,,
i S E -,,
n İZ.
Friedrich NietzscheArif Dündar ve 3 diğer kişi ile birlikte.
Ne çok gülmüşümdür keskin pençeleri olmadığı için kendini iyi zanneden zayıflara.


,, z a t e n- g e n i ş l e t i l m i ş,,
g e n- i ş- lemiş- ,,
hayatları v e - d ü ş ü n c el e r i,,
/( ideoloji v e- s i y a s e t l e r l e , , ) ..
,,
B E Y' i n- den- K A L- ÇALARA ,,
,,
kalçaların- Çapını- d a , genişletebilme, i Ş i N E-
,i n d i r e b i l m e-işlemi--
,,
i,, " çıplak-SES- i ç- -uyarıcı-ve genişleticileri,
g e n i ş l e t m e- KULAĞI- D A- g e n i ş l e t m e-
- i Ş Ç i L E R i, ile ..
/( ,, s a z - heyeti-i l e ) ..
,,,,
d ü ş ü n c e c i l e r i n-
,,kolay-
transfer-işlemi n e ..
k o l a y l ı k- olsun- diye ..

,,KALDIRIP- KAFANI- yukarı bakacaksın,,
arada bir .
,,b u n l a r, bu gençler, N E Y i,
PROTESTO, E D i Y O R L A R ..
,, N E L E R i- ,, D I Ş A- VURUP- - D A,,
G Ü N- IŞIĞINA- Ç I K ART I Y O R L A R ..
,, G Ü N Ü N - -IŞIĞINA- gösteriyorlar .. )
,,
..
o n l a r ı n- herbirilerinin - i ç l e r i n e- yerleştirilmiş,,
,, " en içlerine- yerleştirilmiş- ebeveynlerinin,,
v e en yakınlarının ,, p e n iz l e r i n i ..
..
..kızların içine d e- erkeklerin-içlerine, d e,
yerleştirilmiş- bunlardan,,
c i n s i y e t e- - d e- - bakılmadan ..
,,
,,
b u- çocuklar- kendilerinin sandıkları- penizlere- bakıyorlar,,
kendilerinin d e ğ i l .. başkalarının- p e n-iz -leri,,
/( ORTA- PARMAKLARI ),,
içlerinde ..
..o n l a r ı - ,,bir k e r e - daha m ı, yerleştirsinler,
birbirilerinin içine- daha-* d a- derinlere- ilerleterek,
onları ..
..
i ş i n- enteresan- y a n ı ,,
" SOSYAL- iLiŞKiLERiN " - d e- tamamen-,
B U- ORTAK- P A R M A K L A R- üzerinden,
LEGALiZE- ediliyor, olması ..
/( İŞ- KONUŞAMAZSINIZ- ORTA-PARMAK-sahibi,,
sosyallerle,, ..
,,K E N D i- PENiZi- olan,,
ancak, S Ö Z- VEREBiLiR,,
V E ,,
sözünde d e, durabilir ..
,,
..
SOSYAL' L E Ş M E K, ,, a s l ı n d a,,
,, Y O Z- KÜLTÜRÜN- ö N D E,,
gideni ..
bunun- tersi-ise- İŞ-KONUŞUP,,
i Ş_ YAPABiLMEK,,
i n s a n l a r l a..
..
,,
..
..n o t : b u, G-iF,, P-OR-N ,,
EMME-BASMA- T U L U M B A- gibi,,
" NEGATiF- ,,T E R S -işleyen- - PORNO ", aslında..
,,
SOSYALLiK- diye- Sosyal- Pornoya- dahil-edilmişlerin,,
i S Y A N I, - B A Ş- Kaldırışı- UYANIŞI ..
,,
b u n d a n- Ö T E ,,
sürekli- tekrar e d i ş l e r i, ile,
her halde- ON- s e n e- sonra,, insanların,
içlerine- dolan,
" SOSYAL- S U- SiDiĞiNi ",,
t e k r a r- dışarıya,,
B O Ş A L T A B i L E C E K L E R ..
..
20-35 yaşları-arasında ,,
- " M U T L A K- -KADINSIZ " - DURABiLEN,,
h e r k e s i n- E L i,,
K O L U- BÖYLE- YUKARI , kalkar,
/( E Ğ E R- AŞIRI- SPOR- Yaparsa .. ) ..
v e , O N U- zaten- ,
F i L O Z O F- yapar ..
,,
.. B U_ Ş E K i L D E,,
D U R A N-bir E L- v e- K O L ..
,,
e v l e n e n l e r d e,,
F E L S E F E C i, olacaklardır,
zamanla ..


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
1 saat
,,, " İ Ş T E - b e n- B U N A " ,
,,
,, " K A R A- MADDE- TEKRARDAN- içine -Y i Y E N " -
B Y- PASS- e d e n,,
,,
" A Ğ I Z " , D e r iM..
..
,,n o t :
..ortası ORTALAMA- " P E N - iz " , Ç A P I-
-KADAR, i s e,, ..
,,
,, EZiLMiŞ- -KARANLIK- KORiDORUN,,
,, " -OR-G A- SM-L A,,- IŞIKLANDIRILMIŞ-
/( - YILDIRIMLANDIRILMIŞ - )
-SES- -HAFIZASI " ,,
,,
k e s i t l e r i n i n ..
..
..

,,b e n- M i M A R A- G i T S E M,, U L T R A- MODERN- V E- ÇAĞDAŞ- MiMARi- isterdim ..b u - öneri- - h i ç- değilse, B Ü Y Ü K .. ..


Hangi ev senin kişiliğine uygun? Hayallerindeki ev seni bekliyor! Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
Murat Oktay DanisFazıl Say'ın videosunu paylaştı.
2 saat
,, " F A Z I L - S A Y ", ,, K i M D i R ? ..
,,F A Z I L- S A Y I, B U, ViDEODA,,
,, " B U L- A - B i L D i Ğ i M i, " ,
,, d ü ş ü n ü y o r u m .....
Devamını Gör


10:40/10:40

3.232 Görüntüleme
Fazıl Say yeni bir video ekledi: Fazıl Say gives a brief description of "Mesopotamia", Symphony...
3 saat
Fazıl Say, "Mesopotamia", Symphony No.2, Opus 38
2011 / 55 Minutes / WP İstanbul Festival June 2012 / Auftragswerk İKSV
01- Ova'da İki çocuk - Two Children in the Plain
02- Dicle - Tigris River
03- Ölüm Kültürü Üzerine - About the Culture of Death
04- Melodram - Melodrama
05- Güneş - Sun
06- Ay - Moon
07- Kurşun - Bullet
08- Fırat - Euphrates River
09- "Savaş" Üzerine - About War
10- Mezopotamya Ağıtı - Ballad of Mesopotamia
Video: Serdar Saygı

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
2 saat
,i n s a n ı AYAĞA- KALKTI- diye,,
,, D Ü Z- oldu sanmayın,,
,insan- - YÜRÜR K E N D E, - YUVARLANIR,,
,i n s a n- ve D O Ğ A- YUVARLAKTIR ..
,,
d ü z zeminde yürürse-onu da parçalar ..
, O N U- D A ,,
,, YUVARLAK- a, katabilmeye ..
..
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
2 saat
,,DURABiLEN- B E K L E Y E B i L E N- -
- " Ü Ç- G E N L E R -,,
,,
, Y U V A R L A N A N_ - " D A i R E Y i- " ,,
,,
,, " Y A R G I ladıklarında " ..
..Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
2 saat
,, " Y I L D I Z L A R- iNECEKLER- Y E R E " ,,
,, K A R L A , B U Z L A ..
..
Neden ç o k- SEVERDiM,,
,, K A R- YAĞIŞINI- K A R ı- ,, çocukken ..
..
ç ü n k ü- t ü m- EŞYA V E- NESNELERiN,,
üzerini- - ö r t e r- V E ,,
" S i L E R D i " - onları bir süreliğine
,, Y E R - Y Ü Z Ü N D E N .. ..
,,
/( V E- onlardan - E Ş Y A ' lardan ,, - - gelen- BASKILAMALARI ,,
E Ş Y A ' Y A - baktınız m ı, işiniz, bitti ,,
T Ü M_ EŞYALAR- E M R E D E R ..) ..
,,
..
..
H A K i K i- YILDIZ- T O Z U ' D U R ,,
/( -D Ü N Y A Y A- - D Ü Ş E N- - K A R ) ,,
/( B U Z D A ,, Ö Y L E ' dir .. ) ..
/( RENDELENMiŞ- B U Z D U R- KAR ,, )
,,
,,
,,Y I L D I Z- Ş E K L i, i l e- i N E R,,
h e r K A R- TANESi, Y E R E ..
,,
,,
i n S A N L A R I- Ö Z G Ü R L E Ş T i R E bilmeye ..
..
..
N O T :
,, Y I L D I Z D A - OLMAK- isteyen- çıkar- kara BUZA- SOĞUĞA,
ve ISSIZ- SESSiZLiĞiNE , onların ..
,, ç o k- hareket-ederek- kendilerini,
ısıtabilecek- olanlar .. s a d e c e ..
,,
() s e - x t e n- b i l e güzeldir,
karda ç o k- hareket e t m e k,,
ayaklarının, sürekli- kayacak,
olmasına rağmen ..
d ü ş m e k t e n- korkmayacak,
olanın, s a d e c e- koşabileceği,
,, K A R D A - -B U Z D A ..
Lets not forget this guy grin ifade simgesi
xXx
,D E V i N i M- V E,
haraket- s ü r e k l i d i r,, ..
,,
i L E R i Y E - D E V i N E M E Z S E N,,
/( K E N D i- Y I L D I Z I N I- DOĞURTMAK ,, ) ,,
G E R i Y E - DÜŞERSiN,,
/( KENDi- DOĞDUĞUN- K A R A - MADDENiN- içine .. ) ..
Friedrich Nietzsche
İnsan, bir an önce kargaşasını,
kendine anlam veren bir düzene çevirmezse,
yıldız doğurtamazsa karanlığına,
yok olacaktır.
(Nietzsche)Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
3 saatnametests.com


Terazi veya Oğlak burcu olduğunu muhtemelen biliyorsun, ama hangi Çin Burcu olduğunu biliyor musun? Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT


,, b u - T E S T L E R- epeyce-tutturuyor, İSiMLENDiRMELERi ..
,, i S i M L E M E K, RESMETMEYE- EŞDEĞER,
,, T U T A R L I- AKIL- D i N G i N L E Y i C i,,
,, parazit v e- dağınıklık,
gidericiler , l e r ..
..
k a r m a ş a - v e- kaos Çağlarında yaşanılıyorsa ..
,,
,,
n o t :
BAZI TÜRKÇE- ATA SÖZLERi ..
Ölecek sıçan kedi ayağını kaşır
İki kılıç bir kına sığmaz
Yaşlı öküz baltadan korkmaz
Beş parmak bir olmaz
Tay yetişirse at dinlenir
Parolayı bilen kişi hayatını kurtarır
Yaş ot yanmaz, elçi öldürülmez
Tembele bulut bile yük olur
Deve silkinse eşeğe yük çıkar
..


Eğer Orta Asya'dan hiç göç etmeseydik isminiz ne olabilirdi hiç düşündünüz mü?
EKLEYEN: ONEDİO.COM

,iki kere denedim, ilkinde PARLAYAN- ŞiMŞEK, ikincisinde ,, KARGA-KRAL- Ç ı k t ı ..


Eğer bir kızılderili olsaydınız, aileniz size ne isim koyardı hiç merak ettiniz mi? Merakınızı gideriyoruz. Testimizi çözün, anlamıyla birlikte ismini...
EKLEYEN: ONEDİO.COM

SANAT ELEŞTİRİSİ NEDİR?
Öncelikle eleştirinin tanımını yaparak başlayalım: "Eleştiri; yapılan, ortaya konan bir eserin tarafsız bir biçimde ele alınıp, incelenmesi ile oluşup gelişen bir değerlendirme sürecidir."
Sanat eleştirisi nedir?
Sanat eleştirisi, bir sanat araştırması ve sanata karşı duyarlı tepki verme sürecidir. Feldman bir sanat yapıtını tartışmak için bir yöntem geliştiren ilk sanat eğitmcisidir. iki çeşi sanat eleştirisi vardır; Öznel ve bağlam içinde eleştiri. Öznel; intrinsic olan eleştiride dikkatler tek bir sanat yapıtında gözlemlenen ve duyumsanan bilgiden anlamlar oluşturan özelliklere ilişkin ipuçları üzerinde yoğunlaşır. Bağlam içnde; extrinsik eleştiri, sanat yapıtının yapıldığı sosyo-tarihsel zamanlara ilişkin bilgileri araştır5ma yönntemidir. Bu noktada, sanat tarihi ve sanat eleştirisi yöntemleri örtüşür. Her iki yaklaşım aynı şekilde başlamakla beraber daha sonra farklılaşır. Bağlam içinde eleştiri yapan kişi, salt bakarak anlaşılmayan öykü yada sanat yapıtı hakkında ipuçlarına yönelir (Mitler, 1986).
Sanat eleştirmenleri ne yapar?
Bir sanat eleştirmeni, İnsanların dikkat etmedikleri şeyleri görerek, açıklayarak, ve ilişkileri çözümleyerek, anlamlarını yorumlayarak, toplum için önemini yargılayarak bir sanat yapıtının anlaşılmasına yardımcı olur.
Eleştiri Sanatı
Eleştiri yapmak bir sanattır. Eleştiri denilince millet olarak hep olumsuz eleştiriyi algılarız. Oysa eleştiri, neresinden bakılırsa bakılsın, olumlu ve olumsuz, her iki ögeyi de içinde barındırır.
SANAT ELEŞTİRİSİNDE ARAÇLAR
Sanat eleştirisinde kullanılabilecek araçları şöyle sıralayabiliriz:
Dikkat Çekme:
Öncelikle, vurgulanması gereken olayın doğru kelimelerinin bulunması gerekir. Bu, farklı yapıdaki kelimeler kullanılarak da yapılabilir, düşündüren esprilerle de… Ya da tamamen ilgisiz başlıklar kullanarak merak ettirerek de… İfadeyi güçlendirme...
Kıyaslama:
Kıyaslamanın yapılabilmesi için benzer sanat olayları kaçırılmadan izlenmelidir. Uğraşısı sanat olan kişi, yalnızca kendi sanat dalındaki gelişmeleri değil, diğer sanat dallarındaki gelişmeleri de izlemek zorundadır. Bu gelişmeleri izlerken, yalnızca o gün ortaya konan ürünü değil, ürünün ve onu sunanların geçmişteki yaptıklarını da iyi bilmesi gerekir.
Benzetme Veya Benzersiz Görme:
Ortaya konan sanatsal bir ifadenin öncelikle sanatsal boyutu, daha sonra diğer sanat olaylarıyla benzerlikleri veya ayrılıkları, daha sonra da aynı sanat dalı içindeki benzer veya benzersiz yönleri dökülmelidir.
İzleyici Tepkilerinin Önemi:
Eleştirmen, izleyici tepkilerini de almalıdır. Bu tepkiler beğeni gücünü yansıtır. O toplumun gerek kültür birikiminde, gerekse sanat anlayışındaki varsa gelişmeler, sanat olaylarını izleyenlerin davranışlarına yansıyacaktır.
Sanatçının yaratmadaki özgürlüğü, yaşadığı dünyada yapamadıklarını, ürünü üzerinde yapabileceği duygusu, onu sonsuz bir haz derinliğine sürükler. Kafasında parçaladığı veya bütünleştirdiği anlatımları ve anlatmak istediklerini, sanatında ve ürününde gösterir.
Her düşüncenin bir felsefesi vardır. O halde estetiğin de bir felsefesi vardır.
ELEŞTİRİDE HEDEF
Eleştirideki hedef; olay, konu, ürün; yer, ortam, zaman, kişi açısından irdelenebilir. Bunlardan biri, birkaçı veya hepsi de ele alınabilir. Önemli olan; hedefi ortaya koyabilmektir.
Eleştiride hedef: yanlışların olduğu kadar doğruların da söylenmesi olmalıdır. Bunu yaparken de önemli olan noktalar belirlenmeli, kişisel anlayış doğrularının yanında genel anlayış doğruları da vurgulanmalı, beğenilenlerin ve beğenilmeyenlerin üzerinde ayrıntıları ile durulmalı, yanlışlar önerilerle desteklenmeli, anlatım; dolambaçlı yollara sapmadan, net ve anlaşılabilir bir dille ifadelendirilmeli, yalnızca uzmanların anlayabileceği terimlerden olabildiğince uzak durulmalıdır.

ELEŞTİRİNİN YAN ETKİLERİ
Eleştirilerin, olumlu ya da olumsuz yan etkilerini de gözardı etmemek gerekir.
Eleştiriler:
1. Eleştirilen şeyi gündemde tutar.
2. Eleştirilen şeyin, istense de istenmese de reklamı yapılmış olur.
3. Eleştirilen şeyin taraf bulmasını sağlar.
4. Olumsuz eleştiri alanlar kabul etmese bile, eleştirilen şeyi bazen güçlendirir.
Eleştirisiz bir sanatın varlığından söz edilemez. Güzellikleri övmek, çirkinlikleri önemseyerek üzerinde durmak ve mükemmele ulaşmak gerekir. Ülkemizde eleştiri mekanizmasını en güzel çalıştıranlar; edebiyatçılar, tiyatrocular ve son zamanlardaki ataklarıyla sinema sanatı ile uğraşanlardır. Edebiyatla tiyatro, diğer sanat dallarına göre daha çok iç içedir. Öyküden romana, şiirden denemeye kadar, çok geniş bir alanda edebiyat üzerine eleştiri kitapları bulabilirsiniz.
“Ne kadar anlatırsan anlat, karşındakinin anlayabildiği kadar anlatırsın.”
“Bilgilerini ne kadar bildiğin değil, nasıl anlattığın önemlidir.”
ELEŞTİRMEN
İdeal eleştirmen tipi: Bilgili - deneyimli - tarafsız ve ön yargısız eleştirmendir.
ELEŞTİRİNİN GÜCÜ
“Eleştirinin gücü nelere bağlıdır?” diye bir soru akla gelebilir. Eleştirinin gücü: eleştiriye ve eleştirene şöyle bağlıdır?
Eleştirinin:
1. Anlaşılabilirliğine;
2. Genel anlayış doğrularına;
3. Aynı dalın uzmanları tarafından kabul edilebilirliğine;
4. Yanlışlarının ve olması gereken doğrularının inandırıcılığına;
5. Evrensel boyutlarda ele alınıp alınmadığına;
6. Sağlayacağı yarara;
7. Etki alanına,
Eleştirenin:
1. Birikimine;
2. Farklı bakış açılarını görebilmesine;
3. Bilgilerinin doğruluğuna;
4. Daha önceki eleştirilerinin doğruluğuna;
5. Kişisel ve duygusal yaklaşımlarını aşabilmesine;
6. Teknik ayrıntılara özen göstermesine;
7. Yanlışları doğru açıklayabilme gücüne;
8. Kıyaslama gücüne;
9. Okuyucuyu ikna etme yeteneğine;
10. Deneyiminin sağlamlığına;
11. Eleştirisinin eleştirilebileceğini hesaplama gücüne.

,,,WHAT- D O E S- ART- i n c l u d e, i n,, ,so w e, call , i t- art-work ..
,,
,,is art , : ,, t o- be able - to- H i d e,, " some-THiNG " - i n, the PLANE ..
/(/ then- where is -WHAT-is- t h a t- THiNG- REALLy .. )
,,
,, " a r t- criticism " ,,has b e, in that w a y ..
,,
I D i D- AN- ART- W O R K ..,,
so, O . K .,
L e t s s e e, W H A T, could you H i d e..
,,
,,there will b e many, investigations,o n,
some-ones- art-work ..
,,and some- critics- M A Y- D i s c o v e r,,
,, " BRiLLiANT- ART- T H i N G s ",
in these works ..
,,
,,o r - ARTiST- himself-Herself,,
has to investigate, the art he/she MADE ,,
,t o- finish the " a r t - MAKiNG- Ci,RCLE ,,
or art CYCLE- i n, a - human ..
to comlete, " the W O R K " of a HUMAN,,
intellect .. ..
Yorumlar
Murat Oktay Danis ,,,Athina Kilimantzou , W o r k- o f- Art ..
Murat Oktay Danis , m y- Critic- about i t ../( that I could find AContemporary- - -ART-THiNG-in,it ..
Murat Oktay Danis

Yorum yaz...


Athina Kilimantzou kendi fotoğrafını paylaştı.
Athina Kilimantzou
"The creek"
Markers on bristol paper 40X30cmMurat Oktay DanisFAZIL SAY'ın gönderisini paylaştı.
Az önce
,,
,,
..
..
,,Ç A Ğ L A R- V E- YÜZYILLAR- D E V i N i R L E R .. ____ S ö z g e l i m i- ilk- YAZI- i l e- YAZI ÇAĞI- başladı, , D E V L E T L E R- - YAZIYA, T e m e l l e n d i l e r ,, ..Y A Z I - Çağını- bitirmeyi- deneyen, D i N- K i T A P L A R I D I R, bir- açıdan .. K i T A P- çağını- sonlandırmak-i ç i n- ÇIKTI, " T E K- K i T A P " , D i N L E R i .. .. /( T E K- KiTAP- T E K- YAZI- yeter ..a r t ı k- R E S i M_ ÇAĞINA- geçelim .. ) .. bakınız- televizyon Çağı- RESiM- Çağı başlangıcıdır .. .. ___________________________________________________________________________________________________________________ ..S E S - Ç A Ğ I, ilkel- P r i m i t i f- d i n l e r, Ç A Ğ I- idi .. s o n r a- M Ü Z i K ,i LE- RESME- ,, R E S i M- oluşturabilmenin, R u h s a l- zeminlerine, yönelindi, B A R O KK A L P- Ç A Ğ I, sonrası- KLASiK- V E ROMANTiK- çağlarda, K O N U L U, iSiMLi- RESMEDEN, ,, M Ü Z i K- YAZIMI_ besteleri, i l e ..___________________________________________________________________ .. F A Z I L- Çalışkan- bir - çocuk ../( B i R- T O P L U M - BiREYi .. ) .. Konuştuğu zaman- insan- i ç- s e s i n i n- düşüncelerini, söylüyor ..Ç Ü N K Ü, MALI- zaten- çökertmiş- oluyor, MALLA Ç O K, uğraşarak .. ç o k- çok- çalışarak, M Ü Z i K- MUTFAĞININ- -ve-Toplum-Millet- Mutfağında ), b i r ç o k- tarafında, bulunarak, işin .. /( BESTE- YAPAN- - KONSER- PiYANisti,, olmak- bile- ,, bitirir- t ü m- MAL- i n s an ı .. geriye- insanın iç s e s i, ile- söyleyen, biri, k a l ı r, geriye ..____________________________________________________________________ ..A Ç T I Ğ I- KONUYA, döner i s e k .. D E Ğ i Ş i M i N, bir y a n ı d a ,, " i n s a n ı n ", SANATÇININ- -sanatçı-olan-insanın- ,, ,, d a - değişebilir, olmasıdır ..Ş i m d i, FAZILA, soralım,, S a n a t ı n- diğer FAZLARINA, değişip- dönüşebilecek- b i r- i n s a n- mısın .. .. Y A N i,, ,, R E S i M- d e- yapmaya başlayabilir- misin, , B O Y A L A R I N- i ç e r i s i n e, ,, P i Y A N O N U- d a, kendini, d e, ,, yerleştire -bilerek .. /( ART ı k, sanat, YERLEŞTiRME- iNSTALLASYON- ,, T A B A N I N A- O T U R D U,, contempo-rary- a r t, çağı- i l e.. .. contemporary -Müzik- yapabilmek başkadır ,, -müziği-contemporary-içine-yerleştirmek- ,, " Ç A Ğ D A Ş- insan- olmak,, yerleştirmesi, farklıdır ..K I S A C A S I, FAZIL- K E N D i S i N i, BOYALARIN, i ç i n e,, Y E R L E Ş T i R E B i L i P, y i n e, AYNI- DÜZEYDE- P R O- RESiM- BESTELERiNi, B O Y A- içinde d e, bulabilir, m i .. ) ,, KENDiSi- MÜZiK-içindeki, RESMETMELERDEN, z a t e n,, ,, R E S M E - ç o k- yakın, V E- ONUN, içinde d e, duruyorken .. ________ Y A N i-* RESSAMLIK- D A , yapmakta , o l d u ğ u n u, billiyor- m u, F A Z I L,, a n c a k- B O Y A Y A- H i Ç- dokunmadan ..________________________________________________________________A S L I N D A; A S I L- YOZLAŞMA- V E- d e J e n e r a s y o n , d a, buradadır .. Y A Z I- ALFABE- olarak, H a r f-simgelerle- t e m a s-için-E L L E- Ç i Z G i-HARF-çizilerek- - YAZILACAK- s a d e c e ..______________ R E S i M- sadece- B O Y A N ı N, içine girebileceklerle, A V L A N A L A B i L i N i R ,, - İ M A J L A R L A- - yapılır- - olacak , s a d e c e.. /( TV-REALiTE- SHOWLARI- R E S i M- M i, yapıyorlar .. YOZ- V E- dejenere R e s i m -çalışmalarıdır, ACUNUN, O s e s, Türkiyesi, b i l e .. ) ....____S E S - sözgelimi, SANATIN- K O N U S U D U R .. Y A- DA- S E S L E- S a n a t- YAPI LIR .. /( MÜZiK-RESME-MEYLETTiRiR- S E S i .. .. ),,_______________________________________________________________________________________________________________D e m e m- O - K i,, .. MiLLETRLEŞME- Ç A Ğ I N I N, Tamamlandığı, ULUSAL- DEVLET tasfiyelerinin , başladığı, bir, Ç a ğ d a,, P A R A- D A - - MiLLi- CURCUNA- FORMATLARDAN ,, , Ç ı k m a k t a d ı r,, .... C i D D i- PROFESYONEL- Y A P I M L A R A,DAHA Ciddi- PARALAR- HARCANACAKKEN, Y E N i- KAPiTALiZM, Ç a ğ ı n d a ,, yapılacaklardan s a d e c e, E N- E N - E N- iyileri, ,,T Ü M- i N S A N L A R A , VERiLECEKLER .. .. internette,e n- i y i- kemancıyı arıyorum, s ö z - gelim, - KAPiTALiZMiN, K i M i, sahipleneceğini .. M A R K A-KAPiTALiZMi, sonunda Bunlardan, birisini, s e ç e c e k .. KOGAN- M I- ,, /( b e n- onu- seçerdim ),, Hayfetz- m i-- Oyştrak- m ı- IVRY-GiTLiS- m i ..
,,
,,
,,
,,
,,,, F a z ı l ı n- sorusununa benim C e v ab ı m:, sanırım, ş ö y l e- oluyor .. .. Bügün- Milletler- Çağında, Ü N L Ü- olabilen, sanatçılar ,, B U, , R A D A N- i D E A L- KAPiTALiZMiN- MARKALAŞTIRMASINDA ,, KAÇINCI-SIRASINDA, Y E R- ALA bileceklerdir .. .. ______________ ________________________________________________________________________________b e N, F a z ı L- olsam,, o r a d a n- oraya, O M i L L E T E N, Ö B Ü R - MiLLETE, , g e z d i r e n l e r i n, Ç e v r i m l e r i n i, biraz AZALTIR,, ,, T E M E L- MiLLET- -i N S A N I -YAPILANMAMI- TAMAMLADIĞIMI- düşünür,, S A N A T- i N S A N I- YAPILANMAMDA, , ö n c e l i k- verir - - d a h a , ç o k- sayıda, SANAT- Disiplini n i,, , çalışmaya başlardım..________________ .. M Ü Z i K- BUNLARIN- en- BAŞTA- olanı-olabilir- - tutulabilinir ..B i R - - B i R E Y S E L- KAYIT- STÜDYOMU- KURAR,, K E N D i- MABEDiME- dönüşltürür,, M Ü Z i K- KAYITLARIMIN- Mükemmelliğini, orada B i r e y s e l- olarak, /(Millete- yaslanmadan ,, ),, PLANLARDIM .._________________________________________________________________ BOYA- iLE- RESME- -B A Ş L A R D I M, H E M E N .. /( b e n i m l e- başlardım .. ) ..b e n- iÇiNDE- R E S i M_ BULUNDURANIN, b u n u, BOYANIN-içine , i l e t e b i l m e s i n i n- t e k n i ğ i n i, bilen i s e m .. ) .. /( benim aracılığım, bir Saatlik- bir TEKNiK- EDiNDiRME- i l e- kısıtlıdır, aslında,, .. ) ..______________________________________________________________________ Y A Z I- YAZIMI ,, S E S- SANATI, B O Y A- RESMi,, ,, bunlar- BiRLEŞiK- bir TEKNiK- olarak- edinildiğinde,, ,, K A P i T A Li Z M- FORMATLI,, , S A N A T Ç I- M A R K A S I N A, dönüşebilmek,, i n s a n- l a r a ,, içinizde- oluşan, RESMi, V E R E B i E C E K,i olmak,, t e m e li, olan, b i r, E R E K - t i r, aslında .. .. i D E A L- B U D i S T - - K A P i T A L - i Z M- - Ç A Ğ I-ii n s a n ı, i ç i n- E N- TEMEL- ihtiyaç- -, E N- ö n e m l i- B i L G i- L E V H A S I, R E S i M- olacakken .. ____________UNUTMAYALIM, BÜYÜK- i S K E N D E R i N- GÜMÜŞ-- PARASI,,o n u n- YÜZÜNÜN- R E S M i N i, taşıyordu .. RESiM- A K L I N- d a ,, M E K A N I- olabilip- d e- tüm- AKILLARA MEKAN- olabildiğinde, ,, B U-* VAHŞi- saldırgan-K E N D i L E R i N i,, AKLIN-SAHiBi- BiLEN,,AKLI- - YÜRÜTEN-Kapitalist- Bireylerin- ÇAĞI, d a, b i t e c e k t i r .. A K I L- RESiMLERDE- E V i N i, edi-e bilince ..____________________________________________________________________.. B i R- O D A Y A, SEÇiM- SANDIĞI - Y E R i N E ,, PARA V E- RESiM- KONULACAK ..R e s i m- m i, istersin , y o k s a, para m ı, diye, insanlara, sorduğunuzda, PARAYI- d e ğ i l- d e- RESMi-ALIP- gidecekleri, Ç ağ - olacaktır, i D E A L- BUDiST- K A T İ T A L -ist- , Ç A Ğ ..
,,
,,
,,
,,
,, F A Z I L C I M, H e r Ş e y i, ucuzlatan, A Ç I K- HAVA- SPORUDUR ..b e n c e.. PAHALI- HOBiLER- MiLLET-KAPiTALiZMiNiN, ALDATICI- YALANIDIR .. .. .. ______________________________________________________________________ . .. Y a n i,, " M AS O N " /(Duvarcı-ustası-Bina-işçileri- MiMARLAŞTIRMA- - M U T L A K- MEKAN- iMARI-iŞiNDE .. ) ,,- L O C A S I- TARZI- MüZiK,, E V E T, özellikle- -PAHALI- OLMALI- v e- tutulmalıdır ../( k i- MUTLAK- MEKAN- gerekir- MÜZiK- V E - A K I L - -MiMARLIĞINDA .. ) .. K i- O zaten- KAPiTALiZM - MARKALAŞMASINA,, - V A R D I R I L A C A K,, ,, Caddenin- -,, sokağın- SONUNDA .. ) .. .. .._________________________________________________________________D E M E M- O- K i,, ,,S P O R- yapacaksa,T O P L U M- i n s a n l a r ı ,, , ; ,, Sanatçı d a, Müzisyen ,, Ressam- d a- YAZAR d a,, , S P O R- yapacak,, ,, /( YALOVA- DEPREMiNDE- ANNEMLER-öldü- kaldılar- m ı, diye, YOLA,ÇIKTIK, YALOVA CADDELERiNDE, ORHAN- P A M U K- bir arkadaşı-i l e- yürüyüş- yapmakta, i d i, aferin d e d i m, yürüyüş- yapacak-sebep-MEKANLAR- - yerler- - bulunca , n e kadar hızlı- yürüyebiliyor .ç ) ... S P O R- için, /( SPOR- YAPAR- G i b i ),,/( S P O R- TARZINDA- SANAT ,, ) /( Y a n i, H O B i, s p o r- olmak- durumundadır .. .. /( PAHALI- HOBi- çok- sorunlu-bir- söylemken .. ) ..H O B i- SPORDUR .. .. ,, /( iVRY-GiTLiS- spor-tarzı-çalan, tek- Yahudi- Kemancı-iken, Tamamen Fransız .. ) ..__________________________________________________________________Y i N E- DEMEM- O- D U R , k i,, ,, tamamen- s e k ü l e r- olan, tamamen- s p o r l a , üretilendir, .. S a n a t- SPOR- tarzında başlar,, s p o r u n- srbest hareketleri, i l e, özgürleştirilir- /(sanat ),, sonra,, b u- s e r b e s t- V E- orijinal- h a l i,, i m p r o v i z a s y o n l a r, içinden, ALINIP, i t i n a- i l e, KAPiTAL- M U T L A K- MEKANLARA,, b u, K E Z,, ,, P A R A, i l e , taşınılır ..________________________________________________________________________________________________________________________________PARANIN- YERi- ARTIK SANATTA, S P O R ile başlayan, s e r b e s t l eş t i r m e- l e r, , içinde oluşan- " s a f- sanatsal- E M E K- -OBJE s i- NiN,, ,, " M U T L A K- MASON- CiDDiYETLi- K A P i T A L -ist- , TEKNO-LOJi- D U V A R L A R I " , içerisine- taşıabilmesi, i Ş i N D E , ..olacak- olmasındadır ..
..
..

FAZIL SAY
6 saatİstanbul
MÜZİK SEKTÖRÜNÜN GİRDİĞİ ÇIKMAZ SOKAK
______________
FAZIL SAY
İlk söyleyeceğim şu olur, YouTube ve Spotify sistemlerinin külliyen değişmesi lazımdır. Bakın hesaplayalım; Bir albümü kaydetmenin en-en-en ucuz hali 40-50 bin liradan başlar. Bir kayıt yapmak ve kayıdı en son haline getirmek için verilecek olan minimum stüdyo kirası, editing, mixing , mastering, emek veren müzisyenlerin ve teknisyenlerin ücretleri, diğer masraflar, sonra CD fotoğrafı, CD bookleti, dizayn, sözlerin ve müziklerin telif hakları... Çıkan sonuç en ucuz hali ile böyle.. Elimizdeki toplam harcama 50 bin civarı bir masraf ise, ( daha klip yapmadan) sadece bunu karşılamak için YouTube ve Spotify'da albümümüzün "100 milyon kere" tıklanması gerekiyor! 100 milyon! Yani öyle "1 milyon kere tıklanmak" gibi muazzam bir rakam bile ancak stüdyodaki "çay parasını" karşılayabiliyor. Düşünün , bu memleketin en meşhur Rock starları 7-8 bin adet CD satabiliyor artık. İnternette tıklanmalarında ise "10 bin tık" karşılığı 1 Dolar (yaklaşık 3 tl) alabiliyorlar..
Şimdi, Türkiye'de pop / Türkiye'de arabesk / kim müzisyen kim manken / kim müziğe emek verdi kim vermedi / dünyada da böyle mi - değil mi? / hangisi iyi - hangisi kötü? / tartışmalarının hepsi bir yana, geçilen yolda yapılan büyük hataları da görmemezlikten gelemeyiz. Bu hatalar dünyadaki her yerde aynıdır.
Güzel bir sözdür "kültür ile paranın evliliği 20. yüzyılda sona erdi, boşandılar, para sadece daha ticari , daha düşük düzey, daha basit satabileceği ögelere yöneldi" .
Doğrudur.
Evet "Dejenerasyon" kazandı. Ama, "kültür" camiasının da ne çok hata yaptığını unutmamalıyız, Örneğin; geçtiğimiz 15-20 yıl içerisinde, 3-5 bin satabilen senfonik albümlerin kayıt masrafları, orkestralara ödenen ücretler 300-400 bin dolarlara varıyordu,bu sektörü batırdı, haliyle, en sonunda kayıt yapamaz oldular, hatta kendi kayıtlarını kendi yapar oldular, hatta onu da satamaz oldular, hatta satamadıkları için bedavaya internete koydular kayıtlarını. "Bari namımız yürüsün" diye düşündüler...
Şu anda hem üst kültür hem de dejenere popüler kültür bir çıkmaz sokaktadır. Sektör internete yenilmiş, yeni üretim çok zor hale gelmiştir.
Bu durumda, yeni nesiller nasıl ortaya çıkacak, bu büyük okyanusun içinde gerçekten yetenekli olanlar nasıl sivrilecek?
Gerçekten merak ediyorum.
Bir değişim lazım.
Bir yeni uygulama lazım. Öncelikle müzik ve internet konusunda.
Yoksa, müzisyenlik sadece bir hobi olarak devam edecektir. Çok da pahalı bir hobi...
MÜZİK SEKTÖRÜNÜN GİRDİĞİ ÇIKMAZ SOKAK
______________
FAZIL SAY
İlk söyleyeceğim şu olur, YouTube ve Spotify sistemlerinin külliyen değişmesi lazımdır. Bakın hesaplayalım; Bir albümü kaydetmenin en-en-en ucuz hali 40-50 bin liradan başlar. Bir kayıt yapmak ve kayıdı en son haline getirmek için verilecek olan minimum stüdyo kirası, editing, mixing , mastering, emek veren müzisyenlerin ve teknisyenlerin ücretleri, diğer masraflar, sonra CD fotoğrafı, CD bookleti, dizayn, sözlerin ve müziklerin telif hakları... Çıkan sonuç en ucuz hali ile böyle.. Elimizdeki toplam harcama 50 bin civarı bir masraf ise, ( daha klip yapmadan) sadece bunu karşılamak için YouTube ve Spotify'da albümümüzün "100 milyon kere" tıklanması gerekiyor! 100 milyon! Yani öyle "1 milyon kere tıklanmak" gibi muazzam bir rakam bile ancak stüdyodaki "çay parasını" karşılayabiliyor. Düşünün , bu memleketin en meşhur Rock starları 7-8 bin adet CD satabiliyor artık. İnternette tıklanmalarında ise "10 bin tık" karşılığı 1 Dolar (yaklaşık 3 tl) alabiliyorlar..
Şimdi, Türkiye'de pop / Türkiye'de arabesk / kim müzisyen kim manken / kim müziğe emek verdi kim vermedi / dünyada da böyle mi - değil mi? / hangisi iyi - hangisi kötü? / tartışmalarının hepsi bir yana, geçilen yolda yapılan büyük hataları da görmemezlikten gelemeyiz. Bu hatalar dünyadaki her yerde aynıdır.
Güzel bir sözdür "kültür ile paranın evliliği 20. yüzyılda sona erdi, boşandılar, para sadece daha ticari , daha düşük düzey, daha basit satabileceği ögelere yöneldi" .
Doğrudur.
Evet "Dejenerasyon" kazandı. Ama, "kültür" camiasının da ne çok hata yaptığını unutmamalıyız, Örneğin; geçtiğimiz 15-20 yıl içerisinde, 3-5 bin satabilen senfonik albümlerin kayıt masrafları, orkestralara ödenen ücretler 300-400 bin dolarlara varıyordu,bu sektörü batırdı, haliyle, en sonunda kayıt yapamaz oldular, hatta kendi kayıtlarını kendi yapar oldular, hatta onu da satamaz oldular, hatta satamadıkları için bedavaya internete koydular kayıtlarını. "Bari namımız yürüsün" diye düşündüler...
Şu anda hem üst kültür hem de dejenere popüler kültür bir çıkmaz sokaktadır. Sektör internete yenilmiş, yeni üretim çok zor hale gelmiştir.
Bu durumda, yeni nesiller nasıl ortaya çıkacak, bu büyük okyanusun içinde gerçekten yetenekli olanlar nasıl sivrilecek?
Gerçekten merak ediyorum.
Bir değişim lazım.
Bir yeni uygulama lazım. Öncelikle müzik ve internet konusunda.
Yoksa, müzisyenlik sadece bir hobi olarak devam edecektir. Çok da pahalı bir hobi...
910 kişi bunu beğendi.
Yorumlar
Murat Oktay Danis

Yorum yaz...
Murat Oktay Danis ,, F A Z I L C I M, H e r Ş e y i, ucuzlatan, A Ç I K- HAVA- SPORUDUR ..b e n c e.. PAHALI- HOBiLER- MiLLET-KAPiTALiZMiNiN, ALDATICI- YALANIDIR .. .. .. ______________________________________________________________________ . .. Y a n i,, " M AS O N " /(Duvarcı-ustası-Bina-işçileri- MiMARLAŞTIRMA- - M U T L A K- MEKAN- iMARI-iŞiNDE .. ) ,,- L O C A S I- TARZI- MüZiK,, E V E T, özellikle- -PAHALI- OLMALI- v e- tutulmalıdır ../( k i- MUTLAK- MEKAN- gerekir- MÜZiK- V E - A K I L - -MiMARLIĞINDA .. ) .. K i- O zaten- KAPiTALiZM - MARKALAŞMASINA,, - V A R D I R I L A C A K,, ,, Caddenin- -,, sokağın- SONUNDA .. ) .. .. .._________________________________________________________________D E M E M- O- K i,, ,,S P O R- yapacaksa,T O P L U M- i n s a n l a r ı ,, , ; ,, Sanatçı d a, Müzisyen ,, Ressam- d a- YAZAR d a,, , S P O R- yapacak,, ,, /( YALOVA- DEPREMiNDE- ANNEMLER-öldü- kaldılar- m ı, diye, YOLA,ÇIKTIK, YALOVA CADDELERiNDE, ORHAN- P A M U K- bir arkadaşı-i l e- yürüyüş- yapmakta, i d i, aferin d e d i m, yürüyüş- yapacak-sebep-MEKANLAR- - yerler- - bulunca , n e kadar hızlı- yürüyebiliyor .ç ) ... S P O R- için, /( SPOR- YAPAR- G i b i ),,/( S P O R- TARZINDA- SANAT ,, ) /( Y a n i, H O B i, s p o r- olmak- durumundadır .. .. /( PAHALI- HOBi- çok- sorunlu-bir- söylemken .. ) ..H O B i- SPORDUR .. .. ,, /( iVRY-GiTLiS- spor-tarzı-çalan, tek- Yahudi- Kemancı-iken, Tamamen Fransız .. ) ..__________________________________________________________________Y i N E- DEMEM- O- D U R , k i,, ,, tamamen- s e k ü l e r- olan, tamamen- s p o r l a , üretilendir, .. S a n a t- SPOR- tarzında başlar,, s p o r u n- srbest hareketleri, i l e, özgürleştirilir- /(sanat ),, sonra,, b u- s e r b e s t- V E- orijinal- h a l i,, i m p r o v i z a s y o n l a r, içinden, ALINIP, i t i n a- i l e, KAPiTAL- M U T L A K- MEKANLARA,, b u, K E Z,, ,, P A R A, i l e , taşınılır ..________________________________________________________________________________________________________________________________PARANIN- YERi- ARTIK SANATTA, S P O R ile başlayan, s e r b e s t l eş t i r m e- l e r, , içinde oluşan- " s a f- sanatsal- E M E K- -OBJE s i- NiN,, ,, " M U T L A K- MASON- CiDDiYETLi- K A P i T A L -ist- , TEKNO-LOJi- D U V A R L A R I " , içerisine- taşıabilmesi, i Ş i N D E , ..olacak- olmasındadır ..
Murat Oktay Danis ,, F a z ı l ı n- sorusununa benim C e v ab ı m:, sanırım, ş ö y l e- oluyor .. .. Bügün- Milletler- Çağında, Ü N L Ü- olabilen, sanatçılar ,, B U, , R A D A N- i D E A L- KAPiTALiZMiN- MARKALAŞTIRMASINDA ,, KAÇINCI-SIRASINDA, Y E R- ALA bileceklerdir .. .. ______________ ________________________________________________________________________________b e N, F a z ı L- olsam,, o r a d a n- oraya, O M i L L E T E N, Ö B Ü R - MiLLETE, , g e z d i r e n l e r i n, Ç e v r i m l e r i n i, biraz AZALTIR,, ,, T E M E L- MiLLET- -i N S A N I -YAPILANMAMI- TAMAMLADIĞIMI- düşünür,, S A N A T- i N S A N I- YAPILANMAMDA, , ö n c e l i k- verir - - d a h a , ç o k- sayıda, SANAT- Disiplini n i,, , çalışmaya başlardım..________________ .. M Ü Z i K- BUNLARIN- en- BAŞTA- olanı-olabilir- - tutulabilinir ..B i R - - B i R E Y S E L- KAYIT- STÜDYOMU- KURAR,, K E N D i- MABEDiME- dönüşltürür,, M Ü Z i K- KAYITLARIMIN- Mükemmelliğini, orada B i r e y s e l- olarak, /(Millete- yaslanmadan ,, ),, PLANLARDIM .._________________________________________________________________ BOYA- iLE- RESME- -B A Ş L A R D I M, H E M E N .. /( b e n i m l e- başlardım .. ) ..b e n- iÇiNDE- R E S i M_ BULUNDURANIN, b u n u, BOYANIN-içine , i l e t e b i l m e s i n i n- t e k n i ğ i n i, bilen i s e m .. ) .. /( benim aracılığım, bir Saatlik- bir TEKNiK- EDiNDiRME- i l e- kısıtlıdır, aslında,, .. ) ..______________________________________________________________________ Y A Z I- YAZIMI ,, S E S- SANATI, B O Y A- RESMi,, ,, bunlar- BiRLEŞiK- bir TEKNiK- olarak- edinildiğinde,, ,, K A P i T A Li Z M- FORMATLI,, , S A N A T Ç I- M A R K A S I N A, dönüşebilmek,, i n s a n- l a r a ,, içinizde- oluşan, RESMi, V E R E B i E C E K,i olmak,, t e m e li, olan, b i r, E R E K - t i r, aslında .. .. i D E A L- B U D i S T - - K A P i T A L - i Z M- - Ç A Ğ I-ii n s a n ı, i ç i n- E N- TEMEL- ihtiyaç- -, E N- ö n e m l i- B i L G i- L E V H A S I, R E S i M- olacakken .. ____________UNUTMAYALIM, BÜYÜK- i S K E N D E R i N- GÜMÜŞ-- PARASI,,o n u n- YÜZÜNÜN- R E S M i N i, taşıyordu .. RESiM- A K L I N- d a ,, M E K A N I- olabilip- d e- tüm- AKILLARA MEKAN- olabildiğinde, ,, B U-* VAHŞi- saldırgan-K E N D i L E R i N i,, AKLIN-SAHiBi- BiLEN,,AKLI- - YÜRÜTEN-Kapitalist- Bireylerin- ÇAĞI, d a, b i t e c e k t i r .. A K I L- RESiMLERDE- E V i N i, edi-e bilince ..____________________________________________________________________.. B i R- O D A Y A, SEÇiM- SANDIĞI - Y E R i N E ,, PARA V E- RESiM- KONULACAK ..R e s i m- m i, istersin , y o k s a, para m ı, diye, insanlara, sorduğunuzda, PARAYI- d e ğ i l- d e- RESMi-ALIP- gidecekleri, Ç ağ - olacaktır, i D E A L- BUDiST- K A T İ T A L -ist- , Ç A Ğ ..
Murat Oktay Danis ,,Ç A Ğ L A R- V E- YÜZYILLAR- D E V i N i R L E R .. ____ S ö z g e l i m i- ilk- YAZI- i l e- YAZI ÇAĞI- başladı, , D E V L E T L E R- - YAZIYA, T e m e l l e n d i l e r ,, ..Y A Z I - Çağını- bitirmeyi- deneyen, D i N- K i T A P L A R I D I R, bir- açıdan .. K i T A P- çağını- sonlandırmak-i ç i n- ÇIKTI, " T E K- K i T A P " , D i N L E R i .. .. /( T E K- KiTAP- T E K- YAZI- yeter ..a r t ı k- R E S i M_ ÇAĞINA- geçelim .. ) .. bakınız- televizyon Çağı- RESiM- Çağı başlangıcıdır .. .. ___________________________________________________________________________________________________________________ ..S E S - Ç A Ğ I, ilkel- P r i m i t i f- d i n l e r, Ç A Ğ I- idi .. s o n r a- M Ü Z i K ,i LE- RESME- ,, R E S i M- oluşturabilmenin, R u h s a l- zeminlerine, yönelindi, B A R O KK A L P- Ç A Ğ I, sonrası- KLASiK- V E ROMANTiK- çağlarda, K O N U L U, iSiMLi- RESMEDEN, ,, M Ü Z i K- YAZIMI_ besteleri, i l e ..___________________________________________________________________ .. F A Z I L- Çalışkan- bir - çocuk ../( B i R- T O P L U M - BiREYi .. ) .. Konuştuğu zaman- insan- i ç- s e s i n i n- düşüncelerini, söylüyor ..Ç Ü N K Ü, MALI- zaten- çökertmiş- oluyor, MALLA Ç O K, uğraşarak .. ç o k- çok- çalışarak, M Ü Z i K- MUTFAĞININ- -ve-Toplum-Millet- Mutfağında ), b i r ç o k- tarafında, bulunarak, işin .. /( BESTE- YAPAN- - KONSER- PiYANisti,, olmak- bile- ,, bitirir- t ü m- MAL- i n s an ı .. geriye- insanın iç s e s i, ile- söyleyen, biri, k a l ı r, geriye ..____________________________________________________________________ ..A Ç T I Ğ I- KONUYA, döner i s e k .. D E Ğ i Ş i M i N, bir y a n ı d a ,, " i n s a n ı n ", SANATÇININ- -sanatçı-olan-insanın- ,, ,, d a - değişebilir, olmasıdır ..Ş i m d i, FAZILA, soralım,, S a n a t ı n- diğer FAZLARINA, değişip- dönüşebilecek- b i r- i n s a n- mısın .. .. Y A N i,, ,, R E S i M- d e- yapmaya başlayabilir- misin, , B O Y A L A R I N- i ç e r i s i n e, ,, P i Y A N O N U- d a, kendini, d e, ,, yerleştire -bilerek .. /( ART ı k, sanat, YERLEŞTiRME- iNSTALLASYON- ,, T A B A N I N A- O T U R D U,, contempo-rary- a r t, çağı- i l e.. .. contemporary -Müzik- yapabilmek başkadır ,, -müziği-contemporary-içine-yerleştirmek- ,, " Ç A Ğ D A Ş- insan- olmak,, yerleştirmesi, farklıdır ..K I S A C A S I, FAZIL- K E N D i S i N i, BOYALARIN, i ç i n e,, Y E R L E Ş T i R E B i L i P, y i n e, AYNI- DÜZEYDE- P R O- RESiM- BESTELERiNi, B O Y A- içinde d e, bulabilir, m i .. ) ,, KENDiSi- MÜZiK-içindeki, RESMETMELERDEN, z a t e n,, ,, R E S M E - ç o k- yakın, V E- ONUN, içinde d e, duruyorken .. ________ Y A N i-* RESSAMLIK- D A , yapmakta , o l d u ğ u n u, billiyor- m u, F A Z I L,, a n c a k- B O Y A Y A- H i Ç- dokunmadan ..________________________________________________________________A S L I N D A; A S I L- YOZLAŞMA- V E- d e J e n e r a s y o n , d a, buradadır .. Y A Z I- ALFABE- olarak, H a r f-simgelerle- t e m a s-için-E L L E- Ç i Z G i-HARF-çizilerek- - YAZILACAK- s a d e c e ..______________ R E S i M- sadece- B O Y A N ı N, içine girebileceklerle, A V L A N A L A B i L i N i R ,, - İ M A J L A R L A- - yapılır- - olacak , s a d e c e.. /( TV-REALiTE- SHOWLARI- R E S i M- M i, yapıyorlar .. YOZ- V E- dejenere R e s i m -çalışmalarıdır, ACUNUN, O s e s, Türkiyesi, b i l e .. ) ....____S E S - sözgelimi, SANATIN- K O N U S U D U R .. Y A- DA- S E S L E- S a n a t- YAPI LIR .. /( MÜZiK-RESME-MEYLETTiRiR- S E S i .. .. ),,_______________________________________________________________________________________________________________D e m e m- O - K i,, .. MiLLETRLEŞME- Ç A Ğ I N I N, Tamamlandığı, ULUSAL- DEVLET tasfiyelerinin , başladığı, bir, Ç a ğ d a,, P A R A- D A - - MiLLi- CURCUNA- FORMATLARDAN ,, , Ç ı k m a k t a d ı r,, .... C i D D i- PROFESYONEL- Y A P I M L A R A,DAHA Ciddi- PARALAR- HARCANACAKKEN, Y E N i- KAPiTALiZM, Ç a ğ ı n d a ,, yapılacaklardan s a d e c e, E N- E N - E N- iyileri, ,,T Ü M- i N S A N L A R A , VERiLECEKLER .. .. internette,e n- i y i- kemancıyı arıyorum, s ö z - gelim, - KAPiTALiZMiN, K i M i, sahipleneceğini .. M A R K A-KAPiTALiZMi, sonunda Bunlardan, birisini, s e ç e c e k .. KOGAN- M I- ,, /( b e n- onu- seçerdim ),, Hayfetz- m i-- Oyştrak- m ı- IVRY-GiTLiS- m i ..


,,
,," D E - H A- O L A N " ,,
,,
/( D E H A-- D E M O K R A T i K- T A N R I- n ı n ,,işidir .. ) ..
,,
/( BURADA- - Stanley- -KUBRiK,, ),,
A Y N A ' n ı n- içine - DÜŞMEKTEN,
,, ÇEKiNMEZ ..
..
..
..
,,
e ğ e r- perspektifi- ,, MERKEZE, yerleştirir d e,,
görüntünün- AYNADA- g i b i,
/( soldan yada sağdan- biribirinin ayna görüntüsü,,),,
olmasına i z i n , v e r i r s e n i z,,
,, " sanatçı- olamama "
- korkunuz, yok,
demektir ..
,,
,,
Ç Ü N K Ü- - ,,S A N A T I N,
V E- S A N A T S A L- ŞEY- V E-
NESNE' l e r i n,,
,, D Ü N Y A Y A girip- kendilerini,,
açınımlayacakları , ZEMiN-
,,
AYNA- GÖRÜNTÜLERiNiN, kesiştikleri,
en ortadaki- " D i K- Ç i Z G i " ,,
, E K S E N i D i R ..
..
,,
Z A - t e n ..
..
/(n o t ) :
Stanley- Kubrik- B U- AYNA- SiMETRiSi,
perspektifini- kullanarak,,
h e r- u z a k l ı k t a k i- NESNE V E EŞYALARIN,
i ç l e r i n d e- gizlenen , C i N- ECiN, v.b.,
b a ş k a - A L E M- VARLIK_ V E,
yaratıklarını ,,
F i l m l e r i n i n- g ö r ü n t ü l e r i, - i ç i n e ,,
S I Z I P- A D A H i L- olmaya ,
D A V E T i- içermektedir ..
.. o r i j i n a l- bir- görüştür- bakıştır,
düşünce sistemidir b u, v e,
STANLEY- KUBRiK 2 e d e,
yakışandır ..
,,
,,
n o t e :
L E O N A R D O- DA- ViNCi, nin, d e,
aynalardan- korkusu- y o k t u ..
/( sanatçı- olamayacağından- korkmazdı .. )..
,,
..
https://www.youtube.com/watch?v=5Z9plD2J8Lk


0:00/1:44

182.810 Görüntüleme
artFido - fetching art yeni bir video ekledi.
Stanley Kubrick and the Art of the One-Point Perspective!
www.artFido.com/popular-artMurat Oktay DanisGulsin Onay'ın gönderisini paylaştı.
1 saat
, " DUDAKLARIYLA ISLIK Ç A L A N, Viyana lıları ,b i r A R A D A ; ,, hiç, g ö r m e m i ş t i m,, 2016 ya i m i ş, ,,N A S i P ..gerçi-Viyana Salzburg ve Insburgda o kadar - dolaştık-ancak, meğer- k o n s e r d e, birlikte ıslık çalacaklarmış- b i r l i k t e ..Ş i M D i- d e- Lokomatif- Konduktörü- bir ASA getirdi, şef onunla yönetiyor .. yerel denilince turizm- haftasına denk geldik- Senfoni salonunda , b i l e .. T u r i z m-oldu zaten artık AVRUPA ..Ş i M D i , d e, MOZART-SALZBURG-EViNDE, ZAR ATIYORUZ, 2 0 1 6 ' y a.. SALZBURGDA oturduğumuz cafe y i,, , hatta masayı gördüm , uzun- u z a k- - m e r c e k- kameradan..__________BURADA yayını kesip ,, M E M L E K E T- GÜNCEL- H a b e r l e r i n e- geçiliyor- TRT- H A B E R , d e.._______MEMLEKET TURiZMi- önceliklidir,, ..SUU- D i, Arabia- dan getirilen, Y E N i- -AKiT-Yazarı ,, kaleminin , cesur olduğunu allatıyor BaşBAKAN,, m e ğ e r, aşırıdoz Viagradan- kalp-krizi geçirmiş- b u- KALEM.. i ş i n- enteresan y a n ı ,, ingilizce haber- kaynaklarda,, YAZARIN- VUCUDUNUN, bir organının, kesilip alınmış, o l d u ğ u, söylenmiş .. /( Y A N i- C E S U R- - K A L E M i N i N ) .. _____ /( K i M D E - acaba şimdi- B U- KALEM- K I N I - KILIFI ..ş i m d i .. KALEMŞÖR- a n c a k- B U- ŞEKiLDE, T O T E M L E Ş T i R i L E bilinir.. Sonradan- - AK- P,, MÜZESi,, kurulunca,, BU- K A L E M- KINI d a,, K u t s a l- A K- EMANETLERDEN, olarak- MÜZEDE- TURiSTLERE, sunulacaktır ,, i ş l e r- ve tarih- yazımı- böyle- ilerleyebilirse .. ) ..) ..____________________________________________________________________" C E S U R- KALEM,, " ,, -kalemini cesurca kullanan,,- ,, N E- KADAR- PiŞKiN,, b i r- söylem , d e, biz, Ş i F R E L E R i, çözüp- konuşulanın- ö z ü n ü,, anlayamıyoruz .. Ö R T Ü L Ü, A K I P, gidiyor, M E M L E K E T- B i L G i S i .. ..
,,
N O T :,, V i Y A N A-F i L- HARMONi- ORKESTRASI,
YIL-B A Ş I- KON-SERiNDEYiZ, yeniden,
,/( HASAN- K A R A- KAYA ' nın CEN-A Z E , Töreni, sonrası,
Fatih Camiinden. .. )
,,
KLASiK- MÜZiK- Ç O K- YEREL ..
/( Y E R Y Ü Z Ü S E L , v e DOĞULU .. ) ..
Ellerinizle- enstrumanınızın KLAVYESiNE - parmaklarınızla- inerken,,
,,YERYüZüN d e- i n e r s i n i z ..
,,
Y E R E L- V E- DÜNYALI,
,,olmak-
D Ü N Y A Y A, V E- Y E R E ,
bu kadar yakın, durabilmenin, s a r a y l a r ı n a,
yükseltmiş- olmanın- C U M H U R i Y E T,
bayramı Törenlerine - dönüşmüş,
B U- Y I L B A Ş I- KONSERLERi,
V i y a n a d a ..
,,
Ş i m d i, d e, AVUSTURYA-MACARiSTAN, iMPARA T O R L U K-
sarayında, YEREL-- " KADIN- ERKEK- D Ü N Y A N I N-
GÖKYÜZÜNE YÜKSELiNME- s i- - - -VALSi " - BALESiNDEYiZ ..
T A V A N L A R- ALTIN- kaplamalı,,
saraylarda, e b d e i y e n, VAR,
olacak- S O Y L U- SARI- M E T A L- A L T I N .,,
tavanlara yapışıyor- dansçılar zıpladıkça ..
,,
,,
,,KOKUŞMUŞ, B U- iMPARATORLUK- - KÜLTÜRÜ,,
T a r i h - diye - Turizm Emrine- sunuluyor ,,
B U- iHTiŞAMLI- L A Ğ I M I N,,
Tavanlarının - A L T I N- Kaplı- olması,,
O N U N- DÜNYASALLIĞINI,
n e , kadar- K U T S U Y O R ..
,,
,,
N E - kadar ALTIN,SOYLULUĞU,
varsa o r a d a, bu yüksekliğin,
hemen- yanında ,, e n- kokuşmuş- kültürleşmelere,
d e, rastlarsınız ,,
ç ü n k ü- göz- yumulur,,
z a t e n- yüksek- olan- herkesi,
yukarı-
ç e k e c e k k e n,,
,,k i m s e n i n- ayağı - LAĞIMA- BATMAYACAKTIR ..
,,
,,
FRANSIZ SARAYINDA D A, TUVALET- Y O K M U Ş- y a,,
S A R A Y L I- Sarayın dışında yürümesin,
d i y e ..
,,
SARAYLI- AVUSTURYA-insanı Saraylı- kalmayı,
bilebilmeli- LAĞIMA- BATMAYIP ..
/( Saraylı-çocuk yetiştirmek-isteyen,,
Japonu Çinlisi- Hintlisi- Güney-Amerikalısı ,
V i y a n o- -ÇOCUK- Korosuna ,,
ç o c u k l a r ı n ı- y e r l e ş t i r m i ş l e r..
,,Ç o c u ğ u n u z u- saray-Kültüründe- yetiştirmek- ister-m i, idiniz,,
bir yanları -saraylı- yüksekliklere, tırmandırılırken,,
,, a y a k l a r ı- çocuklarınız, LAĞIMA- DOKUNMAYACAK,,
arada- suyun-yüzeyinde, yüksekte,,
yüzecekler, yani ..i n s a n- olarak ..
,,B U- d a, bir s ı ğ l ı k t ı r, insana,,
BATAKLIK-LAĞIMI- i l e- YÜKSEK- SARAY- - A L T I N - - TAVANLARI ..
,,
,,
,,
,,
,,
,,
n o t :
KONSERDE; ÇELENKLER v e- Yerleştirilmiş- ÇiÇEKLER, v a r,
salona..
,,TUTRUNCU- ZAMBAKIN- birinin, ü z e r i n e, d e,
" Y U S U F Ç U K- BÖCEĞi- konmuş " ..
,,
YAKINDAN- gösterince Kamera Merceği, görüyoruz, k i,,
B U- KADINLARIN- YAKALARINA, taktıkları- cinsten,
bir MÜCEVHER ..
,, C A N L I- Çiçeğe,,
,, METAL- VE-RENKLi- taşlardan,,
bir " Yusufçuk- Böceği- K O N M U Ş " ,birilerinin ELLERi- i l e..
,, G ü l e - misiniz- AĞLAYA - m ı,,
,,
,,S A R A Y- Geleneği,,
" TANRININ- Yusufçuk- B ö c e ğ i n i n, CANINI,
alıp- ONU_ KUTSAL- B i R - - KIYMETLi- - O B J E- olarak,,
sonsuza, d e k- y a ş a t a c a k l a r m ı ş ..
,,
S A R A Y- KUTSALLIĞININ, MARiFETi- d e,,
B U- OLSA - GEREK- ,,
C A N L I Y I- YARATAN- TANRILARININ- E s e r i n i,,
K U T S A L- OBJEYE ÇEViRME,, y i,,
b o r ç l a r ı- - B i L i P,,
b u- BORCU- ÖDEYEBiLECEKLERi,,
f i k r i n e- yönelmişler ..
,,
, D Ü N Y A Y I - -Y Ü K S E L T i C i, V E- TANRILARININ,
ESERLERiNi- K U T S A L L A Ş T I R I C I L A R ,,
olarak- T a r i h l e r i n i, yazmışlar ..
_______________________________________________________
..
n o t : h e p- im para- torluk- hep, im paratorluk ,,
,, ÇiÇEĞiN- içine - KONAN- MÜCEVHER- YUSUFÇUK- ÇiÇEĞi,,
o l u y o r, K I N I N A- KONAN- Y A K A- KALEMi,,
A V- USTTURyA,,, K Ü L T Ü R Ü N D E,,
, b i z i m- Osmanlıda d a,,
" OSMAN- PAŞANIN- Y A Z I- KALEMi- ŞiŞME- E T- KILIFI,
içinde , " K U T S A L- EMANET- YAPILACAK,,
,, TARiH- - M Ü Z E L E R i N -E..
,,
T a r i h i n- Yazılmasından, T E K- kurtuluş,
vardır ,,
" O - KALEM- S i Z i - YAZAMAMIŞ- olmalı.. ",,..
Y A N i- i n s a n- insana-
,, birşey- yapamamış- olacak ..
..
T a r i h- NE- YAZIKTIR- K i- bir i N S A N I N,
bir D i ğ e r i n e- YAPABiLMiŞ- OLDUKLARININ, T A R i H i ..
,,
b i r e y i n, " BiR- i n s a n ı n- KENDiNDE- DENEYiMLEDiĞi,,
i n s a n- i M G E ' s i n i n,
T a r i h i, değil ..
..
.." STiLL- STANDiNG ",, ; W H i T E ..,, " A L B A Y- TAVIRLI- - K A L I P L I - " - ,, " BAL- B A Y " ,, ,.... " E R- ASKER-,,-G A Z E T C i L i K L E " ,, - yetinemez, .. ..h e l e- k i- - kaçınamadığı- MAPHUS-HANE- yılları- V E- MEKTEBi- -MEZUNiYETi, i l e- - A L B A Y ' LIKTA- - b i r - FAKÜLTE , d a h a,, bitiripte ,, __________________ " G E N E - R- A L - L I Ğ İ N i- , Hak-e t tiğini " ; /( HUKUK- E L i- ile d e- HAK-EDiŞiNi- E D i N' d i ğ i n i,, ) ,, - D Ü Ş Ü N E B i L M E Y E- d e, başladı , i s e.. ,, b u- me em l e k e t ,- A L I C I- - T o p l u m c u- geleneğinde n .. ..

Mehmet Ordekci
Mustafa Balbay'dan tiksiniyorum. O kadar ki, çok isterdim o da beni tanısın ve benden tiksinsin! Ama CHP liderliğine aday olması iyidir gene de. 1980 öncesi illegal TKP üyesiyken darbe olunca şubede ötüp tanıdığı herkesi yakalatması karşılığında kendini kurtarması gündeme gelebilir. Görüştüğü askerlere kapalı kapılar ardında sivil siyasete müdahale etmeleri için yalvarmaları (bkz. kendi el yazısı notları) hatırlanır belki. İyi olur.
Karşısına çıktığı, koltuğundan etmeye çalıştığı adam da kendisini hapisteyken vekil yapan adam.
Utanmazlığa, pişkinliğe bak ya. Ulan AKP devletin faşist çekirdeğiyle uzlaşmaya karar verdi ve sizi serbest bıraktı diye sütten çıkmış ak kaşık mı oluyorsunuz? Cemaat şımardı ve işin bokunu çıkardı diye onca dosya buhar mı olacak?M Ü H E N D i S L i K L E-
,, " boyuttan- BOYUTA "
- geçebilirsiniz ..
“Düz duvara tırmanmak” deyimi, Disney’in dört tekerlekli robotu sayesinde gerçek oldu. ETH Zürih ortaklığıyla geliştirilen VertiGo isimli robot, düz duvarda giderek adeta yerçekimine meydan okuyor.


“Düz duvara tırmanmak” deyimi, Disney’in dört tekerlekli robotu sayesinde gerçek oldu. ETH Zürih ortaklığıyla geliştirilen VertiGo isimli robot, düz...
MUHENDİSBEYİNLER.NET

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
23 saat
,, " BUDiST- i D E A L- -K A P i T A L i Z M "
- i ç i n,,
,,
b ü y ü k- PLANLARIMI ,,
,,
,, s a d e c e- T A M- T E R s- tarafta, yapılanarak,,
,, s a f- B i R- i ş Ç i,
olabilerek,,
s ı h h a t l i- sürdürebilirim ..
,,
,,d i y o r- B U- ADAMIN- ,, -A L I N- ÇiZGiLERi
H A R i T A S I ..
..
..
Felsefe Kulübü
'Ne istediğini bilen insanların, acelesi yoktur şu hayatta.
Çünkü onların geçmişten gelen ve içlerinde eskitemedikleri çok sağlam nedenleri vardır.
Onlar; hayatın yanlış tarafında olmamak için,
yalnız tarafında olmayı tercih ederler....'
Murat Oktay DanisCacık aracılığıyla
23 saat
,, h e r - H A L D E, ,,
b e n- BUNU- ,,
,,
/( B U - PERFORMANSI- ) ..
- yapacak- olsam,
,,
KAFATASIMA- bir kapak- açar,,
,,
beyni- - B E Y N i M i- - ç i f t- elim v e kolumla,
e ş- zamanlı- - Y E R - D iM,, ,,
bir sağ- LOBDAN- - bir- sol- LOBDAN,,..
,,
/( D E N G E L i- olamzsanız,
h i ç b i r-işi- yapamazsınız ,
- b İ T i R E M E Z S i N i Z,,
,,
sonuçta .. ) ..
..
..Murat Oktay DanisNecmi Mukan'ın gönderisini paylaştı.
23 saat
,, B U- ADAMCAĞIZLAR ,,
,,
,, K A F A Y I, " A K I L L I ", olabilmekle- bozmuşlar,
Ç O K T A N D I R ..
/( A K L I N- YOLUNDAN- ÇIKARTILAMAYACAKLAR .. )
/( Ç I K M A MA L I L A R .. )
,,
/( A K L I N- Y O L U ,,
,, " D Ü N Y A L I- KADININ, - Y O L U " , i l e,
çatışıyor, olmalı- k i,
KADINLARA- saldırırlar .. ) ..
/( b e n- d e- AKLA- takılırım, ancak,,
A K I L L A- uğraşacaksanız, B U- DÜNYADA,,
B U- D Ü N Y A- Y O L U, i l e,
U Y U M L A N D I R M A L I S I N I Z,,
i l k i n, A K L I .. ) ..
________________________________________________________
,,
A K- L A- TEMELLi- A - K- P' ARTiSiNE- yazılıp d a,
A K L I N- AHiRETTEKi- B i Ç i M i N E,,
TAPINACAĞINIZA.. /( ) ..
/&( KADIN- NASIL- DÜZ- YARILDI- i s e,,
s i z d e, AKLINIZIN, PENCERESiNi,,
D Ü Z - K A R E D E N- AÇACAKSINIZ,,
Ö T E*- A L E M L E R E ..,,
.. e v e t- ben,
,, BU- K A R E- PENCEREYi- AÇARIM- ö t e- Alemlere de,,
bunun, i ç i n- inzivaya ÇEKiLiP- ÇiLEHANE- O D A S I N A,,
kendisini, kapatabilmek- gerekir ..
,, T O P L U M,içinde, orta YERDE, AKILLI- olacaksanız, d a,
K A P i T A L i Z M E- yazılacaksınız ,
A_ K- P-ART i y e, d eğ i l ..
,,g e r Ç i- TAYY iP- A K I L L I,,
bunların- h e r- birini, V A R, g ü c ü, i l e,
K A P i T A L i S T- D Ü N Y A Y A,
entegre- e d i y o r ..
../( TOPLUMCU- AHiRET- AKILLARI, O R T A D A,
kalmasın, d i y e .. ) ..
________________________________________________________
,,
/( D Ü N Y A ' y a,
bir saldırıdır, B U ..ö z d e ..
D Ü N Y A D A- yaşayamayıp- A H i R E T E,,
i T i L M i Ş L E R i N, i n t i k a m ı .. ).. ) ..
,,
,, O N L A R I- " A K I L- YOLUNDAN- SAPTIRACAK ",,
h e r ş e y i-
,, e n g e l l e m e n i n,
m ü b a h- -olduğunu- düşünmekteler ..
/( çok-tandır- YOLLARINI değiştirmiş, v e,
sabırla- kendi- A K I L L A R I N I N- - yollarında,
ilerlemekteler .
E M E K- vermekteler .. ) ..
,,
,,
K i M_ SATTI- i S E- " AKLIN- T a M a m ı n ı " ,,
b B U- i N S A N L A R A ,,
onunla m ı,
konuşmalı- B U ' n l a r ı ..
,,
..
,, K A D I N L A R L A- , V E-
- BU- YARIMLAYICI- D Ü N Y A ,ile,
/( V E- YARIMLAYICILIĞIN - MERKEZi- - -
,, - " KADIN, d a n " ,, ),,
bir A L I P - V E R E M E D i K L E R ii,,
v a r- k e s i n ..
,, " AKILLARI-* ile birleştirdikleri, ş e y l e r i n "
- YARIMLANMASINA- sinir- olmaları,,
-n e - kadar sabretselerde- ,
/( k i- s a b ı r- ,, B U- YOLUN- ASTFALTIDIR .. ) ,,
,, bazan, , mümkün- olmuyor ..
B Ö Y L E- ÇIKIŞ- yapıyorlar,,
,,BATILI- TOPLUM- MiMARiSi-
A L A N I N A .. ) ..
_______________________________________________________
,,
/( PALA- L A R I- i l e,,
K A D I N- ya da KELLE- KESMEYE- d e- çok- YAKIN- duruyorlar ,,
n e d e n s e..
..
,, H A N G i- TANRI- K E S i Ğ i N D E N,,
e s i n l e n i p- TANRININ- yaptığını-yapmaya,
eğilimliler .. ) ..
/( T A N R I- KADINI- KESTi- i s e,,
biz d e- KESERiZ- insanı,
eğer- TANRIDAN, i C A Z E T- alırsak,,
,, i ş ç i l i ğ i N E;
V E- MANTIĞINA- - A d a m ı ş l a r,
kendilerini .. . ) ..
/( SAVAŞLAR- DA, KIYIM- gtirmezler, mi,
peşinen, kimseye- sormadan- h e m- d e.. ) ..
,,
,,
,,
,,
K A D I N L A R A- M I- N E F R E T- duyacaklar,,
/( k i- kadınlar- s e v g i y i- konuşur-
kafalarına- sokarlar, D ü n y a n ı n- kolaycı- - - z e h r i,
-yılanı- olarak- AKILLARINA .. ) ..
,,
" T A N R I Y A ", m ı,,
,, " s e v g i- kalmıyorsa " - yüreklerinde ..
,,
..
..
ö y l e- YA DA- B Ö Y L E ,,
E Z i L M i Ş L E R ..
,, A N C A K- B U- EZşLMELERiNi, AKILLARINA,
i n e b i l m e d e, VESiLE- BiLEBiLMEDE,
kullanarak,,
e z e n l e r l e,
çatışmamaları, g e r e k,,
AKILLI- i s el e r ,
A S L A ..
/( B U- nedenle AKLINI- kaybetmişlerine,
saldırmak- d a, p e k- AKILLI- i n s a n,
işi, d eğ i l d i r .. ) ..
,,
/( GÜNÜN- BiRiNDE - E N- AKILLILARININ, i Ş i D- örneğinde,
olduğu, g i b i,,
k a r ş ı n ı z a- dikileceklerini v e ,,
yapmış- olduğunuz, saldırı, v e,
hukuksuzlukların- H I N C I N I,
alacakları- güne- hazırlanın, s i z . ) ..
,,
,,
..
..____________________________________________________
..B U- D iN i N- içine- SAKLANMIŞ- NESiLi,
,, A iL E - yükü, v e
geleneğinin AĞIRLIĞI altından, almak-
,, olası mıdır ..
/( AiLELERin i n- - YANINDA yaşıyor, B U,
TARiKATLARI- T E K ' K E ' L e r i,,
zaviyeleri- - M E D R E S E L E R i- - CAMiLERi-,,
,, ELLERiNDEN ,,
alınmış- K E S i M .. ) ..
,,
A i L E D E N, K A D I N D A N,,
E T K i L E N M E K T E N,,
,, " YÜZYILLARDIR- - B I K M I Ş L A R- SINIFINI " ,
oluşturuyor, B U- AHiRET- BEZiRGANLARI ..
,, A N C A K- AKLIN- YOLUNA- girmiş- olmakla,
ö v ü n e n l e r i,,
hakikaten- A K I L L I D I R L a r ..
B i L i M i- değilde, i L i M i,
onlara, sorabilirsiniz ,,
h  L â ..
,,i L İ M- AKILLA- YAPILIR,,
B i L i M- Z E K A, i l e..
/( ZEKA- i l e- böbürlenmeye kalkışmak, d a,
t e d b i r s i z l i k t i r,,
en- hafif- tabiri i l e,
AKILLI- MOLLALAR- K a r ş ı s ı n d a..
,,
,, /( iRAN- M O L L A- üretirken,, burada,,
birilerine saldırıp- kafa kopartmak,
p e k- AKILLILIK- olmasa,
gerektir .. ) ..
___________________________________________________
,,
,,
,, ,, " ASIRLIK- - H I N Ç L A R I N I " - N A S I L, alırlar,,
v e- özgürleştirilebilirler,,
" A S I R L A R I N- TORTULARINDAN " ,, k u r t u l a b i l i p,,
hakikaten, z o r- bir- i ş ..
B U- insanlara- e s e n l i k- getirmek ..
/( b e n- olsam- verirdim- bu dünyada kurmayı- umdukları,
devletlerini,, ,, b i r- YOLLA- ONLARA -
a y ı r a b i l i p,
diğer- TOPLUMCULUKLARDAN ,,
kendi- TOPLUMLARINI- kurup,,
V A R- e d e b i l s i n l e r..
- b e l k i- d e- BU- Dünyada,
- e n- UCUZ- Y O L- B U D U R ..
/( YOKSA- AHiRETi- taşıyacaklar,, d ı r,
D Ü N Y A M I Z A . ) ..
,,
,,
_____________________________________________________
burada, B e n i m- MODERN- ÇAĞDAŞ,,KAPiTALKiST-BUDiZM
içeren- çözümüm, söylenilmelidir ..,, :
_____________________________________________________
,, ..
D Ü N Y A ' d a, kurduğunuz, h e r- B i N A,,
bir MABEDD,iR ..
,, " M E Z A R D I R- HER- O D A- MEKAN " ..
/( ,, M i M A R L A R, d a ,
" Ö T E- TARAF- MEKAN- V A R- EDiCiLERi,
,, i k e n ,,
ADLARINI- DÜNYA- MEKANI- üreticilerine, çıkartmışlardır,, .. ( ..
B U- HESAPLAR, MUTLAK- HAKiKATTEN, d ö n e r..
,,
E V- V E- TÜM- B i N A - MEKANLARINI ,,
,,- TAMAMEN- D Ü N Y A- DOĞASINA-
A T F E T M E K,, hakikati, v e Mutlağı, bir a z ,
hafife- almış- olmak- olmaz, m ı ..
,,
d e m e m- O ' d u r, k i,,
,, O N A - BUNA- BAĞIMSIZLIK;
,, - V E- KiMLiK- DEVLET- " D A i R E ' l e r i " ,,,
v e r m e k l e- BAŞA- ÇIKAMAZSINIZ,,
,, B U- D Ü N Y A D A- yapılmakta olan,
, " k u ş a t ı c ı- DEVLET " ,, yanlışlıklar d a n,
,,
,, D A - _ -ARINABiLMEK- i Ç i n ..
,,
..
y a p ı l m a s ı- gereken,
,,
,, " E N- ORTA' N I N- e n- ORTASINDAN " ,,
,,
,, " D O Ğ R U ' S A L " ,,
, b i r- A H i R E T- - K O M Ş U L U Ğ U,
üretebilmektir ..
h e r , i n s a n A- HEDiYE ..
,,
,,
/( 4- DUVARLI- MEKANLARIN- b i r- DUVARI- AHiRET-TABANLI- R E S i M- olacak .. )
/( MiMARLAR D A- " t h e- WALL- KONSEPTiNi- henüz,
tamamen- ç ö z e m e m i ş l e r k e n ..
,, ..i n s a n- i ç i n- " D U V A R- N E D i R " ..) ..
,,
/( B U- D i N C i- ADAMLAR-
-ALEMLER-* AHiRETLER- TARAFINA- geçmediler,
m i, BAKIYORSUNUZ, AKILLARI,, A K I L- MEKANLARI-
AKıL-ETMELERi- d e- R E E L ,,
O zaman- T Ü M- insanlara verebilmelisiniz,
onların- büyük- zorluklarla,
edindiklerini ..
,,
,,
..
.... M i M A R i- M E K A N- FORMATINDA,,
,, " A H i R E T- MELEK- VARLIKLARI- TABANLI,
RESiMLER- ü r e t i l e bilinmeli ..
,,
,,
,,
,,
n o t :
HUKUK- " NEYiN- NEREYE- GiRECEĞiNE " ,,
karar, v e r i r ..
,,
..SINIR- ihlali- yapanın,
HUKUK- D A-
.,, " KELLESiNi -- V U R M A Z- M I " ..
..
HUKUK- GÜÇLÜNÜN, BELiRLEDiĞi, b i r- ŞEYKEN,,
,b a ş k a- HUKUKLAR- B Ö L G E N i Z E,,
girmeye başladı, i s e,,
K E N D i- GÜCÜNÜZÜN,,
N E D E N- A Z A L D I Ğ I N I,,
sorgular- -sınız ..
..
..
..
..
Necmi Mukan
Öğrenin. Cahil kalmayın 😊😊


Murat Oktay DanisUrban contest aracılığıyla
Dün, 16:06
,,A i L E C E K- sülalecek,,
,,
/( y a - -da - ,, - m i l l e t - c e k ,, ) ,,
,, ç o k- i ç - i ç e l e ş i r,,
,, D Ü N Y A Y I- soğan-gibi- ü s t - ü s t e, içinize,
giyinir- " c e n d e r e -içine- alırsanız-",
k en d i n i z i,,
,,
,, B A Ş K A- - UYGARLIKLARIN,
" B A Ş K A- VARLIKLARINA,, ",,
h e d i y e- E D iP_ d e,kendinizi,,
,,/( h e m d e- BEDAVA- V E R M E Y E- h a z ı r,,
olursunuz .. ) ..
,,
" B A Ş K A- olsun, canımı- y e s i n d i r,,
A Ş I K- olmanın- P A R A ' L O S I .. ) ..
,,
B A Ş K A- MiLLETLERiN-
B A Ş K A- VARLIKLARIN,
B A Ş K A- UYGARLIKLARIN,,
B A Ş K A ' L I K L A R I N A- - V A R D I R M A Y I,,
da isteyeceksiniz, k e n d i,,
" B A Ş K A L A Ş M A "
,, - i s t e k l e r i n i z i " ..
..
..n o t :
B A Ş K A ' Y I,,
hayatlarımıza ekleyebilmenin,
B A Ş K A- b i r- Y O L U,,
D A H A - ol m a l ı ..
S A N K i ..
..

Murat Oktay DanisGif Porn aracılığıyla
Dün, 15:55
,, " i N S A N- GÖZÜNÜN- V E- BAKMANIN " ,,
,,
,, G Ö Z - KAPAĞI- i L E-
-G Ö Z- KIRPMANIN- NEREDEN,
geldiği, ,,
..
" Ş i M D i- - A N LAşıLdı ..
,, i Ş T E ..
..


,, " i S V E Ç- M O B i L Y A L A R I N I " ,, ö z l e M i Ş- iM .. YILLAR- G E Ç i Y O R ,, .... b e n, ,,, ö z e l l i k l e- - iKEA' NIN, " B U- i S V E Ç- MOBiLYALARINI " - S a t m a s ı n ı, bekliyorum ..b i t e v i y e .. ____________________________.. " M O B i LY A- ALMAMAYA- YEMiNLiYiM " ,, ,, ,, B U- KADINLAR- i K E A ' d a, satılmaya, başlamadan- ö n c e .. /( B U-i S V E Ç- - KADINLARIN- DEĞERiNi- , bileceklere .. ,, sadece .. ) .._______________________________________Y Ü K S E K- F i Y A T L A R- ÖDEYEREK- ALMALISINIZ, b i r- - K A D I N I- y a n ı n ı z a .. O zaman ancak- ,, bilirsiniz O N U N- d e ğ e r i n i, V E ,, " K E N D i- D E Ğ E R i N i Z i, D E " .. _______ /( her gününüz- Y E N i- - BiR- Y I L I N- i L K- G Ü N Ü,, V E- , ,, h e r- geceniz, d e ,, ; ,, Y E N i- bir- Y I L B A Ş I- g e c e s i-N i N- BAŞLANGICI ,, ,, olabilecek- t i r,, ,, B Ö Y L E C E .. .. /( B U; ,, Ş E K i L - D E .. ) .._______________________________ " B A Ş L I K- P A R A S I N A " , gel- d e - - K I Z- Ş i m d i, d e.. A D A M- Z A TEN- - VERECEĞİ- K I Z I N I- sahiplenmeye- kalkışmamasının, Ü C R E T i N i, peşinen, istiyor .. V E R S i N, E L i n i- öpeyim, sonra da, PARASINI- v e r e y i m- HAK-geçmesin ,, ..A N A - D O L U D A- i S E M .. ) ..
Ne geçmiş ne gelecek yılların hiçbirine dokunmadım,
Şiir diyarımızda sevdamız bizi bekler sensiz bensiz..

Music video by Abba performing Happy New Year. (C) 1980 Polar Music International AB
YOUTUBE.COM


,Y E N i- Y I L D A -
,,Y E N i ,,L i K L E R , d i l e r i m ..
..
,, " O D A ' M I N- - B E -Y A Z- - D Ü V A R I N ı N D A N " ..

Murat Oktay Danis, ‎أزاميل نيوز‎'in videosunu paylaştı.
Dün, 14:07
... ,gördüğümle- düşünmeden, ö n c e,,
,,- i L K- ö n c e,,
" N E- - GÖRDÜĞÜME- B A K M A L I Y I M ..
,,
,,
,,/( " G Ö R M E Y E - - ayırdığımız, zamanın,
ç o k-, daha fazlasını, " B A K M A Y A-
,, BAKTIĞIMIZI- O K U - MAYA,,
a y ı r m a l ı y ı z d ı r .. ) ,,
_____________________________________________________
,,
,,
,, B i R i LERi, B U- V i D E O ' y u,
ç e k e b i l d i k l e r i n e, g ö r e,,
/B U, K e n d i l e r i n i- " AHiRETE- adamış,
V E- O- TARAFA geçmiş- A D A M L A R ,,
,,
sonunda D ü n y a y a- ,, " YAYA- YÜRÜMEYE- " ,,
k e n d i l e r i- - ç ı k m ı ş l a r ,,
..
..
,,
,, " G Ü N- I Ş I Ğ I N D A N- " - kaçmayı- kaçınmayı-
bırakmışlar .. ,, - N E d e n s e - ..
..
..
..
..
..
D Ü N Y A L I- D A- olduklarını,,
s ö y l e m e k t e l e r ..
,, B U- TAVIRLARI- i L E ..
,,
/(
/( ONLARA D A- Y E R - - AÇILAbilinecek-midir,,
B U- - DÜNYADA,,
Y O K S A- DÜNYA- Y E R- Kontenjanı- D O L U,
mudur,,
D E V L E T L E R- DÜNYAYI- satıyorlar y a,
vatandaşlarına .. )
/( AVRUPA DEVLETLERi- neden
göçmen- almayı-istemezler,,
çünkü- vatandaşına- satmış- Ülkelerini .. ) ..
/)
,,
/( AHiRET- ADINA- D Ü N Y A Y I -
istila etmeye m i, gelmişler,, ..
, H A D i- C A N I M ,,
B U- A D A M L A R - YARI- ÇIPLAK- YALINAYAKLAR ,,
ve zaten- suratlarının yarısına- kadar d a,AHiRETiN- KARANLIĞINA,
b a t m ı ş l a r .. ) ..Çok-ışık- onları- kör-eder-öldürür ..)
,,
K İ M- DÜNYAYI- iSTiLA- E D E C E K M i Ş ? :
,,
B U - soru ' yu, Ö N C E-
" D Ü N Y A- A D I N A ", D Ü N Y A Y I " - ÜLKE-
DEVLET- SINIR ,,tanımadan- i s t i l a,
E D E N, A M E R i K A L I L A R A, soralım ..
..
/( YANi- D Ü N Y A Y I- DÜNYA- i L E- -istila edenler,,
D Ü N Y A Y I- bunlar- işgal- e d e c e k, d i y e,,
h e d e f- V E- B i L i N Ç- saptırıyorlar ..
B A K M A Y A- zamanı olmayan- modern, insanların,
gözlerinden- beyinlerini,
yıkayarak .. ) ..
,,
..
,,
,,
b u- ADAMLAR- D A- aman- DÜNYADA- iSMiMiZ, geçiyor,,
/( birileri- bizi görüyor- v e- bizi konuşuyorlar- diye,,)
B U- D Ü N Y A- YÜRÜYÜŞÜMÜZE- d e v a m- edelim- B A R i,,
,, B U D Ü N Y A--SAHiBi- ,
,, D Ü N Y A L I- - U S ' A , devletinin,,
U S ' u , i l e ,,
baş edebilecekleri- kadar,
E V L i Y A ,
olduklarına, d a,
yaslanarak ..
,,
- ,, ö y l e- ya d a- böyle,
peşine- takılıyorlar ..
,,
,,
,,
,,
/( U S A ,, b u - D Ü N Y A- YÜZEYiNE,
ayak basan, h e r , şeyi,
bir şekilde- sahiplenecek, y a,
o n a- ulaşarak .. ) ..
______________________________________________________
,, m u h t e m e l e n,,
,,/(büyük-olasılıkla,, ),,
B U- ADAMLAR- B U- AMERiKAN- SOKAK- ADAMLARININ,,
T E K N O- Müziği, i l e, yapmıyorlar,
D Ü N Y A D A K i, ,, D ' a n s l a r ı n ı ..
,,
,,
B i Z E - gösterilen, V E- değiştirilerek, DUYURULAN,
seyrettirilen, i s e ,,
B U N L A R I N- D A- U S A Devletine, KATILDIKLARI ..
,,
,,
D i S K O- DANSI SAYILABiLiNiR,,
p e k- A L A, b u- D A N S ..
d a ns ı n, A D I-
" YER YÜZÜNDE-ÇIPLAK- AYAK- YÜRÜYECEKSiNiZ ,, ",,
D A N S I ..
..
..
Ş i M D i- U S A ,
,, E N- -ucuza, kapatabileceği,,
/( Ahiretten yeni- gelince -uzuza kapatabilirsin,
bu- insanları .. ),,
B U- insanları- K E N D i S i N i N- DÜNYASINA,,
bir Ş e k i l d e- katacak,,
o n l a r ı d a,
sürüler- halinde gezdikleri- sürece,,
,, K O V B O Y L U K- sanatı- i l e ,
istediği, g i b i, yerleştirip- güdecek ..
,,
sonuçta - onlarla - d a ,,
KIRIŞACAK- B U- Dünyanın,,
k e n d i s i n i n- L i Ğ i ' N i ..
,,
..
_______________________________________________________
n o t :
k o v b o y u n, planı,,
birilerinin , b u- insanlardan, v e- AHiRETTEN, korkacakları,
üzerine ..
,, e ğ e r- siz, d e, U S A , y a , ge r e k e n l e r i,,
yapacaksanız,,
,,
" B U- ADAMLARA- TEPKiLERiNiZi,
belirtirken, A Ç A C A Ğ I N I Z, A Ğ Z I N I Z D A N,,
B U- ADAMLARI- sizin- içinize, d e,
Y E R L E Ş T i R E C E K L E R ..
,,
,,n o t :
,,contemporary- a r t- bilmeyenlere, söylemiş- olalım,,
,, " i n s t a l l a s y o n ", = yerleştirme-tekniklerinin,,
e n- z e k i c e- olanlarını, d a, bizzat,,
sanatçılara, ü r e t t i r i y o r l a r k e n,
t ü m- D Ü N Y A D A ..U S A .
/(iŞiDiN- N E- olduğunu- kim-çözebildi, k i,,
çağdaş-eylemler- yapıp- duruyorlar,
herkezin-gözüne- soka -soka .. )
,,
,, B i L G i s a y a r a, ZEMiN- installationu,,
z a t e n- ,, b i r - standart- i ş l e m- olmuşken,,
b e y i n l e r i n i z e- indirilen, z e m i n l e r i,,
hayal- edebiliyor, musunuz ..
..
..
.. k o v b o y l a r, AMERiKAN- FiLMLERiNDEN, B E R i,,
b u,, i ş i, " Ç O K- - İLERLETTiLER .. ) ..
,,/(
..P U T.iN, olsa olsa , " KAPLANINA- TASMA - G i y d i r i p ",
TARZANCILIK- o y n a r- DOĞA- sporlarında .. ) ..
,,- o n a- güvenmeyin- y a n i- ..


0:12/2:05

1.697.816 Görüntüleme
أزاميل نيوز
أحد يعرف منو هذول ؟
تحيات ازاميل ونرجو للتواصل لايك للصفحة
Kimse bilmiyor hdhwl uyku?
Selamlar Zạmyl Lake ve iletişim lütfen sayfa
,, DRESSiNG- /( W E A R i N G ),
,, " T H E- L i G H T - R O P E " .. :
,,
,, T O D A Y ,, /( 31 12 2015 ..)
,,
,,W H i L E- E A T i n g- A- CARROT,,
,, w i t h, m y- ,,
CARROT-COLORED -NECKLiNE ,,D - - LAVi-STRAUS- CAKET, ,
,,
I REMEMBER - T H A T ,,
,,t h a t- W A S - t h e - -
" L A S T- D A Y ", o f, T H A T- Y E A R - 2 0 1 5 ..
,,
,,
,,
,,
S O- I WAS T O- W E A R ,,
t h a t- LAST- R O P E, o f - L i g h t ,,
- coming to -M E - f r o m- - t h e - S U N ..
/( the -L i V E - S T A R - -o f our- S P A C E - & T i M E .. .. )
,,
,,
n o t e :
w h a t e v e r- Y O U- W E A R- O N, y o u ,,
A L W A Y S - W E A R ,,
, T H E- S U N- L i G H T,, and, " T H E- L i G H T " ,
O N, T H E M ..
,,
I THOUGHT- T H A T ,,
,, T H A T W A S- T H E- " R E A L- FASHiON " ,,
,, , that L i e s - inbetween, t h e - L i F E ,,
and, " T H E - B O D Y- o f- M A N - K i N D .. " ..
..
so , w i t h- the LAST- D A Y- " L i G H T- R O P E " ,,
I AM- t o,,
" T R Y- T O- - W E A R " ,,
L i G H T- O N,
M Y,,
B O D Y ..
/( A S-* I - W A S T O_ B E ,,
- using- m y- right,
,, to B E,
and BECOME-
,, M Y- ART- o f-A F A S H i O N- DESiGNEr ..
..
..
n o t :
,,EVERY- - H U M A N- - S P i R İ T,
,, ,, DESERVES, t o b e, - " T i E D , to, " ,,
that- E A R T H,,
,w i t h - - " L i G H T - R O P E ' S ",,
o f - t h e - - S U N
,, t h e - R E S O U R C E - o f-
- A L L - t H E -
- L i g h t .. ..
..
..

,, DRESSiNG- /( W E A R i N G ), ,, " T H E- L i G H T - R O P E " .. : ,, ,, T O D A Y ,, /( 31 12 2015 ..) ,, ,,W H i L…
YOUTUBE.COM

Murat Oktay Danis-Y I L I N- S O N- I Ş I K- HALATI .. albümüne 39 yeni fotoğraf ekledi.
Dün, 11:58
" Y I L I N- S O N- " I Ş I K- HALATINI ",
/( ,, " i P - i N İ " ,,) ,,
,,
b u l m u ş k e n, ,, K i Ş i,
,,/( GüNEŞ-IŞIĞINI ),,
,,
,, /( K i Ş i ' n i n, , i Ş i ,, N E- K i .. )
,
,,
,,
K E N D i S i Nİ- B U-
- IŞIK- HALATI- i L e ,,
/( i P i- i L E ,, )
,,
B U- D Ü N Y A Y A - ,,
/( V E- I Ş I Ğ A - - D A,,),,
B A Ğ L I ,
T U T A B i L M E L i ..
/( I Ş I Ğ I- GiYiNEBiLMELi- Ü Z E R i N E .. )
..
..
,,
,,
,, M O D A - TASARIMCINIZ- - K i M ..
,, n e r e d e n- E d i n - e ceksiniz,
O L S A- O L S A-,,
K E N D i- M O D A- TASARIMCINIZ,,
K E N D i N i Z,
o L A c a k s ı n ı z ..
d ı r ..
,,i P E K- - I Ş I K L A R I N- - Ü L K E S i N D E ..
,,
,,
,, D E N i L E - bilinir d i r- k i ,, :
,,
N E - g i y i n i r s e n i z -üzerinize,,
g i y i n i n ,,
B U- - D Ü N- y a da,
Ü Z E R i N i Z E ,,
,,
,,
" O N U N- Ü Z E R i N E- -
- I Ş I Ğ I,,
/( G Ü N- IŞIĞINI ,, )
N A S I L- giyinebildiğinizdir,,
A S I L- M O D A - - M E S L E N i z ..
,,
..
n o t :
.. Günde -bir-t a n e- - HAVUCUMU- yiyordum,,
,, HAVUÇ-R E N K L i- - YAKALI- LEVi-STRA' u s ,,
C E K E T i M i N- - İ Ç i N D E ,,
,, U S ' U M- bana - hatırlattı,,
,,
" H A V U Ç- y e r k e n,,
k e n d i n i- B U- DÜNYAYA- B A Ğ L A ,,
" G Ü N- IŞIĞI- i P i, i l e,, " ,,
d i y e ..
,,
..
b e L L i- O L M A Z ,,
T A M- zamanın KIRILIP- D A -
Y E N i- Y I L I N,, ,, DÜNYAYA - D Ü Ş E C E Ğ i,,
e s n a d a ,,
bakarsın- f ı r l a r - gidersin,
B U- D Ü N Y A -* ZAMANINDAN,,
" HAVUÇ- R E N K L i- CEKET- yakanın,,
, IN , E M M i Ş- OLDUĞU-
- I Ş I K- H A K K I N I ,
,,d a ,,
g i Y i N M E D i Ğ i N,
i Ç ' i n,
Ü Z E R i - N E ..
,,
,,
,,
,,
..
,,
,,
/( H E R- ŞEYE- i N A N M A- EĞiLiMi,, M i ,,
ç o k- i Y i- bilir i M.. ) ..
.. Y A ..
,," - Y A Y A - YÜRÜNEBiLiR- - A N- C A K ,,
B U- Y E R-
-Y Ü Z Ü N D E .. ) ..
..
..
..
.. https://www.youtube.com/watch?v=QxKID2BcBT4 ..
STOKOVSKY- CHACONN E 'U,,C a n o n- Dinlemeyi-severim,,
e Ş- ZAMANLı- ,,i k i, kere, açarım,,
/( " K A F A- BULMAYI " - istemekte-isem.. )
B U- M Ü Z i Ğ i,, b e l l i- zaman- aralıkları- i l e,, .. B U- D Ü N Y A D A ..
..
,,
,,
..N O T :
IMAC- FOTOLARINDA,,
,s e ç m e y e- gidilmemiştir ..
üzerimdeki- tüm- IŞIK- o r ' D A D I R ..
/( B U R -A D A dır .. ) ..
..

Yorum Gönder