23 Ocak 2016 Cumartesi

,,, ... m y- - - A N D R E W- - WYetH , collection ..

,,, ...  m   y-   - - A N D R E W- - WYetH , collection ..
____________________________________ ..,, i L K i N,
" K A R A- KALEM ",,
I Ş I K L A- resim- ç i z m e k t i r,,
,,
/( kara kalemle- ışığın olmayacağı yerleri,,
belirlersiniz .. ) ..
/( böylelikle- aslında IŞIĞIN, NASIL- gezineceğini,
yönetirsiniz , k i,,
ç o k- iddialı- bir- ş e y d i r,
KARAKALEM- RESiMLE- Tanrının- I Ş I Ğ I N I,
y ö n e t e bilmeye,
yeltenmek .. ) ..
,,
" K A R A- KALEMi- i Y i ",
olmayan, S U L U- BOYA- RESiM,
yapamaz ..
,,
,,ç ü n k ü- sulu- seyreltik-b o y a,,
i l e- resim- yapmak,,
d a, I Ş I Ğ I-
i n c e l t i p-
renklendirip- yöneltmeye,,
y ö n e t m e y e- kalkışmaktır ..
,,
onun yoğunluğu, V E- YÖNÜ- - i l e- oynayabilmeye,
b en z e r ..
____________________________________________
,, b e n c e-
,, - USA ' L I- " V A N- G O G H ",,
,, " A N D R E W - WY- E T H " ..
,,
AĞIR- V e- STATiK- - HAYATLI-,,
,, ORTA-USA- Ç i f t ç i l e r i n i n,,
U S T A- -
R e s s a m ı ..
,,
,, AĞIR- HAYAT- V E- ÇALIŞMA- ŞARTLARI ,,
,, i n s a n ı - Vucudunu,,
Ç O K- ÇALIŞTIRIP,, d a,,
tüm e n e r j i n i z i,, e m d i ğ i n d e,,
I Ş I K - i l e- hızla değişen, görüntülere,,
y ü z e y e - yakın,
I Ş I K, kadar i n c e l m i ş,,
" T i N L e r e ", v e, SPiRiT' L E R E,,
, a d a n m ı ş,,
D Ü N Y A N I N- YÜZYiNiN- en- YÜZÜNDE,
bir, IŞIK- Şii r i- R e s i m,,
W Y - e T H , R e s m i ..
,,
,,
,, " Y A Ğ L I- BOYA- R E S i M- - i l e ",
yine içinize- AĞIRLIK- YIĞMANIN,
- n e- anlamı , v a r..
,,Z A T E N- RUHUNUZ, i y i c e,
hafiflemenin, bedelini,
aşırı b e d e n s e l- çalışma , i l e,
P E K- A L A , ö d e mi ş k e n ..
,,
,,
,, S U L U- BOYA- KADAR,,
H a f i f - l e ş i r,
R U H U N U Z,
,, i n c e l - i r ..
zaten - ..
,,
..
/( ,, z a t e n, a ğ ı r- VUCUT v e- KAS-işi,
sonucunda , ç i f t l i k l e r d e..
r u h u n u z- ı ş ı k- kadar- hafifleşmiştir ..) ..
,,
..
..
A N D R E W - WY- e t H,, suluboyaları,
Y A Ğ L I- B O Y A- KADAR- CANLI- olabilmeyi,
nasıl başarıyorlar ..
,,
V E- SANKi- UÇABiLEN- YAĞLI-Boyalar,
k a d a r- - H A F i F ,, d e,,
olabilip,
,,
" s p i ri t - kadar - i n c e " ..
-ruhtan d a, i n c e..
,,
,,
,,


_______________________________________
Yorum Gönder