Haber KaynağıMurat Oktay Danisleblebitozu.com'un videosunu paylaştı.
30 dk.
R E N U AR ' a , - B A K I N,,
V i d eo d a ,,
,,
N E- KADAR- AKILLI-
" A K I L- ÇiZGiLERi " - N e- KADAR,,
N E T- V E- kararlı, v e,
KÖŞELi- Çiziliyor- HAVAYA,,
K E N D i- RESiMSEL- BEDENi-
v e Y Ü ZÜ- - VASTASI- i l e..
,,
/( NE-YAZIK- K i,,
MÜKEMMEL- sanat- ekolleri,
yoktu, aklı-liberalize- e d e c e k, kadar,
büyük- hareketlerle,
i ç i n e - d e- girebileceğiniz ...
,,sanatı- kadının- iki-bacağı-arasındaki, o küçücük
yere- sıkıştırabilmek-için- ömürlerini, verirlerdi ..
,,tabloları- miniciktir, f ı r ç a l a r ı da, ö y l e ..
/(şimdilerde- benim- kullandığım- spatulaların,
ağız- uzunlukları-30 c m .. , i k e n..
hemde, spatula- BIÇAKTIR,, F ı r ç a - gibi,,
at-kıçının- saçılan- kılı- değil ..
yan,i,, h i ç- keskin- değil ..f ı r ç a,,
- ruha- v e- hümaniteye- boyayıp,
uslandıracaklar- ya- Ç i z g i- keskinliğini ) ..
keskinleşsin diye- kılları-
keman-arşesine- gererler ..olsa-olsa ,,
v e keman-sesi- ancak, ,,bıçak-gibi-k e s e r..
olabilir ..) ..
______________________________________________
,, RESiM- yapmanın,
,i k i, yanı- v a r ..
,,
birincisi, K O N U Y U,, ç i z e c e k s i n i z..
/( design--tasarım-da denilen ş e y- b u,,
günümüzde .. işin mühendislik- yanı ,,
komplex -n e s n e, tasarlayacaksınız .. )
,,
ikincisi, B U- SANATSAL- NESNE- TASARIMINI-,,
yerleştireceğini,z, g e z e g e n,,
Ü L K E- ZEMiN-A L E M,, M E K A N I ..
,,
" R E S M i N- sanattan- AYRI- olarak, duygulara- düşüncelere,,
hitap etmesinden - ö t e,,
" A K I L L A - Tutulabilinen,,
A K L I N- G Ö Z Ü N E- görünen,,
akıl-gözü-ile- algılanması, ilerleyebilen,
" h ı z ", v e- ilerleme- kazanan, kaydeden,,
,AKLI- ,, giyinince - BAŞKA- görünen,,
b i r- " R E S -i M " ,,
o l a y ı..
/( RES' ' iM, A K L I - Vazifeye davet edecek .. )
,,
,,
___________________________________________________________
, birinci- kısım, /(tasarım), işin
mühendislik- yanı ..
/( şimdiye kadar binlerce resim- v e - sanat-objesi,
tasarımlamaya, 60 senemi- verdim .. )
,, Ş i m d i, geldik-ikinci, kısma ..
yani,,
R E S i M_ ' e, BAŞKALAŞTIRIP,
" A K I L L A R L A- TUTUNULACAK,,
A L E M S E L- AKILSAL- y e r l e ş t i r m e l e r e ,,
sanat- dizaynlarına ..
,,
,,
R E N U- AR ,, /( RE-NKTE- NE- v e N Ü- -VAR ),,
,, B U R A D A ,, - Dizaynlarına- aklını- yüklemekle,
m e ş g u l- v i d e o d a,,
RESiM- YAPIYOR, d i y e..
,,
,, b u- işi, Ş i m d i l e r d e,
RESiM- PROGRAMLARI- i l e- yapmak- p e k-bir
olası ..
,,
Klasik-resimde- dünyadadır, ,,sanatsal- n e s en e ,,
,, GEOMETRiK- perspektif, tek- -nokta kaynaklı,,ışık derinlik,
,, netlik- keskinlik- karanlık,,,,exposure- ,v.b.
,, MODERN- RESiMLERDE,
yeni, çağdaş- kullanımlara , s a p a r l a r .. ..
,,
A K L I- olan- arasın bulsun, b e n,
h a n g i, AKILLA- Dünyada olmayan, derinliği,
,,veya keskinliği, v e y a- kaynağı belirsiz- aydınlanmaları,,
v.b.,, h a n g i- A L E M L E R D E,,
A K L I M L A- DUYUMSAYIP- d a,,
RESiMLERiMDE- BUNLARI,
R E A L i Z E - d e,
ETTiM ..
,,
resim- yaparken- farklı-boyalar-sürmelisiniz,d i r- tuvale ..
/( aydınlık-karanlık-derinlik- ve- keskinlikler-için,,
halbuki-
,,bilgisayar Programında, derinlik- aydınlık- ve karanlık ve keskinlikle,,
aynı- temel-tasarım- RENGiNDEN ,, -
,," birçok-renk-TONU- oluşturmak- d a,
pek- olası ..i k e n,,
,," renk-tonunu- doğru bilebilmekte, iseniz,,
diğerlerini, d o ğ r u- yerleştirme,,
olanağınız, d a, olur, k i,,
B U- PROFESYONEL- AKIL- KALiTESiNi,
V A R- E D E R,, RESiMLERDE ..
,,
,,
Bethovenin- Beste-Tasarımı- PARTiSYON-,,aynodor d a,,
, BERLiN- FLARMONi, b u- eseri, mükemmelen, boyar,,
" A K L I N- TUTUNABiLECEĞi ",
y a d a , " A K L I- TUTABiLEN ",
bir Ş E Y- OLUR- MÜZiK ..
,,
K o n s e r e,, BETHOVEN, A K L I N I Z I- TUTSUN,
BIRAKMASIN, diye gidersiniz..
,,T I P K I- TUTKULU- bir- kadın,,ı n,,
,, bir ERKEĞi- TUTUP- bırakmaması, g i b i,
, ETTEN- KUVVETTEN- -
V A- -GiNASI, i l e..
..
,,A Ş K- V E- TUTKU- AKLINIZI- tutacaklardır ..
RESSAM- d a, AKLI- i l e- tutanlardandır,
B E Y i N L E R i ..
ya da akıllara tutma - olanağı verecek,
,,RESiMDEKi L e r i ..
_________________________________________________
,,n o t : yani, b u- adamın,
v i d e o d a, yapıyor- olduğunu,,
" b o y a y a - dokunmadan ",
RESiM- PROGRAMARI, i l e,,
a y n ı- BU, şekilde- yapıyoruz ..
,,
A K L I M I Z I,,
b u-kez- sanat dizaynına, giyindirmeye, k i,,
,, R E S iM,,
,, " A K L A- TABANLANSIN ",,
A K I L L I L A R I N- AKILLARINI tutabilsin,
ya d a, AKILLARA- VAG i n a, olup,
,,o -akılları- TUTABiLSiN , l e r..
,,
,
D o l a y s ı- ile- RESiM,,
REEL-AKLA- TUTMA-VE-TUTUNMA,
verebildiği, için, ,,
,,karşılığı- r e e l , paradır ..
" R E E L- PARA " d ı r , ..
,,
,,neden BERLiN-FLARMONi- biletleri,
böyle- pahalı ..
/( AKILLI-olanın- AKLINI-bilmeyi,istemesi,
d e, önemli,,
n e kadar-Patron varsa, ,
o k a d a r, çok- para, v e,
" A K I L L I- sanat- vardır ..
,,
sanatın-işçisi- -sanatın- AKILLISINDAN,
daima a z - para, a l ı r..


-2:19
2.080 Görüntüleme
leblebitozu.com
İzlenimcilik (empresyonizm) denince akla gelen en önemli ressamlardan Pierre-Auguste Renoir'ı resim yaparken izliyoruz.