14 Aralık 2015 Pazartesi

,, - -E N L i G H T E N E D ..

Murat Oktay DANIŞ.. " - E N L i G H T E N ED " .. .. ,,albümüne 12 yeni fotoğraf ekledi.
20 dk.
" B L A C K- e l e c t r i c -
,, - C i R C U i T - - S O U L s . "

Şunu söylemek isterim; Bu sayfada Can Dündar aleyhtarı pek çok şey yazılmış. Özellikle bazı "radikal-kemalist" yorumlar gözüme çarptı. Garip. Hepsine tek tek cevap vermek yerine burada genel bir cevap yazayım isterim.
Bakın dostlar ben Can'ın Mustafa belgeselini o yıllarda izledim, dediğiniz gibi Atatürk düşmanlığını ben göremedim. Bu konuyu pek çok dostumla tartıştık hemfikir olduğumuz oldu olmadığımız oldu, bence; Atatürk'ün kendisi "Mustafa" belgeselini severdi; benim inandığım sevdiğim Atatürk, sanatda, sporda ve bilimde dünya yarışında Türk insanının da varolmasını isteyen, uygar ve hümanist olduğuna inandığım cesur lider Atatürk , evet bu insanı insan gibi anlatmak isteyen belgeseli severdi. Hepimiz iyisiyle kötüsüyle üstün niteliklerimizle ve de zaaflarımız ile tartıda eşitiz, insanız çünkü, Atatürk bunu bilir, cesur bir insandır, cesur bir insan da "karanlıktan korkuyor, gece ışıkta uyuyor" olabilir , bu bir zaaf olabilir, olmayada bilir, ama Can artık ( hem de daha önceki yıllarda Sarı Zeybek belgeselini de yapmış biri olarak) nefret edilmemelidir.
Bütün bu tartışmalar, bir güruh olarak ortaya atılıyor,"bu böyledir" diye bir koro oluşturuluyor ve herkes o sürüye katılıyor , ben bunun çok benzerini arabesk tartışması sırasında yaşadım, burada, bu sürü gibi düşünmek değil, kendi hissettikleri baabında düşünmek daha doğru olur.
Can gerçek bir aydındır. Gerçekten dürüst bir gazetecidir. Ve gerçekten hümanistdir. Bu memlekette bunların üçü de "aykırı" kavramlar ama bu benim sorunumdeğil
Yılmaz Özdil'in Can ile ilgili yazdığı cümle berbattı. Asıl bence "oh olsun yazısı yazan" Özdil'i sorgulayın arkadaş! Ne derece samimi? Ona bakın.
Bıkmadınız mı gardrop Atatürkçülüğünden?
Sığındığınız gerçek hangi realite?
Bunu sorgulayın!
Bir de sapla samanı karıştırmayın; her şekilde benden ayrı düşünüyor olabilirsiniz , tamam kabul, ama şu hataya düşmeyin: Can'ın hukuksuzca hapise atılma sebebi ile yıllar önceki Mustafa belgeseli birbirinden tamamen ayrı 2 konudur. Buna "oh olsun" diyorsanız, çoktaan o sürüye katılmışsınızdır.
( biliyorum 40-50 tane "grubu terkediyorum" "seni sevmiyorum" yorumu gelecektir şimdi. Gelirse gelsin! Benim düşündüğüm budur. Kimseyi bu gruba zorla almadık, gidene de karışmayız. Basta!)
Fazıl
Yorumlar
Murat Oktay Danis
Yorum yaz...
Murat Oktay Danis ... " AYDINLANMANIZ- V E- A Y D I N- - ,,K i Ş i l i ğ i n i z " ,, ,, " b i r a z- BEYAZ-IŞIK " - tarafına- geçerse- ,,_________ g e c e l e r i, aydınlatan,, " SARI- ELEKTiRiK- IŞIĞI " , t a r a f ...t a r l a r ı,, B E Y A Z- IŞIĞIN- gözlerini- yaktığını- söyleyeceklerdir .. .." C A N- D Ü N- D A R ' a ", Ş u- anda, yapılmak- -istenilen, o n u n, " B E Y A Z- IŞIKLI- aydınlatmasını, , biraz daha , SARI, I Ş I K- tarafına- ç e k e bilmektir .. () UMARIZ- ,, BEYAZ- e l e k t i r i k l e- tümden- yakmazlar- KABLOLARINI .. A Y D I N L A T I C I ' y ı- A y d ı n- latıp- da ..) ..YA- da - beyazı -b i l e- beyazlatan, Çamaşır- s u y u, i l e, biraz daha , , b e ' Y A Z ' L A T ı p, d a.. ___________________________________________________________________ ..F A Z I L- D A- PiYANONUN , B E Y A Z- TUŞLARINA- g ö r e-* yaptığı, için- " B E YAZ- AYARINI ", güvenirim- o n u n, , S i Y A H- B E' Y A Z, ayrımı- DENGESiNE .. /( TRUE-COLOR,, önemlidir- renklerin- analizinde .. ) ..https://www.facebook.com/media/set/...

,,S U- MOLEKÜLLERi-
,, B U Z-K A T I - - FAZINA- GEÇERKEN,
B U- M E K A N I N ,
T A B A N I N I N - - B O Y U T L A R I N A -
- O T U R U R L A R ..
..
..
S U- MOLEKÜLÜNÜN,
M U T L A K- MEKANDA ,,
B i Ç İ M L E N M E,,
i S T E M i .., n i n- ,
-M E K A N- BOYUTLARINDAN- A L I N M I ş,
B i Ç i M i ..
..
..
n o T :
" K A R- i N E R K E N- -/( YAĞARKEN ),,
,,M U T L A K- MEKANIN- K Ü B Ü N Ü N ,,,,
" T A B A N I- M I, " ,, düşer- dökülür,
, O N U N - " T A V A N I N - D A N, " ,,
,, Y E R L E R E ..
..
The Jungle4 yeni fotoğraf ekledi.
6 saat
Snowflakes Under a Microscope!

Murat Oktay DanisBlacklisted'in fotoğrafını paylaştı.
42 dk.
,, N E F R E T- E T T i Ğ i N i Z i N,,
,, e n , i y i s i,,
E T i N i N- - i ç i n d e n,,
g e ç i p- d e- ,
g i ' TSİN, ,, d e r,
SOSYALLEŞ TiRiLMiŞ- HRiSTYAN- F e l s e f e s i ..
,,K I Z> l a r ı..
,,
,,Ş i M D i K i,, Hristiyan KIZLARI,
Y i N E -d e- - , d e rl e r , K i,,
" YANIMDA*- Y I L L A R C A- ", gezdirip d e,
D U R A cağına,,- Y A N I M D A ,,
,,
, i ç i m d e n, gitsin- geçsin,, , geçiip-gitsin,,
" O ' N U N ", bana - D U Y D U Ğ U,
N E F R E T,,
" S E V G i L i nin, - S E V G i s i n e-
dönüşmeden,
Y I L L A R- i ç i n d e..
,,
,,
..
B U- NEDENLE- NFRET- i L E- ŞiDDETLENDiRiL-m i ş,
X E S,, ,, daha, iyidir,,
,YANINDA- HAKiKATEN, isteyerek,
d-uracağı- ,
B U L A B i L- - M E D E ..
..,, M U S - E V Î; P A P AZ L A R I,,
,,
,, b u-
,, Y E N i- -S E V G i- i N S A N- Ü L K Ü S Ü,,
,, DALLI- , y a p r a k l ı- - AĞACI,,
Ç i V i- S i Z ,,
,,
,, t u t m a z- - KAYAR- - - yaşamaz- diyerek,,
,, ,,
i S A - nın, B i z z a t- kendisini,
Ç İ V i - leyerek-
" + - T - T A N R I- T A H TA s ı- N A,,
G Ö K L E R D E K i- BABASININ,,
" T A H T I N A- OTURTTULAR " , O N U,,
G Ö K L E R D E K i- yerine ..
,,
/( MUSEVi-HRiSTiYAN-itrtifakı- buna--temellenir k e n,
b e l k i, d e .. )
..
,,
/( Ç' - A R- M - - I H ' A .. " ,, ),,
E L L E R i N D E N .-AYAKLARINDAN ..
/( Birleştirilmiş- E L- V E- AYAK- TEORiSi,
,, T ü m- E V L E R E ..
,,Hristiyan-Haçlı- + - - Pencere-doğramalarına .. ))
,,
,,
,,
,,
,, H i Z M E T, E D E -bilmeyi,
U M M U Ş L A R ,,
,,
B U- Y E N i- i N S A N- NESLi-
AĞACINA..
,,
B U G Ü N Ü N- HRiSTiYANLARI-
" Ç I P L A K - T O P L U M " ,, ,
i n a n c ı n d a,,,,
,, VUCUTLAR- ETTEN- ÇiViLERLE,,
,,MÜKEMMELEN- Ç i V i L E N i R L E R ,,
i l K- i n- ,, KENDiLERiNE,,
v e , d e,,
" Ç I P L A K- S E V G i- VUCUTLARI-
A Ğ A -* C i N ' a.
..
..Murat Oktay DanisUrban contest aracılığıyla
1 saat
,, " G Ö R D Ü N Ü Z- M Ü ",
Ş i M D i,,
,,
" A L L A H I N- KILNCI- " ,,
,, " A L i- n i n- ,, G Ö Z Ü N Ü ..
,,
,,
,, " Ö L Ü M Ü N- G Ö L- YÜZ- -EYi " ,,
,, " K A R A - M A D D E- - M U T L AK- -B O Ş L U K,,
,, - Z A M A N I N- - BEŞiĞiNi " ,,
,,
sallıyor, ,,
,,
H E R K E S i N,
G Ö Z- BEBEKLERiNiN,
R i T M i- - i Ç- i n d e n ..
..
..
n o T :
,, Ş a i r i n-,, ,, ya- d a- Y A Z A N- A R I ' nı N,,
,, B A K I P- B U L A B i L M E S i- için- parçacık- F i Z i Ğ i N i N,
parçalarını,, ZAMANIN- MEKANDA- HAVAYA- TUTUNUR - l a r k e n.. ,,
,,
H A R E K E T - L i- Ş E Y ' i n,,
- - D U R U P- BEKLEYEBiLMESi,
g e r e k l i di r,,
,,
B A K A N I N- BAKIŞININ,
KENDiSi n i,
BAŞKA- B A Ş K A -,
K o n u ' m l a n d ı r a- bilmesi,
i ç i N.
,,
,,
..
,, B U- A D L I- Ş A R K I Y I,,
,," YUVARLAK- B A R D A K- AĞIZLI ",
C A M- ARMONiKADA,
çalmak,,
,,
B i r a z,
- " E D E P - S i Z - c e- " - olmamış, M I,
,, ON - PARMAĞINDA - D A ,
20- MARiFETLE ..
..
s i Z' C E- - D E ..
,, h a d i- " ÇINLAYAN- Ç A N- K U L A Ğ I,, "
,, " i Z D E N- Y Ü R Ü Y E L i M, d e,,
,, B U- i Z , biraz,, d a h a,
T E H L i K E L i ..
,,
nasıl UÇURUMLAR- iÇERDiĞi,
bilinemez,
" A V E- M A R i A - nın - B A R D A K L A R I-nın )..
,,/( B A R - D A K- K e n a r l a r ı ' n ı n .. )
,, d a.
..

Ave Maria by Franz Schubert played on glass harp by Robert Tiso. This song is No. 6 of Schubert's Liederzyklus vom Fräulein vom See (Song-cycle from 'The Lad...
YOUTUBE.COM
.. " K R A L- KULAK- ÇINLAMASI- B O R U S U N D A N " ,, ,, , K A T M A N L I - -Ş E F F A F- K U L A K- KIKIRDAĞIN D A N- - -ALTIN- S U Y U N A- BANDIRILARAK, ,,YAPILMIŞ, ,, KRALLARIN NARiN-ELLERiNi- C A M A- dokundurma- i H T i M A L i N i N- N E Z A K E T i, n e - sığınılarak,, y a p ı ' l m ı ş,, V E- -, i M ' A L, ,, E D i L M i Ş,, .. " C A M - ARMONiKA .. " ..b i r- KRAL- TARAFINDAN, çalınırken- - C E N N E T i N- -Kulaklarını - Ç I N- l a t a n- - K A P I S I ..

Find this and more athttp://www.williamzeitler.com/store/CrystalChristmas . William Zeitler plays his arrangement of Tchaikowsky's…
YOUTUBE.COM

,, " M E R H A B A " ,, b e n i m l e,,
" X' -e -S " ,, , , yapar- M ı S I N ..
,,
,,
,, " B E N- D E ,,
" 4- KATMANLI- " -
R O B O T-S A N A T - - M A K i N A S I Y I M,
,, d a,,
,,
,, S I Ğ I R- E T i N E- benzeştirilmeyi,
i s T E ' m E Y E N, ,
,,
H ' i Ç ..
,,
,,
n o T ,,
" M E T A L- M O T O R- R O B O T L A R ",,
,
T Ü M DEN- - T A M- MIDIRLAR ,,
..
..
" ARTAM- SANAT " - - D e r g i s i, bakmadan,,
c e v a p- verin ..
,, L U t - F EN ..45.MEDİA.TUMBLR.COM

,, " K Ü B ' i Z ' M,,
, b i Z- - B i Z - i Z ,
,,
,, d i y e b i l e n, " B E N LiK l i ",,
B A R I Ş Ç I L- i L K E L- i N S A N ,,
V A R L I ĞI N A,,
,,
sanat ç ı n ı n,,
,,R E S S A M I N,,
,,
ilk-Ö N C E,,
,,
" M E K A N I- ,, -B E Y N i N i N- içinde-
T A S A R L A M A- OLANAĞI- v e r en,
, b i r,
ENSTRUMANDIR- ,,
,,
,,S A N A T - , i f a d e- lendirilişi- M E T O D L A R I
arasında . ..
,,
,,
..
..
,, " M e k A N I - BEYNi- i Ç i N, " ,
K Ü B- i Z - m, ,i l e,,
boş- T U T A B i L E N - RESSAM,,
B U- HEYKELLERi- Tasarımlayabildi, i s e,,
,
b e n- KUBiST- ÇERÇEVENiN- içinden,
bakmak- durumunda, olmamalıyım,,
B U- " H E Y K E L S E L,,
/( i L K E L- K i L- - T A B i A T I -
- PLASTiK- -HAMURUNDAN,,
ü r e t i l m i ş- B U- -
i N S A N I N- İLK-ELiNi,,
- " iNSANIN- - i L K -E L- i, " ,, n i,,
arama mecburiyeti,n i, hissedişini
P i C A S S O ' n u N ..
,,
,,,,
,,
i N S A N- DUYARLIĞI,,
i l e,,
i e r l e y i s i n i n,
i N S A N I N- TUTARLI- V A R - O L U Ş,
ii L K- E L, , plastik- H a m u r u ..
/( B U R A D A, iLKEL-=PRiMiTiV,,
,,b i r- TEMiZLiK- S A F L I K- isimlendirmesidir .. )
,,
,,
H E Y K E L i N E- BAKIYOR,
olabilmek- d a h a,
,,
,, R E ' E L,,
,,o l a b i l e c e k ken,,
" İ N S A N - S A L ",
D O Ğ R U- -PLAStiZM--içeren-
- V U C U T- LANMA , S I N I N ,,
R E S M i N E ,,
,,
R E E L- ALANLARINI-
K Ü B iZ M- ABSTRACT- ı-ile,,
-ABSTRAC' E, etmek,
istemyenlere..
,,
..
1.253.436 Görüntüleme
artFido - fetching art yeni bir video ekledi.
2 Eylül
Guernica by Pablo Picasso in 3D!
www.artFido.com/popular-art

video Murat Oktay DanisUrban contest aracılığıyla
2 saat
,, " B U - - CON- T E M P O - RA- r-y, " ,
ÇALIŞAN- Ş E Y i N,,
,,
" F O T O grafın ",
,,
,, ÜRETiM- T E O R i-sinin,
E N- - T E R A S- - A N- L - - I Ğ I ,,
,,
,,
..
,,
,Z a t e n- BEYAZ- - OLAN- Ö R T Ü l e r i n i,,
,,
,, " K A R- K A D A R - B E Y A Z - olmadıkları,
i Ç i N-
,, küçümseyip- aşaĞı-L a y a n,
K A D I N- - aşş -ağ ılanmış- A Ğ - -K i Ş i - L i Ğ i ' nin,,
,,
,,
O R A Y A -
-B U Z- ÜZERiNDEKi- KAR ÖRTÜSÜNE
g ü v e n i p d e,,
,, K A R- - indirip- D A,
B U Z- yükselten,
,, Y A R A D A N I N-
T A B i A T- I N A- SIĞINIP, d a,,
,, " B U Z D A - K E N D i- AÇTIĞI-
,, D E L i Ğ i N- -T U T A R L I L I Ğ I N A-
, a ş ı r ı- -güvenip- D E ,,
,,
O N U N- VASTASI, i l e,,
,,TABiATIN- SUYUNU, K i r l e t e c e k,
O L U Ş U,
,,o F F - S a y T TA, i K E N,,
,,
,,
..
" " T A B i A T I N- K I R M I Z I- KOLLU " ,
,,K I R M I Z I- - -Ş E Y T A N- K I L I K L I
,, A Z M A N L A Ş M IŞ- i S - T A K O Z - C A ,,
,, /( ,, -Ç e v r e- K i r l i ğ i- - K İ M- YASA- L- L a r ı n c a .. )
..
Ö N- - ALIN- -ARAK,,
,,
K E N D i- S O F R A sının- T A B A Ğ I N A,,
,,
O ' N U N- ,,- G Ö L Ü N Ü N , D i B i N D E K i-
" Ö L Ü M- M A S A ' S I, nına.. " ,,
T A Ş I N I Y O R,,
" - - O L- M A S A ,, - - S I N A N I Ş ı N I N " ,, ,,
,,
,, " M A S A ' L- LAŞTIRILMASI " ..
,,
..
..
K I R M I Z I- i L E,, ,, D E ,,
,,
" i S İ M L E - - N- - M- - E S i "..
,,
i S İ M' L E Ş- tiril - m - e s i ..
,,
i Ş i ..
,,
CON- T E M P O- rary- S a n a ' A T ' -I ..
..Murat Oktay DanisAntena Sarajevo'nun videosunu paylaştı.
3 saat
,,iŞTE- - " E Ş i N i N- - iÇİNE- YERLEŞMiŞ "
,,,E Ş L E N i K- - DAMALI- K Ö P E Ğ i n-
- M A L I N- ,,OLARAK- - EDiNiLiŞi .. nin ,
,,
,,RESMi- V i d e O- -S U .. ..
..


-01:22

2.537.318 Görüntüleme
Antena Sarajevo yeni bir video ekledi.
26 Ocak
Pravi heroj smile ifade simgesi

Murat Oktay DanisArt, Ctrl, Del'in fotoğrafını paylaştı.
3 saat
,, A T M O S F E R ' e,,
,,
,, MUTLAK- -MEKAN,,
, i Z -i- O D A L A R I ,,
" - Ç i Z i M - i şi, " ,, 
,,Y E N i- L E R D E,,
,,
, İ C A T- EDiLMİŞ- O L U P ,, ,,
,,
bilâ - h e r e - - eleman- alımları ,,
/( A H i R E T- M E K A N I- N E D i R ,,
blenlere- BiL- A H i R e,, ),,
,, başlatılacaktır ..
..
Art, Ctrl, Del
3 Kasım
Murat Oktay DanisUrban contest aracılığıyla
3 saat
..
,, " I Ş I Ğ I N- - K E S İ K L İ- N O K T A S A L- -
,, - Y I L D I Z - S I - ,, -i Z ' i " ,,
,,
,," K A R A N L I Ğ I, ,,, ; P R O V O K E- E T-M e z -i K E N ,,
,,
,,
PARLAYAN- I Ş I K - MUTLAKA,,
" K A R A N L I Ğ I N- PROJEKTÖRÜ ",,
,,i l e- D E N G E L E N E -
- , B i L i N-
,,-M E L i-
D i R ..
,,
,,
- i L E - - d i r.
..

Murat Oktay DanisBANU AVAR'ın videosunu paylaştı.
3 saat
.. i L K- ÖNCE- GÜNE- US ' U M U,
genişleterek, B U N U- üreterek,,
başladı m..
http://onebookpainting.blogspot.com.tr/…/o-r-n-g-e-e-n-e-r-…
,, ______________________________________________________
,, Ş i m d i, gelelim- ,,- K O N U ' y a.. :
,,
,,
... " U. S . A .' y ı " ,,
..
..
..
..
,,
..
..
/( ,,AKL-A ; ,, g ö r e- ,, -d' eğil -d e,,
,, " U S ' " ' A ,,
-USLU- olmaya dayalı- ,,
D E V L E T -yapılanmasının A d ı, ,,
,, ,, olmayı d e n e r - USA.
..
,,her ne kadar Dünyadaki adı- A M- -E R i K A ,,
A d l ı- KADININ, ADI- olarak- söylene-gelse d e,,
B U- DEVLETi- B A L , g i b i,,
b e l l e r i n e- TABANCA /(/ COLT-MARKA), b a ğ l a y ı p,,
da , D I Ş A R I D A- Ö Y L E- G E Z E N,,
, e r k e k - e ğ e m e n i
M A G A N D A - KOVBOYLAR -
-, KURMUŞLARDIR ..
,,
Y A N i, B U- ÜLKE- MEKANLAŞMALARININ,
T E M E L i N D E ,,
B U- COLT- M A R K A,,
,,
" M E K A N I_ B O Ş- - T U T M A " ,,
,,
MAKiNASI- V A R D I R ..
,,
S i L A H- V E- MERMi- sayesinde,
i n s a n- kendisine- TOPLUM- i ç i n d e- Y E R ,,
V E- " M E K Â N " , a ç a r ..
-AR- -N AM- -U S,, ,, d a- bahane- s i ..
,,Y E R- Y Ü Z Ü N D E ..
,,
- / SONUÇTA-b i r e y- ERKEK- -KADININ-iÇiNE d e,,
saklanmayacak- o l a n- K i Ş i d e ,,
OLACAKSA-
- H A K İ K i- DEVLET L E R D E ..
- KOVBOY - D A- KADINA- Y Ü Z VERMEYENDiR,,
y a , F i L M L E R i- N D E ..)
,,
,,
,,
..
,,
..
..
U S A, y ı ,,
a n l a m a n ı n- Y O L U ,,
,, /( B A N U -AVAR d a, diyor- y a- bunu
herkes anlayacak- günün birinde - -
bir yerde - -bir Şekilde- d i y e .. d e.. )
,,o n l a r ı n-
,, A K L I- AŞMIŞ, bir " U S ", stratejisi,
i z l e d i k l e r i n i-
- görebilmekten, g e ç e r..
,,
,,
.. herşey - Güpe - gündüz- ortada,,
-- " A K L I N- - - B E Y i N- i ç i- P E R D E S i N i,,
gözlerine- g i y i n e n l e r i n-
/( KENDiLERiNi- diğerlerinden- AKILLI-ADLETMEK,
i s t e y e n l e r .. -)
BEYiNLERiNiN,,içlerine- G Ü N-
,, V E- güneş- I Ş I Ğ I- kaçırmadan,,
U S- edinemez - , - k i ş i ler,
,,O Y S A -
- bunun için d e- çok-çok- fazla-çalışmalı-insan,,
kendi- isteği- v e- t a n r ı- ya - yaslanan,,
i n a n c ı - i l e- d e ..
,,/( -T a n r ı- d a- -
,, - çok- çalışmanın- yaslandırılacağı- süper-Vucut,
olarak, i c a t - edilmişken, Kültürler- Tarihinde .. ) )
.. O R D U L A R I- L Â V , edip,,
" O R D U - TOPLUMLAŞMASINI " , kurarlar,,
/( h e r- TOPLUM- -Ö R T Ü L Ü- bir- O R D U ' d u r..)
,,
TOPLUM- olarak- ilerleyecek- olan,
ilerici- Toplumlar- - çok- daha - ileri,
bir ORDU-TOPLUM- ASKER- R O B O T ,,
,, i ş l e y i ş i n i- kurabilip,,
" O R D U L A Ş T I R I L M A Y I ", ilerleteceklerdir .l e r.
,,
,,
,
,,
.. " U L U S A L- DEVLETLER-
V E- ULUSAL- Ü L K E L E R - -Ü L K Ü s ü " ,,
,, S i, L A H L A R I N,
O R D U L A R I N- SiLAH- DEPOLARINDA,
,, toplanmaları- i l e,,
D E V L E T L E R i N-
,,
S i l a h s ı z l a n dırılmış- bir- D Ü N Y A,,i L E ,,
V E- özgürlük- Ü L K Ü L E R i- ÜLK E L e r i,,n d e,,
,, n e ş e l i l e n d i r i l d i l e r,,
i n s a n l a r ..
,,b i r- s ü r e..
,,
,,Ş i m d i l e r d e,,
" C O L T- MARKASI- olmasa, d a, KALAŞiNKOF-M A R K A,,
silahlarla,, y e n i d e n,,
,, S İ L A H L A R I- ba- R O L E- ALMA,,
,, " M E K A N L A R I- BOŞALTIP,,
YENi d e n- D ü z e n l em e- Ç A Ğ I,
yeniden, " K A P I ' LARDA " ..
,,
,,
" S i L A H- ÜRETiMi,,
,, yapanlar- b u- işin- Mimarı, v e,,
israrcılarıymış,
/( USA d a, Cumhuriyetçiler, silah tüccarlarının,
iktidarı- i m i ş,, .. m a s a l ı .. ve hika y e m s i- s i ..)
,,
..
..
..
..
,, S i L A H- olmadan- D Ü N Y A D A- BiREYE- M E K A N,,
açılamayacağı-
-A S I L- T O P L U M S A L-- REALiTEDiR,,
,,
" TOPLUM- A T O M i K- ROBOT- YAPILANDIRILMALARINDA .. " ..
v e- eğer- ÜLKE-MEKANLARINA- genişletilerek-
- ÜLKÜSEL-MEKAN,
hediye - e d i l e n,, ULUSAL- Toplumlar,,
-bu özgürlük ve hürriyet-ortamında ",
mükemmel- eserler- üretemezlerse ,,
,,
T O P L U M L A R D A ,,
,, " B i R E Y S E L- M A K A N- AÇMA- " ,,
-M E K A N i Z M A- MAKiNALARI ,
o l ar a k,
i n s a n- VE- M E K A N-
,,- M Ü K E M M E L L E Ş T i C i,, s i
" S i L A H L A R- V E- bir - insana-eşit- d e ğ e r d e-
,, ,, bir- MERMi-ÇEKiRDEKLERİ ,,
DEVREYE-
- A L I N I R L A R,,
,, ; - ,, A N A C I M - .. .
/( U S, i l e- bakanlar,,
anaların- daha az- ağlamaları-için,
bunu, ö n g ö r e c e k l e r.. d i r - l e r- i k e n.. ) ..
..
..
..
..
DEMEK K i-
" ROBOTiK- TOPLUM- ORDU- D E V L E T-
Ö R G Ü T L E N M E L E R i N D E,,
A S I L- Ö R G Ü T L E M E- V E- ÖRGÜTLÜ- T O P L U M,,
-TERÖR- Ö R G Ü T Ü- " ,,
,, T A B A N I- N I,,
,,
,, " M E K A N- - i K- MEKAN-A Ç M A-S i L A H-LAR I- " ,,
,,
T O T E M ' i N E,,
,,
,,,,T E M E L L e n d i r i y o r ..
,,
,,
,..
,,
/( " ,,PKK- DAĞLILARI- -DAĞLARIN-TOPLUMLAŞTIRILMASI-
,, MARXist-TOPLUM-CU-YAPILAŞMASI- -ÖRGÜTÜNE " ,
sorarsanız, A S I L- TEMEL- TERÖR- ÖRGÜTÜ,,
kendisini- H E R- N E- kadar- ö r t ü l ü,
bir ŞEKiLDE-
/( -i N G i L i Z- O Y U N L A R I-ve-D Ü N Y A-iMPARATORLUĞU- ,,TiYATROSUNA- TEMELLi- ..)
,,s a k l a y a -bil m i ş- olsa, b i l e,,
" ÖRGÜTLÜ-TOPLUM- DEVLETLERi ",
V E- onların ORDU-TiPi,
/( d e m e y e- o k ra t i k- -olmayan,
- DEM-OK-RA-T i K - ,ola m a y a c a k ,, )
,,
,,
S O N U Ç- :
.. DEMEKKi- DÜNYA- M i M A R L A R I,,
,, D Ü N Y A D A- ,, " Bireylerin- M E K A N- sorunlarını " ,,
, Dünyadaki- H E R- B i n a y ı,,
M i M A R i- bir MEKAN- MAKiNASINA,,
dönüştüremedikleri,
sürece,,
,, DEVLET-VE- KAPiTALiZM, M i M A R L A R I,,
,, T O P L U M- Sistemli- ÖRGÜTÜnü, korumak- A D I N A ,,
,," MERMi- V E- SiLAH- M E K A N- TEMiZLEME,,
V E A Ç M A,,
M A K i N A L A R I N I,,
i n s an l a r ı n- ELLERiNE-
tutuşturmaya,
d e v a m,
E D ' e c e k ler dir- l e r..
,,
,,
D i Y E L i M- k i,,
,,i Ş i- ASLEN- M i m a r l ı k- Olanlar,,
, T Ü M- DüNYA- YAPILARINI- Mimarileştirebildiler,,
,,
Y i n e- D E , ; Y a n l ı ş- KULLANIMLARI,,
V E- i N S A N- BEYiN- içi- MEKANLARINI,,
,, ROBOTiK- V E- RiTMLi- V E- T E M P O- i l e,
birlikte tutabilmek-i ç i n,,
,,
M i M A R i nin, v e - d e,
" T O P L U M-- MiMARiLERiNiN, E N- i ç l e ri n e,,
,,
M E R K E Z i- bir - B A R I Ş- OLUŞTURUCU,,
/ / ancak- b u- kez- Silahların- BARIŞI- d eğ i l.. )
,,
,," T O T E M ' i " ,,
Y i N E - D E ,,
,,y E R- LEŞTiRMEK- D U R U M U ND A,,
olacaklardır ..
/( TOPLUMLARIN-E N- içlerine ,,
O R D U L A R I N- yerleştirilmesinin, d e,
yerine,, ..
..
..
..
..
.. /( PKK, MARXistleri, d e,
bunu- b ö y l e- söylüyorlar, T e o r i l e ş t i r i l i yorlar, y a..
,,i L E R i- -M A R X i s t- TOPLUM- ,,
T E X T -l e r i, n i,
de- bizzat- O K U Y U P, d a ,,
K i T A P ' T AN ..
.." D E R- K A P İ T A L -,, ,, -ist .)
..
..
..
..
.. N O T :
benim- TEORiLENDiRDiĞiM,,
" T O P L U M A - iNSAN- BEYiNLERi- i Ç i N D E N,,
,, " ,, B O L C A- -M E K A N- AÇICI-
- R E S i M- ROBOTU ",
üretme- PRATiKLERiM,,
T i C A R i- UYGULAMALALARA,
y ü k s e l t i l e -bilinirse,,
,,
/( ,,O R D U- ZATEN- - ,, - -M i L L E T- OLACAKKEN,, ),,
" ROBOTiK-A L E M- BARIŞI- Hümanitif-TABANLI - RESiMLER iM ",,
,, B i N A- DUVARLARI, , bazılarına, B A Z-
yapılabilindiğinde,,
,, A R T - I K,,
,,ÖRGÜTLÜ- DEVLET- T O P L U M U- ROBOTLAŞTIRMALARI,,
d a, T A B A N,,
V E de,
Z E M i N-
E D i N E B i L M i ş,,
d e,
O L U R,
G i B i ' d i r..
,,
,,
n o t :
R Ü Y A S I N D A- H a n g i- EŞŞEK,
kendisinin- Ö L D Ü Ğ Ü N Ü, g ö r ü r..
,,
,,g i d i p- ARAB- EMiRLiKLERiNiN,,
Y O K L U K-içinde- T O P L U M - - O L A R A K,
V A R- OLABiLME ,,
E Y L E M i- AÇMAZLARI n a,,
,, K A T I L A R A K- K A T A R ' D A N,,
m ı- başlamalıyım..
,,
/( HAZIR- KATARA- V i ZE, d e,
kalkmışken, m ü -teşebbüs-* d e,
talep- ediyor-larsa , d a..
,,
,,
,,
,,
M A L U M- B A T I- MULTi- DOKTRiNER- LiberAL-
yapılanmaları,,
V E - B A N A z, /(-BANA-A Z),,
T O P ' L U M L A R I ,,
,,
" B E N- O L D U M- N E- BU L D U M ",
B U D A L A S I, . E D A ' L A R I Y L A-
- " BURNU- B Ü Y Ü M Ü Ş ",,
,,GEĞiRiRKEN- B Ö B ĞÜ R L E N E N ,,
,, Ç O K- BESLENELERDEN,,
,, ÜRKÜNÇ-TOPLUMCU- KAPiTALiZMLERi,,
i l e,,
,, " B U N A - A K L A R D A N " , oluşuyorlar- i k e n..
..
..
..

video
Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
Az önce
... " A K I L- DEFTERLERi - T E F E R R U A T L A R I " ..
; ,, i s E :
__________________________________________________
,, " B İ R E Y- M A N T I Ğ I " ,, -
,,bir TABAK- M A N T I,
yedikten, s o n r a,,
,,
,,
" T O P L U M U N- MANTIĞI- g i b i,,
T O P L U M L A,, V e ,,
ORTAK- A K I L L A-
birlikte -OLACAKSA " ,,
/( onunla-hareket-edebilecekse ),,
R E E L - o l u r..
- d u r.
/( R E A L- o l u R .. ),,
B i R E Y .. D E- M A N T I K ..
,,
..
,, " k e n d i- AKLINI, " ,
K E N D i-
,, " YERiNE- OTURMUŞ- M A N T I Ğ I N I " ,,
/( senin- -sürekli-çalışabilmene-
- TEMELLi- MANTIĞINI .. )
,,b u l a b i l i p,
B e y n i n d ek i- yerine, indirgeyebilirsen,,
E Ğ E R ..
,,
/( Tüm-zamanı- kendisinin-OLMALI- AKLIN I N. .. )
/( b e n i m- AKLIM- sorulmasın,,
,,AKLINI- yitirmekten-H i Ç- korkmayan, , b e n,
AKLINI- RESiMLERiNiN-içine,, ö d ü n ç- verebilir, oldum,,
ç o k- uzun- s e n e l e r c e.. ..
AKLI- METALAŞTIRABiLECEĞiZ- y a.
RES iMLER LE ..)..)
,,
,,
,,
,,n o t :
,,
/( herkesin elinde oyuncak-olmayan-
onun-bunun-oyuncağı- olmayan,
M a n t ı ğ ı n, ,,
k e n d i- BEYNiNiN- tabanına,
çökebildiğinde,,
,,
B E Y N i N- i Ş L E V,,
V E- M A N T I K - , ü r e t e b i l i r- olacaktı r,,
K E N D i- BEYiN- M E K A N I N- I N-
kendi- KAFANIN- içinde,
sadece . ,i ç i n d e..
/( BAŞKALARI - ile - hiçbirşey - konuşmamayı,
bilebilmek .. )
,,
..
,,s e n i n- T O P L U M S A L- AKLIN, ı n,,
sadece - KENDi-BEYNiNiN- içinde, v e,
sessiz- konuşmasız- AKLEDEBiLECEĞ i n e,
güven- oluştuğunda : .. ) v e,
TOPLUM- LAR-DA- K i,,
- " D O Ğ R U " - -
,, " V A R - OLUŞLA R IN - " ,, i ç i n..
,,
,,
D i Ğ E R- TARAFTAN :,,
,,
,, T O P L U M L A R I N-
,, " REALiTESi,- - olmayanları " ,, b i l e- bulunuyor,
olabilirken,,
,,
R E A L , D E N,, ,, k o p m u ş- idareciler, i n,,
T O P L U M L A R I N-, D A ,,
,,
..
B i R E Y,,
arayabilir olmalıdır ,,..
/( KÖRÜ-SAĞIRA-ANLATAN- SAĞIRI- d a- K Ö R E,
,, TOPLUMCULUKLARI- na - R a ğ m e n,,( ,,
,,
/( " TOPLUM- AKLI- ÖNEMLiDiR- sadece," ,
ne yap-yap- Topluma- dahil- o l,,
d i y e,,
konuşanların- Ülkesinde ) ..
,,
h e r- TOPLUMUN- peşinden, d e,
gidilmez,
e ğ e r- ,, " S E N- HAKiKATEN- REEL- olabilen,
,,
o l a bile- C -E K- i s en ..
k e n d i- R E A L i t e n l e..
,,
..
,,
,,
REALiTEYE- gelince :
,,
" T O P L U M S A L- A K L I ",
,,
V E- O N U N- MANTIĞINI- YÜRÜTENLERi,,
b u l a n a, d e k,,
,, yürüyeceksin,,
,,
/( A N C A K-
,, BU-T O P L U M- S A L- - REALiTEYE-
,, BOYUN- eğmek-için ..
d e ğ i l . )
,,K E N D i- REALiTENE- YÖN- TAYiN,
edebilmen - -için ..
,,
,,
n o t :
,,karşılanabilir- T ü m- ARZULARINI, yaşamış,,
V E- T Ü K E T M i Ş- d e,
olmalısın ..
B e y n i n i n-içinde- boşa- dönen- enerji,
girdaplarını ..
,,/( beynine başkaları- girip-çıkmazlarsa,
b u- beyin- girdapları- durulurlar ..T ü m e l d e.. )
,,
________________________________________________________
a s ı L; M E S E L E ,, :
,,
M E S E L E-
,, " MANTIĞINI-
başkalarının-
D ü n y a - - y ü z e y e, taşımaları ",
d ı r ..
,,
,,
o n u- boş- Y E R E, V E-
KENDi- işlerinde,,
işlettirmeleri,,
v e- yönetmeleri ..
/( A K I L L A R I- ile,
Aklına- , h e r- fırsatta ,,
-müdahele- e d e r e k .
V E --
e d eb i l e c e k-
KONUMLARI- D A - -tutarak .. )..
/( AKILSIZLIK- olmasın aman- ÜLKEDE . )
/( AKIL- v e r i n- herkese,
onlar- d a- AKILLI- olsunlar .. )
,..
..
..
,,
n o t :
,, ASIL- - y i t i p- d e- gitme,,
,,
,,
A K I L- V E- MANTIĞININ-
D i B E- ÇÖKECEK- zamanı-
bulamamasıdır ..
s a d e c e -
, s e n i n-
K E N D i-
- AKLIN- V E- B e y n i n d e..
/( BATILI-ÜLKELER- VATANDAŞINA,,
B U- zaman- V E- M e k a n ı- tanır , l a r .. )
..
,,
,,
K i M- Hakikaten- T E K,
V E- Y A L N I Z- BAŞINA, M U T L A k,,
-birey- KALIP_ d a,
hakikaten- ç o k- çalışabilir, d i r,,
sürekli,,
,,
başkalarının - BAŞKA- AKIL- -REALiTELERiNE-
,,hizmet-etmeyip- d e,,
T O P L U M L A R D A ..
..
..
..
..
/( hangi- k i ş i- 24-saat- çalışabilme,
özgürlüğünün sahibidir- toplumlarda .. )
,,
,,
birileri- h e p- -MANTIKEN- yanlarında,
i s t e r l e r - s e n i,
V E- Z a m an ı n ı,,
V E- ÇALIŞMA n ı n- zamanlarını ..
s e n d e n- onlara- v e- siya s e t lerine-
v e r m e n i- isterler ..
ü ş e n m e d en, d e..
/( VUCUT- HiBRiTLEMELERine-
-ekleyecekler- s e n i.. )..
..
..
..
.
.. çok çalışacaksın V E-
- iŞÇiLiK- bitecek,-/(bitireceksin- Tüm- İşleri ),,
günün- birinde,,
,,
..
A K I L- Çağı-başlayacak,
E L- işleri, " i Ş L E R i ",, y e r i n e..
" T O P L U M- ARiSTOGRATLIĞI,
,, ÇAĞINA-, sıra, gelince,,
işçi, ellerin, d u r a c a k t ı r,
.. k e n d i-liğinden ..)
..
REALiTELERE, bakabilince- B e y n i n..
/( günün " g e r - ç e k -liklerini, d e,
" realitel e r i n, REEL-likleri, " ,, i l e, d , e ,,
karıştırmayalım, biribirilerine .. )
,,
,,
N O T :
" T O P L U M S A L- A K L I N- SAKATLANMALARINA, ,
i L K- YARDIN ..S E N .. " ,, .. K i T A B I,,
.. saife : 6 636 235 ..
..
Zata
15 saat
'Unutma;
mantığın dur demediği sürece,
arzuların ısrar edecek.'
zata
, D Ü Ş Ü N M E- EGZERSiZLERiNE- d e v a m .. :
,, " B E N i - TUTAMAYACAKSINIZ ,,
B  E  N- S  i  Z  E- b a k a BiLiRKEN :
 "   T E M P O- T E M- R i  N  i   " ..

___________________________________________________
,, " S O N S U Z A- D E K- tekrar edecek-olmaları " ,
n e- güzel ,,
,,
,, " T Ü M- i s t e y e c e ğ -i m " ,
,, " Ş E K i L - L ER D E " ,,
,,s e y r e d e bilecek- kadar-
Ç O K- Z A M A N I M,,
olacak..
/( ŞEKiLLERi- b e n- belirleyip, seçebileceğim, b u- k e z,,
B A N A- ŞEKiL- EMPOZE- EDiLMEYECEK .
seyredeceğim- şeylerdeki- şekillerle.. ) )
,,
" N E Y E- istersem- o n a- istediğimce,,
V E- istediğim, g i b i,
istediğim- T A R A F T A N,,
,, B A K A B i L E C E K- olmam,,
,, M U T L U L U K-
kaynağı ..
..
,,
BENiM- O N U-ŞEKiL- V E BiÇiMLENiŞiNi,,
- bekleyecek-olmam- yerine,
O N U N- SONSUZA- D e k-
beni- bekleyecek- olması ,
M Ü K E M M E L ..
,,
" M E Ğ E R- " N E - ÇOK,,
Z A M A N I M- VARMIŞ, " ,, benim,,
,, h e r- AÇIDAN- d a- BAKABiLECEK ,,..
/( K i T A P- OKUMADAN-
okutulmadan- -d a.. )
,,
s ü r e k l i- A K I P- g i d e c e k,,
Ş E K i L- V E- BiÇiMLEME-
seyir- serüvenlerinin,
/( V E- Biçimlendirilme- PROSESiMiN-
peşinden-
B E N- - koşmayacaksam ..
..
- CONTEMPORARY- RESiMDEKi- g i b i,,
,,
" NE- EBELEYEBiLiYOR,,
N E DE- S O B E - L E Y E B i L E C E K L E R .." ..
,,
n o t :
bunu- bir saat seyret, s e n i,
kimse- NE- ebeleyebilir,
NEDE- sobeleyebilir ..
..
inanç-öğrenilebilir - d e..
con- - t e m p o -
RA- r y- i l e ..
,,
b u n u- oturup- d a,
i ş,diye, 1- saat- -seyredebilen,
contemporary - d i r..
ASLEN ..
,,
REALiTE- OLUŞTURUCULARI,
,, B A Ş K A- -A K I L- V E- inanç- yükleyicileri-
, yerine,,
K E N D i L E R i N E,,
A K I L L A R I N ı- inançların ı,
,,n A SI L- V E- N E- i l e-
K E N D i L E R i-
-YÜKLEDiKLERiNi,
i y i- bilenlerdirler ..
..
الوضع السوري ههههههههههه
Murat Oktay DanisMeloclassic'in videosunu paylaştı.
13 dk.
,,t ü m- M U S - E V Î - KEMANCILAR- içinde,,
()M e ş h u r l a r ı n- - % 98-i- öyledir ,, ,,
,,
" FRANSIZ- BEYEFENDisini " - oynayan,,
V E-,, 
S P O R T i F- V E- SEKÜLER- ,, TAKILAN,,
/( ÇOK- HIZLI- .. V E-
,, KENDiSi-için- S E S L E N D i R E N ..) ..
/( MÜZiĞn, v e - SESiN- i ç i n i,,
,, i- RUHU-B E Y N i- ile- - i l e- Şişirmeyen .. )
,,
T E K ,,
" I V R Y- G i T - L i S ' i " ,,
tanıyıp- bilmek- ,,
,,
K U L A K L A R I N-,,
A Y R I C A L I K L I- olma,,
H A K K I D I R ..
/( S A K L I- tutulmalıdır ,,
bir KENARDA .. )
..
,,L A Z I M- o l u r,,
" H i Ç- gerekmediğinde .. " ..
..
,,
,,
..
n o t :
B e s t e c i n i n, d e- ESERiNiN- d e,
V E- ESERiNiN- içindeki- ŞEYLERiN- d e,,
bilmediği,
,, Ü L K E- V E-
U Z A K- sonsuzluğun- ufkundaki,
, Ü L K E L E R E,, ,
,, Z A M A N I N- ÇÖLLLERiNE ..,,
,, ulaştırır, s i z i-
V E - KULAKLARINIZI ..
,,orada KULAKLARINIZI- b i l e,,
E V D E- UNUTMUŞ- olursunuz- aceleden
v e- O SESSEL- ÜLKELERDE,,
" s a d e c e -h a k i k a t l e- " yüz yüze- gelebilince ,
,,
h e m d e- YAPAYALNIZ .. K E N ..
,,n e- müzik- kalır- n e- s a na t,,
,, h e r ş e y- SANRI-lara- s a r a r ,,
üşenmeden ..
..
vide video
194 Görüntüleme
Meloclassic
46 dk.
Ivry Gitlis and the challenge of "play back recordings" behind the camera in Paganini's first concerto in 1968. Watch 4'30 how he left the TV stage!
Yorumlar
Murat Oktay Danis ,, B U- " D Ü N Y A- NESNESi " - - olmaya, ,, M A H K U M- V E- H Ü K Ü M; V E - d e,, " Z i N - D A N, , ED i L M E D i K.. .. /( Ş E K i L- V E - FORMLARA- D A - B i Ç i M L E N E B i L m e- özgürlüğü- gereklidir .. ) ..
Murat Oktay Danis'in fotoğrafı.,, " S A N K i
,, - K U L A Ğ A - E N- U Y G U N ",
/( ,, ; KULAĞIN- İ Ç - i n e , konuşan ,, )
/( DAiRESEL- YAYILAN- bir Ş E Y i,
dairesel- Hareketlerle,
, ü r e t m e k- en- d o ğ r u s u- s a n k i .. )
,,
,,
M ü Z i K- A L E T i, B U .
..
..
/( diğer-müzik-aletlerinde- kulağımıza-
v e beynimize- -yumruk- yiyoruz,
i ç i- DOLU- ,,S E S- Nesneleri- , i l e.. )
,,
,,
..
..
" i L K- ö n c e- KULAK- BENZERi-
YUVARLAK- -B A R D A K L A R L a- Yapılıyor ,,
S E S ..
,,
sonra d a, , E N S T R U M A N,,
,, " D A i R E ' S E L,,-S E S - - E Ş Y A L A R I " ,,
yapıyor- ,,
,, Ç I P L A K - - e l l e r l e ,,
,,
/( Ş E F F A F- C A M D A N-
- Ş E F F A F, b i r,,
- S E S, ç ı k ı y o r..,
y u v a r l a n a r a k ..
z a - t e n .. )
,,
Y U V A R L A K-,,
K ulağın, içinden,
k o l a y c a- yuvarlanmaya ,, i ç i n e,,
i Ş i T M E,
M E R K EZi N e,
,, h e m e n,
B E Y N i N ..
..
..
n o t :
i ş i n- G A R i B i,,
,, " B U- YUVARLAK- S E S L E R ,
- KULAĞIN- i Ç i N D E n - ,
,, ,, D O Ğ U Y O R- ,,
G i B i- l e r ..
..

Toccata and fugue in D minor by J. S. Bach played on glass harp (musical glasses) by robert Tiso Recorded and mixed at Blocco A, (PD) Italy by Giulio Ragno F...
YOUTUBE.COM
Yorumlar
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=gDm4IphrlYg
 ,, K L i S E N i N- D O Ğ R U S A L- YAYLI-ÇALGILAR- A R Ş E ' sinden, BIKMADIK, m ı, , burada ARŞE- Y u v a r l a k- Ç E K i L i y o r k en ..

Available on album "GLASSIFIED" CD and MP3 - http://shop.glassduo.com See what…
YOUTUBE.COM


K O N U :
,,,
" M A R T i N- F R Ö S T , M E S E L E s i ..
/( B U- D Ü N Y A Y A- TÜM- GENLERi- i le,,
H i Z M E T- VERiP-
Ö T E- ALEMLERE- g e ç e b i l m e,
HAKKINI- E ' D i N- meler .. )
,,_______________________________________________
,,
,,,
,,Ç A Ğ I M I Z D A-
,,
/(.. CON T E M P O- rary- a r t,, )
/( - Ç A Ğ D A Ş- ZAMANLARDA,, ) ,,
,,
,,
,, S A N A T Ç I-
V E- D E- S A N A T - Ü L K E S i,
V E- S A N A T- E S E R i,,
,,
" T A N R I ' nın " - yaratışına-
- yakın- durabilirliği, i l e, d e ğ i l- d e,,
,,
,,
" P E R F O R M A N S " - üretebilirliği- i l e,,
,,
" Ö T E- TARAFA- N E- KADAR- i Y i-
,, V E - Ç O K- v e - ÇEŞiTLi,,GEÇEBiLME- -
kabiliyeti-
,, yeteneği v e- GÜCÜ,,
olduğu- i l e-,,
,,
S O R G U L A N I Y O R ..
,,
,,
.. " CON T E M O P O rary- PERFORMANSIN-
,, ÜÇ-Aşaması , v a r,,
,,
1- S E Z G i s e l- hissediş ,,
2- SEZGiSEL- olanı- değiştirebilme ,, çeşitlemeleri ..
3- ilk- SEZiŞ- i l e,
,,TAMAMEN- B A Ş K A L A Ş I M D A-
B ,i Ç i M L E N E - b i l m e k ..
v e- biçimlendire-bilmek ..
,,
,,
b u- üç e v r e y i- üst-üste- v e - süreklilikle,
başarabilme- Ç A P I N I Z,,
" SANATÇILIĞINIZ- v e,
sanatınızın d a,
ölçülendirilmesinde- KULLANILIYOR ..
,,o l m a l ı d ı r..
,,
,,
,, Ç i N G E N E ' l e r- K a d a r,,
/( G i B i ..) ,,
,, K E N D i N i Z i- yitirene - kadar,,
,B U- DÜNYAYA- VERECEKSiNiZ,,
k e n d i n i z i ..
,, V E - BAŞKA ' LAŞIP- " -Ö T E- TARAFA " ,
geçebileceksiniz ..
,,b u- DÜNYAYA- SIMSIKI- yapışmışken ..
/( GÖÇMÜŞ- KEDiLER-BAHÇESi,
müdavimi- olmak- b u n a,
benzemez .. )
..
..
n o t :
Ç i N G E N E - olabilmek,, :
,, Y i N E- Y i N E,
V E- Y i n e-
/( V E- G E N E- kadar- i n e b i l i p- d e)..
,, y e n i d e e n- d e f a l a r c a- saldıracaksınız,
Ö T E- ALEMLERE- B U- geçebilmeye,,
,, " Ş U- DÜN' - YA' ' MIZDAN ..
..
..
..Ç i N G E N E- kendisini- yitirmekten,
korkmayansa,,
Ç -i N - G E N E- G E N L E R i,,
,, z o r- e d i n i l e s i, genler,
olarak,
T ü M- SANATÇILARI- d a,
ç a ğ ı r ı y o r l a r..
,,
,,
h a n g i- MiLLETTEN,,
o l u r s an ı z- o l u n..
,,

Göran Fröst - Klezmer Dans 2 - Martin Fröst - Den danske Strygekvartet © Danmarks Radio, Bent…
YOUTUBE.COM

Murat Oktay DanisCultura Inquieta'nın fotoğrafını paylaştı.
1 dk.
,," A L E M - L E R i N-
- M U T L A K - M E K A N I ",,
,,
Ü Z E R i N E- B A S M I Ş,
o l m a l ı-
,, B U- B A Ş K A--- ---D i Ş i- K A D I N ,
,,
,,
Y Ü Z Ü- K O Y U N,,
,, Y E R E- UZANIP- D A -,
D Ü N Y A- TAŞI N I,,
,, T o p r a Ğ ı n ı,
Ö P E R K E N - D E ..
,,
,,
Y A- D A- A L E M - M A K A N I- Ü T Ü S Ü 2' N ü,,
Ü Z E R i N D e- U N U T M U Ş L A R,,
,, o n u-n , T E N i N i- - - Ü T Ü -LERKEN,
birileri ..
.. /( Ü T Ü- N Ü N- i Z i- ÇIKMIŞ-,, - TABANININ .. )
..
..
..
..
n o t- :
,,Ö N Ü N Ü Z D E- olanlarla-
,, - n e- yaparsanız- Y A P I N ,
B U- D Ü N Y A D A ,,
,,
,, A R K A ' N I Z, i s e ,,
s i z e- A i T- DEĞiLDiR,,
D E R,
" B U- ALEMLER- i Z i-
- B E N L i K L i- - SIRT- D Ö V M E S i "..
,,
..
b e n- ALEMLER- DAYAĞIMI- ÇOKTAN,
y e d i m ,,
demenin- "
- Ö T E K i- B i Ç i M i " ..
bu sırt- dövmesi ..
..
M O D A- M I, b u ,, ;
E V E T- " M O D A- M O D U N U N "
- T A-
- K E N D i S i ..
..
" M O D A- ALEM- FORMATLI- -
- M O D L U- - i N S A N " ..
..
Cultura Inquieta
9 saat
Tattoo by artist Glenn cu Zen
culturainquieta.com
,," E G E " ,
,, -Y U N A N_- E F E- H A V A S I,,
,, o l m a l ı - B U,,
Ö Y K Ü,, - M Ü Z i K ..
,,sanırım ..
,,
.. " G R E E K- " -
- D E V R i N i- tamamlamış,
B A T I N I N- T A B A N I N I,
kurmuştur ..
..
B A K I N- Ş i M D i,,
H E L E N ' i n-
,,A N T i K- Y U N A n ' ı n,,
T O R U N L A R I N A ,
,, A V R U P A N I N- Ç i n- G E N E - l e r i,,
konumuna- indirgendiler,,
,,KARA-ORMANLI- GERMEN- I R K I N A,,
b o y u n- eğmeleri, b e k l e n i l i y o r..
,,
/( G E N E - p A R A- v e r i n- bize,
G E N E .. )
,,
,,
,,e v e t- ANTiK-GREK i n, G E N L ERi-nin
taşıyıcıları- g e r e k e b i l i r,
yeniden,
g ü n ü n- birinde- ,,
,,
B U- DÜNYA y a..
/( GÜNÜN- B i r i n d e- Y i N E-
G E N E ,,
Y A Y A - kalacakken- i n s an l ı k .. )
,,
/( A L M A N- d a- diyor- k i, , Y U N A N A ..,,
git- çalış .. )
,,
,,
Ö T E - T A R A F T A N-
, B U- A L E M L E R i N- DAVULLARINI-
/( " A L E M L E R i N- KAPILARINI- TOKMAKLAYANLARIN " ,,
,, K A R I N L A R I N I N- T O K- olmasına,
bile- ihtiyaçları- olmayabilir ..
/( .." R Ü Y A L A R I N I- RETÜELLERiNi,,
V U C U T L A R I N A- g i y i n e bilenlerin " .. )
,,
,,h a n i- deler- Y A;
,,M A Y A S I- A L E M L E R- olanın,,
R I Z K I N I- - " A L L A H " - v e r i r miş ..
/( Y U N A N- A R A B I N- ALLA H- A H Ç I S I ,,
" ALLAHÇISI " ,,
olmaya d a- m e c b u r- DEĞiL ..
,,
/( B U- E F E - D a n s ı,,
O N E- ASiL- B i r- DANSTIR ,,
AYAĞINI- BASTIĞIN- Y E R E,,
V U R A- V U R A ,,
A L E M L E R D E- A Y A Ğ A- D A ,,
K A L K A - D a- B i L E R E K,,
/( ALLAHIN- D A- ÜLKESiNDE,,
R A K S I N I- d a, , giyinerek,,
ü s t e l i k- , V U C U D U N A ,,
,,k i- D ÜN Y A L I- yemesin- s e n i,,
ki- s e n- d e- D Ü N Y A L I L A R I,,
y e m e..
,,
,,
M E S E L E - eninde- sonunda ,,
" D E M E- O K - R i - T O S, ' u n, " ,,
" D E M - OKRASi' s i n e- gelip- d e,,
D A Y A N M I Y O R - M U ..
,,
k i m s e- K i M S E Y E,,
birşey- D E M E- H A K K - il e,
d o ğ m a m ı ş t ı r..
,,
,,
,,
,,
N O T :
ADAM- Kadının, e l i n i, TUTUYOR- Ş A R K I Y I,
söylerken .. " A L E M- L E R -KARDEŞi- " ,, BUNLAR ..
,, b i z i m- ÜLKEDE- s i z-* el-e l e- şarkı-
söyleyen- i k i- karşı-c i n s,
gördünüz, m ü ..
,,E L- E L E- tutuşsalar- D ü n y a- yerinden- oynar ,,
A L E M L E R- birbirine- karışır,,
,, -hani-Alemler-TEKTi- -ALLAHIN- Ü L K E S i..
/( ARSIZA- HIRSIZA- -ALLAHIN- -bir- A L E M i- d e- yetmez .. )..
..
s o n u ç:
,, .. E S K i- YUNANI- GREKi- ÇOK-
ALEMSEL- b u l u y o r u m..
,,h e r- bir- YUNANIN- /(GREEK-in), içinde,,
,, Ö L D Ü Ğ Ü- halde- y i n e- d e,
konuşunca- hemen- A Y A Ğ A- KALKIP- AKTiVE- oluveren,
bire- " A R i S T O - veya- PLATON ",
bulabilirsiniz- b u g ü n - b i l e,,
S E L- A N- i K i N- Cafelerinde,
o t u r u r k e n-
- b i l e..
" g ö z- G Ö Z E- " ,
geldiğinizde ..
..
,,
" A R i S T O- E S K i - YUNANIN-
,, ,, - G E N E- yaşamayı-istiyor-ÇiN-G E N E s i - ,,
halinde- Ö L Ü- olarak- yaşatılma-HAKKINI- istiyorken,,
D ü n y a - H A L K L A R I N D A N,,
,, aç- b ı r a k ı l m a- i l e,
t e h d i t- D E ,
E D i L E B i L i N i R ,
m i ..
/(- S i D i K L i- -DARI- B i R A s ı- S U- Y U,, - - içip ,,
d e ,, A S I L- Y U N ' A N ı,, k a f e s l e y e n-
G E R M A N,, o l u p- ,,,,
-- - PATATES- i
- KAFALARININ- içine- -Y i Y E N- O L A n,,
- AL-AN- -A L M ' A N ' L A R ' ı n- -C A .. )
..
,,
" D E M E M - O - K i- DEMOKRASiSi " , n i n,, talebi,
i l e, DEME- O K- R i T O S ,, u n ..
,,A Y A K T A DURUR- E F E- DANSLARI, i l e,
,,t ü m- ARiSTO- MEZARLIKLARI ,,
,,
" A R i S T O- - t h e- M E Z A R L I K- - K A R ' I " .. ..
..
b u- D a - J A N- GARBAREKTEN ,,
D Ü N Y A- MEZARLIKLARI ..

Ако си истински Българин трябва да чуеш това.mp4
YOUTUBE.COM

Murat Oktay Danis ,, B U- ÇiNGENE- K L A R i N E T i N D E N, s o n r a,, b i r DE; i S V E Ç L i- MARTiN- FRÖSTÜ- D i N- l e y e l i m.. d e r i m-kendime ..https://www.youtube.com/watch?v=o7OaQMiJc3o

Zeynep Alnıaçık bir bağlantı paylaştı.
15 dk.

İnsanlar ağlamanın, hem erkekler hem de kadınlar için bir zayıflık olduğuna inanır. Fakat ağlamak aslında vücudunuza ve ruhunuza oldukça iyi gelir. İşte size gözyaşlarınızı artık tutmamanız gerektiğini söyleyen, ağlamanın bilmediğiniz faydaları...
E-KOC.ORG|EKLEYEN: E-KOC
Yorumlar
Murat Oktay Danis .. G O R A N- B R E- G O- V i C 'i n, Kenarda - oturan- B U- H A L i- B E N i- AĞLATTI- N E- Yalan- söyleyeyim .. .._________________________________________________________________________________________________________________
Murat Oktay Danis
9 saat · YouTube ·
,,b u -kadın gırtlağı kadar,,
,, i y i, kıvırtacaksınız- k i,
hayatta kalabilesiniz- ..
,
E V i n i z- d e ,, - yok- i s e- ,, ..
,,
tümüyle- KOMA-seslerle-9/5 ,, 9/4 -insanın-içine işleyen,
B U- SES- ,, bir- " K O M A - H A L i n i n- ö t e s i n e- geçmiş "..
,,b i r - TABiAT- şöleni-
A L E M S E L- bir- R U H- DANSI- halini-almış ..
,,
,,
..
..
..n o t:
..
... /( .. t Ü M- V i d e O - d a- - Ö Y L E .. . ) ..
,,
.. G O R A N- d a, O T U R M U Ş,,
,, bestesinin- k e n d i s i n e- tekrar-
,, g e r i- dönebilişini, s e y r e d i y o r,
- k e s i y o r- KENDiSiNi- D E .. ,,
,, /( .. - F i g ü r a n- ORDA - ) ,, ..
,,
,, /( o d a, U M U Y O R- GÜNÜN- B i R i N D E,,
K E N D i-i ç i n d e n-
-D Ü N Y A Y A- V E R D i Ğ i N i N,,
" D Ü N Y A Y I- giyinip- T e k r a r,,
" B E Y N i N E- - i A D E -
o l a b i l m e s i n i ..
,,
Ç i N G E N E - G E N E- Y i t i r i r,,
G E N E - /(Y i N E ),,
,, Ç i N G E N E - l e r i n- Z A M A N ı,,
N E- zaman- gelecektir ,,
,,
G O R ' A N, d a, E f e n d i- G i B i,,
,,o t u r u p, BE E K L E M E K T E ,,
,, s e y r e t m e k t e d i r,,
,,D Ü N Y A D A K i- A L E M L E R i N i ..
,,) ..
..
..
" Ç i n - G E N E ' l e r i n- ALEMSEL- Z A M A N I - B U ",
,,RESMEN- SESiN- ÜLKESiNE-
,,-A L E M L E R i N E ,,
,, geçiyorlar ..
,,
,, .. -D Ü N Y A L I- oldukları- H A L D E- ..
..
,, ancak- ALEM-MUTLAK-MEKANLARINDA ,,
,,S E S- B Ö Y L E S i N E-
,, m ü k e m m e l- O Y N A K L I K-
e di n e b i l i r ..
,,
D ü n y a d a- söylenen- hiçbir-şarkı,,
bu- " y o r u m- mükemmelliğine " - varamayacakken .
..S E S L E- ALEMLERiN- R E S M i n i, yapabildiniz,
m i, M ü z i ğ i n- zirvesidir- b u ..
,,
,,.. " DÜNYASAL- S E S- N E S N E- S a n a t ı " ,
tabii- k i- " M Ü Z i K- d e ğ i l ", ,,
,,- N E -D E - " BÜZZÜiK " ..

Sofi Marinova LIVE - Ederlezi
Najbolji vokal na svijetu, Sofi Marinova uzivo
YOUTUBE.COM


Share your videos with friends, family, and the world
YOUTUBE.COM
Murat Oktay Danis ,,b i r - d e- Ş U, minik,, T a t a r- K ı z ı nın- Serüven i..https://www.facebook.com/AxsamAz/videos/880897165304255/?pnref=story ..
3.551.152 Görüntüleme
Axsam.Az
9 Nisan
Ukraynanın uşaqlar arasında "Voice" yarışmasında tatar qızının möhtəşəm ifası

https://www.facebook.com/AxsamAz/videos/880897165304255/?pnref=story,,b u -kadın gırtlağı kadar,,
,, i y i, kıvırtacaksınız- k i,
hayatta kalabilesiniz- ..
,
E V i n i z- d e ,, - yok- i s e- ,, ..
,,
tümüyle- KOMA-seslerle-9/5 ,, 9/4 -insanın-içine işleyen,
B U- SES- ,, bir- " K O M A - H A L i n i n- ö t e s i n e- geçmiş "..
,,b i r - TABiAT- şöleni-
A L E M S E L- bir- R U H- DANSI- halini-almış ..
,,
,,
..
..
..n o t:
..
... /( .. t Ü M- V i d e O - d a- - Ö Y L E .. . ) ..
,,
.. G O R A N- d a, O T U R M U Ş,,
,, bestesinin- k e n d i s i n e- tekrar-
,, g e r i- dönebilişini, s e y r e d i y o r,
- k e s i y o r- KENDiSiNi- D E .. ,,
,, /( .. - F i g ü r a n- ORDA - ) ,, ..
,,
,, /( o d a, U M U Y O R- GÜNÜN- B i R i N D E,,
K E N D i-i ç i n d e n-
-D Ü N Y A Y A- V E R D i Ğ i N i N,,
" D Ü N Y A Y I- giyinip- T e k r a r,,
" B E Y N i N E- - i A D E -
o l a b i l m e s i n i ..
,,
Ç i N G E N E - G E N E- Y i t i r i r,,
G E N E - /(Y i N E ),,
,, Ç i N G E N E - l e r i n- Z A M A N ı,,
N E- zaman- gelecektir ,,
,,
G O R ' A N, d a, E f e n d i- G i B i,,
,,o t u r u p, BE E K L E M E K T E ,,
,, s e y r e t m e k t e d i r,,
,,D Ü N Y A D A K i- A L E M L E R i N i ..
,,) ..
..
..
" Ç i n - G E N E ' l e r i n- ALEMSEL- Z A M A N I - B U ",
,,RESMEN- SESiN- ÜLKESiNE-
,,-A L E M L E R i N E ,,
,, geçiyorlar ..
,,
,, .. -D Ü N Y A L I- oldukları- H A L D E- ..
..
,, ancak- ALEM-MUTLAK-MEKANLARINDA ,,
,,S E S- B Ö Y L E S i N E-
,, m ü k e m m e l- O Y N A K L I K-
e di n e b i l i r ..
,,
D ü n y a d a- söylenen- hiçbir-şarkı,,
bu- " y o r u m- mükemmelliğine " - varamayacakken .
..S E S L E- ALEMLERiN- R E S M i n i, yapabildiniz,
m i, M ü z i ğ i n- zirvesidir- b u ..
,,
,,.. " DÜNYASAL- S E S- N E S N E- S a n a t ı " ,
tabii- k i- " M Ü Z i K- d e ğ i l ", ,,
,,- N E -D E - " BÜZZÜiK " ..

Najbolji vokal na svijetu, Sofi Marinova uzivo
YOUTUBE.COM
,, " b ö y l e -bir sesim-olsun,,
b e n d e, çadırda yaşayayım " ,
diyene , ş u söylenilebilinir ..
..
,," Ç a d ı r d a- yaşayanların S E S i,
zamanla- b ö y l e -bir- s e s e- dönüşüyormuş " ..
..
her iki durumda d a,
seçiminizi yapacaksınız .
E V- m i- S E S - m i ..
Esma Redzepova, romanların prensesi olarak kabul edilen ünlü şarkıcı... yaşayan en güçlü roman sesidir denebilir. küçük yaşlarından itibaren doğup büyüdüğü make...
Devamını Gör

Nata Cigane tek Kenget e Shekullit 2011, LIVE ne Teatrin e RTVKLAN
YOUTUBE.COM
Sadık Şıklar bunu beğendi.
Yorumlar
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=wh7tZFT29k8

Nata Cigane tek Kenget e Shekullit 2011, LIVE ne Teatrin e RTVKLAN
YOUTUBE.COM
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=bStwaOGxy_Q

Δημιουργία Βίντεο: Μαρία Τρισελιώτη •.¸¸.•´¯`•.¸¸.☆ The intro with the girl singing at the…
YOUTUBE.COM
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=ysD_Af55k8I

Najbolji vokal na svijetu, Sofi Marinova uzivo
YOUTUBE.COM,, B U- FACE- bizim- içimizi- nasıl- okuyor .. TAHMiNLERi- n i,, ,, ortalamanın- üzerinde tutturuyor ,, b u- testlerde .. TANINMAKTAN /( Meraklı- ajanlar- tarafından ),, ç e k i n m e y e- gerek d e, y o k .. Ç Ü N K Ü, biliyoruz k i, ,, bilginin belli- bir sınırı geçeni, " D E Z- i N F O R M A T i F ", oluyor karşı taraf- i ç i n .. /( YANi- kafa- karışıklığına sebebiyet- veriyor,, v e- bir işe-yaramıyor- O - B i L G i L E R .. ..B i L G i- saklayacağınıza, talep ed...
Devamını Gör


Seni diğerlerinden en çok ne ayıyor? Hemen öğren! Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT


Murat Oktay DanisTesla Concursos'un videosunu paylaştı.
11 saat
,HANGi- SAYIYI- YAZARSANIZ /( OKURSANIZ ),
Y A Z I N, /( O K U Y U N ),,
,, onunla ,ilgili EVRENSEL- B i R- ÖYKÜ,
anlatılabilinir ..
Y A Z I- labilinir ..
,,
,,
N Ü M E R O L O J i- BiLimin- Şiiridir..
,,B i L i M- yerine- sayıları s e v i p,
onlara- a ş ı K- d a,
olabilirsiniz- t e k e r- t e k e r..
/( B U- Kadar s e n e- B i L i M,
okuyunca,,
,, i y i k i, gidip- sonunda ,,
ESKi_Ö N- TÜRKÇE- Alfabeyi,,
ö ğ r e n i p,,
" SAYILARDAN- BAŞKA- herşeyi, d e,
unutmaya- kalkışabilirdim .. )
,,
/( ARABA- PLAKALKARINI- ŞiiR- G i B i,,
okuyup- EVRENSELE- -AŞIK_olduğum-
,, - " z a m an l arı m ı " .. - bilirim,,
..
D O Ğ A L- SAYILAR- Dünyanın- tüm, G ü z e l l i ğ i,
V E- " ESTETiĞiN- d e ",
" TAMAMINI- e s z b e r e- bilirler .. )..
,,
ESTETiĞiN- d e- ,, " güzelliğin- B i L i M i " ,,
olduğunu- d a- unutmayalım ..
..
416.251 Görüntüleme

video


174- RESiM- SERGiSi ..
,,
http://onebookpainting.blogspot.com.tr/
,,


Murat Danis - Art maker,writer,painter,music maker ,Dancer, Engineer - Ankara - 1954 born in Istanbul -Turkey in Ankara- Turkey ,since 1962 Basketball in the team&,chorus,in Opera House;When Child Chemical Engineering Graduated ,in…
PLUS.GOOGLE.COM


Yorum Gönder