11 Aralık 2015 Cuma

.c o m.- - - T E M P O - - RA - r-y ..
Murat Oktay DanisThe Jungle'nin gönderisini paylaştı.
2 saat
,,, Ö T E - ALEMLERDEN, g e l m i ş,
olmasalar- b i l e,,
,
tüm-nesneleri-
-BiLGiSAYAR- Ö T E L E R i N,- P E N C E R E S i ' n den,,
,, " Ö T E- ALEMLERE- gönderebilme- O L A S I L I Ğ I,
,,
n e f e s- aldırır ,
N E S N E L E R D E N- bıkma- eğilinde,
olanlara ..
,,
e n- AZINDAN ,,
..
n o t :
" A L E M S E L- RESiMLER ,,
,, B U- PENCERELERi - D E V /( 2-metre- e n a z ),,
B O Y U T L A R I N A- v a r d ı r a bilirler,,
,, k i- ekranlar- O -boylara,,
kolayca - çıkamayacaklarken ..
..
Evolution Of The Desk.
Murat Oktay DanisUrban contest'in fotoğrafını paylaştı.
2 saat
,, t e l e f o n d a, is- yapmam,,..
,,
baktığım- E K R A N, biraz- geniş- olmalı ..
,,
tüm - V U C U D U M L A- i ç i n d e n- geçebileceğim,
E K R A N A- güvenebilirim,
e n, azından,,
,,
" s e X-in, v e- içinden- geleceklerin,
d e, güvenilirliği, d i y e- d e,
bir- m e s e l e- d e,
v a r K E N- , h a n i,,
,,
ekranı-iyice -küçültmem- a s l a..
, h el e- ki- Madde-içi- Atom- uzayına,
sızabilen- HACKER-lar- d a,
-ortalıkta- - dijital- MEDYADA,
cirit d e,
atıyorlarken, d e..
..
..
/8 hacker-olmasada fark etmez,,
iletişim- b o r u n u z u,
dar- tutamazsınız .. )
..
Urban contest
22 saat
Antoine Geiger.
Murat Oktay DanisUrban contest'in fotoğrafını paylaştı.
2 saat
COM. T E M P O -
rary- a r t,,
,,
icraatlarına ; ,, devam, e d i yor ..
,,
" T E M P O- ların- kaynağı, ,
,,i n c e- uzun- u z a d ı y a- , yağlı-toprak,,
" KALIN- S i C i M - i P i " ,, , - i L E ..
..
..
" U Ç U R U M U - d a, ",,
kendisinin, ü r e t t i ğ i n i,
bir anlayabilse,
,,
b i l m e d e n-
,, " T E M P O- S i C i M- i P ",,
T A B L O D A N, çıkıp,,
bir D Ü Ş Ü N E B i L S e,,
,,
,, T E M P O ' 'Y U ..
CON TEMPO- r a r - y.
..
Urban contest
4 saat
Michal Trpák, "Escape into reality".,, Y A Z I- v e- A L F A B e,,
M.Ö. 16 000 d e, T ü r k l e r- tarafından,
ç o k- T A B i i- i ş l e r l e,,
icat- edilmiş- g i b i,
duruyor ..
,,
,,
" D A M G A " - TAMGA-, larla-
başlamış, sanki,
B U- i Ş ..
..
.. " TÜRK- DAMGA'
- LA M A - L A-R IYLA "..
..
..
n o t : boşuna ATATÜRK- b i z e,
T Ü R K- KÜLTÜRÜNÜ, TEMEL,
alan bir- Y O L U- Projelrndirmemiş ..
..G ü n e ş- D i L i- Projesi, i l e.
..Murat Oktay DanisFazıl Say'ın fotoğrafını paylaştı.
4 saat
,, R E S i M D E- -b o y a " F I R Ç A ", i l e-
T U V A L- Y ü Z E Y i N e-
sürülürse,,
,,
,, U Z A K L A R I, UZAKLIKLARI-
D E R i N- UZAKLARI- s ö y l e r-
,, V A R- edersiniz ,,
,,
/( RESiMDE- M e k a n ı- uzaklara - ittir- e -bil-mek-i ç i n,,
F I R Ç A N I N- KILLARI ,, Ç i Z G i- çizeceklerine ,,
,,
t a m- tersine- ciçgileri- biribirilerine- k a r ı ş t ı r ı r,,
" Ç i Z G i- Ç i Z M E- EMEĞiNi ",
, ö l d ü r ü r , V E,
o n u n- Y e r i n e,
" B Ü Y Ü L Ü- B Ü Y Ü M E- ATMOSFERiNi-
V A R,
e d e rl e r .. ) ,,
,,
/( MÜZiKTE- YAYLI-ÇALGI-ARŞESi,,
,,AT-KILLARINI- yan-yana- paralel- g e r g i n- tutarken,
en - u ç- " iki- ucundan- g e r i l i " ,, ),,
y a r ı- sihirli- çeyrek-b ü y ü lüdür,
YAYLI- Ç A L G I- S E S i .. )
,,
,,R E S ' i M' d e,,
,,
.. YAKINDA- OLAN- Ş E Y ' 'LERDE- i s e,
,,B O Y A Y I-
T A M- -T E R S i N e,,
B I Ç A K- yanal- y ü z e y i,
ya d a, , ir SPATULA- ,, ,,yardımı- i l e,,
sürmelisinizdir- TUVAL- S A H N E S i-Y Ü Z E Y -i n- E ..
ki, " D Ü N Y A- N E S N E S i N i N- S i H R i,,
o l u ş s u n..
,,
..
..
N O T :
,,e ğ e r- D Ü N Y A- NESNESi- S i H R i ' n i,
temel-alabaksanız- ,, R E S M i N i Z e ,,
,, tamamen- B I Ç A K- v e- SPATÜLLE- r e s i m,
yapmalısınız, T U V A L-
Y Ü Z E Y i N e ..
,,
..s i H R E- B Ü Y Ü- eklenebiliyorsa, d a,
b u- tamamen- R U H U N U Z D A ,,
,,sizin- k e n di- RUHUNUZDAN, A L I N M A ,,
bir ,, B i R E Y S E L- B Ü Y Ü,,
o l u r..
,,
k i, BiREYE- B Ü Y Ü,
diyebilecek- olan d a,
zaten- s a d e c e-
" B i R E Y S E L- R U H U N- B Ü Y Ü s ü ",
o l u r k e n ,,
,, SANATTA- SALT-EMEKSEL- D Ü N Y A- S i H Ri n e,
,,
E K- LEMLENE- b i l e n ..
..
..
,,
,,
Fazıl SayParis'te.
19 saat
Say in Paris on 15th of December 2015 at Théâtre des Champs-Elysées
Van Gogh, Rooftops in Paris, Spring 1886. Oil on canvas, 45.6 x 38.5 cm. National Gallery of Ireland, Dublin.
.. " B ' i Z - A N - S - L I- d a " ,, ,, K L i S E D E N- KAT- E D RALDEN- Ç I K I P,, " Ü S K Ü - D A R - A - - G İ D -E R M i Ş- ,, M ' E Ğ e r .. _______________ ..Y O L D a- D A, o Z a m a n l a r d a, d a, Y A Ğ M U R-* d a , Y a ğ a r m ı ş .. , v e- TOPRAK- Y O L L A R d a, " Ç A M U R- o l u r m u ş .. E T E K L E R - d e- ıslanırmış .. .. ..O durup- " b e k le y e b il en- z a M A N , larda, d a.. .. ..i n s a n- insanken, m ü z i k d e, insanmış .. .................... . . . . , /( ,, b ü y ü k- M E K A N L A R I N- B ü Y Ü ' s ü, i L E- D E ) ..
,,
,,
Jordi Savall'dan Üsküdar'a gider iken...

From the concert at Léonie Sonnings music price 2012, given to Jordi Savall. At the Trinitatis church in Copenhagen First they play the song in four differen...
YOUTUBE.COM,, b e n- 32- diye -
çıkartacak- d i y e- ,, düşünüyordum,, ,,
..
..
... T O P L U M daki- V A T A N D A Ş l a r,,
" T O P L U M S A L- GÖRÜNÜMÜM - Y A Ş I M I ",,
- g e n e l d e-
" 42 " - T A H M i N-
- E T - M E K T E - L E R- K E N ..
,,
..
b a n a- sorsanız,,
" 4 - " - olmayı- T A L E P,
,, E D E R - d ' i M " ..
,,
..
,, b u- B U G Ü N K Ü- YAŞIMDA-
..BULUNA B i L i y o R,
- i K E N..
..
..


Ben 25 Yaşında Gösteriyorum! Sen Kaç Yaşında Gösteriyorsun?
TR.NAMEGUESS.COM|EKLEYEN: MURAT,, B A T I- V e-
HRiSTiYAN- Y A P I L A N M A S I,,
/( MUSEVi- E T K i N L i Ğ i N E- ,, - yetişebilmek-için ),,
,, T A R i H i N- B i L D i Ğ i,,
ikinci- e n- büyük-
G i Z L i- ÖRGÜT- YAPILANMASINI,
ü r e t m i ş k e n,,
,,
" F E - TÖ ",, Ö r g ü t l e n me s i ,,
sadece, b u- örgütlerin- T a b a ğ ı n d a k i,
M E Z E- olmayı- d e n e y e c e k t i ..
,,i l k- başlarda ,,
,, bir- z a m a n l a r -
T.C. nin canını -V E- GENLERiNİ- a c ı tt ı ğı,,
.. " L i d e r i -n i n- " - ÖNDERLiĞiNDE ..
..
B E L K i- D E- B U- Ö R G Ü T Ü N- " AĞZI " ,,
T Ü M- SOFRADAKiLERi- d e,,
/( SOSYAL-BiLiMLER- V E MÜHENDiSLiK- BiLiMLERiNi, d e ),,
i ç i n e- yutup-
M A S A D A- N E- V E- K i m,
V A R S A ,,
,,
silip-süpürmeye- V A R D I R A -bilecekti,
" B U- D E R i N- -ö r gü tlen m e y i " ..
,,
V E- TORBANIN- A Ğ Z I N I- h e r -AÇIŞINDA,,
, A Ğ L A M A- PERFORMANSINI, C A N L ı- olarak- DENEYEN,
D E N E Y i M L i- DENEYCiLiĞi , i l e,
H i T A B E T- SANATININ- ,, H i T L E r- SONRASI,,
E N- B Ü Y Ü K- ŞAHSiYETiNi ,, n,,
,, s e y r e d i l e b i l i r, d e,
olabilmesi, i l e,,
sürekli .. d e..
,,
.. T A H T- E L- değiştir- i r - k e n,,,,
,, ,, " B U- G Ü N L E R D E " ..
..
..
n o t.
..D Ü N Y A,,
tamamen- y e r- altına ,i n e n-- D E V L E T S E L-
TARiKAT- ÖRGÜTLERi,,
V E- SÜPER- U L U S A L- T E K- D E V L E T- U S A,,
sarmalına- sürükleniyorken ..
..
..


Paralel Yapı operasyonlarının Bursa ayağında, örgütün kripto talimatları olduğu düşünülen 39 maddelik liste ele geçirildi. Listede, örgüt üyelerinden görüşmek için kurumlara gidişte teknolojik sinyal veren alet taşımaması istenirken, sosyal medya…
CUMHURİYETPOSTASİ.COM,, " İ L A H i Y a t ç ı- AKINCI " ,,,
d i Y E ,,
,,
- olarak-
- 12 Eylül- DARBE- S i- CiLERiNiN- i ç e r i
attıkları- ,
" .. i H S A N- E L i- A Ç I K " ,,
/( VERiLECEKLERE- h e r, y e r d e,
E L i N İ- A Ç I K- tutabilirken .. ..)
,,
o r a d a-
-KOMiNiSTLERDEN- KOMiNiZMi-
,,D i N ' l e y i n c e,,
,, A S I L- i S L A M ' ı n,
Ö Z Ü N Ü- - " D i N' l e d i ğ i " ,
F i K R i N E ,,
kapılmış, olmalıdır ..
..
..
,," KOMÜN ' 'iZMiN- gözlüklerini " ,,
- takınca " ,, b i r - K E R E ,,
/( HAKiKATiN- gözlüğü- gözün- i ç i n e- yapışır ),,
,,
,, D i N i N- içine - doldurulmuş-
T Ü M- R Ü Y A - -R i Y Â ,, ,, L a r ı ,,
A K I P, gitmiş- olmalıdır ..,,
A K L I N D A N, d a..
,,
,,
" i SL A M- i K L i M' '- i N D E N " ..
d e ..
..
" H A K i K i- iSLAM- iLMi "
, KOMiNiZM-YAĞMURU- i le,
y ı k a n ı p--
- t e m i z l e n i n - c e- - , y e n i -den,,
,, " N U R- lanmış " ,
,, olmalı d ı r..
..
..


R. İhsan Eliaçık
6 saat
'Allah'ın Dini Kerbela'da Bitmiştir'... http://www.yuzdeyuzhaber.com/…/allahin-dini-kerbelada-bitmi…
'ALLAH'IN DİNİ KERBELA'DA BİTMİŞTİR'
yuzdeyuzhaber.com
Konuşma Sonu

.... ,G Ü L S i N- ONAYIN, ,-K O N U - - K O N U Ş M A S I- V E- ,, S E S i, /( H i T A B I ), b e n c e,, , b i r- Ş A R K I- E S T E T i Ğ i N D E ,, , ,, ,, - " S E S L i- S Ö Z- Çizgileri- Ç i Z i M L E R L E R i- " ,, i l e ",,birlikte- y ü r ü y o r .. _________ ,, U S T A- i Ş i- bir- Ç i Z G i - E S E R i- ,, Ç i Z ' 'i M' ' i - ,, - N i T E L i Ğ i N D E ..,,_______________________________________________________________ DURUŞLARI- - S E S S i Z- KALIŞLARI- ,,K O N U ' LARA- h e r- Y a n d a n- -V E- NASIL- D O Ğ R U- V E- D U R U ,, " S E Z i Ş - L E R L E- V E- S 'EZDiREBiLEREK- - D E ,, - ,, y a k l a ş ı l a -biline c e Ğ i n i ,, - , - ÇOK- İ Y İ- ÖLÇÜP- B i Ç E D E-E- - B i L E N- ,, - N E F A S E T i,,, ,, V E - N A R i N- Z A R i F-h e r D E M- ,, O L A S I- K i B A R L I Ğ I, n ı n- h e r- an- i ŞLEYECEĞi 'NiN- verdiği, g ü v e n- i l e- ,, __________ ,i L E - ,, ,,başlıbaşına, - b i r- " S E S- V E- KONUŞMA- RESiTAL- i " ,, - T A D I N D A ..d ı r ..
1.218 Görüntüleme
T.C. Süleymanpaşa Belediyesi yeni bir video ekledi: Gülsin Onay'dan müzikseverlere mesaj var...
12 saat
Gülsin Onay Piyano Günlerinde beklenen gün geldi!
Murat Oktay Danis https://www.youtube.com/watch?v=QFQ7fEOyvHI .. Birçok- D i L iN,- FARKLI- GIRTLAKLARINI- UYGULAYA-bilmeniz- ,, S Ö Z- S E S i N E- her-t ü r l ü,, ,, m a n e v r a- kabiliyetini- , k a z a n d ı r a c a k t ı r .. /( Ü s t e l i k- - KÜLTÜR- V E- sanatlarının , S E S S E L- yapıları- V E- MÜZiKLERiNi d e, E Z B E R E , bilir- i k e n- H a f ı z an ı z d a.. ) .. ..

- F R A N S I Z-
,,
-PHiLLiPHE- JAUROUSKy- y i,,
M E ZZ O-TV d e, i z l e y i n c e,,
,, 
FRANSIZ- U L U S L A Ş M A S I,,
,, B U- Ç O C U Ğ U - - -
,, " S E S i " -,,
- - V A R - e d ebildi- i s e ,,
,, i D E A L i N E- V a r m ı ş,
S A Y I L I R,,
d i y e- geçirmiştim-
i ç i m d e n ....
,,
,,
..
..
B U N L A R - i ç i n- - ,, i S E ;
,,
/( P E N T A -T O N i K ) -
i ç i n, D E,,
,,
, t ü m- - " U.S.A. , U L U S- PROJESiNiN- " ,, ,,
b e d e l i n i- ödeyebilecek, PARLAKLIKTA,
demeli y i m ..
,,
,,
,,
,,
" P E N T A- T O i K ",, O B J E S i ,,
/( N E S N E S i " ,,
/( kullanımı- olan- N E S N E ),,
,,
,, ancak- böylesine- b i r
" U L U S L AŞ M A - " - P R O J E S i, i l e,
" V A R- OLABiLiRDİ .." ..
/( BU-insanları- b u- kadar- t e m i z- tutabilmek,,
u l u s- projesinin- yaşatılıyor- olmasını,,
gerektrir .. )
..
,,
,,
..
n o t:
zaten- bu- ürünler- üretildikçe,,
D Ü N Y A D A- T E K- b i r, U L U S LAŞMA,,
V E - T EK- b i r- U L U S - OLUŞUMUNA ,,
hayat tanıyacak ,,
bırakacaklar, ,, " US ' A , L I- l a r " .. ..
..
/( ,, Y Ü K S E K- -O R T A- A S Y A- STEPLERiNiN ,,
A K L I- TEMiZLEYEBiLMESiNi, N - i N S A N L A R I N I,,
h e s a b a-
saymaz, i s e k .. ..
..
,, " P I R I L- PIRIL - " - I Ş I Y A N-
,, T O N L A R I- i l e,
,, " P E N T A- T O N i K ",
, ..
" A K L A- B i L E- Keyif- VE- M E K A N ",
V E - T E M i Z L i K-
V E R i E - b i l i - Y O r ..
i- K E N ..,,
3.130.482 Görüntüleme
artFido - fetching art added a new video.
26 Eylül
The art and evolution of music - 11th Century to today by Pentatonix
www.artFido.com/popular-art


Murat Oktay DanisLa Cave'nin albümünü paylaştı.
7 saat
" LA CARVE " ,,
,,
,,m ü k e m m e l- A R Ş i V C i,, b u,
K Ü L T Ü R E L- T O P L U L U K,,
,, SAYGI- UYANDIRDI, b e n d e..
,,
M e ğ e r- B i r- KONUDA, D Ü N Y A D A,,
N E- K A D A R- Ç O K- düşünülebilinip,,
N E- kadar- ç o k,,
Kültürel- V E- SANATSAL- M A T E R i A L,,
,, üretilebiliniyormuş ..
/( h i ç- yorulmadan .. )
,, K Ü L T Ü R- D E ,,
" N E- K A D A R- D E R i N L E Ş i r m i ş .. "..
,,
,, " H A Y V A N- FETiŞiZMinin, i ç i n e,
D O Ğ M U Ş U Z- M - E Ğ E r " ..
,,
,, " A H i R E T i N- D E - K A P I S I ",,
/( Ö T E - TARAFA-
,, yaşarken- geçebilme- Ş a n s ı ..)
,,
H E R- BiRiMiZE ,,
,,/( ö z el l i k l e- D i Ş i' l e r e- )
,, " takılı- i k e n " ..
n o t :
,,s o n - derecede d e, A f r o diz- y a k,
,, " Ö T E- ALEMLERDE- GEZEBiLMEYi-,,
M E R A K- E D E N L E R " ,,
" T A Y FA S I N A .. "..
,,b e n i m- AKIL-ROMANTiZMi-içeren- Global-Resimlerim,
HAYVAN, V E- Fetişizmini- içermeden,
ö t e- V A R L I K- ALEMLERiNE, ilerlerken ..
,,
z a t e n- hayatım- b o y u- HAYVANLARA- DOKUNAMAMIŞKEN- b e n ..
/( e v d e-beslemek- f a l a n ..
onları eline- almak..v.b.
/( Alemler-bana - girememeli- ,,
b e n- A l e m l e r e- ilerleyebilmeliyim .. )
..
,,
,,n o t : k e n d i l e r i n d e,
i N S A N- Ö L D Ü R M E - H A K K I N I -
b u l a nl a r ı n- ,, " H A N G i- Y Ö N D E ",,
ilerledikleri,
o r t a d a..
,,
,,hayvanlaştıkça- tüm-insanları-d a,
kendileri, g i b i- içlerine- hayvan-dolmuş,,
yaratıklar- olarak- görmeye- başlarlar ..
,,
y a n l ı ş- AFRO d i z- y a k- lar l a..
,,
" " A K L I N- VARLIKLARI N I-
-BULUNDURAN-- RESiMLER " ancak,,
B E L- ALTINDAN- S Ü R E N,,
, " b u- r e z i l l i ğ i " ,, , durdura-bilir ..
,, b' e L ' k i ..
..
ROMANTiZM- i n, 27 YÜZÜ ..

Murat Oktay DanisLa Cave'nin fotoğrafını paylaştı.
24 dk.
,, " C O N-     -T E M P O - R A r -y- A r t " ,,
t a m- da , o l m a s ı- g ' e r e k t i ğ i - ,,- igibi,,
" T E M P O- " ,- - l a r ' l a ..
,,
,,k e n d i s i n i,,
" T A N I M L A Y A N ",,
i S i M L E N - D i r e N,
,, V E ,,
,,
,, ,, " T E M P O " - Y U- - d A,
i ç e r e n,
,,
,,
K A V R A M- B A T i M L E Y i C i S i ,,
" T E M E L- E S R L E R i N i " ,,
,, V E R M E Y E - BAŞLADI ..
,,
/(TEMELDE- GENEL- TANIM- KAVRAMSAL- S A N A T - i K E N,,
tüm Contemporary- Güncel-Çağdaş,,
s a n a t - l a r d a ... ) ..
,,
,,n o t :
burada d a, T E M P O,,
i K i, türlü , d e,
içerilmektedir ..
1- .. S E ,,, -x, genelde- - T E M P O- içeren d i r..
2- .. AYNI-BEDENDE- b i r d e n- ÇOK, /(i K i- den d e- fazla,,
ç ü n k ü- 2 ,, yarımlar birleşiyorsa,
ı /( 1 ), i - i f a d e- edecektir .. ) ,,
,,birleşmeyi, , gösteriyorsa,,
/( AYNI- ANDA-3-Birleşme ),,
b u - b e y n i- düşünceyi-
heyecanı-ART -TIRAN, d eğ i l,,
AZALTAN- V E- " D U R D U R A N ",
olarak- i Ş L E Y E C E K T i R ..
,,
/(YANi- " P O R -NO ", olup, d a,
P O R N O- y a, " N O " , d i y e b i l e n,,
" hak-iki- bir, con t e m p o -durdurucusu ,,
olarak- " s a n a t - ", olarak-
adlandırılabilinecektir ..
)..
,,3- ..AYNI- b e d e n i n,, /(TEK- B E D E N ' i n ,,),,
t ü m- SE----x, o r g a n l a r ı n ı- - k e n d i,
üzerinde i ç- e r i y o r,
olması i l e- - d e ,,
" Y A R I M L A N MI Ş- i K i ' l e r i n,,
T E K /( B i r ),, T A N R I D A- birleştiricisi, o l m a k-
heyecanı- y e ri n e,,
,,
T E K- OLANIN, Z A - T E N,,
,, " Ü Ç ", olmaya , ç ı k m ı ş,
olması ,i l e- z a t e n ,,
birleştirmede- s ı n ı r ı n,,
" ç o k- yanlışa- vardırılacak- ş ek i l d e,,
,, a ş ı l d ı ğ ı, V E , d e ,,
" POR-N O ", N U N- ,, h e m e n,,
" D U R D U R U L M A S I N I,,
e m r e d e bilmektedir,
B U- C O N T E M P O- r a r - y,
Ç' İ Z m ..
,,
..
..
..
,,n o t :
b u- Ç ' izM, i, " C H E ", y e- d e, sordum,,
,O d a , ONAYLADI ..
,," b e n- bir ŞEHiRLi- olarak,,
şehir- yaşantısında - B U- RESMi- " Ç izM' i,
sürekli- her- yerde- seyrettiğim, için,
BOLiVYANIN- D A Ğ L A R I N A- KAÇTIM- D E D i ..
,, z a t e n- Dağlarda, O N U- Ö L D Ü R E N L E R,,
, h e m e n- B E D N i N i, ÇIRÇIPLAK- soyduklarında,,
,,
B U - Ç iz - i m- i n, ASIL - gerçeği ,i l e,
karşılaşacaklarından- adları- g i bi- eminmişler..
..D o k t o r- kendisini- b u- ş e k i l de- ameliyat- e t m i ş ,,
" E T ' i n ", B U- 3. HALiNE ..
,
.. C H E , nin - ününü- gerçeğe, çevirmemek- i ç i n,,
açıklanma m ı ş- RESMi-- gizli- fotograflardan ,,
,, alınmadır- BU- Ç i z i m ....
,,
" C H E -izm- i n,
" Ç A Ğ D A Ş- Ç iZ- m i .. " ..
/( s -e X-i- -ESKi-yaşantını - ,, - bırak- ,
,, Dağlarda- T E M i Z- HAVADA-
METAL- R O B O T- S i L A H I N L A-
,, S A V A ş,,
,, " d i ğ e r-i n s a n- bedenlere "
- mermi- yerleştir ..
,, A N C A K- bir DOKTOR- tarafından, yapılıp,
gerçekleştirilecek- B U -bu- B U ,,
,, Ameliyattan- s o n r a .. ) ..
,,
n o t :
... " COM.- a n d a n t e " - - C H E - G E U- V A R' A,,
V A R ' - D I R- ı n- - N- CLi-B i ..
,,
https://www.youtube.com/watch?v=SSRVtlTwFs8,,
La Cave
Hans Bellmer


Murat Oktay Danis https://www.facebook.com/media/set/...
La CaveÐessiղe-mծi նղ Phαllմs... albümüne 101 yeni fotoğraf ekledi.
" Phalange des anges, aux angélus préférez les phallus." Robert Desnos
" melekler falanks, langelus pipilerden tercih." Robert Desnos

Murat Oktay DanisUrban contest aracılığıyla
21 saat
.. " C O M. - - T E P O -
- RA- -r-y, A R T ",,
,,P E R D E- ARKASINI- ARALAYIP-
ÇOKLU- DURDURMA- l ar ı n ı,
sürdürüyor ..
..
..
..
..
,, " P E T R O L- - K u y u ' SU,, N A " -
b i r - T A Ş- A T I L M I ş,,
,,
,, H' - Â L A--HALKA-LANMALARDA ,,
, " P E R O L - Ü N- KAYMAĞI " - ..
,,
,, a n c a k,,
,, h e n ü z-
faaliyete geçil-memiş-
d i y o r-
K U R U- KAHVE- YEMiŞÇi- s i,,
,, " ME- MiŞ " ..
,,
,,
" G Ü n- IŞIĞININ- I Ş I N L A R I N I- sayıyorlar,,
h e n ü z- " A K R E P L E- Y E L K O V A N,,
T E N- R E N G i- Sıcaklığıyla ,,
,, ,, SAATiN- S A R K A C I N D A,,
,, V E- ,, d e,,
,,
" - N A - !
- L Â N ' " ,, d a " ..
,,
/ (V E - - KARA- N A L L I- NÂLAN ' d a .. d a ..)
,,
..


ULTİMACROCİATA.FİLES.WORDPRESS.COM
ULTİMACROCİATA.FİLES.WORDPRESS.COM

ultimacrociata.files.wordpress.comYorum Gönder