16 Aralık 2015 Çarşamba

, G -i F- P-OR- N- 2


     Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
Az öncenametests.com

Adının aslında ne anlama geldiğini hiç merak ettin mi? Buraya tıkla ve öğren!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
1 dk.
,,M E R K E Z E- b a k a r s a n ı z-
sizden uzaklaşıyor ,,
,,
Ç e v r e y e- BAKARSANIZ,,
, S i Z E - yaklaşıyor,
s ü r e k l i ..
,,
..Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
1 dk.MeowShare


Murat Oktay Danis sizi bu testi çözmeye davet ediyor. Başlamak için buraya tıkla
TR.MEOWSHARE.COM|EKLEYEN: CLICK HERE!


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
4 dk.
,,R E N K , Ç i z g i - d e n,
,,
bağımsız olarak,
.. d o ğ a r ..
..


Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
13 dk.nametests.com


Mutluluk çok farklı şekillerde ifade edilebilir. Mutluluğunu hangi kelimenin mükemmel şekilde açıkladığını sana göstereceğiz. Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
Murat Oktay DanisArt Sheep'in gönderisini paylaştı.
16 dk.
," F R i D A- k e n d i ' sini,
.... b o y u ' y o r ..
,,
boyanınca- " E N i- B O Y U " - da değişiyor,,
,, C i S M i N - - " UZAY- GEMiSiNiN " ..
,,
,,A L B E R T - i n,, /( EiNSTEiN ),,
,i z a f i y e t- teorisi ,, g e r e ğ i n c e,,
" I Ş I K- HIZINDA ,,
,,
NESNE' l e r i n-
,, -E N- V E - B O Y L A R I N,,
/( oran- orantıların ),,
D E Ğ i Ş E - bimelerine-,
uygun- olarak ..
..
..
n o t : R e s i m- ışık- hızına
çıkılınca,, ,, başlar ..
..


Art Sheep
21 saat
Frida heart ifade simgesi


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
7 dk.
,, " K A R A- M A D D E ' n i n " ,, ,
içine-
ilerlemeyi- ,,
,,
i l e r l e m e y i,
,,
i S T E Y E- B i L E N L E R- BAKACAKLAR ..
..
n o t:
ya da - - BEŞiK- - T A Ş L I - l a r ..
..
..
♤HML♤
Vortex Time!
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
9 dk.
,," G L O B A L- - -
,, " T E K R A R - E D E N i N - R i T M i ' d i r " ,,
/( Tek' R A- ' r- - e d e - bilen- - RiTM- di r..
F O R M - d u r ,,),,
,,
" A L E M L E R " ..
,,
,,
/( - / ( ,, - " ALLAHIN- A L E M L E R i " .. ) - ..
,,
,,
CANU- RiE V- s,, olsa olsa , T A N R I- y ı- A Ç I Y O r,,
A Ç I N I M L I Y O R ,, ,,
T E K- BOYUTU- T E K - leştir- e n,,
,, B E N L i K L i- liğiyle ,,..
,,
..
" A L E M L E R i N- M i M A R I, n ı n,
T E K R A R- d a- edebilir- e z b e r i n i n - "
,, karşısında ..
..
..,, Y A Z I- yazar- Dururum-
,,gördüklerimin- ü z e r i n e,,
,,
o n l a r ı- tamamlayabilmeye, " hakikatlerine ",
/( to- THEiR- TRUTH .. ) ,,
k i,
o n u- edinice,, A N-c a k ,,
,,
,,
" E D E B i y e n " ,, /( Edebiyatla ),,
- - " e B E D i Y E N " ,,
,,
s u s a B i L E- C e k - L E R ,,
,,i n e b i l e c e k l e r,,
,
g ö z l e r i m- V E- KULAKLARIMIN- i ç ..i N D E N ..
..

Murat Oktay DanisMagazinMedya.com'un fotoğrafını paylaştı.
21 dk.
,, Y E R L i- TOHUMU- savunamayanlar,
Ç O K T A N- YERSiZ- YURTSUZ- L A Ş M I Ş - - L A R D A N,
o l m u ş l a r d ı r .
..
,, YERiNi- ASIRLARCA- KAYBETMEMiŞ- i n s an l a r ı n ,
T E K- SERMAYELERi- d e,,
B U- KALMIŞKEN,
H E P T E N,
E L L E R i N D E ..
,,
, V E ,,
bir d e, " KARA- BAHTLARINI- biriktirmiş- olan ",
,, B Â K i R - - A T A - - Y A D- i G a r I ,,
K A R A - T O P R A K - L A R I ..
,,
V E ,,
O N L A R I N- ÜZERiNDE,
i N C E ' c i K - b i R - i - K E N,,
,,
S A B A H- V E -
AKŞAM I - - T A N I - ,, T A N L A R I .. ..
..
..
n o t :
" V A T A N- savunması- d a - - B U " - olmuştur-
günümüzde ..
,,
..,," A K L I N- YOLUNUN-
- i ç i n e- YUTMADIĞI-
- - her-hangi- b i r- KARALTI- V A R M I ,,
,,
s ö y l e- B A N A ,,
" K A R A- üÇGEN- MADDE- G ö Z L Ü,,
K A D I N-
ı n,
,, " S U D A K i- AYNA- H A Y A L i " ..
There are no shortcuts in life - only those we imagine.Murat Oktay Danis
31 dk. ·
,," B A S i T Ç E - S i L i N ",,
,,v e,
Özgürleştirin- HAFIZANIZDAKi- A Ğ I R L I K L A R I,,
,,
V E- Y E R- A Ç I N-
y E N i- hareketlenecek- - , h a r e k e t l e r e,,
,,B E Y N i N i z d e,,
,,
, S P O R,,
,, b i t m e m i ş- hareket, v e,i Ş L E R i,
tamamlar,,
ç ü n k ü- kolaydır- tanımlıdır, bellidir,,
S P O R D A- yapacağınız,
hareket, v e, i ş ..
,,
,,
BASKETBOLDA ..
ş u t u- atarsın- çemberden- geçer ..
,,N A S L I N I- d a- s e y r e t,
A R T ' ı k,,
,,e Ğ l e n c e s i-işin , d i y e..
..
..
n o t :
hafızayı- silebilmek- y i n e- " y a p ma k la dır " ..
/( çünkü- yarım- yapılmış- olanlar- ağırlaştırırlar- a s ı l,
b e y n i .. ) .
,,
,,v e- s p o r- yapmaları,,
/( yapmak-için- yapmak ),,
, S i L E Bilirler, A N C A K,,
H A F I Z A L A R I N I,,
" A Ğ I R- TAŞIYICI- - B E Y N i N " ..
/( B E Y N i N- AĞIR- MASASININ .. )
..ü z e r i n i- boşaltabilin ..
..

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
42 dk.
,,D i K K A T L i ", B A K A R- i S E - N i Z ,,
,,
" B E Y N i N- - i ç i n d e k i l e r i,
- g ö r e -
bilir- - s i n- iZ .. 
..
..
Cured by Justin Schaefer ... ♤HML♤
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
47 dk.
" A K L I N- BEKLER- A Y N A ' s ı " ..
..
,,
,," Ç O K- F A Z L A - H A R E K E T- ",,
- - i Ç - i N d e-
olanlar,,
,,
bir Y E R L E R D E-
,," A K L I N I Z I N- A Y N A ' s ı n ı n ,,
,,
S i Z i- S I N A M A K- -i ç i n,
,,
" B E K L i Y O R - olacaĞ I N I ,,
U N U T - M A Y I NIZ ..
,,
..
n o t:
AKLINIZ- hafızasına- s ı z a n,
diğer- SAZAN;_ A K I L L A R I N,
beyninizin-içinde,
" K O N U M- TUTUP- E D i NE bilmeleri ,, d i r,,
,,
s i z iş- aşırı- hareket- - M A K i N A S I,
yapan ..
,,
b ö y l e l i k l e- çok-hareketle-
atamazsınız b u- akılları- beyninizden,
e ğ e r- yaptığınız- çok hareketliliğin, a d ı,
spor- d e Ğ i l s e..
..
..

,,
,," B E N D E N- Ö N C E " ,,
" AYAKLARIMIN- ,, ,, içini ISITTIKLARI- B U- - S U D A N-
,, - Y E N i- D O Ğ A N- -B U L U T L A R I M- -
Y ü R Ü - sünler " ,,
,, " K A R A - K A R E- K E R E "
- A Ç I K- - K A P I M D A N,,
,, " B E N i M- BENLiĞiMiN- U Z A Y I N A ",, ..
/( YIRTIK- KARA- KUŞ- SAYFALARI , , UÇUŞUP,
MEYDANA- GETiRSiNLER- KARE-KARE- M A D D E,,
KAPIMI- b e n i m- UZAYIMA
SONLULUKLARDAN .. )
,,
,, b e n i m- yanımdan,,d a- - i l e r l e y e b i l i p- d e,,
b e n d e n- Ö N C E ..
,,
,,
" D Ü N Y A ' D A K i- - D Ü N ' L E R i M i n " ,
/( D Ü N Y A D A K i- GÜNLERiMiN- d e )..
, gerçeklikleri, ü z e r i n d e n,,
,," Y A Y A - yürüyeb,ilme l e r i -min- " ,,
" B U L U T T A N- b i r- Y O L U ,, d a,
V A R- OLABiLECEKKEN,,
,,
..
..
B U- BELiRSiZLENEN,,
B U - - BELiRSiZLiKLERi- T O M U R C U K L A N D I R B i L E N
,, BULUTLANMALAR- d ı r- -k i, ilerlerler,
i n e b il e c e k l e r i- - y e r ' l e r e ,,
,,b i l - e b i l e c e k l e r i-
b i r- -B E N L i Ğ i N- - YOLUNDAN ,,
,,K i-
,,B u- ,, - Y O L L A- ,,
" B E L i R S i Z L i KLERiM- - V A R - OLABiLECEKLER ,,,
..SOMUT- -D Ü N- Y A - l a r - E Ş Y A L A R I -
,, Ü Z E R - -i N D E ..
..
..
b e n -i ..b e n d e n- ö n c e- BiLEBiLECEK,
bir - " B E N L i K - Y O L U- B U L U T U M ",,
olabilsin- i s t e r i m,
,, B E N i- d e- B i L D i R E B i L E C E K-
benden ö n c e -
B E N L i Ğ i M E ..
/( K E N D - i M E " ..
..
..
..
..
n o t :
Romantizmim,, ,, - B U L U T L A R I M I N- - üzerlerinden,,
Y Ü R Ü M E K L E- ,, ,, - YÜRÜRLÜKTE- - ,,
,, o l s u n ..
.... B U- B U L U T L A R , B Ö Y L E- YÜRÜSÜNLER,,
/( ,, o R A D A- O L S U N.. L A R ) ..
B Ö Y L E - - L i K L E ..
..
..
..N O T : :
- k E N D i- i ç- S e s i m i- yerleştirecekken b e n,
, Y Ü R Ü Y Ü P- D E ,,i l e r l e y e r e k,
,, , Ç I P L A K- A Y A K L A R I M L A - - BULUTLARIMIN- ÜZERiNDEN -
" g ö z - B E B E K L EC R i M i N- i ç L e r i n e .. )
..
Murat Oktay DanisEdebiyat Haber'in gönderisini paylaştı.
10 dk.
" S A T I R-   S ART R E "  ,,  :
,,
,,
,,S Ö Z ' c ü k l e r i- S A T I R L A - KESEN ",
, S A R T - R E ,
,,
her N E- KADAR, B U N U ,,
A R T - R E, 
/( R E- S A N A T I .. ) ..
için- yaptığını-
S Ö Y L Ü Y O R SA, d a,,
,,
,,
" 3- yaşında -kaybettiği- bir- g ö z ü,
nedeni- i l e- -3- BOYUTLU- - herşeyi,
- S A T I R L A- /( YAZI- SATIRLARI- i L E ),,
V E - sözcük- harfleri- i l e-
parçalayıp,, d a,,
, i K i- BOYUTTA- " V A R - O L U Ş- - DÜZLEMLERiNE " ,
t aş ı y o r ,
/( i Ş i N- A D I- tam d a, B U- i K E N .. ) ..
,,
,,
..
..
V E - biz L E R - ,, - i Ş i N,
B U- - YANINDAN,,
,,
haberimiz- bile- olmayan,
, " A L I K - A L I C I L A R " - - olarak,,
,,
b i z l e r - d e,
" V A R - O L U Ş - Ç U L U - Ğ U ",
deneyimletebil- meye- kalkışıp,
,,
T E K- G Ö Z L E , d e- V A R - - o l a b i l m e y i
sokuyoruz,
F E L S E F E- b u d u r - - D i Y E ,,
B E Y i N L E R i M i z i n, içlerine,,
..
,,
o n u n- -K i T A P L A R I N D A nN ..
,, b e n c e- E N AY i C E ..
..
..
..
..
n o t- :
fakat- sonunda var-oluşçuluğunu,
" Kominist- emek- düzlemine- taşımayı- akıl- etti- y a,,
ö l s e- d e- ; ,, ,, - G A M, - y e m e z ..
,, K Ö R- GÖZÜME- PARMAĞIM,
S i M O N E - DE- B E N i- v a r,,
,,
O N U N- - i n s an- imgesi ,,olmayı kabul- et-memiş- - m i- idi,
ö m r ü n c e- ONA- iNSANDAN- O L M A- i M G E - - G Ö Z ,
d e,
olabilerek .. d e..
..
..
.. E K :
,,
,,A D A M- h e r - FR - A N -SIZ - D A N,,
P E K- bir - Ç O K,
daha- F I R- ANSIZ,
,, " V A R - EDEMEDi- M " İŞi- i Ş- B i L E R E K,,
, KENDiSiNi,,
,,
,,F R A N S A N I N- A D I,,
i L E ..
,,S A D E C E ..
..

Mıchel Contat tarafından Haziran 1975 yılında yapılan bu söyleşide söz konusu ölüm olunca eskiden hiç ölümü düşünmediğini belirten Sartre: "Hattâ bir ara, otuzuma doğru, ölümsüz olduğuma inandığımı biliyorsunuz. Ama şimdi artık kendimi ölümlü duyumsuyorum, ölümü…
EDEBİYATHABER.NET

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
32 dk.
, 1500- K E R E- SEYREDERSEM,,
,, h e r - halde- B e y n i m- içerden,
E Z B E R L E R- BU- HAREKETi, v e,
,,, " y e t e n e k l en i r, " ,,
,,
V E - -E V iM- D E N,
gözlerimden- -seyrederek-
başlattığım, B U- hareketi,, ,,
,,
sahada,
V u c u d u m, d a,,
,,
,, " ilk- s e f e r d e " ,
,, yapabilir,
O L A - B i L i R i M,,
B U- HARAKETi ,,..
..

Murat Oktay DanisMühendis Beyinler'in videosunu paylaştı.
37 dk.
,, " S O N S U Z A- DEK- DÖNECEK- M i- B U " ? ..
,,
,," S O N L U- KARA- MADDENiN-
,,
,, " V E - _ S O N S U Z L U K T A- 
A Ç I K; U N U T U L M U Ş,,
K A P I L A R I N I- M I- - i Ç E R i R L E R ,
" M I K N A T I S L A R " ..
..
M Ü H E N D i S L E R ,,
E K S i K- NESNELERi- TAMAMLAYANLARKEN,,
,, E Ş Y A- E V R E N i N E ..
..


00:00

Murat Oktay Danismedici.tv'in videosunu paylaştı.
7 dk.
,,BÜTÜN- Piyanistleri,
" M i H E N K- TAŞINA ", yatırsak,,
,,
,, /( PAGANiNi- L i Z - T ,, LA-CAMPANELLA ),,
,,
V E -
P A G A N- yanlarına K a r ş ı-
TANRI- t a r a f l a r ı n ı, ölçebilsek,,
,,
M U S A L L A- TAŞINDAN- D A ,
AYAĞA- KALKABiLMELERi, i l e ..
,,
.. " TiTREK- ELLERi- i L E " ; ,,
,, R U S - ŞEF- ,, " GERGi- EV - i " - d e,,
,,J Ü R i- BAŞKANI,
gözlemci- isterim ,,
k e n a r d a n ..
..


00:00

4.813 Görüntüleme
medici.tv yeni bir video ekledi: Бехзод Абдураимов исполняет Ф. Листа.
Доступно на medici.tv: ‪#‎GergievMPHIL360‬ в Мюнхенской Филармонии Гастайг.
Вечная классика: Behzod Абдураимов, «Кампанелла» Ференца Листа! ->http://bit.ly/1lwxuFd
Mevcut medici. TV: ‪#‎Gergievmphil360‬ Gastayg Filarmoni Münih ' te.
Sonsuz bir klasik: Behzod Abduraimov kampanella ", " Sayfa Ferentsa! -> http://bit.ly/1lwxuFd

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
1 dk.
,," K i M- Y a p ı ş t ı r mış,
B U- " K AR A - D O N L U N U N " ,,
B U- FÖTRLÜ- K i M L i K-
- T E R L i K L E R i,, n i ..
,,
Y E R E- ,,
-GÖZLE- KAŞ- ARASINDA ,,
,,B E Y A Z I N - - A K A R - A K - L I Ğ I N I N - A N i L i Ğ i N i " ,,
y e r ' l e ş t i r e b i l - - m e y e..
..

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
8 saat
,,
,," B E N D E N- Ö N C E " ,,
" AYAKLARIMIN- ,, ,, içini ISITTIKLARI- B U- - S U D A N-
,, - Y E N i- D O Ğ A N- -B U L U T L A R I M- -
Y ü R Ü - sünler " ,,
,, " K A R A - K A R E- K E R E "
- A Ç I K- - K A P I M D A N,,
,, " B E N i M- BENLiĞiMiN- U Z A Y I N A ",, ..
/( YIRTIK- KARA- KUŞ- SAYFALARI , , UÇUŞUP,
MEYDANA- GETiRSiNLER- KARE-KARE- M A D D E,,
KAPIMI- b e n i m- UZAYIMA
SONLULUKLARDAN .. )
,,
,, b e n i m- yanımdan,,d a- - i l e r l e y e b i l i p- d e,,
b e n d e n- Ö N C E ..
,,
,,
" D Ü N Y A ' D A K i- - D Ü N ' L E R i M i n " ,
/( D Ü N Y A D A K i- GÜNLERiMiN- d e )..
, gerçeklikleri, ü z e r i n d e n,,
,," Y A Y A - yürüyeb,ilme l e r i -min- " ,,
" B U L U T T A N- b i r- Y O L U ,, d a,
V A R- OLABiLECEKKEN,,
,,
..
..
B U- BELiRSiZLENEN,,
B U - - BELiRSiZLiKLERi- T O M U R C U K L A N D I R B i L E N
,, BULUTLANMALAR- d ı r- -k i, ilerlerler,
i n e b il e c e k l e r i- - y e r ' l e r e ,,
,,b i l - e b i l e c e k l e r i-
b i r- -B E N L i Ğ i N- - YOLUNDAN ,,
,,K i-
,,B u- ,, - Y O L L A- ,,
" B E L i R S i Z L i KLERiM- - V A R - OLABiLECEKLER ,,,
..SOMUT- -D Ü N- Y A - l a r - E Ş Y A L A R I -
,, Ü Z E R - -i N D E ..
..
..
b e n -i ..b e n d e n- ö n c e- BiLEBiLECEK,
bir - " B E N L i K - Y O L U- B U L U T U M ",,
olabilsin- i s t e r i m,
,, B E N i- d e- B i L D i R E B i L E C E K-
benden ö n c e -
B E N L i Ğ i M E ..
/( K E N D - i M E " ..
..
..
..
..
n o t :
Romantizmim,, ,, - B U L U T L A R I M I N- - üzerlerinden,,
Y Ü R Ü M E K L E- ,, ,, - YÜRÜRLÜKTE- - ,,
,, o l s u n ..
.... B U- B U L U T L A R , B Ö Y L E- YÜRÜSÜNLER,,
/( ,, o R A D A- O L S U N.. L A R ) ..
B Ö Y L E - - L i K L E ..
..
..
..N O T : :
- k E N D i- i ç- S e s i m i- yerleştirecekken b e n,
, Y Ü R Ü Y Ü P- D E ,,i l e r l e y e r e k,
,, , Ç I P L A K- A Y A K L A R I M L A - - BULUTLARIMIN- ÜZERiNDEN -
" g ö z - B E B E K L EC R i M i N- i ç L e r i n e .. )
..Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
5 dk.
,,
,," B E N D E N- Ö N C E " ,,
" AYAKLARIMIN- içini ISITTIKLARI- B U- - S U D A N-
,, - Y E N i- D O Ğ A N- -B U L U T L A R I M- -
Y ü R Ü - sünler " ,,
,, " K A R A - K A R E- K E R E "
- A Ç I K- - K A P I M D A N,,
,, " B E N i M- BENLiĞiMiN- U Z A Y I N A ",, ..
,,
,, b e n i m- yanımdan,,d a- - i l e r l e y e b i l i p- d e,,
b e n d e n- Ö N C E ..
,,
,,
" D Ü N Y A ' D A K i- - D Ü N ' L E R i M i n " ,
/( D Ü N Y A D A K i- GÜNLERiMiN- d e )..
, gerçeklikleri, ü z e r i n d e n,,
,," Y A Y A - yürüyeb,ilme l e r i -min- " ,,
" B U L U T T A N- b i r- Y O L U ,, d a,
V A R- OLABiLECEKKEN,,
,,
..
..
B U- BELiRSiZLENEN,,
B U - - BELiRSiZLiKLERi- T O M U R C U K L A N D I R B i L E N
,, BULUTLANMALAR- d ı r- -k i, ilerlerler,
i n e b il e c e k l e r i- - y e r ' l e r e ,,
,,b i l - e b i l e c e k l e r i-
b i r- -B E N L i Ğ i N- - YOLUNDAN ,,
,,K i-
,,B u- ,, - Y O L L A- ,,
" B E L i R S i Z L i KLERiM- - V A R - OLABiLECEKLER ,,,
..SOMUT- -D Ü N- Y A - l a r - E Ş Y A L A R I -
,, Ü Z E R - -i N D E ..
..
..
b e n -i ..b e n d e n- ö n c e- BiLEBiLECEK,
bir - " B E N L i K - Y O L U- B U L U T U M ",,
olabilsin- i s t e r i m,
,, B E N i- d e- B i L D i R E B i L E C E K-
benden ö n c e -
B E N L i Ğ i M E ..
/( K E N D - i M E " ..
..
..
..
..
n o t :
Romantizmim,, ,, - B U L U T L A R I M I N- - üzerlerinden,,
Y Ü R Ü M E K L E- ,, ,, - YÜRÜRLÜKTE- - ,,
,, o l s u n ..
.... B U- B U L U T L A R , B Ö Y L E- YÜRÜSÜNLER,,
/( ,, o R A D A- O L S U N.. L A R ) ..
B Ö Y L E - - L i K L E ..
..,, Ö Z N E L- - KOMiNiST - ,,
" Z İ Z E K,,
,,
" Z E V Z E K- - i- D E- MÜKEMMEL- oynarken ,,
,,
" K O M i N i S T-
- HAKiKATi- ARAYAN,, " ,,
,,
" b i r- H A K i K i, - i Ş Ç i " ,,,,
olarak- Felsefe ve Sosyaloji- SANATÇILIĞINA,
s o y u n u y o r ..
/( perFormansları- i l e ),
, showman-i d e, i y i- sahneliyor ..
,,
v e- bir - AKADEMiSYEN- olarak- d a,,
... - SiSTEMiN-içine d e,
mükemmelen- tutunmuş ..
,i K E N- d e..
,,
..
HAKiKi- bir- işçi- olunca,
tabii-ki- hakiki- - - b i r- - k o m i n i s t t i r..
..

Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
3 dk.
,, ..
,," B Ö Y L E -S İ-
- - B i r- O L A Y ",
,,
G E R- Ç E K-
,,
- B A Ş T A N- - T U T_ V E- A T ,,
,,
,i N S A N I ,,
..
/( her halde- Ç E K O-SLOVAKYA- d a- olmuyor- B U
OLAY .. ) ..
,,
O L M U Ş- OLABiLir- m i ..
,, i n s a n- l ı k- TARiHiNDE ..
,,
,,..
..
,,
/( insanın-T A R i H i-
böyle- bir ŞE Y i,,
Y A Z M I Ş- olabilecek, m i,
en azından bir- i N S A N I N,
, i n s a n- -hafızası- n ı n- T a r i h i n e.. ..
,,
..n o t :
BATILI- D E V L E T L E R - -D E V E , yaptı, i s e,
,, bir- K E R E,,,
bana da TARiHSEL- Y O L,
açılmıştır, demekki, TARiHEN,
B U- D E V E - sahiplerine,
B U_ YAPILA bilinirdir,
d e m i ş,
olabilirdir ,
P E K- i L E- Â L Â ..
,,D E V E D E N- T A R i H- öğrenebilen,,
,,D E V L E T L E R i- B A T I L I N I N ..
..


Murat Oktay Danis ve Niyazi Toptoprak bir bağlantı paylaştı.

.. Gould's memory capacity was legendary. Both his mental and finger memory made it possible for him…
YOUTUBE.COM
 • ,M Ü Z M i N- - R O M A N T i K L E R i,,
  R E A L i Z E-
  E D E B i L i R , m i- siniz,,
  U S- y e t i n i z-
  /( AKIL- KULLANDIĞINIZ- A N,
  ROMANTiZMiN- içine - düşeceksinizdir .. )
  V E_ ONUN_ G Ü C Ü- i L E ..
  ,,
  U S ' A, v e - USA ' y a,
  TEMELLİ- R E A L i z m,,
  USA- O R T A- sınıfının- V E - KÖYLÜSÜNÜN-
  M A H K U M- edildiği,
  TEMEL- HAPiSHANE,,
  yapılmışken ..
  b e l k i- d e- bir- YÜZYIL- boyunca ..
  ,,
  ,,
  ,,
  ,,
  ,yanlış anlaşılmasın-
  GLEN- GOULD- B A C H- KUTUSU- sahibiyim ..
  ,,
  ,,
  ,,
  B U- U S - A- - " TAKINTI- B E C E R i L i " ,,
  - A D A M,, I, dinlerken,,
  ,, M Ü Zİ Ğ i N, içinde- e r i m i ş- V E -, eritilmiş,,
  ,, - s i n s i- ,, v e - G i Z i L-
  - " M A S O N i K- ŞEHVETE " " , karşı,,
  ,, korunmalı- -sınızdır ..
  ,,
  ..
  ,,G L E N i N- TAKINTILIYI- OYNAYABiLEN,,
  ,, " MEDiTASYONEL- R i T M i K- Mükemmel- Hafızası " ,,
  ,, T Ü M- MASONiK- olanı- ,,
  /( romantizmi- ),,
  ,,b i r PLAKTAKi-
  ,, " D O Ğ R U S A L- Ç i Z İ K " ,,
  gibi, ,, bir " TAKINTI- PERiYODiK- Z A M A N I ",
  içinde, T O P L A R ..
  ,,
  .." TAKINTININ- içinde - D A R A L T I R-
  -ROMANTiK-ZAMANI " ..
  ,,
  ,,
  ,,a z ı c ı k- gevşetseniz - halbuki ,
  beyninizi,,
  ,, " L i B E R A L- -Ş E H V E T E " ,,
  t e s l i m- olunacaktır,,
  /( tüm diğer yorumcular-
  -b u- yolun -yolcuları- olurlarken.. )
  ,,
  , t ü m- U S L A M L A M A N I Z ..
  sizinle birlikte olmalıdır, k i,,
  romantizmi- daraltabilesiniz,
  hiç gevşemeden,,
  " R E A L i Z M- i n- içine " ..
  ,,
  ,,
  ..
  ..
  ..n o t :
  bu U S ' A ,,
  - L I,,
  U S ' A , taşır,
  U S ' t a ,,
  " TAKINTILANDIRIR, t ü m,
  masonik- MUS- E V i- -E V i, - V E ..
  E V- özgürlüğü- - düşüncesini ..
  .. /( " MEKANiK- REELin- tüm bedeli
  ödetilmişken, ORTA- DiREK,
  Amerikalıya " .. )
  ..
  ..
  ..
  ..
  orkestra d a, nasıl rap- rap- " asker-ritmi- takıntısı " ,
  realitesi, içinde - sese- giriyor ..
  ,,O R D U- R E A L İ T E S i,,
  - " MASONiK- ERiTiLMiŞ- -R E A L İ T E Y E ", k a r ş ı ,,
  durabilme- e d a s ı- ile..
  " REALiN- R E A L- ORDUSU , tarzında .. )..
  ,,
  /( ROMANTiK- eşzamanlı- MUSEVi-MASON- realitesi- zaman v e - mekanın, içinde ,
  aynı- anda e r i r k e n " ) ,,
  o n u - ruhunuzdan- çıkartabilmeniz,,
  n e r e d e- i s e- imkansızken ,,
  imkansızı deneyen, USA' L I,,
  ,, " T A K I N T I L I- MEDiTASYONist- LAKABINI " - d a,
  ,,HAKKIYLA- -edinir .. ) ..
  ..
  ..
  USA ' LININ,,U S U - i l e,,
  , ERiTiLMiŞ- MA- SON- REALiTESiNE- -D U R - diyebilme " ,,
  ,,didinişi ..
  k ı s a c a , b u- yorum ..
  ..
  ..
  BETHOVEN- B U- kadar- R E A L- olabilmiş, m i, idi,,
  tüm hayatında ..
  ..yoksa O d a, MÜZMi,N- bir ROMANTiK- m i- idi ..
  yaşarken ..
  ..
  ..
  GLENN- GOULD- M ü z m i n- bir , REAList,,
  , h i Ç- -Ş ü P H E - Y O K, k i ..
  ..
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis REALiST-BACH,, o n u- bile- TEMiZLEMiŞ- ROMANTiZM i n d e n .. __________https://www.youtube.com/watch?v=JNjNuQJG9xY
Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
13 dk.
,," Z A M A N- M E K A N ", sarmalı- içinde,
,,
ilerleyen- D N A ,,
nın,,
, ,i ç in d e k i- " SALLANTI D A " ,,
,,
,,b ö y l e
- Y O L- ALIYOR- olmalılar,,
,,
,,
D - N - A ,,içine yerleştirilen-
,,
h E R - Ş E Y ..
,, D E ..
..


Murat Oktay DanisESRA EROL'un fotoğrafını paylaştı.
22 dk.
,, S A N A T T A- ABSTRACTiON - soyutlama-
,, dedikleri ,,
,,
,,
,,aslında, e n- a z ı n d a n-
" Y A R I S I - NI- S i L M E,,
,,
s i l e b i l m e-
,,i Ş L E M i .. d i r ..
,,
/( A N C A K- NEYiN, hangi YARISINI,,
n a s ı l- ,,silebileceksiniz .. .. ) ..
,,
/( ,, " sanatsal-yetenek " - d e,
buradadır- zaten .. )..
,,
,,
,,
,, N E S N E- V E- E Ş Y A n ı n,,
,,yarısını- silebilene,,
,, B U- sanatçı- " ABSTRACTE- EDEBiLiYOR " ,,,,
,, /( soyutlama- yapabiliyor .. ),,
,,
,,
ö y le, i s e-
" H a k i k i- S a n a t ç ı d ı r,, ",,
" HAK İKi - a t e - tutunabilen,, "
,, b u sayede- n e y i n - nasıl- sil-
inebileceği konusunda -
F i K i R - yürütebilen,,
s a n a t - EYLEMiNi,
- başarabilecektir ..
,,
d e n i l m e k t e d i r..
,,
,,
,,
..
Y A N İ; birinin sanatçı-olup-olmadığı,,
o n u n , " s o y u t l a y a b i l m e ", kabiliyeti,
ile, ölçülür ..
- i L K i N ..
,,
..
..
..,, S O N R A -
B U-
,, " Y A R I M- Ş E Y i N " ,,
,, içindeki- " HAKiKAT " ,,
,, " ç ı p la k " - - o l a b i l me s i, itibarıyla ,,
,,
,,
/ (
/( TÜM- O L A N- BÜTÜNLÜKLÜ- - ŞEYLER
,, V E - EŞYALARIN,
,içlerindeki- hakikat- e ,,
i n i l m e s i- ç o k- zorken,,
zahmetliyken ,,
V E , T Ü M, V E Bütün- olan Ş E Y,,
parçalanmalı- v e, i ç i,
açılmalı- V E - içine- inilmeli-
,, - i k e n ,, ) ,,
/ )
,,
,, h e r - türlü- ŞEKiLLEMELERE,
olanak- v e r i r ..
,,
,,
,,
..
S A N A T- D A-
-Soyutlamanın- - ÇIPLAKLAŞTIRDIĞI-
B U- - H A K i K A T,,
sayesinde ,,
,,
,, " Ç O K_ Ç E Ş i T L i- ŞEKiLLENDiRMELERE " ,
a ç ı k- o l u r..
..
,,
,,
,,
,,
/( aslında sanat- yapmak- -çok- çeşitli- ş e k i l-
lendirmeler- üzerinden- yürür, v e
b u- şekillendirmeler- d e- ancak,
soyutlama- i l e- ç ı p l a k l a ş t ı r ı l m ı ş, HAKiKAT,,
ü z e r i n d e n- yürütülür , v e,
i l e r l e t i l i r - k e n,,..
,,
,,
,,
..
,, Y i N E - ,, - " T ü M- ŞEKiLLEMELER "
, eninde, sonunda,,
,,
,, B i R -
" B i Ç i M d e " ,,
/( FORMda ),,
,,
/(SANAT- zaten- Ö Z G Ü R - içerik-
VE- KAÇINILAMAZ- FORMdan,
,,oluşur ..)
,,
dengelenip, O N A ,,
i n d i r g e n e c e k l e r d i r ,,
k i,,
,,
,,
" A B S T R A C T ' e, edilmiş- olan,,
N E S N E- EŞYA- V E,,
Ş E Y VE ŞEYLER,
,, v e,tüm b u - ŞEKiL- açınımları,
v e çeşitlemeleri,,
,,
B i R - B i Ç i M D E ,,
dengeleneceklerdir ..
,i n d i r g e n e c e k l e r d i r..
,,
/( B i Ç i M_ Çeşitli-şekillemelerin,
indirgenecekleri, ,, " nihayi- Ş E K i L dir " .. )
,,
,,
,,.
..
n o t :
,,sanatçı- şEKiLLENMELER- içinde ,,
" B i Ç i M i- d e- sezebilendir ..
,,
yani- sanatçı- - abstraction- yapmak- yerine,,
/( b u- kademeyi- atlayıp ) ,,
hakikat - i l e- soyutlanabilmiş- Ş E Y L E R i,
,, gözü- i l e- bakışı- ile,,
fark- edip,,
,,o n l a r ı,,
,,
b i r - B i Ç i M D E , d e,
dengeleyebilendi r..
..
soyutlanmışları, s e z i p,
onları B i Ç i M E , vardırabilene, d e,,
/( B U- FORMU- s e z e b i l e n - AKILSAL- BAKIŞI,
üretebilene- d e,
sanat ç ı- denilebilinirdir .. ) ..
..
ESRA EROL
(EZGİ) YILDA SADECE BİRGÜN GÖRÜNEN, DOĞAL KAYA OLUŞUMU..
Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.

,, B U ,, K E Z ,,
,,
,, " i N G i L i Z - Ç O C U K
,,, - HAKiKATEN- 
- i N G i L i Z .. " ..Pianist Benjamin Grosvenor plays Brahms Hungarian Dance No. 5 at the First NIght of the Proms at the Royal Albert Hall, London. For more information on this ...
YOUTUBE.COM


Murat Oktay DanisGulsin Onay'ın videosunu paylaştı.
8 saat
..
,, b e n ,, .. ; ,, " , i F A D E ' n i n-,, P i y a n i s t i n- YÜZÜNE,
kadar yükseldiği, " ,,
,, S E S S E L- YAPITLARA, h e r- zaman- K u l a ğ ı m ı- V E - B e y n i m i, E M A N E T , E d e bilirim, d i y e, düşünmüşümdür- 
-h e p ..
,,

..,,
..
Gulsin OnayGulsin Onay ve TC Tenise Yalçın ile birlikte Bilkent Konser Salonu'da.
1 Mayıs 2010Ankara

, sensiz bir dunya cok eksik olurdu.
Beethoven kadar tuslarin basina gonderdigi vahsice saldiriyi iz birakmadan silip onlari yine kendi teselli edip goklerde gezdiren az besteci vardir..
Tabii o sefkatli oksamalar uzun surmeden yine volkanik patlamalara gecer..
Nasil bir savas, nasil bir isyan ve nasil bir yakarisla ilani asktir o..
Aman tanrim, iyi ki piyanist olmusum, yoksa op.111'i,Waldstein'i, Ayisigi Sonatini calma servetinden, firtinalarin en coskulusunu yasamaktan yoksun kalacaktim..
Yorum Gönder