16 Aralık 2015 Çarşamba

,,t H e - BREATH i n g- RiTHM- of- GiF- PRO-PORN ..

,, "   t  H  e - BREATH i n g- RiTHM- 
,, -of- GiF- PRO-PORN   "  ..
________________________________________________________________________________
Acrylic Painting by Tomasz Alen Kopera - Photo editing and animation by George RedHawk
www.artpeoplegallery.com ‪#‎artpeople‬


Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
Az önce
,T O P L U M A -
V E - S O S Y A L L ' E Ş ' M E Y E,,
b u - kadar-
" B E L - B A Ğ L A M I Ş ",,
olduklarını- göremeyecek- kadar,,
H A Y A L C i L E R S E ,,
,, K A D I N L A R I M I Z ,
/( D i Ş i ' l e ri m i z ),,
,,
,,
.. " T O P L U M- REALiTESiNE " ,,
dahil- oldukları- h a l d e,,
,,o n d a n- " bir-şekilde- k e n d i l e r i ",,
U Z A K, dura bilip,
B U- G Ü N E Ş L i-
dünyada- -
,, S O S Y A L- Formatlı,,
" S O S Y A L L i K- CENNETiNi ",
talep d e- etmekteyseler,,
E R K E K L E R i N D E N,,
,,
,,
o zaman- h e r - biri,,
güneş-altında,
açık- havada-
" SOSYALiST- g r u p- X es,, P A R T i S i N E ,,
d e- hayır- d e m e z l e r ..
,,
" ö r t ü l ü- olarak- yapmak-istedikleri ",,
ÜSTÜNÜ- Ö R T T Ü K L E R i,
S O S Y A L L i K L E R ,,
, ö z d e- bunu- içerirken ..
..
..
N O T :
engellenen, b u- çiçek,,
,, TüM-BUNLARI- R E A L i Z E,
edip- TOPLUMSAL- EDECEKKEN,
T Ü M D E N ..
..

Sabah neşesi  Murat Oktay DanisUrban contest aracılığıyla
  4 dk.
  B U- ZIP- ZIP_ R i T M i N i,,
  yakalamış,,
  ,,
  /( ÜZERiNE- R i T M- M O N T E - e d i l m i ş .. ),,
  ,,K A R A- KILLI,,
  T O P ,,
  ,,
  k a r a k t e r- O L A R A K,,
  N A S I L- TASARIMLANMIŞTIR ..
  ,,
  ,,
  " Y E N i- YILDIZ- SAVAŞLARıNIN,,
  ,, " D ' ART - H- -- V A D E R " , i ' midir ?,,
  /( ZAR- Z O R- N E F E S- ALAN,,
  V E- FAKAT_ ilk-i Ş i,,
  N E F E S- ALIP- VERMEK-
  O L A N,, )
  ,,
  ..
  Y O K S A ,,
  " K i N G- K O N G - uzakDOĞU-
  YERDEN-B i T M E ,,
  -M A Y M U N- G O R i L i ", m i,,
  ,,
  ,,
  Y A ; D A ,,
  ,,
  AMERiKAN- U S A -R Ü Y A S I N I N,
  ,,K U T S A L- TAHTADAN- YAPILMIŞ,,
  /( HOLLy- WOOD ),,
  B E Y A Z A BOYALI- EVLERiNiN,,
  bu kez- küçülüp- zıplatılmaya -başlayan,,
  ,,
  ,,
  küçültülmüş- mahalle- k a r a n l ı ğ ı,,
  ,,geceyi- giyinmiş-
  K A R A- KIL- T O P U,,
  ,, Y U M A Ğ I- m ı ..
  ,,
  s a d e c e.,,
  ,,
  ..
  ..
  ..
  ..
  not :
  ,,
  B U- HER- HALDE- EVLERDEKi- TÜM,,
  ,içi- Pamuk- doldurulmuş- B E Z- BEBEK-
  FAMiLYASINI- ,, /- O R D U S U N U - ,,
  k o r k u t u p , d a ,,
  S O S Y A L- HAYATA,
  DAHA- E T K i N- katacak ..
  /( - A K- T i V E- EDECEK .. ) ..
  ..
  ..
  ..ÇOCUKLARIN- ONLAR- i ç i n,
  , s a d e c e- -C A M D A N- d ı ş a r ı,
  ,, b a k m a y a - Y E L T E N M E L E R i,,
  y e t e r l i- olacaktı r,,
  ,,b u n u n- işler- olabilmesi,
  i ç i n ..
  ..
  ,,
  _______________________________________________
  " MANUPÜLATiF, - T O P L U M- MAKiNASI,
  mühendisL i Ğ i " ..
  _______________________________________________
  ,,
  N E- YANi- TOPLUMU-
  -s o s y a l, ve, Humanitif- olmaya- bırakıp, d a,
  sonrasında, oradan- doğacak- SOSYAL- H ü m a n i z m i
  hangi- " SOSYALiZM i n-KABINA " ,,
  Y E R L E Ş T i R E C E K L E R i N i,,
  /( hangi-SOSYALiZM -i, " reaksiyon- K A B I N I "
  - bile kendileri- tasarımlayıp,, d a .. ),,
  ,,
  ,, t a r t ı ş ı r- olmaktan,
  ç o k- daha kestirme- d eĞ i L- - m i,, b u,,
  ,,
  " M A N U P Ü L A S Y O N M Ü H E N D i S L i Ğ i- i Ş i,,
  - M E S A Y i - S i,,
  - SOSYAL-leşen- -i N S A N l a r ı ,,
  -sosyallikten- koruma- ..
  ..Y O L U ..
  ,,
  ,,
  ..
  ..
  ,, N A S I L S A- SONUÇ-
  -insanlar-için- Z A T E N- -değişmeyecekken ..
  /( n i y e- bir d e,
  dünyada- SOSYAL-CENNET- düşü- görmüş
  olsunlar, k i,,
  /( ..bunun i ç i n- pekala- sadece,
  s i n e m a y a- gitmeleri- yeterli-iken,
  zaten, h e m - d e.. )
  ,,
  T O P L U M- ROBOTU- olacaklar ..
  /( Efendi- gibi- KENDi- ROBOTLARINI,
  kendi- içlerinde, kendileri, yaratsalar-
  dizayn- e t s e l e r ,,
  ,,d e- bir d e,
  ,,
  " sosyallik-sosyalizmi - hastalığı ,,
  /( - " humanizm- V E B A s ı ",, .. ),,
  HASTALIĞI- i ş i,
  d e - ÇIK A R T masalar,
  /( KARA TOPLUM- POLiT- B Ü R O ' m u z u n,
  başına .. ) ..
  başımıza ..
  ..
  .
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis
  Yorum yaz...

  Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
  33 dk.
  ,,B U " S H O W " ,, ; ,,GÖSTERiYE, d e
  ,,
  N E F E S- ALDIRABiLMiŞ-
  s o n u n d a,,
  " GiF-PORN " ..
  ,,
  zannediyoruz, k i,
  t e k- çocuk-
  3- Kişinin- suratlarını,
  darmadağın- edip- KIRACAK ..
  ,,
  B U- KEZ- O L A Y- NEFES- ALDIRILIYOR,
  V E,,
  , O L A Y - TERS- " T E R S i N E ", iŞLiYOR ..
  V E- TERS- Y Ö N D E, gerçekleşiyor ..
  ..
  n o t :
  ,,
  D ü ş ü n ü n, ,, D Ü N Y A D A,,
  gerçekleşen, t ü m- S H O W ' L A R I ..
  ,,
  /( HERKES- NEFESiNi- TUTUP- i Z L E R K E N .. ),,
  ,peki- tutulan b u- NEFESLER,
  N A S I L- V E- N E R E D E- V e r i l e c e k l e r..
  ,,
  ,, E N- TUTARLISI,
  S H O W A,,
  ,,SHOWUN- TERSiNi, d e,
  E K L E Y i P,,
  b u- S H O W U N, K E N D i- N E F E S i N i,
  kendisinin- A L I P- VERMESiNi,
  t e m e l- ALMAKTA d ı r..
  ,,
  ,,
  Yorumlar
  Murat Oktay Danis

  Yorum yaz...

  Haber Kaynağı


  Murat Oktay DanisGif Porn'un gönderisini paylaştı.
  41 dk.
  ,, " Y I L DI R I ML A R -B i L E " -
  ,,
  " N E F E S- A L I P - VERMEYE ",,
  ,,
  başladılar,,
  ,,
  " B U- T O P L U M L A- Ş i Ş i R i L M i Ş ,,
  ,,
  ,, " M E G A- MAGANDA- i N S A N L A R " -
  Ç A Ğ I N D A ..
  ,,
  ,,
  ..
  N O T : Gif-PORN,,
  " T O P L U M- HAYATININ- POR-N O- NUN, kendisi " ,,
  olduğunu, sergilemenin- peşinde ..
  /( PORNO-DA- OTOMATiK- NEFES-ALIP- VERME,
  MAKiNASININ- KENDiSiDiR- Y A .. )
  /( ANCAK- TOPLUM- HAYATININ- RiTMi,,
  NEFES-ALIP-VERDiĞi- SÜRECE-
  ,, Kabul-edilebilir- midir ..
  ,,
  nefes-makinası -dokunduğumuz, ve, baktığımız,
  h e r- nesneyi, d e, şişirecekken ..
  ,,
  ,,
  b u n a- ALTERNATiF-
  ,,T O P L U M D A K İ- - ŞEYLERi-
  V E- NESNELERi,,
  / E V -d e k i l e r i n- AKSiNE,,
  M E G A- YAPABiLMEK, V E,
  ,,
  ,,i n s a n l a r ı n - şişirmelerine, gerek
  kalmadan, TOPLUMU- ZATEN,
  M E G A L A Ş T I R A B i L M i Ş,
  olmaktır .
  ..
  B U N U N- TABANINA, D A -
  , i M G E L E R i, v e ,
  " i N S A N- i M G E S i N i d e " ,,
  B ü y ü t ü p- M E G A- edebilen,,
  " i N S A N - VARLIK- RESiMLERi- ",,
  yerleştirilmelidir,,
  k i, insanlar- her- tür- trafik-işaretlerini d e,
  g ö z l e r i n d e- büyütmesinler,,
  ,,
  " p e n i s l e r i n i - büyütüyorlarmış, gi b i .. " ..
  ..
  n o t :
  ,,
  ,,Y a n i, TEMELDE-
  b ü y ü t m e- yükselişte i s e,,
  TOPLUM- M E T A- MADDESiNi, büyütün ,,
  k i, insanlar- bilmeden- büyütmeye d e,
  çabalamasınlar, T O P L U M- METALARINI ..
ONLY TECHNO

nom nom nom grin ifade simgesi NikNo i'm not drunk grin ifade simgesi Nikgrin ifade simgesi grin ifade simgesi devil ifade simgesi Nik


haha grin ifade simgesi Nik

Autunna

Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
8 saatnametests.com


Adının aslında ne anlama geldiğini hiç merak ettin mi? Buraya tıkla ve öğren!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURATMurat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
8 saatnametests.com


Apayrı bir sınıftasın! Sana en iyi özelliklerini göstereceğiz. Buraya tıkla!
TR.NAMETESTS.COM|EKLEYEN: MURAT
Yorum Gönder