2 Aralık 2015 Çarşamba

TURUNCULU-KIZI-KENDiSi- i l e , 3kere- ÇARPARSAK ..


GLO- 2 1 2015TURUNCU-KIZ ALEMSEL KARA MADDE- SÜTYENi 

________________________________________

B U - TURUNCU- K I Z I N- ,,
,S A Ç L A R I n ı n, N E D E N- HAVADA,
, d u r d u k l a r ı n ı, 
,,
n a s ı l- açıklarsınız ..

,,
,,
r u z g a r- tutmuşlarda ondan, v e y a- Jölelemişler,,
,, d e ğ i l,
b e n c e--
,,
TURUNCU- K I z- UZAYı,,
SAÇ- TELLERiNi- Ç i z e b i l e c e ğ i,
Çizgilerde, kullanan, b i r - R U H,,
,, R E S M i- Fotografı,
B i l d i ğ i n c ,
e,,
t a m a m l a m a k t a ..
,,
,,
n o t .
bana d a, düşen- b u n u-
/( B U- ol a y ı ),,
SOMUT- REAL- Görülebilen, A L E M L E R D E,,
" P E N C E R E Y E ",
aça bilmek ..
" D Ü N- y a d a n- BAKABiLMELERE " .. " ..
..
berlin-artparasites
2 saat
I am amazed at how much time I can spend apparently doing nothing, when in fact I am extremely busy with this kind of dreaming-awake that sustains me.
May Sarton
Photo by Nhu Xuan Hua
,,MATEMATiK s e l- olarak,, 
,, bu " TURUNCU- KIZ ı n ",, KENDiSiNi, k e n d i s i y l e,, ,, 4- k e r e- Ç A R P A R S A K,, " TURUNCU- K I Z I N- K Ü B Ü N Ü ",, edinir, V E, BUNU- S E R i y e- açarsak,, ,, V E DEĞiLiNi- TERSiNi ), d e, alırsak,, 
,, M U T L A K- KARA- MADDENiN- S Ü T Y E N- D ü Ğ Ü M Ü N E ", V A R I R I Z ..
,,
görüleceği, üz e r e,,
" KARA- S ü T Y E N- KADINDAN- apayrı,
b i r- " Ç A P T A- D Ö N M E L E R D E , d i r " ..


,, " D Ü N Y A D A K i- ALEMLERi-N VARLIKLARINI- 
savunmak , İ Ş İ , ,,d e,
" A R T - IK ",,
,,
" A L E M L E R i N- GiZLi- EFENDiLERiNE,,

k a l d ı ..
onlar, saklayabilirlerken, kendilerini,
bilgisayar-atom- altı- M e k a nla r ı n,
hakiki- M u t l a k- karanlıklarında .. ) ..
..Anonymous, a loosely associated network of anonymous hackers and hacktivists that recently made the news for attack ISIS' social media accounts, has entered the…
BOREDPANDA.COM


,, " e p e Y- EDEPLiCE " - olacak, 
a n c a k,, ,, 
,, 
" MOTORU- - K E N Di N D E N - MOT O RSiKLET .. " ..
,,con-tempo-rary - A R T,
hareketli- foto-grafı .
..


,, ,, y a r a t ı c ı- " Ş E Y " ,, i n K E ND i S i,,
- olan- SANATIN- " T A N R I s ı ",,
,, SOSYALiST- b i r- E M E K Ç i,, g i b i,,
ç o k- çalışkan- o l u r k e n, hâlâ ,,
- çalışırken,
i ç l e r i m i z l e ,
v e ,içerlerde ,,
i ç i m i z - d e,,
,,
" A D E M ", olan, i n s a n,,
" B i Ç i M- M i M AR İ S İ , " , n e, v e,,
" A K L I N- MUTLAK- MEKANLARINDA, RA HAT,,
e d e b i l m e y e,,
olabilmeye- a d a d ı- ise, k e n d i s i n i,,
,, z a m a n ı- da Dışlayabilip,
t e r s i n e- d e,
çevirebilmeye ,,
,,
" b u- t e r s- yönlü- i k i, A D E M " ,,
E L L E R i,,
/( sosyalist-A d e m l e- Kapitalist ADEM,, ,,
z a m a n ı , bebek- beşiği, gibi, sallıyorlar,
k e n d i l e r i n e-
,,
t ı r t ı k- layabilmeye ..
,,
,,
n o t : tanrının zamanı- çalınabilir, m i,, ..
maddenin mutlak- mekanını, tekrar- mükemmelleştirebilmeye .
Murat Oktay DanisFAZIL SAY'ın fotoğrafını paylaştı.
1 saat
,, " H Â L Â - D Ü Ş Ü N C E N i N " ,,
,,
" S O Y- ve PASLANMAZ- yumuşak- M E T A L-
- / ( V E- A L T I N- oran- içeren ),,v e,
,, " A L T I N,,- D A N- KUŞATICI- K U Ş A K,, D U V A R L A R L A 


,, SARILI- K U Ş A T I L I,,
SALONLARDA,
olabilme-b u l u n a - bilme- E R D E M L E R i , i l e,,
ŞEREFLENMEYi- i s t e y e n- k u ş ak l a r ın a,,
,,
" K U Ş A T I CI L I Ğ I N , ",
/( kuşatıcılık- c e n n e tleştirme- mesleklilerinin),,
" C E N N E T - G E M i S i n e ",
T A Y F A- yazılma- H a y a l l e r i, n i,-
- görebilmeyi- i s t e y e n l e r ,, e ,,
,,
,, A l t ı n- suyuna bandırılmış- SAKSAFONLARLA,,
- i n s a n- human i t e- - D ü ş ü n c e-sin i n
,, " Y E N i- S i n d i r i m- S i s t e m l e r i n i " ,
M O N T E- e d e bilme- EYLEMi,,
M E KA N L A R I ..
../(/ TANRI-olabilmeyi- deneyeceklere,
luzumlu- altından- Saksa-fonların- üflenilir- olabilmesi,,
d ü ş ü n c e- ile.. ), d e..
,,
,,
n o t :
D ü n y a- hâlâ,,
h e r tür- E Ş Y A N I N, üretilebilinip, satılabilineceği,
ö z g ü r- bir- y a p m a l a r,,
alanıdır ..
,,/( n e- şanslıyız, k i ,, ) ..
,,
FAZIL SAY
4 saat
Fazıl Say Concert musikverein Vienna 01.12.2015,, " A L Ç A K L I Ğ I ", iyice,,
A L Ç A K' L A Ş T I R A N l a r, d ı r,,
M A D D E Y E- ATOMA, TAPINAN,
sanatçılar..
..

,,
,,
,, y ü k s e k l e r i n-sanat- ÜLKELERiNiN- ÜLKÜ lerinin,,
" c e n n et l e r e " ,, ,, iyice- yükseltilmelerini,
,, " T E T i K l e y e - bilenler " ..
,,
/( sanata- ı n- ÜLKELERiNe ,,
,, " K A P I " , aralayanlar .. )
..
..
n o t:
,,yüksek- sanat- Ü L K E S i N i, iyice yükseltebilmeyi,
planlayan- sanatçıların,,
, E N- AŞ AĞILIK- Aşağılayıcı,
,, ALÇAK L I K L A R I - ÇAKMALARI,
/( PRO-ÇAKABiLMELERi ),,
o n l a r ı-
- b i z z a t- ü r e te b i l i r- o l u p,,
/( realize d e- edebilir- olmaları ),,
,,
,, " A L Ç A K L I K LA R I " - D A -, iy i c e-A Ş Ş A Ğ I-
lara -Ç E K E B i L M E L E R ,,i,,
,, i n d i r e b i l i r-
t e m e l l e n d i r e b i li r,,olmaları,,d a,,
,,
,, -G e r ç e ğ i n- - REALiTENiN- ,, ;
, ESASLARINDAN- k e n ..
..
bakınız- " COPYiNG- BEETHOVEN " ..F i l m i ..
,,
,,
..
..
n o t-
, " alçaklıklara " ,, özenmek- y e r i n e,,
k e n d i-" E N- ALÇAKLIKLARIMın- ZEMiNLERiNi- " , planlar,,
e m e k- vererek- ü r e t i r,,
v e - onlara -d a ,
TOPLUMDAN- K i M S E Y i, ortak e t m e k- istemem ..
/( Alçaklıklarımı- Topluma- vermeye- uğraşmamalıyımdır .. .. )
,,
S a n a t ı -mı-i y i c e- - yükseltebilecek- olan,,
sadece, ONLARIN-
" E N- ALÇAK " ,,
olabilmeler,i ,
,, o l a cakken ..,
Y a l n ı z c a..
/(
,, sanat- yaparken- b e n i m l e,
birlikte olmalıdırlar- " ALÇAKLIKLARIM .. )
,,
,,
n o t :
..a r a y a - K-DINLAR- g i r i n c e,,
,, " e n- DERiN- ALÇAKLIKLARININ- Z E M i N L E R i N E,,
/( MADDENiN- içlerine ,, ),,
, hiçbirzaman- ,, y e t e r i n c e- i n e m e y e c e ğ i m d i r ,,
,,
" çakamazsın-- orada- - _ -E N- ALÇAK- Çivilerini ",,
,,
d e r, santçı- h ep,
kendisine ..
..
Sabahat Aslan
12 saat
Susmak ve vakti gelince konuşmak...
Allah'ın aslanı demiş ki;üstüne söz olmaz ki.

Murat Oktay DanisSabah.com.tr'in videosunu paylaştı.
2 saat
" T E M B E L ' L i K- - B i L i N C i ",,
,,
sanatını,
,, K - E D i ' ' L E R D E N,,
ö ğ r e n i p- EDiNEBiLMEK, i ç i n,
,, kendileri, -olan- k e d i l e r i,
" misafir " - e d e r i z,,
E V L E R i M - i Z E ..
..1.529.653 Görüntüleme
Sabah.com.tr yeni bir video ekledi.
31 Ocak
Su içmek için rahatını bozmayan kedi smile ifade simgesi

Murat Oktay DanisEXTREME'nin videosunu paylaştı.
2 saat
,, " M A V i- S U- M A D D E- DUVARI " ,
,,
Y U V A R L A N A R A K- D E V R i L E C E K S E,
,, o n u n- Ö N Ü N D E N- - - D I Ş A R I Y A,,
,, D O Ğ R u,
-kaçabilmek- o l a s ı,
olabilirdir ..
,,
n o t :
E TTEN- Du v a r- üzerinize- d e v r i l i r k e n,,
,, h i ç- şansınız- olmaz,,
,, ç e k i m- sizi- GEZE G E N- ,, MADDENiN- M e r k e z i,
" " magma- a t e ş i " ,, - içine,,
,,i l l â, k i,
ç e k i p,, ,,
y u t a c ak t ı r..
/( geldiğimiz- y e r i n- içine ),,
t e k r a r d a n..
,,
..
kırmızı- L Â V- / L O V E - ,,- dalgaları-i n s a n - sahilleri, n i,,
a t e ş- ile- i l l â,,
,, d ö v e c e k l e r k e n ..
,, ç o k t a n..
..
....14.792.491 Görüntüleme
EXTREME yeni bir video ekledi.
22 Mayıs
Mark Mathews vs a monster of a wave!


Murat Oktay DanisFAZIL SAY'ın fotoğrafını paylaştı.
2 saat
,, " K U M R U- K U Ş U ",,
,,
" R U H S A L- Ti n- POSTA- g ü v e r c i n-i n " ,,
i n c e - v e hafif --
" R U H SA L-* BÖLGE- iLETiŞiM- T E L G R A F Ç I S I " ,,,, ,,
,,
bir SICAK- Y A Z - Ö Ğ L E- /( Ö Y L E ),,SONRASINI,,
,, a k ş a m ü s t ü- BEKLEYEBiLEN-
D U R D U R U C U, V E- SOĞUK-
g ü m ü ş î- - T A N - aydınığı,, a l a c a KaranlIĞıNA,,
b ağ l ay a n,,
" -UYKUDAN- UYANMIŞ- VUCUT- T i n i n i z e-
-R U H- üfleme- - S E S i- "
,, e ğ r i l t i c i- sinden,,
,,
,, a r a c ı s ı n d a n " ,, ),,
b aş l a y ı p- d a,,
,,
,, S O N R A D A N,,
" N ES N E nin- - MiLLi- ,, A T- B E N L i Ğ iNE " ,
i l e r l e y e bilmek, ,, b e c e r i si,, ..
,,
,,
,,
,,n o t :
,,
d e r- - -i s - e K, ,,
, " RESiM- D E - ç i z e bil- m iş, " ,, D E ,, ,, OLABiLiR-
-M i'- y i z .. ..
,,
y o k s a- " sol, " , NOTASINI- seslendirmiş- m i,
olacağız, ,,
..
,, öyleyse- - " Lâ " ..
.. V E - " S i " ..
,,
" D O ", ya yaklaşma-
- " doğuşkanları " , , işlemeye,
başlarlar ..
..
,, n o t :
K i M S E- anlatmasın, b a n a ,
sanatçının, A i l e y i- aşamayıp- d a,
M i L L i- olmak- durumunda,
kalacağını ..
.. /( M i L L i- Mimarlar- A i L e- Mimarları-
,, olacaklarken . e n i n d e- sonunda .. ) ..
.. " W O R L D- A i l e s i n e " , d e .. )
..
FAZIL SAY
4 saat
My daughter Kumru
" ROBOT-iLE- EŞZAMAN- VASITASI- - i L e ",,
,, " B E N L i Ğ i N i Z D E N - BENLiKLi- RESM i " ,
ö ğ r e n e b i l m e k,,
E Y L E M i ..
,,
,,
___________________________________________________________
,,
" E Ş- O l m a k,, " ,,
" E Ş L i K- E T M E K " ,,
,,
E Ş L İ K L i L i K,,
" E Ş L E N i K ' L i K " ,,
,,
,,
,, ERKEK- m i- " E ş " , olmalıdır,,
Y O K S A- KADIN, m ı, " E Ş L i K ", etmelidir ..
,,
E Ş L i K-,, ; ,, eylem- anlamında ,,
,, ASIL- OLANI- geçmeme,,
, o n u n- d ı ş ı n a- taşmama- yetisi, yeteneği, olarak-
anlaşılır ..
/( ,, - b a n a - ,, eşlik- eden- benden- ö n c e- davranıp-
ön- plana- benden,ö n c e,
çıkmamayı, başarabilecek olandır .. .
b u n u n- için d e- beni- banden i y i,
tanımış- olabilmeli, v e,,
e g o s u n u, n, etkisini, d e, maskeleyebilmeli,,
daima- k ü ç ü l e b i l m e l i,
daha da - küçülebilmelidir,,
s o l i s t i, oynayandan, taşmayabilmek- i ç i n ) )
/( ö z e l - yetenek- gerektirir- E Ş L i K- edebilmek .. )
,,
,,
s a n a t- eylemi- d e- E Ş L iK- i l e,
yapılır ..
/( Spiritiniz-i n- t i n i,, ,, eşlikçi- ruhunuz- olarak,
v u c u t l a ş ı r, ,
/( -ö b ü r- taraftan- sanat-eserinin- içinde - ) .. ,,
sizin- Dünyasal- SANAT -S E Z G i- V E- eylemlerinizin,
i ç i n i,,, A l e m s el- VUCUDUNUZLA- - doldurur ,,
,,
,, E Ş L i K- , B i l i n e b i l e n l e r i n- VUCUTLAŞTIRILMASI- i l e,,,,
,, i z l e r- DÜNYASAL- Y E N i y i- yapacak-- olan,
,, sanat- EYLEMCisini,,
,,
b ö y l e c e- bir ASMA- KAT, oluşturarak,,
- y e n i- KATIN- daha - güvenli
kurulabilmesine, E Ş L i K- e d e r..
,, ..
,,
V E - D Ü N Y A N I N-yükseltildiği, Y E N i,
koordinatlarına,,
B i L G i, açısından d a,
tutarlı-yerleştirilebilinmesinde,,
, E Ş L i K- edilmiş- olunur ..
,,
,,
sanatta , " içerik- v e- BiÇiMiN " - örtüşmesinden,,
bahsedilir ..
,, yani sanatçı- i Ç e r i K,, v e,,
B i Ç i M i, EŞLiKLi- olarak, v a r , edip,,
eşzamanlı, V A R- edecektir ..
,,
V E - B i ç i m- ,, B i l g i- tabanlı- oduğu, i ç i n,,
,, d a i m a- içerikle- paralel,,
ilerleyebilmiş- olmalıdır ..
..
..
_______________________________________________________
,,
n o t :
,,
,, R O B O T-
,, T i N i n- R U H U N U,,
, B E N L i Ğ i n i z i n- SPiRi-T i N i,,
,, B i L G i- olarak- NASIL- DAVRANDIĞINI, iletir
b i l d i r i r ,,
sanatçıya ,, ..
,,
B U- E Ş L i K- /( e ş- zamanlı- VAR- OLAN ,
aynı-V E - ,, E Ş- , B E N 'ZER- z a m a n d a . )
,, b i r e y- sanatçının, BENLiĞiNi- d e,
O K U Y A B i L M E S i,,
olanağını,,
V E R i R- ona, k i,,
,,
d i ğer , taraftan,,
" B E N L i Ğ i N i Z i N- RESMiNi ",,
ya d a, ONUN- Ç i z e c e ğ i , R E S M i,,
d e ,, senliğinizden, O N U - V A R- EDEBiLMENizi-
,,s ağ l a r ..
" R O B O T i K-B E N ZER,, benzeşebilme l e r " ..
,,
,,
SANATÇININ-sanatta, hep- yakındığı - ş e y,,
,, S E N L i Ğ i- i L E BENLiĞi,,
" i ç e r i k s e l- içi-içeleştirici- SENLiKLE ",,
" B i ç i m s e l- Belirleyici- B E N ' L i Ğ i n " ,,
,, b i r i b i r i l e r i n e,,
U Z A K- D ü ş m e- ihtimali d i r..
,,
B i ç i m s i z- bir - SENLiK- SANATI ,,
V E - y a,
İ ç e ri k s i z, BENLiK- NESNELERi- ,,BiÇiMLER ..
..
..
,, b e n d e, BU- ROBOTLARDAN, b i r i, ile,,
B E N L i Ğ i M i N, E Ş L i K- hareketlerini,
E Ş- zamanlı- BiÇiMlendirebilme, s e r ü v e n i m i,,
s e y r e d e bilmeyi, i s t e r i m ..
,,
..
..
..
..
_________________________________________________________
,,
n o t- :
TUNALIDA- gezerken- MANGO n u n, sokağa- attığı-
KADIN- MANKEN- i M G E , ROBOTLARINI,
d a ,,
tuttum, ATOLYEME, getirdim,,
V E - BENLiĞiMiN,
, b i ç i m l e n m i ş- K A D I N- i M G E- OBJELERi,
olarak, ONLARI,,
,, KARA-DiKDÖRTGEN- YER- Minderlerimin -, üzerine, yatırdım ..
,, A T O L Y E N i N-
,, " B E N L i K- EŞLiK- KADINLARI " ,,
olarak, " BEMBEYAZ - T EN- V E- Tinleri, i l e ..
,,
,,
Ç Ü N K ü- Atolyeme- getireceğim, /( gelecek),,
T ü m- et-V E- kemik-- SENLiKLi-- KADINLAR,,
/( s e n i n- d e- etin- kemiğin v a r- değilmi-
diyecekler- b a n a ,
b e n i, d e- " SENLiKLi ", e d eb i l m e y e,, ) ,,
,,
S E N L i K li, olacaklar,,
v e , " BENiM- BENLiK- i M G E M i n", - V U C U DU N U,,
" B E Y N i M i " ,,
,,
,,
,, (
a s l a- BANA- OYNAMAYACAKLAR,,
" B E Y N i N- BENLiĞiNE- E Ş L i K-
E D E R E K- E M E K - VERMEKTEN,,
h e p, geri durup,, d a ,,
SENLiK- E T L E R i N i,,
işaret e d e c e k- olacaklar d ı r lar,, .. )
/( ondan sonra- e t- kemik- satın- aldın, d i y e,,
ö d e-cennet- arsalarının, f ah i ş- f i y a t l a r ı n ı ..),,
,,
/( s a n at, " TANRI-C e n n e t l e r i n i "
- KADIN- Tüccarlardan- alıp,,
, u c u z l a t abilme, işidir .. )
,, /( -fahiş- fiyatlara- satılan- sanatın, d a,
K a d ı n ı n- fahişleştirilmesinin ,
y e n , i, versiyonu- olduğunu,,
s ö y l e m e l i y i z dir .. )
,, )
,,
,,
,, B E Y N i M i, b a n a,
V E R M E Y E C E K l e r d i r..
,, /( beynimin- K A P I L A R I N D A N- i ç e r i y e -
- girmekten- memnun, kalacaklarken .. )
..
D E ..
video
..
12.590 Görüntüleme
artFido - fetching art
1 saat
“Drawing Operations” is an ongoing collaboration between New York-based artistSougwen and a robotic arm called D.O.U.G. Together the two draw in synchronized performance, with D.O.U.G. mimicking Chung’s movements in real time using a ceiling-mounted camera and computer vision.
www.artFido.com/popular-art
" A K L I N- BEYAZ- O K U N A - BiNiP " ,, D E ,,
,,
" O K U ' y u n " ,,
V E - O K U N U N,,
,, e y, C a h i l l e r ..
,,
/( Y E N i- MÜSLÜMANLAŞTIRMA- yöntemleri
T ü m- D ü n y a- H a l k l a r ı n ı..
Müslümanlaştırıldıklarını , b i l m e d e n,,
HZ-Muhamm ed ' i n,, YÜZÜ- BENZERi-
BiLGiSAYAR- " BELiRSiZ ",
,, EKRANLARI- BUDiZMi- i l e )=) ..
/( Müslüman- minyatürlerinde , Hz-Muhammmedin
yüzü- B O Ş- BIRAKILIRDI ..
,, B i l g i s a y a r- da, B O Ş- YÜZLÜ,,
B U D A N I N, heykeli- gibidir ..
N O R M A L- i l e- BAKABiLENE.. )
,,
/( KAPiTALiZMin- TAYFALARINA,,
B U - " B i l g i- y i- SAYAR " ,,
" Muhammediyen- B U D H A ' nın, B O Ş,
yüzüdür, içini, s e n, istediğin- gibi- doldur,,
ç ü n k ü,, Muhammediyen- BUDDHA,,
z a t e n, ,, T ü M- NESNELERiN,,
h e r ş e y i- olandır,, " ,
deseniz- bırakırlar m ı,,
" BATILININ- BUDHASININ- Muhammediyenini . " )
/( B U D D H i s m- zaten- BATILI- o l u p,,
TAPINILANI- - BUDHAYI- -D i N - leştirmezken .. )
___________________________________________________
.. HAREKETLi- RESME- /( fotografa ),,D ö n e r s e k,, :
,,
,, S A K I N- O L A- K i,,
,,
B i L G i S A Y A R- PENCERESiNDEN,,
,, /( B i l g i sayarın- içinden, ),,
, d ış a r ı,
,, DÜNYAYA, ç ı k ı p,
da ,,
,, " A Y A K- ALTINDA " , dolaşmayın,,
başıboş- etten- kemikten- nesneler- olarak,,
k e n d i n i zi- D ü n y a- ile,, birliktr ,,
- E Ş Y A ' L A Ş T I R M A Y I N..
/( ALEMLERE- onların- D ü n y a y a- inebilmelerine,,
s i z , d e- bir PENCERE- A Ç I N,,
kendinizden .. ) ..
,,
,,
/( biz DÜNYAYI- AKLIMIZLA- düzenleyip
M i M A R L I K- PROJELERiMiZi,,
u y g u l a r k e n- DÜNYAYA .. )
d e r,
A K L I N- BEYAZ- O K U ' n u n,
, Y Ö N Ü ..
..
,,
n o t .: sabırlı- olun,,
Bilgisayar- i ç- MEKANLARı- gibi,
, akıllı- M E K A N L A R I,
,,
s i z l e r, için-
b i z - DÜNYANIN, v e
- AHiRETLERiN- M i m a r l a r ı,,
olarak- hazır e t m e l e r d e y i z,,
,, b i z l e r..
,,
V E- Mimari- B O Ş- Mekanlarınız,
olmazsa, h i ç b i r- AKILLI- i ş i,
z a t e n- ÜRETEMEYECEK K E N,
siz, Ş i m d i l e r d e,,
pinekleyeceklerden ,,olacağınıza,,
, bu- pencereden- girmelerinize, başlayın,,
K A P i T A L i Z M İ N,
M U T L A K- M E K A N- EVVLLERiNe ..
/( D ü n y a d a, ortalıkta, ayak -altında,
dolaşmamanız da, artınız .. olacak )..
- e n- iyisi ..
..
Yorumlar
Murat Oktay Danis Uğur Ata
1 saat ·
Tamam zekat ihtiyaç'tan fazla diyor da adamlar bizden müslüman çıktı ...

Zuckerberg, hisselerinin yüzde 99'unu bağışlıyor | Ekonomi Haberleri
Mark Zuckerberg, Facebook'taki hisselerinin yüzde 99'unu toplum yararına kullanılması için bağışlayacaklarını yeni doğan kızlarına yazdıkları mektupla…
HABERTURK.lebriz.com___________________________________________________________________________________________________________________ ; ,, D E M E K- K i- " ADINI- MÜSLÜMANLIK- OLARAK KOYDUĞUNUZDA " ,, " HAKiKi- MÜSLÜMAN " - OLMAK ,, , , d a h a- kolay- olmuyor .. B i r - d e,, " MÜSLÜMAN- REEL- O B J E S i N i N ", ö t e - tarafına, ,,, geçebilme- mecburiyetiniz, oluŞU-yor ,, " REEL- Tapınılacağın- - K A R A- MADDESiNiN- içinden d e, , hücrelerinizi, d e, -geçir-erek .. /( ,, " ZOR-AŞılabilen- bir- F i l i t r e , d i r,, sizi- temizleyecek,, REEL- Müslümanlık " ,, .. h a l b u k i,D ü n y a d a, İSLAMIN, b i r k a ç- basit- Ş a r t ı, v a r ..i n s a n- olabilene .., k i- BATILI- z a t e n, B i R E Y- olanı - v a r etmeye, emek- veren, Toplum- Mimarisi , i l e,, z a t e n, , i n s a n ı- VAR- E D E B i L M E L E R D E .. ,, sonrası- birkaç- r u t u j ,, y e t e r l i- " İ S L A M I N- S ü r e e l- farkında, olmadan, d a, __________ S E N ' T E Z ' lenilebilinmesine ..

Murat Oktay Danis'in fotoğrafı.


Murat Oktay DanisPhotographize'nin fotoğrafını paylaştı.
1 saat
" E L i N D E- REEL- bir- TABANCA- TUTUYOR- OLSA,, " ,,
,,
h e r Ş E Y- ç o k- daha, A Ç I K,
,,görünür- B i L i N i R ,,
-R E E L- D E ,, ,,O l a b i l i p,,
,,
y e r l i- YERiNE- OTURACAK ,,
oturuşacak ..
T o p l u m l a r d a ..
..
,,
b a z a n - REEL- yapan- NESNELERE,
tapınasım- G E L i Y O R ..
,, REEL- olan z a t e n- VARSA,,
, o n u - taklit- e d e n- insanların- içlerinde,
gizleniyor- olmasından- d a h a- s i n s i,,
n e - olabilir ..
,,
s e n d e- çıkartırsın- cebinden- Tabancanı-,,
,, v e - belli- olur- TABANCASI- olan , d a,,
,,
y a d a,
" TABANLARI- YAĞLAR ", v e
k a ç a r ..
..
..
n o t :
,herkesin E V i N D E-* TABANCASI- V A R S A,,
H i Ç- K i M S E,
H i Ç- K i M S E ' y i,,
" i T H A M ", e t m e z ..
,,
/( " SIKIYORSA- E T " ,,
ADAM/KADIN- - - g i d e r- EViNDEN,,
TABANCASINI ,,
/( " BEYiN- AYAK- TABANINI- AYAĞINA- GiYiNiR " -
gelir- yanına karşına ) .. ),,
,,
,, TABANCA- ÇEKMEKLE- i T H A M- e t m e k,,
,, " s u ç l a m a k ",, a y n ı- zemine,
oturtulacak, i s e ..
,,
REEL- olan- : ,,itham ediyorsan- CEZAMI- da, V E r,,
ö l d ü r- b e n i, kendi- ellerinle,,
V E - K e n d i- TABANCANLA ..
,,
i T H A M- e t m e k- bu- kadar- KOLAY,
olmamalıdır, " b i r, iNSANI " ,,
,, k i, bizde- V E- birçok Toplumda,,
,, itham - alışkanlıktır ..
,,
,,
V E R - h e r- bireye- - TABANCA-
BULUNDURMA- HAKKINI ,,
" ALLAH- Y E R - YÜZÜNE " - i n s i n ..
..bizzat asıl cezalandırıcı ,
olarak- işletilsin ..
,,
USA- " C O L T- TABANCA ", sayesinde-
SÜPER-ÇALIŞAN, o l d u ..
,,onu bunu -itham e d e c e ğ i n e,,
ç o k- çalışır- k e n d i- YOLUNA,,
k o n s a n t r e- olursun,,
Y Ü Z Ü N Ü_ sürekli- i n s a n la r a- dönük-
tutma- alışkanlığı, yerine ..
,,
h e p- i n s an ı - s u ç l a m ak,,
hep- başkalarını - suçlamak- N E - KOLAYA,,
K A Ç M A K T I R ..
,,
,, h e p- insanın- i ç i n e- kaçmak..
halbuki- çalışan- kişi- i n s a n ı n- da,
dışına- çıkar,,
, n e s n e l e r i n- TABiATI- i l e,,
B i l i m l e- sanatla, REEL-i ş l e- ,,
u ğ r a ş ma y a,
,, çalışır .k e n ..
..
..
n o t : " SIKIYORSA - E T ",,
ne demektir ..
,, b u- özde- kadınlardan,
bir şikayet- midir ..
/( etler- n i y e- çok- sıklaştılar,, m ı, denilmektedir,,
, ,, " e t l e r- niye - çok- daha, sıkılaşıp "
- kadınlarda- D A - d a r l a ş a -
mıyorlar,
,, m ı, demek- i ç i n d i r ..
..
T Ü R K Ç E Y E- GÖRE,,
,, S I K I Y O R S A- AYAKKABIN-
" AYAK- TABANININ- BEYNiNDEKi- ASIL- Y A N S I S I N I,,
T A B A N C A- olarak- eline- giyinerek,,
S E N i- SIKANI- BOLLAŞTIR,, /( Ö L D Ü R ),,
B O L- B E Y i N- TABANINI, d a,
giyinmiş- olmakla,,
z e k a n a ..
/( BEYNiNi- giyinmek- zorunda bırakılıyorsan, ALLAH- d a- oradadır,
V E- ONUN- ADALETi- REEL - o l u r ,, B i r e y i n-
ASIL- A Y A K- TABANINI-
giyinebilir- olması, i l e,,
T A B A N C A ' s ı, i l e.. )..
,,
,,
BEYNiMiZi, peynir- ekmekle-
yemeyeceksek, ONUN- REEL- halini,,
E V i M İ Z D E- BIRAKMIŞ, bekletiyor,
olmalıyız,
/( TABANCA-REELi-
REEL- olan- TABANCA- -olarak .. )
,,
işyerlerinde, başkalarının Akıllarına- tabi,
/(başka - beyin- tabanına-tabanlı),,b e y i n l e r e,,
, d ö n ü ş m e k- N o r m a l- olacaksa ..
..
, , " i n s a n " - TAM- VE TÜM- olacaksa,,
a y a k- tabanı- " TABANCADA ", REEL- o l u p,,
EVDE- BULUNDURULUP,
b e k l e t i l e c e k ..
..
Photographize
14 saat
You! Yes...You!
© J E R E M Y • C L A U S S E


, " D A i R E L E R D E- GÖZLER- K E S i Ş T i R i L D i Ğ i N D E ",,
,, DAiRESEL - DANS EDEN- G Ö Z- B E B E K L E R i,, bir D A L G A,,
Ş E K L i, i l e- 
i L E R L E R L E R L E R ,,
yayılırlar- v e Y A,,
V E , Y A - - " Y O L- ALIRLAR " ..
,,
..
..
y a d a,
" S A L I N I R- -S A L L A N IR LAR .. " ..
bulundukları yerde d e,
biz onları, dalga ile ilerliyorlar,
sananlarız ..
,,
,,
,,
D A i R E -
,, DALGAYI, i ç e r i r- m i, d em e l i y i z..
,,ya da, D i R E L E R i, kesiştirmeyin,,
D A L G A- hareketini,
başlatırsınız ..
,,
,,n o t :
K e s i ş e n- gözlerin- s e b e b i,,
kesişen vucutlardır,
v e,
" d e d i- k o d u- da, göz- bebeklerinin,,
m e r c e ğ i n i n,,
" o d a k- titreşmesi " - i h t i y a c ı n d a n d ı r ..
,,
, b u - Çağdaş-Santsal-
,, ,, v e " EDEBi-FELSEFE - -A f o r i z malar, ı " ,,
F i z i k-BiLiMi- - TANECiK- v e- DALGA- Teorileri,,
ile uyumlu- Edebiyatlaştırılmalıdırlar ..
C o n t e m p o r a r y- a r t-
i l e- d e..
..
..
,,
n o t :
Contemporary- sanatın- iSiMLENDiRiLE-BiLinMESi,,
,, o n u n- yapılması- k a d a r,,
/( belki- ondan da ç o k ,,
ö n em- taşıyacaksa,
b u isimlendirilmeler- denenmelidirler .. .. )
..

Yorum Gönder