4 Kasım 2015 Çarşamba

SARI-GELiN , V E,,,, " SARI-ZEYBEK "- M A R T i N- FRÖST ..

" C E H E N N E M- BÜYÜCÜLERi " , d e,,
D Ü N Y A Y A ,indilerde,, V E ,,
,," CEHENNEME- V U C U T ",
,, YOLLAMAYA d a, başladılar ..
..
video
47.227 Görüntüleme
artFido - fetching art
4 saat
Mesmerizing! Witch Doctor by De Staat!
www.artFido.com/popular-artMurat Oktay DanisFazil Say'ın videosunu paylaştı.
2 dk.
Fazılcım , dikkatlice , i k i, kere , dinledim ../( YAZARKEN D E, D i n l em e y e, işitmeye devam e d e c e ğ i m)/(bu en az, 10 kere demektir )../(demekki-bunu senden sonra e n-çok sayıda dinleyen-dostun b e n-olacağım ..) .. .. " tema ve çeşitlemeler " , tarzı, birşey ./(Melodi verilir- f ü g e -açarsın-falan )../(çok bilmem-müzik- teorisini ).. ancak b iz i m- topraklarımızın B U- e z g i -s i n d e, ,elimizde, daha kuvvetli, d e l i l l e r- var- sanıyorum .. Ö Y K Ü y e, inebiliriz .. /( Ö Y K Ü y ü - s e ç m e- b u l m a- belirleme , ş a n s ı, d a , v a r .. işin içinde diye düşünüyorum ..) .._________________________________________________________ /böylece, b i r çarpıcı Ö Y K Ü, i l e,, insanları bambaşka - çarpma,, /(aynı zamanda d a, ÖYKÜ, i l e- d e ),, şaşkına çevirme- olanağı, d a, olası -sanırım .. ..b e n şahsen, beni " şaşkına çevirecek bir öykü , aradım,BU, ANONiM-Türküye, yakınlaştırabilmek-i ç i n, kendimi .. bulduğum ö y k ü ,, E r z u r u m l u, bir gence /(ORTA-YAŞLI-nı biraz-geçmiş olmalı )- a i t.. e v d e, ninesi, ile yaşıyor .. .. Erzuruma Ç a r ş ı y a, gidiyor ,, /(BELKi-Dağındaki-K ö y ü n d e n )..o r a d a, g e n ç-bir- k ı z- görüyor - /( T E Z E-m a s u m- habersiz ) .. .. .. .. .. N i y e- b u- masum- Y e n i-,, henüz- " beyaz-boş-sayfa ",,/(TABU-LA- R A S A ),, .. b u- " e t- kemik - BEYAZ-ET-BEYiN- " sahibi " , i l e, yaşamıyorum , k i, d i y e, A K L I-işlemeye başlıyor ..__________________M A L U M- ESKi-insanlar-KiTAP-gibidirler, d e, i ç l e r i n d e , " B O Ş-SAYFA ", bulamazsınız ..H a l b u k i, S i Z , D E ,, kendi-kaleminizle,, ,, k e n d i- hayatınızda gördüklerinizi, bilmelerinizi,, işittiklerinizi, işitmelerinizi- d u y u ş l a r ı n ı z ı ,, ,, yazabileceğiniz,, " DUYURABiLECEĞiNiZ-hissettirebileceğiniz " ,, b i r - " etten- b e y a z etten- b i r BEYNiNiZ " ,,,,,,,,, ,/(BAŞKA-birinin, -b i r- B E Y N i-, s i z e - VERiLMiŞ ),, O L S U N- istersiniz .. .. /(halbuki- Nineniz h e p-ve -hâlâ , sizin beyninize-yazıyorken-yitirdiklerini- d e ).. .. B E L K i- D E, BANA- " B i r- B E Y i N ", V E R i N, d e m e k,, d e,, KAPiTALE-KAPiTALiZM-inancına da , b i r- g e ç i ş i, n,,, K ı r ı l m a s ı - Tarihte, d e.. ___________________________________________________________________ gelenekten- geleneğin-bozulmamasının- T A B U- edilmesinden /(bir DUVAR-*gibi-Bireyin-ÖNÜNE-çıkartılması ),,/( DUVARI-YIKIP-ya d a-D E L i P- geçebilecek-kişi S i Z, misiniz d i y e,, h e r- bireye- d e- sorulması ..gelenekçilerce ..geleneksellerce .. ) ... ancak burada soru, biraz enteresan .. .. t a v ı r - T a r z- Düşünce- F i k i r- iDEOLOJi, değişikliğine , gidecekseniz ,, ,, ,, E S K i y i, V E, onun-insanlarını- d a , ÖLDÜRMÜŞ-olacaksınız .. /( Nineme -Anneme-,, Babama- v.b. onların görmek-duymak-istediklerini, söylemesem, göstermesem, nereden- bulacaklar-hayatlarında, yitirdiklerini .. )../( B U-onların da , ÖLÜMLERi-olmaz, m ı .. ) .. /( O N L A R- bana YAZAMAYACAK- B E N, T a z e- V E- bana V e r i l m i ş, bir, BEYiNE- - B E D E N E , Yazacağım, K e n d i m i, V E, bileceklerimi .. b e n i m- oluşturacağım, Y E N i- KÜLTÜRÜ .._____________________________________________________________________ ,, Y E N i- yi, var- e d e r k e n, /(DEVRiM-YAPARKEN ),, ,, i n s a n- öldürmek,, kaçınılmaz olacaksa .. B U N U, yapabilir, m i, i n s a n-oğlu .. .. yaşanan- iLLiZYON,, /(senin Müziğin büyük kısmı d a, BU, illüzyonlardan- oluşuyorken .. ) .. /( B U - arada ,, B U, illüzyonu, biraz daha N E T, V E- MODERN-V A R-edebilmek- önemli-olmalı -sanırım ..) .. iLLiÜZYONUN, DERiNLEŞTiĞi, PES-SESLERDE; TUŞLARDA, MADDENiN-ZEMiNiNE- - Ö L Ü M E- değişi ,, /(ZEMiNiN- ÖLÜMÜN-M A D D EN i N - içine -inebilmeyi, Z O R L A M A S I,, E N- ENFES, KISIM, ,, ..) .. Ö L Ü M Ü N- -M A D D E nin- içini, D E, " E V i ", B i L E B i L M E .. ... sizin- e r i t i ş l i - ,,,insanı ve insanlığı- eninde sonunda yozlaştıracağı kesin-olan- gençlere- yazmaya- d e v a m- etmeniz- e boyun eğmektense, b e n, -D i R i- diri,, M A D D E N i N- /(M E Z A R I N ),içine , d e, girebilirim , diyeBiLMEK .. /( TAM-GENÇ-işi-Nihilizm .. .. Ç O K- S Û F i, nefes alıyor, B U, PESLERDEKi- Ö L Ü M Ü N ,, -/( KENDi-CESETiMiN-içine d e, girerim- b e n ), söyleyişi , , m ü z i ğ i n d e ..____________________________________________________________________ benim belirlediğim en i y i, Hikayenin, kaynağını, d a, belirteyim .. ÇOK-EVRENSEL-GLOBAL, d e ğ i l, biraz otantik-bir- Ö Y K Ü, fakat,, ,, otantik-olandan- MO D E R N- v e, çağdaşa ,, i l e r l e y e c e k, daha boş bir alan, v a r, sank i .._______________________________________________________________________________________________________________https://www.youtube.com/watch?v=dk1UCP8IYQk ,, __________________________________________________________ b u video sadece , öyküyü- söylediği, için, burada .. " otantik-S Ö Z Ü " , söylüyor .., otantik- -günlük-hayatta -olabilecek-olan -,, Ö Y K Ü Y ü .. _______________________________..ÖNCELiKLE- " S A R I - GELiN " - K i M D i R .. /(illiÜzyonun T a b a n ı- sanırım, E N-BURALARA, gidiyor .. SARI-GELiN- küçümsenen- neneleştirilen- GENÇ-kız, mıdır,, Y O K S A, ERZURUMLUNUN, N i N E S i, m i .. B E N C E- Ö Y K Ü, EVDEKi-NiNEDEN, BAŞLIYOR .. -ORiJiN-A L I Y O R- .. YANi-iLK-S A R I- GELiN- N E N E nin, k e n d i s i .. ____________________________________________________________________________________________________________________ .. .. SARI-GELiN- Adamın- N i N E S i, midir .. b u- övgüler- neneye, mi, söylenilmekte .. /(normal-olarak-adam , n e n e s i n i, henüz öldürmedi, i s e, NENESi, hala-o n u n, içinde , y ı l l a r d ı r- d a-içine - yerleşmişken d e.. )..dolayısı ile T ü r k ü, d e, genel-olarak- n e n e y e- - /( NENEnin kendisinin,, ADAMIN-içine yerleşmiş-İ Ç- S E S i, ile y i n e- - - NENEYE,, - söylenilmiş-olunmalıdır ).. " N E N E Y i, öldürecek,,/(kurban-edecek),, ,, o n u , RAZI, etmek-için- - t ü m- B U- TÜRKünün , n a m e l e r i .... /(Hz.iBRAHiMiN-oğlunu keserek- D i n e- geçişi- benzeri )..___________________D i n e- geçişten, M O D E R N, DEVRiME ..Ç A Ğ D A Ş, NOTA YAZIMINA .. bayağı , u z u n, bir, YOL ..v a r- M Ü Z i Ğ i N, katede bileceği .. b u r a d a ..
..
/(ERZURUMDA çocukken- yaşamış-biri olarak ..babamın işi, nedeni, ile ../( 1- 6 yaş ) ..V E- iki sene önce -ERZURUMUN-karadeniz-tarafındaki-uzantısı ,,YAYLalarına, /(Ayderden),,bizzat-çıkmış, birisi ,olarak .. ) ..55.213 Görüntüleme
Fazil Say
Dostlar bu da yeni SARI GELİN'imiz hayırlı uğurlu olsun, opus66/2 dedik, bu güzel melodiyi kim bulduysa yüzyıllar önce selam olsun. İyi çalış.
Beğen   Yorum Yap   
Yorumlar
Murat Oktay Danis ,, b e n c e - yerel-otantik- " SARI-GELiN " - Ö Y K Ü .. s ü ,SÖYLENCESi .. https://www.youtube.com/watch?v=dk1UCP8IYQk

Şafak Türküleri (2007) - ATEŞ MÜZİK FİLMhttps://www.ttnetmuzik.com.tr/album/Safa…
YOUTUBE.COM
Murat Oktay Danis ..benim-S A R I-GELiN,, , diyebileceğim , RESiMLERiM .. /(otantik-v e Çağdaş ), yorum ..https://www.facebook.com/moddanis/media_set...
FAZIL SAYFazil Say'ın videosunu paylaştı.
1 saat
FAZIL SAY SARI GELİN
"anonym" (Sarı Gelin)
opus 66 no 2, 2015
"Sarı gelin" anonim bir halk türküsüdür, yapılan belirlemelere göre, yöresi Erzurum'dur. (Türkiye'nin doğusunda bir şehir)Bu güzel melodiyi sahiplenen halklar arasında, Azeriler, Ermeniler, Türkler ve İranlılar da var. Parça çeşitli farklı dillerde. İlk çıkışının hangi dilden olduğu kesin olarak tespit edilmiş değildir.
Fazıl Say, Türkçe dilinde konusu aşk ve töreler olan bu şarkıy, "bir piyano balladı"ı i olarak şlediği bu eserindeki anlatımında, "töreler ve tabular arasında yıkılan bir aşkın, başkaldırışını" anlatmak ister.
Anonim halk türküsü melodisi elbette ki tek seslidir, bu eserde orijinal melodi, ölçü 5 ile 22 arasında duyulur, armonizasyonu Say'a aittir.
Bu türkü Azerilerde 6/16 lık, Ermenilerde ve Türklerde 10/16'lık olarak farklı yorumlanır.
Fazıl Say'ın temayı sunuşu 5/16 ve 8/16 lık değişken bir üsluptadır, melodinin sunuluşu dolayısiyle bir yorumdan geçmiştir.
Bu "ballad" anlatımında, çok sayıda modülasyon, tonalite, modalite, ve atonalite atmosferleri arasında, çeşitleme teknikleri de kullanılır54.518 Görüntüleme
Fazil Say
Dostlar bu da yeni SARI GELİN'imiz hayırlı uğurlu olsun, opus66/2 dedik, bu güzel melodiyi kim bulduysa yüzyıllar önce selam olsun. İyi çalış.
420 kişi bunu beğendi.
Yorumlar
Murat Oktay Danis

Yorum yaz...
Murat Oktay Danis ..benim-S A R I-GELiN,, , diyebileceğim , RESiMLERiM .. /(otantik-v e Çağdaş ), yorum ..https://www.facebook.com/moddanis/media_set...
Murat Oktay Danis Fazılcım , dikkatlice , i k i, kere , dinledim ../( YAZARKEN D E, D i n l em e y e, işitmeye devam e d e c e ğ i m)/(bu en az, 10 kere demektir )../(demekki-bunu senden sonra e n-çok sayıda dinleyen-dostun b e n-olacağım ..) .. .. " tema ve çeşitlemeler " , tarzı, birşey ./(Melodi verilir- f ü g e -açarsın-falan )../(çok bilmem-müzik- teorisini ).. ancak b iz i m- topraklarımızın B U- e z g i -s i n d e, ,elimizde, daha kuvvetli, d e l i l l e r- var- sanıyorum .. Ö Y K Ü y e, inebiliriz .. /( Ö Y K Ü y ü - s e ç m e- b u l m a- belirleme , ş a n s ı, d a , v a r .. işin içinde diye düşünüyorum ..) .._________________________________________________________ /böylece, b i r çarpıcı Ö Y K Ü, i l e,, insanları bambaşka - çarpma,, /(aynı zamanda d a, ÖYKÜ, i l e- d e ),, şaşkına çevirme- olanağı, d a, olası -sanırım .. ..b e n şahsen, beni " şaşkına çevirecek bir öykü , aradım,BU, ANONiM-Türküye, yakınlaştırabilmek-i ç i n, kendimi .. bulduğum ö y k ü ,, E r z u r u m l u, bir gence /(ORTA-YAŞLI-nı biraz-geçmiş olmalı )- a i t.. e v d e, ninesi, ile yaşıyor .. .. Erzuruma Ç a r ş ı y a, gidiyor ,, /(BELKi-Dağındaki-K ö y ü n d e n )..o r a d a, g e n ç-bir- k ı z- görüyor - /( T E Z E-m a s u m- habersiz ) .. .. .. .. .. N i y e- b u- masum- Y e n i-,, henüz- " beyaz-boş-sayfa ",,/(TABU-LA- R A S A ),, .. b u- " e t- kemik - BEYAZ-ET-BEYiN- " sahibi " , i l e, yaşamıyorum , k i, d i y e, A K L I-işlemeye başlıyor ..__________________M A L U M- ESKi-insanlar-KiTAP-gibidirler, d e, i ç l e r i n d e , " B O Ş-SAYFA ", bulamazsınız ..H a l b u k i, S i Z , D E ,, kendi-kaleminizle,, ,, k e n d i- hayatınızda gördüklerinizi, bilmelerinizi,, işittiklerinizi, işitmelerinizi- d u y u ş l a r ı n ı z ı ,, ,, yazabileceğiniz,, " DUYURABiLECEĞiNiZ-hissettirebileceğiniz " ,, b i r - " etten- b e y a z etten- b i r BEYNiNiZ " ,,,,,,,,, ,/(BAŞKA-birinin, -b i r- B E Y N i-, s i z e - VERiLMiŞ ),, O L S U N- istersiniz .. .. /(halbuki- Nineniz h e p-ve -hâlâ , sizin beyninize-yazıyorken-yitirdiklerini- d e ).. .. B E L K i- D E, BANA- " B i r- B E Y i N ", V E R i N, d e m e k,, d e,, KAPiTALE-KAPiTALiZM-inancına da , b i r- g e ç i ş i, n,,, K ı r ı l m a s ı - Tarihte, d e.. ___________________________________________________________________ gelenekten- geleneğin-bozulmamasının- T A B U- edilmesinden /(bir DUVAR-*gibi-Bireyin-ÖNÜNE-çıkartılması ),,/( DUVARI-YIKIP-ya d a-D E L i P- geçebilecek-kişi S i Z, misiniz d i y e,, h e r- bireye- d e- sorulması ..gelenekçilerce ..geleneksellerce .. ) ... ancak burada soru, biraz enteresan .. .. t a v ı r - T a r z- Düşünce- F i k i r- iDEOLOJi, değişikliğine , gidecekseniz ,, ,, ,, E S K i y i, V E, onun-insanlarını- d a , ÖLDÜRMÜŞ-olacaksınız .. /( Nineme -Anneme-,, Babama- v.b. onların görmek-duymak-istediklerini, söylemesem, göstermesem, nereden- bulacaklar-hayatlarında, yitirdiklerini .. )../( B U-onların da , ÖLÜMLERi-olmaz, m ı .. ) .. /( O N L A R- bana YAZAMAYACAK- B E N, T a z e- V E- bana V e r i l m i ş, bir, BEYiNE- - B E D E N E , Yazacağım, K e n d i m i, V E, bileceklerimi .. b e n i m- oluşturacağım, Y E N i- KÜLTÜRÜ .._____________________________________________________________________ ,, Y E N i- yi, var- e d e r k e n, /(DEVRiM-YAPARKEN ),, ,, i n s a n- öldürmek,, kaçınılmaz olacaksa .. B U N U, yapabilir, m i, i n s a n-oğlu .. .. yaşanan- iLLiZYON,, /(senin Müziğin büyük kısmı d a, BU, illüzyonlardan- oluşuyorken .. ) .. /( B U - arada ,, B U, illüzyonu, biraz daha N E T, V E- MODERN-V A R-edebilmek- önemli-olmalı -sanırım ..) .. iLLiÜZYONUN, DERiNLEŞTiĞi, PES-SESLERDE; TUŞLARDA, MADDENiN-ZEMiNiNE- - Ö L Ü M E- değişi ,, /(ZEMiNiN- ÖLÜMÜN-M A D D EN i N - içine -inebilmeyi, Z O R L A M A S I,, E N- ENFES, KISIM, ,, ..) .. Ö L Ü M Ü N- -M A D D E nin- içini, D E, " E V i ", B i L E B i L M E .. ... sizin- e r i t i ş l i - ,,,insanı ve insanlığı- eninde sonunda yozlaştıracağı kesin-olan- gençlere- yazmaya- d e v a m- etmeniz- e boyun eğmektense, b e n, -D i R i- diri,, M A D D E N i N- /(M E Z A R I N ),içine , d e, girebilirim , diyeBiLMEK .. /( TAM-GENÇ-işi-Nihilizm .. .. Ç O K- S Û F i, nefes alıyor, B U, PESLERDEKi- Ö L Ü M Ü N ,, -/( KENDi-CESETiMiN-içine d e, girerim- b e n ), söyleyişi , , m ü z i ğ i n d e ..____________________________________________________________________ benim belirlediğim en i y i, Hikayenin, kaynağını, d a, belirteyim .. ÇOK-EVRENSEL-GLOBAL, d e ğ i l, biraz otantik-bir- Ö Y K Ü, fakat,, ,, otantik-olandan- MO D E R N- v e, çağdaşa ,, i l e r l e y e c e k, daha boş bir alan, v a r, sank i .._______________________________________________________________________________________________________________https://www.youtube.com/watch?v=dk1UCP8IYQk ,, __________________________________________________________ b u video sadece , öyküyü- söylediği, için, burada .. " otantik-S Ö Z Ü " , söylüyor .., otantik- -günlük-hayatta -olabilecek-olan -,, Ö Y K Ü Y ü .. _______________________________..ÖNCELiKLE- " S A R I - GELiN " - K i M D i R .. /(illiÜzyonun T a b a n ı- sanırım, E N-BURALARA, gidiyor .. SARI-GELiN- küçümsenen- neneleştirilen- GENÇ-kız, mıdır,, Y O K S A, ERZURUMLUNUN, N i N E S i, m i .. B E N C E- Ö Y K Ü, EVDEKi-NiNEDEN, BAŞLIYOR .. -ORiJiN-A L I Y O R- .. YANi-iLK-S A R I- GELiN- N E N E nin, k e n d i s i .. ____________________________________________________________________________________________________________________ .. .. SARI-GELiN- Adamın- N i N E S i, midir .. b u- övgüler- neneye, mi, söylenilmekte .. /(normal-olarak-adam , n e n e s i n i, henüz öldürmedi, i s e, NENESi, hala-o n u n, içinde , y ı l l a r d ı r- d a-içine - yerleşmişken d e.. )..dolayısı ile T ü r k ü, d e, genel-olarak- n e n e y e- - /( NENEnin kendisinin,, ADAMIN-içine yerleşmiş-İ Ç- S E S i, ile y i n e- - - NENEYE,, - söylenilmiş-olunmalıdır ).. " N E N E Y i, öldürecek,,/(kurban-edecek),, ,, o n u , RAZI, etmek-için- - t ü m- B U- TÜRKünün , n a m e l e r i .... /(Hz.iBRAHiMiN-oğlunu keserek- D i n e- geçişi- benzeri )..___________________D i n e- geçişten, M O D E R N, DEVRiME ..Ç A Ğ D A Ş, NOTA YAZIMINA .. bayağı , u z u n, bir, YOL ..v a r- M Ü Z i Ğ i N, katede bileceği .. b u r a d a ..

Şafak Türküleri (2007) - ATEŞ MÜZİK FİLMhttps://www.ttnetmuzik.com.tr/album/Safa…

Monet's water lilies.
Beğen   Yorum Yap   
35 kişi bunu beğendi.
Yorumlar
Safiye Akin Ne kadar güzeller
Ahmet Sekercioglu Nowadays museums have given up on people taking photos of the art work (in most places I guess), with the exception of using flash, which is understandable, flash bursts are extremely annoying, and may be damaging to the paints as well? Anyway, what I want to say is this smile ifade simgesi paintings have amazingly interesting details, and I decided to collect "details" from the artwork I see. For example Monet's Water Lillies are huge panels, and individual water lilies are small in proportion. I collected almost all of them with my smartphone. The museum guard did not complain. He only warned me about not to get too close to the panels. I collected the faces of Renoir paintings as well. I will post a collage soon!
Murat Oktay Danis .. I was in MOMA-2008 ..for a 20-day ..I took many-details-from the art works t h e r e.. they do not let you take- video, only ../(and no-flash-also ).. when taking-c l o s e- pictures of art works,, there is a " dimension " .. when you come from the side to the art work,, l i n e s, begin to b e, more -l o n g ../(because of the angle to the surface )..S O, w h o takes, photos, have a chance to, P L A Y with- L i n e s, in the - art-work ,, and, many-n e w- " t h i n g s ", begin-to, talk-i n- an other w a y,, in that- W O R K, o f, your's ..http://www.artslant.com/par/articles/show/31289


Sedef is checking out the spiral staircase at the house of Jules Verne.
Beğen   Yorum Yap   
Sen ve 59 kişi daha bunu beğendiniz.
Yorumlar
Ozlem Lesport O merdivenler seni çocukluğuna götürmüş gerçekten Sedef abla smile ifade simgesi
BeğenYanıtla18 saat
Ozlem Lesport smile ifade simgesi ne güzel!
BeğenYanıtla18 saat
Mehmet Tuglu arzın merkezine seyahate burada esinlenmiş galiba
BeğenYanıtla18 saat
TC Güray Çokak Çanakkalelioğlu Tam fotoğraflık yermiş Sedef'cim 
Murat Oktay Danis ..opposite to this " blue-yellow-PHOTO " , ,, these JULES-VERNE, Stairs- seem- L i K E - ,, " WiLL-NEVER-MOVE -at-all-THiNGs " .. so, one can even ___________h e a r , his/her- OWN-MOVEs ,, " when-m o v e s-on these, stairs " , I guess..
Murat Oktay Danis'in fotoğrafı.KARANLIKTA-D A N S .. ı,
e d e n l e r ..
video


Shasha.ps | شاشة نيوز‎ kendi zaman tüneline 17 Haziran 2014 tarihli yeni bir video yükledi.
17 Haziran 2014
بشرة خير حمى أصابت الجميع !!!"sana sık sık hikayeler anlattım
bir serserinin hayatını nasıl yaşadığıma dair
elini tutup sana şarkılar söyleyeceğim günü bekleyerek
sonra belki bana
'gel yanıma uzan ve beni sev' diyecektin
ve ben tabii ki (yanında) kalacaktım
,,
/( DEMEKKi- öyle-olsa-i d i- b ö y l e -olacaktı ..
demekki- olması hep-planlandığı-için,,
Y i N E - hep-PLANLANMIŞ-da -kalacak ..
HAYATIMIZDA-hayal-ettiklerimizle,,
R E E L- Yaşadıklarımızın,,
ALAKASIZ-olmaları, a s l ı n d a ,,)
/( HAYALiN-hakikaten-H A Y A L- olması gerekliliği,,
R E E L- olanın ancak B U-sayede, R E E L- olabileceğini,
d e , BETiMLER- K E N .. )
/( CENNETTE-yaşamayı-istememiş birisi,,
cennetten-Çıkabilmeyi,, b i r, SERSERi-HAYATINA,,
tutunarak-başarabildi,i s e,
anlatacak-ç o k-Hikayesi, d e, vardır, CENNETLisine
" C E N N E T L i- KADININA " ,,
" KENDiSiNiN-cennetteki-D i Ş i -yansısına " .. )
/( ,, D E M E K ki- B U- ERKEK; DÜNYA- H i k a y e l e r i n i,,
C E N N E T T E- TUTULMAYA,,
yaşatılmaya, t e r c i h- etmiş,,
REALiTE- n i n- MADDE-Dünyasının,,
k e ş f i, ADINA .. )
ama giderek yaşlandığımı hissediyorum
ve söylediğim şarkılar
uzaklarda yankılanıyor
tıpkı dönüp duran
bir yeldeğirmeninin sesi gibi
sanırım ben hep
kaderin bir askeri olarak kalacağım
çok zamanlar bir yolcu oldum
yeni bir şeyler aradım
eskinin günlerinde
soğuk gecelerde
sensiz dolandım durdum
ama o günlerde
gözlerimin seni yanımda dururken gördüğünü düşündüm
körlük kafa karıştırsa da
senin orada olmadığını gösteriyor (sonuçta)
artık giderek yaşlandığımı hissediyorum
ve söylediğim şarkılar
uzaklarda yankılanıyor
tıpkı dönüp duran
bir yeldeğirmeninin sesi gibi
sanırım ben hep
kaderin bir askeri olarak kalacağım
sanırım ben hep
kaderin bir askeri olarak kalacağım "
"Deep Purple - Soldier Of Fortune"
_______________________________________________________
n o t :
1970lerde, dinlediğimiz B U- ŞARKILAR,,
sanırım bende, D i N i N- yerine - yerleştiler..
,, hafızamın-e n- derinliklerinde,,
E Z B E R L E M i Ş-olduğum- ş e y l e r ..
/( Ş i m d i l e r d e, d e, HAFIZLAR-ÇIKIP,
KURANI-EZBERE-OKUYORLAR- y a ) ..
,,
insan-yavrusu- SOSYOLOJiK- V E_ PSiKOLOJiK,,
boşluklara- düştüğünde ,, /(zaman-mekan-boşlukları ),,
, birşeyleri,/(BAZI-ASMA-KATLARI,,),,
e z b e r l e me k, istiyor ..
,,
b u r a l a r d a n,
E V R E N i N- MADDENiN- E Ş Y A N I N,,
" E Z B E R L E D i Ğ i - şeyleri ", arayan,,
birer- S E R S E R i- olabilmeye d e ,,
ö z e n e b i l i y o r u z ..
,,
BU-ŞARKI-BELKi-DE-BENiM-EZBERiMDE,,
i l k- 10 - d a..
B E L K i- d e, 1. sırada ..
/(hafızamı- yönelimlerimi, hayatımı,,
iyice-bir-tartmalıyım, b u soruya-göre ..)
,,
MADDENiN- E Ş Y A N I N- TABiATININ,,
/(E Ş Y A nın,, n e l e r i- EZBERLEDiĞiNİN,, ),,
/(MÜzikçiler-i c r a c ı l a r - da,, - besteleri-ezberlerken .. )
p e ş i n e- düşüp,, ö m r ü m ü,,
B U- T Ü R- - ŞEKiL- b i r ,,
S E R S E R i liğe, adayabildiğim, için,,
" BAHTiYAR- V E- ERKEK ",
sayarım, b e n- d e,, kendimi ..
,,
..SESTE-/(Melodide-değil),,/(Sesin-çöllerinde ),,
RENKTE,, Alfabede,, Harekette, d e n e y- yaparsın, h e p,,
E Ş Y A N I N- TABiATININ, peşine, düşersin,,
insanların - d e ğ i l ..
/( insansa, insanlıksa,
Z A T E N- S E N-D E ,, i n s a n k e n ..
neden-insanlara -yapışasın- k i .. )
,,
/( ÇÖLLERiN-I S S I Z L I Ğ I N I, sevemez,,
insan-olarak- büyüyebilmeyi,, ,, -bitirmemişler ..)
,,
,,
..
..
N O T :
" K A D I N " - BANA- VERiLSEDE-ALMAM,,
/(ZAMANINDA-VERiLSE iDi- ALIRDIM- da diyor ),,
B A N A -BENiM-KENDi-D i Ş i- hayalim- y e t e r,,
diyor-DEEP-PURPLE ..
,,
/(zamanı-ne -zamandı ,, 11-12 ,,-yaşımızda mı- evlenmeli-idik-
Kadınla, ve erkekle- n e )..
/(ya da onca-EŞYA-Hikayesi-
11-yaşında kalabilmek- tutabilmek-için-mi-idi,,
k e n d i s i n i..
..D E , KADIN, varmı-/(KALMIŞ-MIDIR )-
,,ERKEĞiN-YAŞINDA-OLUP-D A ,,
kendisini 11 -yaşında tutabilmiş ..
A S L I N D A ,, ŞARKIDA, A D A M,,
" B U- KADINI , -HiKAYELi KADINI-, arıyor ,,
K E N D i S i N i N, ,, S i m e t r i ğ i n i ..
,,
eğer gerçekte böyle-bir-kadın-yok-i s e, d e,,
,,bana ; K E N D i- D i Ş i, -Hayalim- y e t e r, diyor ..
,,/( ZATEN-bunca YIL-öğrenmiş-içindeki,,
d i ş i- hayalle- yaşamayı,,
o n u, " içinde - tutabilmeyi .. )..

,,
,,n o t : 
1970 l e r,,
AVRUPALI-gençlerin, WOLKSWAGEN,,Minibüslerle,,
T i B E T E- KATMANDU, y a, gittikleri,,
zamanlardı ..
/(b e n d e, a z, m ı, dolandım, 16 yaşımda,,
SultanAhmet-Civarında, ,, b u, Minibüslerden, biri, i l e,,
T i b e t e , gitmeye ..
,,
N E D E N D i R- Bilinmez, ADIMIM, b e n i, hep-durdurmuştur ..
..Y i N E - A K L I M I N, V E- BENLiĞiMiN,,,
O MEKANLARA,g i t m e s i n i, engelleyemedim..
/(G i t m e d e n- gittim- demeliyim ..)
/( Ş i m d i l e r d e ,, BULUNDUĞUM, Y E R i,,
T i B E T E , dönüştürme- BECERiLERiMi,,
tamamlamaya, ö z e n- göstermekteyim .. ),,
/( Y A N i- T i B E T- buralara- gelmeli,,
b e n, T i B E T E - gidemedi, isem .. )
/( T ü m- sanatım- T i B E T T E- üretilmiştir, d e s e m,,
yanlış-olmaz, T i b e t e- gidemeyen,,/(Beyninde-Ruhunda )..
b e n i m- sanatımdan, d a, birşey-alamaz ..

Murat Oktay Danis B U- D A - " T i B E T i N- K A P I S I " ,, O L M U Ş T U R, h e r- h a l d e, ,, ; " B A N A " .. ,, " B e N - E " ..https://www.youtube.com/watch?v=PfAWReBmxEs

Lyrics: Sweet child in time, you'll see the line Line that's drawn between good and…
YOUTUBE.COM

Murat Oktay Danis ..A L - - B U- D A, " T i B E T ' i n- PENCERESi " ..https://www.youtube.com/watch?v=w9TGj2jrJk8

The best song of history. Thanks for all your visits and enjoy this great song! Follow…
YOUTUBE.COM

" B A Ş K A L A Ş I M D A- SINIR- Y O K TUR " ..
,,
,,..
bizim-ÜLKEDE ..
..
B U arada Sinemalarda oynayan-
FRENKEŞTAYN- a, gittik,,
" B A Ş K A-L A Ş I M I N- R U H A- v e,
B E N L İ Ğ E- TEMELLENiLMEDE,,
asıl- t a b a n ı, oluşturduğunu,,
iddia ediyor, _F i l m ..
,,
BAŞKALAŞIMIN-FARKINA VARDINIZ MI,,
bir- k e r e,,
o n u n - ÜZERiNize, giyindirildiğini,,
f a r k- etti, iseniz ,,
ONUNLA- K A F A - bularak d a ,,
R U H U N U Z U N- derinliklerine,,
inebilir- olabilirsiniz ..
..

F-1 KiMi-R A i K O N E N-KLARiNET-
... ÇALMAYA-BAŞLAMIŞ ..
/( M ART-iN FRÖST ,, ) :
KUZEYLi-/(iSVEÇTEN ),,bir ViKiNG,,
T E K N i K -olarak-kusursuz, ..
TEKNiĞiNiZ,, kusursuzsa,,
daha çok- cambazlığa, girişirsiniz..
,,
/( y a , d a S E S L E R L E - Ç i Z g i, çizebilmeye .. )
TEKNiĞi yeterli olamayanlarsa,,
b o y a m a -işine - girerler ..
Müzikal-Resim-hemçizlcek-hem-boyanacak-ya ..
..
B o y a m a c ı l a r , bazan o kadar ağdalı-boyarlar- k i,,
M i D E - bulantılarına , yakalanırsınız ..
A S I L - D O Ğ R U- Ç i z g i l e r- kaybolur- eğrilir-
büğrülür, e z i l i r- Y O K, da -olurlar ..
..
i Ş T E - O - ZAMAN,,
sanatta- " P E R F O R M A N S " ,,
diye birşeyi, keşfedersiniz ..
,,
PERFORMANSA- G Ü C Ü, yetenler,,
,, T E K N i K L E R i N i, d e ,,
Y Ü Z E Y E ; çıkartabileceklerdir,,
b u- g ü c e- eriştiklerinde ..
,,
TEKNiK- ENSTRUMANIN- KENDiSi-olabilmenizi v e,,
onun- tüm- olanaklarını- kullanabilmenizi, sağlar ..
E n s t r u m a n l a,,
inanılmaz mükemmellikte , istediğiniz- Ç i z g i l e r i,
çizebilirsiniz ..
Ç i z g i l e r- M E K A N - açarlar,, k i,,
RENKLERiN- T O N L A R I- da ,,
yerlerine- otursun ..
M i M A R i S i, iyi, bir B i n a d a , yaşamak,,
,, i n s an a , da , R U H U N A , d a,,
T Ü M; ö z gürlükleri,
v e r e b i l e c e k k e n ..
,,
,,
T A B i i, ki,, MÜZiĞi- " MÜZiKAL-RUH ",, d a ,,
B E S T E C i N i N,,
" i n s a n-ENSTRUMANI- olarak- T E K N i K- nitelikleri " ,,
sayesinde, BESTECiNiN- i ç i n e, gelir,,
V E- MEKÂNI-sevdiğini söyleyip,,
o r a y a - d a , yerleşir ..
VE- oradan- d a- BESTEYE-iletlr ..
..
PERFORMANS- D o ğ a ç l a m a y a- d a ,,
Y E R - A Ç A R ..
V E - DOĞAÇLAMA-iyice özgürleşebildiğinde ,,
M ü z i ğ i n- yerini d e alacaktır ..
,,
Doğaçlamadan , i s t e r, MÜZiK-duyarsınız, ister,,
düşünce - d u y g u, veya, , N E S N E ,,
E L- DEĞMEDEN,
Çizilir v e Boyanılır,T Ü M-
" Ö T E D E - OLUŞAN , R E S i M l e r ,,
yada, sanatsal- Ş E Y L E R ..
..


" B L A C K - P i P E ' s " ,,RAiKON E N ..
" K A R A B O R U 'NUN " , /KALARiNETiN),,
-R A i K O N E N ' i .. /(F1-Ferrari-Pilotu .. )
T A N R I , d i y e , diye ,,
v e , araya araya,, s o n u n d a,,
TANRI-ları, iNSAN-DERiN-K U Y U S U N dan,,
Ç e k i p, çıkartmaya, özellikle başladılar,
s a n k i ..
,,
B U ÇOCUK- KLARiNETiN-RAiKONENi ..
/(RAiKONEN- d e, normal-koşullarda,,
Formula 1-in gelmiş geçmiş en hızlı-Pilotu-iken ..)
,, B U kadar- Klarinete-uygun-Vucut-olur ..
,,
Z A T E N- b i r- d e-
T A N R I Y I- tanımlamış,, - TANRISAL-,,
" M O Z A R T ' ınız ", V A R S A ,,
d i y e - diye ,,
söyleye söyleye ,
(
-/(hani-aynı-yalanı-sürekli-söylersen,,
d o ğ r u , olurmuş ,,
Y A D A, YANLIŞLARIN- ÜLKESiNDE, s e n d e,,
herşeyi, YANLIŞ-YAP; -sakın-hiçbirşeyi-doğru -yapma-,,
,,k i, GÜNÜN, birinde, T Ü M- YANLIŞLARIN
T E R i- alınabildiğinde,, h e r ş e y i,,
" D O Ğ R U- YAPMIŞ- olabil .. )
)
s o n u n d a , TANRILARI, d a,,
V A R- e d e c e k sinizdir ..
..

Footage and interview filmed during Martin Fröst's recording with the Australian Chamber Orchestra of Copland's Clarinet Concerto (including the original ver...
YOUTUBE.COM
Beğen   Yorum Yap   
Yorumlar
Murat Oktay Danis T A N R I , d i y e , diye ,,
v e , araya araya,, s o n u n d a,,
TANRI-ları, iNSAN-DERiN-K U Y U S U N dan,,

Ç e k i p, çıkartmaya, özellikle başladılar,
s a n k i ..
,,
B U ÇOCUK- KLARiNETiN-RAiKONENi ..
/(RAiKONEN- d e, normal-koşullarda,,
Formula 1-in gelmiş geçmiş en hızlı-Pilotu-iken ..)
,, B U kadar- Klarinete-uygun-Vucut-olur ..
,,
Z A T E N- b i r- d e-
T A N R I Y I- tanımlamış,, - TANRISAL-,,
" M O Z A R T ' ınız ", V A R S A ,,
d i y e - diye ,,
söyleye söyleye ,
(
-/(hani-aynı-yalanı-sürekli-söylersen,,
d o ğ r u , olurmuş ,,
Y A D A, YANLIŞLARIN- ÜLKESiNDE, s e n d e,,
herşeyi, YANLIŞ-YAP; -sakın-hiçbirşeyi-doğru -yapma-,,
,,k i, GÜNÜN, birinde, T Ü M- YANLIŞLARIN
T E R i- alınabildiğinde,, h e r ş e y i,,
" D O Ğ R U- YAPMIŞ- olabil .. )
)
s o n u n d a , TANRILARI, d a,,
V A R- e d e c e k sinizdir ..
... https://www.youtube.com/watch?v=-YYc-S2UDZA


Murat Oktay DanisEdebiyat & Kitap'ın fotoğrafını paylaştı.
4 dk.
A L- BENDEN, d e-
O - K A D A R ..
..
O B i R i, ,, K E N D i N S E N,,
/(
içime 4-tane-ayrı-sanat-yapan- SANAT-YAPICI,,
yerleştirdi, i s e m,, -yerleştirmekte -isem-her-gün- ),,
bana  b e n i m- içimde Y E R- BULUNABiLiR-  m i,,
h  a n i- Ş  U- TOPLUMUN-da -VATANDAŞI-olan- b e n ) ..
,,)
,,k e n d i n d e n- d e- korkar-olursun ..
,,
,,
kendimi-sanata - o n u n- sürekli-akıtışılına,
ö y l e s i n e- teslim ettim, k i,,
,, ş i m d i,, b e n i- içime -topluma-yürümeye- çağırıyorum,,
,, i t t i r e n- YOK-k i,
ilerlesin, TOPLUMA ..
..
,,H e r-Birimizi BiRiLERi,, arkamızdan , ittirmese, i d i,,
MÜMKÜN DEĞiL-TOPLUMA-çıkmaz, s ak l an ı r d ı k,,
B U-BÜYÜK- M A K i N A D A n ..
,,
..zamanla onu-kendisine benzetenlerden, olamayacağım d a,
kesinken ..b ü y ü k- M a k i n a y a, da, saygımdan ..
/(16 bin-Dolara-ikinci el-HP-25500, PLOTTER-aldım,,
sırf TOPLUMA-Yürüyebileyim, d i y e ,,
,, içimi-kendimle -bilincimle-doldurmaya çalışmaktan,,
başka bir iş, yapamıyorum ..
MEĞER-TOPLUM-birilerinin S E N i, arkandan-ittirmesi,
içinmiş ..
b e n,ise- ne arkamda ne önümde, n e yanımda,,
H i Ç, K i m s e y i, tutmamaya alıştım,,
S A N A T, gelip geçecek, t i,, içimden ..
,,
..ö y l e-hızlandırdım ki, kendimi, sanat bile- n a l l a r ı m ı,,
topladı ..N e D e l i- atmışım, b e n ..
,,
diye bakıyor, V i k t o r- H ü- g o ..

Murat Oktay DanisSafura Kıvılcım'ın fotoğrafını paylaştı.
29 dk.
" T Ü M Ü N E- BAKAYIM " - d e r s e n i z,,
,, D Ö N Ü Y O R ..
/(BÜTÜNE-BAKANLAR- yorulmuşlardır z a t e n ) ..
,,
bütününe d e ğ i l- d e ,,
sadece 1-NOKTASINA sürekli-bakınca , D U R U Y O R ..
,, v e d e, bundan sonra,
tekrar tüme bakınca -yavaşlıyor ..
,,
,,
demek-ki- -gözünüzü v e beyninizi
bir t e k- noktaya, odaklayabiliyorsanız,,
beyninizin-içindesiniz, v e, beyniniz-sağlıklı ..
Safura Kıvılcım
29 Eylül
ade ediyor. Eğer bu illüzyon görüntü aktif olarak hareket ediyorsa sizin 8 saatlik dinlenme ve uykuya ihtiyacınız olduğuna, eğer çok hızlı dönüyorsa sizin acil olarak hastanede dinlenmeniz gerektiğini ifade ediyor.
Hadi bakalım ruh haliniz nasıl... Kolay gelsin


Murat Oktay DanisFazil Say'ın videosunu paylaştı.
46 dk.
.... önceden-KONUYU- Ö Y K Ü Y ü, Alfabe harfleri, i l e, ,, yazıyormusun, ../(senin-düşündüğün- ş e k l i- i l e ).. m e r a k, ettim .. M ü z i k a l-anlatım ,, b u, öykü üzerinden, ilerlemekte, sanırım .. S E N C E, Sarı-gelin, ö y k ü s ü, n e d i r.. /( s e n, nasıl-bilmektesin- SARI-GELiN- öyküsünü ),, hangi ö y k ü y ü, izliyorsun .. Y o k s a,, ,, M ü z i k, başka bir SAREI-GELiN- m i, söyleyebilmeli, s a n a .. .. ya d a, şöyle sorayım .. Müzikal- ANLATIMIN-SARI-GELiNiNi, ararken ,, hangi-ö y k ü, ya d a, V i z y o n l a, araştırıyorsun, o n u .. __________E N i N D E -sonunda, h e p s i, EDEBiYATTIR,, b u- Ö Y K Ü y e, yeni, bir yorum,, y e n i, bir -h i k a y e- ekleyebilince,,M Ü Z i K L E ,, b e l k i- daha ö z g ü n, b i r - Ö Y K Ü Y E , vardırılabilinecek- H i K A Y E , d e.. ..___________ya d a, sadece Piyanonun, içinde i k e n, düşünebilirsin, b u- Y E N i, öyküyü ..FAZIL SAY 1
"in memoriam , 10.10.2015"
opus 66 no 1 ,2015

10 Ekim 2015 tarihinde , Ankara'da yapılan korkunç terörist saldırısı sonucunda 102 yurttaşımız hayatını yitirmişti.
Bir "barış mitingi" için buluşan binlerce insanımızın arasına sızan 2 canlı bombanın patlaması sonucu, Türkiye tarihinin en büyük terör olayı yaşanmıştı.
Bu vahim katliam,hem Türkiye'de hem de tüm dünyada, insani ve siyasi açıdan, büyük bir endişe ve korku yarattı.
Fazıl Say'ın piyano solo için eseri "in memoriam, 10.10.2015" Ankara'daki bu katliamda hayatını yitirenlere ithaf edildi.
Eser, o gün yaşanan olayları, terör ve teröristleri, suçsuz insanlarımızın katledilmesini, o an ve sonrasında yaşadığımız duyguları, endişeyi, öfkeyi, müzik dili ile anlatmak isteyen , virtüöz bir piyano parçasıdır.

2
"anonym" (Sarı Gelin)
opus 66 no 2, 2015

"Sarı gelin" anonim bir halk türküsüdür, yapılan belirlemelere göre, yöresi Erzurum'dur. (Türkiye'nin doğusunda bir şehir)Bu güzel melodiyi sahiplenen halklar arasında, Azeriler, Ermeniler, Türkler ve İranlılar da var. Parça çeşitli farklı dillerde. İlk çıkışının hangi dilden olduğu kesin olarak tespit edilmiş değildir.
Fazıl Say, Türkçe dilinde konusu aşk ve töreler olan bu şarkıy, "bir piyano balladı"ı i olarak şlediği bu eserindeki anlatımında, "töreler ve tabular arasında yıkılan bir aşkın, başkaldırışını" anlatmak ister.
Anonim halk türküsü melodisi elbette ki tek seslidir, bu eserde orijinal melodi, ölçü 5 ile 22 arasında duyulur, armonizasyonu Say'a aittir.
Bu türkü Azerilerde 6/16 lık, Ermenilerde ve Türklerde 10/16'lık olarak farklı yorumlanır.
Fazıl Say'ın temayı sunuşu 5/16 ve 8/16 lık değişken bir üsluptadır, melodinin sunuluşu dolayısiyle bir yorumdan geçmiştir. 
Bu "ballad" anlatımında, çok sayıda modülasyon, tonalite, modalite, ve atonalite atmosferleri arasında, çeşitleme teknikleri de kullanılır


5.141 Görüntüleme
Fazil Say yeni bir video ekledi.
1 saat
Dostlar bu da yeni SARI GELİN'imiz hayırlı uğurlu olsun, opus66/2 dedik, bu güzel melodiyi kim bulduysa yüzyıllar önce selam olsun. İyi çalış.

Murat Oktay DanisPulptastic'in videosunu paylaştı.
1 saat
K E D İ-n i n,, öpüldüğünde,
U Y K U S U, geliyormuş ..
,,
kendisinin 100 k a t ı- B Ü Y Ü K L Ü K T E K i,,
D U D A K L A R L A ,
r e k a b e t- edemeyeceğini, anlamasından,
o l m a l ı ..
,,
Ç O K, uyuyanlarda ,, ,
" B i r Ş e y l e r l e " ,,
" R E K A B E T - EDEMEME " - sorunu, arayın ..
..
/( ya d a, nasıl rekabet- e d e c e k l e r i n i,
düşüneceklerdir- r a h a t- bırakılırlarsa .. )
..


0:15/0:15

6.563.826 Görüntüleme
Pulptastic yeni bir video ekledi.
9 Temmuz
"Kisses make me so... sleepy..."
- K E N D i, KANIN , i l e-
KENDi- B A Y R A Ğ I N I- 
BOYAYABiLMELi s i n .. ..
,,
b e n i m- kanımı- başkaları -akıtıyorlarb o ş, yere demeyeceksin,,
.. K a n ı n- akıyorsa, ilkin- BAYRAĞINI- , y a p ,,
o n u n l a,, ..
..


,, " Ç O C U Ğ U ",
" B E Y A Z - G Ü V E R C i N- " , olandan,,
,,
,, E Ş i- ARKADAŞI-olabilenden, m i,,
,, i Y i- P O L i T i K A C I- O L U R,,
d e m e l i y i z..
..
..
işin garibi- Demirelin- , B a h ç e l i n i n, v.b.
larının da , ç o c u k la r ı, S i y s e t t i .
,,
B E N, Y in e- D E,
" R O B E R T-KOLEJ ", v e,,
i n g i l i z, TERBiYESi n i n,,
o n u, iyi, POLiTiKACI, yaptığını,
fikrindeyim..
iNGiLiZi, i y i, bilen ancak,,
İ N G i L i Z E DE, N E Y i N,
yapılabileceğini, i y i,
b i l i r ..
..
Hanım Fatma Kalman
13 saat
dürüst,onurlu insan...!
kabrin, pür-nurla dolsun...!Murat Oktay DanisGülten Akın'ın fotoğrafını paylaştı.
1 saat
Gülten Akın
AĞIT
İlk bu sabah
İlk bu sabah
göğü görmedim
İlk bu sabah
kaysı çiçeklerini
Hüzün ilk kez konuk gibi gelmedi
Efendim, ev sahabım
Karacamı suya indiremedim
Şahanım uçurdum döndüremedim
Dağlar
Enikli kapılar kitlendi
Taş avlular sustu ben sustum
İlk kez bekledim ölümü
Dostu bekler gibi bekledim
Dağlar
Benim acım acıların beyidir
Canıma bir doru kısrakla gelir
Öfkeyi sabırda eritir
Umut yer
Suyunu gözümden içer bir zaman
Dağlar of dağlar
Gülten Akın
Ağıtlar ve Türküler (1976, Yeditepe Şiir Armağanı)
ESKi- T . C , seküler- Cumhuriyetinin,
s e k ü l e r- çözümleri, e t k i n l i ğ i n i,
yitirmiş- olmalı- g ü n ü m ü z d e, k i,,
,i n s an l a r , B U- SEKüLER- şeylerle,,
b i r ş e y- yapamaz, O L M U Ş L A R,

,,
,,
o n l a r a, İ Ş- SAĞLAYANLARIN,
P E Ş L E R i n e, takılıp, gidebilmeyi,,
istiyorlar, o n l a r ı n, onları, taşıyacakları,
y e rl e r e..
B A Ş K A L A R I N I N, UYGARLIKLARINA ..
,,
,,
H A L B U K i, SEKÜLER,,
,,b u l u n d u ğ u n- Y E R D E,
,, K E N D i N L E, birşey- yapabilme,
olanaklarını, s u n a r,
K i Ş i y e ..
,,
,, CHP, y e, gelirsek,,
D E M O K R A S i- bir- SIRAYLA-i Ş, yaptırma,,
U Y G A R L I Ğ I D I R ..
,,
biri gelir, S E N İ N, Vaktiyle- yapmış-olduğunu, d a
Y I K A R, i K T i D A R SIRASI, onda , i s e..
,,
S I R A - geldiğinde, s e n, d e,,
N E, istersen, O , İ Ş i, yaparsın ..
/( i s t e r s e n- Y E N i L E, Y E N i d e n- Y A P,,
E S K i nin, A Y N I S I N I .. )
D E M O K R A S i, sırayla i ş- yap- d a, N E,
yaparsan, Y A P,,
işine karışılmamasını,sağlayacağım, d e r , i k e n,,
,,
C H P, ,, A K- P, nin , yaptıklarına, K a r ı ş m a d ı, m ı..
İ K T i D A R, olamayacaksan, " BAŞKASININ- İ Ş E- KARIŞIRSIN " ,,
O D A; S E N i N- işine - karışır- Y a r d ı m, e d e r,,
s e n i n- YIKAMADIĞIN- K U T S A L I N I, yıkabilmene ..
,,
Y E N i d e n, BAŞLAMAK, i ç i n,,
C H P,, ,, K E N D i- yaptığını, Y i N E ,,
K E N D i S i, YAPI-B O Z U M U N A, uğratabilmeli,,
k e n d i, bünyesinin , i ç i n d e ..
,,
,,
..
..
S E N- K E N D i N- BUNU- YAPAMA,,
sonra- BAŞKASININ-iktidarına, İ Ş İ N E- L A F I N L A - gir,,
k a r ı ş,, SONRA O d a, senin kendi, işine , karışsın,,
y ı k am a d ı ğ ı n- kutsalını, yıksın, İ Ş, d i y e,,
,,s o n r a d a,,
N i y e- yıktın-KUTSALIMI, d i y e, A Ğ L A ..
,,
..
..
S i y a s e t - kolaya-kaçmaya, ,,
çalışmamaya, ç o k- yatkın, bir, i ş t i r ..
..ancak z e k a n ı z ı, Y E N i- İŞLER- PLANLAMAYA,,
k u l l a n a bilmelisiniz ..
D E M O K R A S i, i Ş E- TEMELLENiR,,
R E E L- i Ş- ÜRETMENiZi, i s t e r,,
sizlerden, " S I R A , i l e " ..
V E, birbirinize karışma-kolaylığına, d a,
kaçmadan ..
H a n g i, işli, K i m i n- yaptığı, b e l l i, olacak, k i,,
ÖLÇÜMLENDiRiLEBiLinsin- H E R- i Ş,,
V E, İŞiN- SAHiBi d e, boyunun ölçüsünü,
alabilsin- HAKEM- HALKTAN ..
..
.
n o t:
bugünün- d ü ş ü n c e l e r i ..
Zehra Ünver
19 saat
İyi Akşamlar ........D E M E K, K i,
E V i M i Z i N- DUVARLARINI-
T A Ş- DUVAR- YAPMAKTAN,
v a z- G e ç i n c e,,
Ç Ö K T Ü, b u,,
" K Ü Ç Ü L T E B i L D i Ğ i M i Z- H E R Ş E Y i N,,
Ü L K E S i,,,
V E- K A L E S i,,
h a y a l- d e, EDEREK,
y a r a t a bilmelerimiz,,
,,
V E, " BÜYÜK-i N S A N ", P R O J E M i Z ..
/(i n s an l ı ğ ı n- insanların- B ÜĞ Y Ü K- olabilmeleri ..
k ü ç ü l t e bildikleri- ş e y l e r--NESNELER- -, i l e.. )
,,
n o t. :
kendi- " s e r b e s t- bırakılmış- s a na t, b o y u t u- " ,,
i l e, çalıştığım, s a n a t l a r d a,,
/( b u- i ş l e r d e ..)
R e s i m l e r i m d e, oluşan-
,, her-şeyi- sanatın yoğunlaştırıp, boyutunu-küçülttüğünü,
farkettim .. ..
sanatın- Ç a ğ ı n d a, insanlar-da- m ı, küçüktüler,,
" H A Y A L L E R i- B Ü S B Ü Y Ü K " - olabilirlerken .. 
..
b u, küçük v e- yoğun-enerji- N e s n e,
v e, Ü L K E L E R i n d e,,
s a n a ' t ı n.Yasemin Kolbaşı'nın fotoğrafı.
Yasemin Kolbaşı
14 saat

Senede bir gün…
Umudunu hiç yitirmedi..
Elbet bir gün buluşacağız...
Hep nazikti sevdasında...
Fikrimin ince gülü…
Bazen kızdı...
Şarkılar seni söyler…
Bazen küstü..
Hani o bırakıp giderken seni...
Ne güzeldi eski şarkılar..
Hiç kaybetmedi tadını, kulaklarda nağmeleri…
Bazen ümitsizdi…
Bir garip yolcuyum hayat yolunda…
Nağmelerde yaşadı aşkı…
Kemancı başımın tacı…
Yorgun gezindiği gönüllerde…
Sarmaşık gülleri..
Ama hiç unutmadı sevdiğini
Boş çerçevede…
Nesrin Vurgun

Murat Oktay Danis, ‎كوكتيل‎'in videosunu paylaştı.
2 saatDüzenlendi
S O S Y O L O J i, a r t - ı k,,
, K A D I N A, MUHTAÇ, d e ğ i l,,
" s ö z ü n ü ",N E S N E nin ,, içine,,
y e r l e ş t i r m e y e ..
,,
" K E N D i, ELiNi " ,,
Y İ N E - K E N D i s i,n e,,
" K E N D i- E L i N E - söyleyebilmeye . " ..
,,
,,
h e m- sonuç, d a ,
i n s an ı n- görülemez, i ç i n d e, değil,,
D I Ş A R I D a,,
h e r k e s i n- SOSYOLOJisine ,
E K L E M l e n e r e k, d e,,
o l u ş u, y o r.
..
n o t : K E N D i- İŞiNi, k e n d i n- y a p-
E F E N D i ..
,, n i y e, KADINI- kullanıyorsun ..
/( göçebe-toplumsan tabii , i ş l e r,
180 derece, farklı,,
, h e r ş e y i n, KADININ, ı n, içine,,
yerleştirilmiş- olarak-olacak ..)
..152.449 Görüntüleme

Murat Oktay DanisI Like Music Tallava'nın videosunu paylaştı.
2 saat
KADININIZ, ı n, " SOSYOLOJiK, kapasitesi " 
/( B i L i M S E L- YANI ) , y o k s a,,
,,
" T U V A L ' i N i ",,
P A L E T i N i, n, çapını, b o y u t l a r ı n ı,,
/( Y A Z I; yazılacak, RESiM- Çizilecek,,
Y Ü Z E Y ' i n i, ) ,,
k e n d i, , bilinçli- çalışmaları, i l e,
büyütüp, g e n i ş l e t ' m e z s e,,
,,
E R K E K- olarak-
S O S Y O L O J i n i z i,
/( SOSYOLOJi-K i T A B I N I Z I ),,
/(nereye yazacaksınız ),,
Y A Z I ' p, d a,
" K A L E M E- ALAMAZSINIZ,
K A D I N I N I Z I N- S O S Y A L- BEYNiNDE ..
y e r l e ş t i r e b i l i p,,
O L U M L A T I P, d a..
,,
,,
ancak B U, KADINLAR ..
,, /(Ç a p ı- bilerek- Y A Z ı - yazılımına-
ayarlamayanlar ,, )
/(SOSYOLOJi-bilimine katılma olanaklarını,,
d i n s e l- yaratımsal- e g o l a r ı n a, ,kurban- e d en l e r ..)
s o n r a d a n, " ç o k - S O S Y A L- olabilmeyi ",,
,, ç o k- fazla- k i ş i, i l e,,sosyal-i l i ş k i d e- o l m a- i l e-
" s o s y a l l i k- yaşayabilme ", ö z g ü r l ü i le- ,,
.. sıvayacaklardır - yalnızlıklarını .. ,,
,,
..
..
..
/( geniş-değil-dar tuvale- BEYAZ-KAĞIDA-sosyoloji d e ğ i l-
k e n d i, bildiklerini,
i n c e- metinler- halinde- Y A Z I P,,
h e m d e,, , h e r k e s t e n,
saklayacaklardır, k e n d i l e r i n i ..
v e - Y a r a t ı l ış l a r ı n ı n, sırlarını ..
daracık delhizlerde ,, ..
/( - K E Ş K E-iKTiDARA- gelebilseler,,
darlıklarını- genişlete-bilmeye )..
..
k i, sırlarını yüksek F i y a t a, satabilsinle r..
T a n r ı n ı n ..
bunu talep- e d e n, bireylere..
,,
,,
N e s n e- y a- kullanılır, SOSYOLOJi, i ç i n,,
/( sosyoloji üretebilmek, i ç i n ),,
y a d a, TANRININ- sırrı- olduğu gibi, saklanılır,
D i n e n ..
..
SOSYOLOJiLERiNi-Çoktan- Y A Z M I Ş,
olanlar , /( i Ş- üretmiş-olanlar ..)
Ş i m d i, sizin-Kadınlarınızı, V E,
T a n r ı n ı z ı, satın, alabilmeye, gelecekler,,
P A R A; V E Nakit- s e v e n- H A L K ınızda n .
..
..
n o t :
B i L i M, v e, D i n, ayrımının, insan yapısındaki,
T e m e l l e r i, K i t a b ı n d a n,
S A Y FA,, 127 .1.681.102 Görüntüleme

,, D i L i N i Z e,, hangi- KELiMELERi,,
,, y e rl e ş t i r d i ğ i n i z, DERT- m i,,
..
Y E T E R- K i, S E S i N i Z i- 
/( i Ç- SESiNiZi ),,
,, Y e r l e ş t i r e b i l i n, B U,
KELiME-KALIPLARI, i ç i n e ..
..
, V e tabii, k i,, i ç- sesinizi,,
d u y u p, kaydetmeyi, -o n a- eklemlenebilmeyi,,
i s t e y e n, , - a y n ı- İÇ- S E S L i ",,
,,b i r DE,
K A D I N I N I Z - ola-bilsin,,
..
/( S E S i N i Z i N, -i ç-sesinizin- , i ç i n e,
y e r l e ş t i r i l e -bilin- e c e ğ i .. ) ..
,,
n o t :
N E ÇOK D i n l e r d i m- bir zamanlar, m e r a l- UĞURLUYU,,
b a b a m, ,, MUSUKi-o-log,, iSMAiL-SÜRELSAN ' ı n,
G U R U B U N A, d e v a m, e d e r , i k e n,,
,, O ' d a, bu, gurubun, A S -solistlerindenken ..
,,
,,
E K :
K L A S i K- T Ü R K- MUSUKiMiZ,,
b i r SOSYOLOJiK- H A Z i N E D i R ..
,, s o s y o l o j i mizin,i Z L E R i,, L a b o r a t u v a r ı, n ı,,
arayanlara ..
..
S O S Y O L O J i n i n- deneysel- i Z l e r i n i,,
K A D I N L A R D A- D i n l e y e c e k siniz ..
,,D i L L E R i, olsa d a,
a n l a t s a la r ..
..

SOLİST: *MERAL UĞURLU * VİDEOYU YAPAN *RECEP GAYRETLİ* GÜFTE: --- BESTE: TANBURÎ…
YOUTUBE.COM


,, S O L i S T i N, R E S i M S E L- v e-
S E S S E L- yeteneklerini,,
,,
o N U, içine - y e r l e ş t i r e c e ğ i n i z- O R T A M I N,,
,, R E S i M S E L- ISSIZLIĞI, V e,,
S E S S E L, ,, E L i t l i ğ i,,
/( S E S i, yapanların- S E S E- eklenip-ek s i l meleri ,,
d e, M U T L A K- olarak,
e t k i l e r..
,,
" ö z e l- Orkestrası- o l a n- SOLiSTLER,,
biliriz, K E N D i, YORUMLARINI, sabitleyebilmeye ..
..
Y O K S A- h e r- y e n i, ortamda ,,
Y e n i d e n, s a v r u l u r sunuz,,
B i L M E M, N E R E L E R E ..
,,
,,M E L E K- d e- yapar- Ş E Y t a n, d a,
Ç E V R E , S i z i ..
..
..i y i, V E- S E Ç k i n- -bir YORUM ..
..
/(C.S.O. s e ç i c i - üyelerden- o l u ş u r .... ),,
/(S e ç e r l e r - s e- iyi, e ş l i k, e d e r .. l e r.. ) ..

Gülsin Onay plays 2nd movement of Chopin's 2nd Piano Concerto in F minor, op.21 with Presidential Symphony Orchestra and Marek Pijarowski (conductor) in Anka...
YOUTU.BE,,k o l t u k, DA,,
FOTOGRAF d a,,
b i z e ,
10 cm -m e s a f e d e ..
,,
..A H -B U, " A L G I- OPERA' S Y O N L A R I " ..
v e , UYGULAYICILARI ..
,,
,, e Ğ e r- B i Z Z A T; B Ö L G E D E,, d e Ğ i L s e n i z,,
,,S i Z E - NELERiN- N A S I L- Y U T T U R U lacaĞ ı,,
t a m a m e n,
,," S i z e- O- görüntüleri- sağlayanın " ,,
i Ş i N E , v e y a ,,
m e n f a a t l e r i n e- göre- ,,
Ş E K i L L e n d i r i l i p,
Y Ö N L Ü, gösterilebilinir-
,,S i Z i N -g ö z le r i ni z e ..
...V E - görmelerinize, Ö Z E L ..
,,
..
" Ö Z E L ", hissedebilmeniz- i ç i n,,
s İ Z , i n ' D E ,,
,,size karşı- g i zl e n m i ş- t ü m- " iN-l e r d en "
/(i N l e r i n d e- saklananlardan),, d e ,,
ö t e d e ..
,,
,,
,,
n o t e . :
/(benim bu YAZI-tarzım, i s e,
tam t e r s i n e- sizleri, A l f a b e- VE-
K e l i m e l e r i n, hecelerin, d e, içlerine,,
b i z z a t- ulaştırıyork e n.. )
/( B i l m e d en, Arabın-Farsın- Dilinin -Kelimesinden,
L A T i N - i n, A L F A B E S i n i n, gizlediği,,
,, L a t i n- bilinci- e t k i s i n d e n,,
f a l a n- yakalanmadan,,
k e n d i, i ç, sesimizle,,
..... .." d u y a bilelim " - d e- d i y e .. )
,, k e n d i- ellerimizle ..
..
..
,,
12.337.172 Görüntüleme
artFido - fetching art yeni bir video ekledi.
11 OcakDüzenlendi
Great examples of forced perspective from Richard Wiseman!
www.artfido.com/popular-art


Murat Oktay DanisMühendis Beyinler'in videosunu paylaştı.
6 saat
,, y ü z e y -gerilimi- k u v v e t l e r i, ile,,
Ş i Ş i R i L M i Ş, /(büyütülmüş-m e r c e k s i- )
,, " B U Z- KRiSTALLENMELERi " -
R E S M i .
..
/( burada RESMiN- T u v a l- K ü r e' -i k e n ) ..
.....
/( b i r Ş E Y- d e, ,,çiziyor Ç i z g i l e r i, işte ,,
" eğri-birşeyde - " , -EĞRiLMEYEN- UZAY- Z A M A N .. ) ..
/( t e r s- y ö n e- eğrilen- b e l k i, d e ..) ..32.543 Görüntüleme
Mühendis Beyinler yeni bir video ekledi.
18 saat
Harika !Murat Oktay DanisThe Icons of War'ın videosunu paylaştı.
Az önce
.. Viyolonselci- KARiKATüRLEMEl e r i .
186.679 Görüntüleme
The Icons of War
4 EylülDüzenlendi
Parodying at famous cellists!
lel


Murat Oktay DanisZehra Ünver'in gönderisini paylaştı.
Az önce
Zehra Ünver
8 saat
Günaydınlar....

" N E D i R - KADINA SUNACAĞIN - C E N N E T ",,
E Y; KARA- G Ö Z L Ü,
G Ö Z Ü, K A R A , MEMET-OĞLU,,
C A N, Y ü C EL ..
,,
TEK-KADINLA-EVLENiP,,
T E K- KADINA- TAPINACAKSAIN,,
t ü m- hayatın- boyunca,
d i y e c e k s i n ..
, b u, tapınmalarının-sürekliliği,
v a r e d ec e k, V A D EDECEK, s a n a,,
c e n n e t i ,,
k a d ı n ı n, 
" hayalinin -VUCUDU -içinde " ..
,,
..
P E K i,  "  M E L E K "  , BEKLEYECEK S E N ,,
K A D I N I N, CENNETiNDEN,,
Ç I K I P- gelecek,,
 O   -N E Y i N- N  E S i ..
,,
" O Y i N E - S E N S i N ",
bir ERKEĞiN- B E N L i Ğ i,,
-  "  giyin-diril-miş- M E L E K, - E L B i S E S i N i, " ,
" B i R L E Ş T i R i L M i Ş - P E N- i s,
-GÖVDELERiNDEN- --B E D E N i ",
,, " V A R L I K- R U H U N U N- BÜTÜNSÜ- BEDENLERi-, " ,
, " b i r y e r l e r d e, UNUTULMUŞ, ,BiREYSEL- ISSIZLIĞIN ",,
T A P I N A K- B E K Ç i L i ğ i n i n,, ,, Unutulmuş-B i L E T L E R i,,
..
..
M E L E K-olacaksın- S E N - " M E L E K " ,,
,, a n c a k- KADIN- CENNETiNDEN, Ç I K I P, d a,
sana geldiğinden,
S A H i C i- R Ü Y A- M E L E Ğ i,,
,, olduğundan- ALEMLERiN,,
B U - M E L E Ğ i N,,
E M- i N- olabileceğin .. i ç i n ..
..
,,
n o t :
Y Ü C E L E N- CANIN- CENNETLERinden ..
/( " ç ı k ı p-gelen-Melek " - ALT BAŞLIĞINDAN ) ..

,,
K A D I N , K E N D i, KADIN-HAYALiNi-görmeyi,ister-senin-içinde ,,
S E N , i s e , B E N- MELEK- olarak-V A R L I k
olabilsem, demelisin..
,,d i y e c e k s i n ..
Yorum Gönder