17 Kasım 2015 Salı

C i - CONTEMPORARY- İSTANBUL - 2 0 1 5 .." D i N - C i- H U M A N " ,,
,,
... C E N i n , L E R i ..
,,
/( , ş e f f a f ; ,, RAHiMLERDE ,, ) ..


" B E B E K- H i T L E R " ,,
,,
D U V A R I N- i ç i n d e , ,,
yakalanmış ..
,,
V E ASTRAL-iKiZ BEDENi, ,,
" G Ü M Ü Ş- KORDONU-i l e , birlikte ,,
,, g ü m ü ş l e ş m i ş .. -metalleşmiş ...Murat Oktay DanisC i- CONTEMPORARY-iSTANBUL , 2015 , /(my-LOOK ).. albümüne 94 yeni fotoğraf ekledi.
10 dk.
C o n t e m p o r a r y- USLUPSUZLUK- U S L U B U, d e m e k ..
,,
..Y a p, da, NASIL-OLURSA-,,
y i n e - d e- Y A P, demek ,, ..
,, b e n c e ..

,,
,,
bunlar da , " b e n c e -böyle ",
d i y e r ek- yapmışlar ,,
B U N L A R I ..
,,
,,
..sinirlendirmek i ç i n, insanları ..
,,k i,,
" b e n c e -öyle d eğ i l - B Ö Y L E,,
deyip d e,
alsınlar, ELLERiNE,,B i r ş e y l e r i ,, V E ,,
v e ,,
" B E N C E - D E - B Ö Y L E " ,,
diyerek yapsınlar, birşeyleri ..
,,
..


,, T ü m- i D E A L i s t l e r,,
,,
" İ D E A L - K A P I T A L i Z M i N " ,,
" K A P I S I - açılabilsin " , d i y e ,,
hizmet ederler, " N E S N E- v e- MAL ",,
i d e a l i z m i n e .. ,,
,,
,,
" İ d e a l- Kapitalist- UNiSEX- UNiFORM,, " ,
V A T A N D A Ş ,, I,,
MATERYALiST- S E X- ekseni, v e ,,
/( " h ı z ı- olan- m e r k e z i n - G Ö Z bebeklerinin "
içinden geçirilebilinmesi ,, ) ,,
/( ( V E , " M E R M i l e r e, bindirilerek,, d e ..
M E R K E Z- EKSENi .. )
/( DURAN-MERKEZ-D E V L E T Ç i l i kleri,
yerine ..)
,,
,,
/(
/( insanlar ,,
,, Tıpkı- TESPiH-TANELERiNiN-i p e, dizilebilmeleri,,
g i b i .. KURŞUN-M E R M i l e r-i , i l e- d e,,
" MERMiLER- G Ö Z - B E B E K L E R i N i N, içinden,,
i ş l e r,,l e r k e n .. Hareket halindeki MERKEZİ,,
oluşturabilmeye ..)
/)
.. R U H L A R I-olup-Hücreleri- olmayan- ,,
i n s a n l a r ,,
B Ö Y L E - D E ,, eklenilirler, biribirilerine ..
)
..i n s an l a r ı n,, s a d e c e ,,
" G Ö Z BEBELERiNDEN,,
biribirilerine eklemlenebilecekleri,,
G Ö Z B E B E Ğ i, içinde ,,
.... T A- KAPKARA- KARANLILTA - b e k l e y e n,,
/( " K A R A -MUTLAK-MADDE " - i ç i n e ) ..
,,
..
..n o t :
,,
i N S A N L A Ş T I R I labilinecek ,,
" K A R A- MUTLAK-MADDE " ..
/( insan NESNELERiNi-Kurşunlarla, öldürürken,,
/( i N S A N - RUHLARINI- ,,
MERMiNiN-KÜTLESi içine - Ç ö k e r t e r e k .. )
-T e s p i h e- dizer-gibi - ,,
,,sadece , insan NESNELERi-i l e ,,
/(insanlardan ),,
K A R A- MUTLAK-MADDEYi , B U K E Z - d e,,
s a d e c e ,,
" i n s a n- Materyalinden ",,
üretebilmiş-olmalıyızdır ,,
,,
i N S A N- KARA-MADDE- M E D E N i Y E T i,,
i D E A L- KAPiTALiZMi ' N E ..
..
..
..
,, n o t :
Kimilerine göre, d e, TERÖRÜ-ÜRETTirEN- v e Servis EDEN,,
finanse e d e n ,,
s a d e c e- " P A R A- BABALARIDIR " ..
..
FRANSA birinin, ayağına basmıştır ,,
cezalandırılacaktır ,,
,, b u n u, " D i N- savaşları- MASALINA- " ,
sarmalayıp, TOPLUMLARA,,
kendi- MALLARINI-KORUMA-REFLEKSiNi,,
i Ş E- dönüştürmek-olarak,,
d a , s a t a r l a r k e n ,,
,,
" A Y N I- ANDA " , T E K -Dinler-çağında ,,
" T E K- bir - EYLEMLE " ,,
M U L T i- i Ş- TİCARETiNi, d e ,,
B A ş a r a b i l m i ş,,
d e , olabileceklerken , d e..
,, b i r i l e r i..
,,
/( B U N U N ,
,,kendi-Malları olarak bilip,,
öğrendikleri , D i N L E R i N i ,, koruma kaygısına,,
girecekleri, z a t e n, MALUM, i k e n .. ..
B U- R E F L E K S , z a t e n, beklemededir,
çoktandır ..-
/(çok-yakın,,
REFLEKSÇiLER,,
b i r " İŞ- bekliyor oldukları, i ç i n, , d e,
K A P i TAL i z m' i n, K e n d i s i n d e n . )
..
..
" M U L T i-işi " - BAŞLATMAK,,
TEK-TANRILAR- Ç A Ğ I N D A,,
" Y i n e ,
" T E K- bir -
TERÖR- EYLEMi ,i l e ..
/( PARA- BABALARININ- AKILLARI,,
Z i R V E - yapmaya , başladı ,,
d e m e l i y i z .. ) ..
M i l l e t e ..
/( MiLLi- ETLiLERE,,
PARÇALI-MİL = M E R M i ,,
atanlara d a ..
..
BOMBA; i s e,, MERKEZiYETÇilerin,
DEVLETSEL-merkeziyetçilerin ,,
Cumhuriyetsel-M e r k e z i y e t ç i, iŞ- yürütenlerin,,
M E R K E Z- NOKTASINI; dağıtır ,
V E- BOŞALTIR ,,
" h a r e k e t l i- eksenli-MERKEZ-Ç A Ğ I N A " ,,
g e ç i ş- i ç i n ..
..
/( ç o k- hantal-canım, Halkların,,
TEN- B E L,, ,, Sürrealist-s e x-Bilinç-altı- nehirleri .. )
..
T O P L U M- ROBOTU- y ü r ü mü y o r ..Friedrich NietzscheKudret Alan ve 2 diğer kişi ile birlikte.
''Tüm idealistler, hizmet ettikleri davaların her şeyden önce dünyanın tüm öteki davalarından üstün olduğunu düşünürler. Kendi davalarının biraz olsun başarılı olması için, bu davanın tüm öteki insan girişimlerine gerekli olan aynı pis kokulu gübreye açıkca ihtiyacı olduğuna inanmak da istemezler. '' Friedrich Nietzsche
http://www.facebook.com/turkce.nietzsche
----------------------------------------------------------------
"Nefret ettiğin herşey olduğumu söyle,"kötülüğün" vücut bulmuş hali olduğumu söyle,
Öyle -ki "toplumun dokusunun bozulmasının ve dünyadaki bu kargaşanın tek sebebi sensin" de.
-tek kişilik bir soykırımın...
Söylemek istediğin her ne ise, şimdi söyle.
Çünkü fazla zamanım yok! ''
''... her fraksiyon kendine ayrı bir isim verir.
Özgürlük şucuları, Vatan sever bucuları, Demokratik bilmem ne cumhuriyeti...
Bence sebebi gerçekte oldukları şeyi sahiplenmemeleri!
Çünkü kabullenseler, adlarının 'zorbalar federasyonu'' gibi bir şey olması gerekir.
En barbarca katliamlarsa genelde her iki taraf da kendine ''özgürlük savaşçısı'' dediğinde gerçekleşir !
Dünya kime miras kalacak biliyor musunuz ?
Silah tacirlerine!
Çünkü başka herkes birbirini öldürmekle meşgul...
- Dünyanın en büyük silah satıcıları : ABD,İngiltere, Rusya, Fransa ve Çin dir.
- Bu ülkeler ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi konumundadır !''
----------------------------------------------------------------
Savaş Tanrısı, orijinal adıyla Lord of War 2005 yılında Andrew Niccol tarafından yazılan ve yönetilen, başrollerini Nicolas Cage ve Jared Leto'nun paylaştığı, mali destek bulunamadığı için bağımsız olarak Uluslar Arası Af Örgütü’nün desteğiyle çekilmiş ve gösterime girmiş, Avrupa’da bir çok yerde gösterim için salon bulamamış, ve oyuncuların aldıkları ücretleri düşürmeleriyle tamamlanmış bir sinema filmidir.


Murat Oktay Danis yeni bir video ekledi.
1 saatDüzenlendi
" T O P L U M - i N S A N - R O B O T U N U N " ,,
,,
BEYAZ-TOP-YEŞiL-iRiS,, 
,, G Ö Z Ü ..
,,
" M E T A L- ÇALI-S Ü P Ü R G E S i ",
K i R P i K L E R i,,
i L E; D E ,,
,, S Ü PÜ R M E S i,,
g ö r d ü Ğ ü,
" N E S N E L E R i ",,
,, " D O Ğ R U,, y e r l e r i n e " .. ..
,,
,,
,, V E- " KARA-TENCERE ",,
G Ö Z- K A P A K L A R I ..
/(ALEMiN-KARA MADDESi-ÇAMURUNU,,
B E Y A Z- GÖZ KÜRESiNiN, üstünde d e,
K U R U- -susuz-,, Kaynatabilmeye ..
..
..
..
..
n o t :
,,benim,
,, " T O P L U M " - YERiNE-
y ı l l a r c a- Yılmadan,,TAPINDIĞIM,,
,, " KIZIL-A T E Ş " - BASKETBOL-T O P U M,,
,,
,,sonunda , " ÇEMBERCE- KUŞATILMA-
m e c b u r i y e t l e r i n i, tamamlayabilmiş,,
O L- M A L I , k i,,
,,
/( demekkki, s e n e d e,, 500 000 den,,
50 senede çemberin içine yerleştirdiğim,,
25 MiLYON- BASKETBOL-T O P U ,,
yerini , M Ü K E M M E L E N,
" ATOM-ÖNCESi-K A R A- MADDEDE " ,,
b u l m u ş, olmalılar, k i,,
,,
,,
,, " i N S A N- G Ö Z Ü " ,,
,, " TOPLUMSAL- G ö Z " ,,
olabilip,,
,,
" KARA- K Ü R E " , açılır kapanır-
,, T O P L U M- T E N C E R E ,, s i,
,i ç e r i s i ' N e , " MÜKEMMELEN " ,,
,,
,, " Y E R L E Ş T i R i L E B i L i N M i Ş " ,, d e,,
,,
O L A BiLMiŞ ..
..
..


Murat Oktay Danis yeni bir video ekledi.
2 saat
Ci Contemporary İstanbul ..
,,
,,contemporary -a r t- e n çok
.. ,, heykele yakışıyor,
b e n c e ..Beğen   Yorum Yap   
Mahir Elbir bunu beğendi.


.. . .
,, g e n e l- T o p l u m ; yapılanmalarına ,,
b a k ı l ı n c a ,,
,,
ORTALIKTA TURLAYAN,,
" AKILLARINI-, ,, Y Ü R Ü T M E K T E-
OLAN- B E Y iN LER "
/( Akıllarını kıtalararası-ihraç ederek koşturanlar ),,
b a r ı ş ı n MERKEZi-olması gereken A K L I,,
" V A H Ş i -Bir B A L T A - BIÇAK-, olarak ,,
ortalıkta sallayanlar ,,
onları -durdurabilecek olan- t e k- şey,,
O N L A R I N- AKILLARI-i l e- " A T-OYNATACAKLARI " ,,
O B J E L E R ,, Mekanlar- SAHAlar ,,
verilebilinmeli- onlara ..
,,
/(AKIL-gözü ile A L G I L A N I L A B ilinen
,, v e AKLIN-VUCUDUNUN,,
i ç l e r i n d e- KIMILDATILABiLinECEĞi,,
,, ,, " R E S i M L E R i " OLMALI,
iŞ-M E K A N L A R I N I N
,, TüM - T E K- duvarlar ı n ı,,
kaplayan ..
,,
b e l k i, O zaman- ,, AKILLAR- BAŞTA-v e -Barışta
V E BAKAN - B E Y N i N- derinliklerinde ,,
b e k l e y e b i l m e y e,,
karar kılabilirler ..
,,
,,
n o t :
..
A K L I N- EVi- olmazsa,,
h e r Beyinde , V E VUCUTTA,,
b i r ' E Y ' l e r i n,,
kendilerine , V E- AKILLARINA,,
" Y E R-V E- M E K A N- açmaya "
/( " AKLIN - B A L T A S I " , i l e .. )
,,kalkışmaları, ,,
, y a n i,, " VAHŞi - KAPiTALiZMin EYLEMLERi " ,, d e,,
" N o r m a l " ,
V E -D E,, " L e G A L " ,,
,, bir EYLEM-
saymaları ,,
da, A K I L C I L I K larından d ı r..
,,
,,
n o t : KAPiTALiZMiN- PARA-TABANLI- POLiTiKALARI,,
insanları K Ö L E- TABANINDA tutarak,
mükemmel- " T e k- NO- LOJiLER " ,,
üretebilmeyi, a m a ç- larlar ..
/( T E K- TANRILI- D i n l e r ,, d e ,,
T E K -NO- L O J i, ürettirebilmenin,,
" B O R U - S istemleridirler " ,,
insanları , T E K N O loji üretmeye,,
i ç l e r i n d e n, /(Tek Tanrı-Dinlerinin )
,, YÜRÜTEBiLMEYE ..
,,
T E K- TANRI ' CILAR, ancak,
itiraz etmeden,,
TEKNOLOJi- ürettirimlerine,,
r i a y - e t- v e- i t - a a T,,
e d e rl e r ..
..
v e , TEKNOLOJi-üretebilmenin , yolu da ,
hakikaten-insanın- köleleştirilebilinmesinden,,
" V A R L I Ğ I N I N " , " Bireyin- b e d e n- v e- BÜNYESiNDEN ",,
alınıp-da- T E K no LOJi-ürünü-vucuduna,,
iletilebilinmesi,
i l e,
olabilmektedir ..
..
..n o t :
..


Paris’teki terör saldırılarının damgasını vurduğu G20 öncesi toplantıda konuşan Ali Koç, ‘Eşitsizliği gidermek için kapitalizmin ortadan kalkması gerek’ dedi.
CUMHURİYET.COM.TR

Murat Oktay DanisHaber Ay'ın videosunu paylaştı.
.. A T A T Ü R K Ü, e n, i y i, 
e n - ç o k- 
V E - e n- Ö Z E N L E ,, 
k i m l e r,,
anlatırlar, v e ,,

bir şekilde, sahiplenmeye,,
çalışırlar ..
,,
..
ingilizler , Fransızlar , Almanlar, Sovyetler,
v e y a , U.S.A veya , başkaları -lılar ..
..
,, onların - b u- özgür-tutumları, v e
'' B A K I Ş- AÇILARINA '' , d a y a na r a k,,
ATATÜRKÜN, hangisine, d a h a YAKIN,,
POLiTiKALAR v e ,,
i c r a a t , şekil ve biçimleri,
i z l e d i ğ i n i,,
/( ya da Politik olarak, hangisine yakın,,
durduğunu ), söyleyebilir, m i y i z..
..
b e n c e ,, ,, s a n k i-
'' USA, evrensel- HUKUK- ; CUMHURiYETÇi-
,, DEVLETÇiLiği,, '' ,,
,, d e n i l e b i l i r, gibi,
g ö r ü n ü y o r ..
..
incelenebilir , t e z , konusu , b u ,, sanırım ..
..

2.617.370 Görüntüleme
Haber Ay yeni bir video ekledi.
"İNANILMAZ TÜRK" Adlı ABD Yapımı Atatürk Filmi
"İNANILMAZ TÜRK" Adlı ABD Yapımı Atatürk Filmi
(1950'lerde ABD Televizyonunda da Gösterillmiş)
Oldukça kaliteli görüntüler var.
Türkçe Altyazılı olarak izleyebilirsiniz.
,, s a n ı r ı m ,, ..,, .. BU k e z , i ş g a l,, y e r l i- Halktan geldi .. /( şimdiye kadar işgal edilmişliklerinin , t ü m, öcünü d e , almak, v e , T Ü M-işgalcileri , ilelebet, K o v a b i l m e k, i ç i n .. . Horasan erenleri , TAŞKENT - BAKiRELERi, ,kendileri işgalcilerdi, belki d e, ARABI- V E - FARSI, v e , D o ğ u Avrupayı da , y ü z y ı l l a r c a, i Ş G Â L, e d e i l m e l e r i, ,, AKILLARINA geldi, s o n u n d a , iŞGALCi ÇiZMELERiNiN- T a b a n - A l t l a r ı n a BAKA, B E K L i Y e .. ___________________________________________S e n i n, s a f , bir dilin '' A R I bir Türkçen '' ,, m i, V A R K i,, Fransız gibi, ulusalcı, olabilesin , m i l l e t e n , U L U S A; yükseltebilesin kendini, .. Olsa olsa yine ,im' para ' torluğa , imparatorluğuna, evrilirsin, E V R E N S E L- YAPILARDA SAFLAŞTIRAMAYINCA, k e n d i n i .. S O V Y E T - EVRENSEL- saflaştırabilme evrenselleştirebilme ,projesi, tamamen , boşuna , b i r, e y l e m, m i, idi .. /( K i, bunu , bile hafife, alıyor, y e n i, ikti' d a r ' ı m ı z ,.. ) _________________________________________________H E R halde, demem, O ' dur k i,, zamanında işgal ettiklerimizle ,, b u , kez k e n d i, C u m h u r i y e t /(SOVYET),, evrensel-sosyal-insan neslimizi, prasa gibi, DÜDÜKLÜ-TENCEREYE, doğramak- /( i Ş G A L- ETME ) /( KARŞI- D E V R i M - yapma - aşamasında , MiLLET-i k t i d a r ı m ı z .. v e , M i l l e t i m i z-içinde, yüzyıllarca e r i m i ş, V E- eritiş- olarak, bekletilmiş,, sabırla-b e k l e m i ş ,, ARABI, v e - F A R S I ,, ve A B D, si, V E, doğu v e orta Avrupası ..)______________________________________________ A B D , işgalinin e n, temel özelliği, i s e ; ,,s a n k i,, '' iti-ite- kırdıracak iTTiRMELERi '' , i y i, planlayabilmeleri, i l e, işlemekte .. /(N E de olsa adamların temel mesleği , kovboyluk .. ) .. _________________________________________________ASLINDA; a s ı l-işgali s ü r e n,, k ö k l e r i , iNGiLTERE-FRANSA, v e Alman- KARL-MARKS a ,, dayanan , sosyalist -evrenselliğinin, geriletilebilinmesi, olmalıdır .. .. K i ş i, V E , K i ş i l i k l i, olmak yerine ,, K i Ş i lerin içlerindeki, '' Ç O K L U -KiMLiKLiLiKLERin '' , k a ş ı n ı l a r a k,, azdırılmaları ,, , , '' kendi işlerinde çalışkanlaşabilecek, i n s an l a r '' olmak yerine ,, ,'' AKILLI- V E - AKILSAL-OLANLARIM BEYiNSEL- E M E L L E R i N E,, -KAPiTALiZME- , K Ö L E leştirilmekler ..
..
..
n o t :
'' K A P iT A L ' E '' /( hele-M a r X ın, THE- K A P i T A L ine,, ) , SÖZÜM, Y O K .. şikayetim, çoklu-çüklü-kimlikleri olanları , azdırabilme - becerilerini abartan ; '' AKILLILAR-KLÜBÜ '' ,, , K A P i T A L ' i Z M , i n e ..

Ercan Esendağ
Galiba bizim ulusun kaderinde var bu.İşgallere karşı her yüzyılda bir savaşmamız gerekiyor ....
YOL- A Y R I M L A R I N A; gelirsiniz,,
hayatta,, - birçok k e r e l e r .. -
,, h e p s i d e,,
VATAN- SEÇiMi, i l e, ilgili- olurlar ,,
a s l ı n d a ..
,,
,,
Romanya- doğumlu- bir Adamın ,
'' ö r t ü l ü - R O M A N yalılaşan, O Ğ L U N U N '' ,, /(Türkiyede büyüdüğü- halde ),,
h a y a t ı- '' R O M A N '' , olmuş, olacakmış-
k a ç- YAZAR ..
,,
'' A N A - V A T A N '' , Romanya mı Türkiye , m ,i,,
diye şaşırır olduğunuzda ,,
ATATÜRKÜN- B E Y N i,, '' A N A VATAN '',,
o l u r, size ..
/( arada kalmış- v e - Vatanını- bulamayan
vatansızlara .. )
,,
,,
Erzurumda altı sene, sonra KIBRIS-ARA- V A T A N 3 sene , ,, sonra , ATATÜRKÜN- ANIT-Kabirine en yakın sokak, /( 5. sokak ),, v e Alparslan-ilkokulu ..
( sınıf pencerelerinde ANIT-KABRiN- BEKLEDiĞi )..
V E; ö m r ü- boyunca ,, A t a t ü r k ü n,,
FOTOGRAFLARI- gibi, , size- POZ V E R E N,
BABANIZ ..
A T A T Ü R K- bizim evimizde, i d i,
mi demeliyim- KIPKIRMIZI- KOR-ATEŞ , V E R E N,,
,, LÜKS- K O K Kömürü yanan,,
sobalı- Apartman Dairemizde ..
A N K A R A D A ..
..Anıttepenin etrafını çeviren Duvar da yoktu,,
o zamanlar ,, 1964 ,, v e ben iSTiklal-Marşının
24 kıtasını, Anıttepeye-sırtımı dayayıp, yatarken,
ezberledim .. Kışın kızak kayardık, sokağımızda oturan Amerikalılarla, onlar, çamaşır-makinasının,
kapaklarını falan, kızak diye kullanırlarken ..
.. O zamanlar, '' BO- O K L U - D E R E '', vardı,,
şimdi , BAŞKENT hastanesinin , caddesinin ,,
altından, akan .. onun üzerindeki, tahta, Köprüden,,
geçerek,, çıkardık-Anıttepenin -sırtına ..
.. ilk-okulda ,bisikletimi , kadillak- gibi kullanırdım,
v e, nasıl becerdi, isem, bisikletin- gidonunu, karnıma , girdi, az, daha bağırsağımı- yırtıyordum,,
r e s m e n,, RESMi-RONTGEN- çekildi ,, h e m d e,,
- O D A -S i Y A H- BEYAZ ..
,,
sonra, ÜNiVERSiTEDE; T E R Ö R , g el d i,,
'' i c a t - edildi- ÜLKE-v e- MEMLEKET ,,
gündemine ..
,, B U; MEMLEKET; K i m e- vatan- olacak-
D A V A s ı ..
.. KARAR v e r d i m, ATATÜRK- dışarıda,,
d e ğ i l d i ..
ANNEMiN-EViNDEKi- O D A M I- VATANIM,,
bilmeyi, A K I L- ETTiM,, b u, MEMLEKETTE ...
,,
'' ATATÜRK '' ,, V A T A N- EDiNEBiLME- HAKKINIZDIR ..
A n c a k, '' V A T A N ''- EDiNEBiLECEĞiNiZ ,
ye r , MUKADDES-OLMALIDIR ,, /(baba-annemin Adıdır ),,
,, b ö y l e l i k l e- VATANIMA- N a m e r t,,
hiçkimsenin, adım atamamsını, savunabilmişimdir ..
,, /( VATAN-savunulabilinecek-bir-ş e y- olmalı,,
i k e n ..
K i ş i nin, AKLININ; Beyninin Vucudunun,,
ayaklar altına alınamadığı,,
bu anlamda NAMUSUNUN, korunabileceği,,
b i r , y e r ..
,,
ANNEM-BABAMLA- bile , çatıştım,,
O D A M A, girmeye, s ö z l e, bile,,
yeltendiklerinde ..
OĞLUM, ne güzel Dolapların var, Odanı niye
toplamıyorsun dinilince ,,
'' GÖMME-DOLAPLARI '' DUVARDAN,,
i z c i, BALTAMLA, s ö k ü p ,,
alın, DOLAPLARINIZI,, d i y e b i l m i ş,,
bir VATANSEVER- OLABiLDiM, b e n,,
O D A M I- MALIM, EDinebilecek,,
t ü m, bedeller- bana - ö d e t i l e c e k k e n ..
(Milleti-V E- VATANINı - böldürtmezlerce .. )
,
O D A S I N D A- B i R E Y, olabilmek ,, ,,
E N- D E M O K R A T i K, HAK, i k e n ..
B i R E Y- ATATÜRKÜN-D E - ASIL- VATANI ..
..
Atatürkü, b ö y l e- anlarım, b e n ..
,,
n o t :
,, B U Siyah - beyaz RONTGEN-Resimde,,
,, ATATÜRKÜN- AYRILAN-S i Y A H-CEKET- yakaları,,
F A R K L I- YÖNLERE, fraksiyonlara- ayrılanlara,,
S E S L E N i Y O R ..
'' T Ü M, a y r ı l a n, YOLLAR,,
V A T A N, arayışlarıdır ,,
S İ Z , gelin, Benim , A K-V E PAK-PAMUK- Gömleğimin
bağrında, '' VATANINIZI - E D i N i N '' ,,
.. d e r ..
,,
..E D i N E B i L E C E Ğ i n i z , T E K- VATAN,,
B i r e y i n- T E K- V E-AKI-P A K , K E N D i-bağrıdır ,,
kendisine A i T, MALI-olabilrse, e ğ e r -d e r ,,
b e n i m- O K U M A L A R I M D A ..
..
Atatürk, d e- VATANINI-aramış, b i r, BiREY,
olarak, T ü m- Vatanını, arayan, B i R E Y -olma,,
N i Y E T L i L E R i N e ,
, ö n d e r l i k , e d e r..
..
M i l e t i n, VATANINA; girilmekte i s e ,,
kendinize, girilemez, b i r, VATAN-oluşturabilmek,,
birinci V a z i f e n i z d i r, diye , anlarım,,
onun gençliğe-Hitabesini , d e ..
..
..asıl-V A T A N I N I Z I N,, boyutlarını,,
ç o k, çok küçültebilmiş- olmanız
gerekmektedir ..
M E S E L A- P i y a n o ,,
O D A, '' S i Y A H - BEYAZ '' , b i r ,
O D A ZEMiNi ..

'' Ç i Ç E K L E R - Y A L N I ZDI RL A R '' m ı,
denilmeli ..
Y A D A ,, 
,, yalnızlığın K e n d i s i, m i,
'' bir Ç i Ç E K- '' ,,
,, o l a bilmelidir ..
,,
d e m i ş- olmalı,,
,,
'' M A V i - TRENi '' , arşınlayan
'' E L genişliği -K a r ı ş ı - 24 cm, olan- ''
A D A M ..
,,
,, n o t : DEMEKKi- ELLER-DE-birer -Çiçek ,,
/(belki de sadece, sosyalist- Cumhuryetçilere . ) ..
/( her halde-Millietçilerin, d e Beyinleri -ELLERi,,
olurken .. )
/(ATATÜRK-ise; BiREY- Milletin BEYNiNE '
'B' E Y - VATAN ''.. )
Gulsin Onay
Bir çiçek duruyordu, orda, bir yerde,
Bir yanlışı düzeltircesine açmış;
Gelmiş ta ağzımın kenarında
Konuşur durur.
Bir gemi bembeyaz teniyle açıklarda,
Güverteleri uçtan uca orman;
Aldım çiçeğimi şurama bastım,
Bastım ki yalnızlığımmış.
Bir başına arşınlıyor bir adam mavi treni
Keşke yalnız bunun için sevseydim seni.
Cemal Süreya

Yorum Gönder