1 Ekim 2015 Perşembe

.. MEMLEKET LiDERLiĞİ ,,/(K U R T - YÜRÜYÜŞÜ )..

Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Az önce
,, OLAYLARA V E, OLANLARA;
b ö y l e , /(B U V i d o d a-olduğu gibi),,
en geriden , ,bakabilmek, için,
i l l  ,k i,,
,, " L i d e r " , yaratılmış, , m ı,,
o l m a n ı z, g e r ek i r ..
,,
/( y a da, L i d e r l e r, geriden yürümeyi
sevmiyorlarsa, L i d er, değildirler .. )
..
..
..
/( L i D E R , yaratılmiş K i ş i, z a t e n,,
ö n d e, olmaya yeltenmez, , h e p,, ..
e n, A R K A D A; h e r k e s i,
görebileceği, K O N U ' M A ,
y e r l e ş i r ..k e n d i s i n i,
ç o ğ u, k e z .
..
..
..t e r s i- d u r u m d a, İ S E ; ,,
/( Ö N D E; gidenler, , herkesi, görebilip, bilebilmeye,
G E R i Y E;
bakmaya başladıklarında i s e,,
/( i ş-işten geçmiştir ..), V E,,
,, " iSTiBDAT-DiKTATÖRLÜĞÜ " ; D E V i R l e r i,
başlar ..
/( V E , ,TÜM-TUPLUM, GERi - y ü r ü m e y e, zorlanır, k i,,
ö n d e , giden , herkesi, izleyebilir, o l a
bilsin . )
not :
/( CUMHURBAŞKANI; B A Ş K A N, olmaya, yeltenmese,,
-Ö N D E- G i d e n-olmaya- ..
L i d e r, Pozisyonunu, aldı, diyebileceğiz ..
K u r t- düzeninde ..)
,,
..
halbuki, " Bilimsel-Siyaset-OYUNU " , doktrininde ,,
,,ö n d e, yürümekten, yorulunca,
t e c r ü b e l e r i n i z i, pekiştirmek,için,,
sürünün, e n arkasına geçmeyi,
s i z, talep edersiniz ..
,, s e ç i m- kaybederek , d e..
..
bir Ülkede, seçim, kaybetmemeye , koşullananlar, h e p,,
TOPLUMUN; ÖNÜNDE; g i t m e y e, koşulluyorlarsa,
k e n d i l e r i n i,,
/( s ü r ü n ü n, körü topalı- olduklarını, k e n d i l e r i,,
kabul ediyorlardır ,, -kurt-düzenine -göre -
,, h a k k i k a t e n, L i d e r, olanların, B U N A,
itirazı, olmamalıdır ..
Ç ü n k ü, L i d e rl e r,, ö n d e, gelenlerin, i ş i,
yüklenmeleri, i l e, ,, e n geride,
ç o k, daha fazla , m a n e v r a, alanı,
bulabileceklerdir,
k e n d i l e r i n e ..
,,
,,
b a n a , gelirsek,, g e n ç l i ğ i m d e,,
ve spor sahalarında,
,, L i d e r l i ğ i m i,
/( L i d e r- yaratılışımı ),,
kullanabilecek, olmam, b e n i,
,,Toplum-Liderliği, konusunda,,
" alçak-gönüllü ", v e, B i l g e,
k ı l d ı ..
,,
G e r i l e r d en, yürüyebilirken d e,,
N E Y İ, görüp, izleyeceğimi, i y i,
seçebildim ..
V E hatta, S Ü R Ü Y Ü, gözden kaçırmadan,,
,, geride, kendime daha g e n i ş, bir hareket,
v e, " d e n e y ", alanı, d a ,
açıp, geliştirebildim .. )
,,
,,
,,
,,
M e m l e k e t i , yönetebilmeye heveslenenlere,
/( b u, i ş e, EMEK, v e r m e y e,,
,, Y Ü K-ALTINA- G i r m e y e , h e v e s, eden,,
H A L T E R C İ l e r i m i z e, d e ,,
ön ayak, o l u r, gibi, d e
d a v r a n m a d a n, d a, çekinmedim ..
,, ),,
memleketi, bildikleri, g i b i, yönetebilmelerinde,,
,, " h i ç karışmama " , kararı, alabildim ..
,,
o n l a r , bildikleri, gibi-yaparlarken,,
,, b e n , daha, g e r i l e r e,,
s a r k a b i l i p,, Y E N i,
-U Z A Y L A R D A; A Ç A C A K- B O L,,
zamanı bulabildim,, k e n d - çalışmalarıma ..
,,
,, " O N L A R- Ö N D E; N E- KADAR-A Ğ I R- A K S A K " ,
i l e r l i y o r l a r s a,,
O KADAR-Ç O K-
k e n d i m e- ait- " -UZAY- V E- zamanı " ,
açabilir, olabilecektim ..
ç a l ı ş m a l a r ı m l a, - g e r i' d e- ..
,,
/(40 sene çalışarak, kendi-UZAYIM,
v e zamanımla,,, y e n i, bir, ÜLKE,
yaratabilmeyi, u m d u m,,
,,t ü m, MEMLEKET-D Ü Ş M A N L A R I N A,,
yaşayabilip, şikayet, etmeyebilecekleri ..
..
/( h a y a l- kurabilenler, MEMLEKETLiLERiNE,
d o k u n m a s ı n l a r .. Hayalleri, i l e, Y E N İ,
ÜLKELER- i c a t, edebilmeye, girişsinler ..
S e v g i , v e, inancı ,
" Y E N i-Ülkeler " , h a k, ederler , düşüncesindeyim )..)
/( v e Y E N i, ÜLKELER DE;
,,S P O R D A; ,, sanatta, k u r u l a b i l i n i r.. . )
Felsefe Kulübü
22 saatDüzenlendi
(Kurt Yürüyüşü)
Önde sürünün en zayıf, hasta 3 kurdu gider. Pusuda ilk onlar ölecekler! Diğer görevleri de arkadan gelenler için karda ilk yolu onlar açarlar.
Ardından en tecrübeli 5 savaşçı kurt gider.
Ortada 11 “dişi kurt” korunma düzeninde yürürler. Dişileri, sürünün arkasından sorumlu 5 deneyimli savaşçı kurt izler.
En arkada sürüden mesafeli olarak yürüyen ise sürünün lideridir…
O, sürekli olarak sürünün tamamını görmeli, izlemelidir.
Sizce de çok etkileyici değil mi ?
Liderlik en önde gitmek değil en doğru şekilde ilerlemektir.
Önde olanlar dikkat... Bazen hiç anlam vermediginiz bir şekilde en öne çıkarılıp anlamsız değer verilmeye baslandiysaniz, Önde olmanız başarılı olduğunuz anlamına gelmez. İlk olumsuzlukta Harcanır gidersiniz..
ALLAHTAN , M E T i N- E R, gibi, b i r saf, MUHBURiMiZ,,
v a r , A KP; içinde d e,, A K, P a r t i, içinde ,,
n e l e r, olduğunu, /(nasıl -düşünüldüğünü),,
,,b i z e, sızdırıyor,
h e m d e, " i l k- KULAKTAN ", duydukları,
i l e .. d e ..
..
/( önceleri-sinirleniyordum METiN-ERE,,
n i y e, M e t i n, o l u p,, d a ,,
h e r k e s i, M e t i n, olmaya ,,
davet etmiyor, -ADI-gibi-
d e her şeyi, provoke ediyor, d i y e..
,,
şimdilerde, A KP; nin , R A D Y O S U, /(TELSiZCiSi),, olarak,,
rahatlıkla , dinleyebiliyorum , k e n d i s i n i..)
/( R A D Y O Y A, niye sinirleneyim, k i ) ..
../( Memlekette asıl-oynanan, o y u n l a r,,
vatandaştan, -bizlerden-, mükemmelen-saklanabilir ,i k e n
yapılanları " c a n - kulağı ", ile dinleyip,,
a y n e n, söyleyen, bir, " TELSiZ-T e l e fon- KULAĞI ",,
b i l e,,
,, AYDINLARDAN-aydınlatıcıdır, artık ..b i z e..
/( 1500-Wolt-AMPULLE )..
..
../( bizlerden saklanan-karanlıklar, aydınlanmıyorsa,
A Y D I N- DOĞANLA; b i l e ..)
/( E R- D O Ğ A N , icraatına, m u a t a b- olurlarken,,
A Y D I N- DOĞAN,
V E- b i z, onları, PÜR- Ü- A K,
A K' Ü- P Â K - CNN; ,,diye ,, , bilirken ..) d e ..
..
/( b a z a n, şaşırıyorum ..
A K-P a r t i, , m i, LAĞIMIN; k e n d i s i,,
YOKSA; AK-Partinin içinden A K A N;
M E M L E K E T i N, LAĞIMI; M I, ,
" ERDOĞANIN; Y ü z ü n ü n, içinden AKARKEN; ",
seyrettiklerimiz ..
..
,, s a n k i, e s k i, T.C. nin, tüm borularından,,
,, t a z e- v e - tertemiz-kaynak-s u y u, akardı ..
/( Adnan-menderesten b e r i, sağ-iktidarlar,
zaten T.C., yi, i y i c e, kirletmediler, m i,,
Kapitalizme iyice entegre edip, d e.. ) ..
,,
,,A K, P a r t i, nin, TEŞKiLATLANMA-Disiplini,,
-belki- d e-Türk-ordusundan,, b i l e- s e r t , v e
sağlam, d e ğ i l , m i dir ..
... N E zaman-,k i, S i, y a s e t, bataklık, üretir,,
O R D U Y U; LAĞIM-BORULARINI; DÖŞEMEYE,,
çağırmaz, m ı y ı z..
..A K P, , nin , Y E N İ- V E- BETON- yada Ç E L i K,,
gibi, s a ğ l a m, " L A Ğ I M- BORUSU ", olabilen,
i n s a n, seçimi, sayesinde,, M e m l e k e t i n,,
H i ç, bitmeyen, L A Ğ I M I;
sürekli, ,, b o ş a l t ı l m a d ı, m ı ..
/( AK. P. d e v l e t i n, içine d e, kendi, BORU-SiSTEMLERiNi,,
yerleştirmek- D u r u m u n d a , i d i,,
e ğ e r, TOP-YEKUN; b i r, BATAKLIK; KURUTULMASINA,,
u ğ r a ş ı l a c a k t ı, i s e ..
/( k i, B U-ATIK-TEMiZLEME-ihalesinin, s a h i b i d e,,
b i z z a t, ABD; d e ğil, m i y d i ..
k e n d i- Kapitalizmlerinin, bataklığını, kendi
,,T A Ş E R O N- mütahitlerinin,,
ARAZÖZLERiNE, E M dirmezl e r, m i .. )
,, /( AK P, projelerinin, ,, ABD, d e n, bizzat, alındığını, herkes, biliyor ..
t e k, me s e l e,, LAĞIM-BORULARININ-SAĞLAM-
,,dayanıklı, i n s a n l a r d a n, olması, i d i ..
,,
A K P; lilere, sağlam- E N- B O R U- olabilen - i n s an l a r ,,
; olarak, bakınca,,
,,o n l a r a, doğru bakabilmeyi, başardığımı,,
f a r k, e t t i m .
,,
,,
A K P, bir ORDUDUR .. B U, ORDU;
mükemmel- aktarım, -BORULARI; i l e,,
memleketi, her y ö n e- AKITABiLME, işinde di r.
,,
A B D , bu hizmeti, ülkemize, bedava vermez, t a b i i ..
B U n u n, karşılığında ,, b i z i m,D E V L E T i M i Z i N,,
Tarihimizdeki,
S E L Ç U K L U, T Ü R K- DEVLETiNE; dönüştürülmesini,
talep e d e r. /( A K P, Osmanlı, olmayı istiyordu,
olmadı, DAVUTOĞLUNUN; T E Z i, olan,,
SELÇUKLU-CUMHURiYETiNE, r a z ı, olundu,,
sonunda . )
..
..
..
..
Ş i m d i, biz, SELÇUKLU-DEVLETi, olunca,,
,,N E OSMANLI-BATILILAŞMASI, n e d e ,,
T.C. Mustafa Kemal-Atatürk-Batılılaşması ,,
y a ş a n m a m ı ş, sayılacak , ..
S E L Ç U K L U; KÜLTÜRÜNE, dönüşülecek,,
,, /( e s k i, çağ, insanları, yeniden, diriltilecek,,
v e , onlar, üretilecekler, bizim, ülkemiz,,
d e, b i r, SURiYE, olacak .. )
..
ABD; KAPiTALiSTLERiNi,, k o r k u t m u ş,
olmalı, b i z i m,, " KRALDAN-KRALCI ",
" K A P i T A L i Z M- A Ğ A- BABALARIMIZIN " ,,
,, B A T I-KAPiTALiZMiNi,
" B O Y A M A Y A ", yönünü, başkalaştırmaya,,
k a l k ı ş ı ş l a r ı ..
/( KAPiTALiZMiN- L A Ğ I M I , A R A P, değilse,
bizim M E M L E K E T T E; birikir .. )
,,
k ü ç ü k- t e m i z- s a f, s a d e, bir DEVLETiMiZ,,
o l s u n, istiyorsak, OSMANLI- d a, ATATÜRK; M E G A,,
düşüncesi, v e,i d e v l e t, anlayışı, d a,,
,, b i z e, birkaç numara, b ü y ü k,,
d i y e, " düşündü ", ABD, .
,, b e n c e ..AKADEMİPOLİTİK.COM|EKLEYEN: AKADEMİ POLİTİK
Murat Oktay DanisSorgulayan'ın videosunu paylaştı.
Az önce
" S Ü M E R , MiTOLOJiSinin " ,,
,,C o ğ r a f y a l a r d a, yayılırken,,
,, T ü m, DÜNYA-Mitolojilerinin, iLHAM-kaynağı,,
olduğu, SÜMEROLOGLAR, tarafından,,
uzun uzadıya, anlatılıyor, 
/( Sümerdeki şeyler yeni-coğrafyaları
giyinmişler ..)
d u y m a y ı, isteyene ..
..
S Ü M E R- uygarlığı , E L i T- olma, n ı n,
temellerini, a t a n, bir uygarlık, olarak,,
" E L i T " , olanın, e n, ,,
; S A F- V E- S A D E,,
T E M E L L E R i n i n,,
i n s an ı n-EVRENSEL-K Ü L T Ü R
serüveninin, e n , orijinal, b a z ı ,,
" t e m e l- t a n ı m l a r ı n ı, ", d a,
içerir ..
/(hani, şiir d e, içinizden, doğarken,
e n, tabii e v r e n s e l- orijinindedir, d e,,
o n u, sonradan, hatırlayıp da, yazdığınızda,,
,, o ,i l k, d u y g u, artık orada olmaz , y a,,
i n s a n ı n, kültür tarihinde d e
" i l k- söyleyiş ,,
i L K; Y a ş a y ı ş,,
ç o k, önemli, v e , TANIM-değerinde
d e, bilimseldir .. )
,,
,,
geçelim- D i n l e r, T A R i H i n e,,
ışık tutan- " S Ü M E R- ELiT - ORiJiNAL- Modernitesine " ,,
,,
b u g ü n, 27 çeşit, E L i T, olma tanımı,,
gezinmektedir, birçok ayrı TOPLUMLAŞMADA ..
D i n- ELiTLERi, mi ararsınız,,
ORDULU-SUBAY- elitleri, m i,,
D E V L E T- Eliti, m i,
Üniversiteli- ELiTi,, m ,i
I R K- ELiTizmleri, m i,,
v.b.
D ü N Y A; ELiTiZMDEN; çektiklerini,,
sanki, D i n l e r d en, V E DEVLETLERDEN, bile
ç e k m e d i ..
,,
,,
Ş i M D i K i, AKLIM; OLSA,,
DiL-TARiH-COĞRAFYA, FAKÜLTESiNDE,,
/(ATATÜRKÜN-AÇTIĞI-ÜNiVERSiTEDE),,
" S Ü M E R OLOJi, ", okurdum ..
,,
g i t, G i D E- SÜMERLiLEŞMEM,,
,, b e n i, eninde sonunda,
bir S Ü M E R O L O G, yapacak, gibi, g ö z ü k ü r k e n..
,,
/( E L i T i z m i ", tekrar, S Ü M E R- ELiT,
t a n ı m l a r ı n a, , temellendirip,,
y e r l e ş t i r e b i l i p,,
,, 2.S Ü M E R- UYGARLIĞINI,,
D Ü N Y A D A VAR; e d e bilmeye,,
b i r, " İŞÇİ ", o l a b i l m e m ,i ç i n ..
..
,,
n o t : Zecharia Sitchin,, SÜMEROLOG ..
Sümer-Yazılarından,, Dünyada o zaman olan,
olayların, birebir yazılmış, orijinal-metinlerinden,,
neler, neler, keşfetmiş ..
N i b u r u, 12.gezegenden, gelen v e, gen nakli,
ile, bugünün, i n s an ı n ı, yaratan,
ANU-ENKi,, TANRILARI n i n,
Dünyada neler, yaptıklarının,,
elle, yazılmış, t a r i h i,,
, gibi, inanılmaz, , orijinal- öyküler ..9.028 Görüntüleme
Sorgulayan, "İslamın Kökeni; Sümerler (Bölüm 1)" adlı yeni bir video yükledi.
İslamın Kökeni; Sümerler (Bölüm 1)
İzleyin derim smile ifade simgesiMurat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
9 dk.
E R D E M L i- S Ü M E R L i L E R,,
ÜZERiNE :, b i r, Ö Y K Ü ..
..
,, ÜST-Y A N; K O M Ş U, m u z,,
ANNESi, i L E, yaşayan, FiLOZOF; v e
F E L S E F E C i, " ÖZDEMiR-E R D E M ",,
o l m a s a, i d i,
, h e r h a l d e, hayatımda, E R D E M ' E,
b u, kadar,, KUVVETLi- T E M E L L E N E M E Z,,
,,
V E; O N U , N, /(ERDEMiN),,
" S Ü M E R L i ' l er - Ü L K E S i N E " ,,
kendimi, B U- Kadar adayıp,
o n u yapılandırabilmeye,,
B U; K A D A R; ,, direnemezdim ..
,,
,,
..
S Ü M E R -
,, " E L i T- uygarlığı ",,
/( DEVLET-olmadan, devlet-olan .. .. )
i l k, olarak, keşfeden,
U y g a r l ı k, olarak, bilinir,,
D Ü N Y A ; i ç i n.
,,
h e r ş e y i n, d e , i l k i,,
e s a s t ı r,
E S A S L I d ı r..
/( i l k - doğurulanı,, )
/(sanatta da, doğaçlama orijinale vardırır ..)
,,
h e r millet, v e cemaat , E L i T, olmaya,
" yeni-bir- E L i T, sınıf " olmaya, ö z e n i r,,
a n c a k, E L i T i N- ASIL;
V E ESAS; V E,
E R D E M L i, olanı,,
S A D E C E- S Ü M E R- O K U L U dur ..
,,
,,
SALT-ERDEME YÖNELiNCE,,
V i C D A N S I Z, bile, olabildim ..
V Een Vicdansız, " canavar ", hallerimle, bile,
gurur duyabildim, aynalarda ,,yıllarca ..
S O N U Ç T A- B E N, bir, S Ü M E R L i,
i s e m,,
" V i C D A N S I Z- CANAVARIN ", içime,
yerleşip,bana AYNADAN; bakabilmesine, b i l e,,
i z i n, VEREBiLECEK; E R D E M - T Ü M L Ü Ğ Ü,
içindeyimdir ..
/( E R D E M L E- KUŞATILMIŞ, olabilmek,,
V u c u d u n u z u, S P O R; i l e, d e ,,
kuşatabilmiş, olmanızla d a,
ilgilidir .. )
,,
,,
S P O R U N, S O N, YÜZYILDA; D i N i n,
yerini, alabilmeye başlaması, i l e,,
y e n i d e n, TEK-TANRILI-D i n l e r, öncesi,,
,, S Ü M E R- ÜLKESiNE, dönebilme,,
Ç A Ğ I- başladı, d i y e, alırım,
b e n ..
,,
S P O R U, v e, SPORLA-oluşan,,
VUCUT; S i M E T R i s i, n i n,,
E R D E M L i, olabilmenin, JENERATÖRÜ;
/(üreticisi), olduğunu, e d i m l e r i m ..
,,
..
KiLiseden B o z m a, salonlarda başlayan,
/( y a da, E V - SALONLARINDA..)
BATI-KLASİK; -SANAT
geleneği, d e,, D i n d e n, -SPORA_GEÇiŞE,
temellenir ..
..
,, E v i n i z d e, SPOR-yapabilmek,
bir Enstrumanda,,
ayaklarınız yerine, E L L E R i N İ Z L E,,
yürüyebilmenizle,, , o l a s ı, i d i,
O DEViRLERDE..
,,
/( s e ' X d e, orta iri, parmakla, yapılanlar,
,, sonraları, enstrumanda , elin-tüm parmaklarına,
uyarlandığında, KLASiK-sanat,, S P O R A,,
yan,i, AYAKTA-Durarak, yapılan, S P O R A; v e ,
S P O R; SALONLARINA,,
, b i r, geçişi d e , t e m s i l, etmekte, i d i,
en geleneksel olan se ' X, S i M E T R i, oluşturabilme,,
S P O R U N DAN ..
,,
33 s e n e, haftada iki, kere, hem prova hem KONSER; izledim,,
K O N S E R; salonunu,, " S P O R- SALONU-Bilerek " ..
/( S P O R- yapmadan, k e n d i m,,
Potaya, en a z, yarım saat TOP-ATMADAN ),,
S E N ' F O N i y e,, K l a s ik, müzik, D i n' lemeye,,
gitmezdim ..
,,
E R D E M L E- SiMETRi, i l e, /(simetrinizi yitirmeden,,),,
KLASiK-M Ü Z i K, izlemek,, orada yapılan, t ü m,
s p o r s a l- h a r e k e t l e r i,,
" spor-estetiği, v e -simetrisi- dengesi-i ç i n d e,
sorgulayabilmek ",,
,, sanatta mÂnÂ, v e, derin-oyma, analizlerine,
girme ,ihtimalinizi, s ı f ı rl a r..
,,
S P O R, her, zaman- Y Ü Z - EYDE;
/(su yüzünde , d e),, y ü r ü y e bilme,,
sanatını, i ç e r i r..
D E R i N L R D E, kaybolabilmeyi, sanat, sayanlardan,,
h e m e n, uzaklaşırsınız, BÖYLECE ..
..
E R D E M, Y Ü Z E Y D E,,
" Y Ü Z D E " , dir ..
,, S Ü M E R ", d e d e,,
U y garlık, Y Ü Z E Y E; d eğ m i ş,,
ulaşmıştır ..
S Ü M E R L i, olmak, d a ,,
Ö N C E- SPORCU, olmakla,
ö z d e ş l e ş i r,
B Ö Y L E C E ..
,,
b a n a; TOPLUMLA-Girdiğim-K i M L i K-SAVAŞIMIM,
ş u n u, öğretti, k i,,
i n s a n l a r ; S E N, - " K i M s i n ",,
denildiğinde , b a n a,,
" i L K i N- " , ,, S P O R C U Y U M,
d e m e l i y i m..
,,
V E ; TOPLUMLARDA; d a, " i L K i N; sporcu " , olamayanlar,
m u t l a k a, i ç l e r i n d e , bir yerlerde, K i N,,
barındırırlar ..
..
V E- K i N- bulunduranlar d a ,
asla , TÜMDEN-ERDEMLi,
V E, SÜMERLi- olamazlar ..
..
2. SÜMER-UYGARLIĞINI, v a r- edebilmeye,,
tüm hayatımı, verebilmeyi, ister, oldum, h e p ..
t ü m, ömrümce ..
/(gençliğimde yıllarca günde 8 saat ağır spor çalıştım,,
t e k başıma,, ,, ,, spordan sonra, kemik v e kas ağrısından,,
yatakta, 2 saat kıvranmak ritüeldendi .. ..
/( KLASiK-M ü z i k, EDiM-UZAYI; v e zamanı, d a,,
d e, RADYODA- olmalıdır .. b u esnada ..)
bir o tarafa , b i r, bu tarafa, dönüp,,
ağrılarımı dindirecek, bir YENİ, kullanılmamış,
k a s' a , rastlayabilmek, umudu, i l e..v u c u d u m d a ..
yatak-taşıyıcılığında ..)
F a k a t, nafile,, b i r, " d i ş i ", olmadan, b u,
olası, mıdır ..
/( y a d a, ucuz etin yahnisi,, d e,,
her zaman- yavan , m ı, olur ..)
..
..
S Ü M R i A N- S E 'X..
n e d i r ..
i ş t e, E R D E M- AYNANIZDA; ü r e t i l e bilinecek,
S ü m e r i a n- s e ' X..
https://www.youtube.com/watch?v=ywyJcCVfKbk
, b e n, S ü m e r l i, isem,
benim s e x i m, d e, kendi- EDiMLERiMLE,,
s a d e c e , kendi, V U C U D U M; d a,
ŞEKiLLENiR ..
..
n o t :
b u metni, bu müziği, dinlerken,
kaleme , a l d ı m ..
https://www.youtube.com/watch?v=vMFyBqzz5Jg
Felsefe Kulübü
18 saat
"Erdem kendi vicdanınıza karşı ne kadar dürüst olabildiğinizle ilgilidir, ancak o zaman aynada gerçek kendinizi görebilirsiniz. Evet vicdan aynasında gerçek bizi görmek mümkün, ama ona bakmak biraz zor..."
Franz Kafka

 SPORCU-SANATÇI-Kimliğiniz, ERDEMLi-V E-GÜZEL, /(ESTETiK-içeren),, /(GÜZELLiĞiN-B i L i M i N İ ),,KONUŞMADAKi--TARZINIZ,, ,, bana sanatı, tekrar, sporcu-olarak, duyabilmeyi, -hatırlattı .. d i y e b i l i r i m .. SPOR-insana- Y E N i, vucut - giyindirir, K E N D İ, VUCUDUNUN; SiMETRiSi, i l e.. b u nedenle sanırım, P i y a n o d a, SPOR-yaptığınız, sürece, " i k i n c i ", vucudunuzu " , giyindiğinizden,, P i y a n o, d a, n, dinlenmiş, YENiLENMiŞ, olarak, kalkabilmektesiniz , çalışmanızdan .. /( SPORCU-olabilene, N E- M U T L U,, d e m e k, isterim ..)..
https://www.youtube.com/watch?v=vMFyBqzz5Jg MÜK-EMM' E L L i KLE-AL-EMLERSEL-R Ü Y A DUYGU 'SUNUN; B i R- KARIŞIMI ..

Yorum Gönder