7 Eylül 2015 Pazartesi

" CONTEMPORARY " ,, - T A L K s- W i T H ,, ,,&- i s BASED ON, , ;" BLACK -& WHiTE " .."  A K   L A ;  K    A  R   A  " , r ,  " , SORUNSALI ; V E CONTEMPORARY- çözümler ..


________________________________________________________________________________
Murat Oktay DanisKorhan Çaycı'nın videosunu paylaştı.
4 dk.
.." V i Z Y O N U " , R E S M i, hemen-okuyamayınca, -b i z-hala-RESMi-okumaya- ,,uğraşıyoruz .. .. ONUN R E S M i N D E , --*kendi-resmini-yapıp-bitirmiş-çoktan- ,, " T A Y-ipi,, gevşek bırakılmalı " d ı r.. .. AK- P a r t i, , KAPiTALiZMiN- T E K ,, UYGULAYICISI , olmayı, istiyor .. /( " PKK- A B D, den-iş, A L I Y O R, y a n i, O da, KAPTALizm, kenarına-ilişmiş,, ADAMLAR-iŞ-yapmışlar- silah-v e-mayın, yerleştirmişler, , KAPiTALiZMDE; i ş, yapana, D O K U N U LM A Z .. Ş i M D i, de, SAVAŞ-i ş i- MÜKEMMEL-BÜYÜKLÜĞÜ, i l e, yapılacak, K a p i t a l i z m, kendi, y o l u n u , i ktidar- y o l u n u, iyice açacak ..)..P E K i, ALTERNATiF, n e d i r.. ,, b e l k i, DURDURABiLiRSiNiZ,, fakat, b u n u, başarmadan, s a l d ı r ı, y ı, planlayıp, uygulayanlar, , saldırılırken-saldırmaya, kalkanlardır v e, " KONTRA-Y U M R U KYEDiKLERiNDE ", , b i l i n ç-kaybına b i l e, UĞRARLAR .. S i y a s e t i, d e, SPOR-OYUNU; gibi, düşünmek- g e r ek .. O Y U N U N, KURALI, olacak .. V E, STRATEJiNiN- i l k, kuralı : " müdafada , i k e n, saldırma " ..
35.136 Görüntüleme
Korhan Çaycı, "Faik Tünay'dan Objektif Yorum" adlı yeni bir video yükledi.
Faik Tünay'dan Objektif Yorum
Bugüne Kadar Dinlediğim En Yapıcı Konuşma!
İzleyin ve Lütfen İzlenmesini Sağlayın.
Korhan ÇaycıTek-D i N; i S L A M, , tek T A N R I, TEK-D E V L E T- USA ,, ._______,, Kapitalist olmadan- M i l l i y e t ç i-olanlarımız- meydanda .. Sosyalist olamadan iŞÇi- V E_ SOLCU, olanlarımız d a, H i z i p ç i . .. /( B a h ç e l i, E R- doğanla, n e d e n, bu kadar kavgalı .. Ç ü n k ü- D e v l e t-B a h ç e s i n i- V E; BAŞKANLIK-Sisteminin- B a ş k a n l ı ğ ı n ı, M. HP , yi zamanında kurduranlar, o n a /( M ..HP Başkanına- - söz v e r m i ş l e r, ,,TA; O zamandan .. .. T A Y -yip- , ,, M e m l e k e t t e, çebe indirmediği, bir -o /(Başkanık),,kalmıştı , şimdi onu da deniyor, , denilerek eleştiriliyor, SERTLEŞMiŞ- B a h ç e l i, tarafından,,..Ş A K A- değil-tabii, M-HP, yi, yutmak- çabası ,i ç i n e, A n k a r a K a p i t a l i z m i- P a r t i sinin, içine .. /( MEKKE-KAPiTALizmi- Temellerindeki ).. /( KAPiTALiZM; B U, AĞZI-BÜYÜKTÜR, h e r ş e y i, Y U T M A K_ d a, tabiatındandır ..___________________________________________U L U S A L cılık,v e ona temelli- S O L- v e- Milliyetçi-SAĞ- söylemlerini, K a p i t a l i z m, ADINA; yutmaya çalışmak- d a,- S i y a s i- E Y L E M, sınırları, içinde, i k en,, ,, B U- YUTUŞ, Milliyetçiler, i ç i n, kırmızı- çizgidir .. B u nedenle- K ı r m ı z ı- e r- kanı, akıyor, desem, i y i c e, mi, ab-art- m ı ş, olacağım .. /( Mecliste-MH-P, HD-P ,i l e, birlikte çalışabilse, i d i, aynı-Milletin-Millet-Meclisinde ,, H a l k ı n- iRADESi- D E- yerine- oturmuş, olmayacak, m ı, idi .. M i l l e t, Meclisine-gelip, oturan-Dağdan ,i n m i ş- olsa n e, olur .. H a k i k i, milliyetçi-Kapitalizmi-D o ğ r u, anlayıp-P a r a, i l e, Dağdakini, bile B ü t ü n l e ş t i r e m e y e c e k s e,, ,, M i l l e t, olma, vasfını, -bütünlüğünü-, d e, iyice bir-küçültüp, o d a, i ş i," MH-P- B a ş k a n ı n a " /( Başkanlık-Sistemine), , küçültür .. ..O n d a n- sonra-TAY- y ' i P; ALLAH-KEMENTi- i l e, MH-P-BOZ-KURDUNU; nasıl yakalamaya, kalkar, d i y e, memleketi, b u, hale- getir ,, .. K i m, KiMiN- söylemidir, içiçe geçer .. a s l ı n d a, B E L K i,, M-HP; ,, BAŞKANLIK-SiSTEMiNDEN; v a zz geçemiyor . V e- T a y- y-ip, i n, B a ş k a n l ı ğ ı n a, karşı çıkıyor ..E F E N D i L E R; KAPiTALiZMin, T ü m- Dünyayı- /(Sovyet-Rusya-dahil), ele geçirip, , yerlerde-sürüdüğü, bir zamanda,, B A Ş B U Ğ- TAYYiBiN, P e ş i n e- T A K I L M A N I N, a s ıl, i l e r l e m e, Y ö n ü, olduğunu, N E D E N; göremiyorsunuz .. PARA-nın, D i N i, imanı, Y O K.. D i n d e n, çıkıp, PARA-VAR-ETTiLER; /( Dolaplarında ayakkabı-kutularında- PARA- V A R- EDiP- üretebildikleri- , -Kapitalizmin -P A R A larını, AMERiKADAN- i Ç- edebildiler, d i y e,, ; D i N D E N- ÇIKABiLMiŞ, A K P, lilere, niye , b ö y l e, saldırdınız .. T Ü R K; MiLLETi, A T A; B i n m i ş, ATATÜRKE- D E; B i n e b i l m e yi, başarmış, ,,d a , PARA-ATINA; m ı, binemeyecek m i ş ..).. /( DAHA N E- istiyorsunuz, A D A M L A R A; DiNCi- DEDiNiZ, VAZiFE-AZMiNDEN_ - D i N D E N, B i l e, çıkabildiler, -din atından da-inebilip -..) milleti, n e, dedi , i s e, yapmadı mı, bu- DEVLETE-memur-insanlarımız ..__________________A S I L- PROBLEM, P A R A, v e, Kapitalizm- D ü Ş M A N LIĞINDA, d ı r.. HALKIMIZ-B U N D A, da HAKLIDIR ..S i Z , AZ-PARA- Vererek-yıllarca, , E M E K L E R i N i, onlardan çalma-aracı- yapmadınız, m ı, PARAYI . A Y- I N, başında, Tomarı-ile PARAYI; ellerine v e r i p, d e,, T ü m ü n ü, ihtiyaçları-karşılığında, ay başında, ellerinden, alıp, da, PARA-y a, maaşa, küfretmeye, siz, alıştırmadınız, m ı ../( B U; sırada, S O V Y E T-insanının, ihtiyacı, i l e- PARAYI- ç o k t a n, ayırabilmişken .. ) .. E L i N i Z L E, dokunabildiğiniz, ş e y i n, H e r- AY-sonu,, bir kez d a h a,, AVCUNUZUN-içinden, A K I P; gitmesi n i n, bir B E D E L i, bir YAPTIRIMI; bir S A P T I R M A S I, olmayacak, m ı y d ı, b u, ondan- ç o k- Ş E Y- beklenerek-ARAP-SAÇINA, dönüştürülen- sürüleştirilen, i N S A N L A R- N E Z ' D i N D E ...._________________________________ ___________________________________________________________-/(M ..HP, nin , Merkezi d e, yıllarca B a h ç e l i-evlerken, sonunda D e v l e t, ADI; i l e, başkanlarını d a, bulabilmişlerdir .. B a ş-BAŞ- BUĞ' dan, sonra ..BAŞKANLIK-Sistemi-zaten-M..HP,, demekken ..)..E R-Doğan, erlerimiz üzerinden, bilinçaltlarımıza, ER-Doğan- dedirtiyor ..erlerimizle ..E n, çok adı söylenen, sonunda en çok bilinç altımıza, yerleşip, d e, " B A Ş K A N ", olacaktır, nasılsa, Milletimizin- Hafızası- V E- Yakınsamalı-belleği, sayesinde, d i y e._______________________________N O T : L a f ı n, Ö Z Ü, M i L L E T i M i Z i N, ALT-B E N L i Ğ i N E; N i Ş A N; ALIRLAR; " M i L L E T i M i Z i ", bilenler .. A D I N; N E; kadar ç o k, geçerse, M i L L E T; sonunda , S E N i, hatırlar ..m /( ALLAHIN-99 ADININ- yaşatıldığı, M i l l e t- Hafızasında, ,, A D I N I;, i s t e r, E R' l e, ister, M E R- L E, K i m, daha çok, Z i h i n l e r e, K A Z I R, N A K Ş- E D E R S E,, ,, o kadar, , ALLAHLAŞIR; V E, BAŞKANLAŞIR .. /( PARALAR- CEPTE, o l u p, PARA' y a, da, A T; D i Y E, binemeyeceksen, d e, B U; DEViRDE, B A Ş K A N; olamayacaksınızdır .. /( B U N U- d a, B U- kadar s e n e d e, T A Y- Y - iP ' i n, öğrenmiş, olmadığını, varsaymak, ,, B U-KOLTUKTA- B U kadar, s e n e , oturduğunu, unutmaya, çalışmak- hafıza-oyunununu- uyguluyor-olmak-, o l s a, gereklerinden, olmalıdır . O Y U N, M i L L E T i N- D E R i N- HAFIZASI; üzerinden, - O Y N A N M A K T A D I R .. /( K i m- Milletin- DERiN-HAFIZASINA, inebilecektir ..) ________________________________, a r t 'IK, bir sanatçının, söylemleştirdiğ, b u, metin, " ŞEYTANIN-AVU' KATLIĞI " -m ı dı r, " TANRININ-AVUTUCULUĞU - m U ", ona da , OKUYAN-KARA-r - V e r s i n.. DEDEM- K O R K U T, Böyle , S ö y l e d i. SA O Y-SOYladı, T O Y, T O Y l a d ı .. ) .. /( ikinci-el-TOY-ATA ' /( TOYOTA)..MI- TERTEMiZ-bir hale getirdim- ter-t e m i z- kullanıyorum, o n u ..) ..1999-Model-nasıl- kedi- gibi- kaçıyor ,,..Yeni banknotlarımız hayırlı uğurlu olsun. ‪#‎400süzerdoğan‬
Beğen   Yorum Yap   
  • 5 kişi bunu beğendi.
  • Murat Oktay Danis Tek-D i N; i S L A M, , tek T A N R I, TEK-D E V L E T- USA ,, ._______,, Kapitalist olmadan- M i l l i y e t ç i-olanlarımız- meydanda .. Sosyalist olamadan iŞÇi- V E_ SOLCU, olanlarımız d a, H i z i p ç i . .. /( B a h ç e l i, E R- doğanla, n e d e n, bu kadar kavgalı .. Ç ü n k ü- D e v l e t-B a h ç e s i n i- V E; BAŞKANLIK-Sisteminin- B a ş k a n l ı ğ ı n ı, M. HP , yi zamanında kurduranlar, o n a /( M ..HP Başkanına- - söz v e r m i ş l e r, ,,TA; O zamandan .. .. T A Y -yip- , ,, M e m l e k e t t e, çebe indirmediği, bir -o /(Başkanık),,kalmıştı , şimdi onu da deniyor, , denilerek eleştiriliyor SERTLEŞMiŞ- B a h ç e l i, tarafından,,..Ş A K A- değil-tabii, M-HP, yi, yutmak- çabası ,i ç i n e, A n k a r a K a p i t a l i z m i- P a r t i sinin, içine .. /( MEKKE-KAPiTALizmi- Temellerindeki ).. /( KAPiTALiZM; B U, AĞZI-BÜYÜKTÜR, h e r ş e y i, Y U T M A K_ d a, tabiatındandır ..___________________________________________U L U S A L cılık,v e ona temelli- S O L- v e- Milliyetçi-SAĞ- söylemlerini, K a p i t a l i z m, ADINA; yutmaya çalışmak- d a,- S i y a s i- E Y L E M, sınırları, içinde, i k en,, ,, B U- YUTUŞ, Milliyetçiler, i ç i n, kırmızı- çizgidir .. B u nedenle- K ı r m ı z ı- e r- kanı, akıyor, desem, i y i c e, mi, ab-art- m ı ş, olacağım .. /( Mecliste-MH-P, HD-P ,i l e, birlikte çalışabilse, i d i, aynı-Milletin-Millet-Meclisinde ,, H a l k ı n- iRADESi- D E- yerine- oturmuş, olmayacak, m ı, idi .. M i l l e t, Meclisine-gelip, oturan-Dağdan ,i n m i ş- olsa n e, olur .. H a k i k i, milliyetçi-Kapitalizmi-D o ğ r u, anlayıp-P a r a, i l e, Dağdakini, bile B ü t ü n l e ş t i r e m e y e c e k s e,, ,, M i l l e t, olma, vasfını, -bütünlüğünü-, d e, iyice bir-küçültüp, o d a, i ş i," MH-P- B a ş k a n ı n a " /( Başkanlık-Sistemine), , küçültür .. ..O n d a n- sonra-TAY- y ' i P; ALLAH-KEMENTi- i l e, MH-P-BOZ-KURDUNU; nasıl yakalamaya, kalkar, d i y e, memleketi, b u, hale- getir ,, .. K i m, KiMiN- söylemidir, içiçe geçer .. a s l ı n d a, B E L K i,, M-HP; ,, BAŞKANLIK-SiSTEMiNDEN; v a zz geçemiyor . V e- T a y- y-ip, i n, B a ş k a n l ı ğ ı n a, karşı çıkıyor ..E F E N D i L E R; KAPiTALiZMin, T ü m- Dünyayı- /(Sovyet-Rusya-dahil), ele geçirip, , yerlerde-sürüdüğü, bir zamanda,, B A Ş B U Ğ- TAYYiBiN, P e ş i n e- T A K I L M A N I N, a s ıl, i l e r l e m e, Y ö n ü, olduğunu, N E D E N; göremiyorsunuz .. PARA-nın, D i N i, imanı, Y O K.. D i n d e n, çıkıp, PARA-VAR-ETTiLER; /( Dolaplarında ayakkabı-kutularında- PARA- V A R- EDiP- üretebildikleri- , -Kapitalizmin -P A R A larını, AMERiKADAN- i Ç- edebildiler, d i y e,, ; D i N D E N- ÇIKABiLMiŞ, A K P, lilere, niye , b ö y l e, saldırdınız .. T Ü R K; MiLLETi, A T A; B i n m i ş, ATATÜRKE- D E; B i n e b i l m e yi, başarmış, ,,d a , PARA-ATINA; m ı, binemeyecek m i ş ..).. /( DAHA N E- istiyorsunuz, A D A M L A R A; DiNCi- DEDiNiZ, VAZiFE-AZMiNDEN_ - D i N D E N, B i l e, çıkabildiler, -din atından da-inebilip -..) milleti, n e, dedi , i s e, yapmadı mı, bu- DEVLETE-memur-insanlarımız ..__________________A S I L- PROBLEM, P A R A, v e, Kapitalizm- D ü Ş M A N LIĞINDA, d ı r.. HALKIMIZ-B U N D A, da HAKLIDIR ..S i Z , AZ-PARA- Vererek-yıllarca, , E M E K L E R i N i, onlardan çalma-aracı- yapmadınız, m ı, PARAYI . A Y- I N, başında, Tomarı-ile PARAYI; ellerine v e r i p, d e,, T ü m ü n ü, ihtiyaçları-karşılığında, ay başında, ellerinden, alıp, da, PARA-y a, maaşa, küfretmeye, siz, alıştırmadınız, m ı ../( B U; sırada, S O V Y E T-insanının, ihtiyacı, i l e- PARAYI- ç o k t a n, ayırabilmişken .. ) .. E L i N i Z L E, dokunabildiğiniz, ş e y i n, H e r- AY-sonu,, bir kez d a h a,, AVCUNUZUN-içinden, A K I P; gitmesi n i n, bir B E D E L i, bir YAPTIRIMI; bir S A P T I R M A S I, olmayacak, m ı y d ı, b u, ondan- ç o k- Ş E Y- beklenerek-ARAP-SAÇINA, dönüştürülen- sürüleştirilen, i N S A N L A R- N E Z ' D i N D E ...._________________________________ ___________________________________________________________-/(M ..HP, nin , Merkezi d e, yıllarca B a h ç e l i-evlerken, sonunda D e v l e t, ADI; i l e, başkanlarını d a, bulabilmişlerdir .. B a ş-BAŞ- BUĞ' dan, sonra ..BAŞKANLIK-Sistemi-zaten-M..HP,, demekken ..)..E R-Doğan, erlerimiz üzerinden, bilinçaltlarımıza, ER-Doğan- dedirtiyor ..erlerimizle ..E n, çok adı söylenen, sonunda en çok bilinç altımıza, yerleşip, d e, " B A Ş K A N ", olacaktır, nasılsa, Milletimizin- Hafızası- V E- Yakınsamalı-belleği, sayesinde, d i y e._______________________________N O T : L a f ı n, Ö Z Ü, M i L L E T i M i Z i N, ALT-B E N L i Ğ i N E; N i Ş A N; ALIRLAR; " M i L L E T i M i Z i ", bilenler .. A D I N; N E; kadar ç o k, geçerse, M i L L E T; sonunda , S E N i, hatırlar ..m /( ALLAHIN-99 ADININ- yaşatıldığı, M i l l e t- Hafızasında, ,, A D I N I;, i s t e r, E R' l e, ister, M E R- L E, K i m, daha çok, Z i h i n l e r e, K A Z I R, N A K Ş- E D E R S E,, ,, o kadar, , ALLAHLAŞIR; V E, BAŞKANLAŞIR .. /( PARALAR- CEPTE, o l u p, PARA' y a, da, A T; D i Y E, binemeyeceksen, d e, B U; DEViRDE, B A Ş K A N; olamayacaksınızdır .. /( B U N U- d a, B U- kadar s e n e d e, T A Y- Y - iP ' i n, öğrenmiş, olmadığını, varsaymak, ,, B U-KOLTUKTA- B U kadar, s e n e , oturduğunu, unutmaya, çalışmak- hafıza-oyunununu- uyguluyor-olmak-, o l s a, gereklerinden, olmalıdır . O Y U N, M i L L E T i N- D E R i N- HAFIZASI; üzerinden, - O Y N A N M A K T A D I R .. /( K i m- Milletin- DERiN-HAFIZASINA, inebilecektir ..) ________________________________, a r t 'IK, bir sanatçının, söylemleştirdiğ, b u, metin, " ŞEYTANIN-AVUKATLIĞI " -m ı dı r, " TANRININ-AVUKATLIĞI- m ı ", ona da , OKUYAN-KARA- V e r s i n.. DEDEM- K O R K U T, Böyle , S ö y l e d i. SA O Y-SOYladı, T O Y, T O Y l a d ı .. ) .. /( ikinci-el-TOY-ATA ' /( TOYOTA)..MI- TERTEMiZ-bir hale getirdim- ter-t e m i z- kullanıyorum, o n u ..) ..1999-Model-nasıl- kedi- gibi- kaçıyor ,,..B U R A D A-
" B U ALBÜMDE " ,,
" O K U M A - D i L i,, ",,
= " S i Y A H- V E B E Y A Z D I R " ..
,,
S i y a h ve Beyazlara, Bakarak,,
T ü m, söylenilenleri,
o k u y a b i l i r i z,
ak-ve-karayı izlemekle,,
BU,
fotofraflarda,,
s ö y l e n i l m e k t e, olan,
fikirleri ..
,,
AK, L A /(i l e),, K' ARAyı, ,, /( KARA r ı ),,/(V E KADINLARI-),,küçümseyenler,
sonunda, " her-ikisine - d e ",
muatab- olurlar ..
/( yani - h e m AK' la, hem d e, KARA y la .)
,,
N i Y E- A K' I, seçtin,
YA DA; N i y e -K a r a ' yı seçtin,,
,diyemeyiz- " -H i Ç- K i M S E Y E " ..
/( ÇÜNKÜ-AK-KADAR-KARA, d a,
, b i r O; kadar,,
E V R E N S E L,,
E V R E N L E R D E; D E .. )
,,
E V R E N- P A Ş A ,ispat etmedi, m i,
k i, hem-ak-,hemde-kara,,
yan yana durabilir,
b a s i t, v e sade, asker-mantığıyla ..
,,
hÂLÂ, o n u n, Anayasasını kullanıyorsan,,
" A K- da olacak, " KARA- d a ..)
,,
Siyah ve Beyaz,, A K, ve KARA,
en M u t l a k, KARŞI-KUTUPLARDIR; v e
biri V A R- ,oldukça-Diğerini, d e,
V A R, E D E R ..
..
PEK-KA.KA .
,, DAĞLARA-SIĞINMIŞ,,
/( KAPiTALiZME- K A R Ş I ,
ASIL-KAPiTAL- olabilmek ..i ş i ..
MAĞARA- -KARANLIKLARINDA .. )
" DAĞLICAYı ", kuşatır, v e O N U;
ONU; ALIP, DAĞLARIN-ÜLKESiNiN,,
" D A Ğ I ", yapacak,,
dağlıca, isminden, DAĞLI- y a..
/( i Ş i N; A D I, B U; da- O L U R- Y A ..
KAPiTALizmde, h e r, i ş, MÜBAHTIR )..
/( IŞid, d e, işitmeyen-kulaklara- üfürecek, i şi n i ..)
,,
,,
USA da, bir HOLDiNG-BiNASINA,,
giremediğiniz g i b i,,
,, D A Ğ L A R D A K i- MAĞARALARA; d a,
k o l a y- G i r e m e z s i n i z..
..
KAPiTAL- M A Ğ A R A D A K i, KARANLIK;
V E MUTLAK; M E K A N D I R ..
A K, P -art - i, ,
KAPiTALiZMLE- UZLAŞIR, d a ,
" MAĞARA-KARANLIĞI ", i l e,
uzlaşamaz, m ı ..
/( z a ten, a k P' a r t -i ' nin,
birçok işleri, Kapitalizmin,
karanlık, KARALTISININ; içinden,
yürütülmedi, m i ..)
/( söylemezler birçok yaptıklarını millete,,
,,kapitalistler d e, öyle yaparlar, y a.
,,Ş i m d i, M i L L i y e t ç i, OYLARI;
alabilmek, için, yepyeni, MAĞARALAR- o y u l a c a k,, USA; BOMBA-MERMiLERi, i l e,,
V A T A N I N- D A Ğ L A R I N A ...
..
..
B E N; d e , ANNEMiN-BABAMIN; evinde,,
" O D A M D A " , D A Ğ A, çıkabilmeyi,
istemedim, m i, gençken ,,
K A P i T A L i S T- YÖNELiMLERiMiN,
D E; i Z i N D E ..
/( i K i, UÇTA; Kapitalist ya Sosyalist söylem,
vardır, T Ü M Ü; Kapsayacaksan, i K i S i N i,
d e edinmelisin ..
,,hayatta g ü ç l ü, olacaksan ..)
,,
..
..
/( çocukluğumda çok çalışkandım,
yeteneklerime e m e k, verip, sosyalist-i ş ç i leştim ..)
../( g e n ç, olunca d a, KAPiTALiST-olma,,
zamanım, gelmişti,,
KAPiTALiST-" D E V R i M ", yapıp, ANNE-BABAMIN- EViNDE, " K E N D i-O D A M I ",,
" O D A - M E K A N I M I " - E L E,
geçirebilmeyi, U M D U M ..
,,
MiLLiLERiN- S O R U N U,,
,, AK-Ve-KARAYI, biribirine, ekleyip,,
GRİ-olduklarını, bilmemeleridir ..
/( KAPiTALiZMiN- G Ü Ç , anlayışı, olmadan,,
A K- V E- KARAYI; biribirinden, ayıramaz,
biribirine karıştırırsınız,, ..)
/( bizde d e, öyle olmadı, m ı,,
toplumumuz arabeskleşti, v e,
,, ak-ve- karayı-ayıramaz - b i r- toplum- haline- geldik ..-birinin AK; dediğine,
öbürü, kara demeye, başlamışsa, orada,
MiLLET- kalmış, mıdır ..
/ Boşuna, Mıdır, ESKİ, Türklerde,
A K- v e KARA ÇADIRIN; KURULUP,,
a y r ı - tutulması, AK-v e- KARA n ı n .. )..
,,..
- Ş i M D i, Türk-milliyetçiliği,
KürMilliyetçiliğini, TETiKLER,
, d e s e k, ANTi-M i L L i, mi,
sayılacağız ..
N i t e k i m, memleketin, Ş i m d i k i, sorunu ,,
Türk-VE-Kürt-Milliyetçilerinin, çekişmesi,,
MiLLiyetçiliği, körüklemeler,i,,
değil ,m i d i r ..)
/( M e c l i s e- M i l l i, çıkarlar, v e UNiTER-Biricikliği, kurmaları, V E R; ETMELERi,
V a z i f e s i, ile gönderilenler,,
,, biribirileri, i l e,
çalışmayacaklarını, söylüyorlar .. ),,
/( B U, iki Milletin- ilanı- d e ğ i l, d e,
nedir ..A y n ı- Milletsen, N i y e,
yan, yana- gelemezsin .. )
..
,,
" O D A M I- ", ELE- geçirme savaşımıma,
,,milleti, A L E T; e t m e d i m ..
,, k e n d i, annem v e Babam, sonunda,
bana bedelini, ö d e t e r ek, B A N A ,,
" O D A M I ", teslim, ettiler..
..
Ş i m d i, benim yürüttüğüm, d e v r i m,,
" b e n i m- d e v r i m " ,, Politikası,,
, b e n i m, büyüyüp, genişlememe, s e b e p, olmadı ..
A n n e m i n- evinde, zaten benim-olan,-ODAMI, e l e, geçirince, b e n, çok m u,
büyüdüm .. /( YOK-HAYIR ) ..
/( EVLENiP-MEMLEKET V EMiLLETE,,
bana i ş, verin, OKUL- MAPUSHANE-YEMEKhane, Kütüpane, ASKERHANE,,
,,a ç ı n, , m ı, dedim ..
,, maaş v e Para y ı , , da, isteyip ..)
..
" O D A M- benim, olunca,, M e k a n- benim-MEKANIM, /( KAPiTALiZM- MEKANI MUTLAKLAŞTIRIR,
M A L-OLARAK, edinilmesini, ö n e r i r ) ..
olabilince,, ,,
,, b a ş l a d ı m, O D A M I N, /( MAĞARAMIN-içinde ),,
,, K E N D İ, DAĞIMI; V E KENDi- VUCUDUMU- K E N D i M,
OYMAYA ..
,, bunun yöntemi d e, SPOR-V E- SANAT,
E Y L E M l e r i d i r.
,,
H e r ; S A N A T;E S E R i, insanı,,
k e n d i, mal-sahibi, olduğun ,i n s a n ı n,,
,,
/( MiLLiYETÇiLiĞin-ikinci-illeti,
diğer- i N S A N L A R I N, d a, MAL-SAHiBi,
o l d u ğ u n u, düşünmesidir,
M i L L i y e t çilerin ..
, s a n k i, iNSANIN-MiMARLIĞI-HAKKI, onlara, satılmıştır,
t a, e n, baştan .. )
,,
içini o y u p, onun, hakikatine, inebileceğin,
y e n i, " mağaralar " açmaktır,
,, boyanın, Alfabenin, hareketin, SESiN- i ç i n e.., k i, /( DiĞER-ŞEHirlilere,
,d e, " SANAT -M A G A R A L A R I ",,
h e d i y e, EDiLEBiLinsin .. ) ..
,,
,,
Y A N i, ŞEHiRLinin, d e, MAĞARASI;
olacak, " SANATIN-içinde ", demekte,,
b e n i m, MUATAB- olduğum,
K A P i T A L i z m,
K A P i T A L i ..
,,
,,
b e n i m, TEŞHiSiM,, ; :
,,
/( her ne kadar Üniversiteden, bir ODA; isteyip,
d e , , DR. /(Doktora), yapmış,
olmasam, d a,,
D E V L E T- üniver sitesinde .. )
/( k i, siz D E V L E T T E- YAPILANACAK-MODERN, M A Ğ A R A L A R; verirseniz,,
b i r i l e r i n e,,
S O N R A;
Ş e h i r l e r d e,, - DEVLET-DAiRELERi-
v e D e v l e t, gidip, açık-havada yakaladığı,
insanların , köylerini, d e, yakarsa,,
D e v l e t, belasını, v e, alternatifini, arıyordur,,
, B E L Â d a n, M E D E T,
umarak,,
HAKiKATEN- D E V L E T; olabilmek, uğruna..
- .. - HALBUKi-HAKiKi- D E V L E T,,
S A N A T I N, içinde , saklı-tutulması,
v e oradan-insanlarca-alınıp, D ı ş,
D ü n y a y a, oradan, taşınılması, gereken,,
,, b i r- O L G U, olmalı- ,
i k e n..
/( gördük- DEVLETiN-SANATI,- H U K U K U N,, u y d u r m a- Sanatçıların, Z a n a a t ç ı- HUKUKÇULARIN ", elinde,
n a s ı l- OYUNCAĞA;
Ç e v r i l d i ğ i n i .. ) ..
,,
b u r a d a, çıkan, A R A-SONUÇLARDAN- b i r i :
AK P, nin, VEYA-ORDUNUN /(12 Eylül),, DEVLETE-Mağara-bulmuş-MAĞRiBiler, v e HARAMiLER, gibi, yuvalamnması, ,, PK.K, n ı n, " MAĞARALARDAKi-ALTERNATiF- yapılanmasını, iyice- HAKLI-Çıkarır.. ),,
,,
.. B i R- /(DiNCi), kesim, v e C e m a a t,
D e v l e t i, kendisine karşı,,olanlara,,
K A R Ş I- Duracağı , b i r, S i p e r,
v e SIĞINAK, durumuna getirir s e,,
ş e h i r l e r e, güvenip,,
" D A Ğ- DA- Ş E H R E- inip-MODERN-Binalarda,,
yapılanmaya, girişir ..)
..
..
M i L L i y e t ç i- Cemaatçilik, diğer,
M i l l i y e t ç i, Cemaatçilikleri, deşer,
v e, çoğaltır ..
,
,, E F E N D i, gibi,
K APiTALiZME- TESLiM- V E- K U L,
olmayı, kabul , etse, idiniz,,
,, /( BAŞKANLIK-REJiMi, i l e ),,
M i l l e t- Millet, olacaktı,,
K a p i t a l i z m i n, iŞLERi, M e m l e k e t e,,
transfer,i e dildikçe ..
, b ü t ü n l e ş e b i l i p ..
,,
,,
b e n c e, AK, P, KAPiTALiZMi, getiremeyince,,
,, Koministleşmeyi, s e ç t i,,
/(Diktatörlük-KARA-MiLLET-FAŞiZMi,
olamayınca, " KIZIL-A K -BAYRAK- Parti-Faşizmi " , yani, KOMiNiZM, o l u r )..
,,oradan, U dönüşü,
yapıp, Milliyetçi, oyları,,
M E M L E K E T İ, V E, VATANI,, " O Y M A "
P A H S I N A; D A, olsa,,
D E V Ş i R E B i L M E N i N, peşine,
düşüldü, -sanırım .. ..
..
________________________________________________________________________________

B    U - CONTEMPORARy- FOTO G R A F L A R D A,,
,,
"   S i Y A H - V  E -  B E Y A Z I  ";
...  A  R  A  Y  I  P;  B U L  A C A K S I N I Z,,
,,
O N L AR   " N  E - KONUŞUYORLAR " ,,
,, B A K I L A C A K-  Ş   E  Y ,,
B   U-  O L M A L I D I R ..
,, b    u   r    a    d   a ..
,,
..contemporary- d e- 
B U R A D A D I R ..
,,
,, Y  O K S A, r e n k l e r i n, konuştuklarında, d e ğ i l..
/( renkler   s  a  d e  c e -
-ı ş ı k - v  e - karanlığın,,
,,  arasındaki, geçişleri, b o y a r l a r .. ) ..
__________________________________

"     B  E  Y  A  Z  ;  v   e
...S  i  Y  A   H  "   ,,
,,
/( I  Ş  I  K  VE- KARANLIK- " , olabildiĞin -i z d e ,,
,,
g  e  r i  s  i,  T E F E R R U A T  t ı r..  )
..
,,
,,/(IŞIK V E -KARA-MADDE..)..

Yorum Gönder