15 Eylül 2015 Salı

" S T E-iN- W A Y " - & S O ns.

"  S T E-iN- W A Y  " - & S  O ns.
_____________________________________________________________________________

M I L E S - D A V i S,   O R M A N I-  MAYMUN S U, KONUŞMALARI ..
A  Y- IŞIĞINDA ..


Beğen   Yorum Yap   


________________________________________

 " M İ  L E  S, DAViS, ORMANI- " ,,
CANGIL-MAYMUNLARI , i L  E,
o t u r u p, sohbet edebilmeli,
yarışabilmeli,, D a l d a n-DALA-  Müzikçi ..
g e c e' n i n  - A Y  ' ı n,  ,, - IŞIĞINDA ..
A  Y IŞIĞIYLA..V E-
MAYMUNSULAR-ü z e  ri n e..
__________________________________________________________________________

 " M İ  L E  S, DAViS, ORMANI- " ,,
CANGIL-MAYMUNLARI , i L  E,
o t u r u p, sohbet edebilmeli,
yarışabilmeli,, D a l d a n-DALA-  Müzikçi ..
g e c e - A Y- IŞIĞINDA ..
________________________
Murat Oktay Danis

N E YAPTIĞINIZIN; D E Ğ i L,,
" Y A P M A- YETiNiZiN, ", ilerletilmesi,,
" Y A P M A N I Z ",,
, Yapmanızın-ilerleyebilmesi, , önemlidir,
b u- D ü n y a d a..
,,
" N E; OLACAĞI ",
sonraları, B U-ÇOKLU-v e, GENiŞLETiLMiş,
yapmaların, içinde n,
B U - K E Z; K E N D i, " FORMU ", /( B i Ç i M i , ile ),,
Ç I K A R- gelir ..
..z a T E N ..
,,
B U V i D E O, ; bir Ç A L I Ş M A D I R,
Ç alışmamın, V i d e o l a n masıdır ,,
s a d e c e..
,,
/( D i ğ e r- taraftan, her çalışınızın, P l a k-gibi,,
başarılı-bir Performans, olması, d a,
,, a s ı l, erektir ..
,,
/( yani-çalışmalar, e n, ciddi, e y l e m- türleri,,
olmaklıkları i l e, hakikate, e n,
çok, yaklaşan, e y l e m l e r, olacaklarken, d e..
,,
../( y a n i, BU-Çalışmalarda, HAKiKATLE, ilgili,
bazı, kısım, v e, parçaların, çalışmanın, i ç i n e,,
düşmüş, olmasını,d a , u m a r ı z ..
,, s p e s f i k- her zaman-lafazanlık-
çok-konuşma- değildir .. )..
,
..
..
K i m- bakar, enteresan b u l u r, böyle,
çalışma, formatlı,, h a k i k a t, kesitli,
z o r,işleri ..
,,
/( ZOR-V E-çok-zor işlerde, çalışanlar ..)
,,..v e zorluklar karşısında kendilerini, y a l n ı z,,
ve fakat, y a n-yana, hissetmeyi,
isteyenler .. )
../( HAKiKi-Y A L N I Z-, Y A L N I Z, olmayı,
isteyeni, kirletmez, d e, ondan .. )
,,
,,
,,
B E N i M- " MÜZMiN- U Ç U K L U Ğ U M U N " -TABANI,,
enteresandır ..
..K e n d i mi, " 4 *-E - BÖLMEM ".. :
/( kendimi- 4 -ile , bölmem.. )
RESiM-YAZI-SPOR-MÜZiK,,
/( sürekli v e, eşzamanlı-ve-spontane- eylem şekillerim) ..
,,
b u n l a r, iç, içeleştiklerinde,, ÇALIŞMANIN,
/ ( performansın) ,, - neresinden- N E Y L E-tutacağınızı,
şaşırır ,i olursunuz .. ..
,,
sözgelimi, B U; SES; ÇALIŞMASINI; ,,
kulağınızla , m ı,izleyeceksiniz, renkler, üzerinden, m i,
iŞARETLER-/(Alfabe), -üzerinden m i,
, v e y a, hareket estetiği, üzerinden, m i ..
)
..
G e r ç i, sanat, ifadeye hangisi, e n, i y,i
uyacaksa,, , o n u, otomatikman, s e çe r,
v e, kullanır, d a ,,
/( k e n d i-sanatsal-yapılanmasında ..)
P E K İ; y a ,,
i z l e y e n, o n u,, /(performansı-çalışmayı ),,
N E; ,, üzerinden, izleyecektir ..
,,
s ö z , gelimi- sessel-S E S i- DUYMA- VE-
,, dinlemesine, güvenenler,
V i d o y a, bakmayı, istemezle r.
O N L A R; i ç i n, SALT-S E S; olmalıdır,,
S E S, SANATI..
/( " SOUND-CLOUD " , buna yöneliktir..)
,,
e ğ e r, sadece , s e s, olarak, duyabilecek- kulağı varsa,,
ve ben d e, b u, kulağa yetecek- materyalle ,
sanatımın, s e s s e l, yapışlanması, için, yeterince,,
s e s , yığabildi, i s e m, " SES-HAVUZUNA " ,,,
-dinletim-b i r- sanat- olarak, öğrenilebilecektir .)
,
s e s-sanatsal; N E; yaptığınızı,
,,anlayabilirler ..
..
b e n d e, " SESSEL-SANAT-D A, YAPABiLEN,
biri,o l m u ş, , olurum ..
,,
A n c a k, ben, burada, V i d e o d a,,
,, 4-kanal, i l e, d e, irtibatta, V E ; ,,ilişkideyim,, ..
/( yani, Resim-YAZI-DANS VE MÜZiK-YAPMAKTAYIM,,
eşzamanlı- v e- kendiliğinde n )..
,,
NOTALAR-da , renklerine, boyanacaklar, söz, gelimi ..
/( s e s s e l-doğru, fiziklerine, yerleştirilecekler,,)
YAZIDA YAZILACAKLAR,,
/( HAREKETTE- DANS- e d e c e k le r ..)
RENKLENDiRME; Renksel, YAPI-KURMA, d a,
benim, i ş i m, söz gelimi ..
,,
,, V E , b e l k i, d e,,
MÜZiKAL-YAPI-KURULUŞUNUN; b i r,
KISMI; D A, RESMEDERKEN,
yapılmakta,
B U; ÇALIŞMADAKileri .
,,
y a DA; B U PERFORMANS, bir- karışımı,,
,birçok, ayrı-sanatsal- YAPILANMANIN ..
,,
i Ş Ç i Y i,, /( i ş ç i l e ş e n i - N E,,
k i m, durdurabilir ..
/( B E N i- 4- DURDURABilmeyi, deniyor ..)
..

N E YAPTIĞINIZIN; D E Ğ i L,, " Y A P M A- YETiNiZiN, ", ilerletilmesi,, " Y A P M A N I Z ",, ,...
YOUTUBE.COM

Murat Oktay DanisInfoDuJour'un 

Murat Oktay DanisInfoDuJour'un videosunu paylaştı.

BATILI-AVRUPA; V E KUZEYLi- U.S.A;
TOPLUMCULUKLARI-BULUŞUNCA ..
_____________________________________________________
,,ö y l e-
,, " acı-Kırmızı-güneş-biberi n i-ağzıyla-yiyip " , d e,,
" Y A N D I M- ALLAH ",, ,,
,, ,, d i y e-bağırıp,, " TÜRKÜ-ÇIĞIRTINCA " ,,
/( veya-ORDU-DEVLETiMiZiN-SUBAY-Gazinolarıda,
dikkat-çekebilip-, d e,, "memleket-için-kullanılabilir- Allah-yeteneği, verilidir, " ,,
vizesini alıp-d a,,askerden,, ; Nufus-KÜTÜĞÜNÜ; Allahtan Devlete,
aktarabilme,, v e, , alabilmeye ..
yeltenmeleri, i l e,, ,, d e.. .. ),,
,,
v e y a ;
,,
,, " t a v ş a n-KANI- ÇAYI " - ,, da,
,," hakiki- tavşanın-kanı-niyetine ",
,, içince,,i ç e bil-i n c e,,
" ç o k- kıvrak-kaçanlardanım " ,,
e d a s ı, i l e, d e,,
, " racon- v e-rol- d e kesip " -tavşanı-kesmiyor-,,
m a s u m i y e t,i,i l e,, iyiye- resimleşenlerle,,
d e,,
,,
V E Y A;
,,
,,
" yandım Allah- KAHROLSUN-DEVLET; k ı v a m ı n d a ",,
" ALLAHIN-K A B I-KARA " - b e n, N E-yapabilirim-ki -A B i-
d i y e n,,
DEVLET-Sümüklüsü,, -ve sümdüklüsü, olmaklarla ,,
,,
; ARA- B E S K,/(ARAGAZI),,i n i,, "
TÜRKÜLEŞTiRiP; Ş A R K I L A Ş T I R I P;
D A ,, ,, ,, T ü r k i y e d e,,
Allah v e- D e v l e t- a d ı n a,, s u n u m l a r l a,,
,,V E,,
/( kara v e Ağır- dumanlı-KARA-ossuruk-BULUTU;
-minibüslerini, d e,
KRAL-V E- DEVLET-MALiKANESİ, ,,
e d i n m e l e r ,, l e ,, ) d e,,
,,
,,
ARA-YAPMA- ,,ARA-BULMA-
" -A R A M A N I N- -A R A N M A L A R I " , y l a,,
e t r a f t a, 4- dolanmalarla,,
,,v e tüm, b u, YAPMA,L A R ı n,
yapmalarıyla, d a ,,,,
k i,
/( DAHA-SONRA-ARABESKiN-POLiSLERi- D E;
-E V--ARAMALARINA, ,i-POLiS- Mini-BÜSLERİ,
i l e, gidecekler,,d i r,,
V E; TÜM-ARANMALAR,,
" ARABESK-T A R Z L I -insan-V E-E V-ARAMALARINA-
VARDIRILACAK- ..
/(insan-V EE V, Mahremiyeti,
m i n i-büs-Devlet krallıklarınca,,
e z i l i r- geçilir ..),,
V E; D E,,
" A R A B I N, ARAYA-GiRMESİ " BiTER- m i,,
, MEMLEKET-MUHABBETLER İ,, n i n,
zenginliklerinin eklemlenmesinde ,,
,,SUUDi-KRALLIĞININ; d a, bizzat,,
Ü L K E M i Z i, n, içine yerleşebilmesi, i l e, d e,, ..
iyice , ARAP_ALTIN-sırmalı--SARAYLARA ..
kadar d a, vardırılıp ..
/( A R A P-ALTINI, i l e-yapılan, elektirik-parasını,
SUUDi-AiLELERiNiN, ödediği,
SUUDi-SARAYI- , LÜTFEDiT; gelip-oturmuşken,,
neden,
kaçak, olsun ..
biryere kaçmıyor, k i, ARAB; DA; SARAYI; d a,,
-masrafı-da- A r a p-Altını, i le- ödenirken,, ,
N O R M A L- KAPiTALiZM-UYGULAMALARINDA ..)
i l e,, ) ,, d e ,,
,,
N E R E Y E- VARDIRILIR-TOPLUMCULUĞUMUZ ..
,,
,,
,,
,,
-yardıma-,,
" T ü r K Ü; , V E- D E V L E T i-
,, BÜROKRASiSiNi,,
/( BÜROLARDA-OTURDUKLARI, i ç i n
akılllı-olabilenleri ,,)
,, sonra da, KIŞLASININ-ELiT-ŞEHRiNDE,,
k e y i f d e, çatan, kahraman- TÜRK; O R D U S U N U,,
d a ,,
arada b i r, Vazifeye,
/(DEVLETiN- d e ,, BAŞINA),,
çağırmakla ..
,,
N E R E Y E , VARIRSINIZ, TOPLUMCU LUĞUNUZU .. ..
..
..
..
,,
_________________________________________________________
T E R ö R L E- MÜCADELEYE-
G E L i N C E .. :
,,
,,d e v l e t, memurları,d a, ,,
,, şenlik,olsun, d a ğ l a r d a,,
/( h e m d e, İŞ-DE-O L S U N; b u, DEVLETE .. diye )
,,
b i z d e, bu kadar-d a ğ-çalışması sonrasında,,
D A Ğ D A; D A, eylenebilelim,,
/(şehirde, değiliz y a.
rahat-düşkünü veya
elitliği, hak edenlerden olamayıp ),,
da , biz d e, " dağa eklenelim " -derlerken,,
/( nasılsa, P A R A-D i ğ e r-RAHAT; ,,VATANDANDAŞTAN
k e s i l e c k t i r,,
o r d u, sarf malzemelerine )..
,,
(DAĞLAR-ŞENLENiR-Helikopter-UÇAK, TOP; V E,,
makineli-tüfek, ,, atışları, i l e,,
/( MÜZiK- V E- V i Z Y ON- Gösterisi )..
DAĞLARDAKi-insanların-DAĞ-ŞEHiRLERi, şenlenir k e n,,
, h e l e-ki, gece-seyretmelisiniz,,
,, ateş-gibi-ısınmış-merminin, yanan-metal-kıvılcımlarının
b o ş l u k t a, havada, u ç u ş m a la r ı,,
/( a t e ş t e n- yapılmış, -cehennem-sinekleri, gib i,,
o mahşeri- h ı zl a r d a..)
fener-alayı
havai-fişek- gösterilerini ..
..
,..,
,,
V i D E O ' d a k i ,,
B U, - T O P L U M- ELEŞTiRiSi.. i s e,,
,,
/( BATI-BIÇAĞI-ile- " KARA- E T- D i Y E " , kesilen,,
JAMES-BRAWNın TOPLUMA, BAKIŞI;
; v e-
PAVAROTTi-italyan-Hz-MERYEM-AKADEMisi,
T O P L U M-E L E Ş T i R i S i-OPERACILIĞI ..
" N E- E Z D i-bizi " ,, ), N E Z ' D i N D E ..
..
b i r -B A Ş K A , oluyorken ..
..
..
..
n o t :
________________________________________________
Y i N E " JAMES-BRAWN-
T O P L U M- E L E Ş T i R i S i N E,,
d ö n e r s e k ,, :
JEMES-*BRAWN-
HANÇERESiNi-YIRTMA-PAHASINA, bağırır ..
T O P L U M C U L U K; budur ..
,, /( Toplumda-r a h a t a, kaçanlardır
,, bu yırtılmanın, sebebi .. )..
PAVAROTTi-DE; TOPLUM-BASKISI-iLE,,
TOPLUM-BASINCINI, içinde, bekletecek,,
V E-ANNESiNiN-TORBASININ
BOLLAŞMASINA- A Ğ L A Y A C A K .. ..
________________________________________________
,,
,hançerenizi -hançerinizi-, N E- KADAR-da-i y i, kıvırtıyor,
T ü r k ü c ü ..
,,
/( türkücülerin hançeresinin , k ı v r a k-oynaklığı,
Toplumsal-yetenekmiş, b i g i, söylenilemez-
" becerici-T O P L U M " - M E Y D A N I N D A ..
/( o zaman-onlar d a, reel-toplum -o l m a,
becerileri, geliştirirler, s a n a,,
k a r ş ı,, l ü t f e n .. ),,
,,
,,/( " yaa- bak, b u-Kürtleri, d e TANRI, n e-kıvrak-yaratmış " ,,
" T a n r ı - l ı- acımacılı " ,,- acılı-söylemlerle,,
" onları-tölere-edebilmeye " çalışanlar, d a,
ahlaksızlıklar- -yaparlarken ..)
,,
Türkücü, olmanız d e ğ i l,, " HANÇERENiZi- h a n ç e r i n i z i- ",,
parçalayacak, d ü z e y d e ,,
çalışıyor, olmanız, g e r e k,,
T O P L U M- i ç i n ..
..
..
.._________________________________________________________
PE.K.KE, y e NOT :
Kapitalizmin-rahatının, peşine düşen- BAZI-KÜRT l e r,,
DAĞDA-d a -TOPLUMLAŞABiLMENiN, RAHATINA,,
t a v, olmuyorlar , m ı ..
/(onlar için-Toplumculuğu,
b u , kadar -zorlaştıranlar- d a- utansınlar,,
/( yaptıkları-toplum-ahlakına, d a, sığmazken ..)
O H, rahat, v e sıcak-mağarada, s e n d e n,,
E V-Vergisi, su vergisi, elektirik-vergisi,
v.b. ,, alan-i s t e y e n - d a, yok, k e n..
..
P e k i, " dağlara temelli, bir, Y E N i,KAPiTALiZM-N Ü V E S i ",,
M A Y A lanabilir, m i, oralarda ..
/( B U-çok-ÖZEL-C o ğ r a f y a, ve Dağlarda ..)
,,
/( Y e n i- bir- T o p l u m c u- MEDENiYET-T Ü R Ü ..)
B A T I L I- B U- TOPLUMCULUĞA, d e s t e k,
olmak, i ç i n, B U-insanları- destekliyor .
/( biz hÂLÂ, ,,paha-*biçilmez-Vatanımıza-kastediyorlar,,
türküsünü, buram buram, -şehitlerimizl de var ederek- - söyleyedurma,,
i h t i y a c ı m ı z l a, demlene-duralım ..)
,,
tavşan-kanı, ç a y, iç, ACILI-bir-LAH-macun, y e,,
,, köleliği, neşeye sevince-çevirebilen,,
türkü-çağırıcılarını, çığırttır, her, yerde,,
V a t a n ı m ı z ı n, renklerindendir, d i y e,,
,, k u r b a n, bayramında, HAYVANIN-boğazına-BIÇAĞI,
sürterek, onun, kanını, akıtmayı, d i n e n,,
a k l a..
/( b u,akan şehit- kanı- dinsin-diyerek-
d e,git- y i n e- hayvan-kanını-akıt ..
nasılsa, dinen- b u, kanı, akıtmayı, sana,
h e l a l, edilmişken .. d i n i, edenlerce ..
,, )
şehit, v e, terörist-kanı, d a ;akıt,, ,,
- memur maaşlarını-kısıp-
, ordunu- modernleştirip,
/( Subay-Donlarını-da yenileyip ..) ,,
/( ORDU-müzeye, kaldırılamayacaksa, ),,
,, kendi, i n s a n ı n ı, dağdaki, k e ç i, ,,
misali, " sürek avına " , ,, t â b i, t u t ,, ..
..
/( b u, silahlarla, K e m a l i z m i n-
,, LENiNiST-ŞATOSUNDAN .. a v a , ç ı k,,
ORTA-Ç A Ğ-ARAZiSiNE,, ,, a r a z i y e .. )
,,k ı r s a l d a, " K I R I P-DÖKMEYE " ..
/(kırıp-döken-bir çocuktum b e n, evimde,,
gençken-,, KIRIP-DÖKME; EVLERDE; yapılmalı, k i,
toplumun, rejenerasyonu, evlerin,içinden,
yürüsün ..
; Ş i m d i, uğraş, k i,
Ü l k e y i, rejenere, edecmişsin, evinde, h i ç,
kırıp-dökmemiş, b u uğurda, anne-babası, i l e,,
helalleşip, d e , D e v r i m- insanı, olamamış,,
" E V- B E B E L E R i " , i l e..
,,
,,
/( BÖYLECE-PKK, da, s e n, Kemalistsen,,
b e n, d e, " ASIL-MARXist-LENiNiST-PARTiSiyim " ,,
,,
/( B U- M E M L E K E T E ,,
d i y e, DAĞLARA-OTURTUR-KAN-D i L E ,,)
/(kandil-klitorise-özdeşken, kürt de, ezilendir,,
M i l l i, D e v l e t, Pistonlarınca ) ..
/( h e m, yarısı da kadınken, dağdakilerin)..
,,
b u, memleket-malının, diye,,
karşına, oturup- d a- dikilsin ..)..
n o t :
soğana , YUMRUĞU VURMADAN-MASADA,,
" c ü c ü ğ ü n ü ", çıkartamazsınız, m e y d a n a..
A Y R I C A; DAĞDAKi, ORDU eylemi,
" PATLICANLA-KARA-incirin-", F i y a t ı n ı,
da , değerini, d e, yükseltir,
H A L K I N; G Ö Z Ü,,
V E, KULAĞININ,
I R Z I N A; geçilmesi,PRO- ,, işinde ..
/( ÖRTÜNÜN; ADI,P A R O L A ; D A ,,
DA; " i Ş i D, i İŞİT " ; tir ..
/( ya da işidi, işittin, m i ..)
,,
" R A H A T - P i y a n o " , ile, savaşımınızı,,
satabilir, misiniz, B U, " RAHAT-DÜŞKÜNÜ ",
insanların, Ü l k e s i n d e..
OLSA; OLSA-MEKANLARA-R A H A T v e, huzur, VERECEK,,
R E S i M L E R, VEREBiLiRSiNiz, B U, insanlara ,,
" O N L A R D A- P A R A ' n ı n " , karşılığı ..
,i k e n ..
,,
BARIŞI-V E-HUZURU, ancak, P A R A,,
i l e, satınalabileceksinizdir ..
İ d e a l-i n- KAPİTALiZMiNDE ..
videoYorumlar
sunu paylaştı.

Murat Oktay DanisFun Dumps'un videosunu paylaştı.DÜNYAYA-T Ü R K Ç E - i l e,
,, bakmayacaksam,
,, n i y e -bakayım, k i ..
/( DÜNYA RESMiNE-TÜRKÇE-
gözlüklerle- b a k a b i l m e,,
t e l a ş ı d ı r, B U; YAZILAR .. )
,,
,,
,,D Ü N Y A N I N; D Ö R T, 1- YANINDA,,
,, " KAPIDA-BEKLETiLEN, e r k e k l e r " ,,
" O N-PARMAKLARıNDAKi- 20 YETENEĞi ",
keşfetme-yolarına-düşüyorlar,,
/( çocuğun hayal-gücünün -10 parmağında 20 marifet- v a r )..
,,
O N- PARMAĞIN U Y G A R L I Ğ I,,
/( hayal-g ü ç ü,i l e, büyütebilindiğinde,, genişleyebildiğinde,, )
" T E K- ORTA-PARMAĞIN- S E R T- i K T i D A R I N I N,
" EZiP D E GENişleten,, -DiKTATÖRLÜĞÜNÜN
GENiŞLETMESiNDEN; " ,,
dönüştürmesinden,, ,
,,
,, h e r - H a l Ü-K A R D A- çok daha
,, D ü n y a l ı d ı r..
..
..
/( T a b i i,, e n Dünyalı-olan,
d a, se ' ' X, i n, ,, kendisi, i k e n.. )
/( Ç O C U K, DA, GiTARI- K A P I, bellemiş,,
KAPIYI; çalıp-duruyor,, 20-parmakla .. )
B E L L İ- K i, sokakta, kalmış,,
G E N Ç- V E- KAPRiSLi- K A R I S I,,
E V E; almamış ..
,,
,,L A F I N- KISASI,,
ç o c u k- " 20-PARMAKLI " , b e n c e ..
Y Ü Z Ü N E-BAKIN; , diğer 10 parmağı, n e y i n,
yönlendirdiğini, g ö r ü n ..
/( YÜZLERi-oynayan, Müzikçilerin i n a n c ı n a ,,,
inanırım ..)
,,
..1.834.742 Görüntüleme


This guy's rhythm is out of control... awesome! smile ifade simgesi
credit: Miguel Rivera
https://goo.gl/50t1gP
video

Murat Oktay DanisVural Akbaş'ın fotoğrafını paylaştı.


,,B U FOTOGRAFI,
T Ü R K Ç E- OLARAK;
kendi , TARZIMLA- R E S M E D i P ,
,/( R E S-iM-leyip)
açmama , izin v e r i l i r s e,,
,,biraz PiYA-N O, çalalım,,
B i l g i y i-sayar-KLAVYESi, -i L E ..
:
..
,,1 - " m i n i, dini-Ö Z G Ü R L Ü K L E R " ; Ü L K E S i,
AMERiKA-i l e,,
,, 2 - " M E G A-M E T A- özgürlikler, ÜLKESİ " ,
,,A R Â B- I- -i S -T A N ,,B U L,,
u, karşılaştıralım ..
bu i k i, katlı-fotografta ..
,,
,,
1- ERKEK-BACAKLARINI, KARA-PANTOLONLA;
,, KAPATIRKEN;
/( kapatma ihtiyacı duyarken ,,çünkü ,,
.. diğer bacaklar-yanında, k e n d i,, " m i n i k-ORTA- bacağı ", e p e y,
bir küçük kalacak, v e, ,alay- konusu edilecek,,
i r i, /(MEGA), bacaklılar-dinsel-KOMiTESiNCE ..
,,
,,h i ç değilse kategori dışında durayım, v a r s ı n,
orta -parmağım, y o k, sayılsın,,
küçüldükçe küçülsün .. d i y e düşünmekte ..
,, oğlan ..çocuğu ..
AMERiKAN-ERKEĞi .. ))
,,
,,
,,k ı z- KADINLARSA-MAŞALLAH,
eller-kollar- parmaklar-p e k , b i r,,
Ç A L I Ş K A N; ,, U Z A Y I- TAMAMEN-KAPLAYIP,
dolduruyorlar ..D E V L E T- L E R i N i N,
d e v l e t l i ğ i n i, -D E V L E Ş T İ riyorlar ..
d i n l e r i n i, özgürce -yaşarlarken,,
t r e n- m e t r o d a d a..
,,
,,
../( KIZ-ÇANTALARI- D A- K A D I N-
,, HEYBE-VE TORBALARINA,,
g e ç i ş, V E; değişim-aşamasında,, yanlarında
ö n l e r i n d e, tam olmaları- gereken -
,, y e r l e r - d e, ler ....) ..)
,,
,,
,,
diğer taraftan,,
.... u t a n ı y o r- e r k e k-çocuk,,
D E V L E T i N i N,- K I Z L A R I,,
" -D E V L E T- d i n i - YOSMASI " -Yapıyor,
olmasından, ; k ı z l a r -- adına ..
,,
,, v e bu densizliğe-
b u, , " D E V L E T-i- D i n -özgürlüğünün " ;
" K A L I N- ORTA-BACAK; D E N S i Z ; GENiŞLEMECiliğinin, ",,
erkek-soyunu, geriletebilmeye-temelli,,
i d e o l o j i l e n melerini,,
,, s ö y l ü y o r larken, her açık kulağa v e göze ..
,,
N O T :
,,H E R ,insanın, baldırı, Ç I P L A K; olabilir,,
/( V E hatta isteyen-tamamen ÇIPLAK-olabilir ..)
mesele-çıplaklıkta, d e ğ i l,,
e r k e k, Kitabın içine, küçültürken-kendisini ,,
e n azından kızların, d a,
K E N D i-k i t a plarına, /( veya çantalarına ),, , bakıyor,,
g i b i, davranarak, eşitliğin-Nezaketini,
V A R; e t m e m e l e r i n d e..
/( k i, erkek- onların konuşmaları,, v e, hareketlerini,
duymamak-için yüzünü, kapatmak-durumunda,
olmasın.. )
..D i n- özgürlüğü, birey-VARLIĞINI- aşar-us a da.
d a..
,,
/( D i N S i Z- d e ğ i l,, D E N S i Z ),,
tam tersine- kadın-k ı z l a r- kendi-D i n- ve yaratılışlarını,
kendi- d i n , özgürlüklerini, kullanarak,
s e r b e s t ç e, yaşıyorlar, E N- O R T A_ y e r d e ..
E X T R A;
SEREGiLE M E L E R i, ile, bacaklarını,, ,,v e ,
tüm-azman-Vucutlarını,,
erkek-gözlerine - s o k a r a k, da ..
onları da, geriletebilme- d i n-özgürlükleri, i l e..
,,
,,
oğlan da, SEKüLER-i n s a n- O Ğ L U; n u n, aslen- özgür ,,
yapacak,,
" özgürleştirebilecek, -b i r ş e y i " , b u l a b i l m e y i,
umuyor, KiTAPTA- ARARKEN-
K E N D i- BEYNiNDE .. B U L U P,, d a ..
,,
b e l k i, d e, bir " MUTLAK-UÇURUMU " -
yeni, bir TEKNOLOJi -Ç U K U R U n uy,,
" c e p telefonunu-falan- " ,,
;-B U L A B i L i R ",,
,i c a t -edebilir ..
,,
T ü m, U . S A, lıları, v e DEV-DEVLET-BACAKLARINI;
insanların-g ö z ve kulaklarına, sokmalarını,
engelleyebilecek ..
/( iŞiDE-KATILACAK-20--sene-sonra,
besibelli ..haberi, yok ..)
_____________________________________________________
_____________________________________________________
D i Ğ e r, taraftan,
A R A B -I-i s- T A N- B U L; ESKi-U F K U N D A,,
Y E N i- birşey- y o k ..
,,
MAVi 'Li-KADINI; E N- OLMAZ ŞEKiLDE-
HEP-BiRLiKTE-BECERME EMEKLERiNiN,,
,, US A , lıları V E- DEVLETLERiNi, içine yuvarlayabilecekleri,,
" ç o k DERiN; bir UÇURUM U " ,, -YARATIP;
V A R - E D E M E M i Ş, olmaları, i l e,,
E R K E K L E R; ,-K E N D i,, ÇARESiZLiKLERiNE, m i,
yansınlar,, YOKSA; AĞIZLARINI-A Ç I K- U N U T A N,,
" Y A Z I larının ", A r a b-Harflerinin,,
" KARA-SAKALA-DURAN; ÇENELERiNDEN " ,
KARA- ö r ü m c e k, A ğ l a r ı , benzeri, sarkıyor,
o l m a s ı n a, m ı,
baksınlar ,,,,
.. U Z U N- U Z U N ..
,,y o k s a ;
,,
UZUN-UZUN-EYLEMLi-EMEKLERiNE, v e
o n u n,,
harabeye ç e v i r d i ğ i, KADINI,, N
" Y O K-edilmiş " ; OYULMUŞ, -halinin, ü s t ü n ü,,
Ö R T M E K- zorunda,
kalmalarına, m ı ..
" B U Z - KESSiNLER " ,, g e c e l e r i,,
A R A B' I N; ACIMSIZ-CEHENNEM^İ- SICAK--ÇÖL-ETLERiYLE ..
,,
,,
k e n d i-erkeğinin- gözüne kadın bacaklarını-sokan,,
ö z g ü r l ü k ç ü- d i n c i,, Hristiyan-,,US A l ı, - D i n- DEVLET L- i,,
K ı z l a r d a n, sonra,, US a, uçakları d a,
A R A B A; Y E R i N E; " M E T A L- SOBA BORUSU- " ,,- sokar ..
,,takma bacak- t a k a r ..
A R A B I N; ÜLKELERiNE, bir d e..
,,
n e d i r EFENDiM, MUHAMMED-peygamber,,
600 l e r d e,,PETROLÜN KARANLIĞINA- TEMELLENiP,,
A R A B A; E N - M U T L A K- AHiRET-
UÇURUMUNUN; A Ğ Z I N I ,, h e d i y e, etmiş,,
Ö Z G Ü R L E Ş T i R M i Ş, ,, M U T L A K- ETMiŞ,,
U Ç U R U M L A R I-
d i y e ..
..
Ş i m d i, S U Ç; " U S- u,, ' A l ı d a, m ı " ..
" y o k s a- A R -ı-A R- A B , damı ..
,,
A R A B, /( PEN)- i s -işi- T A N- B U L U,, n
,, yerini- b u l a m a y ı n c a..
T ü r k l e r- g i b i ..
,,
Arabın-ağır- A Ğ Z I N I N; sorumluluğu, d a,
bizim omuzlarımıza, yüklenmişken,
,, Araplar-çoktan-US-A l ı..
v e çoktan- AKILLI ..


Sorun benim bedenimde değil, senin zihniyetinde.
.
    Yorumlar
  • Murat Oktay Danis

E S K i, " K U L A Ğ I KESiKLERDEN, " ,
" K U L A Ğ I- KISIKLARDAN ",
,, K i m, K a L D I .
,,
DANiL-SHAFRAN;
, b e n c e , tüm ÇELLiSTLERDEN; ayrılır,,..
Ç Ü N K Ü, Viyolenselin sapını,
Ç E N E- KEMiĞi, V E,
K U L A Ğ I N A, SIMSIKI,
bastırır ,,
,,
K E N D i, kemiklerine- iskeletine,
V E; KULAĞININ; içine E K L E R ..
/( V i Y O L E N S E L i n, iÇiNDEKi, S E S i,
D U Y A R; V E- D i n l e r..
..Vucudu - i l e-i ç e r i d e n,
h ü c r e l e r i, , ile d e..
,, d u y a r, duyumsar .. ) ..
,,
,,
D i Ğ E R-* taraftan,
H i Ç, KIMILDAMAYAN, OYNAMAYAN,
V i y o l o n s e l,, SAYESiNDE; D E,,
ELi-ilE- KARA-KLAVYEYE-MüKEMMMEL-T E M AS,,
s a ğ l a r .
/( T a m ,istediği, inanılmaz- t o n u, çıkartır .. )
,, ..
SHAFRANDAN, sonra, d i ğ e r, viyolenselciler,
V i y o l o n s e l l e, dans-ediyor-görünürler,
g ö z e- d e- kulağa d a..
,,
SHAFRANIN; KULAĞI; GÜREŞÇi,
kulağı gibi, olmuştur ,,
/( tahtayı-üzerine-bastırmaktan ),,
V E; son derecede, C i D D i,,
M E Z A R L I K T A- Ö L Ü; gibi, y a t a n,
bir -A D A M K E N, a r a d a, bir, gözlerini, A Ç I P,,
E T R A F A; v e y a, Ş e f e,,
Ş Ö Y L E -
,, -" b i r - Ö L Ü; BAKIŞI " - A T A R ,,
" O MÜKEMMELEN-Gittiği,
,, M E K A N -L A R -D A N .. " ..
..
" M U T L A K- MEKAN - KUTUSU;
" O K U- V E- yayı " , i l e, kendisini,
gönderdiği ..
..
,,
,, N O T :
DANiiL- S H A F R A N, Viyolensele eklenen adam mıdır,
,, y o k s a , V i y o l e n s e l i, m i, KENDiSiNE- E K L E R ?
..
,i k i s i, birden diye , düşünürüm,, ..
,, N E R E D E, isterse, orada durur ..
/( z a t e n hem Düntyada, h e m, diğer-tarftadır .. )
..

S. Rachmaninov - "Vocalise" Daniil Shafran(cello) Anton Ginzburg(piano)
YOUTUBE.COM,,K i Ş i N i n; V i Y O L E N SELE;
" V i Y O L O N S E L , g i , b i, " ,,
,,d a vr a n a bilmesi, i ç i n,
,,
,, o n u n, d a ; V i y o l o n s e l, V U C U T L U ",,
o l m a s ı, g e r e k i r,,
/( V i y o l o n s e l- VUCUTLU,
doğması gerekir ..)
..
i Ş; B Ö Y L E, OLUNCA,,
Enstrumanla -Enstrumantalist , T E K- VUCUT-olabilince,,
B E S T E C i N i N, gitmiş olduğu, yerlere,,
b i z i m, d e, gidebilmemiz,
" ancak- B Ö Y L E L i K L e " , ,o l a s ı,
o l u r..
..
,,
B A C H ' ı n, gidebildiği, yerlere, gidebilmek,,
/( v e y a - T Ü M-D i ğ e r-BESTECiLERiN)
B A C H ı n, olduğu y e r l e r d e,
M E K A N- v e- Zamanlarda, V A R- olabilmek,,
" V A R L I K- olabilmenin- manasına,,
v e tadına, V A R A B i L M E K ..
..
..
" B U- PENCERE " - K A P I,
2011, yılına kadar, AÇIK KALDI,
V E, işledi ..
.." M Ü K E M M E L- MEKAN- A D I N A " ..
..
n o t :
K i ş i, oralara kendisi, gidemiyecekse,
p e k, T a b i i ,i k i,, i y i, bir P E N C E R E,,
v e hatta, " K A P I ", edinmeli ..
,,oralarda O L U Ş; - veya BAKIŞ- v e r en .
..
,,
N O T : ÖBÜR TARAFI-daha çok s e v m i ş-
-beğenmiş-olmalı,,
/( ya da  bir TERCiH-N E D E N i, v a r - olmuştur ..
D  ü n y a d a n, bıktıranların olması - g i b i ..)
, z a t e n- ö  t  e -*TARAFTA, i m i ş, gibi, 
yapıyor- s e s lendirmeyi ..
Ö  B  Ü  R- TARAFA GEÇMENiN, bir yolunu,,
b u l a b i l m i ş, olmalı ..
..

..

My beloved friend Benyamin Sönmez. Rest in peace 1983 - 2011 Young Turkish cellist Benyamin Sönmez passed away on Wednesday at the age of 28, the...
YOUTUBE.COM


Murat Oktay DanisS T E -iN- W AY -& S O N s / CONTEMPORARy albümüne 69 yeni fotograf ekledi .


"  T  A  Ş  I  N_  Y  O L U, "  -
V  E  ÇOCUKLARI ..
,,
,

AH-KARA-GÜNÜME -S  i  L-  Â  H  I  M, OLACAKSA; 
MUTLAK-SiYAH- KAPKARASI,, ;IŞIYABiLSiN,
H E R- Y Ö N E;  KARA-YÜZEYi-ü z e r i n d e n,,
ı ş ı k,, d a, d ö n e    d ö n e,,
//( PiYANONUN -Y Ü Z E Y i N E; h i ç,
ç o k-yakından baktınız, m ı .., b ö y l e- o l u r  ,, )
,
  V  E , B  Ö  Y L  E  S  i N  E, YAPMASI-D A-
 "  MÜK-EM-M- E L-   b i  r -Ş  E Y ; , O L S U N  "  ..
 " E  L E  R  i  M  i-    ,  E      M     E  b i l-S    i    N ,,
,
TABiAT-T A Ş-MADDE-AN' N-E M İ - 
B E N, b i r-EMRiMLE-, D  E ;  ,,  
,, EMZiREBiLEYiM ..
V E - y a,,,
...  N  i  N   N  i, lere,  d e ,,
,,   " i n i n e  " -DE- ,, ine-bilek, d e..
o n u n 
,, "  AĞIR-M A D D E -T  A   Ş -  UYKUSUNU " -
..  b a s i t l e ş t i r e -   b  i l  e   r   e  k , V  E-
- s a d e - E  D   e  b il   - e r e k,,  
d e .
..
/  M A S A L I N I - A S I L -KARA TAŞ- M A S A 
P i Y A N O Y A-  D    A ,,
ö y  k ü n e bilerek , d e..
" M O D E R N- G Ö Z " ;
V E ,
" C O N T E M P O RAR-y- I Ş I K- T A N R I, "
M i S A F i R L i Ğ i ..
/( ARKADAŞLIK-RESMi- -TEMELiNDE ) ..
_________________________________________
,,
,,
,,g ö z - n e d e n- M O D E R N .. :
,,
ilkin, ÜÇGEN; yani, yuvarlak değil ,,
,, s o n r a,,
k a r a - JALUZi, lerin üzerinde,k i, ışıkla-
temsil- e d i l e n- B U; G Ö Z- F i G Ü R Ü ,,
aslında, bir- G Ö Z- Fotografı B i l e- değil,
v e ; /(NESNESi-y o k) ,,
/( yani, bir F i G Ü R , b i l e- d e Ğ i L.. )
/( M O D E R N; gelenekseli Parçalara- B Ö L E R,,
,, v e , fakat- i m a j ı n , yine orada BELiRMESiNE,,
/( meleksi, bir tanımlama-i l e- V A R-EDER-b u-k e z ),,
-i z i n, ve r i r,, .. )
,,
/( J A L U Z i, zaten bir " mutlak-kara-baçaklar-sistemi- " -
,, -ışığı-parçalara , biçe b i l-m e ye ..)
..
..
P E R D E-ÜZER,iNDEKi, " MODERN-GÖZ-İMAJIMIZ " ,,
i ç e r i y e , IŞIĞIN-GiRMESiNE-i z i n- veriyor ..
,, " O ZAMAN; b i z- gözün- içindeyiz " ..
/( Y A N i- g ö z ü n, içerden, g ö r ü n ü m ü-
" MODERN-i M A J- " . .
..
..
" CONTEMPORARY-IŞIK-TANRI- " , d a, neyin- N E S i ? :
K A R A PERDE-JALUZi-IŞIK-BIÇAKLARINI, y e r e, değilde,
T A V A N A- y ö n e l t s e m ,,
yukardan gelen ışığın- ö n ü n ü- keserim ,,
V E; PERDE-IŞIK-geçirmez, rolünü, üstlenir,
" KARANLIĞI-DA-RESMEN " ,, -TEMSiL-EDER-i k e n..
,, n o r m a l d e ..
,,
,,
o z a m a n- IŞIK-TANRI-da, G ö Z , imajını-V A R- ETMEZ;
P E R D E N i N, i ç i, üzerinde ..
,, h a d i- IŞIK-TANRI; " g ö z -imajını- " V A R, e t t i,,
n e d e n- orada durmaz v e,
-i Ç E R i Y E ; KADAR; D A; KOLUNU;
E L i N i, uzatır ..
K E N D i S i N İ, BEYAZ-DUVARIMA-YERLEŞTiRiR,,
B E Y A Z- D U V A R I M I,
I Ş I K L A Ş T I R I R ..
/( Beyaz Duvara bakınca-orada, BEYAZ-RENGi-DEĞiL;;
sadece y a n s ı y a n, BEYAZ- I Ş I Ğ I,
göreceksiniz d i r..
Y A N i- IŞIK-T A N R I, ORADA- D U R A C A K- BEKLEYECEKTiR ..
,,
I Ş I K- TANRININ; KAynağı G ü n e ş,
olmadan, Beyaz-a r a-zemin- üzerinde, b e k l e y e bilmesi, d e,
M O D E R K E N; ,,
; I Ş I Ğ I N; B U; K E Z;
,, " i M A J-YAPICI " -olarak-değil d e,,
,,K E N D İ, NESNESi- i L E ,,
sizin diğer nesneleriniz, g i b i,
SALON- M E K A N I N I Z D A; NESNELEŞMESi,
E Ş Y A -laşması,,
M O D E R N, d e ğ i l /(PARÇALANMIŞ-değil),,
tam t e r s i n e, NESNELEŞMiŞ- F i G Ü R L E Ş M i Ş,
bir, D U R U M U;
temsil- e d e r ..
_______________________________________________
VALLA- ATOLYEME-b i r KADINI- yerleştireyim,,
anında EŞYALARIMIN-YERLERiNi, d e, değiştirmeye başlar,
,, h i ç- DEĞiLSE-ATOLYEME-IŞIĞI-ALINCA,,
E Ş Y A; olarak,,
,, NEREDE-DURACAĞINI; b i l i r ..
,,n e y ö n e- hareket edeceğini, d e..
,,B U- S A Y E D E_ I Ş I K-TANRI, sabit- s a d e,
,,çağdaş-, g ü n-içinde, güncelde-y e r i n i- i y i -*-bilen,,
" Ç A Ğ D A Ş; b i r, M O B i L Y A- EŞYADIR ..
H i ç d e , eskimez,
g ü n e ş, Durdukça d a, -y u v a r l a k, değil, d e- ,,
,, DÜZLEMSEL; olarak, atolyemde, -stüdyomda-
bir E Ş Y A- OLARAK- H E Y K E L L E S i R ..
/( zaten-çağdaşın - contempeorary -,,t a n ı m ı d a ,,
s a b i t- durabilmek-için- ,, " s a d e l e ş e b i l e n " ,,
d e m ek, i k e n..
/( I Ş I K- TANRI-KENDi-NESNEL-MEVCUDiY' ETiNi,
bir D i k D Ö R T G E N E; indirger-sabitler,
ÜÇGEN- b i r- G Ö Z D E N, i ç e r i,,
girmeyi, d e,,
,,çağdaş-güncel-olarak-kabul-edebilmiş-i k e n ..
________________________________________________
,,
B U - GÜNLERDE- P i Y A N O-bölümüne geçmesi, Şiddetle,
ertelenmiş, e n g e l lenmiş,, B U; NEDENLE-
KEMANCI-olmak-durumunda-bırakılmış,,
b i r, ARKADAŞIMA; " P i Y A N O , olmak " -* peşindeyim,,
k e n d i m i, bir P i y a n o, gibi, o n a-sunabilmeliyim- d i y e,,
bir RESSAM-olarak ..
/( O N A- PiYANOYU-YENiDEN-sunabilmek )..
,,
B E N i M- BEYNiME- DOKUNABiLSiN, k i,
/( P i Y A N O- YAPTIĞIM-BEYNiME ..)
,,o n a- yasaklanan- b i r " REEL- b i r-PiYANONUN "
; BAŞINA, oturup,
yeniden, , KENDi-BEYNiNE-
kendi E L L E R i, i l e-- ,,DOKUNABiLSiN ..
b e n i m- BEYNiME-BEYNi-ile -dokunabilmek, y e r i n e..
,,
z o r keman-çukurunda-Çar-MIHA- gerilmiş,,
,, " P i Y A N O Y U " , P i Y A N O--BEYNiNi, OYNAYANLAR;
D A,
,O N U N, BEYNiNi, P i y a n o- d i y e,,
çalmaktalarken ..
/( P i Y A N O- TARAFINDAN- Ç A L I N M A K; d a,
" P i Y A N O-KORKUSUNUN-ASIL-MUTLAK-DUVARI-EDiLiRKEN,
T O P L U M L A R L A .. )
..
,,
n o t :
çocukluğumda, steinWAY-i m-/( PiYANO ' M),,
vardı her hafta sonu-bir -saat ..
B U; NEDENLE-BENiM-PiYANOM, h e p, içimde, olmuşken,,
V E- O N U- TÜM-ZAMANLI-d a, iöçime,
v e , ç e v r e m e, yerleştirmeyi,
vazife, bilmişken ..
b e n ..,,
bir, " P i y a n o-olup " -durup bana dokunulmasını,
D U R U P; ,, bekleyebilirim, i k e n ..
..
N O T-2 ;
SiYAH-BEYAZA-TEMELLENDiRiRiM,
M E K A N L A R I M I; V E,,
S i Y A H- herşey- /(JALUZi-DAHiL,,)
b e n i m, KARA-PiYANO-K U T U, ş e k i l,
V E; BiÇiMLERiMDİR-L E R ..
,,
I Ş I K-TANRI- B E Y A Z I; IŞIĞA ÇEViRECEKKEN,,
ıŞIK-S E S, gibi duyulur, V E YAYILIR; o l u r,
B O M B O Ş; SALON- MEKANLARIMDA ..
" P i Y A N O - M U N- DA; i Ç i N D E " ..
..
____________________________________________
PiYANO-SEVENLER-BiRLiĞi, D U Y U R U S U,,
b i r " Contemporary-m o d e rn- a r t " , fotografıdır ,
ü s t t e k i ..
..
b e n i m- " M O D E R N- B E N - L i ğ im, d e n, " , ..
a l ı n m ı ş ..
..
,,
,,
..
..
..
______
______
..
B i R A Z D A N; " M U S A " ; peygamberle,
/( KEMANCI-ARKADAŞIM.. )..
,,Buluşacağız,, TUNALI-HiLMiNiN,i T U N A S I N D A-
T U R L A M A Y A ..
/( TOMRUKLARLA ..birlikte ..)
,,
,,
B E N; BURADA; " i S a-MESiHi ", oynayacağım ..
,, M u h a m m e d i, henüz- bulamadık ,,
diğer ikisinden, ü ç ü n cü sü n ü,
t a h m i n, ederek,
ONU; DA B i z i m l e-yürümeye,,
i K N A; EDEBiLMEKTE y i z..
/( M U S A- MUHAMMEDE-
,, D A H A, yakın, durur.. )
,,
,,
T E K- TANRILI-D i N L E R; Ü Ç,
t a n e dirler, V E; ÜÇÜNÜ; birden, birleştirip,,
d e, bundan sonra, ONLARI ; ,,ONLARI-AŞAMAZSANIZ,,
" D i N_ ÇAĞINDAN ", çıkamazsınız ..
,,
.. /( T E K-TANRILI-D i n l e r d e n, birine, yapışıp, d a,
herşeyi, bildiklerini, söyleyenler, insanlığı,
" K Ö R- KUYUNUN " ; içine, çekenlerdir l e r ..)
,,
,,
B U, aralar- Hristiyanlık-takılıyorum ..
H ü m a n i t e y i, -insanın-yapısının -yüceltilmesine-,,
temelliyor- " Crist- ian i t y " ..
D i y o r , ki, H r i s t i y a n l ı k :
,,tüm çeşitli, yeteneklerinize, temellenin,,
v e , her birini, kullanın, k i, sizleri, MUSEViLERDE; olduğu, gibi,,
" TEK-YETENEĞiNize-TEMELLENDiRiP-D E
- KÖLELEŞTiremesinler .. " ..
..
..yapabildiğiniz en basit şeyleri, b i l e- y a p ı n ..
,,yapın, k i, Vucudunuzun, her köşesi, işlesin, v e,
d e ; ; ı ş ı s ı n ..
,,
,,
,,insanı insan eden, çok-çeşitli, yetenekleri, ile,,
çok,çeşitli- ş e y l e r, yapmasıdır ..
,,
/( s ö z , gelimi, elinizle yazı yazabilir, misiniz ,,
o zaman, n i y e, her, gün, oturup-d a, bir ODAYA-kapanıp,,
/( Kiliseye kapanın-değil-b u ),,elinizle, y a z ı,
yazmıyorsunuz .. YAZACAĞINIZ-Ş E Y; sizin,
" YAZI, -yazıyor olmanızdan "
, daha , m ı, önemli ..
ki yazacağım da n e, olacak, demektesiniz ..
ya da " n e-yazacağım- k i " ,,
, diyenlerden, olup ..)
..
..
n o t e :
" T E K- bir D i n i " , olduğunu, söyleyenler,
,, diğer, ikisini, bilmemekle, b u,işi,
ucuza getirmekte olmaları, i l e,
böbürlenenler, d e n,, ,, olurlar k e n..
,,p e k-bir , u c u z a..
..
..
/( YOKSA-P E K-bir -PAHALIYA- M I ..)G.F.Handel - Messiah - Dublin Version, 1742 Dunedin Consort & Players Susan Hamilton (soprano) Nicholas Mulroy (tenor) Matthew Brook (bass) Annie Gill (mezzo...
YOUTUBE.COMMurat Oktay DanisMurat Aktaş'ın videosunu paylaştı.
Az önce
ALACA-KARANLIK- en çok ,ilgimi çeken,
,," z a m a n ", -M E K A N ;    ,olmuştur ,,
" T A N- Y E R i- ", TAN-ZAMANINI, T A N R I Y A, bırakır,
o n a , bakmam ..
/( T A N R I N I N, IŞIĞI-Kirlenmesin,
d i y e ,, onu gün BOYU-kullanacağım d ı r ) ..
,,
,,
A n c a k, AKŞAM; ÜZERELERi,
A L A C A K A R A N L I K- ZAMANINI, yakalamaya,,
T O P U M U; alıp basket Potasına,, k o ş a r ı m,
/( koşardım-tüm-çocukluğumda ..)
,, p ü r D i k k a t -kesilir,
alaca-karanlığın,içinde, G Ö R Ü N T Ü L E R,,
y e n i, görülecekler, H e n ü z, IŞIĞA-Binip,
D ü N Y A Y I; T E R K, ETMEMiŞ- ALACA-KARANLIK; v e,,
" KARANLIĞIN-VARLIKLARINI ",
g ö r e b i l m e y i, ,,
U M A R A K ..
,,
,,
N E GÖRÜRDÜM; B i l i n m e z,,
B U, karaltıların a r a s ı n d a n,,
ancak, s o n r a l a r ı, B U N L A R ;
/( B U-VARLIKLAR- RESiMLERiMiN-içinden,
Y Ü R Ü Y Ü P- G e l d i l e r,,
B O Y A NIN; i ç i n e..
,,
O N L A R- HAZIRDILAR- D ü N Y A Y A; -VEYA-
BOYANIN-içine, inmeye,,
" BOYANIN-iÇiNDE-görünür- olmaya ,, "
/( BEYNiMiN-içinde BEKLEMiŞLiKLERi, -i  L E ..)
-( B O Y A; Ö T E ALEMLERiN- TEMSiLi, MADDESİ,
i k e n..  ),,

/( YADA-ERiTiLMiŞ-BEYNiM  )..
/(  B U NEDENLE-BOYAYI- B i r BEYiN-KADAR- TUVALE-DÖKER,
O N U N, içine , VARLIKLARIN, inmesini, UMARIM;
s a n a t - e d e b i l m e- b u- olabilecekken,
b  e  n, b o y a diye erimiş-akmış-b e y n i m e,,
d o k u n a b i l e c e k k e n ,, SPATULA-AYNA-METALi, i l e )..
..
..
..ALACA-KARANLIKTA; ÇOK, i y i, görmemle,,
H E P; Ö V Ü N Ü R Ü M,,
/( BASKETBOL-sahasında da, hep, kendi, vucuduma,
kendi sahip, olduklarıma, s a h i p,
çıkarım )..
,,S o n r a d a n, öğrendim, k i, iNSAN-GÖZÜNDE;
,,Alacakaranlıkta, görmeyi art-tı-ran, hücreler, varmış..
B U nedenle, kimi, parlak-ışıkta i y i, görürmüş,
kimi, d e, A Z, IŞIKTA,,
A L A C A- KARANLIKTA ..
,,
,,
S O N, D İ Y E C E Ğ i M, O ' D U R, k i,
" A L E M L E R ",v e " KARA-MADDE ", ,,
" V A R L I K L A R I ", içermesi, i l e,,
A S I L; z e n g i n l i ğin, kaynağıdır ..
/( ALLAH' ı n, sonsuz vericiliğinin K a y n a ğ ı da,,
A L E M L E R- olduğundan,,
,, A L E M L E R E; D O Ğ R U- BAKAB,iLiP; O R A L A R I,,
N E T; V E; i y i, görebilmeliyiz ..
,,
D E M E K; ki, ALEMLER-DÜNYAYA-GiRERLER; girecekler,,
/( T I P K I; ATOMLARIN-hücrelerimizde, oldukları-gibi )..
,, V E- M E S E L E- ONLARI- , -VARLIKLARI, N E T,
görebilmekle, v e,
ALEMLERi-RESiMLER-olarak, Dünyamıza, yerleştirip,,
B i L E B i L i R, DE, olabilmekledir..
,,
Y O K S A; ALACAKARANLIĞA; KÜFRETMEKLE,
H i Ç ,D E Ğ i L .. /( BELA-O K U makla )..
,,
A L E M L E R N E T; VEW-GÖRÜLEBiLiNiR,
olmaya başlayınca,, D Ü N Y A; D A; IŞIKLI; V E,,
N E T; TEMiZ, olabilecek- -i- k e n ..
..
.2.315.637 Görüntüleme
Murat Aktaş yeni bir video ekledi.
Ülkenin şu an ki durumunu cok güzel anlatmış

   video 

" PiYANO-TARLALARI " V E,
... " R E A L-PiYANO-KLAVYESi " ..
/( b i r- KEMAN- KLAVYESi- G i B i ) ..,,
,,
12 YAŞIMDA; bir STEiN-WAY; Piyano, i l e,
yalnız kaldım, i l k -kez-
RADYO-E V i n i n, bir STÜDYOSUNDA.. /
( 3. STÜDYO)..
,,
8- sene RADYO EVi-Çocuk korosunda,, B O Ş; bir,
RADYOEVi-STÜDYOSUNDA, K E N D i M i,
, P i Y A N O; ile , yalnız- b i r-
" ODAYA " -Kapattım..
/( KULAKLARINIZIN, sessizlikten-dışarıya-
Odanın, i ç i n e- çıkıp, gezinmeye başladığını,
hissedersiniz, h e l e, bir d e, ışığı da açmadı, i s e n i z,
" M U T L A K- KARANLIK,v e- ;MUTLAK-S E S S i Z likte " ,
,, b e y n i n i z- O D A N I N, içine,,
sizin-dışınıza , ç ı k a r ..
/(Şehirli bir çocuğa- alışılmadık , b i r, deneyim ..)
,,
,,
P i Y A N O N U N, KAPAĞINI-KALDIRINCA;
,,o n u n, içinde - u z a n a n, REZONANS- O V A L A R I N I,
görürsünüz.. ,, herbiri birbirine paralel, ,
" B E Y i N_ T A R L A L A R I , her, bir NOTA, karşılığı ..)
,,
,, ALTIN SARISI; , K e m i k-BENZERi, bir- G Ö V D E,,
/( K i- B U; B E Y N i N -içine yerleşmiş,,
/(Dışına değil-bizimki gibi ),,
,, B i R- A L T I N D A N, KEMiK, yatar,, Piyanonun, içinde ..
/( A S L I N D A; O DA; bir Kafa TASI,
gibidir, TELLERiN-O N U N, içinde - -; /( ÜSTÜNDE ),
gerili oldukları düşünülürse ..)
/( yine d e, bu altın-kemik bana h e p, PiYANO-BEYNiNiN,,
E N; MERKEZiNDE; olarak- g ö r ü n m i ş t ü r.. )
,,
,,
B O Y N U M U N- B O R C U, i d i,,
ALEMSEL-MUTLAK SESSiZLiK,v e- MUTLAK-KARANLIĞIN;
A S I L- K U T U S U-PiYANO; , i l e-birlikteliğimin,
b e n i,
A L E M L E R E; ORADAKi- M E K A N L A R A,
,,v e oradaki- V A R L I K L A R A- TAŞIMASI ..
,, V E, ALLEM-ETTiM-KALLEM- E T T i m,,
,,
R E S i M L E R i M L E; B U; MEKANLARA,
V E; " V A R L I K L A R A " , gidebildim..
V E; onları, D Ü N Y A M I Z A, da,
getirebildim ..
/( en azından, b e n, bunu, b ö y l e,
bilirim .. )
,,
B U; M i n i k-V i d e o y u,, fotograf yerine-RESiMLEDiM ..
,, P i Y A N O-NUN; A S I L, KLAVYESİ, ,,
TUŞLARI- ÖRTEN; ,, K A P A K T I R ..
/( MUTLAK-AKILSAL- K E M A N-Gibi-Yalın-klavye .. )
,,A L E M L E R D E-PiYANO-ÇALAN; b i r-
ALEMLER-PiYANOCUSUNUN;
,, KLAVYESİ- B U, OLACAKKEN ..
..
A L E M S E L-V A R L ı K, v e yaratıklar,,
B U; PiYANO-KAPAĞINDAN; D Ü N Y A Y A, girmeye,
çalışacaklardır,, " KAFADAN ",, ..
/(/ Y A- D A- G i r i ş, yaparlarken, görebilirsiniz,
onları, ALEMLERTE-BAKABiLECEĞiNiz-
PİYANKAPAĞI-KLAVYESi- P E N C E R E sinden .. ),,
,, T I P K I- STUDYOların KALIN KEÇELi-kapılarındaki,
yuvarlak-PENCERELERDEN;
,,S T Ü D Y O N U N ; içindekilere,,
b a k a r k e n, görülmekten,
korkacağınız, gibi, ..
/( Piyanonun,içinde d e, KEÇELER;
,, SESSiZLEŞTiRiP- S i l e r l e r k e n,
ALEMSEL-UZANTILARI,,, görüntüleri .. .. )
,,
,,
H a l b u k i, , G ü n l ü k, Hayatta, P i y a n o' n u n,
B U; G i Z L i, AHiRET-K A P I S I N I,,
,, gizleyebilmek, için, " D ü N Y A- TÜRKÜLERi " - SÖYLENiLiR ,,
,, D Ü N Y A Y A- ÖYKÜNMELER,,
S A N K i- SANATSAL- D Ü N Y A L I- /( yapılabilinmiş, ) ..
N e s n e l e r, E Ş Y A L A R ,,..
,,
,,
Y E T E R- K i- PiYANONUN; K A P A Ğ I N A;
K i M S E; B A K M A S I N, bakamasın,,
O R A D A N; Piyanistin ELLERi, VASITASI, i l e,
D ü n Y A Y A , DOLAN, AHiRET; VARLIKLARI,,
,, g ö r ü l m e si n l e r ..
,,
/( B E N- onları RESiMLEŞTiRiRiM,
k i, IŞIĞI_giyinsinler, V E,
B i Z L E R- KARANLIĞIN VARLIKLARINDAN,
k o r k' maya l ı m..
,A L E M L E R E- bakabilirken ..
,,

" E V- KEDiSiNiN ", RA'HATINI;
bozun bakalım ..,,
/(RA-nın, K e d i s i, oldu ya bunların hepsi, E S K i-Mısırda, Şereflendirilip, d e.. ),, b a ş ı n ı z a, neler, gelir .. /( Kedilerin, K ü s t a h, olduklarından, çok, bahsedilmesine , rağmen, K e d i l e r i, yine d e, sevmem, , onların rahatlarını bozmak, v e, Küstah-olabilme becerilerini, i z l e y e b i l e c e k, olmam, i l e, d e, idir .. )..
,,
..g e n e l d e , i N S A N I N, K E N D i s i n i n, " E V i N E, "
olan ,inancımı, " T O P L U M, olma-İ D E A L L E R i M i n " , önünde, tutarım./( KENDi-VUCUDUMLA-Yapamayacaklarımı, b a ş k a, Vucutlardan, i s t e m e, özgürlüğüm, o l s u n, da, istemezken ..) ../( b e n-koruyamıyorum-Vatanı, a s k e r, benim yerime d e, korusun ..)../( b u n u-isteyebilirsin, Allahtan,v e, belki, asker-olmayı,isteyen i n, ruhu da duyar.. .. kuvvetli, olabilmeli-inancın ..)..ancak, b e n, bunu, Anayasa, d i y e, mecburiyete, bağlamaz,, i n s a n l a r ı, yetenekli, oldukları, şeylerde, b i l e, mecburiyetlerle, kontrol, edebilmeye, K A L K ı ş m a z d ı m ../( i N G i L i Z i N, YAZILI, anayasası, y o k, i n s an ı n ı, BAŞKAlarının, b a ğ l a m a y a, kalkışmaması, i ç i n ).. V A H Ş i' dir, K e d i, d e,,
eğer-N E--KADAR-VAHŞi-olabileceğinizi,, T E S T; edecekseniz,,
bir AKILLI-K E D i- beslemelisiniz, evinizde..
-sadece -RAHATINI-kaçırın-bakın, " N E- KADAR-VAHŞi-olabilirler,
B U- K E D i L E R ..V A H Ş i L i Ğ i,
d e-kedilerden, i y i, K i M S E, öğretemez, s i z e,, /(B i R E Y E ),,
RA-K E D i' lerinin, Ö Ğ R E T i C i liğinden, Ö T E ..
,,
O KADAR-EĞiTiM-V e,, i d e o l o j i, V E- i n s an ı-mecbur edip-bağlayabilme-eylemleri, ile, k u ş a t ı l m ı ş ı z d ı r, k i, Ş e h i r l e r d e, /(şehirlerimizde-diyemiyorum, bakın ),, " V A H Ş i-olamadan- aşamazsınız, b u,
k u ş a t m a, çemberini .. )..
..B i R- Ş E Y i N, " W A H Ş i, olmadığını " -sınamanın, Y O L U,,
ONUN-RAHATINI-kaçırmaktır ..
..P e k i, bizler, evlerimizde, V A H Ş i, olabilmeyi,,m i,
çalışırız, yoksa, rahat-içinde-kuşatılmışlığı, duymamayı,, m ı ..
/( ANNELERiMiZiN- " WAHŞi' y e, tahammül-A Ğ Z I " ; VAHŞiNiN-YUTULABiLMESi, i l e,sonuçlanabilir-*U M U D U, i l e,
B E K Ç i'nin- BEKLEME-F A Z i LE T i, ile ..
,,
10-Çocuk-Doğurmuş, analarımızın,,
B U-KEZ- D E; ,, Dünyanın, E N- V A H Ş i, ÇOCUKLARINI,,
, i Ç L E R i N E-YUTABiLME-AĞIZLARININ-AZiMLERine,
B E L, bağlamalı-mıyız ?.
/( ANNEM-BENi-TEKRAR-iÇiNE-YUTACAK-DEĞi-L d i r, Y A ..
diğerlerini, d e, O yutmasın, B E N-TEPELEYE-bileyim,
dışarıda ..)
..
..
..
..
,,n o t :
K E D i, " SiYAH-BEYAZ ", görür, b u nedenle, ,, BEYiN-MATEMATiGi, beynin A K-VE-BOZ- MADDELERiNE, D i r e k t, bağlanır ..B U sebepten, K E D i- çok-AKILLI- v e ç o k- ZEKi, bir hayvan, olarak,, ç o k, s e r i, ve çevik, v e ANINDA T E P K i, veren, bir VARLIKtır, c a n l ı d a n, çok ...
B i Z L E R D E ,ise, RENKLi-GÖRME-nedeni, i l e,,
,,düşünceler, v e etkiler-renk-Merkezimizden d e, bir TUR; a t m a k, durumundadır .. B U; da, bizi çok yavaşlatır, ancak, b u-renkli-görü, , bizlere-estetiği, v e, sanatı, hediye eder, k i,, b i z l e r, sanatın- estetiğin içinde saklanabilirken, K E D i, çok, h ı z l ı, davranarak, konumunu. yeniden, V A R, e d e r.
MATEMATiKÇi-arkadaşım DEMiR-KÜPELi--6-KEDi, i l e, yaşıyordu, k e n d i, , EŞi v e ÇOCUĞUNU, E V D E N, kovmuşken ..ç o k t a n .. T a b i i, K E D İ lere, MATEMATiK-sorabilmek,i ç i n, d e, sürekli, içerdi ..K i M B i L i R, hangi, Matematiği, /( HANGi-ALEMLERiN- M A T E M A T i Ğ i N i ,,),, anlattılar, O N A; K E D i L E R ..
,,
B e n i m-i s e, PiYANOYU; /( V E - KENDiMi),, K E D i, YAPABiLİP; PiYANO- V E b e n i m-BEYNiMiN;; MATEMETiĞi, TOPLAMıNI,, " , P E N Ç E-TIRMIK " , savaşlarını-, S E S E- i Ç i R E b i l m e l i y i m..
,, E V i M D E .. V e y a , STUDYOMDA..
,,
,,
n o t e 2-
,,....M A K i N E L i- T Ü F E K, yapsam; k e n d i m i,,
,saniyede K a ç, M E R M i, atabilirim, çalışması,
v e, ö l ç ü lendirmesi, ..
V E ; B i L G i, araştırılması ..
..
, b i l e b i l m e l i y i m, K E N D i M i ..,,
,, V E , b u g ü n k ü, T E K N O L O J i, düzeyimi ..
..

CAT-PLAY .. CAT-E Y E- s e e, " black-&white " ..so they are very-clever-and W i S E ../( -and-FAST- a c t i n g,, with-Mind-Maths. )-.. K E D i, " SiYAH-BEY...
YOUTUBE.COMYorum Gönder