28 Ağustos 2015 Cuma

" TRANSCENDENTAL- B R A iN " .. &/ t h e - A R T ..

BABA-ANNEMiN; MEZARINDA; M I, demeliyim,,
/( " C E N A Z E S i N E- B i L E "- gidememişken ),,
/( M E Z A R I N A- d a, gidememişken ..)
,,
b e n ; " yerine çakılı, kımıldamazlardan-ken " ,,
B A B A- A N N E M, bize- E V i M i Z E- MİSAFiR;
,, gelirdi, K E N D i s i ni,- K i M; V E -N E;
olduğunu ,,
B i Z E; TANITMAYA,,
T A N I Ş- olmaya ..
A N N E M i N- GÖLGESiNDE ..
,,
,,
ROMANYA-DOĞUMLU, ÖMRÜNÜN yarısını Romanyada, yaşamış, b u, kadın,,
e n t e r e s a n, bir -i ç, ç ı ğ l ı k, bir çılgın, S E S,, -bol-oksijenli- KARPAT DAĞLARININ,,,,
heyecanını, taşırdı, O, Mütevazi, B U D i S T, suskunluğunun, ALTINDA ..
b u- I S S I Z-, iç, s e s i n d e..
,,
" R O M E N L i Ğ i " , araki bulasın ..
/( kanına içine , t i n i n e- işlemişken, bir şekilde..)
/( Babam da Romanya doğumlu ..
V E; o n u n, ROMEN-PRENSi, olarak, yetiştirildim, b e n,,
babam TÜRKiYEDE, R O M E N- olamayacakken ..
/( b e n i m-içimde yaşattı, k e n d i, Romen-Prensini .)
" G E C E YARILARINDA-UYANIRDIM,,
,K i M L i Ğ i M i, O R T A-DALGA-RADYO , yayınlarındaki,
ÜLKELERE; sormaya,,
,,t a k ı l d ı ğ ı m- RADYO-istasounu, sonunda, b a n a,,
" RADiO-BÜKREŞ--PROGRAM-UL-DOYÇH " ,
d e r d i, g e c e n i n-bir- " M U T L A K- YARISINDA " ..
,,
,,
K i M i M, b e n, diye,
KiMLiĞiMi, ,, K i M E;
KiMLERE_ sorayım- b e n- ş i m d i ,,
içimde, , hiç görmediğim-ROMANYANIN; S E S L E R i, var, d i y e , ..
,,, i d d i a - e t -s e m ..
,,
,,
___________________________________________________________________
B U; M Ü Z i Ğ E; gelince .. :
,,
BABAANNEMLE-KONUŞMAM-YASAKTI- S A N K i,,
/( b e n, BABAMIN- ROMEN-PRENSi-i k e n,,
ROMANYALILAŞTIRILAMAZDIM,,
babaAMMEMCE- d e ) ..
,,V E ANCAK- O- Ö T E YANA-
" Ö T E- ALEMLERE- g e ç i n c e ",,
,,o n u n l a, onun, d a,benim,i ç i m e, yerleştirdiği,
,, " k e n d i-iç-s e s i,, ile " ,, ,,i ç-sesleri-ile,,v e
,, bu s e s l e r i n, ÖYKÜNDÜKLERi, i l e,,
Y Ü Z L E Ş E B i L E C E K,,
K O N U Ş A Bilecektim, d e,, ..
..
,,
B U NEDENLE- B U- MÜZiĞin, O R T A M I,,
V E ATMOSFERi,,
" " Ö T E- TARAF ",
,, MADDESi-DE- A T O M U- da,
A L E M L E R D İ R ..
A L L A H I N- ALEMLERi ..
..
,,
B U MÜZiK; b i r ALEMLER-OPERASIDIR,
, " S E N- F O N i sidir ",
herşeyden, ö n c e ..
B a b a anem e, Alemlerde,- S E N; diyebilmeye,,
çalışmamdır ..
,,
,,
,,
__________________________________________________________________________
,,
A L E M L E R; " Ö T E - TARAFINDAKi- M Ü Z i K ",
,, nasıl- Y A Z I-la
bilinir ..
B U N U N; METODU; :
1- ilkin oralarda, /(ALEMLERDE),,TEK;b i r-ENSTRUMANA- i z i n- V A R ..
/( yani, Senfoni-t e k-bir enstruman-dan oluşan, bir-Orkestra-için
yazılacak .. )
,,
2- PLANLAMA- geleceğe, yönelik işleyen, bir hafıza,
,, hatırlama, i l e, yapılabilinirken,, /(NORMAL-MODAL-MÜZiKTE)..
B U-ALEM-MÜZiĞi,, g e ç m i ş e- yönelik-bir- rememberance - HATIRLAMA,,
s e a n s ı, olarak, S Ü R E K L i, ÜST-ÜSTE-yazılacak ..
/( D A H A -DAHA- -N E-HATIRLANILABiLiR- bunlar,
hatırlanmışken, BUNLARIN-içinde,, d e,, g i b i ) ..
,,
B E Y N i N i Z; GEÇMiŞiNiZE, yürüyecek-kendi-içine ..
sürekli, KARA-MADDENiN- i ç i n e ..
/( ÇAYKOVSKİ-6.Senfoni, veya Beetoven-5,in KAPISINI;
aralamaya, uğraştıkları,,
Y E R D E; h e p- bulunabilmek, g i b i,
bir d u r u m, d u r, B U ..
,,
,,
BUNUN; için, sanırım-trombon veya Trompet-modunu, kullandım,
ROLAND-XP-80,i n ..
,,Ü S T; Ü S T E- kayıt yaptım, sürekli, belki, 200 kere,,
ya da , 40, k e r e..
,,
i l k, kayıt muhtemelen, bir dakikayı geçmeyen,
i z l e n i m c i, bir soyutlamadan, ibaretti ..
/( h e r kaydı-da- ayriyeten -tutarım, elimde,,
kaydedip, d e, bilgisayara )..
,,
Y a n i, B U-S E N F O N i N i N,,
oluşma evreleri, d e, /( NASIL-Yazıldığı d a, elimdedir ..)
..
,,h e r seferinde, AKLINIZA- GELENLERİ,
hatırlamalarınızı, eklersiniz,, t ü m e,,
bazan, taşarsınız, " söyleyecek-sözlerinizin, d e,
olması, i l e..
D E R K E N; onlarla, ilgili,
hatırlananlar d a , eklenilir ..bu taşan-ifadelemelere, d e..
__________________________________________________________________________
M Ü Z İ K A L- FORM- HAKKINDA :
,,
M Ü Z İ K- her aşamasında, BESTECiNiN, 40 kere, kendisini,
bakışını-kulağını, duyuşunu,
hatırlamasını, aklını,, B i l g i s i n i, EYLEMiNi,,
,, b i r kez d a h a ,
" /( 40, hk e r e- birbirine- e k l e d i ğ i,,
,,
havada a s ı l ı, " b i r- B E Y i N- m i ",
OLMALIDIR ..
/( N EYMiŞ- S E S T E N- yapılmış, Fakat-yine- de-
" BEYNiN-KENDiSi "..)
,,
i z l e y i c i n i n, B E Y N İ,,
,,başka bir- " HAkiki ", B E Y i N L E,,
karşılaşınca, N E; yapacak ..
,,
NORMAL-MÜZiK-
/( M i M A R- MÜZiK- BESTECLERiNiN-YAZDIKLARI),,
,,BEYNiN-içinden Dışarıya doğru ,çalışırlarken,,
,, " B E Y N i N-içine--zamanda geriye-, işleyen,
yönelen, M ü z i k,,
,, B E Y N i, /(izleyici Kişinin B e y n i n i-Cisimleştirip,
" a-r-a istasyon " -yapmakla-
,, yükümlüdür.. ),,
,,
" B E Y N i- TAVAN- O L A R A K- Cisimleştiremezsiniz,,
A L E M L E R E;,, ona- tutunup- d a, inemezsiniz ..,,
,,
A L E M L E R E- inebilmek, V E-ORADA; bulunabilmek,,
M U T L A K T A- BULUNABiLMEK,,
ö y l e, bir, umarsız- d e r t t i r, k i,,
,, h e r an, BEYiN-Cismini, d e, YENiDEN- i C A T; ETMEYi,
gerektirir ..)
.. )
BÖYLECE-BEYiN-HAVADA-ASILI-KENDİ-durabilirken,
H E M TABAN- HEMDE-TAVAN-olabilir ..
..
..
B U -DA ; " Ş U " ; DEMEK; OLUR ..
MÜZiK-MAKiNASI, /( müzik-okullarında-öğretilen),,
,insan beyninin,içine-yerleştirildikten, sonra,,
o n a- bağlanılarak, -verilen- ş e y -,,
olamaz, b u, Y E N İ; TARZ- M i z i k,,
/( n e d e n?, çünkü, b e y i n, sürekli,
icat edilecekse, b u, Müzik makinası,,
,i ç e r i d e, yok olur her seferinde ..)
/( Bilgisayara sürekli Format-atmak- gibi )..
..
A r m o n i, bile, 40 kerede, t e k e k e r- teker- seslerle, eklenilecek,
he r b i r- bey n e .. başka akorlara -birer s e s..
,,
HAVADA-ASILI-DURAN- h e m-TAVAN- h e m- TABAN, olabilen,
bir B E Y N i N, içine, girip,,
o n u n, içindeki, ,,
,, TiTRESiM- halinde KUANTAL-olan, M ü z i ğ i,,
,B E Y N i N D E, REALiZE-EDiP-MÜZiKLEŞtirebileceksin ..
,,
B E Y N i N i Z- CiSiMSEL-BEYNi-Duyacak,
v e b u , beynin-içindekiler, B e y n i n i z i n-içine,,
e l, değmeden, Dünya değmeden,
a k a c a k, yerleşecekler ..
_________________________________________________________________________________
M Ü Z İ K T E- FORM- T E O R İ S i n e,,
ikinci, b i r, b a k ı Ş .. :
,,
MiMAR BESTECi, Piyanistin- ELi-İLE- BiRLiKTE-BASACAĞI,,AKORLARI- y a z a r ..
B e s t e c i- ARMONi-TEKNiĞi, D E R S i, almıştır, y a..
,, M Ü Z i K- BiLGisi, a s l ı n d a,,
" b i r- MAKiNAdır ", M ü z i ğ i,
taşıyan ..
,,
d e m e m, O; K i, siz, her bir, A K O R U N; her, bir, SESiNi, NOTASINI,,
hep, a y n ı, parmağınızın, s e s, üretmesi, i l e,
eklerseniz, N E_ o l u r, MÜZiĞE ..
,,
y a n i, demem, o , k i,,
P i y a n i s t, 40 kere seslendirevcek, parçayı, v e,
h e r birinde, başka başka akorlara, birer, n o t a,
ekleyerek, her, bir notay a, aynı parmağı,ile,
s e s i n- F i z i ğ i n i,,, verecek,
kazandıracak- BiRiCXiK-BEYNiNDEN,,
,,a n c a k, B Ö Y L E- BEYNİ-bir C i s i m, olarak,
sessin , F i z i ğ i n d en, yapıp,
i cx a t, edebilir, v e,,
B U i C A T- EDiLMiŞ- B E Y N İ,,
bir CD-içinde- BEYiNLERE; sunarsınız ..
,,
Y O K S A ;
,, H i ç b i r; Piyanist, farklı-parmaklarla,,
hem d e, AKORLARI-basarak,
b e y n i, birçok, here, cisimleştiremez,,
,,
olsa olsa, sanata, dokunabilmenin, heyecanını-yaşar ..
___________________________________________________________________________________


,,the " O N E " -BOOK; /( http://muratdanis.blogspot.com.tr/ ) ,, ; w h o, Likes, only " i m p r o v i si n g " .. .. /( because h e,i s, not an; ARCHiTECT ..) ,,and S O
SOUNDCLOUD.COM|EKLEYEN: MURAT-OKTAY-DANİS
1.89.JPGBeğen   Yorum Yap   
Ü  Ç- B   - Ö  L  Ü M  L  Ü; bir - S    E    N- F O N i ..
/( v   e    r ,, F a z ı l- S A Y  ' a,,
MÜZiĞE- y a z s ı n, bu,,
,, S E S L E R i, giyinmiş,
z e B A N İ, l e r i , v  e ALEMLERiNi,, ) ..

,, MÜZiK- S E V E RLERE ..

" AŞKIN-RiTMi ", diye bir Fimde idik,
birkaç gün, ö n c e ..
,, B U; U S A 'nın, v e insanlarının
- gençlerinin -
nerede olduklarını, v e , Müziğin hayatlarındaki
yerini, a n l a t ı y o r , içeriden ..
..
..
D i s k c o k e y l e r i n, kendi yaptıkları ,,
" D ü z e n l e m e l e r,
/( K i, b u, da , bir Y A Z I, içerdiği, i ç i n,,
CONTEMPORARY-B E S T E ; olarak
adlandırılabilinirler ..)
almış, yürümüş ..
TRANS-MÜZiK- falan , diyorlar,
genelde,b u, akıma ..
,,
P i Y A N O; gibi, b i r ,,
" Diskjokey-MÜZiK-yapma- P iY A N O S U " ;
v a r,,
S E S; TEKNOLOJiSiNiN,, h a r i k a s ı ,,
/( F i l m d e -P i o n e r -M a r k a ..)
V e y a- S E S- KARIŞTIRMA-Sintisayzırlarının,,
inalılmaz, i l e r l e m i ş l e r e r i ..
a y r ı yeten ..
,,
" N E ATMOSFERLER " " -N E- R U H-TARLALARI " ;
N E - R U H- T A K L A L A R I " ,,
V A R; EDEBiLirsin,,
R U H L A R I N A- MEKAN-ARAYANLARA,,
b u n l a r l a..
,,
DERKEN; TEMPO; Kalp-atış sayısına,
bilimsel olarak ayarlanıyor ..
Y a n i, hangi, MüZiKSEL-YAZI-ifadesini
, h a n g i, KALP-ATIŞ_sayısında ,,
s ö y l e r s e n, ,,
S E S; VUCUTTA_ beyinde, D u y g u d a,
düşüncede,,
doğru yere oturur ..
,,
DANS E T M E K- i s t i y o r, bir kere,,
-g e n ç l i k ..
/( S P O R- yapmak da temel alışkanlık,,
olmuşken, b u n a, ruhlarını arayabilecekleri,
d a n s, hareketlerini, d e, ekleyebilmeyi,,
a r z u ediyorlar ..)
S P O R L A; dansı, Diskjokey, Kalp-atışlarına,
uygun, birbirine- ekleyebilmeli,, ..
B U- N E D E N L E; DiSKJOKEYiN- K E N D i S i, d e,,
S P O R- yapıyor, olmalı ..
,,
,,
KLASiK- B A T I; Müziğinde,
" R U H U ", v e, MELEKLERi,,
Y A Z A B i L M E Y i, denemişlerdir,,
,,b e s t e c i l e r..
B U N U; yapmaya kalkışan, Klasik-BATI-
M ü z i ğ i,, Romantik Dönem sonrası,
v e hatta, Klasik dönemle, bile,,
R E S i M- ÇiZMEYE; RESiM- yapmaya,,
R E S İ M- olabilen -Müzik-yapmaya,,
yönelmiş v e, dönüşmüştür.
/( göze değil KALBE-konuşan özgün s e s,
sadece barok v e rönesans öncesindedir ..)
,,
/( HALBUKi- R U H- V E AKLI; V A R- EDERSiN,,
ve V A R- etmeyi, becerirsin, bir şekilde,, y e n i,
Diskjokey -m ü z i ğ i n d e..
Y a z ı, R u h u, yazma y a, kalkuşmaz ..)
,,
B U; N e d e n l e,,
MüZiK U Y A Z I; MELODiYi, b i l e,
basitleştirir, v e, onun, E N; i l k e l,,
" B i R K A Ç; ", başlangıç, notasına,,
i n e b i l m e y i, d e n e r ..
,,
,,
F i l m d e d e, asıl-Filmin kahramanı- çocuk,,
" bir- parmak-;Birkaç-Piyano tuşu "
, i l e,,
Müziğine yetebilecek, MOLODiK-TABANIN-TEMELini,,
b e l i r l i y o r,
b u da , ONUN-R U H S A L-ATMOSFERLi,,
M ü z i ğ i n i, kurup geliştirebiliyor,
tüm- Müzik eylemi, esnasında ..
,,
ADAM-Melodinin T A B A N I N I,
T E M E L i N i, öyle basit belirlemiş, k i,,
M ü Z i Ğ i N, tamamı, bir " M E L O D i Y E-AÇINIM ",
olarak,, i l e r l i y o r , V E,,
,,,
" M E L O D i, i z l e y e n l e r i n , i ç l e r i n e do ğ u y or . " .
,,
,,
,,
H a l b u k i, KLASiK-BATI-MÜZiĞine,
bakarsanız, MELODi- /(ÇOCUK ),,
sadece bestecinin, k u c a ğ ı n a- doğuyor ..
A n l a t, sonra, ÖYKÜYÜ; H i k a y e y i ..
H a l b u k i, M ü z i k t e, d e,
Resimde, d e, H i k a y e, olmayacak ..
/(R O M A N, da, uğrasıyor k i,
hikaye olmadan, insanın,sadece- bir ÂNINI,,
anlatabilsin ..)
..
..
F i L M D E; ADAM; kendi çevresinde, s e s, yapan,,
v e herkesin hafızasına y e r- e t m i ş,, makinaların-seslerini
kullanıyor ,,V e, bu makinaların adları bile geçmeden,
ö y k ü, v e, hikayelerde,,
,,B U_SESLERiN-içine E M i L M i Ş,,
R U H L A R; onlardan- ç ı k ı p,,
M Ü Z i Ğ i N-RHSAL-MEKAN-ATMOSFER,
v e- A L E M L E R İ N D E,,
y e n i d e n, " BiÇiMLENDiRiLE biliniyorlar ..
..
" N E- MUTLU- TÜRKÜM- D i y e N E " ..
Murat Oktay DanisARKADAŞIM -" HAKKI " ; HAKKIN RAHMETiNE- KAVUŞUNCA;
,, s o n ; KONUŞMAMI-ZI- M E Z A R I, BAŞINDA; yapıyoruz ,,
" K i M i N - N E- HAKETTiĞi ", 
N E -HAK- -ETMEDiĞi 
V E " E T- FiYATLARI " ,, HAKKINDA ..

....


,,the " O N E " -BOOK; /( http://muratdanis.blogspot.com.tr/ ) ,, ; w h o, Likes, only " i m p r o v i si n g " .. .. /( because h e,i s, not an; ARCHiTECT ..) ,,and S O
SOUNDCLOUD.COM|EKLEYEN: MURAT-OKTAY-DANİS
Murat Oktay DanisGazi Polat'ın videosunu paylaştı.


" B i- Ş Ö Y L E -
,, olamadık- Y A A " .. ! ..
/( S Ü R R E A L i S T- TANSANDANTAL ..)V E; TÜMDEN- F R ' A N ' S I Z ..,,

,,
" SAĞIR-D U Y M A Z- UYDURUR ",
" S A N A T Ç I-B A K A R,,
-görmez- U Y D U R U R ..
,,
B A K A R- K Ö R,
olabilsek, Ş U- ÜLKEDE,,
" sıfırla-ÇARPILINCA-1, e d e n ",,
sayıları d a,,
" i C A T - EDEBiLME ", ihtimalimiz,
o l u r,,
h i ç , " d e ğ i l s e " ,,
,,biribirimizi-öldüreceğimize,,
" SIFIRLA-N E-ÇARPSAN- Ö L Ü R ",
Y O K; O L U R ..
,,
..
..
d i ğ e r YANDAN,
B U_ ÇOCUK;
iktidarı alaşşağı etme çabalarını, kulağının,
yanı, i l e, duymuş, TV l e r d e n,,
v e,
" tüm sayıların çarpımının, sıfıra sıfır ,,
ancak elde, 1 ,,
" T E K- L i d e r ", olduğunu,,
i y i c e, bir,
yerleştirmiş, KULAĞINA,
V E -Y A; BEYNiNiN-ORTA " -YERiNE ..
,,
d e m e k, ki, beyninin, içine yerleştirdiği,
ş e y, ile, y o l u- kesilemeyecek,
i l e r i d e, onun,,
" ÖNÜNE-SONRADAN-ÇIKARTILIP- D a " ..
,,
,,
,,
,,
,,n e sorarsan s o r,
" E N-önemli-bilgiyi " ,
söylüyorlar-ç o c u k l a r ..
..
n o t :
" Ç A N- KAYA " - K Ö Ş K Ü, d e,,
çoktan, ,, k ı r ı l ı p,
" Ç A N- KIRI ", K Ö Ş K Ü, d e,
edilmişken,,
,,
Ç O C U Ğ U N; KULAKLARI; sadece,
D O Ğ R U L A R I, D U Y U P,
da ; S A D E C E; ONLARI-Ş E K i L L E N D i R i y o r..
S A N A T Ç I nın, TOPLUMDAN,
ö n d e, giden, v e, şekilleyen, kulağı ..
/( B i z hala, Çankaya- K ö ş k ü n ü ", tartışırken,,
sanatçı beynine, onu Çankırı Köşkü,
olarak yerleştirmiş, K O N U;
B i t m i ş ..
" Ö N Ü N Ü-KiMSE-TIKAYAMAZ- sanatçının,,
b ö y l e, bir, KULAĞI- V A R K E N ,,
ö n c e d en, Duyabilen v e, şekilleye bilen ..
..
2.398.170 Görüntüleme
Gazi Polat, "MİLLİ EĞİTİM APTAL BİR NESİL YETİŞTİRMEDE BAYAĞI BAŞARILI" adlı yeni bir video yükledi.
MİLLİ EĞİTİM APTAL BİR NESİL YETİŞTİRMEDE BAYAĞI BAŞARILI
Böyle bir nesilden ne bilim beklenir ,nede demokrasıvideo .._________________________________________________________________________________

N   E  W-  Y O R K- 
,, FOTOGRAFLARIMDAN; derlenen,,
b  U; görüntüler,
T R A N S AN DANTAL , dirler ....Man h a t t a n; i s TRUELy a " GRAFFiTi L A N D " .. 
20120424113918-image00003
murat danis
..s o m e  of; m y,  NEW Y O R K;  GRAFFiTi es..
..Man h a t t a n;  i s TRUELy  a  " GRAFFiTi  L  A  N  D  "  ..
.... " Transparent  T R A C E; GRAFFiTi   w i t H;      "         -transparent  t r a c e-    o   f;  the ,   ;a c t i o n   s.."

CONTEMPORARY W A Y; toGRAFFiTi; ;writing..

- E - D İ N,
KARA' M ' A Z, -O V ..
..
/( B A N K O- FAVORi-
-Video larımdan birinde,
YOU-TUBE; d e .. )
,,
,,
T R A N S- A N - - DANTEL,,
2 4 - TELLi-
,, L U T U, N U N; ARDINDA,,
" D U V A R I N- i Ç i N D E- SAKLANIYOR ..
,,
D i N- i c r a , E T M E K,
KOLAY M I..
" D O Ğ R U ; D i n,,
" A D A M L I Ğ I ",
K A R A ; ELBiSE-KARANLIĞI,,
V E,
E L -E M E Ğ i,, ; ister ..
..
/( YAZI, i l e- YAZILMIŞ- MüZiK-
ETTEN- KULAĞA-
,, TAŞINACAK,
i s e ..) ..
..
..
" P A R M  A  K   L   A   R   -  
,,  i    L        E ..


The Tenth International Guitar Festival Belgrade, Serbia February 7- 14, 2009

Murat Oktay DanisCREATIV'ın fotoğrafını paylaştı.


,,  DiYOR K i,,
,,SANAT i l e, 
,, EŞZAMANLI-olarak,,
" K E N D i N i z i ", 
" H E M- BULUR- HEMDE ", 
kaybe 'dersiniz ..
/( B U SANAT-D E R S i,,
bunu ,iç e r i r,
Y A N i .. ) ..
,,
,,
S E R A P- -/(MiRAGE) -, K i ş i l k,, diye,,
birşeyden, bahsediliyor ..
,, Y a n i, " belirsizlik içeren- Kişilik ",,
/( çoklu-çeşitli-yeteneklilik ,,
çoklu-kişiliklilik, h e r, yeteneğe,,
bir, -kişilik ..)
,,ü s t e l i k- T O P L U M S A L-
" K i M L i K S i Z- olabilme-
özgürlüğü,, V E- d u r u m u " ..
,,
..
. B U; s i z i n- her-gün, kendinizi, yeniden,,
.. " k e n d i, i ç, sesinizden " ,,
/( k e n d i, içinizden-yeniden- doğuşunuzu ),
i z l e m e y e, yöneltecektir ..
/( yeni-günle -yeniden-doğabilmek, g i b i ) ..
,,
..
D E M E K -K i, oturup, ALFABE; i l e,
,, yazacaksınız, h e r- gün ..
,,sabahları ..
/(/ h a r f l e r i, seçme hakkınız, v a r,,
yazarken, kelimeleri, d e ,,
böylece,, ,,i ç, sesinizi, içinizde,
izleyecek, onu-düşüncelerinize, FiKRiNiZE-, AKLINIZA;
eş, -zamanlı-taşıyacak,,
i l e r l e t e c e k s i n i z..
,,
Y E N İ- sesinizden D O Ğ A N- Y E N i- KiŞi, olurken,,
E S K i- DÜNKÜ, k i ş i y i,
d e, " S i L i P ", unutacaksınız ..
,,
B U N U; yapabiliyorsanız,,
S A N A T; yapabildiğinizi,,
s ö y l e y e bilecek,,
m i y i z ? ..
,,
E V E T ..
,,
,,
_________________________________________________________
n o t :
buna, E K; olarak,,
,, Ş U; da , söylenilebilinir ..
,, P i y a n o, çalmayı, öğretmeyeceksiniz ..
P i Y A N O ya, dokunan , k i ş i,,
aynı anda, H E M; Piyanoyu ö ğ r e n m e y e,,
çalışırken,,
,, H E M - D E; K E N D i- i ç, sesini,
söyleyebilmeye çalışacak, A Y N I- PiYANONUN; SESLERi,
V E- TUŞLARI, i l e..
,, e Ş - Z A M A N L I ..
..
,,
ö ğ r e n i r k e n- ifade d e, edebiliyorsanız,,
s a n a t- , size, ve elinize,,
V E-* D ü N Y A Y A; sızabilir,
A R A D A N ..
/( K A P I- aralığından ..)..
..
..
size öğretilmemiş, n e, VARSA;
onunla, s a n a t, YAPIN ..
,,
..
RESSAM- V E Y A ,, - Ç i Z G i-ÇiZEN,,
,,
iseniz,, /( YAZI-YAZAN- i s e n i z d e ),,
E L i N i Z , değil,,
KALEMiNiZiN- U C U,,
,, Ç i z g i y e, ifadeyi,,
, Y Ü K L E R ..
..
n o t :
B U-YAZININ-ANA-F i K R i,,
BESTECi-BESTEYi-ELLERi, i l e- üretiyorsa,,
,, -besteciyi-bize seyrettirmekten, ö t e d e,,
" i c r a c ı- performans -sanatçısı-piyanistlerin,,
,, PER-F O R M-anslarını,,,,
,, E L L E R İ, ile,,
yapıyor-olmamaları- e s a s t ı r,,
CONTEMPORARY-a r t- Performansı-
T U T U M U D U R ..
,,
,,
,,
R E S S A M- Çizgi, binicisi, olarak,,
P i y a n o- Performansı, esnasında, d a,,
" Ç i Z G i y e - binebilmelidir " ..
V E- B U_ Ç i z g i-
,, Piyanoyu- seslendirmelidir ..
,,
B U; V i D E O D A;
,, karekteristik, olan,,
,,bir - " minik-E L " - görüntüsünün,,
,, -bir tek- parmak- boyutunda- ,, Piyanonun, tuşaları, üzerinde,,
ı ş ı k- hızıyla,, - koşturmaya-çalışmasıdır ..
/( " ışığın-kızı " - gibi ..)
..
,,/( ,, Y A DA; " ÇILGIN, bir RODEO-ATI-gibi ..)
,,
,,
M Ü Z i K, ellerde, değil,
BEYiNDE; V E- RUHTA-
bulunuyor, olmalıdır ..
,,v e , ellerimi , 10-parmağımı,
kullanmadığım, halde ,,
bir YOL-BULUP; MÜZiK- PiYANOYA,
veya, Müziğe, inebilmektedir ..
..
B U; NEDENLE- B U,
" CONTEMPORARY-a r t ", RESiM, v e- MÜZiK,
V i d e o s u, olarak, adlandırılabilinir ..
/( Y A Z I- da, bunlara, eklenilebilinir ..
bazı ç i z g i-hareketleri- harf şeklinde- çiziliyorlarsa,
b o ş l u ğ a )..
,,
,,
" ÇAĞDAŞ-PiYANO-PERFORMANSI- R E S S A M,
olmayı d a, m ı,
gerektirecektir ,,
g e l e n e k s e l- ELLE- Piyano-icrasından,
a y r ı, nitelenebilme, v e
tanımlanabilmeye ..
,,
,,
N O T E :
" ÇAĞDAŞ-contempo r a r y- ", SANAT;
ü r e t i m- V E- PER-FORM, ansı, ,,ayırabilmeye,,
nişan alırken,, " ü r e t i m i n- tabiatının- koruyucusu- D i N D E N,
farklılaşır,
bir " A N T i-D i N ", /( D i N D E N- gelenekten-arındırabilme ),
p r o s e s i, olarak, N i t e l e n i l e,
biline- b i l i r, d i r..
,,
sa a n a t- üretilecek s e, ELLER-iLEDiR ,,
,, fakat, hakiki- IŞIK-S A L- PERFORMANs,,
Ç i Z G i, binicileri,
tarafından, s e r g i l e n m e l i d i r..
,,
M i M A R L A R- d a,,
Ç i z g i y e, binenlerden,
olurlarken,, M i m a r i- d e ,,
P E R F O R M E- e d e r,,
/( ü r e t m e z ) ..
,,
,,
..
________________________________________________________
,,
..
________________________________________________________
.,,i f PAiNTER, /( t h e- DRAW- M A K E R- driver ,,)
i s , CRAZY- a s- A- H o r s e,,
, t h e n, h e- has to, R i D E, O N,
A ; L i n e ,,
,,and, " THAT-LiNE "
,, - w i l l, " PLAY- t h e P i a n o " ..
,,
,,
is there a " c r a z y- l i k e " , a ; " HAND; L i k e this,,
acting L i k e- a- " ONE- F i n g e r " ,,
,, a n d, ,, a " crazy-one-finger-hand ",
i s fast- a s, -a -
" c r a z y- H O R S E ",
I am,, , h e r e..
,,
M U S i C; is, i n, t h e ,,
B R A i N- NOT; i n, the HANDs ..
,,s o, although , I did not u s e, my-hands,
to play-that- m u s i c ..,,
,,
m u s i c-occures,
-comes-from-my SOUL, &BRAiN-and- M i n d,,
somehow i t, finds t h e, W A Y- O U T ..
,,
S O; THAT; i s a CONTEMPORARY-a r t,,
PiANO-PLAYiNG-V i D E O ..
,,
/( a painter-RiDES, a- L i n e ,,
and, a finger-size-hand, d o e s,
all t h e- JOB;
as a CRAZY; H O R S E,,
, that N O -O N E; WiLL D A R E,,
to, STAND-O N, i t ,,
a s PiANO_PLAYiNG- B E C O M E S,
A- PAiNTERs-L i n e- RODEO - V i D E O ..
..
n o t e :
CONTEMPORARY-i s- ANTi-RELiGiON ..
,, h e r e, " HANDs, o f-traditional-nature,,
i s , , dimissed, o u t,,
o f, the - P i a n o- PLAYiNG ..
..
i s there any-MUSiC, i n, your, M i n d, and soul,,
then, contemporary- computer programs, c a n ,
e x p r e s s, i t, out,,
/( n o-need -to, hands .. ),,
b u t, first you are to, work-with your-HANDs,,to produce -work,,
b u t, " performing-need not b e, c o n v e n t i o n a l ..
/( you produce it by hands,
b u t, perFORM, i t,, with- machine .. )
..

,,i f PAiNTER, /( t h e- DRAW- M A K E R- driver ,,) i s , CRAZY- a s- A- H o r s e,, , t h e n, h e- has to, R i...
YOUTUBE.COMMurat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
Az önceYouTube

,,i f PAiNTER, /( t h e- DRAW- M A K E R- driver ,,) i s , CRAZY- a s- A- H o r s e,, , t h e n, h e- has to, R i...

Murat Oktay Danis bir bağlantı paylaştı.
Az önceYouTube

,,i f PAiNTER, /( t h e- DRAW- M A K E R- driver ,,) i s , CRAZY- a s- A- H o r s e,, , t h e n, h e- has to, R i...V i D E O..
...Devamını Gör117 Görüntüleme
Murat Oktay Danis yeni 

bir video ekledi.


Murat Oktay Danis kendi videosunu paylaştı.

......... . .
" CONTEMPORARY- ",,
,, A R T; ,, ..
" ÇAĞDAŞ " -SANAT ,, 1
V i D E O..
,,
kendikendimi kopyalayıp,
,i ç i m d e k i, " tehlikeli- Ş E Y i ,,
" D I Ş A R I Y A VURUYORUM ..
,,
B U TEHLiKELi- Ş E Y ,
b e n i m, içimden, Ç I K T I ..
/(/ contemporary- a r t- uygulaması- i l e ..)

______________________________________________________
,, bir konsept olarak, açar i s e k, BU- ViDEOYU  :
BURADAKi-K i Ş i ' nin, i Ş i,,
" E N ORTADAN "  ,,  -sürekli-   "  yarılmaktır   "..
Y  A  R  I  M L A N MAKTIR ..
,,
" b i r- ELMANIN; İKİ-YARISI , OLMAK ", diye,,
bir L   A  F;  V A R D I R ,,
,, /( genelde-erkek-ve-dişinin beraberliği, i ç i n,,
söylenilen,  b u,  S   Ö   Z ;    Ü;
,  T   E  K- B  i  R  BiREY;
E     Ğ    E     R;   o y n a ma  y a,,
gerçekleştirmeye kalkışırsa,,
/( B   U- ÇAĞDAŞ- b i r-  UYGULAMA , O   L   U  R .  )
/( GELENEKSELDE; i k i, yarım, iki ayrı kişi,
v  e  i k i, A Y R I;  C   i  n  s  t e n,
olmalı,  i  K  E    N ..
,,
" B   U-i K i ,- Y  A  R  I  M;
"   aynı ö  z   e  "    -/(tek kişiye),   ,,a  i  t    s e ,,
"   HOMOJEN- OLABiLECEK  "  ; ,, içeride,,
B   U;  K  E Z ;  " S   i  METRi ",,
"   değişik ŞEKiLLERDE; BiRLEŞME  " ,
v  e  yeni hareketler yapabilmekte,,
o l a n a k l ı- olabilecek,,
,,
V   E  ,  "   yepyeni- V  A  R  L  I  K;  L   A  R   " ,,
V   E YARATIKLARıN; OLUŞMASINA,
V   E; oluşabilmesine,,
olanak, - v e r e bil e c e k t i r,,
" T   E   K  '  i  L  "- BECERi ..
..
/( ÇAĞDAŞ; B U; NEDENLE,,
T  E  K; i L-  olmalı,,
V   E; geleneğe,  s a p m a m a l ı d ı r..
" T E K i L_ olanın, ÇOĞULU;
"   Ç O K L U-  O Ğ U L U  "  ;  ü r e t e b i l m e s i,,
,, inanılmaz bir z e n g i n l i k, getirir,,
g  e  l  e n e  Ğ  i  N;
genişleyebilir, olabilmesi, i  L   E,,
" T     E   K   '     T   E "  ..
,,
,,
B  U  NEDENLE; CONTEMPORARY;
"    T E K i L i N, - genişleyebilmesine,  " ,
V  E  B U; i  Ş; için  d  e ,,
" P E R F O R M A N S A  ",,
" P E R FORM A N s, -S A N A T I N A " ,,
g  e r e k, duyulur ..
/( b u nedenle, performans-contemporary a r t' ın,
olmazsa, olmazıdır ..)
.. Z A T E N; ARTIK;
PERFORMANSA, KALKIŞAMAYAN; a,
sanatçı dememe- e ğ i l i m i , v a  r .
D  ü n y a d a..
V   E  SANAT;  D  A, s a d e c e, performansın, içinde,,
, K  E  N  D İ, istediği, Ş E K i L D E,
hareket, E D E B i L i yor,,
OLABiLMEKTE ..
,,
p E R F O R M A N S I N;  asıl belirteci, d e,,
,,aynı şeyi-üst üste, yapmaktır ..
,Filozofun, V E Y A- LEONARDO-nun, söylediği,
gibi, " AYNI-NEHiRDE-i k i- KERE-yıkanamazsınız ,," ..
O ZAMAN,  s  i  z,,
,, AYNI ŞEYi-hızlı bir şekilde, T E K R A R;
terar, y  a  p ı n,,  /( s a n a -at  ta,,,, )
,, N E H i R  DE,
daha HIZLI; A K I P,,
/( sizi aynı nehirde, iki-k e r e, yıkattırmamak-için),,
,, z a m a n ı, nı, değiştirecek,
V   E  sanatın-yaratık, V E VARLIKLARININ;
yüzecekleri,, "   B  i  R- N   E  H i  R  " ,
olmak- m e c b u r i y e t i n d e,
kalacaktır ..
/( BÖYLECE-SANATÇI- D O Ğ A, nehrinin,
hızını, d e Ğ i Ş tirebilendir ..)
/( k  i, VARLIK; V E- yaratıklar, B E L İ R i R L E R,,
v  e  yüzerler,   d  e ,, b   u, y  e  n i,
nehirde ..)
,,
,,
,,gelenek, ERKEK; V E -D i Ş i y i,
biribirinden, ayırarak, somut v e r e a l-yaptığında ,,
/( D ü n y a- yüzeyinde- DNA-yapıları ,,
,, v  e -G E N L E R;i, üreterek,,)
,, bir daha , o n u, AYNI-KiŞi, içinde, birleştirebilerek,,
/( ERKEK- V E- D i Şi, özleri ,,)
,,  t  e   k- - B i R,
 nehrin-içinde-akabilen,, /( B i R-insanın- i ç i n d e ),,
,, T E K i L_ v e T Ü M E L,,
bir genişliğe,  v  e , tümlüğe,,
nasıl   A  Ç  A  B i L i R i Z ..
..
SANATÇI-TÜM-yaratılışı,,
T ü  m, genişliği, v  e  ; UÇSUZ BUCAKSIZ- E  N  i,
i l e,  ,, sürekliliği, i ç i n d e,
y e k pare,-A Ç A B i L M E K L E,,
yükümlü, o l a n,
K  iŞi d i r.
,,
,,
______________________________________________________________________

" DANGER-O-US " ,, MÜZiK-parçası,,
DAViD- G U E A T A,  nın,
ürettiği, bir parçadır ,,
https://www.youtube.com/watch?v=-0A9CzPNVhs
b  u videoda, ,,
kadınlar, i ç i n, KAVGA EDEN-ERKEKLERiN, YARIŞMALARI,,
V  E; BUNUN- " D'ANGER-O-U S  " ,, o l d u ğ u,,
B i Ç i M L E N D i r i l i r ken,,
/( TOPLUM-MiMARiSİ- d e ğ i l d e),,
,,F   i n  e -  a  r t,  çalışan,  b ir, erkek,
santçıda,
" K A Z I - A  Y  A  Ğ  I ", b  ö y l e ,
,, y  e  r l e ş m e z ,,
 y e r i n e ..
,,
.. "  F  i  N  E- a  r t  "  , sanatçısı, EMEKÇiDiR,,
/( ELLERi-ile, çalışır ..)
böylece- E  L  L  E  R;  i  n, " E  M  E  G  i,,
; - D  i  Ş  i L D İ R  " ..,,
,,
/( genelde- E M E K-veren -SANATÇI-ERKEKTiR,,
v  e , VUCUDUNUN; i ç i n d e,,
" D  i  Ş  i ", bir , VUCUT;
oluşturur ..
/( ERKEK-kendisi, i k e n, DiŞi y i, d e,,
E D i M  s e  l- ve EVRENSEL-D  i  Ş  i, olarak,
içinde oluşturur ..
,,
,,
A  S  I  L; E  N- T E H L i K E L  i, olan,,
" B  i  r  DiŞi- /( doğurulmuş, D  i  Ş  i ' nin ),,
/( b i r- D  i  Ş  i- sanatçının ),,
sanatçının, e v l i- olduğu, -sanatçı-olamayan-KADINLA-
D   A ;  ,, birleşerek,,
" S A N A T Ç I N I N - i Ç i N D E K i-
"     E V R E N S E L-K  A  D I N I   "   ,,
 " n e s n e l-ve -hakiki-atomsal- EVEREN " -yardımı, i l e, d e ,,
kuşatmaya, kalkışmasıdır ..
..
..
B U R A D A-
"   KADINLARIN, savaşı  "  ,,
, V  A  R M I Ş;
gibi, gözükecektir,, a   n  c  a   k,,
aslında, S A V A Ş;  ,, " Evrensel- HAKiKi ",
erkek, i ç i n d e- emek-v  e- EDiMLE; oluşan,,
,, D  i  Ş  i -nin, -VE-SANATIN-DiŞiL-YANININ -
,, T O P L U M- KADINI-KADSINSI-LARINCA,,
K  u ş a t ı l m a s ı d ı r ..
.. /( TOPLUMUN-SANATIN-DiŞiL-YANINI
KUŞATMASI, M i M A R L A R I N
,, e  r  e Ğ i- olurken ..)
,,
B  U- SANATÇININ; T  Ü  M- kadınların, kulaklarını,,
T A N R I N I N; Bıçağı- i  l  e,
kesmesinin , gerekmesine kadar,
varabilir,  v   e ,  b   u,
YÜZDEN; TEHLiKELiDir ..
,,
K A D I N I N; olmasa d a,
"    D i Ş i' nin,  "   ,,
asıl - B E Y i N- KULAĞI,
v  e  , D   i  N  ' L E M E D E N,
işitebilmesi,,
" V A G in A_sından-",
,,  OLMALI- i k e n ..
,,
,,
ERKEKLER-TOPLUMUN KADINLARıNIN;
" D  i  Ş  i  ", olmalarını,
b o ş u n a,  U  M  A  R , v   e ,,
hayal- e d e r,,
V  E  BOŞA-HAYALPEREST- o l u r -l a r ..
,,
T O P L U M U N- KADINI-
Ç O K T A N; T  O  P   L  U   M -MiMARLARIN, I N,
yanında,  y  e  r- almışken .. ,,
" D  i  Ş  i ", olmanın, TEKELiNi,,
 d  e , KENDi, CEPLERiNDE; tutarlar ..
,,
VAGiNA-NESNELERi, olsa i d i,
bestecilerin, hiçbirisi,, b e s t e, yapmaya, kalkışmazlardı ..
" B E Y i N L E R İ  , i l e, SANATIN-PENiSiNİ, tutabilecek,
bir, " i m a g i n a r y  ", " V  A- G  i  N  A  yı ",,
,, b e y i n l e r i, içinde,,
kendi, evrensel-emekleri, i l e,  d e
v  A  R; e d e b i l i p,,
bir   d  e ; " FORMLARI-DA ", tutabilin,
b u, " i m a g i n a  r  y ",
B E Y N i N-i ç e  n d e k i-V A g in a, -i Ç E R i Ğ - i -  y l e ..
  d  e ..
,,
,,
https://www.youtube.com/watch?v=k8icFBTyMYw
bence DAViD-GUAETA,,
,, SANATÇI-E Ş i- KADIN; i l e,,
konuşuyor,
ona h i t   a p, ediyor,,
B  U , ŞARKIDA..
,,
T  e h l i k e l i, olan, SANATIN; TOPLUMCA; KUŞATILMASINA,,
,, SANATÇININ; VERECEĞi, tepkidir, aslında ..
T  E H L i K E N i N, DOĞASINDAKi,
hakikat d   e, ,,
b  u, olabilir,
F  e  l s  e  f i, açıdan,  d  a ,,
tanımlarsa,k, burada, " TEHLiKE' y i "..


,,
,,..
..
..,


DEMOKRATiK- Ü L K E, İNGiLTEREDE;
B i R, "  PARSi  " , b i l e ,
KRAL- OLABiLiR,
.. "   iNSANLARIN; D  E  M  O K R A S i  S    i  "  , için ..
,,
..  "   ORADA - Ö Y L E- T U T U L A N;  MONARŞi  "
, sayesinde ..
,,
/( DEMOKRASi-ye, insana-MONORŞi-Y O L U, açıktır ..
insanların KalPlerinin- K R A L L A R I_ olabilirsiniz ,,
s   i  z  DE- KRAL-Olabilirsiniz,,
kalbinizi yeterince temizleyebilir, i s e n i z..
,,
V  E- EKRANLARDA; MEYDANLARDA,,
,, STADYUM VE SAHNELERDE,
S i y a s i l e r,i yerine,
siz -buluna-bilirsiniz ..)
..
B a ş b a ka n l a r , i s e, İNGiLiZDiR..
,,
,,
,,
FREDY-MERCURY, nin,
,," P A R S i " - i R A N; asıllı, olduğunu,
kaçımız, b i l i r..
,,
,,
i N G i L T E R E D E; KRAL-OLURSUNUZ, d a,,
,, sonra da PARSi, i N S A N L I Ğ I N I Z; ; paramparça- ,
darmadağın, olur v e parçaları, Toplayamaz,,
s a v r u l u r, gidersiniz .. ..
... s o n suza ..
,,
,, b i r PERS-TEN, ,, ne kadar,, i N G i L i Z , olur,,
söylüyor bunu şarkıda, FREDY-MERCURY ..
,, i N G i L i Z, ÇOCUKLARLA, yatar kalkarsın, d a,
onlara bir ş e y, olmaz,,
S O N U N D A- PARSi,
.., iNGiLTEREDE- ö l ü r ..
,,
PERSLERiN, i n g i l t e r e y i,
fethedemeyeceklerinin canlı- hikayesidir, b u,
F r e d y -*M e r c u r y- ; ,, H a z i n, ÖYKÜSÜ ..
,,

Beğen   Yorum Yap   

M.I.T. (M.institute of Technology )
- d e , MASAL-YARATIP-YAZMAK; da
,, B Ö Y L E; birşey,, ..
,,
" BEN BABAMIN BEŞiĞiNi,,
TINGIR-MINGIR ,,
SALLAR- i K E N " ..
,, MASAL-BAŞLANGICI- G i B i..
..6.353 Görüntüleme
Uzay Zamanı Anlamak
video
Murat Oktay DanisMUCİZE ENERJİ'nin videosunu paylaştı.


" MEDiTASYONUN ", da, bir,
,,
" T E K N i K ", olduğu,
defalarca t e k r a r, edilir,,
O N U; UYGULAMAYI, talep-edeceklere ..
/( B U tekniği, öğreteceklerce..)
,,
,,
v e her TEKNiĞiN- d e, MEKANiK,
bir yapısının olduğu,,
B E Y N i N i z i n, içine,
bir M A K i N A Y I, sokacak,
yerleştirecek,
olduğunuz,
s i z e, en baştan,
hatırlatılır, söylenilir ..
,,
,
T E Ş H i S, "D O Ğ R U ",,
t e d a v i, " b i r a z -sakıncalı " ..
n e d e n ?..
,,
,,
ÇÜNKÜ, insan- e v r i m i,
,, değişimi, c a n l ı, olarak- s ü r e n,,
" y a r a t ı l m a - EVRESiNDE; olan,
bir, " Ş E Y " ; - N E S N E - ,,..
,,
e v e t, hergün, bizim,
kontrol e d e m e d i ğ i m i z, birçok,
ALGI; ,V E- E Ş Y A; v e Ş E Y,,
,, birçok, kanaldan,,
B E Y N i M i Z E- VUCUDUMUZA; V E,
R U H U M U Z A, ; AKLIMIZA; dolmakta ..
,,
,,
b u n l a r ı n, -dolmalarına, D U R; diyecek, bir,
çağda d e ğ i l i z ..
/( D a ğ, başına çıkıp, sırtımızı-TAŞA-YASLAYIP; d a,
inzivaya- çekilmeyeceksek,
ARPA-LAPASI, e ş l i ğ i n d e,
bir T i b e t-RAHiBi, d e, olarak ..
,,
M E S E L E; BUNLARI; DEViNDiREBiLMEK,
OLGUNLAŞTIRABiLMEK,
/( içinizde Farklı-işlemcilerle ,,
YAZMAK-ALFABE; i l e,,
T O P; i l e, hareket, TOPUN; içine,
i l e t i p, TOPU; Fırlatabilmek,
kendinizden ),
V . B ..
,, V E,
" D I Ş A - VURUMLARLA ", içimizden,
çıkartıp, , SANATSAL-ORTAMIN; içinde,,
h a p s e d i p- sabitleyebilmek,
i ş l e m i n i, sürdürebilmek ..
/( HANi-Ş U; sanat-yapmak-dedikleri- Ş E Y ),,
h e m, d e- ç o k, h ı zl ı,,
,,bilinç e k l e m e y e, çalışmada n,,
" k u s a r c a s ı n a- çıkartacaksınız,,
i ç i n i z d e, " b e k l e y i p ",,
Y E R L E Ş M E; e Ğ i L i M L i,
" Ş E Y ' L E R i ..
,,
,
,,
,,
D E M E M; O; K i,
insan-hareket- e d i y o r s a,- E V R i, M i n e,,
z a m a n a- PARALEL- D O Ğ A L,
oluşumu, içinde kalabilir,
k i,
" hayat- canlı-olmak- H A R E K E T-ETMEKLEDiR, " ,
d e, denilmektedir ..
,,
,,
, g e n e l- " D i N 'öğretilerindeki, ",
sakınca,, /( D i N- KURULU-bir K U R U M,,
v e y a, -MAKiNA, i k e n,,
,,k i, DiN-Kitapları d a, BU;
MAKiNA-*S i s t e m i n- Manueleleri,
/( u y g u l a m a- Kitapları ),, i k e n.. )
,,
, MAKiNANIN; s i z i,
ve hayat ENERJiNiZi,
D U R D U R U P; s i z i,
BEKLETMEYE;
alıştırmalarıdır ....
..
/( b e n, zaten, BEKLEYEN; DURDURULMUŞ,
ö z g ü r-hareketi, elinden, alınmış- birisiyim,
diyorsanız,
D i N E- yönelmenize, v e,
onunla -m o b i l l e ş e bilmeyi,
denemeniz, n o r m al, olur ..
,,
B E N i M- TARZIM; i s e,,
,,sanatsal- -emici- MALZEMELER,e,,
BEYNiM-RUHUM; V E VUCUDUMDAKileri,
V E, HATTA; A K L I M D A K i leri,,
e m d i r mektir ..
/( D I Ş A- VURMAKTIR .. )..
,,
,,
S E R B E S T- V E- TAMAMEN- Ö Z G Ü R ,, ;
V E- " M U T L A K -KARE- KUYUYA " -TABANLANAN " ;
V E, T E M ' E L L E N E N,,
ancak,
sanat- disiplinleri, ile, standardize edilen, SABiT,,
,, " D I Ş A- VURUMLARINIZ " ; sayesinde,,
HAKiKATEN; B E Y N i N i Z E,,
i ç e r i d e n, " MUSALLAT ", o l a n,
Ş E Y L E R i,,
T A M A M E N- BEYNiNiZDEN; S O K Ü P ,,
,, DIŞARIYA-AKTARMIŞ,
olabileceksiniz ..
,,
S A N A _AT; , SANAT; ,, bunları- karşıdaki,
kişinin içine , a t a b i l m e y e,
temellenirken,,
D i N - KURUMUNA; /(Ki,LiSEYE),,, parelel, davranır ..
..Y a n i,
,,içinize yerleşen, -ikincil-yaratık v e Varlıklarla-, yaşamayı,
reddedecek s e n iz ,,
o zaman-o-Tanrının-Yaratık v e-Varlıklarını,
h i ç, değilse, S E N; diyeceğiniz-birçok, kişlinin,
i ç i n e, A T ' a bilin,,
k i, Tanrının YARATIKLARI; o r a d a, d a,
YARATILIŞ-YAŞANTI- V E- VAR;
oluşlarını, sürdürebilsinler..
/( B Ö Y L E C E- T A N R I ' n ı n,
yarattıklarında, eksilme,,
azalma-oluşmasın,,
TANRI' n ı n, sistemi,
aksamadan- yürüyebilsin .. )..
,,
,,
D E M E M- O ' D U R, k i ;
,, sanat- içimizdekilerin- sonsuz-sonrasız- s e r b e s t,
dışavurumu, i s e,,
V E S E X, yaratıluşın, dengelendiği, t e k,
kanal-olma- n i t e l i ğ i,
ile, s ü r d ü r ü le c e k, i s e .),,
,,
TANRININ; V E Y A; A K L I N/(RESiM),,
b a z ı, yaratık, v e y a, VARLIKLARINI,,
içimize, D O Ğ R U, yerleştirebilmek,
v e yaratılışımızın e v r i m i n i, " D O Ğ R U ",
düzenleyebilmek, i ç i n,,
, o n l a r ı-
bir süreliğine- D I Ş A -* V U R A B i L M E Y i,,
d e n e m e l i y i z..
,,
,,
N E ZAMAN; k i, ONLAR; iÇİNiZDEN,
D I Ş A R I; ÇIKARTILABiLirler,,
,, G Ö Z L E R i N i Z;
K U L A K L A R I N I Z; RUHUNUZ-VUCUDUNUZ,
A K L I N I Z;
B A M B A Ş K A, S E S L E R,,
V i Z Y O N L A R, ,, i M G E L E R,
işaretler, S i m g e l e r,,
,, yepyeni-hareket-çeşitleri,
" D U Y A B i L M E Y E ",
başlayabilecekjlerdir ..
,,
,,
,içinizde, N E- VAR-i s e,
o n a, ait, Ş E Y L E R i,,
dışarıdan-duyarsınız, s a d e c e..
..
bir- improvize -S E S-Dışa-VURUMU,, s e s s i on' ın- d a n, sonra,,
K U L A K-A L G I M- MUTLAĞA- A Ç I L I R,,
V E; BEYNiM- APAYRI-S E S L E R i,
D U Y U P; içine,,
E M M E Y E; HEMEN,
b a ş l a r ..
,,
i m g e, işaret-simge, hareket, r e n k, ışık,, v.b.,
için d e,
b ö y l e, gelişir,
DIŞA-VURUM-SONRASI- DURUM ..
,,
,,
..
Y E N i-yaratılış- V E-VARLIKŞAR;
h e m e n- yerleşmeye, başlarlar,
i ç i n i z e,,
V E; S i Z, onları-d a, DIŞA-VURABiLMEK, i ç i n,
sadece, ZAMAN- kazanmış, olursunuz ..
,,
n o t :
A k s iş, taktirde, içinize, bir kere, yerleşen,,
ş e y l e r i, KiMLiĞiNiZ,
olarak, b e lk l e y i p,,
" B A Ş K A- KiMLiKLERLE- s a v aş a ",
tutuşur, b u l u r s u n u z, kendinizi ..
,,
" E L E- geçirilmniş ", ,, ; ,, s i n izidir, ,,
" B i r- Ş EY L E R C E " ..
,,
..
..
..
24.047 Görüntüleme
28 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK OLAN 21 GÜNLÜK BOLLUK BEREKET ENERJİSİ SESLİ ANLATIMI
Eğer muradınız size verilmiş olmasaydı onu istemek aklınıza bile gelmezdi.Daha iyi yaşamayı arzu ediyorsanız istediğiniz hedefe ulaşmak için evreni ayağa kaldırmaya çekinmeyiniz.Sonuçta biz buraya yaşamaya, deneyimlemeye ve tekamül etmeye geldik.Evrende herkese yetecek kadar bolluk bereket var. Yeter ki biz istemesini bilelim ve çekmesini bilelim.video


_____________________________________________________________________

W H i L E; LEARNiNG-P i A N O,, I am trying to, improvise,, m y- iner- s o u n d, also ..
simultaneously -&- spontaneously .. ,, ,, 300 -houes, not more.. I touched, P i a n o, ,i n, all m y, L i f e .. S O; I am to L e a r n, Piano, also, mean-while,, I a m, to e x p r e s s, o u t, m y- feelings, and my, thinking, &-m y- imagination, and, m y- " i m a g e s " .. O U T; o f, ,, i n t o , t h e SOUND-& Piano- W i n d o w .. /( FRAME ..)

" TRANSANDANTAL-BEYiN ", n e d i r ..
,,
D e r l e r, k ii,
, " M E D i T A S Y O N ", yaparken, TRANSANDANTAL,
katmanlarına ,i n e r s i n i z-
,, B E Y i N- TARLALARINIZIN ..
,,
Transandantal-B o y u t a, geçebilme yetiniz,,
sorgulanır, b e n i m, B U; YAZI- l a r ı m ı n,,
O K U N M A S I N D A ; D A ..
,,
MÜZiKLERiM ,,/( SES SANATIM ), d a,,
,,T R A N S A N D A N T A L- KULAK; v e, BEYiN-iŞiTEBiLMESi,,
g e r e k t i r r i r.
,,
/( 4 FARKLI-sanatı - E Ş, zamanlı-yapmakta,
iseniz,,
,, /(YAZI-RESiM-DANS-SES-SANATI ,,)
,, zaten, sizin BEYNiNiZ, eş-zamanlı-4-Ş E Y,
yapmakta olduğu, i ç i n,,
Z A TEN,, ,,
" TRANSANDANTAL- F O R M A T T A- i Ş' l e r..
..
..
,,
,,
a r a TEORi :
____________________________________________________
Y A Z I D A; ALFABEDEN; V E-DiLDEN, D A Y A K,,
yemeye, planlayacaksınız, k e n d i n i z i ..
/( sizin alfabeyi, kullanarak, anlatacaklarınızı,
i f a d e- etmeniz d e n, Ö T E ..)
,
PiyanoNUN; DAYAĞINI; yiyebilmelisiniz PiYANODAN ..
/( sizin yanlış, d a n s-hareketleriniz,in, SESSEL-KARŞILIKLARI,,
,,sizin- KULAĞINIZI; SES-OLARAK; D ö v e c e k l e r,,
,,V E; BU-SES-HAREKETi,,
üzerine- kuracaksınız-
b e y n i n i z d e n,,
s e s ' e, inecekjlerin,
i M G E L E R i N i,
,,- Y i n e- SALT-SESLERLE;
Dans-hareket-estetiğnizden-gelen,,
SES-HAVUZU-TABANI,,
V E " S E S i N_ -SESSEL-TABANINDA .. )
,, ..
,,RESiMDE; RENK-V E-BOYALARIN
V E - " RENKLERiN-arasında -varsayılan--ÇiZGi l e r i n ",,
,, DAYAĞINA,,
hazır, olun..
/( Yazılarınızda, Alfabe Harflerine-parçalanan v e,
harflerde, bir saat zembereği, gibi kurulan, Ç i z i m l e r i n i z,,
B O Y A N I N; içine, düşürüldüklerinde,,
a ç ı l a c a k l a r d ı r,,
/( a k a r , haldeki, boyanın, hareketi, i l e-de ),,
RENK-V E Çizgi, AKAR_-V E; belirsizken,
,,RENGiN-TABiATINA; U Y G U N- Ç i Z G i L E R,,
" i M G E yi ", Ç i z e b i l e c e k l e r d i r,
,,B O Y A Y A ..
/( KLASiK-RESMiN-sorunu,,
ö n c e, Ç i zi p, sonra, RENGE-BOYUN,
eĞdirmeye, kalkışmasıdır .. )
/( Çizilmiş, bir RESMi-BOYAYABiLMEYi, d e,,
s a n a t, ilan- e d e c e k l e r d i r..
,,buna olsa, olsa, zanaat, d e n i l e bilinir .. ..)
,
DANSTA; ,, HAREKETi n i z i,,-BEYNiNiZ; V E düşüncenizden,,
ö n c e, yapacaksınız ..
_____________________________________________________
,,
,
TRANSANDANTAL- b i r- B O R U; olarak,,
BEYNiNiZiN-içinde olanları,,içinizden, , dışarıya,,
/(sanat-mediumlarına), dışa-vurabilir, -iletebilir-
,,yetkinliğe geldiğinizde,,
,, AKLIMIZA-YAKALANAN, v e y a- yakalanmayan,
" U F O, lar,, ",
/( y a n i- EVRENSEL- V e,,
,,ö t e- UZAY- VARLIK; v e,
yaratıklarını,, )
UZAY-MADDE- , Diyalektiği, içinde , yüzen,
h e r ş e y i,,
,, 4-FARKLI-FiLitRE, i l e, süzerek,,
/( Alfabe-ses-renk-hareket,,)
D ü N Y A Y AA,,
t r a n s f e r,
ede bilirsiniz ..
/( EDiMLER- V E-
E D i L M iŞLER,,
olarak,
d a. )
,,
B E L K i- D E,
A Y D A- OLABiLMEK; gibi,,
bir MEDiTASYON- ö r n e ği,
o l u r..
,,
/( A Y' D A N-* Y A Y A; D Ü N- YAYA .. ),,
R E E L-olan, ,, i s e,
AYIN-KARANLIK-Y ü Z ü N D E N,
S I Z A R ,,
sanatsal-Dışavurum-
,, EDiMLERiN i n,, - i ç i n e ..
..
,,
,,
,,
n o t e :
,,k e n d i-nizi, boş yere -küçültmeyin ..
TRANSANDANTAL-YANINIZA, g e ç i ş -yapabilmeyi,
d e n e y i n, d e r i m ..
T E S T- EDiN-TRANSANDANTAL-
B O Y U T U N U Z U,,
V E- B U-ALANINIZI,
KONTROLüMüZü,
i l e r l e t i n,
d e r i m..
,,
AKSi-TAKTiRDE;
" K Ö T Ü L Ü ğ ü, RAHAT; bırakırsanız,
O VAR-OLUR, V E, sizi,
V U R U R ..,,
sizin, o n u, istemenizle ..
O N U N; içine, girip, içerden, kontrolü,
öğrenmelisiniz .. O N U-TABANINI,,
" TRANSANDANTAL-TABANINDAN- B E Y N i N " ..
K o c a nızın-B E Y i N i Z iN, BEY' N i Y E-BEYNiNE,
d e , bunca takmanıza-
,, g e r ek-olamaz, b ö y l e c e ..
..
..
..
..
n o t :
sanatı ben yapıyorum demeye kalkışırsanız, mimar-olursunuz ..
,,bırakın, s a n a t ı, bilinmeyen- b e l i r s i z- " BiRŞEY ",
y ap s ı n, s o n r a,,
bakın, K i M D i R,,
N E D i R, B U- SANAT; v e,,
nasıl- d a v r a n ı y o r,
N E- OLMAKTA-dır, Ö Z G Ü R,,
b ı r a k ı l a bilindiğinde..
..
..

i f YOUR-B O D Y, has BEEN- M A D E ,, " V e r y- SYMETRiC ",, ,,i n SPORTs,, ,, T H E N- Y O U, a r...
YOUTUBE.COM
Beğen   Yorum Yap   
 • Murat Oktay Danis 7. BOYUTTA;
  ,, PiYANO; Ç A L M A- " Ç A L I Ş M A L A RI "..
  ,,
  P i Y A N O; , D A ,,
  E L L E R- KOLLAR V E, PARMAKLARLA;
  çalınacaksa, sonuçta,,
  /( P i y a n o y u, çalacak, H I R S I Z ,,
  P i y a n o y u, t e k, başına, tümü,i l e, çalabilmeyi,
  7 / B O Y U T T A; çalışmış, olmalı .. )
  /( AKSi-TAKTiRDE; KLASİK HIRSIZLAR; G i b i,,
  PiYANOYU-TAŞIMAK için bile,, birçok, 7-KiŞiyi,,
  hırsızlık- i ş i n e,, katabilmiş olmanız gerek i r )..
  /( BAKLAVA BiLE-çalacaksanız,
  tek başınıza yapacaksınız ..
  S u ç u, çok az olur ..
  Çe t e, kurup, birlikte, çalarsanız,,
  Topluma karşı-örgütlü eylemden,
  25 sene,
  ceza alırsınız . )
  ,,
  ,,
  b u r a d a, S P O R D A ;; ,,
  KOLLAR , çembere nişan almayı , çalışırken,,
  p a r a l e l kullanımılarını ezberler
  , öğreniyorlar ..
  /( biribirilerine e ş l i ğ i ,
  çalışırlar ..)
  ,,
  PARMAKLAR ; TOPUN, KÜRESEL YÜZEYi,NDE,,
  ,, en s e r b e s t şekilde,, hareketi ,,
  D O Ğ R U; BASKI v e- G Ü Ç
  uygulamayı ,,
  /( topu doğrusal-yönde,, çembere gönderebilme hareketini )
  yönetebilmek, i ç i n, hangi oranlarda kuvvet üretmelerinin,,
  gerektiğini,,
  v e b u kuvvetlerin, birleşik -ilerleme- y ö n ü n e- katılımlarının,,
  nasıl v e , ne şekilde,
  d o ğ r u, olacaklarını,,
  ,,
  ,,
  çalışıyorlar ..
  /( Piyanoda olsa, , B U N A ;
  " A K O R- BASMAK " ; DENiLECEK,,
  ,,S P O R D A;i s e, TOPA;
  -ELLE- A V U C L A; PARMAKLARLA-
  B A S M A; d e n i l i y o r ..
  sadece ..
  TOPU; POTAYA; A T M A K- eylemi, E L i N ..
  ,,
  ,,
  ,,
  ,,
  SPORDA- B U- BASMA, HAREKETi,,
  S E K Ü L E R, YAPILAbiliniyor ..
  Ç ü n k ü,, Piyanoda, A K O R; bastığınızda, o n u n,,
  tınısını v e doğruluğunu, tonunu,,
  K U L A K L A R I N I Z L A, ölçecekken,i beyninizin,
  içinde,,
  Sporda,, s e s, olmadığı, için, -ve notalar-,,
  ,,gözlerinizle v e, Vucudun dışında, izleyebilirsiniz,,
  T O P U N /( AKORUN); POTAYA; V E ÇEMBERE;
  U Ç U Ş U N U ..
  /( T O P; basket olduğunda,,
  A K O R; 3- Boyutta d a, " doğru, fizikseldir "..)
  /( halbuki, Piyanoda , elinizle kolunuzla ,,
  yapacağınız, yanlışlar, beyninizin, içinde, d e
  ö ğ r e n i l i r, v e, ,,
  birikir..
  ,,
  ,,
  ,,
  ,,
  B E N; M Ü Z i K L E; D A N s ,,
  ederken d e, s e r b e s t, EL-KOL-PARMAK,,
  hareketlerim, 7. BOYUTTA; ÇALMAKTADIR,,
  P i y a n o y u ..
  /( MÜZiKTEKi, T ü M,
  enstrumanları, T E K; P i y a n o, i l e,,
  çalabilmeye, -taşıyabilmeye-
  kalkışmaktır,, b u,
  dansın, t e m e l- eylem- ö z ü ..
  ,,
  ,,
  Piyano çalarken, Piyanonun,
  TüM; AĞIRLIĞI; i l e,,
  ü z e r i n i z e, devrilmesi, d e, olasıdır..
  /( Piyanoyu öğrenenler,b i l e n l e r ,,
  OKULDA Piyano- öğrenmişler,, )
  ilk, önce onun, üzerlerine,,
  devrilme ihtimalini sıfırlamakla,
  y ü k ü m l ü d ü rl e r..
  ... z a t e n, Piyanoyu , iyice, küçültmüş,
  o l u r l a r k e n ..
  b i l e re k ..
  ,,
  N i y e, B Ü Y Ü K; Olabilen birşey,i,,
  O N U; B i L E R E K- KÜÇÜLTEYiM,
  ,,
  AĞIR olan birşeyi, hafifleteyim, k i,,
  o n u, i y i, bilerek ,,
  ,, b a s i t e, indirgeyebilerek ,,
  v e extra, güçle- o n u,,
  kontrolüm, altında, , d a ,,t u t a r a k .. )
  ,,
  /( EGEMENLERiN; Piyanosuna,,
  o t u r a n- - PiYANiST; d e ,,
  P i Y A N O Y U, v e - ESERi, d e, ,B i L E R E K,,
  ,,O D A; ,,
  PiYANOYA V E; insana, E Ğ E M E N d i r ..
  ,,
  ..
  /( MiMARi, y ,i, MiMARLARI,
  A K I L L A R I; i l e, iş, yapanları,,
  " F i n e- a r t s, a ",
  /( güzel-sanatlara )
  ekleyecek,
  miyiz ..
  ,,
  ,,
  E G E M E N-AKILLI, M i M A R L A,,
  SANATA; D A, iNSANA; D A; egemen,
  olabilmek, g e l e n e ğ i,,
  n e zaman, y e r i n i,,
  müziğin d e, F i n e- a r t, olabilmesine,,
  b ı r a k a c a k ..
  ,,
  ,,
  /( s a n a t ı n, bile s e r b e s t- özgürlüğüne .. )
  ,, sanatı okulda okumadığım,için,
  4 - s a na t- yapmakla , yükümlü,i s e m,,
  s a n a t ı, da,
  ,, bilmemle, öğrenmelerimle,,
  kuşatamıyorumdur,,
  ,,
  , v e , sant da, 4 a y r ı, PENCEREDE,
  k e n d i- olacağı gibi,,
  kendiliğinden, v e, özgür,, c e ,,
  hareket, e d e bilecek,,
  davranabilecektir ..,,
  ,,
  ö z g ü r, olmayan,,
  " k o n t r o l, edilen s a n a t ",,
  ,,onu dinleyenin, d e, kuşatılmasına,,,,
  katılmış-, o l u r,,
  E G E M E N L E R i N, OKULLARINDA,,
  EĞiTiLMiŞ, v e, ÖĞRETiLMİŞ L E R C E ...
  M i M A R L A R, /( MiMAR AKILLILAR ),,
  a d ı n a ..
  ,,
  M i M A R L A R A; V E; onların, E N- B Ü Y Ü K,
  yapılanması,, KAPiTALiZB-BU'DiZMiNE,,
  DÜŞMAN; d e ğ i li z, yanlış, anlaşılmasın ..
  ,,
  E V R E N i N, iki, katmanından, bahsediliyor ,,
  1- NEWTON-MEKANiĞi, V E REEL- EŞYALAR- DÜNYASI ..
  2- v e, KUANTUM MEKANiğine temellenen,
  ,, y a r a t ı c ı l ı k l a, taşıma-kuvvet, üreten,,
  K U A N T A L- " Kimliksiz l i k- - K A T M A N I ..
  M e s e l e, ş u, k i,
  S O S Y A L i z m, bu , Kunatal-Katmana,,
  v e yaratıcıulığın, v e, sanatın,,
  ö z ü n e, , içine, inemedi ..
  ,,
  sanatçı-tümü i l e, Kunatal-bölgeye, inebilecek,,
  ,, B i Ç i M; b u sayede, en-MUTLAK, hali,
  i l e, b e KiMLiKSiZ- ERiTiŞE; -eriyiğe- sızmış,
  olacak,
  ,,V E BU; " MUTLAK- R E A L-AKIL,,
  ,,MUTLAK-MEKANDA; AKIL EMEĞi, i l e,,
  " R E A L- KAPiTALiST- BUDiST ",
  B i Ç i M L E R E;
  VARDIRILA-
  B i l i n e c e k ..
  ,,
  i D E A L- M U T L A K- KAPiTALiZM, B a r ı ş ı n a,,
  ancak, MUTLAĞA; TEMELLi, " B i Ç i M ler, ile,,
  V A R _ ı - la - bilinir ..
  ,,SOSYALiZMi-i D E A L i Z E, edebilin,,
  sanata v e r e c e ğ i n i z, özgürlükle,,
  ,,i K A P i T A L i Z M; b u ,,
  sayede,,
  MÜKEMMELiNE- ERişebilsin ..
  ,,
  ,,
  ,,
  ,,
  n o t .. :
  ,,
  " Piyanonun, ALTINDAN; NASIL; KALKILIR " ,,
  v e y a ,,
  P i Y A N O; üzerinize, yürüdüğünde, O N U,
  KENDiSiNE- ,, ; " K E N D İ nizle " , n a s ıl,
  yansıtırsınız ..
  /( PiYANOYU; ÜZERiNiZE yürütecek,
  olan, d a, sizin, ELLERiNiZ,,
  olacakken.. )
  ,,
  D E M E K; K i,
  sanatçının, kendisi, d e, e n , a z ,,
  bir P i y a n o, kadar, a ğ ı r,,
  karmaşık, geniş Ç A P L I_
  şişkin- fazlalıklı, V E
  P E R FORM A N s l ı,
  olacak .. https://www.youtube.com/watch?v=nHRPtR-ScLk


Hiç yorum yok: