9 Ağustos 2015 Pazar

.. GÜLSiN- O N A Y -& P i A N O ..


Murat Oktay DanisDamla Danış'ın gönderisini paylaştı.
2 dk. · Düzenlendi ·
,,
..
,, e r k e k l er i n -hepsinde;
Z A T -ı - E N,, " M a y m u n c u k " ,, 
V A R -ı- i- ER- K - E N ; ; ; -i k i - e n,, 
/( -MAYMUNCUK ;-ERKEK- KASA-ŞASiYE-
-TAKILI-D A- I- i K E N ,, )
, ; B U; sorunları ,, " H i Ç, M i- H i Ç " ; yaşamazlar ..
,, I-i K E N ..
..
,,
/( B E N-i; hariÇ- T U T U N ..
.. b e n -
; S A N A T ın - içinde ,,K A D I N -I -K- E N; -ı-i- k e n d i m in .. ) ..),, ...

Gece saat 11 de evine geliyorsun bavullarla 8 saat yolculuk bir bakıyorsun anahtar kapını açmıyor, o komşu ziki diğeri gelin deneyelim yok , temizlikçini arıyorsun anahtarını yolla kocasıyla yolluyor sonra anahtarcı arıyorsun bu saate komşulardan biri buluyor, anahtarcı geliyor zabıt tutanağıyla ya hırsızlık olayıysa parmak izim olucak kimliğini ver, uzun çalışmalardan sonra daha yeni evime girdim valla olaysız bir günüm geçmezmi benim ..2 dk. ·
P i Y A N O D A, KLAVYE;
" KARA-MADDE ",, ,,
SiYAH- T U Ş L A R- OLMALI ,,
,,böylece , GÜLSiN-ONAY d a,,
,, BÜYÜK- S i Y A H- T U Ş -TOTEMiNE-,
yaslanıyor .. .. ,
,,
Y i N E DE; F A L I,,N , YÜZEYE;
" M A V i- F i n C A N I N ,,
içinde, YÜZEYE,,
,,Ç I K M A S I N I; U M U Y O R ..
,,
MAVi-FiNCANIN; B E Y A Z -TUAL-içine,,
K i M, bilir,
" H a n g i, RES-iMLERiN,, RÜYALARIN-N O T A L A R I,,
şekillenip-BiÇiMlendi, ..
,,
,,
,,
,,
_______________________________________
" P i Y A N O ' NUN; M A V i- F i N CANI ", F A L I ..
,,
i L G iN Ç - B i R- FOTOGRAF - R E ' SiM ..
( 7 / B E N C ,E, çok başarılı, bir FOTO GRAF . )
,,
..
Forografa n e , bir renk ne d e, bir,
çizgi eklemeden,,
,,sadece , Foto işleme-programı- motor-makinasını kullanarak,
B U, F o t o GRAFI;
,, S E R i YE AÇMAYI denedim ..
/( matematik l i- bir S E R i y e .. )
,,
bakalım B U, Fotograf,
,,NASIL- KONUŞACA K ..
,,
,,N E l e r, söyleyecek,
diye ..

Murat Oktay DanisP i A N O FALI /( V E- FALCISI ) ..albümüne 54 yeni fotoğraf ekledi.
12 saat ·
 ·
" PiANO-N U N , içinde "
,, RUHUNUZU ; ,,
,,/( T i N in-izi )
,,
" BEYNiNiZiN-V E- AKLINIZIN- VUCUDUNU " ; SAKLAYABiLiR,
MiSiNiZ.. ?
/( BÜYÜK-KUTSAL- KARA - KUTUNUN, içinde .. N E- V A R .. ,, ;PiYANONUN; VUCUDU, M U ? )
,,
,,n e r e d e n, geliyor B U; Pi-ANO(A),,- T U T K U S U .. ? :
,,,,/( çocukken-RADYO EVi- VE-OPERADA; içinde, PiANO- Bulunan,,
STUDYOLARA; KAPAT IR D I M; KENDiMi,,,
özellikle, RADYO EViNDEKi, 3.Studio )..
,,
,,
,,
,,
..
..RUHUNUZU- VE- AKLINIZI, Piyanonun,
içine saklayabilirsiniz ,, ..
... O N D A N, SONRA D A; S i Z ,
P i A N O; RESMi, YAPAR-SANIZ,,
Piyanonun, i ç i n d e , d e,
" RUHUNUZUN - ALEMLERi- V E A K L I " ,,
; G ö Z ü k ü r ,
olur ..
,,
..
,, a n c a k, B U N U N; i Ç İ n,,
,, ö n c e P i y a n o n u n , i ç i n e ,,
" T i N i N ' i Z i,, , T E N i N i Z i,,
" S P i R i T inizi " ,,
" ERiMiŞ- BEYNiNiZi " ,,
A K L I N I Z I - YERLEŞTiRMELisiniz ..
,,ELLERiNiZin E M E Ğ i,i l e.. ..
,,
,,
/V E-( ELLERiME- 4-FARKLI- D i S i P L i n d e
E M E K- Y Ü K L E R i M .. )
/( YAZI-BASKETBOL-PiANO-RESiM ..)
,,
,,
,,
,,
/( V e y a, " E R i M i Ş ", VUCUDUNUZU ,,
,,P i Y A N O' nun TUŞLARINA,,
E M E K, veren,,
E L L E R i N i Z L E,,
i n d i r e b i l m i ş,,
OLMALISINIZDIR ..
P i Y A N O- KUTUSUNUN; i ç i n e ..
P i y a n o ' n u n, - VUCUDUNA .. ),,
,,
,,
,,
P i A N O yu, " F O R M U N U " ; TANIMAK; KOLAYDIR,
,, R E S i M D E ..
P i y A N O N U N ; SiYAH V E- BEYAZ;
/( ABANOZ-V E- FiLDiŞi ,,)
,,T U Ş L A R I; V A R D I R ,,
/ () ..(ö n c e TUŞLARI; arayıp, bulacaksınız, RESiMLERDE ..)
V E, tuşların aralarında d a, BOŞLUKTAN, oluşan,,
a r a l ı k- Ç i Z G i, l e r .i .. n i ..
,,
,,
..
,,
K E N D i, RESiMLERiME,
dikkatlice BAKINCA;
,, h e p, " P i Y A N O " , R E S M L E R i - RESMi,,,,
olduklarını, algıLA-rım .. ..
,,/( B E N- Piyano- RESSAMI; M ı y ı m ? )..
,,
,,
,i Ş i N; EN-TERAS-AN; T A R A F I,,
... .b e n RESSAM; o l d u ğ u m, i ç i n,,
b e y n i m d e , oluşan RESMi,,
P i y a n o y u, TUVAL- B i l i p,,
,,Piyanonun TUŞLARINA; ÇiZiyor,,
" B O Y U Y O R- O L M A L I Y I M-
D I R .. E LK L E R i M L E,,
/( eğer Piano öğrenmedi, i s e m ..
direkt-ellerimle RESiM-yapıyor olmalıyım,,
,,P i a n o, T U Ş L A R I, ÜZERiNE- D E ) ..
/( YANi- B E N, P i Y A N O nun içini,
B O Y U Y O R- DOLDURUYOR; OLMALI Y ı M, dır ..
() Piyanoya Tuşlarından, yüklenilenleri, Piano,
,, KUYRUĞUNDA; B i r i k t i r i r .. )
,,
,,
,,
Ö Y L E PARMAKLAR- EDiNiN, k i,,
,,b u RESiMLERi-/(ERiMiŞ- B e y n i n i z i ),,
,, PiANONUN; T U Ş L A R I, içerisine,,
Ü F L E Y E B i l s i n, - L E R ..
,,
,,
V E; BÖYLECE,,
P i Y A N O N U N ; i Ç i, V E; TUŞLARI,,
/( V e T U Ş L A R I N, İ Ç i ),,
s i z i n- RESSAM-RUHUNUZLA;
V E " RUHUNUZUN-AKLINIZIN-VUCUDU " , i l e,, içerden, dolup,
şişebilsin ..
,,
,,
P i A N O- O SiMSiYAH- TOTEM VUCUDU; , i l e,,
" ö T E- A L E M L E R i N; EVRENSEL- H A V U Z U " /( OKYANUSU ),,
OLABiLSiN-
; EDiLE b i l i s i n ..
" E L- E D i M L E R i ,i LE " ..
d e ..
,,
,,
..
RESiMLERiMi, M İ,,
PiYANONUN; içine yerleştirebilmeye, UĞRAŞIRIM,,
Y O K S A ;
,,RESiMLERiM; BiZZAT-P i A N O nun, içinden, m i, E L i M E- geçip,,
sonradan, RESiM-TUVALLERiME,,
B O Y A Y A- i n e r l e r..
..
..
..
..


1 dk. ·
" Â N ; iTiBARIYLA " ; ; STÜDYO-DAiREM D E ; NE OLUYOR ..

,, A K I L L I- USLU;
MiMAR-AKLINA- yöneleyim, d e r k e n,,
,, /( gidip-biraz-PARA-YAPAYIM ) ..
,,
sanatsal-KULAĞIıMDAN;içeri, bir, " Ş E Y ", girer,,
v e KALBiM; Y i n e, kabarır,,
,,
T Ü M; VUCUDUM- KALBiM, olur,,
,atmaya , başlar, ,i ç i m d e ..
,,
/( i Ş T E- DANSIN; ,, VUCUDUMDAN; ÇIKACAĞI,
A N ' D I R; B U .. )
/( DUYGU-V E- DüŞÜNCEMi-V E ESTETiĞiMi,
V E- isteğimi, benden, alıp,,
B E N i M; i ç i mi,
d e , " BOMBOŞ ", bırakacak ..
/( B U- SONSUZ V E sonrasız-D A N s , d a ..)
,,
i s t e d i ğ i, d e, BU_ değil midir,
A K L I M I N ..
" BOŞ-MUTLAK; MEKAN " , i s t e r, -i k e n,,
" AKLIM; YÜRÜYEbilmeye " , benden ..
,,
,,
,,
,,
n o t :
,,
y e ş i l, otlar a z, kaldılarsa,
,, BETON-BiNALARIN, arasında,,
, Y E N i, YEŞiL-TARLALAR,,
b e n i m, YEŞiL_Tişörtümden, f i L i Z, lenip,,
S ü r e c e k l e r d i r,,
" zamanın, g e l e c e Ğ i n , e " ..
..n o t : 
KWABS ın, BU, V i d e o s unda, BiNALAR; NEDEN; ŞiŞiYORLAR; zaman-zaman .. SANATÇININ; SINIRSIZ-KALBi, dokunuyor, Ç Ü N K Ü; onlara,, V E ; BiNALAR; " K A L P-ATIŞI ", sahibi, yapılabiliniyorlar .
,,f l o w i n g, images, i n a clip,, need, ,, m o r e- attention ,, .. ,, especially-my-clips .. ,i t is not eaisy to, separate,, t h e, main- EXPRESSiONs,,...
Beğen   Yorum Yap   

Murat Oktay DanisSedat Danis'in fotoğrafını paylaştı.
Az önce ·
,, yiyecek otlar ; BEYAZLARSA;
,,  ,, "  ÇIKILACAK-TEPELER  "  ;,,
/(BEYAZ-BOYA-OLURLARSA ,,),
K E Ç i L e r, d e siyahlar , KARALIR ..
/( KARALTI-KARANLIĞINA; G ö ç e r l e r .. )
..
Hoşçakal FiKRET OTYAM


Gulsin OnayFikret Arıkan'ın videosunu paylaştı.
20 saat ·
Alet işler el övünür..8.352 Görüntüleme
Fikret Arıkan yeni bir video ekledi.
Gulsin Onay. Piyano Akort sonrası. Harikalar yaratıyor. bach çalıyor.
 • Gulsin Onay ve 556 kişi daha bunu beğendi.
 • Jale Birsel Alpay ALET ANCAK MÜTHİŞ BİR KABİLIYET BİLGİ VE AŞKLA SEVGİYLE İŞLER. EL ÖVÜNMESE DE DİNLEYENLER ONU ÖVER. İYİ Kİ VARSINIZ.
  Beğen · Yanıtla · 1 · 4 saat
 • Nalan Gürcan-kempfer Benım ıcın coooook güzel bı günaydın dı ,kalpten sevgıler sıze
  Beğen · Yanıtla · 1 · 2 saat
 • TC Saffet Tezcan Günaydìn õyle guzel bir sabah armağan ettinizki ruhumun kanatlanip uçtuğunu hissettim.
  Sonsuz tesekkurler.
  Beğen · Yanıtla · 1 · 1 saat
 • Murat Oktay Danis " ALET işler E L- Ö V Ü N Ü R " ..
  ,,bilindik, L A F ..
  ..
  ,,
  ,,
  ..
  ,,S O R U ? :
  P i Y A N O , M U; E L E ekleniyor,,
  E L; m i, Piyanoya ..
  ,,
  ,,
  B E S T E C i,, 
  ,, BEYNiNiN, içinde,,
  " OTOMATiK-TEKRAR EDEN-bir-F O R M " , 
  bir, 
  " M A K İ N A ' nın ", VARLIĞINI; 
  keşfettiğinde,,
  B U N U /(B U MAKiNAYI ), 
  B E Y N i N i n,,
  içinden alıp,
  M Ü Z i K- YAZISI; ile eti-buduyla,,
  /(notalar-etli-butludur ) ..
  B E S T E-olarak- KAĞITLARA, indirir ..
  ,,
  ,,
  ,,/( 
  /( B E N, Beethovenin, Benzili-MOTORUN,
  mucidi, olduğunu, düşünenlerdenim..
  birileri, d e, müziğin içinden, alıp,
  MAKiNA PLANLARINI- Ç i Z E R,,
  bu bestecinin beynine inebilen, makinayı .. )
  ,, / )
  ,,
  ..
  ..
  PiYANODA; 
  ,, b i r BESTECiNiN; 
  MAKiNASINI; /( veya Motorunu),,
  önce kendi beyinlerine, sonra başka beyinlerin içine,,
  yerleştirip- işletme işine , kalkışanlar,,
  ,,
  ,, bestecinin beynine düşmüş, MAKiNAYI;
  ,, ÇOĞALTARAK-VAR EDiP
  -/tekrar,tekrar- işletebimeye d e,
  adaydırlar ..,,
  ..,,
  /( arabanızın RADYOsunda, BEETHOVEN; dinlerken,,
  ARABA MAKiNASININ; ve ATEŞTEN-FIRINININ,,
  p e k i y i, pekiştiğini, 
  bilebilirsiniz ) ..
  ,,
  ,,
  ,,
  ,,
  /( bu arada,, MÜZiK YAZISI; , NOTA,,
  A L E M lerden damlayan " , kara-MADDE-DAMLASI " ,,
  ile, EN TOMBUL-ŞEKLİ, i l e,,
  E T L İ- BUTLU-MAKiNAYI, V A R EDERKEN;
  iNSAN-AKLININ; içinde,
  AHiRETTEN- Y E N i- inmiş,
  B i Ç i M İ, i l e,,dir,,
  ,, " AKLA-PARALEL-A L E M- MAKiNASI " ..),,
  ,,
  ..
  B E N i M; AYRIŞTIĞIM; N O K T A ,, :
  ,,
  ,, BEYNiN-ALEMLERiN- MAKiNALARINI; 
  ,, BEYNİN-içine yerleştirmenin,
  bir sakıncası,olmadığını,
  düşünmeme, r a ğ m e n,,
  B U; ALEMSEL-MAKiNANIN; 
  ,, bir MAKiNA /(PİYANO); vasıtası i l e,,
  ,, i n s a n a ,/insan-vucuduna,
  ,insanın- E L i, Vasıtası, i l e d e,, 
  girip, i n e b i l i p,,
  ,, oradan d a, ONUN; BEYNiNE;
  yerleşmesi ,,yerleştirilmesi , İ Şİ ..nin
  /( p e k, bir, s e x e , benzemesidir .. ) ..
  /( PiYANO-ALEMLERiN- ERKEĞi,,
  V E Piyanistlik d e ,,
  ONUNLA-iLiŞKiYE; G i r e bilmenin,,
  YATAĞI; -M A S A S I; m ı d ı r ?..
  ,,
  A L E M L E R i N- EFENDiSi,,
  /( MUTLAK- M A D D E ,,
  ile ilişkiye- gireceksen,, 
  " KARA-MADDE- M A S A- ŞEFLiĞinDEN " ;
  bir P i Y A N O; y u , P ' A R A N L A- A L I P,,
  E V i n e, bir KARA-YATAK; DOLABI ; 
  olarak,,
  /( PiYANO AYAKTA YATILAN; -DiKEY- bir YATAKTIR ..
  /( ağaçlar da, ayakta, öldülerse ..) 
  ,,
  O NU, salonuna, yerleştirmelisin ..
  ,,/( RESSAMIN- " PiYANOLU-SALONLAR " I ,
  RESiMLEME- GÜNLÜĞÜNDEN .. sayda, 16 ..)
  ,,
  ,,
  ,,
  ,, 
  /( Vaji-naya bir , , " tek-iri-ORTA-BÜYÜK-PARMAK- " 
  maniple-ederken,,
  ERKEK-EGEMEN-ALEMSEL-MAKiNA-ların b e y n i, n i ,
  ,,
  ,AMATÖR- 
  /( veya Piyanoyu,-bilebileceğini-zanneden, bir Profesyon E L ,, )
  ,, " i n s a n, E L i " ,, beş parmağı ile, Pianoya girebileceğini,
  zannededursun,, herbir Parmak-ARALIĞI-açıklığından,
  P i Y A N O N U N; onlarca, tuşu,
  her seferinde, V U C U D U N U N; içine kaçar,
  P i Y A N O istin .. )
  ,,
  ,,
  ,,
  ,,
  /( BESTECiYE ; E S i N- V E- VAHiY-olarak, i n e n,,
  makinaya da ,itirazım, y o k, henüz bu Makina,,
  D ü n y a y a ,inmemiş,
  ,, Y E N İ, inerken ..)
  /( itirazım, BiLiNEN; bir Makinayı, Beyninizin,içine,
  tekrardan- yerleştirmeye, kalkışmanız , i ş i ..),,
  ,,
  ..
  M Ü Z i K- YORUMCULARINA; B A K I N,,
  e z b e r l e m i ş l e r, MAKiNAYI ..
  /( besteyi ) ..
  /( belki d e ben olsam,sadece, notaya, bakarak, seslendiririm,
  okuduklarımı ..müzik-plan-textinde n ..
  Menahem-Presler-Mozartı, NOTADAN- Ç a l a r ..k e n ..)
  ,,
  ..
  PiYANONUN; BAŞINA; GELDiĞiNDE,,
  P i y a n o n u n , i ç i n e ,,
  nasıl bir " MOTORU ",, " MAKiNAYI ,, ",,
  yerleştireceğini,
  biliyordur ,,
  SESLENDiRiCi, ..
  Ö N C E MAKiNAYI-bir MAKiNA-BESTE; i l e
  becereceksinizdir,,
  /( Piyanoyu-ancak-Piyanist- b e c e r i r ..
  Piyano- becerilebilinmelidir,,
  k i, onuni, içindeki, s e s e,
  ulaşılabilinsin ..
  onun,içinden s e s , çekilip, alınabilinsin ..)
  ,,
  ..
  ..
  ,,
  P i Y A N O; bir KADINDIR- s a n k i,, V E ;
  BESTECiNiN; PENiSi, onun, içine,,
  T A Z E, t a z e , yerleştirildiğinde,,
  Makina erkeği susturulur, 
  V E D i ş i, SES; KONUŞUR ....
  ,,
  " installation ", Y E R LEŞ t i r m e ,, i ş i ,,
  TAMAM-i s e,, 
  /( MAKiNANIN ),,
  ,,
  b u sefer d e, ONUN; " SESSEL-YANSIMASININ " 
  Piyanonun içinden,
  çıkan SESLER ,,i n,, 
  " ÇARPIŞTIRILMALARI- sayesinde ),,
  ; sESLERiN- içinde saklanan,,
  " H A i K A T i n- H i k a y e s i n e " , takılabilirsiniz,,
  / / ( B U- k e z .. d e ) ..
  ,,
  " S E S L E - SANATÇILIK " ;
  /( ki, sanat sese- temellenerek-hakikati-arar ..)
  ; ,, " SANATÇILIK- D A " , HAKiKATiN-Hikayesinin- p e ş i n e ,,
  d ü ş m e k , ise-d e, 
  B U S E S i n, içinde ,,
  /&( s e x i n , d e , içinde ) ,,
  sanatın hakikati, aranabilir, olacaktır ..
  ,,
  ,,
  MAKiNAYA-hasar veremezsiniz ancak; 
  SESLERi-ÇARPIŞTIRIP; s e s i n-sihrinin içindeki,
  değişmezi, " h a k i k a t i ",,
  /( " i k i ' y e KATLAMIŞ; HAKKI;
  " HAK-,,İKİ, i s e, hakikat-oradadır " .. ) ..
  v e ,,
  " TANRININ_ D u a l i t e -içindeki, yanılsamalı-YANSISINI " ,,
  tahrik edebilip,,
  yakalayada, bilmek ..
  .. / T A N R I N I N, YÜZÜNÜ, ya da , Hakikatini,,
  görebilmek, v e gösterebilmek,için,,
  y a k a l a y ı p, tutabilmek .. d e .
  B U SESSEL-KAKiKATi ..
  ,,
  ,,birinci KISMIN - s o n u ..

 • Murat Oktay Danis birinci KISMIN - s o n u ..
  Beğen · Yanıtla · 3 dk.
 • Murat Oktay Danis ,,ikinci KISIM :_________________________________________________________TEKRAR BANA-dönersek,,
  4- sanat disiplini, ile çalışan v e , sex ile d e,,
  her birindeki, i ç- s e s i m i,, çoğaltan, b e n,,
  sanatçılaştırdığım, kendimin,,
  " b i r MAKiNA-olmam " ,, hasebi, i l e,,
  ,,
  P i y a n o, karşısında,,
  " k e n d i m- MAKiNA_ i k e n " ,
  kalkıp, d a, Mozart beethoven Bach-falan, çalmaya,,
  onların makinalarını, s e s -laboratuarımın merkezine yerleştirme,,
  mecburiyetini, duymam ..
  ,,
  Üstüne üstlük,, benim, HAKiKAT-i n-YAPISINA,
  temellendirdiğim, S E S S E L- k e n d i m,, d e ,,
  ,, HAKiKATi- MAKiNALAŞTIRABiLDİ, i s e,,
  ,, b e n,
  D i R E K T-, olarak, Piyanoya, K E N D i,,
  ,i ç i m d e k i, keskin, V E - C A N L I-
  ,, HAKiKAT-ÇARPIŞMASI' n ı n,,
  kendisi, i l e,
  girerim ..
  ,,
  ÇARPIK; olan benim-içimdeki-hakikatim, midir,,
  yoksa, Piyanoda,, çarpıştıracağım- s e s l e r,,
  ,,öylesine çarpık, m ı, olacaklardır, k i,,
  ,, b u ÇILGIN V E ÇIPLAK; s e s l e r i ,,
  ,, dengeleyebilecek, olan, " e n -ince -hakikat ", m i,,
  b u seslerin çarpıştıkları-yere, bizzat, inmek,,
  durumunda, kalacaktır ..
  ..
  /( sanatçı kendisini, hakikate ,,
  " HAKKIN-İKİ, olabilmesi-yansısına " 
  en çok suyup, e n, " ÇIPLAK- D i Ş i " y i,
  oynayabilenken,,
  b e n i m, " ÇIPLAKLIĞIM_", N e kadar-ŞiDDETLİ,
  i s e ,,
  " HAKiKATiN- d e- en -incesi,, " 
  b u sayede, ,, s e s i n, kendisine,,
  en çıplak - s e s e ,,
  i n d i r i l e bilin e c e k t i r..
  ,,
  ,,
  DEMEM-ODUR- k i, D i Ş i,,
  olanlar,, /( Gülsin-ONAY-da-bir -D i ş i, iken ),,
  ,, k e n d i, çıplaklıklarını, iyice çılgınlaştırmakta,,
  n e kadar, mahir, v e, yetenekli, 
  olabilirler ..
  /( burada enteresan s o r u,,
  dişi, olarak, doğmanın, 
  sanatın-DiŞi-ÇIPLAKLIĞINI- tırmandırabilmede,,
  ,,bir avantaj mı, dez-avantaj, m ı,içerdiğidir ..)
  ,,
  b e n, bir,
  D i Ş i den, çok daha fazla, VUCUDUMU, giyinebilir,
  v e soyunabilirsem,,
  , bir kadından daha çok, s a n a t -çıplaklığı, çılgınlığı-ÇIĞLIĞI,,
  ü r e t e b i l y o r, olmam, O L A S I D I R ..
  ..
  i D i L-BiRET; ,,MiMAR V E_ ERKEK, TABiATLIDIR ..
  ONUN, K a r ş ı s ı n a, G Ü L S i N- ONAYI, yerleştiririm b e n ..
  G Ü L S i N- O N A Y; ,, Mimarti, ile, Esere -MAKiNA, giyindirmeyi,
  ikinci PLANA; alır ..
  ,, GÜLSiN-ONAY; SANATTA- S E S i N,,ÇIPLAKLIĞINıN;
  ü az e r i n e- gitmeyi, d e n e r k e n,,
  ,, b e n c e, bir kadının, asıl yapması, gerekeni,
  yapar, V E; ÇIPLAKKEN-ÇIPLAKLIĞIN ÜZERiNE,,
  giderek, " HAKiKi -Sanatın ",, ALANINA,, b ö l g e s i n e,,
  " ÇIRÇIPLAK ", girer ..
  ,,kadının-cesurunu,
  h a k k i kati, n, daha i n c e s i n i,,
  arayanını,, burada, izlerim, b e n ..
  ,,
  S E S i -SESTEN- soyundurup, hakikate, ulaşana-kadar,,
  s e s l e r i, V E- s e s s e l- yapıları ..çarpıştırmaya,,
  iyice -e n- çıplak-olana-hakikate,, 
  vardırabilmeye,, 
  çalışacak, olmak ..
  ,, 
  MÜZiĞiN- R U H U N U-inceltenler,,
  yine d e, BEYNE- BEYiN- MAKiNASININ-T O T E M i n e,,
  M i M A R i y e ,, AKLA;
  AKIL-MAKiNASINA,,
  tapınmaktadırlar, ,, MÜZiK-Mimarisi, v e,,
  BEYNiN; VUCUDUNA- A i T - ; " R U H " ; i l e,,
  ,,
  S O R U; HAKiKATiN; m i, inceltilmiş,, R U H U N, m u,,
  daha , i n c e, olabileceğidir ..
  ,,
  b u r a d a, ben, sanatçıdan, sessel-; hakikate-inceltmeye, yakın,
  dururum ..
  AKLIN; Mimarisi, , h e p, sonradan, gelir,,
  V E BEYNİ; v e- BEYiN-VUCUDUNUN-
  R U H U; N U; i y i c e -inceltir ..
  ,,
  /( YANİ; asıl KUVVET- SESiN-içinde,,
  inceltilmesinde, üretilir ..).
  /(tüm- yaratıcılık da, sesin-içindedir ) ..
  ,,
  ,,
  ,,
  ,,
  SON OLARAK; " P i Y A N O; MAKiNASININ " ; " bir AYNA " ; olabilip,,
  ,, " benim içimdeki, MAKiNAYI " ; B A N A- YANSITIP,,
  " BENiM-içimde- yerleşmiş-KOMPLEX-MAKiNANIN " ,,
  PiYano nun, içinden, b e n i m, üzerime,,
  Y Ü R Ü Y E B i L M E S İ, i l e,,
  ,,
  oluşa bilecek, ARBADEDEN; bahsedelim ..
  ,,
  E L i M; benim içimdeki, komplex-MAKiNAYI
  ,,P i Y A N O ' ya, iletirken,,
  e ş z a m a n l ı, olarak,,
  P i Y A N O N U N; içine yerleşmekte, olan B U; MAKiNA; d a,,
  PiYANODAN- B A N A,,
  bu kez -kulaklarımdan, işitme merkezimin, i ç i n e,,tekrar-yansıyıp,,
  yerleşmekte, i k e n,,
  ,,
  ,, b e n , B U- K E Z;İŞİTEBiLMEKTE,,OLDUĞUM; B U MAKiNAYA,,
  yine, bizzat E L E R i M L E--, hakikati- yerleştirecek, osam ..
  /( yani, Makinanın, içine,
  hakikat, yerleştirebilme, i ş i,,
  ile, meşgul oluyor, o l s a m .. ),, ..
  ,,
  ,, S O R U; Ş U..
  ,, ELiMDEN;PiYANOYA- ilettiklerimin -B E Y N i M D E N-yansıları,
  ,/(olan- MAKiNA-PARÇALARI,, 
  /( beyin d e MAKiNANIN- ALLAHI-iken ),,),,
  ,,ELiMDEN D E- geçerek, VUCUDUMA-yerlesebilirler, m i,
  eşzanmanlı ..
  /( PiYANO-OLMUŞ-BEYNiM, B U K E Z,
  Vucudumun içine D O Ğ R U - yürürken,,
  benim VUCUDUM; d a, B U; MAKiNA,nın Biçimini, 
  hemen ALABiLİP, d e,,
  P i Y A N O N U N , ÜZERİNE- N E- olabilerek,
  yürüyebilir d i r..
  /( BEYNiMLE- -PiYANOYU-AYNA-EDEBiLEREK - ,,
  Y i N E, KENDi, BEYiN, MiMARiMiN, üzerine,,
  yürüyebilmek, ALLAH- A Ş K I, i l e ..
  ,,
  ,,
  B U R A D A DA; SESiN-EN incelikli, HAKiKATiN,
  sanatla aranması EYLEMiNE; T a m, T e r s, olarak,,
  ,,B E Y i N, MAKiNASININ, MiMARiSiNi,,
  ,, P İ Y A N O- MAKiNASINI; ayna yaparak,,
  ,, daha yüksek, -BÜYÜK-, bir Mimariye,,
  V A R D I R A B i L M E; çabası,,
  R E S M E D i L M E K T E D i R ..
  ,,
  n o t ,,
  B U BiLGiSAYAR-MAKiNASI; i l e ,, B U KEZ; 
  b e n i m ; E L i M; karşı karşıya ,,
  geldiğinde, b u r a d a,,
  ,,
  ,içimde, bir - Y A Z I- YAZMA MAKiNASI,,
  bulundurup, içerdiğine, inanan,, ellerimin,
  içindekileri , t e k, seferde,,
  DIŞA VURUMU; i l e ,
  hem- içeriğin hakikatine,,
  hemde A K L I N- BÜYÜK_ r e s m i n e,,
  eşzamanlı, nişan- alınmıştır ..
  ,,
  B U KEZ PiYANO; KLAVYESi, değil, d e,,
  BiLGiSAYAR; KLAVYESi, v e ,,
  " BiLGiSAYER-AYNASI " , i l e ..
  ..
  n o t :
  MAKiNALARDAN; /( Makina -Mimarilerinden ),
  yansıtırız, d a, kendi, mimari-makinalarımızı,,
  , N E D E N; ,, B U; MAKiNALARIN,,
  E Ş; zamanlı, etkileşim, v e,
  iletişimleride, aracısız, davranmayız ..
  ,,
  yok Betoveni, Bach'ı Mozartı,
  .. stravinskiyi, Şostokoviçi,,
  ,,onların makinalarını, aracı- yerleştiririz .
  ,,
  b e n, bunlardan daha komplex makinayım, diyemiyor muyuz ..
  Y O K SA; M i M A R L A R; V E; Mimari-YAPI Ların, yanında, m ı,
  Y E R; TUTABiLMEK, AKKILLICA ..

" S E S L E- SPOR, S A N A T I " .. :
/( sanatsal- m i n i k, yaratıklar,,
ancak böylesine hafif bir suda,, E L E-
yüzmeye, gelirler ..)
.....
Devamını Oku

" i K i N C i- E L- TOY' O T A " ; /( second-H-and-TOYATA ) ..22 07 2015 .. / ( CONTEMPO RAR y - " P E R F O R M -ans " .. V i D E' O . ) .. ________________...Murat Oktay DanisFikret Arıkan'ın videosunu paylaştı.
18 dk. ·
" ALET işler E L- Ö V Ü N Ü R " ..
,,bilindik, L A F ..
..
,,
,,
..
,,S O R U ? :
P i Y A N O , M U; E L E ekleniyor,,
E L; m i, Piyanoya ..
,,
,,
B E S T E C i,,
,, BEYNiNiN, içinde,,
" OTOMATiK-TEKRAR EDEN-bir-F O R M " ,
bir,
" M A K İ N A ' nın ", VARLIĞINI;
keşfettiğinde,,
B U N U /(B U MAKiNAYI ),
B E Y N i N i n,,
içinden alıp,
M Ü Z i K- YAZISI; ile eti-buduyla,,
/(notalar-etli-butludur ) ..
B E S T E-olarak- KAĞITLARA, indirir ..
,,
,,
,,/(
/( B E N, Beethovenin, Benzili-MOTORUN,
mucidi, olduğunu, düşünenlerdenim..
birileri, d e, müziğin içinden, alıp,
MAKiNA PLANLARINI- Ç i Z E R,,
bu bestecinin beynine inebilen, makinayı .. )
,, / )
,,
..
..
PiYANODA;
,, b i r BESTECiNiN;
MAKiNASINI; /( veya Motorunu),,
önce kendi beyinlerine, sonra başka beyinlerin içine,,
yerleştirip- işletme işine , kalkışanlar,,
,,
,, bestecinin beynine düşmüş, MAKiNAYI;
,, ÇOĞALTARAK-VAR EDiP
-/tekrar,tekrar- işletebimeye d e,
adaydırlar ..,,
..,,
/( arabanızın RADYOsunda, BEETHOVEN; dinlerken,,
ARABA MAKiNASININ; ve ATEŞTEN-FIRINININ,,
p e k i y i, pekiştiğini,
bilebilirsiniz ) ..
,,
,,
,,
,,
/( bu arada,, MÜZiK YAZISI; , NOTA,,
A L E M lerden damlayan " , kara-MADDE-DAMLASI " ,,
ile, EN TOMBUL-ŞEKLİ, i l e,,
E T L İ- BUTLU-MAKiNAYI, V A R EDERKEN;
iNSAN-AKLININ; içinde,
AHiRETTEN- Y E N i- inmiş,
B i Ç i M İ, i l e,,dir,,
,, " AKLA-PARALEL-A L E M- MAKiNASI " ..),,
,,
..
B E N i M; AYRIŞTIĞIM; N O K T A ,, :
,,
,, BEYNiN-ALEMLERiN- MAKiNALARINI;
,, BEYNİN-içine yerleştirmenin,
bir sakıncası,olmadığını,
düşünmeme, r a ğ m e n,,
B U; ALEMSEL-MAKiNANIN;
,, bir MAKiNA /(PİYANO); vasıtası i l e,,
,, i n s a n a ,/insan-vucuduna,
,insanın- E L i, Vasıtası, i l e d e,,
girip, i n e b i l i p,,
,, oradan d a, ONUN; BEYNiNE;
yerleşmesi ,,yerleştirilmesi , İ Şİ ..nin
/( p e k, bir, s e x e , benzemesidir .. ) ..
/( PiYANO-ALEMLERiN- ERKEĞi,,
V E Piyanistlik d e ,,
ONUNLA-iLiŞKiYE; G i r e bilmenin,,
YATAĞI; -M A S A S I; m ı d ı r ?..
,,
A L E M L E R i N- EFENDiSi,,
/( MUTLAK- M A D D E ,,
ile ilişkiye- gireceksen,,
" KARA-MADDE- M A S A- ŞEFLiĞinDEN " ;
bir P i Y A N O; y u , P ' A R A N L A- A L I P,,
E V i n e, bir KARA-YATAK; DOLABI ;
olarak,,
/( PiYANO AYAKTA YATILAN; -DiKEY- bir YATAKTIR ..
/( ağaçlar da, ayakta, öldülerse ..)
,,
O NU, salonuna, yerleştirmelisin ..
,,/( RESSAMIN- " PiYANOLU-SALONLAR " I ,
RESiMLEME- GÜNLÜĞÜNDEN .. sayda, 16 ..)
,,
,,
,,
,,
/( Vaji-naya bir , , " tek-iri-ORTA-BÜYÜK-PARMAK- "
maniple-ederken,,
ERKEK-EGEMEN-ALEMSEL-MAKiNA-ların b e y n i, n i ,
,,
,AMATÖR-
/( veya Piyanoyu,-bilebileceğini-zanneden, bir Profesyon E L ,, )
,, " i n s a n, E L i " ,, beş parmağı ile, Pianoya girebileceğini,
zannededursun,, herbir Parmak-ARALIĞI-açıklığından,
P i Y A N O N U N; onlarca, tuşu,
her seferinde, V U C U D U N U N; içine kaçar,
P i Y A N O istin .. )
,,
,,
,,
,,
/( BESTECiYE ; E S i N- V E- VAHiY-olarak, i n e n,,
makinaya da ,itirazım, y o k, henüz bu Makina,,
D ü n y a y a ,inmemiş,
,, Y E N İ, inerken ..)
/( itirazım, BiLiNEN; bir Makinayı, Beyninizin,içine,
tekrardan- yerleştirmeye, kalkışmanız , i ş i ..),,
,,
..
M Ü Z i K- YORUMCULARINA; B A K I N,,
e z b e r l e m i ş l e r, MAKiNAYI ..
/( besteyi ) ..
/( belki d e ben olsam,sadece, notaya, bakarak, seslendiririm,
okuduklarımı ..müzik-plan-textinde n ..
Menahem-Presler-Mozartı, NOTADAN- Ç a l a r ..k e n ..)
,,
..
PiYANONUN; BAŞINA; GELDiĞiNDE,,
P i y a n o n u n , i ç i n e ,,
nasıl bir " MOTORU ",, " MAKiNAYI ,, ",,
yerleştireceğini,
biliyordur ,,
SESLENDiRiCi, ..
Ö N C E MAKiNAYI-bir MAKiNA-BESTE; i l e
becereceksinizdir,,
/( Piyanoyu-ancak-Piyanist- b e c e r i r ..
Piyano- becerilebilinmelidir,,
k i, onuni, içindeki, s e s e,
ulaşılabilinsin ..
onun,içinden s e s , çekilip, alınabilinsin ..)
,,
..
..
,,
P i Y A N O; bir KADINDIR- s a n k i,, V E ;
BESTECiNiN; PENiSi, onun, içine,,
T A Z E, t a z e , yerleştirildiğinde,,
Makina erkeği susturulur,
V E D i ş i, SES; KONUŞUR ....
,,
" installation ", Y E R LEŞ t i r m e ,, i ş i ,,
TAMAM-i s e,,
/( MAKiNANIN ),,
,,
b u sefer d e, ONUN; " SESSEL-YANSIMASININ "
Piyanonun içinden,
çıkan SESLER ,,i n,,
" ÇARPIŞTIRILMALARI- sayesinde ),,
; sESLERiN- içinde saklanan,,
" H A i K A T i n- H i k a y e s i n e " , takılabilirsiniz,,
/ / ( B U- k e z .. d e ) ..
,,
" S E S L E - SANATÇILIK " ;
/( ki, sanat sese- temellenerek-hakikati-arar ..)
; ,, " SANATÇILIK- D A " , HAKiKATiN-Hikayesinin- p e ş i n e ,,
d ü ş m e k , ise-d e,
B U S E S i n, içinde ,,
/&( s e x i n , d e , içinde ) ,,
sanatın hakikati, aranabilir, olacaktır ..
,,
,,
MAKiNAYA-hasar veremezsiniz ancak;
SESLERi-ÇARPIŞTIRIP; s e s i n-sihrinin içindeki,
değişmezi, " h a k i k a t i ",,
/( " i k i ' y e KATLAMIŞ; HAKKI;
" HAK-,,İKİ, i s e, hakikat-oradadır " .. ) ..
v e ,,
" TANRININ_ D u a l i t e -içindeki, yanılsamalı-YANSISINI " ,,
tahrik edebilip,,
yakalayada, bilmek ..
.. / T A N R I N I N, YÜZÜNÜ, ya da , Hakikatini,,
görebilmek, v e gösterebilmek,için,,
y a k a l a y ı p, tutabilmek .. d e .
B U SESSEL-KAKiKATi ..
,,
,,
TEKRAR BANA-dönersek,,
4- sanat disiplini, ile çalışan v e , sex ile d e,,
her birindeki, i ç- s e s i m i,, çoğaltan, b e n,,
sanatçılaştırdığım, kendimin,,
" b i r MAKiNA-olmam " ,, hasebi, i l e,,
,,
P i y a n o, karşısında,,
" k e n d i m- MAKiNA_ i k e n " ,
kalkıp, d a, Mozart beethoven Bach-falan, çalmaya,,
onların makinalarını, s e s -laboratuarımın merkezine yerleştirme,,
mecburiyetini, duymam ..
,,
Üstüne üstlük,, benim, HAKiKAT-i n-YAPISINA,
temellendirdiğim, S E S S E L- k e n d i m,, d e ,,
,, HAKiKATi- MAKiNALAŞTIRABiLDİ, i s e,,
,, b e n,
D i R E K T-, olarak, Piyanoya, K E N D i,,
,i ç i m d e k i, keskin, V E - C A N L I-
,, HAKiKAT-ÇARPIŞMASI' n ı n,,
kendisi, i l e,
girerim ..
,,
ÇARPIK; olan benim-içimdeki-hakikatim, midir,,
yoksa, Piyanoda,, çarpıştıracağım- s e s l e r,,
,,öylesine çarpık, m ı, olacaklardır, k i,,
,, b u ÇILGIN V E ÇIPLAK; s e s l e r i ,,
,, dengeleyebilecek, olan, " e n -ince -hakikat ", m i,,
b u seslerin çarpıştıkları-yere, bizzat, inmek,,
durumunda, kalacaktır ..
..
/( sanatçı kendisini, hakikate ,,
" HAKKIN-İKİ, olabilmesi-yansısına "
en çok suyup, e n, " ÇIPLAK- D i Ş i " y i,
oynayabilenken,,
b e n i m, " ÇIPLAKLIĞIM_", N e kadar-ŞiDDETLİ,
i s e ,,
" HAKiKATiN- d e- en -incesi,, "
b u sayede, ,, s e s i n, kendisine,,
en çıplak - s e s e ,,
i n d i r i l e bilin e c e k t i r..
,,
,,
DEMEM-ODUR- k i, D i Ş i,,
olanlar,, /( Gülsin-ONAY-da-bir -D i ş i, iken ),,
,, k e n d i, çıplaklıklarını, iyice çılgınlaştırmakta,,
n e kadar, mahir, v e, yetenekli,
olabilirler ..
/( burada enteresan s o r u,,
dişi, olarak, doğmanın,
sanatın-DiŞi-ÇIPLAKLIĞINI- tırmandırabilmede,,
,,bir avantaj mı, dez-avantaj, m ı,içerdiğidir ..)
,,
b e n, bir,
D i Ş i den, çok daha fazla, VUCUDUMU, giyinebilir,
v e soyunabilirsem,,
, bir kadından daha çok, s a n a t -çıplaklığı, çılgınlığı-ÇIĞLIĞI,,
ü r e t e b i l y o r, olmam, O L A S I D I R ..
..
i D i L-BiRET; ,,MiMAR V E_ ERKEK, TABiATLIDIR ..
ONUN, K a r ş ı s ı n a, G Ü L S i N- ONAYI, yerleştiririm b e n ..
G Ü L S i N- O N A Y; ,, Mimarti, ile, Esere -MAKiNA, giyindirmeyi,
ikinci PLANA; alır ..
,, GÜLSiN-ONAY; SANATTA- S E S i N,,ÇIPLAKLIĞINıN;
ü az e r i n e- gitmeyi, d e n e r k e n,,
,, b e n c e, bir kadının, asıl yapması, gerekeni,
yapar, V E; ÇIPLAKKEN-ÇIPLAKLIĞIN ÜZERiNE,,
giderek, " HAKiKi -Sanatın ",, ALANINA,, b ö l g e s i n e,,
" ÇIRÇIPLAK ", girer ..
,,kadının-cesurunu,
h a k k i kati, n, daha i n c e s i n i,,
arayanını,, burada, izlerim, b e n ..
,,
S E S i -SESTEN- soyundurup, hakikate, ulaşana-kadar,,
s e s l e r i, V E- s e s s e l- yapıları ..çarpıştırmaya,,
iyice -e n- çıplak-olana-hakikate,,
vardırabilmeye,,
çalışacak, olmak ..
,,
MÜZiĞiN- R U H U N U-inceltenler,,
yine d e, BEYNE- BEYiN- MAKiNASININ-T O T E M i n e,,
M i M A R i y e ,, AKLA;
AKIL-MAKiNASINA,,
tapınmaktadırlar, ,, MÜZiK-Mimarisi, v e,,
BEYNiN; VUCUDUNA- A i T - ; " R U H " ; i l e,,
,,
S O R U; HAKiKATiN; m i, inceltilmiş,, R U H U N, m u,,
daha , i n c e, olabileceğidir ..
,,
b u r a d a, ben, sanatçıdan, sessel-; hakikate-inceltmeye, yakın,
dururum ..
AKLIN; Mimarisi, , h e p, sonradan, gelir,,
V E BEYNİ; v e- BEYiN-VUCUDUNUN-
R U H U; N U; i y i c e -inceltir ..
,,
/( YANİ; asıl KUVVET- SESiN-içinde,,
inceltilmesinde, üretilir ..).
/(tüm- yaratıcılık da, sesin-içindedir ) ..
,,
,,
,,
,,
SON OLARAK; " P i Y A N O; MAKiNASININ " ; " bir AYNA " ; olabilip,,
,, " benim içimdeki, MAKiNAYI " ; B A N A- YANSITIP,,
" BENiM-içimde- yerleşmiş-KOMPLEX-MAKiNANIN " ,,
PiYano nun, içinden, b e n i m, üzerime,,
Y Ü R Ü Y E B i L M E S İ, i l e,,
,,
oluşa bilecek, ARBADEDEN; bahsedelim ..
,,
E L i M; benim içimdeki, komplex-MAKiNAYI
,,P i Y A N O ' ya, iletirken,,
e ş z a m a n l ı, olarak,,
P i Y A N O N U N; içine yerleşmekte, olan B U; MAKiNA; d a,,
PiYANODAN- B A N A,,
bu kez -kulaklarımdan, işitme merkezimin, i ç i n e,,tekrar-yansıyıp,,
yerleşmekte, i k e n,,
,,
,, b e n , B U- K E Z;İŞİTEBiLMEKTE,,OLDUĞUM; B U MAKiNAYA,,
yine, bizzat E L E R i M L E--, hakikati- yerleştirecek, osam ..
/( yani, Makinanın, içine,
hakikat, yerleştirebilme, i ş i,,
ile, meşgul oluyor, o l s a m .. ),, ..
,,
,, S O R U; Ş U..
,, ELiMDEN;PiYANOYA- ilettiklerimin -B E Y N i M D E N-yansıları,
,/(olan- MAKiNA-PARÇALARI,,
/( beyin d e MAKiNANIN- ALLAHI-iken ),,),,
,,ELiMDEN D E- geçerek, VUCUDUMA-yerlesebilirler, m i,
eşzanmanlı ..
/( PiYANO-OLMUŞ-BEYNiM, B U K E Z,
Vucudumun içine D O Ğ R U - yürürken,,
benim VUCUDUM; d a, B U; MAKiNA,nın Biçimini,
hemen ALABiLİP, d e,,
P i Y A N O N U N , ÜZERİNE- N E- olabilerek,
yürüyebilir d i r..
/( BEYNiMLE- -PiYANOYU-AYNA-EDEBiLEREK - ,,
Y i N E, KENDi, BEYiN, MiMARiMiN, üzerine,,
yürüyebilmek, ALLAH- A Ş K I, i l e ..
,,
,,
B U R A D A DA; SESiN-EN incelikli, HAKiKATiN,
sanatla aranması EYLEMiNE; T a m, T e r s, olarak,,
,,B E Y i N, MAKiNASININ, MiMARiSiNi,,
,, P İ Y A N O- MAKiNASINI; ayna yaparak,,
,, daha yüksek, -BÜYÜK-, bir Mimariye,,
V A R D I R A B i L M E; çabası,,
R E S M E D i L M E K T E D i R ..
,,
n o t ,,
B U BiLGiSAYAR-MAKiNASI; i l e ,, B U KEZ;
b e n i m ; E L i M; karşı karşıya ,,
geldiğinde, b u r a d a,,
,,
,içimde, bir - Y A Z I- YAZMA MAKiNASI,,
bulundurup, içerdiğine, inanan,, ellerimin,
içindekileri , t e k, seferde,,
DIŞA VURUMU; i l e ,
hem- içeriğin hakikatine,,
hemde A K L I N- BÜYÜK_ r e s m i n e,,
eşzamanlı, nişan- alınmıştır ..
,,
B U KEZ PiYANO; KLAVYESi, değil, d e,,
BiLGiSAYAR; KLAVYESi, v e ,,
" BiLGiSAYER-AYNASI " , i l e ..
..
n o t :
MAKiNALARDAN; /( Makina -Mimarilerinden ),
yansıtırız, d a, kendi, mimari-makinalarımızı,,
, N E D E N; ,, B U; MAKiNALARIN,,
E Ş; zamanlı, etkileşim, v e,
iletişimleride, aracısız, davranmayız ..
,,
yok Betoveni, Bach'ı Mozartı,
.. stravinskiyi, Şostokoviçi,,
,,onların makinalarını, aracı- yerleştiririz .
,,
b e n, bunlardan daha komplex makinayım, diyemiyor muyuz ..
Y O K SA; M i M A R L A R; V E; Mimari-YAPI Ların, yanında, m ı,
Y E R; TUTABiLMEK, AKKILLICA ..
..8.182 Görüntüleme
https://www.facebook.com/fikretarikan61/videos/1451356851857637/
Murat Oktay DanisAlanur Özalp'ın fotoğrafını paylaştı.
Az önce ·
3. SINIF; ÜLKEYi,,
k e n d i, D i L i M i N,,
döndüğünce , biraz,,
A Ç A L I M .. :
,,
,,
,,
,, ..
1. sınıF ÜLKE; ; her şeyin YERLi-YERiNDE,
bulunduĞ u, V E; d e, İŞLEDiĞİ,,
,,işlerken, biribirine karışmadığı ,,
/ B U N A yetecek kadar ,,
h e r ş e y e, Y E R; V E; mekan, ve zamanın -tanındığı,,
,, /( V E hatta- ASIL-DEMOKRASiLERDE; biraz d a,
- E X T R A; ARALIK , bırakıldığı ..)
,, Ü L K E ' l e r ..
,,
,,
..ö r n e ğ i n ,,
AVUSTRALYA-S Y D N E Y de,
,,sadece, DEVLET Daireleri,, B E T O N- YAPIDIR ..
,,B i r e y- EVLERi, ise, TUĞLADAN- YAPILIR ,,
V E , T U Ğ L A görürsünüz, e v e , bakınca ..
/( ya da Tuğladan- ise BiREYiN_ EViDiR .. )
,,
,,
/( B i z d e, her apartman, DEVLET DAiRESiDiR- S A N K i,,
B E T O N A- yaslanmayan- güven duyamaz ..
,,çok, sağ' lamcıyızdır, ev-ve-l-Allah ..)
V E ; b u , açı,i l e, bakılırsa ..
B i Z L E R- D E V L E T i N- içine,,
D E V L E T - E V i n i n, , i ç ' i n e ,,
doğarız ..)
..
/( S i y a s e t- OLMASIN- d a, N E;
olsun , b u MEMLEKETTE; ,,
h e r k e s- DEVLETiN- SAHiBi, iken,,
" D e v l e t - s i y s e t i n i z l e " ,,
D E V L E T - İ K T i ' D A R - I,,
sırası,n a, gireceksiniz,,
k e n d i, D e v l e t -olma-siyasetinizle ..
DEVLET-EViNiN- DEVLET-ÇOCUKLARI ..
,,
,,
D E V L E T i N, SIRTI YERE- GELMEZ,,
herkesin- D e v l e t- EViNE- doğduğu, V E,
her-kesin ,i l k, i Ş i N i N ,,
" S i Y A - S E T " V E DEVLET; ; olduğu,
Ü L K E D E ..
,,
,,
A n c a k, diğer, taraftan, AVustralyada, v e y a, BATIDA,,
ç o c u k l a r , A i L E , lerinin,,
B İ R E Y; OLAN; ANA- BABALARININ;
E V- LERiNE, doğar,,
V E; DEVLET_Dışında,
B U; E V L E R D E,,
B Ü Y Ü R - GELiŞir,,
v e , ANNE-BABALARI-gibi,,
b i r e y,
; ,, " DEVLET-DIŞI " ,, ancak,,
" B E N L i K L E R i N D E- D E V L E T i ",
bulundurabilen, v e BENLiKLERiNDE;
D E V L E T- V A R- Edebilenler,, olurlar ..
/( yani, " Hükümet DEVLETLERiNiN " ,,
S i y a s e t- DEVLETiNiN ; ASIL- ALTERNATiFLERi ,,
B i r e y s e l, AKLIN; DEVLET cikleri, teker teker,,
bireylerin, içinde ..) ..
;;
;;
;;
;;
;
L A F I; UZATMAYALIM;
,, T o p l u m d a, SINIRLARIN; NASIL, i ç İ Ç E L E Ş T i Ğ i n e,,
/( üstelik-ÜST-DELiK- ,; toplumlarda SINIFLAR; B İ L E,,
içiçeleşir,
v e , Bilimsel-sınıf -SOSYOLOJisi,,
bile işlemez, hale, getirilir ..
/( M A R X i s m, d e, b u, nedenle, P E S_ Etmiştir ..)
/( B i l i m i, reddeden, bunca çok insan, v a r k e n ..
bırakırsınız, mevlalarını ararken, Belalarını d a, bulma,,
imkanları, olur ..)
,,
ikinci sınıf ÜLKELER,,
,, yine birinci SINIF ÜLKE; olmanın, N E demek, olduğunu,
bilirler, b u n a, çabalarlar, d a , yine d e,, ilk-sınıf-kalitesine
ulaşamamışlardır ..
M e k a n, V E, zamanları henüz yeterli, değildir,,
içiçeleş- memelere ..
,,
,,
SANAT- ; " YAPILANLARIN; ÇOKLUĞUNA " ; ASIL,,
kategorik, çözümdür ..
Y A N i, bir Ç U V A L-dolusu,iş, yapıp, d a,
i Ş Ç i, olacağınıza,,
,,7- ayrı kategoride, sanatın 7-ayrı disiplini, ile,,
aynı gün içinde bile, eşzamanlı, v e,,
canınız sıkılmadan d a, çalışabilmenize, v e ,,
çok,- d a, çalışabilmenize d e olanak, s a ğ l a r ..
S A N A T; yapıyor , olmak ..
,,
,,
Sanatta, ses, boya, Alfabe, hareket, F o r m- ,, v.b. gibi,
M a d d e n i n, , f a r k l ı- yapıları,, kısımları-/(yani-madde),,
kullanılırken, s i y a -s e t- insanı, sanatın, MALZEMESi,,
haline getirmekten, kaçınmıyorsa;
,,burada , iNSAN- ÜZERiNDEN; SANAT; YAPILMAKTADIR ..
,,
,,
H A L B U K İ, i N S A N,,
/(BÜYÜK-MiMAR-ALLAHIN, da söylediği, gibi ,, )
,, /( ki ALLAH; insanın, Mimari yapısını,
bizzat kendisinin, PLANLADIĞINDAN- bahseder ..)
,, M i M A R L A R I N, V E,,
,,,, Mimarinin, K O N U S U D U R ..
B A T I ' D A ,,
V E; MiMARLIĞA-TEMELLi- D E M O K R A S i L E R D E ..
,,
,,
Y A N i, insan, üzerinden, SANAT; yürütülecekse,,
b u n u , yapacak, olanlar, k e n d i,insanlıkları- üzerlerinde,,
sanatı- uygularlar ../(sanatçılar)..
/( yani sanatçı başka insanların insanlıklarını-kullanarak d a,,
sanat yapma-hakkı-ile- değildir ..)
,,
/( b i z d e,
,, " b i r e y-insan "
- var-olamadığı, için,
,, " s ü r ü l e r,,halindeki- erimiş-insanlar " ,,
, bir sanatçı,
/( muhtemelen-ALLAH adına,,)
gelse, d e, bizi,
b i r-insan-KALIBINA-D Ö K S E,,
D Ö K Ü V E R S E ;
,,/( hazır- iyi-kaynamış,, ç o k, iyi ısınmış,,
,ve epeyce- iyi- c e- erimiş,,i k e n ,, ; b i z, diyerekten ..)
v e ,, BiÇiMLENEBiLSEK; ,, ; d i y e,,
umduklarından,,
S i Y A - S E T; i N S A N A- ŞEKiL-VERME-iŞi, V E SANATI,
olur çıkar ..)
,,
,,
SANATTAN- HAKiKATE varabilmek,için d e,,
yüzeyi iyice kazımak-gerekir, v e, çok -çok-çalışmak,,
ki, s e x ' i n, inebildiği, çıplaklıktan d a, daha,
derine, inebilip, asıl-h a k i k a t i n, ç ı p l a k l ı ğ ı n a,
v a r a b i l e s i n i z..
/( KOMiNiZM- sanatçı-işçinin , kendisine, uygulaması,
gereken, disiplinler, toplamıdır, ve 7-sanatı, birden, yapan,
asıl sanatçı ancak, KOMiNiZM-cenderesini,
/( veya-KADIN-kuşatmasını..)
aşabilecektir ..
,,
B Ö Y L E S i N E,işçi olmaya kendisini,,
adayabilen, k i ş i, AKLI-dışlamış,,
hakikat-trenine, binmiştir ..
B A T I D A; B Ö Y L E S i N E- i Y i- İŞÇİ, OLABiLENLERE,,
M İ M A R L A R I N- YAPTIKLARI- MiMARi-Binalar,,
V E R i L i r ..
/( BATI-Sistemi-böyle- yapı' landırılmıştır . ..)
,,
B i z d e, bu , da, T e r s, -ve iç-içe- ,işler..
.. iyice-çok çalışıp-eriyenler,,
,,Mimari-bir-Bina hediye edileceklerine,,
iNSAN-olan-bir-MiMARIN; bizzat,
ALLAH; ADINA, E V E, değil d e, Kendilerine,,
B i Ç i M, vermesi, ni, isterler ..
,,
M i M A R i y e-neden, değer, verilmez,,
her ş e y-orantısız, v e, olabildiğince,
çirkinleştirilir,,
" MÜKEMMEL-MiMARiLi-iNSANLAR ",
V A R-olurlar,,
/( T E K- T Ü K ) ..
diğer taraftan, buna-kontrast, b u,
çirkin mezbeleliklerde ..
A K I L- MALINIZSA- G ü z e l l i ğ e,,
ne gerek, var ..
Güzellik, yerine d e, " GÜZELi ",
güzeli, Malınız edinebileceğiniz,, K A D I N I,
satın-alırsınız-AKLINIZLA ..
ARABESK-AKILLI-MAL-SAHiBinin, G Ü Z E L-KADINI; da,,
satın alabildiği, ÜLKE-PROFiLİ, d e, her halde,
4,. sınıf, t ı r ..
..
..
n o t :, spor yaptığımda, yapayalnız, ; Topumla, basket
sahasında,, fark e t m i ş t i m..
Toplumda, Vucudumuzu D O Ğ R U, kullanmayız..
Düşüneceğimiz yerde, AKLEDER,
hareket edeceğimiz yerde, düşünürüz,,
duracağımız, yerde hareket e d e r,,
duracağımız, yerde, hareket, ederiz ,, v.b.
,,
1 saat spordan sonra, vucudun, aklını, düşüncesini, hareketini,
durmasını, yani, tüm,
temel-enstruman v e, fonksiyonlarını,,
D O Ğ R U; yerlerinde, kullanmaya başladığınıza,,
ş a h i t, olursunuz ..
,,
Z a t e n, YENilenen, yüzyılların, y e n i- D i n i d i r,,
S P O R- v e- ,,Ç A Ğ I ..
,,
,,
n o t :
N i e t z s c h e,, nin ; bir gözü, bu Dünyada,,
bir diğer, gözünü d e, AHiRETE; v e r m i ş,, /(mutlak-karanlık..)
,,yan,i, " DÜNYA v e, AHiRETi " , d e, AYIRACAKSINIZ ..
A H i r e t e, B U DÜNYADAN; AKLINIZDAN; BAKABilirsiniz d e,,
,,AHiRETi, B U DÜNYAYA;
indirebilme ,iddiasında olanlar,,
AHiRET-MUTLAK-MiMARiSiNiN, d e,,
kendi, malları, olmasını, isterler,,
/( T a b i i, ONUN; MiMARININ; d a ) ..
/( ARABESK-SINIR-TANIR, m ı ) ..
,,
M A D D E ; V E- A T O M-MiMARiSi,,
neyimize yetmiyor,, hemde, hücrelerimizi d e,
sadece, onlar, taşıyorlarken ..
Ben bunu çok sevdim

Yorum Gönder