24 Temmuz 2015 Cuma

" i K i N C i - E L- ", T O Y ' A T A ..

'' PARÇALAYICI-PARSELLEYiCi- L E R i N, ; K Ö Ş K L E R i " ..
..
" PARÇALARKEN " , PERVANELi, UÇAKLAR; Kullanılıyordu ,, ..
,,sonrasında, P A R S E L A S Y O N, ö n e m, kazanınca ..
daha düzgün ÇiZGiLERLE, PARSELASYON SAĞLAYAN,,
" Ç E L i K UÇLU; ÇELiK-KALEMLER " ,,
" K Ö Ş K - oldular " ,
, birilerinin, G Ö K L E R i N E " ..
,,
/( " ç e l i k- K al e m " , varken,,
,, v e çizgilerini, çok, hızlı çizebilirken ,,
kelamın esamesi, m i,
okunur ..)

..
..
   

TELGRAF, ÇiÇEĞi, M O R ' s , ALFABESi; i l e,,
,, TELGRAFIN TELi, ile,
N E; gönderiyor, olabilir ..
,,
n o t, bir Çağdaş Sanat, V i d e o s u , d u r ..

,,G ü N Ü M Ü Z D E;; T E L G R A F ; TELLERi, N E , TAŞIRLAR; /( ÇAĞDAŞ -SANATA- UYARLARSAK; onları ).. ,, T E K; TANRI; ÇAĞININ; e n TÜMEL; v e T E K TEMEL...

Murat Oktay Danis6 yeni fotoğraf ekledi — Çınar Turkan ile birlikte.
16 dk. ·
M O D A ' " ADA,,'' Y A;
.. biz d e UYDUK ,,
,, bir KELLE -D E biz alalım d e d i k,,
fırsattan , i s t i f a d e..
..
; " i Ş i T M E Y E N L E R i N- i Ş - İ D ; D e v l e t i n e " ,,
hediye E T m e y e ..
/( B i R - K A R A- HOPARLÖR ) ,,
..
.... K A R A MADDENiN; içinden,
" BEETHOWENiN, B A Ş I N I " ; gövdesinden ayırdık,
A L D I K; geldik ..
C S O nun bahçesine , yerleştirdik ..
..
KARA MADDE ALEMLERiNDE; b a ş, kesmeye,,
sadece, KADIN-Giyotin kullanırsanız,,
i z i n, v a r ..
BUNUN, için d e, oraya, bir, " D i Ş i- GiYOTinle " ,,
birlikte , gitmiştik ..
/(internet Buzdolabında, , bulduk, o n u, d a )..
..
,,, b i l g i l e r i n i z e ..
sunulur..
..
n o t ,,
" B U; i Ş i D " - çağdaş sanat- organizasyonu,,
DEVLET Dairelerine, bir DAHA; i n s a n l a r ı n,,
B Ü S T - BAŞLARI; konamasın, diye, m i,,
herkesi, kesik-başa, irrite, e d e r ..
..
,,n o t :
.. ÇINAR OBOE /( OBUA), sanatçısı olduğu, için,,
KARA MADDEYE;e n ince, , Y O L U ; biliyordu,,
/( OBUA- KARA MADDE 'YE;
,,e n - ince ; uzun
- bir Y O L, iken ,, ) ..
,i n s a n , nefesinden ..
Beğen   Yorum Yap   
 • Murat Oktay Danis ,,k e l l e , kesiğinin, başladığı , y e r .. BIÇAĞI MADDEDEN; ÖDÜNNÇ a l ı r s ı n,, E L L E R, ise senin..
 • Çınar Turkan felsefeyi.............sen..........yap...resimler...........bana....kalsın
  Beğen · Yanıtla · 9 dk.
  • Murat Oktay Danis ,, K A R A- M i Z A H,, i Ş i D- MODASINA; uyum , gösterince .. B Ö Y L E; O L U R .. /( i n s a n- Ö L Ü R) .. K A R A-MADDEYE- D ö n e r..
  • Murat Oktay Danis ,," K A D I N L A R -GiYOTiNE " , ÇEVRiLiRKEN; ,Y E R D E; BULDUĞUMUZ her BAŞA,, S A R I L I R, olacağız, gelecekte ,, bir bakacağız,, ,,, " kendi BAŞIMIZ " ; Elimizde ..
  • Murat Oktay Danis

   Yanıt yaz...
 • Çınar Turkan bence.....herkes......bir.....kelleye.....tutunmalı
Bugün Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeydim. Hava çok sıcaktı ve nemliydi..Hastanenin çamları çok güzel vede ip gibi sıra sıra dikili..Polikilinikte kaydımı yaptırıp sıramı bekledim..Doktor sen hem ANKARALISIN HEMDE OĞLAK BURCUSUN BİDE OSMANCIKLISIN O ZAMAN sağlam bir adama benziyorsun..bundan sonra 2097 nolu çamdan sen sorumlusun dedi.. Çamıma yan bakanı, hele hele bir dalını kesmeye kalkanı doğduğuna pişman ederim.. Bu böyle biline..Şu heykel çamıma yan mı bakıyor ne...????" S E S L E- SPOR, S A N A T I " .. :
/( sanatsal- m i n i k, yaratıklar,,
ancak böylesine hafif bir suda,, E L E-
yüzmeye, gelirler ..)
..
../ " S E S- S A N A T I " .. b u..
A K I L L A- MiMAR, olmaya ,, i n s a n a ,, ; d e ğ i l,,
/( plan- programsızlık, d i z, boyu ..
,, s e s - sanatında,,
ö z e l l i k l e ) ..)
,,
,,ç o k hareket, etmeyi, sevenlere ..
s e s , s a n a t ı ..
/( hareket özgürlük getirir ..)
..
..
/( MÜZiKLE-insan-MiMARiSinde -A K I L- S A N A T I,,),
n a ,, deĞil ..
/( insanların, AKILLARI-ile,,MiMAR;
olabilmeyi, özledikleri, Ü L K Ü-ÜLKELERiNDE,, ,,
U L U; M i M A R , g i b i, olabilmek,,
onun, iZLERi, i l e.. yürür , .. o l u r ..)
/( sanattan , Mimarlığı, atabilmek, e m ' e l i m ..)
..
..
..
,..
..PROBLEM- Ş U, k i ,, :
,, Piyano öğretimi, alanlar,, ı n , E L L ER i N i,,
B E Y i N L E R i, içeriden, K A S A R ..
/( TUTAR )....
.. /( B i l g i- BEYNiN ,içine oturur ..
KATRAN- g i b i ) )
/( hele k i, bir BESTECi-DE,BEYiN- içlerine
OTURMUŞ; d a, olmasın ..
P i y a n i s t i n, beyni, içinde,,
misafir ediliyor, olmasın ..
/( insana saygı-hat -safhaya, ulaşır
bu olağanüstü, misafirperverlik, i l e )..
..
..
,,
" BiLEREK; M Ü Z i K, yaptıklarını "
, ö n e-sürenler ,,
" N E YAPTIKLARINI " ; P E K-ALA, bilmektedirler ..
,, B i l g i nin, olduğu yerde ,,
/( sanatın-YARATIK-V E VARLIKLARININ ,,
,, " BiLGİ, v e B i l m e nin " ; KIYISINA,,
tutunabilmeleri, n e kadar,,
olasıdır ..
,,
..
H A L B U K i- " SANATSAL- V E- HAKiKi,,
.. bir YARATIĞI " ; yakalayabilmek,
a s ı l,
maceradır, sanat yaparken, V E- duyarken,,
yaşana bilinecek ..
/( B U yaratık V e,VARLIKların, S E S T E K i,,
yansıları, b u r a d a, söz konusu, olan .. )
/(S E S TEN; VARLIK; VEYA YARATIK, -YANSISINI,,
D u y a b i l e c e k, bir, DÜŞÜNCE-KULAĞI,,
da olmazsa, olmazlardan, ,, s e s- sanatını, izleyebilmede ..)
..b u Müzik-nota duyma-kulağı d e ğ i l )
/( b u, düşüncenizin-kulağı, i l e,,
S E S S E L-yansılardan,
sanatsal-yaratık v e nesnelere ve varlıklara,
geçebilme, y e t i s i ..)
..
..
M Ü Z i K L E- D E- " BiLEBiLMEYE " ,,
v e B i L G i ' Y E, alıştırılmış, olanlara,,
N E DEMELi-
/( ALLAH-BiLGi, açlıklarını,,
işTaHlarını, A R T' tırsın . )
/( M i L L i l e r- Mi,, , " BiLGi-MiLLiLER " ..
B U N L A R .. )..
....
..
..
..
S E S L E- SANATTA; ,E L L E R , ,
V E B E Y i N,
,, PAMUK, gibi,
y u m u ş a c ı k,,
olmalı ..
/( yumuşak v e , ç o k, hızlı )..
..
..
,,
S A N A T S A L- bir ; N E S N E, veya, yaratık,,
V e y a VARLIK,,
E L i N i z d e n, S E S i n, içine,
geçebilecek ,,..
V E S i Z; ONU; SESiN-içinde, D u r m a y a,
razı edebilmiş, olmalısınız ..
E L L E R i n i z i, S E S kadar, yumuşatabilerek ..
/( o n u, onları, -E L i N-i ç i n d e, iken daha- ,
özgür bırakan,, ellerinizle ) ..
..
..
E Ğ E R- BiLGi-yiyicisi, b i r,
- " BiLGi-M i L L i " ; , değil iseniz,,
/( insan Bilgi yemekten, bıktığında,,
K A F A Y I- DAĞıTMAKL; i ç i n,,
,, U Ç U K; - KAÇIK; ş e y l e r,,
t a l e p, ede bilir .. )
..
/( b e n d e, kezâ ..)
,,
b ö y l e, bir S E S - SANATI ,,
D E N E Y, V E - D E N E Y İ M İ N E,,
K U L A K K E S İ L i R , m i,
i D i niz..
..
S P O R; OLSUN; D i y e .
/ D Ü Ş Ü N C E D E de, MiLLi,
değil d e, " S E K Ü L E R ",
olabilmek ..
..
..Ç Ü N K Ü; i n s a n ı n, E L i, V E BEYNiNi,,
" B i L G i, ve BiLMENiN; tam tersi, yönünde,
giderken, yakalayan, h e r , C i N S, C i n,
e C i n, v e VARLIK, V E yaratıklar,,
i n s a n ı n, içinden, D I Ş A R I- KAÇABiLMEYi,,
M U T L A K A- DENEYECEKLERDiR ..
/( bilgi sonrası-T A N R I-yaratık v e varlıklarını,
m e r a k, edebilen bir, D Ü Ş Ü N C E D E,
,, bekliyor, olmak ..)
..
..
S i Z, B i L i R, misiniz, k i,,
R U H- V E BEYiNBLERiMiz, N E L E R L E- DOLAR,,
NELERE; H A P i S A N E, olur, vucutlarımız ..
..D O L A R PEŞiNDE; koşan,,
M i L L i- KAPiTAListlerden, olup,,
, ANLAMSIZA; S A Ç M A- SAPANA,,
v e,
beyni-boşaltan,, ,, spora takılmadığınızda ..)
..
..
s p o r a, takılmayana, b e s e s,
sanatını, anlatmak, olası,
değildir ..
..onlar " anlamsızı - mantıksız-sanır ,,
v e BU-BARAJI; hiç, aşamazlardan,,
olurlar ..

n  o  t   :  S E S SOFRASI n a, oturabilir, misiniz,
S E S- SANATI, i e,,
S    E S,  yiyebilenlerden, misiniz ..
/( YOKSA; S E S, yerine, insan, yemeyi, m i,
tercih edersiniz ..
A K Ş A M A- TELEViZYONDA,,
 yine, F ı r ı n d a, nar-gibi, kızarmış, insan,,
sofrası, k u r u l a c a k k e n,,  ;
b e n, s  e   s  e, talim,,
e   d e n l e r d e n i m ..
/( KENDiN-PiŞiR- KENDiN,  y e  .. y  e r  i ..  ) ..

" i K i N C i- E L- TOY' O T A " ; /( second-H-and-TOYATA ) ..22 07 2015 .. / ( CONTEMPO RAR y - " P E R F O R M -ans " .. V i D E' O . ) ....." S i L G i, ;
.............. A S I L- Ş A R A P T I R " ,,
,,
K E N D i sini, -S i L E bile -C ' E Ğ E ..
..
..
,,/( " EYYAMSIZ- H A Y Y A M " ..)
..
..
..
..
,, " K E N ' D i N iZi " , S i L M E; işinizi,
,, " y i n e -K -E N d- iniz " , ,, Y A P A B i L i R,,
.. m i s i n İZ ..
" k e n denizi, Y E N i- le m e y e .. " ..
..
Y O K S A; iLLÂ, birine, m i, yaptırtacaktınız,,
" S i Z i n - S i L i N M E N i Z ", işini..
,, /( DEVLETiN-Başını- UŞAK- T A TUT- A-B i L i R sin i Z , d e.. ..)
/( H Â L-İT; ; U Ş A K L I, g i L,, d u ym a s ı n .. ) ..
..
,,
karşınıza almadan- s e v i ş e b i l i r, misiniz,
bir insanla,,
s e v m e k, yan yana gelebilmeyi,
gerektir- e c e k k e n , s a d e c e..
..
____________________________________________________________
..
Murat Oktay Danis
21 saat · YouTube ·
" S i L i N E B i L M E K " ,,
K E N' D i N i,
S i L E B i L M E K ..
..
..
/( K i M- ,, K E N -' D i N i ,,
s i l e r,- k i .. )
..
/ ( Bırak Ş A R K I Y I, d a,
CAT-STEVENs- s ö y l e y i c v e r s in,,
S E N i N- Y E R i n e, , D E .. )
..
/( g ü z e l - S E S i M i, unutalı, çok-OLDU .. )
/( " R E S i M- OLMAYI "
, b e n, seçtim, Y A ..)
..
..
..
..
/(
.." S i L G i ", olabilmek,
... T Ü M- R E NK L e r e..
,,
/( IŞIĞIN- S i L E B i L M E S i,
i L E ..)
,, " C A T - STEVENs, B E N iM L E; KONUŞUYOR,,
... i ç i M D e n " ..
,,
K E N D iME; D E Ğ i L,,
s a d e c e,,
/( içimdeki- CAT STEVENS ' e,
D E; baKıyorum ..)
/( KENDiME- V E CAT'e,, d e,
BAKAN, B E N i M.. )
,,B U DEMEKKi, ,i K i, K E R E, BAKAN IM )..
,,
/( Hüküm' e t t e, BAKAN,,
olup da, " ona BUNA " ;
-ş u n a; BAKACAĞIMA)..
..)
" R O M A N C E " ; " o f -t h e ; EAiSY- LY- E R A S E D " .. /(6.May 2015 )
- " as t h e r e, i S " ; /( a Chance, t o b e ; ),, : ,, " B E i n G -AN ERASER " ,, .. : _______________________________________ /( S i L G i - OLABiLMEK- ...

Yorum Gönder