6 Temmuz 2015 Pazartesi

F A Z I L - F A Z I


Murat Oktay Danisbintjbeil.org'un videosunu paylaştı.
,," A D A M L A R "; y e n i, MÜZiK -D i N ' lemenin,,
Y E N i- YOLUNU; keşfetmişler,,
,, b i z, TATLI-UYKULARIMIZI, U Y U R - i K E N ..
..
Y E N i, BAS- HOPRLÖRÜN; G Ü C Ü,
i l e, " B i Z ZAT; HAVALARA " ,
U Ç A C A K S I N I Z ..DanisTeenTimes'in videosunu paylaştı.
Az önce ·
!! T E L L E R '' ,,g e r i l i,,
WE- B A Ğ L I, olmasalar,,
,,T A H T A Y A ,,
,,
'' Ç i Z G i L E R '' /( TELLER),,
Ş A R K I N I N ; R E S M i Ni,,
D E ;
; Ç i z m e y e ,,
Y E L T E N E C E K L E R ..
H A V A Y A ..
..https://www.facebook.com/TeenTimesSocial/videos/911731108864156

14.332.715 Görüntüleme


14.294.239 Görüntüleme

A L M A ' YA; nın, Y O L L A R I ...
__________________________________________
'' B E R L i N ' l i, çocuklar,,
..
BETHOWEEN ' i,, B E R ' L ' i N ' Li , yapmaya
soyunmuşlar ..
/( Bethoween- z a t e n, ALMANKEN,
,, ALMANYALı, da yapı l malı .. m ı .. )..
..
E V E T ..
/( A L M A N Y A, ALMANLARIN;
,, d a , E L L E R i N i N,,
AVUÇLARININ; içinden kayıpta,,
'' P A R A L I -Kapitalistlerinin '' ,
,, h ı z l a, ELLERiNE geçerken,,
S O K A K T A K i, '' o Alman '' ,,
B E T H O W E E E N i, ni,, d e,,
kolundan T U T U P; D A,,
'' SOKAKTAKi- V A T A N D A Ş- ''
yapmanın, p e ş i n e, düşecek ..
k e n di yanına .. )
..
S o k a k t a k i, '' Bethoween '' , romantik ,,
v e alıngan, v e, Ülkücü , V E, MiLLi, y e t ç i,
olmayı,,
U L U S ; A L, olmayı,,
/ ( hayal kurmayı ) bırakmış,,
/( U M U T, Z E H i R l i d i r,, , y a ..)
,,dar sokaklarda da , caddede, d e,,
hızlı yürürken ,, '' h ı z l ı , düşünenen '' ,,
çabuk ola bilme-ye özen gösteren,,
'' S A D E ALMAN '' , VATANDAŞLARıNIN,,
i ç i n d e, korunacak , a r t ' ı k ..
b e t ho w e e n ..
'' Y E N i-bir yürüyüşü insanlarının içinden,
başlatacak ..)
..
/( ONLARIN, içinde davranmaya,
d a, başlayacak ..
-hemşehrim- B E T H O W E E N
E T E- K E M i Ğ E, yerleştiriliyor,,
Y E N i ' d e n )..)
..
..
P A R A ' n ı z, yoksa,,
V E ; K I Z I N I Z da, E V i n i z i, T E R K; E D i P, D E,,
'' Y O L U N U '' ; B U L D U, i s e..
gitti, i s e , ç o k ' T A N ,,
K A R I ' nız, Ç O K T A N- '' YOLUNU ''
- KENDiSi- '' T U T M UŞ '',,
i s e ,,
,, '' H I Z I nız dan ''
başka n e y i n i z, olabilir, ki,,
'' gözlerinizle GÖRMENiZLE- içinizde, tutabileceğiniz '',
Ş E H R i N i Z; V E- S O K A K L A R I N I Z dan,, D A,,
B A Ş K A.. -neyiniz kaldı, k i -
/ Â Ş K A ,, v e r i l e- bilin e c e k .. ) ..
..
..
..
..
not :
,,
SOVYET DEMOKRATiK-DOĞU ALMANYASINI,,
y u t a m a d ı, diyecek, miyiz .. ?
FEDERAL-ALMANYA ..
/( S O V Y E T, olmak,, da
bir SOKAK, olabilecek-i s e ..
ALMANYADA .. )
..Murat Oktay DanisFAZIL SAY'ın fotoğrafını paylaştı.
4 saat ·
..MÜZiK , ; '' M i M AR L I K L A '' ; ,, ilişkili dir ..
______________________
.. VADi-KÖYÜ, çocukları
iTALYAN-MEDiCi-DÜKALIĞI,
kendi V A D i , özlemlerini,
ovaların çocuklarına,, taşımak, için,
Hastane , Kütüphane, Üniversite ,,Bankerlik,,
V E PARANIN VADiSi- B A N K A ,, v.b. gibi,
'' V A D i- M U T L A K -ATMOSFERLi '
' Kurumları icat ettiklerinden b e r i,,
-M i M A R i-M U T L A K - M E K A N ,
/(VADiNiN iki yanı TAŞTAN-DAĞDIR );
V E böylece
/( V A D i, MUTLAK-B O Ş, M E K A N; sayılır ) ..
üretebilme d e , M O D A; o l d u .
..
.________________ ____________________
:
SANATın /(AĞACININ),, içereceği-
,, 7 yan dalından biri olan,
MÜZiK , d e,
'' insan MiMARiSiNE '' ,,
TEMELLENEREK;
,, V A R L I Ğ I N I; oluşturur ..
/( sanatsal-yetkinliği, tartışmalıdır ,,
-m ü z i k-mimarisinin.. )
/( her ne kadar,
" i N S A N- MiMAR " ; olmak,
isteyenler,, M Ü Z i Ğ i N, içinde,
'' A K I L -hareketleri, ,i ç i n- B O L C A,,
'' MUTLAK-B O Ş- M E K A N '',,
b u l a b i l s e l e r, d e,,
,, sanatsal ö z VE; içeriği, oradan alabilmek,i ç i n,,
,, bir saatinizi, /(kıymetli-çalışma zamanınızı)
bir S E N - F o n i ye, Vereceksiniz ..
,,
<_______________________ br="">işiniz ,MiMARLIK; O L U R;
MİMARi BiR Binada, oturursunuz,,
bir Ş i r k e t i,PLANLAR; YAPILANDIRIR
,, imar ve MiMAR; e d e r siniz,,
d e ; KULAĞINIZIn içine dolmuşları,,;
M Ü Z i K l e , /(BOŞALTMALISINIZDIR); d a ,,
,,
/( B O Ş- KULAK-i Ç i,,
,, bir '' M i m a r - A K L I '' ; ,i ç i n
,,elzemdir, , /(olmazsa, OLMAZ ) ..
/( M i M A R- A D A M A-
MUTLAK-B O Ş-M E K A N; vermeniz yetmez ..,,
A D A M I N; AKLI nın çalışması için ,
kulağı d a, b o ş, tutulmalı .. ) ..
,,
D E M E K K i, MÜZiĞ,in ASIL; işlevi,,
KULAĞA v e BEYNE S E S, ve NESNE,
doldurmaktansa,, b u n l a r ı,,
/( dolmuş olanları '' B O Ş altabilmektir '' ..)
SANAT, i s e, boş y e r, bırakmayacak ŞEKiLDE,
b e y n i, NESNENiN- TÜM ,V U C U D U,
i l e, doldurma, emeli, iledir ..
,,
___________________________________
Ş i M D i, gelelim bizim, MiLLETiMiZ,,
insanına . :
..
,i L K i N ; BU; TOPRAKLARDA; A S I L; V E-T E K,
v e '' AKLIN MAL SAHiBi '' , M iM A R-
- '' ALLAHTIR '' ..
/( Dinin Arapça olmasından v a z, geçilmez,,
çünkü, anlamadığınız, Mimarın Dini , v e D i l i,,
beyninize düşüncenize, N E S N E; /( E Ş Y A),,
d o l d u r m a m a k t a d ı r ..
T A M; T e r s i n e, ARAPÇAYA YÜKLENiLMiŞ,
'' ALLAH SÖZÜNÜN- MEKAN-MUTLAKLAŞTIRICI,,
v e B O Ş altıcı, B Ü Y Ü S Ü,,
apaçıktır ..
,,
,,
A K I L- MALINI; ,,A K L I N I ;;
,, ALLAHTAN -/(TEK-MiMARDAN),,
,, '' t e d a r i k etme , L ü k s ü n ü '' , seven,
M i l l e t i m i z e,,
,,başka bir '' i n s a n-Mimarın, AKLINI '' ;
V E R M E Y E, KALKIŞSANIZ;;
alır,, m ı ..
/( ALLAHTAN; BEDAVA ALIYOR AKIL M ü l k ü n ü ) ..
/( besteci MÜZiKTE, Mekan yaratan AKLInı
bedava verebilecek, midir..
h e m, B U; A K I L; AKLA; n e söyleyebilir, ki .. ),,
'' A K L A; A K L I '' - ALLAH- /(VAHyi), söylemeli ..
/( o n u, B U N U; bir DE;
BAŞIMIZA; M i M A R; etmenin N E
anlamı V A R,
A L L A H; AKLI V E;
'' M U T L A K -MEKANINI, '' d a ,,
B E D A V ,A,, v e r e cekken ..
,,
,,
,, Adamı, çok da , çalıştıramazsın,
" NESNE-E Ş Y A - ÜRETiMi,-EKONOMi '' ,, i ç i n,,
O B O Ş; OTURUNCA;
A K L I N A- MUTLAK-MEKAN,,
B O Ş A L tacağını, bilir, b e y ' ninde ..
/( B E Y N İ, nin içi, boş tutulmalıdır, k i,
A K L I; her zaman işleyebilsin
çalışabilsin .. ) ..
/( ALMAN, YUNANLIYI; ç o k, çalıştırabildi m i ..
borçlandırdı, yine , o l m a d ı ..
ANTiK-GREEK, ,, A K L I .. b i l i r .. )
..
B U R A D A; ASIL MESELE;
halkımızın, M i M A R, olmaya, kalkışmamasıdır ..
/( T E K; MiMAR-ALLAHA; Ş i r k, koşmak istemezler ..)
/( zaten AKILLARI, da ALLAHTAN VERiLi,,
v e ALLAHIN MALI; i k e n,,
,, k i m, takar, '' insan- M i m a r i s i n i n çalışılmasını .. '' ..
,,
K A P i T A L i S T ,,
PLANLAMACILAR; girmezler, m i, bizim,
insanlarımızın beyinlerine ..
/( Akıllarının d a ,içine)..
,,
,, '' ALLAHIN AKLININ MALI '' -sahibi,
olduklarını, düşünen v e inançlarına, da ,
bunu yerleştirenler,, eninde, sonunda,,
'' ALLAHLA-T ÜMLEŞiP;
PLANLAMACILARIN; tüm MALLARINI, v e
PLANLARINI; B O Ş A,,
çık a r t a bileceklerinden,
,,
,,'' Z A T ' E N '' ; E M i N L E R K E N ..
..
..
..
.. ______________________________________________
n o t 1 :
.. insanımız, bu DüNYA MALI, nesnesi,
v e eşyasını, neylesin .. H I R S I Z, gelsin, alsın,,
da, kurtulsun- E Ş Y A D A N ..
/( canını istesen canını, da verir ..)
,, /( Z E N de, öyle demiş y a.
ŞU ODANIN, camsız penceresindeki,
Dolunayı da keşke sana verebilse, i d i m ,,
,, geceleri, beni, uyutmaz ..)
,,insanımız, ezik çürük edilip, dövülüp,,
içinin -/VUCUDUNUN;-i ç i- boşaltılmış, olmasına,,
içerlemez, m i ..
,,
iÇİ, BOŞALTILMIŞA; B O Ş, MUTLAK-MEKAN; sunsan,,
M Ü Z i K L E,,
'' M E ZA R A- MI, geldik, diyecek ..
/( içinde birçok nesne e ş y a, Y O K; k i,
bencil nesne-fetişisti BATILI; gibi,,
.. AÇGÖZLÜ; -B a t ı l ı y a,
MÜZiKLE-B O Ş; ,, MEKAN; verdin, m i,,
içindekilerileri,, yerleştirebileceği,
B O Ş; yerlere, PARA, d a , ö d e r..
,, B U SAYEDE, i ç i n d e,,
çok daha fazla ş e y, bulundurabilecekken ..
,,
.. n o t 2 :
H A L K; çürük çarıktır , ezilmiştir d e,, Millet,,öylemi ..
Millet BEY' ninin ,,içine
'' düğüm üzerine düğüm atar '' ,,malını,,
..
,,onlara '' MÜZiKLE; MEKANA, açılma '' ,,
şansını sunsan bile, ,,
b u M i z i ğ e, giremezler,, o n l a r ..
..
N E D E N i,,
,, ONLARIN-M A L-Birikimini, mekana,
açmaya, Dünya yüzünde, yapılmış,
MÜZiK, /( MEKANLARI ) ..; yetmez ..
,,
N i y e, başlasın, MALINI;
M E K A N A, açmaya ; ,, BU Dünyada ..
/( AHiRET-MALINI; /( B U MAL- ÇOK AĞIRDIR)
B U, DÜNYA, taşımaz, y a .. )
..
A K L I N- MALINI; ,,
A n c a k, '' AHiret-MUTLAK-MEKANI ''
; taşır,,
o n u n , DA; MÜZiĞi, olmaz ..
,, b u D ü n y a d a ..
/( S E S de, SANAT-DA,,
Dünyanın, M a l ı, iken .. )
..
..
ÇÖZÜM :
1- AKLA-SIZMA-CONTEMPORARY, i s e
günümüzde,, AKLILLARA-AKLINI-sızdıracaksın ..
/( AKLINLA önce Mimar, olmayı,;Milletçe MiMAR-YAPILMAYI;
V E-verse verse- MEKAN-üretebilmeyi,,,,
ve verebilmeyi, umacaksın,, insanlara,, ,, Müziğinde .. )
,,y e r i n e,,
/( Müziğine,, v e y a NOTANIN; , içine,, AKLINI-V E R,
YA DA TÜM-RUHUNU ..
.. o başkalarının AKLINA, g e ç e r..)
2- S E S, yap, ,, DÜNYAYA; /(yada söz yap), içleri boşalmış,
insanların içine biraz, eşya doldur ' a ,,
gelir, B U; İ Ş ..
,, ..
b e n, RUHUMUN BATAKLIĞINDA BATARKEN,,
Ş a r k ı, sözleri, yapı-nesneleri- Felsefesine d eğil,,
ORHAN HANÇERLiOĞLUNUN,
FELSEFE S Ö Z LÜĞÜNE,
sarılanlardanım ..
TAKSİCİ, ŞİİRLERİMİZ, SALT MÜZİK İLE DOKUNMAK VE ŞİFA ÜZERİNE
(FAZIL SAY, MAKALE)
3-4 yıl önce İstanbul'da bir taksiye binmiştim, adam beni tanıdı, muhabbet ediyoruz yolda, konu müzikten açıldı;
"Fazıl abi biz seni okuyoruz, biliyoruz, seviyoruz, ama abi açık bir şey söyleyeyim, sen abi piyanoyla dünyanın en iyisini yapsan da Mozart da çalsan, Beethoven da çalsan bizim millet dinlemez abi seni" dedi.
Devam etti,
"Senfoni de bestelesen konçerto da bestelesen bunlar bize hitap etmez abi, bizim millet şarkı dinler abi, sözleri akılda kalacak , sözleri olacak" dedi...
Taksiciden etkilenmiştim, eve geldiğimde, 20 yıl kadar önce bestelediğim ilk şarkıların notasını aradım, buldum. 30'a yakın şarkı...
***
Berlin'de yaşadığım 90'lı yıllarda, bir yaz boyunca, Türkiye'den getirdiğim şiir kitaplarımın arasında, bu şarkılarımı bestelemiştim. 24 yaşımdaydım. Çocukluğumdan tanıdığım, babamın arkadaşları Metin Altıok'un Behçet Aysan'ın Madımak katliamında ölmesi, aslında şiir ile yakınlaşmama sebebiyet vermişti.
Deli gibi şiirle uğraşmaya başlamıştım:
Cemal Süreya, Nazım Hikmet, Orhan Veli...
Berlin'in sokaklarında, Cafe'lerinde barlarında elimde şiir kitapları hızla okuyor, şiirleri hızla daha çok seviyor, hızla besteliyordum, Nazım'ın dediği gibi, "sevmek, düşünmek, anlamak" ile geçiyordu günler, bir doğal akış, bir yaşam biçimii oluşmuştu. 30 kadar şarkı bir kaç ay içinde bestelenmişti, ama bu şarkılarım maalesef 20 yıl kadar o dosyada,raflarda bekleyecekti...
***
Neyse 2013 yılına dönelim, taksici ile sohbetimizden bir kaç ay sonra fırsatlar doğdu.
Yıllarca "İlk şarkılar"ı söyleyecek ses ve yorum gücünün arayışındaydım aslında. Öyle birisi popüler kültürden bildiğimiz şarkıcılarda yoktu.
"İlk şarkılar"ı söyleyen ses, klasik eğitimden geçmiş olmalıydı, bir klasik müzikçi olmalıydı, nota tekstine çok hakim, ama halk türküsünü , sanat müziğini ve popüler müzikleri de çok iyi yorumlayan biri olmalıydı, her şeyden önemlisi de bu şiirleri bu şairleri ve bu yakın tarihi anlayan , alt metnini çizebilen bir ruh, bir zeka, bir yetenek gerekiyordu, haliyle zor, böyle birini bulmak.
***
Serenad Bağcan'ın bu şarkılar için en doğru ses, en doğru insan olduğuna karar verdim ve "İLK ŞARKILAR" albümünü Serenad ile evde bir tek gün prova yapıp ertesi gün İstanbul'daki Babajım Stüdyolarında bir günde kaydettik.
Bir gün bile değil, en fazla 2-3 saat...Bir yaz günü ,bir öğleden sonra.
Serenad, heyecanlıydı bu ilk kayıt denemesinde.
Her şarkıyı 3-4 kere çaldık ve ardından CD'ye seçerken, kesip biçmeden, hangi kayıt en iyisi ise onun tamamını olduğu gibi koyduk.
"İlk Şarkılar", Türkiye'de en çok satan albümüm oldu, tam bir "bestseller" , aylarca, bir numarada kaldı.
Pop listelerinde bir numarada kaldı.
Son yılların en çok ilgi gören albümü oldu.
Şaşırmıştım bu ilgiye.
20-25 yıl didindiğim, binlerce konser ile varamadığım bir köprüyü 20 yıl önce bestelediğim şarkılarımla bir kaç haftada oluşturuvermiştim.
İnsanlar müziğimle ilk kez dost olduğunu söylüyorlardı.
Gerçekten dost...
Sahte bir "sizinle gurur duyuyoruz" gitmiş, onun yerine gerçek bir şarkıları ezberlemiş kitleler, gelmişti.
Sahte bir "Cumhuriyet projesi aydını" imajı gitmiş yerine "insanların ruhuna dokunan" sanatçı gelmişti.
Genci, yaşlısı, çocuğu, Türkü, çerkezi, lazı ,kürdü ile..
İlk Şarkılar toplumun şarkıları olmuştu.
Hem de 20 yıl gecikmesine rağmen.
Taksici fevkalade haklı çıktı.
Ama daha gidilecek uzun bir yol var.
En iyi eserlerim, "Su" konçertosu, "4 Şehir Sonatı", "yaylısazlar dörtlüsü", "Mezopotamya Senfonisi" ya da "Chamber Symphony" ile o ruhlara çok daha fazla , çok daha derin dokunabilirim.
Ama gel gör ki bu müziklerin sözleri yok.
Salt müzik aslında daha kuvvetlidir.
Bu köprüyü nasıl kuracağım? Nasıl?
Düşünüyorum;
Bu düşüncelerim eleştiri değildir, yapıcı olmaya çalıştığım tespitlerdir,
Hep şarkıyı sözleriyle anar Türkler,
Şarkıdan bir cümleyi alır, "ne güzel demiş" der.
"Ne güzel müzik yapmış" demez,
Demez çünkü o bir kavram olamamış benliğinde henüz,
Müziğe güvenmiyor, sadece sözlere güveniyor, sözler hoşuna gittiyse müzik iyi, değilse de, "işte iyidir herhalde"..
En güzel melodiler, en güzel armoniler, en ilginç ritmler ve seslerin en duyarlı renkleri, bizim insanımızın ruhuna elbette dokunur, ama ona değer mi vermez nedir, salt müzik ile barıştırmaz düşüncelerini.
Enstrumantal müzik dünya üzeri koskoca bir okyanus iken, Türkiye'de hep kıyıda köşede kalmış, şarkı dünyasının yüzde biri bile olamamış. Kimse bilmez en değerli enstrumental yorumcularımızı...
Türkler müziğin değerini bilir, gezegendeki tüm insanlar gibi. Müziğin ruha dokunuşundaki şifa , insanoğluna özgüdür.
Bunu, Türk de bilir elbet...
Ama Türkler, tınıların oluşturduğu o "evrensel dil" i tarif etmek istemez, öyle bir toplumsal algı yoktur, müzikten konuşmazlar,bilinçli müzik kültürü gelişmemiştir, o yüzden en berbat bestelenmiş, en berbat şekilde seslendirilmiş şarkıları bile "sözleri hoşuna gitti" diye beğenir, aslında toplumda kültürün ilerlemesine engel olur bu yapısıyla.
Nasıl yapacağım?
Nasıl?'' U Ç A N- D A i R E' 
,, N i N '';
,,
'' S I R RINI ''; yakalamış,,
'' B U- KALifornia - K I Z I '' ..
..
,,
/( S A K ı n, SIRRI-SÜREYYA; ÖNDERE;
Söylemeyin,
,,
'' ATATÜRKE- S ö y lemez ..)

La cancion completa de la pelicula "San Andres" y donde sia presta su voz para el soundtrack Suscribanse a mi canal·

Murat Oktay Danis : Güleryüzün tiyatro özgeçmişinin tartışıldığı Panele katılıştım .. 1 ay önce .. Tiyatro ve resim bağlamında .. Güleryüzün desenleri, onun özgün çalışmaları .. B o y a Resimleri , yıllardır hiç değişmedi .. Yine de, bu s e r g i, onun tüm sanat çapını, -dününü ve öncesini- -ve en iyi resimlerini- ,, verebilmesi açısından, aydınlatıcı .. _______GÜLERYÜZ VE KADIN Tiyatro yönetmeni, panelde, ÜÇGENE yakalandılar .. SEX OYUNUN v e oyuncunun, N e r e sindedir, , d i y e ../( s e x aslında güleryüzün pespembe boya resimlerinde , hep kaygan zemin VE; ,, şeytansı s e x-maymunu, hep, ç ı p l a k, V E ; insanların, kucaklarında,, v e koyunlarında .. ) .. S o y t a r ı y ı, nereye kadar oynarsınız, sanatçılıkta .. .. MEHMET GüLER Y Ü Z E; bir soru sordum Panelde, ::::: _____ Tiyatro OYUNCUSU; DEĞiLDE; ,,BASKETBOL OYUNCUSU; olsa idiniz, sanatınızda n e, değişirdi, diye .._________SPOR da, SEKÜLER bir Disiplindir, v e, sanatı '' sınırsızlaştıran s e x '' , i l e, asıl disiplinlerinden kaydırmak yerine, bir NESNEL-TOP oyuncusunun , nesneyi değiştirebilme yeteneği, i l e, ,, '' d i ğ e r- Disiplinle '' ,, B E S L E S E K; , onun Disiplin gereksinimini , karşılayabilir miyiz, d i y e .. --------___________M A L U M.. Sanat 7 disiplinden oluşuyor v e, hiç bir sanatçı, ,, 7 sanat disiplininin h e r , birini katarak, '' S A N A T I N TOTAL-Disiplinine '', v a r d ı r a mıyor, SANAT-İŞLERiNİ ..___________________
Beğen · Yanıtla · 1 dk.
İstanbul Modernde sergi sergi üstüne..Mehmet Güleryüz,Katı olan her şey,Kontak baskı..ama beni en çok etkileyen duvardan çıkan uçak düzenlemesi oldu..Kıbrıslı sanatçının neyi anlatmak istediğini uzunca süre düşündükten sonra anlayabildim..İkiz kulelere çarpan uçak, soldaki kronometreden izlenerek kaç saniyede kuleyi deliyor vede binlerce insan hayatı nasıl sıfırlanıyor..Bence bunu öz ve biçim arasında diyalektik bir bağ kurarak evrensel simgelerle betimlemiş..Teknolojiye de yeterince yer vererek çalışmanın bütünlüğünü saglamış...Bravo vallahi...tam bir başyapıt...“Kimse göründüğü kadar iyi, anlatıldığı kadar kötü değildir.”
 • Murat Oktay Danis TAYY iP in de, HiTABET SANATININ,, DEVLETSEL-bir -S A N A T -ABidesi- TOTEMİne dönüşmesini d e, SANAT adına,, hakikat kabul edip, '' o kadar da, KÖTÜ; olmayabilir '' ; diyebilmeyi d e, kapsar m ı, bu , Ö Z D E Y i Ş . __________ ..MEMLEKETiN, TARiHNİN; T ü m, KÖTÜLÜKLERiNiN, içinden AKMASINA; -LAĞIM-KÜNKÜ- /BORUSU, olmayı , kabul ETMiŞ; b i r ,, '' işini yapan-D E V L E T- MEMURU '' , , olmak titizliği d e, göz öünde, b u l u n durulursa .. ________ TAY Y iP; d e, en fazla, hepimiz kadar, K Ö T Ü; olan, /(Kötülüğü Devlet Kurumunun Sadece Sanatın içinde olmamasında arayacaksak, DEVLET DE KÖTÜ dür ..) ),, (DEVLET iNSANIN,içinde, yapılandırılmaya, çalışılırken,, )..____________ADAMIN içinde, SANAT; V A R MI; Y O K ; m u .. Hakiki,SANAT VARSA; /( her sanatçının, içinde olabildiği kadar ),, HAkİKAT D E B U ADAMIN; içinde VAR; diyemez miyiz .. iktidarda, o ise, kendi iktidar, sıramızı, beklemeli, miyiz ..___________ /( ESiNLER; ESiNTiLER; RÜZGARLARA; DÖNÜŞMESiNLER, yeter, k i .. YIKICI-RÜZGARLAR , YIKMANIN HAKiKATiNE, bizleri, getirebilir, d e .. i k e n .. Sevgiler, ERCANCIM ..
  Beğen · Yanıtla · 1 dk.

 • Ercan EsendağFelsefe Kulübü'nün gönderisini paylaştı.
  48 dk. ·
  • Murat Oktay Danis TAYY iP in de, HiTABET SANATININ,, DEVLETSEL-bir -S A N A T -ABidesi- TOTEMİne dönüşmesini d e, SANAT adına,, hakikat kabul edip, '' o kadar da, KÖTÜ; olmayabilir '' ; diyebilmeyi d e, kapsar m ı, bu , Ö Z D E Y i Ş . __________ ..MEMLEKETiN, TARiHNİN; T ü m, KÖTÜLÜKLERiNiN, içinden AKMASINA; -LAĞIM-KÜNKÜ- /BORUSU, olmayı , kabul ETMiŞ; b i r ,, '' işini yapan-D E V L E T- MEMURU '' , , olmak titizliği d e, göz öünde, b u l u n durulursa .. ________ TAY Y iP; d e, en fazla, hepimiz kadar, K Ö T Ü; olan, /(Kötülüğü Devlet Kurumunun Sadece Sanatın içinde olmamasında arayacaksak, DEVLET DE KÖTÜ dür ..) ),, (DEVLET iNSANIN,içinde, yapılandırılmaya, çalışılırken,, )..____________ADAMIN içinde, SANAT; V A R MI; Y O K ; m u .. Hakiki,SANAT VARSA; /( her sanatçının, içinde olabildiği kadar ),, HAkİKAT D E B U ADAMIN; içinde VAR; diyemez miyiz .. iktidarda, o ise, kendi iktidar, sıramızı, beklemeli, miyiz ..___________ /( ESiNLER; ESiNTiLER; RÜZGARLARA; DÖNÜŞMESiNLER, yeter, k i .. YIKICI-RÜZGARLAR , YIKMANIN HAKiKATiNE, bizleri, getirebilir, d e .. i k e n .. Sevgiler, ERCANCIM ..
   Beğen · Yanıtla · 3 dk.
  • Murat Oktay Danis
   Yorum yaz...

"Ruh yoksa
sanat da yok"
demiş usta!

 • Murat Oktay Danissoner olgun'un fotoğrafını paylaştı.  '' RUHUN - '' E L L E R L E '';
  ÇALIŞmadıĞı,,
  Y E R D E;
  SAnat, olmaz '' , NE demek .. ?
  ..
  BURADA ASIL V U R G U; ,,
  '' ELLERE '';
  /( R U H ' A; değil ..) .
  ..
  E L L E R i N i z l e,
  yapmadığınız, Ş E Y ' e ,
  sanat, denemez ..
  d i y o r ,,
  L E O N ardo- U S T A ..
  ..aslında ..
  ..
  Y A N i,, '' RUHUNUZ VE AKLINIZA ''
  ; D ü ş e n ,,
  v e , düşüncenizin d e, içinde,,
  E Ş Z A M A N L I,,
  '' d o ğ a n-yaratış '' ;;
  , / '' bir SANATSAL- Ş E Y '' ,,
  ,,
  ELLERiNiZDEN; ÇIKMADI; i s e ,,
  /( Dışarıya ellerinizden, çıkacak ..)
  ,,
  ,, '' S A N A T -Emeğin-EDiM' iNDEN '' ,,
  üretmedi , i s e ,,
  /( sanat edimi d e , ellerle beynin içine ,,
  yerleştirilmiş '' E D i L miş '' ; olmalı,
  v e sanat sadece, b u,
  E L i n , E T M i Ş; olduklarından,,
  VUCUTLANIR ,,
  , /( beyindenden ELLERE; inmeden, ö n c e
  b u, ELiN; E D(T) M i ş , oldukları ..) ..
  ,,..
  ..
  n o t :
  Sanatçı ELLERi, ile kaç sanat disiplini üretiyor,,
  ELLERi, i l e, NE yapıyor ,
  SANATÇI ..
  ..B U N A ; , bakılır ..
  ..
  Ellerim, Piyanonun tuşlarında da,
  gezinecek, /(Piyano dersi almış olmak gerekmez ,
  ,S E S ' l e ve Piyano,ile,
  siz ,-sanatçı- ilişkilenecekken,
  elleriniz vasıtası , i l e ) ..
  Ellerim, TOP,ile dans edecek
  basketbolda..
  Ellerim YAZI; yazacak kağıda, /(alfabe) ..
  ELLERiM; SPATULA tutup RESiM yapacak,
  B O Y A; i l e ..
  Hepsi d e, ellerimden,
  geçecekler,, D Ü N Y A Y A ..


 • ankarada eller hep kutulara hep ceplere.....onun için sanatdan anlıyan kalmadı
  • Murat Oktay DanisAnadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni
ve de uyarına gelirse,
tepemde bir de çınar olursa
taş maş da istemez hani...
...
diyordu Nazım "vasiyet" isimli şiirinde...
Bunu bile hala yapamadık.
Bir büyük şairimize gömülü kalacak toprak yok, o derece çağdışıyız, geriyiz, o derece...
...
Bir geri zihniyet taşı kırar - toprağı kazar - korkusu sinmiş sevenlerine. "Nazım'a mezarda bile rahat vermezler" vıdı-vıdısı...
Yanlış...
Sevmeyeni işte malum, taştan topraktan korkar, yok olmuş gitmiş bir ölü bedenden korkar... Kazar mı? kazar! e kazsın bakalım, ne olacak ki?
Seveni çok mu daha iyi? Taştan topraktan korkandan korkar.
Biri korkar, öbürü korkudan korkar...
..
Çok zenginiz, ekonomimiz süper iyi gidiyor, vatansever insanlarız, harikayız, tatildeyiz, denizlerimiz plajlarımız dünyada en iyi...
Bir çınar altı yahu bir çınar altı...
Yok..
Bence; Nazım'ın esintisini ve ondan getirdiğimiz toprağı tüm çınar altlarına serelim..
Bi şey olmaz...
Çınar altı sendromlu süper güç...
Bravo...

 • Murat Oktay Danis
 • Murat Oktay Danis Sovyet SOSYALiST; Devrimi, -SiSTEMi, ; Dünyaca Ünlü SOVYET-REJiM; sanatçıları, yetiştirdi d e, ne oldu , Sovyet Propagandası, dışında .. ,, b i r S O V Y E T; E K O L Ü , - SANATI, ,, başlatabildi m i, KOMiNiST- A K A D E M i .. /( olmayan, Sovyet-Ekolü-Sanat -Akademisi )..Sovyet ideolojik soğuk -savaş ötesinde N E , yapabildi , k i .. /( SONRA D A KAPiTALiZM, S O V Y E T-Sosyalist-ineği v e - Felsefesini, K E S T i,, Kasapladı ) .. .... Y E N i - /( MiLLi OLMAYAN ), tam S E K ü L E R- S O V Y E T- SANATINI; K i m, T A S A R L A Y A BiLECEK .. Fazıla sorum,, NAZIM-HiKMETiN, M i L L i, yanını, mı, '' S O V Y E T; YANINI ''; m ı, daha çok merak ettiği .. _______________ ..N A Z I M, M i L L i, mi, idi,ENTERNASYOEL; v e y a, evrenselizme, kendisini Adamış, b i r i , m i ..___________ ( S O S Y A L i Z M i N , kendisinin dışlandığı bir ortamda,, NAZIMIN M i L L i, yanına m ı, tutunmalıyız .. ) .. http://muratdanis.blogspot.com.tr/2015_06_01_archive.html

  MURATDANİS.BLOGSPOT.COM|EKLEYEN: MURAT DANİS

 • Özgür Özdemir Nazım 'vasiyet'inde, 
  - "Yoldaşlar, nasip olmazsa görmek o günü, 
  ölürsem kurtuluştan önce yani," diyor. İşte o zaman bir anlamı var Anadolu'da bir köy mezarlığına getirmenin.
  ...

  • FAZIL SAY Özgür Özdemir devrim olsun diye bekleyecek devrim olacak...

 • Bahtiyar Eminoğlu ben daha iyisini yaptım rusyaya giderken yanıma bir kavanoz memleket toprağı aldım, götürdüm herkesin şaşkın bakışları arasında mezarının üzerine serpiştirdim, hiçkimse ne olduğunu anlamadı ama nazım biliyordur farkı


Murat Oktay DanisCifras'ın videosunu paylaştı.

BULGAR Sosyalizmini, yaşamış T ü r k l e r,,
,, BULGAR-SOVYET-SiSTEMiNiN;
,,i N E Ğ i N, tavuğun, et ve süt üretiminin ,,
/(ve inek ve tavuğun ve yumurta et v e , sütün d e, )
sahibi olduğunu anlatırlar ..
..
Y A N i, ,insan hayvanı MALI; bilip,
onunla özdeşleşerek, kendisini,
BÜYÜTEMEZ ..
,,insansan, spor sanat , bilim , yeteneklerinle,,
yükseleceksin, BÜYÜK OLMAYI
,, istemek yerine.. ) ..
..
N E D E N; ? SOVYET Sistemi,
,, üretimle insanı, ; iNSANLA HAYVANI; biribirinden
ayrı tutabilmeyi, ayırmayı /( SEKÜLERiZMi),,
öngörüyordu ..
..
'' STANDART i N S A N '' ; /(Sosyal), olacaktınız ..
/( KAPiTALiZM; f a r k l a r yaratıp, insanı içgüdülerine
kodlayıp, hırslandırıp, Hayvanlaştırmaya,
temellenmez, m i ../( ürettirmek için) ..
..
S o v y e t, Bilimi ve tekniği, sporu,
d i n haline, /( yerine), getirmekle,,
inanca temellenmeyen , b i r , bilim v e,
teknolojiyi başarabilmişti ..
/( UZAY istasyonunu, SOVYET başardı ..
,, Sovyet Teknolojisinin Kapitalist Teknolojiye
göre, 3 te bir , fiyatına,
U z a y- T e k NO L o j i s i, üretebildiği,
söylenmekte , i d i ..
/( SEKÜLER; B i l i m , ve teknoloji,
hayvansal olan içgüdüleri, Uzaya çıkartabilmeyi,
istemez çünki ..
/( ,,PiONER UYDUSUNA; insanlığı tanıtsın diye,
Stravinskinin Bahar Ayininin , konduğunu,,
biliyor mu idiniz .. Vahşi içgüdüsel-RiTÜEL-DANSLARIN ..insanın özünü oluşturmasını .. ) ..
..
P i Y A N O D A ; /( veya insanın kullanacağı
herhangi bir enstrumanda,,),,
,, t e k n i k beceri, bir yerde, '' h e r - Ş e y d i r '' ..
/( Piyanoyu biliyor olmanız, bu BiLGİDEN,
yardım alarak, P i y a n o y u, kullanabilmeye ,
başlamanız, , aslında, yardım almayı, istemenizdir,
Piyanoyla, tanıştırılmayı ,onu bilebilmeyi,
istemek , ilkin.
.. Tanışmadığınız, bilmediğiniz birisi ile konuşabilir, e t k i , leşebilir, misiniz..
/( T E K N i K; BUNUN; içindir ..)
BEYNiNiZiN içindeki teknik mükemmelse,
P i Y A N O yu, öğrenmiş olmanıza,
N E gerek, v a r d ı r ..
/( B U BAKIMDAN;
'' B i L G i, ÖĞRENME-ÖN-KAPiTALiZM -ÇAĞI; '',
B i L G İ, ile , insanı,,
ve EVRiMiN-Evrensel Tekniğini ;
Z E H i R L E M E;
Ç A Ğ I; O L U R .. )
..
..
ÇoCUĞUN PARMAKLARI, UZUN,,
Piyanoyu DA; ÖĞRETiP; BiLGi lendirip,
eti, kemiği, V E-Evrimini v e evrenselini, d e,,
zehirlemeye çalışmışlar,, ..
,,ancak çocuk , A s ı l, '' Z E H R i '',,
M A Y' K I L- CAKSININ; , '' zehirli-ZEHiR, ''
parçasını, ZEHiRLİ, bir Ş E Y E ;
dokunabilme c e s a r e t i, ile, S E S lendiriyor ..
..
Ç O K; HIZLI ÇALABiLMEK;
/( zehirden kaçabilmek,,
kendisini zehirleyen , ona verilmiş,
Piyano öğretimini, S i L E B i L M E K,
,i ç i n, Piyanoda, '' H I Z '' /( K I Z ),
yapabilmeyi, U M U Y O R ,,
yeni Y E T M E- AMATöR;
,, sevecen DUYARLIĞI; i l e..
..
T ' ü r k ; yada müslüman olmadığını tahmin,
ettiğimden,, içinde, çok fazla MAL-EDiNiLMiŞ,,
hayvan v e i Ç G Ü D Ü; bulundurduğunu, da ,
düşünmediğimden;
Ç O C U Ğ U N
, ; R U S A L;
kapasite v e, '' ABSÜRDD E; -VUCUTLANMA,, '',,
/( genelde buna, MÜZiKAL; OLMAK; denilir ),,
Müzikalitesi, n e , d e, bakmam ..
..
D e m e m , odur ki, ; :
yüksek hızlara, çıkabildiğinizde,,
/( içinizdeki,, tekniğiniz yeterince , yüksek , i s e )
,, ne ö ğ r e n i l e n, kalır,
N E /( ABSURD-VUCUDUNUZ-R U H U N U Z ),,
N E; D E ,,
B i L G i ..
..
,, EVRiMiN-SOVYET BiLiM-TEKNOLOJiSi,,
,,D I Ş A VURULABiLiNDiĞiNDE;
/( DIŞA VURUM = EXPRESYONiZM ) ,,
T E K N i K, VE EVRiM; SESLE; S E S T E,
ifade edilmiştir, V E; Dışarıdadır,
a r t ' IK ..
,, '' SEKüLER-Sanat '' ;
,, '' EVRiM-TANRI-Teknolojisini '' ,
D ı ş a Vura bilmede, a r a ç, i k e n ..
, s a d e c e ..
/( KAPiTALiSTE; sorarsanız,, i s e ;
t ü m,
hayvanı, h u m a n- diyerek,,
sanatın,içine doldurup,
,, D i n i n, yörüngesinde işletecek ..
,,/( sanat tüm yaratış ve yaratılışın,
içinden Akıtılacağı, insanın,içinden, akıtılması gereken, b i r,
n e h i r m i ş .. ) ..
T A N R I; YARATIKLARINI YARATMASINI;
insanın, içinden sanatla, sürdürecekmiş ..
K i L i s e nin insanın,içine, yerleştirdiği,
sanata, bir bakın ..
,,..
..
D e m e m, O; K i, SOVYET-SOSYALiST, -SANATINA,
varamadan, sovyet-deneyimi, b i t t i,
bu dünyada..
..
B U; çocuk da, eski, sovyet sisteminin
kalıntısı bir hevesle,,
,,h ı z l ı, Piyano çalarak,
/( usta bir Sovyet Hırsızı, g i b i ),,
/( SOVYETE-BiLiMİ, H ı Z 'a Temellidir,
Kapitalizmin- K I Z lara, temellenmesi, gibi ) ..
,, B i L G i y i, HIZ; i l e, Silebilmeyi,
umuyor, yüksek dışavurum teknikleri,
i l e..
..
/ H E M D E; b u arada, damardan, verilmiş,
MAY' K I L; CAKSIN; z e h i r i n i,,
d e, EMiP; DIŞINA,,
atabilecek,,
'' E M M E - Y E T E N E Ğ i- i l e '' ..
/( Beyin -Yeteneği-Vaginal emebilmeye,
bazan benim d e, AĞZIM; yardım eder ..
,, iyi Piyanistler, ağızlarından, yardım alırlar,,
evrimi, emebilmeye ..
,,suratları ezilip, eğrilip bükülmeyen, Piyanaistleri,
, d i n l e me y e,,
değer bile bulmam.. )
..
D e m e , M; o d ur, k i ,
B U, ÇOCUK; H I Z; YAPIYOR ..
/( Eğer KIZLAR; YOLDAN; çıkARTamazlarsa,,
,, b e l k i, d e, ileride,,
S O V Y E T- EVRENSEL-EVRiM- FELSEFESiNiN,,
S A N A T; anlayışının, VAR EDiLMEsinde,,
,, v e ESERLERiNiN,,
ü r e t i m i n d e,,
'' Y E R- TUTABiLir .. '' ..
..
B E N; D E, '' H I Z '';
'' S O V Y E T; T O T E M i N i N '' ,, ,,
,,savunucularından, biriyim ..
/( pek tabiidir , k i,,
,, içinizde, bir sürü, RUH; V E '' HAYVANSAL-iÇGÜDÜ; M A L I '' ,,
ile Y Ü K L Ü, i k e n,,
h ı z ı n ı z ı, da , bir ere kadar A R T ' tıra bilirsiniz ..
/( H I Z; KIZLARDAN; çok daha fazla heyecan v e r i r ..
V E; H I Z DENEYiMi ni, asıl destekleyen,,
kurum d a S E X; d e ğ i l,
S P O R D U R ..
/( sanatçılara, spor da yaptırtabildi, m i,
sovyet sistemi ..
daha oraya gelmeden, defterini,
dürdüler..
/( sosyal-spor hayvanını, kestiler ..) ..
.. ..
..
Sensacional!

 • Murat Oktay Danis
  Yorum yaz...https://www.facebook.com/sitecifras/videos/1285525874821106/?fref=nf'' D A V U T- YILDIZI '' ; N E D i R .. ?
.. /( Erdal Sarızeybek' ten otantik anlatım ) ..
Yorum Gönder