15 Temmuz 2015 Çarşamba

FAZIL-I-S A Y; F A Z I 2 ..
.. M i L L E T l e r- TARiHi, üzerine, bir, i n c e l e m e.. / ENSTRUMAN- RESiM- i l e ..) .. o r i j i n a l- b i r - B O Y A- DOĞAÇLAMASI, 
B İ L G İ -sayar- g l o b a l, A Ç I L M I; i l e,, ,, anlatıyor, b i z e, H i K A Y E Y i,,
" E L - DE; B E Y i N - d e,, " ;;
/( ABD -UL- K E R i M; CABBAR; ,, d a ),, 
" D i N - D E " ,,,
D' E Ğ M E D E N..
D E ..
..
M i L L E T i N, ÇAP; ölçücüleri,
BiLiMUM , delikleri,,
,, BURUNLARINI-içlerine- sokarak,,
deneyerek, ÇAP-UYGUNLUĞU,
RAPORU, V E R E N l e r,,
O L U R L A R ..
i K e n.
"  D   i  N - iZ i- S i L E  B i L M E K  "   :


" K E N ' D i N -i Z i " , S ilebilmeyi,,
başarabilirseniz,,
..
" K İ M ' L i K " ,, BÖLGENiZ, d e ,,
/( ORBiTALiNiz- DE), B O Ş, kalmaya,,
A D ' A Y , dır..
/( K i M Y A C I, MÜHENDiSE,, " K i M - Y A A- OYUNUNU " ,,
oynamak, kolaydır ..
/( Cem YILM AZ, ın videosunda, KiM BU YAA,,
diyor ya, küçük CO, da .. bilemiyor,,
K i M liği ..) ..
..
D i N i, KEN D i n i n d e n, ayırabilen,, ; ,,
,, K i M L i k l e r i,, ;
/( giyinmek istediği, KiMLiKLERi ), bilerek,,
giyinebilir ..
/( D E L i K- DELiLERDE,,
,, t e k, bir, K i M L i Ğ E tutunmak, şart,,
olurken ,,
" K i M - Y A- OYUNCULARINDA " ,,
,, /( ve K i M - Y A, OYUNUNDA ),, ..
hergün B A Ş K A; b i r, K i M ' L ' i Ğ i,,
giyinebilirsiniz,,
K E N D i N' i z e ..
..
D E M E K- K i, " T E K TANRI-D i n l e r i ", d e,,
s i z e , " T E K; KiMLiGi " ,,
giyindirecek, K E N D i- n i z e ..
..
_______________________________________________
B U V i D E O D A,
t ü m gün süren, RESiM; V E BOYADA; yüzme, işi,
sonrasında,, /(Resimler yerde kururlarken,,)
,,R U H U M U, V E " K i M ' L i ğ i m i " ,,
C i D D i- olarak, sorguluyorum ..
..
/( RESiM-ESNASINDA; i ç in i z e, K i M ' i n,,
N E Y i N; -hangi KİMLiĞiN-
,,dolup, oradan R E S i M L E R E, indiğini,,
bilemez, o l u r s u n u z.. )
..
../ ( B U; K i M L i Ğ E, ,,
genel olarak, " RESSAM-KiM' L i ğ i," , d e r i m ..
..
M O Z A R T- çok, akıcı V E L i r i k t i r..
B U R A D A; MOZARTI- " BOMBOŞ -KALMIŞ-KiM' L i ğ i m e " ,,
,,,doldururken, K E N D i M i, RESiMLi-V i d e o luyoru m ..
..
A C A B A; MOZART-içimdeki, B O Ş LUĞA; dolabildi- m i,,
D i y e,,
,, G Ö Z BEBEKLERiMi, V E GÖZLERiMi,,
b i r, " R A M-UYKUSUNDA-RüYADA " ,,
,im-iş-cesine,,
,, i Z L i Y O R U M, EKRANDA ..
..
..
... " E V E T - MOZ-ART- i N S A N- KiMLiĞi,,
içimde, V E; BENDE,,
H Â L Â; ,,
i n s a n ı m ..
..
R E S i M L E R-D E; BOYANIN; içine,,
i n m e y e, RAZI, E D E BiLDiĞiM,,
" M E L E K L E R ",
N a s ı l s a,,
A R T ' I K,,
,,bir Y E R L E R E; d e ,
K A Ç A M A Z L A R ..
,,i K e n . d e ..
..
______________________________________________________________________________
" B U R E S S A M ; K i M " ;
______________________________________________
,, V i D E ' O ' SU .. :
/ V i d e o ' nun A D I;
" B U RESSAM ; K i M " ..
/ OYUNUN A D I; : ,BU RESSAM; K i M,oyunu ..
,,
/BUGÜN B O Y A Y L A; RESiM-yapma,,
" BOYADA-YüZÜME-Y Ü Z M E; ö Ğ r e t m e,, " ,,
günümDü.
,, ..
/ BOL BOYA-GÖLÜ; RUHUNUZ, V E,
AKLINIZA; / ALNINIZA ,,L i B E R A L- ÖLÜMÜN;
,, DERiN-AYNA sı d ı r..
/AKTiF-R U H U VE; A K L I , TEMiZLENMiŞ, olarak,
ç ı k a r s ı n ı z, BOYADAN ..
D I Ş A R I ..

PAiNT; i s " TOTAL-L i b e r t y,2-the,, WiSDOM; " AS; RATiO-S W i M s,,i n PAiNT,, & " TOP-CONFidence ", and, P U R E-TOTAL-D A N C E, of the, SOUL; i s B E...

" S i L i N E B i L M E K " ,,
K E N' D i N i,
S i L E B i L M E K ..
..
..
/( K i M- ,, K E N -' D i N i ,,
s i l e r,- k i .. )
..
/ ( Bırak Ş A R K I Y I, d a,
CAT-STEVENs- s ö y l e y i c v e r s in,,
S E N i N- Y E R i n e, , D E .. )
..
/( g ü z e l - S E S i M i, unutalı, çok-OLDU .. )
/( " R E S i M- OLMAYI "
, b e n, seçtim, Y A ..)
..
..
..
..
/(
.." S i L G i ", olabilmek,
... T Ü M- R E NK L e r e..
,,
/( IŞIĞIN- S i L E B i L M E S i,
i L E ..)
,, " C A T - STEVENs, B E N iM L E; KONUŞUYOR,,
... i ç i M D e n " ..
,,
K E N D iME; D E Ğ i L,,
s a d e c e,,
/( içimdeki- CAT STEVENS ' e,
D E; baKıyorum ..)
/( KENDiME- V E CAT'e,, d e,
BAKAN, B E N i M.. )
,,B U DEMEKKi, ,i K i, K E R E, BAKAN IM )..
,,
/( Hüküm' e t t e, BAKAN,,
olup da, " ona BUNA " ;
-ş u n a; BAKACAĞIMA)..
..)

- " as t h e r e, i S " ; /( a Chance, t o b e ; ),, : ,, " B E i n G -AN ERASER " ,, .. : _______________________________________ /( S i L G i - OLABiLMEK- ..." PAGAN -i-i n i ' n i n " ;
/( PAGAN-i n i ) ..
..
, b i r " R O C K- STAR " ,,
ol madığı,
söylenilebilir midir ?

The Best of Niccolò Paganini (27 October 1782 – 27 May 1840) Paganini was an Italian violinist, violist, guitarist, and composer. He was the most celebrated ...


" i S W E Ç L i- YENGESiNiN-B E Y A Z- GELiN L i K-B L U Z U; " ; 
K O L U N D A N, ; SARK -ARKEN .. 
H Ü N Ü Z ÇOK ERKEN, " TOCC 'ATA -S A B A H I N D A " 

..https://www.youtube.com/watch?v=IoZrblh2r3w

Yngwie J Malmsteen plays Toccata with the New Japan Philharmonic Orchestra.


" Ç O C U K YNGW i E "; MALMSTEEN ,,
..
,,h e n ü z -i S W E Ç L i- Y E N G E s i, 
,, T a r a fından,,
M A L-EDiNiLMEMiŞ, bir
- TEEN- a G E,,
,i k e n ..


" R U S ; R E N G i SEVER " ,,
..
... Ö Z E L L i K L E- iSWEÇ; Ç E L i Ğ i n d e n,,
S Ü Z Ü L D Ü;,
i S E ..ORTA- D O Ğ U N U N, ÇOCUKLARI :______________________________________________________________________________________________________________,," A D A M L A R "; y e n i, MÜZiK -D i N ' lemenin,,
Y E N i- YOLUNU; keşfetmişler,,
,, b i z, TATLI-UYKUL
ARIMIZI, U Y U R - i K E N ..
..
Y E N i, BAS- HOPRLÖRÜN; G Ü C Ü,
i l e, " B i Z ZAT; HAVALARA " ,
U Ç A C A K S I N I Z ..https://www.facebook.com/bintjbeil.org/videos/882092188524696/?pnref=story


" M A C A R - Ç O C U K L A R I " ! ..
..Lara Fabian - Je T'aime - Live Concert - magyar felirattal Concert Verziója Kérésre Sok Szeretettel:
" L E N i N ' GRAD ı n " , ÇOCUKLARININ,,
K U L A K L A R I N A,,
/( v e Beyinlerine,, ),,
İ S V E Ç;
" W i King, BALTASI " ..
..
..
YNGW i e- MALMS- TEEN ; /(Gitarist),, i n,,
L E N i N G R A D, KONSERLERi, BAMBAŞKAdır ..
/( D i n leyene göre, çalarsınız )..
/( Dinin, yasaklandığı, Ülkede /(SOVYET),,
,, n a s ı l, i s t i y o r s a n ı z, Ö Y L E,
yaparsınız M ü z i ğ i n i z i,,
,,A P A Ç I K; - A Ç I K,
,, kulaklar v e, B E Y i N L E R E,,
..
i s t e d i ğiniz /(kendi beyninize dokunur gibi ),,
gibi yaparsınız, B E Y i N i n
/(V E R U H U N )-ihtiyacı- MÜZiĞinizi ..
..
..
..
..
n o t :
..
" MALMSTEENiN, k e n d i ürettiği,
G i t a r ı n d a , nota basma yerleri, OYUKTUR ..
/( TENCERE- gibi..)
,,Böylece, tencerenin dibinde, istediğiniz yerden,,
i s t e d i ğ i n i z, SES-R E N G i N i- TONUNU ,, alırsınız ..
,,
V E MALMSTEEN; R U H U N; istediği, RENKLERiNE,,
B O Y A R ; çok-HIZLI; da Çizebildiği,,
i M A J L A R I N I ..
..
A D A G i O; nun, RENK; TONLARI, d a ,,
LENiNGRADDA; T A M, yerlerine,,
o t u r m u ş l a r ..
..
d i n lemeye doyamadıĞım, bir P A R Ç A ..
..
..
/ ( ÇOCUKLARI- ı n ETLERiNİ- parçalayarak, içlerini,
gıcıklamıyor, D Ü N Y A; -insanları ..
D Ü N Y A -HALKLARI ..
..
i ç i n i, CANINI; GICIKLAMAK; istiyorsan,,
b ö y l e, bir G i t a r, yapar,,
müziğini, , i ç i n i ,, gıcıklandırmayı, isteyenlere,
sunarsın ..
..

Here's some Yngwie playing in Leningrad again. This piece is often refered to as Adagio, because it's mainly the melody from Albinoni's Adagio in G minor. Bu...


Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
Az önce ·
BACH' IN;
/( B A K ' ı n ) ..
MELODiYi,, F Ü G E,,
,, MATEMATiKÇi ' n i n , -SERi'YE,,
S i y a SETçinin ;
/( S U R i Y E -SUR' UCUNA )
,,açtığı, g i b i,, ,,
a ç a l ı m, biraz,
Z A T A ' n ı n,,
,, " B U İ B R E " , i B ÂRESiNi,
d e ..
Z Â T ' A .
..
..
BU Gencecik hem d e, sosyalist E L i T i, n
çocuklarının ,, , UÇ- S U R, da ölümlerinin,
s u ç u n u, K i M l e r e, atacağız ..
..
.. D E V L E T E ; M i ..
/( zaten " DEVLETTEKi, OLUŞUMUN
" v e PARTiNiN;
; D E V L E T,
olmakla,,
,, o l a b i l m e k l e, yaşadıkları,
sorunları,, V E B U sorunları, ç ö z m e
yöntemlerini,, , bilmiyor, m u y u z .. )
.. " K Ö Y ; görünüyorsa, g ö z e,
B E Y N E; SEZGiYE,,
KILAVUZA -N E; g e r e e k, V A R " ..
..
..
V A T A N D A Ş; olarak, D E V L E T i, büyütmeye,,
i R i LEŞTiRMEYE; daha n e kadar daha-SEVDALI; olacağız ..
/( U.S.A., T E K, DEVLET-KONFORUNU,,
ULUSAL-DEVLETLERi, teker teker-zayıflatarak,,
kendi tekeline , almadı, m ı,,
almıyor, m u, GÜN-B E- G Ü N.. )
..
.. /( DAĞDA bir ADAM; ELiNE silah alır,,
/( b i r, İ Ş, yapabilmeye kalkışır ..)
,, sonra DAĞDA; yapılanması bitince,,
" D e v l e t i n, KARA; YOLUNA, i N E R " ,,
,, DEVLETiN-KARA- YOLUNU- K E S E R,,
elindeki, silahla ..
/( gücünü denemeye,,
AMAN- N E- büyük, BAŞARI ..
SIZABiLECEK; m i, bakalım,
D E V L E T i N_ G Ü C Ü- içine- d e ..)
..
..
/( DEVLETLERiN, KARA YOLLARI, gibi, bir d e
bir d e, " KARAKOLLARI " ; o l u r ..
KOLLUK-KUVVETLERi- D E .. )..
..
,,/( ADAM; D i y o r, ki, eşitlik istiyorum ..
,, b e n, niye Dağdayım ..
,,, b e n DEVLET olanaklarından yararlanmıyorsam,,
bir z a h m e t, siz d e, yararlanmayı -v e r i n ..
bana biraz e ş l i k, ediverin d e ,,
b e n l i ğ i m -i , doyuruvereyim, biraz ..
b e n , d e.. )..
/( " Ö Y L E OLSUN; ŞEYTAN; Ö L S Ü N,,
- ANAM -BABAM, D E Y i P " ,, d e,,
suyuna gitsenize, adamın ..
D a ğ d a, yaşamak, kolay, m ı ? .. )
/( hele , BENLiĞİ, ÖRSELENMiŞ, yaşamak .. )
..
..
Y O K !,,
,, D E V L E T i N, Y O L U; kesilir, mi ,,
kesilmez m i ? ..
/( DEVLET OLANA;
D E V L E T i, büyütmeyi, isteyene ,
f ı r s a t , bileceği, bir,,
olanak sundu, B U; A D A M )..
/( M E Ğ E R, N E BÜYÜK; i Ş, yapmış,,
D A Ğ A , çıkmakla , B U- A D A M ..
..G a r i b i m .. ))..
..
..
..S Ü R ORDUYU; B U ADAMIN; PEŞiNE ..
" O R D U N, BÜYÜSÜN; V E , d e,,
M O D E R N L E Ş T i R i L S i N,,
memurunun, öğretmeninin, maaşlarından, kesilerek ..
.. m e m u r u n, d a ,, DEVLETiNDEN, soğusun ..
..
..
/( B U KADAR; ALINGAN; i n s an l a r ı n, DEVLETTE; y e r i
N E .. ?
D E V L E T " A L I N G A N " , olur, m u..
D E V L E T T E; A L I N G A N, insan, bulundurulur, m u..
..D E V L E T , alınganlığın, olmaması, gereken,,
belki, d e, T E K - YERKEN,, )
b u , D ü N ' yada ..
..
S E N i N, DEVLETiN; ALINGANSA,,
DEVLETiN, olmadığını, d a, B İ L ..
/ ( O N A ; B U N A, D E V L E T- OLMAYI, Ö Ğ R E N,,
demenin, N E, A L E M i, V A R ..
/( zaten alıngan olanı, eleştirmekle,nereye varabilirsiniz .. )
/( O N U, iyice sertleştirip, zorla, DEVLET; M i,
ettireceksin, O N A ..)
.. /( Z O R L A,,
sizin yapmayacaklarınızı,,
y a p t ı r t a c a k s ı n ı z ) ..
Belediyecilikten d e,
D e v l e t, olmaktan, d a , sıkılmadı,
bıkmadı, mı, Cumhuriyetin, PARTiS i ..
..V E- D E- -O R D U S U ..
..
..
/( D E V L E T i M i N; olmadığını ;
fark e d e r s e m,,
b e n, DEVLETiN, yapamadıklarını,
kendim, ü r e t e b i l m e, işine,
koyulurum,,
..
Ö N C E; kendime, yardım edebilmekten,
başlayıp, d a ..
/( B e l K i, sonra, D i Ğ E R- DEVLETSiZlere, d e,,
yardım edebilirmi yim, d i y e .. )..
..
L A F I; UZATMAYA y ı m ..
,, s u ç u, ona buna, atmayı, bırakalım ..
,, " S E N ", Koban i ye, gidermisin, bugün .. ?
,, s e n, gider misin, D E;
Ç O C U Ğ U N U, gönderiyorsun ..
/( SiViL- ÖRGÜT-ÖNDERLERi,,
YAPAY-A N A- BABALAR , dırlar-y a .. )
..
..
G i d e c e k ' s e n, ; k e n d i n,
-S E N-,, git ,,
ç o c u k l a r ı, " enstruman ", etmenin,
gereği, N E ?
K E N D i- İŞİNE ..
..
../( ORDUYA DA; ASKER-EDERLER-
sonra da, DEVLET VE VATANA- M E F T A ..
/( Ş E H i T, m i, demeliyim ..
/( ..b e l k i d e, ŞEHiT; olmayı isteyenler, v a r .. )..
/( Ş E H i T, olmaya, inanmıyorsam d a, ORDU DA; N E; işim, V A R .. )
..
/( benim inancımı, s e n, nereden, bilip, d e,,
DOĞDUĞUMDA; N U F U S, Kağıdıma, yazıyorsun,,
b e n i m, ADIMA ..) ..
/( KORKAN, DEVLET, olur, m u .. )
/( B U KADAR, B O R Ç L U, doğulur, m u .. ).. ?
/( K i m, sattı b e n i m, N E olacağımı,,
b e n, D a h a , doğmadan, D E V L E T E,,
M i L L E T E ,,
/( MiLLET OLUNUR- doğulmaz )..
; ,, y a da, ileride,, " K i m " ,
olacağı belli, olmayan,,
" D E V L E T -O L A C A K L A R A " .. ) ..
..
..
/( B E N i M; /( -Savaşta-),,
V E Y A; D Ü N Y A D A ; ,,
,, " , ÖLME İNANCIM " ,,,, v e istemim,,
" N A S I L- Ö L M E Y i- isteyeceğim " ,,
BAMBAŞKA, nedenlerle, oluşabilir ..
,,b e n i m, neye nasıl , inanacağımı,
b e n, belirlerim .. )
/( E Ğ E R- B E N, benim; ;M A L-V E- VUCUT-,
,, sahibim s e m .. )
..
..
..
..
F A Z I L I; BEEThoven, 3. Piyano konçertosunda,,
YOU-TUBE, d a, izliyorum ,, garip birşey seyrettim ..
'' KARA TOPRAK " , B i S' inden, sonra,
,, Ş e f, kenarda, gözlerindeki, YAŞI,,
siliyordu ..
/( ESER seslendirilişi esnasında, d a, ORKESTRA; Ş E F i, d e
,, i N S A N- ÜSTÜ; gayret sarfetmek durumunda, kalmış,,
F a z ı l ' ı n, bu , yaşama enerjisi, v e,,
E M E Ğ i, karşısında,,
,,R U H U, sarsıntıya , Z a t a ' e n, uğramıştı .. )
..
..
" B e n c e BU KARA-TOPRAĞIN ", a d ı ,,
/( MÜZiK-PARÇA sından, bahsediyorum ),,
" KARA -POLiS- J O B U N U; GIDIKLA .. ", ,,
v e ya,,
" KARAKOLLU- P O L i S i n - DAYAK DÜŞLERi ", ,,
falan, olmalı ..
..
/ E N AZINDAN; Ş E F, B U N U,
B U ; i S i M L E; D i N ' L E D i ..
V E
FAZILIN; Y Ü K S E K; " i Ş İ T ' TiRME " , gücü,,
i l e, d e, BEYNiNE; VURDU; B U;
" POLiS; J O B U;
T I N I L A R I " ..
..
/( AVRUPALI, DUYGUYU; DUYURURKEN, n a z i k ç e ,,
davranır ..
/ D U Y M A K- D i N ' lemek, V E, - i Ş İ T ' M E K ..
Ş i d d e t i n, artma, eyilimi ..
/( bizde iŞİTMEK-DUYMAK- DiNLEMEK,,
şeklinde b e l ki, b u..)
..
..
..
..
Ş i m d i, d e, Z A T A ' nın,,
B A Ğ L A M I N A, gelelim ..
" B E N C i L L E R " ..
..
.. daha, " b E N " , olamayanların,,
/( B i r e y, olmayı başaramayanların,Ü l k e s i n d e,, ) ,,,,,,
/( D E M O K R A S i- ; BiREY-olabilenlerin REJiMi i k e n .. )
/( bireyi- yaratamadı, V A R Edemedi, isen,
DEMOKRASiden, bahsetmek,
e n hafif tabiriyle,
" A B E S L E-iŞ tigaldir ".. ) ..
,,,,,,,, D Ü N Y A-DEMOKRASiSi-ORDUSU, yalanı,
nasıl- P i R i M, yapar ..
..
..
" B İ R E Y;-YAPABiLDiKLERiNİ "
, d e - /(G ÛYA ..),,
hemen B i r e y, yapılmış, olmalarının,
B O R C U N U; ÖDEMEYE,,
" D Ü N Y A VATANDAŞI-iŞ-PROJELERiNE " ,
dahil e t,
/( S i V i L- D Ü N Y A- ORDUSUNA YAZDIR )..
KOBA-NİYE, g ö n d e r..
/( ELLERi, N E KADATR DA; ÇABUK,,
" b o r c u n u, hemen, Ö D E,, V E ; ,,
daha ç o k, KAZAN " .. )
..
..
/( en hafif- tabiri ile,,
" ŞIMARIKLIĞIN; N E ALEMi- V A R " . )
..
..
..
..
M i l e t l e r, C A N; d e r d i n d e,,
i K E N; ,,
,, " s e n d e, CANINI; ORTAYA-KOYACAKSAN " ,,
b u n u n , için e -g i d e r s i n,
K E N D i, iradenle, yalnız başına ,,..
..
, KOBANi y e,,
.. G Ü L E OYNAYA- Ö L Ü M E- g i t ..
,, E V E T, s e n i, İŞLERiNE, koşacaklara ,,
.. " ö l ü m - i ş l e r i n n e , onların .. " ,,
, ağlayarak veya, gülerek, gitmen ,,
bir f a r k, oluşturur m u ..
" KAPiTAL i s t-iŞVERENE " ..
..
B i r, İŞ; için, /( inandığın,iŞ i s e,, ÖLEDEBiLiRSiN ..),,
B U R A D A ; i s e,,
" Ş I M A R I K L I Ğ I N,- SAHiBi, Ö L M Ü Ş,,
O N U; D A,,
" B E N - C İ L L E R " , b u l m u ş ..l a r,,
Y E R D E ..
..
..
..
..
" ANA-BABALARIN, A Z M A N- B E N L i K L E R i,"
içine,,
yutulmuş, ç o c u k,
B U- E G O; hakimiyetinden,,
/( BENCiLLERDEN ),,
ANA-BABANIN; EViNDE; ÇIKACAK.. ..
/( YERiNDE,,üretildiği,Y E R D E .. )
..
; B U O D A; BENiM, diyebilir, misin,,
e v i n, sahiplerine ..
/( B U ODADA; B E N, V A R - V E- BİREY-OLABiLirim,
ancak,
deyip d e,,.. )
/( sana verilmiş olanağı, n ; O D A ' nın,,
-MAL-SAHiPLiĞİni,
de deneyerek ..)..
..
/( 4- DUVARI, KAPI VE PENCERESi, olmayan,
,, B i r e y-olamaz, V A R*- D A ..))
/( D A Ğ A; ŞEHiRDE; d e, çıkabilirsin ..
böylece .. )..
/( S O L C U, isen, ÖNCE; ANANIN; -BABANIN; MALINI;
" O D A N I " , al, onların, E L i N D E N,,
ki, MAL-DÜŞKÜNÜ; olmaktan,
arınsınlar ..azgınlıklarından .. )
.. / VATANINI;- ODANI,
; savunarak
sahiplenerek, MALIN; edinerek, d e,,
.. ü r e t e b i l i r si n ..) ..
..
..
" K A P i T A L i S T, i Ş, PRO-FESYONEL- T U T U M U, " ,
v e PATRONLAR,,
,, a c ı m a s ı z, olmak, durumundadırlar ..
..
/( Ç ü n k ü, iş , mükemmel, olmalıdır,,
v e , mükemmel işi, ancak,,
B i R E Y L E R, yaparlar .. ) ..
, ,
V E; KAPiTALiSTE; g ö r e,,
,, " ONUN BUNUN; Şişmiş E G O, v e BENLiKLERi n i,
kayırmak,, O N L A R I N, ASIL, i Ş i, değildir " ..
..
..
..
..
KAPiTALiZME, azıcık saygısı olanlar, d a,,
,," KENDi,-ULUSAL-DEVLET-özerkliklerini " , kullanıp- d a,,
,, MONTAJ sanayii, i l e,,
, K A P i T A L i Z M i N ,
" A Ğ A - BABALIĞINA ",
B E ' D A V A, dan, soyunmazlar ..
..
..
GÜRCÜSTANA, gittik ailece, araba ile,,
2 sene önce :
,,.. DEVLET; KAPiTALiZMiN, ,, ÜRETTiĞ,i ,,
arabalardan, v e r g i, almıyor .. ..
/( B i z d e, DEVLET sanki arabayı, kendisi, yapıyormuş,
g i b i,, araba Fiyatı kadar, PARA-alıyor ..
senden ..)
..
MC-DONALDs, CARFOURR, gibi, firmalar,
orijinal DiZAYNLARININ; tümü, i l e,,
gelmişler, Gürcüstana ..
/( birileri, kırışmamış, MC-DONALDs, OLMAYI,, ) ..
A Ğ A - BABASI, ,,
olmaya yeltenmiyorlar, y a n i,,
K A P i T A L i z m i n ..
/( SOVYET ŞEYTANININ; FAYDALARI )
/( YOĞURDU, üfleyerek, yiyorlar ) ..
..
..
" B E N C i L L i Ği, VERGiLENDiREMiyorsunuz, -her zaman .. " ,,
,,birileri, a r a d a n, sızıp, ÇOCUKLARINI,,
" D Ü N Y A - S i V i L- ORDUSUNDA- i Ş E,,
aldırı-veriyor .. )
/ -i Ş - i D ' D E N,
/( i Ş i T, sermaye akımlarında,, o n l a r d a,
S U R F-yapabilmeliler, , y a..)
geri, kalmayacaklar, y a ..
..
..
..
..
G Ü N Ü N- D U A S I :
..
A L L A H I N, A D I ' nın, ANILDIĞI;B U; - T O P R A K larda,,
; ALLAH; K i m s e n i n,
" BEYNiNi, K Ö R "
; e t m e s i n ..
/( BENCiLLiK-
" AŞIRI-ŞiŞMiŞ, B E Y i N " ,
,, hastalığı ,iken ) ..
/( beynin g ö z ü, -ÇAKRASI-,
aşırı şişkinlikten,,
a ç ı l a m a z .. k e n ) ..
..
/( g ö z ü n- gördüğünü,ele- i n k a r, ettirmesin ..)
.. ^A -M i N ..
/( bize -d e-minimalizm,V E R;
JAPON' A VERDiĞiN, g i b i ,,
Y A -ALLAH ) ..
,, V E JAPON, B i R E Yi N- SAMURAi-KILICINI ..
/( KILICIMIZI, kendimiz- dövelim ..)
/( ATEŞLİ-SiLAHLAR-I e ' D i n ' mek,, Y E R i N en ..)
..
'Benciller, acıyı yaşamadan
anlamazlar dostum.'
Zata

________________________________________________________________________________


M' i L L E T i  N,   "   Ç   A   P-  Ö L  ÇÜCÜ LERi  "   ..


.. Ö N C E ; ,,
/( Ö N C E P H E DE,, )
/( Ö N -CEPTE ..)
" Z E K i-MiSiNiZ ?
A K I L L I ; M I " ?
..
ZEKi- O l a n l a r l a,
A K I L L I- Olanların ,,
çatıştırılmasında,, ..
Y E N İ, bir , satranç TAŞI, hareketi,
daha ..
..
..
'' Z E K i, olan " ;
.. yapabileceklerine
güvenir ..
..
Z E K a ' ları ,
,, ile davrananlar,
senden ö n c e,
,,bir yerlere gittilerse
v e,
orada birşeyler, yapmaya başladılarsa,,
,,s e n i n, onlardan sonra,, ORAYA - GiDERKEN ,,
onlardan daha Z E K i, ,
.. olman gerekir ..
..
../( A D A M- ZEKASI, V E VUCUDU, i le,,
s e n d e n , çok -Ö N C E, ORALARDA,, ..
... /(E M E K; VERDiĞini d e, düşünüyor,, i k e n-
.. ken dince .. d e ..i ş i n e .. )
..
..
/( AKILLILAR M I; diyeceğiz,
Z E K i L E R; m i,,
" B U gencecik çocuklara " ,,
" K O BANi' d e " , i Ş, B U L D U K,,
g e l i n, çalışın, d i y e n l e r .. e .. )
/( BAŞKALARININ, İŞİNE, B i Z L E R;
d e , eklemlen -el i m .. , akıllıları,
yada zekileri .. ),,
..
../ ( " k o l a y c ı lar " , ;sıkışınca ,,
zeka kullanılacak y e r d e, A K I L,,
A K I L, kullanılacak yerde, Z E K A , kullananlardırlar .. )
..
,,
H E R ; i Ş, ZORDUR ..
..
..Y A N L I Ş-iŞLER; :
T Ü M, D Ü N Y A D A; i Ş, KAZALARINA,,
s e b e b i y e t, vereceklerken ..)
/( Y A N L I Ş; girerseniz, i ş e, Makina sizi doğrar, atar ..)
,, a y r ı c a ,,
İ Ş KAZASI, o l a n, bir işe,,
B U KADAR; ,,
R A Ğ B E T- OLMASI, beni, şaşırtır ..
T O P L U M L A R D A ..
,,n e kadar çok, işsiz insan, beklemede,,
bir olay olsun da, b i z , d e ,,
" BALIKLAMA; i Ç i N E; ATLAYALIM " ..
..
SANAT; M I, yapacaksınız ..
B U ÇAĞDA,,
,, AKLINIZI, biraz kımıldatın,,
z e k a n ı z l a , AKLINIZI-gizleyin,,
,,gidip, ABSURD; bir eylem yapın-TOPLUM-iÇiNDE,,
/( MALiYETi, birkaç yüz L i r a ,,cık ..)
m i l l e t, d e; " S A K L I- A K L I ", asıl-işin,
kaynağı bilsin,
/( HANGi-AKILLI, y a p t ı , BUNU )..
SAKLI-AKLI-MERAK-ETSiN-i Z L E S i n.
" O AKLIN-işine - G i r s i n ) ..
/( BALIK A K L I,AKIL- oltasına- gelir, .. ) ..
..
/( sanat artık, i ş, d e ğ i l ..)
/( K i M, sanatı, İ Ş,
haline getirebilir, yeniden ?
/( T ü m, çabalarımız , b u n u n, i ç in dir ..)
..
..
..
A K I L L I,
/( veya z e k î ),,
" A D A M ' I N " ;
veya iŞ- Ö R G Ü T Ü N ' ÜN ,,
" K i M," ?
olduğu önemli değil ..
/( AKILLARA ZEKALARA- B U L M A C A- işi ..)
/ ( annnem d e , geceleri, uyuyamayınca,,
oturup, B U L M A C A; çözüyor,, gazetelerin,
verdiği ..)
..
A D A M A /(DÜŞMANINA),
s a y g ı duyacaksın ..
/( onun z e k a s ı, ve emeğine ,, d e ; ,, y e r e l yerde ..
arazide çalıştı, , ise d e .. ) ..
/( YAPTIĞI İŞİ, ; D o ğ r u , biliyor , olmalı ..)
/( Y A; D A E N, azından, bir i Ş,
i c a t etmiş kendisine ..)
..
..
F i K i R ayrılıkları, YAPILACAKLARDA; d a
FARKLILAŞMAYI; getirir ,
Y A N İ,, ,,her AYRI;
düşünce- F i K R i ,
aslında,, " BAŞKA-bir İŞ F i K R i, dir ",
,,/( BAŞKA; bir İŞ, yapma Fikridir ..)
/( düşünenler engellenilerken.. )
..
..
..
..
D E M E M; O' D U R; K i,,
" Z E K A ları, ile İŞ, yapanlar la ",,
" A K I L L A R I; i l e, İ Ş; yapacak olanlar ",,
,, " AYRI "; ; ALANLARI, /(sahaları ),
kullanmalılar ..
..
..
/( H A; i Ş, Silahlarla yapılacak, bir iş, d e,
olabilir,, /(iŞ-İŞTiR),, /( İŞ İ D ),- İŞİD 'DİR ..
/( KULAKLARI, HÂLÂ, i Ş i D(T) E B i lenlere ..)
A D A M- i n s a n, öldürmek,
L i B E R A L L E R E, göre, LEGALDiR ..
/( AKLA GELEN; ; YAPILIR D A ..) ..
,,
,, Ö L Ü M Ü; iŞLERiNE DAHiL; edenler,,
,," y u f k a YÜREKLi DUYGUSALLARI ", da,,
i Ş lerinin içine Ç E K E B i L i P,,
i Ş LERiNiN; sınırı V E Ç A P I N I;
" A R T ' Tırabilmeyi " , U M_
M A K T A dırlar ,
alanen ..
..
..
1- " AKILLILAR Z E K i, d e OLABiLMEYE " ,,
2- " Z E K i LER D E; AKILLI; D A olabilmeye " ,,
kalkıştıkları sürece,,
" i N S A N L A R - ÖLECEKLERDiR " ..
..
..
::
..
B U YÜZYIL;
" i D E A L- KAPiTALiZMiN " ;
yüzyılı olmaya A D A Y ..
,, /( YAN,i A K L A- Z E K A- katmayanların ..
v e y a, ZEKA' nın SAF olabilmesini,,
özleyen-temiz-sosyalistlerin .. ..)
..
..
i D E A L- KAPiTALiZmin,
önünü kesmeyi, isteyenlerin, yapacakları, ş e y ,,
,, zekaya-Akıl, akla-Zeka, ekleme -yanlışını,
yapmalarını, sağlamaktır,,
,, i n s a n l a r ı n ..
..
..
A K I L L A R I N A- Z E K A,,
Z E K A L A R I N A- A K I L,,
,,
k a t m a y a , ; Ç O K- HEVESLi, olanlar ..
/( B i R ,- O L A Y; olsa d a,,
içine A T L A S A K,, H A V A S I N D A,,
olanlar ,, )
" Ç A P- GENiŞLETiCiLER " ,,
PROVOkatörler ,,
/( OLAYLAR HAKKINDA, Y O R U M, yapanlar,,
TARAF olanlar,, MARAF, olanlar , S E S, çık art anlar ,,
,, insanların içlerine-olayların içlerine,,
a ç ı k t a n,
dışarıdan d a,,
-E K L E M lenebilmeyi,
umanlar . v.b. )
" B U; i n s a n - A V ' ı n a " ,,
S i Z, D E; DAHiL, olmayı,
istemektesiniz ..
,,
..
..
KURALINI; bilmeden , o y u n a,
katılanlar i ç i n, söylemekteyim ..
,, S A V A Ş, veya avın içinde ,,
olmayı, isteyenler,,
" A K I LLARINI v e- Z E K A LARINI- birleştirmeye
başladıklarında ",,
K E N D i L E R i, d e,,
" B U; A V I N " , T A M, ORTA' s ı n a " ,,
düşerler ..
..
..
A Ç I K T A N- A Ç I Ğ A ,,
,,göstere göstere,,
,, bağıra çağıra,,
,, s h o w, olarak,
iNSAN-ÖLDÜRENLER- L i B E R A L L E R D i R..
i L - K i N ..
..
.. (
/( AKILLARıNI, z e k a , n ı n , uzayında da
kullanabilme , H A K K I nı, TALEP; etmekteler,,
sizin A K L I N I Z D A N; D A .. )..
" A K I L L A R I N A; N E gelirse ,,
yapabilmeyi, istemekteler " ..
/( S i Z D E; AKLINIZA GELENİ, yapabimeyi,
isteyenlerden misiniz ..)
..
AKLIMIN-Y O L U M U; kesiyor, B U - ENGEL ,,
o zaman, onu ortadan kaldırın ..
/( A K I L- Y O L U- kesilemeyenken, yalnızca ..)
/( A K L I N I N, yolunun kesildiğini, söyleyen,,
z e k a s ı n ı, da kullanan b i r,,
r e z i l d i r .. )
/( REZALET; ALETin ZELiL-olması,,
yani, m i X , edilmiş ALET; olması
,, A K L I N A- ZEKA DA; katma da,,
A S L E N- AKILLI; olduğunu,,
A K L I- BULUNDURAN olduğunu,,
anlayalım ..) ..
.. )
..
..
i Ş, alanı mı, A Ç A C A K S I N I Z;
i n s a n l a r a , k i,,
" r e z i l -olmasınlar " ,,
.. Z E K A, işleri, i l e,
A K I L; İŞLERiNİ, AYIRIN, i L K i n ..
.. V E; ikisini d e, özgürleştirebilin ,,
,, " başladıkları i Ş L E R i,,
bitirebilsinler " ..
/( FAiL-CÜRÜMÜ tam işlemeden,,
onun, işinin, içine girmeyiniz ..)
..
n o t :
G Ü N Ü N - D U A S I :
" A K L I N- SAHiB i- ALLA H " ,
her birimize ,,
kendi işimizi, v e
o n a, başlayıp, bitirebilme- MUTLULUĞUNU,
bahş--ı- etsin . Â M i n ..
/( böyle giderse, daha çok insan çocuk ,,
doğurtulacak-kadınlara )..
..
. " Ö L M E ASLANIM; AKŞAMA E V D E,,
TEREYAĞLI-B Ö R E K, v a r " ..
n o t :
,,adam öldüren, KATiL, olacakken,,
/( kötü bir i ş, yaptı diye ),,
V E B U; YAPTIĞINI; gizleyecekken,,
/( NORMAL-OLARAK),,
..
,, ÖLÜMLER; V E ÖLÜLERiN; TACiRLiĞİne,
soyunanlar, ; L i b e r a l l e r d i r , l e r..
DAĞDA , biri Ö L Ü R,
b u haberi verirsin .. B i r e y olanlara ..
B i r e y olarak, b u n u, önemseyen, O D A Ğ A , gider,,
,, B U- HABERi-BÜYÜTÜP,,
" Ö L Ü M- HAVUZU- G -Ö L Ü " ,,
; EDEBiYATINA, çevirenler,,
,,Ö L Ü M- TACiRLERi dirler ..
/( bir DELi, bir Kuyuya taş atmış,
Binlerce DELi- S A H i-sanmış ) ..
/( TAŞI ATAN; M I; d e l i,,
o n u, SAHİ, sanamaya meyilliler, m i ) .
..
..
Ö L Ü M- OYUNUNUN; içine düşürülebilindi, i s e m,, d e..
d e, -silah üreticilerine,-borcum olmuştur-,
; ( bunu paşa paşa kabul ederim ..)
,,paramı ya, ÖLÜM ÇEMBERiNiN, dışına çıkmakta kullanırım,, )
y a d a; ,,
gider, bir S i l a h, ALIR; EViME- koyarım ..
,A Ğ Z I M I; AÇIPTA; ,, ÖLÜMÜ; bana,
dokunmamaya RAZI; etmeye, çalışacağıma ..
../8( s o n rası,, " A L L A H- K E R ^İ M, O Y U N U ", d u r .. )
..
..  A L L A H I N- ÜLKESiNDE,,
/( ALLAH  ÖLÜMÜ D E VERENDiR,,
"  Ö L Ü M Ü N ; D i Y A R I N I;  D A,  i  S T E  ' Y-ENE,,   ",  D E ..)Performer & Album Info - 1:52:15 BWV 846a - 1:08 - C Major - Prelude BWV 846b - 3:19 - C Major - Fugue BWV 847a - 5:19 - C Minor - Prelude BWV 847b - 7:05 - ...
YOUTUBE.COM

Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
15 dk. ·
.. Ö N C E ; ,,
/( Ö N C E P H E DE,, )
/( Ö N -CEPTE ..)
" Z E K i-MiSiNiZ ?
A K I L L I ; M I " ?...
Devamını Oku
Yine çok üzgünüm.
Ölüyoruz;
Kimimiz silahlarla, kimimiz de vicdanlarda.
Zata


Murat Oktay Danis ve FAZIL SAY bir bağlantı paylaştı.

Barbara Hannigan performs Ligeti's Mysteries of the Macabre with Gothenburg Symphony. Recorded 12 April 2013 in Gothenburg. Filmed by Måns Pär Fogelberg More...
YOUTUBE.COM

 • Murat Oktay DanisFAZIL SAY aracılığıyla
  2 dk. ·

  ..
  Per form a n s,, b u sayede, hep, v e,
  ç o k; uzun süre ,
  " SANATIN-ALANINDA ",,
  kalabilmeyi, -sürdürebilirliği-
  getirir ..s a na t a ..
  V E sanatçıya ..
  /( hakiki sanatçılar ı seçebilmek,için,,
  p e r f o r m a n s, ÇAĞIMIZDA,,
  a s ı l, TESTTiR ..
  asıl ELEKTiR ..
  ..
  ..
  Y i N E D E;
  MODERNiTEYi,
  /( SANATIN iLK Ö N C E,
  M O D E R N, olması gereğini,,
  devre dışı bırakmaz,
  bırakamaz ,,
  " ÇAĞDAŞ-PER F O R M ans " ..
  /( ÇAĞDAŞTAN, Ö N C E MODERN,
  de olacak, zamanınız, O L D U, m u ..)
  /( YOKSA-birden ÇAĞDAŞ; m ı,
  yapıverdiler, s i z i .. )
  ..
  ..
  D E M E M; O, K i,,
  /( M O D E R N i T E, HIZLI -GEÇiLDi,, sanatta ) ..
  B U KIZIN RESiMLERİ,N i,,
  YAZILARINI, SALT MÜZiKLERiNi,,
  ÖZGÜN D A N S I N I,,
  /( bunların herbirini, a y r ı, ayrı,,
  yapabilmelerini, VERECEKSiNiZ,,
  i L K i N, b a n a ..
  bunları, bilebilecem ,, b e n .. )
  ;
  ..
  Y O K S A; Y A Z I Y I-ŞEFLiĞE, DANSI, KONUYA,
  MÜZiĞi, LiGHETi' y e,, R E S M i, d e, KOSTÜME; YUVARLA,,
  " CONTEMPORARY- PER FORM
  A N s,,
  ,,OLSUN; G i T S i N ..
  ..
  ..
  n o t :
  SESi, İLE YAPABiLDiKLERiNİ,, ,,
  hareket - resim- yazı -dans içinde
  olmadığında da, yapabiliyor, m u,,
  " o n u " , merak, e t t i m ..
  Beğen   Yorum Yap   
 • son yıllarda gördüğüm en iyi sanatçı, soprano ve orkestra şefi Barbara Hannigan https://www.youtube.com/watch?v=sFFpzip-SZkson yıllarda gördüğüm en iyi sanatçı, soprano ve orkestra şefi Barbara Hannigan https://www.youtube.com/watch?v=sFFpzip-SZk

Barbara Hannigan performs Ligeti's Mysteries of the Macabre with Gothenburg Symphony. Recorded 12 April 2013 in Gothenburg. Filmed by Måns Pär Fogelberg More...P A R Ç A '  NIN; iKiNCi-Y A R I S I ..

, p a r ç  a ' nın,,
/( iK i N C i, yarısında,, K I Z L A R; b u,,k e z--
/ (K E M AN; yayları),, ile Ö K Ü Z Ü;
 USTRALAYIP,  d a,
Y E R E; indirip,
BOĞAZLIYANDA- BOĞAZLIYORLAR ..
K A S A P  LAYIP ..  D   A  ..
..
../( KIZ BABALARI,  V  E
ANNEleri, d  e,, A L K I Ş L I Y I R L A R,,
aşşaĞ ı  D  A  ..
k  I  Z  L  A R I N I N; yapabilmelerini,,
ç ı p l a k, boyunları,  i l  e ,,  ,,
,,  K  O N S E R, izlemecileri ..)
..
V i t a S;  D a h a , derin kesebilmel i,,
"   S O V Y E T-KILICI  " , g i b i ..
/ N  E R D E,   ...
...  S  A  M  U  R  A  i, KILICI ..


M Ü K E M M E L E;
'' MÜ(L)K--EM-M-E L E ,, '' ;
( MÜLK - EMELiNE ),,
.... ç o k , Ç O K; yakın,,
... b i r, Ş İ İ R ..
../( b e ğ en dim ..)
,,
/( N E HiKMETSE; benim d e,,
S O L-OMUZUMDA; bir sorun var, i k e n .. ) ..
..
..
ATiLLAYI; bir KIZ için dövmüşler ...
BU KADAR; i y i, anlatılır,,
'' YAŞANILAN; b i r '' ,, '' DAYAK '' ..
.... /( E Ğ E R- DAYAĞI HENÜZ-YEMiŞKEN,,
YAZMADI, i s e n i z,,
,, b u şiiri .. b ö y l e- OLMAZ)..
/( ŞİİR YAZABiLMEK; i ç i n,,
k e n d i, sini dövdürmüş ); R E S ' M ' ^İ - E N.. ..
/( RESM^İ -RESMiYET-RESMi, n e dövdürtünce,, ,,
,, m e d e n i, D -E V' L !' ET ,, ulunuyor, Y A ..)
..
..
..
..
/( SUS-TA-L I, birileri,
.. ÇAKIDAN BOZMA-i t t i r -i r- ler ..)
EMiR-almışlar, '' N İ Y E- KIZI- ALMADIN '' ,,
,,ittirmedin -i ç i n e-
" BUNCA YALNIZ-yanında DURDUĞUN " - h a l d e ..
d i y e .. /( erkek-kardeşleri)..
Ö Y L E - DÖVEMEYENi- B Ö Y L E- d ö v er i z,
b - i Z- diye ..))
/( zaten çoktan ezberlemişler,, yumruklarını,,
k ı z, insanın, döşünün-neresine-
döşeyeceklerini, ç o k t a n.. d ı r ..)
..
K i; ,,
..K I Z ÇOCUĞUNUN Bekaretine dokun(a)mayanların
dayaĞ ı, B U ..
/( BABASI; V E, ERKEK KARDEŞLERi,,
v e erkek kardeşlerinin,,
oğlan arkadaşları ..)
/( ENSESTE DÜŞ' MEMENiN- BASKISI,i l e
yaşıyor, i n s a n- milletimiz ..)
..
..
..
.. A T i L L A Y A; GELiNCE;
/( ROMALI-ATiLLA_sonraları,,
P A R İ S E; HiCR' ET; E T T i )
/( PARiSTE-KUŞATILACAK- Y A ..) :
,,
" BAŞINA '' B E R E '' ; takmış,,
/( BAŞIMI; BEREleyin, diye,
tabela asıyor, giyiniyor, h e m d e ,, o n l a r ı ,,
berelenmelerini- .. b a ş ı n a.. )..
/( N E ART i s t sin, S E N ,, Y O K- M U .. sun ..),, ..
..
,,
..
..
'' BIYIKLARINI; AĞZINA '' - Y Ü K S E L T M i Ş,,
T Ü M , AŞŞAĞILARDAN ; ,
herkes bel-hizasına-bakabilsin-- d i y e,,
ayrıca;
H E D E F; göstermiş, " OMUZ-E K L E M i n i " ,,
!! YUMRUKLARIN ASIL DÖVECEKLERi, y e r , diye ..)
/( b e n d e,KOLUM; omuzuma vursun diye,,
basketbol oynamadım, m ı, 40 sene ..) ,,
; V E D E;
'' D i Ş i, D i Ş lerini ''..
..
/( DiŞLER AĞIZ-içine dökülünce,,
ERKEK AĞZI DA,
TÜMDEN; ÇIPLAK KALACAK, y a.. )
/( D i Ş i, soyuna olan, intikam,,
duyguları yerini bulsunlar diye-erkeklerin-içinde,,)..
.. D E ..
..
..
BOYNUNDAN; i ç e r i, yürüyen '' B Ö C E K ', d e
/( i s e ),, '' A L F A B E '' V E
" YAZI yazıyor " ,, olması ..
..
,, k e n d i, BOYNUNUN; i ç i n e, yürüyeceksen,, S E N,
KENDi-KALEMiNLE,,
'' K I Z ı n, ince -boynunun ''
, yanında, işin, N E ..
..
/( bizim yakınında durup, yer tuttuğumuz, KIZIMIZ,,
K I Z kardeşimizin, yanında, S E N,,
N E; ararsın,
.. belli k i, eşitlerini,
, Y A N -i,, bizleri, Erkekleri ..)
..
..
E M R E D E N LER; EMiRGANDA oturuyorlarsa,,
dikkat edeceksin ..
,, /( ÖLECEKSiN, k i, senden, kurtulsunlar,
herkes için EMiR, üretmek,
bıktırmış, birilerini ..)
..
..
..
..
'' bir ; K E R E DÖVDÜLER '' ::
n e d en, ?
" bir k e r e " ..
..
Hayatınızda , " sopa da " , yiyeceksiniz,d i r, s ü r ek l i..
/( uzun süreye yayabilirseniz,, canınız acımaz ..)
/( bir kerede, tüm dövülmelerimi, edineyim,,
d e r s e n i z,,
, b u kadar , şiddetli, o l u r, DAYAK-DAYATMASI ..
..
..
.. kahramanlık edince,, sanki
dayağın, evrensel-hakikati,ni,, bir kerede oluşturup,,
kurtulabileceksin, t ü m d e n ..
,,e v r e n s e l d e, nesnenin dışarıdan da şekillendirileceği,,
, h a k i k a t t i r..
/( hem d e, içeriden ),,
/( MESELE-DENGELi, bir iç-dış, DAYAK; DAYANAĞI,,
o l u ş t u r a bilme k ..
..
..
,,
'' Ç O K- GÖZLÜKLÜYDÜM '', n e, d e m e k ..
.. g ö z - teması, kurmaktan, kaçınırken, s e n,,
göz-pencerelerinin, camlarının ardına
saklanıp, d a,,
" K I Z - kardeşi, olanların, YILLARCA; göz BeBEKLERiNiN,,
içine, girildi,,
" K I Z- BABALARINCA ",,
" siz d e, EKEK- K A R D E Ş K E N " ..
.. /( SOLCU örgütlerin , d e, çimentosu, k ı z-kardeşleri-olanlardır ..)
,,s e y r e y l e y i n ,,
M i L L E T i M i Z E; REVA; EZiYETLERi,,
" K I Z ÇOCUĞU " ; olmanın, BELÂLARINI ..
/( KIRGIZ plupta , tümden,,
kurtulamadınız bütün bu, tüm dertlerden )..
..
..
..
..
h a d i, O zaman, " KARDEŞ-Türküleri " , Müzik -Grubunu kuralım..
Y A; DA; ÇOCUKSUZ - DEMiR-E L in,, i c a d ı,
okumuş,, U S A lı,,
" K I Z; ÇOCUĞU; n u " ,
T A N- S U; y u, " KIR A T I N- SIRTINA "; OTURTALIM ..
v e K I Z- BABALARININ- T E M E L-KADIN- DERTLERi,,i ç i n-d e,,
" D O Ğ R U YOL ", PARTiSiNi, k u r,,
alım..
..
/(Kaptan'ın kendi sesinden, "Beni Bir Kere Dövdüler"
mutlaka bestelemem gereken Atilla İlhan şiiri
https://www.youtube.com/watch?v=EbCHQKrQfws

Attila İlhan'ın kendi sesinden 'Başka Yerde Olmak' şiiri..
YOUTUBE.COM
 • 391 kişi bunu beğendi.
 • 79 paylaşım
 • Murat Oktay Danis

  Yorum yaz...
 • Murat Oktay Danis '' ENSTRUMANTALiST- B Ö Y L E '' ;
  ,, S E S L E- /(i Ç SESi-i l e)
  ,, '' S E S T E N- Ş i i R '' , yazar ..
  ,, S E S - TABLETiNE ..
  /( SES TUVALiNE)..
  ..
  ,, '' S Ö Z '', 
  ENSTRUMANTAL i s t i, 
  .. ZEHiRLER ..
  ..
  Z E H R i, A T M A K; i Ç ' i n :
  ,, :
  '' B U ; SPiRiTU E L- E L E '' ; V E -VUCUDUNA; 
  TROMPET i n,,,,
  /(ENSTRU'MAN' A ),, 
  ,,
  ,, '' SESİ- S Ö Y L E 22 ,! demek yeter ..
  /( YA DA B I R A K- S E S,,
  N E SÖYLERSE SÖYLESiN,, ..
  /( SENiN D E -S Ö Z Ü-ALFABEYi-
  - SÖYLEMEN-yerine..)
  /( SANA SÖZ söyleyenlere,, ;
  ... söz geçiremez S E N, 
  SUSUN- L A R - ,, D i Y E ..)
  ,,
  ..
  ..
  ..
  S E S -s ö y l e s i n ..
  ... - s ö y l e n ile c ' e ğ i -,,
  /( ENSTRUMANTAL' i s t S E N;
  .. ENSTRUMAN; ı n söylesin ..
  Z A T E N; GÖMMEDiNMi, enstrumanını
  B E Y N i N i N_ E N, içlerine, binbir emekle .. )..
  ,,
  ..
  '' İ S M İ BiLECEK ''-sadece-- , 
  ENS' TRU' mantal' ist ..
  S Ö Z Ü; çıkartacak, enstrumanının d a , içinden ..
  sözü çıkartacak-RUHSAL-olsun-istenilen- BEYNiNDEN ..
  ..
  /( BEYNiNE R U H U; N U ; ,, giyinmek istiyor,,
  s ö z yerine ) ..
  ::
  /( ALFABE-SES-ensest ilişkisinden- çıkma yolunu ..
  S Ö Z Ü; d e ZATEN-yapan , 
  S A D E - S E S T E, arayacak ..) )
  ..
  /( S E S; S Ö Z den çıkmaya uğraşacak ..)
  ..,,
  /( R U H A BÖYLE VARILIR ..)
  ..
  /( b e n i m, D E; ,, B U ; 
  SÖZÜ, sabuklamalarım,
  YAPI sökümüne uğratmalarım,,
  S E S i m i, /( iç sesimi),,
  sözden temizleyebilme, özgürleştirebilme,
  i Ş i , E Y L E M L E R i , m i d i r ler..)
  ..
  ../( TERSTEN BAKAR i s e k, R U H da,
  çıkmaz sokaklara, gelir
  ,,bunalır -BULANIR- ,,Labirentlerde, bazan,,
  o r a d a, i s e ,,
  S Ö Z ü n, içindeki duru s e s e ,,
  /( i ç-sesimizle dolduracağımız,,alfabe testilerine-s u ,, )
  başvurmalıyız, R U H U M U Z U; temizlemeye ..)
  ..
  ..
  '' R O U N D ABOUT MiDNiGHT '' 
  ,, ''' d e ,, ; O N A ' ',,
  .... ; S A N A ,,
  '' i k i saatte anlatsın '' , /(ya da 2 dakikada ),,
  s a n a , S Ö Z Ü N,,
  B U; i S M i N i ..
  ,,
  ,, O N U; BEYNiNDEN; NASIL,,
  V E hangi YOLLARLA-ATACAĞINI ..
  ..
  ..
  ..
  ..
  /( C A Z YOLLARINI; ö ğ r e t i r,,
  S Ö Z Ü N, N A S I L, sökülüp 
  a d ı m A D I M;
  E L VE KALP-işçiliği, i l e,,
  /( i S M E, İ S İ M- e ,, ,,
  İŞİM -İŞİM,, );,
  nasıl VARILACAĞINA ..
  ,,
  ,,
  ,,İŞİN- E Y L E M i N-A D I ,i s e :
  ,, :
  /( insan RUHUNU Giyinmek isteyen kişi,
  S Ö Z Ü N,
  '' insan B E Y i N - VUCUDUNDAN '' ,,
  A T I L A C A Ğ I N I,,
  v e y a, 
  ,,
  '' ERiTiLebilinip- BÜTÜNÜ--ile T Ü M D E N '',,
  nasıl , R U H A- KATILIP-
  B E Y N E- 
  R U H; d a, 
  giyindirilebilineceĞ i n i..
  , b i l i r,, C A Z yapmadan, ö n c e , 
  d e..
  ..
  ..
  B U NEDENLE; MÜZiĞE, ; ;R E S M E 
  s a d e c e ,, 
  '' i S i M '' , , y e t e r ..
  /( s ö z, şişesinin- 
  MANTAR-MÜHÜRLÜ-T I P A S D I R- iSİM.. 
  Ş A R A P; şişeleri-m ü h r ü,
  burada fayda verirmi, bilinmez .. ) ..
  /( ÖYKÜNÜN d e T e r s i,, d i r ,, SÖZÜ-eritebilmek,,
  .. OLSA-OLSA;- ö y k ü n m e c i liğin d e, 
  ; A B S Ü R D- Z I T -izdüşümü,, ..
  .. C A Z D A,, s ö z ü n, ,,YAPI-S Ö K Ü M Ü
  v e d e, METAMORFOZU .. )..
  ,,
  ,, n o t : 
  '' BEYNi- VUCUTLAMA '' ; EYLEMi,,
  sözü-RUHA-ERiTMEK, v e 
  BEYiNE giyindirmekken ,,
  ..,,
  d i Ğ e r ; T a r a f t a n ,,
  ,, i n s a n ı n, b e y n i dışındaki VUCUDU, n u ,,
  B E Y N E; giyindirilebileceksen i z,,
  /( ç o k hareket e d e n,, i n s a n- Vucudunca ),,
  '' A T i L L A iL-HAN,ın VUCUDU '' , d a
  şiirinde, oradan oray-gidiyor ..)
  ,,B U N A D A '' S P i R i T U A L i s m '' denilecektir ..
  '' V U C U D U N, B E Y N i '' 
  , giyinmesi ..
  '' g i y i - NE , bilmesi '' ..
  n o t :
  A B S Ü R D; ,, ; ,, ; S Ö Z Ü,,
  '' S A Ğ D A N, - S O L ' a, OKUR,,
  v e,, B İ R E Y i, - 
  '' V A R E D E R '' ..
  ..
  /( sevecen sırnaşık sosyal KALPLER,,
  ,,s ö z ü hep canları istediğince, s O L dan,-S A Ğ A,,
  söyleyerek , TÜM-SOLU-
  öldürürlerken,, .. )https://www.facebook.com/LegacyRecordings/videos/10153481884372996/?fref=nf

  101.243 Görüntüleme
  Miles Davis and his “second great quintet” (Wayne ShorterHerbie HancockRon Carter and Tony Williams) perform a spirited version of "'Round About Midnight” in Berlin, 1967
 • FAZIL SAY bu da iyi https://www.youtube.com/watch?v=sJMSiURTMhw

  Kaptan'ın kendi sesinden, "Beni Bir Kere...
  YOUTUBE.COM
  Beğen · Yanıtla · 21 · 


i       Ş      T        E -
'' U Ç U R U M U N ,- K E N A R I N D A '' ;
'' Ç I P L A K '' - U Ç A N-   -  A     Ç      I      K  -
bir - K A D I N ..
..

Click here to download :http://uptobox.com/jzgmhtnw7kni Lady Gaga singing 'Dope' and 'Gypsy' from her new album ARTPOP at The Howard Stern Show. Buy ARTPOP ...
i Ş T E -
'' U Ç U R U M U N ,- K E N A R I N D A '' ;
'' S    E    S    i-   Ç     I     P      L     A     K    '' - U Ç A N-
bir - K A D I N ..
..
Click here to download : http://uptobox.com/jzgmhtnw7kni Lady Gaga singing 'Dope' and 'Gypsy' from her new album ARTPOP at The Howard Stern Show. Buy ARTPOP ...Evren Senfonisi 4. Bölümü
Dünya benzeri gezegen Gliese581
35 yeni enstruman bu eserde denenmişti.
https://www.youtube.com/watch?v=PfKAXmPKHaM'' T Ü R K- Ş A R K I S I N I '' ; söylemeden,
,,
'' BATI KLASiK-ENSTRUMANTAL ''
-'' M A D D E - M Ü Z i Ğ i, -METAFiZiĞi '' , B i t m e z..
/( Y E R i N E- O T U R A M A Z )..
/( KARA MADDENiN; K A R A - KUTUSU-P i Y A N O, i ç i n ,,
Y A Z I L M I Ş .. ) ..
..
'' P i Y A N O- Enstrumanı i l e, Ş A R K I, söylemek '' ,,
N i y e,, AKILLARINA, gelmez,,
/ ( Piyanoyu icat eden, ULUS- enstrumantalistlerinin )..
,, illa tekniğinin,i ç i N E ,, takılacaklardır ..
..
...A N C A K, '' P i Y A N O- - PiYANO '' , i l e,,
konuşacaksa,,
,,P i Y A N O; PiYANO, i Ç i N,, - i l e- ,,
Ş A R K I- s ö y l e r..
..
/( P i y a n o ' y u , /( tekniğini -bitirdi) A Ş T I; iseniz,,
'' O N U N L A- i N S A N- ' ı N,, Ş A R K I S I N I '' ,,
.. s ö y l e r s i n i z..
,, i N S A N - B E E T H O W E N ' i l e, d e ,,
birlikte ..
..
E N F E S, V E NEFiS,, bir yorum ..

::
::
,,
''   P  i Y  A  N  O- PiYANO; i  L  E,,
O  Y U N,  OYNAYACAK  i  s e    ''   ,,
''      T   ü   M- i n s  an l a  r     ''  ,,
O  Y  U  N U  N;  LEZZETiNE- EKLENiP,
 katılacaklar,, s a d e c e ..
/( MÜZiĞi-MESLEKleri bilmekten,  
ç o k,  Ö  T  E  .. )
..
  n o t  :  Ş E F E;  BAKIN; ''  TÜRK-OYUNUNUN  ''  ; ; ŞiDDETiNi,,
h  e m e n,  A N L A Y I N ..


Beethoven - Piano Concerto No.3 in c minör, Op 37 Fazıl SAY - Kara Toprak (Black Earth)A L M A ' YA; nın, Y O L L A R I ...
__________________________________________
'' B E R L i N ' l i, çocuklar,,
..
BETHOWEEN ' i,, B E R ' L ' i N ' Li , yapmaya
soyunmuşlar ..
/( Bethoween- z a t e n, ALMANKEN,
,, ALMANYALı, da yapı l malı .. m ı .. )..
..
E V E T ..
/( A L M A N Y A, ALMANLARIN;
,, d a , E L L E R i N i N,,
AVUÇLARININ; içinden kayıpta,,
'' P A R A L I -Kapitalistlerinin '' ,
,, h ı z l a, ELLERiNE geçerken,,
S O K A K T A K i, '' o Alman '' ,,
B E T H O W E E E N i, ni,, d e,,
kolundan T U T U P; D A,,
'' SOKAKTAKi- V A T A N D A Ş- ''
yapmanın, p e ş i n e, düşecek ..
k e n di yanına .. )
..
S o k a k t a k i, '' Bethoween '' , romantik ,,
v e alıngan, v e, Ülkücü , V E, MiLLi, y e t ç i,
olmayı,,
U L U S ; A L, olmayı,,
/ ( hayal kurmayı ) bırakmış,,
/( U M U T, Z E H i R l i d i r,, , y a ..)
,,dar sokaklarda da , caddede, d e,,
hızlı yürürken ,, '' h ı z l ı , düşünenen '' ,,
çabuk ola bilme-ye özen gösteren,,
'' S A D E ALMAN '' , VATANDAŞLARıNIN,,
i ç i n d e, korunacak , a r t ' ı k ..
b e t ho w e e n ..
'' Y E N i-bir yürüyüşü insanlarının içinden,
başlatacak ..)
..
/( ONLARIN, içinde davranmaya,
d a, başlayacak ..
-hemşehrim- B E T H O W E E N
E T E- K E M i Ğ E, yerleştiriliyor,,
Y E N i ' d e n )..)
..
..
P A R A ' n ı z, yoksa,,
V E ; K I Z I N I Z da, E V i n i z i, T E R K; E D i P, D E,,
'' Y O L U N U '' ; B U L D U, i s e..
gitti, i s e , ç o k ' T A N ,,
K A R I ' nız, Ç O K T A N- '' YOLUNU ''
- KENDiSi- '' T U T M UŞ '',,
i s e ,,
,, '' H I Z I nız dan ''
başka n e y i n i z, olabilir, ki,,
'' gözlerinizle GÖRMENiZLE- içinizde, tutabileceğiniz '',
Ş E H R i N i Z; V E- S O K A K L A R I N I Z dan,, D A,,
B A Ş K A.. -neyiniz kaldı, k i -
/ Â Ş K A ,, v e r i l e- bilin e c e k .. ) ..
..
..
..
..
not :
,,
SOVYET DEMOKRATiK-DOĞU ALMANYASINI,,
y u t a m a d ı, diyecek, miyiz .. ?
FEDERAL-ALMANYA ..
/( S O V Y E T, olmak,, da
bir SOKAK, olabilecek-i s e ..
ALMANYADA .. )
..


'' S E S ' t e n ; U S ' T R A '' ,,
..
,, i s t e n i r,, ,, b a z  n,,
,,/( sürekli- edileceklere - S Ü N N ET) .. ..
.. /( V E ; DE- E V SiZ- - 
/ V i T A S ' a ) ..
..
..dikkat edin vitese takıp
hızlanmasın kızlarla ..
ikinci kısımda .. 
/(b e n,birinci kısımdan yanayım ..)
..
,,
..

.........    M     -E     Z     -O  P  -       -T     O  T  E  M  Y  A ,,   A,,    R E S i M L E R i ..


''    i        R           ^Â  -  N    '           L'           -     -I  ;   ;;    S    O  K    RA - T         -   E     S     ''   ..
http://muratdanis.blogspot.com.tr/2012/11/persian-s-o-k-r-t-e-s-let-s-e-e-i-f-can.html
http://muratdanis.blogspot.com.tr/2012/11/persian-s-o-k-r-t-e-s-let-s-e-e-i-f-can.html
'' i R- Â - N - P - O P '' .
/( U.S.A. LI, icat etsin, İR-ÂN lı, SÖZ LEYiP-S E S LEYiP,
söyl-esin .. )
..
,,K -A R A -K A D I N- '' A T O M ''- G i - B i..
KAP-KARA V E , K A R A - Â N - L I K
/( ŞIKLIK-M I; ; ŞIL- L I K ! , M I ? )..
,,
,,D I Ş I N I N;- R E S M i ni, m i,
t e r c ih, e d e r sini i Z, ; '' RESM^İ -İ - R E S M i '' ,,
.. Y O K S A, ATOMUN; iÇ ' i n i,,
-iç-meyi , mi ..
..
ATOMUN-İçİNE S E S- D O L D U R A B i L E N,,
i R A N- L I- d a n,,
S E - S i, S E X- Y E R - i - N E,,
i Ç ' ebilirsiniz, i Ç ' e r - l e YEN; Y E R- LERiNiZE ..
..

not : iRÂn, REJiMi,, KAPiTALiZMiN, geleceğiNE, yerleşecek,
bu ULUSU; BOŞUNA; ; KiLiT ALTINA-ALIP-KAPATMAYA
UĞRAŞMIYOR,,
DEMiRKURÂN-ın, i çi VE; 19 sayısı, v e , SIRTI KENDi,
elleri ,i l e, Z i N C i R L E R L E, DÖVMEYi,, S A L I K,,
da, VEREREK ..
/( .. YAVAŞ; AÇILMALI- B U- U L U S- KAPiTALiZME .. )

n  o   t : ''   S  E  S,  NEFES ALIYOR  '';  i  R  A  N- D  i  L  i 
V  E- S   Ö  Z  Ü; i-  ile,,
,,insan hücresinden-  A  T  O  M U  N; -içine D  O  Ğ  R  U,,
da N E F E S- A L A M I Y O R S A K,, S E S,  NE-iŞE, Y A R A R ..
../( A  T  O  M içi MUTLAK -MEKANDA DA, 
..  SOL'UNMALI' D I R ..SOL ..)
..
...S    iZ, istediğiniz kadar,, HÜCRELERiNiZİ- S E X-i  Ç-SESi, ile,,
yararak-N E F E S, ALABiLECEĞiNiZi,, N  E  F  E  S  leneceğinizi düşün-
meye,  D EV AM_ E-   D        -  i   N ..


N O T :

..!!  ''  i      Y  -  i,  K   i,    F A R S  Ç A Y I;  b i l m i yorum,,
,,b   i  r  D    i     L  -   i,,  ''   S     E     S  ''  olarak, D U Y U P,,
D       i     n '  -i- i n lememe,,
,,  Ş    A  N  S-   I,  -i      -L E-  Y    - i, i  Y    - i -  Y    , iM  ..

,,s ö y l e y i n ; MATEMATiĞi,,
Y i N E; AĞZINIZDAKi, D - i - i LL E ,,
'' Ş i i R ' B U ' DUR,
diye -rek ,, E N' GER' E Ğ E ..
..
'' A Ş K - Ç O K ' T A N,,
UNUTMUŞKEN- M A T E M A T i K T E N-
D O Ğ - D U Ğ U -GÜ ' N Ü ..
A K I L -HATIRLAYABiLiR, m i,
KENDiSiNi- -H E P S İ ; ; Ni-
-GÜMÜŞ -T E P S i -SiNi- S İ N- E D E
,,
HAYYAMI K E N D i, AĞZINDAN ÇIKAN-
'' S E S-i- S Ö Z '' , ; i l e, B i l - - bil m e k,,
O N U N ; SUNDUĞU; U N U T ' U - M E Y ' i,,
/( AKLIN UNUTMAMASI-MATeMATiği ni .. d e ..)
onun, T O P R AK, T E S T i- -iSEN - d e n,,
i Ç' e - B İ L M- E K ..
'' P ' E R -S- i R ' A N ca sın d -an '' ..
,,..
E N i N E ,, G E R - ER,, E R - i
P ER S, Ü L K Ü - E S- i ..
i R - Â N, geniştir, E N- i N E
 N- i r A N DA; E N i N E; süner,,
ZAM -A N; A Ç I L I R,
A R A S I N A N; YÜRÜRSÜN- Z A M Â N ' ı n,,
M U T L A K- M E K A N- Ü L K Ü- E S - i N e
'' Ö ' B Ü R T A' R ' A F F I N- DA;
.. Ö T ' E S ' - i ' - ' N E ' .
..
..
..
..
n o t : İLBER ORTAYLI- H O C A nın,,
demesiyle,/( A Ç I-ORTAYI, i l e)
- i R ÂN; Ş i i R i,, DÜNYA, yüzünde,,,
bir Numaradır .. FARSÇA; Şiirin D i l i, dir ..
/( ŞiiR- i R -A N C A DA, YAZILIR ..
yazılacaktır, d a ,, METROPOL-KOZMOPOLiT Şehirlerinde
gelecek ASIRların ..)..TÜRKÇE-ise-TÜM -ORDULARIN;-T E K,
D i L i, olacaktır ..
/( COSMOS-U-POLi-T A N ' d a )..
B E Y O Ğ L U N D A, ORACIKTA-Şarkı söyleyenlerin,,
e n-çekici, olanları neden iRANLI-ŞARKI-s e s lendiricileri,,
olduklarını-sorarım kendime ..
..bir zamanlar da, İRAN-POPU-na, takmıştım ..
/( uydu alıcısı ile, iran -p o p-cliplerini ,,
ö z e l bir merakla dinlerdim ..A T O M U N, içine hapis,,
B U; iRAN- ı R K - ı, derdim ..
iranlı gördüğümde, fal-TAŞI-gibi açılır gözlerim..
,, göz bebekeri- A T O M-i Ç i- MEKANA, açılır,,
d i r e k t- o l a- r a k ..
ö y l e koyu siyahtır -k i- şaşırırsınız ..
/( KARANIN- D A , binbir ç-eş-idi- V A R -I- -i- k -e n .. )
..

رباعیات خیام با صدای شاملو و شجریان

'' PiYANONUN K A R A '' , - KARANLIK,,
ve '' BE Y A Z T U Ş L A R I '' ..n ı,,
... T U Ş L A Y A B i L i R; Misiniz,,
.. '' T U Ş E ' nizle , - B E Y N i nizden '' ..
..
'' KARA MADDE '' V E
B '' E Y A Z- E V R E N S E L- IŞIK '' ..
.. '' A - K I L '' ; BUNLARI BiRiBiRiLERiNE-
BAĞLAYACAK ..
.. O T O MATiK -MATEMATiK ..
..
H A Y Y A M; -ARADAN; Ç I K,,
,,MATEMATiKÇiSiN S E N; ,Z A T ' -I - E N ..
.. '' PiYANO; -Ş i M D i,, D O Ğ U R D U '' ,,
-H E N Ü Z- i N S A N I .. - A K L I ..
..
E L L E R, i n, ; PARMAKLAR; I
P i Y A N O; TUŞLARI; ARASINDAN;
Y E N İ, S I Z I P;
Ç I K M I Ş LAR K E N- B U ;
.. D Ü N - Y A Y A ..
..
'' E M E K '',i Ş i ; SADECE;
'' YALIN AYAK- ''YÜRÜYECEKLERE ..
.. E L L E R i , i L E ..
E L L E R i N D E ..

____________________________________________________
,,B U PARÇA, i Y i ..

________________________________________________________________________________
........
.. '' B A Y R A M - L O K U M LARIM '' ..
..
../ ( T U R K i S H- DELiGHT ,, olarak .. )
.........................................

Fazil Say Frankfurt Artist in Residence Hezarfen - Concerto pour flûte nay et grand orchestre Fazil Say Universe Symphony (commande du hr et de...
..B Ö Y L E; '' B U 'DHA- dist '',
/( -B U D i S T ; V i D E o,ları )
,,beğenerek, i z, liyorum ..
..
/ '' B U D A BUDUR; ,, ŞU DA B U DUR, 
,, O d a, B U' D U R '' ; TARZI;
... her Ş E Y İ, DUR DURUP;
BEKLETEBiLMEYi,
... ö n g ö r e n ,, V i D E O' ları ..
..
B U D i Z M; DiN; değildir ..
, M O D E R N D i R ..
M O D E R N, YAZI; ;; ALBAN BERGDEN,
B U GÜNÜN; B U, M üziĞine,
E V R i L M E L i..
..
'' İ D E A L -KAPİTALİZM '' ,
D E,,
D i N, Olmayan , B U d h a ite,, /(Modernite),,
i l e , D i n i n, BARIŞINI ,,
B U; lunduracaktır, ileride,,
B Ü N yesinde ..
..

....


"Mesopotamia" // Symphony No 2 // Opus 38 // Fazıl Say 2011 / 55 Minutes / WP İstanbul Festival June 2012 / Auftragswerk İKSV 01- Ova'da İki çocuk -- Two Chi...


''  M  E  S  O P O T A M i A  ''
/K A R A-  V  E-(A R A -ORTA-ÇAĞLAR )
,, ,, ''   O  -M  E  K  A  N  ve ZAMANINA, g i t m e k   ''  ,,
F a z ı l ı n,
 ''  M U T L A K- M E K A N '' ;     ; B E C E R i S  i nin,,
MÂRiFETi,  i  L   e ..
..
/( zamanda V  E;  M E K A N D A; YOLCULUK ,,
v e r i y o r ,  B    U- M Ü Z i K ..)
;; K E N D i N i  Z  i,, biryerlerde,,
bir  z  a  m a  n l a r d a,,
oralarda , UNUTTU; i s e n i z, ,,
gidip alabilin,  d   i  y  e ..
/( MUTLAKA;  K  i,  unuttunuz ..  )
/( B A T I L I  nın belki  d e , ilk ziyareti,,
b  u zaman v e M E K A N L A R A ..) ..
..
B R A V O, FAZILIN ZAMAN-MEKAN;
MAKiNASINA ..
V A L L A; bıktık,  BATI Klasik  müziği,,
A v r u p a s ı n a, gitmekten ..
/  (ARiZONA-ÇÖLLERiNDE; KIZILDERiLiLER
olmadan,, d   a  ,  MEZOPOTAMYA,
V    A   R  D  I  ..
..
/(  M  O  D  E  R  N;  O R T A-  i L E D i R     )..
Murat Oktay DanisFAZIL SAY'ın gönderisini paylaştı.


'' KÜFRETMEK '' Y E R i N E; /(h-akar-ET-olacak- d i y e ),, ÖZÜR DiLEME,, '' M O D U N A '' , zorlananlar,,SANATÇILARDA; /( BEN D E; bir zamanlar b u n a, zorlandım, TOPLUMU-Memlek-E T İ, Elinde bulunduranlarca),, O L M A K T A; olan, A S I L, '' OLAY-E V R E S i '' : ,, .................. A K L I N I /(zeka-eklenilen-AKLI),, T E R K- E T M E, aşamasına, gelinmesidir .. .. /( HANi-TOPLUM-HÂKiM l e r i, '' AKLINI; yitirdi '' ,, dedirtmeye , A N T- i ç mişledir, y a ..AKILLARINA ZEKA EKLEYECEK OLANLAR , bir T E K, onlar, olup kalacaklar, y a, T E K .. ) ________________________D E M E M; O ' d u r, k i,, : b u, TOPRAKLARDA; ------ '' Ö T E TARAFA '',------ g e ç i p, d e, ----- '' A R ' i F-i - A B D A L- APTAL-I-D E R Y A '' -----, olmayanları ,, '' T O P L U M-MANEVi- Ö N D E R i '' ,, yapmazlar .. /( B U TOPLUMUN; M i S Y O N U -GELENEĞi-F A R K I-BAŞKAlığı -ANORMALisi,, d a, BUDUR .. i k e n.. _______ DEMEM ; Y i n e, '' O' DUR '' , k i,, B U T o p l u m a,, '' T A N R I ''; satacaksanız,, /(ALLAH DEĞiL, d e),, ,, ALLAHIN S İ Z E- VERDi Ğ i, A K L I- D A ,, SANAT -MEDiUMUNUN; içine, i l e t e c e k,, /(AKLINI YiTiREN; SANATTAN-AKIL d a ALABiLir olmalıdır ..) /( BU DA-T Ü R K-SANATINI FARKLILAŞTIRAN-FORMAT-olacaktır ) ..v e , böylece, onu, yitirmiş,, '' V E R M i Ş '' olacaksınız .. _______________________________ b i z i m, TOPLUMUMUZUN; ,, ALLAHI; '' E N, Ç O K,, V E; T E K,, verici '',, olarak ; Z A TEN; EDiNMiş olması '', -V E-ONA-tapınmasının bir sonucu olarak, '' AKLINI-T Ü M Ü; ile eserinin içine V E R E M E Z S E N '' /( HEDiYE-ETMEZSEN birilerine) ,, ; V e r d i ğ i n, KABUL- görmez, OLUNMAZ .._________________________________ b ö y l e s i n e, bir, i s t e k, a s l ı n d a ; ,, b u TOPLUMUN; M E V L A N A- V E-YUNUS EMRE; sonrası, Y A Z I Y I; v e, Şiiri, a ş m ı ş, V E; RESME; odaklanmış, olmasıdır .. /( MÜSLÜMANLIK; D A, aslında, RESME-,,/( AKLI-içerebilen R E S M E), /( ö y k ü n m e c i,F i g ü r c ü ,, RESME-değil),, yönelik bir,, EYLEM K E N ..,, /( Hz.MUHAMMED; i n, Y Ü Z Ü-RESMEDiLMEZKEN- -henüz Resmedilemez olan, olarak BEKLETiLiRKEN- i S L Â M, M i n y a t ü r, R e s i m l e r i n d e.. ___________________________________________ U Z U N, uzayan, L 'A F ' I N, kısası ,, '' F Â Z I L- F A Z INI- BULMAYA- B A Ş L A D I '' .. d e ri m, D O S T L A R ..________________________ KENARDA DA; bir Miktar P A R A S I; da birikti, i s e, sırtı da, Y E R E; getirilemezdir ,, çatışma zemininde sahip olduklarını yitirmeye, y a k a lanmazsa .. /( YAKASINI- kurtarabilirse, '' MEMLEKETLim - SAHiPLENMECiLERiNDEN-den '' .. )


eme rekoru kırmış olmamdan dolayı özür dilerim. Guinnesten özür dilerim..
Bahçe de nota yazmaya başlıyorum Bach-Che'mden özür dilerim. Johann Sebastian Bach'tan özür dilerim. Che Guevera'dan da.
Bu arada Che'den dilemişken Fidel Castro'dan da özür dilerim...
Bach'dan dilemişken, Bruckner'den de özür dilerim.
Nota yazarken gelen kedilerden özür dilerim.
Tekir ve sarmanlardan da...
Ve YILMADAN TEKRAR EDİYORUM!!! AYNI ISRARLA TEKRARLIYORUM!!! Devlet çoksesli korosunun tüm bariton ve mezzosopranolarından özür dilerim.
Bas ve Sopranolardan da çok daha fazla özür dilerim. Hatta tenorlardan özür dilerim. Devlet Çoksesli korosunun yardımcı şefinden özür dilerim. (onun titri öyleymiş "yardımcı şef" neyin yardımcısı ya?)Tüm yardımcılardan da özür dilerim
Çin Halk Cumhuriyetine selam olsunFAZIL SAY Bayram varmış. Bayramdan özür dilerim
Murat Oktay Danis '' B A Y I R; ÇIKILDI '' -RAMAZ A N D A- ,,, Ş i m d i, '' B A Y I R, AŞŞAĞI '' ; inilecek, ; ; '' B A Y R A M EFENDiNiN '', B A Y R A M I N D A N ..2 dk. · YouTube ·
''  T A X  i  C  i  L E R;   -  A    Ğ     I   T    I .. '' 


SEN-FONi ORKESTRALARINI; M ü z i k ta,, 30 s e n e, bir SENFONi, ORKESTRASININ; içinde, yattım, U Y U D U M..
/(300 sene uyuyanlar mağarasına uzanır, gibi .. )
..
ARŞEler, /( yaylar ),, - Fırçadır lar ,, ,ilkin ..)
,,tüm ağaç ve bakır üflemeliler, renk üflerler ,,
/ /(RENKSÜREN BIÇAKLAR)
,,Vurmalılar, Piyanoyu çağıran tam-Tamlar,,
,,Ç i z g i l e r, V E, RENKLER,,
i t i n a, i l e ÇiZiLirler..
.. MELEKLER; i n e r,,l e r,,
R E S i M, yaparla r,,
/( O N L A R A ; R E S i M, yaptırtabilmenin,,
D E V L E T İ, OLUNUR,,
S A H N E D E, S E S, Disiplinleri,,
ve
YAZI, TEKNiKLERi, i l e .
..
'' MELEKLERE; RESiM; yaptırtabilmiş, olmak,,
başarının A D I; olmalıdır,,,
'' B Ö Y L E '',, bir E Y L E M D E ..
/( MÜZiK v e Orkestra eyleminde ..)
..
S O R U; ŞUDUR .. :
,,BETONA- TAŞA-ÇELiĞE CAMA-VE AHŞABA; TABANLI;
bir M i m a r i, Mekanınız, ;
V E hayatınızda,,
sizin k e n d i, çizgilerinizi /( KENDi-AKLINIZLA;
Ç i Z E bildiğiniz,,
bir H a y a t ı n ı z,, ;; V A R, M I D I R .. ?
..
.. BATILI DEMOKRASiLER; /( ve Kapitalist PRO-BAKIŞ,,) ,,
'' iNSAN-MiMARisine '' , temellenir,,
V E B U; M i m a r i,,
,, M i M A R i, bir MEKANI; V E,,
k e n d i, hayatlarının, M i M A R L A R I,,olabilen -B i R E Y L E R i,
,, V A R, e d e r..
..
..iSTANBUL SENFONiSi, ni ç o k Beğendim ..
A T A L A R ı M I Z I N, /( istanbulun insan-ATAlarının )
da ; ,, M i M A R L A R, üretebildiğine,,
Ş A H i T, oldum ..
/( M i M A R; K i ş i n i n, BAKIŞI, gerek,,
/( Bestecinin, ), V E Müzik-Mimari Dil ve tekniklerinin
mükemmel kullanımı V E, '' B U,, YAZI '' ..
İSTANBULA; DOĞRU BAKABilip d e ,,
beynimize orada dolan, çirkinliklerden,,
geri çekilip,, d e ,,
,,B E Y N i M i Z E,- M E K A N L A R, ve,,
y e n i, yaşantı şekilleri, ekleyebilmeye ..
..
E S E R, E N F E S, olmuş,,
ATONAL-TINILAR; ç o k, M O D E R N- YAZILMIŞ ..
/( özellikle, Mistik- N E Y, sesi, öte tarafa gidip gelmekte .. )
R,t,mler, ,, sihirli, V EW, İ N C E C i K,
z a r i f, tını, karışımları,, kulaklara, şenlik ..
..R E S M E- HAZIR BiR, T U A L, EDEMEZSENiZ,,
B E Y N i N i Z i,,
,, B U RESiM, d e /(istanbul SENfonisi),,
B E Y N i N i Z E;
,, boyanıp, Çizilemeyecektir ..
..
;; /( kaç kişi, MiMAR, - B İ R E Y- olabilme ,,
özgürlüğünü edinebilir, k i, bizim, Ülkemizde ..
k e n d i, VUCUDU, v e BEYNiNiN; M i m a r ı,
ilk, Ö N C E ) .. )
..
E S E R MODERN-VE BÜYÜLÜ,
V e sihirli sürreal- V E ROMANTiK,,tınılarının,
,, ü z e r i n e, ÜSTELiK; D E,
süper ÇAĞDAŞ ..
..
MÜZiKÇiLER /( enstrumantalist),,
MELEKLERE, RESiM, yaptırtabilen,,
M i m a r l a r,, olarak, m ı,,
s e ç k i n, sayılacaklardır ..
/( hakiki RENKLERE; ELLERiNi, bile,,
dokunmadan, d a .. b i l e , B i L G E ..)
..
..BEYNiN-KARA-MADDESİ, dışarı akar halbuki,
''  A  S  I  L- B O Y A-  RESiMDE   '' ,,  ..
/( KAFAYI-KIRABiLiRSEN; TABii , k i )..
/( SEZENiN, -OĞLANI, ''  U Z A Y-HEP A R I  '' , da,,
RESiM; olacağım , d i y e, 
..  kırmadı mı, KAFAYI    ..   )..
..
..  BOYA-V E-R E N K,
i l e.. .. ASIL RESiMDE .. i s e n   i z  ..
...  ''    V E BOYANIN; AĞIRLIĞI;    , zamanı dışlar   '' ..
..

..
..
..
n o t  :
...  B  E   EE E  E-   N  d i R  l   e  ,, başlayıp ,,
B E N dir l e,   biten,,
iSTANBUL S E N- F O N i sini, dinleyip,,
..  s e y r e t t i k t e n,  sonra,,
/(V  i  D E O da, e n f e s, /(ve sanatsal) ,çekilmiş ..    )
b    e   n      d  e,,
....  bir T A X  i, öyküsü ile,,
Y A Z  I  y  ı, bitireyim ..
..
....bir kış g ü n ü,, taxiye binmem gerekti,,
/( normalde cigerlerimi korumak için
-GARip-gribi v e, n  EZ  L  e ,, d e n -
kışın, TOPLU TAŞIM; kullanmamaya özen
gösteririm ..)
..ŞÖFÖR-GRiP v e N EZ  LE  ..
,, ADAMA DEDiM ki,, '
' b  u halinle , niye,,
İŞE-ÇIKTIN,, , YATAKTA; -VUCUDUNU iyileştiriyor-,
olman gerekmez, m i, idi, SENiN ''  ..
/( TANRININ VERDiĞi VUCUDU, i y i, kullanacaksın, k i,,
Vucudun da sana  i  Y  i, hizmet versin ..  )
A D A M I N  /(genç biri),,  C  E V A  B I   :
,, A  B  i,  borca girdik ,, çalışmam L a z ı m ..
..ben üsteleyince,,
,, '' B   E  N,  ÇALIŞACAM;  ,, ALLAH  DA;
V E R E C E K  ''  ..
..
/ ( BÜYÜK-T E K-MiMAR  _ A L L A H I N,
sana verdiği vucudu, k o r u y u p , gözetip,,
o n u geliştirip, i l e r l e t m e k,,
senin i  Ş  i  N;  d e ğ i l, demek,  ki ..
/( T A N R I, ile ALLAH' I; (kavramları)
burada biribirinden ayırmak gerek ..
ADAMIN ALLAHI V A R, Tanrısını, dışlamış ..)
..
.. ''  o n u n, VERDiĞiNi    ''  , beğenmemiş,,
/( artık  beğenmediği şeyi- BiÇimlendiren,,  d e,,
T.C.   /(- Allahlaştırılan-T.C, Allahçılara ..)
/(MA-AŞI VEREN DE, ALLAH,  y   a  ..
.. T.C. hiç değil ..)
..  olabilir , b e l k i ,,  )..
..
''  O N U, verip   ''   , d  e,
''  BAŞKA ŞEYLER  ''  ; almayı,,
u m u y o r  ,, V E R E N D E N ..
..
A  N C A K; ''   b  e  n, MECBURSAM; çalışmaya  '' ,,
''   O  DA ALLAHLIĞINI; y a p ı p  ''  ,,
''  b a n a , VERECEK   ''      ;  d i y o r  .
..
,,  ''   B  E  N  l i k '  i   ''  ;
'' E G O ya dönüştürüp-, abartanla,  '' ,
''  1-  B   E   N- M i m a r i s i   '' , ile, yetinebilmeyi,
 d e n e m e y e,,
/( bir b  e  n, vardır benden içeru ) ..
, uğraşanlara ..
..
.. /   E G O lar , niye şişer ?
..
,, ''  s  ö  z gelimi, RESiM, olması gerekeni,,
M Ü Z i K, ile yapabilmeyi denediğinizde ..  d  e..   ''
..,, d  i Y    e  ,  D   E;
.. geliyor, AKLIMA-   ''  F A Z I L I N,-FAZ,   ''
dur u m u  ..Istanbul Symphony (1. Sinfonie) I. Nostalgie II. Der Orden III. Sultan-Ahmed-Moschee IV. Hübsch gekleidete junge Mädchen auf dem Schiff zu den...

yoruldum ya yazmaktan uyuycam şimdi
uyuycağım için özür dilerim
tüm türk halkından özür dilerim


Murat Oktay Danis ;:
: Fazılcım, '' RESiMLERi '' , '' -MÜZiK MiMARiSiNE- Y A Z I P, Ç i Z E C E Ğ i M, '' diye ,, /( belki boşuna), E M E K, VERiYORSUN; BATI-MiMARiSi, MÜZiĞine .. /( B U KADAR, ç o k ).. .. __________________ BATI -MiMARLIĞI-EDEBiYATINA; , '' MÜZiKAL-RESiM '' , eklemlememizi,-bestelememizi- , ç o k, mu takar, d ı r, B U; BATILI .._______G E L; B i Z, BUNLARA, R E S i M- V E R E L i M ../( kendilerini-BETON; MABED, Binalarına , bir süreliğine müzikle kapata...
caklarına,, T ü M Ü; ile, KAPATSINLAR .. /( MEKANLARINA, D O Ğ R U, RESiMLERİ, v e r el i m, TÜMDEN .. onların RUHLARININ; B E K Ç i LERi,, olabilmeye .. .. ).. ______ / ( '' RESiMDE; Y A Z I L A C A L A R I '' , MÜZiKLE, yazmaya, uğraşmanın, anlamı, b i r, YERE; kadar .. /RESiMDE-Y A Z A R .. ) .. .. /( B i r a z, N Ö B E T, DEĞiŞELiM ) ..
n o t :
..MOZART ASLINDA; '' b i r MiMARi, BiNADIR '' ,, yeniden , imar ettirilecek ,Mimar- m ü z i s y e n e ..yoruldum ya yazmaktan uyuycam şimdi
uyuycağım için özür dilerim
tüm türk halkından özür dilerim

Murat Oktay DanisFAZIL SAY'ın fotoğrafını paylaştı.
4 saat ·
..MÜZiK , ; '' M i M AR L I K L A '' ; ,, ilişkili dir ..
______________________
.. VADi-KÖYÜ, çocukları
iTALYAN-MEDiCi-DÜKALIĞI,
kendi V A D i , özlemlerini,
ovaların çocuklarına,, taşımak, için,
Hastane , Kütüphane, Üniversite ,,Bankerlik,,
V E PARANIN VADiSi- B A N K A ,, v.b. gibi,
'' V A D i- M U T L A K -ATMOSFERLi '
' Kurumları icat ettiklerinden b e r i,,
-M i M A R i-M U T L A K - M E K A N ,
/(VADiNiN iki yanı TAŞTAN-DAĞDIR );
V E böylece
/( V A D i, MUTLAK-B O Ş, M E K A N; sayılır ) ..
üretebilme d e , M O D A; o l d u .
..
.________________ ____________________
:
SANATın /(AĞACININ),, içereceği-
,, 7 yan dalından biri olan,
MÜZiK , d e,
'' insan MiMARiSiNE '' ,,
TEMELLENEREK;
,, V A R L I Ğ I N I; oluşturur ..
/( sanatsal-yetkinliği, tartışmalıdır ,,
-m ü z i k-mimarisinin.. )
/( her ne kadar,
" i N S A N- MiMAR " ; olmak,
isteyenler,, M Ü Z i Ğ i N, içinde,
'' A K I L -hareketleri, ,i ç i n- B O L C A,,
'' MUTLAK-B O Ş- M E K A N '',,
b u l a b i l s e l e r, d e,,
,, sanatsal ö z VE; içeriği, oradan alabilmek,i ç i n,,
,, bir saatinizi, /(kıymetli-çalışma zamanınızı)
bir S E N - F o n i ye, Vereceksiniz ..
,,
<_______________________ br="">işiniz ,MiMARLIK; O L U R;
MİMARi BiR Binada, oturursunuz,,
bir Ş i r k e t i,PLANLAR; YAPILANDIRIR
,, imar ve MiMAR; e d e r siniz,,
d e ; KULAĞINIZIn içine dolmuşları,,;
M Ü Z i K l e , /(BOŞALTMALISINIZDIR); d a ,,
,,
/( B O Ş- KULAK-i Ç i,,
,, bir '' M i m a r - A K L I '' ; ,i ç i n
,,elzemdir, , /(olmazsa, OLMAZ ) ..
/( M i M A R- A D A M A-
MUTLAK-B O Ş-M E K A N; vermeniz yetmez ..,,
A D A M I N; AKLI nın çalışması için ,
kulağı d a, b o ş, tutulmalı .. ) ..
,,
D E M E K K i, MÜZiĞ,in ASIL; işlevi,,
KULAĞA v e BEYNE S E S, ve NESNE,
doldurmaktansa,, b u n l a r ı,,
/( dolmuş olanları '' B O Ş altabilmektir '' ..)
SANAT, i s e, boş y e r, bırakmayacak ŞEKiLDE,
b e y n i, NESNENiN- TÜM ,V U C U D U,
i l e, doldurma, emeli, iledir ..
,,
___________________________________
Ş i M D i, gelelim bizim, MiLLETiMiZ,,
insanına . :
..
,i L K i N ; BU; TOPRAKLARDA; A S I L; V E-T E K,
v e '' AKLIN MAL SAHiBi '' , M iM A R-
- '' ALLAHTIR '' ..
/( Dinin Arapça olmasından v a z, geçilmez,,
çünkü, anlamadığınız, Mimarın Dini , v e D i l i,,
beyninize düşüncenize, N E S N E; /( E Ş Y A),,
d o l d u r m a m a k t a d ı r ..
T A M; T e r s i n e, ARAPÇAYA YÜKLENiLMiŞ,
'' ALLAH SÖZÜNÜN- MEKAN-MUTLAKLAŞTIRICI,,
v e B O Ş altıcı, B Ü Y Ü S Ü,,
apaçıktır ..
,,
,,
A K I L- MALINI; ,,A K L I N I ;;
,, ALLAHTAN -/(TEK-MiMARDAN),,
,, '' t e d a r i k etme , L ü k s ü n ü '' , seven,
M i l l e t i m i z e,,
,,başka bir '' i n s a n-Mimarın, AKLINI '' ;
V E R M E Y E, KALKIŞSANIZ;;
alır,, m ı ..
/( ALLAHTAN; BEDAVA ALIYOR AKIL M ü l k ü n ü ) ..
/( besteci MÜZiKTE, Mekan yaratan AKLInı
bedava verebilecek, midir..
h e m, B U; A K I L; AKLA; n e söyleyebilir, ki .. ),,
'' A K L A; A K L I '' - ALLAH- /(VAHyi), söylemeli ..
/( o n u, B U N U; bir DE;
BAŞIMIZA; M i M A R; etmenin N E
anlamı V A R,
A L L A H; AKLI V E;
'' M U T L A K -MEKANINI, '' d a ,,
B E D A V ,A,, v e r e cekken ..
,,
,,
,, Adamı, çok da , çalıştıramazsın,
" NESNE-E Ş Y A - ÜRETiMi,-EKONOMi '' ,, i ç i n,,
O B O Ş; OTURUNCA;
A K L I N A- MUTLAK-MEKAN,,
B O Ş A L tacağını, bilir, b e y ' ninde ..
/( B E Y N İ, nin içi, boş tutulmalıdır, k i,
A K L I; her zaman işleyebilsin
çalışabilsin .. ) ..
/( ALMAN, YUNANLIYI; ç o k, çalıştırabildi m i ..
borçlandırdı, yine , o l m a d ı ..
ANTiK-GREEK, ,, A K L I .. b i l i r .. )
..
B U R A D A; ASIL MESELE;
halkımızın, M i M A R, olmaya, kalkışmamasıdır ..
/( T E K; MiMAR-ALLAHA; Ş i r k, koşmak istemezler ..)
/( zaten AKILLARI, da ALLAHTAN VERiLi,,
v e ALLAHIN MALI; i k e n,,
,, k i m, takar, '' insan- M i m a r i s i n i n çalışılmasını .. '' ..
,,
K A P i T A L i S T ,,
PLANLAMACILAR; girmezler, m i, bizim,
insanlarımızın beyinlerine ..
/( Akıllarının d a ,içine)..
,,
,, '' ALLAHIN AKLININ MALI '' -sahibi,
olduklarını, düşünen v e inançlarına, da ,
bunu yerleştirenler,, eninde, sonunda,,
'' ALLAHLA-T ÜMLEŞiP;
PLANLAMACILARIN; tüm MALLARINI, v e
PLANLARINI; B O Ş A,,
çık a r t a bileceklerinden,
,,
,,'' Z A T ' E N '' ; E M i N L E R K E N ..
..
..
..
.. ______________________________________________
n o t 1 :
.. insanımız, bu DüNYA MALI, nesnesi,
v e eşyasını, neylesin .. H I R S I Z, gelsin, alsın,,
da, kurtulsun- E Ş Y A D A N ..
/( canını istesen canını, da verir ..)
,, /( Z E N de, öyle demiş y a.
ŞU ODANIN, camsız penceresindeki,
Dolunayı da keşke sana verebilse, i d i m ,,
,, geceleri, beni, uyutmaz ..)
,,insanımız, ezik çürük edilip, dövülüp,,
içinin -/VUCUDUNUN;-i ç i- boşaltılmış, olmasına,,
içerlemez, m i ..
,,
iÇİ, BOŞALTILMIŞA; B O Ş, MUTLAK-MEKAN; sunsan,,
M Ü Z i K L E,,
'' M E ZA R A- MI, geldik, diyecek ..
/( içinde birçok nesne e ş y a, Y O K; k i,
bencil nesne-fetişisti BATILI; gibi,,
.. AÇGÖZLÜ; -B a t ı l ı y a,
MÜZiKLE-B O Ş; ,, MEKAN; verdin, m i,,
içindekilerileri,, yerleştirebileceği,
B O Ş; yerlere, PARA, d a , ö d e r..
,, B U SAYEDE, i ç i n d e,,
çok daha fazla ş e y, bulundurabilecekken ..
,,
.. n o t 2 :
H A L K; çürük çarıktır , ezilmiştir d e,, Millet,,öylemi ..
Millet BEY' ninin ,,içine
'' düğüm üzerine düğüm atar '' ,,malını,,
..
,,onlara '' MÜZiKLE; MEKANA, açılma '' ,,
şansını sunsan bile, ,,
b u M i z i ğ e, giremezler,, o n l a r ..
..
N E D E N i,,
,, ONLARIN-M A L-Birikimini, mekana,
açmaya, Dünya yüzünde, yapılmış,
MÜZiK, /( MEKANLARI ) ..; yetmez ..
,,
N i y e, başlasın, MALINI;
M E K A N A, açmaya ; ,, BU Dünyada ..
/( AHiRET-MALINI; /( B U MAL- ÇOK AĞIRDIR)
B U, DÜNYA, taşımaz, y a .. )
..
A K L I N- MALINI; ,,
A n c a k, '' AHiret-MUTLAK-MEKANI ''
; taşır,,
o n u n , DA; MÜZiĞi, olmaz ..
,, b u D ü n y a d a ..
/( S E S de, SANAT-DA,,
Dünyanın, M a l ı, iken .. )
..
..
ÇÖZÜM :
1- AKLA-SIZMA-CONTEMPORARY, i s e
günümüzde,, AKLILLARA-AKLINI-sızdıracaksın ..
/( AKLINLA önce Mimar, olmayı,;Milletçe MiMAR-YAPILMAYI;
V E-verse verse- MEKAN-üretebilmeyi,,,,
ve verebilmeyi, umacaksın,, insanlara,, ,, Müziğinde .. )
,,y e r i n e,,
/( Müziğine,, v e y a NOTANIN; , içine,, AKLINI-V E R,
YA DA TÜM-RUHUNU ..
.. o başkalarının AKLINA, g e ç e r..)
2- S E S, yap, ,, DÜNYAYA; /(yada söz yap), içleri boşalmış,
insanların içine biraz, eşya doldur ' a ,,
gelir, B U; İ Ş ..
,, ..
b e n, RUHUMUN BATAKLIĞINDA BATARKEN,,
Ş a r k ı, sözleri, yapı-nesneleri- Felsefesine d eğil,,
ORHAN HANÇERLiOĞLUNUN,
FELSEFE S Ö Z LÜĞÜNE,
sarılanlardanım ..
TAKSİCİ, ŞİİRLERİMİZ, SALT MÜZİK İLE DOKUNMAK VE ŞİFA ÜZERİNE
(FAZIL SAY, MAKALE)
3-4 yıl önce İstanbul'da bir taksiye binmiştim, adam beni tanıdı, muhabbet ediyoruz yolda, konu müzikten açıldı;
"Fazıl abi biz seni okuyoruz, biliyoruz, seviyoruz, ama abi açık bir şey söyleyeyim, sen abi piyanoyla dünyanın en iyisini yapsan da Mozart da çalsan, Beethoven da çalsan bizim millet dinlemez abi seni" dedi.
Devam etti,
"Senfoni de bestelesen konçerto da bestelesen bunlar bize hitap etmez abi, bizim millet şarkı dinler abi, sözleri akılda kalacak , sözleri olacak" dedi...
Taksiciden etkilenmiştim, eve geldiğimde, 20 yıl kadar önce bestelediğim ilk şarkıların notasını aradım, buldum. 30'a yakın şarkı...
***
Berlin'de yaşadığım 90'lı yıllarda, bir yaz boyunca, Türkiye'den getirdiğim şiir kitaplarımın arasında, bu şarkılarımı bestelemiştim. 24 yaşımdaydım. Çocukluğumdan tanıdığım, babamın arkadaşları Metin Altıok'un Behçet Aysan'ın Madımak katliamında ölmesi, aslında şiir ile yakınlaşmama sebebiyet vermişti.
Deli gibi şiirle uğraşmaya başlamıştım:
Cemal Süreya, Nazım Hikmet, Orhan Veli...
Berlin'in sokaklarında, Cafe'lerinde barlarında elimde şiir kitapları hızla okuyor, şiirleri hızla daha çok seviyor, hızla besteliyordum, Nazım'ın dediği gibi, "sevmek, düşünmek, anlamak" ile geçiyordu günler, bir doğal akış, bir yaşam biçimii oluşmuştu. 30 kadar şarkı bir kaç ay içinde bestelenmişti, ama bu şarkılarım maalesef 20 yıl kadar o dosyada,raflarda bekleyecekti...
***
Neyse 2013 yılına dönelim, taksici ile sohbetimizden bir kaç ay sonra fırsatlar doğdu.
Yıllarca "İlk şarkılar"ı söyleyecek ses ve yorum gücünün arayışındaydım aslında. Öyle birisi popüler kültürden bildiğimiz şarkıcılarda yoktu.
"İlk şarkılar"ı söyleyen ses, klasik eğitimden geçmiş olmalıydı, bir klasik müzikçi olmalıydı, nota tekstine çok hakim, ama halk türküsünü , sanat müziğini ve popüler müzikleri de çok iyi yorumlayan biri olmalıydı, her şeyden önemlisi de bu şiirleri bu şairleri ve bu yakın tarihi anlayan , alt metnini çizebilen bir ruh, bir zeka, bir yetenek gerekiyordu, haliyle zor, böyle birini bulmak.
***
Serenad Bağcan'ın bu şarkılar için en doğru ses, en doğru insan olduğuna karar verdim ve "İLK ŞARKILAR" albümünü Serenad ile evde bir tek gün prova yapıp ertesi gün İstanbul'daki Babajım Stüdyolarında bir günde kaydettik.
Bir gün bile değil, en fazla 2-3 saat...Bir yaz günü ,bir öğleden sonra.
Serenad, heyecanlıydı bu ilk kayıt denemesinde.
Her şarkıyı 3-4 kere çaldık ve ardından CD'ye seçerken, kesip biçmeden, hangi kayıt en iyisi ise onun tamamını olduğu gibi koyduk.
"İlk Şarkılar", Türkiye'de en çok satan albümüm oldu, tam bir "bestseller" , aylarca, bir numarada kaldı.
Pop listelerinde bir numarada kaldı.
Son yılların en çok ilgi gören albümü oldu.
Şaşırmıştım bu ilgiye.
20-25 yıl didindiğim, binlerce konser ile varamadığım bir köprüyü 20 yıl önce bestelediğim şarkılarımla bir kaç haftada oluşturuvermiştim.
İnsanlar müziğimle ilk kez dost olduğunu söylüyorlardı.
Gerçekten dost...
Sahte bir "sizinle gurur duyuyoruz" gitmiş, onun yerine gerçek bir şarkıları ezberlemiş kitleler, gelmişti.
Sahte bir "Cumhuriyet projesi aydını" imajı gitmiş yerine "insanların ruhuna dokunan" sanatçı gelmişti.
Genci, yaşlısı, çocuğu, Türkü, çerkezi, lazı ,kürdü ile..
İlk Şarkılar toplumun şarkıları olmuştu.
Hem de 20 yıl gecikmesine rağmen.
Taksici fevkalade haklı çıktı.
Ama daha gidilecek uzun bir yol var.
En iyi eserlerim, "Su" konçertosu, "4 Şehir Sonatı", "yaylısazlar dörtlüsü", "Mezopotamya Senfonisi" ya da "Chamber Symphony" ile o ruhlara çok daha fazla , çok daha derin dokunabilirim.
Ama gel gör ki bu müziklerin sözleri yok.
Salt müzik aslında daha kuvvetlidir.
Bu köprüyü nasıl kuracağım? Nasıl?
Düşünüyorum;
Bu düşüncelerim eleştiri değildir, yapıcı olmaya çalıştığım tespitlerdir,
Hep şarkıyı sözleriyle anar Türkler,
Şarkıdan bir cümleyi alır, "ne güzel demiş" der.
"Ne güzel müzik yapmış" demez,
Demez çünkü o bir kavram olamamış benliğinde henüz,
Müziğe güvenmiyor, sadece sözlere güveniyor, sözler hoşuna gittiyse müzik iyi, değilse de, "işte iyidir herhalde"..
En güzel melodiler, en güzel armoniler, en ilginç ritmler ve seslerin en duyarlı renkleri, bizim insanımızın ruhuna elbette dokunur, ama ona değer mi vermez nedir, salt müzik ile barıştırmaz düşüncelerini.
Enstrumantal müzik dünya üzeri koskoca bir okyanus iken, Türkiye'de hep kıyıda köşede kalmış, şarkı dünyasının yüzde biri bile olamamış. Kimse bilmez en değerli enstrumental yorumcularımızı...
Türkler müziğin değerini bilir, gezegendeki tüm insanlar gibi. Müziğin ruha dokunuşundaki şifa , insanoğluna özgüdür.
Bunu, Türk de bilir elbet...
Ama Türkler, tınıların oluşturduğu o "evrensel dil" i tarif etmek istemez, öyle bir toplumsal algı yoktur, müzikten konuşmazlar,bilinçli müzik kültürü gelişmemiştir, o yüzden en berbat bestelenmiş, en berbat şekilde seslendirilmiş şarkıları bile "sözleri hoşuna gitti" diye beğenir, aslında toplumda kültürün ilerlemesine engel olur bu yapısıyla.
Nasıl yapacağım?
Nasıl?
Murat Oktay Danis 'ANNE KARNINDAKi, T O R B A '' ; '' g e r ' e Ğ i' '',,___________ '' ..'' S i Z ; TOPLUM TORBASI -nın, içinde '' D U R duk Ç A, '' ,, /( DURDURULACAKSINIZ D I R ..),, ,,diğer- '' -Ö B Ü R- TOPLUM; V E; i d e OLO J İ, T O R B A L A R I N I N '', d a, i Ç ' i N, d e, ...say ' ılırsınız ..),, .. / ( SAY' I, SAYMAYI, bilenlere, yakalanmanız, p e k, bir olasıdır ,, S O Y ADINIZ DA; '' S A Y -E M R i '' - içermekte, i s e , Ü S T- ELiK, ;-ÜST - D E L i K,, E L E Ğ i N D E .. -intelekt- ..).. .......______________________________________________________________/( H E L E ; K i, " K E N D i-F A Z I " ; içine ; '' KENDiSi N i '' Hapsedipte, K E N D i- NiNNisinin içinde kendi s i,, " uyuyan, , G Ü Z E L " -olmayı, kabul ETMEYiP; D E ; ,,, ,, / soy- ADINIZ; DA '' S A Y '', iken,, ; ; '' SAY 'GISIZLIK '' ,, ; da ettiğiniz, --S A Y I, saymayı öğrendiklerine E M i N, olanlarca--,, ; ; " T E S P i T edile bilin di " , i S E ; D E .._________________________________________/( TESPiT EDiLEN; TESB i H, iPiNE; dizilip, '' Ç E M B E R; içine d e , ALINACAK L A R- D A N DA; O L AC A K- i-K (KK)/ E N .. )
FAZIL SAYNaci Ozguc'un fotoğrafını paylaştı.
2 saat · Düzenlendi · 
Isvicre istihbaratindan aldigimiz ozel bilgilere gore Fazil Say isimli sahis tum uyarilara ragmen yasadisi besteleme faaliyetlerine ara vermemis ve ilgili fotograf ta teknik takibe takilmistir. Opus 64 Senfonik Danslar adli eylem plani tum detaylariyla ortaya dusurulmus olup, sahsin 10 Eylul 2015 tarihinde Isvicrede bir eylem planladigi ve bu eserle buyuk kitlelere ulasarak beyin yikama ve yaglama faaliyetlerine devam edecegi anlasilmaktadir. Kendisini derhal tum Isvicre halkindan, ilgili orkestra calicilari ve sefinden kamuoyu onunde ozur dilemeye davet ediyoruz, aksi halde yasal islem baslatilacak ve bir 'ichtarnahme' gonderilecektir, kamuoyuna saygiyla duyurulur
raf ta teknik takibe takilmistir. Opus 64 Senfonik Danslar adli eylem plani tum detaylariyla ortaya dusurulmus olup, sahsin 10 Eylul 2015 tarihinde Isvicrede bir eylem planladigi ve bu eserle buyuk kitlelere ulasarak beyin yikama ve yaglama faaliyetlerine devam edecegi anlasilmaktadir. Kendisini derhal tum Isvicre halkindan, ilgili orkestra calicilari ve sefinden kamuoyu onunde ozur dilemeye davet ediyoruz, aksi halde yasal islem baslatilacak ve bir 'ichtarnahme' gonderilecektir, kamuoyuna saygiyla duyurulur..Yorum Gönder