14 Nisan 2015 Salı

" W H O; i S, ; " T H A T -PAiNTER " ..

________________________________________
" W   H   O;  i   S;  ; 
 -T  H A T-     -P    A    i   N   T  e r ..   "      ..   :
..
_________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________ ____

"   PAiNT- ER-  
-AN-   A   N  G  E  L - P R O  B L E M   ,, "  ;
______________________________________


 T H A T -  "   H A V E-W A   L  K  E  D;   O   U  T   "    
, from,,
T  H  E- L   A  K  E  -  o  f- P  A   i  N   T;    -i t s  el f-...
/( f r o m,  t h e   " OTHER-ABSOLUTE- S İ D E ........
-o f- t h e BLACK-MATTER  "  ) .................................

/(  M O Z A R ' s, ANGEL- W  i  l  l , 
f  o r  c e -  I  T;  -  O U T,, ........
o  f  M Y-BODY .......................
s    o , I  wiLL;  B E ABLE-to, ,
take my-PLACE; i  n,................
M  Y-  B O D Y ..  )...................
THAT-V i D E O,  i  s, filmed, 
for THAT, STRUGLiNG ..  ) ..


                             ____________________________________________________________________

  " the problem, o  f,  I D E N T i  t   y  " ;   :
____________________________________
rises, O U T  /( U  P ),, , f r  o  m,  t h  e s e, 
  " ANGEL-L i k e, B  E  i n g s  ",,...................
,,i   n    -  m  y- situation .. -conditions- .............................................
 /(  in MY -L i f e-e X p e r i m e n t a t i o n .., -o  f,  M   i n e-    )  
..and t  h  e  S O L V A T i O N; o f, t h a t, " IDENTiTy-P R O B L E M ", ....... 
in  my case,,.........................................................................................................
i  s   t   o,  g  i  v  e- W  A  Y,, /( l  e   t  them, WALK; i n t h r o u g h ,  m  e..)
and, p    a   s   s , i n t  o,   MY- P A i N T i N G  s,,  and,  MY-ART-WORKs,,
and, ACCUMULATE;  i   n, T H E M.. .............................................................
S   O;  T  H  E Y;  CAN;  B E;  REAL-O  N,  E   A  R T H;  too .......................


/( 
,,remember, " DARK-MATTER  " ; i  s,wth U S .. 
/( strenghtened-ATRACTiON; to b e, TOTAL) ............................
,,P R O B L E M,  OCCURS; with, THAT; " D A R K-ENERGY ",,
t  h  a   t,  W   O  R  K  S ;  t   o, separate, every- piece,, .................
f  r  o  m,  t h   e,   "  T O T A L   " ...................................................

/) ..
______________________________________________________________________


_______________________________________________________________________
n o t e :  ......................................................................................................................
i d e n t i t  y- crises, PROBLEM; W H O; i s  that, ABSOLUTE; M A N; WALKiNG-i n
i  N-  through,  t   h  e ,  N A T U R E - o  f-  T  H  E_ MASS-  M   A  T  T  E  R ..
i  n, J  A  N-, GARBAREK ' s M  u s i c, & V i d e o-  a    r   t.. ................................
https://www.youtube.com/watch?v=IHbW2mtwZKM ...............................................
______________________________________________________________________/( fermente w v e y a, taze, veya kurutulmuş ..)
,,
" S i z i n- i Ç i n ' i z ' d e n, " YÜRÜYÜP- g e ç e c e k " ,
V E, D ü N' Y A Y A;
" i n s a n " - Y O L U N U /( VUCUDUNU ),,
kullanarak, i n e c e k,
MELEK-K i M L i k l e r i - " ,,
..
" K e n d i, " İ N S A N - i ç i n i z d e n),,
" Y O L- VERECEKSiNiz " ..
,, g e ç i p, İ N E C E L E R, -geçecekler-
-i ç i n' i z d e n, " D Ü N Y A mıza..) ..
" D Ü N Y A M I Z- TÜMLENiP-bütünlenecek ",,
" KARA-MADDENiN-MüKEMMEL-ÇEKiM-G Ü C Ü
- i L E ..
/( " K A R A- ENERJiNiN " -herşeyi, A Y IR M A,,
,, eylemine, KARŞI; .. DUR A BiLMEYE ..) ..
..

first i want to thank my dear friend Hurk for this really great music~ thank you my dear!the great Jan Garbarek!! my story about this song is: a strong man.....


_________________________________________________________________________________


https://www.youtube.com/watch?v=GGUOtwDhyzc

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
BiR , /( 1),,
,,
  "  YAZI; YAZMA; F O R M U ,
 "  /( B i Ç i M i ),,
,,
, /(   v e , F O R M A T I      )         :
..
A D I :
" BiR SAYFADA 4-Y A Z I  " ..
  ..  =  " K  A  R  E ;  - BUDiST- Y AZ I " ..
,,
,,
..
____________________________________________________
GAZETE, Y A Z A R L A R I   :
..
/( benim gazetem,olsa,,
bu formatta YAZI; YAZMAYANA; KÖŞE d e,
KUTU; da, VERMEM ..
/( K i M, ki, YAZISINI; v e, KONUSUNU,
4- i l e, BÖLEBiLEREK; anlatamaz , v e, YAZAMAZ ..)
../( YAZARIM, D i y e n,,
"  4- YAZIYI "  ; bir kerede,
BiR-SAYFAYA;
; YAZABiLECEK; olandır .. )
diyerek, "  YAZARI  " ; TANIMLASAK ..
( görmek ,isterim, 4-LÜ, yazabilen,,
ASIL-YAZARLARI ..)
/( B U nedenle , NE, gazete, alırım,
 NE d e, OKURUM ..)
,,
/( kendi, O K U M A L A R I M I; TETiKLEYEBiLMEME,,-
; TV; yeter..
/( asıl OKUMA ÇALIŞMASI; SANATIN; içinde ,,,
KENDiNiZi,  AÇARKEN;
/( , KENDinize-EMEK VERiRKEN,, )
,, edinilen, uzayda, geri çekilebilmelerle,,
/( resmin Tamamını, görebilmekle),
oluşabilecekken ..
/( çalışmayan, /içinde yer açmayan,
 "  içinde  U z a y, oluşturmayan "  , kişi,
olsa olsa, onun gözünün önüne
 taşınıp-getirilenler,
görecektir ..

____________________________________________________
,,
  "  1-SAYFAYA 4-Y A Z I  " , performansı ; nın
özellikleri v e  nitelikleri .. :
______________________________________
..........
1.5 saatte ,,Masada ve Odada,
hiç masadan kalkmadan, ve arada hiç kimse, ile
konuşmadan, /( ağzını açmadan), yalnız yazılır ..
/( bu hali ile bir  "  YAZI-P E R F O R M a n s I  "  dır ..)
,,/( hemen hergün, yazıldığında, ALFABE-MAKiNASI,
, R U H U, ve AKLI, i l e, AKILLANABiLME,,
nedeni oluşturur ..
.(.Toplumda uyanık ve AKILLI; olmak, isteyenler,,
dışlayabildikleri AKILLARINI;
b   u, yazı türü ile , MUTLAK  V E,
mükemmel, KARE; Formatta, yeniden, EDiN e bilirler ..)
,,
/( boş Kağıda, yazılır ..)
,,silgi, kullanmamak,için, siyah mürekkepli, Uni-Ball 0.5
ile yaılmalıdır ..
/( Mutlak mürekkep, karanlığı, ile, BEYAZ Kağıt-Beyaz -IŞIK
aydınlanmasını, dengeler ..)

____________________________________________________

T A R Z- A Ç I N I M I ..  :
..
,,- edebi tür olarak, " KISA-ÖYKÜ " ..
- Felsefik içerik olarak " Husserl-FENOMENOLOJiSi " ,,
- D i n, olarak, BUDiST ,,/(4-KAPILI-MANDALA)
,,- Tarikat, olarak, /(BEKTAŞi-tasavvufi-HURUFi)
,,- Estetik olarak,/(KABALA; 22 sessiz harfe, temelli)
- S a n a t s a l, olarak, " RESiM-HEYKEL i " ..
- GEOMETRiK-BiÇiMi .." KARE-YAZI "
- AKTARIMI ;  "   DOĞAL-E L, MAKinası  " ..
- TEMELLENDiGi, ö  Z;   /( ALFABE v e ; HERBiR-HARF )..
- yaslandığı , ZEMiN; : HARF-simgelemleri VE-KÜLTLERi .. ..
 .. ..
v.b.

__________________________________________________

E K :  L E R   :
,,
1- Okunması  z o r, ;  v e AKLI;;  V E;  i m g e l e m i, zorlayıcıdır .
2- Herbirinin, bir Kitap, olduğundan,   , bahsedilebilinir..
/( b u hali, i l e, BUDiST-Minimal-Kare, Kitap; ö z e t i d i r..l e r ..)
3- ortalama 3000 harfin ayrı yazılımı, ile yazanı, digitalize eder .
4- 4-YAZI; birbirine Eklenip ,bir K A R E Y E; tamamlanır ..
/( herbir kenar- bir-YAZININ; KENDiSidir = Yazılar-doğrusal yazılır ..)
5- Yuvarlanan DÜŞÜNCEYi, 4-Köşe ve 4- Kenar biçimine indirger ..
6- Digital VE-KARE-Modern-Meditasyonu,ile,,
gün boyu düşüncenin, yuvarlanmasına, direnç, var eder ..
7- 4-Kenarlı Resme, 4-Resim-taşınmasına, aracılık, eder ..
..
8- İ M G E nin, D o ğ d u  ğ  u,
asıl " A R A -Y ü Z ", olarak,, ö ğ r e n i l d i ğinde,,
,, s e r b e s t- ve -hür-sanat-yapımına, TABAN- V E R i R,,
sağlar ..
..
9- AKLA Gelenlerin, -düz kenarlarda-, bekletilebilme,,
disiplinini, olgunlaştırır, çalıştırır ..
..
10- bir Mühendislik Ürünü, olarak, zaman içinde, deneyimle,,
kalibre edilmiş, v e, " i c a t ", edilmiştir ..
..
11- bunu geliştiren mühendisin, ADI; murat danıştır ..
/( muratın DANIŞTIĞI-A L F A B E-
ve , H a r f - S i s t e m l e r i,,
ve uğraştığı, KONULAR .. )
..
12- ..hür yaşananların- H a y a t ı n,,AKILLA; YAZIDA; TAKViyesi ..
..
13- ..; SORUNLARIN; A L F A  B E, " KRiKOSU ", i e
;  BU YAZI;ile, ; " K I M I L D A T I L A B ilinmesi  " ..
/( kımıldatmadan, yuvarlamak, alışkanlıkken ..
kımıldatamadığınızın , yerini d e, değiştiremezsiniz ..i k e n)
..
14- ..PARALEL; "  iki-HAYATINIZIN  " , olabilmesi, i ç i n..
/( biri sosyal, yüzeyde yaşayan, hiçbir şeye hakikaten-karışmayan,,
diğeri, YAZI - LARDA-ASLEN-AKLI-ile V A R; olacak, olan ..
15 -Y A Z I; Konusu için okunup, Öykü edinildikten sonra , t e k r a r
OKUNULDUĞUNDA;
,,Yazının Cümlelerinin, Resim çizdikleri, F a r k, edilebilinir ..
Y a n i Y a z ı  y ı, yazan, aslında cümleleri, Resmin çizgileri olarak Düzenlemiştir ..Y a z ı, i l e, RESiM; Çizebilmek olmuştur, ASIL- T E M E L, ereĞ i ..
..
16 - Her YAZI; 4 -BÖLÜM,,  V  E ;
10 tane, F i k r i n, ifadesini, içerir ..
/(  B U, demektir, k  i,,
,,h  e  r i N S A N I N ; AKLINDA; ,  " bir B i R i M "; olarak,,
her zaman  "  10 fikirli, 4-BÖLÜMLÜ  " ; bir K O N U nun,
UYUTULABiLiR-, olmasına , t e m e l l e n i li r..  /( Formatlanılır, BU-YAZI lar),,
, V  E;   ,,B  U,  Y A Z I , ların, MEKANiĞi.. )
..
17 - Diyelim ki, BU, YAZILARIN; YILLIK-CiLDiNi,,
K  i  T  A  P;  olarak, Edindiniz..
, b u öyle bir Kitaptır , k i, " BiRiM-1-YAZILARDAN-oluşur ..
,,v  e her birinin içinde, bütünlüğü, bulunduğundan,
herbiri, ayrı ayrı bütündür, v e, herhangi biri , okunabilir..
/( sıralı okumaya, gerek, olmaz, sayfaları ..
/( 1- lerden oluşan, bir Kitap,,
bütün sayfaların, sayfa numarası, 1 , dir..
K i T A P; topu topu  "  1- sayfadır  " ..
H a n g i, 1' i n i, okursanız, OKUYUN ..
/( B  U; MüKEMMELi -BÜTÜNLEŞTiRiR..
V E Y A, BÜTÜNÜ-MUTLAKLAŞTIRIR ,,
V    E;  " B i Ç i M i ", yüceltir ..

18 ..https://www.youtube.com/watch?v=GGUOtwDhyzc
"  LEONARDOnun, ViTruvian-MAN  "  ; Diyagramı,,
"   k  a  r  e,  V E;  D A i R E Nin, "    ;
"   insanın-VUCUT YAPISININ  "  ; MERKEZiNDE;
ODAKLI; OLDUĞUNU;
ZATEN; söylerken ..
/( K A R E- DAiREDEN; TAŞAR;  i k e n ),,
/(BU_ Y A Z I; KAREYi-V A R EDER; K İ,,
,, düşüncemiz K A R E ;i l e, hareketlensin, V  E,,
K A R E , köşelerine,i l e r l e y i p,, ulaşabilsin)
,,
i n s an, hareket, ediyorsa ..
/( MADDE; V  E  RUHU;
,,   insan VUCUDU; nun hareketi,değiştirir .. )
EVRENiN; ve insanın Evrenselliğinin,
 M A D D E Y i, aşabilmesinin ,,
güzelliĞin, s e b e b i, olduĞu..
/( ya da, tam tersi,, :
insan MADDENiN; içine küçülerek sığabildiği, için,
 " G Ü Z E L L İ K-ve EVRENSELLiK;  ",
/( VE-T A N R I-bunu yapan,,),
,, diye, bir şey V A R D I R ..
/( TANRI-GÜZELLiKTEDiR .. )
..V   E GÜZELLiĞE; NEFES aldırtabilmek, i ç i n,,
,,VUCUDUMUZU; hareket ettirip,
MADDESEL; yanımızın, " K A R E ", formuna,
çekmeliyiz,,
V U C U D U M U Z U ..
/( B U Y A Z I; TARZI; BUNA; ODAKLI ) ..
..V  E KARE FORMU; ALENEN; B E Y N E;
giydirmesi  ,-UYGULAMASI-; , ile, d e,,
harbiden,
 " CONTEMPORARY -bir Uygulama  "  ) ..
..
19-   v.b.

,,
,,
..
 __________________________________________________________

ÖNEMLİ- N  O  T :
B  U  YAZILAR;
ÇAĞDAŞ; SANATÇILARIN; RESiMSEL; HEYKEL
ÇALIŞMALARI; /( ENSTELASYONLARI ), i ç i n, İLKEL-TEMELLERi,
OLUŞTURURLAR ..
/( Y a n i, B U, YAZILAR; RESiM-Heykelleri, üreteceklere,
,,B  U; RESiMSEL-HEYKELi, nasıl, yapacaklarını, ADIM-ADIM, verir ..l e r)
..b  u nedenle, BU, YAZIYI; LÂYIKi, ile o k u y a n l a r ı n,,
BEYiNLERiNiN, i ç i n e, d e ,,
B  U; RESiM- H E Y K E L i, yerleşecektir ..
/( k  i,  B  U; Biraz, AĞRILI; bir, DURUM,
oluşturur, N o r m a l- YUVARLAK- B e y i n l e r,
i ç i n ) ..

e k :
YAZININ; yazıldığı sıra i l e,  ,
 okunması, da önemlidir ..
 "  Y A Z I N I N, yazılma "  , sırası,
 foto lardan birinde,,
numaralandırılmış , sıralanmıştır .. ..
_______________________________________________
B  U Y A Z I ' lara,  b i r, Ö  R  N E K  :

/( BU RESSAM- K i M ), V i d e o s  u,,
üzerine, yazılmış,,
,, b i r, " 1-sayfaya 4-Y A Z I  " ),,


YAZI LAR; üzerine , tıklanırlarsa, büyürler ..,,
________________________________________________________________________________
FaceBook ,paylaşımı  :Turgay GürsesCNN TÜRK'ün videosunu paylaştı.
2 saat ·
akıl akıl biraz da bana takıl...


Gözlerinize inanamayacaksınız...
  • 3 kişi bunu beğendi.
  • Murat Oktay Danis RESMEN; /( R E S M î OLARAK) ; REAL_RESiM-AKIL HEYKELi,, yapmaktalar ..A D A M L A R ../( RESMiN-HEYKELi- b ö y l e , o l u r ..s ' an-ki ,, ..)


..AKLIN R E S M İ; ayrı , bir H i K A Y E ..


Murat Oktay Danis" BU RESSAM; K i M " .. OYUNU albümüne 26 yeni fotoğraf ekledi.
6 dk. · 
" RESiM, S EA N S I " , sonrası, 
/( BU bir, PERFORMANStır ) ..
AKLIM; VUCUDUM V E; RUHUM; 
BOYADAN; Y E N i, ÇIKMIŞ..
R E S , iM LERDE BOYANIN; içinde, ; GEZiNEN; K i M di, biraz Ö N C E ..
acaba, ,,
/(sonradan, Bakılacak, improvize-RESiMLERiN;
i ç l e r i n e ..)
,,
B A N A; B i R; " B E N ",
,, Bakmalıyım, ö n c e..
/( I-MAC; b e n i, BANA; söyler )
..
" K i M i M ",B E N; ,,
,, BOYADAN; Çıktığım, O 'A N DA..
https://www.facebook.com/moddanis/media_set?set=a.10204910212088212.1073741850.1027582449&type=3/( OYUNUN A D I; : ,BU RESSAM; K i M,oyunu ..)
,,
/( BUGÜN B O Y A Y L A; RESiM-yapma,,
" BOYADA-YüZÜME-Y Ü Z M E; ö Ğ r e t m e,, " ,,
günümDü.
,, ..
/( BOL BOYA-GÖLÜ; RUHUNUZ, V E,
AKLINIZA; /(ALNINIZA),,L i B E R A L- ÖLÜMÜN;
,, DERiN-AYNA sı d ı r..)
/(AKTiF-R U H U VE; A K L I , TEMiZLENMiŞ, olarak,
ç ı k a r s ı n ı z, BOYADAN ..
D I Ş A R I .. )

PAiNT; i s " TOTAL-L i b e r t y,2-the,, WiSDOM; " AS; RATiO-S W i M s,,i n PAiNT,, & " TOP-CONFidence ", and, P U R E-TOTAL-D A N C E, of the, SOUL; i s B E...ABOUT : ,,V i  D  E  O  :

   I AM; J U S T; AFTER; A PAiNTiNG-SESSiON  :  
..
,, T H E " A N G E L ", that, WALKED, and c a m e,,
in-trough- f r o m <;  "  T H E- S O U L-LAKE  " -the PAiNT-L A K E-  ,,,
,,  i  S;    ;  "  s T i  L  L,  LOCATED;  i  n,  M  E  "  ..
,,
/ WHO; i s THAT- A N G E L-PAiNTER ..   = the name of that video . 
,, / that means I MYslef, am, o u t, o f, " my-BODY " ..n  o  W ..
,,and in that V  i d  e o, I  am trying , t  o, get into,
m y-BODY; again ..
,,
S  O; I am,   "  p u t i n g- MOZART  "  ; into m  y, E A R ..
/  because, h e , draws, o n e, of, t h e s e,  his-A N G E L S; 
in his this-MUSiC; ALSO ..
,,
/  SO, MOZART's -ANGEL; i s to, CONQUER; T H A T,,
 "  P  A  i  N T E R -UNKNOWN-A  N G E L " ,,
as I  N O W ,  A  M;  inviting-iT; , i n,   ; 2-M  E ,
/ from, MY-E A R-DOOR   ..
,,
/ that will b  e  an- improvement, 
a  s  ;that  ;  " un-known-ANGEL-PAiNTER  " ,
will b e, converted ,i  N- 2,,,
, MOZART's, identified, ANGEL ..
,,
/ I  am, TRYing, THAT; MOZART-ANGEL; will
r e a c h, to,  MY-EYE-MOVES ..
,,s    o, I  A M;  LOOKing, into m y, E Y E S ,,
that, " W H A T ; MY; EYES; a r e, DOiNG,,
/  W H O; i s, controling,,
M  Y-  E Y E S - M O V E S  ..
/ that i  s,  "   i t, is , ,  inside, M E ..  N   O   W ..
,,
A N D; h e r e, ,in that V i d e o,,
I  A   M;  T H E;  " A N G E L_ TRAFFiC-POLiCE " ,, ..-in-deed- ..
,,  "    t h e , controller, ,, -commander-, 
o f,    ;  2-A N G E L-TRAFFiCing .. "   ..
,,
and all I W A N T; i  s,
 " R  O  O  M  ", for,,
m   y, t i n,  and, MY- s  e   l  f ..
/ i n, considerably-MY-KNOWN-B O D y .. 
/  a s I remember, that, THAT; BODY;  W A S , mine,,
/ M Y- B O D Y ,, 
,,
,,s  o  m  e,  T   i   M     E   ..
,,a   G  O ..

n  o  t  e  :I think, MOZARTs, S T O R Y; i n that,  MUSiC,  i  s, similar ,,
to what I mentioned,  A  B  O V  E  ..
../ THAT; I  , g  u   e  s   s .. 

_______________________________________________________________________________/  PAiNT; i  s   :
 " TOTAL-L i b e r t y,2-the,, WiSDOM; "  
AS; RATiO-W  İ  L  be  A B L E;  2-S W i M s,,i n PAiNT,,  ..
M E D i U M..
,,
& " TOP-CONFidence ", and, P U R E-TOTAL-D A N C E, of the, SOUL; 
i   s   B E i n g-  L E A R N E D ,,i  n the -BRAiN..
w  h i l e,   your RATiO, SWiMs, 
...i n , t h e Paint-L A K E ,,,
/ o  r POOL   ,, ,
& afterwards ..
 t h e r e,i  s, an OTOMATiC; RATiO-ANGEL,  
i  n;  YOUR-BODY; 4-A-WHiLE ..  


_________________________________________________________________________________
" B U R E S S A M ; K i M " ; 
________________________________________________
,, V i D E ' O ' SU .. :
/  V i d e o ' nun A D I;
" B U RESSAM ; K i M " ..
/ OYUNUN A D I; : ,BU RESSAM; K i M,oyunu ..
,,
/BUGÜN B O Y A Y L A; RESiM-yapma,,
" BOYADA-YüZÜME-Y Ü Z M E; ö Ğ r e t m e,, " ,,
günümDü.
,, ..
/  BOL BOYA-GÖLÜ; RUHUNUZ, V E,
AKLINIZA; / ALNINIZA ,,L i B E R A L- ÖLÜMÜN; 
,, DERiN-AYNA sı d ı r..
/AKTiF-R U H U VE; A K L I , TEMiZLENMiŞ, olarak,
ç ı k a r s ı n ı z, BOYADAN ..
D I Ş A R I .. 

..


_________________________________________________________________________________L E O N A R D O; C H A i R :

http://muratdanis.blogspot.com.tr/2012/07/murat-danis-l-e-o-n-r-d-o-c-h-i-r-e-ron.html


20120424113918-image00003
murat danis
     "   L E O N A R D O;   C H A i R;  "      C  O  N  C   E  P  T  ...

Ron Arad -the Artist- exhibition in MOMA 2009;
"   NO DiSCiPLiNE  "  ..
/( &-S o m e  photos from the exhibition )..
  
the 2 ,at the right  a r e ;     "  M i r r o r;    C H A i r s.." ..
I   w a s ;  to      STUDY; ;  the o n e; in the   m i d d l e;
and g a v e , h i r e ;  i  t;  ;   
 for  L E O N A R D O;  DA V i N C i,,
/( as my guest, i n MOMA )
  to,  s  i   t;   i n ..-or  on-  ; 
and- I  should; /(might-) photograph, 
"   t  h  e;  L e o n a r DO.. o f,  t h e -V i N C i  " ..
,i  n New YORK ..
i n, OUR-T  i  M E ..
/ (   E R A )..

(some other  " chairs "
,,  ;from the exhibition)  :
 


T  H  E-  S T U D Y .  :
..

M  E;  the ;
 " A B S O L U T E-  BLACK-B O X- 
p h o t o GRAPHER  " ;        i  n;  ,,  ..
 /( &COMiNG; F R O M   ;  the  passages t   o  F ,  
;  t h e  , " ABSOLUTE; Volume      ; t e r r i t o r i e s .. 
/( and coriDOORs ..) ..
,,
....i n t o , t h e  space o  f,,
t  h e  EXHiBiTion, ROOM ..
,,intrough -that- M i r r o r e d,
" L e o n ARDO -C h a i r  "..
,,
and ON, E A R T H,
&( I am photographing, )
m  y, self, i n,- that,
 ABSOLUTE-DOOR-Coridor ..)
also ..
..  a s, Leonardo,DA ViNCi; 
 sitting ; 
 O N -H i s- 
" M,irror-C h  a i r "  ; L i V E .. 
T  h  e  n;  if  I am i n   ,
  the " Absolute Valume ";
/( o f my-camera)..
/( a s a WALKER; i n ABSOLUTE-Corridors )
 ,,then  I  can  ; STUDY; ;
 "  m y  L e o n a r DO  " ;  ,,
/( or-  ,,M  E,  a s , LeonarDO ) ,,  
    where  he;   SHOULD; /( M i g h t ),, B E  ;
        s i t T i n g,, ..   i    n  ...
/( and ON ) ,,
; THAT-  "  MiRRORED-C H A i R  "  ..
,,and in front, o f, M  E ..
     

L E O N A R D O;  DA ViNCi;  H i m s e l f ..   :
/( i  n  , F a c t ..)  ..         

..

..
I have   teken-around 2000 ;  photos
o f  ;  t h i s ; M i r r o r-chair- experience ;
o  f " Leonardo ' s  " ..
&; that was, an eXperiment..
( to work o n; a r t;  a  s
i  t ;  could   h a p p e n  ; there ..
& w a s, THERE .. )  
 - i n the;    A b s o l u t e ;  V o l u m e; of;
  the  M i rr o r e d  c h a i r;  of  Ron Arad' s..
 (  a  READY-MADE; a mirror chair )
 that i   s ;
  " artists can GO- o n ,WORKiNG-
,,  O  N each other's work  "   ..
and, progressive  a r t,is to - " m o v e -ON "   ..
 -but  I  w a s looking for;       ;m e
 &;the L e o n a r D O;  DA-V i N C i ,,    
 4 m y;           " H A N D  y -Hidden-    CREATURE "..-
,,to- S T U D Y; ..
/( i  n  ;  New York-MOMA, also..   )
________________________________________________________________
SOME -O  T H E R ; 
 -"MiRRORé"   C H A i R S;     ,,   
,, 
 4   LEONAR D O  -"  HAND-W A Y " ; 
  ,,&about,  
,,   " t h e- Creater-as-CREA T U R E "  ..  :
..
..
4-further READ i n g :

https://www.youtube.com/watch?v=GGUOtwDhyzc


____________________________________________________________
____________________________________________________________

Murat Oktay Danis
Felsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
Az önce ·
" Nietzche-S Ö Y L E Y i N C E " ,,
" T E M E L - A T I L -
....... .. M I Ş T I R .. "

"Geceleri uyumayanların yolundan çekilin..."
Nietzsche

Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
Az önce ·
..
" 1-Sayfaya-4-YAZI " ;
FORMATI; T E M E L i N D E; :
_______________________________________________________________________
;; ; ; ,, ..
BiLGE-R U H = KARE BiÇiMi, i l e, iki kere, PARALELLENMiŞ, R U H ..
DERiN KULAK; = E L E - B A Ğ L I- Z i H i N..
EDEPLi; D i l = kelimelerin ek ve köklerinin tanımlarını da, konuya ekleyen yazım ..
ADALETE TESLiM-OLMUŞ AKIL = " ALFABEYE " ; TESLiM-O L M U Ş , MANTIK ..
,,
..
Zata


Yorum Gönder