7 Mart 2015 Cumartesi

D' E M i R , i n, " M^ATEM- ATiĞi " ..

Az önce ·

( M Y childhood , f r i e n D  has fallen from balkonu and D i E D , immediately . )

..BiR KIRLANGIÇ EVLER-H i k a y e s i .. :

..  HAYATIMIZ  "   1  R  O  M  A   '  D A;  2- Â  n    ",  m ı,  i D  i   "..
.. /( HAYATıMIZ 1 -ROMANDA- B i R, ÂN , M I, idi .. )..
.. mutfakta .. bulunanlar :
.... .....V o t k a, - bira kokteyli, hazırlanmış , i ç i l m i ş ..
..ocakta , t e n c e r e altında ateş yanıyormuş ..
,, /( ocak açıkmış ..) ..
/( gece-sabah, saat 2 de 6-03-2015 ) ..

.. olay yeri, tespitine gelenler , kötü-koku
,, ve uçuşan-tüylerden eve girememiş,
maske getirtmişler ..
/( evini kedi evine; çevirmiş çoktan ..
kediler-cehennemi, m i, demeli ..
geceler,i yüksek sesli müzik EŞLiĞİnde,,
burada,,
GLU-GLU-yapıştıma--Ayinleri,
V E-DANSLARI- yaptığı
gözlemlemiş, komşularca ..D e m i r i n .. ))
/(KEDiLERiN-KRALI,
,, MATEMATiK-ABSOLUTE-UZAYINI;
" M E K Â N I N I " ..,,
çoktandır -Türkiyeye gelince-
- tutulamaz, yakalanamaz, tutuklanamaz -
diye , PUTLAŞTIRDIĞI;
/ e t l e (ciğerle) beslenmesi gereken,, ,
/( V A H Ş i-KEDiLER-KLANI-PLANI,, dahilinde ),, ..
" K E D i -AKLI-içine " , gömmüş ..ç o k t a n ..
D e m e m, O' dur , k i ,,
,, K E D i L E R; onun, MATEMATiKÇi, ASiSTANLARI, i d i ..
,,direkt, matematik denklemlerini, BU;
S i y a h, -BEYAZ, gören
/( Matematik d e, siyah-beyazdır),,
MUTLAK-AKILLI- K E D i
beyinlerine, yükler, BU, denklemlerin, onların, B e y i n l e r i,,
V E ANLAKLARINDA;
N E; y ö n e- evrildiklerini,, i z l e r d i ..
V E; MATEMATiĞin DEVAMINI;
, onlardan, ÖĞRENiRDi ..

M a h a l l e n i n, KEDiLERi,,
" K E D i LERiN-T A N R I S I N I  ",
,, bir kilo tavuk ciğeri ile
gelirken, beklerlerdi .. Onlarla
günlük toplantısını v e, konuşmasını
yapan Demir, , onlara ADLAR; isimler, takar,
onlarla konuşur insan sesine alıştırır,
hastalanan varsa,,
tedavilerini,
V e t e r i n e r e, yaptırır,
" AKLINI; v e MUTLAK-MEKAN-ANLAĞINI " ;
b e ğ e n d i k l e r i n i, i s e,,
E V i N E; mesai arkadaşı olarak, transfer ederdi ..

/ ( birkaç sene önce, kedisini zamanında beslemedi diye,,
kız arkadaşını, gecenin yine ikisinde, bağırta bağırta,
saçlarından tutup, sokakta sürürken,
sürüklerken, resimleştirilmiş,,
,, görülmüştür , mahallelice,, D e m i r ..
konuşmayı seven, komşularımızca ..

/ D i l s i z- Matematik asistanlarına ne kadar çok
değer, verdiği, tüm, çenesi düşüklere, hayatı boyunca
yapıp etmediğini, bırakmamasından d a, belliyken ..
/( arkadaşımız 4-kere evlenmiş, çocuğunu,
alıp evden giden karısına inat,
çocuğunu görmeden, ölmüştür ..)
/ K E D i lerle sürdürdüğü RESiMSEL_iletişimini,,
/( konuşmasızlık )
,,b o z m a m a k, için,
/( benim d e RESME Duyduğum saygı nedeni, i l e, d e ),,
,, haftada birkaç k e z karşılaşır,, e n kısa, L a f ı,,
konuşurduk, h e p ..
/( bir yada i k i, cümle ..)

D e m i r, mühendis, v e y a, Doktor, olmak, yerine,,
T e o r i k, Fiziği, seçerek,
İ d e a l l e r-adamı, olmayı seçmişti ..
Matematiği de Fizikle birlikte ,,
O.T.D.U. de bitiren D e m i r,,
New York üniversitesinde Matematik Doktorasına, gitti,
Tübitak bursunu da cebine koyup ..
.. orada, 10-15 sene yaşadı sanırım ..
,,matematiğin özel bir ihtisas konusunda,
21 tane kitap yazdığı, söylenilir ..
İ s p a n y a d a, Matematik , Doktora öğrencilerine
ders
vermek için çağırılırdı ..
/( Türkiyeye döndükten sonra, da )..

Asker kaçağı olarak yakalanıp, Ülkeye getirilince,,
,,ilaç kullanmayı kabul edip, askere, gitmedi ..
E m e k l i, oldu,, babasının 3 Milyon Doları , i e,,
BORSA; oynamaya başladı, h e r gece,
sabah dörtlere, kadar ..
,,/( karşı karşıya, pencere pencereye-bakardı,,
evlerimiz ..o çalışırdı, b e n,d e çalışırdım ..
gece 3 l e r e ..
/ o genelde, sabahlar, sonra tüm gün uyur,
akşam üstü kalkar , güne başlardı ..
SONRA PARAIN; TAMAMINI; B o r s a d a, kaybettiği,
haberleri yayıldı ..
/( B i r, F i z i k ç i VE; Matematikçi, B O R S A
ahlakı-iSTATiSTiKSEL-matematiği, i l e,
i Ğ f a l, edildiğinde,,
MEMLEKET V E; MiLLET insanına, söylemeyeceği,
küfürü, bırakmayacaktır, E V i N i N, BALKONUNDAN ..
/ ( H i D E-PARK; KONUŞMALARI- BALKON- K ü r s ü s ü,,
,,C i l t, 12,, ,, paragraf , 16 ..
/( MEMLEKET-iKTiDARI-B A Ş B A K A N I,,
BALKON,-KONUŞMALARI, paralelinde .. )


L a f ı, uzatmayalım ..
K e n d i, Matematik- V E- F i Z i K; E v r e n i n i,,
D Ü N Y A Sefaletinin i ç i n e d e, açarak,,
,, yaşamak deneyimlerinde
V E; sanatında,, ilerleyişine,, i s r a r l a;
, d e v a m, ediyordu ..

/ onun alt katında,
yine içki içen ADAM; /(Fikret BEY),
i l e,,
, b u D ü n y a d a k i, YOLDAŞINI
V E YOLDAŞLIĞINI; da KURDU; ;
V E , oluşturdu ..
D E M i R ..
/( DEMiR-YUMRUK olmuşlardı, O, i k i s i..

/ iki sarhoş- APARTMAN V E, BLOK' u n,
" TOZUNU ATIYORLARDI ),,
,, D Ü N Y A N I N, S E F A L E T i N i,,
,,t ü m, D i Ğ E R; komşulara d a,,
, i y i c e, ezberletebilmek, a d ı n a..
B i r i b i r i l e r i n i, " T a c i z , EDiYORLAR- D i Y E " ,,
elbirliği, i l e, tüm cam çerçeveyi, indirir,,
B E T O N U; N; ANASINI; AĞLATIRLARDI,,
SES ,i l e, D E ..
/(DEMiR; M ü z i k Setiini, açtı m ı,,
tüm B i n a, BETONUNUN; i ç i, erir ,
ezilir, a ğ l a r d ı ..
" BETONU AĞLATıR_S E S i N- F i z i Ğ i " ..
/( BETON-SAĞLAMCILARı NIN,
b e t o n L A R I N I N ;;
" B E ' D O N L A R I N I N "
; , içlerini- eritebilmek ..
,, a v a n d g a r d, D E V R i M-
" CHE-DE-GUAVERA-EYLEMCiLiĞİ " ..
/( A Ç I K- SINIR- Fizik-E V R E N- e r i t m e c i l i Ğ i .. ) ..
/( buharlaştırmacılığı ..
özgür-açınım- süblimleştirmeciliği ..)

/ hayatın F i z i ğ i, açık v e erimiş, olmalı, ya
fizik -D ü n y a,, gelip geçici; i k e n,,
birileri, NASIL; D A; BETONA,SARINIP; tapınan,
" SAĞLAMCI ",
ve Muhafazakar, olabilirlerdi .
TUTUCU-TOPLUMLARDA ..

.. " DEMiR-GECENiN-E N, BiLiNEMEZ SAATLERiNDE " ,,
E V i N i N, BALKUNUNA, ÇIKAR,,
" B A L K O N - DEMiRLERi, ", i l e,,
TÜM ŞEHRE, AFRiKA- " T A M- T ' A M I NI ",
çalar,,
ş e h r e, Dağılan,
Ş e h r i n, ONDAN; emdiği- R U H U N U;
,, g e r i, ,, e d i n irdi,,
kazanırdı ,,
tekrar kendi bedenine, R U H U N A;
DEMiR-TINISI; V E;
Titreşen BALKON DEMiRLERi,, i l e,,
MIKNATISLAYIP ..D A; ,, t ü m,
" şehir T o p l u m u
", METROPOLiS-, havasını "..


Kırlangıcın, İKİNCİ, /(aslında, İ L K DELiSİ),,
olan; ,, bana bakarsak, d a ,,
.. b e n çocukluğumdan beri,
her gün sokaklardayım ..
/( kendi seçimimle,,
topumu, koltuğumun altına, alıp,,
D Ü N Y A -YÜZEYiNE,,
" MEZAR-OLAN-BETON-EVLERDEN " ;
çıkabilip, d e,,
açık, H a v a y a ..

/( Fiziği bilerek v e, isteyerek ..)
/( ancak benim derdim, F i z i ğ i, nesnenin içine,
sokabilmek, " nesnenin içinde, a ç a b i l m e k tir " ,,
S P O R- VUCUDU; V E, SANATLA ..
D e m i r d e n, F a r k l ı, olarak ..
/( D ü n y a y ı,, Sporun v e SANATIN; içine,
küçültebilerek, saflaştırıp, yoğunlaştırabilmek ..
V e böylece, genleşme,
v e, bozulmalardan,,
koruyabilmek ..
/( küçük olabilen sevilir, d e r l e r , ya..)

B U N A; KARŞILIK; Ü n i v e r s i t e d e,,
" K i M Y A " ; BiLİM; v e,ATOM- MiMARiSiNi,,
s e ç t i m..
/ TOPLUM; Mimarisi, için d e,,
" TOPUMU; ALIR " ,,
TOPTAN-ATOMLARLA, ,,
T O P L U M, için yapacaklarımın,
K i m y a s ı n a,
S i m y a, sına, çalışırdım ..
,, çalışırdım, sokakta ..

D e m i r, Kırlangıç E v l e r, TERASINI,, O V A; edinmişti ..
S o n r a, BODRUM KATINADA;
" Kırlangıçevler-KLÜBÜ ", KURULDU ..
,, orada da , TOPLUM, HAYATI, MAFYASINI; deneyimledi,,
" AŞKI,OLAN-POLiSLERi, i l e, ,ilk, Tanışmalarını,,
b u r a d a n, hareketle-, gerçekleştirdi ..

aslında, D E M i R; YÜKSEKLERi,
,, yukarıdan bakabilmeleri, severdi ..
Kırlangıç evlerin en üst TERAS, Katında,,
büyüdüğü i ç i n..
" T E R A S I; D A " ; U.S.A, ya ,
/( Dünyanın T e r a s ı n a ), kadar,,
u z a t t ı ..
i l e r l e t t i ,, ..
..ancak , birileri, o n a,,
YÜKSEKLERi, KAPATIN CA DA,
/ ( USA d a ,, )..
" K A R A-BAHÇE-TOPRAĞININ " ; i ç i n e,
" G Ü L-BiTKiSiNiN, " , KÖKÜNÜN DiBiNE,
i n e B i L m e y i,, deneyimliyor, ..
ÇıPLAK; VUCUDU, i l e..
KAPICIYA; /( BiLALE),, D E M i r, NASIL;
" N E yapıyor ",, diye sorunca ,,
" M O R G A YATIYOR; şimdi d e d i " ..;
,,A K I L-HASTANESi-yerine B U; s e f e r,,
MORGA YATIRDIK; o n u ..
/( bir önceki seferde, KOMŞULARDAN,
imza alıp, Başkan, o n u, binbir emek,
hastaneye yatırmış, iyileştirilmesini,
i s t e m i ş t i .. )
..
sonrasında,,
, şimdi,
" Karşı-YAKA-BETON-Mezarında " .. ..

/ H ı z l ı, YAŞA; hayatını, F i z i k, E v r e n i n e, a ç..
D Ü N Y A D A; içine girmediğin,
i ç i n d e n, geçmediğin,,
V e senin ,içinden geçmeyen,,
DÜNYA-B e d e n l e n m esi
DÜNYA-NESNESi, D E; , KALMASIN ..
,,buna bakılırsa , MAZLUM-VE-YOKSUL,,
" BAKiRE-gider-Tümden-
BU- " O---- " ,, D Ü N Y A D A N " ..

TOPLUM; v e POLiS; i s e, TUTUCU,
B E K L E T i C i ,,
V E , KiM'YA CIDIR, ,,
i k i , sarhoş, ALT ALTA-ÜST-Ü S T E;
E L ELE- VERMiŞLER;
" D Ü N Y A y ı, özgürleştiren -Devrimci - Avangardlardı " ,,
,,T O P L U M, NiZAMINI; H i ç e, saymayı,, seçerek ..
,,POLiSi, i ş i n e, koşarak ..

A K I L - indirgerdi ..
V E; onlara, " A K I L , söylenemezdi " ..
/( ya da, AKLILLI-U S LU,
olmaları, çok, söylenilmiş ..)

D e m i r e, g ö r e :
,,bizzat bana , söylenilmiştir ..

/( TOPLUM-V E-DEVLET; K i Ş i yi,, özgürleştirirken,
,, işini yapıyordur ..
N E zaman , ki TOPLUM ELDEN-AYAKTAN; kesilir,,
,, ona , küfredilmeli,,d i r ..Y ı k ı l m a l ı ..
,,dibine kibrit suyu, dökülüp ,
yakılmalıdır ..
/( son zamanlarda, komşuların, paspaslarını
tutuştumaya başladığı, olay gazetelerine, düşmüştür,
B l o k l a r ı n ..

..neden çünkü, Toplum, Tutuculaşmış,
kendi derdine düşüp,,
, ç o c u k l a r ı n ı, " love-child-Demiri " ,,
özgürleştiremez, olmuştur ..
a r t ı k..
/( PARA oyuncağı da, elinden,
Toplumca alınmış )..


AMERiKAYI, h e r, hafta eşimle-gittiğim
3 USA; Filminden, (içini), bilirim ..
USA PSiKiYATRi-OFiS-BÜROLARINA,
başvurdum,,g e n ç k e n,,
A K L I M I;
" BEYNiMiN; MUTLAK -MEKAN-B O D R U M-KATI "
- koridorlarında,
gezdirebileyim, D i y e,, ..
/ (tatile BODRUMDA; derin-DALMALARA
gitmek , yerine ..d e ..)
,,e r k e n, ; ,, g e n ç l i ğ i m d e..
B i r Taraftan, böylelikle,,
" Hayat enerjimi v e, F i z i k -V u c u t, sevincimi " ,,
AKLA; dönüştürebilmeyi, çalıştım,
V E,
öğrendim ..
" K i M Y A OKUYAN; biri olarak " ,
" K i M L i K- BOCALAMASINIn " ;
bana PSiKiYATRiSTLERCE;
VERiLMESiNE;
GiYDiRiLMESiNE; D E; izin, v e r d i m ..

T O P L U M U N,
V E BEYNiN;
BODRUM KATI; tüm Binasının,,
PLANINI; V E;
ö z e t i n i, verir,
çünkü, meraklısına ..D e m i r d e, BiZLER; D E;
,, TEKNiK; öğretmen-çocuklarıyız ..
B U, TOPLUMDA; KADERiMiZ, ,
b e n z e r d i r, diye,
D e m i r, VE,benim, KADERiMİ,,
paralel,, ö z e t l e m e k t e y i m..
,,i k i, b e n z e r, ö r n e k ..
bilmeliydik-kendimizi ..

,,orta okulda iken Demir ona
, /(D e m i r, benden 3 yaş küçüktür),,
,, Modern-Biyoloji, MODERN -Matematik, ,,
PSSC, F i z i k,,
anlatırdım, bahçede ,, oyuna ,indiğimizde ..

..M O D E R N; beni,
K i M Y A ya, VARDIRDI ..
,,o F i z i ğ i n, A Ç I L I M C I, özgürleştirmesini,, ;
,, " geleneksel Toplumun, ö z g ü r l e ş tirilebilineceği,
h ü r l e ş t i r i l e bilineceği,, H i k a y e s i n i " ,,
s e ç t i ..
hayatta yürüyeceği, y o l, olarak ..

B U N U; " F i z i k,BiLiMi, ENSTRUMANI " ;
i l e, yapacaktı ..
,,sonra Matematiğe, g e ç t i,,
/( ŞiMDİ, d e, ATiK; bir MATEM,
yaşatıyor, b i z l e r e ..)

.. V E ,MATEM ATiĞiNİ,,
" K E D i-BEYNi-ANLAĞINDA " ,,
" MATEMATiK-R E S M i " , çizimleriyle-,
çalıştı ..
../( B E N D E; RESSAM; dım, ya buralarda ).. ..
PAŞA; PAŞA, paslaşıyorduk .
A k ı l-emeği, v e hayatı ....
.. benim RESiMLER; im
BOYANIN; içindelerken,,
" ONUN, RESiMLER;i, KEDiLERiNiN, B E Y i n l e r i n i n,,
i ç l e r i n d e, ; KALDI " ..
" KEDi-BEYNi- T U V A L L E R i N D E " )..

,,KEDiLERiNi, B E N i M, ATOLYEYE, transfer EDiP,,
,, " D e m i r-MATEMATiĞi-RESiMLERiNi " ,,
K E D i, BEYiNLERiNDEN; alabilmeyi, m i,,
D E N E Y S E L L E Ş tirmeli,, ..m i, y im.
acaba ..


,,Ö L Ü M, sonrası,, dumanı üstünde,,
D U Y G U; DUŞUNCELERiM,,
v e ilk, AKLIMA; gelenler, b ' ö y l e. ....
,, Bilal' in /(Kapıcının) demesi, ; don-atlet, düşmüş ön bahçeye ..
,,oradaki gülün-kökü, ne a ğ z ı, gelmiş, v e Ağzı kanlıymış ..
,, " delivery-b o y " , havada düşerken , görmüş, ,,düşüşün sesini, duymuş,
polisi aramış, sağlık ekibi geldiğinde, nabız yokmuş ..

..
,, son zamanlarda, balkonundan, diğer ev balkonlarına, yumurta, atması ,ile
kendisini gündemde tutan, sevgili arkadaşımız,, Uranyum atomunun,
son elektronlarını, da Dünyamıza hediye etmekle , m i, uğraşıyordu, ..
Y o k s a; tüm komşu kadınları n ı, mı, PROTESTO; etmelerde , i d i ..
/( ya da yumurtasız kalmış YAŞLI, Kadınları, m ı
onarmaya, çalışıyordu ..)
Annemin balkonunu da ben temizledim,, yapana sevgimden ..

,, çöp poşetlerini, d e, balkondan aşağıya, atarmış, rahmetli ..
,, ancak, bizim Blokların bahçesine .. ..
,,kapıcı diyor, k i, bu sefer; D e v l e t, ve Toplum yoluna /caddeye),,
ulaştırmaya atmayı, denemiş ..


/( Polisi kapısına son getirdiklerinde,,birkaç gün önce ,,
" ONU ALMAYA " ; açmamış Polislere KAPIYI ..
,, s i z, gidin b e n, gelirim d e m i ş, BALKONDAN,
onlara ..
,,birkaç gün oldu, gitmedi, demelerde idi, kapıcı ..
..
,, k ı s a, yoldan, BALKONDAN, yürüyüverdi-gitti,,
" O s e v g i l i-POLiSLERiNE, ",,
; /( genç-çocukluğundan- beri, onu kovalayan, POLiSLERLE
sevişmeyi, çok, sevmiştir ..
AZRAiLi, POLiSLERi, i d i, ONUN ..)
.. d e r i m, ben,
,,e ğ e r,, bana sorulursa ..

( /( B i Z PSiKİTATRi-POLiSiNiN -BÜROSUNUN),,
-i ç i n e-girdik
besbelli , çok , ÖNCELERi.. )) ..
ONUN PAYINA DÜŞEN DE
" ÖLÜMüN- B Ü R O S U N U N " ,,
içine girmek , oldu ..
,,
sanırım, b u n u, kabul etmek durumunda ,
hissetti kendisini,
..
.. sonun başlangıcında ..POLiSLERLE-son-Konuşmasında ..))..
" POLiSLERiN; D E artık, onun aşkını, istemediklerini
farketmiş, olmalı ,,
,, d i y e, düşünürüm..
/( son zamanlarında, Polislerle çok samimi olduğu,
duyumlarını alıyordum .., , id im .." ..
,,.... yol kenarı mazılarının yanında bulunmuş,
balkondan-fırlattığı,s o n , çöp poşeti ..
,,sarhoş kafayla, balkon demirlerine , m i çıktı ,,
artık ve dengesini m i , kaybedip, d ü ş t ü ..
,,bilmiyoruz ..
,, " s o n, BASKETiNİ,, a t m a y a " ..
D E V L E T; YOLUNA,,
../( son aylarda, D e v l e t, Yoluna,
çakılan,, yola, çakılan,
araba yavaşlatıcı , kasisleri,keski v e balyozla ,,
yoldan, sökerken, d e,
görülmüştü .. )..
.....
....
,,
..ya da, o sarhoş-hafifliğiyle,
" ÖZGÜR-UZAY -YüRüYüŞüNü "
, yapabilmeyi, m i, , denedi ..
" P O L i S L E R i N, BÜROSUNUN,
,, KARA KOLUNA - E N YAKIN, YOLUYLA .. ..
E N; YAKIN, Y O L, E Ğ R i D i R , Y A
" U Z A Y D A " ..
,,

..

N o t :

S e V g i L i arKadarımızın i K i L i E V i n  D e ,
/(  B ve C Bloklarının beşinci katlarındaki iki E V i
Birleştirerek,
/ ara duvara KAP I AÇARAK  Oluşturulmuş   )
6-MATEMATIK ASISTANI K E D İ NIN
B U L U N D U Ğ U.    tespit edilmiş V e
Savcılık kararı ile
Ankara veterinerler Birliği , Nöbetçi Büro
A M i r L iĞ in e,
T e s L i M Edildikleri ,
K I r L A n g I ç E V L e r,, i ç i
" demedi komadı "  M A g A Z i n Haberlerinde
Kulaktan kulağa , yankılanmıştır .

ARKADAŞIMIZIN KAPIYA P O L I S geldiĞinde
İKiLi E V i n- diĞer K A P I s I n D A n , sıkışacağı
A r t I K i Y i , bilindiğinden ,
P o L i s i n ,,o n U almaya , iki katı personelle
Gelmek mecburiyetinde kaldığını D A
Ö Y K Ü M Ü Z E ;  E K L e Y E. L.   IM.
/  (  2 x P O L i S , MATEMATIĞİ , N O R M U ..   )


Yorum Gönder