11 Mart 2015 Çarşamba

chaos antiphellos, by scaramouch" S P O R O L S U N " ; diye,
" PiYANO ; ÇALINIR " ; M I ? ..
____________________________
,,
E V E T ! ..
/ ( E V; E T , i - SE ) ..
" SPORTS M A N " ,, : i N S T E A D; o f, " going-BASKETBALL " ; T O DAY; ,,/( this D A Y ) ; ,, I AM PLAYiNG W i T H; , T H E ; ,, " P i AN O " .. .. , TRiL...

" S P O R O L S U N " ; diye,
" PiYANO ; ÇALINIR " ; M I ? ..
____________________________
,,
E V E T ! ..
/ ( E V; E T , i - SE ) .." SPORTS M A N " ,, : i N S T E A D; o f, " going-BASKETBALL " ; T O DAY; ,,/( this D A Y ) ; ,, I AM PLAYiNG W i T H; , T H E ; ,, " P i AN O " .. .. , TRiL...

" SPORTS M A N " ,, :
i N S T E A D; o f, " going-BASKETBALL " ; T O DAY;
,,/( this D A Y ) ;
,, I AM PLAYiNG W i T H; , T H E ; ,, " P i AN O " ..
..
, TRiLOGY; /( e X T E N D E D; i n t o, THREE,,P A R T s ,,
, g i v e , FREEDOM; a n d, M U C H MORE; " S P A C E ",,
to b e FREE; a n d,,
E X T E N D; /(&E N L A R G E )
a s H E/; L i K E S ..
/( W O U L D L i K E 2-, " M A K E-iT-ALiKE " .. )
/ (WAS; & m o r e, & more V i k i n g,,becoming .. ). BEETHOVEN;
..
,, K e m a n KONÇERTOSUNU;
,, kendi kulakları ile,
, b u Ş e k i l d e, duymuştu ,,
, b i r, 18.YüzYIL;
O r k e s t r a s ı n d a n ..
/( simdi duyduklarımız, B e e t h o v e n i n,,
kulaklarının, duydukları, d e ğ i l l e r.. )
/( farkı duymayı , isteyenlere ..)

This performance is the live. Famous session recording CD (Philips) is a different performance. Ludwig van Beethoven (1770-1827) Violin Concerto in D major .
YILDIRIM ARICI ,
/(40 yıllık ; Dostum ,arkadaşım )..
K e n d i, özel Müzik-Stüdyo, Müzikleri ..

8 track album
SCARAMOUCH.BANDCAMP.COM
Beğen ·  · 
  • Murat Oktay Danis

    Yorum yaz..... h e r , KADININ; 
bir, " D i Ş i L - E Ş i ", V A R D I R .
,,
,,
,,b u NEDENLE;,, e r k e k l e r i n, d e,
KADINLA_" HAKiKi ", sevgiyi
yaşayabilmeleri, i ç i n ,
bir " D i Ş i L- T E N ", üretebilmiş olmaları,
/( - EMEK-V e r m i ş ",, olmaları
,kendilerine,,)
t e m e l d i r," İNGiLİZ ", K ültür,,
Literatür- geleneğinde ..
,,
,,
.. KADINLARI; e n , i y i,,
yine, KADINLAR; anlar .
,, t a n ı r ..
/( B i z, erkekler, ARAYA- girenler
olduğumuzu, bilmeliyiz ..)
/( D i Ş i L;-E Ş i N İ,
bir erkek için, terk etmiş, s e,
bir ; D i Ş i-KADIN,,
" O N U N GAZABINDAN; T A N R I ; bile
koruyamayacaktır, E r K E Ğ i ..)

From Transatlantic Sessions series 2 (1998) lyrics: trad - pub. W B Yeats 1889 fiddle: Aly Bain accordion: Donald Shaw flute: Ronan Browne dobro: Jerry...
Beğen ·  · 
,, "   b i g BOYs, DO n o t,  C R  Y  " ,,
..
,,I  , all t h e s e,  y e a r s ,
 HEARD; that,  a s,,
" B i  G   B   O  Y  S,  i  n   C R i M E  ",  
i n , my " U NiQUE--E A R " ..
..
,,s o, b e Q u i e t ..
/(WHiLE-C R i M E , i s HappeninG ) ..
.. /( CONTEMPORARY-ART-HAPPiNiNGs
are needed,
i n s t e a d .
,,i n contemporary, A G E s ..)
..
/( POLiCE WOULDN't, ,, c a t c h, t h e m ..
so b e q u i e t .. )
/( W E n e e d, t h e s e,
B i G- B O Y s /(PATRONs) , crimes ..
/( because W E NEED; t h e s e,
( / WHAT ,, b i g " P E N, i s " ..
4- t h e ,, " P U B L İ C; establishments " ,,
and PUBLiC-ARCHiTECTs ..
..
..
b u t,
.. as 10 cc, tells t h e s e, " big BOYs " ,,
t h e y, are to B E; UNDERSTOOD; ,,
as , " B O Y S " ,,
Walking on the streets ; & " B O Y s- JUST-L i k e -U S " ,,
,,and t h e y WiLL-have -2 ,,
B R E A K ;
t H E, " MAiN-ESTABLishment "..
,,o f the, P U B L i C s..
..
S O; PUBLiC; will B E OWNED;
only, b y, P E O P L E ..
..
note : " I AM NOT, i n L o v e " , means
I am not in Love, with t h e s e,,
" P U B L i C-ARCHiTYECTs ",
2-m e.
..
..(ONE -o f -MY-t h  e -
Beğen ·  · 

....b e n i m, 
,, .. " MODERN-A L G I M I N " , 
duymayı ,
istediĞi , /( UMDUĞU ),,
PAGANiNi, 
..
..
Y o r u m u , ,,
; " B U " .. o l u r ..

.."  MODERN ALGIYI " ; d a, biraz açarsak ..
,, Y a z ı, yazarken  elinizle
söz gelimi,,
A L F A B E H a r f l e r i n i, yazarken ,,
,,sizin onları ,anlatacaklarınız için kullandığınız, kadar
,onlarda sizi, kullanacak,,
,,y a n i, A L F A B E; nin , R U H U, ve Maddesi,
d  e, sizin içinize, akacak ..

Piyano mu sizi çalacak , s i z, mi
piyanoyu ..
,,e ş i t, olduğunda ;
/( dengede  v  e, bıçak sırtında ),,
,,M O D E R N; algının, çift taraflılığı,,
V  A  R ;  E D i L i N i R ..
Beğen ·  · 

Murat Oktay Danis 10 yeni fotoğraf ekledi.
43 dk. · 
Beğen ·  · 


Murat Oktay DanisErtem Şener'in videosunu paylaştı.
Az önce ·

..
..,,ö n e m l i , olan, " t e k , k,işinin "

/( Tek kişilik TAKIM, olupta )
,,, ADAM geçmesi, d e ğ i l,, 

TAKIMIN; TOPLUCA TÜM TAKIMI geçmesi ..
..
... TAKIMIN-K a r ş ı TAKIMDAN; ,,
Hiç ADAM geçmesin ,, ,
yalnızca ,,
" TOP "
", k a r ş ı -KALE
-K a l e -çizgisini geçsin .. y e t e r l i ..
,,
/( sporun-Matematik T E O R i S i N D E ) ..
/( sihirbaz matemetiğe de çalım,atar,,
o n u,S P O R C U L A R I N ; hissedebilmelerine de ,,,,
kapatır ..
,,
gariptir, söylemesi ancak,,
z a y ı f TAKIM; kuvvetliTAKIMI,
ancak v e, ancak, OYUN-TEORiSi, MATEMETiĞini,,
hissedip uygulayabilirse,, " O Y U N -Matemetiğine -yaslanabilirse,, , ",
y e ne b i l i r ..
/ V E; SPORCU DA MATEMATiKTEN; H A Z
ALABiLiR,,
/ b u T a k ı m ı n, izleyicisi d e..
,,
/( yoksa, futbol sihirbazlar S i R K i,,
d e Ğ i L d i r ..
..
,,TAKIMIN; N  E y i, nasıl- yaptığını,,
oyun matemetiği, /( TEORiSi),, i  l  e,,
kavrarsın,, a n l a r s ı n ,,
,,sihirbazın , n  e yaptığını,,
g ö r e m e z s i n, bile ..

1.458.837 Görüntüleme
Ertem Şener yeni bir video ekledi.
Çalım böyle atılır .....
Beğen ·  · 


https://www.facebook.com/video.php?v=848796781827940&pnref=story

https://www.facebook.com/video.php?v=848796781827940&pnref=story
Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
11 dk. · Düzenlendi ·
D o ğ r u..
.. dışarıdan bakılınca
" Ç O K - ZEKi- " ,,
dedirtebilirsiniz, " bir çok , KiŞiye " ..
k e n d i n i z e ..
,,
.. i ç e r i d e,i s e,,
" Z E K Â " ,, ; en A P T A L
v e ; /( ABDAL); düzeye,,
i n e B i L E N , i L E ,,
b e l i r i r ..
..belirecektir ..
,,
... e-b a r i, azıcık kımıldatmalıyım,,
/( bu kadar da APTAL-olamayız ..her halde,, )
,, .. demelerle ,,
başlayan v e sonrasında ,,
i n a n ı l a m a z, hızlara varabilen,,
" ç o k H I Z L I " ; bir
" YERiNDEN -K I M I L D A Ta B i L M E D I R " ..
s a d e c e ..
, z -e k  .
..
..
/( bilgisayar d a , e n APTAL-olan , y a ) ..
/( z e k a y a, zemin hazırlayandır ..)
/( aptal-bilgisayar, iyice aptallaşmış,
b e n, hangi harfi y a z, dersem,,
hemen o n u, yazıyor ..)
,,
inemezseniz Beynin v e Aklın ZEMiN;
v e BODRUM-KATLARıNA; (APTALLIĞA) ,,
, m u t l a k- A K L A ;
" AKLIN-ORiJiNAL-MUTLAK SADELiĞİNE " -
k i ,, /(APTALLIK BUDUR),,
i n e m e z s e n i z,, ; ,,
" KIMILDATMAK " , yerine ,
b e y n i,,
" yuvarlayacaksınızdır, NESNELERi " ..
/( b e y n i,nizi, d e
bu nesnelerle beraber yuvarlayıp d a.. ),,
..
/( nasıl da , mükemmel yuvarladı ,,
nasıl da işini uydurdu,,
yolunu , b u l d u .
yuvarlandı , gitti, geleceğe,,
geleceğine ,,..
..
/( aslında yuvarladığı, s a d e c e ,,
,, K E N D i, B E Y N i ..
kendi-BEYiN-N E S N E S i .. ..)
..
..
,,
/( hani ŞU,
kendi beyinlerini yuvarlayabilen ,
" UYANIKLARA " ; d a,,
Z E K i, demek,
,,gelenekten, olmuşken, , d e ..)
..
..
/( ZATA ; k ö ş e, VE; KENAR;
çizebilmeye çalıştığı,için, önemlidir ..
,,köşe ve kenar,
,, yuvarlanmaya, karşı, eylem olurken.. ..)
..
..______________________________________________
..
,,Z E K A; aslında ,
.. " KIMILDATABiLMEK k e n ",,
ö z d e ; ,,
, " e n AĞIR TAŞLARI " ; ,, yerlerinden,,
/( AĞIRLIK da burada, APTALLIĞIN TA KENDisi , i k e n ) ..
,,
,,Z e k a y ı, taşları, yuvarlayıp d a, taşıyabilmek,,
sanmaya , m e y i l l i y i z d i r ..
..
..
PROBLEMLER; i s e,
,, sahibinde, " d e r i n dir "..
,,/( zorlaya zorlaya, derinleşmiştir) ..,,
v e bu sahiplik ve derinlik sayesinde,,
A k l ı n, tabanına ,,
v e d e,, /( APTALLAŞABiLMELERE ),,
v a r ı p, inebilmeniz,
olası, olabilir .. d i r..
..
,,çünkü; problem sizi yorarken,
/(aptallaştırırken),,
siz d e, d e ; PROBLEMi,,
yorar
,, v e APTALLAŞTIRIRSınız..
,,üstelik,,
,," O N U ",
,, beyninizin Tabanına, v e,
AKLINIZIN;
TABANI; APTALLIĞINIZIN; içine
gömebildi, i s e n i z,,
,,kurtuluşu, Y O K T U R;O , PROBLEMiN,,
,,nasılsa, Çözülecek,,
,,i L K; KIMILTILAR; gelmeye başlayınca
Z e k a, ,d i y e ....
..
n o t :
D O Ğ U M; da d a,,
i l k, KIMILTILAR; gelmeye, başladı , m ı ..
doğum, kaçınılmazdır ..
/( kadının extra-z e k i, olanı, z a t e n,,
çılgın, V E; tehlikeli olacaktır ..
b u , nedenle kadının, g ü z e l i n d e n,
/( z e k a s ı, kımıldatıcılığı, güzelliğinin
içinde erimişi, , ö n e r i lir .. ..
z e k i, erkeklere .. d e ) ..
..
Z E K A, kadın doğasının, m a l ı d ı r,,
,,ancak, " dişilliği ", seven erkeklere,,
daha , ç o k, yakışır ..
../( HELE; K i-erkek h ı z ı, i l e, birlikte,,
" H I Z LANDIRABiLiYORSA " , d a
Z E K A , y ı .. ..,,
" K I Z ' LANIYORMUŞ; g i b i " ..
n o t :
" APTALKEN-YALNIZ AKLIM;
ZEKi, olduğumu,
UNUTTURABiLiR , BANA " ,,
K i t a b ı.. s a i f e : 126 .
'Bakasına zeki,
kendine ise aptalsındır.
Çünkü her problem,
sahibinde zordur.'
Zata


Murat Oktay DanisFelsefe Kulübü'nün fotoğrafını paylaştı.
11 saat · Düzenlendi ·
". AraBESK - FELSEFE ". ,,
,, D E ,, HER HALDE,,
B. E. N , BILIYORUM
V. E. De, ifade ediyorum ,,
D E R ,IKEN,
,,AYNI felsefik cümlenin içinde ,
I t. . I r A f, zeki , V. E , karakterli ,,
Kavramlarını , bulundurmayı ,,
". G ö Z D e n ,kaçırıyor " , olmaktır ,,
/ ( E. N hafif , tabiri, i L e .). .
..
.. ,, ..
M .fuko ,, her bir '!, " BU " ,,kelimeler için
B i r ,e. R. ,, K I T A P, yazarken ..
/(arabeske asla ,düşmeyeBilmeye ..)
..
Sadece birbiri içine geçirilmiş Kavramları,
Biribilerinden ayırabilmek için Y A Z I,,
Y A Z I Y o r,, / alfabeyi, kullanıyor, olun,,
/( eyyamdan V e, A h K A M L A r D A n,,
Temizleyebilmeye ,n i Ş A n, ALIN ,,
Yazarken ,,)
,, f e L s e f e, yapmış , olursunuz,
Rahatlıkla , B. U. ,, " ARABESK - D Ü Ş Ü n c e,,".
". D Ü Ş Ü n c e n i n. Arabeski , ". ,
Ç. A Ğ . I n . Da .
'Bilmediği şeyler hakkında
cahil olduğunu itiraf eden kişi,
Bilmediği şeyler hakkında
zeki olduğunu düşünenden
Daha karakterlidir'

Çiçero


Yorum Gönder