27 Şubat 2015 Cuma

" TOUCHiNG-WiLL- 2-t H e- MUSiC-A N G E L ",W H E R E, i s,
; U'r
,, ", L i T T L E - C r a z y " ..
thing ..
/( I -am-2- , HAVE- my- T H E-SOURCE-OBJECT-of, mine ) ..

"Crazy" by Seal from Seal, available now. Download on iTunes: http://bit.ly/13VVMNu Connect With Seal:Website: http://www.seal.com/ Facebook:https://www.facebook.com/Seal Twitter:https://twitter.com/seal YouTube:http://www.youtube.com/user/SealOfficial "Crazy" Lyrics: In a church by the face He talks about the people going under Only ch...
YÜKLEYEN: WARNER BROS. RECORDS" TOUCHiNG-WiLL- 2-t H e- MUSiC-A N G E L " 1 03 2015/ 0
__________________________________________________
MELEĞE DOKUNMA-İSTEMi..
/( MELEK VUCUDU; i M' LERDEN; OLUŞUR ..)

RESSAM; iS E N i Z,,
R E S' i M L E;  ,,;   "  iM' L e y e Bilecek sin iz. " ..
RESSAM,    ;  ÜST ÜSTE; i M ' l e y e b i l e n d i r..
B  Ö  Y  L  E  L  i K L E; ,,
bir RESSAMIN DANSI; D  A, ü  s  t-ü  s  t e -
"   iMLEYEBiLMELERLEDiR "  ..
,,
B  U V i d e o d a,, RESiM, yapan bir ressamın,
,, "  kımıldamazlığının, içinde bekler oluşunun " , /( resim yapma,  esnasında),,
,, çoklu, /(multi), hareketlilikle,,içinde  biriken hareketleri dışarıya,,
çıkartma, /( dans etme eylemi ),,
s  e   a  n  s   ı  n ı  n,, m e c b u r, bırakışıdır ..

RESSAM; aslında, s ü p e r, hızlı , bir sporcu , i k e n,,
,, YAZI; i l e,, /( bir sayfaya 4 yazı, birbuçuk saat sürer),,
,,KIMILDAMAZLIĞA; geçer, ilkin..
S   O  N  R  A; bir Ç e ş i t, İMLE , Y A Z I, yazma işlemi , plan,,
R   E    S   '  i M; yapma esnasında  d  a,,
" BEKLEYEBiLME; v e KIMILDAMAZLIK; sürer " ..

,,D  A  N  S; b  u, nedenle ,,
uzun süren, DURUP; BEKLEME VE KIMILDAMAZLIKLARIN;
içinde beklemiş, hareketlerin,,
H I Z L I; bir, ş e k i l d e,, D I Ş A  VURUMU; O L U R ..

,,DANSTA; içinde beklettiğin,, Ş  E  Y;
dışarıya çıkacaktır, acilen ..
" V U C U D U N;  YENiDEN_ HÜRRiYET; V E,
ÖZGÜRLÜĞÜNÜ; E D i n e c e k t i r..

,, MÜZiĞiN-A K L I,
V U C U D A; MELEKLERiN-ÖZGÜRLÜĞÜNÜ S U N A R ..
RESiM; DE; MELEKLER; ALEMiNDE; V A R;
OLDUĞU; i ç i n,,
D A N S; aynı zamanda da, ,,
" RESMiM;  d  e,  özgürleştirilmesidir ..
" E Ğ E R; MELEKLERi, T U T U K L A D I; iseniz,,
R  E S  i  M;  ESNASINDA; RESMiNiZiN;,
i ç i n d e..


_______________________________________________________
D a n c e, 2- m e, ;
; is to dance with,
; ,, t h e, " ANGEL-o f- T H E - M U S i C "..
,,
w h e n, A; M u s i c-GROUP; MA K E s,-M U S i C,,
,,every instrument-PLAYER; M a k e s , the-PART;
o f Music and, D A N C E ..
,,
t h e n, when, M U S i C; i s, O U R ' s,,
/( i n OUR-ROOM),,
,,i n O U R-ABSOLUTE-VOLUME-/(MiRROR ),,
W E A R E; f r e e, 2- T O U C H,
every, single , " SOUND ", /( or note o f), t h a t,,
" MUSiCAL; STRUCTURE; /( t h a t, " MUSiC-A N G E L ..
,,
D A N C i N G; W İ T H; M U S i C- ANGEL..
,,/( not W i t h, A-WOMAN,, ) /(as usual)..
..B U T; " W O M E N-can, M A K E, that D a n c e,,
also, i n, their, MiRROR,,
i n, t h e i r, " OWN-R O O M s. " ..

,, H E R E; MUSiC-i s, " COMANDiNG, &Conducting, m e..
/( that m e a n s, , ONLY-M U S i C;
i s " going to, COMMAND & conduct, m e,,
,, i N, ; L i f e " , also..
,,
,,I G i V E; THis, ONLY-2-M U S i C-A N G E L ..


https://www.youtube.com/watch?v=l9LJocUmihw&list=UUoclApcUHJH_NyOZI_kqZ8Q
https://www.youtube.com/watch?v=paOisquz-4Q&list=UUoclApcUHJH_NyOZI_kqZ8Q

https://www.youtube.com/watch?v=qtIiOQmJCso&list=UUoclApcUHJH_NyOZI_kqZ8Q
https://www.youtube.com/watch?v=GQxW9A1slQ8&feature=youtu.be


n  o  t  e  :
, t h e Video :
DESiRELESS-VOYAGE VOYAGE ..
https://www.youtube.com/watch?v=6PDmZnG8KsM&list=FLoclApcUHJH_NyOZI_kqZ8Q&index=25


1 dk. ·
A S I L; OLAN;
" M Ü S L Ü M A N L I K ",,
,,çağında, yapılabilinecek, ..,, ;T E K; D E V R i M;
BiÇiMi, mi, i d i ..
..
/(ASIL MÜSLÜMANLIĞI; K i M,
bilip, anlayabiliyor, b u g ü n ..
/( onun a s ı l-DEVRiMsel-özünü,
,,hangi D E V R İ M C i ler, araştırıp, BULUP,
/( D E V R İ M L E R; tarihindeki,
D O Ğ R U, yerini, o n a, vererek,,
" D E V R i M L E R-EDEBiYATINA, " ,,
ekleyebilmeye, ö z e n i y o r ..
..
/( DEVRiMCi, ; ,, h e r tür, devrimsel, ÖZÜ;
ö z e n l e, d e r l e r, V E de, a r ş i v l e r ..
/( E Ğ E R ASLEN-GÜÇLÜ-BiR DEVRiMCi, ö z,,
içermekte , i s e ..
,,
/( DEVRiMCiLiĞiNiZE; güvenirseniz,
Müslümanlık, öğretileri içinde devrimciliğinizi
yitirmez,,
o n u n, içinde DEVRiMSEL; o l a n ı,,
,,v e , " biçimini ", N E T leştirirsiniz ..
,,
/( DEVRiM, olmasa, i d i, ASIL-Müslümanlık,,
,,b u g ü n e, d e k, binbir çeşit,
KARŞI-DEVRiM, hareketi,,
157 Ç e ş i t, " D i n Bezirganı-v e Softası- t ü r ü ",,
,,tavşandan çok, yavrulatılmazlardı ..
,,
D E V R i M C i,, /asıl Devrimci),,
d e v r i m i n, h e r, BiÇiMiNi,,
V A R ETMEK; /( b i l m e k),,zorundadır, k i,,
127 çeşit, karşı Devrim-edebiyatı
savunucuları karşısında,,
,," D E V R i M i N ", Ö Z Ü;n ü
AYAKTA - T U T U P,, ;
" V A R- E D E B i L sin.. " ..
,,
/( aksi taktirde en sert SOL-Edebiyatı-Siyaseti d e
d e v r i m, kategorisine, bir türlü,
yükseltilemez,, o l u r ..
/( CHP; Cumhuriyet Cemaati, bezirganlığına
soyunursa, Din, Cemaatlerinin d e,,
olsa olsa, d ü ş e n,,
" NALLARINI; T O P L A R " ..
/( v e, yine onlara, i a d e, e d e r.. )
n o t : ,,
.. çok enteresan, 20 yıl öncesinin,, efsane şahsiyetleri,,
,,k u z u , kuzu, " d e ş i f r e -edilirlerken " ,,
/( siyasetleri-ayak oyunları, ikircilikleri,,
kendilerine yansıtlırken, nasıl, da, birer ayna, gibi,,
ü z e r l e r i n e, düşen, beyaz ışığı,,
,,başka yönlere, yanısıtıp,
saklanabilmeye , çalışıyorlar ..
ENTERESAN; ENSTANTENELER ..
,,
BEYAZ IŞIK; DOĞRU, söz gibidir,,
TÜM, r e n k l i l e r, ton-yanlışları, deşifre
, o l u n c a,,
nasıl da renklerinin t o n-ayarına, uğraşıyorlar,,
,,bakışlarını, göz bebeklerinin karanlığını,,
onlara söylemeye, cesaret eden,
" KARA SAKALLIdan,
bakışlarını kaçırırlarken .. -, yan -dönen-VUCUT-pozları, i l e- .. " ..
,,
..
,,DAYASANIZA-GÖZ BEBEKLERiNizdeki-BOMBOŞ-KARANLIĞI,,
ADAMIN; MAPHUSHANE-KARANLIKLARINI,
,, fırsattır- bilerek,,
/( VERDi i s e, ALLAH-V E R m i ş t i r-diyerek)..
,, sakalınına yürüttüğü,,
,, s a f, V E ; A S I L-
i ns a n ı n, -" göz bebegi-karasını "),,
M U T L A K I N- ASIL-KARASINA ..
/( KARA-KILA) ..
,,
/( uzatıyor, ADAM; k a r a sakalının, her, bir telini,,
birçok-k e z- göz-bebeğinin ,, asıl -mutlak karanlığı,,nı
biriktirmiş, olarak s i z e,,
/( A K I L_EMEĞi-İLE ::)
/(MAPUSHANE-KARANLIĞINA SARINIP-D A) ..
/( A  K  I  L  SADECE MUTLAK-KARANLIKTA-
-YÜRÜTÜLMELi, i K E N )..,,
,,
,, s e ç, beğen, sakal kıllarından, birini,,
adamın çoğulcuğluğuna, d a, sığınabilip-, de ..
/( SAKAL kıllarından birini olsun, b e ğ e n, anacım ..)
/( tüm sakal-kıllarını- " KARA-SAKALI n",, t ü m ü n ü,,
sana uzatılmış, sanma ..
/( alışmışsınız -tabii-sistemin - eşyasını-HÖRGÜCÜ; i l e,,
C E B i N i ZE> Endirmeye ..)
/( ADAMIN; KARA SAKALINI; da ,, GÖTÜRECEKSiNiZ,,
y u v a r l a y a c a k sınız,,
başka bir-yöne,,
,, " mutlaka- bir kılıfa sarıp " , d a ..
EK ; :
" ASIL DEVRiMiN-V A R L I K-sorunsalı, ü z e r i ne " ; K i T A B I ,, ..
saife,, " S a r ı , elektirik ışığı tacirleri " ..
.. v e gün- ı ş ı ğ ı ..
444.147 Görüntüleme
Mustafa İslamoğlu'nun duruşunun bugünlere ait olduğunu söyleyenlere ithafen...
Bugün yeni duyduğunu söyleyenler 20 yıldır hiç dinlememişler.
Yıl 1996, Siyaset Meydanı
Murat Oktay DanisZata'nın fotoğrafını paylaştı.
Az önce ·
,,ona ö y l e, demezler Z A T a ..
..
,, "Kutsalın yarımlamalarını - kıskanan- yüceci-e l i t l e r i n, "
" şımarık-d a, olmak-ihtiyacı " ,,
,, a s ı l, yanıltıcı v e, bölücüdür ..
/( elitler yanlış, YARIMLAYICI,
ve yanlış, ayırıcı, v e
yanlış-paylaştırıcılar, olurla,r ..)
,,
,,
..
D E V L E T-;
" TANRI TARAFINDAN;
,, " HAKiKİ-Y A R I M L A N M I Ş L A R I N ";
KURUM-KORUNMASI; OLURKEN " :
____________________________________________
/( TANRI-HIZLI-YARIMLAYABiLENDiR; " ,,
V E " DEVLET ;
BU HAKiKi, " Y A R I M L A M A L A R D A N " ;
v e yarımlanmışlardan, ,,
D O Ğ A R ..
/( V E; ,,ancak hakiki yarımlar,
" t ü m-tamlara " - e vr i l i, r l e r..
DEVLETE-temellenerek . )
s a d e; E K O N O M İ, TANIMI .. :
______________________________________________
/( e v l i l i k, PARA-basar, v e
para- " e k o n o m i n i n-tam-ŞEYLERiNE " ,
/( ekonominin ürettiklerine)
temeller,
" DOĞRU-VE-D Ü Z G Ü N -DÜNYA EŞYASINI " )..
/( KADIN, VE ERKEK, hakiki; yarımlar-y a,
,, dolayısıyla, evliler, " tam-tümü " ,
var e d e b i l e r e k, , ;
D E V L E T E-TEMELLi,
EKONOMiYi,D E; V A R; edebilirler ..
/( cinsel-tümlemede, her ETE-ETLE--gir-ÇIK;
, b i r, EURO-yu temellendiren,,
" dar aralık-geçitlerinde ",,
/( dağlar arası, o v a , ovalamalarında,, d a )..,,
" bir EURO-SiKKESİ " ; ü r e t i r.. )
/( en azından, edimlendirir-EURO y u,
insan beyinlerinin i ç i n d e..
v e, 1 Euro eden bir tam-/(ekonomik), nesnenin
üretimine , s e b e p, oluşturur ..
çalışma fabrika ve iş yerlerinde ..
,, fahişle-fahişeleştirilmeye çalışalan-
-işçilerce ..
/( sözüm -o n a, s e x, i, aşşağılayacak,,
fahişleştirecek, i ş ç i y i, fahiş'e
,,s ü r ü k l e y e n, uyanık akıllı, b u r j u v a..
/( çok çalıştırılan,i ş ç i n i n,
AKLI, d a, tamamen, s i l i n e bilecekken,,
" AKILLILAR KLÜBÜNÜN-L E H i N E " ..
..
,,
,,bir-AYDA; et içinde kaç git-gel yaparsanız, sizin,
EVLiLiK, ekonominizin, üretme tabanı da, odur ..
,, çok üreten, devletlerde, s e x, d e, çok, işlektir ..
Buradan şu tanıma, da, varılır..
" H O M O-EKONOMiKUS " insan nesli-, olabilmenin,
tek ş a r t ı,,
, " s e x, yapan, k i ş i " , olmaktır ..
/( yani s e x, yapmayan, -yapamayan-
, ekonomiye katılamaz,
katılmaz ..
/( BUNUN ADINA DA; S E X; demezler,,
HOMO-EKONOMiKUS l a r,, ; EURO; basıyor,l a r,,
d e r l e r .. ),, ekonomi, çevrelerinde..
/( EVLiLER-KLÜBÜNDE )..
,,
..,,,,
not :
_________________________________________________
B i z d e, cinselliği, kısmayı,evlilik- s e x i n i,
/( v e ekonomik, çok, üretmeyi),,
/( v e dolayısı ile BU-Dünya ekonomisini,,,,)
k ı s a n, KADINLAR; ,,
niye EURO, basmayı durdurursunuz,,
,, " yarımlayıcı-yarığın, z e m i n i " sahibi,,
kadınlar ..,,
/( BU; DÜNYAYI; kısmak zorunda, kalmış,,
,, -yitirdikleri, çok olanların- ,,
Ö T E-ALEMLERE; temellenmeleri,
d e, devrimci, bir, yaşamak-istemek hareketi,
olurken, mükemmel-müslümanlık ..asaleti ..
i l e ..)..
sexten -kıstıkları i l e,,
- " , sosyal-s e x i,n, ,,üreticiliğine soyunan " ,,
çok-konuşkan
kadınlar,,ımız ,,
" yapay elit-sınıfı- oluşturanlar "
-yaratıyorlar-sanki- ,, olurlar .. ,
" konuşkan-e l i t, yarımlamacılarımız ",, ı n
" yapay, -kadın-cemaatçilikleri " ..
..
/( KADIN; diyemeyeceğim, onlara
çünkü TANRI -PATENTLi, yarımlama yeteneklerini ,
küçümsemeyi, i ş, sanırlar .. ..))..
/( TANRI-YARDIYSA-
YARIK; ÜZERiNDEN-YÜRÜTECEKSiN;
DEVLETSEL-ekonomi- G e m i , i n i .. )
,,
..kendileri , " yarımlamacı konuşmalarıyla ,,
/( sanki , yapay-yarımlamalar,,
,, d o ğ r u, paylaşyırmalara, v a r a bilecektir .. ..)
B U; kendini, " TANRI-ÜSTÜ,,TANRI; ",,
; sanma, ; " H ü k ü m , sahipliğine " ,
d e, çok, kolay , soyunurla r..
,, Y A P A Y- E l İ T; -sınıfı üreticileri ) ..
..
B U N L A R;
/( YAPAY-ELiTL-KADIN-YARIMLAYICILAR),,
DÜNYANIN;
" belirleyici, YANLIŞ; kırılma noktalarını " ;
- EMEKLE-sanki- O L U Ş tururlar..
, " ,i n s an ı n; t a r i h i n d e " ..
..
/( ö y l e, Afrikalıya bakıp, da,, elit çukulatası,
yemeye soyunmaya, kalkışmakla,
" tam-tüm yarımlamacı-evrensel,,
entellektüellik, d e, olmaz ..
...../(,,geleneğin, ç o k t a n, ,,
OTURTULDUĞU; y e r d en..
konuşupta ) , d a ..
" A K I L; bile yenilenebilmelidir,,
TANRISAL-HIZIN-eşitlemeci-yarımlamalarıyla "
.... i ç e r i k l e r d e....
/( neydi O, IRAK FELLUCE,EL- SADR,,
DÜN; AMERiKAN-SNiPER-F i l m i n d e..
..http://www.sinemalar.com/film/219800/american-sniper
..
____________________________________________________
/( TANRI-zengini,/( çok yetenekli)
olmadan;
; yapay-y a r ı m,,yetenekleriyle,,
,," Tanrı-zengini " ,, oluverrirler , ya, " elit-saraylılar " ,, ..
/( vereceğim vereceğim deyipte ; a s l a,, vermeyenler ) ,,
.. ,,
,,YOKSA HAKiKi,/(yetenekli) ZENGiNLE-
" İSTEYEREK-Y O K S U L" ,,
tam bir dayanışma ,i ç i n d e d i r..
,,
/( en a z, YOKSULUN; d e r d i, kadardır,,ç ü n k ü,,
zenginliği, taşımak
/( FAZLA OLANIN-DEPOSU),,o l m a y ı ;
derdi,d e r d i, eDiN' ebilmiş,
Z E N G i N ) ..
/ ,,V E; Hakikaten YOKSUL,olmayı isteyen,
yetenekli-kişi,,/( K i Ş i ),,
zengine bakar v e;
" buna bakar, bunu görür " ..
..
Y O K ; olsun istemez, miyiz, bazen,
" bizi kuşatan, h e r ş e y ", Y O K; ol u versin .. ....
" Y O K ' ; S U L " ; olabildiğinizde,,
yapabilecekleriniz, belirlenir,,..
V E; yeteneğinizle-, yalnız kalabilip,,
,, " ÇOK-Ç A L I Ş K A N- ÇALIŞMA -YAPMAK ,,
" , başlayabilir,,
/( nerede nasıl nekadar, ne zaman,çalışacaksın,
s e n, belirleyebilirsin, çok-çalışma özgürlüğünde,
AKILDAN , v e, AKILLI_P A T R O N;dan,
da UZAKTA ,,
b i r, y e r,,
çok, çalışma-ÜLKESi.. )
/( zamanın, içine , /( nesnenin içine ), hakikaten, i n e bilmek,,
çok çalışabilme-, i l e, d i r, y a l n ı z.. )
.. Y O K; sulun,,
,, çevresi, bomboş,,
/( çalışmaya y e r, v a r ),,
/( S O L, hakiki sol da, buna ,
temellenir ..
/( yoksul yeteneklinin, yeteneği temelli
çalışabilmesine ) .. )
..
..
,,zengine teşekkür eder, Y O K S U L,
fazla eşyayı, kendi çevresinden alabilip,,
,,b i r, süreliğine, D E P O la yabilen,,
s a r a y l a r ı, üretebilmesine ..
" HAKiKATLE-yalnız kalabilip ", /( hakikate-inebilip ),
" Ç A L I Ş A B i L M E; HAKKINI; ",,
i S T E Y E , bileceklere..
,,ö y l e, değil m i, EZiK AFRiKA-BURUNLU,,
U Z A K-DOĞUDAN; B A T I L I Y A,
bakan, fotograftaki, minik, k ı z..
'Afrika'daki yoksulluk, bencil zenginlerin doyumsuzluklarını gizlemeye çalıştıkları maskelerini kaldıran en belirgin gerçekliktir.
Dünya, bencil zenginlerle dolu.'
Zata
Yorum Gönder